Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Документ'
Вашему вниманию предлагается англо-русский и русско-английский глоссарий финансовых, бухгалтерских и аудиторских терминов, подготовленный Международны...полностью>>
'Программа дисциплины'
Целью дисциплины является изучение основных понятий высшей математики и их приложений в различных областях физики. Овладение фундаментальными понятия...полностью>>
'Закон'
активи — ресурси, контрольовані підприємством у результаті минулих подій, використання яких, як очікується, приведе до отримання економічних вигод у ...полностью>>
'Документ'
10.Организация аудиторских проверок по инициативе правоохранительных органов. 11.Сходство и различия между ревизией, аудитом и судебно – бухгалтерско...полностью>>

Активізація пізнавальної діяльності учнів на уроках географії

Главная > Урок
Сохрани ссылку в одной из сетей:

Відділ освіти Долинської райдержадміністрації

Методичний кабінет відділу освіти

Методичний кабінет Маловодянської ЗОШ І-ІІІ ступенів

Активізація пізнавальної діяльності учнів на уроках географії

(з досвіду роботи Ладан Л.В. вчителя географії Маловодянської ЗОШ І-ІІІ ступенів)

с. Маловодяне 2000 рік.

Ладан Людмила Володимирівна має високу науково-теоретичну підготовку, добре володіє методикою викладання географії. Їй властиве постійне прагнення до пізнання нового, передового й активного його запровадження в практику своєї роботи, пошук нових можливостей, засобів і прийомів виховання. Виконуючи завдання шкільної програми з географії вчитель на своїх уроках дає учням основи знань з предмету та деяких суміжних наук про Землю і суспільство, формує в них наукові погляди на природу і взаємодію суспільства й природи, знайомить учнів з принципами раціонального використання природних ресурсів і охорони навколишнього середовища.

Ладан Л.В. працює над проблемою «Використання активних методів навчання на уроках географії». Вирішенню цієї проблеми допомогає кабінетна система навчання в школі, так як вона створює сприятливі умови для наукової організації праці вчителя і учнів. Обладнання кабінету, його матеріальна база сприяє також розвитку глибокого і стійкого інтересу до географії, виявленню і розкриттю творчих здібностей учнів.

Використовуючи активні методи навчання, Ладан Л.В. в першу чергу велику увагу приділяє проблемно – пошуковим методам навчання. Це зумовлено тим, що виконуючи пізнавальні

завдання, учні не лише здобувають знання із різноманітних інформацій, а й аналізують їх. Творчо осмислюють, роблять висновки. Таким чином, творчу діяльність учнів Людмила Володимирівна вважає одним з основних елементів змісту географічної освіти.

Активізувати пізнавальну діяльність учнів можна лише на основі розвиваючого навчання, при якому учні, засвоюючи нові поняття, оволодівають також прийомами розумової праці, навичками використовувати сформовані знання для розв’язання нових пізнавальних завдань. З цією метою Ладан Л.В. використовує в практиці своєї роботи СЛС (структурно – логічні схеми), враховуючи при цьому елементи ППД М.С. Винокур (СШ №28 м. Донецька) та О.Я. Скуратович (м. Київ, ПІУВ).

В практику роботи Ладан Л.В. увійшли шкільні лекції, семінарські заняття, навчальні ігри, дискусії, прес – конференції та інші нестандартні форми проведення уроків.

Підвищенню методичного рівня уроків Людмили Володимирівни сприяє розширення видів самостійної роботи, розвиток умінь учнів працювати з підручником, картою, довідковою літературою. Важливим фактором піднесення ефективності її уроків – правильне співвідношення діяльності вчителя і учнів у процесі здобуття нових знань.

Важливе значення в системі географічної

науки, системі роботи вчителя є краєзнавство. Краєзнавчий матеріал – найкраще унаочнення під час вивчення тем шкільного курсу географії. Завдяки його використанню Людмила Володимирівна активізує пізнавальну діяльність учнів, виховує любов до свого краю. Це один із шляхів морального виховання дітей та підготовки їх до самостійного життя. Внаслідок цієї роботи учні залучені до пошуку, поглиблюють свої знання з географії, а як результат - підвищують свої оцінки з предмету. А це одне з головних завдань у роботі вчителя - географа.

Вчителька володіє широкою ерудицією, повагою до дітей, вимогливістю до себе і товаришів, надає методичну допомогу своїм колегам, користується авторитетом і повагою. Ладан Л.В. підвищує свій фаховий рівень шляхом самоосвіти, приймає участь у роботі методоб’єднання вчителів географії, проводить відкриті уроки, на яких ділиться надбанням творчого пошуку з своїми колегами.

Багато уваги приділяє позакласній роботі з предмету, залучає учнів до пошукової роботи. У своїй роботі використовує матеріали журналів «Географія в школі», «Географічний журнал України», «Рідна школа» та інші.Скачать документ

Похожие документы:

 1. Білас Юлія Вадимівна Свалявський професійний будівельний ліцей Креативний розвиток учнів на урок

  Урок
  У посібнику-рекомендаціях викладачка значну увагу приділила методам набуття навичок самостійної роботи на уроках креслення; прийомам стимулювання та активізації навчальної роботи учнів; розвитку у них технічного мислення і творчих здібностей.
 2. Організаційно-педагогічні умови запровадження лекційно-практичної системи викладання математики як засобу активізації пізнавальної діяльності та розвитку творчих здібностей учнів Суховерхова Людмила Петрівна Вчитель математики Коблівської зош І-ІІІ ступенів Березанської райради Миколаївської області

  Диплом
  У державному освітньому стандарті з математики йдеться про те, що стратегічною метою математичної освіти в школі є розвиток і саморозвиток школярів шляхом оволодіння математичними знаннями, забезпечення їх математичної грамотності
 3. Шостак Василь Іванович Вчитель хімії та біології Спеціаліст вищої категорії, вчитель-методист Колективна форма навчання на урок

  Урок
  передового педагогічного досвіду педпрацівників Старокостянтинівського району, досвід яких поширюється і впроваджується в навчальних закладах в 2010-2011 н.
 4. Зміст Дошкільна освіта

  Документ
  Досвід розкриває актуальність підвищення педагогічної майстерності в умовах сучасного дошкільного навчального закладу. Містить методичні рекомендації для педагогів щодо підвищення професійної майстерності, цікаві розробки з організації
 5. Методика викладання економічних дисциплін в закладах освіти. Досвід формування економічного мислення учнів: форми І методи

  Документ
  Система розв’язання творчих завдань на уроках математик інформатики 8.Основні напрямки взаємозв’язку курсу інформатики з курсом фізики 10-11 класів та математики.

Другие похожие документы..