Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Книга'
Книга представляет собой перевод отдельных сочинений, отрывков из произведений известного татарского мыслителя Шихабаддина Марджани (1818—1889), связ...полностью>>
'Документ'
The 1 1 90 17 Кислород / Oxygen 1 1 87 173 Разведка 0 / Recon 0 1 1 90 174 Планета сражений / SUIT 1 1 8 175 Адрес неизвестен 1 1 117 17 Береговая ох...полностью>>
'Доклад'
Наш с вами загадочный мир состоит из частиц, будь то молекулы или атомы. Вплоть до 20 века люди не могли себе представить всё многообразие видов част...полностью>>
'Образовательная программа'
Муниципальное общеобразовательное учреждение лицей «РИТМ» прошел уникальный путь развития. В 1991 году в результате слияния Детской школы искусств и ...полностью>>

Положення про Ярмолинецьку районну філію Хмельницького територіального відділення Малої Академії наук України

Главная > Документ
Сохрани ссылку в одной из сетей:

ЗАТВЕРДЖУЮ"

Начальник відділу освіти

райдержадміністрації ______Дронг

ПОЛОЖЕННЯ

про Ярмолинецьку районну філію

Хмельницького територіального відділення

Малої Академії наук України

Ярмолинці 2010

І. Загальні положення

 1. Районна філія МАН є самостійним формуванням, яке об'єднує учнів
  навчальних і позашкільних закладів району, здатних до наукового пошуку,
  зацікавлених у підвищенні свого інтелектуального та культурного рівня, що
  бажають поглибити свої знання як з окремих предметів, так і в галузі сучасних наукових знань.

У секціях МАН проводиться колективна й індивідуальна робота з дітьми, створюються умови для практичної діяльності, пропагуються наукові розробки учнів.

 1. Засновником її є відділ освіти Ярмолинецької райдержадміністрації, яка працює на базі Будинку дитячої та юнацької творчості.

 2. До складу районної МАН входять слухачі, кандидати і дійсні члени.

Слухачі: учні 8-11 класів, що виявляють цікавість до наукової діяльності, бажають одержати додаткові знання в окремих галузях науки і беруть участь вперше у роботі секцій відділень МАН або працюють кілька років, але не завершили своє дослідження.

Кандидати у члени МАН: учні-члени секцій, що виявляють здібності при поглибленому вивченні наукових дисциплін поза шкільною програмою; схильні до проведення наукових досліджень, технологічної творчості; виступають на конференціях, виставках, є призерами олімпіад, районних конкурсів-захистів.

Кандидат затверджується президією територіального відділення МАН за пропозицією районної філії. Над темою науково-дослідної роботи працюють не менше 2-х років.

Дійсний член МАН: кандидат, що має самостійні праці, які визнані на обласному рівні і навчається в наукових секціях не менше 2-х років.

У своїй діяльності Ярмолинецька районна філія Хмельницького територіального відділення Малої академії наук України керується:

 • Конституцією України;

 • Законом України „Про освіту";

 • Державною національною програмою «Освіта. Україна XXI століття», затвердженою постановою Кабінету Міністрів України №896 від З листопада 1993р.;

 • Законом України „Про позашкільну освіту";

 • Наказом Міністерства освіти і науки України „Про комплексну програму заходів щодо залучення обдарованої учнівської молоді до наукових досліджень та розвитку Малої академії наук України" від 12.09.2003 №619;

 • Положенням про Малу академію наук України затвердженим Наказом Міністерства освіти і науки України від 09.02.2006, № 90.

 • Положенням про Хмельницьке територіальне відділення Малої академії наук України від 28.03.2008, №168.

2. Мета і завдання районної МАН:

 • розвиток мережі міжшкільних та шкільних наукових осередків: гуртків, творчих об'єднань тощо, удосконалення та підвищення ефективності їх діяльності;

 • виявлення, розвиток та підтримка юних талантів і обдарувань;

 • створення умов для творчого самовдосконалення учнівської молоді та його стимулювання, пропаганда досягнень науки і техніки;

 • виявлення найбільш обдарованих учнів у різних галузях науки і розвиток їхніх творчих здібностей;

 • активне залучення учнів до процесу самоосвіти та саморозвитку;

 • удосконалення вмінь і навичок самостійної роботи, підвищення рівня знань та ерудиції в тих галузях науки, які цікавлять учнів;

 • підвищення інтересу учнівської молоді до поглибленого вивчення базових дисциплін.

Ярмолинецька районна філія Хмельницького територіального відділення МАН здійснює координацію діяльності міжшкільних та шкільних наукових осередків учнівської молоді.

Основні напрями роботи:

 • залучення до науково-дослідницької діяльності здібних учнів відповідно до їхніх наукових інтересів;

 • навчання учнів роботи з науковою літературою, формування культури наукового дослідження;

 • знайомство та співпраця з представниками науки, надання практичної допомоги учням у здійсненні експериментальної та дослідницької роботи;

 • організація індивідуальних консультацій проміжного та підсумкового контролю в процесі наукових учнівських досліджень;

 • залучення наукових працівників до керівництва науковими роботами учнів;

 • підготовка, організація та проведення районного етапу конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів МАН.

3. Структура і організація роботи районної МАН.

Організація навчально-виховного процесу Ярмолинецької районної філії Хмельницького територіального відділення МАН

3.1.Навчально-виховний процес здійснюється за річним планом роботи, затвердженим начальником відділу освіти Ярмолинецької РДА, навчальними планами і програмами, дозволених до користування в навчальних закладах МОН України. Програмами і планами передбачається:

 • проведення занять загально - розвивального напрямку;

 • колективна та індивідуальна робота з обдарованими дітьми та молоддю;

 • збереження здоров'я учнівської молоді та періодичне вивчення рівня розвитку їхнього таланту.

3.2. Очолює районну МАН координаційна рада, до складу якої входять: голова, співголова, відповідальний секретар і координатор, члени ради.

Загальні збори районної МАН відбуваються двічі на рік.

3.3. На базі навчальних та позашкільних закладів району створюються наукові осередки які входять в структуру районної філії МАН.

3.4. Заснування наукових осередків, затверджується наказом керівника закладу освіти, на базі якого вони створені. Безпосереднє керівництво здійснює заступник директора школи з науково-методичної роботи.

3.5. Наукові осередки можуть бути предметними (фізики, математики, історія України, геології тощо) або багатопредметними (фізико-математичного напрямку, техніко-технологічного, хіміко-біологічного тощо напрямків), або різнопредметними (в одному осередку ведуть направлену дослідницьку роботу учні з різним спрямуванням інтересів - історичним, біологічним, філологічним, обчислювальної техніки, математичним тощо).

3.6. Координаційні ради шкільних наукових осередків підпорядковуються
координаційній раді районної наукової МАН діють за власними планами роботи.

До ради шкільних наукових осередків можуть увійти педагоги-керівники секцій, учні - представники секцій та класів, члени шкільної адміністрації та батьки, які займаються науковою роботою в різних галузях і готові допомогти дітям організовувати науково-дослідницьку роботу.

В структурі Ярмолинецької філії Хмельницького територіального відділення Малої академії наук України функціонують два науково -дослідницьких товариства:

 • суспільно-гуманітарне;

 • інформаційно-технічне.

Науково - дослідницькі товариства та шкільні осередки провадять свою діяльність за десятьма напрямами науково - дослідницької роботи і структурно поділяються на десять відповідних відділень:

 • філософії та суспільствознавства;

 • історії та географії;

 • хімії та біології;

 • екології та аграрних наук;

 • технічних наук;

 • комп’ютерних наук ;

 • математики;

 • фізики та астрономії;

 • економіки;

 • філології та мистецтвознавства.

Керівниками науково - дослідницьких осередків є педагогічні працівники певного професійного спрямування.

Основними формами координаційної роботи Ярмолинецької районної філії є:

 • районні семінари відповідальних за роботу міжшкільних та шкільних осередків районної філії Хмельницького територіального відділення МАН;

 • методичні конференції, лекторії, практикуми, майстер - класи, круглі столи, тренінги.

Ярмолинецька районна філія МАН України і його підрозділи організовують свою діяльність у формі:

 • регулярної роботи наукових гуртків, секцій, клубів;

 • індивідуальної роботи учнів під керівництвом спеціалістів;

 • науково - практичних конференцій;

 • конкурсів-захистів науково-дослідницьких робіт учнів;

 • навчальних сесій;

 • масових заходів: конкурсів, турнірів, змагань.

4. Права та обов'язки членів МАН.

4.1. Ефективність діяльності районної МАН визначають права та обов’язки його членів.

До районної МАН учнів може вступити кожен, хто має інтерес до наукової діяльності та отримав рекомендацію вчителя - предметника.

Вік вступу до МАН - 14 років.

Після того, як учні визначаються з тематикою своїх наукових робіт і секцією, в якій працюватимуть, рада МАН складає розклад консультацій у кожній секції й затверджує тематику робіт кожної секції.

4.2. Учень, що бере участь у роботі МАН, має право:

 • обрати форму виконання наукової роботи (реферат, доповідь тощо);

 • отримати необхідну консультацію у свого керівника;

 • мати індивідуальний графік консультацій у процесі створення наукової роботи;

 • отримати рецензію на написану наукову роботу;

 • виступити з остаточним варіантом наукової роботи на конкурсі-захисті;

 • подати свою роботу, що отримала високу оцінку на конкурс в район, область;

 • надрукувати свою роботу, що отримала високу оцінку, в збірнику наукових робіт учнів.

.

Учень-член МАН зобов'язаний:

 • регулярно й активно брати участь у засіданнях своєї секції;

 • періодично звітувати про результати своїх досліджень на засіданні своєї секції;

 • брати активну участь у шкільних та позашкільних наукових конференціях;

 • виконувати вимоги щодо оформлення наукових робіт і термінів їх виконання.

Учень, що отримав високу оцінку своєї наукової діяльності, отримує додатковий бал з навчального предмета, з яким пов’язана тема його наукової роботи. Учитель-керівник наукової роботи, яка отримала високу оцінку, має право на матеріальну винагороду.

«ЗАТВЕРДЖУЮ»

Начальник відділу освіти

Райдержадміністрації

«___»_____________2010

__________О.С.Дронг

План роботи

Ярмолинецької районної філії

Хмельницького територіального відділення МАН України

на 2010-2011н.р.

1. Внести зміни до Статуту Ярмолинецької районної філії відповідно до Положення.

до 25.08.2010 р. – відповідальний за роботу МАН.

2. Провести інформаційно-методичний семінар по законодавчих документах щодо організації роботи з обдарованими дітьми.

27.08.2010 – відповідальний за роботу МАН.

3. Провести у школах анкетування (відповідно до нормативно-правового забезпечення) для виявлення можливостей, здібностей учнів до науково-дослідницької діяльності.

до 13.09.2010 – відповідальний за роботу шкільних осередків.

4. Відповідальним за роботу шкільних осередків, директору Будинку творчості сформувати за заявами учнів та згодою батьків наукові осередки (шкільні, міжшкільні) та філії

до 13.09.2010 р – відповідальний за роботу МАН.

 1. Призначити керівниками наукових відділень методистів райметодкабінету та організаторами секцій вчителів-предметників, які мають досвід та практику роботи із здібними та обдарованими учнями.

до 15.09.2010 р. – відповідальний за роботу МАН.

 1. Затвердити навчальні плани та програми (на основі типових навчальних планів і програм Міносвіти і науки України) роботи учнів, слухачів у гуртках, групах, творчих об’єднаннях та для індивідуальної роботи.

до 13.09. 2010 р. – відповідальний за роботу МАН.

 1. Скласти розклад роботи занять у відповідності до навантаження.

до 18.09.2010 р. – відповідальний за роботу МАН.

8. Створити належні умови для надання методичної та практичної допомоги учням-членам Ярмолинецької філії Малої академії наук учнівської молоді на базі діючих товариств, творчих об’єднань, лабораторій, очно-заочних шкіл, експедицій тощо.

протягом року - відповідальний за роботу МАН.

 1. Проводити інформаційно-методичну роботу , спрямовану на вдосконалення програм, змісту, форм і методів діяльності гуртків, груп, творчих об’єднань.

вересень 2010р., грудень 2010р., лютий 2011р.- відповідальний за роботу МАН.

 1. Учням-членам районної філії МАН брати участь в обласних заочних конкурсах Хмельницького територіального відділення МАН України

протягом року – відповідальний за роботу МАН

 1. Залучати наукових керівників осередків, секцій до участі у Всеукраїнських та обласних конкурсах з дослідницько-експериментального напряму позашкільної освіти, у роботі обласних семінарів-практикумів

Протягом року – відповідальний за роботу МАН

 1. Провести І-ий етап Всеукраїнського конкурсу захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів Ярмолинецької районної філії

12 .01. 2011 р. – Краснопортко М.М.- відповідальна за роботу МАН

 1. Учням-членам районної філії МАН брати участь у роботі наукових секцій заочної школи, мобільного консультаційного пункту Південного округу у м. Кам’янці-Подільському.

згідно графіка роботи – відповідальний за роботу МАН

 1. Провести свято вшанування обдарованих дітей «Таланти твої, Ярмолинеччино ».

травень м-ць 2011 р. – Попіль І. Ф., зав РМК; відповідальна за роботу за роботу МАН. Краснопортка М.М.

У К Р А Ї Н А

ЯРМОЛИНЕЦЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВІДДІЛ ОСВІТИ

Наказ

від 03.09.2010 р. № 117

Про організацію роботи

Ярмолинецької районної філії наукового товариства учнів

Хмельницького територіального відділення МАН

У відповідності до директивного листа обласного управління освіти і науки № 240 від 02.09.2010 р. та річного плану роботи Ярмолинецької районної філії Хмельницького територіального відділення МАН

н а к а з у ю:

1. Директорам загальноосвітніх навчальних закладів, їх заступникам:

1.1. У відповідності до нормативно-правового забезпечення провести анкетування серед учнів для виявлення можливостей, здібностей, їх бажання до науково-дослідницької роботи.

1.2. Створити наукові шкільні осередки (не менше 5 учнів), які сформувати за заявами учнів та згодою батьків.

1.3. Організаторами призначити учителів-предметників, які мають досвід та практику роботи із здібними та обдарованими дітьми.

2. Підготувати інформацію за формою: (Додаток 1) і надіслати у розрізі загальноосвітнього навчального закладу у центр роботи з обдарованою молоддю при Ярмолинецькому Будинку творчості (смт. Ярмолинці, вул. Шевченка,5) до 13.09.09

3. Контроль за виконанням даного наказу покласти на Краснопортко М.М., відповідальну за роботу МАН.

Начальник відділу освіти О.Дронг

Вик. Краснопортко М.М.

т. 2-11-64

НАЗВИ ВІДДІЛЕНЬ ТА СЕКЦІЙ МАН

      1. Назва відділення

Секція

Базова дисципліна

І. Історії та географії

1. Історія України

Історія України

2. Археологія

Історія України

3. Історичне краєзнавство

Історія України

4. Етнологія

Історія України

5. Географія та ландшафтознавство

Географія

6. Геологія

Географія

ІІ. Філософії та

суспільствознавства

1. Філософія

Історія України

2. Соціологія

Історія України

3. Правознавство

Історія України

4. Релігієзнавство та історія релігії

Історія України

ІІІ. Технічних наук

1. Технологічні процеси та перспективні технології

Фізика, математика

(за вибором)

2. Електроніка та приладобудування

Фізика, математика

(за вибором)

3. Матеріалознавство

Фізика, математика

(за вибором)

4. Машинобудування та робототехніка

Фізика, математика

(за вибором)

5. Інформаційно-телекомунікаційні системи та технології

Фізика, математика

(за вибором)

6. Екологічно безпечні технології та ресурсозбереження

Фізика, математика

(за вибором)

7. Науково-технічна творчість та винахідництво

Фізика, математика

(за вибором)

ІV. Комп’ютерних наук

1. Комп'ютерні системи та мережі

Математика

2. Безпека інформаційних та телекомунікаційних систем

Математика

3. Технології програмування

Математика

4. Інформаційні системи, бази даних та системи штучного інтелекту

Математика

5. Internet-технології та WEB дизайн

Математика

6. Мультимедійні системи, навчальні та ігрові програми

Математика

V. Філології та мистецтвознавства

1. Українська література

Українська мова та література

2. Зарубіжна література

Українська мова та література, зарубіжна література (за вибором)

3. Фольклористика

Українська мова та література

4. Українська мова

Українська мова та література

5. Російська мова

Російська мова та література

6. Мистецтвознавство

Українська мова та література

7. Літературна творчість

Українська мова та література

8. Журналістика

Українська мова та література

9. Англійська мова

Англійська мова

10. Німецька мова

Німецька мова

11. Французька мова

Французька мова

      1. VI. Математики
        1. 1. Математика

Математика

        1. 2. Прикладна математика

Математика

        1. 3. Математичне моделювання

Математика

      1. VII. Фізики та астрономії

1. Теоретична фізика

Фізика

2. Експериментальна фізика

Фізика

3. Астрономія та астрофізика

Фізика

      1. VIII. Економіки

1. Економічна теорія та історія економічної думки

Математика

2. Експериментальна фізика

Математика

3. Фінанси, грошовий обіг і кредит

Математика

IX. Хімії та біології

1. Загальна біологія

Біологія, хімія

(за вибором)

2. Біологія людини

Біологія, хімія

(за вибором)

3. Зоологія, ботаніка

Біологія, хімія

(за вибором)

4. Медицина

Біологія, хімія

(за вибором)

5. Психологія

Біологія, хімія

(за вибором)

6. Хімія

Хімія

X. Екології та аграрних наук

1. Екологія

Біологія, хімія

(за вибором)

2. Охорона довкілля та раціональне природокористування

Біологія, хімія

(за вибором)

3. Агрономія

Біологія, хімія

(за вибором)

4. Ветеринарія та зоотехнія

Біологія, хімія

(за вибором)

5. Лісознавство

Біологія, хімія

(за вибором)

Селекція та генетика

Біологія, хімія

(за вибором)Скачать документ

Похожие документы:

 1. Україна хмельницька обласна державна адміністрація управління освіти І науки (2)

  Документ
  Відповідно до Положення про Всеукраїнські учнівські олімпіади з базових і спеціальних дисциплін, турніри, конкурси-захисти науково-дослідницьких робіт та конкурси фахової майстерності, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 18.
 2. Видання цієї книги стало можливим за сприяння Національного фонду підтримки демократії (сша) Щиру подяку дцсд висловлює зат „Концерну „Регіони України” І особисто Олегу Павловичу Беспалову за допомогу у виданні цієї книги

  Документ
  Політична еліта Дніпропетровщини: (Довідник): Інформація станом на 1 травня 2001р. / Уклали: Шаройкіна Є.А., Бородін Є.І., Довгаль С.А., Гаврюшин О.І.
 3. Закон україни (71)

  Закон
  Із змінами і доповненнями, внесеними Законами України від 13 травня 2010 року N 2254-VI,від 17 червня 2010 року N 2354-VI,від 17 червня 2010 року N 2356-VI,
 4. Державної цільової програми інформування громадськості з питань європейської інтеграції України на 2008-2011 роки у Іпівріччі 2010 року

  Документ
  1. Підвищення рівня поінформованості громадськості про пріоритети, стан виконання поточних завдань, перспективи реалізації державної політики європейської інтеграції та співпраці з ЄС і Радою Європи у різних сферах
 5. Міністерство екології та природних ресурсів україни державне управління охорони навколишнього природного середовища в одеській області регіональна доповідь

  Документ
  Для досягнення освоєної мети розвитку регіону - подолання наслідків економічної кризи, відновлення економічного зростання з закладанням інвестиційного фундаменту під подальший стійкий розвиток, впродовж 2010 року дії обласної державної

Другие похожие документы..