Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Учебное пособие'
Цель: организовать и реализовать обучение по УД, МДК, ПМ в соответствии с ФГОС СПО по специальностям 060101 «Лечебное дело», 060102 «Акушерское дело»...полностью>>
'Документ'
Рекордное количество героина - 2,68 тонны - изъято из оборота в 2005 году Федеральной службой РФ по контролю за оборотом наркотиков /ФСКН/. В целом п...полностью>>
'Документ'
Место действия – театральная студия, там же - жилище четы Чеховых, там же страна Дуруссия – которая, толи нам приснилась, толи мы ей. И там же - вся ...полностью>>
'Документ'
За I место – Дипломом I степени и ценным подарком награждается Савватеев Дмитрий Сергеевич, мастер цеха окатышей фабрики окускования, председатель ко...полностью>>

Річний план роботи Донецької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №136 Донецької міської ради

Главная > Документ
Сохрани ссылку в одной из сетей:

ДОНЕЦЬКА ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА І – ІІІ СТУПЕНІВ № 136

ДОНЕЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

ЗАТВЕРДЖЕНО

на засіданні педагогічної ради

протокол № ___ від ____2010 р.

Голова педагогічної ради

Т.І.Трусова

РІЧНИЙ ПЛАН

роботи

Донецької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 136

Донецької міської ради

міста Донецька

на 2010-2011 навчальний рік

ДОНЕЦЬК 20109 р

ЗМІСТ

Розділ 1

Вступ

1.1.

Візитна карта школи

1.2.

Аналіз роботи школи за 2009-2010 навчальний рік

1.3.

Мета, основні напрямки роботи та завдання школи на 2010 – 2011 навч. рік

Розділ 2

Розстановка педагогічних кадрів і розподіл обов’язків

2.1.

Зміст організаційно-педагогічної діяльності та розподіл обов’язків між керівниками школи

2.2.

Розподіл обов’язків між різними рівнями управління

2.3.

Розподіл кабінетів за класами та вчителями

Розділ 3

Виконання Законів України

3.1.

Виконання Законів України “Про освіту”, “Про загальні середню освіту”, “Про мови”

3.2.

Соціальний захист дітей

Розділ 4

Управління діяльністю педагогічного колективу

4.1.

Педагогічні ради

4.2.

Наради при директорові

4.3. Методичні та організаційні наради призаступниках директора з навчальної роботи.

4.4 Наради у заступника директора з виховної роботи

Розділ 5

Право виховна, право освітня та профілактична робота.

Розділ 6

Навчально-методична робота. Підвищення кваліфікації колективу

6.1.

Організаційна робота. Навчальний план

6.2.

Робота з фахівцями-початківцями

6.3.

Атестація педагогічних працівників

6.4.

Робота з кадровим резервом

Розділ 7

Допризовна підготовка юнаків. Цивільна оборона

Розділ 8

Організація контрольно-аналітичної діяльністі

8.1.

Контроль документації

8.2.

Проведення контрольних робіт і зрізів знань за текстами адміністрації

8.3.

Контрольно-аналітична діяльність

8.4.

Графік адміністративного контролю за станом викладання предметів в ЗНЗ № 136

Розділ 9

Діяльність Ради школи. Робота з батьками, громадськістю

Розділ 10

Охорона здоров’я та життя дітей. Охорона праці.

10.1.

Охорона здоров’я та життя дітей.

10.2.

Охорона праці.

Розділ 11

Фінансово-господарська діяльність

ЛИСТ УЗГОДЖЕННЯ

 1. Полтєва Н.О., заступник начальника відділу освіти ____________________

2. Гороховік С.В., завідувач РМК _______________________

3. Чайка Н.Б., спеціаліст відділу освіти ____________________

4. Полякова О.Б., спеціаліст відділу освіти ____________________

5. Бендик А.А., методист відділу освіти ____________________

6. Голощапова В.В., методист відділу освіти ____________________

7. Горєлова В.В., директор ББДЮТ _______________________

8. Крисанова О.З., методист відділу освіти ____________________

9. Сілкіна В.П., методист відділу освіти ___________________

10. Андрюшина Л.С., методист відділу освіти ____________________

ВСТУП

Розділ І

  1. Візитна картка школи

У школі навчається 570 учнів, що складає 20 класів.

Школа І ступеня – 7 класів:

 • з українською мовою навчання – 7 кл.

Школа ІІ ступеня – 11 класів:

 • з українською мовою навчання – 6 кл.

 • з російською мовою навчання – 5 кл.

Школа ІІІ ступеня – 2 кл.

 • 10 – А – інформаційно-технологічний клаc

 • 10 – Б – фізико - математичний клас.

Школа має клас з мультімедійним обладнанням.

Педагогічний моніторинг. Кадрове забезпечення.

На початок 2010-2011 навчального року до роботи стали 42 вчителя, 1 сумісник.

Кількість педагогічних робітників

2006-2007

2007-2008

2008-2009

2009-2010

До 30 років

12

13

9

12

31-40 років

13

13

11

18

41-50 років

18

15

16

15

51-55 років

3

3

4

3

Понад 55 років

19

17

19

10

Якісний склад вчителів за педагогічним стажем

Кількість педагогічних робітників

2006-2007

2007-2008

2008-2009

2009-2010

До 3 років

7

7

8

6

3-10 років

11

10

9

8

10-20 років

19

18

17

19

Понад 20 років

28

26

26

25

Відомості про вчителів - пенсіонерів

Кількість педагогічних робітників

2006-2007

2007-2008

2008-2009

2009-2010

55 років

0

0

1

-

55 - 60 років

4

3

2

2

Понад 60 років

13

13

11

10

Відомості про молодих фахівців

2005-2006

2007-2008

2008-2009

2009-2010

3

3

0

0

Аналіз плинності педагогічних і керівних кадрів

2006-2007

2007-2008

2008-2009

2009-2010

7

4

2

3

Відомості про штатних працівників і сумісників

Кількість педагогічних робітників

2006-2007

2007-2008

2008-2009

2009-2010

Кількість вчителів

65

61

59

55

в тому числі: штатних працівників

63

58

55

53

сумісників

2

3

4

2

Відомості про педагогів за категоріями

8 тарифний

розряд

9 тарифний

розряд

І

категорія

ІІ

категорія

Вища

категорія

“Старший учитель”

“Учитель - методист”

3

8

10

5

28

11

5

Наведені дані свідчать про результативність роботи шкільної адміністрації з підбору та оптимізації розстановки педагогічних кадрів упродовж останніх років. Рівень педагогічної майстерності в порівнянні з минулим навчальним учбовим роком зменшився на 18% у зв'язку з тим, що педагогічний колектив оновлюється молодими спеціалістами. Деяке зменшення загальногї кількості педагогічних працівників зумовлене загальним зменшенням навантаження з зв'язку з передбачуваними тенденціями зменшення кількості учнів у загальноосвітніх школах України в цей період.

При цьому слід відзначити, що в наступні роки планується зростання кількості учнів (народжуваність зростає), що призведе до стабілізації шкільної мережі.

Донецька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 136 є юридичною особою, здійснює свою діяльність згідно довідки № 101-2070 про включення до Єдиного Державного реєстру підприємств та організацій України та Статуту школи.

Керування школою здійснює Трусова Тетяна Іванівна – директор школи. Педагогічний стаж – 23 роки, на посаді директора – 1 рік.

До складу адміністрації входять:

 • Кисиленко Наталя Михайлівна– заступник директора з навчально-виховної роботи. Стаж роботи 26 років, на посаді –7-й рік.

- Майорова Ірина Петрівна – заступник директора з навчально-виховної роботи. Стаж роботи 17 років, на посаді –4-й рік.

 • Михачова Тетяна Анатоліївна – заступник директора з виховної роботи. Стаж роботи 10 років, на посаді –2-й рік.

У навчальному закладі проводиться робота щодо створення кадрового резерву. До кадрового резерву Донецької загальноосвітньої школи І – ІІІ ступенів № 136 входять:

з/п

Посада, на яку

формується резерв

ПІБ

Резерв

ПІБ

Посада, яку обіймає

1.

Директор

Трусова

Тетяна Іванівна

Майорова

Ірина Петрівна

Михачова

Тетяна Анатоліївна

Заступник директора з навчально - виховної роботи. Стаж роботи на даній посаді – 2 роки 6 місяців.

Заступник директора з виховної роботи. Стаж роботи на даній посаді – 1 рік 1 місяць

2.

Заступник директора з навчально - виховної роботи.

Кисиленко

Наталія Михайлівна

Запорожець

Лілія Леонідівна

Учитель математики Донецької загальноосвітньої школи І – ІІІ ступенів № 136. Стаж роботи 25 років.

3.

Заступник директора з навчально - виховної роботи.

Майорова

Ірина Петрівна

Завалішина

Світлана Олександрівна

Учитель російської мови і літератури Донецької загальноосвітньої школи І – ІІІ ступенів № 136. Стаж роботи 14 років.

4.

Заступник директора з виховної роботи.

Михачова

Тетяна Анатоліївна

Ососкова

Ольга Сергіївна

Учитель біології Донецької загальноосвітньої школи І – ІІІ ступенів № 136. Стаж роботи 3 роки.

Щороку складається та реалізується план роботи з кадровим резервом. Це теоретичні заняття, круглі столи, психолого - педагогічні семінари – тренінги, творчі звіти.

Протягом минулого навчального року з вчителями, котрі знаходяться у резерві на адміністративні посади ЗНЗ № 136, проведені заходи з вивчення нормативних документів, вони активно залучаються до процесів керівництва навчально-виховним процесом. Запорожець Л.Л., Завалішина С.О., Ососкова О.С. брали участь у перевірках різного рівня, підготовці до засідань педагогічної ради, складанні документів звітності, були призначені виконуючими обов’язки директора та заступників директора.Скачать документ

Похожие документы:

 1. Донецьке відділення наукового товариства ім. Шевченка donetsk compartment of shevchenko scientific society донецький

  Документ
  Д-67 Донецький вісник Наукового товариства ім. Шевченка. т. 24 – Донецьк: Український культурологічний центр, Східний видавничий дім. – 2008. – 272 с.
 2. Шевченка Український культурологічний центр (м. Донецьк) Олександр Задніпровський хроніка голоду 1946 1947 років у Донбасі Донецьк 2007

  Документ
  У монографії на базі переважно місцевих архівних документів уперше змальовано цілісну картину голоду 1946 – 1947 рр. в українському Донбасі. Матеріал подано у вигляді хроніки подій.
 3. Донецьке відділення наукового товариства ім. Шевченка donetsk compartment of shevchenko scientific society (2)

  Документ
  Вісник містить матеріали березневої наукової конференції НТШ-Донбас 2007 року. Доповіді і повідомлення стосуються проблем мовознавства. Секція конференції працювала у Донецьку та Слов’янську.
 4. Управління освіти виконкому миколаївської міської ради миколаївська науково-педагогічна бібліотека

  Документ
  Перед сучасною системою освіти постала важлива соціальна та економічна проблема – підготовка фахівців, здатних ефективно використовувати як наявний інформаційний потенціал суспільства, так і той, що тільки формується.
 5. Методичні рекомендації виконані з метою поліпшення організації та проведення навчально-виховної фізкультурно-оздоровчої роботи в загальноосвітніх навчальних закладах.

  Методичні рекомендації
  Методичні рекомендації виконані з метою поліпшення організації та проведення навчально-виховної фізкультурно-оздоровчої роботи в загальноосвітніх навчальних закладах .

Другие похожие документы..