Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Документ'
Основой данной разработки послужили как действующие ныне государственные стандарты, так и концепции, заложенные в стандартах образования «третьего по...полностью>>
'Документ'
Подготовлен к печати Читинским институтом повышения квалификации работников образования и Читинским региональным отделением исследовательского центра...полностью>>
'Документ'
В соответствии с годовым планом работы МДОУ «Детский сад № 177», а также приказом заведующего от 17.02.2011 г. № 94-Д, в период с 28 февраля по 4 мар...полностью>>
'Документ'
Сколько раз Вы давали себе обещание бросить курить с завтрашнего дня? Обычно это происходит, когда Вы в очередной раз еле поднимаетесь по ступенькам,...полностью>>

Про затвердження Програми розвитку сфери побутового обслуговування населення Кегичівського району на період до 2015 року

Главная > Документ
Сохрани ссылку в одной из сетей:

ПРОЕКТ

К Е Г И Ч І В С Ь К А Р А Й О Н Н А Р А Д А

(____ сесія VІ скликання)

____________________________________________________________________________

Р І Ш Е Н Н Я

від ____________ 2011 р. № -VІ

Про затвердження Програми

розвитку сфери побутового

обслуговування населення

Кегичівського району на період

до 2015 року

Відповідно до ст.43 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні” районна рада

В И Р І Ш И Л А :

1. Затвердити Програму розвитку сфери побутового обслуговування населення

Кегичівського району на період до 2015 року (додається).

2. Рекомендувати районній державній адміністрації, сільським та селищним радам вжити заходів щодо виконання вищезазначеної Програми.

3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань промислової політики, будівництва , житлово-комунального господарства та малого і середнього бізнесу (М.В.Мосенцев.

Голова районної ради В.Черніков

Затверджено

рішення районної ради

від 2011 року №

( сесія скликання)

 

 

 

 

ПРОГРАМА

розвитку сфери побутового обслуговування

населення Кегичівського району на період до 2015 року

с.м.т. Кегичівка

2011рік

Зміст

 

 

стор.

 

Вступ

3

 

 

І. Мета Програми

3

 

 

ІІ. Оцінка стану побутового обслуговування населення району

3

 

 

ІІІ. Основні пріоритетні напрями розвитку сфери побутового обслуговування населення, основні завдання та заходи щодо їх виконання

 

4

 

 

 1. Підвищення ефективності діяльності підприємств побуту та їх

розвиток за рахунок розвитку підприємницької активності

 

4

2. Удосконалення організаційної структури сфери побутового обслуговування, впорядкування її діяльності з метою задоволення потреб населення у високоякісних послугах

 

 

5

3. Формування сприятливих умов для зростання інвестиційної діяльності у сфері побутового обслуговування населення

 

 6

4. Відновлення і подальший розвиток мережі підприємств побутового обслуговування у сільській місцевості

 

7

5. Удосконалення кадрової політики

8

 8

IV. Фактори забезпечення реалізації Програми на державному та регіональному рівнях

 9

4.1. Фактори забезпечення реалізації Програми на державному рівні

9

4.2.Фактори забезпечення реалізації Програми на  регіональному рівні

 10

 

 

V. Фінансове забезпечення Програми на виконання основних пріоритетних напрямів та завдань

 

10

 

 

VI. Результати, які очікуються від реалізації Програми

10

 

 

 

 

 

 

 

 Вступ

 

Районна програма розвитку сфери  побутового обслуговування населення Кегичівського району до 2015 року (далі – Програма) розроблена управлінням економіки Кегичівської районної державної адміністрації на підставі положень Конституції України, Закону України «Про місцеві державні адміністрації», Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні", відповідно до Стратегії сталого розвитку Харківської області до 2020 року, затвердженої рішенням обласної ради від 23.12.2010р. № 27-VI, рішення обласної ради від 17.02.2011р. № 76-VI „Про затвердження Програми економічного і соціального розвитку Харківської області на 2011 рік”, інших нормативних актів, які регулюють діяльність у сфері побутового обслуговування населення, а також фактичного стану розвитку цієї сфери.

Програма є комплексом заходів, спрямованих на виконання пріоритетних завдань і вирішення питань щодо реалізації державної політики у сфері розвитку  побутового обслуговування населення.

Програма є довгостроковою і реалізується на підприємствах побуту всіх форм власності.

 

 

І. Мета Програми

 

Метою Програми є:

- аналіз сучасного стану розвитку сфери побутових послуг;

- аналіз проблем, пов'язаних із діяльністю сфери побутових послуг та суб'єктів господарювання, які здійснюють діяльність у цій сфері;

- формування основних пріоритетних напрямів розвитку сфери побутових послуг в районі, завдань для органів місцевої влади та заходів, реалізація яких забезпечить вирішення існуючих проблем та створення умов для розвитку сфери побуту, задоволення попиту населення в різноманітних послугах, поліпшення якості послуг та обслуговування замовників, створення умов для продуктивної зайнятості, надання підтримки розвитку малого та середнього підприємництва в галузі побутового обслуговування населення.

 

ІІ. Оцінка стану побутового обслуговування населення району

 

Сфера побутового обслуговування населення Харківської області є розгалуженою мережею підприємств побутового обслуговування населення.

Підприємства сфери обслуговування – це різні підприємства за площею, дизайном, спеціалізацією, в яких споживачі можуть отримати основні види побутових послуг. Загальною основою більшості таких підприємств є належність їх до малого та середнього бізнесу. Більше ніж 90% підприємств побуту створюються завдяки розвитку підприємництва.

За останні п’ять років основними напрямами розвитку сфери побутового обслуговування населення було збільшення мережі сучасних підприємств побуту та надання населенню високоякісних послуг.

Станом на 01.01.2011 на території району функціонує 102 об’єкти побутового обслуговування населення, які надають послуги хімчистки, перукарні, ритуальні послуги, послуги по переробці сільськогосподарської продукції, пошив та ремонт одягу, взуття, послуги фотографії, ремонт транспортних засобів, ремонт телевізорів та ін.

Мережа об’єктів побуту району за період 2006-2010 років зросла на 50 одиниць.

Розвиток ринку сучасної техніки побутового призначення відобразився на структурі побутових послуг.

За період 2006 – 2010 років набули суттєвого зростання такі види індивідуальних послуг, як технічне обслуговування автомобілів , комп'ютерних послуг, копіювання та розмноження, послуг, пов’язаних із сільським господарством. . .

Однак, незважаючи на позитивні тенденції до збільшення мережі підприємств побуту, у сфері побутових послуг ще існують певні проблеми.

Основними з них є:

- недосконалість законодавчо-нормативної бази побутових послуг та відсутність роботи з їх приведення у відповідність з міжнародними стандартами;

- відсутність розширеної статистичної інформації щодо діяльності сфери побуту;

- застарілість нормативів із надання побутових послуг населенню;

- нестабільність чинного законодавства України та правова зарегульованість господарської діяльності суб’єктів підприємництва;

- відсутність у сільській місцевості достатньої мережі підприємств для надання соціально необхідних побутових послуг;

- недостатній рівень роботи з формування інфраструктури побутових послуг, яка була б направлена на надання населенню можливості повсюдно одержувати послуги за місцем проживання та трудової діяльності громадян;

- низька платоспроможність більшої частини населення, що зумовлює труднощі з оплатою побутових послуг, особливо в сільській місцевості;

- значний тіньовий обсяг побутових послуг;

- низький технічний рівень оснащення більшості підприємств, повільне впровадження прогресивних технологій та переоснащення, відсутність дешевого, але якісного вітчизняного обладнання, приладів та інструментів для виконання побутових послуг;

- нерозвиненість ринку фінансово-кредитних послуг для малого та середнього підприємництва;

- недостатня фахова кваліфікація значної частини власників і працівників побутових підприємств.

ІІІ. Основні пріоритетні напрями розвитку сфери побутового обслуговування населення, основні завдання та заходи щодо їх виконання

 

Пріоритетами розвитку сфери побутового обслуговування населення на період до 2015 року є:

 

1. Підвищення ефективності діяльності підприємств побуту та їх розвиток  за рахунок розвитку підприємницької активності

  Основні завдання:

- забезпечення виконангня завдань Програми та основних показників  розвитку мережі підприємств побуту;

- забезпечити щорічне збільшення обсягів побутових послуг, які надаються населенню, не менше ніж на 7%  –  8%  порівняно з кожним попереднім роком;

- забезпечити збільшення мережі підприємств побутового обслуговування населення , створювати нові робочі місця за рахунок введення нових об’єктів побутового обслуговування;

- створювати умови для скорочення тіньового сектора у сфері побутового обслуговування населення;

- проводити роботу зі спрощення системи реєстрації нових підприємств;

     - створювати сприятливі умови для виробництва і зайняття підприємництвом у сфері побутового обслуговування населення, тим самим вирішувати коло важливих соціальних завдань: створення додаткових робочих місць, зниження проблеми зайнятості населення, стримування зростання  цін на побутові послуги тощо.

 

Заходи щодо виконання основних завдань:

 

з/п

 

 

Назва заходу

 

Термін виконання

 

Відповідальні

1.

Вирішувати питання щодо створення сприятливих умов для виробництва і зайняття підприємництвом у сфері побутового обслуговування населення за рахунок впровадження сучасних дозвільних центрів 

Щороку

протягом 2011 – 2015 років

Управління економіки районної держаної адміністрації 

  2.

Виявляти разом з контролюючими органами підприємства побуту,

 які працюють у "тіньовому" секторі економіки, здійснювати відповідні заходи щодо легалізації їх діяльності

Щороку

протягом 2011 – 2015 років

Управління економіки районної держаної адміністрації  

  3.

Організовувати моніторинг виконання завдань та показників розвитку сфери побуту та мережі підприємств побутового обслуговування населення.

Інформацію про підсумки моніторингу надавати до Головного управління економіки Харківської обласної державної адміністрації

 

Щокварталу

протягом 2011 – 2015 років

Управління економіки районної держаної адміністрації  

 

2. Удосконалення організаційної структури сфери побутового обслуговування, впорядкування її діяльності з метою задоволення потреб населення у високоякісних послугах

Основні завдання: 

-  забезпечити відповідно до їх компетенції впорядкування інфраструктури побутового обслуговування з метою наближення підприємств побутового обслуговування населення до місць проживання та трудової діяльності громадян; 

- запровадити сучасні стандарти побутового обслуговування;

- сприяти розвитку конкурентного середовища у сфері побутового обслуговування;

- вивчати, узагальнювати та поширювати на вітчизняних підприємствах світовий досвід роботи підприємств побутового обслуговування.

Заходи щодо виконання основних завдань:

  

з/п

 

Назва заходу

Термін виконання

 

Відповідальні

  1.

 

 

Впроваджувати заходи щодо впорядкування інфраструктури  побутового обслуговування з метою наближення підприємств побутового обслуговування населення до місць

проживання та трудової діяльності громадян

Постійно протягом 2011 – 2015 років

Управління економіки районної держаної адміністрації  

 

  2.

Сприяти проведенню реконструкції виробництва, впровадженню прогресивних технологій та сучасного обладнання на підприємствах побуту

Постійно протягом 2011 – 2015 років

Управління економіки районної держаної адміністрації    

  3.

Розробити реєстри побутових підприємств та надати їх до Головного управління економіки Харківської обласної державної адміністрації

ІV квартал

2011 року

Управління економіки районної держаної адміністрації  

  4.

Проводити роботу з вивчення, узагальнення та поширення світового досвіду роботи підприємств побутового обслуговування. Висвітлювати роботу цих підприємств через засоби масової інформації

Постійно протягом 2011 – 2015 років

Управління економіки районної держаної адміністрації  

 

3. Формування сприятливих умов для зростання інвестиційної діяльності у сфері побутового обслуговування населення

Основні завдання:

- створювати умови для активності та зацікавленості представників комерційних структур, банків, підприємців у розвитку сфери побутового обслуговування на місцях;

- стимулювати за сприяння органів влади всіх рівнів розвиток сфери побутового обслуговування населення шляхом створення економічної привабливості зайняття побутовим обслуговуванням населення;

- створювати зони сприяння (види і ставки оренди, кредитні ставки, бюджетні асигнування тощо) з метою забезпечення доступних цін на послуги.

 

Заходи щодо виконання основних завдань:

 

 

з/п

 

 

Назва заходу

 

Термін виконання

 

Відповідальні

1.

Пропонувати на територіях громад при плануванні здійснення діяльності комерційних структур, банківських установ, інших представників бізнесу участь (дольову, самостійну) у розвитку інфраструктури сфери побутового обслуговування населення

Постійно  протягом 2011 – 2015 років

Управління економіки районної держаної адміністрації  

2.

Створювати на територіях громад зони  розвитку сфери побуту, сприяти відкриттю нових підприємств побутового обслуговування населення шляхом зниження орендних ставок оподаткування, кредитних ставок, виділення бюджетних асигнувань тощо

Протягом 2011 – 2015 років

Управління економіки районної держаної адміністрації, сільські, селищні ради  

  3.

Організовувати роботу з обслуговування малозабезпечених громадян якісними соціально необхідними послугами на пільгових умовах та умовах благодійності

Постійно протягом 2011 – 2015 років

Управління економіки, управління праці та соціального захисту населення районної держаної адміністрації  

4.

Розміщувати інформацію про напрями розвитку сфери побуту в засобах масової інформації та на сторінках Інтернету

Постійно протягом 2011 – 2015 років

Управління економіки районної держаної адміністрації  

 Скачать документ

Похожие документы:

 1. Затвердити план роботи Кегичівської районної державної адміністрації на ІV квартал 2011 року (додається)

  Документ
  Відповідно до пункту 2.1 Регламенту районної державної адміністрації, затвердженого розпорядженням голови райдержадміністрації від 22 липня 2010 року №278 (зі змінами):
 2. Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 2010 року №927 «Про затвердження Типового положення про регіональну та місцеву комісію з питань техногенно-екологічної безпеки І надзвичайних ситуацій», керуючись статтями 6,39 закон

  Закон
  З метою ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, координації дій органів управління, сил та засобів відповідної ланки територіальної підсистеми єдиної системи цивільного захисту у разі загрози виникнення або виникнення надзвичайних ситуацій,
 3. Державна програма економічного І соціального розвитку україни на 2012 рік (4)

  Документ
  Проект Державної програми економічного і соціального розвитку України на 2012 рік та основних напрямів розвитку на 2013 і 2014 роки (далі – Державна програма) розроблено Міністерством економічного розвитку і торгівлі України разом з іншими центральними
 4. І. В. Діяк українська національна ідея шлях до Великої України І. В. Діяк українська національна ідея. Шлях до Великої України. Наукове видання. Київ 2005 Книга

  Книга
  Книга присвячена темі української нації та національної ідеї. Вона містить детальний науковий огляд проблеми історії та формування нації, її еволюційного розвитку, а також відображає спектр існуючих думок щодо української національної ідеї.
 5. У західному науковому центрі

  Документ
  Бюлетень Західного наукового центру. 2010 / Національна академія наук України та Міністерство освіти і науки України. Західний науковий центр. – Львів: Паїс, 2010.

Другие похожие документы..