Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Лабораторная работа'
Система управления содержимым / контентом (англ. Content management system, CMS) - компьютерная программа, используемая для управления содержимым чег...полностью>>
'Документ'
Мистецтво виховання має ту особливість, що майже всім воно здається справою знайомою та зрозумілою, а декому – навіть легкою, і тим зрозумілішою та ле...полностью>>
'Руководство по эксплуатации'
ВНИМАНИЕ! Перед установкой и включением электронасоса внимательно ознакомьтесь с содержанием паспорта. При установке электронасоса рекомендуется поль...полностью>>
'Урок'
Учитель: Сегодняшний урок мне хочется начать с отрывка из очень известной сказки, а вы догадайтесь, что это за сказка, кто её написал, и о чём идёт р...полностью>>

ІІ. Фінансово-кредитна та інвестиційна підтримка (2)

Главная > Документ
Сохрани ссылку в одной из сетей:

ІІ. Фінансово-кредитна та інвестиційна підтримка

з/п

Пріоритетні завдання

Зміст заходу

Термін виконання

Відповідальні

виконавці

Джерела фінансування

Вартість (тис.грн.)

Очікуваний результат

1

2

3

4

5

6

7

8

2.1.

Залучення коштів на підтримку підприєм-ництва.

Виділення коштів з обласного бюджету за статтею підтримка малого підприємництва на виконання Програми розвитку малого підприємництва у Миколаївській області на 2007-2008 роки.

2007 –

2008 роки.

Головне фінансове управління облдержадміністрації,

головне управління економіки облдержадміністрації.

Кошти обласного бюджету.

0,5 % від доходної частини, без урахування обсягів між -бюджетних трансфертів.

Збільшення сум коштів, що спрямовують-ся на підтримку малого підприєм-ництва.

2.2.

Виділення коштів з районних бюджетів на виконання районних програм розвитку малого підприємництва на 2007-2008 роки.

2007 - 2008 роки.

Райдержадміністрації.

Кошти районних бюджетів.

0,5 % від доходної частини, без урахування обсягів між- бюджетних трансфертів.

2.3.

Формування мережі установ фінансово-кредитної підтримки підприємництва через:

- створення банку даних щодо банківських та небанківських фінансово-кредитних установ та переліку їх послуг у сфері мікрокредиту-вання та забезпечення доступу до інформації для представників малого бізнесу.

2007 - 2008 роки.

Головне управління економіки облдержадміністрації, представництво Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва у Миколаївській області (за узгодженням), райдержадміністрації, виконавчі комітети міських (міст обласного значення) рад

(за узгодженням).

Кошти виконавців, залучені кошти.

У межах кошторису виконавців.

Поліпшення інформацій-ного обміну між представни-ками банківських структур та підприємців.

2.4.

Впровадження програми надання фінансової підтримки суб’єктам малого підприємництва.

Здійснення організаційних заходів щодо розробки та впровадження механізмів кредитування інвестиційних проектів суб’єктів малого підприємництва на пільгових умовах.

2007 – 2008 роки.

Головне управління економіки облдержадміністрації, управління з питань сприяння залученню інвестицій облдержадміністрації, банківські установи

(за узгодженням), зацікавлені суб’єкти підприємницької діяльності

(за узгодженням).

Кошти обласного бюджету.

У межах кошторису виконавців.

Забезпечення доступу підприємців до кредитних ресурсів, збільшення обсягів фінансування малого підприєм-ництва в районах.

2.5.

Фінансування проектів суб'єктів малого підприємництва за рахунок коштів відповідних бюджетів через Регіональний фонд підтримки підприємництва по Миколаївській області.

2007 - 2008 роки.

Регіональний фонд підтримки підприємництва по Миколаївській області.

В межах коштів, що виділяються з відповідних бюджетів на зазначенні цілі та затвердженого відповідного Положення.

У межах кошторису виконавців.

2.6.

Сприяння залученню кредитів міжнародних організацій.

Здійснення організаційних заходів щодо залучення міжнародної технічної допомоги для виконання програм кредитування малого підприємництва.

2007-2008 роки.

Головне управління економіки облдержадміністрації, управління з питань сприяння залученню інвестицій облдержадміністрації, управління зовнішніх зносин та зовнішньоекономічної діяльності облдержадміністрації, банківські установи

(за узгодженням), зацікавлені суб’єкти підприємницької діяльності

(за узгодженням).

Кошти обласного бюджету.

У межах кошторису виконавців.

Стимулю-вання залучення інвестицій.

2.7.

Здійснення організаційних заходів щодо залучення коштів іноземних кредитних ліній і міжнародної технічної допомоги для підтримки малих підприємств через цільові програми.

2007 – 2008 роки.

Головне управління економіки облдержадміністрації, управління з питань сприяння залученню інвестицій облдержадміністрації, управління зовнішніх зносин та зовнішньоекономічної діяльності облдержадміністрації.

Кошти обласного бюджету.

У межах кошторису виконавців.

Організаційне забезпечення розширення можливостей доступу малого підприєм-ництва до позабюджет-них фінансових джерел.

2.8.

Здійснення розробки інвестиційних проектів та методологічної допомоги.

2007 - 2008 роки.

Миколаївський регіональний центр підтримки бізнесу за узгодженням), зацікавлені суб’єкти підприємницької діяльності

(за узгодженням).

Кошти виконавців.

У межах кошторису виконавців.

2.9.

Здійснення фінансово-кредитної підтримки за рахунок часткового відшкодування відсоткових ставок за залученими в банках коротко- і середньостроко-вими кредитами, що надаються суб’єктам малого підприємництва, в тому числі на реалізацію інвестиційних проектів.

2007 – 2008 роки.

Головне управління економіки облдержадміністрації, райдержадміністрації, виконавчі комітети міських (міст обласного значення) рад

(за узгодженням), регіональний фонд підтримки підприємництва в Миколаївській області (за узгодженням).

В межах коштів, що виділяються з відповідних бюджетів на зазначені цілі.

У межах кошторису виконавців.

Зменшення витрат суб’єктів малого підприєм-ництва, в тому числі на реалізацію інвестиційних проектів.

2.10.

Впровадження гнучкої інвестиційної підтримки.

Обстеження потреб малого підприємництва щодо отримання фінансових ресурсів для започаткування та ведення бізнесу.

Запровадження моніторингу ефективності використання суб’єктами малого підприємництва отриманих бюджетних коштів.

2007 - 2008 роки.

Представництво Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва у Миколаївській області (за узгодженням), управління з питань сприяння залученню інвестицій облдержадміністрації.

Кошти виконавців, залучені кошти.

У межах кошторису виконавців.

Виявлення кількості інвестицій необхідних для вливання в розвиток малого підприєм-ництва.

2.11.

Сприяння безробітним в організації підприєм-ницької діяльності.

Надання одноразово всієї суми допомоги по безробіттю для започаткування власної справи безробітними, особливо тим, хто потребує додаткових гарантій на ринку праці.

2007 - 2008 роки.

Обласний, міські та районні центри зайнятості

(за узгодженням).

Кошти Фонду загально-обов’язкового державного соціального страхування на випадок безробіття.

У межах кошторису виконавців.

Зниження рівня безробіття, створення нових робочих місць.

2.12.

Сприяння розвитку підприємництва у сільській місцевості шляхом створення дотаційних робочих місць у фермерських господарствах та виплати безробітним із сільської місцевості одноразово допомоги по безробіттю для започаткування власної справи.

2007 - 2008 роки.

Райдержадміністрації, обласний та районні центри зайнятості

(за узгодженням).

Кошти Фонду загально-обов’язкового державного соціального страхування на випадок безробіття.

У межах кошторису виконавців.

Підвищення рівня підприємни-цької активності сільського населення.

2.13.

Стимулювання діяльності новостворених фермерських господарств та фермерських господарств із відокремле-ними садибами.

Надання фінансової підтримки відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 25 серпня 2004 р. №1102

2007 - 2008 роки.

Головне управління сільського господарства і продовольства облдержадміністрації,

Миколаївське відділення Українського державного фонду підтримки фермерських господарств (за узгодженням).

Кошти державного бюджету.

У межах обсягів фінансу-вання визначених постановою Кабінету Міністрів України від 25 серпня 2004 р. №1102.

Збільшення ефективності інвестицій у розвиток підприємницт-ва

_________________________________________Скачать документ

Похожие документы:

 1. 4 Фінансово-кредитна та інвестиційна підтримка

  Документ
  Передбачається вдосконалити фінансову підтримку малого підприємництва, відкрити йому доступ до вигідних кредитно-інвестиційних ресурсів, впровадити нові форми фінансової підтримки та фінансових гарантій.
 2. ІІ. Фінансово-кредитна та інвестиційна підтримка (1)

  Документ
  Вжити заходів у частині виділення коштів з обласного бюджету на заходи Регіональної програми підтримки малого підприємництва у Миколаївській області на 2009-2010 роки.
 3. Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів, статті 49 закон

  Закон
  Відповідно до статті 78 Закону України “Про вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів”,
 4. Програма підтримки розвитку підприємництва у м. Харкові на 2012-2015 роки зміст

  Документ
  Формування конкурентоспроможної соціально-спрямованої економіки з розвиненим приватним сектором, його важливою складовою підприємництвом є стратегічним курсом економічної політики України.
 5. Програма підтримки малого підприємництва в Бердичівському районі на 2011-2012 роки м. Бердичів

  Документ
  Програма підтримки малого підприємництва у Бердичівському районі на 2011-2012 роки (далі – Програма) розроблена на виконання Закону України «Про державну підтримку малого підприємництва» з урахуванням особливостей та економічних,

Другие похожие документы..