Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Документ'
Отдых в Марокко - это ни с чем не сравнимое погружение в восточную сказку с дворцами, парками, садами и озерами. Вас ждут древние города Рабат, Марра...полностью>>
'Реферат'
Вряд ли стоит напоминать, что компьютеры стали настоящими помощниками человека и без них уже не может обойтись ни коммерческая фирма, ни государствен...полностью>>
'Документ'
Для составления цепочек используются бусины, помеченные буквами: М, N, О, Р, S. В середине цепочки стоит одна из бусин М, О, S. На третьем - любая гл...полностью>>
'Документ'
Подавляющее большинство персональных компьютеров в мире работают в сетях. Локальные сети персональных компьютеров (часто их называют локальные вычисл...полностью>>

Про результати комплексної перевірки стану виконання Сумською районною державною адміністрацією повноважень щодо забезпечення соціально-економічного розвитку району

Главная > Документ
Сохрани ссылку в одной из сетей:

Довідка

про результати комплексної перевірки стану виконання
Сумською районною державною адміністрацією
повноважень щодо забезпечення соціально-економічного розвитку району

На виконання розпорядження голови обласної державної адміністрації від 05.06.2009 № 306 "Про комплексну перевірку стану виконання Сумською районною державною адміністрацією повноважень щодо забезпечення соціально-економічного розвитку району" проведено комплексну перевірку роботи Сумської райдержадміністрації.

Райдержадміністрація у своїй діяльності керується Конституцією і законами України, нормативно-правовими актами Президента України, Кабінету Міністрів України, центральних органів виконавчої влади, розпорядженнями та дорученнями голів обласної і районної державних адміністрацій. Проводиться організаторська робота, спрямована на поліпшення функціонування господарського комплексу, вирішення соціальних проблем, дотримання законних прав та інтересів громадян, збереження стабільної суспільно-політичної ситуації в районі.

Соціально-економічний розвиток. Відповідно до розпорядження голови Сумської облдержадміністрації від 19.09.2008 № 660 "Про організацію розроблення проекту програми економічного та соціального розвитку Сумської області на 2009 рік" райдержадміністрацією було надано затверджені основні прогнозні показники економічного та соціального розвитку Сумського району на 2009 рік, що відповідають загальній структурі основних соціально-економічних показників програми економічного та соціального розвитку Сумської області на 2009 рік. Проте розпорядження голови Сумської райдержадміністрації від 01.12.2008 № 1188 "Про організацію розроблення проекту програми економічного та соціального розвитку на 2009 рік" було видано з порушенням місячного терміну.

Рішенням Сумської районної ради від 28.01.2009 затверджено "Програму економічного та соціального розвитку Сумського району на 2009 рік".

Сумською райдержадміністрацією щоквартально проводяться колегії, на яких заслуховується економічний і соціальний стан району. За їх підсумками видаються розпорядження голови райдержадміністрації з визначенням конкретних планів по розв’язанню проблемних питань на рівні району. Економічною службою райдержадміністрації готуються довідки щодо соціально-економічного розвитку району, де характеризуються тенденції та конкретні статистичні факти розвитку окремих галузей.

Слід зазначити, що основні прогнозні показники економічного і соціального розвитку району за підсумками 2008 року виконано на 61,5%. Зокрема, за підсумками 2008 року темп промислового виробництва склав 74,7%, що на 13,3 в. п. менше, ніж передбачено програмою соціального і економічного розвитку району. Унаслідок цього обсяг реалізованої промислової продукції за 2008 рік становив 78,2 млн. грн., що на 66,8 млн. грн. менше, ніж передбачено програмою. Протилежні висновки можна зробити по інших показниках. Так, передбачений програмою показник по фонду оплати праці працівників робітників і службовців, працівників сільського господарства, малих підприємств (без військовослужбовців), було вже перевиконано за підсумками 11 місяців. Аналогічна ситуація по кількості створених нових робочих місць в усіх сферах економічної діяльності та ін.

На виконання розпоряджень голів облдержадміністрації від 25.11.2008 № 795, райдержадміністрації від 02.12.2008 № 1192 рішенням районної ради від 18.12.2008 затверджено заходи з мінімізації впливу негативних наслідків світової фінансової кризи на економіку району.

Першу звітність щодо виконання заходів з мінімізації впливу негативних наслідків світової фінансової кризи на економіку району було розглянуто на засіданні робочої групи 25.12.2008 під головуванням заступника голови райдержадміністрації (протокол засідання робочої групи № 1). Відповідно до складеного графіка проводяться засідання робочої групи з питань стабілізації економічної ситуації в районі, за підсумками яких складаються протокольні доручення, які затверджуються головою робочої групи, та направляються управлінням райдержадміністрації для відповідного реагування та визначення основних напрямків роботи.

З метою підвищення рівня ефективності виконання програми соціального та економічного розвитку району необхідно акцентувати увагу на налагодженні дієвого контролю за своєчасністю прогнозування та формування програми економічного і соціального розвитку району та її виконанням.

Промисловість. Аналіз роботи Сумської райдержадміністрації в частині стабільної, беззбиткової роботи промислових підприємств за 2008 рік, 5 місяців 2009 року та виконання розпоряджень голови облдержадміністрації свідчить про те, що райдержадміністрація приділяє недостатню увагу цьому питанню.

На території Сумського району працює 7 промислових підприємств основного кола. З них 2 підприємства (ДП "Сумиспирт" та ДП "Новосуханівський спиртовий завод") знаходяться у критичному фінансовому стані, на кожному з них порушено провадження у справі про банкрутство.

У 2008 році обсяги промислового виробництва скоротились на 25,3% проти 2007 року (14 місце серед районів). За обсягом реалізованої промислової продукції район посів 5 місце серед районів області (обсяг становив 78,2 млн. гривень, частка від загальнообласного показника – 0,6%). У розрахунку на 1 особу за рік реалізовано промислової продукції на 1,2 тис. гривень (10 місце серед районів області), що майже удвічі менше, ніж у 2007 році (2,1 тис. гривень, 5 місце).

За 4 місяці 2009 року реалізовано промислової продукції на 25,6 млн. гривень, що на 1,7 млн. гривень більше, ніж за відповідний період 2008 року. Частка регіону в загальному обсязі по області зросла до 0,7% (4 місце по області). У розрахунку на одну особу за 4 місяці 2009 року реалізовано продукції на 406,1 тис. гривень (+26,4 тис. гривень до 4 місяців 2008 року) (5 місце по області).

Питання розвитку промисловості Сумського району протягом 2008 року та 5 місяців 2009 року розглядалися 3 рази на колегіях райдержадміністрації, 8 разів на розширених нарадах при заступнику голови райдержадміністрації в комплексі з іншими питаннями. За результатами колегій було підготовлено розпорядження голови райдержадміністрації щодо вжиття необхідних заходів по забезпеченню виконання завдань з виробництва промислової продукції, передбачених програмою економічного та соціального розвитку району.

На виконання розпорядження голови облдержадміністрації від 23.06.2008 № 416 "Про роботу із збитковими промисловими підприємствами області всіх форм власності" райдержадміністрацією щоквартально надавався перелік промислових підприємств, що працювали збитково та аналіз роботи підприємств за звітний період та пропозиції щодо керівників цих підприємств, яких доцільно заслухати на засіданні обласної робочої групи. У 2009 році наради при заступнику голови райдержадміністрації з керівниками промислових підприємств проводилися 4 рази, про що свідчать протоколи нарад.

На виконання п. 4 розпорядження голови облдержадміністрації від 25.11.2008 № 795 "Про затвердження заходів з мінімізації впливу негативних наслідків світової фінансової кризи на економіку Сумської області та створення робочої групи з питань стабілізації економічної ситуації в регіоні" та заходів по розширенню внутрішньорегіонального ринку споживання промислової продукції місцевого виробництва за І квартал 2009 року райдержадміністрацією проведено роботу по реалізації цих заходів, але контроль щодо її результативності відсутній.

Райдержадміністрацією в грудні 2008 року направлено листи сільським та селищним головам району з рекомендаціями надавати представникам місцевих виробників продовольчих товарів вільні приміщення за пільговою орендною ставкою, а також при відкритті нових закладів торгівлі забезпечити укладання угод з обов’язковою наявністю частки продукції місцевого виробництва. Станом на 01.04.2009 інформація щодо результатів проведеної роботи сільськими та селищними головами стосовно даних питань відсутня.

Рекомендувати Сумській райдержадміністрації посилити контроль за виконанням розпоряджень голови облдержадміністрації та голови Сумської райдержадміністрації. При проведенні нарад за участю керівників промислових підприємств приймати протокольні рішення із зазначенням конкретних завдань та термінів виконання.

Сільське господарство. Станом на 01.06.2009 у районі налічується 48 діючих сільськогосподарських підприємств та 72 фермерських господарства.

Площа ріллі по всіх категоріях господарств складає 103,9 тис. га, з якої 95% в обробітку. У 2009 році по всіх категоріях господарств посівна площа сільгоспкультур склала 95,2 тис. га, що на 0,7 тис. га більше, ніж у 2008 році.

На території 17 сільських рад району 30,6 тис. га ріллі (29%) орендують інвестиційні компанії. Найбільша площа ріллі орендується і використовується ЗАТ "Райз-Максимко" (9,5 тис. га). ТОВ "Українські аграрні інвестиції" із орендованої площі 5,5 тис. га ріллі під урожай 2009 року засіяли лише 2,4 га (44%).

У 2008 році сільськогосподарськими підприємствами району вироблено 210,8 тис. тонн зерна, урожайність – 37,6 ц/га, (+10 ц/га до попереднього року). Якщо в окремих господарствах урожайність зернових склала більше 50-60 ц/га, то в ТОВ АФ "Криниця" – лише 13,7 ц/га, АФ "Хотинська" – 22,6 ц/га.

У 2008 році у порівнянні з 2007 роком підвищено урожайність цукрових буряків у 2,2 раза (505 ц/га), соняшнику – на 4,5% (18,5ц/га), сої – на 45% (14,1 ц/га), ріпаку озимого – на 15% (18,7 ц/га), ріпаку ярого – на 22% (13,9 ц/га).

Під урожай 2009 року по сільськогосподарських підприємствах зернова група склала 58,2 тис. га (71% до посівної площі (норматив – 50-55%)). Перевагу зерновим культурам надають у ТОВ "Хлібодар", ПСП "Гарант", ТОВ УАП "Глобал-Харвест" та ТОВ "Рост", у яких зернові культури займають від 80 до 90% площ.

У 2009 році площі посіву цукрових буряків зменшилися на 46%, ріпаку – на 27%, соняшнику – на 18%. Посівні площі сої збільшилися на 61%.

Машинно-тракторний парк району нараховує близько 3,5 тис. одиниць сільгосптехніки, 85% з якої відпрацювало амортизаційний термін, але продовжує використовуватися у роботі. Станом на 11.06.2009 технічна готовність тракторів складала 85%, зернозбиральних комбайнів – 54%, кормозбиральних – 67%.

За 2008 рік придбано техніки на суму 36,8 млн. гривень (14% у загальнообласному показнику). За 5 місяців 2009 року в середньому на гектар ріллі придбано техніки на 37 гривень, що на 65% менше відповідного періоду 2008 року (по області – 45 гривень).

У 2008 році 30 сільських рад уклали з інвесторами 144 соціально-економічні угоди на суму 1583,5 тис. гривень. У 2009 році укладено 24 нові угоди на суму 187 тис. гривень. Соціальні зобов’язання, взяті інвесторами, складають близько 5 гривень на гектар ріллі. ДП ТОВ "Горобина" АФ "Діамант", яке використовує близько 4 тис. га ріллі, відмовилися від підписання угоди. Підліснівська філія ЗАТ НВП "Райз-Агро", використовуючи 9,5 тис. га ріллі, соціальні угоди з сільськими радами відмовилася заключати, заключивши її з Сумською районною радою.

У 2008 році сільськогосподарськими підприємствами району було вироблено 25,6 тис. тонн молока (+7% до 2007 року). Надій молока на 1 корову збільшився на 214 кг і становив 4110 кг (по області – 3202 кг). За 5 місяців 2009 року в сільгосппідприємствах надій на корову становив 1801 кг (+148 кг до відповідного періоду 2008 року).

У двох господарствах району діють 3 молочні зали, молокопроводи – у 4 господарствах. Ведеться будівництво молочного залу в СЗАТ "Іскра", двох молокопроводів в ДГ Сумського інституту АПВ. Планується будівництво молокопроводу в ТОВ АФ "Низи".

За 2008 рік у сільськогосподарських підприємствах району вирощено 3887 т м'яса (-10% до 2007 року). Реалізовано м'яса 4,6 тис. т (+350 т до 2008 року).

Поголів'я ВРХ за 2008 рік скоротилося на 1102 гол. (-7%), у тому числі
корів – на 188 гол. (-3%), свиней – на 4376 гол. (-22%). Припинив роботу ВАТ "Птахорадгосп "Мирний", у результаті чого зменшилося поголів’я птиці на 221 тис. гол (-85%), виробництво яєць – на 25,9 млн. шт. (-53%).

З початку року в сільгосппідприємствах району збільшилося поголів’я великої рогатої худоби на 148 гол., корів – на 69 гол., свиней – на 1653 гол.

За результатами фінансово-господарської діяльності сільгосппідприємств 2008 року отримано збитків у сумі 4,9 млн. гривень. Прибутково спрацювали 32 підприємства, отримавши 30,5 млн. гривень прибутку, збитково – 9 підприємств.

Станом на 01.06.2009 заборгованість до зведеного бюджету від платників сільськогосподарського податку складала 147,6 тис. гривень (+40 тис. гривень до початку року). Заборгованість по діючих сільськогосподарських підприємствах до Пенсійного фонду відсутня.

Рівень розрахунків за оренду земельних і майнових паїв за 2008 рік склав, відповідно, 97% та 92% до суми, яка передбачена договорами. Низький рівень розрахунків за користування земельними паями в 2008 році в ФГ "Зернова долина" (75%), що склався внаслідок великої кількості власників не переоформлених паїв.

З початку 2009 року створено багатофункціональний сільськогосподарський обслуговуючий кооператив "Північний " у с. Сад.

Сумській райдержадміністрації рекомендувати привести у відповідність структуру посівних площ, довівши її до науково обгрунтованої, активізувати роботу по стабілізації та відтворенню родючості ґрунтів шляхом посіву сидеральних культур та хімічної меліорації ґрунтів, посилити роботу по ідентифікації наявного поголів'я великої рогатої худоби в сільськогосподарських підприємствах району, забезпечити організаційну роботу щодо створення сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів. Створити сприятливі умови для залучення коштів інвесторів, молокопереробних підприємств на проведення реконструкції та будівництва тваринницьких приміщень для утримання великої рогатої худоби та свиней. Приділити належну увагу укладанню соціальних угод між інвесторами та сільськими і селищними радами.

Транспорт та зв’язок. Пасажирські перевезення автомобільним транспортом у Сумському районі здійснюють 29 перевізників (у тому числі 1 юридична особа) по 45 маршрутах. Станом на 01.06.2009 регулярним автобусним сполученням не охоплено через незадовільний стан автомобільних доріг 2 сільських населених пункти. У 2008 році створено маршрут "Суми-Журавка".

Визначення пасажирських перевізників на внутрішньорайонних маршрутах автомобільного транспорту проводиться виключно на конкурсних засадах, договір на право перевезення пасажирів укладається на 5 років. У 2008 році проведено 1 конкурс, у результаті якого за перевізниками закріплено 2 маршрути.

Протягом 2008-2009 років питання розвитку автомобільного транспорту, підвищення рівня транспортного обслуговування населення на апаратних нарадах при голові райдержадміністрації не розглядалися, на колегії при голові райдержадміністрації питання транспортного забезпечення розглядалося 1 раз.

На засіданні комісії при голові райдержадміністрації розглядалося питання організації пасажирських перевезень за маршрутом "Суми-Шпилівка", за результатами розгляду якого було прийнято рішення про заміну перевізника.

На даний час у райдержадміністрації відсутній кваліфікований спеціаліст у галузі транспорту, питання організації транспортного сполучення покладено на управління економіки. У планах роботи заступника голови райдержадміністрації визначено розгляд питань розвитку транспортного сполучення.

Станом на 01.01.2009 телефонна мережа Сумського району нараховує 7682 основних телефонних апарати. Приріст основних телефонних апаратів у 2008 році склав 117 одиниць, за 5 місяців 2009 року – 23. Забезпеченість населення району стаціонарним телефонним зв’язком становить 28 апаратів у розрахунку на 100 сімей (по області – 52). Станом на 01.06.2009 зареєстровано 2380 заяв на встановлення телефонів, у тому числі 139 заяв від пільгових категорій громадян.

Відповідно до районної програми забезпечення телефонним зв’язком учасників бойових дій та інвалідів Великої Вітчизняної війни на 2008-2009 роки (затверджена рішенням сесії районної ради від 20.12.2007) у 2008 році із залученням коштів районного бюджету на пільгових умовах встановлено 48 телефонів, у тому числі 39 – інвалідам війни, 9 – учасникам бойових дій.

У 2008 році телефонізовано всі сільські заклади охорони здоров’я (ФАПи).

Сумській райдержадміністрації рекомендувати посилити та систематизувати роботу з надання пільгового доступу до мережі Інтернет для осіб з обмеженими фізичними можливостями.

Аналіз роботи Сумської райдержадміністрації щодо забезпечення соціально-економічного розвитку району в частині енергозабезпечення галузей економіки, соціальної сфери району та енергозбереження за період 2008 року – 5 місяців 2009 року та виконання розпоряджень голови облдержадміністрації свідчить про те, що райдержадміністрація недостатню увагу приділяє цьому питанню.

На виконання розпорядження голови облдержадміністрації від 08.05.2008 № 298 "Про підготовку галузей економіки та соціальної сфери до роботи в осінньо-зимовий період 2008-2009 років та впровадження заходів з енергозбереження в області" прийнято розпорядження голови райдержадміністрації від 30.05.2008 № 423 "Про підготовку підприємств та організацій району до роботи в осінньо-зимовий період 2008-2009 років".

Питання енергозабезпечення споживачів району, стан розрахунків за спожиті енергоносії за 2008 рік – 5 місяців 2009 року не розглядались на апаратних нарадах та окремо не виносились на розгляд колегій при голові райдержадміністрації. Питання було розглянуто на колегії при голові райдержадміністрації "Про підсумки соціально-економічного розвитку району".

Щомісяця здійснюється моніторинг споживання та розрахунків за використані енергоносії споживачами. Керівники підприємств-боржників заслуховувалися на нарадах при заступнику голови райдержадміністрації. Прийняті протокольні рішення носять загальний характер без визначення конкретних завдань.

Станом на 01.06.2009 заборгованість за спожиту електричну енергію споживачів району перед ВАТ "Сумиобленерго" становить 160 тис. гривень, у тому числі борг населення складає 114 тис. гривень. Заборгованість за природний газ перед ВАТ "Сумигаз" за категоріями становить: населення – 2365,4 тис. гривень; промисловість – 587,5 тис. гривень; бюджетні установи – 52,9 тис. гривень.

Залишається не вирішеним питання погашення боргів підприємств комунальної теплоенергетики за спожитий природний газ перед ДК "Газ України". Станом на 09.06.2009 заборгованість ВАТ "Сумсько-Степанівський цукровий завод" становить 30,8 тис. гривень, КРЕП "Мрія" – 0,5 тис. гривень.

Сумській райдержадміністрації рекомендувати проводити роботу по забезпеченню повних поточних розрахунків усіх категорій споживачів району за використані енергоносії.

З метою ефективного використання енергоресурсів у бюджетній сфері Сумського району протягом 2008 року проведено заміну котлів та реконструкцію систем опалення у 14 загальноосвітніх школах та Локнянському фельдшерському пункті. У 4 школах відремонтовано покрівлі. Проведено реконструкцію систем опалення у 4 сільських будинках культури. Переплановано віконні отвори (зменшено їх площу на 10,5 м2) у Басівському фельдшерському пункті.

Створено підприємство по сервісному обслуговуванню теплогенеруючого обладнання закладів бюджетної сфери. Майже 90% шкіл району переведено на автономне газове опалення, котельні 2 шкіл працюють на твердому паливі. На сьогодні ТОВ "Сумирайтепломережа" укладено угоди з сільськими радами щодо обслуговування котелень, топкових, автоматики, контрольно-вимірювальних приладів, освітлення та електромережі в бюджетній сфері.

Розпочато реалізацію пілотного проекту з переведення об’єктів бюджетної сфери на альтернативні види палива. Рішенням обласної ради від 16.01.2009 "Про програму по організації виробництва та використання місцевих поновлювальних видів палива в Сумській області у 2009-2015 роках" району передбачено з обласного бюджету 2703,9 тис. гривень для впровадження енергозберігаючих заходів (дообладнання газових котелень у 12 загальноосвітніх школах топковими котлами на твердому паливі). За 5 місяців 2009 року виділено 200 тис. гривень.

Рішенням районної ради від 28.01.2009 визначено 5 об’єктів для реалізації пілотного проекту. Замовником та головним розпорядником коштів визначено відділ освіти Сумської райдержадміністрації. За рахунок вказаних коштів планується провести дообладнання котелень у загальноосвітніх школах сел Нижня Сироватка, Верхня Сироватка, Хотінь та Бездрик. Укладено договір з ТОВ "Інвест-G" на виготовлення проектно-кошторисної документації.

Визначено площі для розміщення виробництва паливних брикетів із відходів сільського господарства у смт Степанівка.

За 2008 рік та 5 місяців 2009 року питання ефективного використання енергоресурсів та енергозбереження окремо не розглядалися на засіданнях колегій, апаратних нарадах при голові райдержадміністрації. Не видано розпорядження або доручення голови райдержадміністрації з питань енергозбереження.

Рекомендувати Сумській райдержадміністрації ввести штатну одиницю спеціаліста з питань ефективного використання енергоресурсів та енергозбереження, створити комісію з питань енергозбереження.

Реалізація державної політики в галузі будівництва та інвестиційної діяльності в Сумській райдержадміністрації проводиться шляхом розробки та контролю за виконанням програми соціального та економічного розвитку району, а також програми розвитку житлового будівництва на території регіону.

Програми капітального будівництва формуються шляхом включення об’єктів та споруд по таких пріоритетах: об’єкти незавершеного будівництва з високим ступенем готовності комунального і соціального призначення. Перевага надається аварійно-небезпечним об’єктам. Перелік об’єктів, які фінансуються за рахунок бюджету розвитку районного бюджету та державного бюджету входить до Програми соціально-економічного розвитку району і виноситься на розгляд депутатських комісій районної ради, де відбувається їх погодження.

Протягом січня-березня 2009 року обсяги освоєних інвестицій в основний капітал по району зменшились на 77,3% і становили 5354 тис. гривень.

За січень-травень 2009 року виконано будівельних робіт на суму 8616 тис. гривень (199,5% до аналогічного періоду 2008 року). На зростання вказаного показника суттєво вплинула виробнича діяльність ЗАТ ПМК-9.

Обсяги введеного житла на території району за І квартал 2009 року складають 889 кв. метри загальної площі житла, що на 84,1% менше, ніж за аналогічний період 2008 року. Падіння вказаного показника передусім пов’язано з низькою платоспроможністю індивідуальних житлових забудовників, що спричинено наслідками фінансово-економічної кризи.

У районі реалізується програма підтримки індивідуального житлового будівництва "Власний дім", за допомогою якої з початку року введено 589,8 кв. метри загальної площі житла. На реалізацію програми з початку року з районного бюджету надійшло 13 тис. гривень (передбачено на рік 94,2 тис. гривень).

Стан доріг у Сумському районі задовільний, тому в основному проводиться їх полегшений капітальний і поточний ремонти. На 2009 рік за рахунок коштів обласного бюджету заплановано провести робіт з поточного ремонту доріг комунальної власності в 13 населених пунктах району на суму 1302,1 тис. гривень.

Сумською райдержадміністрацією з метою добудови соціально важливого об’єкта (лікарня в с. Ганнівка) підготовлено пропозиції на чергову сесію районної ради щодо виділення 200 тис. гривень на виготовлення проектно-кошторисної документації.

Іноземні інвестиції. Загальний обсяг прямих іноземних інвестицій, залучених в економіку району, станом на 01.04.2009 становить 85,8 тис. доларів США. Частка іноземних інвестицій у загальному обсязі інвестицій району складає 0,1%.

У 2008 році реалізовано інвестиційні проекти: ПП "Жукова" – відкриття борошномельного виробництва на базі колишнього складу смт Степанівка (вкладено 1 млн. гривень, працевлаштовано 11 осіб); ТОВ "Андрекс" – будівництво заводу по виготовленню одноразового посуду в с. В. Чернеччина (вкладено 5,7 млн. гривень, працевлаштовано 11 осіб); ПП "Худолій" – будівництво цеху по переробці пір’я на пух в с. Стецьківка (вкладено 0,3 млн. гривень); ТОВ "Перспектінвест" – виробництво металопластикових вікон у смт Низи (працевлаштовано 10 осіб); ПП "Стрілець" – ремонт цеху збанкрутілого ТОВ "Степанівський хліб" (вкладено 1,6 млн. гривень, працевлаштовано 15 осіб); ТОВ "Ланатекст" – введення в експлуатацію цеху комвольно-прядильної фабрики. (освоєно 2,5 млн. гривень, працевлаштовано 15 осіб).

Сумська райдержадміністрація щороку бере активну участь у Міжнародному економічному форумі "Інвестиції. Партнерство. Розвиток", де презентує інвестиційні проекти підприємств району. Підприємства агропромислового комплексу та переробні підприємства беруть активну участь у виставкових заходах, що проводяться облдержадміністрацією. У регіональному конкурсі якості продукції (товарів, робіт, послуг) "100 кращих товарів Сумщини" Сумський район представляли ТОВ "Завод "ЕКО-ПРОДУКТ", ВАТ "Сумський завод продтоварів", ДП "Сумське лісове господарство". У міжнародній виставці-ярмарку "Агро-2008" участь взяли ТОВ "Завод "ЕКО-ПРОДУКТ", ДП ДАК "Хліб України", "Сумський комбінат хлібопродуктів", Сумський інститут агропромислового виробництва.Скачать документ

Похожие документы:

 1. Теоретико-методологічні засади формування стратегії соціально-економічного розвитку міста

  Документ
  О. ДВНЗ «Українська академія банківської справи Національного банку України», м. Суми Теоретико-методологічні засади ФОРМУВАННЯ СТРАТЕГІЇ соціально-економічного розвитку міста Батченко Л.
 2. Про План заходів з реалізації „Програми соціально-економічного розвитку м. Києва на 2011 рік та забезпечення життєдіяльності Голосіївського району на 2011 рік

  Документ
  Про План заходів з реалізації „Програми соціально-економічного розвитку м.Києва на 2011 рік” та забезпечення життєдіяльності Голосіївського району на 2011 рік
 3. Сумська обласна державна адміністрація (23)

  Документ
  Заходи по покращанню роботи лікувально-профілактичних закладів області з питань надання медичної допомоги потерпілим в разі виникнення надзвичайних ситуацій (в екстремальних умовах).
 4. Стратегія соціально-економічного розвитку

  Документ
  Стратегія 3. Формування високоефективного виробничого комплексу області та підвищення його конкурентоспроможності на основі інноваційних перетворень .
 5. Програма соціально-економічного та культурного розвитку Тернопільської області на 2011 рік Вступ

  Документ
  Програма соціально-економічного та культурного розвитку Тернопільської області на 2011 рік (далі – програма) базується на аналізі соціально-економічної ситуації, що склалася у попередні роки, прогнозах, які враховують стан розвитку

Другие похожие документы..