Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Урок'
Мы продолжаем разговор о политтехнологиях с теми читателями, которые прочли две мои статьи на эту тему: «Основы парадоксальной философии. Теоретическ...полностью>>
'Образовательная программа'
(профильная и многопрофильная: естествознание, математика, искусство, духовная антропология, социальная практика, словесность, физическая антропологи...полностью>>
'Программа'
В результате изучения всех без исключения предметов в начальной школе у выпускников будут сформированы личност­ные, регулятивные, познавательные и ко...полностью>>
'Интервью'
Как вернуть имущество? (интервью с генеральным директором ОАО «Главлизинг» А....полностью>>

Національна академія наук україни інститут сходознавства ім. А. Ю. Кримського міжнародна наукова конференція

Главная > Документ
Сохрани ссылку в одной из сетей:

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ

Інститут сходознавства ім. А. Ю. Кримського

мІЖНАРОДНА НАУКОВА КОНФЕРЕНЦІЯ

XV Сходознавчі читання А. Кримського

(ЗА ПІДТРИМКИ ПОСОЛЬСТВА ТУРЕЦЬКОЇ РЕСПУБЛІКИ В УКРАЇНІ)

20 ЖОВТня

900 – 955 Реєстрація учасників

1000 – 1230 Пленарне засідання

(конференц-зал, 7 поверх )

Головує: провідний науковий співробітник

Інституту сходознавства ім. А. Ю. Кримського,

к. філол. н. Ю. М. Кочубей

Вітальні слова на адресу учасників конференції

Johanson Lars (Mainz)

Вітальне слово

Радівілов Д. А. (Київ)

Інституту сходознавства ім. А. Ю. Кримського – 20 років

Бубенок О. Б., Хамрай О. О. (Київ)

Загадка рукопису монографії А. Ю. Кримського «Історія хазарів...»

Рибалкін В. С. (Київ)

Кораністика А.Ю. Кримського

Мамедова Валида Имран кызы (Баку)

Вопросы исторического развития Азербайджанской культуры XIX века в трудах А. Е. Крымского

Сидорчук Т. М. (Київ)

Особисті та наукові документи А. Кримського в архіві О. Пріцака як джерело для історії та подальшого розвитку сходознавчої науки в Україні

Маленька Т.Ф. (Київ)

Переклади і дослідження Шаг-наме в Європі: внесок А. Кримського

Презентація біобібліографічного словника

«Сходознавство і візантологія України в іменах»

1230 – 1300 – Перерва (чай, кава)

1300 – 1630Секція «Кочівники Євразії та народи Причорномор’я»

(конференц-зал, 7 поверх )

Головують: д. і. н. Бубенок О. Б., проф., др., Н. Канчал-Феррарі

Вертиенко А. В. (Киев)

Кем клянётся Токсарис (Luc., Tox., 38)?

Obrusanszky Borbala (Budapest)

On the history of Late Huns

Калинина Т. М. (Москва)

Этноним бурджан ал-Хорезми и Агапия Манбиджского как конструкт

Пилипчук Я. В. (Київ)

Саксін: країна, міста та люди

Çelik Muhammed Bilal (Sakarya)

The Battle of Kalka and Its Consequences

İvgin Hayrettin, Fehmi (Ankara)

Before and after 1380 Russian-Kipczak war Saint Georgiy icons

Біляєва С. О. (Київ)

Турецький чинник у системі цивілізаційного розвитку України (кінець XV–XVIII ст.)

Пономарьова І. С. (Маріуполь)

Греки Приазов’я: етнонаціональні процеси в аспекті трансформації традиційної культури

1500 – 1520 – Перерва (чай, кава)

Kazan Hilal, Ahmet (Istanbul)

Two Crimean Distinguished Calligraphers from Ottoman School: Abdullah Kırımî and Mehmed Nazif Bey

Kançal-Ferrari Nicole, Peter Dominik (Istanbul)

Crimean Khans outside of Crimea: An analysis of the tombstones belonging to the members of the Geray Family

Hotopp-Riecke Mieste (Berlin)

New researches on Prussian-Tatar relationships during the 17th and 18th century. “Serenissimo Muradun Gerey” – New sources regarding the Crimean Tatar-Prussian Diplomacy (16. –18. Ct.)

Theilig Stephan (Berlin)

New researches on Prussian-Tatar relationships during the 17th and 18th century. Bosniaks, Towarzysz, Tatars: The Muslim soldiers of Prussia as a mirror interethnic pragmatism

Белик Ю. Л. (Керчь)

Данные некоторых письменных источников об особенностях османских крепостей на Керченском полуострове

Yazici Serkan (Sakarya)

The Crimean War and the Ottomans in the European and American Newspapers

Соболєва О. В. (Київ)

Система традиційних міфологічних вірувань та уявлень кримських татар

Мавріна О. С. (Київ)

Процес довжиною в століття: боротьба кримськотатарської знаті за родові привілеї

1630 – 1650 – Перерва (чай, кава)

1650 – 1820Секція «Народи Кавказу та Центральної Азії»

(конференц-зал, 7 поверх)

Головує: д. і. н. Бубенок О. Б.

Білоус В. М. (Львів)

Внесок українських педагогів у розвій етнології народів Кавказу (кінець ХІХ – поч. ХХ ст.)

Момрик А. П. (Київ)

Єзидизм і сучасність (питання трансформації і адаптації)

Зуб (Руденко) Н. М. (Київ)

Російський синод та політика просвітництва східних народів наприкінці ХІХ ст.

Умняшкин А. А. (Баку)

Особенности диалектов татского языка в Азербайджане

Хаєцький О. П. (Миколаїв)

Д. І. Яворницький про етнокультурний розвиток Російського Туркестану в кінці ХІХ століття

1820 – (чай, кава)

1300 – 1500Секція «Сходознавство в Україні:

історія та сучасні тенденції»

(к. 204)

Головує: к. філол. н. Кочубей Ю. М.

Василюк О. Д. (Київ)

Агатангел Кримський та його колеги-мовознавці у ВУАН 20-х рр. ХХ ст.

Гриценко Я. В. (Київ)

А. Ю. Кримський як дослідник арабських паремій

Лагунова О. С. (Київ)

Неопубліковані матеріали з арабської етнології та фольклору А. Кримського

Підводний В. М. (Київ)

Принципи побудови бібліографічного покажчика «Україна – Туреччина»

Пупурс І. В. (Київ)

Європейський імідж романтизованого Сходу: розробка іманологічної методики

Сбродов А. А (Луганск)

Об архиве В. М. Бейлиса при ЛНУ им. Тараса Шевченко

Туранли Ферхад Ґардашкан Оглу (Київ)

Становище козаків за даними літопису Наїми

Циганкова Е. Г. (Київ)

Орієнталістика України в контексті історії науки

Черніков І.Ф. (Київ)

Міжнародна орієнталістична конференція «Україна та Османська імперія (XV–XVIII ст.)» (Київ, 20–26 жовтня 1991 року) як доленосна подія у створенні українського Інституту сходознавства ім. А.Ю. Кримського

Щербань Т. О. (Київ)

Одеський період діяльності професора С.Д. Пападімітріу

Кочубей Ю .М. (Київ)

А. У. Биковський (1895–1992) і його внесок в українське сходознавство

1500 – 1520 – Перерва (чай, кава)

1300 – 1615Секція «Писемні пам’ятки Сходу»

(бібліотека)

Головує: к. і. н. Радівілов Д. А.

Атабай Б. А. (Алматы)

Особенность грамматической поэмы «Альфия» Ибн Малика

Воднева О. А. (Санкт-Петербург)

Трактат о правилах наследования «Фара’из-и мирас»

Гезалова Е. Х. (Баку)

Ал-Джахиз ал-Басри и его трактат «Китаб ат-табассур би-т-тиджара»

Зелінський А. Л. (Київ)

Можлива доля Лісандри: штрих до династичної історії Птолемеїв

Колесников А. И. (Санкт-Петербург)

К истории христианизации курдов в Сасанидском Иране III–VII вв. н.э. (по сирийским источникам)

Приймаченко В. В. (Київ)

Зв’язок грецьких текстів Книг Пророків з перекладом Тори у Септуагінті

Романова О. О. (Київ)

Скульптура Тота-павіана із Музею мистецтв імені Богдана та Варвари Ханенків

Саидов З. А. (Луганск)

Ал-Куфи (X в.) о хариджитском восстании в Арране и Азербайджане в середине VIII в.

1500 – 1520 – Перерва (чай, кава)

Тарасенко Н. А. (Киев)

«Рисовальщики» Дейр эль-Медины и создание Книги мертвых

Тулеубаева С. А. (Астана)

Сочинения аль-Фараби как письменные памятники средневекового арабо-мусульманского Востока

Туров И. В. (Киев)

Учение хасидов о богочеловеческом единстве

Черноіваненко В. В. (Київ)

«Ґронінґенська гіпотеза» і сучасна кумраністика: компроміс і/або чергова теорія?

Радівілов Д. А. (Київ)

Сіра ібадита ас-Салта б. Хаміса: передвизначення (ал-кадар)

1630 – 1650 – Перерва (чай, кава)

21 ЖОВТня

900 – 1200Секція «Тюркські народи: історія, мова, культура»

(конференц-зал, 2 поверх)

Головують: к. філол. н. Дрига І. М., проф., др. Івґін Хайреттін

Алтинкайнак Ердоган (Ардаган)

Порівняльний аналіз мотивів танку свекрухи (королеви матері) у туркменів - терекеме («кара-папахів») та урумів Приазов’я

Bilgin Arif (Sakarya)

North Black Sea based foodstuffs in Istanbul market according to NARH registers (17–18th Centuries)

Bayır-Arslan Mehmet (Alanya-Antalya)

Turkish-Tatar Symbol in Taras Bulba

Cankorel İclal Feyzioğlu (Istanbul)

The Development of the Human Identity from the Perspective of the Relations between Fathers and Sons in the Book of Dede Korkud and Taras Bulba of N. Gogol

Csató Éva, Á. (Uppsala) and Firkavičiutė Karina (Vilnius)

On the revitalization of the endangered Karaim language in Lithuania

Кульчинський О. Б. (Київ)

Османський хроніст Мустафа Наїма та українська історіографія

Орал Мустафа (Анталья)

Видання «Україна, Росія й Туреччина» українського товариства «Ukrayna Halâskâr Cemiyet-i İttihadiye» («Спілка порятунку й об’єднання України»)

Тектен Таркан (Одесса)

История изучения турецкого языка в Украине по восточноєвропейским источникам

Тімкова Т. М. (Київ)

Концепти атмосферних явищ у турецькій літературі періоду Турецької Республіки

Юзвяк І. П. (Київ)

Гагаузький сакральний фольклор як джерело християнської релігійної термінології

Yakici Ali, Mehmet (Ankara)

The tangible sample of oral culture moved from Turkey to Ukraine: Karacaoğlan and Aşik Ömer

Арнаут Ф. И. (Киев)

«Dua» – как элемент выражения цикла ритуала в гагаузских народных песнях (на примере праздника «Пипируда/Германчу- вызывания дождя»)

Дрига І. М. (Київ)

Як формувалася караманлійсько-турецька абетка

1200 – 1220 – Перерва (чай, кава)

12301700– Екскурсія Києвом для закордонних учасників конференції,

відвідання Музею історичних коштовностей України

1000 – 1215Секція «Країни Сходу в ХІХ–ХХІ ст.»

(бібліотека)

Головує: к. філол. н. Богомолов О. В.

Габер Є. В. (Одеса)

«Арабська весна» і роль Туреччини у трансформації Близького Сходу

Гаджиев С. Т. (Баку)

Внешнеторговые связи Турции с США в условиях глобализации

Ітані О. М. (Київ)

Ключ до кращого розуміння сусідніх держав у Середземноморському Союзі

Макух В. В. (Одеса)

Концептуальне забезпечення військових дій НАТО на Близькому Сході

Надирова Г. Е. (Алматы)

Социальные модели самореализации женщины в современном Казахстане

Рупакова Е. А. (Минск)

Турецко-израильские отношения в 2000-е гг.

Сирінська О. А. (Київ)

Україна у арабомовній Вікіпедії

Тарановський С. І. (Київ)

У пошуках власної ідентичності: національних рух православних арабів Сирії в другій половині XIX століття

Шестопалець Д. В. (Київ)

Проблема ісламу та секуляризації в контексті соціологічної теорії

1200 – 1220 – Перерва (чай, кава)

1220 – 1445Секція «Мови і літератури народів Далекого Сходу»

(конференц-зал, 2 поверх)

Головує: к.філол. н., Мусійчук В. А.

Батюк І. Ю. (Львів)

Гендерні особливості прикінцевих часток у кансайському діалекті (на матеріалі роману Накаґамі Кенджі «Мис»)

Бондаренко І. П. (Київ)

Інновації в японській поезії кінця XIX – початку XX ст.: феномен Танеди Сантоки

Воробей О. С. (Київ)

Виникнення та розвиток нових драм у руслі китайського традиційного театру ХХ ст.

Гобова (Луценко) Є. В. (Київ)

Застосування методів ймовірнісної лінгвістики до дослідження просодії китайської мови

Кобелянська О.І. (Київ)

Вокальний звукосимволізм японської ономатопоетичної лексики

Пирогов В. Л. (Київ)

Семантична інтерференція графо-лексем китайської та японської мов

Предибайло Є. О. (Київ)

Етимологічний аспект поняття добра і зла у китайських чарівних казках

Чижевська Є.О. (Київ)

Аналіз бажань та печалей ліричного героя у творі Тао Юаньміна (365-427) «Заборона кохання» («闲情赋»)

Шекера Я. В. (Київ)

Функціонування концепції порожнечі в даоських трактатах «Лао-цзи» та «Чжуан-цзи»

Yudkin-Ripun I. M. (Kyiv)

Completive idioms in Japanese as the problem of semantic derivation

Мусійчук В. А. (Київ)

Лексичні засоби вираження ввічливості у в’єтнамській мові

1420– 1450 – Перерва (чай, кава)

1445 – 1700 Секція «Мови і літератури народів

Близького та Середнього Сходу»

(бібліотека)

Головує: д. філол. н. Хамрай О. О.

Каша К. А. (Київ)

Тюркська міфологічна картина світу в дзеркалі фразеології

Кулібаба А. С. (Київ)

Емоційність як визначальна риса комунікативного стилю арабофонів

Петрова Ю. І. (Київ)

Коптський субстрат в єгипетському діалекті арабської мови

Покровська І. Л. (Київ)

Запозичення в офіційно-діловій лексиці сучасної турецької мови

Стельмах М. Ю. (Львів)

Методичні аспекти вивчення категорії модальності в сучасній перській мові

Субота І. О. (Київ)

Катарська новелістика: тенденції роз витку

Тищенко-Монастирська О. О. (Київ)

Кримськотатарська мова у мовному ландшафті Криму

Храновський В. А. (Київ)

До питання про ступінь можливої шумерсько-алтайської спорідненості та спорідненості між алтайськими мовами

Яремчук І. В. (Львів)

Структура концептуального простору поезій Форуг Фаррохзад

1445 – 1700Секція «Політичний, економічний та культурний розвиток країн Східної та Південної Азії»

(конференц-зал, 2 поверх)

Головує: к. філософ.н. Капранов С. В.

Городня Н. Д. (Київ)

Концепція «азійських цінностей» і формування спільної східно-азійської ідентичності на початку ХХІ ст.

Марков Д. Є. (Київ)

Інтеграція князівства Мустанг до складу Королівства Непал (кін. XVIII – поч. XIX ст.)

Огнєва О. Д. (Луцьк)

Іконографія сюжетів Падмасамбхави

Отрощенко І. В. (Київ)

Князь Демчигдонров очима західних мандрівників і дослідників (середина 1930-х років) Павлішина Л. Ф. (Київ)

Початок коаліційної доби в Японії: особливості та проблеми

Щербаков Я. І. (Київ)

Вплив індійської цивілізації та буддизму на формування класичної китайської драматургії

Яценко Б. П. (Київ)

Географічні назви регіонів Японії як дзеркало еволюції територіальної організації суспільства

Капранов С. В. (Київ)

Діяльність Товариства українських орієнталістів у Харбіні (1936–1937)

1700 – Закриття конференції

Фуршет

Час, відведений на доповідь, – не більше 15 хвилин!Скачать документ

Похожие документы:

 1. Національна академія наук україни (10)

  Документ
  Сохань Павло Степанович – Директор Інституту української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського НАН України, член-кореспондент НАН України – Співголова Оргкомітету
 2. Міністерство освіти І науки україни, молоді та спорту україни 01135, м. Київ, проспект Перемоги (5)

  Документ
  Міністру освіти і науки Автономної Республіки Крим, начальникам управлінь освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій,
 3. Міністерство освіти І науки україни, молоді та спорту україни 01135, м. Київ, проспект Перемоги (6)

  Документ
  Міністру освіти і науки Автономної Республіки Крим, начальникам управлінь освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій,
 4. Національна академія педагогічних наук україни державна науково-педагогічна бібліотека україни імені в. О. Сухомлинського календар знаменних І пам’ятних дат у галузі освіти І педагогічної науки на 2011 рік

  Документ
  Головною метою діяльності Державної науково-педагогічної бібліотеки України імені В. О. Сухомлинського (ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського) є інформаційне забезпечення розвитку національної педагогічної науки, освіти і практики,
 5. Міністерство освіти І науки україни (78)

  Документ
  Міністру освіти і науки Автономної Республіки Крим, начальникам управлінь освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій,

Другие похожие документы..