Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Автореферат'
Защита состоится « » 2010 года в часов на заседании диссертационного совета Д 212.154.10 при Московском педагогическом государственном университете п...полностью>>
'Документ'
Историю развития русского литературного языка от его зарождения и до наших дней можно разделить на два основных периода: до Пушкина и после него. Так...полностью>>
'Документ'
Питання прийняття в депозит грошових сум регулюються нормами статті 537 Цивільного кодексу України (далі-Кодекс), статтями 85, 86 Закону України «Про...полностью>>
'Документ'
Одна из функций информационных технологий как системного целостного средства изменения и преобразования педагогической деятельности состоит в повышен...полностью>>

Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні» (3)

Главная > Закон
Сохрани ссылку в одной из сетей:

№6/6/1

Про внесення змін та доповнень до Регламенту Тернопільської міської ради

Керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи висновки постійної комісії міської ради з питань місцевого самоврядування, законності, правопорядку, регламенту та депутатської діяльності, міська рада ВИРІШИЛА:

1.Внести наступні зміни та доповнення до Регламенту Тернопільської міської ради, затвердженого рішенням міської ради від 04.12.2010 р. № 6/1/19: 1.1. Доповнити ст. 24 пунктом 24.13: «Для автоматизації процесу проведення пленарних засідань сесій міської ради застосовується система електронного голосування «Віче»; 1.2. Доповнити ст. 28 пунктом 28.4: «Лічильна комісія здійснює підрахунок голосів при прийнятті рішень відкритим голосуванням шляхом підняття руки, лише у разі виходу з ладу системи електронного голосування «Віче»; 1.3. Доповнити ст. 29 пунктом 29.6: «Відкрите голосування проводиться за допомогою системи електронного голосування «Віче». 1.4. Доповнити ст. 29 пунктом 29.7: «При проведенні відкритого голосування за допомогою системи електронного голосування «Віче» формується список з результатами голосування в стандартному режимі «За», «Проти», «Утримались», «Не голосували», який зберігається в електронному архіві сесії. Результати голосування висвітлюються за допомогою системи електронного голосування «Віче» на інформаційному табло. У разі виходу з ладу системи електронного голосування «Віче», відкрите голосування проводиться шляхом підняття руки»; 1.5. Доповнити ст. 29 пунктом 29.8: «При проведенні поіменного голосування за допомогою системи електронного голосування «Віче» формується список депутатів у вигляді: «За», «Проти», «Утримались», «Не голосували», який відображається на загальному інформаційному табло та зберігається в електронному архіві сесії»; 1.6. Пункт 31.9. ст. 31 викласти у наступній редакції: «Черговість виступів у дискусії визначається системою електронного голосування «Віче», в разі виходу з ладу системи електронного голосування «Віче», секретарем ради у порядку надходження заявок»; 1.7. Пункт 32.1. ст. 32 викласти у наступній редакції: «Ведення протоколу пленарного засідання ради здійснює секретар ради за допомогою системи електронного голосування «Віче». Представники управління організаційно-виконавчої роботи надають допомогу секретарю ради у веденні та оформленні протоколу засідання». 1.8. Пункт 22.5 викласти у наступній редакції: Засідання постійної комісії скликається в міру необхідності і є правомочним, якщо в ньому бере участь більше як половина від загального складу комісії.

2.Контроль за виконанням рішення покласти на секретаря міської ради І.В. Турського та постійну комісію міської ради з питань місцевого самоврядування, законності, правопорядку, регламенту та депутатської діяльності.

№6/6/2

Про внесення змін до персонального складу постійних комісій міської ради

Керуючись Законом України "Про місцеве самоврядування в Україні", враховуючи заяву депутата Тернопільської міської ради Ландяка Петра Дмитровича, міська рада ВИРІШИЛА:

Внести зміни в додаток до рішення міської ради від 04.12.2010 р. №6/1/16 "Про затвердження персонального складу постійних комісій міської ради": - включити Ландяка Петра Дмитровича в склад постійної комісії міської ради з питань бюджету та фінансів.

№6/6/3

Про внесення зміни до рішення міської ради від 14.12.2010р. №6/2/32 “Про комісію з питань поновлення прав реабілітованих та встановлення статусу учасників ОУН-УПА”

Розглянувши звернення начальника Управління Пенсійного фонду України в м. Тернополі Михалюка В.Я., враховуючи висновки постійної комісії міської ради з питань місцевого самоврядування, законності, правопорядку, регламенту та депутатської діяльності, міська рада ВИРІШИЛА:

Внести зміни до складу комісії з питань поновлення прав реабілітованих та встановлення статусу учасників ОУН-УПА, затвердженого рішенням міської ради від 14.12.2010 р. №6/2/32 “Про комісію з питань поновлення прав реабілітованих та встановлення статусу учасників ОУН-УПА”, а саме: виключити зі складу комісії Заїку Тетяну Петрівну, включити Калашник Наталію Ярославівну - першого заступника начальника Управління Пенсійного фонду України в м. Тернополі.

№6/6/4

Про внесення зміни до рішення міської ради від 30.11.2010р. №6/1/8

Керуючись Законом України "Про місцеве самоврядування в Україні", міська рада ВИРІШИЛА:

Внести зміни до рішення міської ради від 30.11.2010 р. №6/1/8 "Про затвердження персонального складу виконавчого комітету міської ради та заступників міського голови" та виключити зі складу виконавчого комітету міської ради Семенишина Миколу Олександровича.

№6/6/5

Про виконання Програми економічного та соціального розвитку міста Тернополя на 2010 рік

Заслухавши звіт про виконання Програми економічного та соціального розвитку міста Тернополя на 2010 рік, керуючись ст. 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, враховуючи рішення постійної комісії міської ради з питань економіки, зовнішніх зв’язків, підприємницької діяльності, захисту прав споживачів міська рада ВИРІШИЛА:

Інформацію про виконання Програми економічного та соціального розвитку міста на 2010 рік взяти до відома, згідно з додатком (додається).

Додаток

до рішення міської ради

від 24.02.2011р. № 6/6/5

ЗВІТ

про виконання Програми економічного та соціального розвитку міста Тернополя на 2010 рік

Промисловість

Основою економіки міста є промисловість, яка характеризується різноплановістю та багатогалузевим укладом. Основну частку становлять підприємства харчової, легкої, целюлозно-паперової промисловості, виробництва електричного та електронного устаткування, інших неметалевих виробів.

Загалом діяльність промислових підприємств у 2010 році характеризується тенденцією до нарощення обсягів виробництва.

Так, обсяг реалізованої продукції промисловості за 2010 рік становить 2382,7 млн.грн., що складає 10963,1 грн. на одну особу в місті. Частка реалізованої продукції міста у підсумку до загальнообласної реалізації складає 45,6%.

Динаміка промислового виробництва за основними видами діяльності характеризується збільшенням промислового виробництва (2010 рік порівняно з 2009роком), зокрема у хімічному виробництві - в 2,2 рази, у харчовій промисловості - на 20,7%, в виробництві електричного та електронного устаткування - на 13,3%, у гумовій та пластмасовій промисловості – на 7,1%, в виробництві медичних приладів - на 2,8%.

Проте знизилось виробництво на підприємствах легкої промисловості, виробництва деревини та виробів з дерева, целюлозно-паперової та поліграфічної справи, металургії та оброблення металу.

На промислових підприємствах м.Тернополя за 2010 рік збільшено виробництво окремих видів продукції у натуральному виразі, порівняно з 2009р.: штучних шкір - на 34,7 тис.м.кв., або на 3,8%, зошитів шкільних - на 15,5 млн.штук, або на 27,7%, меблів кухонних - на 43,7 тис.шт., або на 83,6%, деревини розпиленої - на 1,2 тис.м.куб., або на 40,0%, білизни постільної - на 3,0тис.шт., або на 12,7,%, меблів дерев’яних для умеблювання – на 15,8 тис.шт., або на 24,8%, пива – на 8,6тис.дал.,або на 8,8%, пряників, печива солодкого, вафель – на 35 тонн, або на 1,4%,

По деяких видах промислової продукції. зменшено виробництво в натуральному виразі, а саме: виробів кондитерських з цукру - на 41 тонну, або на 20,9%, круп - на 1717 тонн, або на 26,9 %, борошна - на 3102 тонни або на 9,0%, тканин бавовняних - на 5327,1тис. квадратних метрів, або на 48,1 %, вікон, дверей дерев’яних - на 8184 метрів квадратних, або на 47,8%.

З початку 2010р. прибутково працювали 52,2% промислових підприємств, що сумарно отримали 50,9 млн.грн. прибутку, проте ряд підприємств все ж працювали збитково.

За підсумками 2010 рік від суб’єктів господарювання надійшло до бюджетів всіх рівнів 630,4 млн.грн., що становить 113,2% минулорічних поступлень, з них в місцевий бюджет поступило 346,0 млн.грн. (проти 304,5 млн.грн. у 2009році); від промислових підприємств надійшло 156,5 млн.грн., в тому числі до міського бюджету акумульовано 51,0 млн.грн.

Інвестиційна діяльність

На розвиток економіки міста за рахунок усіх джерел фінансування у січні-вересні 2010р. спрямовано 392,2 млн. грн. капітальних інвестицій, що на 3,8% менше, ніж за відповідний період минулого року, з них у матеріальні активи – 390,0 млн. грн. (99,4%), в нематеріальні активи – 2,2 млн. грн. (0,6%).

Переважну частку капітальних інвестицій у матеріальні активи склали інвестиції в основний капітал – 326,4 млн. грн., або 83,7%., що в розрахунку на одного мешканця міста складає 1516 грн. У звітному періоді привабливими з інвестиційної точки зору стали такі види економічної діяльності, як операції з нерухомим майном, оренда, інжиніринг та надання послуг підприємцям; торгівля, ремонт автомобілів, побутових виробів та предметів особистого вжитку; промисловість; діяльність транспорту та зв'язку.

Загальний обсяг прямих іноземних інвестицій, внесених на 01.10.2010р., склав 22,8млн.дол.США, що на 1,9 % менше обсягів інвестицій на початок 2010р. та складає 34,3% загальнообласного обсягу. В розрахунку на одну особу загальний обсяг прямих іноземних інвестицій становить 105,4 дол.США.

Інвестиції надійшли з 17 країн світу, серед основних країн - інвесторів, на які припадає понад 79,0% загального обсягу прямих інвестицій, такі як: Естонія – 6,5 млн.дол.США (28,5%), Австралія – 4,5 млн.дол. США (19,7%), Польща – 4,2млн.дол.США(18,4%), Бельгія – 2,8 млн.дол.США (12,2%).

Найбільш привабливими для інвестування є підприємства переробної промисловості, де зосереджено 9,3 млн.дол.США (40,9% загального обсягу прямих інвестицій) та підприємства транспорту і зв’язку – 10,5 млн.дол.США (46,1%), крім того, в підприємства з виробництва іншої неметалевої мінеральної продукції – 4,5млн.дол.США, машинобудування – 2,8 млн.дол.США, легкої промисловості – 1,1млн.дол.США.

Загалом про наявність прямих іноземних інвестицій звітували 46 підприємств.

У січні-вересні 2010р. в економіку міста іноземними інвесторами вкладено 776,7тис.дол. США прямих інвестицій (порівняно з 380,1тис.дол.США за аналогічний період 2009р.). Приріст обсягів іноземних інвестицій спостерігався на підприємствах промисловості – на 624,6 тис.дол. США. Водночас зменшився капітал нерезидентів Естонії, Німеччини, Польщі, Литви, Італії загалом на 909,5тис.дол.США.

Сфера іноземного інвестування знаходиться в прямій залежності від загальних макроекономічних тенденцій української економіки, а також політичного середовища, інвестиційної, податкової та інформаційної політики. Відтак, багато інвесторів змушені були переглядати і коригувати власні інвестиційні проекти з врахуванням впливу цих факторів.

Будівництво

У 2010 році будівельними організаціями м. Тернополя виконано будівельних робіт на суму 364,5млн.грн., що на 25,0% менше, ніж за 2009 рік, і становить 78,5 % до загальнообласного показника.

За 9 місяців 2010 року в будівництво житла вкладено 183,2 млн. грн., що становить 56,1% інвестицій в основний капітал. На 83,2% житлове будівництво інвестувалось за рахунок коштів населення на будівництво квартир. За звітний період у будівництво житла вкладено біля 293,2 млн.грн. (84,4% до виконання програми (розрахунково).

З об’єктивних причин (несприятливу фінансово-кредитну політику банківського сектора, низькі капіталовкладення в будівельну галузь з державного бюджету, зменшення попиту на квартири) будівництво житла в місті скоротилося.

У січні-вересні 2010р. за рахунок всіх джерел фінансування збудовано 29 житлових будинків загальною площею 47,45 тис.кв.м, що становить 92,5% до відповідного періоду минулого року і складає 35,0% загальнообласного показника. У місті введено в експлуатацію 680 квартир, в тому числі 21 квартира індивідуальними забудовниками (для порівняння: за попередній звітний період збудовано 666 квартир).

У 2010 році за рахунок усіх джерел фінансування введено в експлуатацію понад 75тис.кв.м загальної житлової площі, що складає 65,1% до минулого року.

У сфері будівництва та регулювання земельних відносин ведеться постійний контроль за здійсненням забудови міста відповідно до затвердженої містобудівної документації з метою дотримання земельного, містобудівного законодавства, Генерального плану забудови міста.

Транспорт і зв’язок

Автотранспортними підприємствами м.Тернополя за 2010р. перевезено 755,5тис.тонн вантажів. Вантажооборот за 2010р. склав 282,7 млн.т.км.,що становить 103,3% до 2009 року.

У сфері міських пасажироперевезень працювали понад 60 приватних автоперевізників та КП «Тернопільелектротранс». Діяло 36 автобусних та 8 тролейбусних маршрутів. Проведено оптимізацію тролейбусної мережі.

За підсумками 2010 року міським пасажирським транспортом (автомобільним та електричним) перевезено понад 44,3 млн. пасажирів, в т.ч. 14,6 млн. пасажирів (33%) - пільговиків.

З метою покращення послуг по перевезенню пасажирів електричним транспортом за рахунок власних коштів КП «Тернопільелектротранс» придбано 5 тролейбусів чеського виробництва «Шкода 14 ТР», що дало змогу забезпечити функціонування тролейбусного маршруту № 9 та провести заміну тролейбусів, що вичерпали свій ресурс експлуатації.

Коефіцієнт випуску автобусів на лінію складає понад 90 % , тролейбусів – 65 %.

У 2010 році встановлено 1800 основних телефонів, в тому числі населенню встановлено 1250 телефонів, з них пільговим категоріям громадян - 64 телефони.

Станом на 01.01.2011р. телефонна мережа м.Тернополя налічувала 81000 абонентів.

У м.Тернополі експлуатується 38400 основних радіоточок, 318 міських універсальних таксофонів.

Приділяється постійна увага розвитку новітніх послуг електрозв’язку, в першу чергу послуг Internet. У 2010 році до мережі Internet за технологією ADSL підключено 3200 абонентів. В даний час послугами ADSL в м.Тернополі користується 1150 абонентів.

Послуги поштового зв’язку в місті надаються Тернопільською дирекцією Українського державного підприємства поштового зв’язку «Укрпошта», що нараховує 22 відділення.

Житлово-комунальне господарство

Житловий фонд міста включає 1108 житлових будинків загальною площею 3,12млн.кв.м.

Практично все житло обладнано водо-, газо-, електропостачанням та водовідведенням, 98,6% - гарячим водопостачанням, 96,7% - центральним опаленням, 217 житлових будинків обладнано 761 ліфтом.

За 2010 рік виконано поточний ремонт 5,3 тис.кв. м покрівель у 448 житлових будинках, місць загального користування 175 під’їздів - у 112 будинках, 955 м/п водостічних труб, замінено 1920 м/п водопровідних труб, ремонт 1387 м.п. жолобів і звісів, 464 вхідних дверей, міжпанельних швів 2774 м/п., здійснено профілактичний ремонт систем холодного водопостачання у 953-х будинках, відремонтовано 238 балконних плит і дашків, 4,5тис.кв.м асфальтового покриття прибудинкових територій та обладнання більше ніж 300 дитячих майданчиків, виконувались інші роботи поточного характеру.

Виконано робіт з капітального ремонту житлового фонду на суму 1,4 млн.грн.

Тернопіль є одним з перших обласних центрів України, де гуртожитки передано у комунальну власність міста з метою належного забезпечення їх життєдіяльності. Упродовж останніх років міська рада проводить системну роботу, спрямовану на реалізацію прав мешканців гуртожитків та передачу їм у власність відповідних жилих приміщень.

Головним пріоритетом роботи житлово-комунального господарства є сприяння у створенні об’єднань співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ). На сьогодні в місті Тернополі їх зареєстровано 250, що становить 22,4% від загальної кількості багатоквартирних будинків. Проведено моніторинг ОСББ, які знаходяться у місті.

Послуги з централізованого опалення і гарячого водопостачання надаються мешканцям 754 будинків міського і відомчого житлового фонду, громадським спорудам та є основним постачальником теплової енергії в м. Тернополі.

Зазначені послуги надаються КП «Тернопільміськтеплокомуненерго» від 34 котелень і 6 паливних, сумарною теплопродуктивністю 644,767 Гкал/год, де експлуатується 140 котлів. Приготування гарячої води відбувається на 49 центральних теплових пунктах та бойлерних, з яких 15 - вбудованих. Вид палива, що використовується котельними та паливними підприємства – природний газ, за виключенням котельні по вул. Мирній с. Пронятин, яка працює на щепі деревини.

Теплова енергія транспортується тепловими мережами загальна довжина яких, в двотрубному вимірі, становить 178,23 км. Гаряча вода подається щоденно.

З метою покращення якості надання послуг з теплопостачання міста продовжувались роботи по впровадженню нових, ефективних енергозберігаючих технологій, модернізації джерел теплопостачання та наявного обладнання:

- виконані роботи по впровадженню когенерації в котельні по вул.Курбаса.3а. Монтаж когенераційної установки типу ДвГА-630, електронною потужністю 630 кВт, дозволить зекономити 1,4 млн.кВт год електроенергії на рік;

- завершені роботи по прокладанню теплових мереж з попередньо-ізольованих труб з пінополіуретановим покриттям по вул.Галицькій-Злуки. Відмова від експлуатації котельного енергоблоку по вул. Текстильна, 18 дасть змогу скоротити споживання газу на 0,043 млн.м³;

- завершені роботи по переведенню в автоматичний режим котелень по вул. Бригадна, 46, Тролейбусна, 14 та Транспортна, 7а;

- впровадження ПЧТ на насосному обладнанні ЦТП по вул. Петлюри, 3а, Д.Галицького,1а, Л.Українки,18а та котельні по вул.Київській,3а (вартість зекономлених ПЕР 24,49 тис.грн.);

- впроваджено попередньо ізольованих труб з пінополіуретановим покриттям (двохтрубний вимір) – 0,851 км. Економія ПЕР –19,6 т.у.п.;

придбано 80% необхідного обладнання для влаштування котельні по вул. Шкільна.

Водопровідно-каналізаційне господарство міста складається з 2-х водозаборів, 4-х водопровідних та 6-ти водопровідно-каналізаційних насосних станцій, 30-ти водозабірних свердловин та каналізаційно-очисних споруд.

Подача питної води у місті здійснюється цілодобово.

Для забезпечення належного водопостачання споживачів міста, відведення та очищення стічних вод, КП "Тернопільводоканал" виконано роботи по заміні 6 тис. аварійних ділянок водопровідних мереж, 42-х вводів водопроводу, ремонту 130 шт. запірної арматури на водопровідних мережах, ремонту 150-ти водопровідно-каналізаційних колодязів, ремонту та заміні 43-х пожежних гідрантів, промивці 65 км каналізаційних мереж, проводились роботи на водопровідних та каналізаційних насосних станціях, на каналізаційних очисних спорудах.

Протягом звітного періоду проведено заміну глибинних насосних агрегатів на водозаборах Тернопільський та Верхньо-Івачівський – 3 шт.; капітальний ремонт будівлі мулонасосної №1 каналізаційних очисних споруд; капітальний ремонт будівлі каналізаційної насосної станції (КНС) №5; завершується капітальний ремонт будівлі лабораторного корпусу каналізаційних очисних споруд; завершується встановлення насосного агрегату фірми Wilo на КНС №8.

В результаті проведення вказаних модернізацій та реконструкцій обладнання та споруд КП «Тернопільводоканал» зміг досягти скорочення забору води та зменшення втрат та необлічених витрат води. Встановлення поквартирних водомірів приводить до економії води споживачами, що в результаті знижує реалізацію води загалом.

Шляхово-мостове господарство міста включає вулично-дорожню мережу із 253 міських вулиць і доріг протяжністю 209км, площею 2,25тис.кв.м (з них 5 включені в перелік державного значення) та 9 шляхопроводів, 6 автомобільних і 2 пішохідних мостів загальною протяжністю 2,18 км, підпірних стінок площею 2,2 тис.кв.м.

З метою забезпечення належного експлуатаційного стану об’єктів благоустрою комунального майна міста за 2010 рік виконано і профінансовано роботи з утримання шляхово-мостового господарства на суму 13,6 млн. грн., утримання і ремонту мережі вуличного освітлення – на суму 2,9 млн.грн., в т.ч. використано електроенергії – 0,6млн. грн.

На утримання та поточний ремонт технічних засобів дорожнього руху використано 637,0тис.грн., в тому числі вартість електроенергії 190,0 тис.грн.

Комунальними підприємствами міста виконано роботи з ліквідації глибоких вибоїн асфальтобетонного покриття проїзних частин площею 56,79тис.м2, проведено поточний ремонт по ліквідації пошкоджень на дорогах, внутрішньо – квартальних, прибудинкових та інших територіях площею 3,95тис.м2, поточний ремонт об’єктів благоустрою загалом на суму 8,76 млн. грн. Крім того, виконано капітальний ремонт міських вулиць і доріг на суму 4,97млн.грн., капітальний ремонт асфальтобетонного покриття міжбудинкових проїздів та прибудинкових територій на суму 1,6 млн. грн.

В поточному році на прибудинкових територіях, на зупинках громадського транспорту, у відпочинкових зонах встановлено 0,5 тис.урн для сміття і 0,4 тис.лавок.

В рамках реалізації Програм «Поводження з твердими побутовими відходами на 2008 – 2011 роки по м.Тернополю» організовано роздільний збір ресурсоцінних відходів.

На виконання Програми «Поетапної рекультивації міського сміттєзвалища в с.Малашівці Зборівського району» КП «Тернопільська міська шляхово-експлуатаційна дільниця» здійснено роботи з утримання території сміттєзвалища в належному санітарно-екологічному стані і з підготовки його території до рекультивації на суму 0,3 млн.грн.

Торгівля і побутове обслуговування

Обсяг роздрібного товарообороту підприємств, які здійснюють діяльність у сфері роздрібної торгівлі та ресторанного господарства за 2010 рік склав 2454,8 млн.грн. (розрахунково), що на 13,9 % більше ніж за попередній рік і на 8,3% до програмних завдань.

Роздрібний товарооборот у розрахунку на одного мешканця міста за 2010 рік склав 11,3 тис.грн. (за 2009 рік – 9,9 тис.грн).

За підсумками 2010 року обсяг реалізованих послуг (включаючи ПДВ) госпрозрахунковими підприємствами міста складає близько 1100,2 млн.грн. і збільшився проти минулого року в діючих цінах на 7,6%. Виконання програми становить 122,9 %. У середньому за 2010р. один мешканець міста одержав різноманітних послуг на 5109,0 грн.(розрахунково).

В Тернополі функціонує розгалужена мережа гуртово-роздрібної торгівлі та ресторанного господарства підприємств юридичних і фізичних осіб. На сьогодні вона охоплює близько 2000 підприємств торгівлі, в т.ч. 726 магазинів з продажу продовольчих і непродовольчих товарів, 319 об’єктів ресторанного господарства, працює 30 ринків з кількістю торгових місць понад 6 тисяч.

Проводиться реконструкція діючих підприємств торгівлі, освоюються площі великих магазинів. Поряд з давно діючими підприємствами сьогодні відкриваються нові сучасні магазини, супермаркети, торговельні комплекси, кафе, ресторани, бари, ринки тощо.

За звітний період відкрито підприємств за рахунок нового будівництва, реконструкції, оренди, використання діючих підприємств: закладів торгівлі - 78; закладів ресторанного господарства - 19; закладів сфери послуг - 19.

З метою забезпечення населення широким асортиментом сільськогосподарської продукції і товарами підприємств харчової та переробної промисловості надано місця для проведення в м. Тернополі сільськогосподарських ярмарків для реалізації продукції за цінами виробника, проведено 7 ярмарків.

Важливим сегментом споживчого ринку залишається сфера побутових послуг. На сьогодні в місті громадянам надається понад 30 видів побутових послуг та утримується тенденція до їх розширення. Завдяки цьому ринок побутових послуг наповнюється новими видами послуг, застосовуються нові технології на підприємствах хімічного очищення тканин, одягу, при виготовленні ювелірних виробів за індивідуальними замовленнями, цифрові технології та ін.

Зовнішньоекономічна діяльність

За підсумками січня-вересня 2010 року зовнішньоторговельний оборот товарами та послугами склав 97,5 млн.дол.США , що на 36,5% більше, ніж за аналогічний період 2009 року. При цьому обсяги експорту становили 28,0 млн.дол.США (на 18,6% більше), імпорту - 69,5 млн.дол.США (на 31,4%).

Провідні позиції в зовнішній торгівлі підприємств м. Тернополя належать країнам Європи та Росії. Так, в структурі зовнішьоторгівельних операцій їх частка, відповідно, складає в експорті – 70%, в імпорті – 79%.

В структурі експорту переважають механічне обладнання (2,1 млн.дол.США), текстиль та вироби з текстилю (0,9 млн.дол.США), полімерні матеріали, пластмаси та каучук (0,3 млн.дол.США), імпорту – продукція хімічної промисловості (15,5 млн.дол.США), механічне обладнання (10,7млн.дол.США), полімерні матеріали, пластмаси та каучук (8,2 млн.дол.США), продукти рослинного походження (2,5 млн.дол.США), мінеральні продукти (2,4 млн.дол.США).Скачать документ

Похожие документы:

 1. Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні» (2)

  Закон
  Керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи розпорядження голови обласної державної адміністрації від 28.05.2004р. №263 «Про організацію проведення перевірок здійснення органами місцевого самоврядування
 2. Законом України "Про місцеве самоврядування в Україні" (2)

  Закон
  1.1. Збір за місця для паркування транспортних засобів встановлюється у відсотках від мінімальної заробітної плати встановленої на 1січня бюджетного року, в залежності від місць паркування згідно додатку.
 3. Про затвердження Комплексної програми профілактики правопорушень в Сторожинецькому районі на 2011-2012 роки Керуючись ст. 43 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні

  Закон
  Координатором по виконанню заходів, передбачених Програмою визначити сектор взаємодії з правоохоронними органами, оборонної, мобілізаційної та режимно-секретної роботи апарату районної державної адміністрації (Місько Я.
 4. Законом України "Про місцеве самоврядування в Україні" (1)

  Закон
  Керуючись Законом України “Про місцеве самоврядування в Україні“, заслухавши інформацію начальника адміністративно-господарського управління, з метою організації розвитку інфраструктури інформаційних технологій у Львівській міській
 5. Про хід виконання програми охорони навколишнього природного середовища в Новоушицькому районі на 2009-2012 роки Відповідно до пункту 16 частини 1 статті 43 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні районна рада

  Закон
  Не зважаючи на те, що екологічна ситуація в районі характеризується відносною стабілізацією показників, багато проблем на час прийняття програми потребували невідкладного вирішення.
 6. Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні"

  Закон
  Відповідно до п. 28 ст. 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні“, керуючись ст. 284 Податкового кодексу України, міська рада ухвалила:

Другие похожие документы..