Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Внеклассное мероприятие'
Ведущий Мы начинаем наш конкурс «Русская красавица». Издавна древние люди наделяли женщину магическими волшебными свойствами, припи­сывали ей колдовс...полностью>>
'Программа курса'
Назначение программы состоит в фундаментальной подготовке слушателей теории и практике проектирования, строительства и технического сопровождения лок...полностью>>
'Книга'
В России сейчас происходит переоценка ценностей, пересмотр событий, исторических моментов и явлений, исходя из вновь открывающихся фактов. В Волгогра...полностью>>
'Диплом'
Наружные отиты занимают важное место среди воспалительных заболеваний уха, составляя от 18% до 29% случаев. Распространённость наружных отитов увелич...полностью>>

План рахунків бухгалтерського обліку 21 > Форми бухгалтерського обліку 25 > Особливості організації бухгалтерського обліку 28 Контрольні запитання до розділу 1

Главная > Документ
Сохрани ссылку в одной из сетей:

Видавництво Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана

Найкращі книжки для найкращої освіти

Джога Р. Т., Сінельник Л. М., Дунаєва М. В.

Облік у бюджетних установах

Підручник / За ред. Р. Т. Джо-ги. — К.: КНЕУ, 2006. — 480 с.Тв.обкл.

Гриф надано Міністерством освіти і науки України

Лист№ 14/18-Г-45від 18.05.06

Ціна: 36,50 грн.

ISBN 966-574-892-0

Підручник підготовлено відповідно до програми навчальної дисципліни «Облік у бюджетних установах», включеної до навчального плану підготовки бакалаврів з обліку та аудиту. У ньому докладно розглянуто методику відобра­ження господарських операцій з надходження і витрачання бюджетних коштів, використання облікової інформації в управлінні бюджетним процесом.

Для студентів, аспірантів і фахівців різних ланок бюджетної сфери.

ЗМІСТ

Вступ 6

Розділ 1. ЗАСАДИ ПОБУДОВИ ОБЛІКУ В БЮДЖЕТНИХ

УСТАНОВАХ 7

  1. Облік в управлінні фінансово-господарською діяльністю бюджетних

установ 7

1.2. Бухгалтерський баланс 13

1.3. План рахунків бухгалтерського обліку 21

1.4. Форми бухгалтерського обліку 25

1.5. Особливості організації бухгалтерського обліку 28

Контрольні запитання до розділу 1 38

Розділ 2. ОБЛІК ДОХОДІВ І ВИДАТКІВ 39

2.1. Розпорядники бюджетних коштів, їхні права та обов'язки 39

2.2. Склад і класифікація доходів 42

2.3. Склад і класифікація видатків 46

2.4. Кошторис бюджетних установ, порядок його складання, розгляду і

затвердження 65

2.5. Облік доходів загального фонду 79

2.6. Облік доходів спеціального фонду 94

2.7. Облік касових видатків 103

2.8. Облік фактичних видатків 107

2.9. Облік зобов'язань 110

Тести до розділу 2 117

Розділ 3. ОБЛІК ФІНАНСОВО-РОЗРАХУНКОВИХ ОПЕРАЦІЙ 120

3.1. Принципи та форми грошових розрахунків 120

3.2. Облік касових операцій 133

3.3. Облік операцій з іноземною валютою 152

3.4. Облік інших коштів 160

3.5. Облік розрахунків із підзвітними особами 164

3.6. Облік розрахунків із відшкодуванням завданих збитків 188

3.7. Облік розрахунків за платежами й податками до бюджету 181

3.8. Облік розрахунків з іншими дебіторами і кредиторами 203
Тести до розділу 3 215

Розділ 4. ОБЛІК РОЗРАХУНКІВ З ОПЛАТИ ПРАЦІ, ГРОШОВОГО

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ, СТРАХУВАННЯ ТА СТИПЕНДІЙ 205

4.1. Праця й заробітна плата в бюджетних установах 205

4.2. Оперативний облік персоналу 206

4.3. Облік використання робочого часу 212

4.4. Форми та системи оплати праці 216

4.5. Порядок документального оформлення нарахування заробітної плати та

утримань із нарахованих сум 235

4.6. Синтетичний та аналітичний облік заробітної плати й пов'язаних із нею

розрахунків 248

4.7. Облік розрахунків зі страхування 255

4.8. Облік розрахунків зі стипендіатами 263

4.9. Облік розрахунків із грошового забезпечення військовослужбовців 275

Тести до розділу 4 280

Розділ 5. ОБЛІК НЕОБОРОТНИХ АКТИВІВ 284

5.1. Склад, класифікація та оцінювання необоротних активів 284

5.2. Облік надходження і наявності необоротних активів . . . 295

5.3. Облік зносу та відновлення необоротних активів .... 309

5.4. Облік вибуття необоротних активів 314

5.5. Інвентаризація необоротних активів 330

Тести до розділу 5 334

Розділ 6. ОБЛІК ЗАПАСІВ 338

6.1. Склад, класифікація та оцінювання запасів 338

6.2. Документація з обліку надходження і витрачання запасів 345

6.3. Облік запасів на складах та його зв'язок із обліком у бухгалтерії 352

6.4. Синтетичний облік запасів 358

6.5. Облік продуктів харчування 363

6.6. Облік медикаментів і виробів медичного призначення 381

6.7. Облік малоцінних та швидкозношуваних предметів 387

6.8. Особливості обліку військового майна 392

6.9. Інвентаризація запасів 398

Тести до розділу 6 403

Розділ 7. ОБЛІК ВИРОБНИЧИХ ВИТРАТ 405

7.1. Облік витрат і продукції виробничих (навчальних) майстерень 405

7.2. Облік витрат і продукції підсобних сільських господарств 407

7.3. Облік витрат на науково-дослідні роботи за договорами 409

7.4. Облік витрат і калькулювання послуг бюджетних установ 423

Тести до розділу 7 436

Розділ 8. ОБЛІК ВЛАСНОГО КАПІТАЛУ 439

8.1. Облік фондів 439

8.2. Облік результатів виконання кошторису 441

Тести до розділу 8 444

Література 445

Додатки 449

___________________________________________________________________________________________________

Замовлення видань КНЕУ

тел.:(044)238-63-19

тел.:(044)238-63-67

тел./факс: (044)537-61-71

тел./факс: (044)537-61-77

E-mail: andrushko@.ua

ТОВ “Міжнародний інститут бізнес-освіти КНЕУ

ім. Вадима Гетьмана ”

Р/р260050398600 в АБ “Брокбізнесбанк” м. Києва,

МФО 300249, код ЄДРПОУ 32961034.

04053, м. Київ, пл. Львівська, 14,
Скачать документ

Похожие документы:

 1. Книга пропонується увазі суддів, адвокатів, юристів, що працюють на підприємствах, в організаціях, установах, інших осіб, які цікавляться проблемами застосування цивільного права України

  Книга
  нодавства України: [В 4 т.] / А. Г. Ярема, В. Я. Кара-бань, В. В. Кривенко, В. Г. Ротань. — Т. 2. — К.: А.С.К.; Севастополь: Ін-т юрид. дослідж., 2004.
 2. Розділ І. Загальні положення 29 розділ ІІ

  Кодекс
  РОЗДІЛ ІХ. РЕНТНА ПЛАТА ЗА ТРАНСПОРТУВАННЯ НАФТИ І НАФТОПРОДУКТІВ МАГІСТРАЛЬНИМИ НАФТОПРОВОДАМИ ТА НАФТОПРОДУКТОВОДАМИ, ТРАНЗИТНЕ ТРАНСПОРТУВАННЯ ТРУБОПРОВОДАМИ ПРИРОДНОГО ГАЗУ ТА АМІАКУ ТЕРИТОРІЄЮ УКРАЇНИ 407
 3. "Організація І методика аудиту" підготовки бакалавра галузі знань 0305 "Економіка І підприємництво" за напрямами 030509 "Облік І аудит"

  Документ
  1. РОЗРОБЛЕНО у відповідності до вимог варіативної частини освітньо-кваліфікаційної характеристики, робочої програми навчальної дисципліни "Організація і методика аудиту" підготовки бакалавра галузі знань 0305 "Економіка
 4. На тлі світового досвіду

  Книга
  Ця публікація здійснена за підтримки Програми сприяння парламентові Украї­ни, яка фінінсується Агентством США з міжнародного розвитку (ІІ5АШ) в Україні через бюро СЮ5Т відповідно до угоди № 121-А-00-97-09003-00.
 5. Харківська національна академія міського господарства організація податкового контролю навчальний посібник

  Документ
  Організація податкового контролю: Навчальний посібник (для студентів 5 курсу денної і 6 курсу заочної форм навчання спеціальності 8.050106 «Облік і аудит»).

Другие похожие документы..