Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Публичный отчет'
За глубокое осмысление государственной символики Российской Федерации и за активную позицию в ее популяризации ННБ РСО-А награждена Грамотой ООО Фирм...полностью>>
'Документ'
Производство качественного сгущенного молока составляет сложную цепочку необходимых процессов и этапов: сделать закупку сырья; произвести продукт сог...полностью>>
'Документ'
Авторитет родителей — важная составляющая успешности воспитания детей в семье. Приобретение авторитета в глазах собственного ребенка - кропотливый тр...полностью>>
'Документ'
Навчальний посібник охоплює період історії зарубіжної журналістики від античності до ІІ пол. ХVІІІ ст. Його структура й стиль обумовлені сучасними ви...полностью>>

Відмітка про одержання (штамп органу державної податкової служби)

Главная > Документ
Сохрани ссылку в одной из сетей:

Відмітка про одержання (штамп органу державної податкової служби)

Форма N 2ДФ

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом Державної податкової адміністрації України
від 19 серпня 2005 р. N 352


(Ідентифікаційний номер приватного нотаріуса згідно з ДРФО)


 

 


ІНФОРМАЦІЯ

щодо виданих свідоцтв про право на спадщину та посвідчених договорів дарування

_

_____________________________________________________
(найменування органу державної податкової служби)

____________________________________________________________________________________
(найменування державної нотаріальної контори чи прізвище, ім'я, по батькові приватного нотаріуса)

Звітний квартал 200_ року

1 квартал

2 квартал

3 квартал

4 квартал

N
з/
п 

Відомості про спадкоємця (обдаровуваного) 

Додаткові відомості про спадкоємця

(обдаровуваного)* 

Дата видачі свідоцтва про право на спадщину або посвідчення договору дарування
(дд/мм/рррр) 

Номер в реєстрі
для реєстрації
нотаріальних дій

Оцінка

спадкового майна або подарунку 
(грн., коп.)

Ознаки 

Ідентифі-
каційний номер 

Місце проживання або реєстрації 

Ступінь споріднення із спадкодавцем (дарувальником) 

Прізвище, ім'я, по батькові

серія і номер паспорта

Дата народження

(дд/мм/рррр) 

доходу

уточнення інформації

причини відсутності ідентифікаційного

номера* 

Країна

Область

Район

Населений пункт

Вулиця 

буд. 

корп. 

кв.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

____________
* Не заповнюється при заповненні клітинки "Ідентифікаційний номер" колонки 2 інформації


Дата подання інформації 

(дд/мм/рррр)

 

 

Наведена інформація є достовірною 

Завідувач державної нотаріальної контори 


___________
(підпис)


М. П. 


____________________
(ініціали та прізвище)

 


__________
(тел.) 


_________________________
Електронна адреса (E-mail) 

Приватний нотаріус 


___________
(підпис)


М. П. 


____________________
(ініціали та прізвище)


_____________________
(нотаріальний округ) 


__________
(тел.) 


_________________________
Електронна адреса (E-mail) 

 

 

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Заповнюється службовими особами ОДПС

 

Відмітка про внесення даних до електронної бази звітності ___ ____________ 200_ року

____________________________________________________
Службова особа ОДПС (підпис, прізвище) Порція NСкачать документ

Похожие документы:

 1. Відмітка про одержання

  Документ
  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
 2. Державна податкова адміністрація україни (34)

  Документ
  Відповідно до пункту 201.15 статті 201 розділу V Податкового кодексу України та статті 8 Закону України "Про державну податкову службу в Україні"
 3. Державна податкова адміністрація україни (16)

  Документ
  1. Затвердити форми Розрахунку оподатковуваного прибутку та податку на прибуток нерезидента, який провадить діяльність на території України через постійне представництво, на підставі складення відокремленого балансу фінансово-господарської
 4. Державна податкова адміністрація україни (1)

  Документ
  Відповідно до підпункту "б" пункту 176.2 статті 176 розділу IV Податкового кодексу України та статті 8 Закону України "Про державну податкову службу в Україні"
 5. Податкова декларація  з податку на додану вартість

  Документ
  (найменування - для юридичної особи та представництва нерезидента; прізвище, ім'я, по батькові - для фізичної особи; для спільної діяльності та управління майном - найменування,

Другие похожие документы..