Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Документ'
1. Порядок проведения бенчмаркинга качества государственных услуг, предоставляемых органами исполнительной власти Ярославской области (далее - Порядо...полностью>>
'Конспект'
Власть- стержневая проблема политического анализа. Тем не менее до сих пор специалисты так и не выработали единой позиции по вопросу о сущности данно...полностью>>
'Лекция'
Профилактическая работа по предупреждению ДТП в каникулярное время (некоторые климатические особенности сезона, дорожная обстановка, возможные транспо...полностью>>
'Закон'
Юрист, автор (соавтор) более десяти книг и нескольких десятков статей по проблемам защиты прав потребителей, развития кредитной кооперации, страхован...полностью>>

Стан та шляхи підвищення якості викладання української мови та літератури в загальноосвітніх навчальних закладах Харківської області

Главная > Документ
Сохрани ссылку в одной из сетей:

Стан та шляхи підвищення якості

викладання української мови та літератури

в загальноосвітніх навчальних закладах

Харківської області

Березанець І.В., методист

Центру аналізу та прогнозування

розвитку освіти КВНЗ

«Харківська академія неперервної освіти»

Дегтярьова Г.А., доцент

секції методики викладання мов і літератури КВНЗ «Харківська академія неперервної освіти», кандидат педагогічних наук

Сухенко В.Г., старший викладач

секції методики викладання мов і літератури

КВНЗ «Харківська академія неперервної освіти», кандидат філологічних наук

Вступ

Конституцією України визначено: «Державною мовою в Україні є українська мова. Держава забезпечує всебічний розвиток і функціонування української мови в усіх сферах суспільного життя на всій території України» (стаття 10). Окрім того, відповідно до Конституції в Україні гарантується вільний розвиток, використання і захист російської, інших мов національних меншин України.

На основних положеннях Конституції України, Законів України «Про освіту», «Про мови», Європейської хартії регіональних мов або мов меншин, Національної доктрини розвитку освіти, Загальноєвропейських Рекомендацій з мовної освіти ґрунтується Концепція літературної освіти (наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 26.01.2011 № 58 «Про затвердження Концепції літературної освіти»), та проект Концепції мовної освіти, представлений зараз для обговорення на офіційному сайті Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України.

До обговорення цього проекту активно долучилися словесники Харківського регіону. Міністерству освіти і науки, молоді та спорту України були надані ґрунтовні пропозиції до Концепції мовної освіти, розроблені творчим колективом у такому складі:

 • Березанець І.В. – методист Центру аналізу та прогнозування розвитку освіти КВНЗ «Харківська академія неперервної освіти»;

 • Ганіна Н.В. – завідувач секції методики викладання мов і літератури;

 • Сухенко В.Г. – старший викладач секції методики викладання мов і літератури КВНЗ «Харківська академія неперервної освіти», кандидат філологічних наук;

 • Лузан Л.О. – старший викладач секції методики викладання мов і літератури КВНЗ «Харківська академія неперервної освіти»;

 • Мундур В.Б. – учитель Харківської гімназії № 6 Харківської міської ради Харківської області;

 • Онацька Т.П. – учитель Харківської гімназії № 23 Харківської міської ради Харківської області;

 • Малько О.А. – учитель Чугуївської ЗОШ І-ІІІ ступенів № 8 Чугуївської міської ради Харківської області;

 • Саранді Н.М. – учитель Дворічанської ЗОШ І-ІІІ ступенів № 1 Дворічанської районної ради Харківської області.

Члени творчого колективу наголосили на тому, що, крім структурування змісту навчання мов за чотирма змістовими лініями, необхідно акцентувати увагу й на внутрішньопредметних зв’язках вивчення кожної навчальної теми з лексикою, фразеологією, морфологією і синтаксисом, культурою мовлення і стилістикою, текстом, оскільки внутрішньопредметні зв’язки спрямовані на посилення розвивального впливу системних знань про мову на мовлення учнів. Їх реалізація передбачає систематичне збагачення словника школярів лексико-фразеологічними одиницями, удосконалення граматичного ладу їхнього мовлення, піднесення майстерності користування мовними засобами, краще оволодіння текстотворчими вміннями. Завдяки цьому мовна змістова лінія за своїм функціональним призначенням зближується з мовленнєвою, що сприяє досягненню основної мети вивчення мови – забезпечення належного рівня комунікативної компетенції особистості.

До умов реалізації Концепції мовної освіти творчий колектив педагогів Харківщини запропонував додати такі:

 1. Державна підтримка наукових розробок, предметом дослідження яких є українська мова, мови національних меншин, іноземні мови.

 2. Забезпечення розвитку і функціонування української мови як державної в усіх сферах суспільного життя, а також вільного розвитку, використання й захисту російської мови та задоволення мовних потреб усіх громадян України.

 3. Відпрацювання єдиного модулю безперервності філологічної освіти, розробка нових педагогічних технологій з використанням інформаційно-комунікаційних.

 4. Поліпшення навчально-методичного забезпечення навчальних закладів різних типів з метою якісного вивчення української мови, мов національних меншин.

На виконання Конституції України, з метою задоволення мовних потреб усіх громадян Харківської області в нашому регіоні на даний час функціонує 698 загальноосвітніх навчальних закладів з українською мовою навчання та 113 загальноосвітніх навчальних закладів з російською мовою навчання.

Серед україномовних ЗНЗ 30 загальноосвітніх навчальних закладів І ступеня; 142 загальноосвітні навчальні заклади І-ІІ ступенів; 460 загальноосвітніх навчальних закладів І-ІІІ ступенів; 1 колегіум; 35 гімназій і 30 ліцеїв, серед російськомовних – 5 загальноосвітніх навчальних закладів І ступеня;
11 загальноосвітніх навчальних закладів І-ІІ ступенів; 93 загальноосвітні навчальні заклади І-ІІІ ступенів; 3 гімназії і 1 ліцей.

Поряд із вищезазначеними загальноосвітніми навчальними закладами в Харківській області існує 68 шкіл із українсько-російською мовами навчання: 1 загальноосвітній навчальний заклад І ступеня; 3 загальноосвітні навчальні заклади І-ІІ ступенів; 40 загальноосвітніх навчальних закладів І-ІІІ ступенів; 1 колегіум; 14 гімназій і 9 ліцеїв.

Навчально-методичне забезпечення викладання української мови та літератури

в загальноосвітніх навчальних закладах

з українською мовою навчання

У 2010-2011 навчальному році викладання української мови в загальноосвітніх навчальних закладах з українською мовою навчання здійснювалося за програмами:

 1. Українська мова. 5-12 класи /Автори Г.Т.Шелехова, В.І.Тихоша, А.М.Корольчук, В.І.Новосьолова, Я.І.Остаф. За редакцією Л.В.Скуратівського. – К.: Ірпінь: Перун, 2005. – 176 с. (5 – 9 класи).

 2. Програма для загальноосвітніх навчальних закладів (класів) з поглибленим вивченням української мови. 8-9 класи. / Програму підготували С.О.Караман, О.В.Караман, М.Я.Плющ, В.І. Тихоша; за редакцією С.О. Карамана – К.: Грамота, 2009. – 100 с.

 3. Українська мова. 10-12 класи. Програма для профільного навчання учнів загальноосвітніх навчальних закладів. Технологічний, природничо-математичний, спортивний напрями, суспільно-гуманітарний напрям (економічний профіль). Рівень стандарту / Укладачі: М.І. Пентилюк, О.М. Горошкіна, А.В.Нікітіна. – К.: Грамота, 2009. – 60 с.

 4. Українська мова. 10-12 класи. Програма для профільного навчання учнів загальноосвітніх навчальних закладів. Суспільно-гуманітарний напрям (історичний, правовий, філософський профілі); філологічний напрям (профілі – іноземна філологія, історико-філологічний); художньо-естетичний напрям. Академічний рівень / Укладачі: Л.В.Скуратівський, Г.Т.Шелехова, В.І.Тихоша, А.М.Корольчук, В.І.Новосьолова, Я.І.Остаф. – К.: Грамота, 2009. – 72 с.

 5. Українська мова. 10-12 класи. Програма для профільного навчання учнів загальноосвітніх навчальних закладів. Філологічний напрям, профіль – українська філологія. Профільний рівень / Укладачі: Л.І.Мацько, О.М.Семеног – К.: Грамота, 2009. – 136 с.

 6. Рідна мова. 5-11 класи. Програма для загальноосвітніх навчальних заклaдів / Автори: Л.В.Скуратівський, Г.Т.Шелехова, В.І.Новосьолова. – К.: Шкільний світ, 2001. (11 клас).

 7. Рідна мова: 5-11 клас. Програма для загальноосвітніх навчальних закладів / Автор: І.П.Ющук. – К.: Освіта, 2003.
  (11 клас).

Викладання української літератури в загальноосвітніх навчальних закладах з українською мовою навчання здійснювалося за програмами:

 1. Українська література. 5-12 кла­си. Програма для загальноосвітніх навчальних закладів / Автори Р.В.Мовчан, Н.В.Левчик, О.А.Камінчук, М.П.Бондар, О.Б.Поліщук, М.М.Сулима, Л.П.Шабельникова, В.М.Садівська. Керівник проекту М.Г.Жулинський. За загальною редакцією Р.В.Мовчан. – К., Ірпінь: Перун, 2005. – 201 с. (5 – 9 класи).

 2. Українська література. 10 клас. Програма для профільного навчання учнів загальноосвітніх навчальних закладів. Природничо-математичний, технологічний, спортивний, суспільно-гуманітарний, художньо-естетичний напрями; філологічний напрям (профілі – іноземна філологія, історико-філологічний). Академічний рівень / Укладачі: М.Г.Жулинський, Г.Ф.Семенюк – керівники авторського колективу; Р.В.Мовчан, Н.В.Левчик, М.П.Бондар, О.А.Камінчук, В.І.Цимбалюк. – К.: Грамота, 2009. – 88 с. (10 клас).

 3. Українська література. 10 клас. Програма для профільного навчання учнів загальноосвітніх навчальних закладів. Філологічний напрям (профіль української філології). Профільний рівень / Укладачі: М.Г.Жулинський, Г.Ф.Семенюк – керівники авторського колективу; Р.В.Мовчан, Н.В.Левчик, М.П.Бондар, О.А.Камінчук, В.І.Цимбалюк. – К.: Грамота, 2009. – 180 с.

 4. Українська література: 5-11 класи. Програма для загальноосвітніх навчальних закладів з українською і російською мовами навчання / Укладачі Р.В.Мовчан, Н.В.Левчик, О.А.Камінчук, М.П.Бондар, М.М.Сулима, В.І.Сулима; керівник авторського колективу М.Г.Жулинський. – К.: Генеза, 2002. – 136 с.

 5. Українська література: 5-11 класи. Програма для загальноосвітніх навчальних закладів з українською і російською мовами навчання / Укладачі О.М.Бандура, Н.Й.Волошина. – К.: Шкільний світ, 2002. – 86 с.

Слід зазначити, що програма з літератури академічного рівня збігається за змістом і формою з програмою рівня стандарту (як за кількістю годин, так і за вимогами до рівня оцінювання навчальних досягнень учнів). Для вивчення української літератури за цими рівнями передбачено один підручник.

У 2010-2011 навчальному році в загальноосвітніх навчальних закладах Харківської області українська мова викладалася за такими підручниками:

 • О.П.Глазова, Ю.Б.Кузнецов. Рідна мова. Підручник для 5 класу загальноосвітніх навчальних закладів. – К.: Освіта України, 2005.

 • С.Я.Єрмоленко, В.Т.Сичова. Рідна мова. Підручник для 5-го класу. – К.: Грамота, 2005.

 • О.П.Глазова, Ю.Б.Кузнецов. Рідна мова. Підручник для 6 класу загальноосвітніх навчальних закладів. – К.: Зодіак-Еко, 2006.

 • С.Я.Єрмоленко, В.Т.Сичова Рідна мова. Підручник для 6 класу загальноосвітніх навчальних закладів. – К.: Грамота, 2006.

 • М.І.Пентилюк, І.В.Гайдаєнко та ін. Рідна мова. Підручник для 6 класу загальноосвітніх навчальних закладів. – К.: Освіта, 2006.

 • О.П.Глазова, Ю.Б.Кузнецов Рідна мова. Підручник для
  7 класу загальноосвітніх навчальних закладів. – К.: Зодіак-Еко, 2007.

 • С.Я.Єрмоленко, В.Т.Сичова Рідна мова. Підручник для 7 класу загальноосвітніх навчальних закладів. – К.: Грамота, 2007.

 • М.І.Пентилюк, І.В.Гайдаєнко та ін. Українська мова. Підручник для 7 класу загальноосвітніх навчальних закладів. – К.: Освіта, 2007.

 • О.П.Глазова, Ю.Б.Кузнецов Рідна мова. Підручник для 8 класу загальноосвітніх навчальних закладів. – К.: Зодіак-Еко, 2008.

 • О.В.Заболотний, В.В.Заболотний Рідна мова. Підручник для 8 класу загальноосвітніх навчальних закладів. – К.: Генеза, 2008.

 • М.І.Пентилюк, І.В.Гайдаєнко та ін. Рідна мова. Підручник для 8 класу загальноосвітніх навчальних закладів. – К.: Освіта, 2008.

 • О.П.Глазова, Ю.Б.Кузнецов Українська мова. Підручник для 9 класу загальноосвітніх навчальних закладів. – К.: Зодіак-Еко, 2009.

 • С.Я.Єрмоленко, В.Т.Сичова Українська мова. Підручник для 9 класу загальноосвітніх навчальних закладів. – К.: Грамота, 2009.

 • О.В.Заболотний, В.В.Заболотний Українська мова. Підручник для 9 класу загальноосвітніх навчальних закладів. – К.: Генеза, 2009.

 • М.І.Пентилюк, І.В.Гайдаєнко та ін. Українська мова. Підручник для 9 класу загальноосвітніх навчальних закладів. – К.: Освіта, 2009.

 • О.П.Глазова, Ю.Б.Кузнецов Українська мова. Підручник для 10 класу загальноосвітніх навчальних закладів (академічний рівень). – К.: Зодіак-Еко, 2010.

 • О.В.Заболотний, В.В.Заболотний Українська мова. Підручник для 10 класу загальноосвітніх навчальних закладів (рівень стандарту). – К.: Генеза, 2010.

 • М.Я.Плющ та ін. Українська мова. Підручник для
  10 класу загальноосвітніх навчальних закладів (профільний рівень). – К.: Освіта, 2010.

 • О.М.Біляєв та ін. Українська мова. Підручник для 10-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів. – К.: Освіта, 2002.

 • О.Б.Олійник Українська мова. Підручник для 10-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів. – К.: Вікторія, 2002.

Для вивчення української літератури в загальноосвітніх навчальних закладах Харківської області з українською мовою навчання в 2010-2011 навчальному році використовувалися підручники:

 • Р.В.Мовчан. Українська література. Підручник для
  5 класу загальноосвітніх навчальних закладів. – К.: Генеза, 2005.

 • Л.П.Шабельникова. Українська література. Підручник для 5 класу загальноосвітніх навчальних закладів. – К.: Грамота, 2005.

 • В.І.Цимбалюк, В.В.Потіха. Українська література. Підручник для 5 класу загальноосвітніх навчальних закладів. – К.: Навчальна книга, 2005.

 • Р.В.Мовчан. Українська література. Підручник для
  6 класу загальноосвітніх навчальних закладів. – К.: Генеза, 2006.

 • Л.П.Шабельникова, О.М.Авраменко. Українська література. Підручник для 6 класу загальноосвітніх навчальних закладів. – К.: Грамота, 2006.

 • Т.К.Дудіна, О.Панченков. Українська література. Підручник для 6 класу загальноосвітніх навчальних закладів. – К.: АСК, 2006.

 • О.І.Міщенко. Українська література. Підручник для 7 класу загальноосвітніх навчальних закладів. – К.: Генеза, 2007.

 • О.М.Авраменко. Українська література. Підручник для 7 класу загальноосвітніх навчальних закладів. – К.: Грамота, 2007.

 • О.В.Слоньовська. Українська література. Підручник для 7 класу загальноосвітніх навчальних закладів. – К.: Освіта, 2007.

 • В.І.Цимбалюк. Українська література. Підручник для 8 класу загальноосвітніх навчальних закладів. – К.: Освіта, 2008.

 • О.В.Слоньовська. Українська література. Підручник для 8 класу загальноосвітніх навчальних закладів. – К.: Освіта, 2008.

 • О.М.Авраменко, Г.К.Дмитренко Українська література. Підручник для 8 класу загальноосвітніх навчальних закладів. – К.: Грамота, 2008.

 • О.І. Міщенко Українська література. Підручник для 8 класу загальноосвітніх навчальних закладів. – К.: Генеза, 2008.

 • О.М.Авраменко, Г.К.Дмитренко Українська література. Підручник для 9 класу загальноосвітніх навчальних закладів. – К.: Грамота, 2009.

 • О.І. Міщенко Українська література. Підручник для 9 класу загальноосвітніх навчальних закладів. – К.: Генеза, 2009.

 • В.І. Пахаренко Українська література. Підручник для 9 класу загальноосвітніх навчальних закладів. – К.: Генеза, 2009.

 • М.П.Ткачук, М.М.Сулима, В.Л.Смілянська Українська література. Підручник для 9 класу загальноосвітніх навчальних закладів. – К.: Освіта, 2009.

 • О.М.Авраменко, Г.К.Дмитренко Українська література. Підручник для 10 класу загальноосвітніх навчальних закладів (рівень стандарту, академічний рівень). – К.: Грамота, 2010.

 • Г.Ф.Семенюк. Українська література. Підручник для 10 класу загальноосвітніх навчальних закладів (рівень стандарту, академічний рівень). – К.: Освіта, 2010.

 • Г.Ф.Семенюк. Українська література. Підручник для 10 класу загальноосвітніх навчальних закладів (профільний рівень). – К.: Освіта, 2010.

 • Г.Ф.Семенюк та ін. Українська література. Підручник для 11 класу загальноосвітніх навчальних закладів. – К.: Освіта, 2002.

Навчально-методичне забезпечення викладання української мови та літератури в загальноосвітніх навчальних закладах

з російською мовою навчання

У 2010-2011 навчальному році викладання української мови в загальноосвітніх навчальних закладах з російською мовою навчання здійснювалося за програмами:

 1. Українська мова для 5-12 класів загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням російською мовою /Автори Н.В.Бондаренко, О.М.Біляєв, Л.М.Паламар, В.Л.Кононенко. – Чернівці: Видавничий дім «Букрек», 2005. (5 – 9 класи; 10 клас – рівень стандарту).

 2. Українська мова для 10-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням російською мовою / Автори Н.В.Бондаренко, Л.М.Паламар, В.Л.Кононенко, С.В.Кос’янчук. – К.: Грамота, 2010. (10 клас – академічний рівень).

 3. Українська мова. Програми для загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням російською мовою / Автори О.М.Біляєв, Н.В.Бондаренко, А.В.Ярмолюк. – Шкільний світ, 2001. (11 клас).

Викладання української літератури в загальноосвітніх навчальних закладах з російською мовою навчання здійснювалося за тими ж програмами, що і в україномовних школах, окрім програми для 5-9 класів:

Українська література. 5-12 класи. Програма для загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням мовами національних меншин / За загальною редакцією О.М.Івасюк. – Чернівці: Видавничий дім «Букрек», 2005.

Поряд із цим, відповідно до методичних рекомендацій Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України вчителі могли на власний розсуд викладати українську літературу в 5-9 класах російськомовних загальноосвітніх навчальних закладів за програмою для україномовних класів, зазначеною вище.

У 2010-2011 навчальному році при вивченні української мови у класах з російською мовою навчання загальноосвітніх навчальних закладів Харківської області використовувалися такі підручники:

 • Н.В.Бондаренко, А.В.Ярмолюк. Українська мова. Підручник для 5 класу загальноосвітніх навчальних закладів. – К.: Освіта, 2005.

 • А.А.Ворон, В.А.Солопенко. Українська мова. Підручник для 5 класу загальноосвітніх навчальних закладів. – К.: Освіта, 2005.

 • Н.В.Бондаренко, А.В.Ярмолюк. Українська мова. Підручник для 6 класу загальноосвітніх навчальних закладів. – К.: Освіта, 2006.

 • А.Ворон, О.Горошкіна, В.Солопенко. Українська мова. Підручник для 6 класу загальноосвітніх навчальних закладів. – К.: Освіта, 2006.

 • О.Горошкіна, А.Нікітіна, С.Попова. Українська мова. Підручник для 6 класу загальноосвітніх навчальних закладів. – К.: Інститут сучасного підручника, 2006.

 • Н.В.Бондаренко, А.В.Ярмолюк. Українська мова. Підручник для 7 класу загальноосвітніх навчальних закладів. – К.: Освіта, 2007.

 • А.Ворон, О.Горошкіна, В.Солопенко. Українська мова. Підручник для 7 класу загальноосвітніх навчальних закладів. – К.: Освіта, 2007.

 • О.Горошкіна, А.Нікітіна, С.Попова. Українська мова. Підручник для 7 класу загальноосвітніх навчальних закладів. – К.: Інститут сучасного підручника, 2007.

 • О.В.Заболотний, В.В.Заболотний Українська мова. Підручник для 8 класу загальноосвітніх навчальних закладів. – К.: Генеза, 2008.

 • Н.В.Бондаренко, А.В.Ярмолюк. Українська мова. Підручник для 8 класу загальноосвітніх навчальних закладів. – К.: Освіта, 2008.

 • А.Ворон, В.Солопенко. Українська мова. Підручник для 8 класу загальноосвітніх навчальних закладів. – К.: Освіта, 2008.

 • Н.В.Бондаренко, А.В.Ярмолюк. Українська мова. Підручник для 9 класу загальноосвітніх навчальних закладів. – К.: Освіта, 2009.

 • О.В.Заболотний, В.В.Заболотний Українська мова. Підручник для 9 класу загальноосвітніх навчальних закладів. – К.: Генеза, 2009.

 • Н.В.Бондаренко. Українська мова. Підручник для 10 класу загальноосвітніх навчальних закладів. – К.: Освіта, 2010.

 • О.М.Біляєв та ін. Українська мова. Підручник для 10-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів. – К.: Освіта, 2004.

У 2010-2011 навчальному році викладання української літератури у класах з російською мовою навчання загальноосвітніх навчальних закладів Харківської області здійснювалося за підручниками:

 • О.Івасюк, Н.Гуйванюк, В.Бузинська. Українська література. Підручник для 5 класу загальноосвітніх навчальних закладів. – К.: Світ, 2005.

 • О.Івасюк, Н.Гуйванюк, В.Бузинська. Українська література. Підручник для 6 класу загальноосвітніх навчальних закладів. – К.: Світ, 2006.

 • О.В.Слоньовська. Українська література. Підручник для 7 класу загальноосвітніх навчальних закладів. – К.: Освіта, 2007.

 • Н.Гуйванюк, В.Бузинська, С.Тодорюк. Українська література. Підручник для 8 класу загальноосвітніх навчальних закладів. – К.: Світ, 2008.

 • М.М.Сулима та ін. Українська література. Підручник для 8 класу загальноосвітніх навчальних закладів. – К.: Грамота, 2008.

 • О.М.Авраменко, Г.К.Дмитренко Українська література. Підручник для 9 класу загальноосвітніх навчальних закладів. – К.: Грамота, 2009.

 • В.Ф.Погребенник, К.Н.Баліна Українська література. Підручник для 9 класу загальноосвітніх навчальних закладів. – К.: Грамота, 2009.

 • О.М.Авраменко, Г.К.Дмитренко Українська література. Підручник для 10 класу загальноосвітніх навчальних закладів (рівень стандарту, академічний рівень). – К.: Грамота, 2010.

 • Г.Ф.Семенюк. Українська література. Підручник для
  10 класу загальноосвітніх навчальних закладів (рівень стандарту, академічний рівень). – К.: Освіта, 2010.

 • Г.Ф.Семенюк та ін. Українська література. Підручник для 11 класу загальноосвітніх навчальних закладів. – К.: Освіта, 2002.

Програмами з української мови та літератури для 5-9 класів за кошти держбюджету забезпечені на 100% усі ЗНЗ Харківської області, як україномовні, так і російськомовні. Така ж забезпеченість, звичайно, і програмами для 11 класу старої 11-річної школи. Програми для 10 класів також є в наявності в кожному загальноосвітньому навчальному закладі нашого регіону, але вони не надходили за державні кошти: ЗНЗ, учителі особисто замовляли програми у видавництві або користувалися сайтом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України.

Майже аналогічна ситуація складається й із забезпеченням підручниками. Учні 5-9-х класів, як і 11-х, усіх ЗНЗ Харківської області на 100% забезпечені підручниками за кошти держбюджету. Також на 100% забезпечені підручниками з української мови учні 10-х класів ЗНЗ з російською мовою навчання.

Отже, проблемним залишається питання забезпечення підручниками з української мови та літератури учнів 10-х класів україномовних ЗНЗ та підручниками з української літератури учнів 10-х класів російськомовних ЗНЗ.

Так, лише на 45,41% забезпечені підручниками з української мови десятикласники, які вивчають предмет на рівні стандарту; на 99,8% – учні 10-х класів, які вивчають предмет на академічному рівні (українська мова навчання).

Підручниками з української літератури (рівень стандарту й академічний) десятикласники україномовних і російськомовних ЗНЗ забезпечені на 64,46% – (Авраменко О.М. – 32,23%; Семенюк Г.Ф.– 32,23%).

Поряд із цим, підручниками з української мови та літератури для вивчення цих предметів на профільному рівні учні 10-х класів забезпечені на 310,6% та 390,22% відповідно.

Із стану забезпечення та розподілу навчальної літератури для 10-х класів у 2010-2011 навчальному році можна зробити висновок, що Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України не враховуються замовлення областей на підручники різних рівнів навчання.

У 2010-2011 навчальному році у вчителів української мови та літератури загальноосвітніх навчальних закладів Харківської області не виникало проблем щодо програмного забезпечення варіативної частини робочого навчального плану. Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України було рекомендовано до використання в навчально-виховному процесі 23 програми факультативів і 3 – спецкурсів, які ввійшли до збірників:

 • Українська мова й література. Програми факультативних та спеціальних курсів: 7-11 класи. Вип. 1. – К.: Ред. журн. «Дивослово», 2007.

 • Українська мова й література. Програми факультативних та спеціальних курсів: 8-11 класи. Вип.2. – К.: Видавництво «Дивослово», 2008.

 • Програми спецкурсів та факультативів з української мови. – К.: Видавничий дім «Шкільний світ», 2006.

Окрім того, учителі мали змогу користуватися авторськими програмами спецкурсів, курсів за вибором і факультативів, яких у нашому регіоні налічується 8 з української мови та 3 – з української літератури.

Слід зазначити, що хоча програми, рекомендовані Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України для викладання спецкурсів і факультативів, існують, та не завжди вчителю легко вибрати і знайти відповідну програму (на сайті МОНМСУ вони не розміщені, у вільному продажу відсутні, за кошти держбюджету не надходять). Окрім того, ці програми не мають навчально-методичного забезпечення, що ускладнює їх використання.

Тому ця проблема постійно обговорюється на обласних секційних засіданнях з керівниками Р(М)МО, під час семінарів, а також при проведенні на курсах підвищення кваліфікації лекції «Особливості викладання української мови. Викладання української мови в 10-х класах старшої профільної школи».

По можливості вчителі викладають ті факультативні курси, до яких є дидактичний матеріал і посібники, рекомендовані Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України:

 • М.Степанюк Лексикографія української мови. Навчально-методичний посібник для факультативних занять. 9 клас. – Тернопіль: Мандрівець, 2008. – 124 с.

 • О.М.Авраменко, В.Ф.Чуріна Стилістика сучасної української мови. Програма факультативного курсу / 10–11 кл. – К.: Грамота, 2008. – 256 с.

 • В.І.Цимбалюк Мова як генетичний код народу: Навчальний посібник для факультативних занять. – Тернопіль: Мандрівець, 2009. – 176 с.

 • В.І.Марущак Школа журналіста: Навчальний посібник. – Тернопіль: Мандрівець, 2009. – 136 с.

Ці посібники є у вільному продажу, на відміну від програм. Слід звернути увагу на видавництва, у яких вийшли ці збірки («Мандрівець» і «Грамота»). На даний час, вони, можна сказати, є найкращими за напрямом «Українська мова та література». Тут друкується дійсно якісна навчально-методична література, яка найбільш користується попитом серед учителів української мови та літератури всіх загальноосвітніх навчальних закладів України, оскільки містить матеріал практичного спрямування, багатий дидактичний матеріал.Скачать документ

Похожие документы:

 1. Про виконання програми поліпшення вивчення української мови у загальноосвітніх навчальних закладах з навчанням мовами національних меншин на 2008-2011 роки

  Документ
  З метою створення належних умов для забезпечення ефективності процесу вивчення української мови у загальноосвітніх навчальних закладах з навчанням мовами національних меншин, заходів галузевої Програми поліпшення вивчення української
 2. Про особливості організації навчально-виховного процесу в загальноосвітніх навчальних закладах у 2011/12 навчальному році (8)

  Документ
  Міністерство освіти і науки, молоді та спорту надсилає для практичного використання інструктивно-методичні рекомендації щодо вивчення шкільних дисциплін у початковій школі (додаток 1), основній та старшій школі (додаток 2).
 3. Україна харківська міська рада харківської області виконавчий комітет управління освіти адміністрації московського району (1)

  Документ
  Управління освіти адміністрації Московського району надсилає наказ Головного управління освіти і науки Харківської обласної державної адміністрації від 05.
 4. Про особливості організації навчально-виховного процесу в загальноосвітніх навчальних закладах у 2011/12 навчальному році (2)

  Документ
  Міністерство освіти і науки, молоді та спорту надсилає для практичного використання інструктивно-методичні рекомендації щодо вивчення шкільних дисциплін у початковій школі (додаток 1), основній та старшій школі (додаток 2).
 5. Б. М. Жебровський Про організацію навчально-виховного процесу в початкових класах загальноосвітніх навчальних закладів у 2011/12 навчальному році (2)

  Документ
  Міністерство освіти і науки, молоді та спорту надсилає для практичного використання інструктивно-методичні рекомендації щодо вивчення шкільних дисциплін у початковій школі (додаток 1), основній та старшій школі (додаток 2).

Другие похожие документы..