Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Конкурс'
упражнения) 4 Герман Марченко 1 курс ТИ им....полностью>>
'Документ'
Курс предназначен для студентов и аспирантов, специализирующихся в области вычислительных наук. Его целью является ознакомление слушателей с некоторы...полностью>>
'Документ'
Шабашиты ценят свои узы верности и товарищества превыше всего. С этой целью секта разработала множество ритуалов, которые обеспечивают сплоченность с...полностью>>
'Семинар'
«Актуальные вопросы теоретической физики и механики», посвященный 60-летию д.ф.-м.н., профессора, академика АЕН РК, и.о. заведующего кафедрой Общей и...полностью>>

Практикум з технічної праці (навчальний модуль „Ручна обробка металів ) форма навчання: денна, заочна

Главная > Практикум
Сохрани ссылку в одной из сетей:

Інститут фізико-математичної і технологічної освіти

Кафедра професійної підготовки, інженерної і комп’ютерної графіки

Дисципліна

ПРАКТИКУМ З ТЕХНІЧНОЇ ПРАЦІ

(навчальний модуль „Ручна обробка металів ”)

форма навчання: денна, заочна

Консультації студентів з дисципліни: кожний понеділок з 1000 до 1200

1. План лабораторних занять

№ ЗМ

Тема заняття та його план

Кількість

годин

Денна

Заочна

1.

Виготовлення виробів з тонкого листового металу і дроту

16

8

1. Організація робочого місця слюсаря

4

2

   1. Організація праці в слюсарній майстерні;
   2. Правила безпеки при роботі в слюсарної майстерні;

   3. Знайомство з основним обладнанням і організацією робочого місця слюсаря.

   4. Засоби контролю і вимірювання лінійних та кутових розмірів;

   5. Основні відомості про технічну документацію.

2. Виготовлення виробів з тонкого листового металу товщиною до 1мм.

4

2

1.2.1 Конструювання об’ємних виробів з тонколистового металу;

1.2.2. Випрямляння, площинне розмічання, різання ножицями, гнуття, пробивання отворів;

1.2.3. Фальцовка, відбортовка;

1.2.4. Лудіння, паяння м’якими припоями;

1.2.5. Виготовлення виробів з тонкого листового металу.

3. Виготовлення виробів з дроту.

4

2

1.3.1. Ознайомлення з дротом та його властивостями і застосуванням;

1.3.2. Випрямляння, лінійне розмічання, рубання, згинання, заточування напилком і на заточному верстаті .

1.3.3. Ознайомлення з заточними верстатами моделей ЕТШ-1 і ІЕ-9703;

1.3.4. Обробка дроту напилком і на заточному верстаті;

1.3.5. Виготовлення виробів з дроту.

4. Виготовлення виробів з тонкого листового металу і дроту

4

2

1.4.1. Заточування свердла;

1.4.2. Свердління отворів ручними дрилями і на свердлильних верстатах;

1.4.3. Ручне клепання прямим та зворотним методом;

1.4.4. З’єднання деталей з дроту і тонколистового металу гнуттям.

1.4.5. Клепання прямим та зворотним методом. Розрахунок довжини стержня заклепок;

1.4.6. Виготовлення виробів з тонкого листового металу і дроту.

2.

Виготовлення виробів з листового металу товщиною до 4мм і сортового прокату

16

4

5. Виготовлення виробів з листового металу товщиною до 4 мм

8

2

2.1.1. Різання металу ножівкою у лещатах;

2.1.2. Заточування зубила і крейцмейселя на заточувальному верстаті;

2.1.3. Рубання металу на плиті в лещатах;

2.1.4. Обпилювання площинних і криволінійних поверхонь;

2.1.5. Зенкування , зенкерування та розвертання отворів;

2.1.6. Виготовлення виробів з листового металу товщиною до

4мм.

6. Виготовлення виробів з сортового прокату

8

2

2.2.1. Нарізування різьби, шабрування, притирання, та доводка виробів з сортового прокату.

2.2.2. Паяння твердими припоями.

2.2.3. Електричне та газове зварювання металів.

2.2.4. Виготовлення виробів з сортового прокату.

3.

Виготовлення виробів, які одержують об’ємною штамповою. Складальні роботи

16

4

7. Виготовлення виробів з поковок

4

2

3.1.1 Просторове розмічання поковок

3.1.2. Підгонка шарнірних з’єднань.

3.1.3. Полірування

3.1.4. Термічна обробка статі

3.1.5. Електролітичне покриття

3.1.6. Виготовлення виробів з поковок

8. Оздоблення виробів з металу

4

-

3.2.1. Механічне очищування металевих поверхонь, підготовка до покриття.

3.2.2. Нанесення на поверхні виробів лакофарбових матеріалів

3.2.3. Полірування поверхонь металу після фарбування

9. Слюсарно-складальні роботи

4

2

Екскурсія на металообробне підприємство

4

-

Всього

48

16

2. План самостійної роботи з дисципліни

№ ЗМ

Зміст самостійної роботи

Години

Денна

Заочна

№1

Виготовлення виробів з тонкого листового матеріалу і дроту

15

22

Організація і обладнання робочого місця слюсаря. Протипожежні заходи і особиста гігієна.

Загальні поняття про конструювання

2

4

Випрямляння дроту і тонколистового металу з застосуванням пристроїв і на плиті.

2

4

Визначення розмірів та розмічання заготовок для виготовлення виробів.

2

4

Гнуття дроту та листового металу із застосуванням пристроїв.

2

4

Виконання одинарних і кутових фальців тонколистового металу. Пробивання отворів.

4

4

Обробка дроту і листового металу.

3

2

№2

Виготовлення виробів з листового металу товщиною до 4мм із сортового прокату

15

26

Різання металу ножівкою.

2

4

Рубання металу на плиті і в лещатах.

2

4

Обпилювання площинних і криволінійних поверхонь. Контроль якості поверхонь, що обробляються

2

4

Визначення діаметрів стержнів і отворів для нарізування зовнішніх і внутрішніх різьб. Нарізування різьб.

4

6

Шабрування площинних і криволінійних поверхонь.

3

4

Вибір абразивного порошку, змащувальних матеріалів і паст; підготовка сумішей для притирання і доводки. Контроль якості обробки поверхонь.

2

4

№3

Виготовлення виробів, які одержують об’ємною штамповкою. Складальні роботи

12

26

Вибір базових поверхонь при просторовому розмічанні. Просторове розмічання.

2

4

Обробка поверхонь абразивними шкурками і полірувальними кругами.

2

4

Виконання головних видів термічної обробки: відпалювання, нормалізація, гартування, відпускання сталевих заготовок і деталей.

2

6

Розбирання та складання клинових з’єднань, установка шпильок, втулок, підшипників, коліс.

2

6

Розбирання та складання вузлів з використанням виколоток і гвинтових зйомників.

4

6

Всього

42

74

3. Питання до заліку

 1. Наукова організація праці. Значення НОП у навчальному процесі і роботі слюсаря.

 2. Обладнання слюсарних майстерень і робочого місця для виконання ручних робі по металу.

 3. Основні вимоги до організації робочого місця слюсаря.

 4. Види, призначення і будова слюсарних лещат.

 5. Санітарно-гігієнічні умови праці.

 6. Безпечні умови праці слюсаря та протипожежні заходи.

 7. Засоби контролю і вимірювання розмірів.

 8. Основні види вимірювальних інструментів та їх використання.

 9. Основні види контрольних інструментів та їх використання.

 10. Вимірювання лінійних величин.

 11. Вимірювання кутових величин.

 12. Основні відомості про технологічну документацію.

 13. Площинне розмічання.

 14. Пристрої та інструмент для площинного розмічання.

 15. Прийоми площинного розмічання.

 16. Загальні відомості про обробку дроту.

 17. Обладнання, пристрої і інструмент для обробки дроту.

 18. Загальні поняття про конструювання.

 19. Прийми правки, різання і згинання дроту.

 20. Різання металу ножицями.

 21. Прийоми різання ручними ножицями по металу.

 22. Випрямляння та згинання тонкого листового металу. Характеристика обладнання, пристроїв і інструментів.

 23. З’єднання деталей за допомогою фальцевого шва.

 24. Інструмент і пристрої, які застосовують при виконання фальцевого шва.

 25. Паяння м’якими припоями. Лудіння.

 26. Інструмент і матеріали для паяння м’якими припоями. Види паяних швів.

 27. Свердління і розсвердлювання отворів у металі.

 28. Свердла (види, елементи свердла, загострення спіральних свердел).

 29. Ручне та механізоване свердління. Свердлильні верстати.

 30. Встановлення та закріплення деталей для свердління.

 31. Кріплення свердел.

 32. Клепання (загальні відомості, способи клепання).

 33. Типи заклепок. Види заклепкових швів.

 34. Ручне клепання. Інструменти і пристрої для клепання. Вибір заклепок.

 35. Механізація клепання.

 36. Оздоблення поверхонь лакофарбовими матеріалами.

 37. Лакофарбові матеріали і способи нанесення їх на поверхні.

 38. Обладнання і інструмент для лакофарбового покриття.

 39. Підготовка поверхонь металевих виробів до оздоблення.

 40. Зенкування отворів.

 41. Інструмент для зенкування отворів.

 42. Зенкерування отворів.

 43. Інструмент для зенкерування отворів.

 44. Розвертання отворів.

 45. Інструмент для розвертання отворів.

 46. Різання металу ручною ножівкою.

 47. Ручна слюсарна ножівка. Ножівкове полотно. Підготовка до роботи ножівкою.

 48. Прийоми різання ручною ножівкою.

 49. Рубання металу (загальні відомості).

 50. Інструменти і пристрої для рубання. Загострення інструмента для рубання.

 51. Прийоми рубання металу. Безпека праці при ручному рубанні.

 52. Обпилювання металу (загальні відомості).

 53. Напилки. Класифікація напилків.

 54. Підготовка до обпилювання та прийоми обпилювання. Контроль обпиляної поверхні.

 55. Види обпилювання.

 56. Механізація обпилювальних робіт. Правила безпеки праці при ручному обпилюванні.

 57. Нарізування різьби (загальні відомості, елементи різьби, класифікація різьб).

 58. Інструмент для нарізування різьби.

 59. Нарізування внутрішньої різьби.

 60. Нарізування зовнішньої різьби.

 61. Механізація нарізування різьби.

 62. Допуски та посадки.

 63. Шабрування (загальні відомості).

 64. Шабери. Класифікація шаберів. Загострення та доведення шаберів.

 65. Підготовка поверхонь для шабрування. Прийоми шабрування.

 66. Механізація робіт при шабруванні.

 67. Паяння твердими припоями. Інструмент і матеріали для паяння твердими припоями.

 68. Притирання та доводка. Притиральні матеріали.

 69. Притири. Прийоми притирки та доводки.

 70. Механізація притиральних та доводочних робіт.

 71. Електричне і газове зварювання металів.

 72. Просторове розмічання. Пристрої для розмічання. Прийоми та послідовність просторового розмічання.

 73. Термічна, термохімічна обробка сталі.

 74. Формоутворення деталей за допомогою лиття.

 75. Ковально-штампувальні роботи (загальні відомості, операції).

 76. Слюсарно-складальні роботи (загальні відомості.).

 77. Пристосування і інструмент для слюсарно-складальних робіт.

4. Література

 1. Антонов Л.П. и др. Практикум в учебных мастерских /Л.П.Антонов. - М.: Просвещение, 1976.

 2. Громов Г.А. и др. Практикум по деревообработке./Г.А.Громов -М.: Просвещение, 1977.

 3. Денежный П.М., Стискин Г.Н., Тхір И.Е. Токарное дело. /П.М.Денежный -М.: Высшая школа, 1979.

 4. Крейндлін Л.Н. Столярні й теслярські роботи./Л.Н.Крейндлін -К.: Будівельник, 1972.

 5. Макієнко М.І. Загальний курс слюсарної справи. /М.І. Макієнко -К.: Вища школа, 1995.

 6. Макиенко Н.И. Слесарное дело с основами материаловедения. / Н.И. Макиенко -М.: Высшая школа, 1976.

 7. Муравьёв Е.М., Молодцов М.П. Практикум в учебных мастерских в 2 ч. Ч.1./ Е.М. Муравьёв -М.: Просвещение, 1987.

8. Муравьёв Е.М., Молодцов М.П. Практикум в учебных мастерских в 2 ч. Ч.2. / Е.М. Муравьёв -М.: Просвещение, 1987.

9. Нефедов Г.М. Практическое обучение в машиностроительных техникумах. / Г.М. Нефедов -М.: Просвещение, 1987.

10. Старичков В.С. Практикум по слесарным работам. / В.С. Старичков -М.: Машиностроение, 1985.

11. Фащенко В.Н., Махмутов Р.Х. Токарная обработка. / В.Н. Фащенко -М.: Высшая школа, 1984.

Додаткова

12. Боровков Ю.А. и др. Технический справочник учителя труда./ Ю.А. Боровков -М.: Просвещение, 1980.

13. Григорьев М.А. Материаловедение для столяров и плотников. / М.А. Григорьев -М.: Высшая школа, 1985.

14. Григорьев М.А. Справочник молодого столяра и плотника./ М.А. Григорьев -М.: Лесная промышленность, 1979.

15. Королёв В.А., Зотов П.М. Справочник инструментальщика. / В.А.Королёв -Минск: Беларусь, 1984.

6. Крапивницкий Н.П. Приёмы и технология слесарно-сборочных работ./ Н.П. Крапивницкий -Л.: Машиностроение, 1970.

17. Крапивницкий Н.П. Общий курс слесарного дела. / Н.П. Крапивницкий -Л.: Машиностростроение, 1966.

18. Мигур П.Х. Обработка металла в школьных мастерских. / П.Х. Мигур -М.: Просвещение, 1991.

19. Хрупов П.И. и др. Плотничные и столярные работы. / П.И. Хрупов -М.: Просвещение, 1980.Скачать документ

Похожие документы:

 1. Творчий конкурс проходить у два тури протягом двох днів: Ітур (день 1-й). Малюнок виконується простим олівцем на аркуші формату А3 протягом 3 годин. ІІ тур (день 2-й). Живопис виконується аквареллю, гуа (2)

  Конкурс
  З метою поширення уявлення про рівень професійної підготовки (творчих здібностей) абітурієнта йому пропонується принести на іспит декілька власних творчих робіт.
 2. Методичні рекомендації щодо організації навчально-виховного процесу в закладах системи

  Методичні рекомендації
  Згідно з концепцією Базового компонента мета дошкільної освіти – збалансований розвиток дитини, узгодженість у її житті основних тенденцій до самореалізації, саморозвитку та самозбереження, сформованість базису особистісної культури,
 3. Методичні рекомендації щодо організації навчально-виховного (1)

  Методичні рекомендації
  Матеріали до серпневих конференцій педагогів області (методичні рекомендації щодо організації навчально-виховного процесу в закладах системи загальної середньої освіти в 2010/2011 н.
 4. «european quality» сучасний вимір держави та права міністерство освіти І науки україни одеська національна юридична академія

  Документ
  Терентьєв В.І. канд. юр. наук, доцент (голова); Козаченко О.В. канд. юр. наук, доцент (заступник голови); Достдар Р.М. канд. юр. наук, доцент МНЦ ОНЮА; Ємельянова Л.
 5. Комунальний заклад «запорізький обласний центр науково-технічної творчості учнівської молоді «грані» запорізької обласної ради (3)

  Закон
  Закон України «Про позашкільну освіту» передбачає надання дітям і учнівській молоді сукупності знань, умінь і навичок у позашкільних та інших навчально-виховних закладах освіти.

Другие похожие документы..