Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Документ'
Кропоткинская Телефоны: (8-495) 37-31-11, (8-499) 7 -99-8 www.ras.ru www....полностью>>
'Автореферат'
Защита диссертации состоится «01» октября 2009 г. в часов на заседании диссертационного совета Д 513.002.02. при АНО ВПО ЦС РФ «Российский университе...полностью>>
'Методические рекомендации'
об использовании результатов государственной (итоговой) аттестации выпускников основной школы в независимой форме в 2009 году в преподавании русского...полностью>>
'Курс лекций'
Темы (10-13): 10 - Воздействие опасностей на человека и техносферу; 11 - Защита от опасностей в техносфере; 12 - Источники и виды техногенных воздейст...полностью>>

Порядок (4)

Главная > Документ
Сохрани ссылку в одной из сетей:

ПОРЯДОК

ПРОВЕДЕННЯ КАНДИДАТСЬКОГО ІСПИТУ

З ІНОЗЕМНОЇ МОВИ

Кандидатські іспити проводяться з метою встановлення глибини професійних знань, наукового і культурного кругозору аспіранта та здобувача наукового ступеня кандидата наук.

Порядок проведення кандидатських іспитів у Національній академії державного управління при Президентові України (далі – Національна академія) затверджено наказом президента Національної академії
від 17 вересня 2010 року № 292.

Складання кандидатського іспиту з іноземної мови є обов’язковою умовою присудження наукового ступеня кандидата наук.

У Національній академії кандидатський іспит з іноземної мови складається з англійської, німецької чи французької мов.

Кандидатський іспит з іноземної мови приймається організовано, два рази на рік у формі сесій. Терміни проведення сесій у 2011 році встановлені наказом президента Національної академії від 21 січня 2011 року № 13:

Дисципліна

Термін подання документів

Термін проведення консультацій

Термін складання

весняна сесія

Іноземна мова

21 березня –
15 квітня

10 – 20 травня

23 травня – 3 червня

осіння сесія

Іноземна мова

10 – 28 жовтня

21 листопада –
2 грудня

5 – 16 грудня

Допуск аспірантів та здобувачів наукового ступеня кандидата наук
до складання кандидатського іспиту з іноземної мови здійснюється за наказом президента (заступника президента) Національної академії.

Про допуск до складання кандидатського іспиту з іноземної мови повідомляється кожному аспіранту чи здобувачу наукового ступеня кандидата наук із зазначенням дати, часу та місця проведення іспиту не пізніше ніж за місяць до його складання.

У випадку, якщо аспірант або здобувач наукового ступеня кандидата наук не з’явився на іспит з поважних причин, він може бути допущений президентом (заступником президента) Національної академії до складання кандидатського іспиту протягом поточної сесії.

Кандидатський іспит з іноземної мови приймається за типовою програмою, затвердженою Міністерством освіти і науки України.

Для складання кандидатського іспиту з іноземної мови у визначений термін необхідно подати такі документи і матеріали.

До управління підготовки наукових та науково-педагогічних кадрів подаються:

 • заява на ім’я президента Національної академії;

 • реферат з проблематики наукового дослідження аспіранта чи здобувача наукового ступеня кандидата наук, підготовлений відповідно до вимог, визначених кафедрою іноземних мов Національної академії.

На кафедру іноземних мов Національної академії подаються:

 • копії 10 сторінок оригінального неадаптованого тексту відповідно до обраної тематики дисертаційної роботи;

 • копії 5 сторінок тексту українською мовою з обов’язковим зазначенням повних вихідних даних використаних джерел відповідно до обраної тематики дисертаційної роботи;

 • аналіз наукової літератури (8 сторінок) мовою оригіналу (англійською, німецькою чи французькою) відповідно до обраної тематики дисертаційної роботи, підготовлений у вигляді україномовного резюме (для аспірантів без відриву від виробництва та здобувачів наукового ступеня кандидата наук, прикріплених до Національної академії з метою підготовки та захисту кандидатської дисертації).

Структура кандидатського іспиту з іноземної мови

1. Текст з граматики, лексики (час виконання – 15 хвилин).

2. Письмовий переклад українською мовою оригінального тексту з фаху обсягом 2000 друкованих знаків (час виконання – 30 хвилин). Допускається використання словників.

3. Написання іноземною мовою анотації до україномовного тексту з фаху, обсяг якого становить 2500 друкованих знаків (час виконання – 30 хвилин). Допускається використання словників.

4. Співбесіда з питань наукового дослідження аспіранта чи здобувача наукового ступеня кандидата наук, яка складається з усного монологічного повідомлення про зміст дисертаційного роботи (до 10 хвилин) та відповідей на запитання членів екзаменаційної комісії.Скачать документ

Похожие документы:

 1. Порядок (2)

  Конкурс
   1.1. Государственная поддержка из федерального бюджета в размере 1 млн. рублей предоставляется общеобразовательным учреждениям Московской области, активно внедряющим инновационные образовательные программы, на конкурсной основе.
 2. Порядок ипотечного кредитования в ОАО «Банк» по стандартам ОАО «Агентство»

  Документ
  Настоящий “Порядок ипотечного кредитования в ОАО «Банк» по стандартам ОАО «Агентство»” (далее – Порядок) разработан в целях регламентации процедуры рассмотрения, принятия решений по кредитным заявкам клиентов, оформления, выдачи, сопровождения,
 3. Порядок заполнения налоговой декларации по налогу на прибыль организаций (1)

  Публичный отчет
  1.1. В состав Налоговой декларации по налогу на прибыль организаций (далее - Декларация) обязательно включаются: Титульный лист (Лист 01), подраздел 1.
 4. Порядок розміщення зовнішньої реклами в Київській області поза межами населених пунктів

  Закон
  1.1. Цей Порядок розроблений відповідно до законів України «Про рекламу», «Про місцеві державні адміністрації», «Про автомобільні дороги», «Про дорожній рух», постанови Кабінету Міністрів України від 30.
 5. Порядок вчинення нотаріальних дій нотаріусами україни частина І. Загальні положення розділ І. Загальні правила вчинення нотаріальних дій

  Документ
  1. Нотаріальні дії можуть вчинятися будь-яким нотаріусом на всій території України, за винятком обмежень у праві вчинення нотаріальних дій, установлених Законом України "Про нотаріат" (далі – Закон) та іншими актами законодавства України.

Другие похожие документы..