Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Документ'
Реальные тенденции в педагогической практике конца века отчетливо направлены в сторону реализации ее классической модели, служившей до того дидактичес...полностью>>
'Учебно-методический комплекс'
Учебно-методический комплекс «Разработка и технология производства рекламного продукта» составлен в соответствии с требованиями Государственного обра...полностью>>
'Автореферат'
Работа выполнена в Государственном образовательном учреждении высшего профессионального образования «Московский Государственный университет пищевых п...полностью>>
'Документ'
Международный обмен товаров, услуг и капиталов вовлекает в свою орбиту валютный рынок. Импортеры обменивают нацио­нальную валюту на валюту той страны...полностью>>

Проект (20)

Главная > Документ
Сохрани ссылку в одной из сетей:

Проект

СХВАЛЕНО

Розпорядження голови

обласної державної адміністрації

Стратегія розвитку Тернопільської області

на період до 2015 року

Зміст

Назва розділів та підрозділів програми

сторінка

Вступ

2

РОЗДІЛ І. Аналіз соціально-економічного розвитку Тернопільської області

4

1.1. Економіка Тернопільської області на фоні показників економічного розвитку України

4

1.2. Економічний потенціал: стан і тенденції

6

1.2.1. Промисловість

7

1.2.2. Сільське господарство

12

1.2.3. Будівництво

17

1.2.4. Споживчий ринок

17

1.2.5. Малий бізнес

19

1.2.6. Туризм і рекреація

21

1.2.7. Інвестиційна та зовнішньоекономічна діяльність

22

1.2.8. Фінансова діяльність

24

1.2.9. Наукові, науково-технічні роботи і технічні інновації

26

1.2.10. Використання мінеральної сировини

28

1.3. Галузева інфраструктура

30

1.3.1. Транспортна інфраструктура

30

1.3.2. Телекомунікаційна інфраструктура

32

1.3.3. Житлово-комунальне господарство

34

1.4. Навколишнє середовище

34

1.5. Людський капітал: стан і тенденції розвитку

36

1.5.1. Демографічна ситуація

36

1.5.2. Освіта

37

1.5.3. Охорона здоров’я

38

1.5.4. Культура і традиції

38

1.5.5. Зайнятість та ринок праці

39

1.5.6. Доходи та витрати населення

40

1.6. Галузеві і територіальні диспропорції у соціально-економічному розвитку

40

1.7. СВОТ-аналіз Тернопільської області та ідентифікація розвитку

44

РОЗДІЛ ІІ. Мета (місія), стратегічні завдання, пріоритетні напрямки та основні заходи щодо реалізації Стратегії розвитку Тернопільської області на період до 2015 року

55

2.1. Головна мета Стратегії розвитку області на період до 2015 року

55

2.2. Стратегічні завдання, пріоритетні напрямки та основні заходи щодо реалізації Стратегії розвитку області на період до 2015 року

56

РОЗДІЛ ІІІ. Механізм та етапи реалізації Стратегії розвитку Тернопільської області

69

3.1. Принципи реалізації Стратегії

69

3.2. Операційні програми як інструмент реалізації Стратегії

70

3.3. Нормативно-правове забезпечення

70

3.4. Фінансове забезпечення реалізації Стратегії

71

3.5. Науково-методичне забезпечення реалізації Стратегії

72

3.6. Етапи реалізації Стратегії

72

РОЗДІЛ ІV. Очікувані результати реалізації Стратегії

75

РОЗДІЛ V. Моніторинг та оцінка реалізації Стратегії

75

ВСТУП

За світовою практикою регіон, який претендує на статус сучасного господарського, науково-освітнього та культурного центру, повинен мати чітку, науково-обґрунтовану стратегію свого розвитку. Тільки за таких умов можна реалізувати дорожню карту стабільного, послідовного і водночас інноваційного розвитку території, створити ефективну модель прийняття, з урахуванням стратегічних цілей, поточних управлінських рішень, адаптувати інфраструктуру регіону до вимог ринкової економіки.

В області є певні напрацювання з формування Стратегії розвитку краю та її реалізації.

У 2001 році зроблено першу спробу визначити стратегічні напрямки розвитку регіону і, як наслідок, рішенням обласної ради від 11 січня 2002 року № 340 затверджено перший варіант Стратегії розвитку Тернопільської області до 2005 року, а відтак 27 лютого 2004 року аналогічним рішенням за № 240 внесено зміни та доповнення до параметрів регіонального розвитку на період до 2011 року.

Згідно з вимогами Указу Президента України від 28 квітня 2004 року, яким схвалено Стратегію економічного та соціального розвитку України “Шляхом європейської інтеграції” на 2004-2015 роки”, обласна програма “Стратегія розвитку Тернопільської області” доопрацьована вже на період до 2015 року і затверджена рішенням обласної ради від 8 грудня 2004 року № 354. Цією стратегією визначено наступні пріоритетні види діяльності: розвиток агропромислового комплексу, промисловості, туристично-рекреаційного бізнесу, малого підприємництва, впровадження інноваційно-інвестиційної моделі розвитку економіки.

Враховуючи динамічні ринкові перетворення, глобалізаційні процеси, вимоги затвердженої Урядом Державної стратегії регіонального розвитку на період до 2015 року, розпорядженням голови облдержадміністрації від 25 грудня 2006 року № 774 утворено науково-аналітичну робочу групу у складі провідних науковців, керівників управлінь облдержадміністрації та громадських формувань області для удосконалення Стратегії розвитку області.

В ході дискусій, на основі поглибленого аналізу соціально-економічного стану регіону, корегування галузевих напрямків розвитку визначено остаточний стратегічний варіант. При цьому переважало прагнення уникнути присутніх у попередніх програмах занадто теоретизованих положень, а також інерційності руху економіки краю. Таким чином, на базі попередніх напрацювань створено більш досконалий документ Стратегії розвитку Тернопільської області на період до 2015 року (у подальшому – Стратегія).

Обґрунтування положень Стратегії здійснювалось на основі результатів аналітичних досліджень та прогнозних розрахунків, чинних законодавчих і нормативних актів Верховної Ради України, Президента України, Кабінету міністрів України, місцевих органів влади з урахуванням міжнародних правових актів та міжнародних угод, Схеми-прогнозу розвитку і розміщення продуктивних сил Тернопільської області на період до 2015 року (виконавець – рада по вивченню продуктивних сил України НАН України) та інших наукових досліджень у сфері проблем та пріоритетів соціально-економічного розвитку регіонів України (зокрема, наукових видань Національного інституту стратегічних досліджень).

Метою Стратегії є визначення стратегічних цілей, завдань, пріоритетів і напрямів сталого економічного й соціального розвитку області на довгострокову перспективу з урахуванням загальнодержавних пріоритетів, оцінки місцевих конкурентних переваг, обмежень і загроз перспективного розвитку регіону.

Затвердження Стратегії відповідно до вимог Державної стратегії регіонального розвитку дає можливість отримати державну підтримку через співфінансування пріоритетних заходів із Державного бюджету. Крім того, реалізація цілей Стратегії покликана забезпечити реалізацію в області інноваційно-інвестиційної моделі розвитку, у тому числі через залучення із різних джерел походження приватного капіталу в економіку області.

Стратегія повинна забезпечити здійснення суттєвих та якісних перетворень у всіх сферах соціально-економічної діяльності через:

Система базових документів із стратегічного планування соціально-економічного розвитку України

Конституція України

Національні цінності

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Концептуальні засади соціально-економічного розвитку

Концепція соціально-економічного розвитку

Концепція зовнішньої політики

Концепція внутрішньої політики

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Концепції розвитку галузей економіки та сфер діяльності

Концепції розвитку регіонів

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Державна політика соціально-економічного розвитку

Національні цілі, пріоритети

Нормативно-правові акти

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Довгострокові стратегії, програми,плани,прогнози

Довгострокові програми мобілізаційної підготовки національної економіки

Довгострокове планування

Стратегічне

 

 

 

 

 

 

планування

 

соціально-економічного

Стратегічні моніторинг, аналіз і прогнозування

розвитку

 

 

 

 

 

 

 

Державна стратегія регіонального розвитку

Стратегія соціально-економічного розвитку

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Середньострокове планування

Програма діяльності КМУ

Стратегії розвитку галузей економіки та сфер діяльності

Регіональні стратегії розвитку

Середньострокове бюджетне планування

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Угоди щодо регіонального розвитку

Державні цільові програми

Програми подолання депресивності

 

 

 

 

 

 

 

 

Проекти, заходи

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Послання Президента України Верховній Раді України

Державна програма соціально-економічного розвитку

Регіональні програми соціально-економічного розвитку

Мобілізаційні плани національної економіки на особливий період

Короткострокове планування

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Стратегічні плани відомств, регіонів

Щорічні плани реалізації стратегій і програм

 

 

 

 

 

 

 

Державний бюджетСкачать документ

Похожие документы:

 1. Проекта (3)

  Документ
  Миссия проекта – развитие молодежного сотрудничества в научном сообществе вуза, способствующего повышению инвестиционной привлекательности научно-исследовательских проектов, разрабатываемых молодыми исследователями.
 2. Проект (6)

  Документ
  Социально-экономическая и политическая обстановка в стране, изменения в законодательной базе, особенности развития региона – именно эти факторы определяли задачи, которые ставила перед собой Кузбасская торгово-промышленная палата
 3. Проект (7)

  Реферат
  Основной причиной бедности в Таджикистане являются низкий уровень заработной платы (доходов) и безработица. В условиях высоких темпов роста населения и недостаточного количества создаваемых рабочих мест в стране усиливается напряженность
 4. Проект (8)

  Документ
  Приложение 2. Различные модели развития национальной инновационной системы и особенности подходов к реализации государственной инновационной политики в зарубежных странах
 5. Проект (17)

  Статья
  Глава 4. Порядок градостроительной подготовки земельных участков из состава государственных и муниципальных земель для предоставления физическим и юридическим лицам

Другие похожие документы..