Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Документ'
Заслухавши інформацію директора міського центру зайнятості Капустіна В.М. та обговоривши підсумки виконання Програми зайнятості населення м.Дружківка...полностью>>
'Методические рекомендации'
Подготовительный этап - проектирование содержания и целей образовательного процесса, его результатов и технологии их достижения на предстоящем учебно...полностью>>
'Закон'
"Правовые аспекты, регулирующие освещение предвыборных кампаний в СМИ. Возможные пути устранения нарушений закона и несовершенства законодательс...полностью>>
'Документ'
ч Крупных рек Притоков Притоков мВт ЭтВт....полностью>>

Про внесення змін до розпорядження Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 27. 01. 2004 n 27

Главная > Документ
Сохрани ссылку в одной из сетей:

1

Смотреть полностью

Про внесення змін до розпорядження Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 27.01.2004 N 27

Розпорядження Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України
від 13 грудня 2007 року N 8377

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
8 січня 2008 р. за N 1/14692

Відповідно до Закону України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг" та Положення про Державну комісію з регулювання ринків фінансових послуг України, затвердженого Указом Президента України від 04.04.2003 N 292, з метою удосконалення державного регулювання діяльності з надання фінансових послуг фінансовими компаніями та юридичними особами - суб'єктами господарювання, які за своїм правовим статусом не є фінансовими установами, але мають визначену законами та нормативно-правовими актами Держфінпослуг можливість надавати послуги з фінансового лізингу, Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг України ПОСТАНОВИЛА:

1. У заголовку та в пункті 1 розпорядження Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 27.01.2004 N 27 "Про затвердження Порядку надання звітності фінансовими компаніями і юридичними особами - суб'єктами господарювання, які за своїм правовим статусом не є фінансовими установами, але мають визначену законами та нормативно-правовими актами Держфінпослуг можливість надавати окремі види фінансових послуг", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 06.04.2004 за N 431/9030, слова "фінансовими компаніями і юридичними особами - суб'єктами господарювання, які за своїм правовим статусом не є фінансовими установами, але мають визначену законами та нормативно-правовими актами Держфінпослуг можливість надавати окремі види фінансових послуг" замінити словами "фінансовими компаніями, довірчими товариствами, а також юридичними особами - суб'єктами господарювання, які за своїм правовим статусом не є фінансовими установами, але мають визначену законами та нормативно-правовими актами Держфінпослуг можливість надавати послуги з фінансового лізингу".

2. Затвердити Зміни до Порядку надання звітності фінансовими компаніями і юридичними особами - суб'єктами господарювання, які за своїм правовим статусом не є фінансовими установами, але мають визначену законами та нормативно-правовими актами Держфінпослуг можливість надавати окремі види фінансових послуг, затвердженого розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 27.01.2004 N 27, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 06.04.2004 за N 431/9030 (у редакції розпорядження Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 12.08.2005 N 4451), що додаються.

3. Департаменту нагляду за фінансовими компаніями разом з Юридичним департаментом забезпечити подання цього розпорядження до Міністерства юстиції України для державної реєстрації.

4. Управлінню організаційно-аналітичного забезпечення роботи керівника забезпечити опублікування цього розпорядження у засобах масової інформації після його державної реєстрації.

5. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на члена Комісії - директора Департаменту нагляду за фінансовими компаніями.

6. Пункти 1 та 2 цього розпорядження набирають чинності з 1 лютого 2008 року.

 

Голова Комісії 

В. Альошин 

ПОГОДЖЕНО: 

  

Т. в. о. Голови Державного комітету
України з питань регуляторної
політики та підприємництва 

 
 
Г. Білоус 
 

Протокол засідання Комісії
від 13 грудня 2007 р. N 379 
 

ЗАТВЕРДЖЕНО
розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України
від 13 грудня 2007 р. N 8377

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
8 січня 2008 р. за N 1/14692 
Зміни до Порядку надання звітності фінансовими компаніями і юридичними особами - суб'єктами господарювання, які за своїм правовим статусом не є фінансовими установами, але мають визначену законами та нормативно-правовими актами Держфінпослуг можливість надавати окремі види фінансових послуг

1. У заголовку та у відмітках до додатків до Порядку надання звітності фінансовими компаніями і юридичними особами - суб'єктами господарювання, які за своїм правовим статусом не є фінансовими установами, але мають визначену законами та нормативно-правовими актами Держфінпослуг можливість надавати окремі види фінансових послуг слова "фінансовими компаніями і юридичними особами - суб'єктами господарювання, які за своїм правовим статусом не є фінансовими установами, але мають визначену законами та нормативно-правовими актами Держфінпослуг можливість надавати окремі види фінансових послуг" замінити словами "фінансовими компаніями, довірчими товариствами, а також юридичними особами - суб'єктами господарювання, які за своїм правовим статусом не є фінансовими установами, але мають визначену законами та нормативно-правовими актами Держфінпослуг можливість надавати послуги з фінансового лізингу".

2. Розділ 1 викласти в такій редакції:

"1. Загальні положення

1.1. Цей Порядок визначає правила складання та подання звітності фінансовими компаніями, інформація про які внесена до Державного реєстру фінансових установ (далі - фінансові компанії), довірчими товариствами та юридичними особами - суб'єктами господарювання, які за своїм правовим статусом не є фінансовими установами, але мають визначену законами та нормативно-правовими актами Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України (далі - Держфінпослуг) можливість надавати послуги з фінансового лізингу (далі - лізингодавці) до Держфінпослуг, установлює загальні вимоги до заповнення форм звітних даних та строки їх подання.

1.2. У цьому Порядку терміни вживаються в такому значенні:

журнал прийняття звітності - електронний журнал, частина програмно-технічного комплексу прийняття звітності, у якому фіксується інформація щодо присвоєння реєстраційного номера, за яким реєструється надходження звітності, дати їх прийняття до інформаційного масиву даних, та інформація щодо їх остаточного прийняття після перевірки. Дані в журналі захищені від унесення несанкціонованих змін;

прийнята звітність - звітність в електронній та паперовій формах, подана до Держфінпослуг у строки та в обсязі, що встановлені цим Порядком, за умови відповідності паперової форми звітності за складом інформації електронній формі та внесення електронної форми звітності до журналу прийняття звітності, про що зроблено відмітку співробітником Держфінпослуг на титульному аркуші звітності;

дата виконання зобов'язань за договором - дата підписання документа, який підтверджує виконання сторонами зобов'язань, що передбачені договором;

річна фінансова звітність - фінансова звітність, складена за формами, установленими законодавством України з бухгалтерського обліку та фінансової звітності, та в обсязі, визначеному частиною другою статті 11 Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні";

фінансова компанія - управитель - фінансова компанія, яка від свого імені діє в інтересах установників управління майном і здійснює управління залученими коштами згідно із законодавством, Правилами фонду та отримала в установленому порядку ліцензію на провадження діяльності із залучення коштів установників для фінансування об'єктів будівництва та/або здійснення операцій з нерухомістю".

3. У пункті 2.1 слова "Фінансові компанії" замінити словами "Фінансові компанії - управителі".

4. Доповнити Порядок новим пунктом 2.2 такого змісту:

"2.2. Фінансові компанії та довірчі товариства подають до Держфінпослуг такі види звітності за:

а) квартал;

б) рік".

У зв'язку з цим пункти 2.2 - 2.4 вважати відповідно пунктами 2.3 - 2.5.

5. У пункті 3.1 слова "фінансової компанії за місяць, у додатку до свідоцтва про реєстрацію фінансової установи якої зазначено надання послуг із залучення фінансових активів фізичних та юридичних осіб із зобов'язанням щодо наступного їх повернення шляхом укладання договорів на управління майном (далі - управителі)" замінити словами "фінансової компанії - управителя".

6. Розділ 3 доповнити новим пунктом 3.4 такого змісту:

"3.4. Фінансові компанії - управителі надають інформацію, передбачену підпунктом "б" пункту 3.1 щодо кожного створеного фонду окремо".

У зв'язку з цим пункти 3.4 - 3.8 вважати відповідно пунктами 3.5 - 3.9.

7. Пункт 3.5 викласти в такій редакції:

"3.5. Звітність за квартал подається на останній день звітного кварталу та містить:

3.5.1. Для фінансової компанії - управителя:

а) титульний аркуш (додаток 4);

б) довідку про обсяг та кількість укладених та виконаних договорів з надання фінансових послуг (додаток 5);

в) зведені дані щодо майна, переданого установниками в управління у формі, установленій Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 2 "Баланс", затвердженим наказом Міністерства фінансів України від 31.03.99 N 87, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 21.06.99 за N 396/3689;

г) фінансову звітність відповідно до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 2 "Баланс", затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 31.03.99 N 87, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 21.06.99 за N 396/3689, Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 3 "Звіт про фінансові результати", затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 31.03.99 N 87, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 21.06.99 за N 397/3690, без урахування майна, переданого установниками в управління;

ґ) електронні файли, структура, формат та опис полів яких установлені Держфінпослуг.

3.5.2. Для фінансової компанії:

а) титульний аркуш (додаток 4);

б) довідку про обсяг та кількість укладених та виконаних договорів з надання фінансових послуг (додаток 5);

в) довідку про обсяг та кількість наданих фінансових послуг за певними видами (додатки 6 - 9 та/або 11 - 13);

г) фінансову звітність фінансової компанії відповідно до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 2 "Баланс", затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 31.03.99 N 87, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 21.06.99 за N 396/3689, Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 3 "Звіт про фінансові результати", затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 31.03.99 N 87, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 21.06.99 за N 397/3690;

ґ) електронні файли, структура, формат та опис полів яких установлені Держфінпослуг.

3.5.3. Для довірчого товариства:

а) титульний аркуш (додаток 4);

б) довідка про обсяги та кількість операцій довірчих товариств (додаток 10);

в) фінансову звітність фінансової компанії відповідно до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 2 "Баланс", затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 31.03.99 N 87, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 21.06.99 за N 396/3689, Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 3 "Звіт про фінансові результати", затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 31.03.99 N 87, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 21.06.99 за N 397/3690;

г) електронні файли, структура, формат та опис полів яких установлені Держфінпослуг".

8. У пункті 3.6 слова "можуть подавати" замінити словами "подають", а цифри "3.4" замінити цифрами "3.5".

9. У пункті 3.7 цифри "3.4" замінити цифрами "3.5" та доповнити словами "в терміни, передбачені підпунктом "б" пункту 2.4 розділу 2 цього Порядку".

10. У пункті 3.8 слова "разом з річною звітністю" замінити словами "у складі річної звітності".

11. Підпункт "в" пункту 3.9 доповнити реченням "При цьому доцільно керуватися методичними рекомендаціями, установленими Держфінпослуг до такого висновку".

12. Підпункт "в" пункту 4.1 викласти в такій редакції:

"в) довідку про обсяги та кількість наданих фінансових послуг за договорами фінансового лізингу (додаток 6)".

13. Пункт 4.3 виключити.

14. Розділ 5 доповнити новими пунктами 5.7 та 5.8 такого змісту:

"5.7. Форми звітних даних заповнюються на підставі даних бухгалтерського обліку за відповідний період.

Фінансові компанії - управителі заповнюють форми звітних даних за місяць, що подаються до Держфінпослуг, у грошовій одиниці України - гривнях. Квартальна та річна звітність надаються у тисячах гривень.

Лізингодавці заповнюють форми звітних даних у тисячах гривень.

У звітних даних не повинно бути підчисток, помарок і виправлень.

Звітні дані повинні містити достовірну та повну інформацію про діяльність фінансової компанії, довірчого товариства або лізингодавця.

5.8. Інформація в різних формах звітних даних повинна бути порівнюваною та несуперечливою.

Фінансові компанії, довірчі товариства та лізингодавці зобов'язані забезпечити правильність складання звітності. Інформація, відображена у звітних даних на кінець звітного періоду (року), повинна відповідати інформації на початок наступного звітного періоду (року) за відповідними рядками".

У зв'язку з цим пункти 5.7 - 5.12 уважати відповідно пунктами 5.9 - 5.14.

15. У пункті 5.11 цифри "2.3, 2.4 і 5.8" замінити цифрами "2.4, 2.5 і 5.10".

16. Пункт 5.13 викласти в такій редакції:

"5.13. У разі, якщо звітність складена та/або подання з порушенням вимог законодавства, у тому числі цього Порядку, зокрема:

електронна форма звітності фінансової компанії, довірчого товариства або юридичної особи не відповідає паперовій формі;

звітність подана не в повному обсязі або тільки в одній із форм (паперовій або електронній);

звітність містить суперечливі дані;

звітність відповідно до цього Порядку є неприйнятою, Держфінпослуг застосовує заходи впливу до фінансової компанії, довірчого товариства або лізингодавця відповідно до чинного законодавства".

17. Пункт 5.14 доповнити словами "та пояснень причин їх допущення".

18. У заголовку розділів 2, 4 та 6 і в пунктах 2.3, 2.5, 4.1, 4.2, 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.6, 5.9, 5.10 та 5.14 слова "юридичні особи" в усіх відмінках замінити словом "лізингодавці" у відповідних відмінках.

19. У додатках 3, 5 - 9 та 11 - 13 до Порядку слова "Головний бухгалтер" замінити словами "Головний бухгалтер або особа, на яку покладено ведення бухгалтерського обліку".

20. Додатки 1, 2 та 10 до Порядку викласти в новій редакції (додаються).

 

Член Комісії -
директор департаменту нагляду
за фінансовими компаніями 

 
 
К. Отченаш 
 

Додаток 1
до Порядку надання звітності фінансовими компаніями, довірчими товариствами, а також юридичними особами - суб'єктами господарювання, які за своїм правовим статусом не є фінансовими установами, але мають визначену законами та нормативно-правовими актами Держфінпослуг можливість надавати послуги з фінансового лізингу 
Титульний аркуш

  

               ЗАТВЕРДЖЕНО 

Інформацію підтверджую.
Відомості, зазначені в електронній формі, що додається, відповідають даним паперової форми звіту. 

Посада 

  

Прізвище, ім'я, по батькові 

  

Підпис 

  

Дата  

"___" ___________ 20__ року 

  

М. П. 

  

Контактна особа з питань складеної інформації 

Прізвище, ім'я, по батькові 

  

Посада 

  

Підрозділ  

  

Телефон із зазначенням коду ММТЗ 

  

Інформація фінансової компанії - управителя за ________ _______ року

Складено на дату  

"___" ____________ 200_ року 
Повне найменування управителя (скорочене найменування управителя /за наявності/) 

  

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 

  

Серія та номер Свідоцтва про реєстрацію фінансової установи 

  

  

Серія та номер ліцензії 

  

  

Номер дозволу на право прийняття управителем на себе комерційних ризиків 

  

Номер дозволу на право здійснення емісії сертифікатів фонду операцій з нерухомістю 

  
Інформація про фінансовий стан фінансової компанії - управителя
(без урахування балансу, на якому обліковується майно, що перебуває в управлінні)

(грн.)

Показники управителя  

Код рядка* 

Залишок на кінець періоду 

Поточні фінансові інвестиції 

220 

  

Грошові кошти та їх еквіваленти: 

230 + 240 

  

статутний капітал 

300 

  

резервний фонд 

  

  

страховий фонд 

  

  

нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 

350 

  

Власний капітал 

380 

  

Поточні зобов'язання 

620 

  

Активи (усього) 

280 

  
____________
Коди рядків* відповідно до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 2 "Баланс", затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 31 березня 1999 року N 87, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 21 червня 1999 року за N 397/3690.

Інформація про активи фінансової компанії - управителя та майно, що перебуває в управлінні

(грн.)

Групи активів відповідно до пункту 3.11.2 Ліцензійних умов провадження діяльності із залучення коштів установників управління майном для фінансування об'єктів будівництва та/або здійснення операцій з нерухомістю, затверджених розпорядженням Держфінпослуг від 24.06.2004 N 1225, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 07.07.2004 за N 927/9526 

Вартість активів фінансової компанії - управителя 

Вартість майна, що перебуває в управлінні 

1 група 

  

  

2 група 

  

  

3 група 

  

  

4 група 

  

  

5 група 

  

  
Інформація про створені фонди

Найменування ФФБ та/або ФОН 

Вид ФФБ 

Дата створення ФФБ та/або ФОН 

Місцезнаходження об'єкта будівництва ФФБ 

Строк уведення в експлуатацію об'єкта будівництва згідно з договором із забудовником 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
 

Усього 

Фізичні особи 

Юридичні особи 

1. Кількість: 

установників 

  

  

  

договорів 

  

  

  

2. Кількість: 

установників, які мають заборгованість за платежами 

  

  

  

договорів, які мають заборгованість за платежами 

  

  

  

3. Кількість припинених договорів управління майном: 

за ініціативи установника 

  

  

  

за ініціативи управителя 

  

  

  
Інформацію прийнято 

Посада 

  

Реєстраційний номер 

  

Прізвище, ім'я, по батькові працівника Держфінпослуг 

  

Примітки 

  

Дата прийняття інформації 

"___" ____________ 200_ року 

Підпис  

  
 

Додаток 2
до Порядку надання звітності фінансовими компаніями, довірчими товариствами, а також юридичними особами - суб'єктами господарювання, які за своїм правовим статусом не є фінансовими установами, але мають визначену законами та нормативно-правовими актами Держфінпослуг можливість надавати послуги з фінансового лізингу 
Інформація про діяльність управителя _________________ (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ ___________)

за _____________ 20__ року

Найменування ФФБ _____________________________ типу ____, номер фонду ____________________

Місцезнаходження об'єкта будівництва ФФБ ____________________________________

(грн.)

1. Джерела фінансування будівництва 

Код рядка 

На початок періоду 

Надходження 

Видатки 

На кінець періоду 

1.1. Сума кредитів, отриманих управителем для фінансування будівництва (р. 601 + р. 501), у тому числі: 

010 

  

  

  

  

з терміном погашення до 12 міс. 

601 

  

  

  

  

з терміном погашення понад 12 міс. 

501 

  

  

  

  

1.2. Сума внесків, зроблених установниками управління майном (р. 481 + р. 482), у тому числі: 

020 

  

  

  

  

фізичних осіб 

481* 

  

  

  

  

юридичних осіб 

482* 

  

  

  

  

1.3. Власні кошти управителя, направлені на фінансування будівництва 

030 

  

  

  

  

2. Фінансування будівництва 

Код рядка 

На початок періоду 

Надходження 

Видатки 

На кінець періоду 

2.1. Загальна сума фінансування будівництва (р. 311 + р. 313 + р. 371 + 041 + 042), кошти: 

040 

  

  

  

  

на поточному рахунку фонду в банку 

311* 

  

  

  

  

на депозитному рахунку в банку 

313 

  

  

  

  

передані забудовнику для спорудження об'єктів будівництва 

371* 

  

  

  

  

списані суми за розрахунково-касове обслуговування, нараховані відсотки за цим рахунком 

041 

  

  

  

  

винагорода управителя 

042 

  

  

  

  

2.2. Розрахунки забудовника з управителем (р. 071 + р. 072 + р. 073 + р. 074): 

070 

  

  

  

  

обсяг виконаних робіт 

071 

  

  

  

  

зменшення замовлення 

072 

  

  

  

  

відмова від участі у ФФБ 

073 

  

  

  

  

інші випадки 

074 

  

  

  

  

2.3. Розрахунки управителя з установниками управління майном, яким передані майнові права (р. 081 + р. 082): 

080 

  

  

  

  

фізичних осіб 

081 

  

  

  

  

юридичних осіб 

082 

  

  

  

  
  

Усього 

Фізичні особи 

Юридичні особи 

1. Кількість: 

установників управління майном 

  

  

  

договорів 

  

  

  
Керівник управителя 

______________ 

(П. І. Б.) 

Головний бухгалтер або особа, на яку покладено ведення бухгалтерського обліку 

____________ 

(П. І. Б.) 

  

М. П. 

  

  

  

  
____________
* Коди рядків відповідно до Методичних рекомендацій щодо ведення управителями бухгалтерського обліку коштів та майна фонду фінансування будівництва та/або фонду операцій з нерухомістю, затверджених розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 7 травня 2004 року N 533 (із змінами).

 

Додаток 10
до Порядку надання звітності фінансовими компаніями, довірчими товариствами, а також юридичними особами - суб'єктами господарювання, які за своїм правовим статусом не є фінансовими установами, але мають визначену законами та нормативно-правовими актами Держфінпослуг можливість надавати послуги з фінансового лізингу 
Довідка про обсяги та кількість операцій довірчого товариства

Найменування довірчого товариства _____________________________________
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ довірчого товариства _____________________
за період з _______________ до ________________________

Інформація про довірче товариство

N
з/п 

Показники 

Значення 

на початок періоду 

на кінець періоду 

1 

Вартість активів, переданих довірчому товариству на умовах договорів, тис. грн. 

  

  

1.1 

Грошовими коштами, 

  

  

  

у тому числі фізичних осіб 

  

  

1.2 

Цінними паперами за номіналом, 

  

  

  

у тому числі фізичних осіб 

  

  

1.3 

Іншим майном, 

  

  

  

у тому числі фізичних осіб 

  

  

2 

Кількість довірителів (осіб), 

  

  

  

у тому числі фізичних осіб  

  

  

3 

Вартість активів, переданих довірчому товариству на умовах договорів, за видами довірчих послуг (тис. грн.) 

  

  

3.1 

Розпорядження грошовими коштами, 

  

  

  

у тому числі фізичних осіб 

  

  

3.2 

Розпорядження цінними паперами, 

  

  

  

у тому числі фізичних осіб 

  

  

3.3 

Розпорядження іншим майном, 

  

  

  

у тому числі фізичних осіб 

  

  
Інформація про довірених осіб

N
з/п 

Прізвище, ім'я та по батькові 

Частка в статутному капіталі довірчого товариства у процентному співвідношенні до загального обсягу статутного капіталу 

Частка в статутному капіталі довірчого товариства у грошовому виразі (тис. грн.) 

  

  

  

  
Інформація про цінні папери в розпорядженні

Номер
з/п 

Тип, вид та категорія цінних паперів 

Найменування емітента цінних паперів 

Код за ЄДРПОУ емітента 

Кількість ЦП, шт. 

Номінальна вартість одного ЦП, грн. 

  

  

  

  

  

  
Керівник
М. П. 

_______________________
(підпис) 

(П. І. Б.) 

Головний бухгалтер або
особа, на яку покладено
ведення бухгалтерського
обліку 

_______________________
(підпис) 

(П. І. Б.) 
____________

 

1

Смотреть полностью


Скачать документ

Похожие документы:

 1. Додатково див. Розпорядження Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг n 74 ( v0074486-03 ) від 09. 10

  Документ
  ДЕРЖАВНА КОМІСІЯ З РЕГУЛЮВАННЯ РИНКІВ ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ УКРАЇНИ РОЗПОРЯДЖЕННЯ 28.08.2003 N 40 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 15 вересня 2003 р.
 2. Про затвердження Положення про застосування Національним банком України заходів впливу за порушення банківського законодавства

  Закон
  Із змінами і доповненнями, внесеними постановами Правління Національного банку України від 29 грудня 2001 року N 563, від 28 лютого 2002 року N 81, від 7 жовтня 2002 року N 384,
 3. Рішенням Конституційного Суду України від 22 травня 2008 р. N 10-рп закон (6)

  Закон
  [Установлено, що у 2004 році сплата страхових внесків, передбачених цим Законом, сільськогосподарськими підприємствами - платниками фіксованого сільськогосподарського податку здійснюється у розмірах та порядку, встановлених Законом
 4. Укази президента україни зміст

  Документ
  Про забезпечення виконання Угоди про партнерство та співробітництво між Україною та Європейськими Співтовариствами (Європейським Союзом) і вдосконалення механізму співробітництва з Європейськими Співтовариствами (Європейським Союзом),
 5. Податковий кодекс україни (1)

  Кодекс
  1.1. Податковий кодекс України регулює відносини, що виникають у сфері справляння податків і зборів, зокрема, визначає вичерпний перелік податків та зборів, що справляються в Україні, та порядок їх адміністрування, платників податків

Другие похожие документы..