Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Документ'
на право заключения государственного контракта на выполнение работ по модернизации оборудования корпоративной сети передачи данных (КСПД) Отделения П...полностью>>
'Реферат'
Традиционно исследование перцептивных процессов являлось одной из наиболее разработанных областей общей психологии, как на теоретическом, так и на эк...полностью>>
'Документ'
Цей План дій було розроблено відповідно до рішення Комісії Україна-НАТО з метою поглиблення і розширення відносин Україна-НАТО; він відображає Страте...полностью>>
'Документ'
- Почти миллион лет живет человечество на планете Земля, но люди мало задумываются о том, что все богатства земли не вечны, что они нуждаются в защите...полностью>>

Програма реформ та інфраструктура їх реалізації. Соціальна політика. Державні фінанси

Главная > Документ
Сохрани ссылку в одной из сетей:

Церковна версія «Російського світу»

На фоні відсутності контактів з представниками українських церков і релігійних організацій (за винятком УПЦ) повідомлялося про регулярні зустрічі Президента з Патріархом Московським і всієї Русі Кирилом, а також про участь Президента в засіданнях Експертної ради при Патріархові «Економіка та етика», членом якої він є (разом із Прем’єр-Міністром України М.Азаровим). Названа Експертна рада є офіційною установою, що належить до складу управлінських структур РПЦ.

Доречно зазначити, що Патріарх Кирил (обраний у грудні 2009р.) зміг швидко налагодити тісні зв’язки із владними інститутами РФ та запропонувати російській владі досить нову, досить потужну складову ідеології і політики «Російського світу» (яка полягає у підтримці і просуванні російської мови та культури) – концепцію «Руського світу».

Викладена Патріархом на III Асамблеї «Русский мир» (3 листопада 2009р.) концепція «Руського світу» – це фактично геополітична доктрина створення єдиного цивілізаційного (православного) простору, ядром якого повинні бути Росія, Україна та Білорусь («Свята Русь») і який має протистояти західній (секуляризованій) цивілізації. Мета доктрини – зміцнення позицій РПЦ в діалозі зі світовим православ’ям та позицій Російської Федерації у протистоянні глобалізованому світу (Заходу). На початку 2011р. Міністр закордонних справ РФ С.Лавров повідомив: «Ми узгодили з нашими колегами з Російської православної церкви плани подальшого нарощування нашого співробітництва в інтересах зміцнення позицій та авторитету Росії на світовій арені»217.

***

Таким чином, контакти Президента України з Патріархом РПЦ, його участь у названій вище Раді при Патріархові не обмежуються винятково релігійними чинниками та/або темами. Вони мають виразно політичний і геополітичний контекст, що відповідним чином впливає на позиції Президента (і владної команди загалом) на ставлення до українських церков і релігійних організацій, а також і на внутрішню політичну та міжконфесійну ситуацію в Україні.

Законодавче забезпечення і практика дотримання законодавства про свободу совісті та діяльність релігійних організацій

Протягом 2010р.-початку 2011р. у цій сфері сталося досить символічних подій, які в поєднанні дозволяють припускати, що нова влада дійсно взяла курс на формування нової моделі державно-конфесійних відносин, в якій не буде місця однаковому ставленню держави до всіх українських Церков і релігійних організацій.

По-перше, висунута чергова ініціатива нової редакції Закону України «Про свободу совісті та релігійні організації»218. У ній найбільших змін, порівняно з чинним Законом, зазнав порядок набуття релігійними організаціями статусу юридичної особи та перелік підстав для припинення діяльності релігійних організацій у судовому порядку.

4 листопада 2010р. учасники засідання Всеукраїнської ради церков, розглянувши проект нової редакції Закону, висловили позицію, згідно з якою «таке важливе питання, як оновлення законодавства про свободу совісті не повинне розглядатися поспіхом та в умовах трансформації політичного устрою і закликали представників влади не поспішати змінювати чинний Закон».

Раніше Всеукраїнська рада церков неодноразово викладала своє бачення послідовності кроків щодо змін чинного законодавства про свободу совісті та релігійні організації, яке полягає в тому, що змінам мусить передувати прийняття Верховною Радою Концепції державно-конфесійних відносин в Україні, якою передбачено запровадження партнерських відносин між державою і Церквою і яка має стати основою змін зазначеного законодавства. У зв’язку з цим, Всеукраїнська рада церков упродовж 2004-2010рр. неодноразово зверталася до вищих органів влади з пропозицією прийняти зазначену Концепцію219.

23 січня 2011р. Архієрейський Собор УПЦ-КП постановив висловити незгоду як з пропонованими змінами до Закону, так і з поспішним його прийняттям без урахування позицій конфесій. У відповідному Зверненні до Президента, Прем’єр-міністра та Голови Верховної Ради України йдеться про те, що внесення до Закону принципових змін, особливо в частині реєстрації релігійних організацій і набуття ними статусу юридичних осіб, «порушить хитке міжконфесійне порозуміння, відновити яке буде дуже складно»220.

По-друге, здійснена безпрецедентна спроба імплементувати в національне законодавство світської держави, якою є Україна, внутрішній документ фактично Російської православної церкви. Ідеться про Проект Декларації Верховної Ради України «Про гідність, свободу і права людини», поданий до Верховної Ради в серпні 2010р. Декларація, як сказано в Пояснювальній записці до проекту, покликана «втілити «Основи учення Руської Православної Церкви про достоїнство, свободу і права людини».

Серед іншого, Декларація містить таке положення: «Суспільство має право вільно визначати зміст та обсяг взаємодії держави з різними релігійними громадами, залежно від їх чисельності, традиційності для країни або регіону, внеску в історію і культуру і від громадянської позиції». Отже, з її прийняттям створюється практична можливість побудови в Україні ієрархії, ранжування церков і релігійних організацій. Той факт, що Декларація спрямована саме на таку перспективу, підтвердив один із авторів проекту.

4 листопада 2010р. учасники засідання Всеукраїнської ради церков розглянули Проект Декларації і не підтримали його – з огляду «на вузько конфесійний характер документа та його протиріччя з міжнародними документами у сфері прав людини»221. Однак, до цього часу Проект з Парламенту України не відкликано. Примітно, що ані РПЦ, ані депутати Федеральних Зборів РФ не вдавалися до спроб імплементації «Основ учення Російської Православної Церкви про достоїнство, свободу і права людини» в законодавство Російської Федерації.

По-третє, упродовж 2010р.-початку 2011р. фіксувалися численні випадки порушення чинного законодавства про свободу совісті та діяльність релігійних організацій, що полягали у здійсненні тиску на одні конфесії і натомість – надання преференцій іншій. Зростав потік повідомлень про випадки «прямого і непрямого» втручання державних органів виконавчої влади і правоохоронних органів у життя і внутрішні справи релігійних організацій, насамперед громад УПЦ-КП. На кінець року були поширені заяви про досить масову і планомірну кампанію, яку проводять представники (або їх примушують проводити) державної виконавчої влади з метою схилити священнослужителів УПЦ-КП до переходу (разом із громадами і храмами) до юрисдикції УПЦ. Водночас, фіксувалися випадки, коли для забезпечення такого переходу застосовувалася сила або методи, що межували з шахрайством. Згадана кампанія мала призвести до ліквідації УПЦ-КП.

З іншого боку, повідомлялося про преференції, які в різних формах надаються УПЦ (наприклад, рішення Київської міськради від 6 грудня 2010р. про фінансову підтримку будівництва Свято-Воскресенського кафедрального собору, рішення про яку Київська міськрада Духовно-просвітницького центру та Кафедрального собору на честь Воскресіння Христового УПЦ, подання 9 грудня 2010р. до Верховної Ради законопроекту про внесення змін до Податкового кодексу України з метою надання пільг цьому будівництву222; повідомлення про наміри будівництва на місці Десятинної церкви в Києві храму УПЦ тощо).

Враховуючи, що вже були спроби ліквідації УПЦ-КП, та з огляду на наполегливе поширення церковними та навколоцерковними діячами РПЦ пропозицій застосування до усунення православного поділу в Україні так званого «болгарського варіанту», заяви Предстоятеля, священнослужителів і вірних УПЦ-КП не можна залишати поза увагою223.

Громадська думка про ставлення влади до церков і релігійних організацій країни

Особливості ставлення нинішньої влади до українських Церков помічені суспільством. За результатами соціологічного дослідження Центру Разумкова (листопад 2010 р.), лише 29% громадян погодилися з тезою «влада ставиться однаково до всіх релігійних організацій в Україні». Майже 34% відзначили інші позиції: «є Церкви, до яких влада ставиться краще, ніж до інших» (24%) і «влада вивищує одну Церкву на противагу іншим» (11%).

При цьому, зазначені оцінки мають виразну конфесійну специфіку. Так, найбільша частка згодних з першою тезою (38%) і найменша (35%) згодних з двома наступними – серед опитаних, які віднесли себе до вірних УПЦ. Натомість, серед вірних УГКЦ відповідні показники становлять 9% і 58%; серед вірних УПЦ-КП – 26% і 44%; серед представників інших конфесій – 25% і 54%.

Таким чином, суспільство схиляється до думки про те, що нинішня влада не однаково ставиться до різних церков і релігійних організацій України. Прояви неоднакового ставлення більшою мірою відзначають громадяни, які не належать до вірних УПЦ. Продовження практики вирізнення владою однієї Церкви на противагу іншій таїть у собі ризики загострення міжконфесійних, а за тим – міжрегіональних протистоянь.

Висновки

1. У ставленні до церков і релігійних організацій України нова влада вдалася до політики, яка може призвести до відновлення та загострення міжконфесійних протистоянь, закріплення та посилення релігійно-світоглядних відмінностей між регіонами країни, етнорелігійними та релігійними спільнотами. Надто велике значення в цій політиці отримали особисті позиції і прихильності першої особи держави та її оточення.

2. Пояснення такої ситуації посиланнями на особисту релігійність В.Януковича та його прихильність до однієї Церкви не є коректними. Як приватна особа, В.Янукович, безумовно, як кожен громадянин України має право на свободу совісті, віросповідання і вибору церкви. Однак, В.Янукович демонструє свою прихильність до УПЦ саме як Президент України, про що свідчать, зокрема інформації на офіційному сайті Президента України224. А представлений як Президент В.Янукович демонструє не власну релігійність, а позицію держави, яку він очолює і уособлює в очах її громадян.

3. З іншого боку, надання владою преференцій УПЦ, виведення її де-факто на рівень «державної церкви» у поєднанні з активним залученням її до побудови «Руського світу» таїть у собі ризики для самої Церкви: від переймання на себе в очах українського суспільства частки відповідальності за всю політику нинішньої влади до втрати самоврядності.

4. Найбільший ризик для міжконфесійного миру (а отже – громадянської злагоди в суспільстві) становить сьогодні зростання впливу Московського Патріархату не лише на УПЦ та православне середовище країни, але й на політичну ситуацію в Україні. Примітними в цьому контексті є слова екс-Глави УГКЦ Любомира Гузара: «…Тепер є дуже виразне, незважаючи на всі офіційні заперечення, ставлення одної церкви перед усіма іншими, надаючи їй певні привілеї, – це починає створювати напруження… Нам залежить на тому, щоби запобігти напрузі і непорозумінням у народі. Це наша основна ціль, ніхто не шукає для себе якихось особливих привілеїв. Але якщо хтось починає щось шукати, а влада починає сприяти цьому, – ми вважаємо, що це є небезпечно для внутрішнього миру в народі»225.

Рекомендації

За окресленої вище ситуації і з метою збереження і зміцнення релігійного миру, посилення позицій Церкви в її духовному та соціальному служінні нова влада має зробити наступне:

(а) відмовитися від практики подання до Верховної Ради України і прийняття нею законодавчих актів, розроблених без участі і консенсусної згоди представників українських конфесій в особі Всеукраїнської ради церков і релігійних організацій. Зокрема, віднести вирішення питання про надання статусу юридичної особи до часу досягнення консенсусу з цього питання в рамках Всеукраїнської Ради церков і релігійних організацій;

(б) розглянути і прийняти Законом України розроблену на засадах консенсусу всіма чисельними християнськими конфесіями України і схвалену Всеукраїнською радою церков і релігійних організацій Концепцію державно-конфесійних відносин в Україні. Подальше вдосконалення національного законодавства у сфері свободи віросповідання та діяльності релігійних організацій здійснювати на основі названої Концепції;

(в) усунути із законодавчої діяльності будь-які намагання запровадження до національного законодавства актів, заснованих на конфесійних документах, надавши водночас Церкві широкі законодавчі можливості її пастирського та соціального служіння; зокрема – надати і врегулювати на законодавчому рівні право заснування церквами та релігійними організаціями загальноосвітніх навчальних закладів усіх рівнів (як це передбачає згадана вище Концепція).

(г) визнати, що проблема подолання роз’єднаності українських православних церков є винятково в їх компетенції і добрій волі; держава може і повинна лише сприяти розв’язанню цієї проблеми, зокрема надаючи, за потреби, політико-дипломатичну підтримку об’єднавчим ініціативам і процесам, допомагаючи в налагодженні діалогу.

Визнати неприпустимим адміністративний та/або політичний тиск та усунути випадки його застосування до будь-якої з православних церков, їх керівництво та/або громад вірних з метою примусу чи заохочення до переходу з однієї юрисдикції до іншої. Знайти засоби протидії (в т.ч. політико-дипломатичні) зовнішньому тиску на ситуацію православних церков в Україні;

(г) усунути з публічної діяльності посадових державних осіб будь-які прояви демонстрації їх особистої належності та/або прихильності до однієї з українських (або не українських) церков чи релігійних організацій – варто підкреслити, що такий крок з боку владних осіб лише сприяв би їх популярності;

Засобам масової інформації доцільно рекомендувати:

(а) запровадити практику спеціальної підготовки оглядачів, журналістів, редакторів, які висвітлюють в інформаційному просторі питання церковно-релігійного життя в Україні;

(б) посилити співпрацю у підготовці відповідних матеріалів із Всеукраїнською радою церков і релігійних організацій, з громадськими правозахисними та неурядовими аналітичними структурами.

1 Рішення Конституційного Суду України від 17.09.2008 р. № 16-рп у справі про коаліцію депутатських фракцій у Верховній Раді України

2 Рішення Конституційного Суду України від 06.04.2010 р. № 11-рп у справі стосовно можливості окремих народних депутатів брати безпосередню участь у формуванні коаліції депутатських фракцій у Верховній Раді України

3 Детальніше про Рішення Конституційного Суду від 6 квітня 2010 року див. підрозділ «Конституція та конституційне правосуддя»

4 Детальніше див. підрозділ «Конституція та конституційне правосуддя»

5 Див. Указ Президента України «Про робочу групу з питань удосконалення виборчого законодавства» від 2 листопада 2010 року N 1004/2010.

6 Opinion on the draft election code of the Verkhovna Rada of Ukraine – Adopted by the Council for Democratic Elections at its 35th meeting (Venice, 16 December 2010) and by yhe Venice Commission at it 85th Plenary Session (Venice, 17-18 December 2010) t/docs/2010/CDL-AD(2010)047-e.pdf

7 Постанова Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до Регламенту Кабінету Міністрів України» від 17.03.2010 № 267.

8 Розпорядження Кабінету Міністрів України «Про перелік урядових комітетів та їх посадовий склад» від 17.03.2010 № 460-р.

9 Розпорядження Кабінету Міністрів України «Про затвердження плану заходів щодо реалізації Концепції реформи місцевого самоврядування» вiд 02.12.2009 № 1456-р.

10 Розпорядження Кабінету Міністрів України «Про схвалення Концепції реформи місцевого самоврядування» вiд 29.07.2009 № 900-р.

11 Закон України «Про асоціації органів місцевого самоврядування» вiд 16.04.2009 № 1275-VI.

12 «Про внесення змін до Закону України "Про столицю України - місто-герой Київ"», реєстр. № 4463 від 13.05.2009

13 Закон України «Про внесення змін до Закону України "Про столицю України - місто-герой Київ" щодо порядку утворення районних рад» вiд 07.09.2010 № 2500-VI.

14 Указ Президента України «Про деякі питання забезпечення здійснення повноважень місцевими державними адміністраціями» вiд 16.04.2010 № 542/2010.

15 Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо приведення їх у відповідність із Конституцією України» вiд 07.10.2010 № 2592-VI.

16 Закон України «Про вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів» вiд 10.07.2010 № 2487-VI.

17 Бюджетний кодекс України вiд 08.07.2010 № 2456-VI

18 Аналіз проекту закону України «Про внесення змін до Бюджетного кодексу України» в редакції Мінбуду (квітень 2011 р.) Джерело в Інтернеті: .ua/www/?p=1869

19 Закон України «Про регулювання містобудівної діяльності» вiд 17.02.2011 № 3038-VI.

20 Проект Закону «Про місцевий референдум», рєстрац. № 7082 від 03.09.2010.

21 Закон України «Про прискорений перегляд регуляторних актів, прийнятих органами та посадовими особами місцевого самоврядування» від 14.12.2010 №2784-VI.

22 Проект Закону «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення відповідальності посадових осіб органів державної влади та органів місцевого самоврядування», реєстр. № 7497 від 21.12.2010.

23 Проект Закону «Про адміністративні послуги» від 16.03.2010 № 6199, поданий н/д Коновалюком В. І.

24 Постанова Кабінетe Міністрів України “Деякі питання надання адміністративних послуг» вiд 11.10.2010 №915.

25 http://www.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=243964827&cat_id=243316861

26 Закон «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обмеження державного регулювання господарської діяльності» вiд 19.10.2010 № 2608-VI.

27 http://www.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=244028015&cat_id=35884

28 Закон «Про внесення змін до деяких законів України щодо впорядкування дозвільних процедур» вiд 13.05.2010 № 2185-VI.

29 http://www.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=243982423&cat_id=243311332

30 http://www.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=243986029&cat_id=243316861

31 Для порівняння – у 2009 р. за цією підставою звільнено лише 3 судді.

32 Пшонка: я член команди по виконанню рішень Президента // Джерело в Інтернеті: .ua/news/2010/11/7/5549295.

33 Детальніше див. підрозділ «Парламентаризм»

34 Рішення Конституційного Суду України від 17.09.2008 р. № 16-рп у справі про коаліцію депутатських фракцій у Верховній Раді України

35 § 23, 24 Opinion no. 599/2010 on the Constitutional Situation in Ukraine adopted by the Venice Commission at its 85th Plenary Session, Venice (17-18 December 2010)

36Наприклад, див. Ухвалу Конституційного Суду України від 30.09.2010 р. № 47-уп про припинення конституційного провадження у справі за конституційним поданням 56 народних депутатів України щодо відповідності Конституції України (конституційності) статті 61 Регламенту Верховної Ради України. Невідповідність подання опозиційних народних депутатів згідно з ухвалою, м’яко кажучи, парадоксальна – суб’єкт при внесенні подання на початку березня 2010 року не врахував тієї обставини, що 6 квітня 2010 року Конституційний Суд винесе рішення щодо предмету подання.

37 Ухвала Конституційного Суду України від 05.02.2008 № 6-у про відмову у відкритті конституційного провадження у справі за конституційним поданням 102 народних депутатів України щодо відповідності Конституції України (конституційності) Закону України «Про внесення змін до Конституції України», Закону України «Про внесення зміни до розділу IV «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про Конституційний Суд України»

38 Рішення Конституційного Суду України від 30.09.2010 № 20-рп у справі про додержання процедури внесення змін до Конституції України

39 Opinion no. 599/2010 on the Constitutional Situation in Ukraine adopted by the Venice Commission at its 85th Plenary Session, Venice (17-18 December 2010)

40 Ухвала Конституційного Суду України від 02.03.2011 № 7-у про відмову у відкритті провадження у справі за конституційним поданням Центральної виборчої комісії щодо офіційного тлумачення положення частини першої статті 76 Конституції України

41 Детальніше див. підрозділ «Виконавча влада»

42 Указ Президента України № 224/2011 «Про підтримку ініціативи щодо створення Конституційної Асамблеї»

43 Резолюція 1755 (2010) Парламентської Асамблеї Ради Європи «Функціонування демократичних інституцій в Україні» від 4.10.2010, пункти 9, 10

44«Модернізація України. Визначення пріоритетів реформ». Проект до обговорення. Джерело: .ua/files/Project_Ukraine_Large_Version.pdf; .ua/index.php?action=election&id=10&ar_id=1986&as=0

45 «Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава». Програма економічних реформ на 2010 – 2014 роки. Комітет з економічних реформ при Президентові України. Джерело: http://www.president.gov.ua/docs/Programa_reform_FINAL_1.pdf

46 Указ Президента України № 273/2010 від 26 лютого 2010 року http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/U273_10.html

47 Указ Президента України № 355/2010 від 17 березня 2010 року http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/ed_2010_03_17/an/5/U355_10.html#5

48 Програма економічних реформ на 2010 – 2014 роки «Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава» http://www.president.gov.ua/docs/Programa_reform_FINAL_2.pdf

49 Указ Президента № 747 від 2 липня 2010 року http://www.president.gov.ua/content/kcoodination.html

50 Перелік керівників напрямів реформ відповідно до Указу Президента України від 21 грудня 2010 року N 1154 http://www.president.gov.ua/docs/Kerivniki_napryamiv.pdf

51 Указ Президента України від 21 грудня 2010 року N 1154 http://ratibor.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/alldocWWW/9E3F590F9A4AE34AC225780100516D1F!OpenDocument&ed=2010_12_21&an=55#55

52 До складу Колегії входять Прем'єр-міністр України та Голова Верховної Ради України (за згодою) – співголови Колегії, Перший заступник Глави Адміністрації Президента України, який є виконавчим секретарем Комітету з економічних реформ (заступник співголови Колегії), Глава Адміністрації Президента України, Віце-прем'єр-міністр України, до компетенції якого належать питання здійснення економічних реформ, а також уповноважений коаліцією депутатських фракцій у Верховній Раді України представник (секретар Колегії).

53 Указ Президента України “Про Національний план дій на 2011 рік щодо впровадження Програми економічних реформ на 2010-2014 роки «Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава»” N 504 від 27 квітня 2011 року http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?page=1&nreg=504%2F2011

54 Йдеться про Закон «Про встановлення прожиткового мінімуму та мінімальної заробітної плати», №1646-VI від 20 жовтня 2009 року, який було ухвалено завдяки опозиційним на той час фракціям Партії Регіонів та КПУ. Протягом перших двох місяців уряд, очолюваний Ю.Тимошенко, залишав соціальні стандарти на рівні грудня 2009 року у зв’язку із відсутністю закону про Державний бюджет на 2010 рік.

55 Закон «Про Державний бюджет на 2010 рік», №2154-VI від 27 квітня 2010 року

56 Соціальні стандарти затверджено в законі «Про Державний бюджет на 2011 рік», №2857-VI від 23 грудня 2010 року

57 Посадовий оклад (тарифна ставка) працівника першого тарифного розряду та коефіцієнти тарифної сітки визначаються в Постанові Кабінету Міністрів «Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери», №1298 від 30 серпня 2002 року

58 Закон «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування», №2464-VI від 8 липня 2010 року

59 Постанова Кабінету Міністрів «Про посилення соціального захисту населення під час оплати житлово-комунальних послуг», №621 від 14 липня 2010 року.

60 Максимальна частка сукупного доходу домогосподарств, що витрачається на житлово-комунальні послуги і дає право на отримання субсидії), становить 10% для домогосподарств, які складаються лише з непрацездатних осіб, та до 15% для всіх інших (раніше відповідно 15% та 20%). Решта витрат на житлово-комунальні послуги покривається субсидією.

61 Проект закону «Про заходи щодо законодавчого забезпечення реформування пенсійної системи» №7455, зареєстрований 13 грудня, 2010 року.

62 Законопроекти щодо детінізації доходів та відносин у сфері зайнятості населення // http://www.mlsp.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=127000&cat_id=107177

63 Пропозиції щодо детінізації економіки України, Юрген Ерке, Олександра Бетлій, Роберт Кірхнер, Рікардо Джуччі, Консультативна робота 4, 2011 рік.

64 Doing Business Rankings // /rankings

65 Закон «Про Державний бюджет на 2010 рік», №2154-VI від 27 квітня 2010 року

66 Закон «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України», №2275-VI від 20 травня 2010 року

67 Доходи знижено на 5,0% та видатки на 5,3%. Закон «Про внесення змін до законів України "Про Державний бюджет України на 2010 рік" та "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування"», №2461-VI, від 8 липня 2010 року.

68 За даними звітів Державного казначейства.

69 У 2010 році Нафтогаз не отримував відшкодування ПДВ, оскільки було внесено зміни до закону про ПДВ щодо звільнення від сплати ПДВ на імпорт природного газу.

70 Закон «Про Державний бюджет на 2011 рік», №2857-VI від 23 грудня 2010 року

71 до попереднього року (за даними Державного казначейства України).

72 4,3 млрд. грн. (за загальним фондом)

73 Залишок коштів на єдиному казначейському рахунку станом на 1 червня 2011 року склав 17,2 млрд грн.

74 Зокрема, на здійснення містом Києвом функцій столиці для реформування житлово-комунального господарства передбачено 1,5 млрд. грн. (фактично - на погашення боргів перед "Київенерго"), на соціально-економічний розвиток регіонів - 1 млрд. грн., на державні капітальні видатки, які розподілятимуться в ручному режимі Кабінетом Міністрів - 1,7 млрд. грн.,, на підтримку вугле- і торфодобувних підприємств -1,5 млрд. грн.

75 При цьому, загальний обсяг випуску облігацій внутрішньої державної позики залишиться без змін (Уряд фінансуватиме дефіцит НАК "Нафтогаз Україна" шляхом випуску ОВДП для поповнення статутного капіталу компанії).

76 Постанова Верховної Ради України «Про Основні напрями бюджетної політики на 2012 рік» № 3358-VI від 13 травня 2011 року,

77 Бюджетний кодекс, Закон №2456-VI, від 8 липня 2010 року

78 Закон «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв'язку з прийняттям Податкового кодексу України», №2756-VI, від 2 грудня 2010 року, Закон «Про внесення змін до Бюджетного кодексу України та деяких інших законодавчих актів України», №2856-VI від 23 грудня 2010 року

79 Податковий кодекс, Закон №2755-VI від 2 грудня 2010 року

80 Це стосується, зокрема, легкої промисловості, ресторанного та готельного бізнесу, суднобудування

81 Зокрема, спочатку лише 24 компаніям із 1971 претендентів було надано право на автоматичне бюджетне відшкодування. Більшість з них - великі експортно-орієнтовані підприємства металургії, хімічної промисловості, машинобудування та енергетичного сектору. Одним з найскладніших для виконання критеріїв, що дають право на отримання автоматичного відшкодування ПДВ, є вимога щодо середньої заробітної плати, яка протягом останніх чотирьох кварталів мала перевищувати мінімально встановлений законодавством рівень не менше ніж у два з половиною рази. Цю норму не можна розглядати як таку, що є ознакою чесності платника ПДВ. Понад 80% заявників не змогли виконати цю вимогу.

82 За даними Державної податкової адміністрації України; http://sta.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=327261&cat_id=90622

83 За даними Рахункової палати України (відповідно до Висновку щодо виконання Державного бюджету України за перший квартал 2011 року).

84 Див. також: Податковий кодекс України – недоліки, Томас Оттен, Аналітична записка 9, 2011.

85 Тепер для реєстрації необхідно мати оподатковуваний дохід за попередній рік в розмірі не менше 300 тис. грн (на практиці податкові органи вимагають 360 тис. грн.)

86 № 2856-VI ( 2856-17 ) від 23.12.2010, 3205-VI ( 3205-17 ) від 07.04.2011, 3221-VI ( 3221-17 ) від 07.04.2011, 3292-VI ( 3292-17 ) від 21.04.2011, 3320-VI ( 3320-17 ) від 12.05.2011, 3387-17 вiд 19.05.2011(остання зміна на даний час не набула чинності).

87 Двостороннім угодам про вільну торгівлю, укладених Україною з державами СНД і Грузією, а також Угоді про створення зони вільної торгівлі між державами-учасницями ГУУАМ від 20 липня 2002 року.

88 Зокрема, з 2011 року з набранням чинності Податкового кодексу акцизи на бензин підвищилися на 37,9% до 182 євро за тонну. Проте, у квітні Верховна Рада тимчасово до серпня з метою стабілізації ситуації на ринку знизила акцизи на бензини моторні на 27,47% з 182 євро до 132 євро за тонну (Закон України «Про внесення змін до Податкового кодексу України» №3221-17 вiд 07.04.2011).

89 Заборгованість станом на 31 грудня 2010 року підприємств, що виробляють, транспортують та постачають теплову та електричну енергію, незалежно від форми власності; суб’єктів господарювання, що провадять діяльність, пов’язану з постачанням природного газу та електричної енергії за регульованим тарифом; Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України" та її дочірніх компаній ДК "Газ України", ДК "Укртрансгаз", ДК "Укргазвидобування", ДАТ "Чорноморнафтогаз", тощо.

90 Проект Закону України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України» (щодо спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності суб’єктів малого підприємництва) №8521 від 16 травня 2011 року. Законопроект розроблений на основі Концепції реформування спрощеної системи оподаткування, яка була створена спеціальною робочою групою Міністерства фінансів за участю деяких представників малого бізнесу, центральних органів виконавчої влади, громадськості та науковців.

91 Проект Закону України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України» № 8217 від 12 березня 2011 року.

92 Зокрема, передбачалося списати податкові штрафи, нараховані з 1 січня 2011 року за несвоєчасне подання декларацій з податку на доходи фізичних осіб. Крім того, пропонувалося суттєво удосконалити оподаткування операцій з цінними паперами при їх первинному розміщенні та зворотному викупі, а також отриманих доходів фізичних осіб при викупі цінних паперів та їх конвертації. Також законопроект містив слушні пропозиції щодо затвердження форми податкових декларацій, порядку видачі простого векселя для забезпечення податкових зобов’язань, спрощення процедур взяття на облік платників фіксованого сільськогосподарського податку тощо. Законопроект був спрямований на врегулювання найбільших проблемних питань, які виникають під час застосування норм нового Податкового кодексу України та потребують законодавчого врегулювання.

93 Станом на 30 квітня 2011 року (за даними Міністерства фінансів України).

94 За даними НБУ.

95 Уряд розмістив 5-річні Єврооблігації під 6,875% на рік у сумі 0,5 млрд. дол. США та 10-річні Єврооблігації під 7,75% на рік у сумі 1,5 млрд. дол. США.

96 Станом на 1 червня 2011 року.

97 Без врахування неринкового випуску облігацій.

98 У середині лютого Уряд випустив 10-річні єврооблігації на суму 1,5 млрд дол. США з прибутковістю 7,95% річних, а в червні - 5-річні суверенні євробонди на 1,25 млрд дол. США з прибутковістю 6,25% річних.

99 Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження Середньострокової стратегії управління державним боргом на 2011 - 2013 роки" № 170 від 2 березня 2011.

100 Закон «Про здійснення державних закупівель», №2289-VI, від 1 червня 2010 року

101 Законопроект №7532.

102 Указ Президента України №895 від 8 вересня 2010 року «Про заходи щодо визначення і реалізації проектів із пріоритетних напрямів соціально-економічного розвитку»

103 Закон України №2404 від 01.07.2010 «Про державно-приватне партнерство»

104 Зокрема, ці питання регулювались Конституцією України, Цивільним кодексом України, Господарським кодексом України, Законами України "Про концесії", "Про концесії на будівництво та експлуатацію автомобільних доріг", "Про угоди про розподіл продукції", "Про фінансовий лізинг", "Про оренду державного та комунального майна", "Про управління об’єктами державної власності" тощо.

105 Постанова Кабінету Міністрів №356 від 17.05.2010 «Про Державне агентство України з інвестицій та розвитку»

106 Постанова Кабінету Міністрів №471 від 09.06.2010 «Про утворення державного підприємства «Державна інвестиційна компанія»

107 Указ Президента України №1085 від 09.12.2010 «Про оптимізацію системи центральних органів виконавчої влади»

108 http://ukrproject.gov.ua/page/%D1%96nvestitsiina-reforma-v-ukraini

109 Див. матеріали за посиланням .ua/articles/2010/11/12/5565415/

110 Указ Президента України №200/2008 від 06.03.2008

111 08 липня 2010 року змінами до Державного Бюджету план надходжень від приватизації було зменшено з 10 до 6,35 млрд. грн.

112 Наказ Фонду Державного Майна України «Про затвердження "помісячного пооб'єктного плану-графіка виставлення на продаж у квітні-грудні 2010 року пакетів акцій господарських товариств і холдингових компаній"» № 630 від 13.05.2010

113   Розпорядження КМУ «Про погодження умов проведення конкурсу з продажу пакета акцій ВАТ "Укртелеком"» від 12 жовтня 2010 р. N 1948-р

114 Закон № 2478-VI від 09.07.2010

115 Постанова НБУ №111 від 13.04.2011

116 Закон №3394-VI від 19.05.2011 “Про внесення змін до деяких законів України щодо нагляду на консолідованій основі” та Закон № 3024-VI від 16.06.2011 “Про внесення змін до деяких законів України щодо регулювання діяльності банків”

117 Закон України «Про Національну комісію регулювання ринку комунальних послуг», N 2479-VI від 9 липня 2010 року.

118 Постанова НКРЕ від 13 липня 2010 року N 812

119 Постанова НКРЕ від 17 березня 2011 року N 343

120 http://www.kmu.gov.ua/control/ru/publish/article?art_id=244293168&cat_id=244313358

121 Украинцы в октябре получат новые тарифы не ЖКУ// /archive/2011/06/02/131546-5.html

122 Грошовий потік для бюджету Російської Федерації залишається незмінним за умови еквівалентності витрат на орендні виплати по ринковій вартості оренди бази та надходжень від вивізних (експортних) мит на природний газ (з російської сторони зниження ціни газу відбулось за рахунок відміни експортного мита).

123 Закон України №2467 від 8 липня 2010 року «Про засади функціонування ринку природного газу»

124 Закон України №575/97 від 16 жовтня 1997 року «Про електроенергетику»

125 http://www.president.gov.ua/content/ker-program.html

126 Проект Закону про Державну програму економічного і соціального розвитку України на 2010 рік (№ 6305) прийнято Верховною Радою України в цілому 20.05.2010, стан проходження зараз — готується на підпис, http://gska2.rada.gov.ua/pls/zweb_n/webproc4_1?id=&pf3511=37456

127 Проект Закону про Державну програму економічного і соціального розвитку України на 2010 рік (№ 6305), розділ 4.4.

128 Див. наприклад, Розпорядження КМУ від 24 лютого 2010 р. N 274-р щодо Плану заходів з виконання у 2010 році Національної програми сприяння розвитку малого підприємництва в Україні, де мова йде про подібні до викладених у тексті, заходи.

129 Згідно Податкового Кодексу юридичні особи не можуть відносити на валові витрати оплату послуг фізичних осіб підприємців

130 Закон України від 19 травня 2011 р. №3393-VI.

131 Зокрема МТЗУ продовжило дію знижок до граничних акордних ставок плати за виконання навантажувально-розвантажувальних робіт з транзитними вантажами у 11 морських портах України до 31 грудня 2011 року (Наказ МТЗУ від 10 березня 2010 р. №128, Наказ МТЗУ від 7 грудня 2010 р. №881), а «Укрзалізниця» надала знижки на транзит ряду вантажів з Білорусії та РФ у напрямку портів (Зміни до Тарифної політики на 2010 рік// http://uz.gov.ua/?m=info.normdocs.tarpolmain.tarif_polit_snd_2010.taruslSNG2010.tarsnd2010uz&lng=uk)

132 Закон України від 1 червня 2010 року № 2300-VI

133 Постанова КМУ від 2 червня 2010 р. N 397

134 Постанова КМУ від 14 жовтня 2008 р. N 925

135 Прес-служба АМКУ.

136 Наказ МТЗУ від 15 вересня 2010 р. №669

137 Наказ Мініфраструктури від 25 лютого 2011 р. №8

138 Додаткові витрати при цьому складуть 52,3 млн. дол. США

139 Наприклад, у грудні 2010 р. тільки Південній залізниці вдалося отримати 469 млн. грн. від ПАТ «ВТБ Банк» та ПАТ «Райффайзен Банк Аваль».

140 Звіти Державного казначейства України// http://budget.rada.gov.ua/kombjudjet/control/uk/doccatalog/list?currDir=46330

141 Звіти Державного казначейства України// http://budget.rada.gov.ua/kombjudjet/control/uk/doccatalog/list?currDir=47009

142 Івано-Франківськ, Вінниця тощо.

143 Будівництво зернового терміналу компанією Bunge в Миколаївському МТП, будівництво універсального терміналу компанією Київ-Бруклін-Порт в Одеському МТП, наприклад.

144 Розпорядження КМУ від 20 жовтня 2010 р. №2174-р.

145 Прес-служба МТЗУ// http://www.mtu.gov.ua/uk/news/2010-06-15/17924.html

146 Указ Президента України від 9 грудня 2010 р. №1085/2010.

147 Рішення НКРЗ від 29 липня 2010 року N 348

148 Рішення НКРЗ від 15 квітня 2010 року N 174

149 Рішення НКРЗ від 5 серпня 2010 року N 363.

150 Рішення НКРЗ від 13 травня 2010 року N 217

151 Рішення НКРЗ від 8 квітня 2011 року №157

152 В "Укртелекоме" начались массовые увольнения// /13671-v-ukrtelekome-nachalis-massovye-uvolneniya/; Главу "Укртелекома" увольнять не собираются// /13695-glavu-ukrtelekoma-uvolnyat-ne-sobirayutsya/

153 Закон України від 2 грудня 2010 р. № 2751-VI

154 Закон України від 2 грудня 2010 р. № 2752-VI

155 Закон України від 1 липня 2010 р. № 2392-VI

156 25 коп./хв. за доступ на мережі фіксованого зв'язку та 36 коп./хв. – на мережі мобільного зв'язку. Рішення НКРЗ від 23 грудня 2010 р. №600 (чинне з 7 лютого 2011 р.)

157 Закон України від 19 жовтня 2010 р. № 2608-VI

158 Постанова КМУ від 29 вересня 2010 р. № 890

159 Постанова КМУ від 23 квітня 2010 р. №321

160 Закон України від 2 грудня 2010 р. № 2755-VI.

161 Указ Президента України від 9 лютого 2011 р. №196/2011

162 Постанова Кабінету Міністрів №938 від 4 жовтня 2010 року. Обсяг квот: 500 тис. т для пшениці, 200 тис. т для ячменю та 2 млн. т для кукурудзи до кінця року

163 Збільшення склало 500 тис. т для пшениці та 1 млн. т для кукурудзи

164 Закон України №3387-VI від 19 травня 2011 року. Експортні мита: ставка 9% але не менше 17 євро за тонну для пшениці, 12% але не менше 20 Євро за тонну для кукурудзи та 14% але не менше 23 Євро за тонну для ячменю

165 Постанови Кабінету Міністрів України №1254 від 13 грудня 2010 року

166 Веб-сайт Президента України http://www.president.gov.ua/documents/12069.html

167 Послання президента України, 7 травня 2011 року. Модернізація – наш стратегічний вибір .ua/modernizacija-ukrayini-nash-strategichnii-vibir-5Bzmist5D-doc53249.html

168 Ліга. Закон http://news.ligazakon.ua/news/2011/5/19/43702.htm

169 Законодавство України http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=494%2F2011

170 Ukraine in Nations in Transit 2010, Freedom House, New York, by Oleksandr Sushko and Olena Prystayko, p.567-568.

171 Перепелиця Г. М. Росія в офіційній політиці України. //Сприйняття Росії в Україні, Румунії, Республіці Молдова. – К.: ІЄАС, 2011. – С.24.

172 Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2010, N 40, ст.527

173 Сушко О.В. Російська економічна присутність в Україні: еволюція інтересів та сучасні тенденції. //Сприйняття Росії в Україні, Румунії, Республіці Молдова. – К.: ІЄАС, 2011. – С.64.

174 Економічна Правда .ua/news/2011/05/18/286188/

175 /ukr/news/news-430800.html

176 http://zakon.nau.ua/doc/?code=643_368

177 Євроатлантика /index.php?id=3684

178 Комерсант-Україна http://www.kommersant.ua/doc.html?docId=1615189

179 Інтернет-представництво Президента України http://www.president.gov.ua/news/19736.html

180 Горбач В.А. Сучасна Росія у публічному просторі України. //Сприйняття Росії в Україні, Румунії, Республіці Молдова. – К.: ІЄАС, 2011. – С.89.

181 Інтернет-представництво президента України www.president.gov.ua

182http://www.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article;jsessionid=A0D0002B09DDA134331A2EFD92093E08?art_id=244221689&cat_id=243311332

183 http://www.mfa.gov.ua/india/ua/4775.htm

184 http://ukrexport.gov.ua/ukr/tovaroobig_z_ukr/ukr/5204.html

185 .br/index.php?pag=detalhe&codconteudo=741&codmenu=101

186 Зовнішня політика України - 2009: стратегічні оцінки, прогнози та пріоритети / За ред. Г.М. Перепелиці. – К.: ВД «Стилос», 2010. – С. 287.

187 Модернізація України. Визначення пріоритетів реформ. – К., 2009. – С. 84.

188 Юрій Лагутов. Cуспільні трансформації в країнах північної Африки: причини і тенденції // Зовнішні справи. - / 2011. - №4. – С.

189 Центр Разумкова .ua/ukr/news.php?news_id=369

190 Закон України № 2411-VІ Про засади внутрішньої і зовнішньої політики http://www.president.gov.ua/documents/12069.html

191 № 495 та 496 від 2 квітня 2010 року

192 № 286 від 31 березня 2010 року

193 Редакція від 14.06.2010 http://www.ukraine-nato.gov.ua/nato/ua/publication/content/39268.htm

194 http://www.ukraine-nato.gov.ua/nato/ua/publication/content/39268.htm

195 12.01.2011 Оцінка Верховного комісара ОБСЄ Кнута Воллєнбека щодо законопроекту про мови

(N1015-3), Гаага, 20 грудня 2010 року

196 Communication from the Commission to the Council, the European Parliament, the Economic and Social Committee and the Committee of the Regions, “Civil Society Dialogue between the EU and Candidate Countries”, COM(2005) 290 final, Brussels 29.06.2005, p. 4.

197Нагорна Л. Регіональна ідентичність: український контекст / Л. Нагорна. – К. : ІПіЕНД імені І. Ф.Кураса НАН України, 2008.

198 Див. детальніше про цей інцидент: .ua/index.php?id=1284633113

199 Детальніше про переслідування Вінницької правозахисної групи та її координатора Дмитра Гройсмана дивись: /index.php?id=1298307192, про використання психіатрії проти профспілкового активіста Андрія Бондаренка – /index.php?id=1298296088,

200 Щодо проекту Житлового кодексу детальніше дивись: /index.php?id=1298017817, щодо проекту Трудового кодексу – /index.php?id=1297863220

201 Simmel G. Philosophie de la modernite. P., 1989. P.159-161

202 Бек У. Общество риска. На пути к другому модерну. М.Прогресс-Традиция,2000.- 384 с.

203 Гендерные аспекты политической социологии. Учебное пособие для студентов вузов / Отв.редакторы С.Г.Айвазова, О.А.Хасбулатова. – М.: «Российская политическая энциклопедия» (РОССПЭН), 2004. – 260 с.

204 Айвазова С.Г. Модернизация как контекст гендерного равноправия. – Модернизация и политика в ХХ1 веке. – Ответств. ред.Ю.С.Оганисьян; Институт социологии РАН. – М., Российская политическая энциклопедия (РОССПЭН), 2011. – с. 318-334

205 Дарендорф Р. Современный социальный конфликт. Очерк политической свободы. М., 2002. – с.51-52.

206 http://hdrstats.undp.org/en/countries/profiles/UKR.html

207 Рішення Конституційного Суду України від N 10-рп/99 від 14.12.99 підтверджує, що «українська мова як державна є обов'язковим засобом спілкування на всій території України при здійсненні повноважень органами державної влади та органами місцевого самоврядування».

208 http://portal.rada.gov.ua/rada/control/uk/publish/article/news_left?art_id=235755&cat_id=3748

209 Унаслідок такої дерегуляції «ринкові міркування, у поєднанні з асиметричною двомовністю в Україні, сприятимуть імпорту та продукції російськомовних програм, фільмів та публікацій, адже їх набагато дешевше виробляти чи імпортувати». Високий Комісар нагадав, що в Європі така дерегуляція є безпрецедентною, адже «майже всі країни ОБСЄ впроваджують норми, аби забезпечити адекватну присутність державної мови в ЗМІ» (стаття 44)

210 t/docs/2011/CDL-AD(2011)008-e.pdf

211 «Хоча законопроект не надає російській мові додаткового формального статусу, він може сприйматися як спроба розширити поле використання російської мови в країні та як крок до офіційної двомовності на практиці. А тому законопроект піднімає численні питання щодо його несумісності і з українською Конституцією… і з застосовними тут міжнародними інструментами, а саме Хартією регіональних мови та мов меншин та Рамковою конвенцією з захисту меншин», - говориться у Висновку Венеціанської Комісії (стаття 113). Комісія також висловлює думку, що законопроект «несе загрозу зменшення інтегративної сили цієї мови» [тобто української – авт.], особливо у «таких важливих площинах громадського життя як державне управління, освітня система та медії».

212 Наприклад, для талант-шоу критерії можуть бути такими: україномовний ведучий – 5 балів; україномовний член журі – 3 бали, україномовний гість – 2 бали, україномовний переклад іноземного члена журі – 2 бали і т.д., де «україномовною» програма називатиметься тоді, коли україномовні учасники набиратимуть щонайменше 67,5% балів.

213 Так, осередки Української православної церкви (УПЦ) поширені насамперед на Сході та Півдні України; Української Греко-католицької церкви (УГКЦ), Української православної церкви Київського патріархату (УПЦ-КП) та Української автокефальної церкви (УАПЦ) – на Заході і в Центрі. Регіональна локалізація додатково посилюється перебуванням двох великих церков у юрисдикції зарубіжних центрів (УПЦ – в юрисдикції Московського патріархату, УГКЦ – Ватикану).

214 На цей час представляє понад 90% релігійної мережі України.

215 Так, листи і звернення з пропозиціями зустрічі та обговорення питань державно-конфесійних відносин були надіслані Президенту України: від Всеукраїнської ради церков у березні, листопаді і грудні 2010р.; від Синоду єпископів УПЦ-КП у травні, червні і грудні 2010р., а також від Архієрейського Собору УПЦ-КП 23 січня 2011р.; від Синоду єпископів УГКЦ – 25 березня 2010р.

216 Круглий стіл «Діалог між владою і конфесіями в контексті європейської системи цінностей» (20 грудня 2010р., Київ). Учасники Круглого столу прийняли Резолюцію, в якій закликають владу зберегти державний орган у справах релігій, існування якого визначено чинним законодавством.

217 Див.: Лавров: Сотрудничество МИД и РПЦ развивается «по нарастающей». – 24 января 2011г., /religion/20110124/325672605.html. Зі свого боку, політичні кола РФ доступними для них засобами допомагають Московському Патріархові набути статусу Вселенського (який зараз належить Патріархові Константинопольському, але не визнається в державі його перебування – Туреччині).

218 Указом Президента «Про План заходів із виконання обов'язків та зобов’язань України, що випливають з її членства в Раді Європи» №24 від 12 січня 2011р. Міністерству культури доручено до 1 лютого 2011р. внести до Кабінету Міністрів проект нової редакції Закону «Про свободу совісті та релігійні організації» для наступного його подання до Верховної Ради. Протягом останніх п’яти років зазначений указ – четвертий. Аналогічні доручення містилися в однойменному Указі Президента В.Ющенка № 39 від 20 січня 2006р., надалі в указах 2009-2010рр. стосовно Річних національних програм з підготовки України до членства в НАТО.

219 Доречно зауважити, що згідно з Розпорядженням Кабінету Міністрів №1228 від 14 червня 2010р., розробка нової редакція Закону також передбачалася лише «після прийняття Концепції державно-конфесійних відносин в Україні».

220 Київський Патріархат закликає керівництво держави не порушувати міжконфесійний мир через прагнення змінити законодавство. – 24 січня 2011р., www.civicua.org

221 Глави конфесій України закликали владу до конструктивного діалогу. – Релігія в Україні, 9 листопада 2010р., http://www.religion.in.ua

222 Проект Закону України “Про внесення змін до Податкового кодексу України (щодо оподаткування під час будівництва Кафедрального собору у м. Києві)”; реєстр.№7441 від 9 грудня 2010р.; автори – народні депутати України О.Єдін, М.Зубець (фракція Партія регіонів).

223 За час існування УПЦ-КП було дві спроби скасувати реєстрацію Патріархату шляхом внесення відповідних протестів Генеральної прокуратури: в 1993р. (Генеральний прокурор В.Шишкін) та у 2002р. (Генеральний прокурор М.Потебенько).

«Болгарський варіант» глава Асоціації православних експертів К.Фролов трактує так: «У Болгарії в 90-х роках існував церковний розкол. Але коли в результаті виборів до влади в Болгарії на пост прем’єр-міністра прийшов представник царської сім’ї Симеон Сакссен-Кобург-Готський, він просто повернув канонічній церкві всі захоплені в неї розкольниками храми». Див.: Кирилл Фролов: «Украинцы и русские: мы принадлежим к одной поместной Матери-Церкви». – Донецкий кряж плюс, 20 января 2011г., http://www.donkr.dn.ua/index.php/home/2414--l-r. Саме такий варіант, за повідомленнями, пропонували Патріарху Кирилу застосувати до УПЦ-КП і представники Одеської єпархії УПЦ. Див.: В ожидании церковной капитуляции Виктора Януковича. – Релігія в Україні, www.religion.in.ua

224 Наприклад «Глава держави молиться у Свято-Успенській Почаївській Лаврі: Повідомлення прес-служби Президента України Віктора Януковича» від 7 січня 2011р., http://www/president.gov.ua

225 Див.: Кардинал Гузар: любов влади зашкодить УПЦ (МП). – З інтерв’ю Українській службі Бі-Бі-Сі 18 січня 2011р., www.galinfo.com.uaСкачать документ

Похожие документы:

 1. Основні напрями соціальної політики на період до 2015 року

  Документ
  Основні напрями соціальної політики на період до 2015 року (далі – Основні напрями соціальної політики) розроблено з метою створення умов для забезпечення реалізації визначених Конституцією України економічних, соціальних і трудових
 2. План заходів з реалізації „Програми соціально-економічного розвитку м. Києва на 2012 рік та забезпечення життєдіяльності Голосіївського району на 2012 рік

  Документ
  Розроблення Плану заходів з реалізації „Програми соціально-економічного розвитку м. Києва на 2012 рік” та забезпечення життєдіяльності Голосіївського району на 2012 рік (далі – План заходів) здійснюється відповідно до вимог Законів України „Про місцеві
 3. Програма економічного І соціального розвитку міста Чернівців на 2010 рік Вступ

  Документ
  Програма економічного і соціального розвитку міста Чернівців на 2010 рік розроблена відповідно до Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, “Про державне прогнозування та розроблення програм економічного і соціального
 4. Затверджую міністр праці та соціальної політики України

  Документ
  Постійно діюча експозиція „Барвиста Україна” відбулась 18 серпня 2009 року, відповідні матеріали було підготовлено та надано для оновлення галузевих розділів (звіт від 15.
 5. В умовах значної регіональної диференціації соціально-економічного розвитку регіонів держава повинна виконувати функції вирівнювання бюджетної забезпеченості регіонів

  Документ
  Озвучені Президентом України 4 березня 2012 року на розширеному засіданні Уряду соціальні ініціативи є як вкрай нагальними, своєчасними, так і складними за своїм змістом, обсягами, термінами виконання.

Другие похожие документы..