Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Реферат'
Кожен народ, створюючи власну національну культуру, тим самим робить внесок у світову культуру, здійснюючи за її допомогою зв'язок з навколишньою при...полностью>>
'Урок'
Роль детали в раскрытии характера. 9,10 Творческий практикум Человек в литературе (сочинение). 11 Беседа Былина «Богатырское слово»....полностью>>
'Обзор'
Обзорная двухчасовая экскурсия по Цюриху с русскоговорящим гидом с посещением Банхофштрассе, собора Фрауэнмюнстер (витражи Марка Шагала), Нидердорф, П...полностью>>
'Документ'
Положение составлено в соответствии с Государственным образовательным стандар­том высшего профессионального образования профессионально-образовательн...полностью>>

Полтавська міська рада виконавчий комітет управління у справах сім’Ї, молоді та спорту вул. Жовтнева, 36, м. Полтава, 36000, тел. (0532) 56-41-86, 56-43-99, Тел./факс (05322) 2-57-29, e-mail

Главная > Документ
Сохрани ссылку в одной из сетей:

ПОЛТАВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

УПРАВЛІННЯ У СПРАВАХ СІМ’Ї, МОЛОДІ ТА СПОРТУ

вул. Жовтнева, 36, м. Полтава, 36000, тел. (0532) 56-41-86, 56-43-99,

Тел./факс (05322) 2-57-29, E-mail: ssdussms_poltava@mail.ru

_________________________________ На № ________________від_______________


Виконавчому віце президенту –

генеральному директору МАГ

Соколову М.М.

_____________________________

119019 Москва, вул.. Новий Арбат, 11

Шановний Михайле Михайловичу!

На виконання доручення міського голови Полтави Матковського Андрія Всеволодовича інформую Вас про розвиток сімейної політики у м. Полтава, досвід її реалізації та перспективи.

 1. У 1990 роки в незалежній Україні було створено основні засади правової бази щодо державної підтримки молодої сім`ї, соціального захисту дітей та молоді.

Підґрунтям для такої діяльності стали Декларація «Про загальні засади державної політики України стосовно сім`ї та жінок» (05.03.1999 р.), Концепція державної сімейної політики (17.09.1999 р.), Закони України «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім'ям» (01.06.2000 р.), «Про державну допомогу сім'ям з дітьми» (21.11.1992 р.), Укази Президента України «Про заходи щодо поліпшення становища багатодітних сімей» (12.11.1999 р.), «Про додаткові заходи щодо посилення соціального захисту багатодітних і неповних сімей» (30.12.2000 р.), по­станови Кабінету Міністрів України «Про Довгострокову про­граму поліпшення становища жінок, сім'ї, охорони материнст­ва і дитинства» (28.07.1992 р.), «Про Національну програму планування сім'ї» (13.09.1995 р.), «Про запровадження адресної соціальної допомоги малозабезпеченим сім'ям» (22.02.1999 р.) тощо. Майже в усіх зазначених документах роз­глядалися питання державної підтримки сімей, винятково з по­зицій соціального статусу, при цьому акцентувалася увага на багатодітних, малозабезпечених, соціально незахищених та їм подібних сім'ях.

У 2001-2006 рр. шляхи покращення становища молодих сімей розглядалися перш за все в загальному комплексі зав­дань державної сімейної політики. 10 січня 2002 р. Верховна Рада України ухвалила Сімейний кодекс України, що в нових історичних умовах дало змогу визначити засади шлюбу, особи­стості, немайнові та майнові права й обов'язки подружжя, підстави виникнення, зміст прав та обов'язків батьків і дітей, усиновлювачів та усиновлених, інших членів сім'ї та родичів.

Закон України «Про державну допомогу сім'ям з дітьми» 22 березня 2001 р. Верховна Рада України затвердила в новій ре­дакції, що дозволило призначити такі види державної допомо­ги сім'ям з дітьми: 1) допомога у зв'язку з вагітністю та полога­ми; 2) одноразова допомога при народженні дитини; 3) допо­мога по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку; 4) допомога на дітей, які перебувають під опікою та піклуван­ням; 5) допомога на дітей одиноким матерям.

15 листопада 2001 р. було прийнято Закон України «Про по­передження насильства в сім'ї», у якому було визначено пра­вові й організаційні основи запобігання будь-яким умисним діям фізичного, сексуального, психологічного та економічного спрямування одного члена сім'ї по відношенню до іншого, якщо ці дії порушують конституційні права і свободи члена сім'ї як людини та громадянина і завдають йому моральної шкоди, шкоди його фізичному чи психічному здоров'ю. Цим докумен­том визначалися також органи й установи, відповідальні за здійснення заходів з попередження насильства в сім'ї, а також завдання кризових центрів, центрів медико-соціальної ре­абілітації жертв насильства в сім'ї, форми і методи зазначеної діяльності тощо.

Документи, які є базовими при реалізації сімейної політики.

 • Конвенція ООН про права дитини.

 • Сімейних кодекс України 10.01.2002  № 2947-III.

 • Закон України «Про охорону дитинства».

 • Закон України «Про державну допомогу сім’ям з дітьми».

 • Закон України «Про соціальні послуги».

 • Закон України «Про державну соціальну допомогу інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам».

 • Закон України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими народженням та похованням».

 • Закон України «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям».

 • Закон України «Про пенсійне забезпечення».

 • Закон України «Про попередження насильства в сім'ї».

 • Закон України «Про соціальну роботу з дітьми та молоддю».

 • Закон України «Про органи і служби у справах дітей та спеціальні установи для дітей».

 • Наказ Міністерства України у справах молоді та спорту 17.08.2005 N 1658 «Про затвердження типового положення про Службу соціальної підтримки сімей».

 • Наказ Міністерства України у справах сім'ї, молоді та спорту та Міністерства праці та соціальної політики України від 06.08.2007 N 2778/416 «Про затвердження Порядку взаємодії центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді і органів праці та соціального захисту населення в наданні соціальних послуг сім'ям, які опинилися у складних життєвих обставинах».

 • Наказ Міністерства України у справах сім’ї, молоді та спорту від 25.04.2008 № 1795 «Про затвердження порядку здійснення соціального супроводу центрами соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді сімей та осіб, які опинилися у складних життєвих обставинах».

 • Наказ Державного комітету України у справах сім'ї та молоді, Міністерства внутрішніх справ України, Міністерства освіти і науки України, Міністерства охорони здоров'я України від 16.01.2004 № 5/34/24/11 «Про затвердження Порядку розгляду звернень та повідомлень з приводу жорстокого поводження з дітьми або реальної загрози його вчинення».

 • Наказ Міністерства охорони здоров'я України N 42 від 30.03.94 «Про виконання постанови Кабінету Міністрів України «Про додаткові соціальні гарантії для малозабезпечених сімей з хворими дітьми та з дітьми першого і другого року життя».

 • Наказ Міністерства України у справах сім’ї, молоді та спору, Міністерства охорони здоров’я України, Міністерства освіти на науки України, Міністерства праці та соціальної політики України, Міністерства транспорту та зв’язку України, Міністерства внутрішніх справ України, Державного департаменту України з питань виконання покарань від 14.06.2006 № 1983/388/452/221/556/596/106 «Про затвердження Порядку взаємодії суб’єктів соціальної роботи з сім’ями, які опинилися в складних життєвих обставинах».

 • Наказ Міністерства України у справах сім’ї, дітей та молоді, Міністерства внутрішніх справ України від 9.03.2007 № 3/235 «Про затвердження Інструкції щодо порядку взаємодії управлінь (відділів) у справах сім’ї та молоді, служб у справах неповнолітніх, центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді та органів внутрішніх справ з питань здійснення заходів з попередження насильства в сім’ї».

 • Наказ Міністерства України у справах сім’ї, молоді та спорту від 07.12.2005 N 3133 «Про затвердження типового положення про службу «Телефон Довіри».

 • Наказ Міністерства України у справах сім’ї, молоді та спорту від 30.01.2006 N 203 «Про затвердження типового положення про інформаційно-ресурсний центр центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді».

 • Наказ Міністерства України у справах сім’ї, молоді та спорту, Міністерства охорони здоров’я України від 17.11.2006 N 3925/760 «Про затвердження порядку взаємодії центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді із закладами охорони здоров’я щодо різних аспектів профілактики ВІЛ/СНІДу».

 • Наказ Міністерства України у справах сім’ї, молоді та спорту від 23.12.2005 N 3430 «Про затвердження типового положення про службу роботи з ін’єкційними споживачами наркотиків».

 • Постанова Кабінету Міністрів «Про затвердження Державної програми подолання дитячої безпритульності і бездоглядності на 2006-2010 роки».

 • Постанова Кабінету міністрів України від 30 серпня 2007 р. N 1068 «Про затвердження типових положень про службу у справах дітей».

 • Постанова Кабінету Міністрів України від 26.04.2003 № 616 «Про затвердження Порядку розгляду заяв та повідомлень про вчинення насильства в сім'ї або реальну його загрозу».

 • Постанова Кабінету Міністрів України від 27. 08. 2004 № 1126 «Про заходи щодо вдосконалення соціальної роботи з сім’ями, дітьми та молоддю».

 • Постанова Кабінету Міністрів України від 25.03.2006 №367 «Про утворення Державного департаменту з усиновлення та захисту прав дитини».

 1. В м. Полтава сімейна політика реалізовується шляхом проведення комплексу заходів, які реалізуються структурними підрозділами виконавчого комітету Полтавської міської ради з залученням інших установ, підприємств та організацій незалежно від форм власності.

В 2007 році вступила в дію міська комплексна програма «Молодь Полтави» на 2007 – 2011 роки. Метою Міської комплексної програми «Молодь Полтави» на 2007-2011 роки є забезпечення гарантій реалізації молодіжної політики у м, Полтаві щодо створення сприятливих умов для життєвого самовизначення та самореалізації молодих громадян, їх професійної орієнтації та працевлаштування, забезпечення вторинної зайнятості молоді та підвищення її трудової і підприємницької діяльності, організація молодіжного дозвілля, розвиток молодіжних громадських організацій, соціальна підтримка молоді та сім'ї, поліпшення їх добробуту.

Програма визначає загальні принципи, головні напрямки та основний зміст підтримки і захисту молоді, забезпечення духовно-культурного та фізичного її розвитку, профілактики негативних явищ у молодіжному середовищі.

Програма розроблена на період до 2011 року і є засобом реалізації повноважень, встановлених чинним законодавством для виконавчих органів міської ради у галузі сім'ї, молоді, жінок та дітей.

Досягнення зазначеної мети вбачається у комплексному та системному підході до проведення молодіжної політики шляхом координації зусиль у справі захисту конституційних прав та поліпшення соціально-економічних умов життя молоді, розвитку

її громадської культури, трудової активності та формування духовності.

Основними завданнями Програми є:

- сприяння духовному і фізичному розвитку молоді;

- сприяння реалізації творчого потенціалу молоді в інтересах її становлення і самореалізації, формування морально-правової культури та профілактика негативних явищ у молодіжному середовищі;

- захист молодих громадян від дискримінації з мотивів віку:

- створення сприятливих умов для повноцінної соціалізації та активного залучення молоді до соціально-економічного та культурного життя суспільства:

- забезпечення прав молодих громадян, сприяння їх підприємницькій діяльності, врахування особливостей умов життєдіяльності та життєвих цілей різних соціальних груп молоді;

- підтримка молодої сім'ї, талановитої та обдарованої молоді, дитячих, молодіжних та жіночих громадських організацій. життєдіяльності та життєвих цілей різних соціальних груп молоді;

- підтримка молодої сім'ї, талановитої та обдарованої молоді, дитячих, молодіжних та жіночих громадських організацій.

Основні напрямки реалізації програми:

1. Формування у молоді національної самосвідомості, поваги до культурних традицій свого народу, його історії, мови, патріотичне виховання молодого покоління.

2. Зайнятість молоді та її професійна підготовка.

3. Соціальна підтримка сім'ї, молоді та жінок.

4. Охорона здоров'я та пропаганда здорового способу життя, профілактика негативних проявів у молодіжному середовищі.

5. Формування правової культури та профілактика правопорушень серед молоді.

6. Організація молодіжного дозвілля.

7. Забезпечення права молоді на створення дитячих, молодіжних та жіночих громадських організацій, підтримка студентського самоврядування та гарантії їх діяльності.

8. Організаційне, науково-методичне та інформаційне сприяння здійсненню молодіжної політики.

Виконання Програми здійснюється за рахунок коштів міського бюджету, інших джерел, передбачених законодавством.

В м. Полтава діє Програма соціального забезпечення та соціального захисту населення «Турбота» на 2008 рік.

Програма с комплексною і програмні заходи спрямовані на стабільність у частині пенсійного забезпечення, в сфері зайнятості населення, узгодження інтересів роботодавців і найманих працівників у сфері виробничих, трудових і соціальних відносин, створення оптимальних умов для повноцінної життєдіяльності інвалідів, вдосконалення системи медичного, соціально-побутового та інших видів обслуговування.

В ході реалізації Програми можливі зміни та доповнення до її змісту в залежності від рівня розвитку економіки міста, наповнення доходної частини міського бюджету і бюджету міста, збільшення обсягів благодійних внесків та поширення шефської допомоги.

Виконання запланованих заходів забезпечать скоординовані дії міської та районних в м. Полтаві рад, їх виконавчих комітетів, підприємств, установ та організацій, громадських об'єднань на позитивне оновлення соціально-економічної ситуації в місті, підвищення ролі дітей та молоді, статусу матері, уваги до людини похилого віку, сприяння духовному та культурному розвитку всіх верств населення.

06.02.2008 р. затверджено міські заходи з проведення у 2008 році Року підтримки національного усиновлення та інших форм сімейного виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.

В стадії розробки перебуває міська цільова програма по збереженню репродуктивного здоров'я населення міста «Лелека над містом».

 1. Реалізацію сімейної політики в місті Полтава безпосередньо покладено на управління у справах сім`ї, молоді та спорту міськвиконкому.

Залучені до реалізації сімейної політики міський центр соціальних служб для сім`ї, дітей та молоді, управління освіти, управління охорони здоров'я та управління культури. Робота управлінь регламентована положеннями про управління та служби міськвиконкому, які затверджуються на сесії міської ради.

Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів спрямовує і контролює діяльність управління у справах сім`ї, молоді та спорту в напрямку реалізації сімейної політики відповідно до покладених на нього повноважень депутатами Полтавської міської ради. Звіти заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів заслуховуються членами виконкому міської ради.

В міській раді створено постійну депутатську комісію з питань освіти і культури, фізкультури, спорту та молодіжної політики, яка займається питаннями сімейної політики і координує діяльність виконавчих органів міської ради в даному напрямку.

Зв'язок із громадськістю здійснює прес-служба міської ради.

 1. Показниками, які оцінюють ефективність і результат дій міської влади при реалізації сімейної політики є різноманітні статистичні данні.

На сьогодні в місті впроваджується єдиний стандарт управління якістю ISO 9001:2000 для побудови системи менеджменту якості надання послуг населенню органами місцевого самоврядування. В подальшому це дасть змогу інтегрування міжнародного досвіду з будівництва ефективних систем управління та в реалізації сімейної політики в м. Полтава.

 1. Всього населення в м. Полтава станом на 01.01.2008 р. – 296576 чол.

Кількість молоді віком від 0 до 35 років – 137771 чол., з них

осіб чоловічої статі – 69880; жіночої – 67891.

Кількість укладених шлюбів – 3466.

Кількість розлучень – 1465.

Народжено дітей – 2874.

Померло громадян – 4168.

Померло дітей до 18 років – 39 чол., до 1 року – 26 чол.

Кількість від 0 до 18 років дітей – 45225 чол.

Вихованців дошкільних навчальних закладів – 8662 дітей.

Учнів загальноосвітніх закладів – 28132 чол.

Учнів ПТУ – 4299 чол.

Студентів ВНЗ – 59036 чол., з них 8969 чол. навчаються в технікумах, коледжах.

Студентських сімей – 275.

Багатодітних сімей в яких:

5 і більше дітей – 26.

На обліку в службах у справах дітей перебуває:

Дітей-сиріт – 103 чол., з них:

 • перебувають під опікою або піклуванням і проживають у сім’ях опікунів-піклувальників – 79 чол.;

 • утримуються в державних закладах органів освіти, охорони здоров’я, (опікуни, піклувальники дітей проживають на території міста) – 5 чол.;

 • утримуються в державних закладах органів освіти, та не мають опікунів, піклувальників – 19 чол.

Дітей, позбавлених батьківського піклування – 357 чол., з них:

 • перебувають під опікою або піклуванням і проживають у сім’ях опікунів-піклувальників – 180 чол.;

 • утримуються в державних закладах органів освіти, охорони здоров’я, (опікуни, піклувальники дітей проживають на території міста) – 5 чол.;

 • утримуються в державних закладах органів освіти, та не мають опікунів, піклувальників – 172 чол.;

 • виховується в дитячих будинках сімейного типу – 3 чол.;

 • виховується в прийомних сім’ях – 5 чол.

Діти, які опинились у складних життєвих обставинах – 96 чол., з них:

 • дітей, які проживають в 47 сім'ях, батьки яких ухиляються від виконання батьківських обов’язків – 77 чол.;

 • діти, які систематично самовільно залишають місце постійного поживання – 11 чол.;

 • діти, відносно яких у сім`ї скоєно фізичне, психологічне, сексуальне або економічне насилля – 8 чол.;

 • діти, які поживають у неблагополучних сім'ях – 86 чол.;

 • дітей з малозабезпечених сімей – 1000 чол.;

 • дітей, схильних до девіантної поведінки – 95.

Освітньо-виховні потреби дітей та молоді задовольняють:

дошкільні навчальні заклади – 55 в них дітей 8662 чол.;

загальноосвітні заклади – 48;

вечірніх навчальних заклади – 2;

інші навчальні заклади різних типів – 4;

вищі навчальні заклади – 13 (6 державних);

технікуми, коледжі – 10;

професійно-технічні заклади – 10;

позашкільних навчальні заклади – 26;

спортивні школи – 6.

У Полтавській обласній школі-інтернаті І-ІІІ ступенів ім.. Н.К.Крупської для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування навчається всього 255 дітей, з них мешканців Полтави – 35.

У Полтавській загальноосвітній школі-інтернаті № 1, І-ІІІ ступенів Полтавської обласної ради навчається всього 350 дітей, з них: мешканців Полтави – 3.

В місті діє 2 громадські організації, які об'єднують багатодітні родини.

 1. Одним із проблемним питанням в реалізації сімейної політики в місті є поширення епідемії ВІЛ/СНІД . Так на обліку в лікувальних закладах міста перебуває 747 ВІЛ-інфікованих осіб, з них 42 дитини та 141 дитина віком до 18 місяців, тобто статус яких ще не визначений.

Всього з початку поширення епідемії (1987 р.) в м. Полтава виявлено 2500 випадків інфікування ВІЛ. На сьогодні ця проблема торкнулася 84 сім`ї.

Епідемічна ситуація з захворюваності на ВІЛ-інфекцію/СНІД в Полтаві, як і в усій Україні характеризується подальшим розповсюдженням. За 7 місяців 2008 року у Полтаві зареєстровано з уперше в житті встановленим діагнозом ВІЛ-інфекція 87 осіб (на 100 тисяч населення - 28,7), з діагнозом СНІД - 35 (11, 5 на 100 тис.). Померло від останнього - 29 (9,5 на 100 тисяч населення). Станом на 1 серпня 2008 року на диспансерному обліку знаходиться 775 осіб (255, 4 на 100 тисяч). З кожним роком кількість вперше виявлених ВІЛ-інфікованих збільшується. У віковій структурі найбільша їх кількість зареєстрована серед молоді віком від 18 до 35 років. Кожний сьомий хворіє на туберкульоз.

Якщо 5 років тому серед ВІЛ-інфікованих чоловіки складали 80%, то на сьогодні цей відсоток рівний. Для недопущення передачі ВІЛ-інфекції через донорську кров проводиться 100% її тестування. Так, у 2008 р. по місту виявлено 3 ВІЛ-інфікованих донори. З 2001 р. ВІЛ-інфікованим вагітним та новонародженим проводиться профілактика передачі ВІЛ-інфекції від матері до дитини, у зв'язку з чим зменшується відсоток передачі ВІЛ-інфекції дітям народженими ВІЛ-інфікованими матерями від 40% до 11%. На сьогодні у Полтаві впроваджується довгострокова реабілітаційна програма за медикаментозної підтримки обласного наркологічного диспансеру.

 1. Проблемним питанням у міської сімейної політики, які потребують серйозної роботи є забезпечення молодих сімей житлом.

В Україні існує програма молодіжного житлового кредитування та вона малоефективна через складні умови отримання кредиту та незначне фінансування з державного бюджету.

Міська влада на чолі з мером Андрієм Матковським успішно реалізує

програму «Доступне житло», ініційовану Президентом України. В її рамках було вибрано 5 вiльних дiлянок, де мали звестися будинки за спiвфiнансування держави (30%) i громадян (70%). Однак, не чекаючи коштів від держави, депутати мiської ради, вболiваючи за полтавцiв з невисоким рiвнем доходiв, вирiшили профiнансувати цi 30% з мiського бюджету.

Також вирішується питання створення гуртожитку для осіб з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування після досягнення ними 18-річного віку.

Надання жила молодим громадянам на пільговій основі значно б підвищило укладанню шлюбів, зменшило кількість розлучень та сприяло народжуваності.

 1. Фінансування «сімейної політики» з міського бюджету здійснюється наступним чином.

В 2008 році з держбюджету на реалізацію заходів і програм виділено 522100 тис. грн..

З міського бюджету 964754 грн. На КФК 91101 – 605000 грн.;

на КФК 91102 – 625000 грн.; на КФК 91103 – 256854 грн.

Забезпечення напрямку «сімейна політика» в м. Полтава здійснюється на 65 % з міського бюджету та на 35 % з державного.

 1. Для вирішення завдань в галузі сімейної політики при управлінні у справах сім`ї, молоді та спорту міськвиконкому існує дорадчий орган для здійснення координаційної роботи щодо забезпечення соціального супроводу сімей, які опинилися у складних життєвих обставинах. До складу дорадчого органу залучаються спеціалісти в галузі психології, медицини та соціальної педагогіки: представники громадських об'єднань, лікарі, науковці з державного педагогічного університету ім.. В.Г.Короленка.

Науково-методичне та кадрове забезпечення сімейної політики здійснюється переважно шляхом підбору відповідних фахівців для роботи з сім'ями та молоддю.

 1. Завдяки налагодженій взаємодії бізнесові структури по можливості надають допомогу міській владі для виконання нею завдань з реалізації сімейної політики в місті. Так в місті проводиться робота з облаштування дитячих майданчиків для дітей дошкільного віку. У 2007 році встановлено 18 сучасних дитячих майданчиків. В 2008 році вже встановлено 9 дитячих майданчиків на загальну суму 440000 грн.

 1. В м. Полтава є приклади меценатства з боку бізнесових структур. Підприємці надають побутову техніку, канцелярські товари іншу фінансову підтримку для організації призового фонду під час проведення загальноміських заходів для молоді. Окремі власники об’єктів ресторанного господарства спільно з міськвиконкомом з нагоди державних свят організовують благодійні обіди для багатодітних сімей. В місті реалізовується загальнодержавна програма по організації шефства над багатодітними родинами «Зігрій любов'ю дитину».

 1. В м. Полтава соціологічних досліджень з питань сімейної політики ще не проводилися.

 1. Інформаційне забезпечення сімейної політики в місті здійснюється шляхом проведення прес-конференцій, радіо та телевізійних передач, висвітлення інформації в мережі Інтернет за безпосередньої участі прес-служби Полтавської міської ради.

З повагою,

начальник управління

у справах сім`ї, молоді та спорту І.Кислов

Верхогляд

564399Скачать документ

Похожие документы:

 1. Видавництво вул. Басейна, 1, кв./офіс. 2, м. Київ, 01004, Україна тел

  Документ
  Основний вид діяльності: видання, розповсюдження навчальної та навчально-методичної літератури; редакційно-видавничі, поліграфічні послуги; пропонуємо спільні видання; запрошуємо до співпраці авторів.
 2. Tender. Ua государственные и коммерческие закупки и тендеры. (044)205-58-79 вдз 5(341) від 02. 02. 2009

  Документ
  Номер: 02108Категория: Господарчі товари та культурно-побутова продукціяЗаказчик: Державне підприємство редакція газети "Урядовий кур’єр" вул.

Другие похожие документы..