Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Расписание'
Андреева  ВЭД (пр) 504В Андреева  ЭПП (пр) 503В Хисамова ИМ (лек) 404В Гуржий 1300-1430  ИМ (пр) 404В Гуржий  ОСПиСП (лек) 404В Тухв-на 1440-1 1...полностью>>
'Задача'
Учитель должен не только уметь решать задачи, но и точно знать, как, зачем и почему можно использовать ту или иную задачу в обучении, понимать из каки...полностью>>
'Урок'
Использование современных педагогических технологий в формировании орфографической зоркости у младших школьников на уроках русского языка Автор опыта...полностью>>
'Исследование'
Преподавание учебного предмета “История Церкви” в вузах Армении требует создания Учебного пособия, составленного с евангельских позиций, не претендую...полностью>>

Міністерство освіти І науки україни державний вищий навчальний заклад „ужгородський національний університет на правах рукопису кампо георгіна михайлівна

Главная > Документ
Сохрани ссылку в одной из сетей:

Основні показники діяльності малих підприємств Закарпатської області за 2003-2007 роки [153; с.32]

Показники

2003

2004

2005

2006

2007

Кількість малих підприємств, одиниць

6574

7 554

7802

7796

7564

у% до попереднього року

101,0

114,9

103,2

99,9

97,0

на 10 тис. наявного населення

52

60

63

63

61

у % до загальної кількості підприємств-суб'єктів господарювання

91,4

92,3

92,4

92,1

92,0

Середня кількість зайнятих працівників на малих підприємствах, осіб

45318

43490

37775

35615

34451

Середня кількість найманих працівників на малих підприємствах, осіб

45077

39914

36723

34406

33272

у % до попереднього року

105,1

88,5

92

93,7

96,7

у розрахунку на одне підприємство, осіб

7

6

5

4

4

Кількість малих підприємств, що реалізовували продукцію та надавали послуги, одиниць

3814

3882

3926

3800

3761

у % до загальної кількості малих підприємств

58

51,4

50,3

48,7

49,7

Обсяг реалізованої продукції (робіт, послуг) у діючих цінах відповідних років (без ПДВ та акцизу), тис. грн.

895197

1005885

1188834

128863

1488164

у % до загального обсягу реалізації продукції (робіт, послуг) по економіці області

14,2

9,2

11,2

10,9

9,5

Витрати з реалізованої продукції (робіт, послуг), тис. грн.

861237

1014900

1178746

1320148

1497128

Оборотні кошти, тис. грн.

544223

524193

880341

1043661

1402810

Фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування, збиток (-), тис. грн.

23333

11517

-7366

-82396

-40391

Прибуткові підприємства, питома вага в загальній кількості, відсотків

77,7

79,2

80

81

81,3

сума прибутку, тис. грн.

70822

70809

73261

74664

90474

Збиткові підприємства, питома вага в загальній кількості, відсотків

22,3

20,8

20

19

18,7

сума збитків, тис. грн.

47489

59292

80627

157060

130865

Дебіторська заборгованість, тис. грн.

305370

296893

491629

610506

786266

Кредиторська заборгованість1, тис. грн.

414623

453046

617770

677867

1047938

Як видно в таблиці 2.5., деякі показники діяльності малих підприємств за 2007 рік погіршились, зокрема зменшилась кількість малих підприємств, їх питома вага у загальній кількості підприємств області, середня кількість зайнятих та найманих працівників, кількість підприємств, які реалізовували продукцію та їх питома вага у загальній кількості малих підприємств.

За даними обласної податкової адміністрації, загальна сума податкових надходжень до бюджету області від суб'єктів малого підприємництва у 2006 році склала 197,6 млн. грн., що на 40,3 млн. грн. більше, ніж у 2005 році. Третину з них склали надходження від суб'єктів м. Ужгород. У 2006 році було сплачено єдиного податку у сумі 33,0 млн. грн. всіма суб'єктами малого підприємництва, в тому числі 12,7 млн. грн. або 38,5% малими підприємствами області. Обсяг фінансування малого бізнесу з місцевого бюджету у рамках регіональних програм підтримки малого підприємництва склав у 2006 році 184,0 тис. грн. при 169,6 тис. грн. у 2005 році. Як і в 2005 році, за територіальною належністю значні обсяги фінансування спрямовані на розвиток малого бізнесу у Виноградівському (90,0 тис. грн.) та Іршавському (54,0 тис. грн.) районах [153; 31].

Крім малих підприємств – юридичних осіб до суб’єктів малого бізнесу також відносяться фізичні особи-підприємці. Щодо них значно менше інформації, оскільки вони не звітують статистичній службі і їх облік ведуть виключно податкові інспекції на місцях. Кількість суб’єктів підприємницької діяльності-фізичних осіб наведено у табл. 2.6.

Таблиця 2.6

Кількість суб’єктів підприємницької діяльності-фізичних осіб у містах і районах області [155]

 

Кількість зареєстрованих суб’єктів підприємницької діяльності – фізичних осіб на 1 січня

2005 р.

2006 р.

2007 р.

2008

одиниць

місце

одиниць

місце

одиниць

місце

одиниць

місце

По області

40383

х

49394

х

56333

х

62302

х

м. Ужгород

9137

1

10432

1

11556

1

12559

1

м. Берегово

820

14

1433

12

1589

12

1630

12

м. Мукачево

5262

2

5643

2

6379

2

7281

2

м. Хуст

2400

7

2620

7

2740

8

3081

8

м. Чоп

445

17

503

18

554

18

599

18

Берегівський р-н

500

16

713

17

973

15

898

16

В.Березнянський р-н

1261

12

789

15

883

16

982

15

Виноградівський р-н

3221

4

3981

4

4626

4

5286

4

Воловецький р-н

686

15

776

16

830

17

890

17

Іршавський р-н

2509

6

3231

6

3773

6

3837

6

Міжгірський р-н

1282

11

1383

13

1481

13

1614

13

Мукачівський р-н

1577

10

2242

8

2833

7

3286

7

Перечинський р-н

822

13

1033

14

1196

14

1271

14

Рахівський р-н

1642

9

1984

11

2368

11

2726

11

Свалявський р-н

1899

8

2191

10

2465

9

2810

9

Тячівський р-н

3906

3

4628

3

5416

3

6193

3

Ужгородський р-н

3014

5

3601

5

4204

5

4564

5

Хустський р-н

-

-

2211

9

2467

9

2795

10Скачать документ

Похожие документы:

 1. Київський національний університет імені тараса шевченка на правах рукопису чехович тетяна валеріївна

  Документ
  Актуальність теми дисертаційного дослідження. Одним із першочергових завдань країн, що в процесі розпаду Радянського Союзу проголосили свою незалежність, стало утвердження нового суспільного і державного ладу.
 2. Вісник Львівського університету. Серія журналістика. 2003. Вип. 23. 297 с

  Документ
  Розглянуто найактуальніші проблеми мови й стилю, теорії і практики засобів масової інформації, культури мови періодичних видань, ефірного мовлення, а також важливі питання української публіцистики, історії журналістики тощо.
 3. Й суд миколаївської області управління юстиції в миколаївській області визначальні тенденції генезису державності І права збірник наукових праць миколаїв 2007

  Документ
  У збірнику наукових праць репрезентуються матеріали доповідей, які були представлені під час проведення пленарних і секційних засідань міжнародної науково-практичної конференції „Треті Прибузькі юридичні читання”, що відбувалася 23-24
 4. Передмова (11)

  Документ
  «\/іа езt \/ітa» - вважали римляни, закарбувавши цим висловом одвічне прагнення людини до пізнання світу. Рух є основою пізнання довкілля, людей, розширення власного Всесвіту, основою самовдосконалення і саморозвитку.
 5. Культурологія: теорія та історія культури

  Документ
  Термін "культурологія" запропонував у 1909 р. німецький філософ і фізик В. Освальд. Вчений не лише показав різницю між культурологією і соціологією, а й використав термін "культурологія" для опису специфічних явищ,

Другие похожие документы..