Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Диссертация'
Защита состоится 2006 г. в на заседании диссертационного совета Д.212.232.55 по защите диссертаций на соискание ученой степени доктора культурологии ...полностью>>
'Урок'
Ребята, в 2009 году исполняется 65 лет со дня смерти знаменитого татарского поэта М. Джалиля. Имя М. Джалиля стало для всех людей символом мужества и...полностью>>
'Документ'
В октябрьском номере НС в статье М.П. Корчагиной «Курс на разрушение» представлены, как она их называет, «размышления»   по поводу моей статьи «Мы, р...полностью>>
'Документ'
на рішення Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська від 31 10 2008 року за позовом Пети до ЗАТ «Комерційний банк «ПриватБанк» про захист прав сп...полностью>>

Інформація про виконання програми економічного та соціального розвитку на 2010 рік фінансове забезпечення

Главная > Документ
Сохрани ссылку в одной из сетей:

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ ЕКОНОМІЧНОГО ТА СОЦІАЛЬНОГО РОЗВИТКУ НА 2010 РІК

Фінансове забезпечення

До доходної частини міського бюджету міста Миколаєва за 2010 рік надійшло 1078260,831 тис. грн., з них до загального фонду надійшло 1003861,423 тис. грн. та до спеціального фонду 74399,408 тис. грн.

За рахунок податків і зборів загальний фонд наповнено в сумі 597469,224 тис. грн., що становить 102,4 % до обсягів, передбачених розписом бюджету, з них запланований обсяг закріплених доходів виконаний на 102,2 % та власних доходів - на 103,4 %.

У порівнянні з відповідним періодом 2009 року, обсяг доходів загального фонду міського бюджету збільшився на 138128,880 тис. грн., або на 16,0 %, з них податки і збори збільшено на 44014,342 тис. грн., або на 7,9 %. Так, по закріплених доходах надходження збільшилися на 43298,970 тис. грн., або на 9,6 %. З них, по основному бюджетоутворюючому платежу - податку з доходів фізичних осіб надходження за відповідний період склали 447238,284 тис. грн., або 101,4 % відносно планових призначень.

По власних доходах, в порівнянні з минулим роком, надходження збільшилися на 715,372 тис. грн. або на 0,7%. Зменшились надходження орендної плати за майно комунальної власності на 3466,363 тис. грн. у результаті застосування коефіцієнту 0,5 при розрахунку платежу у 2010 році. Крім того, зменшились інші надходження на 3920,734 тис. грн. у зв’язку з скасуванням платежів за резервування та умови відведення земельних ділянок, а також, у зв’язку з відсутністю можливості розміщення тимчасово вільних бюджетних коштів на депозитних рахунках.

За 2010 рік до спеціального фонду міського бюджету надійшло 74399,408 тис.грн., або 103,6 % відносно запланованого обсягу (без власних надходжень бюджетних установ).

Виконання видаткової частини з кредитуванням міського бюджету за 2010 рік становить 1116477,043 тис.грн., з них: по загальному фонду - 1014568,535 тис.грн., по спеціальному фонду - 101908,508 тис.грн., або 100,6% відносно уточненого плану за 2010 рік з урахуванням змін, з них: по загальному фонду 99,4%, по спеціальному фонду 114,5%.

Реформування відносин власності

Протягом 2010 року відчуження об’єктів комунальної власності міста забезпечило надходження коштів до міського бюджету міста на розвиток інфраструктури міста.

Динаміка реформування комунальної власності (кількість приватизованих об’єктів)

Динаміка надходження коштів від відчуження (приватизації) комунального майна до бюджету (млн.грн.)

Розвиток підприємництва

З метою забезпечення розвитку підприємництва в м. Миколаєві шляхом інституційної, освітньої, інвестиційної та консультативної підтримки підприємців міста, в м.Миколаєві діяла Програма підтримки малого підприємництва в м. Миколєві на 2009-2010 роки, якою визначено основні напрямки підтримки суб'єктів господарювання в м. Миколаєві. У 2010 році на виконання заходів Програми з міського бюджету було використано коштів у сумі 119,985 тис.грн.

За статистичними даними протягом 2006-2010 років кількість суб’єктів підприємницької діяльності збільшилася з 36 тис. до 69 тис. суб’єктів господарювання, зареєстрованих в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців.

Динаміка загальної кількості малих підприємств у місті на 1000 населення протягом останніх років демонструє стійку тенденцію до зростання. Також тенденція до зростання в цілому простежується і за показником «кількість працюючих у малому підприємництві».

Розпорядженням Миколаївського міського голови від 09.01.09 № 9р створено робочу групу з розгляду та аналізу регуляторних актів, на яку покладено повноваження щодо розгляду та аналізу проектів регуляторних актів Миколаївської міської ради та її виконавчих органів. Засідання зазначеної робочої групи проводяться згідно із затвердженим графіком, з урахуванням доцільності їх проведення.

З метою упорядкування нормативної бази щодо здійснення підприємницької діяльності у м. Миколаєві, регуляторні акти органів місцевого самоврядування упорядковано у реєстр регуляторних актів, який опублікований на офіційному Інтернет-порталі Миколаївської міської ради.

На базі Миколаївського регіонального центру підтримки бізнесу здійснюється проект «Ініціатива Миколаївського міського голови - «Вчимося бізнесу», який включає в себе: конкурсний відбір учасників, оцінку підприємницьких здібностей, вивчення основ економіки, фінансів, маркетингу, менеджменту, бізнес - планування, юридичні аспекти відкриття власної справи, розробку та захист бізнес - планів. Курс навчання проводять кваліфіковані спеціалісти, що володіють передовими технологіями навчання.

Організовано «гарячу лінію» при Миколаївському міському голові з питань надання роз’яснень, прийому та узагальнення скарг та звернень підприємців м. Миколаєва, яка діє за телефоном (0512) 37 - 34 - 46, у робочі дні тижня з 8 год. 30 хв. до 17 год. 00 хв., згідно із затвердженим графіком.

У 2010 році на телефон «гарячої лінії» надійшло 133 звернення суб’єктів господарювання м. Миколаєва.

Відповідно до розпорядження міського голови від 10.03.10 № 141р «Про заходи щодо упорядкування державних, у тому числі адміністративних послуг, що надаються органами місцевого самоврядування, комунальними підприємствами, установами, організаціями», виконавчим комітетом Миколаївської міської ради формується Реєстр адміністративних послуг, що надаються органами місцевого самоврядування, комунальними підприємствами, установами, організаціями.

На даний час сформовано єдиний систематизований перелік, до складу якого включено 310 адміністративних послуг та 237 стандартів їх надання.

З метою створення сприятливих умов щодо розвитку підприємницької діяльності, у 2010 році проведено 14 засідань міських галузевих рад підприємців.

На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 21.05.09 № 518 «Про утворення місцевих та регіональних галузевих рад підприємців», відповідно до розпорядження міського голови від 11.11.10 № 768р, створено міські галузеві ради підприємців з питань світлопрозорих конструкцій, з питань вантажних перевезень, з питань реалізації рибної продукції.

Виконавчим комітетом Миколаївської міської ради вживаються заходи щодо створення належних умов для роботи міських галузевих рад підприємців (надано приміщення для проведення засідань, надається всебічна правова та інша інформаційна допомога з метою ефективної діяльності міських галузевих рад підприємців, забезпечено участь представників органів місцевого самоврядування, наукових установ, громадських організацій, незалежних експертів, інших підприємств, установ та організацій у засіданнях міських галузевих рад підприємців тощо).

Управління об’єктами комунальної власності

Динаміка надходження коштів до бюджету від оренди

Роки

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

Кошти від оренди комунального майна (млн.грн.)

1,78

2,238

4,386

4,87

5,7

8,18

11,75

8,350

Інвестиційна діяльність

Одним з найважливіших напрямків роботи виконкому Миколаївської міської ради є стимулювання інвестицій у пріоритетні галузі економіки.

Протягом 2010 року проведено відповідну роботу з формування бази даних інвестиційних проектів і пропозицій щодо вирішення питань поліпшення соціально-економічного стану міста. Сформовано інвестиційний портфель, до складу якого увійшов 31 інвестиційний проект надійшли від зацікавлених організацій усіх форм власності. Запропоновані проекти стосуються життєво важливих сфер життєдіяльності міста і спрямовані на покращання умов життя городян. Зокрема, до розгляду запропоновані проекти: модернізація систем водопостачання та водовідведення у м. Миколаєві, будівництво лінії швидкісного тролейбусу маршруту «Автовокзал – ПАТ «Вадан Ярдс Океан», програма “Чисте місто”, будівництво сміттєпереробного комплексу, будівництво мостового переходу через р. Південний Буг в м. Миколаєві та ін. Проекти спрямовані на вирішення проблем з очищення питної води, функціонування системи водопостачання і водовідведення у місті, вивезення та переробки твердих побутових відходів, створення нових потужностей громадського електротранспорту, що покращить екологічну ситуацію в місті.

В місті діє Програма залучення вітчизняних та іноземних інвестицій у м. Миколаїв на 2007-2011 роки. У 2010 році згідно з Програмою з міського бюджету профінансовано об’єкти на суму 18937,576 тис.грн.

Періодично до Програми вносяться корегування щодо фінансування об’єктів за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам, а також співфінансування.

Проект «Модернізація систем водопостачання та водовідведення м. Миколаєва». За сприяння міського голови В. Д. Чайки, депутатського корпусу Миколаївської міської ради, спеціалістів міністерства оточуючого середовища України експерти Дунайсько-Чорноморської цільової групи європейської комісії (DABLAS) протягом 2006 року вивчили систему водопостачання та водовідведення міста, сформулювавши пропозиції Європейському інвестиційному банку щодо фінансування проекту. Загальна вартість проекту становить 27,29 млн. євро. З них 3,12 млн. євро – грант ЄС, кредит Європейського Інвестиційного Банку – 15,54 млн. євро, грант ЄС на технічну допомогу консультантів – 780 тис. євро, власні кошти підприємства – 7,85 млн. євро.

З прийняттям Закону України «Про регулювання ринку комунальних послуг» повноваження щодо формування тарифів на послуги водопостачання та водовідведення передані Національній комісії регулювання електроенергетики України (НКРЕ України). У зв’язку з цим всі підписані угоди (проектна, субкредитна та грантова) повинні бути переоформлені в частині повноважень і відповідальності сторін (щодо повернення кредиту, проходження платежів). НКРЕ України не погоджується з тими повноваженнями, які на неї покладено цим законом, окрім ціноутворення.

Підготовлено та направлено лист до Першого віце-прем’єр-міністра України Клюєва А.П. щодо повернення вищезазначених повноважень органам місцевого самоврядування.

Спільно з облдержадміністрацією проводиться робота з відродження реалізації інвестиційного проекту «Спорудження мостового переходу через р. Південний Буг у м. Миколаїв».

Згідно з розпорядженням Кабінету Міністрів України №684-р відповідальним виконавцем інвестиційного проекту з будівництва мостового переходу через р. Південний Буг у м. Миколаєві визначено «Укравтодор».

Життєво важливою умовою розвитку та процвітання міста Миколаєва є перехід від захоронення на міському полігоні твердих побутових відходів до їх екологічно чистої переробки. Неодноразово зацікавленими підприємствами проводились презентації різноманітних проектів зі спорудження у м. Миколаєві сміттєпереробного комплексу, на які запрошувались спеціалісти департаменту ЖКГ, депутати Миколаївської міської ради, представники засобів масової інформації.

У березні 2010 року на сесії міської ради було вирішено створити робочу групу з вибору проекту сміттєпереробного комплексу для м. Миколаєва. Міська влада зацікавлена у реалізації проекту, тому ретельно вивчає пропозиції, які надходять від підприємств Миколаєва та інших міст України. Розглядаються пропозиції київської фірми «Грінко», білоруської фірми «Сифания-Екотехніка» (м. Брест), ТОВ «Екосистеми», ТОВ «Машинобудівний завод «Автоливмаш» (м. Івано-Франківськ), Національним університетом ім. адмірала Макарова, ТОВ «Каскад-Квант» (м. Київ).

22 червня 2010 року у виконкомі Миколаївської міської ради відбулась презентація проекту «Сміттєпереробний комплекс для міста з населенням 500 тис. чоловік, потужністю по прийманню та глибокій переробці 200 тис. тонн на рік твердих побутових комунальних відходів при однозмінній роботі». Проект представлений білоруською фірмою «Сифания-Екотехніка» (м. Брест) та її партнером в Україні ТОВ «Альфа-Терм» (м. Донецьк).

У лютому 2010 року введений в експлуатацію «Миколаївський біопаливний завод» (ТОВ) з виробництва пеллет з лузги соняшника. На підприємстві працює 21 робітник. Інвестором виступила ТОВ «Українська біопаливна компанія». Інвестиції склали близько 3 млн. дол. США.

ТОВ «Миколаївський біопаливний завод» виробляє альтернативний вид палива: відходи насіння переробляються у пеллети. Це зпресована маса відпрацьованого насіння, яку спалюють котельні. У місті розроблено проекти для загальноосвітніх шкіл, де будуть встановлено котли, що працюють на даному паливі.

01.06.10 в управлінні освіти міста відбувся конкурс на кращий енергозберігаючий проект з переведення закладів освіти на альтернативні види палива. Конкурсною комісією визначено переможцем конкурсу проект «Проектування і виконання робіт з установки модульної котельні в ЗОШ № 29 по вул. Ватутіна, 142» ТОВ «Українська біопаливна компанія».

Відбулися зустрічі:

 • 10-13 лютого 2010 року зустріч заступника міської голови Гуллєра В. І. з делегацією м. Бурса, Туреччина щодо взаємовигідної співпраці по різних напрямках;

 • 1 березня 2010 року зустріч міського голови з турецькою делегацією з метою обговорення питань співробітництва, а також презентація програм ЄС;

 • 11-14 березня 2010 року відбувся візит міського голови Чайки В. Д. у складі делегації українських міст та підприємств до Німеччини з метою ознайомлення українських експертів з німецьким досвідом, методиками та технологіями у сфері реформування житлово-комунального господарства, а саме: проектами енергоефективної санації і термомодернізації житлового фонду, водопостачання та водовідведення та ін.;

 • 20-21 квітня 2010 року зустріч міського голови Чайки В. Д. з Надзвичайним та Повноважним Послом Австрії в Україні паном Маркусом Вукетичем з метою ознайомлення з економічним, науковим, інвестиційним та рекреаційним потенціалом Миколаївщини. Зокрема про великий потенціал партнерства у впровадженні нових технологій теплопостачання, реформування системи житлово-комунального господарства та готовності м. Миколаєва стати побратимом австрійського міста;

 • 11 травня 2010 року зустріч з Надзвичайним та Повноважним Послом Республіки Болгарія в Україні паном Дімітаром Цвєтковим Владіміровим та директором ТОВ «Спарки Україна» паном Стрічковим Огніаном. Обговорювались питання двостороннього та регіонального співробітництва;

 • 18 травня 2010 року зустріч першого заступника голови облдержадміністрації Ніколенка Г. Б., голови обласної ради Демченко Т. В., Миколаївського міського голови Чайки В. Д. з делегацією Литовської Республіки на чолі з Надзвичайним і Повноважним Послом Литовської Республіки Україні Пятрасом Вайтекунасом. Учасники зустрічі обговорили питання перспектив та напрямів розвитку співробітництва;

 • 25-27 травня 2010 року делегація м. Миколаєва, до складу якої увійшли міський голова В. Д. Чайка, а також депутати Миколаївської міської ради взяла участь у Міжнародній виставці інвестицій, фінансів, нерухомості, обладнання і технологій для міст та регіонів «Urbis Invest 2010» та Міжнародній виставці водного господарства та екології «WATENVI 2010», які відбулись у Чеському місті Брно;

 • 8 червня 2010 року в Миколаївській облдержадміністрації відбулась зустріч з делегацією Мінської області. Учасники зустрічі обговорили напрямки подальшого розвитку різних форм співпраці, можливість реалізації спільних інвестиційних проектів в галузях машинобудування, виробництва та переробки продукції сільського господарства, швацької промисловості, використанні науково-технічного потенціалу та ін.;

 • 9 червня 2010 року зустріч міського голови Чайки В. Д. з представниками польської фірми «CES» панами Петром Келбіком та Ярославом Комаровським з питань реалізації проекту «Рекультивація та дегазація Миколаївського міського полігону ТПВ»;

 • 16 червня 2010 року зустріч міського голови Чайки В. Д. з представником короля Саудівської Аравії паном Йозефом Камел Йозеф Алрамахи, який запропонував побудувати та відкрити філію Гарвардського університету в м. Миколаєві;

 • 14 липня 2010 року зустріч міського голови Чайки В. Д. з представником компанії «Asuka Green Investment» паном Нагаюка Курита для обговорення умов та строків реалізації інвестицій в рамках проекту «Рекультивація та дегазація полігону твердих побутових відходів»;

 • 2 серпня 2010 року зустріч міського голови Чайки В. Д. з головою представництва «Марубені корпорейшн» у Києві, помічників голови транспортних проектів «Марубені корпорейшн» та директором з розвитку бізнесу турецької будівельної компанії «Догуш Україна» з питань проекту «Будівництво мостового переходу через річку Південний Буг у м. Миколаєві»;

 • 5-6 серпня 2010 року зустріч міського голови Чайки В. Д. та його заступників з експертами Міжнародної фінансової корпорації з метою ознайомлення з інвестпроектами у сфері енергозбереження та сміттєпереробки для можливого їх фінансування;

 • 19-24 вересня 2010 року зустріч міського голови Чайки В. Д. та керівників підприємств м. Миколаєва з делегацією членів Ради директорів ЄБРР. Метою візиту було вивчення стану інвестиційного клімату в місті, а також існуючих та потенційних інвестпроектів Банку;

 • 7 жовтня 2010 року зустріч міського голови Чайки В. Д. з представниками енергетичної компанії «Fran Studio-Bulgaria» Ltd з метою обговорення питання впровадження енергозберігаючих технологій у м. Миколаєві;

 • 20 жовтня 2010 року зустріч заступника міського голови з торговим радником Посольства Австрії в Україні з метою обговорення можливості співпраці між підприємствами м. Миколаєва та австрійськими компаніями.

Інвестиційні пропозиції м. Миколаєва було надано до облдержадміністрації для представлення під час міжрегіональної конференції, присвяченої реалізації проектів з розвитку промислово-транспортного комплексу Миколаївської області.

Постійно підприємствам міста надається інформація про запрошення на регіональні та міжрегіональні виставки, ярмарки. Також надається можливість брати участь у засіданнях, веденні круглих столів, спрямованих на створення взаємовигідних умов співпраці.

Підприємствам та підприємцям міста постійно надається інформація про різноманітні виставкові заходи як офіційними листами, так за допомогою засобів масової інформації. Так, миколаївські бізнес-круги запрошувались на:

 • Міжнародний форум «Морская индустрия России» (м. Москва, Росія);

 • 18 Міжнародну виставку медичних технологій, фармацевтики та обладнання для лікарень «Medax 2010» та 10 Міжнародну виставку лабораторних технологій та обладнання, біотехнологій, інструментального та хімічного аналізів «Analiza 2010» (м. Тель-Авів, Ізраїль);

 • 14 Міжнародну виставку відновлювальних джерел енергії та водних технологій, рециклінгу та екологічного контролю, інфраструктури та зеленого будівництва «CleanTech-2010»;

 • різноманітні тематичні виставкові заходи у м. Львові;

 • форум «Відповідальність міст за екологічні зміни» та молодіжний саміт «Молодь і сталий міський розвиток», які організовуються урядами м. Нанкін та м. Шанхая, КНР, спільно з координаційним бюро «Екс по-2010»;

 • найвідомішу в світі виставку промислової техніки й устаткування «RESALE 2010» (м. Карлсрує, Німеччина);

 • навчально-ознайомчий візит представників Миколаївської області до штаб-квартири Продовольчої та сільськогосподарської організації ООН (м. Рим, Італія);

 • XVI Міжнародну виставку «Суднобудування-2010» та VIII спеціалізовану виставку «Водний транспорт»;

 • виставку-ярмарок, присвячену святкуванню Дня м. Москва (м. Москва, Росія);

 • ХІІ Міжнародну конференцію міст-потів (м. Буенос-Айрес, м. Росаріо, Аргентина);

 • Міжнародну виставку «BIO&ECO EXPO» (м. Софія, Болгарія);

 • Міжнародну будівельну виставку «ConBuild 2010» (м. Ханой, В’єтнам);

 • інші.

Тривають роботи щодо поширення інформаційного матеріалу про інвестиційні проекти міста Миколаєва через Інтернет та інші засоби інформації, на яких міститься інформація про промислові підприємства міста, міські програми, інвестиційні проекти, незадіяні виробничі потужності та площі, про фінансово-кредитні установи, зовнішньоекономічну та інвестиційну діяльність виконкому Миколаївської міської ради та інша інформація про місто Миколаїв.

Оброблено інвестиційний паспорт міста з метою представлення його у складі інвестиційного паспорту Миколаївської області.

Управління земельними ресурсами

За 2010 рік підготовлено 104 проекти рішень міської ради з земельних питань. Укладено 743 договори оренди землі на загальну площу 189,4526 га. Укладено 107 договорів про зміни до договорів оренди землі.

Отримано за оренду землі у 2010 році 75640,78 тис.грн.

Отримано від земельного податку за 2010 рік 27621,44 тис грн.

З метою контролю за своєчасним отриманням платежів від орендної плати за землю в минулому році орендарям підготовлено та направлено 530 листів про необхідність внесення змін до договорів оренди землі, закінчення термінів дії договорів оренди землі, про поновлення договорів оренди, щодо укладання договорів оренди землі тощо.

У 2010 році укладено 30 договорів купівлі-продажу землі на суму 10211,056 тис.грн.

Внесено до бази даних інформацію по 2210 земельних ділянках, по 2780 державних актах на право власності на землю, підготовлено та видано 16902 довідки для здійснення операцій з нерухомістю.

На розгляд управлінню земельних ресурсів надійшло 3313 звернення громадян та 2088 звернень юридичних осіб із земельних питань.

Протягом року по управлінню земельних ресурсів на реалізацію заходів використано коштів з міського бюджету 118,094 тис.грн., у тому числі:

 • забезпечення функціонування автоматизованої програми щодо обліку та контролю за надходженням орендної плати за землю, у т.ч. супроводження програми – 10,032 тис.грн.;

 • підготовка та проведення конкурсів, аукціонів з продажу землі – 3,174 тис.грн.;

 • забезпечення функціонування програми „Автоматизований земельний кадастр м.Миколаєва”, у т.ч. супроводження – 19,68 тис.грн.;

 • інвентаризація земель комунальної власності (у т.ч. пільговий контингент) – 85,207 тис.грн.Скачать документ

Похожие документы:

 1. Інформація про виконання програми економічного та соціального розвитку на 2008 рік Фінансове забезпечення

  Документ
  До доходної частини міського бюджету міста Миколаєва протягом 2008 року надійшло 942199,5 тис. грн., з них до загального фонду надійшло 835515,3 тис. грн.
 2. Р І шенн явід 30. 12. 2010 м. Ромни Про затвердження Програми економічного та соціального розвитку міста Ромни на 2011 рік Відповідно до ст. 26 Закон

  Закон
  Програма економічного і соціального розвитку міста Ромни на 2011 рік (далі – Програма) розроблена відповідно до положень програми Президента України В.
 3. Основні напрямки з виконання програми економічного та соціального розвитку області на 2008-2011 роки

  Документ
  6. Моделі функціонування закладів освіти, охорони здоров’я, культури і мистецтва, фізичної культури, територіальних центрів соціального обслуговування .
 4. Програм а економічного та соціального розвитку дубровицького району на 2011 рік дубровиця

  Документ
  Законодавчою та методичною основою розроблення Програми економічного та соціального розвитку району на 2011 рік (далі –Програма-2011) є Закон України “Про державне прогнозування та розроблення програм економічного і соціального розвитку України”.
 5. Програми економічного та соціального розвитку міста Дубно на 2011 рік за Iпівріччя 2011 року

  Документ
  Заслухавши інформацію начальника управління економіки і власності О.Ляшенко про хід виконання рішення міської ради від 15.12.2010 року №29 “Про затвердження Програми економічного та соціального розвитку міста Дубно на 2011 рік” за

Другие похожие документы..