Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Решение'
1. При определении страны происхождения товаров, в производстве которых участвуют две страны и более, используются следующие критерии достаточной пер...полностью>>
'Документ'
  В ранних трудах по управлению,  как правило,   подчеркивается  важность гармоничного функционирования организации. По мнению их авторов, если найти...полностью>>
'Документ'
Полное название образовательного учреждения (с указанием региона и населенного пункта): Краевое Государственное образовательное учреждение общеобразов...полностью>>
'Учебник'
Первое вступление в поэму "Во весь голос" написано в течение декабря 1929 - января 1930 гг. В это же время Маяковский работал над подготовк...полностью>>

Про впровадження Базової програми розвитку дітей дошкільного віку «Я у Світі» (yonosvita-kp@ukr net)

Главная > Документ
Сохрани ссылку в одной из сетей:

Про впровадження Базової програми розвитку дітей

дошкільного віку «Я у Світі»

(yonosvita-kp@)

На сучасному етапі розвитку суспільства держава визнає пріоритетну роль дошкільної освіти, що спрямована на всебічний, гармонійний розвиток дитячої особистості.

Функціонування дошкільної освіти у 2009/2010 н.р. регламентується нормативно-правовими актами, зокрема: Законом України «Про дошкільну освіту», Положенням про дошкільний навчальний заклад, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 12.03.2003 р. № 305, наказами Міністерства освіти і науки України від 24.04.2003 № 257 «Про затвердження Примірного статуту дошкільного навчального закладу», від 28.10.2008 р. № 985 «Про затвердження Інструкції з організації охорони життя і здоров’я дітей у дошкільних навчальних закладах», інструктивно-методичними листами: «Про організацію короткотривалого перебування дітей у дошкільних навчальних закладах» (від 17.08.2005 р. № 1/9-431), «Про режим роботи дошкільних навчальних закладів» (від 24.01.2007 р. № 1/9-36), «Про організацію обліку дітей дошкільного віку» (від 07.05.2007 р. № 1/9-263). «Про систему роботи з дітьми, які не відвідують дошкільні навчальні заклади» (від 04.10.2007 р. № 1/9-583), «Про проведення державної атестації дошкільних навчальних закладів» (від 27.11.2007 р. № 1/9-711), «Про здійснення соціально-педагогічного патронату» (від 17.12.2008 р. № 1/9-811).

2009/2010 навчальний рік для педагогів дошкілля м.Кам’янця-Подільського - надзвичайно відповідальний, що обумовлено поетапним впровадженням в практику Базової програми «Я у Світі». Програма розвитку дитини є третьою складовою комплексу нормативних і науково-методичних матеріалів: Базовий компонент дошкільної освіти в Україні, Коментар до нього і Програма розвитку дітей дошкільного віку. Для ефективної роботи за Програмою педагоги повинні мати всі ці три взаємопов’язані між собою документи та глибоко вивчити їх, якщо це не було зроблено раніше.

Програма розвитку дитини «Я у Світі» схвалена колегією Міністерства освіти і науки України від 21 березня 2008 року та затверджена наказом від 21.01.2009 р. № 41. Цим наказом передбачено, що дошкільні навчальні заклади можуть розпочинати роботу за новою Програмою поетапно, тобто з урахуванням можливостей кожного закладу.

Згідно листа Міністерства освіти і науки України від 10.06.09 № 1/9-393 «Організація освітнього процесу в дошкільних навчальних закладах у 2009-2010 навчальному році», з 01.09.2009 року доцільно розпочати роботу за новою програмою:

 • дошкільним навчальним закладам, які брали участь в апробації Програми;

 • групам для дітей раннього віку;

 • групам, які здійснювали навчально-виховний процес за програмою «Зернятко»;

 • групам для дітей молодшого віку;

 • новоствореними групами;

 • групам чи дошкільним навчальним закладам, у яких вихователі готові працювати за Програмою.

У разі відсутності Програми чи за умови неготовності вихователя до її сприйняття, дошкільні навчальні заклади продовжують працювати за попередніми програмами. Однак, цей термін не може бути більшим, ніж один рік.

Розпочинаючи вивчення та впровадження Базової програми, необхідно ще раз звернутися до численних матеріалів, що вже публікувалися, підготовлених авторами програми, учасниками апробації та методичною службою при МОН України. Зокрема, про особливості роботи з педагогічними колективами дошкільних закладів, співпрацю з психологічними службами в періоду переходу на нову Програму нагадає публікація «Алгоритм введення Базової програми» (Ольга Долинна, Олена Низковська, «Дошкільне виховання», 2008, № 1).

До Базової програми розвитку дитини дошкільного віку «Я у Світі» підготовлено «Методичні рекомендації».

Крім того, видавництво «Світич» готує комплект методичного забезпечення до Програми, який включає такі книжки:

 • Баглаєва Н.І. Логіко-математичний розвиток дошкільника;

 • Гончаренко А.М. Розвиток мовленнєвої компетентності старших дошкільників;

 • Кононко О.Л. Виховуємо соціально компетентного дошкільника;

 • Старченко В.А. Логіко-математична компетентність та її формування в дошкільному віці;

 • Терещенко О.П. Розвиток творчості старшого дошкільника в образотворчій діяльності;

Звертайтеся з колективними замовленнями на Базову програму та методичні рекомендації за тел.: 486-91-14, 486-13-32 (тел./факс.). E-mail:

Разом з тим рекомендуємо користуватися матеріалами з рубрики «Базовий компонент», що друкувалися в журналах «Дошкільне виховання», «Палітра педагога», починаючи з 2000 року.

При доборі іграшок необхідно керуватися наказом Міністерства освіти і науки України від 11.09.2002 р. № 509 «Про затвердження Типового переліку обов’язкового обладнання навчально-наочних посібників та іграшок у дошкільних навчальних закладах» та методичними рекомендаціями від 17.03.2006 р. № 1/9-153 «Підбір і використання іграшок для дітей раннього віку у дошкільних навчальних закладах» та від 18.07.2008 р. № 1/9-470 «Підбір і використанні іграшок для дітей дошкільного віку в дошкільних навчальних закладах».

Міністерство освіти і науки України для вивчення дітьми іноземної мови рекомендує користуватись програмою «Англійська мова для дітей дошкільного віку» (автор Шкваріна Т.М.) з методичними рекомендаціями та добіркою занять до неї. Щодо поліпшення якості вивчення іноземних мов рекомендовано надання додаткових послуг відповідно до попиту батьків, забезпечити заклади сучасною літературою та організувати передплату дитячого журналу «Пізнайко» тощо. Для навчання дітей хореографії радимо користуватися програмою та навчально-методичними рекомендаціями «Дитяча хореографія» (автор Шевчук А.С.).

Міністерство готує нові методичні рекомендації щодо планування роботи дошкільного навчального закладу, зокрема річного та календарного планування.

Нова програма істотно відрізняється від попередніх, оскільки є першою програмою розвитку, яка повною мірою забезпечує реалізацію особистісно-орієнтованої моделі. Практика переконує, що потрібен певний час для підготовки педагогів до сприйняття нової філософії освітньої діяльності, щоб Базова програма органічно увійшла в освітній простір міста. Саме тому, провідний напрямок роботи методичної служби на 2009-2010 навчальний рік:

- Розроблення методичного забезпечення Базової програми розвитку дитини дошкільного віку «Я у Світі» та поетапне впровадження її в практику роботи дошкільних закладів.

При науково-методичному центрі управління освіти і науки створено творчу групу з проблеми «Розроблення методичного забезпечення Базової програми розвитку дошкільника «Я у Світі», працює навчально-методична лабораторія «Створення системи роботи за сферами життєдіяльності відповідно до віку дітей». Методистом з дошкільної освіти Куц Н.С. розроблено Заходи з вивчення та поетапного впровадження Базової програми розвитку дитини дошкільного віку «Я у Світі».

Основні концептуальні орієнтири у поетапному впровадженні Базової програми окреслено під час проведення міських семінарів для керівних кадрів дошкільних установ, а саме:

- науково-практичний семінар з проблеми «Забезпечення сучасного методичного супроводу діяльності педагогічного колективу щодо впровадження Базової програми розвитку дитини «Я у Світі» на базі ДНЗ № 30 «Сонечко»;

- методичний форум на тему: « Забезпечення сучасного методичного супроводу, розроблення моделей освітнього процесу у поетапному впровадженні Базової програми розвитку дитини дошкільного віку «Я у Світі» на базі ДНЗ №9 «Барвистий віночок».

Практичний аспект поетапного впровадження Базової програми напрацьовувався під час проведення психолого-педагогічного тренінгу для вихователів-методистів дошкільних установ з проблеми «Моделювання освітнього простору за положеннями Базової програми «Я у Світі».

З метою успішного впровадження Базової програми розвитку дитини дошкільного віку в практику роботи дошкільних навчальних закладів методична служба організовувала ефективну роботу для всіх категорій педагогічних працівників. Міською методичною службою визначено пріоритети та скоординовано діяльність методичних об’єднань педагогічних працівників дошкільних закладів на вивчення, опрацювання та поетапне впровадження нової Базової програми «Я у Світі».

Основним осередком в наданні методичної допомоги є створення та діяльність інформаційно-консультативного пункту для педагогів міста на базі ДНЗ № 30, який з 2004 року визначено експериментальним по апробації Проекту Базової програми.

Методичним службам дошкільних навчальних закладів, слід розробити систему методичних заходів щодо вивчення та реалізації ідей Коментаря та самої Програми розвитку дитини, а саме:

 • створити творчі групи, в які увійдуть вихователі, педагоги-фахівці, психолог;

 • проводити теоретичні семінари, семінари-практикуми;

 • відкрити консультативний центр для батьків та педагогів ДНЗ;

 • організувати роботу дискусійного клубу тощо;

 • залучати творчих педагогів до експериментально-пошукової діяльності з практичного втілення нових ідей;

 • проводити огляди впровадження в практику роботи новітніх технологій та перспективного досвіду;

 • спрямувати діяльність керівників творчих груп на пошук раціональних прийомів та методів сприяння розвитку дитини за сучасними критеріями, розробку дидактичних посібників та матеріалів;

 • організувати впровадження особистісно-орієнтованих технологій комплексного розвитку дітей, опублікованих у журналах «Палітра педагога» та «Джміль»;

 • здійснювати моніторинг педагогічного процесу з погляду сучасних вимог до нього: новизни, поступальних змін, розвивального змісту навчально-виховних заходів;

 • створити умови для самореалізації кожного педагога;

 • проводити методичне навчання педагогів щодо вивчення та впровадження Програми розвитку дитини дошкільного віку;

 • розробити орієнтовне перспективне планування основних видів занять для кожного вікового періоду за тематичними тижнями.

Впровадження Базової програми «Я у Світі» потребує оновлення форм та змісту взаємодії педагогів з батьками, зміни її акцентів від формальних до щирих та довірливих. На часі складна й відповідальна просвітницька робота, дошкільний навчальний заклад став для кожної сім’ї консультативним і просвітницьким центром із психолого-педагогічних питань. Цікавий досвід організації нетрадиційних, інтерактивних форм співпраці з батьківської громадою на мікрорайоні педагогічної дії напрацювали дошкільні навчальні заклади № 1, 2, 5, 9, 15, 30. На їх базі відкриті консультативні пункти, постійно діючі батьківські вітальні, створені школи молодої сім’ї, проводяться психолого-педагогічні тренінги, узагальнюється досвід кращего сімейного виховання.

Бажаємо всім успіхів у впровадженні Базової програми, співпраці, творчих здобутків.Скачать документ

Похожие документы:

 1. Про впровадження Базової програми розвитку дітей дошкільного віку «Я у Світі»

  Документ
  Новий 2009/2010 навчальний рік для педагогів дошкілля області надзвичайно відповідальний. Він характеризується поетапним впровадженням в практику Базової програми «Я у Світі».
 2. Введенням в дію нової програми для дітей дошкільного віку «Я у світі» та «Впевнений старт»; Змінами у програмах з фізичного виховання

  Матеріальна база
  Освітяни Дергачівщини традиційно вважають основною подією серпня – серпневу педагогічну зустріч. Для нас ця подія набирає ще вагомішого значення, адже проходить у дні, коли наша країна святкує 20 –річчя Незалежності.
 3. Програми розвитку суспільного дошкільного виховання на 2011-2017 рр. 1

  Документ
  На виконання регіональної програми "Дошкілля Хмельниччини" в районі була створена Районна програма розвитку системи дошкільної освіти на 2006-2010 рр.
 4. Методичні рекомендації щодо організації навчально-виховного (2)

  Методичні рекомендації
  Матеріали до серпневих конференцій педагогів області (методичні рекомендації щодо організації навчально-виховного процесу в закладах системи загальної середньої освіти в 2009/2010 н.
 5. Методичні рекомендації щодо впровадження програми розвитку дітей старшого дошкільного віку «Впевнений старт»

  Методичні рекомендації
  Відповідно до Закону України «Про дошкільну освіту» вимоги до рівня розвиненості, вихованості, навченості дітей дошкільного віку визначаються Базовим компонентом дошкільної освіти України (державним освітнім стандартом) і реалізуються

Другие похожие документы..