Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Закон'
Національна стратегія визначає основні напрями, пріоритети, завдання і механізми реалізації державної політики в галузі освіти, кадрову і соціальну п...полностью>>
'Рабочая программа'
Цель дисциплины – формирование знаний и умений по общей и сельскохозяйственной микробиологии, микробиологическим производствам продуктов и биопрепара...полностью>>
'Документ'
Донецк – Днепропетровск – Кривой Рог – Николаеве – Одесса – Балчик – Варна – Солнечный Берег – Поморье – Стамбул – Пловдив – София – Велико Тырново –...полностью>>
'Диплом'
Програму виробничої та переддипломної практики розглянуто і рекомендовано для використання у навчальному процесі засіданням кафедри туризму та готель...полностью>>

Про Національний банк України", Закону України „Про платіжні системи та переказ коштів в Україні", статей 3, 5, 11, 13 Декрету Кабінету Міністрів України від 19

Главная > Закон
Сохрани ссылку в одной из сетей:

Зміни до Правил здійснення операцій на міжбанківському валютному ринку України

 

 

1. Внести до глави 2 Правил здійснення операцій на міжбанківському валютному ринку України, затверджених постановою Правління Національного банку України від 18.03.99 № 127 і зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 18.03.99 за № 171/3464 (із змінами), такі зміни:

1.1. Пункт 2.9 викласти у такій редакції:

„2.9. Купівля фізичними особами - нерезидентами іноземної валюти за гривні з їх власних поточних рахунків з метою переказу за кордон за неторговельними операціями здійснюється на підставі:

заявки на купівлю іноземної валюти з метою перерахування її за кордон;

документів, що підтверджують джерела походження гривень (оригінали договорів про продаж майна (за винятком цінних паперів), документи про одержання успадкованих коштів, довідка-підтвердження ВАТ „Державний ощадний банк України” про наявність за станом на 2 січня 1992 року заощаджень в установах Ощадного банку СРСР та державного страхування СРСР, що діяли на території України, із зазначенням сум компенсації, довідка-підтвердження банку про надходження на рахунок фізичної особи - нерезидента коштів у гривнях, одержаних від юридичної особи - резидента як оплата праці, авторські гонорари, матеріальна допомога, премії, призи, відшкодування шкоди, заподіяної робітникам і службовцям унаслідок каліцтва, відшкодування за страховими випадками та за рішенням суду).

Куплена іноземна валюта зараховується безпосередньо на поточний рахунок фізичної особи  - нерезидента лише після здійснення уповноваженим банком відмітки про її купівлю на оригіналах зазначених документів. Відмітка не робиться на документах, що засвідчують особу.

Якщо фізична особа - нерезидент під час подання заявки на купівлю іноземної валюти пред’являє, але не залишає в уповноваженому банку оригінали документів про джерела походження гривень, то іноземна валюта після купівлі її на міжбанківському валютному ринку України зараховується на аналітичний рахунок балансового рахунку 1919 „Інша кредиторська заборгованість за операціями з банками”. Лише після пред’явлення в уповноважений банк оригіналів документів для того, щоб банк зробив на них відмітку про купівлю валюти на міжбанківському валютному ринку України, ця валюта перераховується на поточний рахунок цього нерезидента, а потім з цього рахунку перераховується за межі України. Копії вищезазначених документів (з відповідною відміткою) зберігаються в уповноваженому банку.

Купівля іноземної валюти за гривні фізичними особами - нерезидентами з метою повного або часткового повернення інвестиції та припинення володіння інвестором цінними паперами, емітованими резидентами, а також повної або часткової репатріації прибутків, доходів, інших коштів, одержаних від інвестиційної діяльності в Україні (у тому числі без створення юридичної особи /спільна діяльність/), або прибутків, доходів, інших коштів, одержаних від володіння інвестором цінними паперами, емітованими резидентами, здійснюється відповідно до підпунктів „г” та „ґ” пункту 2.13 цих Правил”.

1.2. Пункт 2.13 викласти у такій редакції:

„2.13. Купівля уповноваженими банками та уповноваженими фінансовими установами (далі в цьому пункті та в пунктах 2.14 - 2.21 - банки) іноземної валюти на міжбанківському валютному ринку України з метою виконання зобов’язань за валютними операціями резидентів (у тому числі за власними операціями банків) та нерезидентів, пов’язаними з рухом капіталу, товарними кредитами, операціями щодо забезпечення виконання зобов’язань та відповідними платежами за цими операціями (проценти, комісійні, неустойки тощо) в іноземній валюті, а також за інвестиційними операціями, здійснюється на підставі таких документів:

а) за кредитними операціями:

оригіналу кредитного договору (договору позики), який свідчить про потребу виконання резидентами зобов’язань в іноземній валюті (включаючи проценти, комісійні, неустойки тощо);

копії кредитного договору (договору позики), засвідченої банком - агентом Кабінету Міністрів України, що свідчить про потребу виконання зобов'язань в іноземній валюті за кредитами в іноземній валюті (включаючи відсотки, комісії, неустойки тощо), залученими державою або під державні гарантії (далі - гарантовані кредити);

оригіналу реєстраційного свідоцтва (додатка), індивідуальної ліцензії (додатка) Національного банку України на одержання резидентом кредиту, позики в іноземній валюті (далі - кредит) від іноземного кредитора (далі - реєстраційне свідоцтво, індивідуальна ліцензія) з відміткою банку, який обслуговує цей кредит, про обсяг фактично одержаного кредиту (сума проставляється цифрами і словами) та дату його надходження на поточний рахунок резидента. Відмітка засвідчується в порядку, установленому пунктом 2.15 цих Правил. У разі відкриття резидентом рахунку в іноземному банку на підставі індивідуальної ліцензії Національного банку України на відкриття такого рахунку банк може запитувати в Операційному та територіальних управліннях Національного банку України письмову довідку про обсяг фактично одержаного резидентом кредиту і стан погашення заборгованості за кредитом;

документів (копій), передбачених законодавством України, про правомірність виконання таких зобов’язань (індивідуальних ліцензій Національного банку України та додатків до них, гарантій Кабінету Міністрів України).

Купівля іноземної валюти з метою виконання зобов’язань за кредитними операціями резидентів (крім банків) здійснюється лише банками, від яких було отримано кредит, та банками, що обслуговують кредит, залучений резидентом від нерезидента. Купівля іноземної валюти з метою виконання зобов’язань резидентів (крім банків) за кредитами, отриманими від банківського консорціуму, здійснюється відповідно до умов договору банком, який визначено головним, або кожним банком-учасником у межах наданих ним коштів.

За кредитами, одержаними резидентами від банків, на оригіналі кредитного договору позичальника, на підставі якого була куплена іноземна валюта, та на копії кредитного договору, який залишається на зберіганні в банку-кредиторі (копія засвідчується в порядку, визначеному пунктом 2.14 цих Правил), робиться відмітка банку, який купив іноземну валюту, у порядку, установленому пунктом 2.16 цих Правил.

За кредитами, залученими резидентами від нерезидентів, - на оригіналі реєстраційного свідоцтва, за гарантованими кредитами - на копії кредитного договору, на підставі яких була куплена іноземна валюта, та на копіях цих документів, які залишаються на зберіганні в банку, що обслуговує кредит (копії засвідчуються в порядку, визначеному пунктом 2.14 цих Правил), робиться відмітка банку, який купив іноземну валюту, у порядку, визначеному пунктом 2.16 цих Правил. За кредитами, залученими уповноваженими банками (які мають письмовий дозвіл Національного банку України на право здійснення операцій із залучення та розміщення іноземної валюти на міжнародних ринках) від нерезидентів, цю відмітку проставляє банк, який купив іноземну валюту, на оригіналі кредитного договору, що зберігається в банку-позичальнику.

Якщо резидент переходить на обслуговування в інший банк, то банк, клієнтом якого був резидент-позичальник за залученим від нерезидента кредитом, має подати тому банку (якщо резидент повідомив про цей банк), на обслуговування до якого перейшов резидент, копію реєстраційного свідоцтва (індивідуальної ліцензії) з відмітками про суму фактично одержаного резидентом кредиту, обсяг придбаної іноземної валюти для погашення заборгованості за кредитом, обсяг перерахованої нерезиденту іноземної валюти, а також іншу наявну в нього інформацію про операції клієнта за кредитом.

Купівля іноземних валют I групи Класифікатора для погашення позичальниками заборгованості за кредитами здійснюється тільки за умови отримання резидентом кредиту в іноземній валюті І групи Класифікатора.

Контроль за відповідністю обсягів придбаної, а також перерахованої іноземної валюти обсягам фактично одержаного резидентом кредиту (з урахуванням сплати відсотків за його користування, комісій, неустойки тощо) покладається відповідно на банк-кредитор або банк, що обслуговує кредит, залучений резидентом від нерезидента;

б) за товарними кредитами - документів, визначених пунктом 2.3 цих Правил;

в) за операціями, які мають ознаки кредитування (лізинг, факторинг тощо) - оригіналів відповідних договорів, що підтверджують потребу виконання зобов’язань в іноземній валюті.

На оригіналі договору, який свідчить про потребу виконання резидентом зобов’язань в іноземній валюті та на підставі якого була куплена іноземна валюта, робиться відмітка про купівлю іноземної валюти. Відмітка засвідчується в порядку, визначеному пунктом 2.16 цих Правил;

г) за інвестиційними операціями щодо повного або часткового повернення іноземному інвестору (у тому числі без створення юридичної особи /спільна діяльність/) його грошової інвестиції та репатріації доходів (прибутків) від інвестицій, за винятком купівлі-продажу цінних паперів українських емітентів, лише в сумі фактично внесеної інвестиції в іноземній валюті, а також на суму реінвестицій, здійснених у гривнях, уключаючи доходи (прибутки) від інвестицій:

заяви із зазначенням суми, що підлягає поверненню та репатріації, реквізитів нерезидента, якому повертається раніше здійснена інвестиція та/або репатрійовані прибутки, доходи від інвестиційної діяльності в Україні, у тому числі реквізитів рахунку в іноземному банку, на який мають бути перераховані кошти;

нотаріально засвідченої копії інформаційного повідомлення про внесення іноземної інвестиції з відміткою органу, який здійснює державну реєстрацію іноземних інвестицій, про повне або часткове вилучення інвестиції;

нотаріально засвідченої копії договору (угоди, контракту) про інвестиційну діяльність;

виписки (довідки) банку про фактичне надходження грошових коштів в Україну. Виписка (довідка) засвідчується в порядку, визначеному пунктом 2.15 цих Правил;

копій установчих документів підприємств – об’єктів іноземного інвестування, які отримали внесок від нерезидента-інвестора;

копії декларації з податку на прибуток підприємства, яка підтверджує отримання прибутку підприємством з іноземними інвестиціями;

копії податкового звіту про результати спільної діяльності на території України без створення юридичної особи;

засвідченої у встановленому порядку копії довідки податкового органу про сплачений нерезидентом в Україні податок на прибуток (доходи) або копії, засвідченої у встановленому порядку, легалізованої довідки, виданої компетентним органом відповідної країни, визначеним міжнародним договором, яка підтверджує, що нерезидент є резидентом країни, з якою укладено міжнародний договір про уникнення подвійного оподаткування доходів;

копії договору (контракту) про переуступку майнових та інших прав, що раніше належали інвестору в Україні;

копії рішення акціонерів/учасників про ліквідацію підприємства;

копії рішення суду про визнання резидента банкрутом.

Документи, передбачені цим підпунктом, є підставою для купівлі іноземної валюти в разі відсутності в іноземного інвестора виписки (довідки) банку про фактичне надходження грошових коштів в Україну, що були вкладені в об’єкти інвестування до набрання чинності Положенням про порядок іноземного інвестування в Україну, затвердженого постановою Правління Національного банку України від . .2005 № та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України . .2005 за № .

Іноземний інвестор обов’язково надає письмове пояснення про обставини, що унеможливлюють подання виписки (довідки) банку про фактичне надходження грошових коштів в Україну.

ґ) за інвестиційними операціями в разі повного або часткового припинення володіння інвестором цінними паперами, емітованими резидентами, а також повної або часткової репатріації прибутків, доходів, інших коштів, одержаних від володіння іноземним інвестором цінними паперами, емітованими резидентами. Купівля іноземної валюти здійснюється у сумі фактично внесеної інвестиції в іноземній валюті та отриманих доходів (дивідендів):

заяви із зазначенням суми, що підлягає поверненню та репатріації, реквізитів нерезидента, якому повертається раніше здійснена інвестиція та/або репатрійовані прибутки, доходи від інвестиційної діяльності в Україні, у тому числі реквізитів рахунку в іноземному банку, на який мають бути перераховані кошти;

нотаріально засвідченої копії інформаційного повідомлення про внесення іноземної інвестиції з відміткою органу, який здійснює державну реєстрацію іноземних інвестицій, про повне або часткове вилучення інвестиції;

нотаріально засвідченої копії договору (угоди, контракту), що свідчить про придбання інвестором цінних паперів резидентів, з документальним підтвердженням його виконання (глобальний сертифікат, договір підписки на акції, виписка з реєстру акціонерів та з рахунку інвестора в депозитарії тощо);

виписки (довідки) банку про фактичне надходження грошових коштів в Україну. Виписка (довідка) засвідчується в порядку, визначеному пунктом 2.15 цих Правил.

Виписка (довідка) банку не вимагається під час розрахунків між іноземними інвесторами за межами України за цінними паперами, які внесені до котирувальних листів першого та другого рівня лістингу української фондової біржі або торговельно-інформаційної системи;

засвідченої у встановленому порядку копії довідки податкового органу про сплачений нерезидентом в Україні податок на прибуток (доходи) або копії, засвідченої у встановленому порядку, легалізованої довідки, виданої компетентним органом відповідної країни, визначеним міжнародним договором, яка підтверджує, що нерезидент є резидентом країни, з якою укладено міжнародний договір про уникнення подвійного оподаткування доходів;

офіційного повідомлення про лістинг цінних паперів (за наявності лістингу);

оригіналу або засвідченої у встановленому порядку копії звіту про оцінку (акта оцінки) ринкової вартості цінних паперів, складеного суб’єктом оціночної діяльності відповідно до Закону України „Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні”. Термін між датами оцінки та подання заявки на купівлю іноземної валюти має становити не більше 30 календарних днів. Оригінал або засвідчена в установленому порядку копія звіту про оцінку (акт оцінки) ринкової вартості цінних паперів не подається під час розрахунків за цінними паперами, які котируються на фондових біржах або можуть бути предметом укладання угод у торговельно-інформаційних системах.

Копія довідки податкового органу про сплачений нерезидентом податок на прибуток (доходи) не вимагається, якщо ціна продажу цінних паперів нерезидентом резиденту або іншому нерезиденту не відрізняється від ціни їх купівлі попереднім власником, що підтверджується випискою української фондової біржі або торговельно-інформаційної системи із зазначенням ціни, за яку зазначені цінні папери були куплені попереднім власником;

виписки (довідки) іноземного банку (іноземних банків) про проведення розрахунків між нерезидентами за об’єкт інвестиції.

Документи, передбачені цим підпунктом, є підставою для купівлі іноземної валюти в разі відсутності у іноземного інвестора виписки (довідки) банку про фактичне надходження грошових коштів в Україну, що були вкладені в об’єкти інвестування до набрання чинності Положенням про порядок іноземного інвестування в Україну, затвердженого постановою Правління Національного банку України від . .2005 № та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України . .2005 за № .

Іноземний інвестор обов’язково надає письмове пояснення про обставини, що унеможливлюють подання виписки (довідки) банку про фактичне надходження грошових коштів в Україну.

Якщо копія інформаційного повідомлення про внесення іноземної інвестиції не подана, то купівля іноземної валюти в разі повернення інвестору його інвестиції, а також репатріації прибутків, доходів, інших коштів, одержаних від інвестиційної діяльності в Україні, здійснюється на підставі всіх інших документів, зазначених у підпунктах „г” або „ґ” цього пункту, залежно від конкретного об'єкта інвестування.

На оригіналі або нотаріально засвідченій копії договору про інвестиційну діяльність, який свідчить про потребу виконання зобов’язань в іноземній валюті і на підставі якого була куплена іноземна валюта, робиться відмітка про купівлю іноземної валюти. Відмітка засвідчується в порядку, визначеному пунктом 2.16 цих Правил;

д) за інвестиційними операціями щодо повного або часткового повернення іноземному інвестору (у тому числі без створення юридичної особи /спільна діяльність/) його майнової інвестиції грошовими коштами, якщо це передбачено міжнародною угодою між Україною та країною, в якій зареєстрований чи проживає іноземний інвестор, на підставі звіту про оцінку майна (акта оцінки майна), складеного суб’єктом оціночної діяльності відповідно до Закону України „Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні”, а також репатріації доходів (прибутків) від цих інвестицій. Купівля іноземної валюти здійснюється на підставі таких документів:

заяви із зазначенням суми, що підлягає поверненню та репатріації, реквізитів нерезидента, якому повертається раніше здійснена інвестиція та/або репатрійовані прибутки, доходи від інвестиційної діяльності в Україні, у тому числі реквізитів рахунку в іноземному банку, на який мають бути перераховані кошти;

нотаріально засвідченої копії інформаційного повідомлення про внесення іноземної інвестиції з відміткою органу, який здійснює державну реєстрацію іноземних інвестицій, про повне або часткове вилучення інвестиції;

нотаріально засвідченої копії договору про спільну діяльність без створення юридичної особи;

документа, що підтверджує фактичне внесення майнової інвестиції в Україну (вантажної митної декларації);

нотаріально засвідчених копій установчих документів підприємства, яке отримало майнову інвестицію від нерезидента-інвестора;

копії міжнародної угоди, укладеної між Україною та країною, в якій зареєстрований чи проживає іноземний інвестор, що підтверджує зобов’язання України повернути іноземному інвестору його інвестицію в Україну (у разі репатріації доходів (прибутків) не подається);

оригіналу або засвідченої у встановленому порядку копії звіту про оцінку майна (акта оцінки майна), складеного суб'єктом оціночної діяльності України відповідно до Закону України „Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні” (у разі репатріації доходів (прибутків) звіт або акт не подається) на дату внесення інвестиції;

копії декларації з податку на прибуток підприємства, яка підтверджує отримання прибутку підприємством з іноземними інвестиціями або копії податкового звіту про результати спільної діяльності на території України без створення юридичної особи;

засвідченої у встановленому порядку копії довідки податкового органу про сплачений нерезидентом в Україні податок на прибуток (доходи) або копії, засвідченої у встановленому порядку, легалізованої довідки, виданої компетентним органом відповідної країни, визначеним міжнародним договором, яка підтверджує, що нерезидент є резидентом країни, з якою укладено міжнародний договір про уникнення подвійного оподаткування доходів;

е) за вкладними (депозитними) операціями, які здійснюються іноземними інвесторами:

копії договору цільового банківського вкладу;

виписки (довідки) банку про фактичне надходження грошових коштів в Україну;

нотаріально засвідченої копії інформаційного повідомлення про внесення іноземної інвестиції з відміткою органу, який здійснює державну реєстрацію іноземних інвестицій, про повне або часткове вилучення інвестицій;

виписки (довідки) банку про продаж іноземної валюти на міжбанківському валютному ринку України або зарахування доходів (дивідендів), отриманих від інвестиційної діяльності в Україні;

виписки (довідки) банку про суму нарахованих нерезиденту відсотків за вкладними (депозитними) операціями;

є) за операціями з облігаціями внутрішньої державної позики:

виписки з рахунку клієнта банку про надходження іноземної валюти (із копією S.W.I.F.T.-повідомлення тощо) та підтвердження її конвертації в гривні (або про надходження гривневих коштів з кореспондентського рахунку банку-нерезидента в українському банку в період до 01.05.97) для придбання облігацій внутрішньої державної позики;

довідки Депозитарію Національного банку України або банку;

довідки банку про сплату податку до бюджету з доходу, отриманого нерезидентом на території України (копія платіжного доручення, згідно з яким здійснено перерахування коштів), у випадках, передбачених законодавством України;

ж) за депозитними операціями:

депозитного договору, ощадної книжки, ощадного (депозитного) сертифіката, які підтверджують потребу виконання банком зобов’язань в іноземній валюті перед власником депозиту (вкладу);

з) за операціями, пов'язаними із забезпеченням здійснення гарантом (поручителем), - уповноваженим банком або уповноваженою фінансовою установою зобов’язань перед уповноваженим банком за кредитним договором або нерезидентом від третіх осіб-резидентів, що передбачають їх виконання в іноземній валюті:

оригіналу договору гарантії (поруки) та/або іншого документа, що передбачає виконання зобов’язань гарантом (поручителем) перед кредитором за боржника;

оригіналу письмової претензії кредитора до гаранта (поручителя) або підтвердження кредитора про невиконання боржником своїх зобов’язань за зовнішньоекономічним договором (у тому числі за кредитним);

копії кредитного договору (у разі виконання зобов’язань перед кредитором-резидентом), засвідченої в порядку, визначеному пунктом 2.14 цих Правил;

оригіналу реєстраційного свідоцтва (індивідуальної ліцензії) з відміткою банку, що обслуговує кредит, про обсяг фактично одержаного кредиту та стан погашення заборгованості за кредитом, а також копії цього документа (засвідченої в порядку, визначеному пунктом 2.14 цих Правил). Відмітки засвідчуються в порядку, визначеному пунктом 2.15 цих Правил;

оригіналу зовнішньоекономічного договору та оригіналу ввізної митної декларації, що підтверджує фактичне надходження в Україну товарів, а також копій цих документів, засвідчених у порядку, визначеному пунктом 2.14 цих Правил.

Купівля іноземної валюти з метою виконання гарантом (поручителем), що не є банком, зобов’язань перед банком-резидентом або перед нерезидентом за резидента, який одержав кредит в іноземній валюті і не повернув його кредитору, здійснюється лише банком, який надав кредит резиденту-позичальнику, або банком, що обслуговує кредит, залучений резидентом від нерезидента;

и) за операціями, пов'язаними із забезпеченням виконання зобов’язань резидента-боржника щодо відшкодування іноземної валюти гаранту (поручителю) - нерезиденту за перераховану ним кредитору (резиденту або нерезиденту) іноземну валюту для погашення заборгованості цього боржника-резидента, а також гаранту (поручителю) - уповноваженому банку за умови, якщо виконання своїх зобов’язань гарант (поручитель) - уповноважений банк здійснив за рахунок власної (некупленої та не одержаної у формі кредиту) іноземної валюти: 

договору гарантії (поруки) та/або іншого документа, що передбачає виконання зобов’язань гарантом (поручителем) перед кредитором за боржника;

письмового підтвердження кредитора про виконання гарантом (поручителем) зобов’язань за договором гарантії (поруки) з наданням (якщо кредитор є банком-резидентом) виписки за кредитним рахунком клієнта та копії платіжного доручення або S.W.I.F.T.-повідомлення;

копії кредитного договору (якщо кредитор є банком-резидентом), засвідченої в порядку, визначеному пунктом 2.14 цих Правил;

оригіналу реєстраційного свідоцтва (індивідуальної ліцензії) з відміткою банку, що обслуговує кредит, про обсяг фактично одержаного кредиту та стан погашення заборгованості за кредитом та відміткою банку про виконання гарантом (поручителем) - резидентом зобов’язань за договором гарантії (поруки) за рахунок його власної (некупленої та не одержаної у формі кредиту) іноземної валюти, а також копії цього документа (засвідченої в порядку, визначеному пунктом 2.14 цих Правил). Відмітки засвідчуються в порядку, визначеному пунктом 2.15 цих Правил;

оригіналу зовнішньоекономічного договору та оригіналу ввізної митної декларації, що підтверджує фактичне надходження в Україну товарів, а також копій цих документів, засвідчених у порядку, визначеному пунктом 2.14 цих Правил;

і) за операціями, пов’язаними із забезпеченням виконання зобов’язань резидента-боржника щодо відшкодування іноземної валюти заставодавцю-нерезиденту за виконані ним перед кредитором (резидентом або нерезидентом) зобов’язання відповідно до договору застави:

договору застави;

письмового підтвердження кредитора про виконання заставодавцем своїх зобов’язань за договором застави з наданням (якщо кредитор є банком-резидентом) виписки за кредитним рахунком клієнта;

копії кредитного договору (якщо кредитор є банком-резидентом), засвідченої в порядку, визначеному пунктом 2.14 цих Правил;

оригіналу реєстраційного свідоцтва (індивідуальної ліцензії) з відміткою банку, що обслуговує кредит, про обсяг фактично одержаного кредиту та стан погашення заборгованості за кредитом, а також копії цього документа (засвідченої в порядку, визначеному пунктом 2.14 цих Правил). Відмітки засвідчуються в порядку, визначеному пунктом 2.15 цих Правил;

оригіналу зовнішньоекономічного договору та оригіналу ввізної митної декларації, що підтверджує фактичне надходження в Україну товарів, а також копій цих документів, засвідчених у порядку, визначеному пунктом 2.14 цих Правил;

ї) за операціями, пов’язаними зі сплатою нерезиденту комісійних, неустойки (штрафів, пені), за договорами, зазначеними в цьому пункті, - оригіналів відповідних договорів та/або інших документів, якими передбачено виконання резидентом таких зобов’язань в іноземній валюті.

На документах, на підставі яких була куплена іноземна валюта, банк робить відмітку. Відмітка засвідчується в порядку, визначеному пунктом 2.16 цих Правил;

й) за операціями, пов’язаними зі здійсненням авалістом-резидентом оплати векселя, виданого, індосованого резидентом для розрахунків з нерезидентом за зовнішньоекономічним договором (контрактом):

оригіналу договору про здійснення авалю векселя;

оригіналу документа (акта, договору тощо), що підтверджує пред’явлення векселя до оплати векселедавцю або індосанту за векселем, з відміткою про відмову прийняття ним до оплати авальованого векселя;

оригіналу документа (акта, договору тощо), що підтверджує пред’явлення векселя до оплати авалісту, та самого векселя;

копії зовнішньоекономічного договору, засвідченої в порядку, визначеному пунктом 2.14 цих Правил;

документа, що підтверджує фактичне надходження в Україну товарів, виконання робіт, надання послуг (увізна митна декларація, акт про виконання робіт, надання послуг тощо).

На оригіналі договору про здійснення авалю векселя та на оригіналі документа, що підтверджує пред’явлення векселя до оплати авалісту, на підставі якого була куплена іноземна валюта, робиться відмітка про купівлю іноземної валюти. Відмітка засвідчується в порядку, визначеному пунктом 2.16 цих Правил.

к) за операціями, пов’язаними з виконанням резидентом, який видав, індосував вексель для розрахунків з нерезидентом за зовнішньоекономічним договором (контрактом), зобов’язань перед нерезидентом або уповноваженим банком, який здійснив аваль цього векселя:

оригіналу договору про здійснення авалю векселя;

оригіналу зовнішньоекономічного договору (контракту) та його копії, засвідченої в порядку, визначеному пунктом 2.14 цих Правил.

На документах, на підставі яких була куплена іноземна валюта, банк робить відмітку. Відмітка засвідчується в порядку, визначеному пунктом 2.16 цих Правил”.

 

 

Директор Департаменту

валютного регулювання О.А. Щербакова

 

 

Виконавець:

Начальник відділу операцій

капітального характеру С.В.Волченко

 

ПОГОДЖЕНО

Заступник Голови

________С.О.Яременко

(підпис)

„ ” _________ 2005 р.

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Постанова Правління

Національного банку України

 

 

 

 

 

 Зміни до Положення про порядок видачі резидентам індивідуальних ліцензій Національного банку України на переказування іноземної валюти за межі України з метою оплати валютних цінностей

 

1. Загальні положення

 

1.1. У цьому Положенні терміни і поняття вживаються відповідно до визначень, зазначених у Законі України „Про банки і банківську діяльність”, Законі України „Про цінні папери і фондову біржу”, Декреті Кабінету Міністрів України від 19.02.93 N 15-93 „Про систему валютного регулювання і валютного контролю”.

1.2. Згідно з цим Положенням індивідуальні ліцензії Національного банку України на переказування іноземної валюти за межі України з метою оплати валютних цінностей видаються для переказування іноземної валюти за межі України з метою оплати валютних цінностей (далі - зобов'язання).

Операції з переказування резидентами – торговцями цінними паперами, що отримали дозвіл Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку на посередницьку діяльність з випуску та обігу цінних паперів, а також генеральну ліцензію Національного банку України на здійснення валютних операцій, іноземної валюти за межі України за об’єкт інвестування на користь іноземних інвесторів не потребують наявності індивідуальної ліцензії, якщо резидентами-торговцями продаються цінні папери за дорученням іноземних інвесторів на українських фондових біржах та/або торговельно-інформаційних системах на підставі укладених угод.

Резидент – торговець цінними паперами під час перерахування іноземної валюти за межі України за об’єкт інвестування на користь іноземних інвесторів подає до уповноваженого банку довідку організатора торгівлі цінними паперами про укладені угоди.

1.3. Індивідуальна ліцензія Національного банку України на переказування іноземної валюти за межі України з метою оплати валютних цінностей (далі - ліцензія) дійсна протягом 90 календарних днів з дати її видачі.

Дата видачі ліцензії має передувати даті здійснення відповідної валютної операції.

Не може бути видана (отримана) ліцензія на здійснення валютної операції, що вже проведена.

1.4. Ліцензію видає Департамент валютного контролю та ліцензування (далі - Департамент).

1.5. За порушення вимог цього Положення банки і резиденти несуть відповідальність згідно з чинним законодавством України.

 

 

Директор Департаменту

валютного регулювання О.А. Щербакова

 

 

Виконавець:

Начальник відділу операцій

капітального характеру С.В.Волченко

 

 

ПОГОДЖЕНО

Заступник Голови

________С.О.Яременко

(підпис)

„ ” _________ 2005 р.Скачать документ

Похожие документы:

 1. Про врегулювання питань іноземного інвестування в Україну Постанова Правління Національного банку України від 10 серпня 2005 року n 280 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України

  Документ
  Відповідно до вимог статті 99 Конституції України, статей 390 - 400 Господарського кодексу України, статей 11 та 12 Закону України "Про режим іноземного інвестування", статей 7, 30, 44 Закону України "Про Національний
 2. Кабінету Міністрів України щодо визначення  обсягів та порядку ввезення товарів, що підпадають  під пільговий режим оподаткування) (З 1 жовтня 2011 року та з 1 січня 2012 року до цього кодекс (1)

  Кодекс
  Із змінами і доповненнями, внесеними Законами України від 23 грудня 2010 року N 2856-VI, від 7 квітня 2011 року N 3205-VI, від 7 квітня 2011 року N 3221-VI,
 3. Кабінету Міністрів України щодо визначення  обсягів та порядку ввезення товарів, що підпадають  під пільговий режим оподаткування) (З 1 жовтня 2011 року та з 1 січня 2012 року до цього кодекс (2)

  Кодекс
  Із змінами і доповненнями, внесеними Законами України від 23 грудня 2010 року N 2856-VI, від 7 квітня 2011 року N 3205-VI, від 7 квітня 2011 року N 3221-VI,
 4. Кабінету Міністрів України щодо визначення  обсягів та порядку ввезення товарів, що підпадають  під пільговий режим оподаткування) (З 1 жовтня 2011 року та з 1 січня 2012 року до цього кодекс (3)

  Кодекс
  Із змінами і доповненнями, внесеними Законами України від 23 грудня 2010 року N 2856-VI, від 7 квітня 2011 року N 3205-VI, від 7 квітня 2011 року N 3221-VI,
 5. Кабінету Міністрів України щодо визначення  обсягів та порядку ввезення товарів, що підпадають  під пільговий режим оподаткування),  від 20 вересня 2011 року n 3741-vi (З 1 січня 2012 року до цього кодекс

  Кодекс
  Із змінами і доповненнями, внесеними Законами України від 23 грудня 2010 року N 2856-VI, ОВУ, 2010 р., N 101, ст. 3619, від 7 квітня 2011 року N 3205-VI, ОВУ, 2011 р.

Другие похожие документы..