Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Документ'
Проблема распада двух полиэтнических федераций — СФРЮ и СССР — имеет обширную историографическую традицию: по поводу распада Югославии написаны десят...полностью>>
'Лекция'
Почему сначала требуется изучить вопрос о необходимости государственного регулирования рыночных экономических процессов? Разве недостаточно указать н...полностью>>
'Анализ'
В школе сложились определенные подходы к воспитательной работе. Основной задачей является поддержка традиционной воспитательной системы школы. При ее...полностью>>
'Учебное пособие'
Основы законодательства Российской Федерации об охране здоровья граждан от 22 июля 1993 г. № 5487-1 Ведомости съезда народных депутатов и Верховног...полностью>>

Сумська обласна державна адміністрація розпорядження голови обласної державної адміністрації (10)

Главная > Документ
Сохрани ссылку в одной из сетей:

СУМСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

ГОЛОВИ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

20.09.2011 м. Суми № 627

Про запровадження проведення

щоквартальної оцінки результатів

діяльності районних державних

адміністрацій

Відповідно до частини першої статті 6, статей 13, 17, 28, частини третьої, четвертої статті 31, статей 33, 35, 39 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», на виконання постанови Кабінету Міністрів України від
9 червня 2011 р. № 650 «Про запровадження проведення оцінки результатів діяльності Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій», з метою своєчасного виявлення негативних тенденцій та оперативного прийняття ефективних управлінських рішень:

1. Запровадити проведення щоквартальної оцінки результатів діяльності районних державних адміністрацій.

2. Затвердити Порядок проведення оцінки результатів діяльності районних державних адміністрацій, що додається.

3. Визнати такими, що втратили чинність, розпорядження голови Сумської обласної державної адміністрації від 12.04.2011 № 258 «Про запровадження комплексної оцінки соціально-економічного розвитку районів Сумської області», від 14.06.2011 № 395 «Про внесення змін до розпорядження голови Сумської обласної державної адміністрації від 12.04.2011 № 258».

4. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на першого заступника голови Сумської обласної державної адміністрації Чернявського В.І.

Голова Сумської обласної

державної адміністрації Ю.П. Чмирь

ЗАТВЕРДЖЕНО

розпорядження голови

Сумської обласної державної

адміністрації

20.09.2011 № 627

Порядок
проведення оцінки результатів діяльності
районних державних адміністрацій

1. Порядок проведення оцінки результатів діяльності районних державних адміністрацій (далі – Порядок) розроблено відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 9 червня 2011 р. № 650 «Про запровадження проведення оцінки результатів діяльності Ради міністрів Автономної республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій» та регулює організаційні питання проведення оцінки результатів діяльності районних державних адміністрацій.

2. Оцінка результатів діяльності районних державних адміністрацій (далі – оцінка) проводиться з метою виявлення проблем та підвищення ефективності виконання управлінських рішень районних державних адміністрацій із забезпечення здійснення своїх повноважень та виконання пріоритетних завдань, визначених Програмою економічних реформ на 2010-2014 роки «Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава».

3. Оцінка проводиться за такими напрямами:

економічний розвиток;

інвестиційна, наукова та інноваційна діяльність;

державні фінанси;

підтримка бізнесу;

споживчий ринок;

населення та ринок праці;

житлово-комунальне господарство;

освіта та охорона здоров’я;

рівень злочинності;

екологія.

4. Оцінка проводиться щокварталу на підставі наявних даних офіційної статистики, інформації, поданої структурними підрозділами Сумської обласної державної адміністрації, територіальними підрозділами центральних органів виконавчої влади, згідно з Методикою проведення щоквартальної оцінки результатів діяльності районних державних адміністрацій (додаток 1).

Під час проведення щоквартальної оцінки показники, що обчислюються на основі щорічної звітності, не враховуються, а використовуються для проведення оцінки за підсумками звітного року.

5. Показники оцінки, періодичність подання даних офіційної статистики та інформації, підготовленої структурними підрозділами Сумської обласної державної адміністрації, територіальними підрозділами центральних органів виконавчої влади, відповідальні за їх подання та проведення оцінки результатів діяльності за відповідним напрямом наведені в додатку 2 до Порядку.

6. Головне управління економіки Сумської обласної державної адміністрації в разі потреби має право вносити за поданням структурних підрозділів Сумської обласної державної адміністрації, територіальних підрозділів центральних органів виконавчої влади в Сумській області зміни до переліку показників, за якими проводиться оцінка результатів діяльності районних державних адміністрацій.

7. Для проведення розрахунків рейтингової оцінки (ранжування) відповідальні за подання даних за відповідним напрямом подають до 20 числа місяця, що настає за звітним періодом, головному управлінню економіки Сумської обласної державної адміністрації інформацію за формою згідно з додатком 3.

8. З метою проведення аналізу результатів діяльності районних державних адміністрацій та підготовки аналітичної записки:

8.1. Головне управління статистики у Сумській області до 20 числа місяця, що настає за звітним періодом, подає наявну статистичну інформацію відповідальним за проведення економічного аналізу.

8.2. Районні державні адміністрації до 30 числа місяця, що настає за звітним періодом, подають головному управлінню економіки Сумської обласної державної адміністрації аналітичну записку про отримані результати діяльності за показниками оцінки, визначеними в додатку 2 за формою згідно з додатком 4.

8.3. Відповідальні за проведення оцінки результатів діяльності районних державних адміністрацій проводять за кожним районом аналіз динаміки відповідних показників за визначеними напрямами та подають за його результатами головному управлінню економіки Сумської обласної державної адміністрації до 10 числа другого місяця, що настає за звітним періодом, аналітичну записку (по кожному району окремо за напрямками) за формою згідно з додатком 5 за підписом відповідного керівника разом з пропозиціями щодо підвищення ефективності управлінських рішень районних державних адміністрацій.

9. Головне управління економіки Сумської обласної державної адміністрації:

9.1. Забезпечує координацію діяльності та взаємодію структурних підрозділів Сумської обласної державної адміністрації, територіальних підрозділів центральних органів виконавчої влади в Сумській області з питань проведення оцінки.

9.2. На підставі інформації, отриманої від відповідальних за проведення оцінки діяльності районних державних адміністрацій виконавців, здійснює за Методикою проведення щоквартальної оцінки результатів діяльності районних державних адміністрацій розрахунки рейтингової оцінки (ранжування) районів з урахуванням показників за визначеними напрямами та загальної рейтингової оцінки за всіма напрямами.

9.3. Узагальнює подану відповідальними виконавцями та районними державними адміністраціями аналітичну інформацію до рейтингової оцінки, готує бюлетень табличних і аналітичних матеріалів до рейтингової оцінки та подає його голові Сумської обласної державної адміністрації до 25 числа другого місяця, що настає за звітним періодом.

10. Головне управління зв’язків з громадськістю обласної державної адміністрації за поданням головного управляння економіки Сумської обласної державної адміністрації оприлюднює результати оцінки на офіційному веб-сайті Сумської обласної державної адміністрації.

Заступник голови – керівник

апарату Сумської обласної

державної адміністрації О.М.Цупро

Додаток 1

до Порядку

Методика
проведення щоквартальної оцінки результатів діяльності
районних державних адміністрацій

1. Оцінка проводиться структурними підрозділами Сумської обласної державної адміністрації, територіальними підрозділами центральних органів виконавчої влади, відповідальними за реалізацію державної політики на території області у відповідній сфері, на підставі даних офіційної статистики, інформації, поданої структурними підрозділами Сумської обласної державної адміністрації, територіальними підрозділами центральних органів виконавчої влади за показниками, визначеними в додатку 2 до Порядку.

2. Оцінка проводиться двома етапами:

перший – проведення рейтингової оцінки (ранжування) районів за кожним напрямом та розрахунку загальної рейтингової оцінки в цілому;

другий – здійснення аналізу динаміки показників оцінки за відповідними напрямами в кожному районі без застосування міжрегіонального порівняння та аналізу рейтингової оцінки (ранжування) районів за кожним напрямом.

3. На першому етапі проводиться рейтингова оцінка шляхом порівняння відхилення значень показників за кожним конкретним районом від їх найкращих значень за районами за відповідний (звітний) період та відповідне ранжування районів від 1-го (найкраще значення показника) до 18-го (найгірше значення показника) місця.

Рейтингова оцінка проводиться на основі підрахунку відносних відхилень показників кожного району від максимальних та мінімальних значень таких показників інших районів за формулою

,

де – сума рейтингових оцінок конкретного району за кожним з показників, що характеризують окремий напрям діяльності;

– значення -го показника -го району;

– максимальне значення -го показника;

– мінімальне значення -го показника.

Перша частина формули використовується для оцінки показників, підвищення яких має позитивне значення (наприклад, приріст виробництва), друга частина – для оцінки показників, підвищення яких має негативне значення (наприклад, приріст заборгованості).

Визначення середнього арифметичного значення суми рейтингових оцінок конкретного району за всіма показниками, що характеризують окремий напрям діяльності, здійснюється за формулою

де – середнє арифметичне суми рейтингів конкретного району за всіма показниками окремого напряму;

– кількість показників, за якими проводився розрахунок за окремим напрямом.

За результатами розрахунків визначається інтегральна рейтингова оцінка як середнє арифметичне значення суми рейтингових оцінок конкретного району за всіма напрямами за формулою

де – середнє арифметичне суми рейтингів конкретного району за всіма напрямами;

– кількість напрямів, за якими проведено розрахунок.

Найкращим вважається район, середнє арифметичне значення суми рейтингових оцінок якого має найнижче значення.

4. На другому етапі оцінка проводиться в розрізі кожного району за кожним напрямом шляхом порівняння досягнутого рівня показника оцінки та його динаміки за кілька років, що передують звітному періоду.

За результатами аналізу визначаються основні тенденції зміни значень показників оцінки за кожним напрямом та причини, що їх зумовили.

За результатами аналізу готується щоквартальна аналітична записка за кожним районом за формою згідно з додатком 4 до Порядку.

Додаток 2

до Порядку

Показники

оцінки результатів діяльності районних державних адміністрацій

з/п

Найменування показника

Періодичність подання даних

Відповідальні за подання даних

Відповідальні за проведення оцінки за відповідним напрямом

1

2

3

4

5

Економічний розвиток

1.

Обсяг реалізованої промислової продукції (товарів, послуг) у відпускних цінах підприємств (без податку на додану вартість та акцизу) в розрахунку на 1 особу населення, гривень

Щокварталу

Головне управління статистики у Сумській області

Головне управління промисло-вості та розвитку інфраструктури Сумської обласної державної адміністрації

2.

Індекс обсягу сільськогосподарського вироб-ництва, відсотків до відповідного періоду попереднього року

Щороку

Головне управління статистики у Сумській області

Головне управління агропро-мислового розвитку Сумської обласної державної адміністрації

3.

Індекс обсягу виробництва продукції рослин-ництва, відсотків до відповідного періоду попереднього року

Щороку

Головне управління статистики у Сумській області

Головне управління агропро-мислового розвитку Сумської обласної державної адміністрації

4.

Індекс обсягу виробництва продукції тварин-ництва, відсотків до відповідного періоду попереднього року

Щороку

Головне управління статистики у Сумській області

Головне управління агропро-мислового розвитку Сумської обласної державної адміністрації

5.

Обсяг виробництва продукції сільського господарства в розрахунку на одиницю населення (у порівнянних цінах), гривень

Щороку

Головне управління статистики у Сумській області

Головне управління агропро-мислового розвитку Сумської обласної державної адміністрації

6.

Темп зростання (зменшення) поголів’я великої рогатої худоби, усього, відсотків до відповідної дати попереднього року

Щокварталу

Головне управління статистики у Сумській області

Головне управління агропро-мислового розвитку Сумської обласної державної адміністрації

7.

Темп зростання (зменшення) поголів’я корів, відсотків до відповідної дати попереднього року

Щокварталу

Головне управління статистики у Сумській області

Головне управління агропро-мислового розвитку Сумської обласної державної адміністрації

8.

Темп зростання (зменшення) поголів’я свиней, відсотків до відповідної дати попереднього року

Щокварталу

Головне управління статистики у Сумській області

Головне управління агропро-мислового розвитку Сумської обласної державної адміністрації

9.

Темп зростання (зменшення) поголів’я птиці, відсотків до відповідної дати попереднього року

Щокварталу

Головне управління статистики у Сумській області

Головне управління агропро-мислового розвитку Сумської обласної державної адміністрації

10.

Валовий збір зернових і зернобобових культур, відсотків до попереднього року

Щороку

Головне управління статистики у Сумській області

Головне управління агропро-мислового розвитку Сумської обласної державної адміністрації

11.

Зібрана площа зернових та зернобобових культур, відсотків до попереднього року

Щороку

Головне управління статистики у Сумській області

Головне управління агропро-мислового розвитку Сумської обласної державної адміністрації

12.

Індекс продукції будівництва, відсотків до відповідного періоду попереднього року

Щокварталу

Головне управління статистики у Сумській області

Головне управління економіки Сумської обласної державної адміністрації

13.

Рівень оплати за спожиту електроенергію наростаючим підсумком з початку року, відсотків

Щокварталу

Головне управління промисловості та роз-витку інфраструктури Сумської обласної дер-жавної адміністрації

Головне управління промисло-вості та розвитку інфраструктури Сумської обласної державної адміністрації

14.

Рівень оплати за спожитий природний газ наростаючим підсумком з початку року, відсотків

Щокварталу

Головне управління промисловості та роз-витку інфраструктури Сумської обласної дер-жавної адміністрації

Головне управління промисло-вості та розвитку інфраструктури Сумської обласної державної адміністрації

15.

Темп зростання (зменшення) обсягу експорту товарів, відсотків до відповідного періоду попереднього року

Щокварталу

Головне управління статистики у Сумській області

Головне управління економіки Сумської обласної державної адміністрації

16.

Коефіцієнт покриття експортом імпорту

Щокварталу

Головне управління статистики у Сумській області

Головне управління економіки Сумської обласної державної адміністрації

Інвестиційна, наукова та інноваційна діяльність

17.

Обсяги інвестицій в основний капітал (крім інвестицій з державного бюджету) у розрахунку на одиницю населення наростаючим підсумком з початку року, гривень

Щокварталу

Головне управління статистики у Сумській області

Головне управління економіки Сумської обласної державної адміністрації

18.

Темп зростання (зменшення) обсягу прямих іноземних інвестицій, відсотків до обсягів на початок року

Щокварталу

Головне управління статистики у Сумській області

Головне управління економіки Сумської обласної державної адміністрації

19.

Обсяг прямих іноземних інвестицій у розрахунку на одиницю населення нарос-таючим підсумком з початку інвестування, доларів США

Щокварталу

Головне управління статистики у Сумській області

Головне управління економіки Сумської обласної державної адміністрації

20.

Частка інноваційно активних підприємств у загальній кількості промислових підприємств, відсотків

Щороку

Головне управління статистики у Сумській області

Головне управління промисло-вості та розвитку інфраструктури Сумської обласної державної адміністрації

21.

Частка реалізованої інноваційної продукції в загальному обсязі реалізованої промислової продукції, відсотків

Щороку

Головне управління статистики у Сумській області

Головне управління промисло-вості та розвитку інфраструктури Сумської обласної державної адміністрації

22.

Питома вага освоєних та впроваджених наукових та науково-технічних розробок у загальній кількості виконаних наукових робіт, відсотків

Щороку

Головне управління статистики у Сумській області

Головне управління промисло-вості та розвитку інфраструктури Сумської обласної державної адміністрації, управління освіти і науки Сумської обласної державної адміністрації

Державні фінанси

23.

Рівень виконання доходів загального фонду місцевих бюджетів, відсотків до затверджених органами місцевого самоврядування річних показників

Щокварталу

Головне фінансове управління Сумської обласної державної адміністрації

Головне фінансове управління Сумської обласної державної адміністрації

24.

Темп зростання (зменшення) доходів місцевих бюджетів (без трансфертів), відсотків до відповідного періоду попереднього року

Щокварталу

Головне фінансове управління Сумської обласної державної адміністрації

Головне фінансове управління Сумської обласної державної адміністрації

25.

Темп зростання (зменшення) податкового боргу за податковими зобов’язаннями платників (без пені) до зведеного бюджету, відсотків до початку року

Щокварталу

Державна податкова адміністрація в Сумській області

Державна податкова адмініст-рація в Сумській області

26.

Темп зростання (зменшення) обсягу простроченої кредиторської заборгованості з оплати праці (з нарахуваннями) працівників бюджетних установ, що фінансуються з місцевих бюджетів, відсотків до початку року

Щокварталу

Головне фінансове управління Сумської обласної державної адміністрації

Головне фінансове управління Сумської обласної державної адміністрації

27.

Темп зростання (зменшення) заборгованості із страхових внесків економічно активних платників до Пенсійного фонду України, відсотків до початку року

Щокварталу

Головне управління Пенсійного фонду України в Сумській області

Головне управління Пенсійного фонду України в Сумській області

28.

Рівень виконання річного завдання зі збору власних надходжень до Пенсійного фонду України, відсотків

Щокварталу

Головне управління Пенсійного фонду України в Сумській області

Головне управління Пенсійного фонду України в Сумській області

29.

Темп зростання (зменшення) заборгованості із сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, відсотків до початку року

Щокварталу

Головне управління Пенсійного фонду України в Сумській області

Головне управління Пенсійного фонду України в Сумській області

30.

Обсяг витрат місцевих бюджетів в галузі «Охорона здоров’я» у розрахунку на одиницю населення, гривень

Щороку

Головне фінансове управління Сумської обласної державної адміністрації

Головне фінансове управління Сумської обласної державної адміністрації

31.

Обсяг витрат місцевих бюджетів у галузі «Культура та мистецтво» у розрахунку на одиницю населення, гривень

Щороку

Головне фінансове управління Сумської обласної державної адміністрації

Головне фінансове управління Сумської обласної державної адміністрації

32.

Обсяг витрат місцевих бюджетів у галузі «Соціальний захист та соціальне забезпечення» в розрахунку на одного підопічного будинку-інтернату, гривень

Щороку

Головне фінансове управління Сумської обласної державної адміністрації

Головне фінансове управління Сумської обласної державної адміністрації

33.

Обсяг витрат місцевих бюджетів у галузі «Соціальний захист та соціальне забезпечення» в розрахунку на одну особу, яку виявлено як таку, що перебуває в складних життєвих обставинах і потребує надання соціальних послуг за місцем проживання, гривень

Щороку

Головне фінансове управління Сумської обласної державної адміністрації

Головне фінансове управління Сумської обласної державної адміністрації

Підтримка бізнесу

34.

Приріст (зменшення) кількості об’єктів інфраструктури підтримки малого та серед-нього підприємництва (бізнес-центрів, бізнес-інкубаторів, фондів підтримки підприєм-ництва) з початку року, одиниць

Щороку

Головне управління економіки Сумської обласної державної адміністрації

Головне управління економіки Сумської обласної державної адміністрації

35.

Темп зростання (зменшення) кількості об’єктів інфраструктури підтримки малого та серед-нього підприємництва (бізнес-центрів, бізнес-інкубаторів, фондів підтримки підприєм-ництва), відсотків до початку року

Щороку

Головне управління економіки Сумської обласної державної адміністрації

Головне управління економіки Сумської обласної державної адміністрації

36.

Обсяг фактично профінансованих з місцевих бюджетів коштів на часткове відшкодування відсоткових ставок за кредитами, залученими суб’єктами малого і середнього підприєм-ництва для реалізації інвестиційних проектів, до запланованих на зазначену мету коштів, відсотків

Щороку

Головне управління економіки Сумської обласної державної адміністрації

Головне управління економіки Сумської обласної державної адміністрації

37.

Кількість створених нових робочих місць на малих та середніх підприємствах, що отримали фінансову допомогу з місцевих бюджетів на часткове відшкодування відсоткових ставок за кредитами, залученими суб’єктами малого і середнього підприємництва для реалізації інвестиційних проектів, відсотків до загальної кількості створених нових робочих місць на таких підприємствах

Щороку

Головне управління економіки Сумської обласної державної адміністрації

Головне управління економіки Сумської обласної державної адміністрації

38.

Площа земельних ділянок, наданих під будівництво інфраструктурних об’єктів, у розрахунку на одиницю населення, кв. метрів

Щороку

Головне управління Держкомзему у Сумській області

Головне управління економіки Сумської обласної державної адміністрації, головне управ-ління Держкомзему у Сумській області

Споживчий ринок

39.

Абсолютний приріст обсягу реалізованих послуг на одну особу, гривень

Щокварталу

Головне управління статистики у Сумській області

Головне управління економіки Сумської обласної державної адміністрації, головне управ-ління промисловості та розвитку інфраструктури Сумської облас-ної державної адміністрації (послуги транспорту та зв’язку)

Населення та ринок праці

40.

Приріст (зменшення) населення, відсотків до початку року

Щокварталу

Головне управління статистики у Сумській області

Головне управління праці та соціального захисту населення Сумської обласної державної адміністрації

41.

Приріст (зменшення) заборгованості з виплати заробітної плати до початку року, тис. гривень

Щокварталу

Головне управління статистики у Сумській області

Головне управління праці та соціального захисту населення Сумської обласної державної адміністрації

42.

Темп зростання (зменшення) заборгованості з виплати заробітної плати, відсотків до початку року

Щокварталу

Головне управління статистики у Сумській області

Головне управління праці та соціального захисту населення Сумської обласної державної адміністрації

Житлово-комунальне господарство

43.

Темп зростання (зменшення) обсягу введення в експлуатацію житла, відсотків до відповідного періоду попереднього року

Щокварталу

Головне управління статистики у Сумській області

Головне управління економіки Сумської обласної державної адміністрації

44.

Обсяг введеного в експлуатацію житла в розрахунку на 10 тис. населення, кв. метрів загальної площі

Щокварталу

Головне управління статистики у Сумській області

Головне управління економіки Сумської обласної державної адміністрації

45.

Питома вага протяжності теплових та парових мереж, що перебувають у ветхому та аварійному стані, відсотків до загальної протяжності таких мереж

Щороку

Головне управління статистики у Сумській області

Управління житлово-комуналь-ного господарства Сумської обласної державної адміністрації

46.

Питома вага протяжності водопровідних мереж, що перебувають у ветхому та аварійному стані, відсотків до загальної протяжності таких мереж

Щороку

Головне управління статистики у Сумській області

Управління житлово-комуналь-ного господарства Сумської обласної державної адміністрації

47.

Питома вага протяжності каналізаційних мереж, що перебувають у ветхому та аварійному стані, відсотків до загальної протяжності таких мереж

Щороку

Головне управління статистики у Сумській області

Управління житлово-комуналь-ного господарства Сумської обласної державної адміністрації

48.

Питома вага населення, яке проживає у ветхих та аварійних житлових будинках у загальній кількості населення, відсотків

Щороку

Головне управління статистики у Сумській області

Управління житлово-комуналь-ного господарства Сумської обласної державної адміністрації

49.

Рівень виконання показника щодо створення об’єднань співвласників багатоквартирних будинків, відсотків до запланованого на кінець звітного року

Щороку

Управління житлово-комунального господар-ства Сумської обласної державної адміністрації

Управління житлово-комуналь-ного господарства Сумської обласної державної адміністрації

50.

Темп зростання (зменшення) заборгованості населення з оплати житлово-комунальних послуг, відсотків до початку звітного року

Щороку

Головне управління статистики у Сумській області

Управління житлово-комуналь-ного господарства Сумської обласної державної адміністрації

51.

Співвідношення середнього розміру нараху-вань за житлово-комунальні послуги на одного власника особового рахунку до середньо-місячної заробітної плати в районі, відсотків

Щороку

Головне управління праці та соціального захисту населення Сумської обласної державної адміністрації

Головне управління праці та соціального захисту населення Сумської обласної державної адміністрації

52.

Співвідношення середнього розміру нараху-вань за житлово-комунальні послуги на одного власника особового рахунку до призначеної місячної пенсії в районі, відсотків

Щороку

Головне управління праці та соціального захисту населення Сумської обласної державної адміністрації

Головне управління праці та соціального захисту населення Сумської обласної державної адміністрації

53.

Середній розмір призначеної субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, гривень

Щороку

Головне управління статистики у Сумській області

Головне управління праці та соціального захисту населення Сумської обласної державної адміністрації

54.

Питома вага сімей, що отримують субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, відсотків до загальної кількості сімей, які звернулися за субсидіями

Щороку

Головне управління статистики у Сумській області

Головне управління праці та соціального захисту населення Сумської обласної державної адміністрації

Освіта та охорона здоров’я

55.

Охоплення дітей дошкільного віку дошкільною освітою, відсотків

Щороку

Головне управління статистики у Сумській області

Управління освіти і науки Сумської обласної державної адміністрації

56.

Охоплення дітей старшого дошкільного віку дошкільною освітою, відсотків

Щороку

Головне управління статистики у Сумській області

Управління освіти і науки Сумської обласної державної адміністрації

57.

Чисельність дітей у дошкільних навчальних закладах у розрахунку на 100 місць, осіб

Щороку

Головне управління статистики у Сумській області

Управління освіти і науки Сумської обласної державної адміністрації

58.

Планова ємність амбулаторно-поліклінічних закладів, кількість відвідувань за зміну на
10 тис. населення

Щороку

Управління охорони здоров’я Сумської облас-ної державної адміні-страції

Управління охорони здоров’я Сумської обласної державної адміністрації

59.

Кількість сільських населених пунктів з чисельністю населення до 1000 жителів, в яких розташовані фельдшерсько-акушерські пункти, відсотків до загальної кількості таких сільських населених пунктів

Щороку

Управління охорони здоров’я Сумської облас-ної державної адміні-страції

Управління охорони здоров’я Сумської обласної державної адміністрації

60.

Кількість потерпілих на виробництві з утратою працездатності на 1 робочий день і більше та із смертельним наслідком на 1000 працюючих, осіб

Щороку

Головне управління статистики у Сумській області

Управління виконавчої дирекції Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України в Сумській області

Рівень злочинності

61.

Кількість зареєстрованих злочинів на
10 тис. населення

Щокварталу

Головне управління статистики у Сумській області

Відділ взаємодії з правоохорон-ними органами та оборонної роботи апарату Сумської обласної державної адміністрації

62.

Питома вага злочинів, скоєних неповнолітніми або за їх участю, у загальній кількості злочинів, відсотків

Щокварталу

Головне управління статистики у Сумській області

Відділ взаємодії з правоохоронними органами та оборонної роботи апарату Сумської обласної державної адміністрації

Екологія

63.

Темп зростання (зменшення) обсягів скидання забруднених зворотних вод у поверхневі водні об’єкти, відсотків до попереднього року

Щороку

Сумське обласне управління водних ресурсів

Сумське обласне управління водних ресурсів

Додаток 3

до Порядку

Форма

подання інформації для проведення оцінки результатів діяльності районних державних адміністрацій

Найменування району

Напрям

Найменування показника

Найменування показника

відповідний період
2010 року (базовий показник)

відповідний період попереднього року

відповідний період
звітного року

відповідний період
2010 року (базовий показник)

відповідний період попереднього року

відповідний період
звітного року

Білопільський

Буринський

Великописарівський

Глухівський

Конотопський

Краснопільський

Кролевецький

Лебединський

Липоводолинський

Недригайлівський

Охтирський

Путивльський

Роменський

Середино-Будський

Сумський

Тростянецький

Шосткинський

Ямпільський

________________ ________ __________________

(посада керівника)  (підпис) (ініціали та прізвище)

Додаток 4

до Порядку

Аналітична записка

про отримані результати діяльності за показниками оцінки результатів діяльності районних державних адміністрацій

__________________________________________________________________

район

1. Аналіз динаміки показників за відповідним напрямом, визначених у додатку 2 до Порядку.

2. Визначення конкретних причин динаміки показників (покращення, погіршення) відповідно до базового року, що включає:

виявлення закономірностей і окремих тенденцій зміни проаналізованих показників;

визначення впливу факторів на зміну показників, їх групування за відповідними ознаками (основні та другорядні фактори, постійні та тимчасові, інтенсивні та екстенсивні, внутрішні та зовнішні, суб’єктивні та об’єктивні тощо);

обґрунтування причин виникнення негативних тенденцій розвитку району та відповідні висновки.

3. Заходи, яких було вжито та які будуть вжиті районною державною адміністрацією для покращення ситуації, що склалася за відповідним напрямом.

4. Конкретні пропозиції, що подаються до Сумської обласної державної адміністрації відповідно до її компетенції, стосовно поліпшення стану справ за відповідним напрямом.

________________ ________ __________________

(посада керівника)  (підпис) (ініціали та прізвище)

Додаток 5

до Порядку

Аналітична записка

за результатами оцінки аналізу динаміки показників за визначеними напрямами __________________________________________________________________

район

__________________________________________________________________

напрям, за яким здійснюється аналіз

1. Аналіз динаміки показників за відповідним напрямом, визначених у додатку 2 до Порядку.

2. Установлення конкретних причин виникнення негативних тенденцій розвитку району за визначеними показниками.

3. Оцінка результатів діяльності районних державних адміністрацій щодо реалізації державних пріоритетів соціально-економічного розвитку районів.

4. Пропозиції, що подаються голові Сумської обласної державної адміністрації, та рекомендації, що готуються для районних державних адміністрацій, щодо шляхів розв’язання існуючих проблем.

5. Заходи, які будуть вжиті відповідними структурними підрозділами Сумської обласної державної адміністрації, територіальними підрозділами центральних органів виконавчої влади для покращення ситуації в районах та розв’язання існуючих проблем за визначеними напрямами.

________________ ________ __________________

(посада керівника)  (підпис) (ініціали та прізвище)Скачать документ

Похожие документы:

 1. Про результати комплексної перевірки стану виконання Сумською районною державною адміністрацією повноважень щодо забезпечення соціально-економічного розвитку району

  Документ
  про результати комплексної перевірки стану виконанняСумською районною державною адміністрацією повноважень щодо забезпечення соціально-економічного розвитку району
 2. Сумська обласна державна адміністрація (23)

  Документ
  Заходи по покращанню роботи лікувально-профілактичних закладів області з питань надання медичної допомоги потерпілим в разі виникнення надзвичайних ситуацій (в екстремальних умовах).
 3. Сумська обласна державна адміністрація розпорядження голови обласної державної адміністрації 25. 11. 2011 м. Суми №773 Про основні напрямки підготовки І завдання цивільного захисту області на 2012 рік

  Документ
  Відповідно до частини першої статті 6, статей 25, 39 Закону України “Про місцеві державні адміністрації”, статей 27, 34, 35 Закону України “Про правові засади цивільного захисту”,
 4. Сумська обласна державна адміністрація розпорядження голови обласної державної адміністрації (3)

  Документ
  Відповідно до частини першої статті 6, статті 13 Закону України "Про місцеві державні адміністрації", доручення Кабінету Міністрів України від 10.
 5. Сумська обласна державна адміністрація розпорядження голови обласної державної адміністрації 08. 02. 2011 м. Суми №70 Про заходи, пов’язані з 25-ми роковинами Чорнобильської катастрофи

  Документ
  Відповідно до частини першої статті 6, статті 23 Закону України „Про місцеві державні адміністрації”, Закону України „Про статус і соціальний захист громадян,

Другие похожие документы..