Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Доклад'
Материалы обсуждения докладов конференции необходимо присылать по e-mail: ethnopolit-2008@ и/или savinov@. Они также будут выставлены на сайте в откры...полностью>>
'Курсовая'
Перед всеми фирмами, организациями встает задача назначения цены на свои товары или услуги. Цена выступает в разных ипостасях. Нас со всех сторон окр...полностью>>
'Регламент'
1.1. Административный регламент по исполнению государственной функции по осуществлению контроля за деятельностью представителей области в органах упр...полностью>>
'Лекция'
Допущения модели монополистической конкуренции во многом повторяют допущения модели совершенной - ведь, как вы помните, в классификации рыночных стру...полностью>>

Про Національний банк України", Закону України „Про платіжні системи та переказ коштів в Україні", статей 3, 5, 11, 13 Декрету Кабінету Міністрів України від 19

Главная > Закон
Сохрани ссылку в одной из сетей:

1

Смотреть полностью

Про врегулювання питань

іноземного інвестування в Україну

Відповідно до вимог статті 99 Конституції України, статей 390 – 400 Господарського кодексу України, статей 11 та 12 Закону України „Про режим іноземного інвестування”, статей 7, 30, 44 Закону України „Про Національний банк України”, Закону України „Про платіжні системи та переказ коштів в Україні”, статей 3, 5, 11, 13 Декрету Кабінету Міністрів України від 19.02.93 № 15-93 „Про систему валютного регулювання і валютного контролю” та з метою врегулювання порядку здійснення іноземних інвестицій в Україну та повернення іноземному інвестору його інвестиції, а також репатріації прибутків, доходів, інших коштів, одержаних від інвестиційної діяльності в Україні, Правління Національного банку України

постановляє:

1. Затвердити Положення про порядок іноземного інвестування в Україну, що додається.

2. Затвердити Зміни до Правил здійснення операцій на міжбанківському валютному ринку України, затверджених постановою Правління Національного банку України від 18.03.99 № 127 і зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 18.03.99 за № 171/3464 (із змінами), що додаються.

3. Затвердити Зміни до Положення про порядок видачі резидентам індивідуальних ліцензій Національного банку України на переказування іноземної валюти за межі України з метою оплати валютних цінностей, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 29.01.2003 № 36 і зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 05.02.2003 за № 90/7411 (зі змінами), що додаються.

4. Департаменту валютного регулювання (О.А.Щербакова):

після державної реєстрації в Міністерстві юстиції України довести зміст цієї постанови до відома:

Операційного та територіальних управлінь Національного банку України та банків для керівництва і використання в роботі, а банкам – до відома їх клієнтів;

Національного депозитарію України та Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку;

у шестимісячний строк з дня набрання чинності цією постановою підготувати кодифікований нормативно-правовий акт з питань регулювання імпорту та експорту капіталу.

5. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на керівників територіальних управлінь Національного банку України.

6. Постанова набирає чинності через 10 днів після її державної реєстрації в Міністерстві юстиції України.

Голова В.С.Стельмах

Інд. 13

Погодження:

Члени Правління:

Перший заступник Голови

Шаповалов А.В.

Заступник Голови

Кротюк В.Л.

Заступник Голови

Сенищ П.М.

Заступник Голови

Яременко С.О.

Виконавчий директор з питань платіжних систем та розрахунків

Кравець В.М.

Виконавчий директор з адміністративних питань

Лаврук М.П.

Виконавчий директор з питань готівково-грошового обігу

Толстой О.М.

Виконавчий директор з економічних питань

Шумило І.А.

Директор Департаменту монетарної політики

Гребеник Н.І.

Директор Департаменту персоналу

Іванюк І.М.

Директор Фінансового департаменту

Кандибка О.М.

Директор Юридичного департаменту

Пасічник В.В.

Головний бухгалтер – директор Департаменту бухгалтерського обліку

Ричаківська В.І.

Директор Департаменту інформатизації

Савченко А.С.

Начальник Головного управління Національного банку України по м.Києву

і Київській області

Степаненко А.І.

Керівники структурних підрозділів, виконавці проекту документа, редактор:

Директор Департаменту валютного регулювання

Щербакова О.А.

Начальник управління методології валютного регулювання

Мельникова О.І.

Начальник відділу операцій капітального характеру

Волченко С.В.

Редактор

ЗАТВЕРДЖЕНО

Постанова Правління

Національного банку України

2005 №

 

 

 

 

 

 

Положення про порядок

іноземного інвестування в Україну

 

Положення про порядок іноземного інвестування в Україну (далі – Положення) розроблено відповідно до вимог статті 99 Конституції України, статей 390 – 400 Господарського кодексу України, статей 11 та 12 Закону України „Про режим іноземного інвестування”, статей 7, 30, 44 Закону України „Про Національний банк України”, Закону України „Про платіжні системи та переказ коштів в Україні”, статей 3, 5, 11, 13 Декрету Кабінету Міністрів України від 19.02.93 № 15-93 „Про систему валютного регулювання і валютного контролю”.

 

1. Загальні положення

1.1. У цьому Положенні терміни вживаються в такому значенні:

об’єкт інвестування – кошти, що вкладаються в будь-яке майно, у тому числі основні фонди, нематеріальні активи, корпоративні права, цінні папери та їх похідні;

портфельна інвестиція – операція, яка передбачає придбання цінних паперів, їх похідних та фінансових активів за кошти на фондовому ринку;

пряма інвестиція – операція, яка передбачає придбання об’єктів нерухомого та рухомого майна, інших основних фондів та нематеріальних активів, які підлягають амортизації, а також внесення коштів до статутного фонду юридичної особи в обмін на корпоративні права, емітовані цією юридичною особою;

інвестиційний рахунок – поточний рахунок в іноземній валюті та/або в гривнях, відкритий нерезидентом-інвестором (юридичною або фізичною особою) в уповноваженому банку України (далі – уповноважений банк) для здійснення інвестиційної діяльності в Україні відповідно до вимог глави 16 Інструкції про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах, затвердженої постановою Правління Національного банку України від 12.11.2003 № 492 і зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 17.12.2003 за № 1172/8493, із змінами (далі − Інструкція);

поточний рахунок резидента – рахунок в іноземній валюті та/або в гривнях, відкритий уповноваженим банком юридичній або фізичній особі відповідно до вимог Інструкції;

торговець цінними паперами (далі – торговець) – резидент, що отримав дозвіл Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку на посередницьку діяльність з випуску та обігу цінних паперів, а також генеральну ліцензію Національного банку України на здійснення валютних операцій.

Інші терміни, що вживаються в цьому Положенні, застосовуються в значеннях, визначених Законом України „Про режим іноземного інвестування” та Декретом Кабінету Міністрів України „Про систему валютного регулювання і валютного контролю”.

1.2. Вимоги цього Положення не поширюються на операції за угодами з цінними паперами українських емітентів, на обіг яких за межами України виданий дозвіл Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

1.3. Іноземні інвестиції в Україну в грошовій формі здійснюються інвестором виключно у вигляді іноземної валюти, яка згідно з Класифікатором іноземних валют та банківських металів, затвердженим постановою Правління Національного банку України від 04.02.98 № 34 (у редакції постанови Правління Національного банку України від 02.10.2002 № 378, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 24.10.2002 за № 841/7129), зі змінами (далі – Класифікатор), визнається вільно конвертованою, широко використовується для здійснення платежів за міжнародними операціями та продається на головних валютних ринках світу (1-а група).

1.4. Уповноважений банк здійснює зарахування на поточний рахунок резидента та на інвестиційний рахунок іноземної валюти, перерахованої із-за кордону іноземним інвестором для здійснення іноземної інвестиції в Україні, виключно через розподільчий рахунок.

1.5. Уповноважений банк для обліку коштів іноземних інвесторів-іноземних банків використовує балансовий рахунок 1602 “Кошти в розрахунках інших банків” Плану рахунків бухгалтерського обліку банків України, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 17.06.2004 № 280, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26.07.2004 за № 918/9517.

1.6. Іноземну валюту 2-ї або 3-ї групи Класифікатора, що перерахована із-за кордону для зарахування на інвестиційний рахунок або на поточний рахунок резидента, уповноважений банк не пізніше наступного дня її зарахування на кореспондентський рахунок уповноваженого банку повертає банку-відправникові без зарахування зазначеної іноземної валюти на розподільчий рахунок.

Уповноважений банк не пізніше наступного дня з дати повернення коштів надсилає повідомлення резиденту про надходження цих коштів і про їх повернення банку-відправникові у зв’язку із відсутністю законних підстав для їх зарахування.

1.8. Контроль за проведенням резидентами та нерезидентами валютних операцій, пов’язаних з інвестиційною діяльністю в Україні, покладається на уповноважені банки відповідно до їх функцій, визначених пунктом 2 статті 13 Декрету Кабінету Міністрів України від 19.02.93 № 15-93 „Про систему валютного регулювання і валютного контролю”.

1.9. За невиконання банками функцій агента валютного контролю та порушення вимог цього Положення уповноважені банки несуть відповідальність згідно із законодавством України.

 

 1. 2.     Порядок здійснення іноземних інвестицій у грошовій формі

2.1. Для здійснення прямих інвестицій в Україну іноземний інвестор має право:

перераховувати на поточний рахунок резидента іноземну валюту із-за кордону;

відкрити власний інвестиційний рахунок;

перераховувати на власний інвестиційний рахунок іноземну валюту із-за кордону;

зараховувати ввезену в Україну і зареєстровану митними органами під час в’їзду в Україну готівкову іноземну валюту на власний поточний рахунок фізичної особи-нерезидента в уповноваженому банку в разі наявності документального підтвердження джерел походження готівкової іноземної валюти (митної декларації);

перераховувати іноземну валюту з власного поточного рахунку фізичної особи-нерезидента в уповноваженому банку на власний інвестиційний рахунок іноземного інвестора-фізичної особи;

перераховувати іноземну валюту з власного поточного рахунку фізичної особи-нерезидента в уповноваженому банку на власний інвестиційний рахунок іноземного інвестора - юридичної особи на підставі довіреності, виданої цією юридичною особою на вчинення зазначених дій;

перераховувати з власного інвестиційного рахунку іноземну валюту на поточний рахунок резидента;

здійснювати продаж іноземної валюти з власного інвестиційного рахунку;

перераховувати на власний інвестиційний рахунок кошти в гривнях, отримані від продажу іноземної валюти;

перераховувати кошти в гривнях з власного інвестиційного рахунку для розрахунків за об’єкт інвестування.

Формування та збільшення статутних капіталів уповноважених банків за участю іноземного інвестора здійснюється відповідно до вимог постанови Правління Національного банку України від 31.08.2001 № 375, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 24.10.2001 за № 906/6097.

2.2. Для здійснення портфельних інвестицій в Україну іноземний інвестор має право:

перераховувати на поточний рахунок торговця в уповноваженому банку іноземну валюту із-за кордону за умови укладання договору між інвестором та торговцем про купівлю цінних паперів українських емітентів;

відкрити інвестиційний рахунок;

перераховувати на інвестиційний рахунок іноземну валюту із-за кордону;

зараховувати ввезену в Україну готівкову іноземну валюту на власний поточний рахунок фізичної особи-нерезидента в уповноваженому банку в разі наявності документального підтвердження джерел походження готівкової іноземної валюти (митної декларації);

перераховувати іноземну валюту з власного поточного рахунку фізичної особи-нерезидента в уповноваженому банку на інвестиційний рахунок іноземного інвестора-фізичної особи;

перераховувати іноземну валюту з власного поточного рахунку фізичної особи-нерезидента на інвестиційний рахунок іноземного інвестора-юридичної особи на підставі довіреності, виданої цією юридичною особою на вчинення зазначених дій;

перераховувати з інвестиційного рахунку іноземну валюту на поточний рахунок торговця в уповноваженому банку;

здійснювати продаж іноземної валюти за гривні з інвестиційного рахунку;

перераховувати на інвестиційний рахунок кошти в гривнях, отримані від продажу іноземної валюти;

перераховувати кошти в гривнях з інвестиційного рахунку на поточний рахунок торговця в уповноваженому банку.

2.3. Іноземний інвестор має право відкрити цільовий вкладний (депозитний) рахунок в іноземній валюті та в гривнях на підставі укладеного в письмовій формі договору банківського вкладу.

Іноземний інвестор має право перераховувати кошти в іноземній валюті на цільовий вкладний (депозитний) рахунок з власного інвестиційного рахунку та з рахунків іноземного інвестора за кордоном.

Іноземний інвестор має право перераховувати кошти в гривнях на цільовий вкладний (депозитний) рахунок виключно з власного інвестиційного рахунку.

Строк дії договору цільового банківського вкладу для гривневих депозитів не може бути менше ніж один рік без права дострокового розірвання цього договору.

Додержання письмової форми договору є обов’язковою умовою взаємовідносин між уповноваженим банком та іноземним інвестором.

Порядок відкриття вкладних (депозитних) рахунків та використання коштів, розміщених іноземним інвестором на цих рахунках, визначено в главі 16 Інструкції.

2.4. Іноземний інвестор зобов’язаний перерахувати куплені за іноземну валюту кошти в гривнях з власного інвестиційного рахунку на поточний рахунок резидента протягом 15 календарних днів з дати зарахування гривень на інвестиційний рахунок.

Кошти в гривнях, які не використані для здійснення інвестицій в Україну в 15-денний строк з дати зарахування гривень на інвестиційний рахунок, уповноважений банк продає за іноземну валюту.

Уповноважений банк зараховує куплену іноземну валюту на інвестиційний рахунок в іноземній валюті не пізніше ніж за 2 операційні дні, починаючи з дня зарахування відповідної суми на кореспондентський рахунок уповноваженого банку.

2.5. Зарахування коштів на інвестиційні рахунки і на поточні рахунки резидентів в іноземній валюті та в гривнях здійснюється згідно з Інструкцією.

2.6. Іноземні інвестори та резиденти для здійснення в Україні спільної діяльності без створення юридичної особи (далі – спільна діяльність) мають право без індивідуальної ліцензії Національного банку України на використання іноземної валюти на території України як засобу платежу перераховувати кошти в іноземній валюті на поточний рахунок, відкритий в уповноваженому банку для ведення спільної діяльності (далі – рахунок спільної діяльності).

Іноземні інвестори та резиденти, що здійснюють спільну діяльність, мають право проводити розрахунки з резидентами в гривнях на території України за товари (роботи, послуги) без індивідуальної ліцензії Національного банку України на розрахунки між резидентами і нерезидентами в межах торговельного обороту у валюті України.

Використання резидентом або іноземним інвестором іноземної валюти з рахунку спільної діяльності на території України як засобу платежу потребує наявності індивідуальної ліцензії Національного банку України на використання іноземної валюти на території України як засобу платежу.

Забороняється перераховувати кошти за межі України з рахунку спільної діяльності з метою здійснення інвестицій в інші країни.

3. Порядок повернення іноземному інвестору його інвестиції, а також прибутків, доходів, інших коштів, одержаних від інвестиційної діяльності в Україні

 

3.1. Повернення іноземному інвестору його інвестиції, а також прибутків, доходів, інших коштів, одержаних від інвестиційної діяльності в Україні, здійснюються:

з поточного рахунку резидента в іноземній валюті за прямою інвестицією на рахунок іноземного інвестора в закордонному банку;

з поточного рахунку торговця в іноземній валюті за портфельною інвестицією на рахунок іноземного інвестора в закордонному банку;

з поточного рахунку резидента в іноземній валюті за прямою інвестицією на інвестиційний рахунок іноземного інвестора;

з поточного рахунку резидента в гривнях за прямою інвестицією на інвестиційний рахунок іноземного інвестора;

з інвестиційного рахунку іноземного інвестора в гривнях за прямою інвестицією на інвестиційний рахунок іншого іноземного інвестора в гривнях.

3.2. Розрахунки між іноземними інвесторами за межами України дозволяються лише за цінними паперами, які внесені до котирувальних листів першого та другого рівня лістингу відповідної української фондової біржі або торговельно-інформаційної системи.

3.3. Розрахунки між нерезидентами за інші об`єкти інвестування, крім тих, що зазначені в пункті 3.2 цього Положення, здійснюються виключно через рахунки, відкриті в уповноважених банках.

3.4. Купівля іноземної валюти з метою повернення іноземному інвестору його інвестиції, а також прибутків, доходів, інших коштів, одержаних від інвестиційної діяльності в Україні, здійснюється відповідно до вимог пункту 2.13 Правил здійснення операцій на міжбанківському валютному ринку України, затверджених постановою Правління Національного банку України від 18.03.99 № 127 і зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 18.03.99 за № 171/3464, зі змінами (далі – Правила).

3.5. Резидент має право перерахувати іноземну валюту на інвестиційний рахунок іноземного інвестора без індивідуальної ліцензії Національного банку України на використання іноземної валюти на території України як засобу платежу у разі повернення іноземному інвестору його інвестиції, а також прибутків, доходів, інших коштів, одержаних від інвестиційної діяльності в Україні.

3.6. Резидент має право перерахувати кошти в гривнях за об’єкт інвестування на інвестиційний рахунок іноземного інвестора в разі ліквідації підприємства за рішенням акціонерів/учасників, а також на підставі рішення суду про визнання резидента банкрутом.

3.7. Резидент із власного поточного рахунку та іноземний інвестор з власного інвестиційного рахунку мають право перерахувати іноземну валюту за об’єкт інвестування на рахунок іноземного інвестора в закордонному банку без індивідуальної ліцензії Національного банку України на вивезення, переказування і пересилання за межі України валютних цінностей.

3.8. Резидент за наявності індивідуальної ліцензії Національного банку України має право перерахувати іноземну валюту за межі України з метою придбання в нерезидентів:

облігацій зовнішньої державної позики України відповідно до постанови Правління Національного банку України від 29.01.2003 № 35 „Про затвердження Положення про порядок видачі резидентам індивідуальних ліцензій на переказування іноземної валюти за межі України з метою придбання облігацій зовнішніх державних позик України”, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 17.02.2003 за № 120/7441 (зі змінами);

цінних паперів українських емітентів відповідно до постанови Правління Національного банку України від 29.01.2003 № 36 „Про здійснення операцій з цінними паперами українських емітентів”, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 05.02.2003 за № 90/7411, зі змінами (за винятком перерахування за межі України іноземної валюти торговцями, якщо ці цінні папери продаються торговцями на фондових біржах та/або торговельно-інформаційних системах на підставі укладених угод, що підтверджується довідкою, наданою торговцю організатором торгівлі цінними паперами).

3.9. Повне або часткове повернення іноземному інвестору грошовими коштами його майнової інвестиції, у тому числі здійсненої шляхом ведення спільної діяльності без створення юридичної особи, здійснюється, якщо це передбачено міжнародною угодою між Україною та країною, у якій зареєстрований чи проживає іноземний інвестор, на підставі звіту про оцінку майна (акта оцінки майна), складеного суб’єктом оцінної діяльності відповідно до Закону України „Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні”, який підтверджує вартість майна під час його внесення іноземним інвестором в об’єкт інвестування.

3.10. Уповноважені банки здійснюють перерахування за кордон прибутків (доходів), одержаних іноземними інвесторами в результаті здійснення інвестицій, лише після підтвердження сплати податку на прибуток, зборів та інших обов’язкових платежів.

З метою підтвердження сплати зазначених податку і зборів та інших обов’язкових платежів до уповноваженого банку, в якому відкрито інвестиційний рахунок чи поточний рахунок резидента, подається засвідчена в установленому порядку копія довідки податкового органу про сплачений іноземним інвестором в Україні податок на прибуток (доходи) або копія, засвідчена в установленому порядку, легалізованої довідки, що видана компетентним органом відповідної країни, визначеним міжнародним договором, яка підтверджує, що іноземний інвестор є резидентом країни, з якою укладено міжнародний договір про уникнення подвійного оподаткування доходів. Легалізація документів не потрібна, якщо міжнародним договором, учасником якого є Україна, передбачено звільнення документів, виданих за межами України, від процедури легалізації. Копія довідки, виданої компетентним органом відповідної країни, повинна бути засвідчена відповідним податковим органом України.

Зазначені в абзаці другому цього пункту копії довідок надаються нерезидентами відповідно до вимог наказу Державної податкової адміністрації України від 03.09.2003 № 417 „Про затвердження Порядку видачі довідки про сплачений нерезидентом в Україні податок на прибуток (доходи) та форми цієї довідки”, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 01.10.2003 за № 885/8206, а також постанови Кабінету Міністрів України від 06.05.2001 № 470 „Про затвердження Порядку звільнення (зменшення) від оподаткування доходів із джерелом їх походження з України згідно з міжнародними договорами України про уникнення подвійного оподаткування”.

Уповноважений банк при перерахуванні за кордон прибутків (доходів), одержаних іноземним інвестором в результаті розрахунків за об’єкт інвестування з іншим іноземним інвестором, керується Порядком, визначеним постановою Кабінету Міністрів України від 24.12.2003 № 1993.

3.11. Резидент перераховує іноземному інвестору іноземну валюту за межі України з рахунку спільної діяльності без індивідуальної ліцензії Національного банку України на вивезення, переказування і пересилання за межі України валютних цінностей на підставі таких документів:

нотаріально засвідченої копії договору про спільну діяльність;

документа про часткове або повне припинення спільної діяльності;

копії податкового звіту про результати спільної діяльності на території України;

виписки (довідки) уповноваженого банку про фактичне надходження грошових коштів на рахунок спільної діяльності;

документа про розподіл прибутку на користь інвестора або резидента;

копії міжнародної угоди між Україною та країною, у якій зареєстрований чи проживає іноземний інвестор, що підтверджує зобов'язання України повернути іноземному інвестору його інвестицію в Україну, здійснену в майновій формі, а також прибутків, доходів, інших коштів, одержаних від інвестиційної діяльності в Україні;

звіту про оцінку майна (акта оцінки майна).

3.12. Повернення іноземним інвесторам грошових коштів, що були вкладені в об’єкти інвестування, а також прибутків (доходів), що були одержані іноземними інвесторами до набрання чинності цим Положенням, здійснюється згідно з порядком, визначеним цією главою.

У разі відсутності в іноземного інвестора виписки (довідки) банку про фактичне надходження грошових коштів в Україну, що були вкладені в об’єкти інвестування до набрання чинності цим Положенням, купівля іноземної валюти здійснюється на підставі всіх інших документів, передбачених відповідним підпунктом пункту 2.13 Правил.

Іноземний інвестор зобов’язаний додатково надати письмове пояснення про обставини, що унеможливлюють подання зазначеної вище виписки (довідки) банку та надати виписки (довідки) іноземного банку про проведення розрахунків між нерезидентами за об’єкт інвестиції.

Уповноважений банк має право протягом шести місяців з дати звернення іноземного інвестора до банку щодо купівлі та/або перерахування іноземної валюти за межі України без надання виписки (довідки) банку про фактичне надходження грошових коштів в Україну, що були вкладені ним в об’єкти інвестування в Україні звернутися до органів виконавчої влади за підтвердженням стосовно виконання іноземним інвестором податкових та інших зобов’язань в Україні.

У разі здійснення іноземними інвесторами до набрання чинності цим Положенням інвестицій в Україну в іноземній валюті, відмінній від валюти 1-ї групи Класифікатора, повернення іноземному інвестору грошових коштів здійснюється в тій іноземній валюті, яка була перерахована в Україну.

3.13. Повернення резидентами та нерезидентами іноземних інвестицій, а також прибутків, доходів, інших коштів, одержаних від інвестиційної діяльності в Україні, за рахунок власних коштів в іноземній валюті (не куплених на міжбанківському валютному ринку України та не отриманих в кредит або позику) здійснюється на підставі документів, що перелічені у відповідних підпунктах г), ґ), д), е) пункту 2.13 Правил.

 

Директор Департаменту

валютного регулювання О.А. Щербакова

 

Виконавець:

Начальник відділу операцій

капітального характеру С.В.Волченко

 

 

ПОГОДЖЕНО

Заступник Голови

________С.О.Яременко

(підпис)

„ ”_________ 2005 р.

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Постанова Правління

Національного банку України

 

 

Зміни до Правил здійснення операцій на міжбанківському валютному ринку України

 

 

1. Внести до глави 2 Правил здійснення операцій на міжбанківському валютному ринку України, затверджених постановою Правління Національного банку України від 18.03.99 № 127 і зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 18.03.99 за № 171/3464 (із змінами), такі зміни:

1.1. Пункт 2.9 викласти у такій редакції:

„2.9. Купівля фізичними особами - нерезидентами іноземної валюти за гривні з їх власних поточних рахунків з метою переказу за кордон за неторговельними операціями здійснюється на підставі:

заявки на купівлю іноземної валюти з метою перерахування її за кордон;

документів, що підтверджують джерела походження гривень (оригінали договорів про продаж майна (за винятком цінних паперів), документи про одержання успадкованих коштів, довідка-підтвердження ВАТ „Державний ощадний банк України” про наявність за станом на 2 січня 1992 року заощаджень в установах Ощадного банку СРСР та державного страхування СРСР, що діяли на території України, із зазначенням сум компенсації, довідка-підтвердження банку про надходження на рахунок фізичної особи - нерезидента коштів у гривнях, одержаних від юридичної особи - резидента як оплата праці, авторські гонорари, матеріальна допомога, премії, призи, відшкодування шкоди, заподіяної робітникам і службовцям унаслідок каліцтва, відшкодування за страховими випадками та за рішенням суду).

Куплена іноземна валюта зараховується безпосередньо на поточний рахунок фізичної особи  - нерезидента лише після здійснення уповноваженим банком відмітки про її купівлю на оригіналах зазначених документів. Відмітка не робиться на документах, що засвідчують особу.

Якщо фізична особа - нерезидент під час подання заявки на купівлю іноземної валюти пред’являє, але не залишає в уповноваженому банку оригінали документів про джерела походження гривень, то іноземна валюта після купівлі її на міжбанківському валютному ринку України зараховується на аналітичний рахунок балансового рахунку 1919 „Інша кредиторська заборгованість за операціями з банками”. Лише після пред’явлення в уповноважений банк оригіналів документів для того, щоб банк зробив на них відмітку про купівлю валюти на міжбанківському валютному ринку України, ця валюта перераховується на поточний рахунок цього нерезидента, а потім з цього рахунку перераховується за межі України. Копії вищезазначених документів (з відповідною відміткою) зберігаються в уповноваженому банку.

Купівля іноземної валюти за гривні фізичними особами - нерезидентами з метою повного або часткового повернення інвестиції та припинення володіння інвестором цінними паперами, емітованими резидентами, а також повної або часткової репатріації прибутків, доходів, інших коштів, одержаних від інвестиційної діяльності в Україні (у тому числі без створення юридичної особи /спільна діяльність/), або прибутків, доходів, інших коштів, одержаних від володіння інвестором цінними паперами, емітованими резидентами, здійснюється відповідно до підпунктів „г” та „ґ” пункту 2.13 цих Правил”.

1.2. Пункт 2.13 викласти у такій редакції:

„2.13. Купівля уповноваженими банками та уповноваженими фінансовими установами (далі в цьому пункті та в пунктах 2.14 - 2.21 - банки) іноземної валюти на міжбанківському валютному ринку України з метою виконання зобов’язань за валютними операціями резидентів (у тому числі за власними операціями банків) та нерезидентів, пов’язаними з рухом капіталу, товарними кредитами, операціями щодо забезпечення виконання зобов’язань та відповідними платежами за цими операціями (проценти, комісійні, неустойки тощо) в іноземній валюті, а також за інвестиційними операціями, здійснюється на підставі таких документів:

а) за кредитними операціями:

оригіналу кредитного договору (договору позики), який свідчить про потребу виконання резидентами зобов’язань в іноземній валюті (включаючи проценти, комісійні, неустойки тощо);

копії кредитного договору (договору позики), засвідченої банком - агентом Кабінету Міністрів України, що свідчить про потребу виконання зобов'язань в іноземній валюті за кредитами в іноземній валюті (включаючи відсотки, комісії, неустойки тощо), залученими державою або під державні гарантії (далі - гарантовані кредити);

оригіналу реєстраційного свідоцтва (додатка), індивідуальної ліцензії (додатка) Національного банку України на одержання резидентом кредиту, позики в іноземній валюті (далі - кредит) від іноземного кредитора (далі - реєстраційне свідоцтво, індивідуальна ліцензія) з відміткою банку, який обслуговує цей кредит, про обсяг фактично одержаного кредиту (сума проставляється цифрами і словами) та дату його надходження на поточний рахунок резидента. Відмітка засвідчується в порядку, установленому пунктом 2.15 цих Правил. У разі відкриття резидентом рахунку в іноземному банку на підставі індивідуальної ліцензії Національного банку України на відкриття такого рахунку банк може запитувати в Операційному та територіальних управліннях Національного банку України письмову довідку про обсяг фактично одержаного резидентом кредиту і стан погашення заборгованості за кредитом;

документів (копій), передбачених законодавством України, про правомірність виконання таких зобов’язань (індивідуальних ліцензій Національного банку України та додатків до них, гарантій Кабінету Міністрів України).

Купівля іноземної валюти з метою виконання зобов’язань за кредитними операціями резидентів (крім банків) здійснюється лише банками, від яких було отримано кредит, та банками, що обслуговують кредит, залучений резидентом від нерезидента. Купівля іноземної валюти з метою виконання зобов’язань резидентів (крім банків) за кредитами, отриманими від банківського консорціуму, здійснюється відповідно до умов договору банком, який визначено головним, або кожним банком-учасником у межах наданих ним коштів.

За кредитами, одержаними резидентами від банків, на оригіналі кредитного договору позичальника, на підставі якого була куплена іноземна валюта, та на копії кредитного договору, який залишається на зберіганні в банку-кредиторі (копія засвідчується в порядку, визначеному пунктом 2.14 цих Правил), робиться відмітка банку, який купив іноземну валюту, у порядку, установленому пунктом 2.16 цих Правил.

За кредитами, залученими резидентами від нерезидентів, - на оригіналі реєстраційного свідоцтва, за гарантованими кредитами - на копії кредитного договору, на підставі яких була куплена іноземна валюта, та на копіях цих документів, які залишаються на зберіганні в банку, що обслуговує кредит (копії засвідчуються в порядку, визначеному пунктом 2.14 цих Правил), робиться відмітка банку, який купив іноземну валюту, у порядку, визначеному пунктом 2.16 цих Правил. За кредитами, залученими уповноваженими банками (які мають письмовий дозвіл Національного банку України на право здійснення операцій із залучення та розміщення іноземної валюти на міжнародних ринках) від нерезидентів, цю відмітку проставляє банк, який купив іноземну валюту, на оригіналі кредитного договору, що зберігається в банку-позичальнику.

Якщо резидент переходить на обслуговування в інший банк, то банк, клієнтом якого був резидент-позичальник за залученим від нерезидента кредитом, має подати тому банку (якщо резидент повідомив про цей банк), на обслуговування до якого перейшов резидент, копію реєстраційного свідоцтва (індивідуальної ліцензії) з відмітками про суму фактично одержаного резидентом кредиту, обсяг придбаної іноземної валюти для погашення заборгованості за кредитом, обсяг перерахованої нерезиденту іноземної валюти, а також іншу наявну в нього інформацію про операції клієнта за кредитом.

Купівля іноземних валют I групи Класифікатора для погашення позичальниками заборгованості за кредитами здійснюється тільки за умови отримання резидентом кредиту в іноземній валюті І групи Класифікатора.

Контроль за відповідністю обсягів придбаної, а також перерахованої іноземної валюти обсягам фактично одержаного резидентом кредиту (з урахуванням сплати відсотків за його користування, комісій, неустойки тощо) покладається відповідно на банк-кредитор або банк, що обслуговує кредит, залучений резидентом від нерезидента;

б) за товарними кредитами - документів, визначених пунктом 2.3 цих Правил;

в) за операціями, які мають ознаки кредитування (лізинг, факторинг тощо) - оригіналів відповідних договорів, що підтверджують потребу виконання зобов’язань в іноземній валюті.

На оригіналі договору, який свідчить про потребу виконання резидентом зобов’язань в іноземній валюті та на підставі якого була куплена іноземна валюта, робиться відмітка про купівлю іноземної валюти. Відмітка засвідчується в порядку, визначеному пунктом 2.16 цих Правил;

г) за інвестиційними операціями щодо повного або часткового повернення іноземному інвестору (у тому числі без створення юридичної особи /спільна діяльність/) його грошової інвестиції та репатріації доходів (прибутків) від інвестицій, за винятком купівлі-продажу цінних паперів українських емітентів, лише в сумі фактично внесеної інвестиції в іноземній валюті, а також на суму реінвестицій, здійснених у гривнях, уключаючи доходи (прибутки) від інвестицій:

заяви із зазначенням суми, що підлягає поверненню та репатріації, реквізитів нерезидента, якому повертається раніше здійснена інвестиція та/або репатрійовані прибутки, доходи від інвестиційної діяльності в Україні, у тому числі реквізитів рахунку в іноземному банку, на який мають бути перераховані кошти;

нотаріально засвідченої копії інформаційного повідомлення про внесення іноземної інвестиції з відміткою органу, який здійснює державну реєстрацію іноземних інвестицій, про повне або часткове вилучення інвестиції;

нотаріально засвідченої копії договору (угоди, контракту) про інвестиційну діяльність;

виписки (довідки) банку про фактичне надходження грошових коштів в Україну. Виписка (довідка) засвідчується в порядку, визначеному пунктом 2.15 цих Правил;

копій установчих документів підприємств – об’єктів іноземного інвестування, які отримали внесок від нерезидента-інвестора;

копії декларації з податку на прибуток підприємства, яка підтверджує отримання прибутку підприємством з іноземними інвестиціями;

копії податкового звіту про результати спільної діяльності на території України без створення юридичної особи;

засвідченої у встановленому порядку копії довідки податкового органу про сплачений нерезидентом в Україні податок на прибуток (доходи) або копії, засвідченої у встановленому порядку, легалізованої довідки, виданої компетентним органом відповідної країни, визначеним міжнародним договором, яка підтверджує, що нерезидент є резидентом країни, з якою укладено міжнародний договір про уникнення подвійного оподаткування доходів;

копії договору (контракту) про переуступку майнових та інших прав, що раніше належали інвестору в Україні;

копії рішення акціонерів/учасників про ліквідацію підприємства;

копії рішення суду про визнання резидента банкрутом.

Документи, передбачені цим підпунктом, є підставою для купівлі іноземної валюти в разі відсутності в іноземного інвестора виписки (довідки) банку про фактичне надходження грошових коштів в Україну, що були вкладені в об’єкти інвестування до набрання чинності Положенням про порядок іноземного інвестування в Україну, затвердженого постановою Правління Національного банку України від . .2005 № та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України . .2005 за № .

Іноземний інвестор обов’язково надає письмове пояснення про обставини, що унеможливлюють подання виписки (довідки) банку про фактичне надходження грошових коштів в Україну.

ґ) за інвестиційними операціями в разі повного або часткового припинення володіння інвестором цінними паперами, емітованими резидентами, а також повної або часткової репатріації прибутків, доходів, інших коштів, одержаних від володіння іноземним інвестором цінними паперами, емітованими резидентами. Купівля іноземної валюти здійснюється у сумі фактично внесеної інвестиції в іноземній валюті та отриманих доходів (дивідендів):

заяви із зазначенням суми, що підлягає поверненню та репатріації, реквізитів нерезидента, якому повертається раніше здійснена інвестиція та/або репатрійовані прибутки, доходи від інвестиційної діяльності в Україні, у тому числі реквізитів рахунку в іноземному банку, на який мають бути перераховані кошти;

нотаріально засвідченої копії інформаційного повідомлення про внесення іноземної інвестиції з відміткою органу, який здійснює державну реєстрацію іноземних інвестицій, про повне або часткове вилучення інвестиції;

нотаріально засвідченої копії договору (угоди, контракту), що свідчить про придбання інвестором цінних паперів резидентів, з документальним підтвердженням його виконання (глобальний сертифікат, договір підписки на акції, виписка з реєстру акціонерів та з рахунку інвестора в депозитарії тощо);

виписки (довідки) банку про фактичне надходження грошових коштів в Україну. Виписка (довідка) засвідчується в порядку, визначеному пунктом 2.15 цих Правил.

Виписка (довідка) банку не вимагається під час розрахунків між іноземними інвесторами за межами України за цінними паперами, які внесені до котирувальних листів першого та другого рівня лістингу української фондової біржі або торговельно-інформаційної системи;

засвідченої у встановленому порядку копії довідки податкового органу про сплачений нерезидентом в Україні податок на прибуток (доходи) або копії, засвідченої у встановленому порядку, легалізованої довідки, виданої компетентним органом відповідної країни, визначеним міжнародним договором, яка підтверджує, що нерезидент є резидентом країни, з якою укладено міжнародний договір про уникнення подвійного оподаткування доходів;

офіційного повідомлення про лістинг цінних паперів (за наявності лістингу);

оригіналу або засвідченої у встановленому порядку копії звіту про оцінку (акта оцінки) ринкової вартості цінних паперів, складеного суб’єктом оціночної діяльності відповідно до Закону України „Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні”. Термін між датами оцінки та подання заявки на купівлю іноземної валюти має становити не більше 30 календарних днів. Оригінал або засвідчена в установленому порядку копія звіту про оцінку (акт оцінки) ринкової вартості цінних паперів не подається під час розрахунків за цінними паперами, які котируються на фондових біржах або можуть бути предметом укладання угод у торговельно-інформаційних системах.

Копія довідки податкового органу про сплачений нерезидентом податок на прибуток (доходи) не вимагається, якщо ціна продажу цінних паперів нерезидентом резиденту або іншому нерезиденту не відрізняється від ціни їх купівлі попереднім власником, що підтверджується випискою української фондової біржі або торговельно-інформаційної системи із зазначенням ціни, за яку зазначені цінні папери були куплені попереднім власником;

виписки (довідки) іноземного банку (іноземних банків) про проведення розрахунків між нерезидентами за об’єкт інвестиції.

Документи, передбачені цим підпунктом, є підставою для купівлі іноземної валюти в разі відсутності у іноземного інвестора виписки (довідки) банку про фактичне надходження грошових коштів в Україну, що були вкладені в об’єкти інвестування до набрання чинності Положенням про порядок іноземного інвестування в Україну, затвердженого постановою Правління Національного банку України від . .2005 № та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України . .2005 за № .

Іноземний інвестор обов’язково надає письмове пояснення про обставини, що унеможливлюють подання виписки (довідки) банку про фактичне надходження грошових коштів в Україну.

Якщо копія інформаційного повідомлення про внесення іноземної інвестиції не подана, то купівля іноземної валюти в разі повернення інвестору його інвестиції, а також репатріації прибутків, доходів, інших коштів, одержаних від інвестиційної діяльності в Україні, здійснюється на підставі всіх інших документів, зазначених у підпунктах „г” або „ґ” цього пункту, залежно від конкретного об'єкта інвестування.

На оригіналі або нотаріально засвідченій копії договору про інвестиційну діяльність, який свідчить про потребу виконання зобов’язань в іноземній валюті і на підставі якого була куплена іноземна валюта, робиться відмітка про купівлю іноземної валюти. Відмітка засвідчується в порядку, визначеному пунктом 2.16 цих Правил;

д) за інвестиційними операціями щодо повного або часткового повернення іноземному інвестору (у тому числі без створення юридичної особи /спільна діяльність/) його майнової інвестиції грошовими коштами, якщо це передбачено міжнародною угодою між Україною та країною, в якій зареєстрований чи проживає іноземний інвестор, на підставі звіту про оцінку майна (акта оцінки майна), складеного суб’єктом оціночної діяльності відповідно до Закону України „Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні”, а також репатріації доходів (прибутків) від цих інвестицій. Купівля іноземної валюти здійснюється на підставі таких документів:

заяви із зазначенням суми, що підлягає поверненню та репатріації, реквізитів нерезидента, якому повертається раніше здійснена інвестиція та/або репатрійовані прибутки, доходи від інвестиційної діяльності в Україні, у тому числі реквізитів рахунку в іноземному банку, на який мають бути перераховані кошти;

нотаріально засвідченої копії інформаційного повідомлення про внесення іноземної інвестиції з відміткою органу, який здійснює державну реєстрацію іноземних інвестицій, про повне або часткове вилучення інвестиції;

нотаріально засвідченої копії договору про спільну діяльність без створення юридичної особи;

документа, що підтверджує фактичне внесення майнової інвестиції в Україну (вантажної митної декларації);

нотаріально засвідчених копій установчих документів підприємства, яке отримало майнову інвестицію від нерезидента-інвестора;

копії міжнародної угоди, укладеної між Україною та країною, в якій зареєстрований чи проживає іноземний інвестор, що підтверджує зобов’язання України повернути іноземному інвестору його інвестицію в Україну (у разі репатріації доходів (прибутків) не подається);

оригіналу або засвідченої у встановленому порядку копії звіту про оцінку майна (акта оцінки майна), складеного суб'єктом оціночної діяльності України відповідно до Закону України „Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні” (у разі репатріації доходів (прибутків) звіт або акт не подається) на дату внесення інвестиції;

копії декларації з податку на прибуток підприємства, яка підтверджує отримання прибутку підприємством з іноземними інвестиціями або копії податкового звіту про результати спільної діяльності на території України без створення юридичної особи;

засвідченої у встановленому порядку копії довідки податкового органу про сплачений нерезидентом в Україні податок на прибуток (доходи) або копії, засвідченої у встановленому порядку, легалізованої довідки, виданої компетентним органом відповідної країни, визначеним міжнародним договором, яка підтверджує, що нерезидент є резидентом країни, з якою укладено міжнародний договір про уникнення подвійного оподаткування доходів;

е) за вкладними (депозитними) операціями, які здійснюються іноземними інвесторами:

копії договору цільового банківського вкладу;

виписки (довідки) банку про фактичне надходження грошових коштів в Україну;

нотаріально засвідченої копії інформаційного повідомлення про внесення іноземної інвестиції з відміткою органу, який здійснює державну реєстрацію іноземних інвестицій, про повне або часткове вилучення інвестицій;

виписки (довідки) банку про продаж іноземної валюти на міжбанківському валютному ринку України або зарахування доходів (дивідендів), отриманих від інвестиційної діяльності в Україні;

виписки (довідки) банку про суму нарахованих нерезиденту відсотків за вкладними (депозитними) операціями;

є) за операціями з облігаціями внутрішньої державної позики:

виписки з рахунку клієнта банку про надходження іноземної валюти (із копією S.W.I.F.T.-повідомлення тощо) та підтвердження її конвертації в гривні (або про надходження гривневих коштів з кореспондентського рахунку банку-нерезидента в українському банку в період до 01.05.97) для придбання облігацій внутрішньої державної позики;

довідки Депозитарію Національного банку України або банку;

довідки банку про сплату податку до бюджету з доходу, отриманого нерезидентом на території України (копія платіжного доручення, згідно з яким здійснено перерахування коштів), у випадках, передбачених законодавством України;

ж) за депозитними операціями:

депозитного договору, ощадної книжки, ощадного (депозитного) сертифіката, які підтверджують потребу виконання банком зобов’язань в іноземній валюті перед власником депозиту (вкладу);

з) за операціями, пов'язаними із забезпеченням здійснення гарантом (поручителем), - уповноваженим банком або уповноваженою фінансовою установою зобов’язань перед уповноваженим банком за кредитним договором або нерезидентом від третіх осіб-резидентів, що передбачають їх виконання в іноземній валюті:

оригіналу договору гарантії (поруки) та/або іншого документа, що передбачає виконання зобов’язань гарантом (поручителем) перед кредитором за боржника;

оригіналу письмової претензії кредитора до гаранта (поручителя) або підтвердження кредитора про невиконання боржником своїх зобов’язань за зовнішньоекономічним договором (у тому числі за кредитним);

копії кредитного договору (у разі виконання зобов’язань перед кредитором-резидентом), засвідченої в порядку, визначеному пунктом 2.14 цих Правил;

оригіналу реєстраційного свідоцтва (індивідуальної ліцензії) з відміткою банку, що обслуговує кредит, про обсяг фактично одержаного кредиту та стан погашення заборгованості за кредитом, а також копії цього документа (засвідченої в порядку, визначеному пунктом 2.14 цих Правил). Відмітки засвідчуються в порядку, визначеному пунктом 2.15 цих Правил;

оригіналу зовнішньоекономічного договору та оригіналу ввізної митної декларації, що підтверджує фактичне надходження в Україну товарів, а також копій цих документів, засвідчених у порядку, визначеному пунктом 2.14 цих Правил.

Купівля іноземної валюти з метою виконання гарантом (поручителем), що не є банком, зобов’язань перед банком-резидентом або перед нерезидентом за резидента, який одержав кредит в іноземній валюті і не повернув його кредитору, здійснюється лише банком, який надав кредит резиденту-позичальнику, або банком, що обслуговує кредит, залучений резидентом від нерезидента;

и) за операціями, пов'язаними із забезпеченням виконання зобов’язань резидента-боржника щодо відшкодування іноземної валюти гаранту (поручителю) - нерезиденту за перераховану ним кредитору (резиденту або нерезиденту) іноземну валюту для погашення заборгованості цього боржника-резидента, а також гаранту (поручителю) - уповноваженому банку за умови, якщо виконання своїх зобов’язань гарант (поручитель) - уповноважений банк здійснив за рахунок власної (некупленої та не одержаної у формі кредиту) іноземної валюти: 

договору гарантії (поруки) та/або іншого документа, що передбачає виконання зобов’язань гарантом (поручителем) перед кредитором за боржника;

письмового підтвердження кредитора про виконання гарантом (поручителем) зобов’язань за договором гарантії (поруки) з наданням (якщо кредитор є банком-резидентом) виписки за кредитним рахунком клієнта та копії платіжного доручення або S.W.I.F.T.-повідомлення;

копії кредитного договору (якщо кредитор є банком-резидентом), засвідченої в порядку, визначеному пунктом 2.14 цих Правил;

оригіналу реєстраційного свідоцтва (індивідуальної ліцензії) з відміткою банку, що обслуговує кредит, про обсяг фактично одержаного кредиту та стан погашення заборгованості за кредитом та відміткою банку про виконання гарантом (поручителем) - резидентом зобов’язань за договором гарантії (поруки) за рахунок його власної (некупленої та не одержаної у формі кредиту) іноземної валюти, а також копії цього документа (засвідченої в порядку, визначеному пунктом 2.14 цих Правил). Відмітки засвідчуються в порядку, визначеному пунктом 2.15 цих Правил;

оригіналу зовнішньоекономічного договору та оригіналу ввізної митної декларації, що підтверджує фактичне надходження в Україну товарів, а також копій цих документів, засвідчених у порядку, визначеному пунктом 2.14 цих Правил;

і) за операціями, пов’язаними із забезпеченням виконання зобов’язань резидента-боржника щодо відшкодування іноземної валюти заставодавцю-нерезиденту за виконані ним перед кредитором (резидентом або нерезидентом) зобов’язання відповідно до договору застави:

договору застави;

письмового підтвердження кредитора про виконання заставодавцем своїх зобов’язань за договором застави з наданням (якщо кредитор є банком-резидентом) виписки за кредитним рахунком клієнта;

копії кредитного договору (якщо кредитор є банком-резидентом), засвідченої в порядку, визначеному пунктом 2.14 цих Правил;

оригіналу реєстраційного свідоцтва (індивідуальної ліцензії) з відміткою банку, що обслуговує кредит, про обсяг фактично одержаного кредиту та стан погашення заборгованості за кредитом, а також копії цього документа (засвідченої в порядку, визначеному пунктом 2.14 цих Правил). Відмітки засвідчуються в порядку, визначеному пунктом 2.15 цих Правил;

оригіналу зовнішньоекономічного договору та оригіналу ввізної митної декларації, що підтверджує фактичне надходження в Україну товарів, а також копій цих документів, засвідчених у порядку, визначеному пунктом 2.14 цих Правил;

ї) за операціями, пов’язаними зі сплатою нерезиденту комісійних, неустойки (штрафів, пені), за договорами, зазначеними в цьому пункті, - оригіналів відповідних договорів та/або інших документів, якими передбачено виконання резидентом таких зобов’язань в іноземній валюті.

На документах, на підставі яких була куплена іноземна валюта, банк робить відмітку. Відмітка засвідчується в порядку, визначеному пунктом 2.16 цих Правил;

й) за операціями, пов’язаними зі здійсненням авалістом-резидентом оплати векселя, виданого, індосованого резидентом для розрахунків з нерезидентом за зовнішньоекономічним договором (контрактом):

оригіналу договору про здійснення авалю векселя;

оригіналу документа (акта, договору тощо), що підтверджує пред’явлення векселя до оплати векселедавцю або індосанту за векселем, з відміткою про відмову прийняття ним до оплати авальованого векселя;

оригіналу документа (акта, договору тощо), що підтверджує пред’явлення векселя до оплати авалісту, та самого векселя;

копії зовнішньоекономічного договору, засвідченої в порядку, визначеному пунктом 2.14 цих Правил;

документа, що підтверджує фактичне надходження в Україну товарів, виконання робіт, надання послуг (увізна митна декларація, акт про виконання робіт, надання послуг тощо).

На оригіналі договору про здійснення авалю векселя та на оригіналі документа, що підтверджує пред’явлення векселя до оплати авалісту, на підставі якого була куплена іноземна валюта, робиться відмітка про купівлю іноземної валюти. Відмітка засвідчується в порядку, визначеному пунктом 2.16 цих Правил.

к) за операціями, пов’язаними з виконанням резидентом, який видав, індосував вексель для розрахунків з нерезидентом за зовнішньоекономічним договором (контрактом), зобов’язань перед нерезидентом або уповноваженим банком, який здійснив аваль цього векселя:

оригіналу договору про здійснення авалю векселя;

оригіналу зовнішньоекономічного договору (контракту) та його копії, засвідченої в порядку, визначеному пунктом 2.14 цих Правил.

На документах, на підставі яких була куплена іноземна валюта, банк робить відмітку. Відмітка засвідчується в порядку, визначеному пунктом 2.16 цих Правил”.

 

 

Директор Департаменту

валютного регулювання О.А. Щербакова

 

 

Виконавець:

Начальник відділу операцій

капітального характеру С.В.Волченко

 

ПОГОДЖЕНО

Заступник Голови

________С.О.Яременко

(підпис)

„ ” _________ 2005 р.

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Постанова Правління

Національного банку України

 

 

 

 

 

 Зміни до Положення про порядок видачі резидентам індивідуальних ліцензій Національного банку України на переказування іноземної валюти за межі України з метою оплати валютних цінностей

 

1. Загальні положення

 

1.1. У цьому Положенні терміни і поняття вживаються відповідно до визначень, зазначених у Законі України „Про банки і банківську діяльність”, Законі України „Про цінні папери і фондову біржу”, Декреті Кабінету Міністрів України від 19.02.93 N 15-93 „Про систему валютного регулювання і валютного контролю”.

1.2. Згідно з цим Положенням індивідуальні ліцензії Національного банку України на переказування іноземної валюти за межі України з метою оплати валютних цінностей видаються для переказування іноземної валюти за межі України з метою оплати валютних цінностей (далі - зобов'язання).

Операції з переказування резидентами – торговцями цінними паперами, що отримали дозвіл Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку на посередницьку діяльність з випуску та обігу цінних паперів, а також генеральну ліцензію Національного банку України на здійснення валютних операцій, іноземної валюти за межі України за об’єкт інвестування на користь іноземних інвесторів не потребують наявності індивідуальної ліцензії, якщо резидентами-торговцями продаються цінні папери за дорученням іноземних інвесторів на українських фондових біржах та/або торговельно-інформаційних системах на підставі укладених угод.

Резидент – торговець цінними паперами під час перерахування іноземної валюти за межі України за об’єкт інвестування на користь іноземних інвесторів подає до уповноваженого банку довідку організатора торгівлі цінними паперами про укладені угоди.

1.3. Індивідуальна ліцензія Національного банку України на переказування іноземної валюти за межі України з метою оплати валютних цінностей (далі - ліцензія) дійсна протягом 90 календарних днів з дати її видачі.

Дата видачі ліцензії має передувати даті здійснення відповідної валютної операції.

Не може бути видана (отримана) ліцензія на здійснення валютної операції, що вже проведена.

1.4. Ліцензію видає Департамент валютного контролю та ліцензування (далі - Департамент).

1.5. За порушення вимог цього Положення банки і резиденти несуть відповідальність згідно з чинним законодавством України.

 

 

Директор Департаменту

валютного регулювання О.А. Щербакова

 

 

Виконавець:

Начальник відділу операцій

капітального характеру С.В.Волченко

 

 

ПОГОДЖЕНО

Заступник Голови

________С.О.Яременко

(підпис)

„ ” _________ 2005 р.

1

Смотреть полностью


Скачать документ

Похожие документы:

 1. Про врегулювання питань іноземного інвестування в Україну Постанова Правління Національного банку України від 10 серпня 2005 року n 280 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України

  Документ
  Відповідно до вимог статті 99 Конституції України, статей 390 - 400 Господарського кодексу України, статей 11 та 12 Закону України "Про режим іноземного інвестування", статей 7, 30, 44 Закону України "Про Національний
 2. Кабінету Міністрів України щодо визначення  обсягів та порядку ввезення товарів, що підпадають  під пільговий режим оподаткування) (З 1 жовтня 2011 року та з 1 січня 2012 року до цього кодекс (1)

  Кодекс
  Із змінами і доповненнями, внесеними Законами України від 23 грудня 2010 року N 2856-VI, від 7 квітня 2011 року N 3205-VI, від 7 квітня 2011 року N 3221-VI,
 3. Кабінету Міністрів України щодо визначення  обсягів та порядку ввезення товарів, що підпадають  під пільговий режим оподаткування) (З 1 жовтня 2011 року та з 1 січня 2012 року до цього кодекс (2)

  Кодекс
  Із змінами і доповненнями, внесеними Законами України від 23 грудня 2010 року N 2856-VI, від 7 квітня 2011 року N 3205-VI, від 7 квітня 2011 року N 3221-VI,
 4. Кабінету Міністрів України щодо визначення  обсягів та порядку ввезення товарів, що підпадають  під пільговий режим оподаткування) (З 1 жовтня 2011 року та з 1 січня 2012 року до цього кодекс (3)

  Кодекс
  Із змінами і доповненнями, внесеними Законами України від 23 грудня 2010 року N 2856-VI, від 7 квітня 2011 року N 3205-VI, від 7 квітня 2011 року N 3221-VI,
 5. Кабінету Міністрів України щодо визначення  обсягів та порядку ввезення товарів, що підпадають  під пільговий режим оподаткування),  від 20 вересня 2011 року n 3741-vi (З 1 січня 2012 року до цього кодекс

  Кодекс
  Із змінами і доповненнями, внесеними Законами України від 23 грудня 2010 року N 2856-VI, ОВУ, 2010 р., N 101, ст. 3619, від 7 квітня 2011 року N 3205-VI, ОВУ, 2011 р.

Другие похожие документы..