Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Лекция'
В связи с историей этого государства в историографии много вопросов, ответить на которые трудно из-за недостаточности исторического материала. Основн...полностью>>
'Документ'
Вся система образования, включая область гуманитарного цикла, широко опирается на те ресурсы, которые нам предоставляют информационные технологии. Дл...полностью>>
'Программа'
Тема 9. Внешние модули в языке pascal1. Суть и описание модуля2. Связь модуля с другими модулями и главной программой3. Обработка многомодульных прогр...полностью>>
'Документ'
В соответствии с Планом мероприятий Федерального агентства по культуре и кинематографии II Международного десятилетия коренных народов Мира на 2008 г...полностью>>

Про Національний банк України", Закону України „Про платіжні системи та переказ коштів в Україні", статей 3, 5, 11, 13 Декрету Кабінету Міністрів України від 19

Главная > Закон
Сохрани ссылку в одной из сетей:

Про врегулювання питань

іноземного інвестування в Україну

Відповідно до вимог статті 99 Конституції України, статей 390 – 400 Господарського кодексу України, статей 11 та 12 Закону України „Про режим іноземного інвестування”, статей 7, 30, 44 Закону України „Про Національний банк України”, Закону України „Про платіжні системи та переказ коштів в Україні”, статей 3, 5, 11, 13 Декрету Кабінету Міністрів України від 19.02.93 № 15-93 „Про систему валютного регулювання і валютного контролю” та з метою врегулювання порядку здійснення іноземних інвестицій в Україну та повернення іноземному інвестору його інвестиції, а також репатріації прибутків, доходів, інших коштів, одержаних від інвестиційної діяльності в Україні, Правління Національного банку України

постановляє:

1. Затвердити Положення про порядок іноземного інвестування в Україну, що додається.

2. Затвердити Зміни до Правил здійснення операцій на міжбанківському валютному ринку України, затверджених постановою Правління Національного банку України від 18.03.99 № 127 і зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 18.03.99 за № 171/3464 (із змінами), що додаються.

3. Затвердити Зміни до Положення про порядок видачі резидентам індивідуальних ліцензій Національного банку України на переказування іноземної валюти за межі України з метою оплати валютних цінностей, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 29.01.2003 № 36 і зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 05.02.2003 за № 90/7411 (зі змінами), що додаються.

4. Департаменту валютного регулювання (О.А.Щербакова):

після державної реєстрації в Міністерстві юстиції України довести зміст цієї постанови до відома:

Операційного та територіальних управлінь Національного банку України та банків для керівництва і використання в роботі, а банкам – до відома їх клієнтів;

Національного депозитарію України та Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку;

у шестимісячний строк з дня набрання чинності цією постановою підготувати кодифікований нормативно-правовий акт з питань регулювання імпорту та експорту капіталу.

5. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на керівників територіальних управлінь Національного банку України.

6. Постанова набирає чинності через 10 днів після її державної реєстрації в Міністерстві юстиції України.

Голова В.С.Стельмах

Інд. 13

Погодження:

Члени Правління:

Перший заступник Голови

Шаповалов А.В.

Заступник Голови

Кротюк В.Л.

Заступник Голови

Сенищ П.М.

Заступник Голови

Яременко С.О.

Виконавчий директор з питань платіжних систем та розрахунків

Кравець В.М.

Виконавчий директор з адміністративних питань

Лаврук М.П.

Виконавчий директор з питань готівково-грошового обігу

Толстой О.М.

Виконавчий директор з економічних питань

Шумило І.А.

Директор Департаменту монетарної політики

Гребеник Н.І.

Директор Департаменту персоналу

Іванюк І.М.

Директор Фінансового департаменту

Кандибка О.М.

Директор Юридичного департаменту

Пасічник В.В.

Головний бухгалтер – директор Департаменту бухгалтерського обліку

Ричаківська В.І.

Директор Департаменту інформатизації

Савченко А.С.

Начальник Головного управління Національного банку України по м.Києву

і Київській області

Степаненко А.І.

Керівники структурних підрозділів, виконавці проекту документа, редактор:

Директор Департаменту валютного регулювання

Щербакова О.А.

Начальник управління методології валютного регулювання

Мельникова О.І.

Начальник відділу операцій капітального характеру

Волченко С.В.

Редактор

ЗАТВЕРДЖЕНО

Постанова Правління

Національного банку України

2005 №

 

 

 

 

 

 

Положення про порядок

іноземного інвестування в Україну

 

Положення про порядок іноземного інвестування в Україну (далі – Положення) розроблено відповідно до вимог статті 99 Конституції України, статей 390 – 400 Господарського кодексу України, статей 11 та 12 Закону України „Про режим іноземного інвестування”, статей 7, 30, 44 Закону України „Про Національний банк України”, Закону України „Про платіжні системи та переказ коштів в Україні”, статей 3, 5, 11, 13 Декрету Кабінету Міністрів України від 19.02.93 № 15-93 „Про систему валютного регулювання і валютного контролю”.

 

1. Загальні положення

1.1. У цьому Положенні терміни вживаються в такому значенні:

об’єкт інвестування – кошти, що вкладаються в будь-яке майно, у тому числі основні фонди, нематеріальні активи, корпоративні права, цінні папери та їх похідні;

портфельна інвестиція – операція, яка передбачає придбання цінних паперів, їх похідних та фінансових активів за кошти на фондовому ринку;

пряма інвестиція – операція, яка передбачає придбання об’єктів нерухомого та рухомого майна, інших основних фондів та нематеріальних активів, які підлягають амортизації, а також внесення коштів до статутного фонду юридичної особи в обмін на корпоративні права, емітовані цією юридичною особою;

інвестиційний рахунок – поточний рахунок в іноземній валюті та/або в гривнях, відкритий нерезидентом-інвестором (юридичною або фізичною особою) в уповноваженому банку України (далі – уповноважений банк) для здійснення інвестиційної діяльності в Україні відповідно до вимог глави 16 Інструкції про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах, затвердженої постановою Правління Національного банку України від 12.11.2003 № 492 і зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 17.12.2003 за № 1172/8493, із змінами (далі − Інструкція);

поточний рахунок резидента – рахунок в іноземній валюті та/або в гривнях, відкритий уповноваженим банком юридичній або фізичній особі відповідно до вимог Інструкції;

торговець цінними паперами (далі – торговець) – резидент, що отримав дозвіл Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку на посередницьку діяльність з випуску та обігу цінних паперів, а також генеральну ліцензію Національного банку України на здійснення валютних операцій.

Інші терміни, що вживаються в цьому Положенні, застосовуються в значеннях, визначених Законом України „Про режим іноземного інвестування” та Декретом Кабінету Міністрів України „Про систему валютного регулювання і валютного контролю”.

1.2. Вимоги цього Положення не поширюються на операції за угодами з цінними паперами українських емітентів, на обіг яких за межами України виданий дозвіл Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

1.3. Іноземні інвестиції в Україну в грошовій формі здійснюються інвестором виключно у вигляді іноземної валюти, яка згідно з Класифікатором іноземних валют та банківських металів, затвердженим постановою Правління Національного банку України від 04.02.98 № 34 (у редакції постанови Правління Національного банку України від 02.10.2002 № 378, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 24.10.2002 за № 841/7129), зі змінами (далі – Класифікатор), визнається вільно конвертованою, широко використовується для здійснення платежів за міжнародними операціями та продається на головних валютних ринках світу (1-а група).

1.4. Уповноважений банк здійснює зарахування на поточний рахунок резидента та на інвестиційний рахунок іноземної валюти, перерахованої із-за кордону іноземним інвестором для здійснення іноземної інвестиції в Україні, виключно через розподільчий рахунок.

1.5. Уповноважений банк для обліку коштів іноземних інвесторів-іноземних банків використовує балансовий рахунок 1602 “Кошти в розрахунках інших банків” Плану рахунків бухгалтерського обліку банків України, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 17.06.2004 № 280, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26.07.2004 за № 918/9517.

1.6. Іноземну валюту 2-ї або 3-ї групи Класифікатора, що перерахована із-за кордону для зарахування на інвестиційний рахунок або на поточний рахунок резидента, уповноважений банк не пізніше наступного дня її зарахування на кореспондентський рахунок уповноваженого банку повертає банку-відправникові без зарахування зазначеної іноземної валюти на розподільчий рахунок.

Уповноважений банк не пізніше наступного дня з дати повернення коштів надсилає повідомлення резиденту про надходження цих коштів і про їх повернення банку-відправникові у зв’язку із відсутністю законних підстав для їх зарахування.

1.8. Контроль за проведенням резидентами та нерезидентами валютних операцій, пов’язаних з інвестиційною діяльністю в Україні, покладається на уповноважені банки відповідно до їх функцій, визначених пунктом 2 статті 13 Декрету Кабінету Міністрів України від 19.02.93 № 15-93 „Про систему валютного регулювання і валютного контролю”.

1.9. За невиконання банками функцій агента валютного контролю та порушення вимог цього Положення уповноважені банки несуть відповідальність згідно із законодавством України.

 

 1. 2.     Порядок здійснення іноземних інвестицій у грошовій формі

2.1. Для здійснення прямих інвестицій в Україну іноземний інвестор має право:

перераховувати на поточний рахунок резидента іноземну валюту із-за кордону;

відкрити власний інвестиційний рахунок;

перераховувати на власний інвестиційний рахунок іноземну валюту із-за кордону;

зараховувати ввезену в Україну і зареєстровану митними органами під час в’їзду в Україну готівкову іноземну валюту на власний поточний рахунок фізичної особи-нерезидента в уповноваженому банку в разі наявності документального підтвердження джерел походження готівкової іноземної валюти (митної декларації);

перераховувати іноземну валюту з власного поточного рахунку фізичної особи-нерезидента в уповноваженому банку на власний інвестиційний рахунок іноземного інвестора-фізичної особи;

перераховувати іноземну валюту з власного поточного рахунку фізичної особи-нерезидента в уповноваженому банку на власний інвестиційний рахунок іноземного інвестора - юридичної особи на підставі довіреності, виданої цією юридичною особою на вчинення зазначених дій;

перераховувати з власного інвестиційного рахунку іноземну валюту на поточний рахунок резидента;

здійснювати продаж іноземної валюти з власного інвестиційного рахунку;

перераховувати на власний інвестиційний рахунок кошти в гривнях, отримані від продажу іноземної валюти;

перераховувати кошти в гривнях з власного інвестиційного рахунку для розрахунків за об’єкт інвестування.

Формування та збільшення статутних капіталів уповноважених банків за участю іноземного інвестора здійснюється відповідно до вимог постанови Правління Національного банку України від 31.08.2001 № 375, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 24.10.2001 за № 906/6097.

2.2. Для здійснення портфельних інвестицій в Україну іноземний інвестор має право:

перераховувати на поточний рахунок торговця в уповноваженому банку іноземну валюту із-за кордону за умови укладання договору між інвестором та торговцем про купівлю цінних паперів українських емітентів;

відкрити інвестиційний рахунок;

перераховувати на інвестиційний рахунок іноземну валюту із-за кордону;

зараховувати ввезену в Україну готівкову іноземну валюту на власний поточний рахунок фізичної особи-нерезидента в уповноваженому банку в разі наявності документального підтвердження джерел походження готівкової іноземної валюти (митної декларації);

перераховувати іноземну валюту з власного поточного рахунку фізичної особи-нерезидента в уповноваженому банку на інвестиційний рахунок іноземного інвестора-фізичної особи;

перераховувати іноземну валюту з власного поточного рахунку фізичної особи-нерезидента на інвестиційний рахунок іноземного інвестора-юридичної особи на підставі довіреності, виданої цією юридичною особою на вчинення зазначених дій;

перераховувати з інвестиційного рахунку іноземну валюту на поточний рахунок торговця в уповноваженому банку;

здійснювати продаж іноземної валюти за гривні з інвестиційного рахунку;

перераховувати на інвестиційний рахунок кошти в гривнях, отримані від продажу іноземної валюти;

перераховувати кошти в гривнях з інвестиційного рахунку на поточний рахунок торговця в уповноваженому банку.

2.3. Іноземний інвестор має право відкрити цільовий вкладний (депозитний) рахунок в іноземній валюті та в гривнях на підставі укладеного в письмовій формі договору банківського вкладу.

Іноземний інвестор має право перераховувати кошти в іноземній валюті на цільовий вкладний (депозитний) рахунок з власного інвестиційного рахунку та з рахунків іноземного інвестора за кордоном.

Іноземний інвестор має право перераховувати кошти в гривнях на цільовий вкладний (депозитний) рахунок виключно з власного інвестиційного рахунку.

Строк дії договору цільового банківського вкладу для гривневих депозитів не може бути менше ніж один рік без права дострокового розірвання цього договору.

Додержання письмової форми договору є обов’язковою умовою взаємовідносин між уповноваженим банком та іноземним інвестором.

Порядок відкриття вкладних (депозитних) рахунків та використання коштів, розміщених іноземним інвестором на цих рахунках, визначено в главі 16 Інструкції.

2.4. Іноземний інвестор зобов’язаний перерахувати куплені за іноземну валюту кошти в гривнях з власного інвестиційного рахунку на поточний рахунок резидента протягом 15 календарних днів з дати зарахування гривень на інвестиційний рахунок.

Кошти в гривнях, які не використані для здійснення інвестицій в Україну в 15-денний строк з дати зарахування гривень на інвестиційний рахунок, уповноважений банк продає за іноземну валюту.

Уповноважений банк зараховує куплену іноземну валюту на інвестиційний рахунок в іноземній валюті не пізніше ніж за 2 операційні дні, починаючи з дня зарахування відповідної суми на кореспондентський рахунок уповноваженого банку.

2.5. Зарахування коштів на інвестиційні рахунки і на поточні рахунки резидентів в іноземній валюті та в гривнях здійснюється згідно з Інструкцією.

2.6. Іноземні інвестори та резиденти для здійснення в Україні спільної діяльності без створення юридичної особи (далі – спільна діяльність) мають право без індивідуальної ліцензії Національного банку України на використання іноземної валюти на території України як засобу платежу перераховувати кошти в іноземній валюті на поточний рахунок, відкритий в уповноваженому банку для ведення спільної діяльності (далі – рахунок спільної діяльності).

Іноземні інвестори та резиденти, що здійснюють спільну діяльність, мають право проводити розрахунки з резидентами в гривнях на території України за товари (роботи, послуги) без індивідуальної ліцензії Національного банку України на розрахунки між резидентами і нерезидентами в межах торговельного обороту у валюті України.

Використання резидентом або іноземним інвестором іноземної валюти з рахунку спільної діяльності на території України як засобу платежу потребує наявності індивідуальної ліцензії Національного банку України на використання іноземної валюти на території України як засобу платежу.

Забороняється перераховувати кошти за межі України з рахунку спільної діяльності з метою здійснення інвестицій в інші країни.

3. Порядок повернення іноземному інвестору його інвестиції, а також прибутків, доходів, інших коштів, одержаних від інвестиційної діяльності в Україні

 

3.1. Повернення іноземному інвестору його інвестиції, а також прибутків, доходів, інших коштів, одержаних від інвестиційної діяльності в Україні, здійснюються:

з поточного рахунку резидента в іноземній валюті за прямою інвестицією на рахунок іноземного інвестора в закордонному банку;

з поточного рахунку торговця в іноземній валюті за портфельною інвестицією на рахунок іноземного інвестора в закордонному банку;

з поточного рахунку резидента в іноземній валюті за прямою інвестицією на інвестиційний рахунок іноземного інвестора;

з поточного рахунку резидента в гривнях за прямою інвестицією на інвестиційний рахунок іноземного інвестора;

з інвестиційного рахунку іноземного інвестора в гривнях за прямою інвестицією на інвестиційний рахунок іншого іноземного інвестора в гривнях.

3.2. Розрахунки між іноземними інвесторами за межами України дозволяються лише за цінними паперами, які внесені до котирувальних листів першого та другого рівня лістингу відповідної української фондової біржі або торговельно-інформаційної системи.

3.3. Розрахунки між нерезидентами за інші об`єкти інвестування, крім тих, що зазначені в пункті 3.2 цього Положення, здійснюються виключно через рахунки, відкриті в уповноважених банках.

3.4. Купівля іноземної валюти з метою повернення іноземному інвестору його інвестиції, а також прибутків, доходів, інших коштів, одержаних від інвестиційної діяльності в Україні, здійснюється відповідно до вимог пункту 2.13 Правил здійснення операцій на міжбанківському валютному ринку України, затверджених постановою Правління Національного банку України від 18.03.99 № 127 і зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 18.03.99 за № 171/3464, зі змінами (далі – Правила).

3.5. Резидент має право перерахувати іноземну валюту на інвестиційний рахунок іноземного інвестора без індивідуальної ліцензії Національного банку України на використання іноземної валюти на території України як засобу платежу у разі повернення іноземному інвестору його інвестиції, а також прибутків, доходів, інших коштів, одержаних від інвестиційної діяльності в Україні.

3.6. Резидент має право перерахувати кошти в гривнях за об’єкт інвестування на інвестиційний рахунок іноземного інвестора в разі ліквідації підприємства за рішенням акціонерів/учасників, а також на підставі рішення суду про визнання резидента банкрутом.

3.7. Резидент із власного поточного рахунку та іноземний інвестор з власного інвестиційного рахунку мають право перерахувати іноземну валюту за об’єкт інвестування на рахунок іноземного інвестора в закордонному банку без індивідуальної ліцензії Національного банку України на вивезення, переказування і пересилання за межі України валютних цінностей.

3.8. Резидент за наявності індивідуальної ліцензії Національного банку України має право перерахувати іноземну валюту за межі України з метою придбання в нерезидентів:

облігацій зовнішньої державної позики України відповідно до постанови Правління Національного банку України від 29.01.2003 № 35 „Про затвердження Положення про порядок видачі резидентам індивідуальних ліцензій на переказування іноземної валюти за межі України з метою придбання облігацій зовнішніх державних позик України”, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 17.02.2003 за № 120/7441 (зі змінами);

цінних паперів українських емітентів відповідно до постанови Правління Національного банку України від 29.01.2003 № 36 „Про здійснення операцій з цінними паперами українських емітентів”, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 05.02.2003 за № 90/7411, зі змінами (за винятком перерахування за межі України іноземної валюти торговцями, якщо ці цінні папери продаються торговцями на фондових біржах та/або торговельно-інформаційних системах на підставі укладених угод, що підтверджується довідкою, наданою торговцю організатором торгівлі цінними паперами).

3.9. Повне або часткове повернення іноземному інвестору грошовими коштами його майнової інвестиції, у тому числі здійсненої шляхом ведення спільної діяльності без створення юридичної особи, здійснюється, якщо це передбачено міжнародною угодою між Україною та країною, у якій зареєстрований чи проживає іноземний інвестор, на підставі звіту про оцінку майна (акта оцінки майна), складеного суб’єктом оцінної діяльності відповідно до Закону України „Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні”, який підтверджує вартість майна під час його внесення іноземним інвестором в об’єкт інвестування.

3.10. Уповноважені банки здійснюють перерахування за кордон прибутків (доходів), одержаних іноземними інвесторами в результаті здійснення інвестицій, лише після підтвердження сплати податку на прибуток, зборів та інших обов’язкових платежів.

З метою підтвердження сплати зазначених податку і зборів та інших обов’язкових платежів до уповноваженого банку, в якому відкрито інвестиційний рахунок чи поточний рахунок резидента, подається засвідчена в установленому порядку копія довідки податкового органу про сплачений іноземним інвестором в Україні податок на прибуток (доходи) або копія, засвідчена в установленому порядку, легалізованої довідки, що видана компетентним органом відповідної країни, визначеним міжнародним договором, яка підтверджує, що іноземний інвестор є резидентом країни, з якою укладено міжнародний договір про уникнення подвійного оподаткування доходів. Легалізація документів не потрібна, якщо міжнародним договором, учасником якого є Україна, передбачено звільнення документів, виданих за межами України, від процедури легалізації. Копія довідки, виданої компетентним органом відповідної країни, повинна бути засвідчена відповідним податковим органом України.

Зазначені в абзаці другому цього пункту копії довідок надаються нерезидентами відповідно до вимог наказу Державної податкової адміністрації України від 03.09.2003 № 417 „Про затвердження Порядку видачі довідки про сплачений нерезидентом в Україні податок на прибуток (доходи) та форми цієї довідки”, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 01.10.2003 за № 885/8206, а також постанови Кабінету Міністрів України від 06.05.2001 № 470 „Про затвердження Порядку звільнення (зменшення) від оподаткування доходів із джерелом їх походження з України згідно з міжнародними договорами України про уникнення подвійного оподаткування”.

Уповноважений банк при перерахуванні за кордон прибутків (доходів), одержаних іноземним інвестором в результаті розрахунків за об’єкт інвестування з іншим іноземним інвестором, керується Порядком, визначеним постановою Кабінету Міністрів України від 24.12.2003 № 1993.

3.11. Резидент перераховує іноземному інвестору іноземну валюту за межі України з рахунку спільної діяльності без індивідуальної ліцензії Національного банку України на вивезення, переказування і пересилання за межі України валютних цінностей на підставі таких документів:

нотаріально засвідченої копії договору про спільну діяльність;

документа про часткове або повне припинення спільної діяльності;

копії податкового звіту про результати спільної діяльності на території України;

виписки (довідки) уповноваженого банку про фактичне надходження грошових коштів на рахунок спільної діяльності;

документа про розподіл прибутку на користь інвестора або резидента;

копії міжнародної угоди між Україною та країною, у якій зареєстрований чи проживає іноземний інвестор, що підтверджує зобов'язання України повернути іноземному інвестору його інвестицію в Україну, здійснену в майновій формі, а також прибутків, доходів, інших коштів, одержаних від інвестиційної діяльності в Україні;

звіту про оцінку майна (акта оцінки майна).

3.12. Повернення іноземним інвесторам грошових коштів, що були вкладені в об’єкти інвестування, а також прибутків (доходів), що були одержані іноземними інвесторами до набрання чинності цим Положенням, здійснюється згідно з порядком, визначеним цією главою.

У разі відсутності в іноземного інвестора виписки (довідки) банку про фактичне надходження грошових коштів в Україну, що були вкладені в об’єкти інвестування до набрання чинності цим Положенням, купівля іноземної валюти здійснюється на підставі всіх інших документів, передбачених відповідним підпунктом пункту 2.13 Правил.

Іноземний інвестор зобов’язаний додатково надати письмове пояснення про обставини, що унеможливлюють подання зазначеної вище виписки (довідки) банку та надати виписки (довідки) іноземного банку про проведення розрахунків між нерезидентами за об’єкт інвестиції.

Уповноважений банк має право протягом шести місяців з дати звернення іноземного інвестора до банку щодо купівлі та/або перерахування іноземної валюти за межі України без надання виписки (довідки) банку про фактичне надходження грошових коштів в Україну, що були вкладені ним в об’єкти інвестування в Україні звернутися до органів виконавчої влади за підтвердженням стосовно виконання іноземним інвестором податкових та інших зобов’язань в Україні.

У разі здійснення іноземними інвесторами до набрання чинності цим Положенням інвестицій в Україну в іноземній валюті, відмінній від валюти 1-ї групи Класифікатора, повернення іноземному інвестору грошових коштів здійснюється в тій іноземній валюті, яка була перерахована в Україну.

3.13. Повернення резидентами та нерезидентами іноземних інвестицій, а також прибутків, доходів, інших коштів, одержаних від інвестиційної діяльності в Україні, за рахунок власних коштів в іноземній валюті (не куплених на міжбанківському валютному ринку України та не отриманих в кредит або позику) здійснюється на підставі документів, що перелічені у відповідних підпунктах г), ґ), д), е) пункту 2.13 Правил.

 

Директор Департаменту

валютного регулювання О.А. Щербакова

 

Виконавець:

Начальник відділу операцій

капітального характеру С.В.Волченко

 

 

ПОГОДЖЕНО

Заступник Голови

________С.О.Яременко

(підпис)

„ ”_________ 2005 р.

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Постанова Правління

Національного банку України

 

 Скачать документ

Похожие документы:

 1. Про врегулювання питань іноземного інвестування в Україну Постанова Правління Національного банку України від 10 серпня 2005 року n 280 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України

  Документ
  Відповідно до вимог статті 99 Конституції України, статей 390 - 400 Господарського кодексу України, статей 11 та 12 Закону України "Про режим іноземного інвестування", статей 7, 30, 44 Закону України "Про Національний
 2. Кабінету Міністрів України щодо визначення  обсягів та порядку ввезення товарів, що підпадають  під пільговий режим оподаткування) (З 1 жовтня 2011 року та з 1 січня 2012 року до цього кодекс (1)

  Кодекс
  Із змінами і доповненнями, внесеними Законами України від 23 грудня 2010 року N 2856-VI, від 7 квітня 2011 року N 3205-VI, від 7 квітня 2011 року N 3221-VI,
 3. Кабінету Міністрів України щодо визначення  обсягів та порядку ввезення товарів, що підпадають  під пільговий режим оподаткування) (З 1 жовтня 2011 року та з 1 січня 2012 року до цього кодекс (2)

  Кодекс
  Із змінами і доповненнями, внесеними Законами України від 23 грудня 2010 року N 2856-VI, від 7 квітня 2011 року N 3205-VI, від 7 квітня 2011 року N 3221-VI,
 4. Кабінету Міністрів України щодо визначення  обсягів та порядку ввезення товарів, що підпадають  під пільговий режим оподаткування) (З 1 жовтня 2011 року та з 1 січня 2012 року до цього кодекс (3)

  Кодекс
  Із змінами і доповненнями, внесеними Законами України від 23 грудня 2010 року N 2856-VI, від 7 квітня 2011 року N 3205-VI, від 7 квітня 2011 року N 3221-VI,
 5. Кабінету Міністрів України щодо визначення  обсягів та порядку ввезення товарів, що підпадають  під пільговий режим оподаткування),  від 20 вересня 2011 року n 3741-vi (З 1 січня 2012 року до цього кодекс

  Кодекс
  Із змінами і доповненнями, внесеними Законами України від 23 грудня 2010 року N 2856-VI, ОВУ, 2010 р., N 101, ст. 3619, від 7 квітня 2011 року N 3205-VI, ОВУ, 2011 р.

Другие похожие документы..