Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Документ'
В работе рассматриваются проблемы приобретения знаний от экспертов в различных областях, описываются принципы построения и функционирования инструмен...полностью>>
'Программа'
Мы принимаем ваши работы на конкурсы фестиваля до 20 мая включительно! Присылайте свои фотографии на конкурс «Наука-это красиво!», эссе на конкурс ««...полностью>>
'Учебно-методический комплекс'
Сахаров В.С. Страхование инвестиций: Учебно-методический комплекс. Учебное издание для студентов Института магистерской подготовки специальности 0801...полностью>>
'Документ'
В русской литературе XIX века нем.ало трагических писательских судеб. Вспомним безвременную гибель А. С. Грибоедова, повешенного К. Ф. Рылеева, заточ...полностью>>

Додаток а система блоків змістовних модулів підготовки бакалавра

Главная > Документ
Сохрани ссылку в одной из сетей:

Додаток А

СИСТЕМА БЛОКІВ ЗМІСТОВНИХ МОДУЛІВ

ПІДГОТОВКИ БАКАЛАВРА

Шифр блоку змі-стовних модулів

Назва блоку змістовних модулів

Шифри змістовних модулів, що входять до даного блоку

Назва змістовних модулів,

що входять до даного блоку

1

2

3

4

Гуманітарна і соціально-економічна підготовки

ПП. 01

Психологія

З. 01. 01. 01

Когнітивна підструктура особистості.

Пізнавальні процеси.

З. 01. 01. 02

Методи діагностики рівня розвитку пізнавальних процесів.

З. 01. 02. 01;

З. 01. 03. 01

Пізнавальні процеси і професійна діяльність.

З. 01. 02. 02;

З. 01. 03. 02

Характеристика пізнавальних проце-сів.

З. 01. 02. 03;

З. 01. 03. 03

Індивідуальні особливості пізнаваль-них процесів, форми їх виявлення.

З. 01. 03. 04

Модель“людина-техніка-середовище”.

З. 01. 04. 01

Методи підвищення ефективності пізнавальних процесів.

З. 01. 04. 02

Сенсорно-перцептивний рівень пізнання.

З. 01. 04. 03

Індивідуальні розбіжності. Структурні компоненти пам’яті, режими запам’ятовування; мнемонічні прийоми.

З. 01. 04. 04

Професійний інтелект.

З. 01. 05. 01;

З. 01. 06. 01

Компоненти поняття “психологічний комфорт” у застосуванні до характерис-тики саморегуляції особистості.

З. 01. 05. 02;

З. 01. 06. 02

Афективна сфера особистості. Емоції, почуття, стани.

З. 01. 05. 03;

З. 01. 06. 03

Регулююча функція емоцій.

З. 01. 07. 01;

З. 01. 08. 01

Методи психологічних досліджень.

З. 01. 07. 02;

З. 01. 08. 02

Індивід. Особистість. Індивідуальність.

Я – концепція.

З. 01. 07. 03;

З. 01. 08. 03

Темперамент. Характер. Здібності.

З. 01. 07. 04;

З. 01. 08. 04

Спрямованість особистості.

З. 01. 07. 05;

З. 01. 08. 05

Емоційні стани, механізми їх виникнення.

З. 02. 01. 01;

З. 02. 03. 01;

З. 04. 01. 02;

З. 04. 02. 02

Мета й мотиви діяльності.

З. 02. 01. 02;

З. 02. 02. 01;

З. 04. 01. 01;

З. 04. 02. 01

Діяльність та її структура.

З. 02. 01. 03

Вплив мотивації на безпеку життєдіяльності

З. 02. 03. 02;

З. 04. 01. 03;

З. 04. 02. 04

Активність особистості та її джерела.

З. 03. 01. 01;

З. 03. 02. 01;

З. 03. 03. 01

Міжособистісні стосунки в групі.

З. 03. 01. 02;

З. 03. 02. 02

Психологічна сумісність і конфлікти у міжособистісних стосунках.

З. 03. 03. 02

Різновиди спілкування, його функції.

З. 03. 03. 03

Соціальна функція спілкування.

З. 04. 02. 03

Мотиви трудової діяльності.

З. 04. 03. 01

Принципи суб’єктно-діяльнісного підходу в психологічної практиці.

З. 04. 03. 02

Різновиди діяльності.

З. 04. 03. 03

Особистість як суб’єкт діяльності.

З. 04. 03. 04

Вимоги до людини з точки зору безпечного та ефективного виконання процедур трудового процесу.

З. 05. 01. 01;

З. 05. 02. 01

Методи корекції психічного та психофізичного стану людини.

З. 05. 01. 02

Засоби регуляції емоційних станів.

З. 05. 01. 03

Фізіологічне підґрунтя емоцій і почуттів.

З. 05. 01. 04

Вираження емоцій і почуттів.

З. 05. 01. 05

Форми переживання емоцій і почуттів.

З. 05. 02. 02

Поняття про волю.

З. 05. 02. 03

Основні якості волі.

З. 05. 02. 04

Безвілля, його причини і боротьба з ним.

З. 05. 03. 01

Психологічний клімат у родині.

З. 05. 03. 02

Конфлікти в родині, їх чинники та шляхи подолання.

З. 05. 03. 03

Диференційно-психологічні розбіжності.

З. 05. 03. 04

Вікові етапи розвитку особистості, поняття вікової кризи.

З. 05. 03. 05

Життєві кризи особистості.

ПП. 02

Фізична культура

З. 06. 01. 01;

З. 06. 02. 01;

З. 06. 03. 01;

З. 06. 05. 01;

З. 06. 07. 01;

З. 06. 09. 01

Фізичне самовдосконалення.

З. 06. 01. 02

Методики побудови індивідуальних програм забезпечення фахової дієздатності (професійної діяльності).

З. 06. 01. 03

Методики побудови індивідуальних оздоровчо-профілактичних програм.

З. 06. 01. 04

Методи контролю власного стану в процесі виконання індивідуальних програм.

З. 06. 01. 05

Різновиди фізичних вправ та принципи їх використання.

З. 06. 02. 02

Принципи підбору фізичних вправ, їх компонування та послідовність використання за визначеними цілями.

З. 06. 02. 03

Авторські, новітні фізкультурно-оздоровчі системи та технології, їх використання у індивідуальних оздоровчо-профілактичних програмах.

З. 06. 02. 04

Методики психофізичного тренінгу.

З. 06. 03. 02

Фізіологічна характеристика засобів рухової активності.

З. 06. 03. 03

Засоби та методики розвитку рухових якостей: сили, витривалості, швидкості, спритності, гнучкості, координації тощо.

З. 06. 03. 04

Засоби та методики розвитку професійно значущих психофізичних якостей: вестибулярної стійкості, стійкості до гіпоксії та вібрації, оперативного мислення, уваги тощо.

З. 06. 04. 01

Особиста гігієна.

З. 06. 04. 02

Гігієнічні засади розумової праці.

З. 06. 04. 03

Гігієна харчування.

З. 06. 04. 04

Гігієнічні вимоги до місць занять фізичною культурою.

З. 06. 05. 02

Використання природних чинників власного загартування з метою протидії несприятливим факторам навколишнього середовища.

З. 06. 06. 01

Прийоми масажу й самомасажу.

З. 06. 06. 02

Фізіологічні механізми впливу прийомів масажу й самомасажу на організм.

З. 06. 07. 02

Правила запобігання фізичній перевтомі, перетренуванню, перенапрузі, іншим кризовим проявам.

З. 06. 08. 01

Характеристика суб’єктивних і об’єктивних показників самоконтролю та їх відображення у спеціальному щоденнику.

З. 06. 08. 02

Функціональні проби для визначення резервних можливостей систем організму.

З. 06. 08. 03

Тести і контрольні нормативи рівня рухової підготовленості.

З. 06. 08. 04

Комплексні методики оцінювання стану соматичного (тілесного) здоров’я за методикою Г.Л. Апанасенко КОНТРЕК-1, КОНТРЕК-2 та ін.

З. 06. 08. 04

Державні тести й нормативи оцінки фізичної підготовленості населення України та контрольні нормативи професійно-прикладної фізичної підготовленості.

З. 06. 09. 02

Фактори, які впливають на якість і тривалість індивідуального життя.

З. 06. 09. 03

Методики психофізичного тренінгу.

ПП. 03

Соціологія

З. 07. 01. 01;

З. 07. 02. 02

Програма соціологічних досліджень.

З. 07. 01. 02

Мета, об’єкт та предмет соціологічного дослідження.

З. 07. 01. 03

Гіпотеза та завдання соціологічного дослідження.

З. 07. 02. 01;

З. 07. 03. 01;

З. 07. 04. 01;

З. 08. 01. 01

Методи соціологічних досліджень.

З. 07. 02. 03

Методи збору соціологічної інформації.

З. 07. 04. 02

Аналіз результатів емпіричного соціологічного дослідження.

З. 08. 01. 02;

З. 08. 02. 01;

З. 08. 03. 01;

З. 08. 04. 01;

З. 08. 05. 01;

З. 08. 06. 01;

З. 08. 07. 01

Соціологічний аналіз.

З. 08. 01. 03;

З. 08. 02. 02;

З. 08. 04. 01;

З. 08. 05. 02

Соціальна структура суспільства.

З. 08. 03. 02

Соціальна стратифікація.

З. 08. 03. 03

Динаміка соціальної структури суспільства.

З. 08. 04. 02

Базисні компоненти соціального життя.

З. 08. 05. 03

Соціально-політичні процеси у суспільстві.

З. 08. 06. 02

Людина й суспільство.

З. 08. 06. 03;

З. 08. 07. 02

Соціологія особистості.

З. 08. 06. 04

Соціальна діяльність та поведінка особи.

З. 08. 07. 03

Соціологія праці, сім’ї та вільного часу.

З. 08. 08. 01

Методи і форми соціального регулювання.

З. 08. 08. 02

Зміст, структура та функції трудової поведінки.

З. 08. 08. 03

Мотивація трудової поведінки.

З. 08. 08. 04

Трудові конфлікти: моделі, аналіз, вирішення.

ПП. 04

Політологія

З. 09. 01. 01

Влада в Україні.

З. 09. 01. 02

Види та форми влади.

З. 09. 01. 03

Політична та державна влада.

З. 09. 01. 04

Поділ влади. Способи досягнення й здійснення.

З. 09. 02. 01

Джерела та ресурси влади.

З. 09. 02. 02

Легітимність влади.

З. 09. 02. 03

Типи легітимності.

З. 09. 03. 01

Політичний режим в Україні на сучасному етапі.

З. 09. 03. 02

Сутність і типологія.

З. 09. 03. 03

Основні риси демократичного режиму.

З. 09. 03. 04

Тоталітаризм та тоталітарний режим. Поняття. Основні риси.

З. 09. 03. 05

Авторитаризм та авторитарний режим. Поняття. Основні риси.

З. 09. 04. 01

Політична система України.

З. 09. 04. 02

Поняття, структура та функції.

З. 09. 04. 03

Сутність і типи сучасних політичних систем.

З. 09. 05. 01

Формування української державності.

З. 09. 05. 02

Ознаки та функції держави.

З. 09. 05. 03

Механізм державної влади.

З. 09. 05. 04

Форма державного устрою.

З. 09. 05. 05

Форма правління.

З. 09. 06. 01

Класифікація, функції політичних партій.

З. 09. 06. 02

Основні політичні течії та їх доктрини.

З. 09. 06. 03

Основні ознаки.

З. 09. 07. 01

Проблеми розвитку багатопартійності в Україні та її партійної системи.

З. 09. 07. 02

Партійні системи.

З. 09. 07. 03

Типологія сучасних партійних систем.

З. 09. 08. 01

Сутність виборчої системи.

З. 09. 08. 02

Типи виборчих систем.

З. 09. 08. 03

Технологія виборчого процесу.

З. 09. 09. 01

Громадські організації у політичній системі суспільства. Поняття.

З. 09. 09. 02

Мета, головні риси, структура, функції. Типологія.

З. 09. 09. 03

Громадські об’єднання в сучасній Україні.

З. 09. 10. 01

З. 09. 11. 01

Методи психологічних досліджень.

З. 09. 10. 02

З. 09. 11. 02

Основні політичні течії та їх доктрини.

ПП. 05

Культура мовлення

З. 10. 01. 01

З. 10. 02. 01

Спілкування і його складові.

З. 10. 03. 01

Мовленнєвий етикет спілкування: мовні моделі звертання, ввічливості, вибачення, погодження тощо.

З. 10. 03. 02

Особливості професійного спілкування.

З. 10. 04. 01

Специфіка мовлення фахівця.

З. 10. 04. 02

Нормативність і правильність мовлення: орфоепічні норми, норми слововживання, граматичні норми.

З. 10. 04. 03

Вимоги до професійних текстів: об’єктивність викладу, логіка, послідовність, повнота інформації, точність, лаконічність, стандартність.

З. 10. 04. 04

Стиль і типи мовлення. Використання прийомів новизни, персоніфікації, проблемної ситуації у публічному виступі.

З. 10. 05. 01

Види підготовки до виступу.

З. 10. 05. 02

Композиція мовлення.

З. 10. 06. 01

Прийоми активізації уваги слухачів.

З. 10. 07. 01

Форми проведення дискусії.

З. 10. 07. 02

Культура мовлення під час дискусії.

З. 10. 08. 01

Озвучене мовлення та його особливості.

З. 10. 09. 01

Управління мовленням та його структурування за допомогою тематичної організації, зв’язності та злитості.

З. 10. 09. 02

Вибір форми комунікації (співбесіда, нарада, засідання, семінар тощо) та визначення об’єкта, мети, виду іншомовного спілкування.

З. 10. 09. 03

Визначення стратегії іншомовного спілкування.

З. 10. 09. 04

Набір відповідних тактичних та мовних засобів в межах конкретного виду усного вербального спілкування.

З. 10. 09. 05

Елементи функціональної компетенції та компетенції інтерактивних схем.

З. 11. 01. 01

Методика пошуку нової інформації в іншомовних джерелах.

З. 11. 01. 02

Ключові слова певної професійно-орієнтованої галузі.

З 11. 01. 03

Аналітичне оброблення текстової інформації.

З. 11. 02. 01

Професійно-орієнтований лексичний матеріал для опису професійно-орієнтованої галузі графічної, звукової та відеоінформації.

ПП. 06

Українська мова (за професійним спрямуванням)

З. 12. 01. 01

Правила складання професійних документів.

З. 12. 01. 02

З. 12. 02. 03

З. 12. 03. 01

Лексичні норми сучасної української літературної мови в професійному спілкуванні.

З. 12. 01. 03

З. 12. 03. 02

Орфографічні норми сучасної української літературної мови.

З. 12. 01. 04

З. 12. 03. 03

Морфологічні норми сучасної української літературної мови в професійному спілкуванні.

З. 12. 01. 05

З. 12. 03. 04

Синтаксичні норми сучасної української літературної мови в професійному спілкуванні.

З. 12. 02. 01

Усне професійне мовлення.

З. 12. 02. 02

Нормативність і правильність мовлення: орфоепічні норми, норми слововживання, граматичні норми.

З. 12. 04. 01

З. 12. 06. 01

Терміни, професіоналізми та фразеологізми.

З. 12. 04. 02

З. 12. 06. 02

Номенклатурні назви в професійній мові.

З. 12. 04. 03

З. 12. 06. 03

Складноскорочені слова, абревіатури та графічні скорочення.

З. 12. 04. 04

З. 12. 06. 04

Географічні назви з номенклатурними словами та без них.

З. 12. 05. 01

Техніка перекладу. Комп’ютерний переклад текстів.

З. 12. 05. 02

Складні випадки слововживання.

З. 12. 05. 03

Синонімічний вибір слова.

З. 12. 05. 04

Багатозначні слова і контекст.

З. 12. 05. 05

Пароніми та омоніми.

ПП. 07

Іноземна мова (за професійним спрямуванням)

З. 13. 01. 01

Дослідження друкованої іншомовної оригінальної літератури та розширення лексико-граматичних навичок.

З. 13. 01. 02

Структура складнопідрядного речення.

Формальні ознаки: побудовчі слова – сполучники, сполучні слова, відносні займенники.

З. 13. 02. 01

Електронні іншомовні джерела.

З. 13. 02. 02

Лексичний мінімум комп'ютерних (інформаційних) технологій.

З. 13. 02. 03

Рецептивні й продуктивні навички словотворення.

З. 14. 01. 01

Структура діалогу загальнонаукового характеру.

З. 14. 01. 02

Особливості діалогу професійно-орієнтованого характеру.

З. 14. 02. 01

Лексичний мінімум ділових контактів, ділових зустрічей, нарад.

З. 14. 02. 02

Мовленнєвий етикет спілкування: мовні моделі звертання, ввічливості, вибачення, погодження тощо.

З. 14. 02. 03

Граматичні форми й конструкції, що означають суб’єкт дії, дію, об’єкт дії, характеристику дії, необхідність, бажаність, можливість дії, умовні дії, логіко-смислові зв’язки.

З. 14. 03. 01

Лексичний мінімум для характеристики оригінальних розробок.

З. 14. 03. 02

Мовно-культурологічний аспект проведення міжнародних виставок.

З. 14. 03. 03

Граматичні форми й конструкції, що характерні для усних повідомлень за власною спеціальністю.

З. 14. 04. 01

Методика та порядок презентації.

З. 14. 04. 02

Лексико-граматичний мінімум забезпечення презентацій.

З. 14. 04. 03

Мовно-комунікативний рівень проведення презентацій.

З. 14. 05. 01

Професійно-орієнтований лексико-граматичний мінімум.

З. 14. 05. 02;

З. 14. 06. 02

Аудіювання та говоріння.

З. 14. 05. 03

Монологічне повідомлення професійного характеру з визначеним терміном мовлення.

З. 14. 06. 01

Професійно-орієнтований лексико-граматичний мінімум.

З. 14. 06. 03

Елементи усного перекладу інформації іноземною мовою в процесі ділових контактів, ділових зустрічей, нарад.

З. 14. 06. 04

Граматика для усного мовлення та письмового викладу інформації.

З. 14. 06. 05

Вивчення і використання форм і конструкцій, що характерні для мови ділового професійного спілкування у конкретній галузі.

З. 15. 01. 01

Лексико-граматичні засоби релевантного відтворення комунікативних намірів на письмі.

З. 15. 02. 01

Мовні особливості ділового листування: лексика, граматика, синтаксис, діловий етикет, культурологічний аспект.

З. 15. 03. 01

Правила та методика складання анкет.

З. 15. 03. 02

Правила та методика заповнення анкет.

З. 15. 04. 01

Методи анотування та реферування іншомовних джерел.

З. 15. 04. 02

Лінгвістичні особливості анотування та реферування іншомовних джерел.

З. 15. 05. 01

Абревіатури фахових термінів у певній професійно-орієнтованій галузі.

З. 15. 06. 01

Методи реалізації на письмі комунікативних намірів (установлення ділових контактів, нагадування, вираження прохання, згоди / незгоди, відмови, вибачення, подяки).

З. 16. 01. 01

Ознайомче читання з визначеною швидкістю без словника.

З. 16. 01. 02

Пошукове читання з визначеною швидкістю. без словника.

З. 16. 01. 03

Вивчаюче читання з визначеною кількістю невідомих слів (з використанням словника).

З. 16. 02. 01

Лексико-граматичні особливості оглядів наукової літератури.

З. 16. 02. 02

Професійно-орієнтовані іншомовні джерела.

З. 16. 02. 03

Лінгвістичні методи аналітичного опрацювання іншомовних джерел.

З. 16. 02. 04

Робота з іншомовними джерелами наукового характеру (статті, монографії, реферати, трактати, дисертації тощо).

З. 16. 03. 01

Робота з іншомовними джерелами професійно-виробничого характеру.

З. 17. 01. 01

Основи перекладу професійно-орієнтованих іншомовних джерел.

З. 17. 01. 02

Комп’ютерний переклад іншомовної інформації.

З. 18. 01. 01

Лексичний мінімум найменувань установ, організацій, назв керівних посадових осіб, назв предметів, процесів та операцій, фактів тощо у різних сферах життя.

З. 18. 01. 02

Лексичний мінімум (категорії буття, їх властивості та відносини; географічні, демографічні, економічні та політичні дані) конкретної країни світу, мова якої вивчається.

З. 18. 01. 03

Лексичний мінімум основ міжкультурної свідомості з визначенням взаємостосунків і взаємовідносин.

З. 18. 01. 04

Лексичний мінімум регіональних та соціальних відмінностей між Україною та країною, мову якої вивчають.

ПП. 08

Економічна теорія

З. 19. 01. 01

Попит та пропозиція.

З. 19. 01. 02

Раціональний споживчий вибір та формування ринкового попиту.

З. 19. 01. 03

Витрати виробництва і ціна товару.

З. 19. 01. 04

Прибуток і його норма.

З. 19. 01. 05

Фактори, що впливають на норму прибутку.

З. 19. 02. 01

Сутність, види і функції цін.

З. 19. 02. 02

Зміст, види і форми конкуренції.

З. 19. 03. 01

Домогосподарства як постачальники ресурсів виробництва.

З. 19. 03. 02

Сімейний бюджет: доходи - видатки.

З. 19. 03. 03

Домогосподарства як сфера споживання.

З. 19. 04. 01

Економічні потреби, їх сутність і класифікація.

З. 19. 04. 02

Закон зростання потреб.

З. 19. 04. 03

Взаємозв’язок потреб і споживання.

З. 19. 04. 04

Гранична корисність продукту.

З. 19. 04. 05

Основи економіки природокористування.

З. 19. 05. 01

Фактори, процес і результати виробництва.

З. 19. 05. 02

Економічний розвиток: рушійні сили та фактори.

З. 19. 05. 03

Ринок факторів виробництва і розподіл доходів.

З. 19. 05. 04

Зайнятість, безробіття й інфляція.

З. 19. 05. 05

Закони обмеження природних ресурсів, зниження енергетичної ефективності природокористування, падіння природно-ресурсного потенціалу.

З. 19. 06. 01

Власність та її роль в економічному розвитку суспільства.

З. 19. 06. 02

Економічний розвиток: рушійні сили та ступені.

З. 19. 06. 03

Мікроекономіка суспільного сектору.

З. 19. 06. 04

Особливості переходу від директивно-планової до ринкової економіки.

З. 19. 06. 05

Формування економічної системи України.

З. 19. 07. 01

Теорія ринкових структур.

З. 19. 07. 02;

З. 19. 08. 02

Сукупний попит та його регулювання. Фіскальна політика.

З. 19. 07. 03;

З. 19. 08. 03

Сукупна пропозиція та її динаміка.

З. 19. 07. 04

Бюджетний дефіцит і державний борг.

З. 19. 07. 05

Економічне зростання та його чинники.

З. 19. 08. 01

Теорія фірми та ринкова пропозиція.

З. 19. 08. 04

Зайнятість, безробіття й інфляція.

З. 19. 09. 01

Зовнішньоекономічні зв’язки.

З. 19. 09. 02

Закономірності переходу від директивно-планової до ринкової економіки.

З. 19. 09. 03

Формування економічної системи України.

ПП. 09

Правознавство

З. 20. 01. 01

Права, свободи та обов’язки людини і громадянина.

З. 20. 01. 02

Конституція України – Основний закон держави.

З. 20. 02. 01

Правовий статус і повноваження Верховної Ради України.

З. 20. 02. 02

Президент України, його повноваження.

З. 20. 02. 03

Кабінет Міністрів України, його повноваження.

З. 20. 02. 04

Органи виконавчої влади різних рівнів, їх повноваження.

З. 20. 03. 01

Поняття про самоврядування.

З. 20. 03. 01

Органи місцевого самоврядування в Україні, їх повноваження.

З. 20. 04. 01;

З. 20. 05. 01

Громадяни та юридичні особи як суб’єкти цивільного права.

З. 20. 04. 02;

З. 20. 05. 02

Відносини, які регулюються цивільним правом.

З. 20. 04. 03;

З. 20. 05. 03

Поняття і загальна характеристика цивільної правоздатності і цивільної дієздатності.

З. 20. 06. 01

Право власності та його конституційний захист.

З. 20. 06. 02

Форми та види власності.

З. 20. 06. 03

Поняття цивільної угоди і цивільного договору.

З. 20. 06. 04

Поняття цивільної угоди і цивільного договору купівлі-продажу.

З. 20. 06. 05

Поняття цивільної угоди і цивільного договору майнового найму (оренди).

З. 20. 06. 06

Договір позики.

З. 20. 07. 01

Поняття спадщини. Спадкування за законом і за заповітом. Перша та друга черга спадкоємців за законом.

З. 20. 07. 02

Поняття шлюбу, умови і порядок його укладення.

З. 20. 07. 03

Підстави і порядок розірвання шлюбу. Визнання шлюбу недійсним.

З. 20. 07. 04

Майнові права подружжя.

З. 20. 07. 05

Опіка й піклування.

З. 20. 08. 01

Поняття, сторони та зміст трудового договору.

З. 20. 08. 02

Порядок припинення трудового договору з ініціативи працівника, власника або уповноваженого ним органу.

З. 20. 08. 03

Робочий час і час відпочинку неповнолітніх.

З. 20. 09. 01

Законодавчо-нормативна база України з питань цивільної оборони та захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру.

З. 20. 09. 02

Законодавчо-нормативна база України з питань охорони праці.

З. 20. 09. 03

Відшкодування шкоди, заподіяної працівникові ушкодженням його здоров’я.

З. 20. 09. 04

Права й обов’язки роботодавця та працівника з питань охорони праці.

З. 20. 09. 05

Природоресурсне та природоохоронне право.

З. 20. 10. 01

Набуття та здійснення прав інтелектуальної власності.

З. 20. 10. 02

Система інтелектуальної власності.

З. 20. 10. 03

Авторське право і суміжні права.

З. 20. 10. 04

Право промислової власності.

З. 20. 10. 05

Право на нетрадиційні об’єкти інтелектуальної власності.

З. 20. 11. 01

Міжнародні конвенції та угоди, до яких приєдналась Україна.

З. 20. 12. 01

Загальна характеристика Кримінального кодексу України.

З. 20. 12. 02

Поняття та ознаки злочину.

З. 20. 12. 03

Види кримінальних покарань.

З. 20. 12. 04

Поняття неосудності.

З. 20. 12. 05

Кримінальна відповідальність неповнолітніх.

ПП. 10

Історія України

З. 21. 01. 01

Історіософські концепції щодо формування та розвитку українського етносу.

З. 21. 01. 02

Основні закономірності, суть і наслідки етапів і процесів українського державотворення.

З. 21. 01. 03

Історичні особливості пошуку оптимальних моделей будівництва незалежної України.

З. 21. 02. 01

Історичні аспекти появи чисельних етносів в Україні, найбільш характерні риси їх спілкування між собою, в рамках держави.

З. 21. 02. 02

Зародження історично української соціальної системи, наявність в ній ознак міжнародного впливу, поєднання історичного і сучасного.

З. 21. 02. 03

Об'єктивні умови і суб'єктивні фактори в процесах гуманітарного, політичного життя народу.

З. 21. 03. 01

Формування і розвиток історико-етнографічних регіонів України.

З. 21. 03. 02

Історичні процеси в міграційних та еміграційних явищах українців.

З. 21. 03. 03

Історія та історіографія в еволюції, їх місце і роль в гуманізації діяльності людини, громадянина.

З. 21. 03. 04

Етнополітика та її особливості в різних періодах життя народу.

З. 21. 03. 05

Історія формування соціальних груп та їх роль в створенні оригінальної форми державності.

З. 21. 04. 01

Основні закономірності розвитку державності, етносів в Україні.

З. 21. 04. 02

Визначальні тенденції розвитку освіти, науки, техніки як фундаментальних основ рівня життя українського етносу.

З. 21. 04. 03

Історія формування та діяльності громадських, культурологічних, освітніх, політичних організацій українського народу.

З. 21. 04. 04

Еволюція, закономірність, ефективність розвитку (за періодами) державності України.

ПП. 11

Філософія (фі-лософія, релігієзнавство, логіка, етика і естетика)

З. 22. 01. 01

Людське усвідомлення об’єктивної й суб’єктивної реальності.

З. 22. 01. 02;

З. 22. 02. 02;

З. 22. 03. 02;

З. 22. 04. 02;

З. 23. 01. 02;

З. 23. 04. 02

Основний зміст пізнавальної діяльності.

З. 22. 02. 01

Практичний спосіб людського буття.

З. 22. 02. 03;

З. 22. 03. 01;

З. 22. 04. 01;

З. 23. 02. 02;

З. 24. 03. 01

Форми й методи наукового пізнання.

З. 23. 01. 01

Людське усвідомлення об’єктивної й суб’єктивної реальності.

З. 23. 02. 01

Система філософських категорій.

З. 23. 03. 01;

З. 23. 04. 01;

З. 23. 05. 01;

З. 23. 06. 01

Моделювання філософських проблем.

З. 23. 03. 02

Типологія філософських систем.

З. 23. 05. 02;

З. 23. 06. 02;

З. 23. 07. 01

Філософське вчення про розвиток.

З. 23. 07. 02

Закони діалектики.

З. 24. 01. 01

Практичний спосіб людського буття в природному та соціальному культурному просторі.

З. 24. 01. 02;

З. 24. 02. 01

Мета і цінність людської життєдіяльності.

З. 24. 02. 02

Глобальні проблеми сучасності.

З. 24. 02. 03

Соціально-екологічні наслідки глобалізації.

З. 24. 03. 02

Практичний спосіб людського буття в природному та соціальному культурному просторі.

ПП. 12

Релігієзнавство

З. 25. 01. 01

Еволюція і типи релігій.

З. 25. 01. 02;

З. 25. 02. 02

Локальні релігії. Світові релігії.

З. 25. 02. 01;

З. 25. 03. 01;

З. 25. 04. 01;

З. 25. 06. 02;

З. 25. 07. 02

Релігійні конфесії та напрямки.

З. 25. 02. 03;

З. 25. 04. 02;

З. 25. 05. 01

Соціальні інститути та спільності.

З. 25. 06. 01;

З. 25. 07. 01

Спрямованість особистості.

ПП. 13

Етика і естетика

З. 26. 01. 01;

З. 26. 02. 01;

З. 26. 03. 01

Етико-естетичні теорії.

З. 26. 01. 02

Категорії етики.

З. 26. 01. 03

Категорії естетики.

З. 26. 01. 04;

З. 26. 02. 02

Етико-естетичні імперативи в природному та соціально-культурному просторах.

З. 26. 03. 02

Етико-естетичні імперативи.

З. 26. 04. 01

Реалізація оцінкових форм свідомості.

Логіка

З. 27. 01. 01;

З. 27. 02. 01;

З. 27. 03. 01

Основні закони правильного мислення.

ПП. 14

З. 27. 01. 02;

З. 27. 02. 02;

З. 27. 03. 02

Поняття, судження, умовиводи.

З. 27. 01. 03;

З. 27. 02. 03;

З. 27. 03. 03;

З. 27. 04. 04;

З. 27. 05. 02;

З. 27. 06. 02

Доведення і спростування.

З. 27. 01. 04;

З. 27. 02. 04;

З. 27. 03. 04

Гіпотеза.

З. 27. 04. 01

Дедуктивні умовиводи.

З. 27. 04. 02;

З. 27. 05. 01;

З. 27. 06. 01

Індуктивні умовиводи.

З. 27. 04. 03

Аналогія.

ПП. 15

Культурологія

З. 28. 01. 01

Діяльнісний підхід у культурології.

З. 28. 01. 02

Культура та природа.

З. 28. 01. 03

Культура та цивілізація.

З. 28. 02. 01

Компаративний аналіз культур.

З. 28. 02. 02

Еволюція культури.

З. 28. 03. 01

Еволюція культури.

З. 28. 03. 02;

З. 28. 04. 02

Культурний простір та зв’язки.

З. 28. 04. 01

Еволюція культури.

З. 28. 04. 03

Ідея “прогресу”.

З. 28. 05. 01

Контекстуалізація.

З. 28. 05. 02

Діяльнісний підхід у культурології.

З. 28. 05. 03

Етнічні культури в умовах глобалізації.

ПП. 16

Екологія

З. 30. 01. 04;

З. 30. 02. 04;

З. 30. 03. 04;

З. 30. 04. 04;

З. 30. 05. 04

Прикладні аспекти екології.

Екологічні проблеми України та її регіонів.

Стратегія і тактика збереження та стабільного розвитку життя на Землі.

Основи теоретичної екології.

Стратегія і тактика збереження та стабільного розвитку життя на Землі.

ПП. 17

Забезпечення соціальної, природної та техногенної безпеки

 1. З. 31. 01. 01

 1. Безпека в системі “людина – техніка - середовище”.

 1. З. 31. 01. 02

 1. Поняття про людській чинник та його роль у виникненні небезпек.

 1. З. 31. 01. 03;

 2. З. 31. 06. 02;

 3. З. 31. 07. 02

 1. Шкідливі і небезпечні чинники життєвого середовища.

 1. З. 31. 01. 04

 1. Безпосередні причини події, випадку, інциденту.

 1. З. 31. 01. 05

 1. Загальні поняття аналізу та оцінки ризиків.

 1. З. 31. 02. 01;

 2. З. 31. 03. 01

 1. Узагальнена модель забезпечення безпеки життєдіяльності людини.

 1. З. 31. 02. 02

 1. Методологічні основи визначення небезпечних об’єктів та процесів.

 1. З. 31. 02. 03

 1. Засоби та заходи забезпечення безпеки.

 1. З. 31. 02. 04;

 2. З. 31. 06. 04

Логічна побудова дерева подій.

 1. З. 31. 02. 05;

 2. З. 31. 03. 04

Якість – категорія безпеки.

 1. З. 31. 03. 02;

 2. З. 31. 04. 02

 1. Якісний і кількісний аналіз рівня ризиків.

 1. З. 31. 03. 03

 1. Прийнятний рівень ризику.

 1. З. 31. 04. 01;

 2. З. 31. 05. 01;

 3. З. 31. 06. 01;

 4. З. 31. 07. 01

 1. Управління безпекою життєдіяльності.

 1. З. 31. 04. 03;

 2. З. 31. 05. 02

 1. Бар’єри для попередження і захисту.

 1. З. 31. 04. 04;

 2. З. 31. 05. 03;

 3. З. 31. 06. 03

 1. Класифікація та характеристика типових видів небезпечних ситуацій.

 1. З. 31. 04. 05

  Поняття про причинно-наслідкові зв’язки виникнення випадків та інцидентів з урахуванням кореневих та безпосередніх причин.

 1. З. 31. 07. 03

  Засоби та заходи забезпечення безпеки.

 1. З. 31. 08. 01

  Державне управління та нагляд за безпекою життєдіяльності.

 1. З. 31. 08. 02

Положення про розслідування та облік випадків та інцидентів невиробничого характеру.

З. 31. 08. 03

Поняття про індикатори сталого розвитку. Індекс людського розвитку.

З. 31. 08. 04

Безпека - базовий чинник сталого людського розвитку.

З. 31. 08. 05

Культура безпеки. Декларація про безпеку.

З. 31. 09. 01

Методи та методики кількісної оцінки екологічних та соціальних наслідків випадків та інцидентів.

З. 31. 09. 02

Аналіз видів, наслідків та критичності відмов елементів системи.

З. 31. 09. 03

Прямі та непрямі оцінки шкоди для людей та довкілля..

З. 31. 09. 04

Оцінка екологічних та соціальних ризиків виникнення несприятливого впливу.

З. 31. 09. 05

Паспорт безпеки речовин, матеріалів. Паспорт ризику об’єкту.

ПП. 18

Цивільний захист об’єктів господарювання

2. 01. 01. 01

Моделювання сценаріїв виникнення надзвичайних ситуацій.

2. 01. 01. 02

  Методи спостереження та контролю.

2. 01. 01. 03

Методи визначення джерел небезпеки.

2. 01. 02. 01

  Порядок розробки декларації про безпеку.

2. 01. 02. 02

  Класифікація надзвичайних ситуацій.

2. 01. 02. 03

Єдина державна система запобігання і реагування на надзвичайні ситуації техногенного та природного характеру.

2. 01. 02. 04

Фінансові та матеріальні резерви для запобігання та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій.

2. 01. 02. 05

Практична підготовка та відпрацювання дій за планами реагування на надзвичайні ситуації.

2. 01. 03. 01

  Системи централізованого та локального оповіщення населення.

2. 01. 03. 02

  Порядок надання інформації у сфері захисту населення та територій..

2. 01. 04. 01

  Моніторинг радіаційної, хімічної та біологічної небезпек.

2. 01. 04. 02

  Прилади для визначення виду і ступеню зараження об'єкта радіоактивними, біологічними та небезпечними хімічними речовинами.

2. 01. 04. 03

  Організація позначення межі зон зараження відповідно до їх типів та рівня.

2. 01. 04. 04

  Положення, інструкції про порядок ведення документації при радіаційному, біологічному та хімічному контролі.

4. 01. 01. 01

  Основні заходи захисту населення та територій у надзвичайних ситуаціях.

4. 01. 01. 02

  Засоби індивідуального захисту.

4. 01. 02. 01

  Критерії та основні принципи проведення евакуаційних заходів.

4. 01. 02. 02

  Евакуаційні органи, їх функції та завдання.

4. 01. 03. 01

  Захисні споруди цивільної оборони (сховища, протирадіаційні укриття), їх обладнання та типові вимоги по експлуатації.

4. 01. 03. 02

Використання підземного простору міст і населених пунктів.

4. 01. 04. 01

  Рятувальні та інші невідкладні роботи при ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій.

4. 01. 04. 02

Аварійно-відновлювані роботи на комунальних та виробничих комунікаціях.

4. 01. 04. 03

Особливості проведення рятувальних та інших невідкладних робіт при ліквідації епідемічних осередків. Зміст та організація режимно-обмежувальних заходів.

4. 01. 05. 01

Організація проведення спеціальної обробки в стаціонарних та польових умовах.

4. 01. 05. 02

Технічні засоби спеціальної обробки.

4. 01. 05. 03

Вимоги безпеки при проведенні спеціальної обробки.

4. 01. 05. 04

Повна та часткова обробка людей.

ПП. 19

Охорона праці

2. 02. 01. 01

  Управління охороною праці, інструктажі з питань охорони праці.

2. 02. 01. 02

  Вимоги безпеки до технологічного обладнання та процесів.

2. 02. 01. 03

  Електробезпека та пожежна безпека.

2. 02. 01. 04

  Аналіз стану безпеки праці в галузі.

2. 02. 01. 05;

2. 02. 02. 04

  Основи фізіології праці.

2. 02. 02. 01

  Санітарно-гігієнічні вимоги та їх реалізація в технологічному процесі.

2. 02. 02. 02

  Вплив шкідливих речовин на здоров’я працюючих.

2. 02. 02. 03

  Аналіз та профілактика професійних захворювань в галузі.

4. 02. 01. 01

  Контроль за дотриманням безпеки праці.

4. 02. 01. 02

  Державний нагляд і громадський контроль за охороною праці.

4. 02. 01. 03

  Засоби колективного та індивідуального захисту працівників.

4. 02. 01. 04

  Профілактичні заходи щодо запобігання травматизму.

4. 02. 01. 05

  Профілактичні заходи щодо запобігання аварій.

4. 02. 02. 01

  Контроль за дотриманням санітарно-гігієнічних вимог.

4. 02. 02. 02

  Класифікація умов праці за шкідливими факторами та оцінка їх відповідності санітарно-гігієнічним вимогам.

4. 02. 02. 03

  Державний нагляд і громадський контроль за дотриманням санітарно-гігієнічних норм.

4. 02. 02. 04

Профілактичні заходи щодо запобігання професійних захворювань та отруєнь.

4. 03. 01. 01

Розслідування нещасних випадків та аварій.

4. 03. 01. 02;

4. 03. 02. 02

Положення про розслідування та облік нещасних випадків, професійних захворювань та аварій на підприємствах, в установах і організаціях.

4. 03. 02. 01

Розслідування нещасних випадків та аварій.

3. 31. 07. 02

Методи кількісної оцінки екологічних та соціальних наслідків випадків та інцидентів.

3. 31. 07. 03

  Аналіз видів, наслідків та критичності відмов.

3. 31. 07. 04

  Прямі та непрямі оцінки шкоди для людей та довкілля.

3. 31. 07. 05

Оцінка екологічних та соціальних ризиків виникнення несприятливого впливу.

Маркетинг, як система засадних положень та заходів управління в умовах ринку

Основні категорії поняття та ідеологія маркетингу

Сучасна концепція маркетингу

Система маркетингової інформації та маркетингових досліджень

Класифікація, аналіз та оцінка стану ринків підприємства

Оцінка стану маркетингового середовища

Товари і товарна політика підприємств

Організація та управління маркетингом

Природничо-наукова підготовка

З. 19. 09. 01

Зовнішньоекономічні зв’язки.

ПН.001

Лінійна алгебра

З. 19. 09. 02

Закономірності переходу від директивно-планової до ринкової економіки.

З. 19. 09. 03

Формування економічної системи України.

З.01.ЗП.О.01.03

Системи лінійних алгебраїчних рівнянь

З.01.ЗП.О.01.04

Власні вектори та власні числа лінійних операторів

ПН.002

Аналітична геометрія

3.03.ЗР.О.01.05

Системи координат і вектори на площині та у просторі

3.01.ЗР.О.01.06

Прямі та площини

3.01.ЗР.О.04.07

Криві та поверхні другого порядку

ПН.003

Диференціальне числення.

3.01.ЗР.О.02.01

Теорія границь і неперервність функції однієї змінної

3.01.ЗР.О.02.02

Похідна та диференціал функції однієї змінної

3.01.ЗР.О.02.03

Дослідження функції однієї змінної

3.01.ЗР.О.02.04

Визначення функції однієї змінної

3.01.ЗР.О.02.05

Часткові похідні та повний диференціал функції однієї змінної

3.01.ЗР.О.02.06

Визначення функції кількох змінних

3.01.ЗР.О.02.07

Часткова похідна та повний диференціал функції кількох змінних

3.01.ЗР.О.02.08

Дослідження функцій кількох змінних

ПР.004

Інтегральне числення функції однієї змінної

3.02.ЗР.О.01.02

Невизначений інтеграл

3.02.ЗР.О.01.03

Визначений інтеграл

ПН.005

Диференціальні рівняння

3.02.ЗР.О.01.06

Диференціальні рівняння першого порядку

3.02.ЗР.О.01.07

Диференціальні рівняння вищих порядків

ПН.006

Ряди

3.01.ЗР.О.05.05

Числові ряди

3.01.ЗР.О.05.02

Функціональні ряди

ПН.007

Кратні, криволінійні та поверхневі інтеграли

3.02.ЗР.О.02.04

Кратні інтеграли

3.02.ЗР.О.02.05

Криволінійні інтеграли

3.02.ЗР.О.02.06

Поверхневі інтеграли

Рівняння математичної фізики

3.02.ЗР.О.01.08

Класифікація та основні властивості рівнянь математичної фізики

3.02.ЗР.О.01.09

Методи розв'язання рівнянь математичної фізики

Елементи теорії ймовірностей і математичної статистики

3.03.ЗР.О.02.02

Елементи теорії ймовірностей

3.01.ЗР.О.02.03

Елементи математичної статистики

ПН.010

Фізичні основи механіки.

З.07.ПР.О.01.01

Кінематика та динаміка твердого тіла

З.07.ЗР.О.03.02

Застосування законів збереження в механіці та елементи теорії пружності

ПН.011

Основи термодинаміки.

З.08.ЗР.О.01.01

Основні закони рідин і газів

З.09.ЗР.О.01.01

Молекулярно-кінетична теорія та рівняння газового стану

З.09.ЗР.О.03.01

Перше та друге начало термодинаміки

З.10.ЗР.О.01.01

Фізична кінетика і фазові перетворення

ПН.012

Електрика і магнетизм.

З.11.ЗР.О.01.01

Електростатика та закони постійного струму

З.11.ЗР.О.04.02

Магнітне поле та магнітні взаємодії

ПН.013

Коливання та хвилі.

З.12.ЗР.О.01.01

Фізика коливань та хвиль

З.13.ЗР.О.01.01

Геометрична, хвильова та квантова оптики

ПН.014

Основи фізики атомів, молекул та ядер

З.14.ЗР.О.01.01

Сучасні теорії будови атомів, молекул та атомного ядра

З.15.ЗР.О.01.01

Ядерне випромінювання та ядерні реакції

ПН.015

Основні закони і поняття хімії

З.04.ЗР.О.01.01

Атомно-молекулярна теорія

З.04.ЗР.О.01.02

Основні закони хімії

З.04.ЗР.О.01.03

Класифікація та номенклатура хімічних сполук

ПН.016

Будова атомів і види хімічного зв’язку

З.04.ЗР.О.01.04

Будова атома і систематика хімічних елементів

З.04.ЗР.О.01.05

Хімічний зв’язок і будова молекул

ПН.017

Закономірності перебігу хімічних процесів

З.05.ЗР.О.01.01

Енергетика хімічних процесів

З.05.ЗР.О.01.02

Дисперсійні системи

З.05.ЗР.О.01.03

Електрохімічні процеси

ПН.018

Характеристика металів і неметалів

З.05.ЗР.О.02.01

Загальна характеристики неметалів

З.05.ЗР.О.02.02

Загальна характеристика металів

ПН.019

Хімічні елементи і матеріали, які використовують у будівництві

З.05.ЗР.О.02.03

Метали підгрупи берилія та їх сполуки

З.05.ЗР.О.02.04

Кремній і його сполуки

ПН.020

Поняття системи

З.06.ЗР.О.01.01

Визначення системи

З.06.ЗР.О.01.02

Типи систем

З.06.ЗР.О.01.03

Аналіз і синтез у системних дослідженнях

ПН.021

Основи аналізу систем

З.06.ЗР.О.01.04

Декомпозиція систем

З.06.ЗР.О.01.05

Агрегування систем

ПН.022

Системна характеристика інженерних задач і методів їх розв'язання

З.06.ЗР.О.01.06

Системний аналіз як розв'язання проблем

З.06.ЗР.О.01.07

Класи системних об'єктів та інженерних задач

З.06.ЗР.О.02.01

Методи пошуку і вибору розв’язань

З.06.ЗР.О.02.02

Моделювання у розв’язанні інженерних задач

ПН.023

Статика

З.16.ЗР.О.01.01

Зведення системи сил до рівнодіючої сили

З.16.ЗР.О.01.02

Умови рівноваги для збіжної системи сил

З.16.ЗР.О.01.03

Теорема про три непаралельні сили

З.16.ЗР.О.01.04

Момент сили відносно точки

З.16.ЗР.О.01.05

Пара сил і момент пари сил

З.16.ЗР.О.01.06

Основна теорема статики

З.16.ЗР.О.01.07

Умови рівноваги тіла для довільної системи сил

З.16.ЗР.О.01.08

Зведення до найпростішого вигляду плоскої системи сил

З.16.ЗР.О.02.01

Момент сили відносно осі

З.16.ЗР.О.02.02

Зведення до найпростішого вигляду просторової системи сил

З.16.ЗР.О.02.013

Умови рівноваги тіла для просторової системи сил

З.16.ЗР.О.02.04

Теорема Варіньона для просторової системи сил

ПН.024

Кінематика

З.17.ЗР.О.01.01

Кінематика точки

З.17.ЗР.О.01.02

Кінематика обертального руху тіла

З.17.ЗР.О.01.03

Кінематика плоскопаралельного руху тіла

З.17.ЗР.О.01.04

Кінематика сферичного руху тіла

З.17.ЗР.О.01.05

Кінематика вільного руху тіла

ПН.025

Динаміка

З.18.ЗР.О.01.01

Динаміка точки

З.18.ЗР.О.01.02

Динаміка поступального руху твердого тіла

З.18.ЗР.О.01.03

Динаміка обертального руху твердого тіла.

Динаміка плоскопаралельного руху тіла

З.18.ЗР.О.01.04

Принципи можливих переміщень

З.18.ЗР.О.01.05

Загальне рівняння динаміки

З.18.ЗР.О.01.06

Рівняння Лагранжа ІІ роду

З.18.ЗР.О.01.07

Малі коливання системи

З.18.ЗР.О.02.01

Теорема про рух центра мас матеріальної системи

З.18.ЗР.О.02.02

Теорема про зміну кількості руху точки і системи

З.18.ЗР.О.02.03

Теорема про зміну кінетичної енергії точки і системи

ПН.026

Основні принципи роботи з персональними ком-п’ютерами

З.19.ЗР.О.01.01

Основні відомості про обчислювальну техніку

З.19.ЗР.О.01.02

Периферійні засоби ЕОМ

З.19.ЗР.О.01.03

Основні поняття операційної системи

З.19.ЗР.О.01.04

Робота з файлами на дисках

ПН.027

Операційна система

MS DOS

З.19.ЗР.О.01.05

Загальна характеристика MS DOS

З.19.ЗР.О.01.06

Робота з файлами і каталогами в DOS

З.19.ЗР.О.02.01

Програма-оболонка Norton Commander (NC)

З.19.ЗР.О.02.02

Зміст і управління панелями NC

З.19.ЗР.О.02.03

Робота з файлами і каталогами в NC

З.19.ЗР.О.02.04

Norton Utilities

З.19.ЗР.О.03.01

Програми-архіватори

ПН.028

Операційне середовище Windows

З.19.ЗР.О.04.01

Можливості та функції середовища Windows

З.19.ЗР.О.04.02

Робота в середовищі Windows

З.19.ЗР.О.04.03

Управління програмними файлами Windows

З.19.ЗР.О.04.04

Засоби створення додатків до Windows

ПН.029

Додатки до операцій

З.20.ЗР.О.01.01

Текстові процесори

ного середовища

З.20.ЗР.О.02.01

Електронні таблиці

Windows

З.20.ЗР.О.03.01

Програми управління базами даних

З.20.ЗР.О.04.01

Ділова графіка

ПН.030

Мови програмування високого рівня

З.21.ЗР.О.01.01

З.21.ЗР.О.01.02

Створення алгоритмів.

Основи програмування

ПН.031

Небезпечні та шкідливі фактори середовища

З.22.ЗП.О.01.01

Навколишнє, виробниче, побутове середовище, проблема безпеки людини

З.22.ЗП.О.01.02

Джерела забруднення навколишнього середовища

Класифікація небезпечних та шкідливих виробничих факторів

З.22.ЗП.О.01.03

Основи прогнозування та моделювання умов виникнення небезпечних ситуацій

З.22.ЗП.О.02.01

Вплив метеорологічних умов виробничого середовища

З.22.ЗП.О.02.02

Шкідливі речовини в повітрі робочої зони

З.22.ЗП.О.02.03

Виробничий пил як професійна шкідливість

З.22.ЗП.О.02.04

Захист від шуму та вібрації

З.22.ЗП.О.02.05

Виробничі випромінювання

З.22.ЗП.О.02.06

Електромагнітні поля – природні та антропогенні

ПН.032

Безпека системи “людина-життєве середовище”

З.22.ЗП.О.03.01

Основи виробничої санітарії

З.22.ЗП.О.03.02

Основи фізіології праці та комфортних умов життєдіяльності

З.22.ЗП.О.03.03

Екологічна оцінка результатів діяльності у сфері охорони праці

З.22.ЗП.О.04.01

Основи законодавства України про охорону праці

З.22.ЗП.О.04.02

Організаційні основи створення безпечних умов праці на виробництві

З.22.ЗП.О.04.03

Розслідування та облік випадків виробничого травматизму, професійних захворювань, аварій

З.22.ЗП.О.04.04

Управління охороною праці в будівництві

З.22.ЗП.О.04.05

Санітарно-побутове обслуговування

ПН.033

Безпека будівельного виробництва

З.23.ЗП.О.02.01

Основи технічної безпеки будівництва

З.23.ЗП.О.02.02

Електробезпека

З.23.ЗП.О.02.03

Безпечна експлуатація основних будівельних машин та обладнання

З.23.ЗП.О.02.04

Безпека експлуатації ємностей, апаратів, систем та обладнання з надлишковим тиском

З.23.ЗП.О.02.05

Безпечна організація будівельних майданчиків та дільниць робіт

З.23.ЗП.О.02.06

Безпека виконання земляних робіт.

З.23.ЗП.О.02.07

Безпека виконання основних видів будівельно-монтажних робіт

З.23.ЗП.О.02.08

Основи пожежної безпеки на будівельному майданчику

ПН.034

Загальні положення основ екології

З.24.ЗП.О.01.01

Предмет і задачі екології. Основні терміни й поняття

З.24.ЗП.О.01.02

Еволюція взаємовідносин людини і природи

З.24.ЗП.О.01.03

Масштаби антропогенного впливу на природу

ПН.035

Природокористування

З.24.ЗП.О.02.01

Природокористування та проблеми його вирішення

З.24.ЗП.О.02.02

Природні ресурси і види їх використання

З.24.ЗП.О.02.03

Аспекти раціоналізації природокористування

З.24.ЗП.О.02.04

Науково-технічний прогрес і природокористування. Управління природокористуванням

ПН.036

Охорона природи

З.24.ЗП.О.03.01

Охорона навколишнього природного середовища

З.24.ЗП.О.03.02

Види забруднень довкілля та напрями його охорони

З.24.ЗП.О.03.03

Природоохоронна діяльність підприємств

З.24.ЗП.О.03.04

Інженерна охорона довкілля

Професійна та практична підготовка за напрямом

ПП.001

Сутність інженерної справи

ПФ.С.02.ПП.О.05.01

Сучасна інженерна справа

ПФ.С.02.ПП.О.05.02

Історичний нарис інженерної справи

ПП.002

Види інженерної діяльності у сфері будівництва

ПФ.С.02.ПП.О.05.03

Будинки і споруди

ПФ.С.02.ПП.О.05.04

Будівельний процес

ПП.003

Технічна механіка рідини і газу

ПФ.С.06.ЗР.О.01.01

Гідростатика

ПФ.С.06.ЗР.О.02.01

Гідравлічні опори і рух рідини в напірних трубопроводах

ПФ.С.06.ЗР.О.03.01

Рівномірний рух рідини у відкритих руслах

ПФ.С.06.ЗР.О.01.02

Гідравлічні розрахунки тиску водних і повітряних потоків на споруди

ПФ.С.06.ЗР.О.02.02

Відцентрові насоси

ПП.004

Загальні поняття про напружено-деформо-ваний стан конструкцій

ПФ.С.04.ПР.О.17.01

Загальні поняття про напружено-деформований стан конструкцій

ПФ.С.04.ПР.О.17.02

Зовнішні навантаження.

ПФ.С.04.ПР.О.01.04

Класифікація конструктивних елементів

ПП.005

Механічні властивості матеріалів і критерії міцності

ПФ.С.04.ПР.О.18.01

Механічні властивості матеріалів і методи їх визначення

ПФ.С.04.ПР.О.17.03

Критерії міцності

ПП.006

Напружено-дефор-мований стан

стержнів

ПФ.С.04.ЗР.О.03.01

Загальні поняття про напружено-деформований стан стержнів

ПФ.С.04.ЗР.О.03.02

Геометричні характеристики поперечних перерізів та їх знаходження

ПФ.С.04.ЗР.О.03.03

Види внутрішніх зусиль і переміщень, їх зв’язки між собою

ПФ.С.04.ЗР.О.03.04

Рівняння рівноваги

ПФ.С.04.ЗР.О.03.05

Методи знаходження зусиль і переміщень

ПП.007

Розрахунок статично-невизначуваних систем

ПФ.С.04.ЗР.О.05.01

Загальні поняття про статичну невизначуваність

ПФ.С.04.ЗР.О.05.02

Методи розкриття статичної невизначуваності

ПФ.С.04.ЗР.О.05.03

Розрахунок балок на пружній основі

ПП.008

Визначення напружень і оцінка міцності

ПФ.С.04.ЗР.О.06.01

Знаходження нормальних напружень

ПФ.С.04.ПР.О.01.03

Знаходження дотичних напружень

ПФ.С.04.ПР.О.17.02

Оцінки міцності

ПП.009

Поздовжньо-поперечний згин і стійкість

стержнів

ПФ.С.04.ЗР.О.07.01

Загальні поняття про поздовжньо-поперечний згин

ПФ.С.04.ЗР.О.07.02

Диференційне рівняння рівноваги і його розв’язок

ПФ.С.04.ЗР.О.07.03

Стійкість стержнів

ПФ.С.04.ЗР.О.07.04

Методи знаходження критичної сили

ПФ.С.04.ЗР.О.07.05

Загальні рівняння рівноваги і знаходження реакцій у в'язях

ПП.010

Кінематичний аналіз і статичний розрахунок стержневих систем

ПФ.С.04.ЗР.О.08.01

Кінематичний аналіз плоских і просторових стержневих систем

ПФ.С.04.ЗР.О.09.01

Основи статичного розрахунку плоских та просторових стержневих систем

ПФ.С.04.ЗР.О.09.02

Розрахунок статично-визначуваних систем на нерухомі навантаження

ПП.011

Теорія переміщень і основні енергетичні теореми

ПФ.С.04.ЗР.О.10.01

ПФ.С.04.ЗР.О.10.01

Дійсні та можливі роботи

Узагальнені сили і переміщення

ПФ.С.04.ЗР.О.10.03

Формула Максвелла-Мора і техніка обчислення переміщень.

Теореми про взаємність робіт, переміщень і реакцій

ПФ.С.04.ЗР.О.10.04

ПФ.С.04.ЗР.О.10.05

Потенціальна енергія деформації.

ПФ.С.04.ЗР.О.10.06

Теореми Лагранжа і Кастіліано

ПП.012

Розрахунок плоских стержневих систем

методом скінчених елементів

ПФ.С.04.ЗР.О.11.01

Дискретна модель розрахункової схеми

ПФ.С.04.ЗР.О.11.02

Матриці жорсткості стержневих скінчених елементів

ПФ.С.04.ЗР.О.11.03

Вузлові характеристики дискретної моделі

ПФ.С.04.ЗР.О.12.01

Рівняння рівноваги вузлів і матриця жорсткості дискретної моделі

ПФ.С.04.ЗР.О.12.02

Визначення зусиль у стержнях

ПП.013

Основні властивості будівельних матеріалів

ПФ.Д.02.ПР.О.03.01

Структурно-фізичні, фізико-хімічні властивості будівельних матеріалів

ПФ.Д.02.ПР.О.03.02

Експлуатаційні властивості будівельних матеріалів

ПФ.Д.02.ПР.О.03.03

Фізико-механічні випробування

ПП.014

Матеріали і вироби неорганічні

ПФ.Д.02.ПР.О.04.01

ПФ.Д.02.ПР.О.04.02

ПФ.Д.02.ПР.О.05.02

Природні та кам’яні матеріали, матеріали і вироби з мінеральних розплавів

Керамічні матеріали і вироби

Матеріали і вироби на основі неорганічних в’яжучих

ПФ.Д.02.ПР.О.05.01

Матеріали і вироби з безцементних в'яжучих

ПП.015

Матеріали і вироби на органічній основі

ПФ.Д.02.ПР.О.04.04

Матеріали і вироби на основі органічних в’яжучих і матеріалів рослинного походження

ПФ.Д.02.ПР.О.05.03

Полімерні матеріали і вироби

ПП.016

Допоміжні будівельні матеріали

ПФ.Д.02.ПР.О.05.04

Теплоізоляційні та акустичні матеріали і вироби

ПФ.Д.02.ПР.О.03.04

Лакофарбові та інші опоряджувальні матеріали

ПФ.Д.02.ПР.О.04.05

Матеріали з вторинних сировинних продуктів

ПП.017

Нарисна та обчислювальна геометрія

ПФ.С.02.ПП.О.02.01

Проекційні системи.

ПФ.С.02.ПП.О.02.02

Основи теорії параметризації

ПФ.С.02.ПП.О.02.03

Криви лінії.

ПФ.С.02.ПП.О.02.04

Багатограники.

ПФ.С.02.ПП.О.02.05

Способи утворення поверхонь.

ПФ.С.02.ПП.О.02.06

Метричні і позиційні задачі, нарисної геометрії.

ПФ.С.02.ПП.О.02.07

Інтерполяція і апроксимація ліній і поверхонь.

ПФ.С.02.ПП.О.02.08

Розгортки поверхонь.

ПФ.С.02.ПП.О.02.09

Аксонометрія.

ПФ.С.02.ПП.О.02.10

Проекції з числовими позначками.

ПФ.С.02.ПП.О.02.11

Тіні архітектурних об”єктів.

ПФ.С.02.ПП.О.02.12

Перспектива.

ПФ.С.02.ПП.О.02.13

Геометричні задачи в системах автоматизованого проектування.

ПФ.С.02.ПП.О.02.14

Дискретне моделювання об”єктів проектування.

ПП.018

Інженерна та комп’ютерна графіка.

ПФ.С.02.ПП.О.03.01

Вимоги державних стандартів до оформлення будівельних та машинобудівельних креслень.

ПФ.С.02.ПП.О.03.02

Проекційне креслення.

ПФ.С.02.ПП.О.03.03

Машинобудівне креслення.

ПФ.С.02.ПП.О.03.04

Схеми.

ПФ.С.02.ПП.О.03.05

Будівельне креслення.

ПФ.С.02.ПП.О.04.01

Основи комп”ютерної графіки.

ПФ.С.02.ПП.О.04.02

Алгоритм формування зображень.

ПФ.С.02.ПП.О.04.03

Управління зображенням на екрані дисплея.

ПФ.С.02.ПП.О.04.04

Управління режимами креслення.

ПФ.С.02.ПП.О.04.05

Редагування зображень

ПФ.С.02.ПП.О.04.06

Робота з блоками. Побудова тривимірних об”єктів.

ПП.019

Основи стандартизації. Метрологія

ПФ.С.02.ЗП.О.01.01

Метрологічне забезпечення виробництва

ПФ.С.02.ЗП.О.01.02

Законодавча база метрології

ПФ.С.02.ЗП.О.01.03

Статистичний аналіз і оцінка похибок вимірювання

ПП.020

Управління якістю продукції та ефективність стандартизації

ПФ.С.02.ЗП.О.01.04

Елементи системи якості, система розробки і постановки продукції на виробництво

ПФ.С.02.ЗП.О.01.05

Екологічна ефективність стандартизації

ПФ.С.02.ЗП.О.01.06

Правове регулювання стандартизації

Виробничо-господарська діяльність та роль в ній менеджменту і маркетингу

Основні аспекти виробничо-господарскої діяльності в ринкових умовах

Менеджмент і маркетинг, як методологія і система управління організаціями

Організації, як об’єкт управління

Організації, як соціально-економічні системи

Організаційно-управлінські структури, спеціалізація та делегування повноважень.

Інтеграція в системах управління

Технологія, техніка, методи і моделі управління організаціями

Процес управління організаціями, основні підходи

Цілі, задачі, умови діяльності та методи управління

Моделі та методи прийняття рішень

Інформація та інформаційні технології в управлінні

Функції управління

Планування в управлінні організаціями і система планування на підприємствах будівельної галузі

Стратегічно-тактичне та оперативне планування на підприємстві

Організація виробничої діяльності на підприємстві.

Мотивація стимулювання

Система контролю та регулювання діяльності підприємства

Специфічні функції управління підприємствами будівельної галузі

ПП.021

Топографічні плани і карти

ПФ.Д.01.ПР.О.01.01

Відображення рельєфу на топопланах

ПФ.Д.01.ПР.О.02.01

Системи координат

ПФ.Д.01.ПР.О.01.02

Геодезичні мережі

ПП.022

Геодезичні роботи

ПФ.Д.01.ПР.О.02.02

Топографічна зйомка

ПФ.С.01.ПР.О.01.02

Геодезичний контроль

ПП.023

Геологічна будова землі та геологічні процеси

ПФ.С.03.ПР.О.01.01

Загальні відомості про землю і склад земної кори

ПФ.С.03.ПР.О.01.03

Породоутворюючі мінерали і гірські породи

ПФ.С.03.ПР.О.03.01

Ендогенні й екзогенні геологічні процеси

ПФ.С.03.ПР.О.03.02

Основи динаміки підземних вод

ПП.024

Інженерно-геологічна

характеристика грунтів і регіональна інженерна геологія

ПФ.С.03.ПР.О.02.01

Основи грунтознавства

ПФ.С.03.ПР.О.03.03

Інженерно-геологічні процеси та явища

ПФ.С.03.ПР.О.01.03

Регіональна інженерна геологія

ПП.025

Планування міст

ПФ.Д.01.ПР.О.03.01

Функціональні зони міста

ПФ.Д.01.ПР.О.05.01

Структурні елементи сельбищної території

ПФ.Д.01.ПР.О.04.03

Території споруд зовнішнього транспорту

ПФ.Д.01.ПР.О.03.02

Стадії планувального проектування

ПП.026

Транспорт

ПФ.Д.01.ПР.О.05.02

Вулично-дорожня мережа міст

ПФ.Д.01.ПР.О.05.03

Види транспорту і транспортні розрахунки (розв'язки?)

ПФ.Д.01.ПР.О.04.02

Транспортні споруди

ПП.027

Правові та організаційні проблеми охорони праці

ПФ.С.10.ПР.О.08.01

Основи законодавства України про охорону праці

ПФ.С.10.ПР.О.08.02

Організаційні основи створення безпечних умов праці на виробництві

ПФ.С.10.ПР.О.08.03

Джерела небезпеки на виробництві

ПФ.С.10.ПР.О.08.04

Управління охороною праці в будівництві

ПП.028

Основи виробничої санітарії

ПФ.С.10.ПР.О.08.05

Основні завдання виробничої санітарії та гігієни

ПФ.С.10.ПР.О.08.06

Основи фізіології праці та комфортних умов життєдіяльності

ПФ.С.10.ПР.О.08.07

Основи ергономіки та інженерної психології

ПФ.С.10.ПР.О.08.08

Повітря робочої зони

ПФ.С.10.ПР.О.08.09

Захист від шуму і вібрації

ПФ.С.10.ПР.О.08.10

Виробничі випромінювання

ПФ.С.10.ПР.О.08.11

Виробниче освітлення

ПП.029

Техніка безпеки в будівництві

ПФ.С.10.ПР.О.09.01

Основи технічної безпеки

ПФ.С.10.ПР.О.09.02

Електробезпека

ПФ.С.10.ПР.О.09.03

Безпека експлуатації основних будівельних машин та обладнання

ПФ.С.10.ПР.О.09.04

Безпека експлуатації апаратів та систем з надлишковим тиском

ПФ.С.10.ПР.О.09.05

Безпечна організація будівельних майданчиків і дільниць робіт

ПП.030

Основи пожежної безпеки на будівельних майданчиках

ПФ.С.10.ПР.О.09.06

Система запобігання пожеж

ПФ.С.10.ПР.О.09.07

Системи протипожежного захисту

ПФ.С.10.ПР.О.09.08

Організаційно-технічні протипожежні заходи та їх економічна ефективність.

ПП.031

Основи архітектурно-будівельного проектування

ПФ.Д.02.ПР.О.01.01

Суть архітектури, її визначення і задачі

ПФ.Д.02.ПР.О.01.02

Основні прийоми архітектурної композиції

ПФ.Д.02.ПР.О.01.03

Конструктивні системи будинків

ПФ.Д.02.ПР.О.01.04

Техніко-економічна оцінка проектів

ПП.032

Об’ємно-планувальні, композиційні та конструктивні рішення житлових, цивільних і промислових будинків і споруд

ПФ.Д.02.ПР.О.02.01

Житлові будинки та їх конструкції

ПФ.Д.02.ПР.О.02.02

Громадські будинки та їх конструкції

ПФ.Д.02.ПР.О.02.03

Промислові будинки та їх конструкції

ПП.033

Матеріали для металевих будівельних конструкцій

ПФ.С.05.ПР.О.03.01

Фізико-механічні властивості сталей

ПФ.С.05.ПР.О.03.02

Хімічний склад сталей

ПП.034

Матеріали для залізобетонних і кам’яних конструкцій

ПФ.С.05.ПР.О.03.03

Види бетонів для залізобетонних конструкцій та їх фізико-механічні властивості

ПФ.С.05.ПР.О.03.04

Арматура та її фізико-механічні властивості

ПФ.С.05.ПР.О.03.05

Матеріали для кам’яних конструкцій

ПП.035

Основні положення

розрахунку будівельних конструкцій і основ за методом граничних станів

ПФ.С.05.ПР.О.02.01

Групи граничних станів

ПФ.С.05.ПР.О.02.02

Нормативні й розрахункові навантаження та їх сполучення

ПП.036

Граничні стани і розрахунок елементів металевих конструкцій

ПФ.С.05.ПР.О.04.02

Центрально-розтягнуті та центрально-стиснуті стальні елементи

ПФ.С.05.ПР.О.04.02

Стальні елементи, що згинаються

ПФ.С.05.ПР.О.04.03

Позацентрово-стиснуті і позацентрово-розтягнуті стальні елементи

ПФ.С.05.ПР.О.04.04

Принципи забезпечення місцевої стійкості

ПП.037

З’єднання в будівельних конструкціях

ПФ.С.05.ПР.О.05.01

Болтові з’єднання

ПФ.С.05.ПР.О.05.02

Зварні з’єднання

ПП.038

Методи розрахунку перерізів елементів залізобетонних конструкцій

ПФ.С.05.ПР.О.04.05

Розрахунок міцності залізобетонних елементів, що згинаються, за нормальними та похилими перерізами

ПФ.С.05.ПР.О.04.06

Стиснуті та розтягнуті залізобетонні елементи

ПП.039

Основи механіки грунтів

ПФ.С.05.ПР.О.06.01

Фізико-механічні властивості грунтів

ПФ.С.05.ПР.О.06.02

Напруження і деформація в грунтовому середовищі

ПФ.С.05.ПР.О.06.03

Граничний напружений стан основ

ПП.040

Фундаменти неглибокого закладання

ПФ.С.05.ПР.О.06.04

Конструкція фундаментів неглибокого закладання і глибина закладання

ПФ.С.05.ПР.О.06.05

Розрахунок і конструювання жорстких і гнучких фундаментів

ПФ.С.05.ПР.О.06.06

Підготовка основ і влаштування штучних основ

ПП.041

Будівельні машини

ПФ.С.01.ПП.О.05.01

Деталі машин

ПФ.С.01.ПП.О.05.02

Вантажепід’ємні машини

ПФ.С.01.ПП.О.05.03

Машини для земляних робіт

ПП.042

Будівельне обладнання та експлуатація будівельних машин

ПФ.С.01.ПП.О.05.04

Машини для залізобетонних виробів

ПФ.С.01.ПП.О.05.05

Будівельний інструмент

ПФ.С.01.ПП.О.05.06

Автоматизація і експлуатація будівельних машин

ПФ.С.10.ПР.О.01.01

Зміст і структура будівельних процесів та їх складові

ПП.043

Теоретичні основи технології будівельного виробництва

ПФ.С.10.ПР.О.01.02

Основи технологічного проектування будівельного виробництва

ПФ.С.02.ПП.О.02.02

Технічне нормування

ПП.044

Сучасні методи виконання основних видів будівельних процесів

ПФ.С.02.ПП.О.02.03

Фізико-хімічні процеси та принципи виконання основних видів будівельних процесів

ПФ.С.02.ПП.О.02.04

Технологічна структура, параметри та режими виконання будівельних процесів

ПФ.С.10.ПР.О.02.01

Сучасні методи комплексної механізації і роботизації будівельних процесів

ПП.045

Технологія процесів монтажу будівельних конструкцій

ПФ.С.02.ПП.О.02.01

Основні положення технології монтажу

ПФ.С.02.ПП.О.02.02

Організація монтажного процесу

ПФ.С.02.ПП.О.02.03

Прийоми виконання монтажних операцій

ПФ.С.02.ПП.О.02.04

Механізація монтажу

ПП.046

Організаційні форми і структура управління в будівництві

ПФ.С.02.ПР.О.02.01

Оранізаційні форми і структура управління у будівництві

ПФ.С.02.ПР.О.02.02

Організаційно-технічна підготовка до будівництва об’єктів

ПФ.С.10.ПР.О.06.01

Організація парку будівельних машин та його експлуатація

ПФ.С.10.ПР.О.06.02

Організація комплектного забезпечення будівництва конструкціями і матеріалами

ПФ.С.10.ПР.О.06.03

Організація роботи транспорту в будівництві

ПП.047

Керівництво будівельним виробництвом

ПФ.С.10.ПР.О.06.04

Виробничо-економічний план будівельної організації

ПФ.С.10.ПР.О.06.05

Організація оперативного планування виробництва

ПФ.С.10.ПР.О.06.01

Технічна документація на будівництві

ПП.048

Виробничі моделі у будівництві

ПФ.С.10.ПР.О.03.03

Сітьові моделі й сітьові графіки

ПФ.С.10.ПР.О.03.01

Організація та графіки будівництва окремих будівель і споруд

ПФ.С.10.ПР.О.03.02

Організація та графіки будівництва комплексів будівель і споруд

ПП.049

Проектування об’єктів будівельного господарства і будівельних генеральних планів

ПФ.С.10.ПР.О.04.01

Призначення і види будівельних генеральних планів (БГП)

ПФ.С.10.ПР.О.04.02

Розрахунки об’єктів будівельного господарства

ПФ.С.10.ПР.О.04.03

Основні положення проектування будівельних генеральних планів

ПП.050

Економічна модель

діяльності будівельної організації

ПФ.С.08.ПР.О.01.01

Формування виробничої програми будівельної організації

ПФ.С.08.ПР.О.01.02

Виробничі фонди будівельних організацій

ПФ.С.08.ПР.О.01.03

Узагальнюючі економічні показники діяльності будівельних організацій

ПП.051

Ціноутворення та кошторисна справа у будівництві

ПФ.С.08.ПР.О.01.01

Визначення ціни будівельної продукції

ПФ.С.08.ПР.О.03.02

Кошторисна вартість будівництва

ПФ.С.08.ПР.О.01.02

Кошторисна документація

ПП.052

Характеристика будівельної індустрії

ПФ.С.10.ПР.О.07.01

Класифікація підприємств будівельної індустрії та їх місце у матеріально-технічній базі будівництва

ПФ.С.10.ПР.О.07.02

Загальна характеристика підприємств виробництва будівельних сумішей

ПФ.С.10.ПР.О.07.03

Загальна характеристика підприємств виробництва бетонних, залізобетонних і керамічних виробів

ПФ.С.10.ПР.О.07.04

Загальна характеристика підприємств виробництва металевих, електро- та санітарно-технічних і дерев’яних виробів

ПП.053

Виробництво будівельних сумішей

ПФ.С.01.ПР.О.04.01

Виробництво нерудних будівельних матеріалів

ПФ.С.01.ПР.О.04.02

Виробництво розчинів, бетонних і асфальтобетонних сумішей

ПП.054

Виробництво бетонних, залізобетонних та керамічних виробів

ПФ.С.01.ПР.О.04.03

Виробництво керамічних виробів

ПП.055

Виробництво металевих, санітарно- та електротехнічних і столярних виробів

ПФ.С.01.ПР.О.04.04

Виробництво металевих і дерев’яних виробів і конструкцій

ПФ.С.01.ПР.О.04.05

Виробництво сантехнічних та електротехнічних вузлів і виробів

ПФ.С.01.ПР.О.04.06

Виробництво будівельних матеріалів з місцевої сировини

ПП.056

Електричні кола

ПФ.С.09.ЗР.О.01.01

Електричні кола постійного струму

ПФ.С.09.ЗР.О.01.02

Електричні кола однофазового змінного струму

ПФ.С.09.ЗР.О.01.03

Трифазові кола електричного струму

ПФ.С.09.ЗР.О.01.04

Електричні вимірювання

ПП.057

Трансформатори та електротехнічні машини

ПФ.С.09.ЗР.О.02.01

Трансформатори

ПФ.С.09.ЗР.О.02.02

Асинхронні машини

ПФ.С.09.ЗР.О.02.03

Машини постійного струму

ПП.058

Електропривід та електрообладнання для будівництва

ПФ.С.09.ЗР.О.02.04

Електропривід

ПФ.С.09.ЗР.О.02.05

Основи електротехніки

ПФ.С.09.ПР.О.03.05

Електрообладнання будівельних майданчиків і підприємств будівельної індустрії

ПФ.С.09.ПР.О.02.06

Електрообладнання інженерних систем будівель

ПП.059

Водопостачання та водовідведення

ПФ.С.07.ПР.О.01.01

Системи водопостачання і каналізації населених пунктів, житлових і промислових об’єктів

ПФ.С.02.ПП.О.03.01.

Мережі водопроводу і споруди на них

ПФ.С.02.ПП.О.04.01

Мережі каналізації та споруди на них

ПП.060

Теплотехнічні розрахунки огороджуючих конструкцій, будівель та обладнання

ПФ.С.07.ЗР.О.02.01

Розрахунок теплотехнічних характеристик огороджуючих конструкцій

ПФ.С.07.ЗР.О.02.02

Розрахунок теплових балансів приміщень і будівель

ПФ.С.07.ПР.О.04.01

Види та розрахунок теплообмінників.

ПП.061

Системи створення мікроклімату приміщень різного призначення

ПФ.С.07.ПР.О.04.02

Системи опалення

ПФ.С.07.ЗР.О.04.01

Системи вентиляції

ПФ.С.07.ПР.О.04.02

Системи кондиціонування повітря

ПП.062

Системи та мережі теплопостачання та газопостачання.

ПФ.С.07.ЗР.О.04.03

Теплопостачання. Теплові мережі та їх обладнання

ПФ.С.07.ПР.О.04.04

Теплові пункти

ПФ.С.07.ПР.О.04.05

Газопостачання.

ПФ.С.07.ПР.О.04.06

Газові мережі

ПФ.С.07.ПР.О.04.07

Газоредукційні установки (ГРС, ГРП, ГРУ)

ПФ.С.07.ПР.О.04.07

Внутрішньодомові системи газопостачання та їх обладнання.

Професійна та практична підготовка

із спеціальних видів діяльності

Промислове і цивільне виробництво

ПП.063

Напружено-деформований стан тонкостінних стержнів

ПФ.Д.01.ПП.О.01.01

Секторіальні геометричні характеристики

ПФ.Д.01.ПП.О.01.02

Визначення зусиль, що виникають у тонкостінному стержні

ПП.064

Розрахунки стержнів на динамічні навантаження. Врахування пластичних деформацій

ПФ.Д.01.ПП.О.01.03

Визначення нормальних і дотичних напружень у тонкостінних стержнях і оцінка їх міцності

ПФ.Д.01.ПП.О.01.04

Розрахунок на удар

ПФ.Д.01.ПП.О.01.05

Коливання балок

ПФ.Д.01.ПП.О.01.06

Розрахунок балок з урахуванням пластичних деформацій

ПП.065

Напружено-деформований стан пластин

ПФ.Д.01.ПП.О.02.01

Плоский напружений стан. Згин пластин

ПФ.Д.01.ПП.О.02.03

Складний напружений стан і стійкість пластин

ПП.066

Застосування криволінійних координат для вирішення задач теорії пружності

ПФ.Д.01.ПП.О.02.04

Особливості використання криволінійних координат

ПФ.Д.01.ПП.О.02.05

Загальні рівняння теорії пружності у криволінійних координатах

Рішення деяких задач

ПП.067

Напружено-деформований стан оболонок

ПФ.Д.01.ПП.О.01.06

Гіпотези, загальні рівняння і співвідношення теорії оболонок

ПФ.Д.01.ПП.О.02.07

Безмоментний напружений стан оболонок

Загальний напружений стан деяких видів оболонок

ПП.068

Розрахунок плоских стержневих систем методом сил

ПФ.Д.01.ПП.О.03.01

Основна система і канонічні рівняння

ПФ.Д.01.ПП.О.03.02

Розрахунок на температуру і переміщення опор

ПФ.Д.01.ПП.О.03.03

Розрахунок нерозрізних балок за допомогою рівнянь трьох моментів і методу моментних фокусів

ПФ.Д.01.ПП.О.03.04

Статично невизначувані ферми, арки, комбіновані системи

ПП.069

Розрахунок плоских стержневих систем методом переміщень

ПФ.Д.01.ПП.О.03.05

Основна система і канонічні рівняння методу переміщень

ПФ.Д.01.ПП.О.03.06

Змішаний і комбінований методи

ПП.070

Розрахунок стержневих систем на рухоме навантаження

ПФ.Д.01.ПП.О.03.07

Лінії впливу в балках, фермах, розпірних системах

ПФ.Д.01.ПП.О.03.08

Завантаження ліній впливу нерухомим і рухомим навантаженням

ПП.071

Загальні рівняння будівельної механіки

ПФ.Д.01.ПП.О.03.09

Рівняння рівноваги

ПФ.Д.01.ПП.О.03.10

Геометричні та фізичні рівняння

ПФ.Д.01.ПП.О.03.11

Статико-геометрична аналогія

ПП.072

Стійкість стержневих систем

ПФ.Д.01.ПП.О.04.01

Методи розрахунку на стійкість

ПФ.Д.01.ПП.О.04.02

Диференціальне рівняння поздовжнього згину

ПФ.Д.01.ПП.О.04.03

Метод початкових параметрів

ПФ.Д.01.ПП.О.04.04

Розрахунок рам на стійкість

ПП.073

Основи динаміки стержневих систем

ПФ.Д.01.ПП.О.05.01

Методи розв’язання задач динаміки

ПФ.Д.01.ПП.О.05.02

Коливання систем з одним ступенем свободи

ПФ.Д.01.ПП.О.05.03

Коливання систем з кількома ступенями свободи

ПФ.Д.01.ПП.О.05.04

Коливання систем з нескінченим числом ступенів свободи

ПП.074

Балки і балочні конструкції

ПФ.Д.02.ПР.О.01.01

Схеми балочних кліток. Настили

ПФ.Д.02.ПР.О.01.02

Проектування балок складеного перерізу

ПФ.Д.02.ПР.О.01.03

Загальна і місцева стійкість балок

Вузли обпирання і поєднання балок

ПП.075

Центрально-стиснуті колони і стояки

ПФ.Д.02.ПР.О.03.01

Спеціальні центрально-стиснуті колони

ПФ.Д.02.ПР.О.03.02

Наскрізні центрально-стиснуті колони

ПФ.Д.02.ПР.О.03.03

Бази й оголовки колон

ПП.076

Каркаси одноповерхових промислових будівель

ПФ.Д.02.ПР.О.02.01

Загальна характеристика каркасів

ПФ.Д.02.ПР.О.02.02

Компонування каркасів

ПФ.Д.02.ПР.О.02.03

Конструктивні рішення

ПФ.Д.02.ПР.О.02.04

Навантаження та основи розрахунку

ПП.077

Колони одноповерхових промислових будівель

ПФ.Д.02.ПР.О.03.04

Визначення розрахункових довжин колон промислових будівель

ПФ.Д.02.ПР.О.03.05

Розрахунок і конструювання суцільних колон промислових будівель

ПФ.Д.02.ПР.О.03.06

Розрахунок і конструювання наскрізних колон промислових будівель

ПФ.Д.02.ПР.О.03.07

Вузли позацентрово стиснутих колон

ПП.078

Ригелі поперечних рам каркасу

ПФ.Д.02.ПР.О.04.01

Суцільні та наскрізні ригелі

ПФ.Д.02.ПР.О.04.02

Розрахунок і конструювання наскрізних ригелів

ПФ.Д.02.ПР.О.04.03

Розрахункові довжини і підбір перерізів елементів

ПФ.Д.02.ПР.О.04.04

Вузли ферм, їх розрахунок і конструювання

ПП.079

Підкранові конструкції

ПФ.Д.02.ПР.О.01.05

Конструктивні рішення підкранових і гальмівних конструкцій

ПФ.Д.02.ПР.О.01.06

Особливості розрахунку і конструювання підкранових конструкцій

ПП.080

Конструкції залізобетонних каркасних багатоповерхових будівель

ПФ.Д.03.ПР.О.01.01

Конструктивні та розрахункові схеми

ПФ.Д.03.ПР.О.01.02

Монолітні перекриття

ПФ.Д.03.ПР.О.01.03

Розрахунок балок монолітних ребристих перекриттів

ПФ.Д.03.ПР.О.01.04

Збірні залізобетонні перекриття

ПП.081

Розрахунок залізобетонних елементів за другою групою граничних станів

ПФ.Д.03.ПР.О.01.05

Основні поняття і передумови методу граничних станів щодо визначення експлуатаційних характеристик залізобетонних конструкцій

ПФ.Д.03.ПР.О.01.06

Розрахунок по утворенню тріщин у центрально-розтягнутих елементах і елементах, що згинаються

ПФ.Д.03.ПР.О.01.07

Особливості розрахунку прогинів залізобетонних конструкцій з урахуванням тріщин

ПП.082

Залізобетонні конструкції одноповерхових виробничих будівель

ПФ.Д.03.ПР.О.01.08

Конструктивні схеми каркасних одноповерхових будівель

ПФ.Д.03.ПР.О.01.09

Плити для покриттів промислових будівель (конструкції та розрахунок)

ПФ.Д.03.ПР.О.01.10

Конструкція та розрахунок кроквяних балок за міцністю та другою групою граничних станів

ПФ.Д.03.ПР.О.01.11

Типи, конструкція та розрахунок залізобетонних ферм покриттів промислових будівель

ПФ.Д.03.ПР.О.01.12

Колони виробничих одноповерхових будівель

ПП.083

Кам’яні та армокам’яні конструкції

ПФ.Д.03.ПР.О.03.01

Конструктивні схеми кам’яних будівель

ПФ.Д.03.ПР.О.03.02

Розрахунок центрально- та позацентрово- стиснутих елементів за міцністю, утворенню та розкриттям тріщин

ПФ.Д.03.ПР.О.03.03

Конструкція та розрахунок стін і перемичок

ПП.084

Фундаменти глибокого закладання

ПФ.Д.03.ПР.О.03.01

Види фундаментів глибокого закладання

ПФ.Д.03.ПР.О.03.02

Особливості роботи і загальні положення розрахунку фундаментів глибокого закладання

ПП.085

Пальові фундаменти

ПФ.Д.04.ПР.О.02.01

Конструкції паль і пальових фундаментів

ПФ.Д.04.ПР.О.02.02

Робота одиночної палі в грунті та її несуча здатність

ПФ.Д.04.ПР.О.02.03

Розрахунок і конструювання ростверків

ПП.086

Фундаменти спеціальних будівель і споруд та у складних геологічних умовах

ПФ.Д.04.ПР.О.03.01

Основи і фундаменти на лесових просідаючих грунтах

ПФ.Д.04.ПР.О.03.02

Основи і фундаменти у складних умовах

ПФ.Д.04.ПР.О.03.03

Основи і фундаменти в умовах динамічної дії

ПП.087

Загальні положення технології та принципи організації зведення будівель і споруд

ПФ.Д.05.ПР.О.01.01

Основні принципи сучасних методів зведення будівель і споруд

ПФ.Д.05.ПР.О.01.02

Класифікація об’єктів за будівельно-технологічними ознаками

ПФ.Д.05.ПР.О.01.03

Періоди і технологічні стадії зведення будівель і споруд

ПФ.Д.05.ПР.О.01.04

Засоби механізації монтажних робіт при зведення об’єктів

ПФ.Д.05.ПР.О.01.05

Способи укрупнення та транспортування конструкцій

ПФ.Д.05.ПР.О.01.06

Методи зведення будівель і споруд

ПП.088

Сучасна технологія зведення будівель і організація будівельного потоку

ПФ.Д.05.ПР.О.01.07

Одноповерхові промислові будівлі

ПФ.Д.05.ПР.О.01.08

Багатоповерхові каркасні будівлі

ПФ.Д.05.ПР.О.01.09

Великопанельні житлові будинки

ПФ.Д.05.ПР.О.01.10

Крупноблочні будівлі та будівлі із об’ємних елементів

ПП.099

Зведення об’єктів із монолітного та збірно-моноліт-ного залізобетону

ПФ.Д.05.ПР.О.01.11

Особливості та методи зведення

ПФ.Д.05.ПР.О.01.12

Технологія зведення у ковзній опалубці

ПФ.Д.05.ПР.О.01.13

Технологія зведення в переставній та пневматичній опалубках

ПФ.Д.05.ПР.О.01.14

Технологія зведення з використанням незмінної опалубки

ПФ.Д.05.ПР.О.01.15

Технологія зведення об’єктів їз монолітно-збірного залізобетону

ПП.090

Основні положення про організацію матеріально-технічного

забезпечення будівельного виробництва

ПФ.Д.05.ПР.О.01.16

Організація комплектного забезпечення будівництва конструкціями і матеріалами

ПФ.Д.05.ПР.О.01.17

Організація парку будівельних машин і його експлуатація

ПФ.Д.05.ПР.О.01.18

Організація роботи транспорту в будівництві

ПП.091

Організація планування виробництва в будівельних організаціях

ПФ.Д.05.ПР.О.01.19

Виробничо-економічний план будівельної організації

ПФ.Д.05.ПР.О.01.20

Організація оперативного планування виробництва

ПФ.Д.05.ПР.О.01.21

Організація системи контролю якості в будівництвіСкачать документ

Похожие документы:

 1. Нформаційний пакет напрям підготовки 0921 "Будівництво " Спеціальність 092101 "Технологія будівельних конструкцій, виробів І матеріалів" Рівне 2007

  Документ
  Інформаційний пакет: напрям підготовки “Будівництво” (спеціальність “Технологія будівельних конструкцій, виробів і матеріалів” освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавр).
 2. Комплекс нормативних документів для розроблення складових системи галузевих стандартів вищої

  Документ
  Укладачі: Я.Я.Болюбаш, директор департаменту вищої освіти; К.М.Левківський кандидат історичних наук, професор; В.Л.Гуло, кандидат біологічних наук, доцент Л.
 3. Методичні рекомендації до вивчення окремих модулів та тем змістовий модуль Європейська освітня інтеграція Тема 1

  Методичні рекомендації
  Процес об’єднання Європи супроводжується формуванням єдиного як економічного, так і освітянського та наукового простору, розробкою єдиних критеріїв і стандартів у цій сфері в масштабах усього континенту.
 4. Методичні рекомендації щодо розробки складових стандартів вищої освіти Університету Львів 2012

  Методичні рекомендації
  Згідно з Положенням про освітньо-кваліфікаційні рівні (ступеневу освіту)1, системі вищої освіти України необхідно розробити нове покоління нормативної (освітньо-кваліфікаційні характеристики, засоби діагностики якості вищої освіти)
 5. Міністерство освіти І науки України (43)

  Документ
  Інформаційний пакет: напрям підготовки 0802 „Прикладна математика” (спеціальність „Інформатика” освітньо-кваліфікаційний рівень „бакалавр”). – Полтава.

Другие похожие документы..