Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Документ'
Об этноконфессиональной ситуации в области и о ходе реализации Программы развития конфессиональной сферы, национальных отношений и сотрудничества с со...полностью>>
'Практикум'
Предмет: информатикаКласс: 10, общеобразовательный Учитель: Огаркова Татьяна Дмитриевна, МОУ СОШ с углубленным изучением отдельных предметов № 47 Прог...полностью>>
'Экзаменационные билеты'
Перечень вопросов для включения в экзаменационные билеты при приеме  квалификационного экзамена  от лиц, претендующих на приобретение статуса адвокат...полностью>>
'Информационный бюллетень'
Выезд из Парижа в Реймс-город на северо-востоке Франции, самый крупный город региона Шампань — Арденны. В Реймсе расположены крупнейшие шампанские дом...полностью>>

Додаток до наказу

Главная > Документ
Сохрани ссылку в одной из сетей:

Додаток до наказу

від «01» грудня 2011 р.

№ 114

Теми магістерських робіт

слухачів ІІІ курсу заочної форми навчання

спеціальності «Державне управління»

п/п

Прізвище, ім'я,

по батькові

слухача

Напрямок магістерської

роботи

Науковий

керівник

Спеціалізація «Регіональне управління»

Анісімов Михайло Альбертович

Державне регулювання сфери фізичної культури і спорту (на прикладі Одеської області)

Доцент кафедри

Давтян С.Г.

Антошкін Михайло Костянтинович

Шляхи залучення інвестицій щодо розвитку інфраструктури населених пунктів (на прикладі виконавчого комітету Гаспринської селищної ради)

Доцент

Мамонтова Е.В.

Бариш

Сергій Леонідович

Державне регулювання розвитком малого та середнього бізнесу

Доцент

Попов М.П.

Білоус

Віталій Павлович

Державна політика у сфері захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій природного та техногенного характеру

Доцент кафедри

Чебан О.І.

Ващишина Олена Анатоліївна

Сучасні тенденції управління комунальною власністю в Україні

Професор

Пахомова Т.І.

Височанська Наталія Дмитрівна

Вдосконалення державної системи захисту прав споживачів в контексті європейської інтеграції

Доцент

Піроженко Н.В.

Вихристюк Олена

Іванівна

Організаційна культура в системі державної служби

Професор

Пахомова Т.І.

Дідур

Сергій

Петрович

Земельні ресурси в Україні: проблеми та перспективи реформування аграрного сектору

Старший викладач Чижова С.М.

Дудар Володимир Миколайович

Державна підтримка сільського господарства як метод стимулювання аграрного сектору економіки

Доцент

Оганісян М.С.

Загоруйко

Олег Георгійович

Забезпечення діяльності органів публічної влади: організаційно-правовий аспект (на прикладі Одеської області)

Доцент

Молодожен Ю.Б.

Зоріна

Світлана Юріївна

Державне регулювання земельних відносин в Україні

Професор

Пахомова Т.І.

Клименко Сергій Васильович

Роль місцевого самоврядування у реформуванні системи управління житловим господарством

Професор кафедри Саханенко С.Є.

Ковальчук Олександр Вікторович

Державна політика у сфері управління житлово-комунальним господарством

Старший викладач

Чижова С.М.

Койка

Микола Валерійович

Механізми взаємодії органів виконавчої влади, місцевого самоврядування та етнічної самоорганізації

Старший викладач

Різникова Я.О.

Корчагов Володимир Германович

Державне регулювання житлово-комунального господарства

Доцент

Попов М.П.

Кравченко

Ераст Валентинович

Вдосконалення механізму фінансового забезпечення заходів у сфері попередження надзвичайних ситуацій

Доцент кафедри Чебан О.І.

Лешковят Вячеслав Михайлович

Продовольча безпека як пріоритет аграрної політики держави

Старший викладач

Чижова С.М.

Любченко Віктор

Іванович

Розвиток регіональних інноваційних систем в умовах розвитку ринкових відносин

Доцент

Піроженко Н.В.

Мельниченко Володимир Борисович

Державна політика комплексного і збалансованого розвитку регіону на прикладі Одеської області

Професор

Топчієв О.Г.

Мокойчук

Олег

Юрійович

Державна підтримка розвитку приватних підприємств (на прикладі ДП «Кондитерська Корпорація «Рошен»)

Професор кафедри

Приходченко Л.Л.

Момонт

Оксана Василівна

Соціальна діагностика як складова ефективної реалізації державної політики на місцевому рівні

Доцент

Крупник А.С.

Мустафаєва Муневвер Фікретівна

Управління персоналом в органах державної податкової служби України: організаційно-правовий аспект

Доцент

Піроженко Н.В.

Назаренко Оксана Миколаївна

Державне регулювання ринку земель сільськогосподарського призначення

Доцент

Попов М.П.

Наливаний Борис

Юрійович

Державна політика у сфері житлово-комунальних послуг: вітчизняний та зарубіжний досвід

Доцент

Сокур Н.В.

Наливаний Роман Вікторович

Механізми удосконалення функціонування житлово-комунального господарства (на прикладі м. Одеса)

Старший викладач

Різникова Я.О.

Новіков Віталій Якович

Розробка генеральних планів міст – районних центрів: практика розробки та реалізації

Професор

Топчієв О.Г.

Осипенко Вадим Георгійович

Вирішення проблем у містобудівній діяльності в системі управління містом

Професор

Топчієв О.Г.

Очеретнюк Володимир Павлович

Екологічна безпека як невід’ємна умова сталого розвитку регіону (на прикладі Вінницької області)

Доцент

Берегой Т.А.

Пазерська Тетяна Володимирівна

Реформування системи технічного регулювання у сфері оцінки відповідності в галузі охорони здоров’я

Старший викладач

Чижова С.М.

Петросян Артем Георгійович

Державно-приватне партнерство як фактор розвитку території

Доцент

Оганісян М.С.

Попов

Геннадій Васильович

Участь громадськості у процесах формування та реалізації соціальної політики на місцевому рівні

Доцент

Крупник А.С.

Райлян Олександр Георгійович

Державно-правове регулювання захисту прав споживачів в Україні

Доцент кафедри

Ровинська К.І.

Ременюк Костянтин Васильович

Проектування комплексного розвитку сільської територіальної громади

Доцент

Мамонтова Е.В.

Рогозенко Валентина Михайлівна

Реалізація принципів відкритості та прозорості у діяльності органів публічної влади (на прикладі АРК)

Професор кафедри

Приходченко Л.Л.

Ротонос Сергій Олексійович

Удосконалення системи публічного управління на місцевому рівні

Доцент

Попов М.П.

Савельєва

Лідія

Іванівна

Шляхи удосконалення взаємодії органів місцевого самоврядування та громадських організацій

Професор

Пахомова Т.І.

Савостьянов Андрій Володимирович

Проблеми соціально-економічного розвитку регіону Українського Причорномор’я

Професор

Топчієв О.Г.

Сарахманюк Анатолій Ілліч

Розвиток соціальної інфраструктури на рівні села

Доцент

Крупник А.С.

Семенова

Ірина Анатоліївна

Участь громадян у підготовці та реалізації актів органів публічної влади: сутність, форми та організаційно-правове забезпечення

Доцент

Стречень Б.М.

Синюшко Андрій Іванович

Державне регулювання процесами протидії нелегальній міграції в Україні

Доцент

Паламарчук В.І.

Соколовський Сергій Володимирович

Державна політика у сфері оптимізації діяльності банків

Доцент

Молодожен Ю.Б.

Стаднік

Ольга Олександрівна

Оптимізація організаційних структур місцевих органів виконавчої влади

Старший викладач

Різникова Я.О.

Сулімов Андрій Геннадійович

Шляхи вдосконалення інвестиційної політики регіонального розвитку

Доцент

Попов М.П.

Тесліна Світлана Анатоліївна

Діяльність органів публічної влади у сфері захисту прав споживачів

Професор кафедри

Саханенко С.Є.

Хадай Оксана Володимирівна

Механізми реалізації громадського контролю (на прикладі АРК)

Професор кафедри

Приходченко Л.Л.

Цуркан Олександр Петрович

Кар’єра та професійний розвиток державних службовців

Доцент

Стречень Б.М.

Чехолін Сергій Анатолійович

Механізми управління комунальною власністю (на прикладі м. Ялта)

Професор кафедри

Саханенко С.Є.

Шентяпін Олексій Іванович

Державна політика щодо розвитку малих міст України

Професор кафедри

Саханенко С.Є.

Спеціалізація «Соціальна і гуманітарна політика»

Арабаджи Катерина Георгіївна

Сімейна політика держави: сучасний стан та тенденції розвитку

Доцент

Сокур Н.В.

Балагула

Ірина Леонідівна

Управління якістю освіти на місцевому рівні: шляхи вдосконалення

Професор Якубовський О.П.

Бордюжа Оксана Валеріївна

Державна політика щодо сімї: регіональний аспект

Доцент

Яковлева Л.І.

Войницька

Ірина Олегівна

Моніторинг як складова системи управління дошкільною освітою

Доцент

Росколотько І.Л.

Дубівка Олександр Георгійович

Державне управління розвитком масового спорту (районний рівень)

Професор

Овчаренко С.В.

Іванов Олександр Володимирович

Особливості гуманітарної політики на державному і регіональному рівнях

Доцент

Ростіянов Б.Ю.

Калуян Олена

Іванівна

Освітня політика держави: її зміст та напрямки реалізації в сучасних умовах

Доцент

Титаренко Л.М.

Корольов

Марат Валентинович

Роль місцевого самоврядування в демократизації публічного управління в Україні

Доцент

Мошак О.В.

Куликова Олеся

Павлівна

Кадрова політика у сфері державної служби: цілі та пріоритети

Доцент кафедри

Яценко В.А.

Пантон

Тетяна Василівна

Формування кадрового потенціалу в системі державної служби України (на матеріалах Автономної Республіки Крим)

Доцент

Титаренко Л.М.

Радукан

Василь Петрович

Функціонування громадських об'єднань в політичній системі України

Доцент

Светлічний В.І.

Санжарівська Наталія Володимирівна

Впровадження інноваційних форм управління в галузі освіти

Доцент

Сокур Н.В.

Слусаренко Наталія Григорівна

Освітня політика держави: її зміст та напрями реалізації в сучасних умовах

Доцент кафедри

Яценко В.А.

Совік Олег Михайлович

Технології виборчих компаній у структурі політичної діяльності

Доцент

Мошак О.В.

Тишевич Катерина Василівна

Державна політика в Україні щодо підтримки сім'ї як соціального інституту

Професор

Гансова Е.А.

Чуксіна

Юлія

Юріївна

Система управління якістю у сфері підвищення кваліфікації кадрів публічної служби

Професор Якубовський О.П.

Шимончук Павло

Павлович

Вдосконалення якості середньої освіти в умовах інтеграції України в Європейське співтовариство

Доцент

Курносенко Л.В.

Спеціалізація «Управління у сфері культури»

Буц Інна Володимирівна

Державна політика зайнятості у сфері культури

Доцент

Курносенко Л.В.

Вітухіна

Валерія Вікторівна

Державна політика в галузі культури: регіональний рівень

Доцент кафедри

Яценко В.А.

Горбатенко Юрій Георгійович

Державна культурна політика і шляхи досягнення політичної єдності суспільства

Доцент

Ростіянов Б.Ю.

Денисенко Олена Анатоліївна

Державне регулювання драматично-мистецької діяльності в Україні

Доцент

Ростіянов Б.Ю.

Красіліна

Ірина

Вікторівна

Культурна політика держави щодо виховання молодого покоління (регіональний рівень)

Доцент

Савченко Я.А.

Пєтку Любов Михайлівна

Роль засобів інформації в реалізації державної етнонаціональної політики

Доцент

Светлічний В.І.

Мандріка Юлія Юріївна

Державне управління у сфері культури (на прикладі Одеського регіону)

Професор

Гансова Е.А.

Смоленцева Галина Анатоліївна

Державне забезпечення діяльності початкових мистецьких навчальних закладів

Професор

Овчаренко С.В.

Спеціалізація «Європейська інтеграція в умовах глобального врядування»

Акініна

Тетяна

Леонідівна

Міжнародна діяльність Збройних Сил України як складова зовнішньої політики держави в контексті євроінтеграційних процесів

Доцент

Усатюк І.Ф.

Бабченко

Ольга Миколаївна

Європейські принципи адміністративного права та їх запровадження в законодавстві України

Доцент кафедри

Нагорна І.В.

Бовкунович Віктор Миколайович

Міграційні процеси в сучасному світі: наслідки для України

Доцент

Кривцова В.М.

Булах

Вячеслав

Павлович

Екологічна безпека України в контексті екологічних програм ЄС: основний зміст, організаційно-правова природа

Доцент

Усатюк І.Ф.

Валієв Руслан

Рашитович

Реформування водопровідно-каналізаційного господарства України з урахуванням міжнародного досвіду

Доцент кафедри

Горячук В.Ф.

Васил'єв Юрій

Ігоревич

Нові орієнтири енергетичної політики Європейського Союзу

Доцент

Кривоцюк П.С.

Горошко Микола Миколайович

Проблеми та перспективи створення трансрегіональних інтеграційних об’єднань

Доцент

Кривцова В.М.

Дементьєв Олександр Валентинович

Воєнна безпека України в умовах позаблоковості

Доцент

Кривоцюк П.С.

Дмитренко Олександр Васильович

Співробітництво між Україною та ЄС у сфері боротьби з нелегальною міграцією, контрабандою та торгівлею людьми

Доцент кафедри

Горячук В.Ф.

Жикова Катерина Володимирівна

Реформування пенсійної системи в Україні з урахуванням досвіду країн-членів ЄС

Доцент кафедри

Кадук Н.І.

Зглінська Наталія Леонідівна

Державна молодіжна політика в контексті європейського вибору України

Доцент кафедри

Фєтєску І.А.

Золкін

Сергій

Сергійович

Європейський досвід функціонування органів місцевого самоврядування: уроки для України

Доцент кафедри

Кадук Н.І.

Кирилова

Олена Феліксівна

Європейська інтеграція України крізь призму розвитку взаємовідносин з провідними країнами-членами ЄС

Доцент кафедри

Кадук Н.І.

Кордон

Наталя Анатоліївна

Організаційний механізм управління податковою службою України та його реформування відповідно до європейських стандартів

Доцент

Запша Г.М.

Кучін Володимир Віталійович

Формування ефективної системи валютного контролю в державному управлінні зовнішньоекономічною діяльністю

Доцент кафедри

Комаровський В.В.

Марченко Олександра Олександрівна

Проблеми та перспективи запровадження безвізового режиму між Україною та ЄС

Доцент кафедри

Фєтєску І.А.

Медведєв Володимир Віталійович

Реформування Збройних Сил України як напрям забезпечення воєнної безпеки України

Доцент

Кривоцюк П.С.

Мельничук Сергій Миколайович

Органи місцевої державної влади в системі управління комплектуванням військ (сил) мобілізаційними ресурсами

Доцент

Усатюк І.Ф.

Мержев Олександр Іванович

Розвиток єдиної правової системи Європейського Союзу

Доцент кафедри

Фєтєску І.А.

Навойчик Тетяна Миколаївна

Оцінка споживчого ринку в контексті розробки обласної програми

Доцент кафедри

Комаровський В.В.

Никитенко Євгенія Володимирівна

Регулятивна роль держави у відведенні земельних ділянок для інвестиційних проектів

Доцент кафедри

Комаровський В.В.

Нігруца

Віктор

Миколайович

Вдосконалення державної служби в Україні в контексті європейських стандартів

Старший викладач

Кривцова О.М.

Привалов

Ігор

Феоктістович

Реформування житлово-комунального господарства в Україні: регіональний аспект

Доцент кафедри

Овчар О.М.

Прокопенко Антоніна Миколаївна

Реформування ООН і проблема глобального врядування у світі

Доцент

Кривцова В.М.

Рижанов

Микола Миколайович

Міжнародна миротворча діяльність України під егідою ООН в контексті забезпечення національної безпеки держави

Доцент

Остапенко О.А.

Тиндюк Андрій Миколайович

Шляхи вдосконалення регіональної політики України з урахуванням досвіду ЄС

Доцент кафедри

Горячук В.Ф.

Уханова

Олена

Петрівна

Особливості розвитку України під впливом процесу глобалізації

Доцент кафедри

Фєтєску І.А.

Чугаєвський Сергій Вікторович

Міжнародне співробітництво у військово-технічній сфері в контексті європейського вибору України

Доцент

Кривоцюк П.С.

Шайволодян Шаген Рафікович

Державна політика протидії тероризму в Україні

Старший викладач

Кривцова О.М.

Спеціалізація «Державне регулювання економіки і підприємництва»

Бігунець

Сергій Миколайович

Вдосконалення механізму формування районних бюджетів на прикладі Красноокнянського району Одеської області

Доцент

Ковальов Г.І.

Бітун

Віталій Семенович

Податки як основа формування доходів місцевих бюджетів (на прикладі Очаківського району)

Доцент

Осадчук С.В.

Бондар

Лариса

Іванівна

Основні напрямки використання коштів місцевих бюджетів: проблеми раціоналізації

Доцент

Яцкевич І.В.

Борисов Дмитро Валерійович

Державне управління розвитком малого та середнього підприємництва

Доцент

Козинський С.М.

Бугара

Алла Миколаївна

Державне управління ефективністю роботи підприємств агропромислового комплексу (на прикладі АР Крим)

Доцент кафедри

Голинська О.В.

Бурдейний

Олег

Ігорович

Механізми підвищення ефективності роботи банківської системи на регіональному рівні

Професор кафедри

Миколайчук М.М.

Буюклі Олександр Петрович

Інноваційні методи проектного менеджменту в реалізації державної аграрної політики

Професор

Драгомирецька Н.М.

Волков Олександр Іванович

Вдосконалення механізмів фінансового забезпечення реалізації програм розвитку Збройних Сил України

Старший викладач

Полесіна О.Г.

Гарванко Валентин

Ігорович

Удосконалення механізму формування місцевих бюджетів як фінансової основи регіону

Доцент

Ковальов Г.І.

Довганенко

Ігор

Георгійович

Шляхи розвитку підприємництва в регіоні (на прикладі Роздільнянського району Одеської області)

Доцент

Макарова І.О.

Долобан Віталій Петрович

Державне регулювання захисту конфіденційної інформації в Україні

Доцент

Макарова І.О.

Дьомкіна Тетяна Леонідівна

Державне управління розвитком малого та середнього бізнесу в регіоні

Доцент

Пігарєв Ю.Б.

Дорошенко

Ігор Миколайович

Вдосконалення механізмів підвищення роботи регіональних органів державної контрольно-ревізійної служби України (на прикладі Одеської області)

Доцент

Яцкевич І.В.

Єремейчук Сергій Валерійович

Вдосконалення механізмів міжбюджетних трансфертів (на прикладі Каховського району Херсонської області)

Доцент

Осадчук С.В.

Зелінська

Ганна Валеріївна

Доходи бюджетів міст обласного значення і напрями вдосконалення (на прикладі м. Южне Одеської області)

Доцент

Осадчук С.В.

Коваленко Олексій Валерійович

Вдосконалення системи державного регулювання енергетики на регіональному рівні

Професор кафедри

Миколайчук М.М.

Кулікова

Лариса Дмитрівна

Земельний аукціон як інструмент реалізації земельної реформи в Україні (на прикладі Ялтинської міської ради)

Доцент кафедри

Пастушенко П.П.

Лихін

Дмитро Анатолійович

Механізми державного управління контрольно-ревізійною роботою (на прикладі установ Міністерства оборони України)

Доцент кафедри

Голинська О.В.

Луцанова Валерія Ігорівна

Підвищення ефективності системи соціального захисту населення України

Доцент

Козинський С.М.

Мітєв Олег Миколайович

Державне регулювання розвитку малого бізнесу: тенденції та напрямки

Доцент

Козинський С.М.

Павлова

Юлія Миколаївна

Вдосконалення механізмів розвитку стратегічних галузей економіки (на прикладі транспортної сфери)

Доцент

Яцкевич І.В.

Панков

Юрій Михайлович

Управління життєзабезпечуючим комплексом району (на прикладі водно-каналізаційного господарства)

Доцент

Бекетова О.А.

Палій

Тетяна Анатоліївна

Вдосконалення доходної частини бюджетів місцевого самоврядування (на прикладі Фонтанської сільської ради)

Доцент

Куранда Л.О.

Плетюк

Андрій Володимирович

Вдосконалення механізмів розробки планів соціально-економічного розвитку регіону (на прикладі Нижнегорського району АР Крим)

Доцент

Ковальов Г.І.

Поляруш Олександр Васильович

Механізми державного регулювання забезпечення енергопостачання на регіональному рівні

Професор кафедри

Миколайчук М.М.

Попов

Станіслав Олександрович

Державна політика підтримки підприємництва в Україні в умовах стабілізаційних процесів національної економіки

Доцент

Козинський С.М.

Работа Тетяна Олексіївна

Механізми захисту підприємництва в умовах кризи

Доцент

Козинський С.М.

Самарцева Наталя Мойсеївна

Шляхи вдосконалення наповнення місцевих бюджетів (на прикладі Євпаторійської міської ради)

Доцент

Ковальов Г.І.

Форостянюк Анна

Петрівна

Вдосконалення діяльності податкових адміністрацій (на прикладі ДПУ
м. Южне)

Професор кафедри

Миколайчук М.М.

Хаджиков

Петро Васильович

Удосконалення управління місцевими видатками (на прикладі Ізмаїльського району)

Доцент

Ковальов Г.І.

Харченко

Олег Васильович

Доходи місцевих бюджетів у сучасних умовах (на прикладі Жмеринської міської ради Вінницької області)

Доцент

Куранда Л.О.

Чернега

Ярослав Анатолійович

Шляхи підвищення ефективності видатків місцевих бюджетів (на прикладі Літинського району Вінницької області)

Доцент кафедри

Голинська О.В.

Чухліб Світлана Геннадіївна

Вдосконалення економічних механізмів реалізації ефективної митної політики

Професор

Ахламов А.Г.

Шаров Володимир Анатолійович

Державне регулювання банківської сфери

Доцент

Куранда Л.О.

Шведкий Володимир Анатолійович

Проблеми системи державного регулювання енергетичної галузі на регіональному рівні

Професор кафедри

Миколайчук М.М.

Швець

Ірина

Сергіївна

Видатки бюджету міста республіканського значення: напрямки вдосконалення (на прикладі міста Сімферополь)

Доцент кафедри Осадчук С.В.

Шимко

Вікторія Валеріївна

Аналіз соціально-економічного розвитку регіону (на прикладі АР Крим)

Доцент

Куранда Л.О.

Ялома

Ігор

Вікторович

Реалізація державної політики у сфері соціального захисту населення (на прикладі Кілійського району Одеської області)

Доцент

Куранда Л.О.

Яцковець Микола Володимирович

Фінансове забезпечення Збройних Сил України в умовах обмеження фінансових ресурсів

Доцент

Яцкевич І.В.

Спеціалізація «Законотворча та нормотворча діяльність»

Бойко Олена Вікторівна

Правове регулювання операцій з нерухомим майном

Доцент кафедри

Ровинська К.І.

Букарєва Олена Анатоліївна

Виборчі системи та їх особливості

Доцент

Білорусов С.Г.

Георгієва Ірина Павлівна

Правові засоби захисту права власності

Доцент кафедри Токарчук О.Й.

Гладка Лілія Сергіївна

Військова політика України в умовах демократичного розвитку

Доцент кафедри Токарчук О.Й.

Гладченко Денис

Миколайович

Механізми державного управління підготовкою території держави до оборони

Доцент кафедри

Овчар О.М.

Єрмаков Ролан Вікторович

Правовий статус органів місцевого самоврядування

Доцент кафедри Токарчук О.Й.

Златін Олександр Миколайович

Державно-правове регулювання іноземних інвестицій в Україні

Доцент кафедри

Токарчук О.Й.

Кіссе Геннадій Антонович

Правовий статус прокуратури

Доцент кафедри

Пастушенко П.П.

Коваль Мирослава Миколаївна

Робота державних адміністрацій з нормативними актами вищих органів державної влади

Доцент

Козуліна С.О.

Кравчук Наталя Вікторівна

Правове регулювання охорони праці

Старший викладач

Долгіх Н.П.

Куніцький Олександр Борисович

Правове регулювання земельних відносин

Старший викладач

Бачинська К.В.

Куралов Дем'ян Степанович

Державне управління системою оподаткування

Професор кафедри

Марущак В.П.

Лемець

Сергій

Петрович

Адміністративно-правовий статус державного службовця

Доцент кафедри

Ровинська К.І.

Лемешко Вікторія Вікторівна

Правова свідомість і правова культура державних службовців

Доцент

Козуліна С.О.

Лозовицький Олександр Сергійович

Правове регулювання сільського господарства

Старший викладач

Бачинська К.В.

Нікула

Віталій Володимирович

Адміністративна реформа: державно-правовий аспект

Доцент кафедри Токарчук О.Й.

Параскун

Наталя Михайлівна

Правове регулювання діяльності органів місцевого самоврядування

Професор кафедри

Марущак В.П.

Родіонов Артем Володимирович

Державно-правове регулювання ринку цінних паперів

Старший викладач

Бачинська К.В.

Савицька Олена Юліанівна

Організаційно-правовий механізм земельних відносин

Професор кафедри

Приходченко Л.Л.

Самчук Галина Анатоліївна

Правове регулювання діяльності агро-промислового комплексу України

Професор кафедри

Марущак В.П.

Флоров Денис Дмитрович

Державно-правове регулювання боротьби з економічними злочинами

Старший викладач

Бачинська К.В.

Ченуша Сергій Андрійович

Правовий механізм регулювання акцизного податку в Україні

Доцент кафедри

Львова Є.О.

Спеціалізація «Управління охороною здоров'я»

Аствацатрян Рафаель Григорович

Вдосконалення механізмів державного контролю захисту прав пацієнтів

Доцент

Светлічний В.І.

Бірюкова Людмила Анатоліївна

Впровадження стратегічного планування в систему державного управління лікувально-профілактичними установами

Доцент

Піроженко Н.В.

Васильєва

Марія Миколаївна

Проблеми впровадження підприємництва в систему охорони здоров’я на місцевому рівні

Доцент

Кусик Н.Л.

Варбанець Наталія Валеріївна

Система органів управління охороною здоров'я України: шляхи їх реформування

Доцент

Літвак А.І.

Варєньєв

Олег

Олегович

Органи державного управління системою охорони здоров'я та удосконалення їх роботи

Доцент

Літвак А.І.

Васюра Олександр Олексійович

Державна політика в галузі охорони здоров’я: аналіз сучасних тенденцій

Доцент

Сокур Н.В.

Гроздєва Лілія

Петрівна

Правове регулювання охорони здоровя в умовах реформування

Доцент

Яковлева Л.І.

Дмитрієва Катерина Ігорівна

Удосконалення механізмів державного управління в забезпеченні якості надання медичних послуг

Професор кафедри

Приходченко Л.Л.

Євсіков Богдан Володимирович

Організаційно-правові засади захисту прав медичних працівників в Україні

Доцент кафедри

Львова Є.О.

Заволока Світлана Олександрівна

Розподіл компетенції між органами державного управління та місцевого самоврядування в питаннях забезпечення громадського здоров'я

Доцент

Літвак А.І.

Ігнатенков Олександр Стефанович

Державне регулювання протидії розповсюдженню туберкульозу: регіональний вимір

Доцент

Корвецький О.Д.

Касьяненко Ігор Васильович

Реформування системи охорони здоров'я в Україні: напрямки та зміст

Доцент

Яковлева Л.І.

Клівенко

Олена Миколаївна

Роль держави в забезпеченні функціонування приватних медичних закладів

Доцент

Кусик Н.Л.

Косовська Тетяна Василівна

Реформування системи охорони здоров'я сільського району: державно-управлінський аспект

Доцент

Корвецький О.Д.

Ковтун Роман Миколайович

Рекреаційний комплекс АРК: тенденції та перспективи розвитку

Професор

Яроміч С.А.

Котелевич Сніжана Леонідівна

Стратегічне планування діяльності санаторно-курортних закладів (на прикладі санаторію ім. М.Н.Бурденка)

Професор

Яроміч С.А.

Кузар

Олена Вікторівна

Роль органів місцевого самоврядування в забезпеченні функціонування територіальної системи охорони здоров'я (на прикладі м. Іллічівська)

Доцент

Корвецький О.Д.

Лисенко

Тетяна Віталіївна

Вдосконалення амбулаторної допомоги на основі використання принципів сімейної медицини

Професор кафедри

Маслов Ю.К.

Літвінчук Володимир Давидович

Реалізація міжгалузевої комплексної програми «Здоров’я нації»: проблеми виконання

Професор кафедри

Маслов Ю.К.

Мазур

Наталія Валентинівна

Державна політика щодо збереження і відтворення трудового потенціалу України

Доцент

Піроженко Н.В.

Мельникова Світлана Андріївна

Досвід медичного страхування в зарубіжних країнах: висновки для України

Доцент

Остапенко О.А.

Нападовський Андрій Васильович

Вдосконалення механізмів державного управління діяльністю медичних закладів

Доцент кафедри

Голинська О.В.

Осадчий

Віталій Володимирович

Сутність та особливості регулювання інноваційних процесів у системі охорони здоров’я України

Професор

Шелест Д.С.

Паригіна

Марія Вячеславівна

Сучасний стан системи охорони здоров'я в Україні та перспективи її реформування

Професор

Шелест Д.С.

Платунова

Світлана Юріївна

Державне управління сферою екологічної безпеки України на регіональному рівні

Доцент

Светлічний В.І.

Пилипенко Микола

Юрійович

Управлінські аспекти військово-медичного забезпечення в контексті інтеграції України у світове співтовариство

Доцент

Усатюк І.Ф.

Радченко-Субич Вікторія Василівна

Державна політика кадрового забезпечення сфери охорони здоров'я

Доцент

Яковлева Л.І.

Радюшин Дмитро

Олександрович

Стандарти і реформи системи охорони здоров’я у країнах Європейського Союзу: досвід для України

Професор

Харічков С.К.

Ромак

Раїса

Петрівна

Вплив державної акредитації медичних закладів на управління в системі охорони здоров'я

Доцент

Літвак А.І.

Савко

Сергій Миколайович

Вплив громадськості на прийняття рішень в державі щодо охорони здоров'я

Професор

Шелест Д.С.

Сєдова

Ганна Геннадіївна

Донорство крові: державно-управлінський аспект (на прикладі Одеської області)

Доцент

Корвецький О.Д.

Сивоконюк Оксана Володимирівна

Державна політика щодо продовження тривалості життя людини: шляхи вдосконалення

Професор

Гансова Е.А.

Слащова

Олена Валеріївна

Державне регулювання здоров’ям населення України: соціально-ідеологічний аспект

Доцент

Літвак А.І.

Смірнов Олександр Борисович

Державне управління реформуванням охорони здоров'я

Професор

Гансова Е.А.

Соломієнко Андрій

Олегович

Соціальний аспект якості медичного обслуговування населення (регіональний рівень)

Доцент

Савченко Я.А.

Тукай

Євген Анатолійович

Роль інформації в управлінні системою охорони здоров’я: шляхи вдосконалення

Доцент

Макарова І.О.

Уманський Дмитро

Олександрович

Європейський досвід охорони здоров’я: уроки для України

Доцент

Остапенко О.А

Фетієв

Ельдар Леннурович

Стратегічне планування розвитку медичної установи на підставі розвитку ПМСД в системі охорони здоров'я України

Доцент

Стречень Б.М.

Христинська Віталія Сергіївна

Організаційно-правове забезпечення донорства людських органів в Україні

Доцент

Корвецький О.Д.

Церковнюк Руслан Георгійович

Механізми державного регулювання і реформа галузі охорони здоров’я (на прикладі Вінницької області)

Доцент

Курносенко Л.В.

Чеканова Наталія Петрівна

Підприємництво у сфері охорони здоров’я: проблеми розвитку економічних відносин

Доцент

Кусик Н.Л.

Черкащенко Микола Анатолійович

Впровадження ринкових відносин в систему охорони здоров'я: перспективи та наслідки

Доцент кафедри

Арабаджи Г.І.

Швайкін Станислав Анатолійович

Формування та реалізація державної політики у сфері профілактики боротьби з серцево-судинними захворюваннями

Доцент

Курносенко Л.В.

Школьніков

Ілля Олександрович

Роль інформатизації в державному управлінні галуззю охорони здоров'я

Доцент

Яковлева Л.І.

Перший заступник директора А. Г. АхламовСкачать документ

Похожие документы:

 1. Додаток до аудиторського висновку Генеральний директор

  Документ
  Місцезнаходження Банку - Україна, 65104, місто Одеса, проспект Академіка Глушка, 13. Порівняно з попередньою датою балансу місцезнаходження Банку не змінювалося.
 2. Додаток до листа Мін’юсту від 16. 11. 2010 року

  Документ
  Проставлення апостиля, що посвідчує справжність підпису, ким виступала особа, яка підписала документ, у відповідному випадку автентичність печатки або штампа,
 3. Постановою Кабінету Міністрів від 8 серпня 2007 року, №1016, та відповідно до наказу Міністерства освіти І науки України від 01 жовтня 2009 року, №904 було проведено Всеукраїнський конкурс

  Конкурс
  На виконання Державної цільової програми роботи з обдарованою молоддю на 2007-2010 роки, затвердженої Постановою Кабінету Міністрів від 8 серпня 2007 року, №1016, та відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 01
 4. Додаток до рішення виконкому міської ради від 21. 06

  Конкурс
  1. Ці Умови визначають процедуру підготовки та проведення конкурсу з перевезення пасажирів на автобусному маршруті загального користування (далі - конкурс) і є обов'язковими для виконання органом місцевого самоврядування (організатором)
 5. Додаток Затверджено Наказ Міністерства освіти І науки України від

  Документ
  Для створення підприємства з виробництва екологічно чистої яловичини в степовій зоні України рекомендовано розведення тварин таврійського типу південної м'ясної породи, яка створена співробітниками ІТСР «Асканія-Нова», апробована

Другие похожие документы..