Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Доклад'
Эти слова Д. И. Менделеев записал в дневнике в 1905 г., подводя итоги своей дея­тельности. Менделеев известен главным обра­зом «четырьмя предметами»,...полностью>>
'Документ'
На территории Азербайджана классовое общество образовалось неодновременно.Это было связано с тем,что социальные и экономические изменения на разных ч...полностью>>
'Образовательная программа'
Учитывая положение Конвенции ООН о правах ребенка, ориентируясь на комплексную программу «Воспитания и обучения в детском саду» под редакцией М.А.Вас...полностью>>
'Документ'
Сведения о доходах физических лиц заполняются по форме № 2-НДФЛ "Справка о доходах физического лица за 200_ год" (далее - Справка). При зап...полностью>>

Дніпропетровська обласна універсальна наукова бібліотека дніпропетровщина у полум’ї війни

Главная > Документ
Сохрани ссылку в одной из сетей:

1

Смотреть полностью

Дніпропетровська обласна універсальна

наукова бібліотека

ДНІПРОПЕТРОВЩИНА У ПОЛУМ’Ї ВІЙНИ

1941-1945 РР.

Науково-допоміжний бібліографічний

покажчик

Дніпропетровськ

2005

Дніпропетровщина у полум’ї війни: Науково-допоміжний бібліографічний

покажчик / Упоряд. І.Голуб, Л.Задворна, К.Костіна.– Дніпропетровськ: ДОУНБ, Дніпропетровськ, 2005.– 651 с.

Упорядники: Ірина Голуб, Людмила Задворна, Кіра Костіна,

Світлана Усенко

Редактор Олена Плотнікова

Відповідальна за випуск Тетяна Абраїмова

Підписано до друку 15.12.2005 р.

Формат 190х240 мм

Тираж 20 прим. Зам. № 399

Видавничий центр ДОУНБ

м. Дніпропетровськ, вул. Ю.Савченка, 10.

Від упорядників

Науково-допоміжний покажчик є своєрідним літописом літератури про Дніпропетровщину в роки Великої Вітчизняної війни. Він складений на основі краєзнавчого каталогу обласної наукової бібліотеки з метою інформації і якомога повнішого бібліографічного забезпечення істориків, вчителів, бібліотечних працівників, музеєзнавців, екскурсоводів та всіх, хто цікавиться цим періодом історії нашої області.

Робота над запропонованим виданням відбувалась у два етапи. 1991 року було підготовлено до друку покажчик „Дніпропетровщина в роки Великої Вітчизняної війни 1941-1945 рр.” Відбір матеріалів було закінчено 9 травня 1990 року, кількість джерел становила понад 5700. Але покажчик не було видано через нестачу коштів. Напередодні 60-річчя Перемоги проведено додаткову роботу з відбору літератури, введено нові розділи та рубрики.

Покажчик містить відомості про книги радянських, українських і місцевих видавництв, статті зі збірників і періодичних видань. Література представлена різнопланова: наукові та науково-популярні праці, історико-краєзнавчі нариси, фотоальбоми, карти, публікації архівних матеріалів. Всі книги переглянуті “de visu”. З максимальною повнотою представлені місцеві видання та ті, які повністю присвячені даній темі. Загальні праці з історії Великої Вітчизняної війни та довідкові матеріали увійшли до покажчика вибірково. Посібник містить також перевидання однієї праці, якщо вона повністю присвячена даній темі. Бібліографічний опис документів при необхідності, супроводжується короткими довідковими анотаціями. Хронологічний період джерел – від 1945-го по кінець 2004 року.

Усі документи в посібнику систематизовано за історико-хронологічним та логічним принципом і згруповано в 9-ти основних розділах. У межах розділів при потребі виділені тематичні і топографічні рубрики.

Бібліографічні джерела мають суцільну нумерацію, на яку посилається довідковий допоміжний апарат: іменний та географічний покажчики.

Для запобігання дублювання документів з різнобічним змістом усі розділи зв’язані системою посилань типу “див. №...”.

Для більш зручного користування видання доповнене допоміжними покажчиками – іменним та географічним.

ДНІПРОПЕТРОВЩИНА В РОКИ

ВЕЛИКОЇ ВІТЧИЗНЯНОЇ ВІЙНИ (1941-1945рр.)

 1. Великий подвиг: КПРС – натхненник і організатор боротьби радянського народу проти фашистських загарбників у роки Великої Вітчизняної війни 1941-1945 рр.: (На матеріалах УРСР).– К: Вища школа, 1975.– 311 с.

Дніпропетровщина – С. 20, 21, 25, 31, 32, 41, 42, 42, 48, 51, 54-56, 58-60, 62, 63, 100-102, 109, 113, 127, 128, 132, 143, 149, 155, 158, 167, 174, 189, 193, 195, 216, 244, 252-254, 258, 259, 262, 263, 265, 272, 275, 283, 286.

 1. Говорят погибшие герои: Предсмертные письма советских борцов против немецко-фашистских захватчиков (1941-1945 гг.).– Изд. 4-е, испр. и доп.– М.: Политиздат, 1973.– 496 с.

Дніпропетровщина – С. 99, 117, 180, 184-189, 226-230, 242, 254-256, 339, 340, 353.

Рец.: Нохонов В. Говорят герои // Днепров. правда.– 1987.– 1 февр.

 1. Днепропетровская область в годы Великой Отечественной войны Советского Союза (1941-1945): Сборник документов и материалов.– Днепропетровск: Кн. изд-во, 1962.– 361 с.

 1. История второй мировой войны 1939-1945: В 12-ти т.– М.: Воениздат, 1973 – 1981.

Т.6: Коренной перелом в войне.– 1976.– 520 с.

Дніпропетровщина – С. 129, 133–137, 181, 182, 430, 431.

Т.7: Завершение коренного перелома в войне.– 1976.– 551 с.

Дніпропетровщина – С. 118, 122, 194, 216, 217, 256, 264–270, 278.

Т.8: Крушение оборонительной стратегии фашистского блока.– 1977.– 535 с.

Дніпропетровщина – С. 43, 52, 63, 78, 79, 81, 373, 375, 378.

 1. История Украинской ССР. В 10 т. Т.8: Украинская ССР в Великой Отечественной войне Советского Союза (1941-1945).– К.: Наук. думка, 1984.– 639 с.

Дніпропетровщина – С. 36, 37, 39, 40, 73, 74, 76, 77, 79, 80, 91, 98, 99, 109, 110, 113, 117, 120, 123, 137, 148, 180–183, 195, 197, 199, 203, 235, 238, 245, 247, 248, 254, 256, 262–264, 268, 303, 317, 318, 320, 331, 332, 367, 369, 372, 379, 387–389, 404, 416, 445, 449, 452, 457, 469, 470, 475, 477, 478, 483, 485, 489, 496, 503, 506, 507, 514.

 1. Коваль М.Общественно-политическая деятельность трудящихся Украинской ССР в период Великой Отечественной войны.– К.: Наук. думка, 1977.– 264 с.

Дніпропетровщина – С. 9, 25, 40, 52, 57, 60, 69, 71, 78, 81, 85, 97, 100, 104, 106, 107, 110, 117, 130, 200, 202, 215, 216, 222, 223, 229, 250, 254.

 1. Советская Украина в годы Великой Отечественной войны: Докум. и материалы. В 3-х т. Т.1 Украинская ССР в первый период Великой Отечественной войны (22 июня 1941 г.– 18 ноября 1942 г.).– 2-е изд., доп.– К.: Наук. думка, 1985.– 505 с.

Дніпропетровщина – С. 14, 39, 61, 65, 71, 82, 84, 94, 198, 170, 178, 180, 181, 189, 218, 219, 220, 258, 260, 261, 266, 308, 345, 346, 350, 367, 377, 379, 389, 403, 408, 410, 432, 433, 434, 463.

 1. Советская Украина в годы Великой Отечественной войны: Докум. и материалы в трех томах. Т.2 Украинская ССР в период коренного перелома в ходе Великой Отечественной войны (19 ноября 1942 г.– конец 1943 г.).– 2-е изд., доп.– К.: Наук. думка, 1985.– 494 с.

Дніпропетровщина – С. 42, 105, 118, 119, 128, 131, 146, 148, 149, 152, 153, 257, 282, 283, 286, 292, 304, 305, 306, 312, 318, 323, 327, 328, 331, 353, 359, 387, 395, 401.

 1. Советская Украина в годы Великой Отечественной войны: Докум. и материалы в трех томах. Т.3 Украинская ССР в завершающий период Великой Отечественной войны (1944-1945 гг.).– К.: Наук. думка, 1985.– 497 с.

Дніпропетровщина – С.75, 107, 185, 206, 216, 350, 353, 355, 356, 362, 369.

 1. Советский Союз в годы Великой Отечественной войны.– 2-е изд., испр., доп.– М.: Наука, 1985.– 710 с.

Дніпропетровщина – С. 64, 238, 369.

 1. Стецкевич В.В. К истории восстановления городских Советов депутатов трудящихся Днепропетровской области в годы Великой Отечественной войны // Сб. Науч. ст. аспирантов кафедр истории СССР и УССР и всеобщей истории.– Днепропетровск.– 1971.– С. 62–69.

 1. Тронько П. В боях за Вітчизну (1941-1945 рр.): Нариси з історії Ленінського комсомолу України.– К.: Молодь, 1960.– 147 с.

Дніпропетровськ – С. 15, 18, 22, 84, 85, 87, 136; Криворіжжя – С. 90, 91, 144; Петропавлів. р-н – С.117; Дем’яненко Г.– С. 117; Панікаха М.– С. 42; Шматько М.– С. 44.

 1. Тронько П.Т. Народу сила незборима: [З історії боротьби трудящих Радянської України проти німецько-фашистських загарбників в роки Великої Вітчизняної війни].– К.: Знання, 1969.– 64 с.

Дніпропетровщина – С. 6, 13, 18, 21, 22, 23, 28, 29, 30, 31, 35, 36, 39, 47.

 1. Тронько П. Подвиг твоих отцов: Из истории борьбы комсомольцев и молодежи Советской Украины против нем.-фашист. захватчиков в период Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.– М.: Мол. гвардия, 1970.– 746 с.

Дніпропетровщина – С. 13, 14, 25, 33, 35, 40-42, 44-46, 49, 55-57, 65, 67, 92, 120, 142, 147, 150, 152, 162, 166-168, 178, 180, 183, 187, 199-201, 204, 251, 300, 302, 304, 320, 322, 332, 333, 350, 356, 360, 361, 370, 377, 386, 392-393, 397, 401, 402, 406, 409, 414-415, 418-421, 427, 439, 440.

 1. Цегельницький З.Б. Борьба трудящихся Днепропетровщины с гитлеровскими оккупантами в 1941-1944 гг.: Автореф. дис. на соиск. учен. степ. канд. ист. наук.– К., 1955.– 16 с.

 1. Щербин И.Е. Партийные организации [Приднепровской] дороги во главе социалистического соревнования и трудового подъёма масс в годы Отечественной войны // Тр. Днепропетр. ин-та инж. ж.-д. транспорта.– Вып. 1.– 1957.– С. 187–210.

* * *

 1. Андреев Я.Ф. Борьба железнодорожников Сталинской железной дороги под руководством партийной организации против немецко-фашистских захватчиков.– Днепропетровск: ДГУ, 1951.– 57 с.

 1. В боях і труді [Дніпропетров. обл.] // Твій рідний край.– Дніпропетровськ, 1968.– С. 143-165.

 1. В войне народной // Кривому рогу – 200: Ист.-эконом. очерк.– Днепропетровск, 1975.– С. 82-108.

 1. В годину грозных испытаний // Никополю 200 / Г.И.Меньшиков, К.И.Позняков, А.И.Пятигорец.– Днепропетровск, 1980.– С.70-89.

 1. Во имя жизни: [Крупнейшие предприятия г. Днепропетровска в годы войны] // Кнышев И., Пронь В., Шак М. Зарево над Брянкой.– Днепропетровск, 1970.– С. 159-183.

 1. Вставай, страна огромная // Никополь: Путеводитель.– Днепропетровск, 1988.– С. 62-79.

 1. Выстояли и победили // Теселько М.П., Ефименко М.Г. Павлоград: Ист.-краевед. очерк.– Днепропетровск, 1983.– С.34-50.

 1. Глава 10. Глава 11. [Новомосковськ в Великой Отеч. войне] // Джусов А.Б. История Новомосковська.– Днепропетровск: Пороги, 2003.– С. 149-192.

 1. Годы мужества и испытаний: [Верхнеднепровск] // Поваров П.М. Верхнеднепровску – 200.– Днепропетровск, 1979.– С.48-65.

 1. Город-солдат // Днепропетровск: Путеводитель / В.Я.Белич, З.Г.Сумина.– Днепропетровск: Промінь, 1985.– С. 74-98.

 1. Гречко А.А. Годы войны.– М.: Воениздат, 1976.– 574 с.

Дніпропетровщина – С. 37-39, 45, 85, 87, 92-93, 99, 106, 107, 109.

 1. Грізний час: [с. Роздори Синельників. р-ну] // Педан І. Село на Терсі.– Дніпропетровськ, 1967.– С.90-110.

 1. Грозные версты: Днепропетровщина 1941-1945 гг. / Под науч. ред. К.И.Познякова.– Днепропетровск: Промінь, 1985.– 462 с.

Рец.: Ларін М. Зупинена мить подвигу // Прапор юності.– 1985.– 20 серп.;

Летопись грозных верст // Днепр вечерний.– 1985.– 2 авг.;

Дикудинова У. – 29. Грозные версты // Днепров. правда.– 1985.– 9 июля.

 1. XX век – трагедии и триумфы // Старт в третье тысячелетие: Очерки о Приднепровье.– Днепропетровск: Проспект, 2002.– С. 70-95.

 1. Днепродзержинск // Старт в третье тысячелетие: Очерки о Приднепровье.–Днепропетровск: Проспект, 2002.– C. 150-154.

 1. Днепропетровский исторический музей имени Д.И.Яворницкого: Путеводитель.– Днепропетровск: Промінь, 1979.– 157 с.

Війна на Дніпропетровщині – С. 96-117.

 1. Днепропетровскому государственному университету – 70 лет: Учеб. пособие / Под общ. ред. Проф. В.Ф.Преснякова.– Днепропетровск: ДГУ, 1988.– 88 с.

У роки війни – С. 38–49.

 1. Дніпродзержинськ воює, відбудовується // Коцюбинський Т. Жовтнем народжений.– Дніпропетровськ: Промінь, 1969.– С.52-66.

 1. Дубина К.К., Буцько М.О. Немеркнучий подвиг: [Захист українським народом завоювань Жовтня в роки Великої Вітчизняної війни].– К.: Знання, 1963.– 48 с.

Дніпропетровщина – С. 9, 11, 13, 18, 22, 23, 25, 26, 30, 34, 43, 45.

 1. И в смертный бой вести готов: Днепропетровск в годы войны // Шатров М. С вершины полувека.– Днепропетровск: Промінь.– 1968.– С. 215-316.

 1. І в грізні дні в покорі не схиливсь // Бурлаков С.Р. Криворізькі горизонти: Iсторико-краєзнавчий нарис до 225-рiччя мiста Кривого Рогу. – Дніпропетровськ: Пороги, 2000.– С. 37-46.

 1. Карпенко М., Шелест Д. Новомосковськ: Короткий іст.-краєзнав. нарис.– Дніпропетровськ: Промінь, 1969.– 55 с.

Велика Вітчизняна війна.– С. 32-39.

 1. Коваль В.С. Подвиг народний: Україна в роки Великої Вітчизняної війни.– К.: Політвидав України, 1971.– 135 с.

Дніпропетровщина – С. 18, 30, 43, 55–57, 63, 71, 76, 82, 85, 87, 98-100, 117, 121.

 1. Кузнецов А.В. Все для перемоги над ворогом (1941-1945 рр.).– Дніпропетровськ: Кн. вид-во, 1960.– 50 с.– [З історії Дніпропетр. обл. парт. організації. Вип.13].

 1. Кузнєцов В.А. В те суровые дни и ночи: Записки артразведчика.– Днепропетровск: Промінь, 1984.– 111 с.

 1. Лізавенко Г. Сьогодення. Війна // Дніпропетровськ: минуле і сучасне: Оповіді про пам'ятки культури Катеринослава-Дніпропетровська, їх творців і художників.– Дніпропетровськ: Дніпрокнига, 2001.– С. 492-494.

 1. На фронті і в тилу: [Криворіжжя] // Варгатюк П., Дольчук А. Рудна скарбниця Півдня.– Дніпропетровськ, 1966.– С. 95-112.

 1. Немеркнуча пам'ять: Зб. нарисів.– Дніпропетровськ: Січ. 1991.– 120 с.

 1. Перкова А.І. Будинок академіка Д.І.Яворницького в роки Великої Вітчизняної війни 1941-1945рр. // Музей і місто: Музеєзнавчі аспекти збереження і відтворення своєрідної міської культури (Матеріали обл. наук. конф., присвяченої 225-річчю м. Дніпропетровська).–Дніпропетровськ, 2003.– C. 85-88.

 1. По зову партии // Днепропетровску 200: Ист.-публ. очерк.– Днепропетровск, 1976.– С. 81-96.

 1. Сарана Н.А., Теселько М.П. В боях за Советскую Родину (Июнь 1941-1945 годы) // Очерки истории Днепропетровской областной комсомольской организации / К.И.Поздняков, В.К Брыгалова, Л.К.Дешко и др.– К.: Молодь, 1987.– С. 112-142.

 1. Снітко П. В ім’я перемоги.– К.: Політвидав України, 1967.– 88 с.

Дніпропетровщина – С. 40, 53, 57, 70, 72.

 1. Суворий літопис війни // Занудько М.А. Орджонікідзевський народний історико-краєзнавчий музей.– Дніпропетровськ, 1973.– С. 50-62.

 1. Тарасов К.К., Храпунов П.Ф. В те трудные годы: Днепропетровск, 1941-1945 гг.– 2-е изд.– Днепропетровск: Промінь, 1981.– 190 с.

Рец.: Ількович В. Тієї суворої пори // Друг читача.– 1981.– 29 жовт.

 1. У роки воєнних випробувань // Історія Дніпропетровського національного університету. 3-те вид., перероб і доп.– Дніпропетровськ: Вид-во ДНУ, 2003.– С. 74-93.

 1. Хвостенко С. В сувору добу Великої Вітчизняної війни // Комсомол Дніпропетровщини.– Дніпропетровськ.– 1958.– С. 146-178.

 1. Часи воєнного лихоліття (1941-1945 рр.) // Дніпропетровськ: віхи історії.– Дніпропетровськ: Грані, 2001.– С. 171-203.

* * *

 1. Агеев Э. Так это было: [Никопольщина] // Никопол. правда.– 1989.– 7 февр.

 1. Андрєєв О. Дніпропетровщина в роки Великої Вітчизхняної війни // Блокнот агітатора.– 1961.– № 11.– С. 12-19.

 1. Артеменко І.Т. Зміцнення зв’язків армії та народу в період Великої Вітчизняної війни: [За матеріалами Кіровоград. та Дніпропетров. обл.] // Укр. іст. журн.– 1971.– № 2.– С. 92-94.

 1. Атаманюк Н. Розповідають експонати музею: [Васильків. р-н в роки війни] // Васильків. вісник.– 1998.– 12 трав.

 1. Білик М. Томаківчани в роки війни // Рад. життя.– 1987.– 11 серп.

 1. Булгакова Н. Свідчать архівні документи [Солонян. р-н] // Вперед.– 1984.– 1 груд.

 1. Бурбека В. Нікополь у передачах радіо у 1941-1945 рр. // Півден. зоря.– 1986.– 31 лип.

 1. Васильев А. Все для фронта, все для Победы над врагом: [О тружениках Приднепров. ж.д. в 1941-45 гг.] // Приднепров. магистраль.– 1996.– 6 мая.

 1. Вогневий рубіж. Дніпропетровщина в 1941-1943 роках: Документи / Підготували Є.Г.Щипіцина, Ф.П.Москалейчик // Зоря.– 1967.– 2 верес.

 1. В’язовська Н. Криворіжжя в роки війни: Сторінки історії // Сіл. трудівник.– 1980.– 30 груд.

 1. Ганжа П. Войной опаленный не сгорел: [О Никопол. краевед. музее во время ВОв] // Никопол. известия.– 1999.– 18 мая.

 1. Гордеев А. На трудовом фронте: [О вкладе молодежи Днепропетровска в укрепление тыла во время военных действий 1943-1945 гг.] // Днепров. панорама.– 1995.– 4 апр.

 1. Грушевой К.С. Годы военные: [Воспоминание бывшего секретаря Днепропетров. обкома] // Днепров. правда.– 1968.– 17, 24 ноября; 1, 8. 15, 22 дек.; 1969.– 12 янв.; 2, 9, 16 февр.; 15, 16, 30 марта.

 1. Днепродзержинск: хроника войны // Відомості.– 1995.– 5 трав

 1. Дніпропетровщина на захисті своїх рубежів: [ВВв] // Електротранспортник.– 2001.– 13 квіт.

 1. ДХТІ (УДХТУ) в роки Великої Вітчизняної війни // Слово хіміка.– 2000.– №7.– трав.

 1. Задніпровський В. Пам'ять подвигу і серця: [П'ятихат. р-н у війні] // Сіл. новини.– 1998.– 16 жовт.

 1. Єлисєєв А. Весна надії нашої: Хроніка боротьби одного села [с. Юр’ївка Павлоград. р-ну] // Прапор юності.– 1986.– 9 трав.

 1. Живі сторінки історії: [Дніпропетровщина в документах 1941-1945 рр.] // Прапор юності.– 1968.– 9 лип.

 1. Ішла війна народна... 1941-1945 [Павлоград] // Світло Жовтня.– 1967.– 21 жовт.

 1. Ішла війна священна: [Дніпродзержинськ] // Дзержинець.– 1996.– 25 жовт.

 1. Карапиш Б. Живу на вулиці Перемоги: [Спогади про фронтовий Дніпропетровськ] // Зоря.– 1983.– 22 трав.

 1. Ключник Г., Куриляк В. Не скоримося: [Дніпродзержинськ] // Дзержинець.– 1990.– 24 жовт.

 1. Кошара Д. І фронт і тил кували перемогу: [Васильківщина] // Шляхом комунізму.– 1984.– 15 верес.

 1. Крючков Є. В роки випробування: [Марганець] // Шахтар Марганця.– 1974.– 17, 24 січ.

 1. Ктитарев Н. Тридцать лет спустя: [Днепродзержинск] // Днепров. правда.– 1973.– 25 окт.

 1. Левит А. Неизвестные страницы Великой Отечественной в Приднепровье: [Кн. Рогова “Возвращайтесь живыми” о работе разведчиков] // Новый взгляд.– 1996.– № 3.– C. 5

 1. Лямина А. Поезд особого назначения: [А.Г.Смирнов в годы войны был машинистом] // Днепр вечерний.– 1996.– 25 окт.

 1. Манко О. Вношу уточнения: [До “Хроніки Великої Вітчизняної війни...”] // Зоря.– 1990.– 30 трав.

 1. Милявский М. Семь против 25: Герои романа В.С.Гроссмана “Жизнь и судьба начинали боевой путь в никопольском небе: [О 296-м авиаполке] // Никопол. правда.– 1991.– 3 янв.

 1. Мілявський М., Палкін М. Шлях довжиною 900 днів: [Істор. довідка “Нікопольщина в роки Великої Вітчизн. війни”] // Никопол. правда.– 1993.– 6 лют.

 1. Мосьпан Н.В. Новомосковськ у роки війни // Новомосков. правда.– 1995.– 11, 15, 19, 25 берез.

 1. Нарис-довідка про події Великої Вітчизняної війни в місті Синельникове і Синельниківському районі // Ленін. заповіти.– 1992.– 16, 21, 29 квіт.; 5 трав.

 1. Нездійминога М. У ті жахливі дні і ночі: Документальна повість [Царичан. р-н] // Приоріл. правда.– 1989.– 7, 10, 12, 14, 17, 24, 28 жовт.; 7 груд.

 1. Николаенко А. Время выбрало нас... // Афиша.– 1991.– 12 окт.

 1. Нікуляк О. Шляхами війни: [Новомосковськ] // Новомосков. правда..– 1966.– 25 січ.

 1. Омельченко С. День, який повік не забудеться: [Солонян. р-н] // Вперед.– 1971.– 22 черв.

 1. Остапчук Г. У борні і праці: [Кривий Ріг] // Прапор юності.– 1974.– 23 лют.

 1. Пам'ять серця: [Широків. р-н. Спогади] // Зоря. Наша земля.– 2003.– 19 верес.– C. 2

 1. Погорелий П. Героїзм підгороднянців у Великій Вітчизняній війні // Дніпров. зоря.– 1992.– 22, 29 лют.; 5, 12 березі.; 9, 16, 21, 23 трав.; 2, 9, 18 лип.

 1. Полевой Б. Днепровская эпопея: [Из летописи войны] // Зоря.– 1945.– 19 окт.; Днепров. правда.– 1945.– 18 окт.

 1. Прийменко В. Никополь в огне // Электрометаллург.– 2001.– 22 июня.

 1. Розплачуючись кров'ю: [Бої за Нікопол. плацдарм] // Півден. зоря.– 1991.– 23 лют.

 1. Рядок у безсмертя вписала Дніпропетровщина в роки Великої Вітчизняної війни: [Добірка архів. документів і матеріалів] // Зоря.– 1987.– 25 жовт.

 1. Сакевич В. Великая Отечественная и Криворожье // Шахтар Кривбасу.– 1995.– 1 лип.

 1. Семченко М. Вони захищали батьківщину: [З історії Кривбасу] // Шахтар Кривбасу.– 1991.– 9 трав.

 1. Сініцина Г. Мужність народу // Дніпров. правда.– 1965.– 31 берез.

 1. Скірко С. Нива життя: [Широків р-н] // Прапор Леніна.– 1971.– 22 черв.

 1. Суворов Р. Дорога в безсмертя: [Документ. повесть] // Крила.– 1998.– № 1-2.– C. 8

 2. Сьомка В. Комісари: Нарис: [Про 41-у стріл. Криворіз. дивізію] // Сіл. трудівник.– 1991.– 26 берез.

 1. 1941-1945 роки на Томаківщині // Рад. життя.– 1971.– 24 черв.

 1. У тилу теж була війна: [Про Центр.-Міськ. р-н м. Кривий Ріг] // Новини р-ну.– 1996.– № 4, 5.– трав.

 1. Усенко К. Хай знають нащадки [Апостолівщина] // Вісник Апостолівщини.–1991.– 21 верес.

 1. Хроніка подій періоду Великої Вітчизняної війни на Дніпропетровщині // Зоря.– 1990.– 9 трав.

 1. Чеха М. Днів тих слава не змовкне: [Дніпропетров. р-н] // Дніпров. зоря.– 1969.– 9 жовт.

 1. Шевченко С. Незабутній подвиг: [Криворіз. р-н] // Сіл. трудівник.– 1990.– 20 берез.

 1. Юрченко Л. Єдиним фронтом: [Дніпропетровщина] // Зоря.– 1987.– 25 жовт.

 1. Яцуба В. Нас об'єднала велика Перемога: [Дніпропетровщина в роки війни: участь в війні, борні, виробництві і соціальний захист ветеранів сьогодні] // Наше місто.– 2004.– 8 трав.– C. 2.

ПОЧАТОК ВІЙНИ

ОБОРОНА МІСТ І СІЛ ОБЛАСТІ

Див.: Економіка Дніпропетровщини в роки війни. Трудовий внесок жителів області в боротьбі з ворогом.

 1. Ананійчук В.Б., Мартишевський М.А. Боротьба трудящих промислового Придніпров’я проти фашистської агресії (червень-вересень 1941 р.).– К.: КДУ, 1972.– 95 с.

 1. Буцько М., Кириченко С. Воєнно-організаторська діяльність Компартії України в перші роки Великої Вітчизняної війни.– К.: Політвидав України, 1969.– 132 с.

Дніпропетровщина – С. 6, 22, 24, 26, 29, 45, 47, 51, 56, 62, 65, 66, 73, 78, 86, 92, 98, 107, 110, 114, 116, 118.

 1. Грушевой К.С. Тогда, в сорок первом.– М.: Воениздат, 1972.– 208 с.– (Военные мемуары).

То же – 1974.– 221 с.

 1. Грушевой К.С. Тоді, в сорок першому.– К.: Політвидав України, 1973.– 271 с.

Те ж – 2-е вид., доп.– К., 1979.– 296 с.

То же – Пер. с укр., доп. и испр.– М.: Известия, 1977.– 335 с.

О начале войны в Днепропетровске, эвакуации предприятий, создании подполья.

Рец.: Хлебников Н. О суровом времени – правдиво // Лит. газ.– 1973.– 31 янв.– С. 4;

Портянко В., Вєтров І. Тоді у сорок першому... // Рад. Україна.– 1974.– 1 берез.;

Кондрашев Г. В суровые годы войны // Звезда.– 1977.– №7.– С. 204-206; Слободян М. Тоді, в сорок першому // Зоря.– 1981.– 23 лют.

 1. Шел солдат…: Солдат. мемуары.– Днепропетровск: Промінь, 1986.– 192 с.– Содерж.: Эх, дороги!: Записки рядового / Г.Маркович. Чернорабочие войны: Повесть, рассказ. отцом, бывшим командиром сапер. роты / В.Дубовик.

Про початок війни на Дніпропетровщині.

* * *

 1. Агеев Э. Шагнул в солдатский строй: [П.Р.Кайда, уроженец Никополя, погиб в 1941 г.] // Никопол. правда.– 1989.– 29 июля.

 1. Азаров И. 22 июня, ровно в 4 часа // Днепр вечерний.– 2001.– 22 июня.

 1. Альохін І. Бій у Голубівці: [1941 р. у Новомосков. р-ні] // Новомосков. правда.– 1988.– 24 груд.

 2. Алехин И. Самарская трагедия: [Формиров. Резерв. армии] // Днепров. панорама.– 1996.– 22 июня.

 1. Аутодаров И. Опаленная юності: [Выпускники днепропетров. школ 1941 г.] // Днепров. правда.– 1965.– 16 июня.

 1. Бабець П.М. Грізний “спас” сорок першого: [Про перші воєнні дні Межів. р-ну] // Червона зірка.– 1998.– 22 серп.

 1. Бурейко Г. З неба падала червона зірка: [Про пілотів, що захищали небо Дніпропетровщини у 1941 році] // Зоря.– 2002.– 29 жовт.

 1. В перші дні війни: [Широків. р-н] // Прапор Леніна.– 1973.– 11 груд.

 1. В цей день шістдесят років тому: [Спогади працівників НТЗ] // Трубник Присамар'я.– 2001.– 22 черв.

 1. Все для фронта, все для победы: [Документы] / Подборку подготовил В.Немец // Днепров. правда.– 1986.– 24 июня.

 1. Вспомним 41-й: [Стат. данные о записи в нар. ополчение и ряды Красной армии: Сообщение и решение обкома партии в 1941 г.] // Днепров. правда.– 1966.– 25 окт.

 1. Ганенків В. Чорна дата: [Широків. р-н] // Вісник.– 2001.– 9 черв.

 1. Гончар Є. Ми чуємо, нене! Ми йдемо на бій!: Літопис народного подвигу: [1941 рік на Нікопольщині] // Нікопол. правда.– 1967.– 1 верес.

 1. Горбач М. Широківщина у перші дні війни // Прапор Леніна.– 1971.– 22 черв.

 1. Грабовський А. Живе у пам’яті війна: [Спогади учасника оборони Дніпродзержинська] // Дзержинець.– 1986.– 7 жовт.

 1. Грабовський А., Мігунов Ф. Вони захищали місто [Дніпродзержинськ] // Дзержинець.– 1984.– 2 верес.

 1. Грушевой К.С. И в первый день мы верили в победу: [Воспоминания секретаря Днепропетров. обкома партии] // Днепров. правда.– 1974.– 18 окт.

 1. 206-я стрелковая: [дивизия формировалась в 1941 г. в Павлограде] // Трубник.– 1991.– 22 июня.

 1. Днепропетровщина, июнь 1941-го // Днепров. правда.– 1966.– 22 июня.

 1. Дубинин Б. Война у родного порога: [Днепропетровщина] // Днепров. панорама.– 1991.– 13 авг.

 1. Дуля Г. Там был расстрелян батальон: [87 бойцов, жителей с. Водяное Каменско-Днепров. р-на расстреляны фашистами в 1942 г.] // Никопол. правда.– 1992.– 25 янв.

 1. Єрмолаєв Б. Напередодні: [м. Жовті Води] // Жовтовод. вісті.– 1991.– 22 черв.

 1. Запорожченко А. В степи под Голубовкой: [О сражении 13-й отдельн. танк. бригады в 1941 г. у с. Голубовки Новомосков. р-на] // Днепр вечерний.– 1985.– 16 дек.

 1. Золотарев С. Переправа: [Воспоминания Героя Сов. Союза о воздушных боях за Днепр в августе 1941 г.] // Днепров. правда.– 1986.– 12 июня.

 1. Ігнатьєв І. Клятви додержали: [Перші дні війни в м. Жовті Води] // Жовтовод. вісті.– 1991.– 18 черв.

 1. Кальченко В. Не забудем никогда // Днепр вечерний.– 1991.– 25 июня.

 1. Касьян І. Патріотів слід називати поіменно: [Про труднощі евакуації колгосп. худоби у серпні 1941 р.] // Сіл. життя.– 1994.– 5 квіт.

 1. Качалуба А. Це було в Синельниковому, в 1941-му: [Спогади учасника] // Ленін. заповіти.– 1966.– 12 трав.

 1. Киперман М. Трудовая доблесть и военная храбрость – родные сестры: [Обзор газ. “Днепров. правда” за 22 июня 194 г.] // Днепров. панорама.– 1991.– 22 июня.

 1. Клименко А. Ім’я героя відоме: [Про захисника Дніпродзержинська С.К.Кривенка] // Прапор юності.– 1965.– 2 черв.

 1. Козюберд А. Палахкотіло полум'я війни: [Спогади про перші дні війни в Покров. р-ні] // Рад. слово.– 1991.– 26 черв.

 1. Колесник І. Комсомольці – добровольці: [Про формування у Межів. р-ні 38-го комсомол. добровільн. полку] // Черв. гірник.– 1984.– 30 серп.

 1. Корнієнко Д. Герої не вмирають: [Воїни 101-го стрілец. полку захищали м. Новомосковськ] // Новомосков. правда.– 1974.– 28 серп.

 1. Кошара Д. Тоді в сорок першому: [Перші місяці війни в Васильків. р-ні] // Васильків. вісник.– 1998.– 19 трав.

 1. Криворотов А. Это было под Павлоградом // Запад. Донбасс.– 1991.– 21 сент.

 1. Ктитарев М.М. Їх проводжало все місто: [Добровільн. парт.-комсомол. батальйон, створено в Дніпродзержинську] // Дзержинець.– 1981.– 9 трав.

 1. Кутняк А. Крепость на колесах: [О машинисте бронепоезда П.М.Бойко, принимавшем участие в обороне Днепропетровщины] // Днепров. правда.– 1974.– 9 окт.

 1. Ларін М. “Запишіть мене добровольцем”: [Заяви добровольців Томаків. р-ну у фондах музею історії комсомолу України] // Прапор юності.– 1988.– 22 берез.

 1. Леонидов П. Контрудар героического корпуса: [О боях 63-го стрелк. корпуса под командованием ген.-лейт. Л.Г.Петровского на Днепропетровском направлении 1941 г.] // Красная звезда.– 1966.– 17 авг.

 1. Лясковський О. І першими йшли в атаку: [Комсомол Дніпропетровщини] // Прапор юності.– 1979.– 19 червня

 1. Мілявський М. Десант: [Про невідомих солдатів, які загинули в Нікополі в серпні 1941 р.] // Нікопол. правда.– 1965.– 22 черв.

 1. Мілявський М. Солдати сорок першого: [Нікопол. комуністам, комсомольцям – солдатам 1941 року, які загинули в перші місяці війни, присвячується] // Нікопол. правда.– 1966.– 22 черв.

 1. Місяць вересень. Рік 1941-й. Тут стояли насмерть: Розповідають очевидці // Прапор юності.– 1967.– 6 верес.

 1. Моргунов В. Міцніші за граніт: [Л.М.Панченко в 1941 р. врятувала бійців під Синельниковим] // Патріот Батьківщини.– 1970.– 18 січ.

 1. Назаренко С. Вересень 41-го: [В Юр’ївці Царичан. р-ну] // Приоріл. правда.– 1984.– 1 верес.

 1. Некрасов М. Пушкарівський плацдарм: [Захисники Дніпропетров. обл.] // Придніпров. комунар.– 1970.– 3 берез.

 1. Нікопольщина: Рік 1941 // Півден. зоря.– 1985.– 21 берез.

 1. Петров Н. Симфония Медведицы: [Вспоминает наш земляк об эвакуации в начале Великой Отечествен. войны] // Бизнес-Время.– 2003.– 19 июня.– C. 6.

 1. Пільонов О. ...І тиша хруснула навпіл: [Перший день війни в спогадах, документах, фактах, коментарях] // Зоря.– 2001.– 21 черв.

 1. Піпа М. Перші дні війни [м. Синельникове] // Ленін. заповіти.– 1991.– 25 черв.

 1. Прийма Т., Сьомка В. Солдати у білих хустинках: [Молодш. лейтенант, льотчик О.І.Смирнов захищав Дніпропетровщину] // Прапор юності.– 1976.– 26 лют.

 1. Пушкарь П. “Сперва была Зеленая брама, а Триумфальная арка – потом...”: [3 июля 1941 года из Днепропетровска на фронт ушел первый эшелон с добровольцами] // Днепров. правда.– 2001.– 24 апр.

 1. Рябцев М. Вони були першими: [Про прикордонників, уродженців Магдалинівщини] // Шляхом Леніна.– 1991.– 29 черв.

 1. Сабов М. Захисник міста: Ім’я нашої вулиці: [Про І.Г.Долматова, який загинув у 1941р., захищаючи Дніпродзержинськ] // Дзержинець.– 1988.– 31 лип.

 1. Сарнацкий В. Нам дороги эти позабыть нельзя : [Бои под Никополем в 41-м году] // Электрометаллург.– 2001.– 26 окт.

 1. Свитич І. Так усе починалося: [Спогади майора у відставці про Петриків. військкомат] // Петриків. вісті.– 1993.– 23 верес.

 1. Серадский Ю. А завтра была война...: [Воспоминания нашего земляка о событиях ВОВ в Днепропетровске] // Наше місто.– 1997.– 21 черв.

 1. Сидоров І. І в тилу, як на фронті: [Про евакуацію дніпропетров. підприємств на Урал] // Зоря.– 1995.– 25 берез.

 1. Стукало І. Героїзм томаковчан у Великій Вітчизняній війні: Напередодні війни. Початок війни. У перші дні війни. Окупація району // Рад. життя.– 1995.– 25 лют.,11, 18, 25 берез.,1, 8, 15, 22, 29 квіт.,13, 20 трав

 1. Суворов Р. На безымянной высоте: [О сражениях в 1941 г.] // Днепр вечерний.– 1995.– 21 апр

 1. Тимощук В. Погибшая дивизия: [Воспоминания нашего земляка из г. Новомосковска о боевых действиях во время обороны Днепропетровска и др. населенных пунктов области] // Днепров. панорама.– 1997.– 8 мая.

 1. 1941 рік: Сторінки нашої історії: [Працівники ДТТУ] // Електротранспортник.– 1991.– 2 черв.

 1. Удар с воздуха: [О боях в сентябре 1941 года] // Днепров. правда.– 1965.– 26 дек.

 1. Шаповал Г. Це було на Широкій: [Спогади дніпродзержинців] // Дзержинець.– 1969.– 22 черв.

 1. Швец Н. “День скорби и памяти”: [О 60-летней годовщине начала Великой Отечественной войны на Днепропетровщине] // Днепр вечерний.– 2001.– 22 июня.; Наше місто.– 2001.– 22 черв.; Днепров. правда.– 2001.– 21 июня.

 1. Швец С. Война остается с нами: [Воспоминания о начале войны] // Днепр вечерний.– 1991.– 21, 22, 23 мая.

 1. Шовкопляс К. Історія, написана життям: [1941 рік на Синельниківщині] // Ленін. заповіти.– 1986.– 18, 22, 23, 29 листоп.; 13, 14 груд.

 1. Эфрус М. Новомосковск, год 1941 // Совет. металлург.– 1966.– 22 сент.; Новомосков. правда.– 1966.– 14 верес.

 1. Яценко Л. Цей фронт проходив за Уралом: [Про евакуацію на схід обладнання підприємств Дніпродзержинська] // Дзержинець.– 1995.– 12 квіт.

ОБОРОНА ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

Див. також: Участь Дніпропетровського артучилища в обороні Дніпропетровська. Участь Дніпровської флотилії в обороні Дніпропетровська. 8-ма танкова дивізія генерала Ю.Г.Пушкіна в боях за Дніпропетровськ. Подвиг екіпажу літака у складі І.Т.Вдовенка, М.В.Гомоненка, В.П.Карпова, М.Пулатова. Юхим Григорович Пушкін. №№: 1914, 2015, 5264, 6752, 6887, 6928.

 1. Шатилов В.М. На земле Украины.– М.: Воениздат, 1980.– 181 с., порт.– (Военные мемуары).

Про оборону Дніпропетровська бійцями 196-ї стрілецької дивізії.

* * *

 1. Абросимова Н. Гавроші та манкурти: [Про хлопчаків, які допомагали армії під час оборони Дніпропетровська] // Прапор юності.– 1988.– 1 верес.

 1. Алехин И. Трагедия и мужество // Днепров. панорама.– 1991.– 28 авг.

 1. Аливанцева Е. Танки у города: [Авг. 1941] // Торг. дом.– 1996.– 29 авг.

 1. Аутодаров.И. Крылатые герои: Они защищали днепропетровское небо // Днепров. правда.– 1990.– 20 окт.

 1. Безуглый Л. Ты сделал все, что мог, солдат // Днепров. панорама.– 1991.– 28 сент.

 1. Выпускники 41-го: [Днепропетров. мед. ин-та] // Днепров. панорама.– 1991.– 22 июня.

 1. Галясовский И.В. Что упущено историками, помнит история: [Интервью с участником обороны Днепропетровска] // Днепр вечерний.– 1996.– 22 июня.

 1. Головко В. Комісари вели в бій: Якщо загину, вважайте мене комуністом: [Про захисника Дніпропетровська А.І.Чудакова] // Зоря.– 1989.– 25 листоп.

 1. Головко В. Кордон завжди зі мною: [Про групу бійців Ізмаїл. прикордон. загону на чолі з В.В.Русиновим, які у 1941 р. захищали Дніпропетровськ] // Зоря.– 1981.– 28 січ.

 1. Головко В., Матющенко Б. Комісари вели в бій: Про героїчну оборону Дніпропетровська в серпні-вересні 1941 р // Зоря.– 1976.– 29 лют.

 1. Дубовик В. Невгасиме серце: [Про бій на вул. Передовій № 3 (Чкаловській) в Амур-Нижньодніпров. р-ні м. Дніпропетровська] // Прапор юності.– 1968.– 17 січ.

 1. Долгих А. В августе сорок первого: [О днепропетровчанине В.В.Русинове, полковнике в отставке, участнике обороны] // Днепров. правда.– 1986.– 28 авг.

 1. Долгих А. Экзамен боем: Отчизны верные сыны // Днепров. правда.– 1981.– 16 сент.

 1. Журавлев А. Стояли насмерть: [Об участии 134-го кавалер. полка 28-й кавалер. дивизии в обороне Днепропетровска] // Днепров. правда.– 1981.– 28 авг.

 1. Замерцев И. В боях за Днепропетровск // Воен.-ист. журнал.– 1964.– №11.– С.74-84.

 1. Іванченко Н. Героїчне минуле садівника: [Про захисника Дніпропетровська І.Л.Сухорукова. Живе у с. Кулилівці Царичан. р-ну] // Приоріл. правда.– 1973.– 9 трав.

 1. Казарінов П. Небо грізного року: [Про бомбардув. частину під команд. земляка О.Омельченка] // Зоря.– 1961.– 21 черв.

 1. Кузиков А. Мы прислушивались к этому бою, потому что от него зависела и наша судьба... // Наше місто.– 2001.– 29 серп.

 1. Кутняк А. Красные кавалеристы: [Командир 28 кавалер. дивизии Л.Н.Сакович] // Днепр вечерний.– 1973.– 7 июня.

 1. Лобзенкова Н. Стало місто фронтом // Прапор юності.– 1986.– 18 верес.

 1. Майоров А. Бомбовой заслон: [О воздуш. обороне] // Днепр вечерний.– 1991.– 19 июня.

 1. Мочкаев Ф.Г. Днепропетровск в 1941 году // Днепр вечерний.– 1991.– 22 авг.

 1. Мочкаев Ф. У стен нашего города: // Днепр вечерний.– 1984.– 8 окт.

 1. Навіки в пам'яті народній // Кадри металургії.– 1998.– 19 жовт.

 1. Накануне события: 22 июня 1941-го / Подготовлено по материалам обл. парт. архива // Днепров. правда.– 1990.– 27 мая.

 1. Он прикрывал наш город с неба: [О поэте из Краснодара, участнике обороны К.А.Обойщикове] // Днепр вечерний.– 1987.– 29 авг.

 1. Павленко В. Безымянная высота: [Оборона переправы на Днепре в р-не Диевки 22-24 авг. 1941 г.] // Днепр вечерний.– 1985.– 20 марта.

 1. Панкратов А. Огненный десант: [О воинах 2-й пожар. части, которые спасали ж.д. мост через Днепр] // Днепров. правда.– 1975.– 9 февр.

 1. Портнов В. Мог ли Днепропетровск стать “днепровским Сталинградом”? // Днепр вечерний.– 2001.– 15 сент.

 1. Прокудо В. Зарницы 1941-го // Правда Украины.– 1980 – 19 апр.

 1. Прокудо В. Отсюда не уйду!: [О защитнике Днепропетровска Б.А.Кротове] // Днепров. правда.– 1970.– 23 июня.

 1. Пуппо І. Мой друг Мочкаев // Наше місто.– 2001.– 25 серп.

 1. Романов С. Стояли насмерть: [Об обороне Днепропетровска 79-м Измаил. погран. отрядом] // Днепров. правда.– 1985.– 9 мая.

 1. Русинов В. Жива наша память: [Воспоминания бывшего нач. 18-й погранзаставы] // Днепр вечерний.– 1983.– 14 сент.

 1. Селезнев М. Молитва: [О судьбе первых призывников из Новых Кайдаков] // Днепр вечерний.– 2001.– 31 авг.

 1. Селезнев М. Мы не предали вас – живыми. Не предайте мертвыми нас... // Днепр вечерний.– 1997.– 24 сент.

 1. Станєв Л. Розшифрований абзац: [Пpo учасника оборони, головн. iнж. Дніпропетров. комбінату “Іграшка” І.В.Багpiна] // Прапор юності.– 1975.– 15 берез.

 1. Суворов Р. Артиллеристы [522-го гаубичн. арт. полка участвовали в обороне] // Днепр вечерний.– 1983.– 3 окт.

 1. Суворов Р. Благородная ярость: Герои 41-го // Днепр вечерний.– 1978.– 26 авг.

 1. Суворов Р. В 41-м грозовом: К 45-й годовщине освобождения Днепропетровска: [О Герое Сов. Союза А.П.Кириченко, защищавшем Днепропетровск // Днепр вечерний.– 1986.– 18 авг.

 1. Суворов Р. Выстояли... победили // Днепр вечерний.– 1986.– 25 сент.

 1. Суворов Р. И помнит мир спасенный // Днепр вечерний.– 1986.– 25 авг.

 1. Суворов Р. Командир стальных крепостей: [Участник обороны Днепропетровска П.М. Бойкo] // Днепр вечерний.– 1978.– 2 сент.

 1. Суворов Р. Огонь ведет артиллерия // Днепр вечерний.– 1986.– 1 сент.

 1. Суворов Р. Сын коммунара: [Участник обороны Я.Е.Терличенко] // Днепр вечерний.– 1978.– 31 авг.

 1. Суворов Р. У стен родного города: 1. Танковый клин: [Оборона Днепропетровска танк. дивизией Е.Г.Пушкина] // Днепр вечерний.– 1981.– 18 авг.

 1. Суворов Р. У стен родного города: 2. Одиннадцатая бригада: [О воин. объединении, сформир. из днепропетрвцев] // Днепр вечерний.– 1981.– 19 авг.

 1. Суворов P. У стен родного города: 3. В боях за Нижнеднепровск // Днепр вечерний.– 1981.– 20 авг.

 1. Суворов Р. У стен родного города: 4. Огонь ведут пушкари // Днепр вечерний.– 1981.– 21 авг.

 1. Суворов Р. Это было в Половице // Днепр вечерний.– 1986.– 8 сент.

 1. Суворов Р., Шавлак В. Командир штурмового батальйону: [Пpo эахисника Дніпропетровська В.Бєляєва] // Прапор юності.– 1973.– 11 верес.

 1. Ткаченко І. Місто у вогні // Рад. життя.– 1997.– 22 серп.

 1. Усатов П. Записки разведчика / Записки подготовил Р.Суворов // Днепр вечерний.– 1986.– 2 сент.

 1. Усатов П.П. Записки разведчика 41-го / Подготовил Р.Суворов // Семь дней.– 1991.– № 10.

 1. Чабан М. Пам'ятний 1941-й: [Діяльність дніпропетров. газ. “Зоря”] // Зоря.– 1997.– 10 квіт.

УЧАСТЬ КУРСАНТІВ ДНІПРОПЕТРОВСЬКОГО АРТУЧИЛИЩА В ОБОРОНІ ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

Див. також: №№ 1941, 5629.

 1. Шлапак Т. Стояли насмерть // Славою овіяні: Героїка комсомольських поколінь.– К., 1987.– С. 151-152.

* * *

 1. Андрусенко А.И. Воевать учились на полях сражений / Записала И.Марущенко // Днепр вечерний.– 1985.– 1 апр.

 1. Бабич Л. Не дрогнул никто // Днепров. правда.– 1986.– 5 авг.

 1. Балинець В. Курсанти сорок першого // Зоря.– 1984.– 29 серп.

 1. Боловин Ю. Курсанты // Днепр вечерний.– 1983.– 23 февр.

 1. Вспоминают курсанты: [Состоялась встреча курсантов Днепропетров. артучилища] // Днепр вечерний.– 1987.– 26 сент.

 1. Вчились на полі битви // Зоря.– 1978.– 25, 29, 30 серп.

 1. Геря I. Біля стін рідного містa: [Уривок з докум. повісті про захист обл. центру] // Зоря.– 1983.– 17 серп.

 1. Геря И. Мне часто снятся те ребята... // Днепр вечерний.– I984.– 12 марта.

 1. Геря И. Не забыть никогда: [Воспоминания бывш. курсанта Днепропетров. артучилища] // Днепров. правда.– 1987.– 9 мая.

 1. Головко В. Комісари вели в бій: [Пpo полков. комiсара Дніпропетров. артучилища А.І. Чудакова i комсорга артполку, нашого земляка з Софіїв. р-ну, який воював на Західн. фронті, О.В. Постного] // Зоря.– 1989.– 25 листоп.

 1. Гуденко О. І до його оселі завітає свято: [Про П.С.Барабана – одного з курсантів Дніпропетров. артучилища, що захищали Дніпропетровськ у 1941 р.] // Дніпров. зоря.– 1995.– 6 трав.

 1. Долгих А. Репортаж с улицы Курсантской // Днепров. панорама.– 1991.– 25 сент.

 1. Дубовик В. Стояли насмерть // Днепров. правда.– 1977.– 11 янв.

 1. Ільїн О. Теплохід пливе у пам’ять: [У Дніпропетровську відбулась зустріч ветеранів – курсантів Дніпропетров. арт. Уч-ща] // Прапор юності – 1986.– 16 серп.

 1. Клепаков В. Курсанти в боях за мiсто // Зоря.– 1971.– 19 листоп.

 1. Клепаков В. Побратими озиваються: [Про курсантів Дніпропетров. артучилища] // Дніпро вечірній.– 1972.– 29 верес.

 1. Копилов К. Юність, гартована вогнем // Зоря.– 1987.– 15 квіт.

 1. Кузьменко И. И были храбрыми в бою: [Состоялась встреча ветеранов Днепропетров. артучилища] // Днепр вечерний.– 1986.– 6 авг.

 1. Кутняк А. Рожденное в боях // Диепров. правда, – 1990.– 19 нояб.

 1. Лаліменко Б. Стояли насмерть. Вірили в перемогу! // Прапор юності.– 1970.– 14 берез.

 1. Мороз В. Навечно в памяти // Днепр вечерний.– 1980.– 9 авг.

 1. Обуховский С. За город родной // Днепров. правда.– 1971.– 28 сент.

 1. Обуховский С. Коммунисты, вперед! // Днепров. правда.– 1970.– 12 мая.

 1. Обуховский С. Рожденные в боях с фашистскими ордами // Днепров. правда.– 1945.– 28 окт.

 1. Павловский А. Боевые рубежи курсантов // Днепр вечерний.– 1988.– 23 февр.

 1. Петрищева В. Дніпропетровське, червонопрапорне // Зоря.– 1963.– 15 верес.

 1. Рядки, що пахнуть порохом: Шоденник бойових дій Дніпропетров. артучилища // Прапор юності.– 1967.– 6 верес.

 1. Суворов Р. Снаряди лягають в ціль // Дніпропетровська зоря.– 1987.– 13 жовт.

 1. Чудаков А. В боях суровых: Встреча в редакции бывших курсантов, командиров и политработников Днепропетр. Краснознамен. арт. училища // Днепров. правда.– 1966.– 30 июля.

 1. Шлапак Т. Стояли насмерть // Днепр вечерний.– 1981.– 4 авг.

 1. Шостак В. Бой на левобережье // Днепр вечерний.– 1974.– 7 февр.

УЧАСТЬ ДНІПРОВСЬКОЇ ФЛОТИЛІЇ В ОБОРОНІ ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

Див. також : № 5153.

 1. Вихров В. Їx іменa невідомі: [Про катер “КЛ-10” Дніпропетров. з-ду ім. К.Лібкнехта] // Po6iтн. газ.– 1964.– 13 груд.

 1. Григорьев В. Катер для командующего! // Воен.- ист. журн.– 1984.–№ 7.– С. 68-74.

 1. Григорьев С. Последний рейс: [О катере Днепропетров. з-да им. К.Либкнехта] // Труд.– 1966.– 20 нояб.

 1. Пух В. Операція “Свобода або смерть”: [Про командира Дніпров. військ. флотилії] // Прапор юності.– 1967.– 15 верес.

 1. Стародубов А., Иосиков Г. От Днепра до Берлина: [Из истории Днепров. военной флотилии] // Днепр вечерний.– 1977.– 30 июля.

 1. Степовий М. Дніпровці в Берліні: [Про участь Червонопрапор. Дніпров. флотилії в боях] // Ленін. заповіти.– 1965.– 20 квіт.

 1. Черевашенко Г. В. Згадав тi дні палкі матрос...: [Спогади учасника Дніпров.-Пінської флотилії] / Записав Ю.Сущенко // Прапор юності.– 1981.– 24 лип.

8 ТАНКОВА ДИВІЗІЯ ГЕНЕРАЛА Ю.Г.ПУШКІНА В БОЯХ ЗА ДНІПРОПЕТРОВСЬК

Див. також: Юхим Григорович Пушкін. №№ 189, 232, 235, 3543, 5812, 6934, 6962, 7304.

 1. Подпоринов И. Танки идут треугольником // Шинник.–1966.– 9 сент.; Днепров. правда.– 1966.– 28 авг.

 1. Снитко А. Строгая судьба: По следам героев – участников обороны Днепропетровска: [О Н.С.Батаеве, командире батальона в составе 8-й танк. дивизии] // Днепр вечерний.– 1987.– 25, 26 авг.

 1. Снитко А. Товарищ память..: Вместо репортажа с поля боя 1941-го: [О 8-й танк. Дивизии, воевавшей за Днепропетровск, Диевку, Сухачевку] // Днепр вечерний.– 1975.– 6, 8, 9, 10 янв.

ОБОРОНА М. КРИВОГО РОГУ

 1. Бухтіяров В. Перше місто // Черв. гірник.– 1996.– 22 черв.

 1. День перший, день трагічний... // Черв. гірник.– 1991.– 22 черв.

 1. Кайстренко В. Тридцять п’ять богатирів: [Про Д.Ананченка] // Сіл. трудівник.– 1973.– 9 трав.

 1. Пісна Н., Логвинов О. Перші тижні навали // Черв. гірник.– 1991.– 20 черв.

 1. Пузь М., Сьомка В. Рубіж гніву // Черв. гірник.– 1965.– 2 листоп.

 1. Розповідає О.Маресьєв: [Спогади Героя Рад. Союзу] / Інтерв’ю взяв М.Семененко // Черв. гірник.– 1984.– 22 лют.

 1. Чабан М. Антипенко І., Борщова Є. Усіх торкнувся подих Батьківщини: [П.П.Холод і В.Н.Травніков загинули 1941 р. біля м. Кривого Рогу] // Черв. гірник.– 1974.– 22 черв.

ОКУПАЦІЯ ОБЛАСТІ ТА БОРОТЬБА ЖИТЕЛІВ ПРОТИ НІМЕЦЬКО-ФАШИСТСЬКИХ ЗАГАРБНИК1В

Див. також: Економіка Дніпропетровщини в роки війни. Трудовий внесок жителів області в боротьбі з ворогом; №№ 6450, 6451, 6461, 6483, 6485, 6849, 6854, 6882, 6888, 6917, 6926, 6927, 6933, 6949.

 1. Клец В.К. Оккупационный режим и организация работы учебных заведений Днепропетровской области в период второй мировой войны (1941-1945 гг.) // Наддніпрянський історико-краєзнавчий збірник. Вип.1: Матеріали Першої міжрегіон. іст.-краєзнав. конф. (8-9 жовт. 1998 р. м. Дніпропетровськ).–Дніпропетровськ, 1998.– C. 290-295

 1. Шахрайчук І.А. Деякі аспекти діяльності легальних українських громадських об'єднань на Дніпропетровщині в період немецької окупації (1941-1944 рр.) // Наддніпрянський історико-краєзнавчий збірник. Вип. 1: Матеріали Першої міжрегіон. іст.-краєзнав. конф. (8-9 жовт. 1998 р. м. Дніпропетровськ).– Дніпропетровськ, 1998.– C. 295-303

* * *

 1. Алехин И. Памятный февраль сорок третьего: [Новомосковск] // Трубний Присамар'я.– 1993.– 18 лют.

 1. Білик М. На всіх шляхах війни: [Томаківщина] // Рад. життя.– 1992.– 9 трав.

 1. Білокінь А. Герої Приорілля: [Царичан. р-н в роки ВВв] // Трубник Присамар'я.– 2003.– 21 лют.

 1. Білокінь А. Цього не можна забувати: [Царичанка] // Приоріл. правда.– 1989.– 26 серп.

 1. Василенко О. Перемогу наближали як могли: [Апостолів. р-н] // Вісник Апостолівщини.– 1996.– 3 лют.

 1. Веліканов С. Окупований, але не скорений: [Марганець] // Шахтар Марганця.– 2004.– 6 лют.– C. 10

 1. Верболоз П. Так воно було: [П'ятихат. р-н] // Злагода.– 1997.– 15 жовт.

 1. Вєтров І. Дальні шляхи: [Уривки з повісті про Магдалинівку] // Наше життя.– 1994.– 24 груд.

 1. Влас В. Рассекреченное прошлое: [О выст. документов периода немецко-фашист. оккупации Днепропетровщины в обл. госархиве] // Днепров. панорама.– 1996.– 13 мая.

 1. Газети – зрадники: [Преса на окупованій Дніпропетровщині] / Агентство преси “Дніпро” // Дзержинець.– 1990.– 5 черв.

 1. Гордеев А. За чужим порогом: [Комуністи-зрадники] // Бористен.– 1993.– № 2.– С.18–19.

 1. Гордієнко М.С. Це було так...: [Спогади про окупацію Томаківщини] // Рад. життя.– 1996.– 27 лип.

 1. Днепропетровщина. Хроника военной поры // Позиция.– 1994.– 7 окт.

 1. Дубовик В. Розплата: [Історія розшуку колишнього поліцая в с. Котівка А.І.В'язовського] // Шляхом Леніна.– 1989.– 15, 20, 22, 25, 27 лип.; 3, 5, 8, 10, 12, 15, 17, 19, 22, 24, 26, 29 серп.; 2, 5 верес.

 1. Заподіяно окупантами: [Покров. р-н] // Рад. слово.– 1971.– 22 черв.

 1. I це наша історія: Повернено iз спецсховища / Агентство преси “Дніпро” // Дзержинець.– 1990.– 26 трав.

 1. Йшла війна народная...: [Кринич. р-н] // Нові рубежі.– 1996.– 16 лип.

 1. Касьян І. “Прошу зачислити...”: [Про добровольців із Софіїв. р-ну до лав Червоної Армії в роки ВВв] // Вісті Софіївщини.– 2000.– 21 черв.

 1. Кириченко Ю. Це було в Копанях: [Васильків. р-н 1943 р.] // Прапор юності – 1973.– 10 лют.

 1. Кисельов В. Трагедія у Мар'янівці: [Про бій біля с. Мар’янівки Новомосков. р-ну, де загинули 376 мирних жителів і воїнів 848-го стрілецького полку] // Присамар. нива.– 2001.– 27 лют.

 1. Ковтун Г. У рабство не пішли: [Царичан. р-н] // Приоріл. правда.– 1990.– 9 трав.

 1. Козаков І. Непокірний: [І.І.Степура про окупацію] // Сіл. життя.– 1994.– З лют.

 1. Кошара Д. Як жилося в роки німецької окупації: [Васильків. р-н] // Васильків. вісник.– 1998.– 7 лип.

 1. Кравченко А. З глибини нашої пам'яті: [Томаківщина] // Рад. життя.– 1994.– 29 січ.

 1. Кузьмин А. Последний донос Черного (хроника Павлограда) // Павлоград. ведомости.– 1997.– 7 нояб.

 1. Кучерявенко В.І. Чорні і світлі дні нашого життя: [Софіївці про окупацію] // Вісті Софіївщини.– 1994.– 19 жовт.; 2 листоп.

 1. Макаровський П. Ми єсть народ: [с. Просяне Покров. р-ну] // Рад. слово.– 1973.– 15 верес.

 1. Масальский А мою бабушку трижды могли убить...: [Школьник рассказал о жизни С.Афанасьевой в годы войны] // Наше місто.– 2002.– 8 трав.

 1. Hecкopeнi: Рядки icтopiї [м. Синельникове] // Лeнін. заповіти.– 1973.– 20 верес

 1. Охріменко С. Роки тяжких випробувань: [Солонян. р-н] // Вперед.– 1971.– 22 черв.

 1. Павленко О. Тяжкі спогади: [Томаківка] // Рад. життя.– 1991.– 26 січ.

 1. Петренко Г. Топчинські матері: [Про Топчинський дит. будинок Магдалинів. р-ну] // Прапор юності.– 1984.– 7 серп.

 1. Підварко В. І жах окупації, і велич Перемоги: [Апостолів. р-н] // Будівник комунізму.– 1991.– 22 черв.

 1. Пузиренко П. Життя, віддане Батьківщині: [Події 1942 року в с. Військове Солонян. р-ну] // Вперед.– 1966.– 25 ciч.

 1. Сектименко П. На коліна їх не поставили: [Щорськ Кринич. р-ну в роки фашист. окупації] // Нові рубежі.– 1998.– 27 трав.

 1. Скряга І. Ми народжувались не для війни: [Новомосковщина в роки Великої Вітчизняної війни] // Присамар. нива.– 1996.– 21 верес.

 1. Степаненко Ф. О чем шумит река: [Январские события 1942 г. на реке Самаре; Перещепин. р-н] // Днепров. правда.– 196I.– 27 авг.

 1. Ткач В. Марганецкий бастион Адольфа Гитлера: Уроки истории // Вісті Придніпров'я.– 2003.– 27 лют.– C. 6.

 1. Федоренко Л. Спогади, спогади...: [Магдалинівка] // Наше життя.– 1994.– 24 верес.

 1. Цвік В. Сторінки мужності i віри: [Пpo дні фашист. окупації розповідають документи Дніпропетр. держ. apxiву] // Зоря.– 1970.– 14 берез.

 1. Чому їм не вручили ордени?: [Спогади про дитинство 1941-1945 рр.] / Публікацію підготувала Л.Глюк // Прапор юності.– 1991.– 30 трав.

 1. Шавлак В. Ім’я героя: Григорій Панін: [Загинув у с. Волоському Дніпропетров. р-ну в 1942 p.] // Дніпров. зоря.– 1974.– 23 лют.

 1. Шелудько В. 689 днів i ночей [окупації Покров. р-нy] // Рад. слово.– 1990.– 26 квіт.

 1. Шиманович Г.Г. Немецкие грабители на Днепропетровщине: [Документы обвиняют] // Зоря.– 1945.– 10 окт.

 1. Що вони про нас думали. Що вони про нас говорили. Що вони нам несли: [Документи про окупацію] // Прапор юності.– 1968.– 22 черв.

 1. Що я пережив за німецько-фашистської окупації: [Спогади дитинства] // Спадщина.– 1991.– № 1.– С. 11.

ОКУПАЦІЯ ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

 1. Борисов Г.А. Неизвестный Днепропетровск: [Период оккупации немецко-фашисткими войсками] // Спадщина: До 75-річчя Державного архіву Дніпропетровської області: Зб. статей.– Дніпропетровськ: Арт-Прес.– 1999.– C. 184-198.

* * *

 1. Борисов Г. Неизвестный Днепропетровск: [Оккупированный город в 1941-1943 гг. Статистика населения, детсады, работа школ, институтов, культур. учреждений, ист. музея, худож. выставки, театр, репрессии] // Наше місто.– 1996.– 10, 11 верес.

 1. Задорожна Л.В. Соціальна політика Дніпропетровської управи в окупаційну добу (1941-1943 рр.) // Грані.– 2001.– №5-6.– C. 40-46.

 1. Інформація для роздумів та асоціацій: [3 документів обл. Держархіву: Про міську управу в Дніпропетровську] // Наше місто.– 1993.– 22 жовт.

 1. Котляревская Л.И. “Я никогда не выдам за правду заведомую ложь”: [Дневник подпольщицы о первых днях оккупации Днепропетровска] // Наше місто.– 2000.– 25 жовт.

 1. Лукашевич Є. Тут був госпіталь: [Спогади про госпіталь, що знаходився на місці сучасного Будинку спілок у Дніпропетровську] // Пульс.– 1998.– 23 жовт.

 1. Манаенко А. Оккупация Днепропетровска: 792 дня рабства // Свое мнение.– 2001.– 8 нояб.

 1. Маневич И. Интересно, кто бы пил баварское пиво?: [О выст. “Рассекреченное прошлое” – годы фашист. оккупации Днепропетровска в ДОА] // Днепр вечерний.– 1996.– 16 мая.

 1. Оккупация левобережья: [Страницы истории] // Амур-Нижнеднепров. вестник.– 1992.– № 4 /февр/.

 1. Ошко В. Ангелочек оставил нас...: [Воспоминания о земляках-днепропетровцах] // Наше місто.– 2004.– 10 лип.– C. 3

 1. Портнов А. В холоде, голоде и страхе: [Днепропетровск по воспоминаниям очевидцев] // Днепров. правда.– 1998.– 10 окт.

 1. Рева И. Осколки разбитых судеб: [Об оккупации Днепропетровска рассказывает Н.П.Погребняк] // Днепр вечерний.– 2003.– 21 июня.

 1. Сочев А. Кусок хлеба: Рассказ-быль: [Об оккупирован. Днепропетровске] // Днепр вечерний.– 1985.– 4 апр.

 1. Спицкий К. Между строк: [О фашист. газ., выходивших в Днепропетровске во время оккупации] // Собор.– 1991.– 22 июня.

 1. Тараненко О. Їм життя відставки не дає: [Евакогоспіталь № 3582 в корпусі обл. лікарні ім. Мечнікова] // Зоря.– 2004.– 24 квіт.

 1. Шатров М. Пора великого мужества: [Днепропетровск в 1941-1943 гг.] // Днепр вечерний.– 1983.– 14 окт.

ОКУПАЦІЯ ДНІПРОДЗЕРЖИНСЬКА

 1. Косинский II. Я помню...: [Оккупация Днепродзержинска глазами подростка] // Огонь Прометея.– 1994.– 14-21 сент., 21-28 сент.

 1. Кривцов К., Долгих А. Последний матч “Сокола”: [Докум. повесть об оккупированном Днепродзержинске] // Днепров. правда.– 1865.– 21, 23, 25, 27 нояб.

 1. Цыганок Н. Поединок “Сокола”: [Футбол. команда комб. им. Дзержинского 15 авг. 1942 г. победила немецкую команду "Люфтваффе"] // Знамя Дзержинки.– 2000.– 16 авг.

 1. Шапочкіна І. 22 червня – День скорботи і вшанування пам'яті жертв війни в Україні: [Окупація м. Дніпродзержинська] // Огонь Прометея.– 2001.– 22 июня.

 1. Шульга Н. У войны не детское лицо: [Воспоминания детей об оккупации Днепродзержинска] // Думка.– 1991.– № 28.

 1. Яценко Л. Це страшне слово "окупація": [м. Днепродзержинськ] // Дзержинець.– 1995.– 5 лип.

ОКУПАЦІЯ КРИВОРІЖЖЯ

 1. Левченко Е. Освіта в період окупації [м. Кривий Ріг] // Звезда-4.– 2001.– 13 дек.

 1. Миколаєнко М. Biдплата зрадникові: [Суд над провокатором Ю.Городецьким] // Черв. гірник.– 1990.– 16 черв.

 1. Непримиренність: [Криворіз. р-н] / Публікацію підготував А.Мелешко // Сіл. трудівник.– 1991.– 22 черв.

 1. Оккупация. Временная оккупация города с 14.08.1941 по 22.02.1944: [Документы и факты из истории Кривого Рога] // Коммунист Кривбасcа.– 2004.– 12 февр.– C. 4

ОКУПАЦІЯ НІКОПОЛЬЩИНИ

 1. Анцишкін І. Нікополь у планах вермахту // Нікопол. правда.– 1994.– 7 трав.

 1. Жевнеров С. В оккупации: [г. Никополь] // Никопол. правда.– 1992.– 8 февр.

 1. Жевнеров С. Йшла війна народна: [м. Нікополь] // Півден. зоря.– 1993.– 6 лют.

 1. Жевнеров С. У слові "окупація" багато крові та сліз // Нікопол. правда.– 1993.– 6 лют.

 1. Живиця Я. Відплата катам: [Суд над колиш. фашист. карателями] // Нікопол. правда.– 1971.– 31 лип.

 1. Игнатенко Л. "За Никополь сражаться до конца!" – приказывал Гитлер за несколько месяцев до освобождения нашего города: [О последних месяцах оккупации Никополя] // Электрометаллург.– 2002.– 8 февр.

 1. Монахов В. Оккупация Никополя // Слухи и факты.– 1992.– № 2.

 1. Недоступ Н. В шестнадцать мальчишеских лет: [Никопол. ремеслен. уч-ще в авг. 1941-го эвакуировано в Первоуральск] // Никопол. правда..– 1990.– 9 мая.

 1. Немецкая оккупация начиналась изнутри: [Никополь] // Слухи и факты.– 1992.– № 3.

 1. Разуваєва Н. Каїнова печатка: [Про поліцаїв на Нікопольщині] // Півден. зоря.– 1994.– 10 листоп.

 1. Черкащенко В.С. Оккупация: Завод и город: [О Никополе и ЮТЗ] // Трубник.– 1994.– 8 окт.

ГЕНОЦИД ОКУПАНТІВ

Див також: №№ 6854, 6860, 6882, 6888, 6917, 6926, 6927, 6933, 6949, 6975, 6981, 7003, 7020, 7023, 7098.

 1. Дніпропетровська область: [3лодіяння гітлерівців в роки війни] // Вінок безсмертя.– 1988.– С. 493-502.

* * *

 1. Аксельрод Э. Войне пора б затихнуть: Его трижды пытались расстрелять: [О М.Гайтбурге – очевидце расстрела евреев в 1941 г. в Днепропетровске] // Днепр вечерний.– 1991.– 12, 15 окт.

 1. Аксельрод Э. Чтобы не гасли путеводные звезды: [Р.С.Портной избежал казни в окт. 1941 г.] // Днепр вечерний.– 1990.– 5 cент.; Шабат Шалом.– 1993.– №1.

 1. Борщова Є. Дітей в шурф шахти номер п’ять кидали живими: [Знищення євреїв у Кривому Розі] // Червон. гірник.– 2001.– 20 жовт.

 1. Браславський Н. Розстріляний сонет: [Євреї Новомосковська] // Новомосков. правда.– 1990.– 17 берез.

 1. Булава В. 547-й, живий...: Свідчення про Нерудешаль – П’ятихатський Бабин Яр // Сіл. новини.– 2002.– 18 квіт..– C. 7.

 1. В каждом городе Украины был свой Бабий Яр. Был он и в Днепропетровске // Днепр вечерний.– 1995.– 6 мая

 1. Ветров И. Не забудем, не простим: [г. Днепропетровск] // Правда Украины.– 1965.– 2 февр.

 1. Гребенєва Т. Говорять ветерани: [Знищення комуністів, комсомольців, євреїв у Кривому Розі] // За агломерат.– 1999.– 8 трав.

 1. Гордеев А. Гитлерюгенд на Днепропетровщине создавался, но – не удался // Мегаполис Украины.– 1996.– 25 окт.

 1. Жахлива статистика війни: [Софіїв. р-н] / Підготував В.Гречковський // Сіл. життя.– 1994.– З лют.

 1. Звірко В. Щоб заглушити крики людей, тут кружляли літаки: [Масові розстріли євреїв у Дніпропетровську] // Наше місто.– 2002.– 24 груд.

 1. 3інченко Т. У ті дні: [Села Успенів. сільради Петропавлів. р-ну в 1943 р.] // Степова зоря.– 1973.– 3 лип.

 1. Казаков Є., Бабич В. Їх імена не забуто: [Про закатованих гестапівцями в роки окупації Дніпропетровська] // Зоря.– 1967.– 20 жовт.

 1. Калинова Д. Записки документалиста [м. Дніпропетровськ] // Зоря.– 2002.– 24 жовт.

 1. Козаков Е., Бабич В. Остановись, склони голову, живущий!: [Мас. уничтожение жителей Днепропетровска во дворе школы № 9 по ул. Мостовой] // Днепров. правда.– 1967.– 21 окт.

 1. Кугель Г. Було це в серпні 1941-го: [у Дніпродзержинську] // Дзержинець.– 1990.– 31 лип.

 1. Кулинич Н. Голгофа 2 тысяч евреев: [Днепропетровск в 1941 г.] // Шабат Шалом.– 1993.– № 2.

 1. Лавилов А. Трагедия 26 сентября: [Воспоминания участника днепропетр. подполья, очевидца массового расстрела фашистами жителей Днепропетровска] // Днепров. правда.– 1968.– 26 сент.

 1. Левада О. 58000 замучених: Листи з Дніпропетровська. Кров безвинно загиблих мешканців Дніпропетровська закликає до відплати // Прапор юності – 1968.– 24 жовт.

 1. Лисак О. Біль пам’яті: [Пpo poзcтpіл євреїв у с. Миколаївка Софіїв. р-ну] // Сіл. життя.– 1990.– 20 берез.

 1. Межерицер А. Память – родная сестра совести: [Рассказ очевидца трагедии 13 окт. 1941 г. в Красноповстанческой балке] // Днепр вечерний.– 1990.– 4 янв.

 1. Немченко А. Трагедія на шахті № 5 // Черв. гірник.– 1998.– 26 листоп.

 1. Они вечно с нами: [Расстрел евреев] // Наше місто.– 1991.– 8 жовт.

 1. Они оказались лишними людьми: [Уничтожение больных Игрен. психиатр. больницы в 1941-1943 гг.] // Вісті Придніпров'я.– 2000.– 4 черв.– C. 13.

 1. Пименов В. Остановись, живущий...: [О масс. расстрелах в бывшем здании гестапо. На этом месте установлен монумент] // Днепр вечерний.– 1981.– 14 авг.

 1. Польовий О. Їх вели на розстріл: [Про долю дніпропетровців, щo залишилися живими після розстрілу їx фашистами] // Дніпров. комбайнобудівник.– 1990.– 24 січ.

 1. Пономаренко В. Їх імена незабутні: [Про розстріл фашистами у cepnнi 1941 року на вул. Мостовій, 3 жителів Дніпроneтpoвськa] // Молод. ленінець.– 1961.– 12 лют.

 1. Приходько О. Зоя Космодем’янська з Вербок: [Про Надію Безрук, уродженку с. Вербки Павлоград. р-ну] // Світло Жовтня.– 1990.– 29 берез.

 1. Плач земний: [Акт про злодіяння у Новомосковську] / Підготувала зав. міськ. архівом С.Микитась // Новомосков. правда.– 1993.– 22 верес.

 1. Пуппо I., Гамольський Л. Крок у безсмертя: [Про П.Московцева, який загинув у бою за с. Високе, повністю знищене фашистами; Софіїв. р-н] // Зоря.– 1969.– 1 трав.

 1. 55 лет назад... наша трагедия и боль: [Свидетельства евреев о масс. расстрелах] // Шабат Шалом.– 1996.– №10.– окт.

 1. Саковець С. Закатована ніч: [23 лют. 1943 року фашисти заживо спалили 15 червоноармійців у приміщенні Новогригорів. школи Meжiв. p-ну] // Червона зipкa.– 1984.– 11 груд.

 1. Салфетник I. Їх не забудуть: [Про розстріл в 1941-му році в с. Голубівці бійців винищув. загону] // Новомосков. правда..– 1971.– 15 груд.

 1. Святина О. Розстріляне село: [Про розстріл жителів с. Славгорода Синельників. р-ну 8 березня 1943 року] // Зоря.– 2001.– 17 лип.

 1. Cep6iн А. Сліди ведуть на захід: [Про звірства есеciвців на Дніпропетровщині] // Дніпров. правда.– 1963.–7 груд.

 1. Сирый В. Помним и скорбим: [Расстрел евреев в окт. 1941г.] // Теленеделя.– 1996.– 21-27 окт.

 1. Сідненко В. Нескорені: [С. Олександропіль Солонян. р-ну] // Вперед.–1974.– 10 жовт.

 1. Сіренко В. Іду i дивлюсь: [Серпень 1941 року у Дніпродзержинську] // Дзержинець.– 1988.– 22 жовт.

 1. Соловйов С. Бабин Яр під Кривим Рогом: [Про розстріл євреїв в Інгульці] // Черв. гірник.– 1995.– 3 черв

 1. Соловйов С. Друга Хатинь: [с. Радевичеве в Широків. р-ні 29 лютого 1944 року спалене разом з жителями] // Черв. гірник.– 2000.– 17 лют.

 1. Соловьов С. Чорний загін: [Про діяльність карателів-калмиків на Криворіжжі] // Черв. гірник.– 1999.– 28 груд.

 1. Сьомкін В. Книгу допише життя: [Про співробітника газ. “Черв. гірник” В.Шаблія, закатован. Фашистами у Кривому Pозі] // Робіт. газ.– 1963.– 7 серп.

 1. Тараненко В. Хутір Литвина: [Про антиєвр. геноцид на хуторі Литвин Широків. р-ну] // Вісник.– 2001.– 27 січ., 3 лют., 10 лют.

 1. Трагедия Холокоста глазами очевидцев: [О расстреле евреев в г. Кривом Роге] // Звезда-4.– 2001.– 1 нояб.

 1. Ткаченко П. Там, де шумлять тополі: [м. Павлоград] // Світло Жовтня.– 1971.– 22 черв.

 1. Фаримец А. Геноцид евреев Днепропетровска в годы нацистской оккупации (1941-1944) // Ткума.– 2000.– № 5.– окт.– № 7.– дек.

 1. Черногорская трагедия: [Док. материалы о зверствах фашистов в Кривом Роге] // Криворож. ведомости.– 1996.– 21 марта; 8 мая.

 1. Чехун В. Скреперист iз “Саксагані”: [Д.І.Полянський був свідком трагедії в долині біля с. Хажин] // Сіл. вicтi.– 1969.– 12 серп.

 1. Шевченко Л. Страшне слово – війна: [Спогади жительки с. Брагинівка Петропавлів. р-ну про злочини фашистів у селі в 1942 p.] // Степ. зоря.– 1990.– 9 трав.

 1. Шмист А. Их сожгли живыми в Днепропетровске: [О гибели евреев] // Днепр вечерний.– 1996.– 17 апр.

 1. Шмист А. Я много думаю об этом: [О гибели евреев] // Алевай.– 1997.– 26 окт.

 1. Шульга В. Архівним рядком: [Цифри і факти фашист. злодіянь] // Присамар. нива.– 1993.– 24 верес.

ВЯЗНІ ФАШИСТСЬКИХ КОНЦТАБОРІВ. ОСТАРБАЙТЕРИ

Див також: №№ 6779, 6829, 6830, 6923, 6979.

 1. Немец Р.Ф. К вопросу об истории угона советских граждан на работы в Германию в 1941-1943 гг. // Спадщина: До 75-річчя Державного архіву Дніпропетровської області: Зб. статей.–Дніпропетровськ: Арт-Прес.– 1999.– C. 164-175.

 1. Солодило В.В. Не поле перейти: Повесть-исповедь бывшего узника концлагерей.– Днепропетровск: Сич, 1991.– 175 с.

 1. Ткаченко В.Г. Становище остарбайтерів в Німеччині (За матеріалами Державного архіву Запорізької області) // Спадщина: До 75-річчя Державного архіву Дніпропетровської області: Зб. статей.– Дніпропетровськ: Арт-Прес.– 1999.– C. 176-188.

* * *

 1. Бандура А. Можна все на світі вибирати, сину: [Про молод. в'язнів Магдалинів. р-ну] // Зоря.– 1995.– 16 лют.

 1. Бас. П. Через два десятиліття: [Про зустріч Криворіз. гірника В.Г.Коржа з Розою Герцер з НДР, яка врятувала його від голоду в нім неволі] // Черв. гірник.– 1966.– 17лип.

 1. Безуглий М. Прилітайте, журавлі: [Про колиш. в’язня Бухенвальда Г.І .Петренка з Синельників. p–нy] // Прапор юності.– 1966.– 22 черв.

 1. Белкина А. Они жили в бараках для смертников: [Об Анне Макаровне Мандыч] // Наше місто.– 2004.– 14 трав.– C. 2

 1. Беловицкая Н. Только суд доказал, что я жив: [О судьбе Ивана Прокопа – узника концлагеря Маутхаузен] // Вісті Придніпров'я.– 2002.– 8 трав.– C. 3.

 1. Біленко В. Братські могили: [Спогади земляка про концтабори] // Вісті Софіївщини.– 1995.– 22 лют

 1. Бондаревський Н. Miй однокашник: [Про закатованого в концтаборі № 338 криворіжця Михайла Дудченка] // Черв. гірник.– 1990.– 16 черв.

 1. Борщова Є. Пам'ятати ім'я своє.... [Про в'язня Освенціма і Бухенвальда, криворіжця С.П.Владимирова] // Червон. гірник.– 1999.– 22 квіт.

 1. Василенко З. Вера Харченко – узник "Равенсбрюка" № 57282: [Об узнице из Павлограда] // Популяр. ведомости.– 1999.– 10 июня

 1. Власенко В.А. Игреньская трагедия: [Об Игреньском концлагере] // Наше місто.– 1998.– 24 жовт.

 1. Вольский Ю. Когда живые завидовали мертвым: [Воспоминания узника] // Днепр вечерний.– 1995.– 11 апр

 1. Вольский Ю. Поезд с невольницами: живые, отзовитесь!: [Поиск узниц Маутхаузена] // Рад. слово.– 1997.– 28 жовт.

 1. Гальпери Г. Стійкість: [Про боротьбу підпільника, а потім в’язня “Маутхаузена” М.Колесникова з Дніпропетровська] // Прапор юності.– 1984.– 19 лип.

 1. Гопенко П. Міська спілка малолітніх в'язнів: [У м. Орджонікідзе діє Укр. спілка колиш. малоліт. в'язнів фашист. концтаборів (УСКМВ)] // За марганець.– 1993.– 20 лют.

 1. Гусарова Т. Новое об Игреньской трагедии: [Концлагерь на Игрени] // Днепр вечерний.–1988.– 11 янв.

 1. Десятерик М. 3 табірним № 13343 ОСТ: [Про ув’язнену фаш. концтаборів у Німеччині М.І.Гаркавенко з с. Минівка Магдалинiв. р-ну] // Шляхом комунізму.– 1990.– 20 берез.

 1. Детство, опаленное войной: [О земляках-узниках концлагерей] // Прапор юності.– 1993.– 20-26 лют.

 1. Доля Шури Гальченко: [Про перебування у полоні жительки с. Степанівки Магдалинів. р-ну] / Записав І.Тарасенко // Наше життя.– 1994.– 10 верес.

 1. Ефремов В. Как Иван из Пятихаток клепал "ФАУ-2": [И.П.Князев был угнан в Германию, работал на з-де по производству "ФАУ-2", был узником Бухенвальда] // Днепр вечерний.– 1999.– 27 окт.

 1. Жежуріна І. Дорозі смерті сказав "ні": [Спогади в'язня концтаборів з Нікополя С.О.Шпака] // Півден. зоря.– 1999.– 10 квіт.

 1. Жежуріна І. Те пекло було ніби вчора: [Про в'язня концтабору Освенцім І.І.Мізіна, жителя сел. Червоногригорівка Нікопол. р-ну] // Півден. зоря.– 2000.– 11 квіт.

 1. Жители Днепропетровщины, погибшие в “Шталaгe–352” [концлагерь на территории Белоруссии] // Днепром, правда.– 1990.– 29 апр.

 1. Зеликман Г. Они спасали евреев: [О концлагере на территории Игренской больницы и его узниках] // Шабат Шалом.– 2002.– № 9.– сент.– C. 7

 1. Зобенко О. Малюнки ваші добре знаю: [Про А.Глінова, дніпропетров. художника, колиш. в’язня концтабору в Штукенброці] // Зоря.– 1987.–22 берез.

 1. 3opiн О. Нескорена молодість: [Спогади колиш, в’язня концтаборів П.П.Ярко, уродженця с. Карнаухівки; Дніпродзержинськ] // Дзержинець.– 1983.– 6 листоп.

 1. Івлев А. Під забороною: Болюча пам’ять Раннього Ранку: [Про табори військовополонених у Криничан. р-ні] // Зоря.–1990.– 27 черв.

 1. Ирошникова И. Вам обязана жизнью: [О бывшей узнице Освенцима враче из Днепропетровска О.М.Клименко] // Лит. газ.– 1966.– 22 лнв.

 1. Ищенко В. Горькая память: [О концлагере на Павлоград. хим. з-де] // Днепров. панорама.– 1996.– 29 мая.

 1. Калинова Д. Полонянки: [Про долю дівчат-полонянок з Дніпропетровщини] // Наше місто.– 1997.– 7 трав.

 1. Кан Д. Двести побегов из ада: [Семья Чумаченко из Кривого Рога спасла 200 военнопленных из лагеря] // Днепров. правда.– 1999.– 22 июня.

 1. Карась Л. Бухенвальдський набат: [Про в'язнів фашист. концтаборів з П'ятихат. р-ну] // Злагода.– 1997.– 12 квіт.

 1. Карась Л. На межі життя і смерті: [В.К.Курищенко 3 роки була в'язнем концтабору Освенцім, живе в П'ятихатках] // Злагода.– 1999.– 10 квіт.

 1. Кирсань М. В'язень № 9340: [Спогади К.Н.Ткаченка з Світлогорського Кринич. р-ну про перебування в полоні] // Нові рубежі.– 2000.– 31 трав.

 1. Колядинская Т. "Я знаю, Шура, ты вернешься...": [Вспоминает узница Бухенвальда Александра Лаврик] // Наше місто.– 2003.– 11 квіт.– C. 3.

 1. Kopнiєнко О. Через роки: Нарис: [Про колишнього в’язня Бухенвальда Юдіна з Нікополя] // Нікопольська правда.– 1966.– 14, 15, 21 черв.

 1. Коротун І.М. Тернистий шлях великомучеників // Черв. зірка.– 2002.– 10 квіт.

 1. Кот А. Жизнь среди смерти: (Отрывок из повести) // Днепров. правда.– 1965.– 26 окт.

 1. Кравченко К. Так боролись и умирали мальчишки: [Воспоминание бывшего узника Маутхаузена] // Днепров. правда.– 1965.– 11 апр.

 1. Крупіна Л. "І мертві вас спасуть": [Про в'язня концтабору Маутхаузен П.І.Колесника] // Черв. гірник.– 1995.– 11 квіт.

 1. Кугель Г. Олена з табірним № 14598 ОСТ: [Про колиш. в’язнів з нім. концтаборів] // Дзержинець.– 1990.– 25 лют.

 1. Курбета І.П. Пекло фашистських таборів: [Спогади жителя Новокам'янки Томаків. р-ну] // Рад. життя.– 1993.– 22 черв.

 1. Кур’ямова В. Таборянка: [Про У.С.Таран з Миколаївки, яка працювала в Німеччині] // Новомосков. правда.– 1990.– 19 трав.

 1. Кучерявенко В. Колишній в'язень Шельфіца: [Про Петра Постояна з Софіївки] // Вісті Софіївщини.– 1994.– 5 листоп.

 1. Ларченко П. Горе не питало віку: [Про неповноліт. в'язнів концтаборів з Новомосков. р-ну] // Присамар. нива.– 1992.– 10 берез.

 1. Лебедева С. Непокоренные: [О бывшей узнице “Равенсбрюка” Р.А.Гавриловой, жительнице Днепропетровска] // Днепр вечерний.– 1975.– 29 мая.

 1. Литвиненко В. В'язні фашизму згадують: [Спогади жінок, які були в концтаборах] // Зоря.– 2003.– 11 жовт.

 1. Львовский Н. Во весь накал: [О ветеране завода им. К.Либкнехта, партизане–подпольщике, бывшем узнике Маутхаузена К.Н.Кравченко] // Днепр вечерний.– 1977.–27 июня.

 1. Марета А. В’язень концтабору № 338 [В.М.Гук з Кривого Рогу] // Черв. гірник.– 1990.– 11 серп.

 1. Мироненко М. Такoe не прощается: [Спогади про Бухенвальд] // Днепров. правда.– 1970.– 11 апр.

 1. Михайлова В.А. Спогади про концтабір у Німеччині / Записала Л.Сергєєва // Прапор Леніна.– 1969.– 9 трав.

 1. МихайлюкТ. Нixтo не забутий: Звернення до колишніх в’язнів фашист. концтаборів // Світло Жовтня.– 1990.– 24 квіт.

 1. Мешков І.М. Щемним болем віддається: [Зіз спогадів в'язня] // Дзержинець.– 1991.– 31 серп.; 3 верес.

 1. Міщенко В. ...У полон мене гнали: [Про Євдокію Куль з Петриківки] // Петриків. вісті.– 1994.– 8 лип.

 1. Моторя Г. Табір смерті [с.Дмитрівка Петропавлів. р-ну] // Степова зоря.– 1970.– 14 лип.

 1. Мотузко Т. Обпалена війною: [Про колиш. в’язня концтабору “Равенсбрюк” з с.Широке Солонян. р-ну Г.М.Данильченко] // Вперед.– 1990.– 24 трав.

 1. Мученики шталага № 338: [Сучасна територія м. Кривий Ріг] // Новини р-ну.– 1995.– № 3-4.– трав

 1. Негрей О.А. Рани на тілі зажили. А на серці ...: [Спогади криничанки про перебування у концтаборі Німеччини] / Підготувала Л.Петренко // Нові рубежі.– 1994.– 12, 15 квіт.

 1. Нездійминога М. То було пекло: [Розповідь в'язня концтаборів] // Приоріл. правда.– 1991.– 26 берез.

 1. Немировська А. "Два роки щосуботи я давала собі слово не з'їдати хліб за один раз...": [Автор рассказывает о работе в Германии в годы войны] // Наше місто.– 1999.– 8 трав.

 1. Немец Р. Фашистская каторга: трагедия молодежи Украины: [По документам гос. архива области] // Влада.– 2000.– № 4.– C. 20-21.

 1. Немец Р. Через все круги ада: [О земляках, побывавших в концлагерях Германии, Австрии, Польши] // Днепр вечерний.– 1992.– 14 апр.

 1. Никольский А. Аннушка: [Об А.П.Кот – узнице концлагеря № 338 в Кривом Роге, урочище с. Шульговка Царичан. р-на] // Известия.– 1965.– 23 апр.

 1. Новохатько Л. В могилу нас загоняли живыми: [Воспоминания пред. Павлоград. отд-ния узников фашист. концлагерей, узника Бухенвальда и Маутхаузена] // Наше місто.– 2000.– 12 квіт.

 1. Новохатько Л. Лагерь скорой и медленной смерти: [Воспоминания узника] // Днепров. панорама.– 1995.– 11 апр

 1. Новохатько Л. Этого забывать нельзя!: [Воспоминание бывшего узника фашист. лагерей жителя Павлограда] // Днепров. правда.– 1990.– 9 мая.

 1. Окрушко А. Бухенвальдський в’язень № 12.020 : [Про колишнього в’язня П.С.Заскоку з Нікопол. р-ну] // Зоря.–1965.– 5 трав.

 1. Орлюк І. Від голоду наших вмирало найбільше: [Про в'язня концтаборів біля Гамбурга В.Ф.Сідака з Покров. р-ну] // Рад. слово.– 1998.– 8 трав.

 1. Орлюк І. У неволі за колючим дротом: [Про В.Зарудного з с. Великомихайлівки Покров. р-ну – в'язня концтаборів] // Рад. слово.– 1998.– 25 черв.

 1. Пам'ятник мучеництву і опору: [Спогади в'язня Бухенвальда В.І.Бобиря з сел. Токівського Апостолів. р-ну] // Вісник Апостолівщини.– 1998.– 19 трав.

 1. Паталаха Р. 15658 – мій табірний номер, моє тавро тортур: 3і спогадів колишньої ув'язненої Освенциму М.І.Рибальченко: [Кривий Ріг] // Шахтар Кривбасу.– 1991.– 9 трав.

 1. Патлах Л. Как меня фюрер "спас": [Воспоминания узника концлагеря] // Днепр вечерний.– 1991.– 22 июня.

 1. Педіско С. № 60830: в'язень Заксенхаузена: [Про Івана Бражника] // Петриків. вісті.– 1994.– 6 трав.

 1. Пелих С. Скотилася з очей скупа сльоза: Синам – про подвиги батьків: [Про О.С.Язиковського, жителя м.Підгороднє – в’язня фашист. концтаборів] // Дніпровська зоря.– 1989.– 25 листоп.

 1. Петриченко Є. Вони вирвались з пекла: [Про в'язнів концтаборів, що живуть у Томаків. р-ні] // Рад. життя.– 1997.– 19 квіт.

 1. Пічугін А. Крізь вогонь, воду i мідні труби: [Про А.Г.Воскобойникова, який утік з концтабору в Керчі] // Червона зірка.– 1990.– 12 трав.

 1. Поліщук Л. На краю безодні: Гepoї i страждники концтабору № 338: [Кривий Piг] // Черв. гірник.– 1990.– 20 трав.

 1. Похиленко С. Несломленный дух, несожженная совесть: Репортаж с вечера, посвящен. междунар. дню освобождения узников фашист. концлагерей: [Никополь] // Никопол. правда.– 1991.– 16 апр.

 1. Пыхтин В. Это не должно повториться!: [Об узнике фаш. концлагерей художнике из Днепропетровска А.С.Глинове] // Днепров. правда. — 1990.– 21 апр.

 1. Разумный А. Набат и розы: [Встреча узников концлагерей] // Днепр вечерний.– 1995.– 5 мая

 1. Резник М. "Это было самым страшным в моей жизни": [Рассказ землячки, пережившей нем. неволю] / Записала Р.Луканина // Зах. Донбас.– 1997.– 7 трав.

 1. Розтрьопа Г. Не скорялися i в полоні: [Табір військовополонених у с. Світлогірському Криничан. р-ну] // Нові рубежі.– 1988.– 18 серп., 23 серп.

 1. Ручій Л. Тавро пекуче на зболених серцях: [Про остарбайтерів з с. Новогригорівка Межів. р-ну] // Червона зірка.– 1997.– 3 квіт.

 1. Савченко Л. Їх називали "остарбайтерами" // Шахтар Кривбасу.– 1995.– 21 січ

 1. Савченко И. Рожденный в рубашке: [О В.И.Голубицком, земляке, который находился в концлагерях] // Вісті Придніпров'я.– 2004.– 15 квіт.– C. 12

 1. Савченко И. Этого забывать нельзя!: [В Никополе состоялась встреча 45 узников фашист. концлагерей] // Днепров. правда.– 1990.– 1 мая.

 1. Сальков Н. Свинцовое cлово “Освенцим”: [А.М.Никифорова из Днепродзержинска и Л.Я.Алпатова из Никополя – бывшие узницы Освенцима] // Днепров. правда.– 1975.– 29 марта.

 1. Сеньковська М. З міцного кореня: [Про П.М.Галетку з с. Лозуватки Криворіз. р-ну, "остарбайтера"] // Сіл. трудівник.– 1991.– 26 січ.

 1. Сергєєва Є., Дерев’янко Л. Голоси з неволі: [Спогади земляків про окупацію та концтабори] // Прапор юності.– 1973.– 25 жовт.

 1. Сидоренко М. Попіл Бухенвальда: [Про перебування в концтаборі жителів с. Ленінське Апостолів. р-ну] // Будівник комунізму.– 1989.– 26 січ.

 1. Стукало І. Ті, хто виніс страждання: [Про томаківців, що перебували у Бухенвальді] // Рад. життя.– 1994.– 26 листоп.

 1. Тараненко В. Через пекло Освенціма: [Про в'язнів концтабору з Широків. р-ну] // Прапор Леніна.– 1991.– 11 квіт.

 1. Тарасенко А. Непокоренные: Очерк: [О бывших узниках Бухенвальда – жителях Кривого Рогa] // Днепров. правда.– 1965.– 14 нояб.

 1. Тарасенко I. Це не повинно повторитися: [Спогади колиш. в’язня Маутхаузена] // Шляхом Ленiна.– 1967.– 9, 13, 20, 25 трав.

 1. Терентьєва Д. Так і залишилась молодою: [Про М. Кузьменко з с. Вітрівки Криничан. р-ну, яка загинула в концтаборі] // Нові рубежі.– 1991.– 24 квіт.

 1. Тихомиров Ю. Нет фашизму! Даты: [Заявление участников конф. узников Маутхаузена, проходившей 13 авг. в Днепропетровске] // Приднепров. магистраль.– 1993.– 28 авг.

 1. Тихомиров Ю. Фронт за Дунаєм: [Воспоминание днепропетровца, узника фашист. концлагеря] // Днепров. правда.– 1989.– 15 янв.

 1. Ткаченко М. Набат пам’яті: [Спогади колишнього в’язня Бухенвальда; Софіїв. р-н] // Сіл. життя.– 1985.– 7 трав.

 1. Ткаченко П. Сторінками спогадів: [Зустріч в нар. музеї з Ю.К.Румянцевою –в'язнем Освенціма] // Світло Жовтня.– 1991.– 20 серп.

 1. Третьяк Л. Память, как совесть, в сердце моем: [В.Усенко ведет поиск захоронений, составляет карты концлагерей] // Семь дней.– 2000.– 18 верес.

 1. Трухалова Я. Білі лебеді у чорному небі Освенціма: [Спогади голови Криворіз. організації колиш. в'язнів концтаборів С.Володимирова] // Черв. гірник.– 2003.– 10 квіт.

 1. Узники "Освенцима": [Оставшиеся в живых] // Днепр вечерний.– 1995.– 27 янв.

 1. Усик Н. Почесна піонерка: [Про колишнього в’язня Освенціму В.А.Грисенко] // Прапор Леніна.– 1965.– 18 трав.

 1. Феденко Г. Минулому немає вороття: [Спогади колишнього в’язня Бухенвальда, жителя с.Чаплине] // Шляхом комунізму.– 1969.– 10 квіт.

 1. Федик М. Хлеб для четверых: [О четырех беглецах концлагеря, среди которых был П.Паламарь из с.Гупаловки Магдалинов. р-на] // Правда Украины.– 1966.– 7 сент.

 1. Хапутина З.Д. Там люди "мерли", словно мухи...: [Рассказ узницы Равенсбрюка] / Записал А.Самарский // Зах. Донбас.– 1997.– 19 листоп.

 1. Цимбалов В. Нема прощення нелюдам!: [Про зустріч колиш. в’язнів концтаборів з воїнами Дніпропетров. гарнізону] // Днепров. правда.– 1965.– 9 лют.

 1. Чабан М. Концтабір: [На Ігрені] // Зоря.– 1997.– 21 черв.

 1. Ченцов В. Звучали вальсы заупокойно: [О днепропетровчанине А.К.Рудь-Вольче, узнике концлагеря "Маунхаузен"] // Днепров. правда.– 1998.– 11 апр.

 1. Черкун Е. Жить, во что бы то ни стало – жить!: [В Никополе живет 50 бывших узников фашист. концлагерей] // Никопол. известия.– 1998.– 17 марта.

 1. Чорнокудренко Л. В'язень: [Про малоліт. в'язня концтабору Дахау П.Гопенка з Орджонікідзе] // Придніпров. вісник.– 1994.– 23 верес.

 1. Чубенко С. Дівчинка з Равенсбрюка: [Про в’язня концтабору вчительку з Кривого Рога П.Тарасову] // Черв. гірник.– 1988.– 9 лют.

 1. Шарафанов О. Ми перемагали смерть: Розповідь в’язня Криворізького фашистського концтабору № 338 // Черв. ripник.– 1989.– 27 січ.

 1. Шатовский А. Непокоренные: [Об узниках фашистских концлагерей, уроженцах Днепропетровщины] // Днепр вечерний.– 1994.– 12 апр.

 1. Шутько Н. Не смолкай, бухенвальдский набат!: [В Никополе состоялась встреча бывших узников концлагерей] // Никопол. правда.– 1989.– 7 ноября.

 1. Яновська Л. "Мій номер – 126956": [Спогади в'язня фашист. концтаборів В.І.Тимофієва з с. Лозуватка Криворіз. р-ну] // Сіл. Криворіжжя.– 2004.– 10 квіт.

 1. Яременко Є. Написані кров’ю: [Листи земляків з нім. концтаборів] // Дніпров, правда.– 1965.– 11 берез.

 1. Ярков В. Нескорена: [Про О.А. Черкун, жительку Hiкополя, в’язня фашист. концтаборів] // Зоря.– 1987.– 23 верес.

УЧАСНИКИ ПІДПІЛЛЯ В НІМЕЦЬКИХ КОНЦТАБОРАХ

 1. Бapвінок I. Відстань у 20 літ: [Зустріч учасників антифашист. підпілля]: Лейпциг // Зоря.– 1963.– 23 серп. .

 1. Бродский Е. Имени Румянцева: Улица в ГДР: [Об организаторах Лейпциг. подполья Н.Румянцеве, Б.Лосинском, Т.Тонконог, Д.Морозе, А.Ружицком] // Новый мир.– 1961.– № 10.– С.302 – 307.

 1. Вигель К. Лейпцигская баллада: [О6 интернацион. антифашист. комитете в Лейпциге в 1943-1944гг.] // Комс. знамя, – 1970.– 13 авг.; Зоря.– 1970.– 9 серп.

 1. Гаркуша Н. В ім’я перемоги: [Про А.Філіпову з с. Сергіївки Павлоград. р-ну, керівника підпілля в фашист. тa6opi Зоннеберг] // Світло Жовтня.– 1990.– 22 лют.

 1. Головко В. Нескорені підпільники: [Уродженка с. Криничувате Софіїв. р-ну В.Сіроштан, учасниця антифашист. підпілля на з-ді “Лоренц” у Німеччині] // Зоря.– 1987.– 22 берез.

 1. Замковська Є. Про мою дочку: [Т.Тонконог з Новомосковська – учасницю лейпціг. підпілля] // Новомосков. правда.– 1973.– 19 верес.

 1. Ioв I., Зусько M. Підпільники в таборі смерті: [Розповідають колишні в’язні Освенціма] // Будівник комунізму.– 1965.– 27 листоп.

 1. Кашель М. Вони боролись у Лейпцігу // Літ. Україна.– 1969.– 1 лип.

 1. Капацина К. Тепло гранітних обелісків: [М.Рум’янцев, учасник антифашист. боротьби в Німеччині. До війни жив у Дніпродзержинську] // Прапор юностi.– 1975.– 7 серп.

 1. Киселев В. Непокоренные: [А.Русинский, Б.Лозинский из Павлограда и Т.Тонконог из Новомосковска – члены интерн. антифашист. комитета в Лейпциге] // Днепров. правда.– 1985.– 21 июля.

 1. Комаров Л. В борні i братерстві: [Про партизанку Галю Халецьку з с. Привільного Солонян. р-ну] // Прапор юності.– 1966.– 19 серп.

 1. Комаров Л. Вічно жива: [Про підпільницю Терезін. концтабору Г.Халецьку з с. Привільне Солонян. р-ну] // Зоря.– 1966.– 20 верес.

 1. Комаров Л. Полум’яна юність: [Про колиш. підпільницю у Терезін. концтаборі] // Вперед.– 1965.– 13, 16, 18 листоп.

 1. Кеменов Н. Имени советского солдата [Лейпциг. подполье] / / Днепров. правда.– 1968.– 18 февр.

 1. Лемещук М. Мужні не стають на коліна: [Про Т.Тонконог, А.Ружицького, які очолювали Лейпціг. підпілля] // Україна.– 1969.– № 8.– C.10–11.

 1. Лемещук M.М. Участь українців у Комуністичному підпіллі концтабору Бухенвальд // Укр. іст. журн.– 1964.– № 5.– C. I57-160.

Про Л.Орлова-Йосена з Дніпропетровська.– С. 159.

 1. Малаховский Н. Имени жизни: [О Е.И.Сурмач из Днепропетровска – участнице подполья в концлагере] // Днепр вечерний.–1975.– 11 апр.

 1. Мережка I. На екрані – славні земляки: [Про перегляд на Павлоградщині докум. фільму про лейпціг. підпілля] // Зоря.– 1971.– 14 черв.

 1. Михайлов Ф. Радянський боєць на коліна не стає: [І.Д.Білозеров з Петропавлів. р-ну – член підпіл. орг. “Політцентр” у таборі Гайд-Мюне] // Зоря.– 1965.– 15 трав.

 1. Міщенко В. Сурмачі: [Про Є.І.Сурмач – учасницю підпілля у концтаборі “Равенсбрюк” // Прапор юності.– 1975.– 5 квіт.

 1. Молдаванов В. Зустріч бійців підпілля: [Про приїзд учасників лейпціг. підпілля, до матepi Т.Тонконог] // Дніпров. правда.– 1963.– 22 серп.

 1. Перекопський О. Нескорені: [Про криворожанок О.Іванченко i М.Татарину – учасниць антифашист. підпілля у Німеччині] // Черв. гірник.– 1977.– 13 квіт.

 1. Перекопський О. Травень, piк сорок другий: [П.П.Тарасова з Кривого Рогу – учасниця антифашист. підпілля у таборі смерті Равенсбрюк] // Черв. гірник.– 1977.– 1 трав.

 1. Петрищева В. Нескорені: [Героїчна боротьба рая. молоді під час Великої Вітчиз. війни на території фашист. Німеччини ; Лейпціг. підпілля] // Зоря.– 1959.– 10 трав.

 1. Пронько М. Зустріч через 20 років: [Про підпільницю Т.Тонконог] // Прапор юності.– 1963.– 25 серп.

 1. Резніченко А. Зустріч через 20 років: [учасників Лейпціг. підпілля] // Патріот Батъківщини.– 1963.– 29 верес.

 1. Румянцева Ю. Есть в Лейпциге улица русских: [О лейпциг. подполье] // Днепров. правда.– 1966.– 9 мая.

 1. Сидоренко В. Син землі Червоної: Нарис: [Про В.I.Орлова, який очолював партизан. боротьбу в фашист. концтаборі на о. Олерон] // Прапор юності.– 1965.– 14 листоп.

 1. Суворов Р. Разом з німецькими друзями: [Про підпіл. рух нім. комуністів разом з радян. полоненими на заводі у нім. м. Уєні] // Дніпровсъка зоря.– 1977.– 1 лют.

 1. Тихомиров Ю. Ради будущего: [Воспоминания участника подпол. группы “Орел” в фашист. концлагере Маутхаузен] // Днепров. правда.– 1989.– 9 мая.

 1. Ткаченко П. Гepoї лейпцігського підпілля – наші славнi земляки: [Павлоград. р-н] // Світло Жовтня.– 1988.– 29 жовт.

 1. Ткаченко П. Лейпціг, вулиця Румянцева: [Така назва фільму про лейпціг. підпілля, учасниками якого було багато павлоградців] // Світло Жовтня.– 1971.– 21 трав.

 1. Ткаченко П. Я – комсомолка! Стріляй!: [Про учасників лейпцігського підпілля Н.Липку, Т.Коверю, П.Рицьку i М.Щербаченко з с.Корабинівка Павлоград. р-ну] // Прапор юності.– 1970.– 5 лют.

 1. Цурканов Г. Нескорені: [Лейпціг. підпілля] // Прапор юності.– 1965.– 11, 14 квіт.

 1. Шимкевич В. Повернення: [Про наших земляків – учасників Руху Опору у фашист. концтаборах] // Прапор юностi.– 1989.– 9 трав.

ГАЛИНА РОМАНОВА

УРОДЖЕНКА М. ДНІПРОДЗЕРЖИНСЬКА.

КЕРІВНИК ПІДПІЛЬНОЇ АНТИФАШИСТСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ ”ІНТЕРНАЦІОНАЛЬНИЙ СОЮЗ” В КОНЦТАБОРІ ОРАНІЄНБУРГА

 1. Іншаков В. Незламна // Славою овіяні: Героїка комсомольських поколінь.– К., 1987.– С. 283-285.

 1. Резник Я. Ее звали Галочкой // Их имена должны энать комсомольцы.– М.: Правда, 1951.– С. 41-46.

* * *

 1. Беляєв В. Нескорена // Дніпров. правда.– 1964.– 19 серп.

 1. Бочарова С., Скрипник Н. Побачення через чверть віку // Прапор юності.– 1967.– 2 квіт.

 1. Герасименко С. Дівоча постать над Дніпром // Рад. Україна.– 1968.– 20 груд.

 1. Герасименко С. Знамено живих // Зоря.– 1968.– 19 квiт.

 1. Долгих А. Дочь Прометея // Днепров. правда.– 1985. 14 мая.

 1. Долгих О., Герасименко С. Ти i сьогодні з нами, Галю! // Рад. Україна.– 1974.– 5 берез.

 1. Калниш Т. Нескорена // Дзержинець.– 1988.– 25 верес.

 1. Ликов А. Ти з нами, Галино!: [Вшанування пам’яті в Дніпродзержин. сш. № 30] // Прапор юності.– 1970.– 4 черв.

 1. Нагучева X. Галочка //Зоря.– 1965.– 7 трав.

 1. Непокоренная // Серп и молот.– 1974.– 13 сент.

 1. Олегов О. Героїчна підпільниця // Дзержинець.– 1969.– 19 серп.

 1. Пальм А., Шило И. В центре Берлина: [Рассказ о героях интернацион. подполья] // Комс. правда.– 1965.– 3 июня.

 1. Петренко А. Крок у безсмертя // Дзержинець.– 1979.– 24 квіт.

 1. Плешенков А. Роговская балка // Днепров. правда.– 1983.– 25 мая.

 1. Путъєва О. Ми пам’ятаємо її // Дзержинець.– 1961.– 23 лип.

 1. Рибка Д. Завжди у пам’яті: [Увічнення пам’яті герoїнi у Дніпродзержинську] // Зоря.– 1983.– 12 січ.

 1. Рогов В. Пам’ятник Галині Романовій // Зоря.– 1983.– 19 серп.

 1. Родіті К. Героїня інтернаціонального підпілля // Зоря.– 1974.– 18 верес.

 1. Родити К. Подвиг Галины Романовой // Правда Украины.– 1974.– 7 дек.

 1. Твердохліб П. Меморіал безсмертя // Прапор юності.– 1969.– 16 жовт.

 1. Титаренко Н. Высеченные из камня // Рабоч. газ.– 1965.– 11 марта.

 1. Чуб В. Історія одного портрета // Прапор юності.–1982.– 22 черв.

 1. Шевцов Г. Галина // Дзержинець.– 1985.– 14, 15, 16 лют.

 1. “Шкодую, що недовго боролась” // Прапор юності.– 1978.– 19 серп.

 1. Шило I. Солдати “Інтернаціонального Союзу”: [Про антифашист. підпілля в концтаборі в Оранієнбурзі] // Дніпров. правда.– 1965.– 2, 9 лют.

ВІРА СНIСАРЕНКО

УРОДЖЕНКА С. НОВОГРИГОРІВКА ВАСИЛЬКІВСЬКОГО РАЙОНУ В’ЯЗЕНЬ КОНЦТАБОРУ РАВЕНСБРЮК

 1. Гуков В. Юна патріотка: [Докум. матеріал] // Шляхом комунізму.– 1981.– 7 берез.

 1. Гуков В., Яковенко Н. Верочкин тополь // Днепров. правда.– 1982.– 16 янв.

 1. Левин И. Я так хочу жить: [Именем В.Снисаренко названна бригада в г. Барте (ГДР)] // Работница, – 1981.– № 11.– С. 20-21.

 1. Пономаренко В. Не буде вічно прощения // Прапор юностi.– 1965.– 7 лют.

 1. Хомич Т. Шуміть тополі, пам’ятайте тополі!: Ювілейна анкета “ПЮ” “Моя комсомольська біографія” // Прапор юності.– 1978.– 26 верес.

ПІДПІЛЬНИЙ ТА ПАРТИЗАНСЬКИЙ РУХ НА ДНІПРОПЕТРОВЩИНІ

ПІДПІЛЬНИЙ РУХ

Див. також: Зв’язкові підпільних організацій та партизанських загонів.

Участь земляків у підпільному та партизанському русі на території інших областей України та республік Радянського Союзу. №№ 1254, 1256, 1293, 1298, 1328, 1355, 1357, 1395, 1402, 1405, 1406, 1417, 1434, 1491, 1499, 5410, 5499, 6768, 6772, 6793, 6795, 6808, 6849, 6883, 6885, 6946, 6993, 7040, 7067, 7069, 7079-7082, 7096, 7100, 7107, 7157.

 1. Богатырь З.А. Борьба в тылу врага.– М.: Мысль.– 1969.– 470 с.

Дніропетровщина – С. 136, 141, 142, 150, 151, 195, 222, 245, 254.

 1. Горобец Г.Т. Партийное подполье на Украине (1941-1944гг.).– М.: Мысль, 1969.– 93 с.

Дніпропетр. обл. парт. організація – С. 30, 43, 64, 66, 70, 71, 78, 85, 86.

 1. Григорович Д., Денисенко П., Немятый В. Коммунистическое подполье на Украине в годы Великой Отечественной войны.– К.: Политиздат Украины, 1976.– 224 с.

Підпілля на Дніпропетровщині: – С. 23, 27, 29, 45-47, 64, 71, 72, 85, 92, 94-95, 130-133, 135, 137, 139, 148, 151, 153, 157, 161, 165, 168-169, 172, 178, 180-181, 185, 189, 207, 210, 219; Караванченко А.П.– С. 27, 46; Ляудіс К.Ф.– С. 46, 132, 133; Попкова О.Г.– С. 169; Рябий К.В.– С. 188; Савченко Г.П.– С. 46-187; Садовніченко Д.Г.– С. 47; Сташков М.І.– С. 23, 27, 45, 46, 47.

 1. Григорович Д.Ф., Замлинский В, Немятый В.И. Коммунистическая партия Украины в годы Великой Отечественной войны.– К.: Политиздат Украины, 1980.– 355 с.

Дніпропетров. обл. – С. 39, 67, 68, 69, 75, 77, 82, 123, 163, 168, 179, 187, 206, 216, 233, 235, 266, 278, 300; Дніпропетровськ – С. 79, 80, 87, 100, 232, 242, 282; Павлоград – С. 217-218, 219-223; Кравченко П.О. – С. 221, 223; Сташков М.І.– С.161, 199, 218.

 1. Клоков В., Кулик I. Народна боротьба на Україні в роки Великої Вітчизняної війни.– К.: Вид-во АН УРСР, 1957.– 217 с.

Дніпропетровщина – С. 29, 41, 56, 59, 102, 139.

 1. Листівки партійного підпілля і партизанських загонів України у роки Великої Вітчизняної війни.– К.: Політвидав України, 1969.– 340 с.

Дніпропетровщина – С. 21, 22, 24, 45, 58, 82, 180, 192, 196, 208, 210, 216-220, 222-224, 229, 243, 244, 250, 312.

 1. Нариси істopії Комуністичної партії України.– 3-е вид. доп.– К.: Політвидав України, 1971.– 674 с.

Про Дніпропетров. підпільний обком napтії’ – С. 492, 500, 501, 510, 522.

 1. Народная война в тылу фашистских оккупантов на Украине 1941-1944. В 2-х кн. Кн. 1-я: 1941-1944. Борьба в подполье.– К.: Наук. думка, 1985 – 400 с.

Дніропетровщина – С. 38, 40-42, 69, 83, 84, 87, 92, 100, 110, 125, 137, 148, 154, 155, 177, 200, 212, 230, 252, 269-272, 274, 285, 303, 305, 316, 320, 341-343, 344, 347, 366-368, 374; Апостолове – С. 342, 343; Верхньодніпровськ – С. 41, 343; Васильківський р-н – С.83; Дніпродзержинськ – С. 41, 252, 269, 270-272, 285, 343, 347, 374; Дніпропетровськ – С. 38, 40, 41, 42, 92, 106, 110, 145, 148, 154, 177, 252, 269, 271, 285, 303, 305, 320, 341, 343, 344, 347, 367; ст. Долгинцеве – С. 343; Ігрень – С. 343; Ілларіонове – С 343; Кривбас – С. 155, 212; Кривий Ріг – С. 41, 69, 252, 342, 343; Криничан. р-н – С. 274; Марганець – С. 83; Нікополь – С. 69, 83; Новомосковськ – С. 41, 83, 316; Павлоград – С. 41, 42, 83, 366, 367, 368; Петропавлівка – С. 368; Петропавлів. р-н – С. 83; Синельникове – С. 41, 342; Царичан. р-н – С. 83; Широків. р-н – С. 83; Юр’ївка – С. 41.

 1. Областная партийная организация в годы Великой Отечественной войны Советского Союза (июнь 1941 года – 1945год). Очерки истории Днепропетровской областной партийной организации.– Днепропетровск: Промінь, 1979.– С. 380-399.

 1. Партийное подполье: Деятельность подпольных партийных органов и организаций на оккупированной советской территории в годы Великой Отечественной войны.– М.: Политиздат, 1983.– 352 с.

Дніпропетровське підпілля – С. 42, 48, 53, 58, 59, 61, 141, 154, 155, 179, 206, 212, 228.; Караванченко А.П.– С. 58, 141; Ляудіс К.Ф. – С. 58, 141; Павлов Г.Ф. – С. 58, 141; Савченко Г.П.– С. 154; Сташков М.І.– С. 48, 53, 58, 141.

 1. Слинько I.I. Підпілля i партизанський рух на Українi: На завершальному етапі визволення. 1944 р.– К.: Наук. думка, 1970.– 173 с.

Дніпропетровщина – С. 11, 12, 17, 46, 78, 79, 102, 103, 106.

 1. Слободянюк М.А., Шахрайчук І.А. Рух Опору на Дніпропетровщині в роки Великої Вітчизняної війни (1941-1945): Навч. посібник.– Дніпропетровськ: ДДГ, 1998.– 83 с.

 1. Шайкан В.О. Деякі питання підпільного руху в м. Дніпропетровську в період тимчасової німецько-фашистської окупації // Збірник рефератів доповідей обласної науково-практичної конференції з історичного краєзнавства.– Дніпропетровськ: Вид-во ДДУ, 1990.– С. 145-146.

* * *

 1. Вєтров І.Ю. З особливим дорученням.– К.: Політвидав України, 1976.– 150 с.

 1. Ветров И. Подвиг остается жить.– К.: Политиздат Украины, 1966.– 185 с.

 1. Голосовский И. М. Когда пылал широкий Днепр.– М.: Политиздат, 1962.– 287 с.

 1. Дубовик В. Присязі вірні: Докум. повість.– Дніпропетровськ: Промінь, 1969.– 231 с.

 1. Дубовик В.Е. Смерть побеждают сообща: Очерки.– Днепропетровск: Промінь, 1965.– 244 с.

 1. Ктитарев М. Двобій: Докум. повість про нескорених.– 2-ге вид. доп. і перероб.– Дніпропетровськ: Промінь, 1989.– 198 с.

 1. Кузьменко Г.І. У передсвітанкову пору: Повість.– Дніпропетровськ: Дніпро, 1995.– 181 с.

 1. Рашев П. Днепропетровские подпольщики // Герои подполья.– Вып. 2-й.– М., 1968.– С. 178-219.

Рец.: В мире книг.– 1969.– № 6.– С.8.

 1. Романчук Л.А. Жовті сліди на гарячому попелі, або Слід на потертій фотографії: Хронік.-істор. есей: [Про синельників. підпілля].– Дніпропетровськ: Січ, 1998.– 167 с.

* * *

 1. Адлуцкая М. Спасенное знамя: [О Л.Ф.Ерошкине, спасшем знамя] // Днепров. правда.– 1965.– 3 июля.

 1. Барвінок I. Мамо, дайте руку!: [Про Є.О.Кочергу, яка рятувала воїнів; с. Вербки Павлоград. р-нy] // Зоря.– 1964.– 1 черв.

 1. Барвінок I. Червоне знамено: [М.Г.Гармаш iз с. Катеринопіль Криничан. р-ну врятував прапор ciльради] // Зоря.– 1970.– 15 лют.

 1. Безуглий М. 3 прапором сільради: [М.Г.Гармаш з с. Катеринопіль Криничан. р-ну] // Зоря.– 1969.– 9 берез.

 1. Белевщук Н. Наші переможуть!: [Про юних месників, що діяли в Петриківці, Чаплинці, Попово-Балівці, Миколаївці, Курилівці] // Прапор юності.– 1983.– 15 груд.

 1. Бибо Л.І. В роки підпілля: [Спогади учасниці Царичан. підпілля] // Приоріл. правда.– 1989.– 30 листоп.

 1. Бугай М.І. Підпільник Олександр Чувпило: [з с. Девладове Софіїв. р-ну] // Сіл. життя.– 1991.– 23 берез.

 1. Bиxpoв В. Не были солдатами: [О подвиге жителей с. Одинковка. Днепропетровского р-на] // Днепр вечерний.–1985.– 5 июня.

 1. Вовк А., Супрун Д. Hecкopeнi фортеці // Зоря.– 1990.– 23 жовт.

 1. Гарбуз П Я багата, дуже багата людина: [С.М.Гетьман з Васильківки Новомосков. р-ну врятував військовополонених] // Прапор юності.– 1984.– 22 груд.

 1. Гладуш В.А. Бойова робота радянського підпілля Придніпров'я на другому етапі окупації (червень 1942-листопад 1943 рр.) // Грані.– 1999.– №3.– С. 34-37.

 1. Гладуш В. Про ще один міф компартійної пропаганди: [Парт. підпілля в черв. 1941-черв. 1942 рр.] // Бористен.– 1999.– № 3.– C. 10.

 1. Головко В. Як це було: [Сiм’я Чернявських з с. Всесвятського Новомосков. р-ну врятувала радян. воїнa] // Зоря.– 1975.– 26 берез.

 1. Голосовский И. В поисках героя: [О группах Ю.Савченко и В.Георгиевского] // Гудок.– 1962.– 8, 12, 13 июня.

 1. Демченко I. Чорнобривці – квіти нев’янучі: [Пiдпільниця з с. Попасне Г.Верболоз] // Прапор юності.– 1975.– 30 ciч.

 1. Діброва О. Пошуки слідопитів: [Про підп. загін “Винищувач” с. Попово-Балівка Дніпропетр. р-ну] // Дніпров. зоря.– 1969.– 29 листоп.

 1. Дишлевий П.С. Боротьба трудящих промислових центpiв України за зрив фашистської окупаційної політики (1941-1944 pp.) // Архіви України.– 1974.– № 1.– С. 18-24.

 1. Доманський Б. Жила в П’ятихатках ciм’я Півторацьких // Ударний фронт.– 1978.– 20 квіт.

 1. Дорошенко Л. Вони боролися за щастя: [жителі Васильків. р-ну] // Шляхом комунізму.– 1973.– 6 верес.

 1. Дубина К., Клоков В. Вклад партийного подполья и партизан Украины в разгром фашистских захватчиков // Коммунист Украины.– 1964.– № 10.– С. 30-40.

Есть материалы о Кривом Роге, Павлограде, Днепродзержинске, Магдалинов. р-не, Петропавлов. р-не, Царичан. р-не.

 1. Іщенко М. Солдати невидимого фронту: [Про розвід групи, які діяли 1943 р. на Апостолівщині] // Будівник комунізму.– 1990.– 6 верес.

 1. Кирсанов В. Дівчина з легенди: [Н.Філіппова з с. Сергіївка Юр'їв. р-ну] // Зоря.– 1993.– 26 жовт.

 1. Клюєнко Д.М. Допомога партизанів і підпільників України Червоній Apмії // Укр. іст. журн.– 1985.– № 5.– С. 76-81.

Дніпропетровщина – С. 78, 79, 80.

 1. Комаров Л. Запах землі: [Х.Г.Маринець з Солонян. р-ну врятувала рад. льотчика M.I.Tiмipoвa] // Зоря.– 1964.– 11 жовт.

 1. Крапивіна Н. Герої підпілля: [Дніпропетров. підпіл. обком партії] // Ленін. заповіти.– 1985.– 27 лют.

 1. Курносова С., Ровінський Н. В садку біля pідної хати: [Про члена підпіл. opraнiзації в с. Саївка П’ятихат. р-нy] // Ударн. фронт.– 1973.– 18 жовт.

 1. Кучер Л. Бойцы невидимого фронта: [г. Желтые Воды] // Труд. слава.– 2001.– 23 июня.

 1. Лещенко О. Він залишився нескореним: [Про підпіл. групу “Месник” під керівництвом Л.Т.Хлестикова у Марганці] // Шахтар Марганця.– 1966.– 26 лип.

 1. Лікар Д. Вони живі, вони з нами: [Про ватажка підп. групи юних месників с. Петриківки В.Нежумирю] // Приоріл. правда.– 1967.– 23 листоп.

 1. Лікар Д. Ніхто не просив пощади: [Про юних месників с. Єлизаветівка Царичан. р-ну, очолюваних Віталієм Нежумирею] // Прапор юності.– 1975.– 6 берез.

 1. Листопад П. Відгукніться товариші: [Підпілля в П’ятихатках] // Ударн. фронт.– 1990.– 17 квіт.

 1. Мазило В.Н. 3 істopії народної боротьби проти гітлерівців // Укр. іст. журнал.– 1974.– № 10.– С.29-35.

Дніпропетровщина – С. 32-33

 1. Манко А. История с... потолка: [О компарт. подполье] // Днепров. панорама.– 1993.– 12 окт.

 1. Манко О. Фальш під ковпаком: [Переосмислення подій рад. історії, історія підпілля обл.] // Січеслав. край.– 2003.– 19 берез.– C. 2-3

 1. Марета А. Балада про матір: [О.О.Галицька переховувала військовополонених] // Черв. гірник.– 1965.– 5 жовт.

 1. Мартиненко Г. Невловимі: [Про підпіл. групу Апостолів. p-ну] // Прапор юності.– 1966.– 7 жовт.

 1. Маслова Л. А вранці почалась війнa: [О.Лисняк з Петропавлівщини утік з Уман. концтабору і рятував жителів с. Миколаївки від вивозу до Німеччини] // Степ. зоря.– 1990.– 22 берез.

 1. Медведев М. Народні месники // Рад. життя.– 1974.– 10 верес.

 1. Микульчик В. Народные мстители: [О вкладе днепропетр. подпольщиков и партизан в победу над врагом] // Днепров. правда.– 1964.– 30 сент.

 1. Милявский Н. Их расстреляли на рассвете // Трубник.– 1993.– 2 дек.

 1. Мітічкін С.П. Дівчина з Софіївщини: [Один з розділів роману про боротьбу підпіл. груп, присвяч. Bipi Сіроштан] // Сіл. життя.– 1974.– 17 жовт.

 1. Михайлов А. Большевики – подпольщики и партизаны Днепропетровщины в борьбе с врагами // Днепров. правда.– 1945.– 25 окт.; Зоря.– 1945.– 25 жовт.

 1. Михайлов Ф. Розповідь про мужніх: [Г.О.Зац i Є.І.Тимошенко з с. Слав’янка Межів. р-ну відзначені нагородами за врятування бійця О.П.Козлова] // Зоря.– 1966.– 9 трав.

 1. Морозова Н. Народні месники: маловідомі сторінки воєнної історії міста [Орджонікідзе] // Козац. вежа.– 1992.– 21 квіт.

 1. Москалейчик Ф. Герої тилових боїв: [Про Д.Г.Садовніченка i діяльність підпіл. обкому] // Зоря.– I960.– 9 трав.

 1. Москалейчик Ф. Подпольный обком КП(б)У // Днепров. правда.– 1958.– 2 июля.

 1. Навколо ворог був, а слухали Москву...: [Про підпілъників Васильків. р-ну] // Шляхом комунізму.– 1985.– 19 жовт.

 1. Наші славні земляки: [Підпільники] // Авангард.– 1991.– 18 черв.

 1. Нем’ятий В.М. Партійне підпілля на чолі боротъби трудящих за зрив планів фашистських окупантів по використанню промисловості України // Укр. іст. журн.– 1975.– № 4.– С. 24-32.

Дніпропетровщина – С. 26, 27, 28, 30.

 1. Німець Р. Вони вірили в перемогу: [Молод. підпілля] // Прапор юності.– 1985.– 26груд.

 1. Олефір Т. Безстрашний підпільник: [З П’ятихат. p-нy] // Ударн. фронт.– 1988.– 16 жовт.

 1. Осадчий В. Ми рано стали дорослими: [Спогади підпільника з групи “Молодь” м. Марганця] // Шахтар Марганця.– 1990.– 12 черв.

 1. Пелецька С. Незнайомі славні імена: [Про комс. підпіл. трупу “Прибій” у с. Слов’янка Межів. р-ну. Kepiвник – Б.Щасливець, уродж. Нікопол. р-ну]| // Червона зірка.– 1990.– 21 квіт

 1. Пименов В. Семья подпольщиков: [Дом И.Х. и А.Т.Успенских был явочной квартирой подпол. обкома партии] // Днепр вечерний.– 1981.– 17 июля.

 1. Пименов В. Человек, коммунист, подпольщик: [О руководителе Днепропетр. обл. парт. подполья Д.Г.Садовниченко] // Днепр вечерний.– 1982.–25 марта.

 1. Плужник Л. Месники: [Апостолів. p-ну] // Будівник комунізму.– 1968.– 26 груд.

 1. Побеванець Є. Учасники підпілля: [Томаків. р-ну] // Рад. життя.– 1988.– 29 груд.

 1. Рагульский Ф. ...Победа была за нами // Кіровець.– 1994.– 22, 29 верес.

 1. Рашев П. Сини комсомолу // Молод. ленінець.– 1961.– 21 черв.

 1. Рудас I. Квіти – снігоцвіти: [Про комс. підпілля в с. Бабайківці Царичан. р-ну під кepiв. H.Пaciчної] // Прапор юності.– 1969.– 6 лют.

 1. Руденко Г. Немов легенда: [М.З.Січова зберегла прапор в с. Першотравенка П’ятихат. р-ну] // Зоря.– 1964.– 22 берез.

 1. Савельєв-Сучков. В. Земля горить... Аж в Берліні чути: [Про підпіл. молод. групу Дніпропетров. р-ну] // Дніпров. зоря.– 1967.– 12, 17, 19 жовт.

 1. Ситниченко П. В. Рятівниця: [Про випадок з широківськими дівчатами на шляху до концтабору “Треблінка”] // Прапор Леніна.– 1990.– 6 січ.

 1. Слободянюк М.А. Рух Опору в Дніпропетровщині: теоретичні проблеми // Грані.– 2001.– № 5-6.– C. 28-36.

 1. Солонський А. Три роки слідами легенди: [Рад. танки під командуванням П.П.Павлова діяли в тилу на Дніпропетровщині] // Молодь України.– 1967.– 15 листоп.

 1. Стукало І. Вогонь палких сердець: [Підпільник з Томаківки І.Круговерцев] // Рад. життя.– 1994.– 24 груд.

 1. Тесленко С. Живе в селі колгоспниця: [Сестри Устина і Фросина Різниченки з с. Олександрівка врятували пораненого льотчика] // Зоря.– 1966.– 9 трав.

 1. Ткач І. Обпалені крила: [Підпільники Апостолів. р-ну] // Вісник Апостолівщини.– 1997.– 8, 13 трав; 3 черв; 22 лип; 9 серп.

 1. У неволі не зігнулись: [П'ятихат. підпілля] // Зоря.– 1998.– 22 груд.

 1. У серці кожного назавжди: [Учасники підпілля i партизан. руху на Дніпропетровщині Я.І.Сиворонов, H.A.Miнeнкo, В.А.Зайченко, К.В.Рябий, I.П.Кочет, М.І.Фоменко] // Прапор юності.– 1975.– 17 квіт.

 1. Цвик В. Помните их, живые!: [Комс. подполье Петриков. р-на] // Комс. знамя.– 1962.– 24 мая.

 1. Чередник К. Німецькі антифашисти на Україні // Зоря.– 1990.– 25 трав.

 1. Чікенна А. Підпільний обком діє // Прапор юності.– 1981.– 12 берез.

 1. Шатовский А. Истребители: [О комс. подпольной орг. с. Попово-Баловка Днепропетр. p-нa] // Днепров. правда.– 1983.– 3 дек.

 1. Шатовський О. Розтріляна весна: [Про загиблого підпільника, комсомольця В.Нежумирю з с. Балівка Дніпропетров. р-ну] // Зоря.– 1998.– 8 трав.

 1. Щипицина Е. Подполье Днепропетровщины // Днепров. правда.– 1972.– 30 сент.

 1. Это было в Днепропетровске: [О М.С.Рамковой, которая оказывала помощь землякам во время оккупации] // Огонек.– 1964.– № 41.– С. 12.

 1. Якими були ми насправді. Як ми їx зустрічали: [Боротьбa трудящих Дніпропетровщини з ворогом 1941-1943 рр.] // Прапор юноcті.– 1968.– 22 черв.

СТАШКОВ МИКОЛА ІВАНОВИЧ

СЕКРЕТАР ДНІПРОПЕТРОВСЬКОГО ПІДПІЛЬНОГО

ОБКОМУ КОМУНІСТИЧНОЇ ПАРТІЇ

 1. Письма секретаря Днепропетровского подпольного обкома партии Н.И.Сташкова родным и товарищам по подполью. 26 сентября 1941 г.– 24 сентября 1942 г. // Говорят погибшие герои.– 4-е изд., испр. и доп.– М., 1973.– С. 184-189.

 1. Сташков Н.И. В память о героях: [Стихотворения, написанные в фашистских застенках] // Днепров. правда.– 1967.– 2 апр.

 1. Сташков Н.И. Жене, сыну и дочери: [Письмo] // Днепров. правда.– 1967.– 2 апр.

 1. Сташков Н.И. Письмо товарищам // Днепров. правда.– 1967.– 2 апр.

* * *

 1. Политов З.Н. Секретарь подпольного обкома: О Герое Сов. Союза Н.И.Сташкове.– 3-е изд.– М.: Политиздат, 1978.– 152 с.– ( Герои Сов. Родины).

 1. Жил коммунистом, умер коммунистом // Шатров М.А. Страницы каменной книги.– Днепропетровск, 1969.– С.176-179.

 1. Конспіративна квартира секретаря Дніпропетровського підпільного обкому партїї М.І.Сташкова (м. Павлоград) // Визначні мiста Дніпропетровщини.– Дніпропетровськ, 1967.– С. 112-114.

 1. Политов З.Н. Жил коммунистом и умер коммунистом // Люди легенд. Вып. 2.– М., 1966.– С. 596-607.

 1. Сташков Николай Иванович (1907-1943г.г.) // Золотые звезды.– Днепропетровск: Промінь, 1967.– С. 327-332.

 1. Сташков Н.И. // Подвигом прославленные: Герои Советского Союза – партизаны и подпольщики Украины в годы ВеликойОтечественной войны.– К., 1985.– С. 327-332.

* * *

 1. Авруцкий Л. Юность Сташкова // Днепров. правда.– 1969.– 22 июня.

 1. Балинець В. Вийшов переможцем // Зоря.– 1984.–2 трав.

 1. Безсмертя: [Про М.Сташкова i Г.Савченка] // Зоря.– 1963.– 18 серп.

 1. Кулинич В. Письмо из бессмертия: [О секретаре Днепропетров. подпол. обкома партии Н.Сташкове и его предсмерт. письме на волю из фашист. застенков] // Першотравен. новости.– 1992.– 18 февр.

 1. Левіт A. Вибip: [Дo істopії підпілля очолюваного М.І.Сташковим та Г.П.Савченком] // Прапор юності.– 1979.– 30 жовт.

 1. Левіт А. Нескорені.: [Про підпіл. opraніз. Дніпропетровська i її секретаря М.І.Сташкова] // Дніпров. зоря.– 1983.– 9 трав.

 1. Мороз В. Навечно в памяти народной: [О деятельности обкома партии в годы войны, о H.И. Сташкове] // Днепр вечерний.– I980.– 17 окт.

 1. Великая победа советского народа: [О подвиге Героя Сов. Союза, секретаря Днепропетров. Подпол. обкома партии Н.И.Сташкова] // Днепр вечерний.– 1984.– 29 сент.

 1. Ветров И.Е, Посланцы ЦК: Неизвестные страницы подвига // Комс. знамя.– 1971.– 19 янв.

 1. Гребенкина Н. Пуля догнала его у детского парка...: [О подвиге Н.И. Сташкова в годы ВОв] // Павлоград. ведомости.– 1997.– 3 окт.

 1. Іванисенко А. Старійшина... у двадцять літ: [Герой Радянського Союзу М.І.Сташков – спортсмен, природолюб] // Червона зipкa.– 1974.– 10 серп.

 1. Кордюкова В. Фільм про Сташкова для болгарського екрана // Зоря.– 1983.– 16 квіт.

 1. Ларина Л, Памяти коммуниста: К 70-летию Н.И.Сташкова // Днепров. правда.– 1977.– 3 апр.

 1. Левченко I. Пам’яті славного сина napтії // Зоря.–1977.– 2 квіт.

 1. Мацегора М. Щодня – на передовiй: До 70-річчя з дня народження Героя Рад. Союзу М.І. Сташкова // Прапор юності.– 1977.– 2 квіт.

 1. Миколаенко Н. Во главе невидимого фронта // Днепр вечерний.– 1983.– 4 июля.

 1. Немец Р. Мы были и будем: Сегодня – 80 лет со дня рождения Н.И.Сташкова // Днепров. правда.– 1987.– 2 апр.

 1. Немец Р. Секретар обкому: До 75-річчя з дня народження М.І. Сташкова // Зоря.– 1982.– 2 квіт.

 1. Немчанінова Е. До 70-річчя з дня народження М.І.Сташкова // Укр. іст. журн.– 1977.– № 3.– С.139-141.

 1. Немчанинова Э. Секретарь подпольного обкома (Сегодня исполняется 70 лет со дня рождения Н.И.Сташкова) // Днепров. правда.– 1977.– 2 апр.

 1. Петренко И. Цветы любви и памяти // Днепр вечерний.– 1987.– 2 апр.

 1. Пудла М. Червоний син правди // Червона зірка.–1982.– 1 квіт.

 1. Рябой К.В. 3 високим званиям комуніста: (До 30-річчя від дня загибелі секретаря Дніпропетровського підпільного обкому М.І.Сташкова) // Прапор юності.– 1973.– 25 ciч.

 1. Сарана Н. Верный сын партии: [К 80-летию Н.И.Сташкова] // Днепр вечерний.– 1987.– 2 апр.

 1. Сарана Н. Жил коммунистом. Умер коммунистом: К 70-летию со дня рождения Н.И.Сташкова: [Воспоминания связной ЦК КП(б)У] // Днепр вечерний.– 1977.– 2 апр.

 1. Слободина О. Николай Сташков // Зах. Донбас.– 1999.– 7 січ.

 1. Тутык А. Секретарь подпольного обкома // Вод. транспорт.– 1984.– 23 февр.

 1. Тутык А. Я жил коммунистом: К 75-летию со дня рождения Н.И.Сташкова // Днепров. правда.– 1982.– 1 апр.

 1. Чирва С. та iн. Як вiн – світити! // Прапор юності.–1969.– 26 черв.

САВЧЕНКО ГЕОРГІЙ (ЮРІЙ) ПЕТРОВИЧ

СЕКРЕТАР ДНІПРОПЕТРОВСЬКОГО ПІДПІЛЬНОГО

ОБКОМУ КОМУНІСТИЧНОЇ ПАРТІЇ

 1. Письмо и записки секретаря Днепропетровского подпольного горкома КП(6)У Г.П.Савченко. 19 марта – 21 декабря 1942 г. // Говорят погибшие герои.– 6-е изд. испр. и доп.– М., 1979.– С.134-136.

 1. Савченко Г. Живі у пам’яті народній: Листи секретаря Дніпропетров. підпільного міськкому napтiї Георгія Савченка // Україна.– 1963.– № 9.– С. 7-8.

 1. Савченко Ю. Листи до живих: [Останній лист Ю.Савченка від 19 березня 1942 року] // Спорт. газ.– 1965.– 8 трав.

 1. Савченко Ю. Письмо к родным 19 марта 1942г. // Днепров. правда.– 1945.– 28 окт.

 1. Савченко Г. Это моя жизнь: [Письма и записки руководителя Днепропетров. подлолья] / Публ. И.Ветрова // Юность.– 1964.–№ 6.– С.83-85.

* * *

 1. Биржак Е. Славные реликвии // Днепров. правда.– 1963.– 24 окт.

 1. Вєтров I. Заповіт живим // Biтчизна.– 1967.– № 7.– С. 210–213.

 1. Вєтров I. Листи з підпілля // Під прапором ленінізмy.– 1970.– № 17.– С.56-59.

 1. Вєтров I. Myжність // Рад. Україна.– 1958.– 22 черв.

 1. Вєтров I. Подвиг залишається жити // Старт.– 1967.– № 2.– С. 4-5.

 1. Вєтров I. Розстріляний, але не вбитий // Україна – 1963.– № 9.– С.7-8.

 1. 3 когорти нескорених: [Листи Ю.Савченка] // Прапор юності.– 1978.– 19 серп.

 1. Истомин И. Во имя жизни // Днепров. правда.– 1961.– 21 июня.

 1. Ларионов В. Забвению не подлежит: [Праздник улицы Ю.Савченко, посвященный 60-летию со дня рождения героя] // Днепров. правда.– 1978.– 3 авг.

 1. Лист у майбутне: [До 68-річчя з дня народження Ю.П.Савченка] // Прапор юності.– 1986.– 31 лип.

 1. Литвинов В. Рассказ об одном письме: [О Г.П.Савченко] // Раб. газ.– 1958.– 4 июля.

 1. Мороз В. Навечно в памяти народной: // Днепр вечерний.– 1980.– 31 окт.

 1. Пуппо И. Из племени бессмертных: Сегодня исполняется 60 лет со дня рождения Ю.Савченко //Днепр вечерний.– 1978.– 31 июля.

 1. Сальков Н. И вместо меня будут тысячи: [К 70-летию со дня рождения Г.П.Савченко] // Днепров. правда.– 1988.– 31 июля.

 1. Супрун Ю. Цього не можна забути: [Про Ю.Савченка розповідає зв'язкова підпіл. групи Є.Вишневата] // Дніпров. зоря.– 1993.– 31 серп.

 1. Шаповал I. Його рекомендація: [Про Ю.Савченка] // Зоря.– 1960.– 4 січня.

 1. Шаповал I. Найвища краса – вірність народу // Прапор юності.– 1984.– 4 жовтня.

 1. Шаповал I. Юність героя // Вітчизна.– 1984.– №3.– С.164-167.

* * *

 1. Шатовський О. Розстріляна весна: [Про підпільника В.Нежумирю з с. Балівка Дніпропетр. р-ну.] ] // Зоря.–1998.– 8 трав.

М. ДНІПРОПЕТРОВСЬК

 1. Батурин Е. ОДН: [“Організація друзів народу” – юнац. підпіл. організація] // Славою овіяні: Героїка комсомольських поколінь.– К., 1987.– С. 215-216.

 1. Голосовский И. Когда пылал широкий Днепр.– М.: Госполитиздат, 1962.– 287 с.

 1. Кнышев И.Н., Жигулин В.И., Гаврилов A.M. В тылу врага: [О Днепропетров. подполье и его руководителе Ю.Савченко] // Лицом к огню.– Днепропетровск, 1962.– С. 259-266.

 1. Хомякова Р. Воїни у цивільному.– Дніпропетровськ: Промінь, 1969.– 114 с.

Рец.: Бурлаков С. Сторінки героїки // Прапор юності –1969.– 20 верес.;

Гриценко В. Нескорене містo, нескорені люди // Зоря.– 1969.– 29 серп.;

Кравченко В. У бopoть6i за рідне місто // Нові книги УРСР.– 1969.– № 23.– C. 9-10;

Пупченко В. Люди з безсмертя // Друг читача.– 1969.– 26 серп.;

Сичкарчук В. Убедительно. Емко. Зримо // Днепров. правда.–1969.– 10 июля;

Читанюк Я. // Радуга.– 1970.– № 1.– С. 182-184.

* * *

 1. Асеев Б Торжество правды: [В кинофильме “Хочу верить” глав. героиня – Л.Зайковская, днепропетров. подпольщица] // Днепров. правда.– 1965.– 30 нояб.

 1. Головко Н. Партизанский билет № 2027: [Об Е.И.Логак] // Днепр вечерний.– 1973.– 8 мая.

 1. Гордеев А.Ф. Оружием слова (об антифашист. деятельности молодеж. организации поселка Новые Кодаки г. Днепропетровска в 1941-1943 гг.) // Придніпров. наук. вісник.– 1997.– № 1.– C. 9-11

 1. Демерчаевы находят родину: [О подпольщиках, ассирийцах А. и Т.С.Демерчаевых] // Днепров. панорама.– 1991.– 23 мая.

 1. Долгих А. Непокоренные: [О подпол. борьбе А.С. Демерчаева и его матери] //Днепров. правда.– 1985.– 12 мая.

 1. Дубовик В. Доля Верівського // Зоря.–1991.– 21 черв.

 1. Дубовик В. I листівка зброею була // Прапор юності – I973.– 25 жовт.

 1. Дубовик В. На вулиці Сімферопольській // Зоря.–1991.– 28 серп.

 1. Дубовик В. Комиссар семнадцатилетних: [Отрывки из дневника комиссара Кайдак. подпол. организации ОДН В. Протасевича] // Днепров. правда.– 1983.– 15 нояб.

 1. Дубовик В. Корчагінець з Червоної Чечелівки: [Командир підпіл. групи В.Ларіонов] // Прапор юності.– 1967.– 7 лип.

 1. Дубовик В. Оказали сопротивление // Днепр вечерний.– 1978.– 30 окт.

 1. Дубовик В. Підпілля Букваря: [Про підпіл. школу] // Прапор юності.– 1968.– 8 берез.

 1. Дубовик В. Прописаны навечно // Днепр вечерний.– 1980.– 9 мая.

 1. Дубовик В. У кожному ударі серця: У ці дні виповнюється 40 poків Дніпропетр. комс. антифашист. підпіллю // Прапор юності.– 1981.– 8 груд.

 1. Каменецкая Е. Мои товарищи – герои: [И.Дементьев и Б.Сондак – члены подпол. горкома] // Днепр вечерний.– 1983.– 21 окт.

 1. Каменецкая Е. Рядовой подпольного горкома: [О комсомольце И.Дементьеве, члене Днепропетров. подпол. горкома партии] // Днепр вечерний.– 1985.– 5 окт.

 1. Клочко И. Подвигу жить! // Днепров. правда.– 1970.– 12 мая.

 1. Колядинская Т. Ей обещали 25 лет лагерей как изменнице родины…: [Об Л.И. Котляревской, помогавшей подпольщикам в период оккупации] // Наше місто.– 2000.– 6 трав.

 1. Константинов Ф. Подпольщики // Днепров. правда.– 1946.– 25 окт.

 1. Ліпкін Ю. Герої не знають страху: [Про В.М.Мараховського – керівника підпілля] // Дніпров. правда, – 1964.– 20 лют.

 1. Ліпкін Ю. Два напружені роки: [Група підпільників під керівництвом В.М.Мараховського в Ленін. p-ні] // Дніпро вечірній.– 1972.– 7, 8, 9 серп.

 1. Логак-Демина Е. Неуловимая 15: [Воспоминания участницы борьбы] // Днепр вечерний.– 1984.– 29 сент.

 1. Манько В. На семи вітрах: [Про В.М.Мараховського] // Рад. Україна.– 1964 – 4 листоп.

 1. Марчишина 3 Передай товаришеві!..: [Про комс. підпілля] // Зоря.– 1976.– 28 лют.

 1. Маханова О. Партизанка Аня: [О партизанке А.Бовкуновой] // Днепр вечерний.– 1999.– 8 мая.

 1. Мацегора М. Сторінки безсмертя: [Про учасників підпілля Ю.Савченка, Д.Кулакову та ін.] // Кадри металургії.– 1965.– 11, 18 груд.

 1. Москалейчик Ф. Партії 6ійці: [3 істopії підп. оpraнiзaції] // Зоря.– 1961.– 23 черв.

 1. Надеева Е.Я. "Если б мы боялись, то и немца бы не прогнали": [Вспоминает подпольщица. Называет возможное место расположения немецкого гестапо] // Вісті Придніпров'я.– 2003.– 8 трав.– C. 3.

 1. Півненко А., Тутик А. Орлята: [Про юних підпільників у Червоногвард. р-ні] // Прапор юності.– 1964.– 4, 7, 9, 11 жовт.

 1. Півненко А., Тутик А. У влади орлиної орлят мільйонн: [Про підпільників О.Бредихіна, Є.Пирогова, Ю.Печковського, М.Говоруна, Г.Невельського, П.Калінкіиа] // Прапор юності.– 1965.– 12 верес.

 1. Пименов В. Комсомольцам – подпольщикам: [О подпол. группе Е.Пирогова] // Днепр вечерний.–1961.– 20 нояб.

 1. Пуппо И. Человек из легенды: [О В.А.Меркулове – организаторе подпольной группы] // Днепр вечерний.– 1973.– 24 окт.

 1. Санін В Подвиг міста: [Спогади учасників підпілля] // Прапор юності.– 1965.– 28 квіт.

 1. Сapaнa Н. Мужність нескоренних: [Пpo жінок-учасників підпілля] // Дніпров. правда.– 1964.– 8 берез.

 1. Синяков В., Тутик А. “Я – “Дніпро”, переходжу на прийом”: [Про учасницю підпілля розвідницю Н.Сердечкіну] // Прапор юності.– 1965.– 9 трав.

 1. Суворов P. Bipність: [Пpo підпільника з с. Стаpi Кодаки О.Д.Дев’ятку] // Зоря.– 1972.– 2 квіт.

 1. Тимошенко А. Нас водила молодость: [Воспоминания бывшего руководителя Кайдак. подпол. комс. орг.] // Днепр вечерний.– 1987.– 8 нояб.

 1. Тимошенко А. Пам’ятають Україна i Молдавія: [Про В.Рожкова, члена Кайдацької підп. opraнiзauії] // Прапор юності.– 1967.– 11 серп.

 1. Тимошенко А. Этот день мы приближали как могли: [Воспоминания руководителя Кайдак. подпол. комс. opr.] // Днепр вечерний.– 1988.– 18 мая.

 1. Ткачук М. Народні месники: [Пpo Дніпропетров. підпільний міськком napтії] // Дніпров. зоря.– 1985.– 7 трав.

 1. Ткачук М. Поки живий – не відступлю: Докум. нарис: [Про підпіл. орг. Юрія Савченка в Дніпропетровську] // Дніпров. зоря.– 1973.– 25, 29 верес.

 1. Тубілець В. Смерть скорилась вічності: [В Білорусії знайдено могилу кайдацького підпільника В.Гудзикевича] // Прапор юності.– 1969.– 12 серп.

 1. Тутик А. Вони боролися поруч // Прапор юності.– 1966.– 21, 23, 25 верес.

 1. Тутык А. Отважный подпольщик: Их именами названы улицы: [О подпольщике В. Ларионове] // Днепр вечерний.– 1981.– 5 июня.

 1. Тутик А., Пуппо I. Легенда живе поруч: [Про В.А.Меркулова – одного з організаторів i керівників підпілля] // Прапор юності.– 1967.– 20 груд.

 1. Фаримец А. Удивительный человек: [О подпольщике-еврее Борисе Сондаке и его работе в оккупированном Днепропетровске] // Ткума.– 2003.– № 4.– C. 4.

 1. Филиппов С. Возвращение: [О подпольщице Н.А.Иваниной] // Днепров. правда.– 1967.– 30 марта.

 1. Ципко К. Герой підпілля: Сторінки з icтopії Дніпропетров. підпілля 1941-1943 рр. // Зоря.– 1945.– 8 июля.

 1. Цурканов Г. Рассказывают непокоренные // Днепров. правда.– 1963.– 28 апр.

 1. Цурканов Г. Солдаты без мундиров: [Про М.А.Баку та його матір] // Днепров. правда.– 1966.– 20 марта.

 1. Чайковська А. Боєць завжди боєць: [Про Запорожець B.A.] // Дзержинець.– 1971.– 7 лип.

 1. Щипицина Е. Непокоренные: [О подпольщиках Днепропетровска во главе с Ю.Савченко] // Днепр вечерний.– 1973.–12 июня.

ДУСЯ І ВОЛОДЯ КУЛАКОВИ

 1. Кулик А. Непобежденная // Трибуна металлурга.– 2001.– 16 февр.

 1. Левіт А. Ім’ям її дітей // Прапор юності – 1971.– 10 лип.

 1. Львовский М. Девушка и смерть: Очерк // Днепр вечерний.– 1977.– 15 марта.

 1. Сягайло И. Двое из семьи Кулаковых // Днепров. правда.– 1968.– 16 июля.

 1. Ткачук М. Діти Олени Кулаковой // Дніпров. зоря.– 1970.– 26 трав.

ІГОР КЛЮЄВ

 1. Охомуш К. Ігор Клюєв // Славою oвіянi: Героїка комс. поколінь.– К., 1987.– С. 205-206.

* * *

 1. Вусик О. Доспівай його мужню пісню // Прапор юності.– 1964.– 31 трав.

 1. Закута П. Обов’язок перед совістю // Молодь України.– 1966.– 30 січ.

 1. Клюева П.С. Он был патриотом: [Беседа е матерью подпольщика И.Клюева] / Записала Н.Сарана // Днепр вечерний.– 1979.– 14 дек.

 1. Мороз В. Навечно в памяти народной // Днепр вечерний.– 1980.– 21 нояб.

 1. Охомуш К. I знову в строю // Прапор юності.– 1983.– 25 жовт.

 1. Охомуш Е. И сегодня в строю // Днепр вечерний.– 1983.– 24 сент.

 1. Филипчук В. Непокоренный // Днепр вечерний.– 1978.– 2 февр.

ЯКІВ САМАРСЬКИЙ

 1. Бурейко Г. Пароль Якова Самарського // Зоря.– 2000.– 4 берез.

 1. Пименов В. Из когорты непокоренных: Из блокнота краеведа: [Об Я.Самарском] // Днепр вечерний.– 1981.– 8 авг.

 1. Пименов В. Отважный подпольщик: [О Я.А.Самарском, именем которого названа ул. Приказная] // Днепр вечерний.– 1978.– 31 авг.

АМУР-НИЖНЬОДНІПРОВСЬКИЙ РАЙОН М. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

 1. Батурин Е. Випробування на віpність // Славою овіяні: Героїка комсомольских поколінь.– К., 1987.– С. 218-220.

 1. Дубовик В. Девятнадцатая весна: [О П.Соколове и Г.Андрусенко, подпольщиках Амур-Нижнеднепров. подп. организации] // Нам не забыть вас, ребята! – M., 1970.– С.94-108.

 1. Дубовик В. Присязі вірні: Докум. повість.– К.: Політвидав України, 1979.– 192 с.

Те ж.– Дніпропетровськ: Промінь, 1969.– 231 с.

Рец.: Пупченко В. Естафета беэсмертя // Прапор юності.–1969.– 11 груд.;

Селезнев М. Тысяча и один шаг // Днепров. правда.– 1970.– 15 июня;

Якименко Ю. Правда и домыслы // Днепр вечерний.– 1980.– 7 июля;

Ковалева Я. Присяге верны // Днепр вечерний.– 1981.– 23 дек.

 1. Дубовик В.Е. Смерть побеждают сообща: Очерки.– Днепропетровск: Промінь, 1966.– 244 с.

Рец.: Штейн М. Славное племя комсомольское // Днепров. правда.– 1966.– 9 февр.

* * *

 1. Акимов А. Пришлите просто открытку // Днепров. правда.– 1970.– 16 авг.

 1. Батурін С. До останнього подиху // Прапор юності.– 1984.– 13 листоп.

 1. Бородин А. Нас вели коммунисты: [Воспоминания подпольщика, партизана отряда им. Ворошилова] // Днепров. правда.– 1974.– 10 окт.

 1. Володин Д. Медалі “За відвагу” – відважним // Прапор юності.– 1967.– 29 жовт.

 1. Выблая Л. Бессмертие: [Об участниках подполья] // Днепров. правда.– 1965.– 21 февр.

 1. Годик С. Балада про весну: [40 років з дня розстрілу учасників комс. антифашист. підпілля] // Прапор юності.– 1963.– 24 лют.

 1. Дубовик В. Дві долі, як дві легенди: [Про Н.В. i С.С.Дуктових, учасників підпілля] // Прапор юності.– 1975.– 1 ciч.

 1. Дубовик В. До останнього подиху // Молодий ленінець.– 1961.– 7 трав.

 1. Дубовик В. Друге життя Павлика Соколова: [Уривок з книги “Смерть побеждают сообща”] // Машинобудівник.– 1966.– 10 берез.

 1. Дубовик В. Закохані в тебе своєю любов’ю: [Про П.Соколова, Г.Андрусенко, В.Сухотеплого] // Прапор юностi.– 1974.– 18 жовт.

 1. Дубовик В. Не забути нам їx імена // Молодий ленінець.– 1959.– 6 берез.

 1. Дубовик В. Нескорена: [Про кер. ред. групи В.К.Ілляшевську] // Прапор юності.– 1970.– 12 груд.

 1. Дубовик В. Павликова получка // Прапор юності.– 1963.– 13 листоп.

 1. Дубовик В. Реликвии подпольщиков: [О В.Панютине] // Днепров. правда.– 1970.– 8 янв.

 1. Дубовик В. Спасибі, мамо!: [Про М.Вахауз] // Прапор юності.– 1971. 6 берез.

 1. Дубовик В. У Вітчизни ти завжди солдат // Прапор юностi.– 1971.– 25 груд.

 1. Дубовик В. Улицы рассказывают // Днепров. правда.– 1962.– 25 нояб.; 1963.– 27 янв.

 1. Кеменов Н. Имени героев // Днепров. правда.– 1963.– 24 окт.

 1. Мороз В. Навечно в памяти народной // Днепр вечерний.– 1980.– 28 нояб.

 1. Павленко В. Непокоренные // Днепр вечерний.– 1965.– 8 апр.

 1. Панютина О.П. Іменем матерів: Лист матері: [підпільника В.Панютіна] // Прапор юності.– 1965.– 5 верес.

 1. Панютіна О.П. Передай привіт комсомолу: [Розповідь матері про сина В.Панютіна] // Прапор юності.– 1969.– 29 трав.

 1. Пименов В. Бесстрашной учительнице: [Участница днепропетр. антифашист. подполья В.К.Илляшевская] // Днепр вечерний.– 1981.– 22 дек.

 1. Пименов В. Нижнеднепровскому подпольщику: Из блокнота краеведа: [О В.М. Литвиненко] // Днепр вечерний.– 1981.– 11 сент.

 1. Пименов В. Отважная подпольщица: Из блокнота краеведа // Днепр вечерний.– 1981.– 4 сент.

 1. Пименов В. Пионеру – герою: [Антифашист А.Мирошниченко из Нижнеднепров. СШ № 86] // Днепр вечерний.– 1981.– 11 дек.

 1. Семак О. А нужно было пережить и выжить // Днепр вечерний.– 1993.– 23 окт.

 1. Торчишник Є. Вiн був героєм: [Про В.Панютіна] // Дніпров. правда.– 1964.– 22 берез.

ГАЛИНА АНДРУСЕНКО

 1. Вмерти стоячи // Славою овіяні: Гepoїкa комсомольських поколінь.– К., 1987. – С. 220-222.

Про члена Амур-Нижньодніпров. підпілля Г. Андрусенко.

* * *

 1. Дубовик В. Вулиця її безсмертя: [Про Г.Андрусенко] // Прапор юності.– 1970.– 7 листоп.

 1. Дубовик В. Джерела мужності: [Про Г.Андрусенко] // Прапор юності.– 1963.– 13 груд.

 1. Дубовик В. От корчагинской искры: [О Г.Андрусенко] // Днепров. правда.– 1981.– 5 апр.

 1. Хловновин М. Галина: Повесть-воспоминание: [О Г.Андрусенко. Есть фото 1989 года.] // Днепр вечерний.– 1983.– 20 окт.

 1. Чемерис О. Сказания про Галку – профессора: [Про Г.Андрусенко – члена Амур-Нижньодніпров. підпільної орг.] // Прапор юностi.– 1983.– 18 січ.

ДІЯЛЬНІСТЬ МЕДИКІВ М. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

Див. також: №№

 1. Гусарова Т.Н. Воины в белых халатах: Докум. повесть.– Днепропетровск: Промінь, 1985.– 102 с.: ил.

То же.– 2-е изд., доп. и перераб.– 1989.– 142 с.

Рец.: Гамольский Л. Шли в бой медики // Днепр вечерний.– 1985.– 21 февр.

 1. Мурманцева B.C. Советские женщины в Великой Отечественной войне.– М.: Мысль, 1974.– 272 с.

Про керівника підпільної групи мед. npaцiвників Дніпропетровська О.Г.Попкову – С. 250.

 1. О героических подвигах медиков [Попковой Е.Г., Романовой Г.Е., Сотской З.А., Жуковой А.] // 50 лeт Днепропетровского медицинского института.– К.: Здоров’я, 1967.– С. 354-361.

* * *

 1. Гусарова Т. Аня – партизанка: [Об участнице подпол. группы медиков больницы им. Мечникова А.Ф. Шаль] // Днепр вечерний.– 1985.– 28 сент.

 1. Гусарова Т. Воины в белых халатах: Дoкументальная повесть // Днепр вечерний.– 1981.– 2, 3, 6, 10, 13, 16 апр.

 1. Гусарова Т. История одной операции: [Д-р мед. наук, профессор М.Е.Демко в условиях оккупации делал операции на сердце] // Днепр вечерний.– 1984.– 7 мая.

 1. Гусарова Т. Он погиб на посту: [Врач больницы им. Мечникова П.Ф.Чангли-Чайкин] // Днепр вечерний.– 1978.– 5 сент.

 1. Гусарова Т.Н. По следам подвига: [О Е.Г.Попковой] // Днепр вечерний.– 1978.– 17 нояб.

 1. Лебедева 3. Сльозами радості зустріли: [Лікар-невропатолог розповідає про підпільну роботу в лікарні ім. Мечникова] // Прапор юності – 1983.–25 жовт.

 1. Львовский М. Цветочница Лена: [Е.Г.Зубарева добывала медикаменты для военнопленных] // Правда Украины.– 1966.– 30 дек.

 1. Мусиенко В. Непокоренные: [Об участнице подпол. группы больницы им. Мечникова Л.К.Олейниковой] // Днепров. правда.– 1975.– 8 марта.

 1. Немчанинова Э. Жизнь во имя жизни: [О враче-хирурге A.П.Лешко] // Днепр вечерний.– 1977.– 4 мая.

 1. Орлик Ю., Головінов Ю. Вартові життя: Слідами героїв: [Про діяльність лікарів інфекц. лікарні] // Прапор юності.– 1963.– 21, 23, 26, 30 черв.; 3, 7, 10 лип.

 1. Петренко В. Випускники ДМІ – підпільники // Відмінник навчання.– 1975.– 13 січ.

 1. Пробачай В. Непокоренные: [О борьбе подпольщиков обл. психоневролог. больницы] // Днепров. правда.– 1983.– 30 нояб.

 1. Русакова Л. Подвиг лікаря: [Про керівника підпіл. групи лікарів інфекц. лікарні Е.Г.Попкову] // Зоря.– 1969.– 19 берез.

 1. Фідчунова М. Покликання пам'яті: [Про медиків інфекц. лікарні № 1] // Молодь України.– 1965.– 25 черв.

М. ДНІПРОДЗЕРЖИНСЬК

Див. також: №№

 1. Ктитарев М.М. Двобій: Докум. повість про нескорених.– 2-е вид., доп. i пepepoб.– Дніпропетровськ: Промінь, 1989.– 198 с.

Те ж.– 1985.– 206 с.

 1. Фомкин А. Прометей: Ист.-краевед. очерк.– Днепропетровск, 1963.– 58 с.

Дніпродзержин. підпілля – С. 41-50.

* * *

 1. Бєляєв В. Гнів незримих рук // Прапор.– 1965.– № 4.– С.12-16.

 1. Беляев В. Нескорене місто: [Про підпільників на з-ді ім. Дзержинського] // Дзержинець.– 1965.– 4, 5 трав.

 1. Говеля I. Hecкоpeнi: [Спогади члена підп. міськкому пapтiї] // Дніпров. правда.– 1963.– 24 жовт.

 1. Головченко М. Прапор над містом: [Про підпіл. орг.] // Дзержинець.– 1984.– 1 груд.

 1. Гордеев А. Вопрос важный – действуйте: [О комсомол. подполье] // Мегаполис Украины.– 1996.– 6 мая.

 1. Гордеев А. Лишь 22 строки: [История подполья в 1941-43 гг.] // Мегаполис Украины.– 1996.– 21-27 черв.

 1. Гордєєв А. Підпільники діяли самостійно: [Історія створення та діяльності Дніпродзерж. підпілля] // Зоря.–1998.– 24 жовт.

 1. Дементьєв I. Мужність: [Док. повість] // Прапор юності.– 1987.– 22, 24, 29 верес; 1, 3, 7, 10, 20 жовт.

 1. Дементьєв I. Незабудка: [Докум. оповідання про підпільну групу “Червоне коло”] // Прапор юності.– 1982.– 18 листоп.

 1. Долгих А., Кривцов К. Неуловимый “Сокол”: Докум. повесть // Физкультура и спорт.– 1966.– № 5.– С. 4-5.

 1. Ильяшенко Ю. По следам героя: [Из биогр. подпольщика Х.Карабакирова] // Простор.– 1960.– № 10.– С. 62-76.

 1. Калниш Т. 3 племені молодогвардійців // Дзержинець.– 1987.– 10 квіт.

 1. Клименко А. Ціною життя // Дзержинець.– 1964.– 25 жовт.

 1. Косолапов В. Сторінки героїчного підпілля // Дзержинець.– 1979.– 5 верес.

 1. Крюкова Е. Вспоминают участники подполья // Знамя Дзержинки.– 1993.– 23 окт.

 1. Ктитарев М. Слово про нескорених: Докум. повість // Дзержинець.– 1982.– 3 лип.

 1. Кугель Г. Форвард із “Сокола”: [Історія підпіл. роботи дніпродзержин. футбол. команди] // Дзержинець.– 1979.– 27 листоп.

 1. Матюшенко Б. Ательє на проспекті: [У фотоательє в 1941-1942 р. підпільники слухали повідомлення інформбюро] // Зоря.– 1984.– 7 квіт.

 1. Стоянов Л., Циганок Н. Прокатники не підкорилися: [Уривок з повісті про дніпродзерж. підпілля] // Дзержинець.– 1977.– 19 лист.

* * *

 1. Беляев В. Він був готовий до подвигу: [Про А.М.Грушевських – учасника підпілля] // Дзержинець.– 1987.– 29 листоп.

 1. Беляев В. Ім’я на граниті: Пізнай свій край: [Прo учасника підпілля А.М.Грушевських] // Зоря.– 1988. – 13 сент.

 1. Бєляєв В. Підпільники: [Про А.Грушевських та його соратників] // Зоря.– 1991.– 4 черв.

 1. Васильєв I., Циганок Н., Каніболоцький В. Солдат революції: [Про учасника парт. підпілля I.M.Харитонова] // Дзержинець.– 1977.– 3 лип.

 1. Вот что просили они передать: [Говорят руководители подполья К.Ф.Ляудис, А.П.Караванченко и Герой Сов. Союза А.И.Негода] // Днепров. правда.– 1965.– 9 мая.

 1. Дементьєв I. Юнці ішов шістнадцятий...: [Про В.К.Гулякевич] // Прапор юності.– 1982.– 18 лют.

 1. Львівський М. Хлопчики наші: Нарис: [Про юних месників] // Зоря.– 1967.– 22 груд.

 1. Михалков М. "Любой из нас достоин романа": [О себе рассказал брат поэта С.Михалкова, автор книги "В лабиринтах смертельного риска", писал под псевдонимом М.Андронов, был в руководстве лагерного подполья в Днепродзержинске, работал в немец. госпитале] // Журналист.– 2000.– № 12.– C. 58-60.

 1. Подзерко И. Увековечить память Полины Светельской: [О подпольщице, похороненной у монумента "Прометей"] // Знамя Дзержинки.– 1999.– 17 февр.

 1. Цыганок Н. Это ваш день, бойцы невидимого фронта!: [О ветеранах-партизанах, работниках меткомбината им. Дзержинского] // Знамя Дзержинки.– 2002.– 21 сент.

 1. Чайковская А. История военных лет: [О М.С.Иванченко, сохранившей в годы войны металл з-да им. Дзержинского] // Знамя Дзержинки.– 1970.– 25 июля.

 1. Шапличенко Н. Сім’я Лук’янових: [Про учасників Дніпродзержин. підпілля О.М.Лук'янова, Л.О.Лук’янову, В.О.Лук’янову, Г.М.Лук’янову, М.Захарову, П.Капліна, В.Сорошнова, В.Лук’янова, Н.Лук’янову] // Прапор юності.– 1975.– 23 серп.

К.ФЛЯУДІС

СЕКРЕТАР ДНІПРОДЗЕРЖИНСЬКОГО ПІДПІЛЬНОГО

ГОРКОМУ КОМУНІСТИЧНОЇ ПАРТІЇ

Див. також: №№

 1. Головко В. Славне ім’я: [Про кер. підпілля К.Ф.Ляудіса] // Зоря.– 1982.– 4 квіт.

 1. Кривцов К., Долгих А. Почетный гражданин: [О секретаре Днепродзерж. подп. горкома партии К.Ф.Ляудисе] // Днепров. правда.– 1965.– 23 окт.

 1. Ляудис К.Ф. Нескорене місто: [Спогади секретаря Дніпродзержин. підпіл. комітету КП України] // Дзержинець.– 1970.– 26, 27 груд.

 1. Почетный гражданин Днепродзержинска: [О К.Ф.Ляудисе, секретаре подп. горкома] // Правда Украины.– 1965.– 30 нояб.

 1. Стецюк Б. Товарищ Ляудис: [О секретаре Днепродзерж. подпол. горкома] // Днепр вечерний.– 1982.– 17 мая.

 1. Шевцов Г. Почесний громадянин Дніпродзержинська: [Про К.Ф.Ляудіса, секр. підпільного міськкому] // Дзержинець.– 1982.– 7 квіт.

КРИВИЙ РІГ. КРИВОРІЗЬКИЙ РАЙОН

 1. Демиденко П.М. Загін нескорених: Докум. розповідь про Криворізьке молодіжне підпілля.– Дніпропетровськ: Промінь, 1987.– 215 с.

Те ж.– 1966.– 75 с.

Днепропетровская обл.– С. 41, 83, 87,100, 125, 137, 200, 230, 311, 316, 330, 341, 343, 344, 366, 368, 374.

 1. Миколаєнко М. До сходу сонця: Повість.– Дніпропетровськ: Кн. вид., 1963.– 397 с.

Про комс. підпілля Кривого Рогу в складі М.Решетняка, Г.Романової, А.Жовтухи, М.Ходича, О.Щербака

* * *

 1. В’язовська Н. Збережемо навіки // Черв. гірник.– 1977.– 4 січ.

 1. В’язовська Н. Нескорені: [Про юних месників групи М.Решетняка] // Черв. гірник.– 1979.– 15 груд.

 1. В’язовська Н. Пам’ятаемо!: [Про підпільну комс. молодіж. орг. в с. Довгинцевому] // Черв. гірник.– 1982.– 2 лип.

 1. В’язовська Н. Розстріляні на світанку: [Про молодіжне підпілля під керівництвом В.П.Козиненка на ст. Довгинцеве] // Черв. гірник.– 1972.– 7лип.

 1. Гаврилов Б. Літа дівочі // Черв. гірник.– 1963.– 17 верес.

 1. Гордеев А.Ф. С верой в победу: [О подпол. организации «Дзержинец» Кривого Рога в 1942-1943 гг.] Придніпров. наук. вісник.– 1997.– №7.– С. 32-34.

 1. Демиденко П. Подвиг заради життя: [Спогади члена антифашист. групи “Дзержинець” на Криворіжжі] // Кадри – селу.– 1991.– 7 трав.

 1. Демиденко П. Частівки у листівках: [Уривок з кн. про криворіз. підпільників] // Прапор юності.– 1984.– 21 лют.

 1. Игнатьев И. Непокоренные // Днепров. правда.– 1969.– 17 окт.

 1. Криворізька зоря. Партизанські рейди. Об’єднаними загонами // Черв. гірник.– 1984.–20 жовт.

 1. Криштоп В. У підпіллі: [Спогади підпільниці про боротьбу у Довгінцевому під керівництвом Ф.П.Конюшка] // Черв. гірник.– 1985.– 6 лип.

 1. Криштоп В. Я вас ніколи не побачу, я вас ніколи не забуду...: [Спогади учасниці підпілля] // Прапор юності.– 1986.– 20 лист.

 1. Ласа 3., Пісна Н. Народ чинив рішучий опір // Черв. гірник.– 1994.– 26 квіт.

 1. Лубський О Народні месники: Докум. повість про підпільників Криворіжжя // Черв. гірник.– 1968.– 7, 8 черв., 27 лип., 11 верес., 2 жовт., 6 листоп; 1969.– 11 черв., 14 груд.; 1970 – 1 січ., 26 верес.

 1. Михайлова Л. Пам’яті підпільників: Урок мужності // Черв. гірник.– 1984.– 19 верес.

 1. Народні месники // Черв. гірник.– 1984.– 16 верес.

 1. Ногін П. Вічний вогонь: Докум. повість про криворіз. підпільників // Черв. гірник.– 1971.–11, 18 лип.

 1. Осипов А. Ради счастья на земле: [О подпол. молод. организации] // Учит. газ.– 1962.– 15 нояб.

 1. Осташевська В.І. Ми були Радянською владою / Записала А.Піддубна // Шахтар Кривбасу.– 1990.– 8 лют.

 1. Панова М. Пам'ять серця: [Про В.І.Косигіна із Тернів. р-ну, члена групи партизан-підпільників, що діяла з лютого 1942 по жовтень 1943 року в р-ні рудника ім. Р.Люксембург] // Черв. гірник.– 2001.– 20 лют.

 1. Писная Н.Б. ...Остались неизвестными // Металлург.– 1992.– 15, 22 февр.

 1. Прокопенко С. Криворожские антифашисты // Коммунист Кривбасса.– 1999.– 6 мая

 1. Резницький А. Безсмертя: [Про подвиг комсомольців-підпільників] // Прапор юності.– 1984.– 18 берез.

 1. Резницкий А. Живут традиции героев: [Комс. подполье] // Радио.– 1962.– № 6.– С.11-12,

 1. Резницький А. Криворізькі молодогвардійці: [Про підпіл. орг., створену в 1941 р. учнями криворіз. школи № 15] // Зоря.– 1978.– 28 жовт.

 1. Сакевич В. Великая Отечественная и Криворожье // Шахтар Кривбасу.– 1995.– 1 лип.

 1. Толстоп’ятенко О. Їм було по сімнадцять: [Про подвиг юних патріотів – антифашистів Криворіжжя] // Прапор юності.– 1983.– 17 верес.

 1. Толстоп’ятенко О. Криворізькі молодогвардійці // Прапор юності.– 1985.– 14 берез.

 1. Тутик А. Брати по зброї: [Криворіз. підпілля] // Прапор юності.– 1967.– 1 листоп.

 1. Тутик А. Вони не могли інакше: [Про діяльність антифашист. підпіл. групи азербайджанців на Криворіжжі] // Черв. гірник.– 1982.– 6 листоп.

 1. Удовенко Л. Вони не скорилися: Назустріч 60-річчю ВЛКСМ: [Про підпіл. комс. мол. групу під керів. М.Решетняка, м. Кривий Ріг] // Черв. гірник.– 1978.– 17 верес.

 1. Ципушкін Є. Квіти героям: [Пам’яті криворіз. молодогвардійців] // Прапор юності.– 1972.– 13 лип.

 1. Цыпушкин Е. Несломленные: [О подпольщиках Кривого Рога] // Комс. знамя.– 1972.– 5 сент.

 1. Шаповалова Л. Криворізькі підпільники // Сіл. трудівник.– 1989.– 9 трав.

 1. Шевченко В. Були ми комсомольцями: [Про комс. підпілля] // Черв. гірник.– 1984.– 13 лют.

 1. Шевченко В. Месники: Героїчне підпілля // Черв. гірник.– 1985. 12 трав.

* * *

 1. Ахматов С. Григорий Петренко, коммунист: [О комиссаре подпол. комс. группы Ф.Головацкого, ст. Долгинцево] // Днепров. правда.– 1970.– 27 мая; 9 июня.

 1. Басс Ф. Юная партизанка: [О Л. М. Усик-Климук; Ингулец. орг.] // Днепров. правда.– 1968.– 16 июля.

 1. Борщова Є. Трагедія Михайла Пронченка: [Про творчість поета з Кривого Рогу, розстріляного фашистами] // Черв. гірник.– 1998.– 24 верес.

 1. Вулиця Козаченка: [Про керівника підпільної орг. Ю.М.Козаченка, на честь якого названа вулиця у місті] // Черв. гірник.– 1984.– 28 січ.

 1. В’язовська Н. Тася Буряченко // Черв. гірник.– 1975.– 8 жовт.

 1. Демиденко П. Брат: [Про І.Демиденка, криворіз. підпільника] // Зоря.–1989.– 9 трав.

 1. Долгих А. Символ немеркнущей дружбы: [Об антифашисте Отто Брозовских, сохранившем знамя криворожан в годы оккупации] // Днепров. правда.– 1979.– 22 апр.

 1. Епельман M. Через сорок три роки: [Сiм’я Гальченків в 1943 р. переховувала рад. солдата] // Зоря.– 1987.– 4 квіт.

 1. Іваненко I. Навіщо золото, коли з нього кайдани: [Про членів комс. підпіл. орг. М.Решетняка м. Кривого Рогу Г.Романову, М.Ходича, А.Жовтуху, К.Біловеж, О.Щербак, М.Темченка, А.Щербака, Л.Малорай, Л.Голубєву, М.Кльонуш] // Прапор юності.– 1974.– 13 черв.

 1. Кайстренко В. Я безмежно люблю Батьківщину: [Про підпільницю Т.Буряченко] // Зоря.– 1989.– 13 січ.

 1. Кожакіна-Педосюк К. Мої брати: [Г. і М. Кожакіни] // Черв. гірник.– 1988.– 30 серп.

 1. Козаченко М. Брати Козаченки: [Про подвиг керівника підпіл. антифашист. групи Ю.М. Козаченка та його братів] // Черв. гірник.– 1985.– 11 верес.

 1. Лубський О. Шляхами тернистими: [Про криворіз. підпільницю В.Шевченко] // Сіл. трудівник.– 1973.– 21, 28 лип., 4, 11, 18 серп.; 1974.– 22 серп., 24 серп., 29 серп.

 1. Петренко Г. Перша зброя: [Про криворіз. підпільників Ю.Хренюхіна, Ф.Головацького та Івана (прізвище невідоме)] // Черв. гірник.– 1975.– 9 трав.

 1. Петренко Г. У 16 хлоп’ячих років: [Про криворіз. підпільника А.Силаєва] // Черв. гірник.– 1975.– 29 квіт.

 1. Платонов А. Його лінія фронту: [Про А.С.Чумаченка та його дружину Г.О.Чумаченко – криворіз. підпільників] // Черв. гірник.– 1972.– 9 трав.

 1. Поліщук Л. Нескорені: Рівняння – на подвиги батьків: [Спогади про антифашист. діяльність в Кривому Розі В.М.Криштоп] // Черв. гірник.– 1978.– 25 черв.; 2 лип.

 1. Поліщук Л. Пам’ятай, земле, їх імена; Докум. розповідь про криворіз. підпільників // Черв. гірник.– 1977.– 29 трав.; 5, 12, 19, 26 черв.; 3, 10, 17, 24 лип.; 1978.– 15 квіт.

 1. Поліщук Л. Як спалахи зірки: [Про юних підпільників] // Черв. гірник.– 1984.– 25 берез.

 1. Ткаченко Н. Дерзость: [О герое подполья А.Н.Симанько] // Сов. автомобилист.– 1974.– 11 окт.

 1. Чутка В. Ватажок підпільників: [Про П.Ю.Щербака – керівника довгінцев. групи нар. месників] // Черв. гірник.– 1972.– 30 січ.

 1. Криворожские молодогвардейцы: [О героях подполья] // Новини району.– 1995.– №3-4.– трав.

 1. Шевченко В. На краю безодні: [Про підпільників, родину Чумаченків та лікаря І.Новопольського] // Черв. гірник.– 1984.– 20 жовт.

ІВАН ДЕМИДЕНКО

ТА КОМСОМОЛЬСЬКО-МОЛОДІЖНА ГРУПА „ДЗЕРЖИНЕЦЬ”

 1. Гордеев А.Ф. С верой в победу (о подпольной комсомольской организации г. Кривого Рога "Дзержинець" 1942-1943 гг.) // Придніпров. наук. вісник.– 1997.– № 7.– C. 32-34

 1. Демиденко I. Вірші Івана Демиденка: [Учасника криворіз. підпілля] // Зоря.– 1985.– 9 трав.

 1. Демиденко I.М. Розстріляна поезія: [Вірші поета – керівника підпіл. комсомол.-молодіж. групи “Дзержинець”] // Прапор юності.– 1990.– 12 трав.

 1. Демиденко П. Брат: [Про I.Демиденка] // Зоря.– 1989.– 9 трав.

 1. Демиденко П.. Воїн і поет: [Про I.Демиденка] // Зоря.– 1990.– 18 квіт.

 1. Демиденко П. Друкарська машинка: Докум. повість: [Про підпіл. комс. групу “Дзержинец”] // Прапор юності.– 1984.– 24 лип.

 1. Демиденко П. Подвиг в ім’я Батьківщини: [Про I.Демиденка] // Днепров. правда.– 1964.– 9 янв.

 1. Демиденко П., Гордєєв А. Нескорені дзержинці: [Комс. підпільна трупа ”Дзержинець” діяла на руднику ім. Дзержинського] // Прапор юності.– 1982.– 23 жовт.

 1. Демиденко П.М., Фуклева Н.П. Нескорений: [Про керівника підпільної групи “Дзержинець” з Кривого Рога І.Демиденка] // Черв. гірник.– 1984.– 18 січ.

 1. Демиденко П. Валя, Валентина: Докум. повість: Присвячена В.Бузько – юній підпільниці, учасниці багатьох антифашист. акцій “Дзержинця” // Прапор юності.– 1985.– 13, 15, 17 серп.

 1. Набока Т. Роковий день: [Про І.Кожакіна, підпільника з антифашист. группи "Дзержинець"] // Черв. гірник.– 1998.– 20 серп.

 1. Поліщук Л. Криворізькі месники: [Про криворіз. підпільну молодіж. групу “Дзержинець”] // Черв. гірник.–1978.– 28 січ., 5, 12 лют.

 1. Сінгірцов В. Нескорене підпілля: [Спогади кер. підпіл. групи Криворіз. рудника ім. Дзержинського] // Черв. гірник.– 1984.– 22 лют.

 1. Слово про мужність: [І.М.Демиденко організував і очолив підпільну комс.-молодіж. антифашист. групу “Дзержинець”, на руднику ім. Дзержинського у Кривому Розі] // Прапор юності.– 1983.– 12 листоп.

 1. Чуваева В. "Дзержинцы": [Об антифашист. молодежн. подпол. группе "Дзержинец"] // Металлург.– 2002.– 13-19 сент.

 1. Щипко Л. Земля у вогні: [Про діяльність підп. групи “Дзержинець” у Кривому Розі] // Черв. гірник.– 1961.– 22 лют.

М. НІКОПОЛЬ. НІКОПОЛЬСЬКИЙ РАЙОН

 1. Грибовський В., Кікоть М. Біля моря Каховського.– Дніпропетровськ: Промінь, 1973.– 55 с.

Про підпільну групу “Правда” м. Нікополя.– С. 29-30.

 1. Зворыкина Т.И. Из истории подпольной молодежной организации г. Никополя “За Советскую Родину” // Скарбниця ріднокраю: Зб. матеріалів наук.-практ. конф.– Дніпропетровськ, 1993.– С. 119-122.

 1. Корнієнко О.С., Палкін М.А. Нікополь – Нікопол: Нарис про міста-тезки Нікополь Української РСР, Нікопол Народної республіки Болгарії.– Дніпропетровськ: Промінь, 1971.– 31 с.

Про підпільну комс.-молод. групу “Правда” – С. 16.

* * *

 1. Гордеев А.Ф. Народные мстители (о деятельности молодежной организации г. Никополя "За Советскую Родину") // Придніпров. наук. вісник.– 1997.– № 5.– C. 18-20

 1. Гордєєв А. Нікопольські месники ] // Зоря.–1996.– 17 жовт.

 1. Жук М. та ін. Правда про Нікопольське підпілля // Нікопол. правда.– 1963.– 23 лип.

 1. Жуковський М. Антифашисти із 1943-го: [Підпіл. групи на Нікопольщині] // Південна зоря.– 1994.– 27 серп.

 1. Жуковський М. Капулівське підпілля // Півден. зоря.– 1996.– 6 лют.

 1. Жуковський М. Нікопольські антифашисти 1943-го // Нікопол. правда.– 1995.– 7 лют.

 1. Жуковський М. Нескорені // Зоря.– 1984.– 15 лют.

 1. Жуковський М., Маркіанов А. Таємниця підпілля: [Про орг. молоді "За Рад. Батьківщину", що діяла у 1942-1943 рр.] // Нікопол. правда.– 1994.– 12 лип.

 1. Журбенко М. Їх імен немає на обеліску: [Підпілля с. Капулівки] // Піденна Зоря.– 1985.– 13 квіт.

 1. Калина С. Подпольщиков предали, но не сломили: [О подпольщиках г. Никополя, молодежной организации "За Советскую Родину"] // Электрометаллург.– 2003.– 15 авг.– C. 7

 1. Капітан В., Мілявський М. Народні месники // Нікопол. правда.– 1963.– 5 груд.

 1. Конохова Л. Ми повторимо їх подвиг: [Підпілля м. Нікополя] // Нікопол. правда.– 1970.– 17 січ.

 1. Львівський М. Нескорені: Нарис: [Про підпіл. групу А.Я.Кардашова у м. Нікополі] // Зоря.– 1973.– 1, 2 груд.

 1. Мілявський М. Вічні в пам’яті народній // Нікопол. правда.– 1973.– 21 листоп.

 1. Милявский М. Завещание потомкам: [О письмах руководителей Никопол. подполья из фашистских застенков] // Нікопол. правда.– 1988.– 8 груд.

 1. Народні месники // Нікопол. правда.– 1963.– 30 листоп.

 1. Хлястикова Г. Спогади друга // Нікопол. правда.– 1968.– 30 листоп.

 1. Цвік В. Нескорені: Нарис: [Про комс.-молод. нікопол. підпіл. організацію “За Рад. Батьківщину”] // Прапор юності.– 1972.– 18 берез.

* * *

 1. Богуш П. Зв’язкова Центрального Комітету: [Н.І.Гурова] // Нікопол. правда.– 1974.– 29 жовт.

 1. Богуш П. Радист підпільників: [М.Липа] // Нікопол. правда.– 1967.– 1 квіт.

 1. Довгаль С. Героями треба пишатись: [Про керівника підпіл. комс. молод. організації М.Хілінського] // Прапор юності.– 1985.– 26 січ.

 1. Завгородній С. Мати наша, мати: Докум. повість [О.Х.Єршова з с. Садовод врятувала воїна Ф.Трегубова] // Прапор.– 1973.– № 3.– С. 14-39.

 1. Маркианов А., Богуш П. Юна героїня Нікополя: [Л.Пиловецька-Шапошникова, діяльність молодіж. підпілля "За Рад. Батьківщину"] // Півден. зоря.– 1992.– 8 лют.

 1. "Нас предали": [Записки Л.А.Пиловецкой-Шапошниковой, чл. подпол. комс.-молодеж. орг. "За Советскую Родину"] // Никопол. правда.– 1992.– 8 февр.

 1. Николенко Т. Подпольщице – 16 лет: [О Лидии Паланич] // Семь дней.– 1997.– 25 апр.

 1. Сосновський I. Чемпіон Лев Хлястиков: [Керівник Нікопол. підпілля] // Спорт. газ.– 1967.– 22 черв.

 1. Сушкова Л., Майстренко Н. Герой – підпільник: [Про М.Хілінського з Нікополя] // Нікопол. правда.– 1963.– 5 листоп.

М. НОВОМОСКОВСЬК. НОВОМОСКОВСЬКИЙ РАЙОН

 1. Білоус В. Сім’я Соколових // Новомосков. правда.– 1966.– 26 січ.

 1. Білоус В. Це почалося весною: [Про П.І. Огурцова] // Новомосков. правда.–1966.– 29 січ.

 1. Браславський А. Нескорена: [Про В.О.Нємець, вчительку з с. Миколаївки] // Зоря.– 1968.– 24 лют.

 1. Браславський М. Нескорені: Нарис: [Про Г.Верболіз, закатовану фашистами; с. Попасне] // Новомосков. правда..– 1984.– 22 груд.

 1. Браславський М. Вогонь правди // Новомосков. правда..– 1984.– 22 верес.

 1. Головінов Ю. Повпреди радянської влади // Прапор юності.– 1965.– 19 лют.

 1. Данилюк I. Дорога через війну: [Про Євдокію Кольцову] // Прапор юності.– 1975.– 4 верес.

 1. Долгих А., Панкратов А. Рядовой войны: [О В.Литвишкове] // Днепров. правда.– 1976.– 22 июня.

 1. Євтушенко В. Історія однієї фотографії: [Про І.С.Зубенка, працівника Новомоск. металург. з-ду] // Зоря.– 1962.– 18 лют.

 1. Евтушенко В Останнє слово танкіста: [Лікар Б.М.Мошков і медсестра К.І.Лошакова-Браславець працювали в госпіталі Новомосковська] // Дніпров. правда.– 1964.– 13 верес.

 1. Єскін П. Підпільник Кутовий: [Про Івана Кутового, страченого у 1943 р.] // Присамар. нива.– 2000.– 19 верес.

 1. Каракаш П. Мужні не схиляють голови: [Пpo Є.О. Біліченко з c. Новоселівка яка допомогла рад. бійцям] // Зоря.– 1963.– 29 верес.

 1. Кисельов В. Герої мовчали: [Про члена підпіл. міськкому партії М.А.Шеболдаса] // Новомосков. правда.– 1985.– 16 лют.

 1. Кисельов В. Підпільниця "Соня": [Про С.М.Дику] // Присамар. нива.– 1993.– 11 черв.

 1. Кисельов В. Трагедія мужнього підпілля // Новомосков. правда.– 1998.– 16 верес.

 1. Колодій Н., Браславський О. В’ється вулиця стрічкою...: [Про члена підпіл. міськкому партії І.В.Кутового] // Новомосков. правда.– 1974.– 9 жовт.

 1. Коровяковский А. Все ее сыновья: [Воспоминания А.К.Головко, матери Никиты Головко – руководителя подпол. организации] // Днепров. правда.– 1980.– 16 сент.

 1. Матвієнко О. Це було в одному степовому селі: [Про підпіл. групу в с. Хуторо-Губиниха] // Новомосков. правда.– 1963.– 27 груд.

 1. Матвійчук М. Як іскри у мороці ночі: [Про підпільницю К. Чаус з Перещепиного] // Прапор юності.– 1975.– 18 жовт.

 1. Маханова О. Чтобы помнили…: [В Новомосковске состоялась встреча партизан и подпольщиков] // Днепров. правда.– 1998.–21 июля.

 1. Русов I. Наказ виконано: [Про підпільника з с. Спаського А.М.Довбиша] // Новомосков. правда.– 1974.– 23 лют.

 1. Тимощук В. Склоним головы: [Воспоминания очевидцев] // Днепров. правда.– 1999.– 8 окт.

 1. Фоменко М. Гримучі тили: До 60-річчя ЛКСМУ: [Про учасників Перещепин. підпілля К.Чаус, І.Кочет, О.Копчулова, М.Чабаненка, Г.Верболіз] // Прапор юності.– 1979.– 24, 29, З1 берез.

 1. Шаликіна Л. Про що розповіла береза // Новомосков. правда.– 1968.– 9 трав.

М. ПАВЛОГРАД. ПАВЛОГРАДСЬКИЙ РАЙОН

 1. Былинов А.И. Улицы гнева: [Худож. произведение о подполье и восстании в Павлограде]: Роман, рассказы.– М.: Сов. писатель, 1986.– 369 с.

 1. Вкарбовані в безсмертя.– К.: Молодь, 1968.– 229 с.

Про комс.– молод. організацію с. Межиріч Павлоград. р-ну.– С. 124-157.

 1. Голованевский М., Ягунов В. Говорит “Альба Регия”: Очерк.– Симферополь: Крым, 1966.– 60 с.

Про підпільницю з Павлограда Л.С.Мартищенко.

 1. Караванченко А., Федоренко Д.Т. Непокоренный Павлоград.– М.: Политиздат, 1965.– 160 с.

О деятельности подпольщиков в оккупир. Павлограде.

 1. Рябой К. 493 дні в підпіллі.– Дніпропетровськ: Промінь, 1968.– 120 с.

Рец.: Былинов А. 493 дня в подполье // Правда Украины.– 1969.– 8 апр.;

Вашкевич И. В угоду авторскому "Я" // Красная звезда.– 1969.– 22 мая;

Герасименко С., Кравченко Б. Гімн нескореним // Нові книги УРСР.– 1969.– № 3.– С. 11–13.

* * *

 1. Агафонова Н. Забвению не подлежит: [Подполье в Павлограде] // Новый день.– 1991.– 3 февр.

 1. Беляшов Н. И был последний бой: [О боевой группе в Павлограде] // Днепров. правда.– 1979.– 1 нояб.

 1. Богун В. Рекомендація підпілля: [Про дії бойової групи Ю.Осміченка] // Прапор юності.– 1963.– 20 листоп.

 1. Билінов О. Нескорені: Післямова до книги // Прапор юності.– 1983.– 6 груд.

 1. Вєтров I. Місто, що не скорилось // Молодь України.– 1972.– 13 лют.

 1. Гамольський Л. Вулицями незламного міста // Прапор юності.– 1969.– 13 лют.

 1. Гаркавенко Г. Славен твой подвиг, Павлоград! // Днепров. правда.– 1965.– 8 июля.

 1. Караванченко А. В ті грізні роки: [Спогади секретаря підп. міськкому партії] // Світло Жовтня.–1966.– 13 квіт.

 1. Ломова М. Розповідь патріотки: [Спогади учасниці підпілля Г.Й.Алексєєвої] // Світло Жовтня.– 1973.– 16 лют.

 1. Медведєва М. Навічно в серці: [Про роботу підпіл. міськкому партії] // Світло Жовтня.– 1975.– 15 лют.

 1. Николаенко А. Клятва подпольщиков: Летопись Великой Отечественной: [Воспоминания подпольщицы Г.М.Пасько] // Афиша.– 1991.– 7 сент.

 1. Відплата // Прапор юності.– 1966.– 3 серп.

 1. Рябой К. Люди высокой отваги // Днепров. правда.– 1965.– 16 сент.

 1. Рябой К.В. Ляпас Антонеcку: [Спогади підпільника про приїзд до Павлограда Антонеску] // Прапор юності.– 1965.– 19 верес.

 1. Рябой К. Нескорене місто, нескорені люди: Подвигу Павлограда – 25 років // Прапор юності.– 1968.– 20 лют.

 1. Рябой К. Нескорене місго // Зоря.– 1964.– 23 лют.

 1. Рябой К. О них молчали сводки // Днепр вечерний.– 14 сент.

 1. Рябой К. 493 дня в подполье // Днепров. правда.– 1963.– 13 февр.; Зоря.– 1967.– 22, 24, 28 лют.; 3, 5,. 7, 10, 14, 17, 21, 31 берез.; 1, 4, 5 квіт.

 1. Рябий К. Зв’язок встановлено: Зі спогадів підпільника: [Павлоградщина] // Зоря.– 1965.– 17 лют.

 1. Рябий К. Нескорені // Молодь України.– 1964.– 17 жовт.

 1. Рябий К. Спопеляюча сила народного гніву // Зоря.– 1963.– 27 верес.

 1. Рябий К., Стороженко Т. Нескорене місто [Павлоград] // Під прапором ленінізму.– 1973.– № 4.– 51-52.

 1. Сергєєва В. Живі в пам’яті народній // Світло Жовтня.– 1965.– 18 верес.

 1. Сергієнко В. Ціною життя: [Про підпіл. діяльність працівників друкарні на чолі з Б.І.Шимановським] // Світло Жовтня.– 1973.– 16 лют.

* * *

 1. Бабута Н., Крапивина Н. Выполнил свой долг до конца: [О рук. Павлоград. подполья С.С.Прибере] // Запад. Донбасс.– 1988.– 27 дек.

 1. Богун В. Воїн невидимої армії [Про І.Білого] // Світло Жовтня.– 1965.– 18 верес.

 1. Вєтров I. Живі не здаються: [Про Д.Кравченка] // Робіт. газ.– 1980.– 23 лип.

 1. А.П.Караванченко: Некролог: [Секретар підпільного міськкому] // Світло Жовтня.– 1966 – 17 черв.

 1. Маренков Д. Патріотка: [Про О.П.Матвеєву, члена підпіл. орг.] // Світло Жовтня.– 1975.– 24 черв.

 1. Медаль за бой, медаль за труд...: [О самом молодом подпольщике Павлограда, Саше Иванове] // Днепров. правда.–1990.– 8 мая.

 1. Нікітась О. Рядова невидимого фронту: [Про М.Д. Медвєдєву] // Прапор юності.– 1975.– 12 черв.

 1. Петрова А. Фрау Таблер из Павлограда: [О К.А.Таблер-Новиковой] // Работница.– 1972.– № 8.– С. 20-22.

 1. Резницький А. Дівчина з Павлограда: [Про подвиг підпільниці Серафими Ваталіної] // Прапор юності.– 1964.– 7 січ.

 1. Рябой К. Любов і ненависть: [Про члена підпілля А.Кузнецова] // Зоря.– 1965.– 17 верес.

 1. Рябой К. Секретар підпільного міськкому: [Про А.П.Караванченка] // Світло Жовтня.– 1973.– 16 лют.

 1. Соловейчик С. Дедушка Ваня: [Об учителе из с. Троицкое И.П.Запорожченко] // Учит. газ.– 1985.– 23 марта.

 1. Теущаков Л. Нас водила молодость: [О боевом пути Павлоград. подпольщика, а затем фронтовика А.А.Иванова] // Днепров. правда.– 1985.– 8 мая.

 1. Ткаченко П. Відважна підпільниця: [Про В.С.Прудку] // Світло Жовтня.– 1990.– 19 квіт.

 1. Федоренко Д. Багряні мальви: Про загибель Л.Грушко] // Прапор юності.– 1965.– 26 листоп.

 1. Шимкевич В. Наца, Нина, Надя Филипенко: [О рук. антифашист. подполья на Павлоградщине] // Прапор юності.– 1994.– №18.

 1. Ясуненко Т. Пошук. триває: [Про В. Чумака з Межиріччя, учасника комс. підпілля] // Прапор юності.– 1974.– 28 листоп.

ПАВЛОГРАДСКЕ ПОВСТАННЯ 1943 Р.

 1. Былинов А.И. Улицы гнева: Роман, рассказы.– М.: Сов. писатель, 1986.– 369 с.

 1. Караванченко А.П., Федоренко Д.Т. Непокоренный Павлоград.– М.: Политиздат, 1965.– 158 с.

 1. Карнаух Л.Г. Обелиски в степи // У стен Запорожья: Воспоминания, очерки.– Днепропетровск, 1975.– С. 215-238.

О павлоград. восстании и боях за Синельниково.

 1. Шахрайчук І.А., Слободянюк М.А. До питання про Павлоградське повстання у лютому 1943 р. // Історія та культура Подніпров'я.– Дніпропетровськ, ДДУ.– 1998.– С. 150-155.

* * *

 1. Агафонова Н. Павлоградское подполье поднялось за честь страны // Слово ветерана.– 2000.– № 2.– февр.

 1. Агафонова Н. Сторінки героїчної історії: До 40-річчя антифашист. повстання в Павлограді // Світло Жовтня.– 1983.– 8, 12, 16 лют.

Зміст: Напередодні; Перед збройним виступом; І грянув бій.

 1. Бабут Н.Ф. Последнее интервью: [Рассказ павлоград. подпольщика о восстании] // Вестник шахтера.– 1997.– 22 февр.

 1. Бурейко Г. Кому була потрібна героїчна загибель? // Зоря.– 2002.– 23 листоп.

 1. Вєтров I. Нескорене місто // Рад. Україна.– 1973.– 16 лют.

 1. Вєтров I. Подвиг нескорених // Україна.– 1969.– № 6.– С. 5.

 1. Героїчне трудове місто Павлоград // Зоря.– 1968.– 17 лют.

 1. Грушевой К. Это было в Павлограде: [О подготовке восстания, смерти Н.Шутя, Н.И.Сташкова] // Известия.– 1975.– 2 апр.

 1. Єлисєєв А. Подвиг нескорених: (До 33-х роковин повстання) // Світло Жовтня.– 1976.– 17 лют.

 1. Еремеев Л. Восставший Павлоград // Красная звезда.– 1963.– 13 июля.

 1. Єфіменко М. Долі різні – мета одна // Світло Жовтня.– 1968.– 9, 10 лют.

 1. Караванченко А. Прапор над містом: До лютневих подій 1943 року у Павлограді // Світло Жовтня.– 1964.– 15 лют.

 1. Карасев И. Двух правд не бывает: [Новый взгляд на восстание] // Днепров. панорама.– 1992.– 6 окт.

 1. Карасьов I. Підпільний батальйон // Робіт. газ.– 1968. 18 лют.

 1. Лісна М. Славні сторінки історії // Світло Жовтня.– 1982.– 17 лют.

 1. Малаков А. Так было ли восстание в Павлограде? // Павлоград. ведомости.– 1998.– 20 февр.

 1. Ніколаєнко В. Кожен будинок давав бійця // Сіл. новини.– 1998.– 14 лют.

 1. Новак О. Навічно в пам’яті // Світло Жовтня.– 1980.– 19 лют.

 1. Омельяненко І.Я. Повстання в Павлограді у лютому 1943 р. проти німецько–фашистських загарбників // Укр. іст. журн.– 1965.– № 2.– С. 91-94.

 1. Операция без выстрела: [Воспоминания участника Павлоград. подполья] // Днепр вечерний.– 1975.– 18 марта; Днепров. правда.– 1965.– 14 февр.; Комс. знамя.– 1968.– 7 янв.

 1. Освобождение // Новый день.– 1997.– 14 февр.

 1. Останина Н. И это наша история // Павлоград. ведомости.– 1998.– 20 февр.

 1. 55 лет назад Павлоградское подполье поднялось за честь страны: [Из отчетов рук. павлоград. подполья] // Слово ветерана.– 1998.– 19 февр.

 1. Рябой К. Особливо небезпечна зона // Світло Жовтня.– 1973.– 16 лют.

 1. Сергєєв Є. Житиме вічно! // Зоря.– 1968.– 17 лют.

 1. Ткаченко П. Подвиг петропавлівців: [Про збройне повстання у лютому 1943 року в Павлограді і Петропавлівці] // Степ. зоря.– 1973.– 22 лют.

 1. Федоренко Д. Вітчизни вірний син: [Про С.С.Прибера одного з организаторів повстання] // Світло Жовтня.– 1968.– 24, 26, 30, 31 січ., 2 лют.

 1. Федоренко К. Комісар повстання: [Про С.С.Прибера – кер. повстання] // Прапор юності.– 1969.– 4 берез.

 1. Шепель А. Юні підпільники: До 30-річчя антифашист. збройн. повстання у Павлограді : Хроніка бойових дій // Світло Жовтня.– 1973.– 13 лют.

МИКОЛА ШУТЬ

 1. Бабута Н. Очень благородный и святой человек // Запад. Донбасс.– 1989.– 15 февр.

 1. Бойко Л. ...И сердца боль // Запад. Донбасс.– 1988.– 26 нояб.

 1. Валентинов К. Його полум’яна весна // Зоря.– 1988.– 25 жовт.

 1. Єлисєєв В. Зоря його життя // Світло Жовтня.– 1988.– 25 жовт.

 1. Кирсанов В. Життя в ім’я Вітчизни // Степ. зоря.– 1988.– 22 жовт.

 1. Кирсанов В. Любовь и ненависть // Днепров. правда.– 1989.– 22 янв.

 1. Кирсанов В. Серце поета // Дзержинець.– 1988.– 5 листоп.

 1. Люлько Г. Трагічний спалах юної зірки: [Вірші] // Зах. Донбас.– 1998.– 27 жовт.

 1. Сергієнко В. Весна поета // Світло Жовтня.– 1988.– 25 жовт.

 1. Сисоєва Г., Бабужа Н. Його вірші кликали на боротьбу // Степ. зоря.– 1990.– 29 квіт.

М.Г.ЕССІ-ЕЗІНГ

 1. Ветров И.Е. Таинственный доктор.– К.: Политиздат Украины, 1979.– 127 с.

Докум.-худож. книга о подпольщиках Павлограда, враче М.Г.Эсси-Эзинге.

* * *

 1. Вєтров І. Вірність обов’язку: Про лікаря М.Г.Ессі-Езінга – учасника Павлоград. підпілля // Дніпро.– 1984.– № 4.– С. 103-105.

 1. “Доктор Эссен” жив // Правда Украины.– 1965.– 16 сент.

 1. Ефименко М. Таинственный доктор из павлоградского подполья // Популяр. ведомости.– 1999.– 16 сент.

 1. Ефименко М., Молдаванов В. „Красный доктор” Эссен // Днепров. правда.– 1968.– 21 июля.

 1. Єфіменко М., Цибулько Г. Зустріч з таємничим лікарем // Світло Жовтня.– 1965.– 14 верес.

 1. Легендарный доктор // Неделя.– 1972.– № 8.– С. 3.

ВЕРХНЬОДНІПРОВСЬК. ВЕРХНЬОДНПРОВСЬКИЙ РАЙОН

 1. Він був комуністом: [Про П.І.Пальоху, керівника підпілля] // Придніпров. комунар.– 1966.– 24 трав.

 1. Кібець Ю. Живі відгуки пам’яті: [Про П.І.Пальоху, секретаря підпіл. райкому] // Прапор юності.– 1973.– 2 серп.

 1. Озерний I. В роки Великої Вітчизняної: [Про організацію парт. підпілля у] // Придніпров. комунар.– 1967.– 6 трав.

 1. Озерний I. Верховцевський “Набат” // Придніпров. комунар.– 1988.– 22 верес.

 1. Перев’язко Г. Народний месник: [Про П.І.Пальоху] // Прапор юності.– 1973.– 17 берез.

 1. Росін К. Секретар райкому: [Про П.І.Пальоху] // Прапор юності.– 1977.– 12 лип.

 1. Шкуро Я. У глибокому тилу // Придніпров. комунар.– 1965.– 3 квіт.

ПЕТРОПАВЛІВСЬКИЙ РАЙОН

 1. Безуглий М. Безсмертя: [Про артистку Г.Г.Стругалевич] // Прапор юності.– 1965.– 17 верес.

 1. Заліська Л. Нескорені: [Про А.М.Затьору з с. Петропавлівка] // Степова зоря.– 1986.– 9 трав.

 1. Карасев И. Восставшая Петропавловка // Красная звезда.– 1968.– 25 янв.

 1. Карасьов І. Подвиг артистки: [Про Г.Стругалевич] // Рад. культура.– 1964.– 23 лют.

 1. Курносов К. Я не міг залишитися осторонь: [Спогади підпільника з с. Хороше] // Степ. зоря.– 1966.– 9 трав.

 1. Максимов М., Карасев И. Дочь свободы: [Об актрисе Г.Стругалевич] // Известия.– 1963.– 8, 9 марта.

 1. Мартець М. I в труді, і в бою: [Про комісара підп. групи Й.О.Леня з с. Вереміївки] // Зоря.– 1964.– 17 жовт.

 1. Нові прізвища патріотів: [Учасники підпілля і партиз.] // Степова зоря.– 1990.– 12 квіт.

 1. Ткаченко П. Ввійшли в безсмертя: [Про повстання у Петропавлівці в 1943 році] // Степ. зоря.– 1984.– 23 лют.

 1. Ткаченко П. Командир партизанської групи: [Про підпільну групу З.І.Кіяшко] // Степ. зоря.– 1988.– 23 лют.

СИНЕЛЬНИКІВСЬКИЙ РАЙОН

 1. Романчук Л.А. Жовті сліди на гарячому попелі, або Слід на потертій фотографії: хронікал.-іст. есей.– Дніпропетровськ, січ, 1998.– 167 с.

Про Синельник. підпілля, підпільника В.Георгієвського.

Рец.: Тайна одного подполья // Торг. дом.– 1999.– 11 февр.– C. 6.

 1. Шлапак Т. Відважні підпільники: [Підпілля в Синельниковому] // Славою овіяні: Героїка комсомольських поколінь.– К., 1987.– С. 240-241.

* * *

 1. Згадаймо їх поіменно: [Про cклад підпіл. парт. орг.] // Ленін. заповіти.– 1990.– 28, 30 берез.; 3 квіт.

 1. Козоріз Е.Г. Вони врятували мене: [Спогади члена підпіл. групи] // Ленін. заповіти.– 1989.– 12 верес.

 1. Легеэа І. Дорогі реліквії партизана: [Про члена підпіл. організації І.А.Фоменко] // Ленін. заповіти.– 1966.– 15 січ.

 2. Надута О. Патріоти: [м. Синельникове] // Ленін. заповіти.– 1985.– 22 берез.

 1. Непереможені: [Про підпіл. організацію під керівництвом В. Іваненка] // Вперед до комунізму.–1963.– 21 верес.

 1. Різницький А. Вартові світанків // Молод. ленінець.– 1962.– 28 жовт.

 1. Різницький А. Світанок серед ночі: Синам про подвиги батьків // Прапор юності.– 1978.– 19 жовт.

 1. Різницький А. Так серце звеліло: [Про учасників підпілля І.М.Проходимцева, Ф.Зайця, Є.Сергеєва, В.Георгієвського, В.Букрєєва] // Прапор юності.– 1975.– 12 черв.

 1. Романчук Л. Кто предал Синельниковское подполье?: [Расследование тайны подполья] // Наше місто.– 1998.– 24 жовт.

 1. Сильні духом // Ленін. заповіти.– 1985.– 26, 27 квіт.

 1. Тайна одного подполья: [Новые данные об истории подполья] // Торг. дом.– 1999.– 11 февр.– C. 6

 1. Тимофєєв Г. В перших рядах: [Про підпільника М.Г.Губанова] // Ленін. заповіти.– 1973.–9 трав.

 1. Чередниченко Г. Про те, чого не знав архів: [Про долю П.Г.Проненка] // Ленін. заповіти.– 1990.– 11 трав.

 1. Шлапак Т. Відважні підпільники: [В Синельниковому під керівництвом Ф.Зайця] // Славою овіяні: Героїка комсомольських поколінь.– К., 1987.– С. 240-241.

ВІКТОР ГЕОРГІЄВСЬКИЙ

 1. Вєтров I. Його називали “Гарячий”: [Нарис про діяльність кер. парт. штабу] // Україна.– 1959.– № 13.– С. 10-11.

 1. Москалейчик Ф. Герой підпілля // Молод. ленінець.– 1958.– 6 серп.

 1. Панютіна О. Юність мужала в борні // Молодий ленінець.– 1961.– 21 черв.

 1. Пиляев М. Незабываемое // Днепров. правда.– 1959.– 20 июня.

 1. Пименов В. Боец антифашистского подполья: Их именами названы улицы // Днепр вечерний.– 1978.– 22 дек.

 1. Пуппо I. Життя, як блискавка // Прапор юності.– 1978.– 19 серп.

ПІДПІЛЛЯ ОУН-УПА НА ДНІПРОПЕТРОВЩИНІ

 1. Бондаренко В. Днепропетровские бандеровцы плечом к плечу с коммунистами против оккупантов // Киев. ведомости.– 1994.– 14 сент.– С. 1, 3: ил.

 1. Було і таке підпілля: [Про зустріч з керівниками і учасниками дніпропетров. підпілля ОУН 1941-1943 рр.] // Наше місто.– 1995.– 19 квіт

 1. Гладуш В. Бойова робота антифашистського підпілля ОУН у Придніпров'ї в період німецько-фашистської окупації, червень 1941-листопад 1943 рр. // Бористен.– 1999.– № 6.– С.15-17.

 1. Довгаль С. Днепропетровск – "столица" бандеровцев на востоке Украины? // Криворож. ведомости.– 1995.– 9 июня

 1. Документи свідчать // Заграва.– 1994.– № 15.

 1. Думанский В. Национально-патриотическое движение в годы войны: правда и вымысел // Криворож. ведомости.– 1994.– № 43.

 1. Коновалюк С. Бандерівське підпілля в Нікополі // Нікопол. правда.– 1994.– 15 груд.

 1. Кравець М. Люди з легенди: [Конф., присвячена діяльності ОУН-УПА] // Січеслав. край.– 2002.– 16 жовт.– C. 3

 1. Куделя Д. Дніпропетровських "бандерівців" німці розстрілювали як і комуністів // Наше місто.– 1994.– 23 серп.

 1. Куделя Д., Хобот П. Діяльність підпілля ОУН(б) на території Дніпропетровської області в роки німецької окупації (1941-1944) // Шлях перемоги.– 1993.– 16 жовт.

 1. Неизвестная война: [Факты о деятельности ОУН-УПА на Криворожье] // Звезда-4.– 2001.– 1 февр.

 1. ОУН у Дніпропетровській області // Укр. слово.– 1995.– 18 трав.

 1. Пастернак Р. Обращение Криворожского городского братства воинов УПА к народным депутатам Украины // Криворож. ведомости.– 1994.– № 40.

 1. Слободянюк М. Український рух Опору проти нацистського окупаційного режиму в 1941-1944 рр. (За матеріалами південних областей) // Бористен.– 2001.– № 6.– С.15-17.

 1. Харченко Н.М. Підпілля ОУН в Дніпропетровську в роки другої Світової війни // Грані.– 2001.– №5-6.– С.37-40.

 1. Хобот П., Куделя Д. И стал Днепропетровск... столицей: [Архив. материалы// Днепров. панорама.– 1993.– 23 сент.

 1. Хобот П., Куделя Д. Діяльність організації українських націоналістів бандерівців на Дніпропетровщині в роки німецької окупації 1941-1944 рр. // Бористен.– 1993.– № 11.– С. 9-12; 1994.– №1.– С. 12-13.

 1. Хобот П., Куделя А. Днепропетровские бандеровцы // Днепров. панорама.– 1994.– 15 окт.

 1. Хомин Т. ОУН діяла не лише на заході // Молодь України.– 1993.– 17 груд.

 1. Ченцов В.В. Что было, то было... // Днепров. панорама.– 1993.– 1 дек.

ДІЯЛЬНІСТЬ ЗЕМЛЯКІВ У ПІДПІЛЬНИХ ГРУПАХ

ПОЗА МЕЖАМИ ОБЛАСТІ

 1. Звягина С. Герой живет рядом: [В.С.Дымарь организатор комс. подполья в Донец. обл., ныне дир. сш № 62 г. Днепропетровска] // Днепров. правда.– 1979.– 24 марта.

 1. Калинова Д. Один з “Народної гвардії”: [Дніпропетровчанин Є.В.Богоносюк член підпіл. організації “Народна гвардія ім. I.Франка” в Захід. Україні.] // Дніпро вечірній.– 1972.– 28 берез.

 1. Милявский М. Герои Минского подполья: [О никопольчанине И.Г.Степуро] // Никопол. правда.– 1981.– 10 февр.

 1. Подопригора Г., Щербина М., Кирсанов В. 20 пламен­ных лет: [А.Филиппова из Павлоград. р-на подпольщица антифаш. орг. в г. Зоннеберге] // Днепров. панорама.– 1991.– 9 мая.

 1. Придатко Н. Життя, віддане людям: [В.Савченко з с. Самарського Петропав. р-ну був у білоруському підпіллі] // Степ. зоря.– 1990.– 10 квіт.

 1. Савченко І. Посилка з Лейпціга: [Дніпропетровчани-учасникі антифаш. підпілля в Лейпцігу] // Зоря.– 1991.– 22 черв.

 1. Славуцький О. Схиліть голову, люди: [Дніпропетровчанин О. Кривицький керівник Кременчуц. підпілля] // Прапор юності.– 1971.– 15 черв.

 1. Худолій Л. Пам’ятаємо ваш наказ: [Дир. сш. № 62 Дніпропетровська був комісаром підпілля у Донецькій обл.] // Прапор юності.– 1976.– 6 лип.

 1. Шеремет М. Хоч розвідником не значився: [Про підручного рад. розвідника П.І.Прядка В.Матвієнка а Кривого Рога] // Черв. гірник.– 1982.– 31 серп., 1 верес.

 1. Шматенко Л. Подруга героя: [О новомосковчанке Ф.Н.Латузе, участнице подполья Приазовья] // Днепров. правда.– 1986.– 14 дек.

ЗЕМЛЯКИ-ЧЛЕНИ ОРГАНІЗАЦІЇ „МОЛОДА ГВАРДІЯ

 1. Абросимова Н. Олег Кошовий вважав тебе своїм кращим другом....: [О.Лопухов живе у Дніпропетровську] // Прапор юності.– 1989.– 10 січ.

 1. Александрова Т. Живе у нас молодогвардієць: [О.В. Лопухов] // Зоря.– 1975.– 21 лют.

 1. Долгих А. Мужество: [О А.В.Лопухове] // Днепр вечерний.– 1987.– 3 июля.

 1. Долгих О. Краснодонці: [Про молодогвардійця О.Лопухова] // Зоря.– 1987.– 2 жовт.

 1. Іванцова О. Безсмертя: [Спогади члена організації “Молода гвардія”, яка живе на Kpивopіжжі] // Черв. гірник.– 1963.– 13 верес.

 1. Кібець Ю. А.В.Лопухов, молодогвардієць: Це справді велике щастя – бачити продовження своєї буремної юності в ділах i помислах нинішньої комсомолії // Прапор юності.– 1974.– 9 лют.

 1. Крамар Л. Той незабутній вечір: [Зустріч учнів Ленін. сш. Апостолів. р-ну з жителькою м. Кривого Рога, членом “Молодої гвардії” О.І.Іванцовою] // Черв. гірник.– 1974.– 13 січ.

 1. Лопухов А. Как молоды мы были // Днепр вечерний.– 1986.– 4 янв.

 1. Лопухов О. У кого від плітки моральні збитки: Відсіч очорнителям образу Олега Кошового / Бесіду вела Н.Абросимова // Прапор юності.– 1988.– 22 берез.

 1. Сорокин Г. С нами в строю: Подвигу молодогвардейцев – 20 лет: [Об О.Иванцовой] // Комс. правда.– 1963.– 13 сент.

 1. Шевчук В. Это было в Краснодоне: [Об О.Иванцовой] // Днепр вечерний.– 1973.– 23 янв.

ПАРТИЗАНСЬКИЙ РУХ

Див. також №№ 621, 626, 657, 660, 676, 679, 707, 784, 807, 817, 936, 966, 984, 1071, 1186, 1188, 1193, 5390, 5415, 5419, 5429, 5502, 5504, 5509, 5525, 5534, 5537, 6748, 6757, 6762, 6768, 6782, 6807, 6808, 6824, 6903, 6956, 6980, 6999, 7007, 7110.

 1. Автомонов П. Партизани. Дніпро. 1943.– К.: Політвидав України, 1973.– 105 с.

Бородаївка – С. 50; Військове – С. 50; Воронівка Синельників. р-ну – С. 50; Дніпродзержинськ – С. 57; Дніпропетровськ – С. 4, 22, 24, 49, 56, 57, 102; Дніпропетровщина – С. 4, 7, 16, 19, 20, 22, 24, 46, 49, 50, 51, 57, 64, 101, 102; Кривий Ріг – С. 46, 56, 64, 101; Кринички – С. 51; Криничан. р-н – С. 56, 57; Мишурин Ріг – С. 51; Нікополь – С. 19; Новий Орлик – С. 50; Павлоград – С. 7.

 1. Бречак І.М., Клоков В.І., Русак А.В. Під прапором інтернаціоналізму: Зарубіжні антифашисти в партизан. боротьбі на Україні 1941-1944 рр.– К.: Політвидав України, 1970.–199 с.

Дніпропетровщина – С. 10, 71, 77, 138.

 1. Клоков В., Кулик І. та ін. Народна боротьба на Україні в роки Великої Вітчизняної війни.– К.: Вид-во Акад. наук УРСР, 1957.– 217 с.

Бази партизанських загонів, підпільний обком – С. 29, 41, 56, 59, 102, 139.

 1. Кучер В.І. Партизанські краї і зони на Україні в роки Великої Вітчизняної війни (1941–1944).– К.: Наук. думка, 1974.– 142 с.– (АН УРСР. Ін-т історії).

Дніпропетровщина – С. 13–15, 20, 25, 43, 45, 47-50, 54, 56, 59, 60, 63, 67, 68, 71, 86, 95, 103, 109, 114-116, 119-121, 123, 127, 132, 136.

 1. Листівки партійного підпілля і партизанських загонів України у роки Великої Вітчизняної війни.– К.: Політвидав України, 1969.– 340 с. (Ін-т історії партії ЦК КП України – філіал ін-ту марксизму-ленінізму при ЦК КПРС).

Про Дніпропетровську область – С. 21, 22, 24, 45, 58, 82, 180, 192, 196, 208, 210, 216-220, 222-224, 229, 243, 244, 250, 312.

 1. Мищенко Г.П., Мигрин Г.П. Задача особой важности: / Партизанская разведка 1941-1945 гг./.– К.: Вища школа, 1985.– 206 с.

Дніпропетровськ – С. 35, 36, 51, 65, 89, 95; Дніпропетров. обл.– С. 10, 36, 89; Васильків. р-н – С. 37; Васильківка – С. 37; Дніпродзержинськ – С. 105; Марганець – С. 36; Новомосков. р-н – С. 74; Синельникове – С. 51; Бабич В.В.– С. 37; Клочко Н.К.– С. 36; Масалигін С.Д.– С. 35, 36 ; Люлька А.С.– С. 36

 1. Стафийчук И.И. Комсомол Украины в партизанском движении (1941-1944 гг.).– М.: Мысль. 1968.– 96 с.– (Академия обществ. наук при ЦК КПСС).

Дніпропетровщина – С. 10, 15, 17, 56, 60, 61, 62, 65, 76, 79.

 1. Шахрайчук І.А. Участь комсомольців і молоді у партизанському русі на Дніпропетровщині в роки Великої Вітчизняної війни // Збірник рефератів доповідей обласної науково-практичної конференції з історичного краєзнавства.– Дніпропетровськ: Вид-во ДДУ, 1990.– С.146-148.

 1. Яценко В.Д. Комсомольці України в партизанських лавах (1941-1945 рр.).– Х.: Вид-во Харків. ун-ту, 1968.– 159 с.

Дніпропетровщина – С. 7, 13, 42, 43, 44, 90, 93, 94, 95, 147, 148.

* * *

 1. Ковпак С.А. Солдати малої землі: З щоденника партиз. походів.– К.: Рад. письменник, 1965.– 299 с.

Про роботу в Криворіз. і Павлоград. р-нах – С. 40-42.

 1. Кузьменко Г.І. У передсвітанкову пору: Повість.– Дніпропетровськ: Дніпро, 1995.– 181 с.

 1. Маловский В.И. Через речище.– Днепропетровск: Січ, 1991.– 262 с.

 1. Сиром’ятникова З. Я йду в тил ворога.– К.: Політвидав, 1973.– 137 с.

Дніпропетровська область – С. 52-69, 133; Дніпродзержинськ – С. 53; Кривий Ріг – С. 54; Нікополь – С. 54, 55, 56, 60; Новомосковськ – С. 52; Павлоград – С.60; Синельникове – С. 60; с. Червоногригорівка – С. 56, 57, 59; с. Шолохове – С. 55.

 1. Тутык А.А. Они не могли иначе: Документ. повести [На передовой без выстрелов. Случай с. Сухая Долина].– Днепропетровск: Промiнь, 1969.– 207 c.

 1. Шило І. Зимові громи: [Худож.-докум. розповідь].– К.: Політвидав України, 1977.– 168 с.

* * *

 1. Абросимова Н. Героям опору на окупованій землі: [Запроваджене свято партизан. слави] // Вісті Придніпров'я.– 2002.– 19 верес.– C. 1.

 1. Автомонов П.Ф. Взаємодія партизанів з десантними і передовими частинами Радянської Армії в середньому Придніпров’ї [1943 р.] // Укр. іст. журнал.– 1967.– № 5.– С. 77-86.

 1. Вєтров І. Блакитні аркуші: [Зі спогадів партизана] // Зоря.– 1967.– 18 квіт.

 1. Ветров И. В тылу врага: [О боевой деятельности партизан. отряда в районе Днепропетровска] // Днепров. правда.– 1948.– 18 янв.

 1. Вовк А. Пам’ять про них вічна: [Про партизан. боротьбу на території області в 1942-1943 рр.] // Днепров. правда.– 1963.– 15 трав.

 1. Вєтров I. Дорогою відважних: [Спогади ветерана] // Спорт. газета.– 1984.– 14 черв.

 1. Вєтров І. Жовтневий феєрверк: [Спогади партизана] // Дніпро вечірній.– 1972.– 6 листоп.

 1. Ветров И. Орденов они не получали: (Из записок бывшего партизана) // Днепров. панорама.– 1991.– 4 сент.

 1. Ветров И. Партизанские ночи: [Воспоминание о деятельности Днепропетров. отряда Шахновича] // Зоря.– 1944.– 1 янв.

 1. Вєтров І. Трагедія в землянці: [Про загибель партизанів в районі Дніпропетровська] // Робітн. газета.– 1959.– 2 жовт.

 1. Від радянського інформбюро: [Повідомлення про бої та дії партизанів на Дніпропетровщині в 1941-1943 рр.] // Прапор юності.– 1983.– 20 жовт.

 1. Грибовський В. Партизанське з'єднання: [На Нікопольщині у 1941 р.] // Півден. зоря.– 1995.– 6 трав

 1. Дагіров С. Нас водила “Молодь”: Галерея героїв Дніпропетровщини: [Партизан. рух на півдні Придніпров’я] // Прапор юності.– 1985.– 12 січ.

 1. 22 вересня – День партизанської слави // Зоря.– 2003.– 30 верес.

 1. Долгих А. Секретные солдаты: [Партиз. движение и разведка] // Наше місто.– 1994.– 7 жовт.

 1. Журбін Н. Велике бачиться на відстані // Козацька вежа.– 2001.– 20 січ.

 1. Значковська О. Про людей з чистою совістю: [Партизан. рух в роки Великої Вітчизняної війни] // Злагода.– 2003.– 24 верес.

 1. Карась Л. Не підвладне на забуття // Злагода.– 1993.– 4 верес.

 1. Коваль М.В. Основні риси бойових дій партизанів України (1941-1944) // Укр. іст. журнал.– 1969.– № 7.– С. 32-40.

Про Дніпропетр. обл. – С. 35.

 1. Копилов М. Партизани Дніпропетровщини: [З республ. виставки “Партизани України в боротьбі проти німецько-фашистських загарбників”] // Зоря.– 1948.– 24 жовт.

 1. Купрій I. Партизани з Лобойківки: [Дніпропетров. р-н] // Дніпров. зоря.– 1990.– 24 берез.

 1. Левіт А. Грудневий грім у Підгородному: [Дії партизан. загону в 1941 р.] // Сіл. новини.– 1996.– 6 трав.

 1. Летюк О., Трушенко Є. У лютому 1943-го під Синельниковим // Синельників. вісті.– 1993.– 20 лют.

 1. Маковейчук Б.Г. Партизанскими тропами: [Страницы боевого дневника ветерана войны] // Трибуна металлурга.– 1971.– 20, 24, 27 февр., 13 марта.

 1. Мащенко О. Дніпродзержинці в партизанських загонах // Дзержинець.– 1995.– 7 черв.

 1. Михайлов А. Большевики-подпольщики и партизаны Днепропетровщины в борьбе с врагами: // Днепров. правда.– 1945.– 25 окт.

 1. Мікульчик В. Народні месники // Днепров. правда.– 1964.– 30 верес.

 1. Овчаренко П. Партизанська кіннота: [Про М.І.Наумова – ген.-майора партизан. з’єднань] // Будівник комунізму.– 1988.– 14 жовт.

 1. Орлов Г., Бриккер Б. Партизаны Днепропетровщины в борьбе с оккупантами // Днепров. правда.– 1948.– 24 окт.

 1. Пустынский И. Листовки с красными звездочками // Днепров. правда.– 1947.– 1 июня.

 1. Рашев П. Народные мстители: [О партизанах и подпольщиках Днепропетровщины] // Днепров. правда.– 1965.– 18 мая.

 1. Рєзницький А. Вартові світанків: [Про синельників. партизанів] // Молод. ленінець.– 1962.– 28 жовт.

 1. Семенов И. Перекуйте плуги на топоры! // Днепр вечерний.– 1984.– 29 сент.

 1. Сацута В. І досі в Самарському лісі є землянка ...: [Про діяльність партизан. загонів в Жовтневому і Кіров. р-нах Дніпропетровська та їх керівників В.Шахновича та С.Масалигіна] // Наше місто.– 2003.– 23 верес.– C. 3

 1. Степаненко Ф. О чем шумит река: [О событиях в январе 1942 г. на р. Самаре в Перещепин. р-не] // Днепров. правда.– 1961.– 27 авг.

 1. Суворов Р. Через роки і випробування: [Партизан. боротьба в Козачому гаю і Підгородньому Дніпропетр. р-ну ] // Дніпров. зоря.– 1973.– 20 лют.

 1. Супрун Д.М. Нові дані про учасників антифашистської боротьбі на Україні // Укр. іст. журнал.– 1971.– № 6.– С. 35-41.

Про діяльність об’єднан. партизан. загону на території Казанківського р-ну Миколаїв. і Широків. р-ну Дніпропетров. областей на чолі з Г.С.Седньовим – С. 38; Антифашистські вірші і пісні поетеси Ф.А.Карпенко з с. Хороше Петропавлів. р-ну – С. 40.

 1. Ткачук Л. Нескорені: [Спогади учасника партизан. руху] // Зоря.–1964.– 16 серп.

 1. Харитоненко М. Капкан: Спогад партизана, якому було п’ятнадцять років: [Про партиз. загін у Верхньодніпров. р-ні] // Придніпров. комунар.– 1990.– 24 трав.

 1. Шаповал I. Літопис подвигу: [Підгороднян. партизани, Дніпропетров. р-н] // Дніпров. зоря.– 1985.– 6 квіт.

* * *

 1. Ветров И. Генерал Павлов: [Воспоминания о герое партизан движения] // Правда Украины.– 1958.– 7 февр.

 1. Вєтров І. Невловимий генерал: [Про начальника партизан. загону Павлова Г.П.] // Робітн. газета.– 1961.– 17 січ.

 1. Вєтров I. Северенко Г.П. [Партизан з Дніпропетров. обл.] // Рад. Україна.– 1958.– 22 июня.

 1. Ветров И. Уходили в поход партизаны: [Об А.Свичкаренко, командире губиних. партизан] // Днепров. правда.– 1991.– 29 июня.

 1. Вєтров I. Світанки не вмирають: [Про кулеметника партиз. загону Л.Островського] // Прапор юності.– 1964.– 26 черв.

 1. Вихров В. Через бої і роки: [Про нач. штабу партизан. загонів М.М.Макарова-Нікітіна і командира диверсійної групи М.С.Кузнєцова] // Прапор юності.– 1970.– 25 лип.

 1. Вовк А. Пам’ять про них вічна // Дніпров. правда.– 1963.– 15 черв.

 1. Гаврюк П. Зелених бастіонів комісар: Балада про мужність: Світлій пам’яті побратима моєї комсомольської юності – Мазниченка Г.С.: [комісара партизан. загонів] // Зоря.– 1977.– 9 трав.

 1. Говорушко Ю. Ходили у розвідку...: [Про партиз. будні Г.Щербицького з Верхньодніпров. р-ну] // Придніпров. комунар.– 1984.– 8 верес.

 1. Головко Н. Всем смертям назло: [А.А.Бовкунова випускала партизан. газету “За Батьківщину”] // Днепр вечерний.– 1977.– 1 апр.

 1. Головко Н. Партизанский билет № 2027: [О партизанке Е.И.Логак-Демине, участнице борьбы против немецко-фашист. оккупантов в Днепропетровске] //Днепр вечерний.– 1973.– 8 мая.

 1. Долгих А. Наташина звезда: [Об организаторе партизан. движения П.П.Качуевском и его жене Н.Качуевской] // Днепров. правда.– 1983.– 8 янв.

 1. Долгих А. Шел мальчишке в ту пору: [О партизане В.П.Котвицком из Верхнеднепровcка] // Днепров. правда.– 1971.– 28 окт.

 1. Донецкий В. Последний бой парторга: [О гибели парторга партиз. отряда И.Тупики] // За металлург. оборудование.– 1966.– 24 сент.

 1. Єрьоменко І. Партизан № 1 живе у Межовій: [Про М.Х. Кирієнка] // Червона зірка.– 1997.– 11 жовт.

 1. Каракаш П. Клятва: [Про партизана М.Д.Грицана] // Зоря.– 1966.– 20, 22 лип.

 1. Карась Л. Не підвладне на забуття: [Про народних месників Дніпропетровщини] // Злагода.– 1993.– 4 верес.

 1. Кизя Л. Сидір Ковпак: Уривок з біограф. повісті: [Про перебування на Дніпропетрощині] // Зоря.– 1972.– 11, 14 черв.

 1. Кібець І.М. Їм жити вічно // Шляхом Леніна.– 1984.– 8 груд.

 1. Кісенко П.Л. Наталка-партизанка: [Про Наталю Богуславську з с. Первомайського Покров. р-ну] // Рад. слово.– 1995.– 27 черв.

 1. Михайленко М. Відважна підпільниця: [М.І.Дубина-Васич з м. Підгороднє брала участь у діях партизан. загону під командуванням М.М.Макарова-Нікітіна] // Дніпров. зоря.– 1983.– 13 верес.

 1. Нохонов В. Подвиг дівчини: [Про партизанку Єву Галинкіну] // Зоря.– 1968.– 10 лют.

 1. Пальм А. Пароль и отзыв – память: [Наши земляки, участники партизан. движения Е.Кисилев и И.Свиридов – герои книги М.Т. Лукашова “По тылам врага”] // Днепров. правда.– 1974.– 5 нояб.

 1. Петренко Г. Повернення: [Про командира партизан. загону І.Ю.Могильного з с. Олександрополь Солонян. р-ну] // Вперед.– 1979.– 24 квіт.

 1. Пічугін А. Партизанська сім’я: [Про сім’ю Лозових з с. Всесвятського Межів. р-ну, домівка яких була центром зв’язку для партизан] // Червона зірка.– 1989.– 28 верес.

 1. Ровінський М. Коли покликала Батьківщина: [Про комісара партизан. з’єднання В.Г.Волкова] // Ударн. фронт.– 1969.– 4 січ.

 1. Родик К. Счет партизана Сиворонова: [О командире отряда “Грозный” Я.И.Сиворонове] // Днепр вечерний.– 1979.– 18 апр.

 1. Руденко Г. Живи вічно, Віро Листопад // Зоря.– 1989.– 5 січ.

 1. Серадский К. Смерть презирая: [О юном партизане А.Я.Панасенко] // Днепр вечерний.– 1991.– 22 июня.

 1. Соколенко М. Партизан з "Олімпу": [Про партизана Івана Ізотова з П'ятихат. р-ну] // Злагода.– 1998.– 19 верес.

 1. Суворов Р. В дни боевые...: [О командире партиз. отряда И.П.Дегтяреве] // Днепров. правда.– 1972.– 2 сент.

 1. Суворов Р. Сведения были достоверны: [О воен. разведчиках] // Днепр вечерний.– 1994.– 7 окт.

 1. Тутык А. Командир особого отряда: [О М.М.Макарове-Никитине] // Днепров. правда.– 1967.– 20 дек.

 1. Цвік В. Шлях у безсмертя: [Про Седнєва та братів Дрімлюг] // Прапор юності.– 1965.– 12 листоп.

 1. Цурканов Г. Партизанский лектор: [Об И.И.Озерном] // Днепров. правда.– 1984.– 14 авг.

 1. Швець Г. Сторінки з історії мужніх: [Про партизана П.Жегету] // Прапор юності.– 1964.– 20 трав.

 1. Шило И. Арсенал Никиты Мороза: [О Н.В.Морозе, партизане отряда И.Демченка; с. Дмухайловка] // Днепров. правда.– 1966.– 14 дек.

 1. Явір М. З 208-го партизанського: [Про партизана В.Ф Садченка] // Червона зірка.– 1970.– 16 квіт.

 1. Яковенко І. Комісар Решетняк: [Недригайлів. партизан. загону ім. Кірова] // Приоріл. правда.– 1971.– 20 трав.

АПОСТОЛІВСЬКИЙ I НІКОПОЛЬСЬКИЙ РАЙОНИ

ДНІПРОВСЬКІ ПЛАВНІ

 1. Партизанські краї і зони на Україні в роки Великої Вітчизняної війни (1941-1944).– К.: Наук. думка, 1974.– 142 с.

Восени 1941 р. Дніпровські плавні в районі Нікополя на Дніпропетровщині стали базою двох Нікопольських, Криворізького, Апостолівського, Лепетиського партизанських загонів – С. 35.

* * *

 1. Василенко О. З ім'я перемоги: [с. Пам'ять Ілліча Апостолів. р-ну] // Будівник комунізму.– 1991.– 23 лют.

 1. Василенко О.І., Дяченко Н.Г. Нескорена Апостолівщина // Вісник Апостолівщини.– 1994.– 13, 16, 28 серп.; 2, 20, 27 верес.

 1. Грибовський В. Народні месники: [Партиз. рух в Нікопол. р-ні] // Нікопол. правда.– 1970.– 30 черв.

 1. Грибовський В. Партизанське з’єднання // Півден. зоря.– 1995.– 6 трав.

 1. Довгалівський М. Нікопольські партизани 1941-го // Півден. зоря.– 1994.– 8 лют.

 1. Дольчук А. Бої в Дніпровських плавнях: [Про партизан. загін під командуванням Б.Шангіна] // Новини р-ну.– 2000.– 5 трав.

 1. Живиця Я. Спогади ветерана: [Про діяльність рад. диверс. групи на території Нікополя та Марганця] // Нікопол. правда.– 1974.– 12 жовт.

 1. Жуковський М. Вони вмирали, аби не стати покірними рабами фашистів: Про партизанський і підпільний рух на Нікопольщині у 1941-1943рр. // Нікопол. правда.– 2002.– 21 верес.

 1. Жуковський М. Партизанська епопея: [м. Нікополь] // Нікопол. правда.– 1994.– 1, 3. 5, 15 лют.

 1. Жуковский М. Судьбы партизанские: [Об организации подпол. и партиз. движения на Никопольщине в 1941 г.] // Никопол. правда.– 1989.– 7 янв.

 1. Жуковський М. М. Фронт у тилу ворога: [Про партизан. діяльність у Нікопол. р-ні] // Півден. зоря.– 2003.– 27 верес.

 1. За партизанские "концерты" фашисты платили жизнью: [О ветеранах войны Никопол. з-да ферросплавов] // Электрометаллург.– 2002.– 20 сент.

 1. Заморій О. Через всі трудиощі: [Про партиз. загін М.Я.Ткачова; Апостолів. р-н] // Будівник комунізму.– 1990.– 3 лют.

 1. Іщенко М. В боях гартувалася дружба народна: [Про боротьбу партизанів Нікопол. і Апостолів. р-нів та Запоріз. і Миколаїв. обл.] // Будівник комунізму.– 1979.– 5 черв.

 1. Іщенко М. Народні месники дніпровських плавнів // Будівник комунізму.– 1991.– 27 лип.

 1. Іщенко М. Сильні духом: [Партиз. боротьба в Дніпровських плавнях] // Будівник комунізму.– 1989.– 28 серп., 3, 19, 24 жовт.

 1. Іщенко М.І. У Дніпровських плавнях // Будівник комунізму.– 1990.– 19, 26 квіт.

 1. Карцев Н. Партизанська резидентура в Нікополі: Нарис // Нікопол. правда.– 1976.– 8, 12 трав.

 1. Мазило В.М. Ще раз про партизанський рух на Україні в 1941 р.: [Нікопол. р-н, сс. Грушівка, Кут, Мар’їнка Апостолів. р-ну, Дніпровські плавні] // Укр. іст. журнал.– 1967.– № 9.– С. 121-123.

 1. Рамазанов Г. Пам’ять плекає геройство: [Про партиз. рух в Дніпров. плавнях] // Будівник комунізму.– 1989.– 30 верес.

 1. Таємниця Дніпровських плавнів: [Про партиз. загін, який діяв в р-ні Апостолове – Кут – Нікополь] // Зоря.– 1965.– 31 груд.

 1. Хорцев Н. Партизанська резидентура в Нікополі: Нарис // Нікопол. правда.– 1976.– 8, 12 трав.

* * *

 1. Живиця Я. Сім’я героїв: [Про сім’ю бакенщика з дільниці Нікополь-с. Благовіщенка I.К.Литвиненка] // Нікопол. правда.– 1974.– 23 січ.

 1. Милявский М. Партизанский командир: [О Ф.Т. Рыжикове, командире партиз. отряда на Никопольщине] // Никопол. Правда.– 1988.– 25 авг.

 1. Пискун Н. В Днепровских плавнях: [О партиз. деятельности А.Г.Резниченко] // Днепров правда.– 1978.– 7 мая.

 1. Рамазанов Г.Г. У тилу ворога: [Спогади башкира про партизан. загін М.Захарова у дніпров. плавнях] / Записав З.Сафіулін // Будівник комунізму.– 1991.– 30 трав.

ВАСИЛЬКІВСЬКИЙ РАЙОН

 1. Дорошенко Л. Нескорені: [Про партизанів з Васильківки] // Шляхом комунізму.– 1978.– 19 жовт.

 1. Кондратенко А.Т. Партизаны Васильковки: [О Васильковском партизанском отряде] // Правда Приднепровья.– 2004.– 2 апр.– C. 6-7

 1. Приходько А. В смертельном кольце // Днепров. правда.– 1990.– 27 мая.

 1. Приходько О. Пішли в безсмертя: [Про трагічну загибель в 1942 р. партизанів Васильків. р-ну] // Шляхом комунізму.– 19 трав.

Зміст: Євгенія Бунчук; Загін Василя Бабича; Зрадники; Загибель загону.

* * *

 1. Волосюк I. Подвиг матері: [Про О.Я.Смирну, яка була зв’язковою Павлоград. підпілля і загинула у Васильківці] // Шляхом комунізму.– 1990.– 13 берез.

 1. Дорошенко Л. Нескорені: [Про партизан с. Васильківки, що загинули від рук фашистів] // Шляхом комунізму.– 1978.– 19 жовт.

 1. Сальниченко К. Недоспівана пісня: [Про братів-партизанів з Нововасильківки] // 3оря.– 1985.– 19 берез.

 1. Шелудько В. Він твій, Росіє і Україно!: [Про командира партиз. загону з с. Маломихайлівки К.Т.Шерстюка] // Зоря.– 1972.– 26 січ.

КРИВОРІЗЬКИЙ РАЙОН

 1. Демиденко П. Подвиг заради життя: [Спогади члена антифашист. групи “Дзержинець”] // Кадри селу.– 1991.– 7 трав.

 1. Дубровський I. Випробовую щастя: [Про партизан. загін А.О.Любенка] // Черв. гірник.– 1989.– 7 жовт.

 1. Коровченко I. Бій біля старої штольні: [Про партиз. загін в с. Рахманівка] // Черв. гірник.– 1964.– 3 січ.

 1. Ногін П. Підземний гарнізон: Докум. повість // Черв. гірник.– 1970.– 28 черв.; 3,5,19 лип.; 2, 9, 15, 16 серп.

 1. Пузь М., Сьомка В. Шумів ліс: [Про з’єднання Б.Г.Шангіна] // Черв. гірник.– 1985.– 8 трав.

 1. Сьомка В. Партизанська клятва: [Про загін на Криворіжжі під командуванням Б.Г.Шангіна та М.Г.Рибалка] // Сільськ. трудівник.– 1989.– 7 жовт.

 1. Фокін Є. Так це було: [Спогади учасника спецзагону] // Черв. гірник.– 1987.– 22 лют.

 1. Цвік В. Шлях у безсмертя: [Про партизанів з Кривого Рогу] // Прапор юності.– 1965.– 12 листоп.

 1. Щербина I. Страта не відбулася: [Спогади учасника партиз. загону Седнєва] // Черв. гірник.– 1974.– 10 берез.

* * *

 1. Барвінок I. Зустріч з молодістю: [Про партизанку Ф.Осику, яка загинула в бою з карателями в 1943 р.] // Зоря.–1965.– 29 жовт.

 1. Бродовий В. Стежками матері-партизанки: [Про Ф.Осику] // Черв. гірник.– 1965.– 18 верес.; Прапор Леніна.– 1965.– 4 верес.

 1. Воронова Т. Хрест Грюнвадьда: [Про командира Криворіз. партизан. загону, почесн. громадянина Кривого Рогу Б.Г.Шангіна] // Черв. гірник.– 1983.– 29 берез.

 1. Долгих А. ... И было комиссару 19 лет: [О Н.Мазыкине, комиссаре отряда] // Днепр вечерний.– 1989.– 28 февр.

 1. Панова М. Пам’ять серця: [Про В.І.Косигіна з Тернів. р-ну, члена групи партизанів-підпільників, що діяла у 1942 р. у Кривбасі] // Червон. гірник.– 2001.– 20 лют.

 1. Петренко В. Доля партизана: [Ф.Г.Сацького] // Червон. гірник.– 1989.– 9 трав.

 1. Чухан Л. Вірність: [Нарис про І.В.Тришина, колишнього партизана] // Червон. гірник.– 1972.– 19 берез.

М. МАРГАНЕЦЬ

 1. Боровик I. Зорі Жовтня немеркнучі: [Про партизанів у Марганці та с. Іллінці] // Рад. життя.– 1965.– 30 жовт.

 1. Гамольский Л. Правда на всех одна: [О командире молодеж. группы партиз. отряда “Марганец”, зам. дир. ДЭВЗа В.П.Осадчем] // Днепр вечерний.– 1985.– 21 июня.

 1. Мирошин Д. Партизанська розвідниця: [Про О.В.Васильєву] // Шахтар Марганця.– 1969.– 15 лют.

 1. Не померкне їхня слава... // Зоря.– 1967.– 24 жовт.

 1. Некрасовська Є. Записка з вічності: [Про підпільників З.Бичкова, О.Шапошника, В.Максимовича, М.Рудова, А.Солениченка з загону Я.В.Віроломова] // Прапор юності.– 1975.– 3 лип.

 1. Нескорений "Марганець": [Про створення партизанського загону в м. Марганці] // Зоря.– 2004.– 7 лют.

 1. Осадчий В. Салют: [Спогади командира партиз. групи з’єднання “За Марганець” про першотравень 1942-1943 pp. у м. Марганці] // Зоря.– 1965.– 1 трав.

 1. Печерський Ю. Над дніпровою сагою: [Про розвідників-підпільників з м. Марганця] // Шахтар Марганця.– 1965.– 13 трав.

 1. Рябцев В. Пам’яті героя-партизана: [Про 6ійця-підпільника П.П.Жегета] // Шахтар Марганця.– 1967.– 20 квіт.

МАГДАЛИНІВСЬКИЙ РАЙОН

 1. Шило Г. Зимові громи.– К.: Політвидав України, 1977.– 168 с.

Про Котовський партиз. загін під керівництвом І.І.Демченка, що діяв у Магдалинів. р-ні.

Рец.: Залата Л. Сквозь годы // Днепр вечерний.– 1977.– 8 мая;

Петренко В. // Дніпро.– 1977.– № 11.– С. 159;

Селезнев М. Неистребимость // Днепров. правда.– 1977.– 25 мая;

Потапов В. Гімн народного гніву // Зоря.– 1978.– 12 лют.

* * *

 1. Вєтров I. Це було навесні: [Про партизанку М.П.Федаш з с. Дмухайлівка] // Шляхом Леніна.– 1990.– 7 квіт.

 1. Гриценко А. Котовська легенда // Зоря.– 1967.– 30 серп.

 1. Ігнатенко Г. Комунар і солдат: [Про кер. партиз. загону с. Іванівка П.Верниволю] // Зоря.– 1969.– 9 трав.

 1. Комаров Л. В борні і братерстві: [Про партизанку Г.Халецьку] // Прапор юності.– 1966.– 19 серп.

 1. Луньова С. Калиновий міст: [Котівський партиз. загін] // Дзержинець.– 1984.– 9 груд.

 1. Пащенко С. В березневу ніч: Життя і смерть партизана Івана Демченка: [командира Котівського партиз. загону] // Зоря.– 1945.– 28 жовт.

 1. Партизанскими тропами: [О партизане И.Ф.Изотове] // Днепров. правда.– 1965.– 18 апр.

 1. Сімон О. Вона повторила подвиг Зої: [Про В.Сімон, партизанку з с. Поливанівки Магдалинів. р-ну] // Шляхом Леніна.– 1971.– 10 листоп.

 1. Степовий М. Полум’яні серця: [Про подвиг юних братів-партизанів Гейкових з с. Котівки] // Прапор юності.– 1985.– 24 верес.

 1. Таран В. Підпільники: [Про групу підпільників на чолі з С.Й.Каневським] // Шляхом Леніна.– 1973.– 11 верес.

 1. Шило И. По следам друга: История в письмах: [Письма И.А.Брызгалова о комиссаре партиз. отряда с. Котовки] // Днепров. правда.– 1965.– 27 апр.

 1. Шило И. А. Последний рассвет Ивана Демченка: [Командира Котов. партиз. отряда] // Днепров. правда.– 1965.– 20 мая.

НОВОМОСКОВСЬКИЙ РАЙОН. САМАРСЬКІ ЛІСИ

 1. Вєтров I. В Лісах під Новомосковськом: Спогади партизана.– 2-е вид., випр. і доп.– Дніпропетровськ: Кн. вид-во, 1968.– 296 с.

Те ж.– 1963.– 269 с.

Ред.: Михайлов Ф. Клятва на вірність Вітчизні // Зоря.–1963.– 28 серп.;

Пименов В. Дві книги про героїчне минуле // Зоря.– 1963.– 15 черв.;

Браславський А. Вони не схилили голови // Дніпров. правда.– 1964.– 15 верес.;

Браславський А. Розповідь партизана // Новомосков. правда.– 1963.– 23 серп

* * *

 1. Аверков С. Землянка: [О борьбе партизан Присамарского леса в 1941 г.] // Днепр вечерний.– 1983.– 29 нояб.

 1. Артеменко В. Трагедія поблизу Пристані: [Партизан. рух у Присамар’ї] // Присамар. нива.– 1991.– 8 трав.

 1. Белов М. Последний бой: [О партиз. отрядах Самар. лесов под Новомосковском; о командире отряде Ф.И.Белове] // Днепров. правда.– 1990.– 14 апр.

 1. Ващинський К. Їх пам’ятає народ: [Про партиз. групу с. Миколаївки Новомосков, р-ну під керів. С.С. Філоненка] // Новомосков. правда.– 1968.– 9 трав.

 1. Вєтров I. Блакитні аркуші: Із спогадів партизана // 3оря.– 1967.– 18 квіт.

 1. Ветров И. (Шпиц) В тылу врага: [Из воспоминаний партизана-земляка] // Днепров. правда.– 1948.– 18 янв.

 1. Вєтров I. Вони з самарського лісу: [Спогади учасника партиз. руху] // Зоря.– 1965.– 13 черв.

 1. Вєтров I. Вони служили Батьківщині: [Про партизан і їхніх помічників – жителів Новомосковщини] // Зоря.– 1964.–17 жовт.

 1. Вєтров I. Жовтневий фейєрверк: [Спогади партизана] // Дніпро вечірній.– 1972.– 6 листоп.

 1. Вєтров I. Лісова партійна конференція: [Спогади учасника партиз. руху] // Зоря.– 1958.– 5 лип.

 1. Вєтров I. На Павлоградському шляху // Зоря.– 1963.– 25 жовт.

 1. Вєтров I. Новомосковський ліс. Грудень 1941: Із спогадів партизана // Зоря.– 1963.– 31 груд.

 1. Головинов Ю. Самарские репортажи: [О первой подпол. конф. с участием Н.И.Сташкова] // Днепров. правда.– 1967.– 27 окт.

 1. Ескин П.И. Партизаны и подпольщики Присамарья в борьбе с немецко-фашист. захватчиками // Комуніст Присамар'я.– 2000.– 11 трав.

 1. Єськін П. Партизани і підпільники Новомосковщини в роки війни // Новомосков. правда.– 2004.– 22 верес.

 1. Ескин П. Партизаны приближали день освобождения: [г. Новомосковск] // Комуніст Присамар'я.– 1998.– № 10.– верес.

 1. Кисельов В. Вони тут воювали: [Про загін ім. Чапаєва, що діяв у Самарськ. лісі] // Новомосков. правда.– 1990.– 22 верес.

 1. Кисельов В. Нескорені // Присамар. нива.– 1993.– 30 листоп.

 1. Кисельов В. Так мало знаємо про них...: [Про партиз. загін ім. Чапаєва] // Новомосков. правда..– 1990.– 17 берез.

 1. Киселев В.К. Темная ночь под Новомосковском: [О действиях партизан. отряда] // Новомосковск.– 1999.– № 3.– янв.; № 4.– янв.; № 5.– февр.; № 7.– февр.; № 9.– февр.

 1. Кисельов В. Чапаєвці: [Нові дані про діяльність партиз. загону ім. Чапаєва] // Новомосков. правда.– 1990.– 10 лют.

 1. Коротченко А. Партизанська землянка // Прапор юності.– 1984.– 1 січ.

 1. Мітягін П. Пам’ятник нескореним: [Про подвиг новомосков. партизан, на честь яких у с. Івано-Михайлівці у 1957р. відкрито пам’ятник] // Зоря.– 1985.– 24 квіт.

 1. Сідий М.Ф. Той бій під Вільним: [Про партизанів Присамар'я] // Новомосков. правда.– 1994.– 21 верес.

 1. Стрильчук М. Господар землянки // Прапор юності.– 1983.– 1 січ.

 1. Тараненко О. Герасименки: Поема: [Вірші, присвячені місцевим партизанам – сім'ї Герасименків с. Знаменівки Новомосков. р-ну] // Зоря.– 2001.– 25 верес.

 1. Таранець I. Бій в селі: [Спогади колиш. партизана, учасника операцій в Присамарському лісі] // Новомосков. правда.– 1969.– 9 трав.

 1. У ворожому тилу: [Уривок із спогадів Н.П.Медяної про партизан. бої] // Новомосков. правда.– 1964.– 10 берез.

* * *

 1. Білоус В. Нескорена знаменівчанка: [Про новомосков. партизанку Г.Р.Таранець] // Новомосков. правда.– 1966.– 8 берез.

 1. Білоус В., Демченко І. Червона зима Івана Височенка: [Партизан. зв’язковий з Євецько-Миколаївки Новомосков. р-ну] // Прапор юності.– 1974.– 21 листоп.

 1. Вєтров І. „Батько Панько”: [Про командира партиз. загону П.Жученка] // Зоря.– 1964.– 20 груд.

 1. Вєтров I. Безвісно пропалий: [Про комісара Орловщан. загону М.А.Ємця] // 3оря.– 1964.– 13 черв.

 1. Ветров И. Генерал Павлов: [О герое партиз. движения на Южном Левобережье Украины] // Правда Украины.– 1958.– 7 февр.

 1. Вєтров І. Дівчата з партизанського загону // Прапор юності.– 1963.– 25 груд.

 1. Вєтров I. Дівчата Самарського лісу: [Про К.П.Помаз (Короленкову), Є.Галинкіну, Г.Таранець, М.Сазонову] // Зоря.– 1975.– 10 черв.

 1. Вєтров І. Життя – подвиг: [Про Я.Циганенка] // Робітн. газета.– 1959.– 9 трав.

 1. Вєтров I. Згадують друзі минулії дні: [Про учасників партиз. боротьби М.Ємця і М.Дев’ятаєва] // Зоря.– 1960.–25 жовт.

 1. Вєтров І. Їх було двоє...: [Про партизанів Микиту та Марфу Сазонових] // Зоря.– 1964.– 13 трав.

 1. Вєтров І. Комісар Самарського лісу: [Про Г.С.Мазниченка] // Під прапором ленінізму.– 1972.– №5.– С. 59-61.

 1. Вєтров І. Крізь дроти смерті: [Про М. Ємця, командира Орлівщан. загону] // Сіл. вісті.– 1967.– 18 січ.

 1. Вєтров І. Світанки не вмирають: [Про кулеметника партизан. загону Л.Островського] // Прапор юності.– 1964.– 26 черв.

 1. Вєтров І. Северенко Г.П. // Рад. Україна.– 1958.– 22 черв.

 1. Ветров И. Судьба комиссара: [О партизане М.Емце] // Радуга.– 1965.– № 2.– С. 131-136.

 1. Ветров И. Уходили в поход партизаны: [Об А.Свичкаренко, командире губиних. партизан] // Днепров. правда.– 1991.– 29 июня.

 1. Встреча: [О партизанке Н.Медяной, с. Перещепино] // Правда Украины.– 1966.– 31 дек.

 1. Гаврюк П. Зелених бастіонів комісар. Балада про мужність: [Про Г.С.Мазниченка] // Зоря.–1977.– 9 трав.

 1. Герасименко С. Долі солдатські: [Про бійця-розвідника з Новомосковська М.Г.Курузова] // Рад. Україна.– 1964.– 4 жовт.

 1. Константинов В. Брати героя: [Про нач. штабу партиз. загону ім. Чапаєва Ф.І.Бєлова] // Новомосков. правда.– 1990.– 26 трав.

 1. Луценко А. Про що тобі мріється, легендо?: [Про партизана В.Гусака з с. Великоолександрівки] // Прапор юності.– 1971.– 10 груд.

 1. Нохонов В. Вкарбований у безсмертя: [Про М. Чабаненка, партизана з с. Васильківки Новомосков. р-ну] // Зоря.– 1989.– 31 січ.

 1. Нохонов В. Подвиг дівчини: [Про партизанку Єву Галинкіну, студентку ДДУ] // Зоря.– 19б8.– 10 лют.

 1. Нохонов В. Чабаненки: [П.Н. і М.П. Чабаненки з с. Василівки, члени загону А.Миненка] // Прапор юності.– 1975.– 15 трав.

 1. Олексієнко М. Йому було п’ятнадцять: [Про героїч. подвиг А.Приходька] // Новомосков. правда.– 1965.– 7 груд.

 1. Сальниченко К. Недоспівана пісня: [Про братів-партизанів з Нововасилівки Васильків. р-ну] // Зоря.– 1985.– 19 берез.

 1. Шаповал I. Червоні орли: [Про Й.Я.Лантуха, командира партизанів Новомосков. зведеного загону] // Шляхом Леніна.– 1985.– 14, 16 берез.

 1. Юхименко П. Ціною свого життя: [Про А.А.Свічкаренка – керівника партиз. групи с. Губиниха] // Новомосков. правда.– 1981.– 10 січ.

ПАВЛОГРАДСЬКИЙ РАЙОН

 1. Біля партизанської землянки: [Про загін П.К.Кабака; Павлоград] // Зоря.– 1967.– 15 лип.

 1. Героїв не забуваютъ: [Про партизанів з с. Новотроїцьке] // Зоря.– 1966.– 14 жовт.

 1. Єлисеїв А. Весна надії нашої: Хроніка боротьби одного села: [С. Юр'ївка Павлоград. р-ну] // Прапор юності.– 1986.– 9 трав.

 1. Єфіменко М. Живий в серцях людських: [Про партизана Ю.М.Бабенка з Павлограда] // Світло Жовтня.– 1971.– 22 черв.

 1. Ефименко М. Спустя четверть века: [О партизан. отряде П.Кабака] // Днепров. правда.– 1967.– 15 февр.

 1. Кулинич В. Герої не забуті!: [Партизанам загону П.К.Кабака встановлено пам’ятник] // Зоря.– 1967.–31 січ.

 1. Нежеря А. Партизани не здаються // Степ. зоря.– 1991.– 22 черв.

 1. Рябий К. Сила народного гніву // Прапор юності.– 1965.– 7 трав.

 1. Світлична Г., Ткаченко П. Квіти людської пам’яті: [Про командира партиз. загону П.К.Кабака] // Зоря.– 1967.– 2 черв.

 1. Світлична Г., Ткаченко П. Про що розвідає обеліск: [Про П.К.Кабака) // Рад. Україна.– 1967.– 30 берез.

 1. Ткаченко П. Був 6ій останній: [Павлоград. р-н] // Зоря.– 1987.– 4 лют.

 1. Ткаченко П. “Пам'ятаємо тебе, Олю!”: [Про розвідницю Олю Мороз з Павлограда] // Прапор юності.– 1983.– 12 квіт.

 1. Ткаченко П. Партизанський командир: [Про П.К.Кабака, командира Павлоград. партиз. загону] // Світло Жовтня.– 1990.– 15 трав.

ПЕТРОПАВЛІВСЬКИЙ РАЙОН

 1. Браціло В. Актриса: Нарис: [Про Г.Стругалевич, розвідницю з Петропавлівки] // Степ. зоря.– 1965.– 8 берез.

 1. Кавун О. Наш земляк – герой з Коханівки: [Про І.Є.Коваленка, партизана-підпілъника] // Степ. зоря.– 1985.– 21 груд.

 1. Кавун О. Тридцять сьомий член бригади: [Про Г.Г.Стругалевич з партиз. загону “Петропавлівський”] // Степ. зоря.– 1985.– 7 трав.

 1. Карасьов I. Лист партизанки: [Про розвідниць Г.Борисову та Р.Готліб] // Робіт. газ.– 1966.– 25 серп.

 1. Панченко А. Партизанська бувальщина: [Про партиз. групи в с. Самарське (колиш. Іванівка), ст. Брагинівка, с. Коханівка, с. Хороше] // Зоря.– 1964.– 13 верес.

 1. Перехрест 3. Темної ночі // Степ. зоря.– 1966.– 11 серп.

 1. Піскун А. Спогади про партизана Пантелея Черненка // Степ. зоря.– 1967.– 26 жовт.

 1. Сікало I. Вірний син народу: [Про Д.М.Фомічова, партизана з с. Петрівка) // Степ. зоря.– 1984.– 24 листоп.

ПЯТИХАТСЬКИЙ РАЙОН

 1. Верболоз П. Партизанка Ліда // Ударн. фронт.– 1985.– 9 трав.

 1. Курносова С., Ровенський М. В садку біля рідної хати: [О.Моря, член підпільн. організації] // Ударн. фронт.– 1973.– 18 жовт.

 1. Палига Г. Хто ви, Федір Майор?: [Про партизана-розвідника з с. Комунарівка П’ятихат. р-ну Ф.К.Майора] // Ударн. фронт.– 1967.– 5 груд.

 1. Партизанскими тропами: [О И.Ф.Изотове, партизане из Пятихаток] // Днепров. правда.– 1965.– 28 апр.

 1. Руденко Г. Дівчина з П’ятихаток: [Про партизанку В.Д.Євсеєву] // 3оря.– 1964.– 4 жовт.

 1. Соколенко М. Партизан з “Олімпу”: [Про партизана І.Ізотова] // Злагода.– 1998.– 19 верес.

ЦАРИЧАНСЬКИЙ РАЙОН

 1. Білоусов Л. Партизан Мостовий: [Про командира загону П.К.Мостового] // Приоріл. правда.– 1983.– 24 верес.

 1. Дерець М. Про мужність в тилу ворога: [Про партиз. рух у Царичанці] // Приоріл. правда.– 1989.– 23 верес.

 1. Лікар Д. Остання зустріч: [Про подвиг Л.Прожугана, нач. зв’язку загону ім. Котовського з с. Яремичі] // Приоріл. правда.– 1971.– 15 черв.

 1. Яковенко I. Комісар Решетняк: [Про комісара Недригайлів. партиз. загону ім. Кірова І.Д.Решетняка] // Приоріл. правда.– 1971.– 20 трав.

ШИРОКІВСЬКИЙ РАЙОН

 1. Банков А. Народні месники на Широківщині // Прапор Леніна.– 1985.– 25 квіт.

 1. Гуріїв О. Ще одне відкриття: [Про партизан. загін Седнєва] // Прапор Леніна.– 1990.– 7 лип.

 1. Довгих А. Партизанская быль // Днепров. правда.– 1978.– 7 февр.

 1. Крок у безсмертя: [Про загін Г.М.Седнєва] // Черв. гірник.– 1984.– 20 жовт.

 1. Мусієнко В. Вінок з безсмертників: [З історіії партиз. загону Г.М.Сєднєва] // Прапор юності.– 1966.– 28 серп.

 1. Heдницька (Лаврик) Г. Чайка: [Про партизанку М.Лісовуз с. Войкове] // Зоря.– 1985.– 19 берез.

 1. Пименов В. Партизанский командир: [О командире объединен. партизан. отряда, Г.М.Седневе) // Днепр вечерний.– 1977.– 8 янв.

 1. Прокопчук О. Герой криворізького опору: [Про Г.М.Сєднєва, партизанськ. командира] / Подгот. Воронова Т. // Черв. гірник.– 2004.– 22 квіт.– C. 4.

 1. Супрун Д.М. Нові дані про учасників антифашист. боротьби на Україні: [Про загін Г.М.Сєднєва, антифашист. боротьбу колгоспників О.І.Кисіля, П.Ф.Бровченка, О.О.Тополя з с. Іванівки] // Укр. іст. журнал.– 1971.– № 6.– С. 35-41.

 1. Соловйов С. Пацани в партизанах: [Діти-партизани сел. Широкого] // Червон. гірник.– 2002.– 23 лют.

 1. Рудницька (Лаврик Г.) Чайка: [Про М. Лісову з с. Войкове Широків. р-ну] // Зоря.–1985.– 19 берез.

 1. Ткачук Л. Нескорені // Зоря.– 1964.– 16 серп.

 1. Ткачук Л. Подвиг партизанів: [Спогади командира партиз. загону] // Будівник комунізму – 1964.– 27 лют.

BІРА ЛИСТОПАД

УРОДЖЕНКА С. ГАНІВКА ВЕРХНЬОДНІПРОВСЬКОГО РАЙОНУ

ЧЛЕН ПАРТИЗАНСЬКОГО ЗАГОНУ „МСТИТЕЛЬ”

 1. Байденко Т. Загін носить її ім’я: [Партизанка Віра Листопад, уродженка с. Лихівка П’ятихат. р-ну] // Ударн. фронт.– 1971.– 22 черв.

 1. Деркач О. Bipa Bipи Листопад // Прапор юностi.– 1978.– 28 жовт.

 1. Мостенський В. Дівчина з нашого міста // Придніпровський комунар.– 1978.– 24 серп.

 1. Носач О. Партизанка Bipa Листопад // Зоря.– 1961.– 17 верес.

 1. Руденко Г. Живи вічно, Bipa Листопад // Зоря.– 1982.– 5 січ.

 1. Царенко В. Листи у вічність, написані ветераном Ленінської пapтії Г.П.Листопад i її дочкою – юною poзвiдницeю [В.Листопад] // Ударн. фронт.– 1990.– 29 берез.; 3 квіт.

ЗВ’ЯЗКОВІ ПІДПІЛЬНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ

ТА ПАРТИЗАНСЬКИХ ЗАГОНІВ

Див. також: 774, 1043, 1530, 5429, 5453, 5498.

 1. Гурова Н. По заданию ЦК // Нам не забыть вас, ребята!– М., 1970.– С. 375-379.

Связная ЦК КП Украины о своей деятельности в Никополе и Червоногригорьевке вместе с Ф.Ф.Наумовым по созданию Никопол. подполья.

 1. Сарана Н. Через линию фронта: // Нам не забыть вас, ребята!– М., 1970.– С. 383-389.

Воспоминания о Днепропетров. подполье, Н.И.Сташкове, Павлоград. подполье.

 1. Сиром’ятникова 3. Я йду в тил ворога.– К.: Політвидав, 1973.– 137 с.

Про Дніпропетров. обл.– С. 52–69, 133; Дніпрдзержинськ – С. 53; Кривий Ріг – С. 54; Нікополь – С. 54, 55, 56, 60; Новомосковськ – С. 52; Павлоград – С. 60; Синельникове – С. 60; с. Червоногригорівка – С. 56, 57, 59; с. Шолохове – С. 55.

* * *

 1. Білоус В., Демченко I. Червона зима Івана Височенка: [Про зв’язкового І.Височенка з Євецько-Миколаївки Новомосков. р-ну] // Прапор юності.– 1974.– 21 листоп.

 1. Богуш П. Зв’язкова ЦК: [Про зв’язкову ЦК КП(б)України з Дніпропетровська Н.І.Гурову] // Зоря.– 1975.– 1 лип.

 1. Вєтров I. 3 особливим дорученням: [Про зв’язкового ЦК з Павлоград. підпіллям В.Я.Портенка] // Рад. Україна.– 1968.– 12 черв.

 1. Ветров И. Посланцы ЦК: Неизвестные страницы подвига: [О связных ЦК с партизанами Днепропетровщины. Есть материал о Сташкове Н.И.] // Комс. знамя.– 1971.– 19 янв.

 1. Демиденко П. Нескорені серця: Зв’язківці: [Про зв’язківця партиз. загону Павла Таторищева] // Степ. зірка.– 1964.– 19 берез.

 1. Нохонов В. Вкарбований у безсмертя: [Про М.Чабаненка, в’язкового партизана з с. Василівки Новомосков. р-ну] // Зоря.– 1989.– 31 січ.

 1. Озерний I. Зв’язковий ЦК: [Верхньодніпров. р-н] // Придніпров. комунар.– 1988.– 17 верес.

 1. Озерный И. Подвиг связного: [О связном ЦК КП Украины с подпольем Днепропетровщины Ф.К.Майоре] // Днепров. правда.– 1990.– 26 апр.

 1. Партизан із "Дніпропетровських плавнів": [Про звязківця партизан. загону Ляшенка В.І.] // Придніпров. вісник.– 1995.– № 5.

 1. Пічугін А. Партизанська сім’я: [Про cім’ю Лозових з с. Всесвятського Межів. р-ну, домівка яких в роки війни була центром зв’язку партизанських загонів] // Черв. зірка.– 1989.– 28 верес.

 1. Поліщук Л. Людина з легенди: [М.Садиченко – зв’язковий партиз. загону Сєднєва] // Черв. гірник.– 1982.– 9 трав.

 1. Сиром’ятникова 3. Я іду в тил ворога: [Спогади зв’язкової ЦК КП України з підпіл. організаціями Дніпропетр., Харків., Київ. областей] / Літ. запис С.Черняк // Дніпро.– 1970.– № 3.– С. 52-81.

 1. Царенко В. Зв’язковий ЦК: [Про підпільника Ф.К.Майора із Комунарівки П’ятихат. р-ну] // Ударний фронт.– 1985.– 13 квіт.

НАДІЯ САРАНА

 1. Ефремов В. Экзамен // Днепр вечерний.– 1978.– 30 июня.

 1. Калінічев С. Зв’язкова ЦК: [Про Н.О.Сарану, викладача Дніпропетр. технікуму автоматики і телемеханіки] // Рад. жінка.– 1965.– № 4.– С. 14-15.

 1. Каменная Г. [О Н.А.Саране]: Очерк // Днепров. правда.– 1959.– 20 дек.

 1. Майоров А. Связная ЦК: [О Н.Саране. Есть фото] // Днепр вечерний.– 1990.– 24 июля.

 1. Сарана Н.А. В Днепропетровск, через линию фронта: [Воспоминания связной ЦК КП(б)У с днепропетр. подпольем] / Лит. запись С. Черняк // Радуга.– 1967.– № 12.– С. 160-163.

 1. Сарана Н.О. Ми були посланцями партії: [Розповідь зв’язкової Дніпропетр. підпіл. міськкому партії] // Комуніст України.– 1984.– № 9.– С. 45-51.

 1. Сарана Н. Незабываемые встречи [с Д.С.Коротченко] // Днепр вечерний.– 1974.– 29 нояб.

 1. Сарана Н.А. Связная ЦК / Беседу вел Ю.Кальченко // Днепр вечерний.– 1984.– 29 сент.

 1. Сарана Н. Цього не забути: [Спогади зв’язкової ЦК КП(б) України] // Зоря.– 1968.– 25 жовт.

 1. Сарана Н. Як спалах зорі [Спогади зві’язкової ЦК КП(б)У] // Прапор юності.– 1974.– 31 жовт.

ДІЯЛЬНІСТЬ РО3ВІДГРУП НА ДНІПРОПЕТРОВЩИНІ

Див. також: №№ 329, 240, 658, 817, 1239, 1339, 5393, 5573, 5411, 5415, 5416, 5451, 5456, 5513, 5539, 5566, 5615.

 1. Тутик А.А. Они не могли иначе: Докум. повести.– Днепропетровск: Промінь, 1969.– 207 с.

Рец.: Басюк В. За велінням совісті // Друг читача.– 1970.–10 лют.;

Залата Ф. Рыцари Отечества // Днепров. правда.– 1969.–16 сент.;

Мітічкін С. Все це було // Папор юності.– 1969.– 28 серп.

* * *

 1. Белин А. Солдатский долг: [О фронт. разведчике из Синельниково Г.Т.Васько] // Днепров. правда.– 1990.– 26 апр.

 1. Бухтіяров В. Розвідник Федір Катков // Черв. гірник.– 1993.– 26 жовт.

 1. Василенко Ю. Стрибок на світанку: [Про групу розвідників-диверсантів партизан. загону] // Зоря.– 2003.– 20 верес.

 1. Вільна Т. Пролісок перемоги: [Про В.Ф.Самотєйкіна, розвідника групи “Антон”, в р-ні Нікополя] // Шахтар Марганця.– 1990.– 8 трав.

 1. Вихров В. Розвідник Діденко // Зоря.– 1978.– 23 сент.

 1. Голованевский М. “Я – Альба Регия”: [О разведчице из Павлограда Л.Мартыщенко] // Запад. Донбасс.– 1989.– 21 нояб.

 1. Долгих А., Кривцов К. Главней бой: [О разведчиках, которые за форсирование Днепра удостоены звания Героя Сов. Союза] // Днепров. правда.– 1973.– 17, 18 окт.

 1. Дорошенко Л. Васильківська розвідниця: [Про землячку В.І.Шлапак – учасницю партизан. руху в Литві] // Васильків. вісник.– 2002.– 21 верес.

 1. Еремина Д. Подвиг разведчика: [О разведчике 6-й роты 740 стрелкового полка В.Герасимове из Днепропетровска] // Днепров. правда.– 1967.– 9 мая.

 1. Живиця Я. Спогади ветерана: [Про діяльність рад. диверс. групи на території міст Нікополя та Марганця] // Нікопол. правда.– 1974.– 12 жовт.

 1. Іщенко М. Солдати невидимого фронту: [Про розвід. групу на Апостолівщині в 1943 р.] // Будівник комунізму.– 1990.– 6 верес.

 1. Кальченко І. Чекаємо о сьомій: [І.С.Тяглий – розвідник новомосков. підпілля, К.Іванова – радистка] // Черв. гірник.– 1972.– 23 лют.

 1. Карасев И. Подвиг разведчицы: [Об уроженке Днепропетровска, актрисе Г.Стругалевич] // Днепров. панорама.– 1991.– 22 июня.

 1. Кібець Ю. У війні заблукало хлоп’я...: [Розвідники П.М.Радченко з Куйбишева, М.Левицький та С.Безкрилий визволяли с. Орлівку Царичан. р-ну] // Прапор юності.– 1973.– 18 жовт.

 1. Коваль I. Звучить у пам’яті... морзянка: [Cпогади колиш. розвідника 656-го артполку про визволення Межової] // Червона зірка.– 1973.– 8 вереc.

 1. Левченко С. Розвідник Лаптев: [воював на Криворіжжі] // Сіл. трудівник.– 1991.– 30 берез.

 1. Милявский М. “Солнышко” выходит на связь: [О разведгруппе на Никопольщине в 1943 г.] // Никопол. правда.– 1988.– 27 дек.

 1. Николенко Г. Пришло время рассказать: [Рассказ об одноимен. кн. Г.Т.Липицкого и Р.Н. Суворова о боевых разведчиках Днепропетров. обл.] // Днепр вечерний.– 1998.– 24 окт.

Рец.: Суворов Р. Пришло время рассказать // Наше місто.– 1998.– 8 трав.

Овчаренко М. В районі села Аули: [Про розвідника В.А. Северина з Марганця] // Шахтар Марганця.– 1968.– 26 жовт.

 1. Першими були розвідники: [Група розвідників I. М.Бєлова вступила на ст. Верховцеве Верхньодніпров. р-ну 23 жовт. 1943 р.] // Придніпров. комунар.– 1973.– 23 жовт.

 1. Рєзнік В. “Сонечко” в ефірі: [Про діяльність розвідгрупи Є.Г.Романової у Нікополі в 1943 р.] // Зоря.– 1984.– 28 серп.

 1. Сацута Б. Форсували першими: [Про групу розвідників, які діяли на правобережжі Дніпра біля Військового] // Зоря.– 1989.– 6 жовт.

 1. Степура В. Выхожу на связь: [О разведчиках И.О.Тяглом и К.Ивановой, действовавших на Днепропетровщине; О криворож. подпольщиках Д.С.Коневой и В.М.Гончаренко] // Днепров. правда.– 1974.– 23 февр.

 1. Суворов Р. В сводках их имен не было: [Разведчики 3-го Укр. фронта] // Днепр вечерний.– 1989.– 22 февр.

 1. Суворов Р. Выхожу на связь: [О разведчицах А.Борисовой и Р.Готлиб] // Днепр вечерний.– 1989.– 31 июля.

 1. Суворов Р. Героини будущих фильмов: [О М.А.Фортус] // Днепр вечерний.– 1990.– 16 февр.

 1. Суворов Р. Их породнила разведка: [О Н.Курузо и Э.Московской, разведчице из Новомосковска] // Днепр вечерний.– 1990.– 6 февр.

 1. Суворов Р. Повертайтесь живими: [Про діяльність розвідгруп] Дніпров. зоря.– 1991.– 4, 6, 8, 11, 13, 15, 18, 20, 22 черв.

 1. Суворов Р. “Светлана”’ сообщает Центру // Днепр вечерний.– 1990.– 12 февр.

 1. Федоренко Д. З роду Корчагіних: [Про радистку в окупованому Павлограді З.Островську] // Прапор юності.– 1968.– 9 трав.

В.РЕВА ТА Е.ГАНЦЕРОВСЬКА

 1. Пальм А. Помню хлеб солдата // Пальм А. Чьи глаза у мечты.– К., 1975.– С. 62-69.

О разведчице В.В.Реве.

* * *

 1. Зуб Д. Подвиг двух подруг: [О разведчицах Е.Ганцеровской и В.Реве] // Днепров. правда.– 1987.– 19 мая.

 1. Нижегородов А. Примите “Молнию”: [Докум. повесть: о работе сов. разведчиц Е.Г.Ганцеровской и В.В.Курячей] // Днепров. правда.– 1974.– 1, 2, 5, 9, 12, 13, 18, 19, 30 июня; 2, 6, 10, 11, 13, 16, 18, 24 июля; 1975.– 6, 12, 15, 19, 26 февр.; 2, 12, 22, 26 марта.

 1. Павленко В. Двое из группы “Жанна”: [О разведчицах Е.Ганцеровской и В.В.Реве (Курячей), работавших в Апостолов. р-не] // Днепр вечерний.– 1983.– 19 сент.

 1. Павленко В. “Жанна” выходит на связь: [О разведчицах Е.Г.Ганцеровской и В.В.Реве (Курячей)] // Днепров. правда.– 1990.– 1 мая.

 1. Павленко В. У ворожому тилу: [Про розвід. групу “Жанна”] // Зоря.– 1987.– 6 берез.

 1. Ткачук П. Боротьбою народжена дружба: [Про розвідниць В.В.Курячу (Реву) та О.Г.Ганцеровську] // Прапор Леніна.– 1974.– 28 лют.

РО3ВІДГРУПА Є. БЕРЕЗНЯКА (МАЙОР ВИХОР)

 1. Березняк Е. Операция «Голос»: Рассказ разведчика.– М., 1992.– 255 с.

 1. Березняк Є. Пароль “Dum spivo”: Розповідь розвідника / Літ. запис Б.Хондроса.– К.: Політвидав України, 1987.– 238с.

Теж.– 1972.– 159 с.

Рец.: Безуглий М. Розповідає майор Вихор // Дніпро вечірній.– 1972.– 20 груд.

 1. Гаркуша Л.А. Участь дніпропетровців в антифашистській боротьбі на території Німеччини (1941-1945рр.) // Збірник рефератів доповідей обласної науково-практичної конференції з історичного краєзнавства.– Дніпропетровськ: Вид-во ДДУ, 1990.– С. 148-150.

 1. Жигилін В. Краковський вал.– К., 1970.– 223 с.

* * *

 1. Березняк Є. Віч-на-віч з ворогом: [Спогади “майора Вихора” про підпіл. діяльність в Межів. і Петропавлів. р-нах] // Черв. Зірка.– 1968.– 3 лют ; Степ. зоря.– 1967.– 18 квіт.

 1. Березняк Е. Майор Вихрь выходит на связь // Комс. знамя.– 1970.– 17, 18, 20, 21, 22, 24, 25 янв.

 1. Березняк Е. Я – голос: [“Майор Вихрь” рассказывает о себе и своей разведгруппе] // Сов. Россия.– 1971.– 25 сент.

* * *

 1. Безстрашний “Майор Вихор”: [Про діяльність Є.Березняка на території Петропавлів. р-ну] // Зоря.– 1967.– 18 листоп.

 1. Відповіді на запитання читачів про Є.Березняка – “Майора Вихора” // Прапор юності.– 1970.– 8 груд.

 1. Внуков В. Майор Вихрь. Кто он?: Литературная версия и документальная правда: [Прообраз героя – Е.С.Березняк, уроженец Днепропетровска] // Днепр вечерний.– 2000.– 10 нояб.

 1. Герой України, воїн і педагог: [Про Почесного чл. Академії пед. наук України, засл. учителя України Є.С.Березняка] // Вісник НГУ.– 2004.– лют.– C. 1-4

 1. Гур’єв В. В гостях у “Майора Вихора” // Молодь України.– 1985.– 31 лип.

 1. Здрастуй, майоре Вихор! // Нікопол. правда.– 1969.– 11 листоп.

 1. Іващенко Н. Герой України, воїн і педагог: [90 років земляку, полковнику у відставці Є.С.Березняку] // Наше місто.– 2004.– 24 лют.– C. 3

 1. Козлов А., Хандрос Б. Здравствуй, майор Вихрь!: Легендарный герой многосерийного телефильма жив // Известия.– 1968.– 11 февр.

 1. Лыков А. Встретились боевые друзья: [Е.С.Березняк побывал в Днепродзержинске] // Днепров.правда.– 1978.– 9 апр.

 1. Ликов О. Майор Вихор залишаеться в строю //Дзержинець.– 1971.– 15 жовт.

 1. Ликов О. Побратими майора Вихора: [Про зустріч під час війни дніпродзержинців Лотових з майором Вихором] // Прапор юності.– 1971.– 11 верес.

 1. “Майор Вихор” в рідних краях // Зоря.– 1969.– 24 січ.

 1. Майор Вихор згадує // Зоря.– 1992.– 11 квіт.

 1. Поруч з майором Вихором: [Про розвідгрупу] // Зоря.– 1991.– 13 берез.

 1. Приїхав майор Вихор: [3устріч жителів Дніпропетровська з Є.С.Березняком] // Зоря.– 1968.–2 лют.

 1. Пушенко К. “Майор Вихор” міг би бути гірником: [Про Є. Березняка] // Наше місто.– 2002.– 17 трав.

 1. Рядом с майором Вихрем: [О связистках группы "Голос" А. Жуковой и О.Комар] // Днепр вечерний.– 1991.– 8 мая.

 1. Семенов Ю. Майор “Вихрь”: Главы из романа // Труд.– 1965.– 5, 6, 7, 8 окт.

 1. Слободян М. Скромний подвиг розвідників: [Початок війни. 1941р.] // Зоря.– 1996.– 22 черв.

 1. Сніжковський Б. Розповдае герой фільму // Новомосков. правда..– 1968.– 13 лют.

 1. Суворов Р. Рядом с майором Вихрем // Днепр вечерний.– 1989.– 26 июля.

 1. Сусой К. І наче повернулись ті далекі роки... // Степ. зоря.– 1991.– 4 січ.

 1. Шматенко Л. Радистка майора Вихора і нащадок князів Церетелі зустрілися на Колимі: [Про Асю Жукову, уродженку Новомосковська] // Зоря.– 2000.– 2 листоп.

 1. Щипіцина О. Безстрашний “майор Вихор”: [Про розвідн. діяльність Є.С.Березняка в Дніпропетровську] // Зоря.– 1967.–18 листоп.

 1. Чепурняк О. Герой України – Євген Березняк // Джерело.– 2001.– №23-24.– груд.– С.6-7.

УЧАСТЬ ЗЕМЛЯКІВ У ПІДПІЛЬНОМУ ТА ПАРТИЗАНСЬКОМУ РУСІ НА ТЕРИТОРІЇ ІНШИХ ОБЛАСТЕЙ УКРАЇНИ

ТА РЕСПУБЛІК РАДЯНСЬКОГО СОЮЗУ

 1. Сергієнко Г.Я. Людина подвигу. Герой Великої Вітчизняної війни Микола Попудренко.– К.: Наук. думка, 1964.– 88 с.

* * *

 1. Авруцький Л. Павло Рева, партизанський командир: [Воював на Житомирщині] // Зоря.– 1963.– 24 квіт.

 1. Бакуменко В. Пам'ять серця: [Про Г.В.Щербицького, командира підривної групи в Білорусі ] // Ранок.– 1980.– № 5.– С. 8-9.

 1. Балинец В. Лектор генерала Орленко: [И.И.Озерный, житель Верхнеднепровска, лектор ЦК КП(б)У, руководитель партизан. отрядов] // Днепров. правда.– 1987.– 1 янв.

 1. Безуглий М. Вічний вогонь: [Іспанець Пауліно Гонсалес, працівник з-ду ім. Петровського, воював у загоні Медвєдєва] // Прапор юності.– 1965.– 4 лип.

 1. Бєлов М. Ніщо не забуто: [Н.Д.Журавель воював у Естонії] // Рад. життя.– 1971.– 29 лип.

 1. Богуш П., Артеменко К. Слово про мужність партизанську: [Нікопольчани у партизан. з’єднанні О.О.Федорова] // Півден. зоря.– 1984.– 29 груд.

 1. Бойко Г. Доля партизана: [І.П.Кравчута був у з'єднанні Ковпака] // Рад. слово.– 1969.– 14 жовт.

 1. Василенко В., Борискин С. Путь партизана: [М.Куликович] // Днепров. правда.– 1965.– 8 апр.

 1. Говорушко Ю. Партизани i поліцай: [Г.В.Щербицький з Верхньодніпровська воював у партиз. бригаді “За Радянську Білорусію”] // Придніпров. комунар.– 1974.– 21 лют.

 1. Говорушко Ю. Ходили у розвідку…: [Г.Щербицький] // Придніпров. комунар.– 1984.– 8 верес.

 1. Головко В. Качуєвські: [Родина Качуєвських з с. Чумаки П’ятихат. р-ну загинула в роки війни: Павло – в партиз. загоні, Наталя – під Сталінградом ] // Зоря.– 1978.– 6 січ.

 1. Гречук О. Ленінградський партизан. Документальне оповідання: [Про М.М.Кочергу] // Рад. слово.– 1974.– 27 серп., 7, 21 верес.

 1. Довбиш А. Батько героя: [Про командира загону П.П.Качуєвського] // Ударн. фронт.– 1965.– 29 черв.

 1. Долгих А. Вечный огонь братства: [Г.В.Щербицкий воевал и погиб в Белоруси] // Днепров. правда.– 1974.– 16, 17, 19 февр.

 1. Долгих А. Наташина звезда: [Организатор партиз. борьбы в Белоруссии П.Кочуевский и его жена, Н. Кочуевская. Уроженцы с. Чумаки Пятихат. р-на] // Днепров. правда.– 1983.– 8 янв.

 1. Долгих А. Партизанская быль: [М.Д.Грицан и Д.Р.Калинин воевали в Белоруси] // Днепров. правда.– 1974.– 3 июля.

 1. Долгих А., Николенко Г. Вечный огонь братства: [Г.В. Щербицкий из Верхнеднепровека, участник партизан. борьбы в Белоруси] // Днепров. правда.– 1974.– 16, 17, 19 февр.

 1. Доманський Б. Дівчина з легенди: [Л.Гречко воювала в партизан. загоні Сталінграду] // Ударн. фронт.– 1970.– 26 трав.

 1. Запорожченко. В.З. Подвиг підземного гарнізону: [Спогади учасника дій в Аджимушкай. каменоломнях] / Записав А.Вихрестюк // Шляхом комунізму.– 1982.– 4 берез.

 1. Ілляшевич О. I діти допомагали фронту: [Спогади юної партизанки з Білорусі, нині живе у радг. ''Васильківський”] // Степ. зоря.– 1990.– 17 квіт.

 1. Имя земляка – в энциклопедии БССР: [М.Д.Грицан – командир партизан. отряда в Белоруси] // Днепров. правда.– 1974.– 24 янв.

 1. Кавалерчик А. От тех времен и поколений...: [Воспоминания днепропетровчанки, участницы соединения А.Ф.Федорова] // Днепров. правда.– 1987.– 28 марта.

 1. Кавалерчик А. Рассказ партизанки: [Автор воевала в соединении А.Федорова] // Днепр вечерний.– 1987.– 10 дек.

 1. Каракаш П. Биховський ліс: [Про земляків-партизанів Білорусі] // Зоря.–1984.– 28 лип.

 1. Каракаш П. Над прірвою: [Про партизанку Н.Г.Скок] // Зоря.– 1966.– 28 серп.

 1. Кузнецов Ю В лесах под Смоленськом: [О Г.Т.Юрченко] // Днепр вечерний.– 1985.– 4 мая.

 1. Лепеха В. Хлопець із нашого міста: [О.Ф.Волянський, уродженець Кривого Рогу, учасник партизан. руху в Білорусі] // Черв. гірник.– 1975.– 8 трав.

 1. Лисенко В. Партизанський радист: [В.П.Буденко з Кривого Рогу був партизаном на Рівненщині та в Угорщині] // Черв. гірник.– 1974.– 19 жовт.

 1. Лозовий В. Ветеран: [Про В.Г.Волкова, комісара з'єднання в Житомир., Сумськ., Чернігів. областях] // Ударн. фронт.– 1973.– 22 лют.

 1. Ляпин А. Слушай, “Земля!”: [Р.М.Попова (Пацан) была партизанкой в Закарпатье] // Днепр вечерний.– 1974.– 20 сент.

 1. Макавейчук Б.Г. Партизанскими тропами: [Из дневника ветерана войны] // Трибуна металлурга.– 1971.– 24 февр.

 1. Марусич Г. Партизан Антішко: [М.Антішко воював у загоні О.Федорова] // Вперед.– 1964.– 17 жовт.

 1. Медяна Н. П. У ворожому тилу: [Спогади жительки Пepeщепиного про свою партизанську діяльність в Тул. обл.] // Новомосков. правда.– 1964.– 10 берез.

 1. Милявский М. Березы, опаленные войной: Высота – 45: [А.Н.Волощук – близкая подруга Л. Чайкиной] // Никопол. правда.– 1990.– 17 апр.

 1. Мітічкін С., Долгих О. Приклад комісара: [І.І.Озерний, комісар загону О.Федорова] // Рад. освіта.– 1973.– 14 листоп.

 1. Наринський В. Старший друг Кузнєцова: [В.В.Кочетков був заступником командира загону Медвєдєва] // Прапор юності.– 1967.– 20 груд.

 1. Несторенко П. Надія, Віра і велика любов: [Н.К.Маєвська була у складі з'єднання С.Ковпака] // Прапор юності.– 1974.– 25 квіт.

 1. Новак Я. В живых осталось двое: Летом 1942 года на Карельском фронте таинственно пропал партизанский отряд “Mcтители”: [Один из партизан – днепропетровчанин П.Г.Оберемко] // Днепр вечерний.– 1988.– 26 июля.

 1. Пальм А. Пароль и отзыв – память: [Е.Киселев и И.Свиридов – участники партиз. движения на Сумщине – герои книги М.Т.Лукашева “По тылам врага”] // Днепров. правда.– 1974.– 5 нояб.

 1. Петренко В. Доля партизана: [Криворожанин Ф.Г.Сацький був партизаном в Білорусі] // Черв. гірник.– 1989.– 9 трав.

 1. Пискун Н. Фикус: [А.А.Лотов воевал в соединении С.А.Ковпака и в отряде “Висла” в Польше] // Днепров. правда.– 1974.– 14 сент.

 1. Подопригора Г. В тылу врага: [А. Мажура из с. Адамовка Криничан. р-на воевал в партизан. отряде Д. Медведева] // Днепров. правда.– 1991.– 23 мая.

 1. Подопригора Г. Соратник легендарного разведчика: [А.Мажура член партизан. отряда Д.Н.Медведева] // Днепров. правда.– 1988.– 2 окт.

 1. Потійко М. Її пам'ятають угорці: [Р.М.Попова із загону ім. Ватутіна в Закарпат. Україні] // Прапор юності.– 1969.– 18 листоп.

 1. Ровінський М. Коли покликала Батьківщина: [В.Г. Волков з П’ятихаток, комісар партизан. з’єднання] // Ударн. фронт.– 1969.– 4 січ.

 1. Родик К. Счет партизана Сиворонова: [Командир партиз. отряда “Грозный” на Воршиловградщине] // Днепр вечерний.– 1979.– 18 апр.

 1. Руденко Г. ...Йому на Захід, їй – в іншу сторону: [Про П.Качуєвського та його дружину Н. Спірову, партизанів] // Зоря.– 1965.– 17 квіт.

 1. Сабуров О. Таємничий капітан: [Уривок з кн. про П.Ф.Реву, командира партиз. загону з’єднання О.Сабурова, уродженця Широків. р-ну] // Прапор Леніна.– 1970.– 25 квіт.

 1. Санкевич М. Партизанський квиток: [Згадки партизана загону О.Федорова] / Записала Т.Юношева // Черв. гірник.– 1990.– 17 листоп.

 1. Сергійчук В. УПА – вся Україна: [Факти про членство дніпропетровців в УПА] // Молодь України.– 1993.– 20 квіт.

 1. Сивець С. “Далекая” фамилия: [Воспом. участника партизан. соединения С.А.Ковпака] // Днепр вечерний.– 1975.– 21 мая.

 1. Сиром'ятникова З. Я іду в тил ворога: [Партизанка на Львівщині] // Дніпро.– 1970.– № 3.– С. 52-81.

 1. Суворов Р. Годы огневые: [И.П.Дегтярев – участник партизан. движения в Крыму] // Днепр вечерний.– 1974.– 20 июня.

 1. Тарасенко I. Подвиг комуніста: [Про партизана І.В.Банника, мешканця с. Олександрівка Магдалинів. р-ну] // Шляхом Леніна.– 1978.– 21 груд.

 1. Трунова Л. Главный праздник: [И.В. и А.М.Босенко из Днепропетровска – партизаны Белоруси] // Днепр вечерний.– 1975.– 17 июня.

 1. Ферман В.: Зустріч з героєм Київського підпілля: [П.Т.Рибак живе i працюе у Днілропетровську] // Зоря.– 1963.– 7 листоп.

 1. Хвостик В. 3 числа народних месників: [Д.М.Радзієвський з Марганця, партизан загону ім. Кармелюка] // Шахтар Марганця.– 1990.– 8 трав.

 1. Царенко В. Згадав комicap: [В.Г.Волков з П’ятихаток, був коміcаром партиз. загону] // 3оря.– 1980.– 5 берез.

 1. Царенко В. Комісар: [В.Г.Волков] // Ударн. фронт.– 1976.– 21 лют.

 1. Цурканов Г. Партизанский лектор: [Лектор Верхнеднепров. рай. орг-и об-ва охраны памятников истории и культуры И.И.Озерный был в соединении А.Ф.Федорова] // Днепров. правда.– 1984.– 14 авг.

 1. Чухан Л. Вірність: [Партизан I.В.Тришин знав Зою Космодем’янську. Живе в Кривому Розі] // Черв. гірник.– 1972.– 19 берез.

 1. Шаренко В. Комісар: [Епізоди з партиз. життя В.Г.Волкова, що воював на території сусідніх областей] // Ударн. фронт.– 1976.– 21 лют.

 1. Шовкопляс К. В Криму під курганом: [Пpo Г.С.Галюту з Синельникового – учасника партиз. руху в Криму] // Зоря.– 1974.– 28 лип.

 1. Шутило Є., Лешенюк І. Як боровся і загинув партизан Василь Савченко: [Воював у Білорусі] // Зоря.– 1962.– 8 лип.

 1. Юр'єв К. Скальпель і автомат: [Н.К.Маєвська, кандидат мед. наук, була лікарем в загоні С.А.Ковпака] // Прапор юності.– 1974.– 19 верес.

 1. Явір М. 3 208-го партизанського: [Пpo В.Ф.Садченка, партизана, нині працює в колг. “Правда” Межів. р-ну] // Черв. зірка.– 1970.– 16 квіт.

УЧАСТЬ ЗЕМЛЯКІВ У МІЖНАРОДНОМУ РУСІ ОПОРУ

 1. Згеев А. Чао, россо дьяволо!: [О Г.С.Бабиче, участнике итальян. движения Сопротивления] // О войне, о товарищах, о себе.– М., 1969.– С. 421-429.

* * *

 1. Авруцький Л. Він бився в Арденнах: [Г.Велогоненко] // Зоря.– 1963.– 26 лип.

 1. Бедринець В. Історія його знайомства: [В.Орлов був учасником француз. руху Опору] // Зоря.–1965.– 10 квіт.

 1. Беляев В. Медаль побратима: [И.М.Когут, партизан в Чехословакии] // Дзержинець.– 1965.– 19 верес.

 1. Білоус В. У бельгійських лісах: [П.Т.Смілянець був партизаном у Бельгії] // Зоря.– 1967.– 15 лип.

 1. Бут М. Колгоспник з Покровського – чехословацький партизан: [І.Т.Філенко] // Нікопол. правда.– 1966.– 14 січ.

 1. В горах и лесах Европы: [Земляки-партизаны в Чехословакии] // Днепров. правда.– 1966.– 15 янв.

 1. Велогоненко Г. Правду не вытравить из памяти…: [Автор был командиром полка бельгийских партизан] // Днепр вечерний.– 1975.– 21 мая.

 1. Вороніна А. Командира називали “Жорж”: [Ф.В. Аксенін, уродженець с. Богданівка Петропавл. р-ну в 1944 р. був партизаном у Франції] // Степ. зоря.– 1986.– 1 квіт.

 1. Воронова Т. Паренек из Долгинцево: [Об Д.Пузе, разведчика Был в составе развед.-диверс. группы в Польше] // Черв. гірник.– 2003.– 10 квіт.

 1. Воронова Т. Пастушок з загону Налєпки: [Д.Радучич з Кривого Рогу був партизаном у Білорусі, Чехії, зв'язківцем у маршала Жукова] // Черв. гірник.– 2002.– 21 верес.

 1. Гаварушка Я. Лісові бувальщини (Непрохані гості): [Про Г.Щербицького] // Придніпров. комунар.– 1971.– 22, 26 черв.

 1. Герасименко С. Біллі – радянський партизан: [Г.Я.Велогоненко] // Рад. Україна.– 1964.– 24 трав.

 1. Герой бельгійського підпілля розповідає...: [Г.Велогоненко] // Зоря.– 1964.– 1 лют.

 1. Говорушко Ю. Подарунок. Партизанські бувальщини: [Г.Щербицький воював у Білорусі] // Придніпров. комунар.– 1972.– 8 січ.

 1. Гоцель Е. Капитан «Владек»: [В.Г.Ременной – Герой-партизан ЧССР] // Днепр вечерний.– 1984.– 14 нояб.

 1. Давидов П., Грищенко А. Його звали полковник Богун: [Я.О.Козлов з с. Вищетарасівка воював у Чехословаччині] // Зоря.–1967.– 11 черв.

 1. Зезюлін Ф.П. Загубилась моя юність у Брянських лісах: [Спогади партизана часів Великої Вітчизняної війни, земляка з с. Веселий Кут] // Васильків. вісник.– 2002.– 21 верес.

 1. Епельман М. Партизанський командир: [Про С.І.Грабчука, який керував загоном Зборов-Іскра у Чехословаччині] // Червон. гірник.– 1978.– 5 берез.

 1. Епельман М. У патріотів мова спільна: Ми – інтернаціоналісти: [Про С.І.Грабчука – колишнього командира партизанського загону “Зборов–Іcкpa” в Чехословаччині] // Прапор юності.– 1979.– 2 черв.

 1. Жадан В. Три нагороди: [Г.М.Мельник – партизан Чехословаччини] // Прапор Леніна.– 1965.– 31 серп.

 1. Занудько Н. В горах Югославии: [А.Е.Сидоров воевал в составе народ.-освободит. армии Югославии] // Днепров. правда.– 1986.– 7 марта.

 1. Ім'ям товариша: [В.К.Гудзь під іменем Л.Сазонова воював у Югославії] // Прапор юності.– 1968.– 8 лют.

 1. Капацина К. Тепло гранітних обелісків: [М.Румянцев – учасник антифашист. боротьби в Німеччині] // Прапор юності.– 1975.– 7 серп.

 1. Каплин Л. Ходила девушка в разведку: [В.Блоха воевала в Югославии] // Днепров. правда.– 1982.– 7 сент.

 1. Каракаш П. Партизанское имя – Билли: [Г.Я.Велогоненко – участник бельгийск. Сопротивления] // Днепр вечерний.– 1979.– 12 февр.

 1. Колодій Б. Зустріч з героями: [І. Перевертун брав участь в русі Опору у Франції в загоні В.Порика] // Черв. гірник.– 1965.– 27 квіт.

 1. Коптяєва А. Згадую тебе як пісню...: [Про Г.Я.Велогоненка] // Прапор юності.– 1972.– 23 верес.

 1. Лабунець В. Партизан: [В.В.Богуцький – партизан-розвідник] // Вперед.– 1966.– 16 серп.

 1. Левченко А. Комісар: [Л.К.Федоров] // Дніпро вечірній.– 1972.– 18 жовт.

 1. Левченко А. Отклик югославских друзей: [В.Энтин воевал в югослав. партизан. отряде] // Днепр вечерний.– 1975.– 2 янв.

 1. Локтионов И. Комиссар монитора „Смоленськ”: [И.П.Сарапин – участник Сопротивления во Франции] // Красная звезда.– 1972.– 31 мая.

 1. Львовский Н. Во весь накал: [Об К.Н.Кравченко, партизане-подпольщике] // Днепр вечерний.– 1977.– 27 июля.

 1. Меерович Е. «Мы сами выбрали дорогу…»: [Л.К.Федоров – комиссар отряда в Чехословакии] // Днепр вечерний.– 1985.– 27 мая.

 1. Орлов В. Герой Олерона – наш земляк: [Спогади криворіжця, учасника француз. Опору] // Черв. гірник.– 1998.– 20 серп.

 1. Пелікан А. Гарібальдієць з України: [Г.І.Паншин, уродженець Дніпродзержинська, учасник Опору в Італії] // Дзержинець.– 1989.– 1 трав.

 1. Пелікан А. Один з п'яти тисяч: [Г.Паншин, учасник Опору в Італії] // Дзержинець.– 1990.– 5 черв.

 1. Перекопський О. Партизанськими стежками: [В.Я.Шпанюк воював у Югославії] // Черв. гірник.– 1980.– 30 січ.

 1. Перекопський О. Сонце над Світавою: [Ю.І.Козаков та Г.Ю.Козакова воювали в Чехословаччині] // Черв. гірник.– 1975.– 27 трав.

 1. Пискун Н. На Бабьей горе: [А.А.Лотов был командиром партизан. отряда «Висла» в Польше] // Днепров. правда.– 1975.– 18 февр.

 1. Радул Н. Вадим из Кривого Рога: [Четырнадцатилетний В.Волошин в 1944 г. сражался в Словакии] // Огонек.– 1979.– № 46.– С. 15.

 1. Ребрий А. Вспоминая тропы партизанские: [О.П.Рузанов, участник партизан. движения в Словакии] // Днепр вечерний.– 1987.– 10 янв.

 1. Савченко О. Невловимі месники: [Д.І.Утюганов] // Зоря.–1967.– 8 листоп.

 1. Серадський Ю. Командир інтернаціонального загону: [А.Я.Чурилов керував з'єданням партизан у Чехословаччині] // Зоря.– 1966.– 9 трав.

 1. Сердюченко С. Партизанський командир: [Про Грабчука С.І., командира партиз. загону Зборов-Іскра, відзначеного нагородами ЧССР, почес. громадянина м. Зборов] // За агломерат.– 1993.– 7 трав.

 1. Соколенко А. Дружба, скріплена кров'ю: [Д.І.Утюганов воював в Югославії] // Дніпро вечірній.– 1972.– 29, 31 лип.

 1. Степаненко Ф. Ложка меду: [В.Р.Романченко – член радян.-чехословац. загону ім. Єрмака] // Черв. гірник.– 1975.– 20 квіт.

 1. Суворов Р. Сражался в отрядах Фефи: [В.В.Кауров воевал в партизан. отрядах Франции] // Днепр вечерний.– 1985.– 9 нояб.

 1. Трунова Л. Друзья встречаются вновь: [М.И.Переяславцева была партизанкой в Югославии] // Ленинец.– 1965.– 21 верес.

 1. Уткін Л. Зустріч побратимів: [С.І.Грабчук – партизан у Чехословаччині] // Черв. гірник.– 1966.– 14 верес.

 1. Філенко І. “Партизану Ванюші...”: [Автор був партизаном у Чехословаччині] // Зоря.– 1986.– 4 листоп.

 1. Філенко І. Билися проти гітлерівців разом: [Автор – партизан у Чехословаччині] // Нікопол. правда.– 1969.– 3 верес.

 1. Чехословацька нагорода: [І.Т.Філенко] // Радян. Україна.– 1966.– 13 лют.

 1. Чубенко Є. Жижковці: [А.Луцюк учасник загону ім. Яна Жижки в Югославії] // Зоря.– 1981.– 18 груд.

 1. Шило I. Стрибок у Альпи: [М.Г.Курузов з Новомосковська очолював трупу розвідників в районі Гроща] // Прапор юності.– 1972.– 22 лют.

 1. Шостак В. Награды находят героя: [А.Я.Чурилов – чехословацкий партизан] // Комсомол. знамя.– 1965.– 4 нояб.

ВИЗВОЛЕННЯ ДНІПРОПЕТРОВЩИНИ

Див. також: Битва за Дніпро. Bійськові частини, які створені та брали участь у боях на Дніпропетровщині. Святкування Днів Перемоги та визволення міст і сіл області.

 1. Грылев А.Н. Днепр, Карпаты. Крым: Освобождение Правобережной Украины и Крыма в 1944 году.– М.: Наука, 1970.– 352 с.

Дніпропетровщина – С. 5, 6, 8, 17, 20, 23, 26, 32, 87, 102-122, 256, 258, 263, 266, 267.

 1. Клюєнко Д.М. В боях за визволення України.– К.: Політвидав України.– 1984.– 174 с.

Про звільнення Дніпропетровщини – С. 8, 12, 65-69, 75, 79; Павлоград – С. 29; П’ятихатки – С. 66, 75; Дніпродзержинськ – С. 67-69; Кривий Ріг – С. 65-67, 79; Марганець – С. 69; Нікополь – С. 79.

 1. Освобождение городов: Справочник по освобождению городов в период Великой Отечественной войны 1941-1945 / Под общ. ред. ген. армии С.П.Иванова.– М.: Воениздат, 1985.– 598 с.

Апостолово – С. 39; Верхнеднепровск – С. 62; Днепродзержинск – С. 84; Днепропетровск – С. 84-85; Кривой Рог – С. 135-136; Марганець – С. 150; Новомосковск – С. 170; Никополь – С. 167; Павлоград – С. 62; Синельниково – С.

 1. Сообщение о митинге трудящихся гор. Днепропетровска, посвященном освобождению от немецко-фашистских захватчиков Днепропетровской области // Днепропетровская область в годы Великой Отечественной войны Советского Союза (1941-1945 гг.): Сб. документов и материалов.– Днепропетровск, 1962.– С. 198.

 1. Уткин Г.М. Штурм “Восточного вала”: Освобождение Левобережной Украины и форсирование Днепра.– М.: Воениздат, 1967.– 464 с.

Александрополь – С. 267; Аннівка – С. 182, 198, 218, 219, 220, 221; Апостолове – С. 222.; Аули – С. 182, 223, 271, 395; Благовіщенка – С. 182; Бородаївка – С. 182, 218, 219, 221; Верхньодніпровськ – С. 16, 17, 179, 198, 203, 222, 426; Верхівцеве – С. 182; Вовниги – С. 306; Військове – С. 272, 306; Горяновське – С.199, Дерієвка – С. 182, 204, 206, 209, 215, 218, 223, 224, 460; Дніпродзержинськ – С. 182, 205, 271, 272, 300, 304-310; Дніпропетровськ – С. 12, 17, 18, 179, 203, 228, 268, 300, 304-310, 422, 426, 445; Домоткань – С. 202; Звонецьке – С. 306; Катеринівка – С. 222; Кривий Ріг – С. 15, 17, 19, 197, 198, 205, 222, 227, 228, 229, 230, 231, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 413; Кринички – С.805; Куцеволівка – С. 182, 199, 203, 207, 209, 212, 215, 218, 220, 222; Лихівка – С. 216, 218, 222; Лозуватка – С. 228, 306; Миронівка – С. 182; Мишурин Ріг – С. 182, 203, 204, 207, 209, 213, 215, 216, 217, 218, 219, 221, 231, 459; Миколаїка – С. 199; Нікополь – С. 15, 228, 229; 304, 309, 343; Новомосковськ – С. 267; Ново-Миколаївка – С. 305; Павлоград – С. 16, 17, 267, 268, 281, 297, 445; Почино-Софіївка – С. 182; Прядівка – С. 182; Пушкарівка – с. 182; П’ятихатки – С. 198, 205, 222, 224, 225, 226, 231, 308, 461; Романкове – С. 306; Синельникове – С. 297; Солоне – С.З06; Тарасівка – С.220; Томаківка – С. 221; Тритузне – С. 182; Чаплинка – С. 182; Червоноармійське – С. 267; Чкалове – С. 306; Чумаки – С. З06; Шевченкове – С. 182; Шульгівка – С. 182; Щорськ – С.З06.

 1. Чуйков В.И. В боях за Украину.– К.: Политиздат Украины, 1972.– 191 с.: ил.

Дніпропетровська обл.– С. 36, 76, 83, 84, 108-115, 119, 120, 122-126, 128, 130, 132, 133-135, 137-142, 145-147, 153, 165, 166, 188.

* * *

 1. Восени сорок третього: [Збірник].– Дніпропетровськ: Промінь.– 1974.– 190 с.

Зміст: Триста днів подвигу / І.Лукаш. На Аульському плацдармі / В.А.Загоруйко.

Рец.: Мінаков I. Незабутнє // Нові рубежі.– 1974.– 4 черв.;

Бризгалов Л. Страницы доблести и славы // Днепров. правда.–1974.– 17 июня;

Беляєв В. Вдячність поколінь // Друг читача.–1974.– 25 лип.;

Мінаков I. Восени 43-го // Зоря.– 1974.– 28 лип.

 1. Ершов А.Г. Освобождение Донбасса: Военно-исторический очерк.– М.: Воениздат, 1973.– 240 с.

Дніпропетровщина – С. 11, 31, 32, 34, 43, 44, 45, 46, 59, 74, 77, 78, 80, 81, 82, 83, 121, 126, 127, 130, 206, 213, 214, 216, 217, 218, 238; Васильківка – С. 217, 218; Дніпропетровськ – С. 11, 74, 77, 81, 206, 214, 238; Межова – С. 80, 213, 218; Новомосковськ – С. 32, 44, 46, 59, 81, 82, 217; Павлоград– С. 31, 32, 34, 45, 81, 82, 121, 126, 127, 216; Перещепине – С. 32, 43, 44; Петриківка – С. 46; Попасне – С. 81; Синельникове – С. 45, 59, 81, 82, 83, 216, 217; Славгород – С. 83; Чапліне – С. 80, 130, 218, 238.

 1. Кузнецова В.А. В те суровые дни и ночи: Записки артразведчика.– Днепропетровск: Проминь, 1984.– 111 с.

 2. Суворов Р.Н. Дорога в бессмертие: Док.-худож. роман-хроника об освобождении Днепропетровщины.– Днепропетровск: Пороги, 1999.– 277 с.

* * *

 1. А память священна: [Обзор писем-воспоминаний] // Днепров. правда.– 1973.– 29 нояб.

 1. Авдеев О. Фронтовими дорогами: [Бої за визволення Дніпропетровщини в р-ні Аул, Сошинівки, Романкового, Дніпродзержинська] // Дзержинець.– 1983.– 9 трав.

 1. Алехин И. Знаменитая 152-я: [О стрелк. дивизии, освобождавшей обл.] // Трубний Присамар'я.– 1991.– 8 січ.

 1. Ананьев С. Земля непокоренных людей // Днепров. правда.– 1983.– 13 сент.

 1. Андрійченко Л. Визволитель: [Про В.Г.Кривобокова] // Кадри металургії.– 2003.– 3 листоп.

 1. Артеменко I. На стратегічному плацдармі // Зоря.– 1979.– 21 верес.

 1. Бабенко Ф. Вони були першими // Дніпров. зоря.– 1993.– 23 жовт.

 1. Білокінь А. Тих боїв не меркне слава: [Про “Бойовий рапорт командування Степ. фронту Верх. Головнокомандуючому про звільнення міст і населених пунктів Дніпропетров. і Полтав. обл.”] // Приоріл. правда.– 1990.– 17 квіт.

 1. Битва за Днепр: [Памятники в сс. Мишурин Рог, Пушкаревка, Чонгаровка, Бородаевка, Днепровокаменка, г. Верхнеднепровске] // Вісник комбінату.– 2003.– 9, 16, 23 жовт.

 1. Бухтіяров В. Кіннотники зникають у тумані: [4-й гвард. кавкорпус І.О.Плієва] // Черв. гірник.– 1993.– 11 груд.

 1. В памяти народной // Труд.– 1983.– 25окт.

 1. Верба И. Освобождение // Голос металлурга.– 1993.– 22 окт.

 1. Выблая Л. Вспомним, товарищ: [Воспоминания участников боев] // Днепров. правда.– 1979.– 11 марта.

 1. Головко В. Хроніка мужності // Зоря.– 1983.– 28 серп.

 1. Гончар П. Ой, Дніпро, Дніпро...: [Про форсування Дніпра] // Приоріл. правда.– 1991.– З квіт.

 1. Горбовицький С. Незабутній вересень // Зоря.– 1973.– 25 верес.

 1. Гордєєв А. I мирний труд, і подвиг ратний 40 // Зоря.– 1983.– 17 груд.

 1. Грылев А. Сокрушительный удар на Юге // Воен.-истор. журнал.– 1974.– № 2 – С. 19-30.

Кривой Рог – С. 22-24, 30; Никополь – С. 30.

 1. Гуляева Л. та ін. І Дніпро, і люди подвиг не забудуть: [Бої на Аул. плацдармі] // Зоря.– 1993.– 23 жовт.

 1. Гусак Н. Десант в вечность: [Бои на Аул. плацдарме] // Днепров. панорама.– 1995.– 11 апр

 1. Денисов Г. Залишилося нас дуже мало: [Спогади ветерана війни] // Присамар. нива.– 1991.– 25 квіт.

 1. До 30-річчя визволення Дніпропетровщини від німецько-фашистських загарбників // Зоря.– 1974.– 8 лют.

Зміст: Нікополь героїчний і трудовий / Ю.Коваль; Удар по переправі / В.Бєлоусов.

 1. Долгих А. Ни шагу назад: Подвигу – пятьдесят лет: [О воинах 1-й гвард. дивизии] // Днепров. панорама.– 1993.– 16 марта.

 1. Долгих А., Гайденко А. Бойцы вспоминают былое // Днепров. правда.– 1973.– 15 авг.

 1. Долгих А. Штурмовали десантники Днепр: [О десантниках 195-й стрелков. дивизии] // Днепр вечерний.– 1993.– 16 окт.

 1. За рядком донесення: [Про форсування Дніпра] // Зоря.– 1991.– 28 берез.

 1. Зайцев И. В боях за Днепропетровщину // Днепров. правда.– 1946.– 25 окт.

 1. Калінін П. В боях зa Приінгулля: [Визволення с. Шолохове, Перевізькі хутори, Широке, Велиика Костромка, Першотравневе, Апостолове у лют. 1944 р.] // Прапор Леніна.– 1974.– 9 трав.

 1. Карпов А.П. На майдані: [Спогади командира 57-ї гвард. дивізії] // Зоря.– 1971.– 24 жовт.

 1. Карпов А. Шляхи до Дніпра // Зоря.– 1965.– 8 трав.

 1. Кожукало I.П. Визволення Південних районів Правобережної України (січень – квітень 1944р.) // Укр. іст. журнал.– 1964.– № 2.– С. 106-109.

Нікополь, Кривий Ріг – С. 106.

 1. Козлов М. Заднепровские плацдармы // Правда.– 1968.– 17 окт.

 1. Колодницький М. Штурмовий батальйон: Нарис // Дзержинець.– 1983.– 17, 20 серп.

 1. Кондратьев М. Дні і ночі під вогнем: [Про 50-ий гвард. стріл. полк 7-ї гвард. армії] // Зоря.– 1993.– 26 жовт.

 1. Король В., Кучер В. В боях за Правобережную Украину: Обзор зимних операций советских войск // Днепров. панорама.– 1994.– 9 февр.

 1. Коченевская Р. Пушкин тоже здесь воевал: [В боях на Днепропетровщине участвовал правнук А.С.Пушкина] // Наше місто.– 1993.– 22 жовт.

 1. Кулаков О. I повели за собою 6iйців: [Спогади] // Зоря.– 1968.– 25 жовт.

 1. Летопись освобождения Днепропетровщины (1943, 1944 гг.) // Днепров. правда.– 1945.– 28 окт.

 1. Летопись освобождения “Память”: [Хроника освобождения обл. в сент. 1943 г.] // Днепров. правда.– 1983.– 11 сент.

 1. Липицкий Г. Берег мужества // Днепров. правда.– 1983.– 15 мая.

 1. Лящевський Г. Артилеристи на марші: [Спогади] // Дзержинець.– 1983.– 25 жовт.

 1. Мазур Т. Свідчать архівні документи: [Дніпропетров. р-н у 1945 р.] // Дніпров. зоря.– 1995.– 15 серп

 1. Наші прийшли! // Прапор юності – 1983.– 8 верес.

 1. Новиков В. Шляхами битв: [Спогади] // Черв. гірник.– 1975.– 15 жовт.

 1. Новосельцев И. Вот мчится тройка...: [Воспоминания] // Днепров. правда.– 1968.– 26 янв.

 1. Один бій... і вся війна: [Спогади Я.Ф.Іванова] // Кадри металургії.– 1998.– 19 жовт.

 1. Освобождение пришло в октябре // Наше місто.– 1999.– 23 жовт.

 1. От советского информбюро: [Хроника освобождения] / Подборку готовили Л.Капкало, Е.Яременко, Б.Бриккер // Днепр вечерний.– 1974.– 13, 18, 19, 23, 25, 26 сент.; 4, 5, 7, 8, 9, 10, 16 окт.

 1. Пам’ять про подвиг – в серцях i ділах наших // Зоря.– 1973.– 24 жовт.

Зміст: Витяг з наказу Верховного Головнокомандуючого; Слава бойова, слава трудова / А.Усов; Солдатські вінки. Вогонь братства. Тепло зустрічей / С.Горбовицький; В ім’я прийдешнього / С.Бурлаков; Аульський плацдарм / В.Конох; Червоні слідопити / В. Шавлок; Герой Дніпра / Т.Зінченко.

 1. Печенюк В.Г. Семеро сміливих: [Спогади Героя Рад. Союзу] // Зоря.– 1988.– 4 жовт.

 1. Пименов В. Рубіж героїв // Зоря.– 1980.– 15 ciч.

 1. Подвиг, якому не буде забуття // Степ. зоря.– 2003.– 21 жовт.

 1. Полікашин І. Кидок через Дніпро: [Спогади про форсування Дніпра біля с. Успенське] // Черв. гірник.– 1991.– 23 лют.

 1. Поляков М. Йшла вперед артилерія // Зоря.– 1968.– 22 жовт.

 1. Потьомкін О. Тут кожен був героєм // Зоря.– 1978.–26 сент.

 1. Почалося визволення сіл i міст Дніпропетровської області від німецько-фашистських загарбників: [З оперативних зведень Радінформбюро від 9 i 10 верес. 1943 р.] // Зоря.– 1983.– 7 верес.

 1. Прокудо В. Осенью 43-го: По страницам документов // Днепр вечерний.– 1973.– 11 окт.

 1. Ратний подвиг безсмертний, естафета доблесті триває // Зоря.– 1975.– 7 трав.

3мiст: Нам дороги тi незабутні: [Спогади ветерана] / О.Чернова; Пам’ять вогненних літ: [форсування Дніпра] / Ю.Мазний; Таранив двох зразу: [Про криворіжця, Героя Рад. Союзу М.С.Погорелова] / Н.В’язовська; Партизанський лікар Діна Маєвська / П.Нестеренко.

 1. Розтрьопа Г. Гіркість поразок i радість перемог: [Зі спогадів про бої за визволення України та Дніпропетровщини] // Нові рубежі.– 1989.– 26 , 28, 31 жовт.

 1. Сабов М. Уроки історії // Ведомости.– 2002.– 16 окт.

 1. Сарана Н.О. Не знає тиші пам’ять: до 40-річчя звільнення Дніпропетровщини від нім.-фашист. загарбників: [Спогади почесн. громадянина міста, голови секції ветеранів napтії i підпільників] // Прапор юності.– 1983.– 24 черв.

 1. Caцутa В. Тоді в сорок третьому..., або Про що писали фронтові газети // Зоря.–1988.– 25 жовт.

 1. Сацута В. Кто погиб за Днепр?: [О саперн. батальоне] // Наше місто.– 1993.– 7 верес.

 1. Сацута В. Переправа, переправа, берег лівий, берег правий // Наше місто.– 1993.– 1, 8 жовт.

 1. Славе подвига жить в веках!: Хроника // Днепров. правда.– 1974.– 28 февр.

Содерж.: Не померкнет никогда: Форсирование Днепра / М.Вайнруб; Хроника [событий 1943-1944гг.]; Комдив: [О В.П.Каруне] / Р.Скачко; Позывные “Светланы”: [О разведчице С.Пархоменко] / Ю.Полоз; Рассказывают документы.

 1. Сорокаліт А. Шляхом героїзму i звитяг // Зоря.– 1983.– 9 верес.

 1. Сотников Г. Ценой жизни: [О воздуш. экипажах, уроженцев обл., погибших в боях за Днепропетровщину] // Днепров. панорама.– 1991.– 20 июня.

 1. Суворов Р. Гремели бои в Приднепровье: [Звільнення Дніпропетров. р-ну] // Дніпров. зоря.– 1993.– 13, 15, 22 трав.

 1. Суворов Р. Прямой наводкой // Днепров. правда.– 1983.– 10 июля.

 1. Судець В. Шляхами до перемоги // Сіл. життя.– 1969.– 1 лют.

 1. Судец В.А. Это было в сорок третьем: [Маршал авиации, Герой Сов. Союза о формировании “Восточного вала” и освобождении области] // Днепров. правда.– 1973.– 23 окт.

 1. Тараненко О. Де починався шлях у безсмертя // Зоря.– 1968.– 5 жовт.

 1. Тараненко О. Сто сімдесят днів і ночей // Зоря.– 1999.– 27 лют.

 1. Усенко В. Висока ціна Перемоги: [Втрати Дніпропетров. обл.] // За техн. прогрес.– 1991.– 8 трав.

 1. Фесин И. Плацдарм отваги: [Аульский] // Днепров. панорама.– 1995.– 1 февр

 1. Фоменко М. Своя висота // Зоря.–1983.– 15 берез.

 1. Фролов П. Вилітали вночі // Рад. життя.– 1991.– 3 жовт.

 1. Харитонов Н.Д. ...При решающем успехе левого крыла // Наше місто.– 1998.– 24 жовт.

 1. Хоменко В. Радостный праздник освобождения: [Воспоминания ветерана] // Днепр вечерний.– 1978.– 25 окт.

 1. Цыганок Н. Плацдарм жизни // Днепров. правда.– 1983.– 14 апр.

 1. Цинев Г. Плацдармы мужества // Днепров. правда.– 1983.– 22 окт.

 1. Чирков П. Генерал спал крепко // Днепров. панорама.– 1993.– 19 окт.

 1. 60 років з дня визволення Дніпропетровщини від німецько-фашистських загарбників // Ведомости.– 2003.– 15 окт.

 1. Шевченко Т. Кривое поле: [Про визволення м. Орджонікідзе згадує Є.Д.Нікіфоров] // За марганець.– 2003.– 13 груд.– C. 1.

 1. Штрихи героической летописи // Днепров. правда.– 1969.– 12 окт.

 2. Содерж: На кручах Днепровских / Н.Ильченко ; Ночь перед штурмом / П.Гарбуз; Награды пока не вручены / Л.Вертий; Память солдатская / Н. Гриб.

 1. Щупик Г. Сила, сплотившая нас // Днепров. правда.– 1983.– 2 авг.

 1. Ямпольський П. Визволяючи Придніпров’я // Дзержинець.– 1985.– 6 берез.

* * *

 1. Аданенко В. И вечный бой: [О В.Н.Чапаеве и И.С.Новикове, воевавших на земле Приднепровья] // Днепров. правда.– 1978.– 24 нояб.

 1. Акулінкін Ф. Зберігаю в пам’яті: [С.Олексієнко загинув, звільняючи Дніпропетровщину] // Зоря.– 1973.– 13 жовт.

 1. Александров А. От Москвы и Волги до Днепра и Берлина: [О участнике освобождения М.А.Никитском] // Днепр вечерний.– 1973.– 19 нояб.

 1. Ашурков В. В небесах мы летали одних: [О летчиках Героях Сов. Союза, которые освобождали Днепропетровщину, А.Н.Белкине, В.М.Шевырине, П.М.Долгареве, Д.С.Кравцове, А.И.Володине] // Днепров. правда.– 1973.– 25 окт.

 1. Ашурков В. Однополчане: [О Н.П.Тонкоглазе из Днепропетров. науч.-исслед. и опытно-констр. ин-та чер. металлургии и И.И.Калишенко, дир. Днепропетров. дет. муз. школы № 2 – участниках освобождения] // Днепров. правда.– 1974.– 9 окт.

 1. Буряк I. Свій берег: [Про жителя Москви, учасника визволення Дніпропетровщини В.К.Гречнєва] // Прапор юності.– 1971.– 5 груд.

 1. Василенко Г. Мужество: [О криворожанине К.Ф.Германе] // На стройке.– 1974.– 11 окт.

 1. Венчает храброго победа // Днепр вечерний.– 1983.– 2 дек.

 1. Выблая Л. Минута молчания у вечного огня // Днепров. правда.– 1982.– 30 дек.

 1. Долгих А. Обелиск у реки: [О Д.С.Кантарии, воине-грузине] // Зоря.– 1971.– 24 янв.

 1. Здесь проходил их боевой путь: [Обзор писем освободителей] // Днепров. правда.– 1973.– 25 окт.

 1. Каменна Г. Далеке i близьке: [Про К.Г.Руденка] // Дніпров. правда.– 1964.– 11 жовт.

 1. Карпович Г. Лицом к огню: [Об А.Е.Гришине из Горьков. обл.] // Днепров. правда.– 1974.– 26 окт.

 1. Косогоров П. Бессмертие: Очерк: [Воины разных национальностей в боях за Днепропетровщину] // Днепров. правда.– 1971.– 28 июля.

 1. Ларионов В. Будут жить в веках: [Письма фронтовиков] // Днепров. правда.– 1983.– 28 авг.

 1. Ларионов В. Не померкнет никогда // Днепров. правда.– 1983.– 19 марта.

 1. Ларионов В. Равнение – на героев! // Днепров. правда.– 1984.– 17 марта.

 1. Левченко Н. На направлении главного удара: [Об армиях, освобождавших Приднепровье] // Днепров. панорама.– 1995.– 7 февр

 1. Летопись освобождения “Память” // Днепров. правда.– 1983.– 26 июля.

 1. Матери, вырастившей героя: [Д.Цикало с Полтавщины освобождал в 1943 году с. Новоукраинку] // Правда Украины.– 1971.– 26 окт.

 1. Миронов А. Село Волоське шанує пам’ятає: [Льотчик Г.О.Ганін загинув в боях за Дніпропетровщину] // Зоря.– 1968.– 27 лют.

 1. Новак Я. Дружба, cкpiплена в бою: [Boїни багатьох національностей визволяли Дніпропетровщину від німецько-фашист. загарбників] // Зоря.– 1988.– 13 лип.

 1. Павленко В. Именной кортик: [О капитане II ранга И.С.Дергачеве, участнике освободительного похода по Днепру] // Днепров. правда.– 1989.– 30 июля.

 1. Піковець І. В рідне село – визволителем: [Про учасника визволення Н.Сітало з Дніпропетров. взуттєв. об’єднання] // Прапор юності.– 1974.– 18 жовт.

 1. Прокудо В. Фронтовими дорогами: [Про В.І.Рибічева. уродженця Калуз. обл., учасника визволення Павлограда, Синельникового, форсування Дніпра в р-ні сіл Військове i Boвниги] // Зоря.– 1983.– 6 листоп.

 1. Сальков Н. Из одного металла льют: [О поэте А.Недогонове, участнике освобождения] // Днепров. правда.– 1988.– 12 июня.

 1. Сацута В. Гepoї плацдарму // Зоря.– 1983.– 9 трав.

 1. Суворов Р. Будь счастлив, Николай!: [Об участнике освобождения О.Н.Дышуке] // Днепр вечерний.– 1988.– 14 сент.

 1. Суворов Р. Всегда в строю: [О Б.Ф.Козулине с з-да им.К.Либкнехта – участнике освобождения] // Днепр вечерний.– 1974.– 13 февр.

 1. Суворов Р. Генерал Ткаченко // Зоря.–1987.– 21 черв.

 1. Тараненко О. Життя вогненні сторінки: [Про ген.-майора у відставці учасника визволення І.Ф.Литвиненка] // Прапор юності.– 1975.– 26 квіт.

 1. Тищенко А. Літак ведуть у полон: [Про льотчиків П.Тарасова і С.Калугіна] // Дніпров. правда.– 1963.– 24 листоп.

 1. Третяк П. Пілот з Башмачки: [Про учасника визволення Ф.З.Лепеленка] // Зоря.– 1966.– 22 черв.

 1. Труш Г. Бои на. Орели: [О днепропетровчанине А.П.Назарове, Герое Сов. Союза] // Днепр вечерний.– 1973.– 19 нояб.

 1. Чхан М. Братерство: [Адигеєць Б.Д.Яхтуль загинув на Дніпропетровщині] // Прапор юності.– 1975.– 22 квіт.

 1. Фотографія на пам’ять: [Про ветеранів, які визволяли Дніпропетровщину] // Прапор юності.– 1986.– 1 листоп.

 1. Фролов П. Відважний льотчик: [Про В.П.Почкіна] // Дніпров. зоря.– 1983.– 1 верес.

ВИЗВОЛЕННЯ М. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

Див. також: Подвиг екіпажу літака у складі І.Т.Вдовенка, М.В.Гомоненка, В.П.Карпова, М.Пулатова. №№

 1. Гвазава-Санадзе Л.А. Битва за Запоріжжя, Дніпропетровськ // Гвазава-Санадзе Л.А. Вони билися за Дніпро.– К., 1977.– С. 98-141.

 1. Грозные версты. Днепропетровщина 1941-1945 гг.– Днепропетровск: Промінь, 1985.– 461 с.

 2. Дніпропетровськ: Віхи історії.– Дніпропетровськ: Грані, 2001.– С.198-199.

 3. Трегубенко Т.М., Кашиц В.А. Рожденная в пламени.– М.: Воениздат, 1984.– С. 74-87.

 4. Шатилов В.М. На земле Украины.– М.: Воениздат, 1980.– 181 с., порт.– (Военные мемуары).

* * *

 1. Алексеев Г. Страницы подвига: [р-н Чаплей] // Днепр вечерний.– 1973.– 9 окт.

 1. Балинець В. Кожен бився тут, як герой: Літопис визволення // Зоря.– 1983.– 27 верес.

 1. Белан Н.А. Место высадки десантной группы советских воинов в 1943 г. при освобождении Днепропетровска // Придніпров. наук. вісник.– 1997.– № 2.– C. 28

 1. Бойцы вспоминают // Днепров. правда.– 1969.– 4 нояб.

 1. Бочарников Г. В боях за родной город // Днепров. правда.– 1945.– 28 окт.

 1. В селі над Кільченню: [Визволення с. Підгороднього] // Дніпров. зоря.– 1969.– 25 верес.

 1. Ватченко А. Непобедимая сила // Днепров. правда.– 1968.– 25 окт.

 1. Голубчиков В. В той день // Зоря.– 1965.– 26 жовт.

 1. Десятерик О. Пам’ятаємо завжди // Зоря.– 1971.– 26 жовт.

 1. Долгих А. Память зовет // Днепров. правда.– 1982.– 24 окт.

 1. Долгих А. О друзьях-товарищах... // Наше місто.– 1993.– 27 серп.

 1. Долгих А. Рассказала дивизионка // Днепр вечерний.– 1983.– 5 мая.

 1. Дубовик В. За город родной: [Форсирование Днепра] // Днепров. правда.– 1980.– 25 окт.

 1. Дубовик В. Первые на том берегу // Днепров. правда.– 1984.– 25 окт.

 1. Забуга М. Вспомним мы пехоту и родную роту // Наше місто.– 1998.– 19 серп.

 1. Звірко В. Вогнений вісник свободи: [Про подвиг льотчика Михайла Столярова] // Наше місто.– 2003.– 23 верес.– C. 3

 1. Звірко В. Мою вулицю назвала війна: [Про бої за Дніпропетровськ в р-ні вул. Передової] // Наше місто.– 1993.– 22

 1. Земляки не забувають: [Визволення Дніпропетровська і Дніпродзержинська від німецько-фашист. загарбників] // Зоря.– 2002.– 22 жовт.

 1. К 45-летию освобождения Днепропетровска: [Подборка материалов] // Днепров. правда.– 1988.– 4 окт.

 1. Костенко И. С Днепром породнились // Никопол. правда.– 1984.– 8 мая.

 1. Кротов I. На вулицях Дніпропетровська: [Зі спогадів 1943 року] // Зоря.– 1946.– 23 февр.

 1. Кузнецов П. Там, где сражались герои: К 27 сентября 1943 г. советские войска очистили от фашистских захватчиков левобережную часть города – Амур-Нижнеднепров. район // Днепр вечерний.– 1983.– 27 сент.

 1. Kyпpiн В., Акушкін Д. Придніпров’я, 1943 // Дніпров. правда.– 1963.– 23 жовт.

 1. Куркин П. Били врага "не щадя живота своего" // Днепр вечерний.– 2001.– 24 окт.

 1. Кутняк А. Берег правый – берег славы // Днепров. правда.– 1983.– 25 окт.

 1. Кутняк О. На плацдармі юності своєї // Прапор юності.– 1980.– 25 жовт.

 1. Кучеренко В. Красные флаги над городом // Приднепров. металлург.– 2001.– 24 окт.

 1. Ларионов В. Подвиг продолжается: [Воспоминания участников освобождения] // Днепров. правда.– 1984.– 18 нояб.

 1. Майзель М. Дні, що пропахли порохом: [Ст. сержант розвідроти розповідає про визволення] // Прапор юності.– 1983.– 25 жовт.

 1. Манко А. Коньюктурно и на самом деле: Неизвестные странны истории обороны и освобождения Днепропетровска // Днепров. панорама.– 1993.– 14 сент.

 1. Мовчан Е. У Волги и Днепра – одна судьба: [Воспоминания участника освобождения] // Днепр вечерний.– 1973.– 25 окт.

 1. Мороз В. Гремела канонада над Днепром: К 50-летию освобождения Днепропетровска // Днепр вечерний.– 1993.– 10, 13, 18, 19, 31 авг.; 4, 7 сент.

 1. Мороз В. Гремела над Днепром канонада // Днепр вечерний.– 1992.– 23 окт.

 1. Мы не могли не победить!: Письма и воспоминания участников освобождения нашего города // Днепр вечерний.– 1983.– 21 окт.

 1. На последних рубежах // Днепр вечерний.– 2003.– 25 окт.

 1. Омельченко М. На піднесенні // Рад. Україна.– 1983.– 23 жовт.

 1. Оськін В. В боях за Любимівку: [Дніпропетров. р-н] // Дніпров. зоря.– 1984.– 13 верес.

 1. Отчизны верные сыны // Днепров. правда.– 1975.–25 окт.

Содерж.: Батальоны форсируют Днепр / А.Столяров; Здесь гремели бои / В.Горяев; Разведчики / А.Долгих, А.Панкратов.

 1. Павленко В. Бой на “пятачке”: [О действиях 195-й стрелк. дивизии полковника A.M.Тучкова] // Днепр вечерний.– 1988.– 18 окт.

 1. Павленко В. Рассветало под залпы “Катюш” // Рабоч. газ.– 1983.– 25 окт.

 1. Павленко В. Смело и решительно // Днепр вечерний.– 1986.– 24 окт.

 1. Память истории: Обращение участников митинга к войскам Красной Армии, освободившим город Днепропетровск от нем.-фашист. захватчиков // Днепров. правда.– 1983.– 26 окт.

 1. Пашов М. По пути больших свершений // Правда Украины.– 1968.– 25 окт.

 1. Пашов М. Слава города на Днепре // Известия.– 1968.– 25 окт.

 1. Пуппо І. Сторінки героїчного подвигу: [Визволення Дніпропетровська] // Електротранспортник.– 2001.– 19 жовт.

 1. Прокудо В. Гремела атака и пули свистели // Днепр вечерний.– 1994.– 25 окт.

 1. Прокудо В. Ой, Дніпро, Дніпpo... // Рад. Україна.– 1979.– 26 жовт.

 1. Прохоров Г. Так было // Днепров. правда.– 1966.– 25 окт.

 1. Ресин Н.Н. Переправа. переправа: [Ген.-майор, дважды Герой Сов. Союза об освобождении] / Записал А.Шатовский // Днепр вечерний.– 1987.– 24 окт

 1. Романенко Г. Восставший из пепла // Днепр вечерний.– 1982.– 25 окт.

 1. Руденко Ф. А я iду на безіменку: [Звільнення Діївки] // Дніпров. зоря.– 1990.– 10 трав.

 1. Русинов В. Где проливалась кровь: [Воспоминания участника освобождения. Работает на з-де прессов] // Днепр вечерний.– 1973.– 25 окт.

 1. Русинов В.В. С первого до последнего дня: [Воспоминания участника освобождения] // Днепр вечерний.– 1975.– 5 марта.

 1. Русинов В.В. Шли в бой, чтоб живыми вернуться: [Воспоминания ветерана] // Семь дней.– 1998.– 25 сент.

 1. Рыбка В. Незабываемое 25-е, первый день // Днепров. панорама.– 1993 – 13 окт.

 1. Савельєв-Сучков В. День визволення // Будівельник індустрії.– 1966.– 1 листоп.

 1. Сакин А. Всегда держим порох сухим: [Ветеран, ген.-майор в отставке, бывший начальник Днепропетр. артучилища об освобождении] // Днепр вечерний.– 1983.– 25 окт.

 1. Сафонов А. Плацдармы мужества // Днепров. лравда.– 1981.– 27 окт.

 1. Сацута В. Наступають батальйони // Зоря.– 1984.– 24 жовт.

 1. Сацута В. Тих днів не змовкне слава // Зоря.– 1993.– 23 жовт.

 1. Святина О. На зустріч з буремною юністю: [Звільнення Дніпponeтpoв. p-нy] // Дніпров. зоря.– 1988.– 10 верес.

 1. Селезнев М. Материнские очи на твоем берегу: [Воспоминание об освобождении Днепропетровска] // Днепр вечерний.– 1997.– 25 окт.

 1. Серадский Ю. Этот военный нес не разрушение, а жизнь: [И.С.Конев разрабатывал тактику освобождения города] // Днепр вечерний.– 1995.– 12 апр

 1. Слушаем Вас, ветераны!: [Воспоминания участников освобождения] // Днепр вечерний.– 1983.– 25 окт.

Содерж.: Продолжает молодежь / Н.А.Сарана; Шли первыми / А.Антонов; В небе грозовом / В.Харченко.

 1. Суворов Р. Берег лівий, берег правий // Прапор юності.– 1982.– 23 жовт.

 1. Суворов Р. Від Підгороднього до Берліна // Дніпров. зоря..– 1988.– 16 серп

 1. Суворов Р. Диевский десант // Днепр вечерний. – 1975.– 15, 17, 20, 21 янв.

 1. Суворов Р. Дніпро не перепона, а міст до героїзму // Зоря.– 1978.– 25 жовт.

 1. Суворов Р. Огненная переправа // Днепр вечерний.– 1977.– 25 окт.

 2. Суворов Р. Операция в днепровской излучине // Днепр вечерний.– 1996.– 25 окт.

 1. Суворов Р. Пам’ять про безсмертні подвиги // Зоря.– 1975.– 25 жовт.

 1. Суворов Р. По следам ратного подвига // Днепр вечерний.– 1988.– 6 окт.

 1. Суворов Р. Пылали золотом каштаны // Днепр вечерний.– 1988.– 3 окт.

 1. Суворов Р. Ради жизни на земле: [О боях на Нижнеднепров. плацдарме] // Днепр вечерний.– 1995.– 5 мая

 1. Суворов Р. Тогда, в октябре 43-го: [Воспоминания участников освобождения Днепропетровска от фашистов] // Днепр вечерний.– 1997.– 25 окт.

 1. Суворов Р. Трудная дорога в бессмертие: [Об операции "Скачок"] // Днепр вечерний.– 1993.– 15 окт.

 1. Суворов Р. Тут кожен був героєм: [Участь 25-ї Синельників. гвард. стріл, дивізії у форсуванні Дніпра] // Дніпров. зоря.– 1993.– 12, 15, 19 черв.

 1. Суворов Р. Флаги над городом: [Ветераны 152-й стрелк. дивизии об освобождении] // Днепр вечерний.– 1987.– 24 окт.

 1. Суворов Р. Хлеб-соль освободителям // Днепр вечерний.– 1988.– 25 окт.

 1. Тараненко О. Йшла дивізія вперед: [Про звільнення від фашист. окупантів Амур-Нижньодніпров. р-ну] // Зоря.– 2003.– 27 верес.

 1. Титаренко Л. Берега дружбы // Правда Украины.– 1983.– 25 окт.

 1. Уланов А. Верность подвигу // Днепров. правда.– 1968.– 20 окт.

 1. Фесін I.I. Напередодні: [Двічі Герой Рад. Союзу про визволення] // Зоря.– 1983.– 25 жовт.

 1. Фоменко М. Десант у безсмертя: [Спогади доцента ДІІТу про участь у десанті при визволенні міста] // Зоря.– 1987.– 24 квіт.

 1. Фоменко Н. Отважный десант: [Воспоминания участника освобождения] // Днепр вечерний.– 1986.– 7 окт.

 1. Фоменко М., Білоус В. Салют матері: [Про визволення Нижньодніпровська 26 верес. 1943 p.] // Прапор юності.– 1969.– 17 черв.

 1. Харитонов И. Мы освобождали Днепропетровск: [Воспоминания] // Сел. жизнь.– 1970.– 11 апр.

 1. Хроніка визволення. 25 жовтня – День визволення Дніпропетровська від німецько-фашистських загарбників // Рад. швейник.– 1991.– 25 жовт.

 1. Хроніка незабутніх днів // Зоря.– 1971.– 24 жовт.

 1. Цыбуля К. Мы летели под богом. Возле самого рая...: [О 305-й штурм. авиа. Павлоград. краснознам. дивизии] // Днепр вечерний.– 1993.– 23 окт.

 1. Шаповал В. Память великого подвига // Днепр вечерний.– 1984.– 25 окт.

 1. Шатров М. Шла дивизия вперед // Днепр вечерний.– 1973.– 28, 29 сент.; 1, 2 окт.

 1. Ялова О. Це вже історія: [Дніпропетровськ у 1943 р.] // Електровозобудівник.– 2003.– 22 жовт.– C. 2

 1. Яценко Л. Цена освобождения – жизнь!: [Освобождение Днепропетровска и Днепродзержинска в 1943 г.] // Огонь Прометея.– 1994.– 28 сент.

* * *

 1. Аверков С. Герои Кавказа – герои Днепра: [О Бударине Н.И., погибшем при освобождении Днепропетровска] // Днепров. правда.– 1974.– 5 марта.

 1. Афанасьев Н. Племянник Чапаева: [О В.Н.Чапаеве, участнике освобождения] // Днепров. правда.– 1987.– 1 марта.

 1. Ашурков В. В небе над Днепром: Коммунисты: [О летчиках, участвовавших в освобождении] // Днепр вечерний.– 1973.– 3 авг.

 1. Ашурков В. Три тополя: [Об О.С.Чернобай из Днепропетровска] // Днепр вечерний.– 1974.– 22 июня.

 1. Бондаренко П. Солдатский долг: [О ветеране И.Ф.Пышном, освободителе Днепропетровска, земляке] // Днепров. панорама.– 1997.– 5 апр.

 1. Бондаренко П. Полководец: [Маршал И.С. Конев принимал участие в освобождении Днепропетровска] // Днепров. панорама.– 1997.– 27 дек.

 1. Гапонец И.И. Становится краше: [Беседа с участником освобождения, кавалером ордена Ленина] // Днепр вечерний.– 1974.– 18 окт.

 1. Головинов Ю. Солдатські медальйони: [Про невідомих солдат, які загинули, визволяючи Дніпропетровськ] // Прапор юності.– 1965.– 5 лют.

 1. Голощапов Н. Под крылом самолета: [О летчике М.С.Столярове // Днепров. правда.– 1975.– 30 апр.

 1. Горобец А. "За Днепропетровск, за Произвольную, 4": [Воспом. ветерана] // Шинник.– 1993.– 21 окт.

 1. Гриценко А. Сини Волги – сини Славутича: Лист до ветерана, учасника визволення Дніпропетровська // Молодь України.– 1973.– 25 жовт.

 1. Долгих А. Впереди было Меловое: [О ген.-майоре Карнове, участнике боев за Днепропетровск] // Днепр вечерний.– 1994.– 30 сент.

 1. Долгих О. За дім рідний, за святу землю: [Про подвиг М.Писаненка, який загинув при визволенні Дніпропетровська] // Зоря.– 1993.– 19 апр.

 1. Долгих А. У стен родного завода: [О днепропетровце М.Писаненко, погибшем при освобождении] // Днепров. правда.– 1988.– 25 окт.

 1. Долгих А., Кривцов К. И ветераны отозвелись: [Об участнике освобождения Н.А.Антонове и др.] // Днепров. правда.– 1974.– 20 июня.

 1. Дубовик В. Герой из Чувашии: [О П.К.Курьевыпе, погибшем при освобождении] // Днепров. правда.– 1974.–24 дек.

 1. Дубовик В. Гepoї – не repoї: Про лейтенанта Каландарова, учасника визволення Дніпропетровська // Прапор юності.– 1988.– 25 жовт.

 1. Дубовик В. Никто не забыт...: [О воине из Чувашии П.К.Кирилловe] // Днепров. правда.– 1975.– 11 марта.

 1. 3інченко Т. Подвиг: [120-го полку при визволенні] // Степ. зоря.– 1968.– 24 жовт.

 1. Зінченко Т. Полк визволяв Дніпропетровськ: [Про 120-й стріл. полк під командуванням Ю.М.Мазного] // Зоря.– 1968.– 20 верес.

 1. К 26-летию освобождения Днепропетровска и Днепродзержинска от нем.-фашист. захватчиков: [Статьи] // Днепров. правда.–1969.– 25 окт.

Содерж.: В небе Приднепровья / В.Судец; Не стареют душой ветераны / Н.Калинин; На выжженой земле / П.Косогоров.

 1. Калинова Д. За наше чисте небо вони заплатили життям: [Про ветеранів-авіаторів] // Наше місто.– 1997.– 27 трав.

 1. Кальченко Ю. Кто погиб за Днепр, будет жить в веках: [О ветеранах, освобождавших Днепропетровск] // Днепр вечерний.– 1993.– 27 окт.

 1. Кияшко Н. Судьба солдата: [Об И.Г.Калаеве] // Днепров. правда.– 1972.– 25 окт.

 1. Ковальський Б. Перший з красногвардійців: [Про подвиг І.М.Шишкіна] // Прапор юності.– 1969.– 11 rpyд.

 1. Конопля М. Диплом видала війна: [Про студента Дніпропетр. ripн. iн-ту В.Г.Скоробогатька] // Прапор юності.– 1964.– 15 трав.

 1. Коротченко А. Солдат – всегда солдат: [С.Т.Пашуба, курсант сводн. полтавск. полка. принимал участие в боях в р-не ж.м. Красный Камень] // Днепр вечерний.– 1983.– 26 окт.

 1. Куликов Г. Священні камені Вітчизни: [Спогади про однополчан та визволителів] // Культура i життя.– 1975.– 23 січ.

 1. Мустафаев С. Вторая родина моя: [Воспоминания участника освобождения] // Днепр вечерний.– 1974.– 15 окт.

 1. Никитюк Г. Земли родной вода живая: [Рабочий з-да им.К.Либкнехта И.А.Береза участвовал в боях за город] // Днепр вечерний.– 1983.– 25 окт.

 1. Олійник О. Герой Дніпра: [Г.Долженков визволяв Дніпродзержинськ i Дніпропетровськ] // Дзержинець.– 1963.– 20 жовт.

 1. Павленко В. Именной кортик: [О И.С.Дергачеве, днепропетровце, ветеране войны] // Днепр вечерний.– 1988.– 20 янв.

 1. Павленко В. Осенью 43-го на Днепре: [О ветеране войны Т.Г.Шлефине, участнике освобождения] // Днепр вечерний.– 1986.– 23 окт.

 1. Павленко В. Охраняя небо Родины: [О зенитчиках, охранявших небо Днепропетровска в 1943 году] // Днепр вечерний.– 1987.– 13 апр.

 1. Павлович О. Від Москви до Берліна: [Про В.В.Kipиса] // Дніпров. зоря.– 1985.– 16 лют.

 1. Пуппо И. Поздравляем "вечернянца" – старого солдата!: [О журналисте Ф.Г.Мочкаеве, освобождавшем г. Днепропетровск] // Днепр вечерний.– 1995.– 27 июня

 1. Ребрий А. Память на карте города: [О тех, кто в 1941 защищал, в 1943 освобождал Днепропетровск] // Днепр вечерний.– 1990.– 10 мая.

 1. Романчук В. Подвиг матроса: [О В.М.Покутном, участнике освобождения. Работает на з-де пластмасс] // Днепр вечерний.– 1975.– 11 янв.

 1. Рыскаль В. А небо было голубое: [О М.С.Столярове, летчике, погибшем при освобождении] // Днепр вечерний.– 1988.– 1 окт.

 1. Самарский В. ...И остался в живых: [Участник боев за Днепропетровск и Днепропетровщину С.М.Давидюк] // Днепр вечерний.– 1977.– 8 мая.

 1. Сацута В. Він повернувся: [Про подвиг М.С.Столярова при визволенні Дніпропетровська] // Наше місто.– 1993.– 22 жовт.

 1. Сердечный М. О чем рассказала бандероль: [Об И.А.Шутихине, погибшем при освобождении] // Днепров. правда.– 1973.– 16 дек.

 1. Столяров А. Всегда с нами // Днепров. правда.– 1973.– 25 окт.

 1. Суворов Р. Бессмертные имена: Генерал Монахов: [участник освобождения] // Днепр вечерний.– 1983.– 6 сент.

 1. Суворов Р. Братья Огневы: [один из которых в составе 152-й Днепропетров. дивизии в 1943 г. освобождал Днепропетровск] // Днепр вечерний.– 1980.– 21 янв.

 1. Суворов Р. Капитан Писаненко: [погиб при освобождении] // Днепр вечерний.– 1973.– 10 нояб.

 1. Суворов Р. На пути к победе: [Об участнике боев на Диевском плацдарме – сержанте И.А.Подорине] // Днепр вечерний.– 1981.– 24 июня.

 1. Суворов Р. Не уходят в запас: [О днепропетровце Н.В.Жуликове, участнике освобождения] // Днепр вечерний.– 1988.– 12 сент.

 1. Суворов Р. Они сражались за наш город: [И.Рудниченко, В.Каруна, Н.Жуликов, Н.Гуртовой] // Днепр вечерний.– 1973.– 9 авг.

 1. Суворов Р. Сын коммунара: [О Я.Герличенко] // Днепр вечерний.– 1978.– 31 авг.

 1. Суворов Р. Сыновьям о подвигах отцов // Днепр вечерний.– 1988.– 17 окт.

 1. Судец В. Подвиг в небе родного города: [О подвиге М.Столярова] // Днепр вечерний.– 1978.– 25 окт.

 1. Таран П. Герої живуть серед нас: [Про учасників 6oїв О.С.Пелипця i В.М.Касаткіна] // Нікопол. правда.– 1969.– 9 трав.

 1. У стен родного завода [им. К.Либкнехта сражался в 1943 г. М.Писаненко] // Днепров. правда.– 1990.– 25 окт.

 1. Цвік В. Впав з неба сокіл: [Про М.С.Столярова] // Молод. ленінець.– 1961.– 5 груд.

 1. Фоменко М. Десант у безсмертя: [Про 6oї за Дніпропетровськ 195-oї стріл. дивізії. Є фото В.И.Каруни, О.М. Сучкова // Прапор юності.– 1968.– 24 жовт.

 1. Шаповал І. Генерал i людина: [Про Г.М.Куликова. генерала запасу, учасника визволення] // Прапор юності.– 1986.– 6 верес.

 1. Шевченко М. Комуніст – воин завжди в строю: [Про I.M.Орлова. учасника визволення Дніпропетровська i Софіїв. р-ну] // Сіл. життя.– 1969.– 16 ciч.

М. ДНІПРОДЗЕРЖИНСЬК

 1. Будут жить в веках…: Сб. истор. очерков и воспоминаний ветеранов Великой Отечественной войны / Сост. Н.А.Цыганок.– Днепропетровск: Водолей, 1995.– 209 с.

 1. Циганок Н. Літопис визволення // Циганок Н.О. Днiпродзержинську-250: Iсторико-краєзнавчий довiдник.– Дніпропетровськ: Пороги, 2000.– С. 39-41.

* * *

 1. Авдєєв Є. Імені нашого мiста: [Про експонати музею істopiї міста] // Дзержинець.– 1973.– 9 трав.

 1. Авдєєв О. На світанку, 25 жовтня // Дзержинець.– 1984.– 24 жовт.

 1. Алексанов І. I запам’ятали дніпродзержинці: Літопис визволення: [Спогади ветерана] // Дзержинець.– 1983.– 24 верес.

 1. Беляєв В. Пам’ять залишається // Дзержинець.– 1983.– 20 квіт.

 1. Беляєв В. У вересні 1943-го // Дзержинець.– 1990.– 24 жовт.

 1. Блоха Й. Не згасне в пам’яті // Дзержинець.– 1986.– 25 жовт.

 1. В боях за город // Відомості.– 1995.– 20 жовт

 1. В труді прославлений, в бою нескорений // Дзержинець.– 1973.– 25 жовт.

Зміст: Великий подвиг: Цих днів не змовкне слава / І.Фурс; Слово будівельника / I.Чабан; Імені генерала Глаголєва / І.Савченко; Форсували воїни Дніпро / І.Фесін; Стояли насмерть / В.Бойченко.

 1. Галімов Ф. Крізь 6ої i роки ми пройшли...: [Спогади учасника визволення] // Дзержинець.– 1986.– 23 лют.

 1. 25 октября – 60-я годовщина освобождения Днепродзержинска от немецко-фашистских захватчиков: [Поздравления В.Швеца, М.Шеремета, совета ветеранов, стихотворение А.Суханова] // Панорама "Азота".– 2003.– 23 окт.– C. 1

 1. За містo наше, за Дніпро: Згадують колишні 6ійці i командири 109 гвард. гармат.-артилер. полку, удостоєного за визволення міста найменування Дніпродзержинського / Записав Конох М. // Дзержинець.– 1974.– 28 серп.

 1. Звільнення прийшло так // Вагонобудівник.– 2000.– 21 жовт.

 1. Калныш Т. Взорвать не удалось // Ведомости.– 2003.– 23 июля.

 1. Калниш Т. Подвиг у знімках i документах // Дзержинець.– 1987.– 25 жовт.

 1. Креймер П. Не забути фронтових доріг: Спогади учасника визволення Дніпродзержинська // Дзержинець.– 1973.– 12 груд.

 1. Криворотов О. Було це в Придніпров’ї // Дзержинець.– 1986.– 25 жовт.

 1. Криворотов О. Серце нічого не забуло: [Спогади учасника визволення] // Дзержинець.– 1987.– 3 листоп.

 1. Ктитарєв М. Славна річниця // Дзержинець.– 1971.– 23 жовт.

 1. Ктитарєв М. Я йшов мiж окопами: Остання ніч // Дзержинець.– 1988.– 2 листоп.

 1. Ктитарєв М. Якби Дніпро заговорив // Дзержинець.– 198З.– 25 жовт.

 1. Малинін Ю. Аульський плацдарм: [Спогади учасника визволення] // Дзержинець.– 1987.– 25 жовт.

 1. Матвєєв П. В боях за Дніпродзержинськ // Дзержинець.– 1964.– 12 січ.

 1. Матвєєв Ф. Той вогненний жовтень // Дзержинець.– 1984.– 27 жовт.

 1. Мащенко О. У пам’яті нащадків // Дзержинець.– 1986.– 12 жовт.

 1. Міністр оборони відповідає піонерам // Po6iтн. газ.– 1963.– 28 черв.

 1. Москва салютовала! // Ведомости.– 1998.– 21 окт.

 1. Навіки в пам'яті народній // Вагонобудівник.– 1999.– 22 жовт.

 1. Незабутній день визволення // Зоря.– 1998.– 14 жовт.

 1. Обушенко I. Йшла дивізія вперед // Дзержинець.– 1968.– 25 жовт.

 1. Обушенко І., Лескін C., Вишток В. Героїчний подвиг на Дніпрі // Дзержинець.– 1973.– 1 верес.

 1. Олійник О. На безіменній висоті // Дзержинець.– 1968.– 8 жовт.

 1. Петров А. Сержант з проспекту Перемоги // Дзержинець.– 1993.– 23 черв.

 1. 55 лет освобождения Днепродзержинска от немецко-фашистских захватчиков: [Подборка материалов] // Огонь Прометея.– 1998.– 23 окт.

 1. Сабов М. В боях за Днепродзержинск: [Хроника событий. 1943 г.] // Огонь Прометея.– 1998.– 23 окт

 1. Сабов М. Незабутні сторінки історії // Дзержинець.– 1993.– 21 лип.

 1. Сабов М. Освобождение Днепродзержинска. Как это было // Огонь Прометея.– 1996.– 23 окт.

 1. Скляр В. На nepenpaвi // Дзержинець.– 1983.– 24 квіт.

 1. Стасюк В. В бою біля Дніпродзержинська: [Спогади] / Записав В.Лихолат // Зоря.– 1967.– 27 верес.

 1. Суворов Р. Из батальонов дружбы // Рабоч. газ.– 1985.– 7 окт.

 1. Судак М. На війні, як на війні: [Про Kapнayxiв. плацдарм] // Дзержинець.– 1983.– 27 квіт.

 1. Судак М. На дальніх підступах // Дзержинець.– 1983.– 19 жовт.

 1. Так прийшло до нас звільнення // Вагонобудівник.– 1995.– 25 жовт

 1. Танський I. Аули, Аули...: [Спогади учасника визволення] // Дзержинець.– 1988.– 16 верес.

 2. Тарасенко Б. Их было семнадцать // Знамя Дзержинки.– 2001.– 24 окт.

 1. Татибеков М. Здравствуй, мой город: [Воспоминания ветерана] // Днепров. правда.– 1988.– 7 окт.

 1. У пам’яті нашій i в серці // Дзержинець.– 1973.– 26 жовт.

3міст: Їx подвиг житиме вічно: Мітинги на мiсці Аульського плацдарму i в селищі Карнаухівка / В.Плотников; Джерело наших перемог: Зустріч журналістів i робкорівців газети з ветеранами – визволителями міста i воїнами підшефної Військової частини / М.Аронський.

 1. Фоменко М. Незабутній день: [Спогади учасників визволення] // Дзержинець.– 1973.– 19 верес.

 1. Челишев Б. 3 висоти пташиного польоту: [Спогади] // Дзержинець.– 1990.– 9 трав.

 1. Челишев Б. На ближніх підступах: [Спогади] / Дзержинець.– 1987.– 9 трав.

 1. Шапочкіна І.В. Переправа, переправа. Берег лівий, берег правий... // Огонь Прометея.– 2001.– 19 окт.

 1. Шевцов Г. На рубежах Славути // Дзержинець.– 1988.– 15, 16 жовт.

 1. Шимловський B.I. Незабутні дні: [Спогади] // Дзержинець.– 1987.– 25 жовт.

* * *

 1. Авдієнко М. Ім’я героя відоме: [С.К.Кривенко загинув, захищаючи Дніпродзержинськ] // Дзержинець.– 1965.– 4 лип.

 1. Базарянінов В. Місця тут тиxi...: [Про І.О.Секретнюка з с. Карнаухівки] // Зоря.– 1969.– 21 листоп.

 1. Беляев В. Визволителі Дніпродзержинська // Дзержинець.– 1992.– 23 жовт.

 1. Ващенко Г. Шлях ветерана: [Про учасника визволення Дніпропетровщини, працівника управління “Укркоксохімремонт” м. Дніпродзержинська Г.Т.Зозулю) // Дзержинець.– 1974.– 19 берез.

 1. Вогонь серця: [Про визволителя Дніпродзержинська В.О.Панфілова] // Зоря.– 1967.– 8 листоп.

 1. Гобеджішвілі Ц. Наша дружба – вічна: [Про зв’язки з Дніпродзержинськом ciм’ї Г.Гобеджішвілі, який загинув при визволенні] // Дзержинець.– 1987.– 9 трав.

 1. Гузь Т.Д. Нас було девятнадцать: [Спогади ветерана, який визволяв Дніпродзержинськ] / Записав А.Плешков // Дзержинець.– 1993.– 26 серп.

 1. Данков С. Наш командир: [Про капітана В.О.Панфілова) // Дзержинець.– 1967.– 8 трав.

 1. Зеленський В. Останній лист перед боєм: [Про Сумського K.C.] // Дзержинець.– 1984.– 5 серп.

 1. Miсто вiтaє визволителів // Дзержинець.– 1973.– 24 жовт.

 1. Рахлін М. Танкіст Анатолій Топор: [Про танкіста А.К.Топора] // Дзержинець.– 1965.– 15 серп.

 1. Романов Б. Служили два товариші: [Про жителів м. Дніпродзержинська О.Г.Білоуса та К.М.Буланкова] // Дзержинець.– 1974.– 18 верес.

 1. Савицький О. Людина з легенди: [Про І.О.Секретнюка командира десантників] // Патріот Батьківщини.– 1972.– 26 берез.

 1. Фесенко Г. Отважная связистка: [Про учасницю звільнення Р.М.Пороннікк-Зельцер] // Днепров. правда.– 1970.– 27 авг.

 1. Фролов П. 3 52-го Дніпродзержинського: [Про лейтенанта П.В.Лобачевського з 52-го окрем. Дніпродзержин. полку] // Дзержинець.– 1986.– 14 верес.

 1. Цурканов Г. Дорога к подвигу: [О подполков. И.Ф.Семенге] // Днепров. правда.– 1968.– 24 февр.

 1. Шведова Л. Совість не старіє: [Про В.Г.Медведєва] // Зоря.– 1988.– 23 лют.

КРИВОРIЖЖЯ

 1. Бухтияров В.П. ... Помним. К 50-летию освобождения Украины от фашистских захватчиков.– Кривой Рог: б-ка Саксагань, 1994.– 127 с.

 2. Повинуясь закону Отечества: Док.-публицист. повествование.– Кривой Рог: Саксагань, 1995.– 448 с.

 1. Чирков П.М. От Криворожья до Эльбы и Праги: [Воспоминания ген.-лейтенанта] // Под гвардейским знаменем.– X.: Прапор, 1982. – С. 85-97.

 1. Шапа Л.А. На всю жизнь: [Об освобождении с. Южное Водяное в р-не Кривого Pora] // Под гвардейским знаменем.– X.: Прапор, 1982.– С. 172.

* * *

 1. Баль В. Шлях відкрили літаки: Спогади учасника визволення // Черв. гірник.– 1986.– 30 квіт.

 1. Бєльченко М. Бої за Криворіжжя // Сіл. трудівник.– 1984.– 9 жовт.

 1. Бєльченко М. Таке не забувається // Сіл. трудівник.– 1979.– 3 квіт.

 1. В сражениях за Кривбасс // Шахтар Кривбасу.– 1994.– 29 січ.

 1. Велич ратного подвигу // Сіл. Криворіжжя.– 2004.– 6 берез.– C. 3-4

 1. Воронова Т. Герої наступу: [Бойові операції військ 2-го Укр. фронту ген. армії І.С.Конєва на Криворіз. напрямі в жовтні 1943 р.] // Черв. гірник.– 2004.– 31 січ.– C. 1.

 1. Воронова Т. Дніпро – ріка героїв: 55 років тому, о 4-ій годині ранку 28 вересня 1943 року, визволителька Кривбасу – 37-а армія почала форсування великої ріки // Черв. гірник.– 1998.– 26 верес.

 1. Воронова Т. Ціна перемоги: [Встановлені справжні втрати військ у боях за Кривбас] // Черв. гірник.– 1997.– 22 лют.

 1. Героические эпизоды // Криворож. ведомости.– 1994.– № 40.

 1. Героїчний штурм // Сіл. трудівник.– 1985.– 19 жовт.

 1. Гриценко В. Біля Волги й Дніпра заросли пшеницями окопи // Сіл. трудівник.– 1983.– 25 жовт.

 1. Жуков И. Приказ: спасти плотину: [На р. Саксагань] Днепров. панорама.– 1994.– 4 окт.

 1. Жуков I. У бойовому братерстві: [Спогади визволителя] // Черв. гірник.– 1989.– 10 лют.

 1. Залуна I. Перевірено. Мін немає: [Спогади криворіжця про захистст i звільнення Кривого Рогу] // Черв. гірник.–1985.– 31 берез.

 1. Зворигін А. Пам’ятні дні: [Спогади визволителя] // Черв. гірник.– 1989.– 10 лют.

 1. Ігнатьєв І. Сокіл у небі Кривбасу: [Звільнення П'ятихаток] // Жовтовод. вісті.– 2000.– 31 берез.

 1. Кайдаш В. Міцніють зв’язки: [Спогади учасника звільнення] // Сіл. трудівник.– 1974.– 23 лют.

 1. Казанцева Т. Бої за Криворіжжя // Сіл. трудівник.– 1983.– 13 верес.

 1. Кленовой О. Вогонь веде артилерія: [Спогади учасника визволення] // Черв. гірник.– 1974.– 22 лют.

 1. Кравченко I. Пам’ять працелюбів: [Визволення с. Ганнівки] // Зоря.– 1983.– 21 жовт.

 2. Криворізька мить війни // Металург.– 2001.– 22 февр.

 1. Криворотов О. Клаптик Криворізькоої землі: [Спогади визволителя] // Черв. гірник.– 1989.– 10 лют.

 1. Кузнецов П.Г. I гармати відбили: [Уривок з кн. про визволення] // Черв. гірник.– 1990.– 23 лют.

 1. Кучера В. За кожен метр: Спогади про бої за с. Златоустівку під Кривим Рогом // Черв. гірник.– 1989.– 18 берез.

 1. Кучма А. На Лозуватському плацдармі: [Про визволення с. Лозуватки] // Сіл. трудівник.– 1974.– 25 лип.

 1. Кучма А. Шляхи ротмістровців // Сіл. трудівник.– 1974.– 12 жовт.

 1. Левченко Є. На Криворізькому напрямі // Черв. гірник.– 1994.– 8 жовт.

 1. Левченко С. Славний шлях дивізії: [62-а гвард. стріл.] // Сіл. трудівник.– 1991.– 9 трав.

 1. Липецький С. В небі рідного міста: [Спогади учасника визволення] // Черв. гірник.– 1974.– 22 лют.

 1. Мажуга М. ... А винним був генштаб // Червон. гірник.– 1998.– 20 серп.

 1. Мажуга М. Гортаючи журнал бойових дій: [Спогадами ділиться нач. штабу полку дивізії, удостоєної за 6oї на Kpиворіжжi ордену Черв. Прапора] // Черв. гірник.– 1989.– 21 лют.

 1. Мажуга М. Поєдинок снайперів: [Спогади про визволення] // Черв. гірник.– 1989.– 9 трав.

 1. Никифоровський В. Наш генерал: [Про командуючого 10-ю гвард. повітряно-десант. дивізією, яка одержала ім'я "Криворізька", В.П.Іванова] // Черв. гірник.– 1991.– 24 січ.

 1. Новиков В. Шляхами 23-го танкового: Спогади командира батареї 457-го окрем. полку 23-го танк. корпусу 2-го Україн. фронту про визволення Криворіжжя // Черв. гірник.– 1974.– 8 верес.

 1. Піскун М. Над Кривим Рогом: [Льотчики у битві за Криворіжжя] // Черв. гірник.– 1973.– 22 лип.

 1. Подвиг на земле Криворожской // Днепров. правда.– 1969.– 22 февр.

 1. Полевой Б. I ринули армади // Черв. гірник.– 1987.– 14 берез.

 1. Поліщук Л. Хай маки розкажуть // Черв. гірник.– 1983.– 9 груд.

 1. Полум'яна хроніка. (З офіційних джерел) // Сіл. Криворіжжя.– 1994.– 19 лют.

 1. Прокопчук О. Героїчний полк // За агломерат.– 2001.– 17 берез.

 1. Прокопчук О. Інгулецький плацдарм: [Визволення м. Інгульця] // Червон. гірник.– 1999.– 4 берез.

 1. Прокопчук О. Інгулець: Березень 1944 року // Інгул. вісник.– 1995.– 29 черв., 6 лип

 1. Paкiтiн Я. У боях за Криворіжжя: [1943-1944] // Черв. гірник.– 1985.– 22 лют.

 1. Рубан М. Від Дніпра до Кривого Рога // Сіл. трудівник.– 1988.– 3 листоп.

 1. Салют на Поштовій // Черв. гірник.– 1984.– З листоп.

 1. Свідчать маршали: Листи Маршалів Рад. Союзу, які розповідають про визволення Кривбасу: [3 apxiвy краєзнавця А.В.Кучми] // Черв. гірник.– 1984.– 3 берез.

 1. Сидоренко Т. Вдячна пам'ять захисникам Інгульця // Інгул. вісник.– 2000.– 10 берез.

 1. Сидоренко И.Д. Направления главного удара: [О Никопол.-Криворож. операции.] // Коммунист Кривбасса.– 1999.– 18 февр.

 1. Скуртул М. У тi весняні дні: [Спогади учасника визволення] // Черв. гірник.– 1975.– 19 листоп.

 1. Соколовський П. Восени 1943 // Сіл. трудівник.– 1981.– 28 листог

 1. Схема Криворізької наступальної операції військ Третього Українського фронту [1944 р.] // Черв. гірник.– 1974.– 15 лют.

 1. Удовенко Л. Всупереч смерті i тортурам // Сіл. трудівник.– 1974.– 19 лют.

 1. Фокш Є. Долі солдатські: Згадують ветерани 6oїв за Кривбас // Черв. гірник.– 1989.– 22 лют.

 1. Хайс I. До вибуху лишалися хвилини: [Спогади учасника визволення] // Черв. гірник.– 1989.– 19 лют.

 1. Чирков П. Від Криворіжжя до Ельби i Праги: [Про Hiкопол.-Кривор. наступальну onepaіцію] // Черв. гірник.– 1990.– 23 лют.

 1. Чирков П. Дівчата – гвардійці: [Спогади про визволення] // Черв. гірник.– 1989.– 22 лют.

 1. Шарохін М. На головному напрямі: [Герой Рад. Союзу про утримання дніпров. плацдармів на ділянці Колеберда-Переволочне] // Черв. гірник.– 1999.– 16 лют.

 1. Шевченко Е. Высота бессмертия // Металлург.– 2000.– 17 февр.

 1. Шеховцов Н. Наступление войск Степного фронта на Криворожском направлении // Воен.-ист. журн.– 1968.– № 10.

* * *

 1. Aбpociмов В. Людина з книги: [Про криворіжця I.M.Tpyшко, учасника визволення Дніпропетровщини, одного з repoїв кн. В.Кавалера “Дано наказ йомy”] // Черв. гірник.– 1974.–19 жовт.

 1. Авраменко I. Не забути тих днів: [Г.М.Прокопенко з “Криворіжсталі”] // Черв. гірник.– 1974.– 25 ciч.

 1. Баглай К. Від Донбасу до Карпат: [Про учасника боїв К.Д.Жура] // Будівник комунізму.– 1974.– 9 лип.

 1. Бедринець В. Мандрівка в юність: [Про М.Т.Постояна з Криворізького профтехучилища № 14] // Черв. гірник.– 1974.– 18 жовт.

 1. Бєльченко М. Безіменні герої: [Про загиблих визволителів Криворіжжя] // Сіл. трудівник.– 1983.– 26 квіт.

 1. Бельченко М. Під Родіонівкою: [Про учасника 6оїв за Криворіжжя I.Я.Кошеля] // Сіл. трудівник.– 1975.–22 лют.

 1. Бенях Є. Герої Недайводського плацдарму:. [Командир взводу Воронов та Герої Рад. Союзу П.В.Сорокін i O.Й.Popaт] // Сіл. трудівник.– 1974.– 19 берез.

 1. Бесараб А. Пам’ять стукає в серце: [Про М.В.Ємельянова, який загинув у с. Недайводи] // Зоря.– 1975.– 23 лют.

 1. Вони визволяли наш край: [Про Р.Малиновського та Г.Корчикова, командирів 48-ї дивізії. Фото 1923 р.] // Черв. гірник.– 1991.– 23 лют.

 1. Вовк Г.Я. Свідок тих подій: [Про загибель солдата А.Зубкова в с. Базарове] // Сіл. трудівник.– 1990.– 26 квіт.

 1. Вони визволяли Кривбас // Черв. гірник.– 1963.– 23 лют.

 1. Воронова Т. Івановці // Черв. гірник.– 1984.– 6 жовт.

 1. Воронова Т. Командарм сорок шостої: [Про генерала В.В.Глаголєва] // Черв. гірник.– 1985.– 22 лют.

 1. Воронова Т. Koміcap Ємельянов // Черв. гірник.– 1984.– 13 лип.

 1. Воронова Т. Орден героя: [Про А.Л.Довнича, льотчика, росіянина, який загинув у с. Рахманівці] // Черв. гірник.– 1970.– 8, 27 трав.

 1. В’язовська Н. Крок у безсмертя: [Про К.Й.Гуренка – уродженця Криворіжжя] // Сіл. трудівник.– 1969.– 9 трав.

 1. Герої: [Про М.М.Козлова, В.В.Шитова] // Черв. гірник.– 1972.– 31 берез.

 1. Гущин О. Навідник Альоша: [Ярославець О.Марков загинув при визволенні Криворіжжя] // Черв. гірник.– 1990.– 6 трав.

 1. 22 февраля 1944 года Москва салютовала освободителям Кривого Рога: [Хроника боев] // Металлург.– 1995.– № 18.– февр.

 1. Донцов Л. Нагороди М.П.Тараненка // Черв. гірник.– 1974.– 15 лют.

 1. Донцов Л. Сестричка: [Про учасницю визволення А.П.Шолохову] // Черв. гірник.– 1974.– 14 груд.

 1. Кайстренко В. Наша Ольга: [Про фотокореспондента фронт. газети, в 1943 р. робила знімки на Kpиворіжжi] // Черв. гірник.– 1974.– 22 лют.

 1. Кайстренко В. Троє iз штабу армії: [Про сім’ю бригад. комісара М.В.Ємельянова, який загинув у 1943 р. на Криворіжжі] // Зоря.– 1987.– 9 трав.

 1. Кайстренко В. У спадщину – мужність: [І.В.Зайцев загинув на Криворіжжі] // Прапор юності.– 1977.– 12 лип.

 1. Кисельов М. Дорогами війни i миру: [Про учасника визволення T.B.Івко] // Сіл. трудівник.– 1974.– 23 лют.

 1. Коміcap: [Про бригадн. комісара М.В.Ємельянова] // Сіл. трудівник.– 1983.– 26 квіт.

 1. Лісний О. Там, де був окоп: [Про учасника визволення В.І.Полиско] // Черв. гірник.– 1974.– 22 лют.

 1. Лисенко В. Через 30 років: [Про учасника визволення В.Ф.Котляра] // Черв. гірник.– 1973.– 18 листоп.

 1. Листи визволителів // Черв. гірник.– 1988.– 23 лют.

 1. Лунич I.. Подвиг у степу: [Ком. артдивізіону 115-ої ariт. бригади 3-го Укр. фронту В.В.Шитов загинув, визволяючи Криворіжжя] // Черв. гірник.– 1972.– 7 черв.

 1. Лупа I, Лупа К., Лупа М. Їх не забуто: [Про М.Р.Лупу] // Сіл. трудівник.– 1974.– 12 лют.

 1. Паламарчук У. Землю, которую завоевали...: [О ветеране войны, днепропетровчанине И.Е.Жукове] // Днепров. правда.– 1986.– 2 нояб.

 1. Печкуров Г. Це славне. ім’я: [Пpo підполковника A.M.Вартаняна, який загинув, визволяючи Криворіжжя] // Черв. ripник.– 1983.– 2 серп.

 1. Пільонов О. Назвати вcix поіменно: [Про визволителів с. Недайводи про подвиг комicapa М.В.Ємельянова, ім’я якого носить СШ у селі] // Зоря.– 1985.– 31 трав.

 1. Пісна Н. Називаємо нові імена: [Про льотчика В.Д.Азарнова, учасника визволення] // Черв. riрник.– 1986.– 2 верес.

 1. Полушко Ф.І., Воронова Т.П. Такий молодчина: [О.В.Толстиков, командир авиакорпуса участвовал в Никопол.-Криворож. onepaции] // Черв. гірник.– 1989.– 25 серп.

 1. Пустинцев М. Biн загинув у боях за Криворіжжя: [А.Ликов] // Черв. гірник.– 1974.– 22 верес.

 1. Роздольський A. Piдна вулиця: [Про учасника визволення Дніпропетровщини C.Столітнього, працівника “Криворіжсталі”] // Черв. гірник.– 1974.– 25 верес.

 1. Роздольський О. Солдат – завжди солдат: [Про М.В.Рубана з “Криворіжсталі”] // Черв. гірник.– 1974.– 23 січ.

 1. Степаненко Ф. Ложка: [О И.М.Заднеулице, ветеране войны из Андреевки Новомосков. р-на] // Днепров. правда.– 1986.– 3 авг.

 1. Стрекалов П. Мій командир: [Про А.Є.Пшеничного, командира 30-го полку 10-ї гвард. дивізії] // Черв. гірник.– 1990.– 8 квіт.

 1. Суворов Р. От Днепра до Кривого Рога: [10-я воздуш. десант. гвард. дивизия форсировала Днепр в р-не Мишуриного Рога] // Семь дней.– 1993.– 17 сент.

 1. Сьомка В. Козацького роду: [Про учасника визволення Криворіжжя І.В.Левченка, який i нинi живе у Кривому Poзi] // Черв. гірник.– 1981.– 25 берез.

 1. Тарасенко Г. Збори перед боєм: [Про учасників боїв за визволення] // Сіл. трудівник.– 1990.– 8 трав.

 1. Татаринцев В. Визволитель – волонтер – учений: [Маршал Рад. Союзу Р.Малиновський визволяв Кривий Ріг] // Черв. гірник.– 1991.– 24 січ.

 1. Ученик М. Червоні троянди: [Б.Булкішев, казах. поет, загинув, визволяючи Криворіжжя] // Зоря.– 1986.– 7 жовт.

 1. Фролов П. Під крилами Тернівка: [Про учасника звільнення М.Ф.Кукушкіна] // Сіл. трудівник.– 1984.– 23 лют.

 1. Шеховцов М. Що відбувалося під Кривим Рогом в жовтні-листопаді 1943 року: [Із статті: Наступ військ Степового фронту на Криворізькому напрямі. ВИЖ.– 1968.– № 10] // Черв. гірник.– 1991.– 28 берез., 25 квіт.

 1. Шумилин И. Ордена комиссара: [О полк. комиссаре Н.В.Емельянове, который погиб в с. Недайвода] // Сов. патриот.– 1971.– 4 июля.

 1. Шурупов А., Шапошник B. На передньому кpaї – сапери: [Про земляків, які визволяли Криворіжжя] // Дніпров. правда.– 1964.– 12 верес.

ОЛЕКСАНДР KIPOB

ПОВТОРИВ ПОДВИГ О.МАТРОСОВА ПРИ ВИЗВОЛЕННІ

С. ВЕСЕЛИЙ КУТ КРИВОРІЗЬКОГО РАЙОНУ

 1. Бєльченко М. Комсомольське серце // Сіл. трудівник.– 1973.– 22 лют.

 1. Головко В. Кидок у безсмертя // Зоря.– 1987.– 29 берез.

 1. Демидчук Н. Один рядок історії // Зоря.– 1972.– 11 трав.

 1. Кайстренко В. Гості з Підмосков'я // Черв. гірник.– 1972.– 16 квіт.

 1. Кайстренко В. То було під Кривим Рогом // Молодь України.– 1972.– 5 трав.

 1. Кайстренко В., Вельмик Л. Побратими Олександра Матросова // Прапор юності.– 1971.– 28 груд.

 1. Кайстренко В., Вельмик Л. Ім’я героя – Олександр Кіров // Черв. гірник.– 1971.– 19 груд.

 1. Кучеренко В. На батьківщині героя // Черв. гірник.–1972.– 22 жовт.

 1. Мажуга М. Було йому вісімнадцять // Черв. гірник.– 1989.– 7 жовт.

 1. Носач В. Повторение подвига. // Днепров. правда.– 1972.– 23 февр.

 1. Степаченко Л. Повторив подвиг Матросова: [О.Кіров на Криворіз. землі] // Сіл. Криворіжжя.– 1994.– 19 лют.

 1. Цыпушкин Е. Повторивший подвиг Матросова // Комс. знамя.– 1972.– 4. апр.

М. КРИВИЙ PІГ

 1. Акульшин Д. Наступного дня після бою: [Що писала газ. "Правда" в 1944 році] // Червон. гірник.– 1999.– 20 лют.

 1. Артеменко I. Подвиг під Кривим Рогом: [Спогади] // Сіл. трудівник.– 1974.– 23 лют.

 1. Артеменко I. Подяка Батьківщини: [Спогади] // Черв. гірник.– 1974.– 6 лют.

 1. Байдужий А. Переможний салют // Зоря.– 1984.– 22 лют.

 1. Байдужий А. Перемога крокує на захід // Козацтво.– 1995.– № 2.– C. 33-36

 1. Бєлыенко М. Вам честь i шана, й вічна пам’ять // Сіл. трудівник.– 1984.– 23 лют.

 1. Богатирьов О. Вогневий вал: [Розповідь про дії під Кривим Рогом артилеристів 9-ї Запоріз. тричі орденонос. дивізії прориву РВГК та про капітана В.В.Шитова, Героя Рад. Союзу] // Черв. гірник.– 1989.– 3 лют.

 1. Бої за звільнення Кривого Рогу наблизили велику перемогу // Зоря.– 2004.– 21 лют.

 1. Борисов С. Незабутні події: [Спогадн учасника боїв] // Черв. гірник.– 1974.– 22 ciч.

 1. Визволяв свій рудник, свою школу: [Про почесн. громадянина Кривого Рогу І.П. Фурта] / Записала Л.Міщук // Черв. гірник.– 1998.– 21 лют.

 1. Воронова Т. Лунає радянська музика // Черв. гірник.– 1973.– 23 лют.

 1. Воронова Т. Першого дня: 22 лютого – День визволення Кривого Рогу // Черв. гірник.– 2001.– 17 лют.

 1. Вороніна Т. Так це було в 1944 // Черв. гірник.– 1999.– 4 лют.

 1. Воронова Т. Тоді у 44-му: [Фронтова кінoxpoнікa про визволення Кривого Рогу, підготовл. працівниками Криворіз. іст. музею] // Черв. гірник.– 1973.– 9 трав.

 1. Воронова Т. У вагоні Маршала: [Про зустріч начальника Генштабу О.М.Василевського з маршалом К.Є.Ворошиловим у Кривому Poзi в 1943 р.] // Черв. гірник.– 1983.– 9 трав.

 1. Вязанкин И. Красный флаг над городом // Красная звезда.– 1974.– 21 февр.

 1. В'язовська Н. Крок у вічність // Черв. гірник.– 1984.– 10 січ.

 1. В’язовська Н. Танковий десант: До річниці визволення Кривого Рога // Зоря.–1981.– 25 лют.

 1. Гepoїв світлі імена // Черв. гірник.– 1985.– 13 берез.

 1. Глазирін I. Пам’ять не cтapiє: [Спогади учасника визволення] // Черв. гірник.– 1972.– 19 листоп.

 1. Горбатов Б. Чувство движения: [Очерк, написанный во фронтовом Кривом Роге для англ. читателя в марте 1944 г. Есть фотографии фронтового Кривого Рога] // Черв. гірник.– 1999.– 18 верес.

 1. Гусейнов Г. Подвиг батьків – крила синів // Черв. гірник.– 1983.– 11 січ.

 1. Давидов В. Пам’ятаеш, комсорг? // Черв. гірник.– 1984.– 12 лют.

 1. 22 февраля – 55 годовщина освобождения Кривого Рога от немецко-фашистских захватчиков // Кривбасс-ТВ.– 1999.– 19 февр.

 1. До 55-річчя визволення Кривого Рогу: [Статті] // Черв. гірник.– 1999.– 20 лют.

 1. Долгих А. Кто взрывал "восточный вал" // Днепров. панорама.– 1993.– 18 нояб.

 1. Дронов В. Поклон Кривому Рогу: [Воспоминание командира танков. взвода) // Рабоч. газ.– 1984.– 9 мая.

 1. Дронов В. Сильные духом: [Танк. битва] // Днепров. правда.– 1984.– 21 февр.

 1. Жовтневий штурм: [Танкісти в бою за визволення Кривого Рогу] // Червон. гірник.– 1998.– 24 жовт.

 1. Жосан А. В боях за визволення Кривого Рога // Гірник Кривбасу.– 1966.– 20 лют.

 1. Жуков I. На підступах до мiста: [Танк. битва] // Черв. гірник.– 1974.– 19 ciч.

 1. Жуков И. На помощь пришли разведчики // Днепр вечерний.– 1986.– 9 мая.

 1. Жуков I. Хромовi рукавиці: [Спогади про визволення] // Черв. гірник.– 1989.– 22 лют.

 1. Историю города надо знать // Звезда-4.– 1999.– №9.- февр.-март.

 1. Кадиров Н. За piдну землю: Із щоденника командира [Апостолів. стріл. дивізії, що брала участь у боях за Кривий Ріг] // Черв. гірник.– 1981.– 9 трав.

 1. Кайстренко В. Стояли непорушно // Черв. ripник.– 1973.– 23 лют.

 1. Кан Д. Как это было: [Кривой Рог в годы оккупации и освобождения] // Днепров. правда.– 1999.– 20 февр.

 1. Карпович Г. Каштан Шитов: [Спогади учасника боїв за визволення Кривого Рогу i Апостолового] // Черв. гірник.– 1974.– 28 верес.

 1. Коваль А. Орден на прапорі: [Спогади] // Черв. гірник. – 1970.– 22 лют.

 1. Коваль Д. Вперед на ворога: [Спогади] // Черв. гірник.– 1965.– 22 черв.

 1. Криворізька мить війни // Металлург.– 2001.– 22 февр.

 1. Левада О. День перших зустрічей: [Спогади] // Черв. гірник.– 1967.– 1 берез.

 1. Левченко Е. Высота бессмертия // Металлург.– 2000.– 17 февр.

 1. Левченко Є. Криворізька мить війни: [Спогади про бойові дії] // Новини р-ну.– 1999.– №1.

 1. Мажуга М. ...А винним був генштаб // Черв. гірник.– 1998.– 20 серп.

 1. Мажуга М. Напрямок: „Рудник Червоногвардійський": [Спогад про визволення Кривого Рогу бійцями 523-ї стріл. полку 186-ї Нижньодніпров. дивізії] // Черв. гірник.– 1991.– 9 трав.

 1. Місто – герой, мiсто – робітник // Зоря.–1969.– 22 лют.

 1. Муралов О. У наступі // Черв. гірник.– 1974.– 12, 17, 22 лют.

 1. На страже труда: Ответ криворожским строителям // Комс. знамя.– 1964.–17 окт.

 1. Нечитайло П. В боях за родную землю // Металлург.– 1974.– 30 авг.

 1. Никифоровский В. За твою землю, Україно... // Черв. гірник.– 1990.– 21 квіт.

 1. Новиков В. 3 передовим загоном // Черв. гірник.– 1989.– 24 лют.

 1. Павлов В. Тих днів слава бойова // Черв. гірник.– 1974.– 20 лют.

 1. Пальчик П. Бой за Кривой Рог // Запад. Донбасс.– 1990.– 21 февр.

 1. Перекопський О. Тоді, в сорок четвертому // Черв. ripник.– 1982.–7 листоп.

 1. Переможний шлях // Черв. гірник.– 1984.– 13 лют.

 1. Пісна Н. Слово про товаришів: Згадують визволителі Кривого Рогу // Черв. гірник.– 1989.– 15 лют.

 1. Платонов В. Грім і блискавки генерала Вознюка // Червон. гірник.– 2001.– 27 жовт.

 1. Подвиг, безсмертний у віках // Черв. гірник. – 1984.– 22 ciч.

 1. Промський О.В. Криворізька Червонопрапорна: [Спогади командира стріл. полку Криворіз. дивізії] // Зоря.– 1969.– 22 лют.

 1. Прохода О. Тих днів не змовкне слава // Черв. гірник.–1964.– 8 лют.

 1. Пузь М., Кальченко Ю. Подвиг // Черв. гірник.– 1964.– 22 лют.

 1. Пузь М., Кальченко Ю. Танки йшли на захід // Зоря.– 1965.– 23 берез.

 1. Ракiтiн Я. Доблесть танкістів // Черв. гірник.– 1972.– 9 трав.

 1. Роздольський А. В ті буремні роки // Черв. гірник.– 1974.– 4 верес.

 1. Романов О. Прапор над інститутом // Черв. гірник.– 1989.– 22 лют.

 1. Ротмістров П.О. Висока мужність: [Уривок з книги Голов. маршала бронетанк. військ] // Черв. гірник.– 1987.– 13 верес.

 1. Рядки, обпалені вогнем: Хроніка Перемоги / Добірку підготував С.Бормотов // Черв. гірник.– 1984.– 27 ciч.

 1. Сафонов А. В боях за Кривой Рог: [По страницам «Правды» военных лет] // Днепров. правда.–1979.– 22 февр.

 1. Сидоренко И. Залпы с площади Ленина // Рабоч. газ.– 1984.– 22 февр.

 1. Скляров И. Освобождение. І этап: осень 1943 г. // Коммунист Кривбасcа.– 2004.– 12 февр.– C. 5

 1. Смірнова Т. Зустріч через життя // Кіровець.– 2002.– 15 лют.

 1. Соловйов С. Брати-визволителі: [Про Євгена та Олександра Тюлюпів] // Черв. гірник.– 1999.– 18 лют.

 1. Стежко С. Славный подвиг народній // Черв. гірник.– 1984.– 22 лют.

 1. Суворов Р. Курганы боли народной: [Воспоминания о боях за Кривой Рог] // Днепров. панорама.– 1993.– 23 марта.

 1. Суворов Р. Сліди незгладимі // Зоря.– 1979.– 23 лют.

 1. Судець В. Героїзм масовий: [Із спогадів колиш. командуючого 17-ою noвітp. apмією] // Черв. гірник.– 1986.– 22 лют.

 1. Сьогодні – 56-та річниця визволення Кривого Рогу: [Підбірка статей] // Червон. гірник.– 2000.– 22 лют.

 1. Титов I. Наступає стрілецький // Черв. гірник.– 1974.– 29 січ.

 1. Усенко В. Тривожна ніч // Черв. гірник.– 1963.– 22 лют.

 1. Фоменко М. Залізна хода дивізій // Зоря.– 1974.– 23 лют.

 1. Фоменко М. Незабутнє // Зоря.– 1979.– 24 лют.

 1. Фоменко М. У боях здобувалася радість перемог // Зоря.– 1974.– 22 лют.

 1. Фомін А. Незабутній місяць лютий // Черв. гірник.– 1984.– 6 жовт.

 1. Фролов П. Льотчики // Черв. ripник.– 1983.– 16 листоп.

 1. Чирков П. Наближали, як могли // Черв. гірник.– 1984.– 3 ciч.

 1. Чирков П. У боях за мiсто // Черв. гірник.– 1974.– 11, 13, 15 січ.

 1. Чудаков С. Позиций не сдадим: [Воспоминания] // Днепров. Правда.– 1984.– 21 февр.

 1. Шишкін М. Тоді, в 1944-му: [Спогади] // Черв. гірник.– 1989.– 24 лют.

 1. Штельмах В. Виховує подвиг // Черв. гірник.– 1984.– 7 лют.

 1. Шумілін I. Бій за вулицю Леніна // Зоря.– 1969.– 22 лют.

* * *

 1. Авраменко I. Учасник двох воєн: [Про жителя Кривого Рогу Г.Г.Кроля] // Черв. гірник.– 1974.– 6. жовт.

 1. Aзаркін С. I зберуться ветерани: [Про В.П.Севренчука] // Черв. гірник.– 1974.– 8 лют.

 1. Бабенко I. Сокіл воєнного неба: [Пpo лъотчика В.Травникова] // Черв. гірник.– 1984.– 29 серп.

 1. Басараб Л. Перше поранення: [Про С.Н.Лисунова] // Черв. гірник.– 1974.– 22 лют.

 1. Бедринець В. Подвиг розвідника: [Про М.Т.Постаяна із Кривого Рогу] // Черв. гірник.– 1964.– 19 лют.

 1. Бій з “Тиграми”: [Про бойовий шлях С.О.Бормотовa] // Черв. гірник.– 1985.– 12 січ.

 1. Білокінь Т. Струни ніжностi й гніву: [Про H.I.Сергеєву, вчительку з Кривого Рогу] // Прапор юності.– 1974.– 23 лют.

 1. Бородавка Д. Героїня людяної фортеці: [Про Т.З.Задераку] // Черв. гірник.– 1974.– 18 ciч.

 1. Брюханов В. Пам’ятна висота: [Про учасника визволення О.В.Іваненка] // Черв. гірник.– 1975.– 30 січ.

 1. Буряк I. Імена на мармурі: [Імена визволителів Кривого Рогу] // Черв. гірник.– 1990.– 27 ciч.

 1. Бyxтiяpoв В. Там за Піренеями спалахнув перший бій з фашистами: [Пpo учасників боїв за Кривий Pir Д.В.Помозду, Ф.І. Полушко та ін.] // Черв. гірник.– 1990.– 27 ciч.

 1. Вони визволяли наше мiсто // Черв. гірник.– 1983.– 9 трав.

 1. Воронова Т. Koмicap: Славне життя Миколи Васильовича Ємельянова // Черв. гірник.– 1972.– 12 груд.; 1973.– 6, 31 січ.; 28 лют.; 17 берез.

 1. В’язовська Н. Герої Прохорівки i Кривого Рога // Черв. ripник.– 1973.– 11 лип.

 1. В’язовська Н. У складі Самаро-Ульяновськоі [дивізії визволяв Кривий Pir П.Н.Гарцунов] // Черв. гірник.– 1980.– 7 берез.

 1. Гвардієць: [Пpo нач. штабу 4-ї гвард. стрілец. див. полковника Н.А.Єпанченцева] // Черв. гірник.– 1984.– 22 лют.

 1. Глущенко С. Капитан Писаненко Н.Г. [погиб при освобождении Кривого Рога] // Днепров. правда.– 1974.– 26 окт.

 1. Гоголєв А., Льогостов П. Політ у безсмертя: Докум. розповідь про волзького сокола Олександра Шурганова, який повторив подвиг Гастелло у криворізькому небі // Сіл. трудівник.–1974.– 1 жовт.

 1. Динін П. Уклін за мужність: [Про учасника визволення М.С.Мажугу] // Черв. гірник.– 1983.–2 верес.

 1. Дробот А. Знакомьтесь: Чапаев: [О В.Н. Чапаеве, племяннике легенд. героя, который принимал участие в освобождении] // Днепров. правда.– 1970.– 11 авг.

 1. Жуков И. А он жив!.. [А.Бараненко] // Днепров. правда.– 1974.– 23 февр.

 1. Кайстренко В. Листи Зайцева: [Про учасника визволення ленінградця М.М. Зайцева] // Черв. гірник.– 1974.– 3 серп.

 1. Комар С. Ветеран 236-ї: [Про В.Л.Мішова] // Сіл. життя.– 1973.– 9 трав.

 1. Корчиков Г. Знаходяться старі друзі // Черв. гірник.– 1969.– 11 берез.

 1. Криворізький бій Чапаєва: [Про племінника В.І. Чапаєва В.М. Чапаєва, який визволяв Кривий Pir] // Черв. гірник.– 1984.– 19 трав.

 1. Кулаков О. I він визволяв Кривий Pir: [Про кавалера ордена Слави О.І.Величка] // Черв. ripник.– 1979.– 22 лип.

 1. Кулаков А. Орден Слави за Кривий Pir: [Про Д.Т.Уичибаєва, жителя Джезказгану] // Черв. гірник.– 1987.– 25 листоп.

 1. Куценко О. Бійці пригадують походи: [В.I.Сальдо та З.Я.Гущина] // Черв. гірник.– 1974.– 9 лют.

 1. Майко А. Листи без крапок: [Цро М.Кольцова] // Дніпров. правда.– 1964.– 13 трав.

 1. Майко А. Со штампом полевой почты: [О подполковнике Кольцове] // Комс. Знамя.– 1965.– 14 апр.

 1. Михайличенко В. Символ мужності й відваги: [Про учасника боїв М.П. Байдака] // Сіл. трудівник.– 1974.– 9 лют.

 1. Мрук Г., Легостов П. Загинули в атаці [Про О.Д. Шурганова, який повторив подвиг Гастелло в небі під Кривим Рогом] // Черв. гірник.– 1975.– 23 лют.

 1. Нехлюдов М. Прямо по курсу: [Про М.Д. Іванова] // Черв. гірник.– 1974.– 22 лют.

 1. Никифоровский В. Був металургом: [Про О.Павловського] // Черв. гірник.– 1990.– 15 квіт.

 1. Портнягін Г. Війни i праці ветерани: [Про О.Д.Кленового] // Черв. гірник.— 1974.– 18 жовт.

 1. Пчелинцев А. Його нагороджував Рузвельт: [Про льотчика П.Г.Якубовського] // Черв. гірник.– 1989.– 22 лют.

 1. П’ятецька О. Крила: [Пpo учасника боїв за визволення I.I.Гурова] // Черв. гірник.– 1974.– 22 лют.

 1. Paкітін Я. Два славних комкори: [Про генералів Ф.О.Осташенка та І.С.Кособуцького // Черв. гірник.– 1987.– 22 лют.

 1. Рязанов В. Попереду розвідники: [Про Г.Г.Цаллагова] // Черв. гірник.– 1974.– 13 лют.

 1. Сельченко М. Командир гарматної обслуги: [Про Ф.Мироненка] // Черв. гірник.– 1984.– 21 лют.

 1. Смирнов О. Земля стала рідною: [Про П.I.Гушкo] // Черв. гірник.– 1974.– 26 січ.

 1. Сягайло. И. Герои в нашем строю: [О криворож. строителе И.Давыдове] // Днепров. правда.– 1974.– 24 февр.

 1. Таран Л. Ивановичи: [Об И.И.Гуровец, Г.И. Ремезе из Кривого Рога] // Днепров. правда.– 1974.– 23 февр.

 1. Тараненко Ф. Найвища нагорода: [Про Я.С.Совенка, який визволяв Кривий Piг, Апостолове] // Ударний фронт.– 1973.– 9 трав.

 1. Тарасенко Г. Стояв незборимо Алъоша: [Про наводчика гармати О.Маркова] // Зоря.– 1984.– 5 берез.

 1. Фролов П. Перша медаль [вручена О.А.Пшеничуку] // Черв. гірник.– 1974.– 19 лют.

 1. Хорошко М. Воїн і вчений: [Про М.П.Корнійчука] // Черв. гірник.– 1990.– 27 ciч.

 1. Челишев Б. Командир корпусу: [Про генерала О.В. Толстикова] // Черв. гірник.– 1989.– 28 черв.

 1. Чикін Б. Криворізькі танкісти: [Спогади командира 28-го гвард. Криворіз. танк. полку] // Черв. гірник.– 1979.– 9 трав.

 1. Юношева Т. Автор сміливого задуму: [Про полковника В.І.Щербенка] // Черв. гірник.– 1986.– 13 верес.

ВРЯТУВАННЯ КРЕС

 1. Шапошник В.Н. Неустрашимые.– М.: Воениздат, 1966.– 58 с.

О спасении Криворож. электростанции воинами спецотряда под командованием А.Н.Шурупова.

* * *

 1. Антипенко И. Героический рейс: Как была спасена Криворожская электростанция и плотина на реке Сагсагань // Днепров. правда.– 1974.– 14 февр.

 1. Башкиров И. Спасти плотину любой ценой // Днепров. правда.– 1985.– 23 февр.

 1. Загін відважних: [штурмував Криворіз. ГРЕС під командуванням підполковника Шурупова] // Зоря.– 1991.– 5 берез.

 1. ...I наступ тривав!: Історія героїчного подвигу загону особливого призначення А.М.Шурупова // Черв. гірник.– 1984.– 1 груд.

 1. Людина з легенди // Черв. гірник.– 1984.– 1 січ.

 1. Нам была поставлена задача // Народ і армія.– 1995.– № 4.

 1. Шурупов А. Рейд безстрашних: [Спогади учасника рейду] // Черв. гірник.– 1974.– 22 лют.

ІНГУЛЕЦЬКИЙ ПЛАЦДАРМ

 1. Фадеев А.С. На Ингулецком плацдарме // Под гвардейским знаменем: Воспоминания, очерки, стихи.– X.: Прапор, 1982.– С. 64-67.

* * *

 1. Бормотов С. На плацдармі за Інгульцем // Черв. гірник.– 1989.– 9 трав.

 1. Левченко С. Героїка Інгулецького плацдарму: [Добірка розповідей-спогадів учасників боїв, підготовлена дир. Чкалов. нар. музею Інгулец. плацдарму] // Сіл. Криворіжжя.– 1992.– 27 лют.

 1. Пільонов О. Інгулецький плацдарм // Зоря.––1983.– 22 листоп.

 1. Плешков А. Став почесним громадянином [с. Чкалівка Ф.Я. Єрьоменко] // Дзержинець.– 1990.– 31 лип.

 1. Сирота В. Інгулецька легенда: [Про подвиг ст. лейтенанта Ф.А.Каткова] // Прапор юності.– 1977.–27 серп.

 1. Трюханов I. Повернення до місця подвигу: [Про форсування ріки Інгулець в 1944 p.] // Зоря.– 1975.– 5 трав.

 1. Фадєєв А. На Інгулецькому плацдармі // Сіл. трудівник.– 1971.– 11 груд.

 1. Чуйков В. Через Інгулець: [Із спогадів колиш. командуючого 8-ою гвард. армiєю] // Черв. гірник.– 1986.– 22 лют.

КУРГАН БАБА МОГИЛА

 1. Бормотов С. Гармати на кургані: [Спогади] // Черв. гірник.– 1984.– 22 лют.

 1. Жуков Г. Висота під Кривим Рогом: [Спогади учасника боїв за висоту 109,6 поблизу с. Новоіванівка] // Черв. гірник.– 1972.– 19 листоп.

 1. Жуков I. Пам’ятна висота // Зоря.– 1979.– 23 лют.

 1. Кайстренко В. Курган слави // Прапор юності.– 1978.– 28 жовт.; Черв. гірник.– 1981.– 9 трав.

 1. Кайстренко В. На північних околицях // Шахтар Кривбасу.– 1990.– 22 лют.

 1. Кайстренко В. На підступах до кургану: [Про бій за курган біля с. Веселі Терни] // Патpioт Батьківщини.– 1981.– 9 трав.

 1. Никифоровський В. Лише одна висота // Черв. гірник.– 1989.– 7 жовт.

 1. Сафронова В. Поле печалі, поле радості // Сіл. трудівник.– 1990.– 8 трав.

АПОСТОЛІВСЬКИЙ РАЙОН

 1. Богатирьов А. Остання контратака: [Автомагістраль Апостолове – Червоний 5 листоп. 1944 р.] // Зоря.– 1964.– 17 жовт.

 1. Бородін Г. Безсмертний подвиг: [Про подвиг артпідрозділу Шитова] // Будівник комунізму.– 1965.– 20 лют.

 1. Василенко О. Визначна дата // Будівник комунізму.– 1976.– 5 лют.

 1. Ваш ратний подвиг житиме у віках // Апостолів. новини.– 2002.– 9 лют.

 1. Визволення Апостолівщини від фашистських загарбників // Апостолів. новини.– 2004.– 3 лют.

 1. Biд подвигів ратних – до подвигів трудових // Будівник комунізму.– 1974.– 5 лют.

 2. Зміст: З хлібом-сіллю / О. Прохорець; В боях за місто Апостолове / К. Забабашкін, В. Крилов; Як це було / Н. Бурковська; По-гвардійські / А.Ігнатьєв.

 1. Гepiєв Ю. Героїчний подвиг Будівник комунізму.– 1971.– 6 лют.

 1. Євсеєнков В. Наша святиня // Будівник комунізму.– 1990.– 22 берез.

 1. Забабашкін К. Бій за Апостолове // Будівник комунізму.– 1981.– 3 лют.

 1. Залужний В. Героїчний подвиг батьків – приклад для молоді // Будівник комунізму.–1969.– 15 листоп.

 1. Іщенко М. В боях за Апостолове // Будівник комунізму.– 1975.– 13 лют.

 1. Іщенко М. Мужність i героїзм // Будівник комунізму.– 1985.– 5 лют.

 1. Іщенко М. Незабутнє // Будівник комунізму.– 1986.– 21 січ.

 1. Іщенко М. Нікопольсько-Криворізька операція // Вісник Апостолівщини.– 1994.– 29 січ.; 5 .

 1. Іщенко М. Танкісти в боях за наш район: [Про визволення с. Ленінське] // Апостолів. новини.– 2002.– 7 трав.

 1. Іщенко М. Так визволяли Грушівку с. Ленінське // Вісті Апостолівщини.– 1994.– 12 лип.

 1. Іщенко М. Так визволяли ріднокрай: [74-а гвардійська дивізія в боях за Апостолів. р-н] // Апостолів. новини.– 2000.– 20 черв. Початок у №8-9, №20.

 1. Іщенко М. Xpoнікa повітряних боїв над Апостолівщиною // Будівник комунізму.– 1970.– 21 берез.

 1. Кадиров Н. I ми перемогли!: [Спогад учасника боїв за звільнення м. Апостолового] // Будівник комунізму.– 1974.– 5 лют.

 1. Криворотов О. У боях за Кам'янку // Будівник комунізму.– 1991.– 31 січ.

 1. Jleвін А.С. Нічна атака / Записав Х.Козирицький // Будівник комунізму.– 1990.– 3 лют.

 1. Левін О. Бої за Апостолове: Із записок колиш. командира полку // Будівник комунізму.– 1965.– 13 лют.

 1. Левенець С. Стратегічний плацдарм: [Уривок з кн. „Спалені села України”: про м. Апостолове] // Будівник комунізму.– 1990.– 10, 14, 17 квіт.

 1. Лещенко I. Збереглося в пам’яті // Будівник комунізму.– 1984.– 31 січ.

 1. Листи з фронту / Підготувала Г.Дубрівна // Апостолів. новини.– 2003.– 23 груд.– C. 2

 1. Міxeєв Г. Хлопчина з передової: [Спогади учасника визволення] // Будівник комунізму.– 1970.– 26 трав.

 1. Мудра О. На станції Тік // Будівник комунізму.– 1984.– 4 груд.

 1. Мудра О. Пам’ять незгасна: [Визволення ст. Червоний Тік] // Будівник комунізму.– 1984.– 2 жовт.

 1. Незабутнє // Будівник комунізму.– 1983.– 5 лют.

 1. Орешта М. Згадалось минуле: [Розповідь учасника. визволення с. Кам’янка] // Будівник комунізму.– 1985.– 2 лют.

 1. Підварко В. Все для фронту, все для розгрому ворога // Будівник комунізму.– 1984.– 3 листоп.

 1. Поредков Ф. Сміливість, раптовість: [Спогади учасника звільнення м. Апостолового] // Будівник комунізму.– I969.– 4 лют.

 1. Припутнєв В. В бою під Костромкою: [Герой Рад. Союзу О. Климашкіна загинув в бою за с. Beлику Костромку] // Зоря.– 1968.– 30 січ.

 1. Соколов А. Ми пам’ятаемо роки бойовы: [Спогад учасника боїв] // Будівник комунізму.– 1974.– 15 січ.

 1. Токарєв К. Бої за Апостолове // Будівник комунізму.– 1988.– 17 груд.

 1. Хайс I. Відважний лікар // Будівник комунізму.– 1990.– 22 берез.

 1. Це було сорок років тому // Будівник комунізму.– 1989.– 15 квіт.

* * *

 1. Вони визволяли Апостолівщину: [З 5 до 27 лют. 1944 р. силами 4, 34, 74 гвард. стріл. дивізій визволено район] // Апостолів. новини.– 2004.– 10 січ.

 1. Демченко С. Наташа: [Про Н.Малаєву, яка загинула в бою за с. В.Костромка] // Будівник комунізму.– 1965.– 9 жовт.

 1. Іщенко М. Вони стояли насмерть: [Про В.М.Бахірєва, Героя Рад. Союзу, посмертно удостоєного цього звання за визволення с. Грушівка i с. Кут] // Будівник комунізму.– 1964.– 19, 22 верес.

 1. Олексієнко М. Визволяв наше місто: [І.П.Сушилін] // Будівник комунізму.– 1969.– 2 груд.

 1. Платонов В., Лигун Ю. Фронтовые незабудки: [Об А.А.Яковлеве] // Днепров. правда.– 1983.– 6 дек.

 1. Сотников Г. Безсмертя: [Герої боїв в р-нi с. Усть-Кам’янки] // Будівник комунізму.– 1983.– 8 трав.

 1. Цукур П. Відкрили пpocтip для наступу: [Про учасника визволення А.О.Соколова] // Зоря.– 1976.– 26 черв.

 1. Чала М. Зоряні крила Cepгія Короткова // Будівник комунізму.– 1985.– 11 квіт.

 1. Ягницький М., Дубина М. Капітан Павловський: [Про визволителів с. Дніпрово-Кам’янка] // Прапор юності.– 1979.– 22 верес.

ВАСИЛЬКІВСЬКИЙ РАЙОН

 1. Акулинкін Ф. Бій на світанку // Шляхом комунізму.– 1984.– 15 верес.

 1. Бакланов В. В память о войне: [О 18-летней Н.Хоменко, погибшей в бою за с. Дебальцево] // Днепров. правда.– 1968.– 26 дек.

 1. Бондаренко Ю. Фронтові зірниці: [З історії визволення с. Дебальцеве] // Шляхом комунізму.– 1988.– 17 верес.

 1. Василенко Д. У битвах за наш район // Шляхом комунізму.– 1983.– 10 верес.

 1. Вікопомний подвиг // Шляхом комунізму.– 1988.– 13 верес.

 1. Волосюк І. ... Жінки вручали бійцям на ходу свої бідні харчі // Васильків. вісник.– 1991.– 17 верес.

 1. Губрієнко I. Biн загинув за наше село: [М.Хоменко загинув за визволення Дебальцевого] // Шляхом комунізму.– 1968.– 12 груд.

 1. Дорошенко Л. До остаточного звільнення селищ Чаплине і Васильківки залишилося ще сім днів // Васильків. вісник.– 2002.– 17 верес.

 1. Дорошенко Л. Лютневий прорив // Шляхом комунізму.– 1983.– 1 берез.

 1. Дорошенко Л. Навічно у пам’яті народній // Шляхом комунізму.– 1971.– 21 серп.

 1. Дорошенко Л. У рядах наступаючих йшли і наші земляки // Васильків. вісник.– 2003.– 17 верес.

 1. Дорошенко Л. Шлях пробивали безстрашні танкісти // Васильків вісник.– 1991.– 17 верес.

 1. Дробот В. Вони були першими // Шляхом комунізму.– 1986.– 16 верес.

 1. Калмикова Н. Розквітай, селище моє! // Васильків. вісник.– 2000.– 16 верес.

 1. Корчевський Г. Той пам’ятний бiй восени 43-го: [З історії с. Дебальцевого] // Шляхом комунізму.– 1988.– 24 верес.

 1. Кудряков В. Бій за Васильківку // Шляхом комунізму.– 1988.– 8 верес. ; Там же.– 1980.– 23 груд.

 1. Малишко Н. Все ближче гуркотіла канонада... // Васильків. вісник.– 1991.– 17 верес.

 1. Монастирський I. Як загинув танкіст Сергій: [20 лют. 1943 р. у Васильківці] // Шляхом комунізму.– 1990.– 13 берез.

 1. Надтока Л.Г. Визволителі йшли до нас з боку Лозової: [Про визволення с. Новоандріївки] // Васильків. вісник.– 2002.– 17 верес.

 1. Савицька А. Це було 55 років тому // Васильків. вісник.– 1998.– 15 верес.

 1. Фронтовик з Краснощокового // Шляхом комунізму.– 1988.– 15 жовт.

 1. Чорнобай В. А пам’ять священна – рокам непідвласна: [Розповідь про визволителів] // Шляхом комунізму.– 1983.– 20 верес.

СТ. ЧАПЛИНЕ

 1. Вєтров I. Паровоз на п’єдесталі: [Про події на ст. Чаплине, про машиністів Смирнова та П.А.Ціруліса] // Рад. Україна.– 1972.– 18 черв.

 1. Дорошенко В. В боях за наш край // Шляхом комунізму.– 1981.– 12 верес.

 1. Дробашко В. Визволитель Чаплиного: [Про А.I.Гайдука, колишнього танкіста] // Шляхом комунізму.– 1970.– 12 лют.

 1. Дробашко В. Про що розповіли фотознімки: [Про М.М.Шостака, учасника визволення с. Чаплиного] // Шляхом комунізму.– 1973.– 9 трав.

 1. Летопись освобождения „Память”: [Воспоминание участников освобождения ст. Чаплино] // Днепров. правда.– 1983.– 30 июня.

ВЕРХНЬОДНІПРОВСЬКИЙ РАЙОН

Див. також №№

 1. Авідов.П. Незабутній день: [Визволення Верхівцевого] // Придніпров. комунар.– 1967.– 21 жовт.

 1. Альохін І. Триста третя Верхньодніпровська: [дивізія визволяла Верхньодніпровськ] // Придніпров. комунар.– 1993.– 22 жовт.

 1. Баталов Г. Бородаевский плацдарм // Днепров. правда.– 1973.– 23 сент.

 1. Бой за Верхнеднепровск // Правда Украины.– 1973.– 25 окт.

 1. Бондаренко Р. Сибірські кедри у Пушкарівці: [Про зустpіч жителів с. Пушкарівка з учасниками визволення села] // Зоря.– 1968.– 14 груд.

 1. Галюк М. Розповім своїм онукам...: [Доля О.П.Грицая] // Придніпров. комунар.– 1991.– 22 жовт.

 1. Григоренко Р. Немеркнучий подвиг: [Про героїзм воїнів визволителів] // Зоря.– 1983.– 21 жовт.

 1. Даєв Н. Переправа, переправа: [Спогад учасника боїв за визволення] // Придніпров. комунар.– 1983.– 9 трав.

 1. Демин В. У днепровских круч: [О героях, сражавшихся в районе Мишуриного Рога] // Свое мнение.– 2003.– 7 мая.

 1. Джога І. Він визволяв Верхньодніпровськ // Придніпров. комунар.– 2001.– 20 січня

 1. Зайвий О. Павло Морозов – герой Дніпра // Придніпров. комунар, – 1991.– 17 жовт.

 1. Карагезян Р. У напрямі села Бородаївки // Сіл. вістi.– 1968.– 23 жовт.

 1. Коваленко В. Зустрічі в Бородаївці: [Спогади Героя Рад. Союзу] // Придніпров. комунар.– 1986.– 23 жовт.

 1. Коновал Н. Пушкарівський плацдарм: [Про визволення с. Пушкарівки] // Придніпров. комунар.– 2003.– 22 жовт.

 1. Криворотов О. Бій на околиці Ганнівки: [Доля В.Ф.Гусєва] // Придніпров. комунар.– 1991.– 22 жовт.

 1. Круть М. Потрібно нащадкам // Придніпров. комунар.– 1983.– 19 квіт.

 1. Невмируща слава:. [14939 радян. воїнів віддали життя за визволення Верхньодніпров. р-ну] // Придніпров. комунар.– 1990.– 8 трав.

 1. Немо В., Рудниченко Л. Комісар Яким Чуприна: [з Верхньодніпровська] // Шляхом Леніна.– 1969.– 14 жовт.

 1. Озерний І Бої на Бородаївському плацдармі // Придніпров. комунар.– 1993.– 22 жовт.

 1. Першин О. Крутий берег Дніпровий: [Спогади про визволення] // Придніпров. комунар.– 1970.– 9 трав.

 1. Пінчук Є. Спогади очевидця // Придніпров. комунар.– 2002.– 23 жовт.

 1. Рота завдання виконала // Придніпров. комунар.– 1968.– 8 жовт.

 1. Руденко Г. Куди летить крилата пам'ять // Зоря.– 1995.– 28 берез

 1. Рудник С. Двадцять три дні запеклих боїв: [Уривок з майбут. кн. про бої на Пушкаpiв. плацдармі] // Придніпров. комунар.– 1973.– 9 трав.

 1. Скибін О.І. Плацдарм – Дніпровокам’янка: [Учасник визволення Верхньодніпровщини розповідає] // Придніпров. комунар.– 1989.– 21 жовт.

 1. Филиппов Е. Великий закон любви: [Об освободителях с. Заполички] // Днепров. правда.– 1968.– 18 авг.

 1. Шатуновський Б. Дуель: [Спогади учасника боїв за Верхньодніпровськ] // Придніпров. комунар.– 1973.– 4 верес.

* * *

 1. Адаменко В. Балада про білу сукню: Безсмертні обеліски: [Про мед. сестру Галю Прокоф’єву] // Прапор юності.– 1982.– 4 берез.

 1. Бердников В. Поєдинок: [Про захисника с. Мишурин Pir Олександра Юдіна] // Придніпров. комунар.– 1981.– 5 верес.

 1. Вони визволяли Придніпров’я: [Про П.О. Братякіна, А.Н. Бондарева, К.Я.Кравцова, Н.М. i M. Плотникових] // Придніпров. комунар.– 1973.– 23 жовт.

 1. Головко В. Я повернусь з перемогою: [Розповідь про сталінградку Г. Прокоф’єву, яка загинула в с. Бородаївка] // Прапор юності.– 1983.– 4 ciч.

 1. Житимуть у віках імена героїв: [Підбірка матеріалів] // Придніпров. комунар.– 1973.– 27 верес.

 1. Махарина О. А було йому тоді двадцять два... [C.M.Барсук з Вільних Xyтopiв загинув на Бородаївському плацдармі] // Придніпров. комунар.– 1974.– 23 лют.

 1. Міняйло I. Стріли Марго Анакідзе: [Про учасників визволення Верхньодніпровська] // Придніпров. комунар.– 1990.– 13 лют.

 1. Павловский Г. Я никогда не умру: [О волжанке Г.Прокофьевой] // Днепр вечерний.– 1978.– 18 окт.

 1. Пшенишняк М. Вони визволяли мiсто: [Верхньодніnpoвськ] // Придніпров. комунар.– 1973. – 2 жовт.

 1. Пшенишняк М. Залишився на Україні: [Про ленінградця В.П.Глінкіна] // Придніпров. комунар.– 1973.– 23 жовт.

 1. Poсін К. Останній набій – для себе: [Спогади жителів с. Чкалівки про майора О.Сорокіна, який загинув в цьому селі] // Придніпров. комунар.– 1965.– 24 серп.

 1. Руденко Г. Сільський плацдарм: [Про визволителів с. Мишурін Рiг ] // Зоря.– 1986.– 27 rpyд.

 1. Сижко В. Визволяв piдний край: [Про М.І.Власенка] // Придніпров. комунар.– 1983.– 28 лип.

 1. Халімов X. Незабутнє: [Про визволителя с. Пушкарівки X.Халімова з Taтapії] // Зоря.– 1965.– 21 квіт.

 1. Числився полеглим: [Про підполковника запасу С.С.Матвєєва] // Придніпров. комунар.– 1983.– 9 трав.

 1. Яковенко В. Дорогі гості: [Учасники визволення] // Придніпров. комунар.– 1968.– 26 верес.

КРИНИЧАНСЬКИЙ РАЙОН

 1. Анісімов М. Щасливий день визволення: [с. Адамівка] // Нові рубежі.– 1989.– 26 жовт.

 1. В боях за Кринички // Нові рубежі.– 1969.– 22 лют.

 1. Воронцов В. Слава героя жива: [Спогади про лейтенанта В.Імнадзе, який загинув в бою за с. Покровка] // Нові рубежі.– 1974.– 27 серп.

 1. Горовий В. Пошуки тривають: [Список воїнів, що загинули в с. Малософіївка поповнює І.І.Чуйко] // Нові рубежі.– 1990.– 17 квіт.

 1. Гусак Н. Аульский плацдарм: [Форсирование Днепра у пос. Аулы] // Наше місто.– 1998.– 25 серп.

 1. Забора В. Після звільнення: [Про прифронтову зону біля с. Кринички у 1943-1944 рр.] // Нові рубежі.– 1993.– 10 листоп.

 1. Загоруйко В. Полк ішов на Кринички // Hoвi рубежі.– 1969.– 9 трав.

 1. Калістий Г.С. І я звільняв наші села // Нові рубежі. 1993.– 24верес.

 1. Коваленко Г. Десант розстріляли в повітрі: [скинутий в с. Тернуватка] // Нові рубежі.– 1990.– 31 трав.

 1. Літвішков В. Аульський плацдарм: [Спогади учасника боїв, нині викладача ДМетАУ] // Кадри металургії.– 1998.– 19 жовт.

 1. Маяк Л. Шумить Дніпро славу...: [Бої в р-ні с. Аули Криничан. р-ну] // Зоря.– 1970. – 22 лют.

 1. Обухов А. У сувоpi дні: [Спогади про визволення сіл Юр’ївка i Аули] // Дніпров. правда.– 1963.– 24 жовт.

 1. Олійник С. Визволення Криничанщини – це частина великої перемоги // Нові рубежі.– 2003.– 25 жовт.

 1. Прудко I. Бій за Адамівку // Нові рубежі.– 1970.– 17 січ.

 1. Розтрьопа Г. Пам’ятна осінь 43-го // Нові рубежі.– 1988.– 22, 24, 27 верес.; 4, 29 жовт.; 1, 5, 15, 24, 26 листоп.; 15 груд.

 1. Розтрьопа Г. Пліч-о-пліч з земляком // Нові рубежі.– 1984.– 25 верес.

 1. Руденко Г. Золоті зopi плацдарму: [Наступ з Аульського плацдарму] // Зоря.– 1983.– 26 жовт.

 1. Руденко Г. Їх не забудуть віки: [Про Аульск. плапдарм] // Зоря.– 1993.– 28 жовт.

 1. Саверський О.Г. Ми були на війні: [Спогади ветерана з с. Світлогірське] / Записав Г.Розтрьопа // Нові рубежі.– 1991.– 1 черв.

 1. Сергеев И.Я. На прибрежных высотах возле села Аулы // Днепров. правда.– 2002.– 25 окт.– C. 6

 1. Слава доблесним воїнам – визволителям Криничанщини: [Статті та спогади ветеранів] // Нові py6eжі.– 1973.– 25 жовт.

 1. Суворов Р. Бой под Криничками // Днепр вечерний.– 1978.– 24 авг.

 1. Терентьєва Д. Живе пам’ять про героя: [А.В.Водянікова] // Нові рубежі.– 1990.– 7 квіт.

 1. Терентьєва Д. Могила лейтенанта Панченка: [Визволення c. Вітрівка] // Нові рубежі.– 1986.– 23 верес.

 1. Хурсанов С. Танки ворога не пройшли // Нові рубежі.– 1983.– 6 лип.

 1. Шпаковський С. Село Аули, 43-ій рік // Нові рубежі.– 2003.– 7 жовт.

* * *

 1. Білоус В. Мужність Івана Кочата // Нові pу6eжі.– 1969.– 4 ciч.

 1. Долгих А. На аульськом плацдарме: [Про В.Ф.Бондаренка з с. Аули] // Днепров. правда.– 1970.– 19 нояб.

 1. Здебко Ф. Заповіт батька: [Про Л.А.Лукеренка, який загинув в с. Аули] // Дзержинець.– 1973.–23 жовт.

 1. Литовченко Г. У ті дні над Дніпром: [Про ветеранів С.П.Олійника і В.Крисаня, визволителів Криничан. р-ну] // Нові рубежі.– 1993.– 24 верес.

 1. Опришко Г. Дружба, скріплена кров’ю: [Про визволителів с. Гуляйполе] // Нові рубежі.– 1972.– 7 верес.

 1. Пронько О. Пам’ять: [Про ветерана війни В.П.Франщука] // Зоря.– 1983.– 30 листоп.

 1. Савицький О. Над нами «месери» кружляли: [Про льотчика І.І.Василенка] // Прапор юності.– 1968.– 17 груд.

 1. Серов П. Моряк з Харкова // Нові рубежі.– 1989.– 23 лип.

 1. Суворов Р. Лейтенант Медников // Днепр вечерний.– 1976.– 25 авг.

 1. Терентьєва Д. Поклоніться могилі солдата // Нові pyбежі.– 1983.– 4 серп.

МАГДАЛИНІВСЬКИЙ РАЙОН

 1. День, якого не забути // Шляхом Леніна.– 1983.– 22 верес.

 1. Для вас відкриті наші хати, за нас ви проливали кров // Шляхом Леніна.– 1988.– 24 верес.

 1. 3іменко М. Повертаючись в дні грозові // Шляхом Леніна.– 1983.– 22 квіт.

 1. Кулаков Д. Вірити в перемогу // Шляхом Леніна.– 1983.– 22 квіт.

 1. Ольшанський О. Ціна визволення: [с. Магдалинівка] // Шляхом Ленина.– 1989.– 19 січ.

 1. Петренко П. Гості з сонячної Bipменії: [Могилу Н.Гаспаряна, що загинув під Січкарівкою відвідали родичі] // Шляхом Леніна.– 1973.– 22 трав.

 1. Садиленко В. Вогненні роки: [Про Д. А.Бардаченка з с. Дмухайлівки] // Шляхом Ленина.– 1974.– 30 лип.

 1. Ясинський JI. Нездоланна рідня // Зоря.– 1983.– 23 верес.

М. МАРГАНЕЦЬ

 1. До 35-річчя визволення міста від німецько-фашистських загарбників: [Статті про подвиг льотчика К.Шакурського, який похований в с. Закам’янка] // Шахтар Марганця.– 1978.– 28 груд.

Зміст: Безсмертний подвиг льотчика / Казьмін Ю.; Мітинг бойових друзів / Н.Карлов; Мстимо ворогу / П.Громов; Памяти Константина Шакурского / А.Кацнельсон.

 1. 3іненко П. В боях за наше місто // Шахтар Марганця.– 1965.– 5 черв.

 1. Коли говорить пам'ять серця: [Спогади ветеранів про визволення] // Шахтар Марганця.– 1999.– 5 лют.

 1. Крючков Є. Відчинили ворота плацдарму // Зоря.– 1984.– 7 лют.

 1. Лещенко М. У ці дні пам’ятного сорок четвертого // Шахтар Марганця.– 1985.– 5 лют.

 1. Подвиг ратный, подвиг трудовой // Днепров. правда.– 1984.– 1, 4 февр.

 1. Честь i слава воїнам-визволителям!: [Статті] // Шахтар Марганця.– 1974.– 5 лют.

 2. Зміст: В боях за визволення Марганця / М. Бізюков.; Дорогами мужнocтi: Робота червоних слідопитів / Т. Шаповалова.

 1. Чухненко С. Они освобождали Марганец: [Воспоминания] // Шахтар Марганця.– 2004.– 30 січ.– C. 10

 1. Шмаков О. Згадуй ту пам’ятну зиму: [Спогад учасника боїв за визволення Марганця i Hiкополя] // Нікопол. правда.– 1974.– 6 лют.

МЕЖІВСЬКИЙ РАЙОН

 1. Бабаев Т. Двічі народжений: [Про визволення с. Слов'янка] / Підготувала А.Бербенець // Зоря.– 1993.– 25 верес.

 1. Бабаєв Т. Пам’ятають Слов’янку в Узбекистані: [Спогади учасника визволення] // Черв. зірка.– 1970.– 2 лип.

 1. Бої за Слав'янку: [Про звільнення с. Слав'янки] // Червона зірка.– 2003.– 10 верес.

 1. Єрьоменко І. Пам'ятаймо і шануймо їх подвиг // Червона зірка.– 2000.– 9 верес.

 1. Єрьоменко І. Провал гітлерівського плану: [Про бойові дії 23-го танк. корпусу] // Черв. зірка.– 1995.– 2 лют

 1. Киричок І. Пам'ять священна! // Черв. зірка.– 1993.– 7 серп.

 1. Ковтун М. Безнощенків кулак: [Спогади санінструктора 135-ї Костянтинів. танк. бригади про визволення Meжової] // Черв. зірка.– 1973.– 8 верес.

 1. Колесник І. Дань серця // Черв. зірка.– 1968.– 1 жовт.

 1. Кукало І. Уклонімося далеким тим рокам: [Визволення Слов'янки] // Черв. зірка.– 1993.– 8 трав.

 1. Мережка I. Залізний трикутник // Зоря.– 1970.– 11 січ.

 1. Мінін M.С. Слов’янка звільнялась так // Червона зірка.– 1965.– 6 квіт.

 1. Мухамединов Ф.M., Матвієнко І.П. Бій за Слов’янку // Зоря.– 1973.– 31 берез.

 1. Обеліск на хуторі Попутному: [Сучасна назва – Відродно-Попутне] // Зоря.– 2003.– 6 верес.– С.4.

 1. Петропавлівка і Межова: визволителів слава жива // Зоря.– 2003.– 6 верес.– С.4.

 1. Прихода О. Уроки мужності // Червона зірка.– 1988.– 22 верес.

 1. Пудла М. Залізна троянда // Зоря.– 1988.– 11 верес.

 1. Стрильчук Н. Первый радостный день // Днепров. правда.– 1983.– 8 сент.

 1. Цвіркун В. Слов’янка i Маргелан: Рукопотиск: [Про визволення Слов’янки] // Зоря.– 1973.– 16 верес.

 1. Чопенко В. Не було б Слов'янки, був би Берлін? // Зоря.– 2003.– 6 верес.– С.4.

 1. Шкуро I. Ведучий – танк № 235: [Спогади танкіста про визволення Meжової] // Черв. зірка.– 1973.– 8 верес.

 1. Юрченко Г. Слово про комуністів війни // Черв. зірка.– 1983.– 10 верес.

* * *

 1. Дубовик В. За «тигром» по своїй вулиці: [І.Шкуро визволяв Meжoвy] // Зоря.– 1972.– 25 жовт.

 1. Дубовик В. У Слов’янці ждуть сталінградця: [Про Т.Бабаєва] // Зоря.– 1972.– 19 листоп.

 1. Зеркаль В. Нема невідомих солдат: [С.Ю. Шейко загинув, визволяючи c. Tapaciвкy] // Черв. зірка.– 1973.– 8 верес.

 1. Линник М. Подвиг бійця: [Безсмертний подвиг сержанта М.Д.Гавердовського при звільненні с. Тарасівки] // Черв. зірка.– 1985.– 28 берез.

 1. Мусатов В. Приїхали вклонитись брату: [Про Д.Майсаї, який загинув під Новопавлівкою] // Черв. зірка.– 1973.– 4 серп.

 1. [Фото капітана Р.С.Сафри, який загинув на Межів. землі] // Черв. зірка.– 1973.– 4 серп.

 1. «Червона зірка» находит героев // Днепров. правда.– 1970.– 5 авг.

 1. Червоний вересень 1943-го // Черв. Зipкa.– 1988.–10 верес.

 1. Чопенко В. Йому було 20...: [Про подвиг одесита Р.С.Сафри] // Черв. зipкa.– 1973.– 8 верес.

НІКОПОЛЬСЬКИЙ РАЙОН

 1. Богуш П., Артеменко Є. Вирішальні бої // Південна зоря.– 1984.– 14 січ.

 1. Богуш П., Жуковський М. Плавні 43-го // Південна зоря.– 1964.– 21, 26 січ.

 1. Бут Н. У войны не женское лицо: [О девушках – фронтовичках, воевавших на Никопол. плацдарме] // Нікопол. правда.– 1998.– 7 лют.

 1. Васильков П. На подступах // Никопол. правда.– 1991.– 9 мая.

 1. Вдячні нікопольці славлять визволителів // Нікопол. правда.– 1974.– 13 лют.

 1. Гарт: Матеріали присвячуються 30-річчю визволення Нікопольщини від нім.-фаш. загарбників // Нікопол. правда.– 1974.– 1 лют.

 1. Гончар Є., Грабовський В. Сталь i мужність // Півден. зоря.– 1984.– 31 січ.; 2, 7 лют.

 1. Жуковський М. Літопис останніх боїв на Нікопольщині // Півден. зоря.– 1994.– 29 січ.; 1, 8 лют.

 1. Жуковський М. Подвиг героя Шатохіна // Південна зоря.– 1980.–7 лют.

 1. Жуковський М. У боях за Нікопольщину // Півден. зоря.– 2003.– 28 жовт.

 1. Игнатенко Л. 2. Ад 43-го года // Никопол. известия.– 1999.– 26 янв.

 1. Ігнатенко Л. Подвиг у степу: [Подвиг екіпажу штурмовика ИЛ-2 у небі над Нікопольщиною] // Півден. зоря.– 1991.– 30 квіт.

 1. Ігнатенко Л. На підступах до Нікопольської землі // Півден. зоря.– 2001.– 6 лют.

 1. Картишкін М. Мала трагедія великої війни // Півден. зоря.– 1998.– 2 черв.

 1. Кобець I. Подвиг увічнено на прапорах: [Про звільнення Нікополь-Марганец. басейну] // Зоря.– 1984.– 3 лют.

 1. Костенко I. Не забути час вогненний // Південна зоря.– 1990.– 22 лют.

 1. Костенко И. Подвиг авиаторов // Никопол. правда.– 1984.– 21 июня.

 1. Костенко I. Солдат Перемоги: Докум. нарис: [Про I.O.Kpайніка] // Південна зоря.– 1990.– 21 черв.

 1. Краснокутський П. Я був живим свідком // Півден. зоря.– 1991.– 9 трав.

 1. Лазаренко П. Зі святом визволення козацького краю! // Зоря.– 1998.– 7 лют.

 1. Макаров С. Легендарна Друга Кінна: [в боях за визволення с. Шолохове] // Півден. зоря.– 1991.– 23 лют.

 1. Савинов П. Подвиг беспримерный // Никопол. правда.– 1964.– 4 февр.

 1. Собур В. Де гриміли 6oї: [Нікопол. плацдарм] // Зоря.– 1985.– 8 черв.

 1. Трушин I., Орєхов Ф. Спека в лютому 1944-го // Нікопол. правда.– 1972.– 9 лют.

 1. Федоров М. Ми теж нікопольці // Південна зоря.– 1985.– 7 лют.

 1. Чемерис М. Высота бессмертия: [Никопол. плацдарм] // Днепров. правда.– 1984.– 18 янв.

 1. Чирков П. Від Криворіжжя до Ельби i Праги: [Про Hiкопол.-Криворіз. наступ. операцію] // Черв. гірник.– 1990.– 23 лют.

 1. Ширяєв I. Нікопольський плацдарм: [Військово-стратегічне значения] // Півден. зоря.– 1981.– 7 лют.

БОЇ В РАЙОНІ ВИСОТИ МОГИЛА НЕЧАЯ

 1. Игнатенко В. Ад 43-го года: [В дек. 1943 г. полк 4-го Гвард. стрелк. корпуса ген.-лейтен. В.Глазунова в р-не высоты 167-3 (Нечаева Могила) перешел в наступление и прорвал фронт] // Электрометаллург.– 2003.– 19 дек.– C. 6.

 1. Ігнатенко Л. І знову кличе Могила Нечая: 8 лютого – День визволення Нікопольщини від німецько-фашистських загарбників // Півден. зоря.– 1991.– 7 лют.

 1. Ігнатенко Л. Нечаєва Могила: Перший бій // Півден. зоря.– 1993.– 4, 18, 25 груд.

 1. Ігнатенко Л. Про що розкажеш, Могила Нечая? // Південна зоря.– 1980.– 8 лют.

 1. Ігнатенко Л. Шлях до Перемоги: [Нові дані Центр. архіву Міністерства оборони про бої в районі Могили Нечая] // Півден. зоря.– 1992.– 6 лют.

 1. Костенко И. Обелиски, обелиски... // Днепров. панорама.– 1994.– 6 окт.

 1. Це було niд висотою 167, 3 // Південна зоря.– 1990.– 9 трав.

 1. Янчуков В. Це було під висотою 167 // Півден. зоря.– 1993.– 8 трав.

* * *

 1. Бердніков В. Відважний розвідник: [Про М.М.Мартинова, уродженця Пензенськ. обл.] // Південна зоря.– 1990.– 22 лют.

 1. Богуш П. Подвигу Степанових присвячується: [Про синів i батька Степанових] // Півден. Зоря.– 1984.– 27 груд.

 1. В гостях у сина полку: [Про Б.С.Маркуса] // Нікопол. правда.– 1974.– 13 лют.

 1. Васильков П. Biн визволяв Нікопольщину: [Про К.I.Тимофєєва] // Південнна зоря.– 1983.– 9 трав.

 1. Винниченко В. Haшi визволителі: [Про Г.А.Тренихіна і Л.І.Карпенка з Нікопол. З-ду феросплавів] // Нікопол. правда.– 1974.– 6 лют.

 1. Гончар Є. Політ у безсмертя: [Про подвиг льотчиків К.Шакурського i Д. Черняка, які повторили подвиг Гастелло] // Зоря.– 1972.– 24 верес.

 1. Долгих А. Огненный таран: [О К.М.Шакурском и Д.А.Черняке] // Днепров. правда.– 1974.– 7 февр.

 1. Ігнатенко Л. Він визволяв Нікопольщину: [Про І.Д. Мироєвського] // Нікопол. правда.– 1974.– 9 квіт.

 1. Йолохова Л.І. У небі Нікопольщини: [Про льотчика В.Йолохова] // Нікопол. правда.– 1974.– 4 січ.

 1. Криничанський М. Переступивши власну смерть: [Про Ф.Трегубова з Ростов. обл., героя кн. С.Завгороднього “Мати наша, мати”] // Прапор юності.– 1974.– 12 лют.

 1. Мілявський М. Льотчики: [Нарис про О.Піскунова, командира ескадрильї 232-го авіаполку] // Нікопол. правда.– 1971.– 8, 11 трав.

 1. Милявский М. Мы будем жить, мама...: [О В.Н.Печерском] // Никопол. правда.– 1985.– 9 февр.

 1. Милявский М. “Не волнуйтесь, ухожу на фронт”: [О письмах фронтовиков, сражавшихся за освобождение Никопольщины] // Никопол. правда.– 1989.– 7 окт.

М. HIКОПОЛЬ

 1. Завьялов Н.И. Версты мужества.– К.: Политиздат Украины, 1981.– 312 с.

Освобождение Никополя – С. 176, 185, 186, 191, 206, 207, 210-212, 215, 218-224, 226, 231.

 1. Новиков Я. По следам героев.– К.: Воениздат, 1957.– 145 с.

О подвигах советских воинов, отличившихся в боях за освобождение Никополя.

 1. Они освобождали Никополь: Из воспоминаний ветеранов Великой Отечественной войны / Упоряд. М.П.Аверьянов.– Днiпропетровськ: Пороги, 2001.– 252 с.

 1. Пальмов В.В. Штурмовики над Днепром.– К.: Политиздат Украины, 1984.– 238 с.

Никополь – С. 142-163.

* * *

 1. А город ждал, надеялся и верил // Электрометаллург.– 2001.– 2 февр.

 1. Акульшин Д. Освобождение // Придніпров. вісник.– 1995.– № 5.

 1. Анцеліович Л. Гаряча зима 1944-го // Нікопол. правда.– 1994.– 18 січ.

 1. Анцишкін І. Лютий 1944-го у спогадах очевидців // Нікопол. правда.– 1994.– 8 лют.

 1. Анцишкін І. Пам'ять серця // Півден. зоря.– 1994.– 8 лют.

 1. Ашурков В. Бесстрашие: Сегодня исполняется 30 лет со дня освобождения города Никополя // Днепр вечерний.– 1974.– 8 февр.

 1. Бут Н. А бои были тяжелые... // Трубник.– 1991.– 8 февр.

 1. Васильков П. В боях за город отличились... // Никопол. правда.– 1991.– 13 мая.

 1. 8 февраля – день освобождения Никополя от немецко-фашистских захватчиков: [Подборка материалов] // Трубник.– 1999.– 6 февр.

 1. Ганноченко I. Так починалось // Нікопол. правда.– 1973.– 26 верес.

 1. Героев было много // Никопол. правда.– 1983.– 8 февр.

 1. Дробот А. Клятва верности // Днепров. правда.– 1974.– 9 февр.

 1. Жигайло М. Даешь свободный Никополь! // Трубник.– 1990.–8 февр.

 1. Жуковский М. Бой за станцию Никополь // Никопол. правда.– 1984.– 19 мая.

 1. Земля чекала визволителів // Слово.– 2000.– 10 февр.

 1. Земной вам поклон, солдаты освобождения!: 46 лет назад, 8 февраля 1944 года наш город был освобожден от немецко-фашистских захватчиков // Никопол. правда.– 1990.– 8 февр.

 1. Зубарєв С. Нікополь – наш! 3 фронтового блокнота: [Cпогади] // Нікопол правда.– 1974.– 24 груд.

 1. Зубарєв С.П. Нікопольський напрямок: [Записки воєн. кореспондента] // Південна зоря.– 1981.– 19 лют.

 1. Игнатенко Л. Близкое эхо далекой войны: [Новые факты и документы] // Электрометаллург.– 1998.– 11 сент.

 1. Игнатенко Л. Удар – двумя фронтами // Венал-Визит.– 2002.– 7/14 февр.

 1. Іонов В. Волгоград – Нiкополь: [Спогади почесного громадянина Нікополя] // Зоря.– 1973.– 19 січ.

 1. Кадочникова М. В боях за Никопольский плацдарм: 8 февраля – день освобождения Никополя // Никопол. известия.– 2002.– 7 февр.

 1. Кузьминова Л. Тарана встречали в Никополе как живую легенду // Никопол. известия.– 1998.– 10 февр.

 1. Милявский М. Берег левый, берег правый // Никопол. правда.– 1989.– 7 февр.

 1. Мілявський М. Бойовий сорок четвертий // Нікопол. правда.– 1966.– 25 січ.

 1. Милявский М. Город в сводках Совинформбюро // Никопол. правда.– 1983.– 19 нояб.

 1. Милявский М. Никополь – в сводках Совинформбюро // Трубник.– 1995.– 4 февр

 1. Милявский М. Письмо из 44-го // Никопол. правда.– 1989.– 4 февр.

 1. Милявский М. Уходим юными в бессмертие // Никопол. правда.– 1984.– 7 янв.

 1. Наказ Верховного Головнокомандуючого Генералу apмії Малиновському, Генералу армії Толбухіну: [3 нагоди оволодіння м. Нікополем] // Нікопол. правда.– 1974.– 8 лют.

 1. Непокоренные: в феврале исполняется 55 лет со дня освобождения Никополя от фашистских захватчиков: [Статьи] // Днепров. правда.– 1999.– 6 февр.

 1. Hiколи не згасне величие сяйво народного подвигу // Нікопол. правда.– 1974.– 8 лют.

 1. Осадчий Г. Наказ колективу: [Спогад учасника боїв] // Нікопольська. правда.– 1974.– 29 cіч.

 1. Пелых М. Освободителям Никополя – слава // Слово Правды.– 2002.– № 3.

 1. Пелых М. 57-й годовщине освобождения г. Никополя от фашизма // Слово правди.– 2001.– №2.– лют.

 1. Печенкин М. Вот и Днепр: К 40-летию освобождения Никополя // Никопол. правда.– 1983.– 27 сент.

 1. Попов М. Ліквідація Нікопольського плацдарму: Із спогадів учасника визволення Нікополя // Нікопол. правда.– 1974.– 18 жовт.

 1. Прийменко В. Плацдарм мужності // Электрометаллург.– 1998.– 6 февр.

 1. Пять героев: (Из исторического формуляра Н-ской гвард. части) // Днепров. правда.– 1966.– 18 сент.

 1. Собур В. Доблесть бойова i трудова // Зоря.– 1984. — 8 лют.

 1. Судець В. Визволителі не вмирають: Провесінь 44-го // Нікопол. правда.– 1969.– 7, 8, 11 листоп.

 1. Судец В. Десять памятных дней: [Освобождение Никополя, Марганца и Апостолового] // Днепров. правда.– 1969.– 8 февр.

 1. Судец В. У Никополя и Кривого Рога // Красная звезда.– 1969.– 22 февр.

 1. Хроника освобождения // Трубник.– 2000.– 5 февр.

 1. Этот день мы приближали, как могли: 8 февраля 1944 Никополь был освобожден от немецко-фашистских захватчиков // Никопол. правда.– 1991.– 7 февр.

* * *

 1. Богуш П., Рева Т. Він визволяв Нікополь: [Про Н.М. Білого] // Нікопол. правда.– 1973.– 7 лют.

 1. Буряк I. Фронтову співають колеса: [Про П.Д.Палія] // Прапор юності.– 1974.– 18 жовт.

 1. Вербовой И. Встреча с мечтой: [О встрече участников освобождения Никополя в день 30-летия М.Плахина, А.Зайченка, Героя Сов. Союза И.Поцелуева, Л.Паланича, Н.Завьялова, Г.Пышного] // Днепров. правда.– 1974.– 7 февр.

 1. Вербовой И. Молодость старого города: [Освобождение Никополя. Перечислены дивизии, партиз. отряды, комс. группы, принимавшие участие в освобождении] // Днепров. правда.– 1969.– 8 февр.

 1. Він визволяв Нікополь: [І.А.Андреєв] // Нікопол. правда.– 1969.– 22 лют.

 1. Григоренко О. I біль, i пам’ять: [Про льотчика 305-ї Павлоград. Червонопрапор. aвіадивізії капітана К.М. Шакурського] // Прапор юності.– 1976.– 16 берез.

 1. Касаткин В. Обелиск за околицей: [О летчиках, погибших в небе Никополя] // Никопол. правда.– 1990.– 9 мая.

 1. Костенко І. Воював з осколком під серцем: [Льотчик П.Ф.Гаврилін брав участь у боях за Нікополь] // Нікопол. правда.– 1994.– 8 жовт.

 1. Костенко І. Дружба, скріплена кров’ю: [Про учасника боїв грузина Гогія Германа] // Півден. зоря.– 1989.– 9 верес.

 1. Костенко И. Крылатый витязь: [О подвиге летчика К.Н.Шакурского в боях за освобождение Никополя] // Никопол. известия.– 2001.– 8 февр.

 1. Костенко И. На войне всегда трудно: [И.О.Крайник освобождал свой родной Никополь] // Никопол. правда.– 1990.– 9 мая.

 1. Костенко I. Незабутне: [Зустріч з ветераном 203-ї стріл. дивізії Т.Ф.Васильковим] // Прапор юності.– 1979.– 10 квіт.

 1. Костенко И. Огромное небо – одно на двоих: [Воспоминание участника освобождения] // Днепров. правда.– 1989.– 9 февр.

 1. Костенко Г. Подяка командарма: [Про генерала Б.К.Токарєва] // Прапор юності.– 1986.– 30 серп.

 1. Красуцька Є. Гepoї не вмирають: [Про Є.І.Красуцького, який загинув у боях за Нікополь] // Нікопол. правда.– 1969.– 9 трав.

 1. Мілявський М. Пам’ять серця // Нікопол. правда.– 1965.– 24 квіт.

 1. Мілявський М. Подвиг льотчика: [Про бойові подвиги І.І.Бабака у небі Нікополя] // Нікопол. правда.– 1965.– 3 квіт.

 1. Милявский М. Приказ – идти в бой: Высота № 45: Коллектив. повесть о солдатах Великой Победы // Никопол. правда.– 1990.– 17 февр.

 1. Наш Герой: [Про О.І.Свечкарьова] // Hiкопол. правда.– 1964.– 1 лют.

 1. Прапор над міськвиконкомом: Уривок з кн. “По слідах героїв” // Зоря.– 1969.– 8 лют.

 1. Рєзнік В. У небі над Нікополем: [Про льотчика Героя Рад. Союзу П.Кальсіна] // Зоря.– 1968.– 9 лют.

 1. Стукало I. Перший бій: До 45-річчя Перемоги: [Про учасника війни М.С.Євдокімова] // Рад. життя.– 1990.– 21 квіт.

 1. Через роки, через відстані: [Про визволителів Нікополя Д.А.Гашинського i майора П.С.Слєсарєва 333-я стріл. дивізії] // Нікопол. правда.– 1969.– 9 трав.

 1. Шеремет О. Їх імена в наших серцях: [Про Д.Черняка i К.Шакурського] // Нікопол. правда.– 1966.– 22 черв.

 1. Ярков В. И сказал ему город: “Здравствуй!”: [О С.П.Птице] // Днепров. правда.–1974.– 18 окт.

 1. Ярков В. Солдат: Нарис: Про О.М.Бобкова з Нікополя // Нікопол. правда.– 1974.– 9 лют.

НОВОМОСКОВСЬК. НОВОМОСКОВСЬКИЙ РАЙОН

 1. Альохін I. Бої із стерв’ятниками // Новомосков. правда.– 1984.– 22 верес.

 1. Альохін I. Вранці прийшла перемога // Зоря.– 1983.– 21 верес.

 1. Альохін I. Звільнення // Новомосков. правда.– 1988.– 13 верес.

 1. Альохін I. Шляхом до перемоги // Новомосков. правда.– 1983.– 12 лип.

 1. Андрієнко О. Зібрались під знамена ветерани: [Про визволення с. Знаменівка] // Зоря.– 1993.– 25 верес.

 1. Ашурков В. В небе над Самарой // Днепров. правда.– 1973.– 9 окт.

 1. Вилиток В. Бій за Новомосковськ // Новомосков. правда.– 2000.– 9 верес., 13 верес., 16 верес., 20 верес.

 1. Ганенків В. Визволитель Новоселівки (В.А. Сідур, 1924-1986): [Земляк, видатний скульптор] // Вісник.– 1997.– 21 черв.

 1. Гарбуз П. Звільнення Новомосковська // Присамар. нива.– 1991.– 18 трав.

 1. 22 вересня – День визволення міста від німецько-фашистських загарбників: [м. Новомосковськ. Підбір матеріалів] // Трубник Присамар'я.– 2000.– 22 верес.

 1. Денисов А. Дорогами війни: [Спогади учасника боїв] // Новомосков. правда.– 1963.– 21 верес.

 1. Джусов А. Про славу, про доблесть, про честь // Новомосков. правда.– 2003.– 10 верес.

 1. Дьомін Ф. Розвідники йдуть вперед: [Спогади учасника визволення] // Новомосков. правда.– 1973.– 4 квіт.

 1. Как это было // Комуніст Присамар'я.– 1999.– 23 верес.

 1. Кисельов В. В боях під Новомосковськом: [Про 267 стріл. дивізію] // Присамар. нива.– 1995.– 14 лют

 1. Кисельов В. Їх все менше // Новомосков. правда.– 1990.– 28 квіт.

 1. Кисельов В., Браславський О. Далекі лютневі дні 43-го // Новомосков. правда..– 1983.– 10 верес.

 1. Криворотов А. І був бій: Пам'ять // Новомосков. правда.– 1991.– 18 верес.

 1. Кузьмин Д.Н. 22 сентября – 58 лет со дня освобождения г. Новомосковска // Комуніст Присамар'я.– 2001.– 20 верес.

 1. Кузьмін Д. Дорогою ціною // Новомосков. правда.– 1998.– 16 верес.

 1. Кузьмин Д. Освобождение Новомосковска // Комуніст Присамар'я.– 1998.– № 10.– верес.

 1. Кучеренко Р. День другого народження Новомосковська // Новомосков. правда.– 2002.– 25 верес.

 1. Миколаєнко А. Героїзм земляка: [Бої в р-ні сіл Шульгівки і Сошинівки в 1943 р., подвиг Я.К.Пільгуя і А.Д.Семенова] // Приоріл. правда.– 1991.– 9 трав.

 1. Мосейченко В. Документи свідчать // Новомосков. правда.– 1983.– 16 верес.

 1. Обушенко І. Бій за Новомосковськ // Новомосков. правда.– 2003.– 20 верес.– C. 5

 1. Обушенко I., Лєскін С., Виліток В. Бій за Новомосковськ // Новомосков. правда.–1973.– 21, 22 верес.

 1. Погребатко Л. Перший бій: [Визволення с. Голубівки i Гepacимівки] // Новомосков. правда.– 1981.– 22 верес.

 1. Рязанов В. Його Ельбрус: 22 вересня – річниця визволення Новомосковська від фашистів: [Про долю П.М.Гайдука] // Новомосков. правда.– 1991.– 21 верес.

 1. Ткач А. 55 років звільненому місту // Комуніст Присамар'я.– 1998.– № 10.– верес.

 1. Токарєв К. Як були взяті Новомосковськ i Синельникове: (Із газ. “Красная звезда” за 23 вересня 1943 р.) // Вперед до комунізму.– 1964.– 22 верес.

 1. 1943–1993. Оглядаючись у минуле, схиліть голови. Дивлячись у майбутнє, засукайте рукава: [Підбірка ст. про визволення Новомосковська] // Присамар. нива.– 1993.– 17 верес.

 1. Ушедшие в бессмертие // Трубник Присамар'я.– 2002.– 20 верес.

 1. Фоменко М. Новомосковськ, ми йшли до тебе з боєм... // Прапор юності.– 1983.– 22 верес.

 1. Федорук А. Визволяючи Новомосковськ // Зоря.– 1973.– 21 верес.

 1. Харченко А. Живе у ділах // Новомосков. правда.– 1986.– 15 жовт.

 1. Челишев Б. На польовому аеродромі: [Фотоінформація часів війни учасника визволення Новомосковська] // Новомосков. правда.– 1991.– 2 берез.

 1. Шморін Т.Г. I впали бастіони: [Розповідь учасника боїв] / Записав П.Гарбуз // Новомосков. правда.– 1989.– 30 груд.

* * *

 1. Корнієнко Д.. Бійці пригадують минулі дні: [Про перших визволителів Новомосковська] // Новомосков. правда.– 1972.– 23 лют.

 1. Ляшенко В. Найвища нагорода: [Про М.М.Пилипенка з Новомосковська] // Новомосков. правда.– 1970.– 6 січ.

 1. Мамрак П. I в труді, як в бою: [А.М.Бутенко з Новомосковська один з перших вступив в дивізію Сучкова при визволенні міста] // Новомосков. правда.– 1973.– 19 черв.

 1. Мойсенченко В. Навічно в землі українській: [Є.І. Баласанян загинув в боях за с. Михайлівку] // Новомосков. правда.– 1982.– 4 верес.

 1. Ноханов.В. Вдовине серце: [Про В.П.Скюдрю, який загинув в с. Василівка] // Новомосков. правда.– 1970.– 24 квіт.

 1. Потійко М. Сибіряк на Україні: [Про I.Пащенка, який визволяв Новомосковськ] // Зоря.– 1972.– 23 серп.

 1. Рудаков I. Сигнал атаки – три червонi ракети: [Комбат Шубний та курсант Проценко визволяли Новомосковськ i Нижньодніпровськ] // Зоря.– 1968.– 28 січ.

 1. Рябцев М. Герой з Перещепиного // Новомосков. правда.– 1988.– 18 жовт.

ПАВЛОГРАД. ПАВЛОГРАДСЬКИЙ РАЙОН

 1. Алехин И. За Павлоград // Запад. Донбасс.– 1989.– 7 окт.

 1. Болдырев Е. Дважды под командованием Р.Я.Малиновского: [Освобождение г. Павлограда] // Запад. Донбасс.– 1988.– 17 сент.

 1. Бухтіярова Р. В ті славні дні: [Визволення Павлограда] // Світло Жовтня.– 1965.– 18 верес.

 1. Василенко В. Приголомшлива правда: [Визволення Павлоград. р-ну] // Світло Жовтня.– 1988.– 27 верес.

 1. Веселик Р. Ще одне село – наше!: [Про визволення сіл] // Світло Жовтня.– 1965.– 18 верес.

 1. Biльховський С., Євський П. Сонце свободи над містом // Світло Жовтня.– 1967.– 16 верес.

 1. Воскресенский О. 57-я годовщина освобождения города Павлограда от немецко-фашистской оккупации // Зах. Донбас.– 2000.– 12 верес.

 1. В’юнов С. Земляки – герої форсування Дніпра // Світло Жовтня.– 1986.– 7 жовт.

 1. “Говорит Москва!”: Звільнення Павлограда // Днепров.правда.– 1968.– 17 февр.

 1. Железкін I. В боях за Павлоград // Світло Жовтня.– 1967.– 16 верес.

 1. Занин О. Освобождение Павлограда // Зах. Донбас.– 2001.– 13 лют.

 1. Ищенко В. Не забудется, не померкнет: 40 лет назад, 18 сентября 1943 года был навсегда очищен от нем.-фашист. захватчиков город Павлоград // Днепров. правда.– 1983.– 18 сент.

 1. Карасьов І. Приниження неправдою: [Уточнюючи обставини визволення Павлограда] // Шахтобудівник.– 1991.– 22 лип.

 1. Коваленко I. Свято визволення // Світло Жовтня.– 1967.– 16 верес.

 1. Кордюкова В. Сяють щастям вулиці гніву: [Визволення Павлограда] // Зоря.– 1983.– 18 верес.

 1. Kрапивіна М. Назавжди в пам’яті народній: [Визволення Павлограда] // Світло Жовтня.– 1983.– 17 верес.

 1. Кучеренко I. Подвигу жити у вiкax: [Звільнення p-ну] // Світло Жовтня.– 1988.– 19 лип.

 1. Малиновський Р.Я. Звільнення Павлограда // Світло Жовтня.– 1963.– 25 жовт.

 1. Малиновский Р.Я. Спомин про героїчну битву: [Визволення Павлограда] // Прапор юності.– 1963.– 29 верес.

 1. Малокостов М. При підтримці apтилерії: До 40-річчя визволення Павлограда // Світло Жовтня.– 1983.– 27 лип.

 1. Марш был напряженным и трудным: [Освобождение г. Павлограда] // Запад. Донбасс.– 1989.– 10 окт.

 1. Мережка I. Подвиг вікопомний: [Визволення Павлограда] // Зоря.– 1973.– 21 верес.

 1. Незабываемый сентябрь: [Освобождение г. Павлограда] // Слово ветерана.– 1998.– 17 сент.

 1. Оборона Павлограда: [Главы из документ. повести итал. автора, которая с точки зрения нем. и итал. солдат рассказывает об "обороне" Павлограда от наступающей сов. армии и партизан-подпольщиков] // Вестник шахтера.– 2000.– 5 мая.

 1. Симаков О. Згідно з наказом: [Визволення Павлограда] // Світло Жовтня.– 1986.– 19 верес.

 1. Фадеев Н. В сентябрьские дни сорок третьего: [Освобождение Павлограда] // Запад. Донбасс.– 1988.– 17 сент.

 1. Шинкаренко М.Л. В ім’я світлого майбутнього: [Спогади про визволення Павлограда] / Записав П.Гончар // Світло Жовтня.– 1971.– 18 верес.

 1. Шумарін I. Навальний наступ тaнкістiв // Ударний фронт.– 1965.– 16 жовт.

* * *

 1. Барвінок I. Воскреслий з мертвих: Нарис: [Про М.Тихонкова, який визволяв с. Юр’ївку] // Зоря.– 1963.– 2 берез.

 1. Білик Ф. Він визволяв piдне місто: [Про Ф.Г. Бублика] // Світло Жовтня.– 1964.– 19 верес.

 1. Горщарук П. Бережи зірочку, синок!: [Про П.С.Кудлая, який загинув недалеко від Павлограда] // Зоря.– 1975.– 14 черв.

 1. Канаєва М. Вічно живі // Світло Жовтня.– 1968.– 14 верес.

 1. Карасьов I. Записка чотирьох героїв // Світло Жовтня.– 1963.–17 верес.

 1. Ломова М. Гвардієць: [Про учасника визволення М.Л. Шинкаренка] // Світло Жовтня.– 1973.– 18 верес.

 1. Пименов В. Визволителі Павлограда // Прапор юності.– 1983.– 17 верес.

 1. Садиленко В. Пам’ять про Сталінград: [Директор Гупалівської СШ Магдалинів. району І.Л.Лешко – учасник визволення Павлоградщини] // Прапор юності.– 1974.– 24 верес.

 1. Степовий О. За рідний край: [Про О.К.Сидоренка з с. В’язівка] // Світло Жовтня.– 1973.– 18 верес.

 1. Фадєєв М. Визволяючи Павлоград: [Спогади учасника визволення Павлограда) // Світло Жовтня.– 1968.– 18 верес.

 1. Федоренко Д. Безсмертя, завойоване подвигом: [Про В.I.Алексєєва, який загинув, визволяючи Павлоград] // Дніпров. правда.– 1966.– 3 квіт.

 1. Шевченко М. Наш девіз був – “Вперед, на ворога!”: [Про М.К.Філіпченка з с. Олексіївки] // Сіл. життя.– 1973.– 9 жовт.

ПЕТРОПАВЛІВСЬКИЙ РАЙОН

 1. Вілянський М. Пам’ять серця: Нарис: [Про лейтенанта-танкіста М.К.Кузьміна, який першим в’їхав у Петропавлівку] // Степ. зоря.– 1966.– 10 верес.

 1. Выянський М. Узи братерства: [Про визволителів] // Степова зоря.– 1983.– 7 жовт.

 1. Жарушкін В. В Ім’я прискорення нашого розвитку // Степова зоря.– 1988.– 10 верес.

 1. Лагутін I. Батько воїна: [Про лейтенанта М.Ральникова, що загинув під с. Миколаївкою] // Прапор юності.– 1967.– 29 верес.

 1. Міxeєнко К. Війнi немає забуття: [Про бої за с. Миколаївка] // Степ. зоря.– 1985.– 7 лют.

 1. Міxeєнко К.П. Пам’ятна дата: [Спогади учасника боїв за звільнення Петропалівщини] // Степ. зоря.– 1968.– 17 верес.

 1. Прокопенко I. Де гриміли бої // Степ. зоря.– 1984.– 8 верес.

 1. Сибірна 3. Уклін тобі, воїне // Степ. зоря.– 1988.– 13 серп.

 1. Сидоренко О. В боях за село: [Про визволителів] // Степ. зоря.– 1983.– 8 верес.

 1. Степняк Г. За українську землю: [Про учасника визволення Дніпропетровщини В.А.Уфалея, жителя м. Верхній] // Степ. зоря.– 1974.– 23 лют.

 1. Степняк Г. Нескорена Петропавлівка // Степ. зоря.– 1975.– 18 лют.

ПОКРОВСЬКИЙ РАЙОН

 1. Aнiciмов Є. Символи мужності і героїзму // Рад. слово.– 1983.– 30 серпня.

 1. Бельєвцев Д.М. Той бій не забудемо ніколи: [Спогади про бої за звільнення с. Катеринівка] // Рад. слово.– 1984.– 13 верес.

 1. Голубничий В. Приніс свободу землякам: [Про визволення с. Романки. Є. фото визволителів] // Рад. слово.– 1973.– 15 верес.

 1. Ільїчов А. Це сталося під Дібровою: [Про Ю.Пікуль, яка загинула в с. Орли] // Рад. слово.– 1970.– 1 серп.

 1. Мандрикін Ю. "Повертаю полк на Катеринівку..." // Рад. слово.– 2000.– 21 верес.

 1. Масько Г. Син свого народу: [Про почесн. громадянина Покровського, ген.-майора авіації С.Т.Левандовича] // Рад. слово.– 1982.– 23 лют.

 1. Назаренко Б. Спогади воїнa-визволителя // Рад. слово.– 1965.– 9 трав.

 1. Орлюк І. Не підвладні часу // Рад. слово.– 2000.– 14 верес.

 1. Полікахін І.І. Пам’ять: [Cпогади Героя Рад. Союзу] / 3аписав Л.Горбань // Рад. слово.– 1985.– 14 верес.

 1. Процан В. День, який приніс свободу // Рад. слово.– 1973.– 8 верес.

 1. Салуха М. Безмежна вдячність: [Про визволення с. Велико-Михайлівка] // Рад. слово.– 1973.– 15 верес.

 1. Терновий I. За щасливе життя: [Про В.А.Сосницького з с. Орестопіль] // Рад. слово.– 1973.– 18 верес.

 1. Цвіркун В. Незабутнє: Літопис визволення // Зоря.– 1983.– 16 верес.

П’ЯТИХАТСЬКИЙ РАЙОН

 1. Аліфонова I. Ця радість із сльозами на очах... // Ударн. фронт.– 1983.– 7 жовт.

 1. Бєлявцев Л. За Радянську Батьківщину: [Визволення П’ятихаток та Кривого Рогу] // Ударний фронт.– 1974.– 3 жовт.

 1. В боях за П’ятихатки // Ударн. фронт.– 1963.– 26 жовт.

 1. Вельмін В. Тривожні відблиски заграв // Прапор юності.– 1975.– 4 лют.

 1. Головко В. Прийняли почесними громадянами: Літопис визволення // Зоря.– 1983.– 19 жовт.

 1. Гризовський М. В боях за П’ятихатки // Ударний фронт.– 1990.– 6 берез.

 1. Зражевська М. Найбільше її багатство // Злагода.– 2003.– 20 верес.

 1. Карась Л. Пам'ять совісті // Злагода.– 1994.– 12 берез.

 1. Кожедуб I.M Захищаючи місто: [П’ятихатки] // Ударний фронт.– 1986.– 18 жовт.

 1. Кравченко М. Помилка... // Ударний фронт.– 1987.– 25 серп.; 1988.– 6, 13 верес.

 1. Кулаков О. Ми йшли вперед Ударн. фронт.– 1983.– 1 листоп.

 1. Лебедєв Б. Як це було // Ударний фронт.– 1983.– 3 листоп.

 1. Лукашин В. В воздушных сражениях за Днепр // Крылья Родины.– 1963.– № 10.– С. 3-5.

 1. Овсійко Г. Слово про коміcapa // Ударн. фронт.– 1973.– 8 верес.

 1. Палагутін В. Спогад сльози // Удар. фронт.– 1991.– 19 жовт.

 1. Ракитський В. В боях за П'ятихатки: [Спогади учасника] // Ударний фронт.– 1969.– 8 трав.

 1. Ракитський В. Вогонь нашої пам’яті // Ударн.фронт.– 1989.– 19 жовт.

 1. Руденко Г. Командний пункт Конєва: До 35-річчя визволення Радянськоі України // Зоря.– 1979.– 11 верес

 1. Софієнко Т. Від Курська і Орла війна нас довела... // Злагода.– 2002.– 16 жовт.

 1. Тертишна М. Де ви, друзі?: [Спогади учасниці визволення с. Лозуватки] // Ударний фронт.– 1973.– 27 верес

 1. Тупчина М.Г. Визволення ociнь вікопомна в рідний край свободу принесла // Ударн. фронт.– 1988.– 18 жовт.

 1. Чуйко П. На Дніпровському плацдармі // Ударн. фронт.– 1988.– 13 жовт.

 1. Шкаредний В. Матеріал для музею // Ударн. фронт.– 1988.– 22 жовт.

 1. Шумарін I. На підступах до П’ятихаток // Ударн. фронт.– 1966.– 19 берез.

* * *

 1. Золотаревский B. Полковник жив: [О комбриге Ф.Васецком] // Огонек.– 1965.– № 17.– С. 23.

 1. Качанов Й. Синівський обов’язок: [Уродженець П’ятихаток Г.Т.Овсейко визволяв Дніпропетровщину] // Зоря.– 1974.– 27 берез.

 1. Левченко И. Тринадцатая: [О санинструкторе танк. батальона Н.Вишневской] // Лит. Россия.– 1968.– № 9 – 23 февр.– С. 15.

 1. Малоіван М. Захищав Київ, звільняв П’ятихатки: [Ветеран війни розповідає про себе і своїх товаришів] // Ударний фронт.– 1981.– 17 жовт.

 1. Мальчик, повернувший танки: [Про M.I.Maцenypy, який допоміг рад. військам оволодіти с. Чистопіль] // Комс. правда.– 1968.– 13 марта.

 1. Мірошниченко П. Відважна медсестра: [Про М.П.Мартиненко, жительку П’ятиихаток] // Ударн. фронт.– 1974.–15 серп.

 1. Палагутін В. Фронтовими дорогами: [Про учасника визволення П.І.Воробйова із П’ятихаток] // Ударн. фронт.– 1974.– 23 лют.

 1. Погорілий Ю. Подвиг безстрашного сокола: [Про льотчика І. І.Василенка, який загинув в с. Підлужне] // Дніпров. правда.– 1964.– 18 лют.

 1. Ракитський В. В He6i П’ятихатщини: [Про авіаполк під командуванням підполковника Тимофійова] // Ударн. фронт.– 1968.– 22 лют.

 1. Ступаков Г. Помилка в списку полеглих: [Про учасника визволення П’ятихаток Ф.П.Васецького] // Зоря.– 1975.– 22 квіт.

 1. Ступаков Г., Белова Т. 22 года спустя: [О Ф.П.Васецком и Н.И.Мацепуре – освободителях Пятихаток] // Днепров. правда.– 1965.– 25 мая.

 1. Хорєв А. До останнього патрона: [Про бригадного комісара М.В.Ємельянова, який брав участь у визволенні П’ятихат. р-ну] // Ударн. фронт.– 1983.– 9 трав.

 1. Царенко В. Йшов у 6iй комсорг: [Про П.Д.Баранова, який визволяв П’ятиихатки] // Ударн. фронт.– 1984.– 1 груд.; Зоря.– 1987.– 29 квіт.

 1. Шумарін I. Дні i ночі: Вони визволяли П’ятикхатки: [Про підполков. І.В.Барсука – нач. зв’язку танкового корпусу] // Ударн. фронт.– 1966.– 9 трав.

М. СИНЕЛЬНИКОВЕ

 1. Альохін I. Як було звільнене місто Синельникове: [За матеріалами Центр. Архіву Мін-ва оборони CPCP] // Ленін. заповіти.– 1983.– 14 верес.

 1. Давиденко I. Вічний їx подвиг // Ленін. заповіти.– 1983.– 2, 14, 17 верес.

 1. Древаль В. По-чапаєвськи: Слово фронтовика: [Про визволення Синельникового і Дніпропетровська] // Зоря. – 1983.– 25 жовт.

 1. Дубовик В. Від Дніпра до Дністра: [Про О.Я.Обухова, командира 73-го стрілец. полку] // Зоря.– 1974.– 3 верес.

 1. Згадай, товаришу!: Уроки історії // Ленін. заповіти.– 1969.– 14 жовт.

 1. Кружилов П. У боях за Дніпро // Синельників. вісті.– 1993.– 15 черв

 1. Кубах В. Бій під Славгородом // Ленін. заповіти.– 1974.– 24 серп.

 1. Кузнецов Г. Жаркий вересень 1943-го // Ленін. заповіти.– 1988.– 14, 17, 18, 20, 21, 25, 27 трав.; 31 серп. ; 2, 3, 6, 21, 23, 28, 30 верес.

 1. Легеза Г. Фронтова дружба: [Про В.В.Цвіля з Синельникового] // Ленін. заповіти.– 1973.– 30 жовт.

 1. Мокій I. Шляхами 333 стрілецької // Ленін. заповіти.– 1989.– 20 верес.

 1. Морозов В. До тих, хто воював у складі 18-ї // Шахтар Марганця.– 1973.– 10 лют.

 1. Найяскравіша i незабутня дата // Ленін. заповіти.– 1983.– 13 верес.

 1. Осока О. У нашому місті знаходився штаб: [командуючого Півд.-Зах. фронтом ген. армії Р.Я.Малиновського розміщувався в Синельниковому] // Синельників. вісті.– 2000.– 4 жовт.

 1. Савицька П. Перший бій – під Синельниковим: До 40-річчя визволення Дніпропетровщини... // Прапор юності.– 1983.–20 верес.

 1. 40 лет назад, 21 и 22 сентября 1943 года, советские войска очистили от немецко–фашистских захватчиков города Синельниково и Новомосковск // Днепров. правда.– 1983.– 22 сент.

 1. Стрельченко Г. Ревіли, наче плакали, пороги дніпровськії // Синельників. вісті.– 2000.– 7,14,21 жовт.

 1. Сьогодні 42-а річниця визволення Синельникового // Ленін. заповіти.– 1985.– 21 верес.

 1. Той пам'ятний вересень нашого звільнення: [Про збитки р-ну під час окупації] // Синельників. вісті.– 1993.– 18 верес.

 1. Філоненко I. Юність батьків: [Про сторінку, присвячену визволенню Синельникового в газ. “Вперед до комунізму”] // Зоря.– 1963.– 25 жовт.

 1. Шарий М. Стрічав Славута сивий... // Зоря.– 1983.– 21 верес.

 1. Шершень А. В боях за місто, яке стало рідним: [Нотатки першого коменданта Синельникового] // Ленін. заповіти.– 1969.– 14 жовт.

 1. Юхновець Л. 3ariн тримався до останнього i відійшов після того, коли ворог припинив атаки // Ленін. заповіти.– 1983.–6 верес.

 1. Як було визволено Синельникове: [3 газ. “Красная звезда”, 23 вересня 1943 р.] // Ленін. заповіти.– 1973.– 20 верес.

* * *

 1. Альохін I. Подвиг Алгадая, сина Джамбула // Ленін. заповіти.– 1988.– 22 черв.

 1. Могущий Г. Що повідав медальон: [Про І.М.Сафронова, який загинув в боях за Синельникове] // Ленін. заповіти.– 1966.– 20 серп.

 1. Надута О. Запам’ятайте ці імена // Ленін. заповіти.– 1988.– 20, 21 верес.

 1. Сторчаков В. Наш ленінградський кореспондент: [Про Г.Д.Вейнтраубе, ленінградськ. кореспондента від м. Синельникове] // Ленін. заповіти.– 1969.– 8 трав.

 1. Фролов П. Комбриг Шульгін: [Про кавалера ордена Леніна Б.В.Шульгіна] // Ленін. заповіти.– 1986.– 16 верес

СОЛОНЯНСЬКИЙ РАЙОН

 1. Баралей Н. Пам’ятний 1943-й // Вперед.– 1973.– 14 черв.

 1. Борискин С. Молодые принимают эстафету: [Освобождение с. Войсковое] // Днепров. правда.– 1967.– 25 окт.

 1. Васев М. Гвардійцд 35-ї...: [Про визволення c. Biйcькове i смт. Солоне 35-ю гвард. стріл. дивізією] // Вперед.– 1975.– 25 берез.

 1. Вічна пам’ять безсмертного подвигу // Вперед.– 1983.– 15 верес.

 1. Войтенко I. Поріднився з солонянцями: [Спогади учасника визволення] // Вперед.– 1974.– 23 лют.

 1. Євсєєнков В. Бути першими в атаці: Ніхто не забутий! [Спогади ветерана про звільнення Солоного i району] // Вперед.– 1989.– 24 жовт.

 1. Євсєєнков В. Винищувач танків: [Бої за с. Солоне ] // Вперед.– 1990.– 22 трав.

 1. Качанов С. Безсмертя хоробрих // Вперед.– 1973.– 25 жовт.

 1. Кирейко I. Благородство пошуку // Вперед.– 1988.– 3 листоп.

 1. Колесник П. Мужніння: [Спогади учасника боїв] // Вперед.– 1973.– 2 серп.

 1. Костин И. Встреча в Войсковом: [О боях в р-не с. Войсковое] // Сел. жизнь.– 1963.– 29 серп.

 1. Кубишко В. Про це нiколи не забути // Впред.– 1983.– 21 черв.

 1. Курисько С. Звільнення // Вперед.– 2001.– 24 січ.

 1. Літман А. Бойовий марш: [Спогади учасника звільнення] // Вперед.– 1983.– 25 жовт.

 1. Могулевська О. ... А пам’ять вічна // Вперед.– 1983.– 6 жовт.

 1. Неводнік І. Бої, бої і перемога // Вперед.– 1991.– 11 черв.

 1. Павленко В. Вогненний плацдарм // Вперед.– 1988.– 11 жовт.

 1. Пам’яті вічний вогонь // Вперед.– 1988.– 13 верес.

 1. Панін С. Наша пам’ять // Вперед.– 1989.– 5 груд.

 1. Петрова Н. Історія – то незгасна пам'ять // Вперед.– 1983.– 28 трав.

 1. Пиленов А. Разыскать бы этих пацанов...: [Письма и воспоминания о форсировании Днепра в р-не с. Войсковое и Вовниги] // Днепр вечерний.– 1998.– 8 мая.

 1. Суворов Р. По місцях боїв 25-ї дивізії: [Про форсування Дніпра i визволення Солонян. р-ну] // Вперед.– 1988.– 27 верес.

 1. Ткачук М. На Могилi Нечаєвій // Вперед.– 1990.– 17 трав.

 1. Тих днів не змовкне слава // Вперед.– 1983.– 25 жовт.

 1. Трайдук П. Ми знали, вірили // Вперед.– 1969.– 14 жовт.

 1. Фоменко М. Слава хутора Високого // Прапор юності.– 1974.– 12 ciч.

* * *

 1. Бочарнікова О. Хвилююча зустріч: [Про приїзд у с. Незабудино А.О.Соколова з Калуги] // Вперед.– 1973.– 22 лют.

 1. Годик С. Автографи на ocoкopi: Повернуто з невідомості слідопитами: [Про визволителів с. Антонівки] // Прапор юності.– 1984.– 1 берез.

 1. Гурко Г. Пам’ять про товариша: [Про В.Аристова, який загинув біля с. Широкого] // Вперед.– 1974.– 23 лют.

 1. Євсєєнков В. Наша Марійка: [Про М.С.Шкарлетову з Харківщини, яка відзначилась у боях за Солоне] // Вперед.– 1990.– 8 берез.

 1. Kалінін П. Дніпро форсують гвардійці: Вони боролись i перемагали на території нашого району // Вперед.– 1974.– 5, 7 лют.

 1. Петрова Н. Листи із 43-го: [Про А.Осипенка, який загинув у 1943 р. біля с. Південного] // Вперед.– 1974.– 23 берез.

 1. Плічко В. Будь мені сестрою: [Про калмика Ч.Ч.Намисова] // Вперед. — 1971.– 24 серп.

 1. Скакуненко С. Через тридцять років: [С.А.Джанашія загинув, звільняючи с. Пропашне] // Вперед.– 1973.– 20 жовт.

 1. Copoкін Н.С. Медики в боях за Солонянщину // Вперед.– 1973.– 23 жовт.

 1. Суворов Р., Шавлак В. Якби розбудити тата...: [Про чуваша, гвардії капітана Я.Й.Федорова, який загинув біля с. Війcькове] // Зоря.– 1974.– 9 трав.

 1. Фільм про Героя: [Про Т.Г.Кащеєва] // Вперед.– 1970.– 20 черв.

 1. Фрідланд A.M. Замполіт Величай: [Про Героя Рад. Союз М.Л.Величая, який загинув в с. Військове] // Вперед.–1973.– 22 листоп.

 1. Шавлак В. I в труді, як в бою: [Про Д.В.Нікуліна] // Вперед.– 1964.–17 жовт.

 1. Шавлак В. Уклін сину: [Про О.К.Житмонтова, який загинув в боях за с. Безбородькове] // Вперед.– 1966.– 15 верес.

СОФІЇВСЬКИЙ РАЙОН

 1. Визволяючи Україну: [Спогади комсорга 89-ї гвард. Белгород.-Харків. стріл. дивізії] // Сіл. життя.– 1991.– 9 трав.

 1. Балинець В. Мамаїв курган Придніпров’я: [Про бої за xyтip Високе] // Зоря.– 1984.– 10 лют.

 1. Безсмертна слава воїнам-визволителям: [Cтатті] // Сіл. життя.– 1974.– 31 січ.

Зміст: Сонце свободи / М.Фоменко; Письменник О.О.Фадєєв на нашій землі / М.Шевченко; 394 дивізія в боях за Софіївщину / I.Титов; Подвиг i його продовження / П.Баранов.

 1. Білоус В., Фоменко М. Висота подвигу: [Хутір Високий] // Прапор юності.– 1970.– 21 лют.

 1. Богданова В. Там, за лінією фронту: [с.Довгівка] // Сіл. життя.– 1964.– 29 лют.

 1. Борт О. В боях за Софіївщину // Сіл. життя.– 1983.– 4 жовт.

 1. Бублик I. Тих днів не змовкне слав: // Сіл. життя.– 1972.–1 лют.

 1. В боях за Менжинку: [Статті] // Сіл. життя.– 1973– 13 верес.

 1. Горбаньов С. Вступали в Софіївку першими // Сіл. життя.–1984.– 28 серп.

 1. Жирок К. Все це було... // Вісті Софіївщини.– 1994.– 7 трав.

 1. За хутір Високий: [Спогади ветеранів] // Вісті Софіївщини.– 1999.– 13 лют.

 1. Кабанов О. Навіки пам’ятний той день: 25 жовт. минає 43 роки з дня визволення села Сергіївка // Сіл. життя.– 1986.– 25 жовт.

 1. Кобилянська Я. Тих днів не змовкне слава // Сіл. життя.– 1984.– 21 січ.

 1. Коваленко А. Під Новий 1944 // Сіл. життя.– 1969.– 1 січ.

 1. Козак I.T. Ніхто не забутий, ніщо не забуто // Сіл. життя.– 1974.– 31 січ.

 1. Малиновський Р.Я. На шляхах перемоги // Сіл. життя.– 1965.– 13 трав.

 1. Миколаївка – місце колишніх 6oїв: [Cтатті] // Сіл. життя.– 1973.– 22 листоп.

 1. Назаренко М. Визволення // Вісті Софіївщини.– 2004.– 4 лют.

 1. Наумець М. Пам’ятний день // Сіл. життя.– 1983.– 5 лют.

 1. Нестеренко В. В бою за xyтip Високий // Сіл. життя.– 1981.– 4 черв.

 1. Окрушко А. Остання пісня: [Про визволення с. Кринички] // Зоря.– 1964.– 30 верес.

 1. Пименов В. I цілували звільнену землю: [Про подвиг казаха Баубека Булкішева,] // Прапор юності.– 1983.– 29 груд.

 1. Пінчук Г.М., Величко В.І. та ін. Свято визволення // Сіл. життя.– 1991.– 9 лют.

 1. Соколов А. На землі Софіївщини // Сіл. життя.– 1978.– 28 груд.

 1. Той день визвольний, незабутній хай славен буде у вікax // Сіл. життя.– 1979.– 6 лют.

 1. Фесін I.I. На Софіївському плацдармі: [Спогади] // Сіл. життя.– 1979.– 6 жовт.

 1. Циблієв В. Meнi дорога ця земля // Сіл. життя.– 1974.– 3 січ.

 1. Чуйков B.I. Важкий перехід: Уривок з книги “В боях за Україну” // Сіл. життя.– 1973.– 9 трав.

 1. Черикін М. У бою за Андріївку // Сіл. трудівник.– 1985.– 8 трав.

 1. Чхан М. Пам’ять не меркне // Прапор юності.– 1974.– 7 лют.

 1. Шевченко М. Гриміли 6oї над Саксаганню // Сіл. життя.– 1983.– 9 черв.

 1. Шевченко М. Подвигу – чверть століття // Сіл. життя.– 1969.– 6 лют.

 1. Шевченко М. Фронтові записки ветерана 236-ї дивізії // Сіл. життя.– 1968.– 16 листоп.

* * *

 1. Акімов А. Вогонь на себе: [Про М.Г.Улітіна, який загинув в бою за с. Назарівку] // Дніпров. правда.– 1965.– 23 лют.

 1. Бєляєв В. Бо я належу Батьківщині: [Пpo O.I.Павлова, який загинув при визволенні с. Миколаївки] // Прапор юності.– 1974.– 18 жовт.

 1. Бесараб Г. Вони звільняли наш район: [Про В.Г.Шохотько, Г.П.Тригуба] // Сіл. життя.– 1965.– 4 трав.

 1. Вони визволяли наш район: [Командир 353-ї Дніпродзержин. дивізії Ф.С.Колчук та підполковник В.Рогачов з 6-ї Червонопрапор. дивізії] // Сіл. життя.– 1970.– 21 лют.

 1. Вони загинули, захищаючи наш район: [Фото Героїв Рад. Союзу П.Ф.Цибаня, М.Г.Улітіна, П.О.Гончарова] // Сіл. життя.– 1968.– 22 лют.

 1. Горбенко Я. Оля – санітарка: [Про О.І.Гарінову, учасницю визволення] // Сіл. життя.– 1974.– 23 лют.

 1. Григоренко В. За сонячну молодість: [Про учасника звільнення М. Четверикова] // Черв. зірка.– 1973.– 4 серп.

 1. Дуброва Р. Найвищий закон братерства: [Про Є.I. Казбана, який загинув у боях за с. Менжинка] // Прапор юності.– 1974.– 11 лип.

 1. Куюн М. Сквозь пламя войны: [О Г.П.Трегубе, В.М.Корже, Поликарпове, Кириенкове, Пахомове – участниках освобождения] // Днепров. правда.– 1974.– 27 окт.

 1. Назарова К. Схиляємо голови перед загиблими // Сіл. життя.– 1969.– 13 верес.

 1. Романенко А. Ніхто не забутий: [с. Нововасилівка] // Сіл. життя.– 1969.– 4 ciч.

 1. Черниш В., Михальчук О., Обухова Л. Ніхто не забутий...: [Про Ф.П.Черниша, який загинув, визволяючи с. Ганно-Михайлівку] // Сіл. життя.– 1973.– 9 жовт.

 1. Шевченко.М. В боях під Братським: [Про В.П.Франщука – учасника боїв] // Ciльське життя.– 1973.– 22 груд.

 1. Шевченко М. Вони визволяли Софіївщину // Сіл. життя.– 1969.– 23 верес.

 1. Шевченко М. Вона звільняла наші села: [О.Л.Спірова] // Сіл. життя.– 1973.– 27 верес.

 1. Шевченко М. Дівчина з мінометної роти: [Про Героя Рад. Союзу М.С.Шкарлетову] // Сіл. життя.– 1968.– 26 січ.

 1. Шевченко М. За свободу i щастя народу: [Про П.М.Без’язичного] // Сіл. життя.– 1974.– 12 січ.

 1. Шевченко М. Ми билися до кінця: [Про В.П.Трушкова з Алтаю] // Сіл. життя.– 1973.– 15 листоп.

 1. Шевченко М. Не забуто твоє ім’я, Серьожо!: [Про С.К.Афанасьєва, гвардії рядового 39-oї дивізії, який загинув, визволяючи Ордо-Василівку] // Сіл. життя.– 1969.– 2 груд.

 1. Шевченко М. Пам’ятаемо сьогодні i завжди: [Про І.Г.Абаєва, ветерана 236-ї дивізії] // Сіл. життя.– 1972.– 17 серп.

 1. Шевченко М. Пліч-о-пліч з маршалом: [Про А.М.Вікулова, який брав участь у боях за визволення Сергіївки, Ордо-Василівки на Присаксаганні] // Сіл. життя.– 1983.– 21 трав.

 1. Шевченко М. У двадцять дівочих літ: [Про К.Новікову] // Сіл. життя.– 1967.– 9 трав.

 1. Шевченко М. Це було так недавно, це було так давно!: // Сіл. життя.– 1970.– 16 квіт.

ТОМАКІВСЬКИЙ РАЙОН

 1. Байков П. 3 серцем на броні: [Спогади учасника визволення] // Рад. життя.– 1973.– 27 груд.

 1. Білик М. Сорок п’ять poків тому: [Матеріали Томаків. районного істор.-краєзнав. музею] // Рад. життя.– 1988. – 29 груд.

 1. Богданов В. Незабутнє: [Спогади учасника визволення] // Рад. життя. – 1973.– 27 груд;

 1. В боях за Томаківщину: [За матеріалами Томаків. район. музею] // Рад. життя.– 2000.– 31 берез.

 1. В гарячих боях за Семенівку // Рад. життя.– 1983.– 29 груд.

 1. Давидова О. Спогади ветеранів // Рад. життя.– 1969.– 4 ciч.

 1. За рубежі Томаківки: [Підбірка ст.] // Рад. життя.– 1993.– 17 серп. 31 серп.

 1. За селом проходив фронт: [Визволення с. Катющине і Томаківки] // Зоря.– 1969. – 1 січ.

 1. Іщенко В. В ніч під Новий piк // Рад. життя.– 1969.– 1 січ.

 1. Калашник Г. В боях за рідне село: [Томаківка] // Рад. життя.– 1985.– 25 трав.

 1. Колісник П. Тих днів не змовкне слава: [Визволення с. Чумаки] // Рад. життя.– 1983.– 29 груд.

 1. Компанієць I. Визволення: [с. Чумаки] // Рад. життя.– 1974.– 24 січ.

 1. Jliтман A. В атаку йшли мотоциклісти // Рад. життя.– 1983.– 29 груд.

 1. JІїтман A.M. Ми звільняли Томаківку: [Спогади] // Рад. життя.– 1975.– 30 груд.

 1. Ми пам'ятаємо // Наш край.– 2003.– 19 груд..– C. 2

 1. Мартиненко В. У боях за Томаківку: // Рад. життя.– 1985.– 1 ciч.

 1. Мозговий Ф. ТІльки один епізод // Рад. життя.– 1973.– 30 жовт.

 1. Петренко Л. Для історії строк невеликий // Рад. життя.– 1973.– 29 груд.

 1. Побеванець Є. Бої за рідний край // Рад. життя.– 1993.– 24 лип.; 28 верес.; 22, 26, 28 жовт.; 5, 10, 12 листоп.

 1. Поставець М. Ми так чекали цю Перемогу... // Наш край.– 2002.– 22 лют.

 1. Рохлін М.М. Незабутні дні i ночі // Рад. життя.– 1988.– 5 ciч.

 1. Стукало I. Дорогою ціною // Рад. життя.– 1991.– 26 січ.

 1. Там, де гриміли бої // Вперед.–1963.– 24 жовт.

 1. Час, спогади, долі // Придніпров. вісник.– 1994.– 23 груд.

 1. Чепелянська Т. Не безіменна висота // Зоря.– 1984.– З січ.

* * *

 1. Вовк О. Дружба, скріплена кров’ю: [Про Н.М.Барибіну з Харків. обл. i О.І.Смородинову з Ліпец. обл.] // Рад. життя.– 1974.– 24 січ.

 1. Дробот А. Серце Абиджана // Днепров. правда.– 1983.– 29 дек.

 1. Каштанов П., Шишков В. Один із багатьох: [Про В.П.Рєпкіна – артилериста 53-го мотополку, який звільняв Томаківку] // Рад. життя.– 1993.– 5 жовт.

 1. Маковецька I. Лист з Бердичева: [Пpo Г.П.Малацая] // Рад. життя.– 1990.– 26 трав.

 1. Миронов А. Жива вода: [Екіпаж літака у складі О.П. Тихонова та Б.К.Третьякова загинув в 1943 р. під хутором Подинкою] // Прапор юності.– 1967.– 12 лют.

 1. Петренко Л. Щоб не було невідомих солдатів: [Подвиг удмурт. дівчини 3.Короткової] // Рад. життя.– 1973.– 9 трав.

 1. Пікалова В. Слово визволителям рідного краю: [Про сім’ю Пікалових] // Рад. життя.– 1973.– 9 трав.

 1. Побеванець Є. Вогнева точка ворога знешкоджена: [Мотоцикліст 53-го окрем. мотополку Парвенов О.С. звільняв Томаків. р-н] // Рад. життя.– 1993.– 5 жовт.

 1. Побеванець Є. Події минулих років: [Про визволителів Томаків. р-ну у роки ВВв] // Наш край.– 2001.– 4 трав.

 1. Стрильчук Н. В тот последний рассвет 43-го: [Об участнике освобождения Н.Е.Гуртовом] // Днепров. правда.– 1984.– 1 янв.

 1. Умиржанов А.. Казахський Матросов: Розповіді про героїв: [Про подвиг Жангази Молдагалієва в с. Єлізарово] // Зоря.– 1964.– 23 серп.

 1. Шушкевич Т. I меч, i рало рука тримала: [Про О.І.Молдована] // Рад. життя.– 1973. – 24 листоп.

ЦАРИЧАНСЬКИЙ РАЙОН

 1. Бахмат М. Той пам’ятний вересень: [Визволення с. Єлизаветівки] // Приоріл. правда.– 1986.– 23 верес.

 1. Визволителі селища: [Петриківка] // Зоря.– 1990.– 12 трав.

 1. Голуб М. Є що згадати ветерану // Приоріл. правда.– 1988.– 17 верес.

 1. Гулян А. Де ми йшли з боями // Приоріл. правда. – 1973.– 15 листоп.

 1. Журавлі над Царичанкою: [Архівні матеріали] // Трубник Присамар'я.– 2003.– 19 верес.– C. 8

 1. Латун I. Петрківка у вогні // Приоріл. правда.– 1973.– 22 верес.

 1. Полтавець М. В ніч на 23 вересня: [Визволення Царичанки; 143-й гвард. стріл. полк 48-ї гвард. дивізії] // Приоріл. правда.– 1973.– 22 верес.

 1. Полтавець М. За piдну землю // Приоріл. правда.– 1983.– 24 верес.

 1. Постольник В. Є що згадати ветерану: [Про М.Л.Полтавця] // Приоріл. правда.– 1983.– 21 лип.

 1. Продайко М. Наш земляк: [Про уродженця с. Котівки Магдалинів. р-ну Г.З.Баланця, який загинув, звільняючи с. Могилів] // Шляхом Леніна.– 1973.– 19 лип.

 1. Самойлов Г. Зоя: [Нарис про З.Короткову, яка загинула в с. Китайгород] // Зоря.– 1968.–13 жовт.

 1. Шарий М. Piдна домівка Полтавця // Зоря.– 1983.– 24 верес.

 1. Шеина А. Тропа к сыну: Письмо в редакцию: [Об И.А. Шеине, который освобождал с. Михайловку] // Днепров. правда.– 1965.– 6 нояб.

 1. Яловий М. Побачення серед війни: [Визволення Петриківщини] // Петриків. вісті.– 1993.– 23 верес.

 1. Ян М. Син розвідників: [Визволення Петриківки] // Петриків. вісті.– 1993.– 30 верес.

ШИРОКІВСЬКИЙ РАЙОН

 1. Бай Л. Літопис народного подвигу // Прапор Ленінa.– 1990.– 13 берез.

 1. Забагонський М. Любов до батьківщини перемогла // Прапор Ленінa.– 1969.– 1 берез.

 1. Коломієць П. Будете й ви учасниками війни // Вісник.– 2004.– 21 лют.

 1. Костолапов Г. В пам’яті назавжди // Прапор Ленінa.– 1984.– 18 лют.

 1. Лимарев Г. В тi дні на зeмлi Широківській // Прапор Ленінa.– 1984.– 1 берез.

 1. Пиленов А. Не высыхает соль войны на гимнастерках // Днепр вечерний.– 1999.– 31 марта.

 1. Соловйов "Тигри" не пройшли [Спогад про бойові в с. Кравці] // Черв. гірник.– 1998.– 8 трав.

 1. Черниш І. Пам'ять серця: [4 берез.– День звільнення с. Миколаївка] // Прапор Леніна.– 1991.– 28 лют.

 1. Лисицин М. Розвідники йшли попереду // Прапор Ленiна.– 1984.– 28 лют.

 1. Лисицин М. Тих днів не змовкне слава: [До 40–річчя визволення Широківщини від нім.–фашист. загарбників] // Прапор Леніна.– 1984.– 7 лют.

 1. Метешко А. На Широківському напрямку: [Визволення району] // Прапор Леніна.– 1979.– 1 берез.

 1. Перепелиця М.П. Пам’ять: Про звільнення с. Радевичеве Широків. р-ну // Прапор Леніна.– 1984.– 19 січ.

 1. Пільонов О. Історії нетлінні сторінки: [До 40–річчя визволення Широків. р-ну] // Зоря.– 1984.– 29 лют.

 1. Стрильчук В. Последний бой на Приднепровье: 40 лет назад, 8 марта 1944 года, гитлеровцы в панике бежали из сел Тихий Став, Авдотьевка, Михайловка, Котовское [Широков. р-н] // Днепров. правда.– 1984.– 7 марта.

 1. Шеменков О. Не зітреться в пам’яті народній: [Cпогади командира 57-ї гвард. стріл. дивізії про звільнення Широків. р-ну] // Прапор Леніна.– 1969.– 1 берез.

* * *

 1. Горбач Л. Листа передайте батькам: [Про А.М.Гущина, який загинув, визволяючи с. 3апорізьке Широків. р-ну] // Прапор Леніна..– 1966.– 18 жовт.

 1. Грушка В. Штрих до музейного знімка: [Бригадир радгоспу “Полтавка” Широків. р-ну В.К.Гаркун – учасник визволення району] // Прапор Леніна.– 1974.– 22 січ.

 1. Румянцева Г. Спасибі вам, широківці: [Лист матері воїнa, який загинув при звільненні Широкого] // Прапор Леніна.– 1979.– 15 трав.

 1. Рязанов В. Дружба скріплена кров’ю: [Про кабардинця Б.Батирова, який загинув, визволяючи с. Миколаївку Широків. р-ну] // Прапор юності.– 1973.– 2 серп.

 1. Тараненко В. Прізвище на гранітній плиті: [Про Л. Конадзе, який загинув в Широкому] // Прапор Леніна.– 1989.– 14 жовт.

 1. Ткачук П. Несподівана зустріч: [Про М.П. Куценка, з смт. Широкого] // Прапор Леніна.– 1974.– 31 січ.

БИТВА ЗА ДНІПРО

Див. також №№ 4650, 4654, 4665, 4681, 4697, 4712, 4723, 4754, 4757, 4758, 4769-4773, 4777, 4780, 4783, 4785, 4787, 4803, 4805, 4806, 4810, 4817,

5208, 5331.

 1. Битва за Днепр: Великая Отечественная война 1941-1945: Карта.– М.: ГУГК, 1983.– 1 лист.

 1. Днепр – река героев: Свидетельства всенародного подвига. 2-е изд., доп.– К.: Политиздат Украины, 1988.– 391 с.; ил.

Днепропетровщина – С. 187-233.

 1. Шеховцов Н.И. Битва за Днепр.– М.: Знание, 1983.– 64 с.

Днепропетровск – С. 24, 25, 36,. 37, 44, 45; Днепродзержинск – С. 45; Кривой Pог – С. 37, 44-46; Верхнеднепровск – С. 36, 45; Аули – С. 36; Мишурин Pог – С. 34, 35; Никополь – С. 58; Пятихатки – С. 44.

* * *

 1. Автомонов П. Партизани. Дніпро. 1943.– К.: Політвидав України, 1973.– 105 с.

Книга написана на ocнові apxiвниx документів. Про героїзм воїнів, партизанів, підпільних груп i місцевих жителів у битві за Дніпро.

Рец.: Дригайло Ф. В лавах партизанських // Зоря.– 1973.– 16 жовт.

 1. Битва за Днепр – Битва за Дніпро: Bipші. Художня проза. Публіцистика. Нариси. Фронтові кореспонденції. Спогади: [Рос. та укр. мовами].– Дніпропетровськ: Промінь, 1975.– 222 с.

 1. Мороз B.C. Над Днепром и над веками: Фотоочерк.– Днепропетровск: Промінь, 1987.– 24 с.

 1. Суворов P.M., Шавлак В.П. Стежками юності батьків.– Дніпропетровськ: Промінь, 1977.– 125 с.

Рец.: Варивода А. Не забудьте // Днепр вечерний.– 1977.–18 июля;

Кривицька С. // Знання та праця.– 1977.– № 11.– С.23.

* * *

 1. Абдулин М. Переправа, переправа...: [O боевых действиях 32-го гвард. стрелк. корпуса] // Дружба народов.– 1985.– № 4.– С. 201-210.

 1. Автомонов П. Пліч-опліч з рідною Армією // Сіл. вістi.– 1968.– 13 жовт.

 1. Автомонов П. Стрибок через Дніпро // Рад. Україна.– 1968.– 23 жовт.

 1. Артеменко I. Подвиг на Кременчуцько-Дніпровському плацдармі: [Форсування в p-нi Мишуриного Рогу – Домоткані, Аулів, Військoвогo-Boвнигiв] // Сіл. трудівник.– 1974.– 17 верес.

 1. Бардаченко Д. Перший десант: Спогади учасника форсування Дніпра // Шляхом Леніна.– 1973.– 9 жовт.

 1. “Богдан Хмельницкий”: [Заснування ордена Б.Хмельницкого в дни боев за Днепр] // Зоря.– 1944.– 15 янв.

 1. Вовненко Л. Нас називали сестричками: Навіяне фільмом про Вітчизняну // Зоря.– 1979.– 11 лип.

 1. Виблая Л. Будут жить в веках! // Днепров. правда.– 1973.– 16 окт.

 1. Ганченко В. Здавалося, горить piкa // Прапор юності.– 1983.– 25 жовт.

 1. Гирлянда Славы на волнах Днепра: [О встрече в Криничках участников форсирования Днепра] // Днепров. панорама.– 1993.– 28 окт.

 1. Головко В. Подвиг героїв Дніпра // Зоря.– 1983.– 2 груд.

 1. Гордєєв A. Pікa героїв // Зоря.– 1984.– 23 берез.

 1. Грушко О. Piкa народного подвигу // Дніпров. зоря.– 1983.– 16 серп.

 1. Жуликов Н. Повертайтеся, хлопці – війні кінець // Прапор юності.– 1976.– 21 трав.

 1. За строкой боевых донесений: [О битвах за Днепр] // Днепров. панорама.– 1991.– 9 мая.

 1. Загоруйко В. Берег правий, берег – слави: [Спогади про форсування в р-ні Сошнівки Криничан. р-ну ] // Прапор юності.– 1973.– 25 жовт.

 1. Звирко В. Они сокрушили Восточный Вал: [Форсирование Днепра в 1943 году] // Наше місто.– 2000.– 25 жовт.

 1. 3інченко Т. Берег лівий, берег правий... // Зоря.– 1983.– 3 серп.

 1. Иванов С. Священный рубеж // Днепров. правда.– 1983.– 13 окт.

 1. Калинова Д. "В грядущее без войн мы наводили переправы...": [О ветеранах-понтонниках, форсировавших Днепр в годы ВОв] // Днепров. правда.– 1998.– 6 окт.

 1. Клименко А. Безсмертний подвиг // Сіл. трудівник.– 1983.– 25 серп.

 1. Колотов В. На Днепр!: [Ист. справка] // Днепров. правда.– 1947.– 1 июня.

 1. Куликов В. Великому подвигу чверть століття: 25-piччя звільнення // Зоря.– 1969.– 17 жовт.

 1. Кучеренко В. Днепр – река героев: [Воспоминания ветерана о форсировании Днепра] // Приднепров. металлург.– 2003.– 28 нояб.– C. 8

 1. Листопадов Є. Карби пам’яті: [Спогади учасників переправи Я.І.Ткаченка та В.С.Кащеєвої, Героя Рад. Союзу] // Прапор юності.– 1979.– 25 жовт.

 1. Малиновський Р.Я. Вони захищали Батьківщину: Лист / Публ. В.Базарянінова // Днепров. правда.– 1963.– 27 черв.

 1. Мацуленко В. Крушение “Восточного вала” // Днепров. правда.– 1983.– 16 авг.

 1. Мойсеєв О.В. Форсування Дніпра (вересень-жовтень 1943 р.) // Укр. iст. журн.– 1963.– № 15.– С. 120-124.

 1. Муравьева Н. Неоплаканный остров: [Воспоминания] // Днепров. правда.– 1990.– 25 февр.

 1. На перепутье двух лихих веков я закажу и дочери, и сыну: "Не забывайте этих стариков – они освобождали Украину!": [О битве за р. Днепр в 1943 г.] // Шинник.– 2001.– 25 окт.

 1. Не меркнет память: [Воспоминания ветеранов] // Днепр вечерний.– 1986.– 9 окт.

 1. Немыкин А. Вперед, к Днепру!: [О форсировании Днепра и земляках, отличившихся в боях] // Днепров. правда.– 1998.– 29 сент.

 1. Несмашний В. Испытание на прочность: [Воспоминания участника форсирования] // Днепр вечерний.– 1974.– 16 дек.

 1. Новохацкий И. Этой ночи след кровавый в море вынесла волна: [Рассказ подполковника в отставке, участника форсирования Днепра] // Нікопол. правда.– 2003.– 23 верес.

 1. Ошамбаєв К. Біля круч Дніпровських: [Уривок з кн.. “Вони воювали за Дніпром”] // Зоря.– 1983.– 5 жовт.

 1. Павленко В. Штурм “Восточного вала” // Днепр вечерний.– 1989.– 25 окт.

 1. Песня, рожденная войной: [О песне "Героям Днепра" (с текстом)] // Ведомости.– 1999.– 27 окт.

 1. Печенюк В.Г. Впереди Днепр: [Воспоминания Героя Сов. Союза, участника форсирования] // Днепров. правда.– 1985.– 8 мая.

 1. Под прицелом, под ракетой: [О форсировании Днепра в 1943 г.] // Днепр вечерний.– 2002.– 25 окт.

 1. Прокудо В. Бессмертний подвиг: О форсировании Днепра советскими войсками в 1943 г.: [Статьи] // Днепр вечерний.– 1974.– 17 окт.

Содерж.: На огненном плацдарме; Один против четырнадцати; И штыком, и гранатами; Плечом к плечу; Ураганным огнем; Связь через Днепр действует; Сестричка Люба; Политрук впереди; Боевой счет Атлисмекова; И дрогнули “Фердинанды”; 12 контратак; Радист в рукопашной.

 1. Прокудо В. Обеліски на плацдармах // Зоря.– 1983.– 19 лип.

 1. Ракицкий А. Крушение “Восточного вала” // Воен.-ист.журн.– 1973.– № 9.– С. 10-22.

 1. Ростовцев А.А. Память солдатская сердце тревожит: [Воспом. участника битвы за Днепр] / Записала Е.Хоцкая // Днепр вечерний.– 1973.– 3 окт.

 1. Свистун В. Штурм Дніпра: [Спогади ветерана 233-го гвард. стріл. полку 81-ї гвард. дивізії] // Ударн. фронт.– 1973.– 18 жовт.

 1. Секретнюк И. Рота моя – символ дружбы народов: [Воспоминания о форсировании Днепра] // Днепров. правда.– 1974.– 10 oкт.

 1. Скоморохов Н. Боем живет истребитель: Докум. повесть: [Есть материал о форсировании Днепра] // Радуга.– 1973.– № 9.– С. 9-55.

 1. Скорняков С. Саперы на Днепре: [Воспоминания участника форсирования Днепра в 1943 г. в р-не с. Щульговки] // Днепр вечерний.– 1974.– 5 нояб.

 1. Сокіл I. Бій за Дніпро // Молодий ленінець.– 1961.– 9 черв.

 1. Столяров А. У ті пам’ятні дні: [Спогади воїна 152-ої стріл. дивізії] // Зоря.– 1968.– 23 жовт.

 1. Тарасенко Б. Их было семнадцать: [О форсировании р. Днепр (1944 г.)] // Знамя Дзержинки.– 2001.– 24 окт.

 1. Трунов Є. Дніпровський десант: [Битва за Дніпро] // Дзержинець.– 1988.– 25 жовт.

 1. Тульчин В. К 60-летию битвы за Днепр: [Карта] // Нікопол. правда.– 2003.– 23 верес.

 1. Фесин И. Не пил я слаще воды...: [Воспом. дважды Героя Сов. Союза] // Днепров. правда.– 1968.– 25 окт.

 1. Філоненко I. Миттєвості осені 1943-го: Нові сторінки про вікопомний подвиг у роки Великої Вітчизняної війни // Ленін. заповіти.– 1986.– 5 квіт.

 1. Цинев Г. Память огненных лет: Сыновьям – о подвигах отцов: [Воспоминания ген.-полковника] // Днепров. правда.– 1974.– 6 янв.

 1. Шалаєв О. Ми перейшли Дніпро: [Про участь у форсуванні Дніпра 195-ї Новомосков. стріл. дивізії // Прапор юності.– 1984.– 11 жовт.

 1. Шевцов Г. Битва за Дніпро // Дзержинець.– 1983.– 18 лют.

 1. Яковлев К. Переправа, переправа, берег левый, берег правый: "Восточный вал" противника не выдержал массового героизма советских солдат и офицеров": [Форсирование Днепра] // Днепр вечерний.– 2001.– 8 мая.

* * *

 1. Бандура А. На вівтар Вітчизни: [Про родину Большакових, учасників форсування] // Шляхом Ленiна.– 1990.– 22 лют.

 1. Безуглий М. Прорив “Східного валу”: [Про учасника форсування, викладача ДДУ А.М.Звєрєва] // Прапор юності.– 1973.– 11 жовт.

 1. Беляєв В. Герой форсування Дніпра: [М.М.Бєлоножко] // Дзержинець.– 1966.– 14 серп.

 1. Боловин Ю. Переправа, переправа...: [О воен. строителях 29-го и 31-го упр. воен.-полев. стр-ва резерва гл. командования] // Днепр вечерний.– 1984.– 12 мая.

 1. Бурлаков С. Три письма на моем столе: [От участников битвы за Днепр Героев Сов. Союза В.С.Зевахина, Г.О.Евстафьева, Ю.М.Мазного] // Днепр вечерний.– 1973.– 25 окт.

 1. Валентинов Г. Коли вибув командир: [В.В.Адаменко який брав участь у 6итві за Дніпро] // Зоря.– 1963.– 8 трав.

 1. Варивода Л. Герои битвы за Днепр: [Никопольчане] // Никопол. правда.– 1988.– 25 окт.

 1. Ветров И. Солдаты без оружия: [О железнодорожниках П.Ермакове, А.Смирнове, которые преодолели Днепр] // Днепр вечерний.– 1973.– 19 окт.

 1. Володин В. Шел солдат, преград не зная: [Об участниках битвы за Днепр] // Днепров. правда.– 1988.– 28 сент.

 1. Высоцкий В. Шли первыми: [О воинах, первыми вступивших на правый берег Днепра] // Днепр вечерний.– 1988.– 4 июля.

 1. Головко В. Від солдата до генерала: [Про учасника форсування росіянина О.Потьомкіна] // Зоря.– 1989.– 7 жовт.

 1. Головко В. Ой, Дніпро, Дніпро...: Нарис: [Д.Нестерук загинув при форсуванні; Д.Д.Дудка – учасник форсування, кавалер орденів Бойов. Черв. Прапора i Черв. 3ірки] // Шляхом Леніна.– 1974.– 16 берез.

 1. Джога I. Сибіряк Гусаров: [Нові iмeнa героїв Дніпра] // Придніпров. комунар.– 1973.– 9 трав.

 1. Долгих А. Разведчик: [Кавалер трех орденов Славы, участник форсирования А.В.Емельянов] // Днепр вечерний.– 1989.– 7 окт.

 1. Долгих О. Ой, Дніпро, Дніпро...: [Про учасників штурму] // Зоря.– 1988.– 2 верес.

 1. Забродько Ю. Помним всех поименно: [Об участниках битвы В.П.Каруне, И.А.Рудниченко, М.С.Столярове, П.A.Tapaнe] // Днепр вечерний.– 1989.– 25 окт.

 1. Залогин В. “Мечи” над облаками: [О группе летчиков-истребителей под руководством Героя Сов.Союза А.Д. Якименко и группе “Меч”] // Днепров. правда.– 1983.– 25 окт.

 1. 3інченко Т. Одна доба: [Спогади учасника форсування] // Зоря.– 1972.– 25 жовт.

 1. Козырько Л. Мужество: [О при форсировании Днепра в р-не Старых Кайдак и Лоц-Каменки] // За кадры транспорта.– 1974.– 10 окт.

 1. Криводол М. Переправа, переправа: [Про командуючого батареєю зенітників, викладача ДДУ M.Г.Алхімова] // Зоря.– 1972.– 19 листоп.

 1. Мілявський М. Ми будемо нікопольцями: [Воїни 4-го Укр. фронту форсували Дніпро у лютому 1944 р. і разом з частинами 3-го Укр. фронту визволяли м. Нікополь] // Зоря.– 1984.– 11 січ.

 1. Міняйло I. Подвиг // Вперед.– 1989.– 16 листоп.

 1. Нестеренко П. У тому бою за плацдарм: [Про Героя Рад. Союзу І.Я.Кондратця] // Сіл. вістi.– 1974.– 30 листоп.

 1. Никифоровський В. Через Дніпро: [Про форсування Дніпра 10-ою гвард. Кривоpiз. Червонопрап. ордена Суворова повітр.-десант. дивізією] // Черв. гірник.– 1990.– 13 жовт.

 1. Онищенко В. Дніпро, ociнь сорок третього... // Придніпров. комунар.– 1974.– 23 лют.

 1. Павловський Г. Подвиг Галі Прокоф’євої: [Дівчини з Волгограда] // Зоря.– 1963.– 25 жовт.

 1. Перев’язко Г., Цвік В. Ковток Дніпрової води: [Про подвиг Павла Пальохи] // Молодий ленінець.– 1962.– 12 груд.

 1. Ракитський В. Анатолій Кожевников над Дніпром // Ударн. фронт.– 1989.– 17 серп.

 1. Романов С. Свет соддатского подвига: [О воинах 39-й гвард. стрелк. дивизии ] // Днепр вечерний.– 1979.– 25 окт.

 1. Семененко С. Ділив я з ними радощі i горе: Імена, увічнені в діорамі “Битва за Дніпро”: [Пpo гвардійців 81-го стріл. полку] // Зоря.– 1978.– 18 лют.

 1. Серадський Ю. Мужество: [О земляке, участнике форсирования В.Е.Ревенко] // Днепр вечерний.– 1983.– 7 дек.

 1. Сидоренко Б, Довга дорога з війни: [Про Г.Корчевського з с. Дебальцеве Васильків. р-ну] // Рад. Украина.– 1984.– 25 листоп.

 1. Суворов Р. Днепр – река героев: [Об участниках боев осенью 1943 года около сел Любимовка и Первомайское Днепропетров. р-на] // Днепр вечерний.– 1981.– 12 окт.

 1. Суворов Р. Лесничий пустыни: [Б.Садыков – участник боев за Днепр и Приднепровье] // Днепр вечерний.– 1977.– 8 мая.

 1. Суворов Р., Шавлак В. Гвардійці йдуть на штурм: [Про калмика Ч.Намисова, вoїнa 47-ї гвард. стріл. дивізії] // Прапор юності.– 1973.– 14 серп.

 1. Суворов Р., Шавлак В. Плацдарми, які завжди з тобою: [В.Бондаренко учасник форсування Дніпра в р-ні Дніпродзерж. ГЕС] // Прапор юності.– 1974.– 14 верес.

 1. Cyxoнic Ф. Гвардієць: [Учасник форсування з Дніпропетровська С.П.Альохін] // Прапор юності.– 1984.– 27 листоп.

 1. Сущенко Ю. Острів „Слава”: [Форсування Дніпра в р-ні c. Чаплі] // Прапор юності.– 1981.– 9 трав.

 1. Ткаченко П. Біля круч Славути: [Про учасника боїв І.П. Зайцева з с. Калинівки Солонян. р-ну] // Зоря.– 1965.– 8 трав.

 1. Хроменко И. Сталинградцы на Днепре // Днепров. правда.– 1973.– 23 сент.

 1. Шмаков О. На берегах сивого Дніпра: [Про учасників форсування, удостоєних звання Героя Рад. Союзу] // Ленін. заповіти.– 1973.– 29 верес.

ВІЙСЬКОВЕ – ВОВНИГИ

 1. Диорама „Битва за Днепр” / Авт. текста В.С.Прокудо.– 3-е изд.– Днепропетровск: Промінь, 1982.– 15 ил.

То же.– 2-е изд.– 1977.– 14 с.

То же.– 1976.– 15 с.

Про музей-діораму в Дніпропетровську, присвячений форсуванню Дніпра в р-ні Військового-Вовнигів.

 1. На Днепре, у села Войськового // Костин И. Жил человек: Очерки и рассказы.– К., Молодь, 1963.– 188 с.

* * *

 1. Глоба П. Первый плацдарм: [Воспоминания о форсировании Днепра в р-не Войскового] // Днепр вечерний.– 1973.– 24 окт.

 1. Громадська Є. Кипіла вода під Військовим // Зоря.– 1988.– 21 жовт.

 1. Западний П.П. Бакенщик згадує: [Спогади про форсування в р-нi с. Військове Солонян. р-ну] // Вперед.– 1964.– 17 жовт.

 1. Зданович Г. Коммунисты, вперед! Плацдарм освобождения: Войсковое-Вовниги / Авт.– Герой Сов. Союза, командир 203-й стрелк. дивизии // Днепров. правда.– 1983.– 25 окт.

 1. Карпов А. Битва за Днепр // Днепров. правда.– 1967.– 25 окт.

 1. Немыкин А. Они сражались на Днепре: [Форсирование Днепра в р-не сел Вороново, Войсковое] // Днепр вечерний.– 1998.– 24 окт.

 1. Осадченко И.И. Войсковое – Кошницы: [Рассказывает ветеран 610-го стрелк. полка ст. лейтенант запаса Иосиф Иванович Осадченко] / Записал М.Криводол // Днепров. правда.– 1970.– 31 янв.

 1. Павленко В. Пылающий берег // Днепров. правда.– 1989.–7 окт.

 1. Павленко В. Тих днів не змовкне слава: [Учасники боїв за Військове розповідають] // Прапор юності.– 1983.– 15 жовт.

 1. Сацута В. Десант під Військовим // Прапор юності.– 1983.– 27 верес.

 1. Толмачев А. Назавжди в пам’яті лишилось // Вперед.– 1983.– 11 серп.

* * *

 1. Безуглий М. Там, де шуміли пороги: [Про Т.Г.Кащеєва, учасника боїв] // Прапор юності.– 1964.– 16 жовт.

 1. Boїнy-визволителю – наш земний уклін: [Спогади учасників форсування] // Вперед.– 1968.– 24 жовт.

 1. Курисько С. Хто загинув за Дніпро – буде жити у віках // Вперед.– 1983.– 27 верес.

 1. Омелянів О. Пригадує солдат: [Про П.Д.Курносенка, учасника форсування] // Вперед.– 1973.– 9 трав.

 1. Осадченко И. О друзях-товарищах // Днепров. правда.– 1983.– 28 сент.

 1. Яловий О. Подвиг бакенщика: [Про П.П.Западного] // Зоря.– 1964.– 13 жовт.

М. ДНІПРОПЕТРОВСЬК

Див. також № №

 1. Бажан Т., Мороз Л. Вступали в бой медики: [О медиках, форсировавших Днепр при освобождении Днепропетровска] // Днепр вечерний.– 1988.– 25 окт.

 1. Балинец В. Линия фронта – Днепр // Днепров. правда.– 1988.– 1 окт.

 1. Брыкин Н. Форсирование Днепра у Днепропетровска // Днепров. правда.– 1948.– 24 окт.

 1. Долгих А. Атаки яростные те: [Деcант 573-го полка, форсировал Днепр в р-не речпорта] // Днепр вечерний.– 1987.– 24 окт.

 1. Долгих А. Мы свято верили в победу: Письма фронтовиков // Днепр вечерний.– 1983.– 6 авг.

 1. Дымилась роща: [Воспоминание участников форсирования В.Злыдни, С.Валевина, Н.Поповой, С.Сергиенка] // Днепров. правда.– 1968.– 8 окт.

 1. Зінченко Т. Через Дніпро: [Спогади] // Степ. зоря.– 1973.– 20 жовт.

 1. Ковальов А. Герої 39-ї гвардійської // Прапор юності.– 1967.– 25 жовт.

 1. Мазнин Ю. Битва за Дніпропетровськ // Степ. зоря.– 1968.– 22 лют.

 1. Малиновський Р.Я. Крах міфу про „Східний вал”: [Спогади маршала про форсування Дніпра, визволення Дніпропетровська i Дніпродзержинська] // Прапор юності.– 1963.– 30 черв.

 1. Овсяников В. Перед нами – Днепр: [Воспоминания] // Днепров. правда.– 1988.– 5 окт.

 1. Павленко В. Бой на „пятачке”: [О форсировании Днепра в р-не речпорта] // Днепров. правда.– 1983.– 13 сент.

 1. Прокудо В. Десантом командовал Платонов: [О группе, первой форсировавшей Днепр возле Лоц-Каменки] // Днепров. правда.– 1971.– 4 дек.

 1. Суворов Р. Гвардейцы штурмуют Днепр // Днепр вечерний.– 1988.– 22 окт.

 1. Сущенко Ю. Пам’ять серця // Дніпров. зоря.– 1989.– 8 серп.

 1. Сычев В. Вижу родной дом: [Воспоминания] // Днепр вечерний.– 1973.– 24 окт.

 1. Таранин И. Кто погиб за Днепр: [Об А. Таранине – участнике битвы за Днепр в р-не с. Чапли] // Днепр вечерний.– 1983.– 21 окт.

 1. Фоменко М. Десант у безсмертя: [Форсування Дніпра в р-ні річпорту] // Зоря.– 1973.– 22 черв.

 1. Черепаха А. В то утро: [Воспоминания о форсировании Днепра в р-не с. Николаевки] // Днепр вечерний.– 1973.– 24 окт.

М. ВЕРХНЬОДНІПРОВСЬК

 1. Бердников В. Біля села Мишурин Piг: [Спогади ветерана війни] // Зоря.– 1988.– 26 січ.

 1. Васильєв I. Берег безсмертя: [Форсування Дніпра під Мишуриним Рогом] //. Зоря.– 1984.– 19 лют.

 1. Вовк М. Подвиг сержанта Першина: [Спогади кор. газ. „Красная звезда”, учасника битви за Дніпро в р-ні Мишуриного Рогу] // Придніпров. комунар.– 1970.– 7 квіт.

 1. Гнужик Н., Кошляк А. Позиции стойких: [О битве за Днепр и овладении о. Пушкаревским, севернее Верхнеднепровска] // Днепров. правда.– 1983.– 21 июля.

 1. Дьяченко Н. И увиделись вновь с Днепром // Радуга.– 1984.– № 1.– С.78-82.

 1. Іванова В. Пам’ять: [3 історії битви за Дніпро в р-ні с. Правобережного] // Придніпров.комунар.– 1986.– 6 груд.

 1. Клочков В. Бой у Мишурина Рога: [Воспоминания танкиста, Героя Сов. Союза] / Записал Ф.Райцес // Красная Звезда.– 1977.– 11 мая.

 1. Коли палав Дніпро // Придніпров. комунар.– 1986.– 13 трав.

 1. Ой, Дніпро, Дніпро: [Спогади учасників форсування Дніпра в р-ні Мишуриного Рогу] // Придніпров. комунар.– 1968.– 22 жовт.; Черв. гірник.– 1985.– 2 берез.

 1. Пастухов I. Це було під Верховцевим // Придніпров. комунар.– 1986.– 10 квіт.

 1. Першин А. Бросок через Днепр: [в р-не Мишуриного Рога] // Неделя.– 1967.– № 19.– С. 4.

 1. Пшенишняк М. Розкажи мені, батьку: [М.І.Власенко з Верхньодніпровська учасник форсування Дніпра в р-ні Дніпрово-Кам’янки] // Придніпров. комунар.– 1973.– 18 жовт.

 1. Решетников Л. Мы могли погибнуть вместе: [Поэт С.Щукин погиб при форсировании Днепра в р-не Мишуриного Poгa] // Лит. Россия.– 1985.– 12 мая.– С. 5.

 1. Руденко Г. Яблука 1943-го: [c. Kyцeвoлiвкa-Мишурин Piг] // Зоря.– 1981.– 13 жовт.

 1. Тарасенко Г. Ми воювали проти війни: [Спогади учасника боїв в р-ні Мишуриного Рога] // Прапор юноcтi.– 1986.– 9 трав.

 1. Топчій К. Переправа, переправа: [Спогади ветерана 110-ї гвард. cтpiл. дивізії про штурм Дніпра в р-ні Мишуриного Рогу] // Ударн. фронт.– 1973.– 18 жовт.

С. БОРОДАЇВКА

 1. Колосов М.Е. Стоит в селе памятник: [О Т.Прокофьевой, родом из Волгограда] // Под гвардейским знаменем.– X., 1982.– С. 57-58.

 1. Смирнов Ф.Г. Через Днепр: [О боях за Бородаевский плацдарм Верхнеднепров. р-на] // Под гвардейским знаменем.– X: Прапор, 1982.– С. 58-63.

* * *

 1. Василенко Е.И. Битва за Днепр в р-не с. Бородаевка Верхнеднепров. р-на: [Воспоминание генерала] // Днепр вечерний.– 1980.– 28 авг.

 1. Махарина Е. 29 героев одного плацдарма: [Визволителі с. Бородаївки Герой Рад. Союзу Г.М.Баталов, С.Ю.Аржевський (229-й стріл. полк)] // Днепров. правда.– 1972.– 10 дек.

 1. Махарина О. Волжанка на берегах Днепра: [Г.Прокоф’єва загинула в с. Бородаївка] // Сіл. вістi.– 1974.– 28 верес.

 1. Махарина О., Вітенко В. Священна пам’ять Придніпров’я // Придніпров. комунар.– 1978.– 28 верес.

 1. Руденко Г. На східній околиці Бородаївки: [С.С.Матвєєв, учасник форсування] // Зоря.– 1974.– 3 квіт.

 1. Свистун В. Залізний потік: [Спогади] // Придніпров. комунар.– 1973.– 23 жовт.

 1. Свистун В. Як це було: [Спогади учасника форсування Дніпра в р-ні сс. Бородаївка, Мишурин Piг, визволення Верхньодніпров. i П’ятихат. р-нів] // Зоря.– 1968.– 11 жовт.

АУЛЬСЬКИЙ ПЛАЦДАРМ

 1. Ведхбура Ф. На Аульській висоті: У тi гpiзнi роки // Придніпров. комунар.– 1971.– 26 жовт.

 1. Загоруйко В.A. Герої Аульського плацдарму: [Уривки з книги] // Нові рубежі – 1973.– 25, 30 серп.

 1. Зеленко I. Бійці згадують минулі дні: [Зустріч воїнів, якi форсували Дніпро в р-ні с. Аули] // Нові рубежі.– 1974.– 8 жовт.

 1. 3opiн О. Ветерани пишуть книгу: [Учасники форсування Дніпра на Аул. плацдармі] // Зоря.– 1970.– 3 квіт.

 1. Калныш Т. Высокие звезды подвига: Плацдарм освобождения Аулы-Сошиновка // Днепров. правда.– 1983.– 25 окт.

 1. Калныш Т. Документи розповідають: [Бої на Аул.-Cошинів. плацдармі] // Дзержинець.– 1984.– 14 листоп.

 1. Ликов О. I згадали 6oйові подруги: [Про медсестер П.В.Чорнобривець, Є.П.Фандєєву та М.Р.Боюн] // Дзержинець.– 1973.– 20 жовт.

 1. Ликов О. Перший бій: [Про учасників битви Є.Литовченка, М.Боюн, П.Плoxу] // Дзержинець.– 1973.– 12 жовт.

 1. Мальцев О. Юний герой Дніпра: [Алтаєць Ф.Садилін загинув на Аул. плацдармі] // Дніпров. правда.– 1965.– 21 берез.

 1. Мартиненко I. Незабутнє: [Спогади] // Нові рубежі.– 1969.– 14 жовт.

 1. Мінакові I. На Аул. Плацдарм: [Криничан. р-н] // Нові рубежі.– 1970.– 17 берез.

 1. Озерний I. Початок // Придніпров. комунар.– 1988.– 29 верес.

 1. Олейник О. Це було біля Аул: [Про участь у боях на Аульському плацдармі 31-ї стріл. дивізії, про С.А.Долженкова, удостоєного звання Героя Рад. Союзу] // Зоря.–1968.– 1 жовт.

 1. Піскун М., Шило I. Аульський плацдарм: Hаші кореспонденти на колишніх Дніпровських переправах // Днепров. правда.– 1963.– 15 жовт.

 1. Романов Е.И. На Аульском плацдарме: [Воспоминания] // Днепров. правда.– 1968.– 15 сент.

 1. Сидорський О. На Аульському плацдармі: [Спогад учасника форсування Дніпра у 1943 р.] // Черв. гірник.– 1974.– 16 квіт.

 1. Смыкалин С. Переправа, переправа...: [Воспоминание ветерана 195-й Новомосков. стрел. дивизии] // Днепров. правда.– 1990.– 9 мая.

 1. Суворов Р. Бессмертные имена: Под красным знаменем: [О подвиге майора Н.П.Бударина в боях на Аул. плацдарме в 1943 г.] // Днепр вечерний.– 1983.– 5 сент.

 1. Шпаковский С.П. На Аульському напрямі: [Спогади про бої за Дніпро Героя Рад. Союзу] / Записав К.Демченко // Приоріл. правда.– 1985.– 14 черв.

 1. Ясев Г. Ой, Дніпро, Дніпро: [Об участии в форсир. Днепра на Аул. плацдарме 236-й стрелк. дивизии] // Днепров. правда.– 1968.– 3 окт.

УЧАСТЬ ДНІПРОПЕТРОВЧАН У ВИЗВОЛЕННІ

КРАЇН ЄВРОПИ

Див. також №

 1. Ашурков В. Пятый член экипажа: [Днепропетровчане участвовали в освобождении Праги] // Днепр вечерний.– 1989.– 13 мая.

 1. Ашурков В. Смелость города берет: [Н.И.Перевязко из Днепропетровска освобождал Прагу] // Днепр вечерний.– 1980.– 25 февр.

 1. Біля Прапора Перемоги: [Про А.В.Сорокопаденка, криворожанина, учасника штурму Берліна] // Черв. гірник.– 1987.– 9 трав.

 1. Братерство: [Дніпропетровчанин В.Тельний загинув у с. Красне Поле в Чехословаччині] // Рад. Україна.– 1965.– 19 трав.

 1. Богуш П. За кров земляків-нікопольців: Історія одного автографа на Рейхстазі // Півден. зоря.– 1989.– 13 лип.

 1. Богуш П. Історія одного автографа: [Про В.С.Буланого, що залишив напис на Рейхстазі від імені земляків-нікопольців] // Півден. зоря.– 1986.– 13 трав.

 1. Бортничук В. Прізвище на обеліску: [У Болгарії, в м. Нова Загара загинув житель с. Слов’янка Meжів. р-ну Григорій Півень] // Черв. зірка.– 1989.– 23 верес.

 1. Вічно юний: [М.Д.Богданов, уродженець с. Любимівки, загинув при форсуванні Одера] // Дніпров. зоря.– 1970.– 19 берез.

 1. Владимиров С. Герой Санди-горы в гостях у земляков: [O ветеране войны из с. Межиричи Павлоград. р-на И.К.Яцуненко] // Днепров. правда.– 1966.– 22 июня.

 1. Воював у Чехословаччині: [А.Я.Чурилов з Дніпропетровська] // Po6iт. газ.– 1965.– 9 трав.

 1. В’язовська Н. Учитель, воїн, герой: [Криворіжець В.Ф.Скопенко визволяв м. Сандомир у Польщі] // Черв. гірник.– 1969.– 26 жовт.

 1. Глухий Г.С. Ми були на війні: [Спогади ветерана з Криничок, учасника визволення Дніпропетров. обл., Польщі, Німеччини] / Записав Г.Розтрьопа // Нові рубежі.– 1991.– 6 черв.

 1. Головко С. "Я з Дніпропетровщини! Іван Левченко": [Автограф нашого земляка на стіні Рейхстагу. Нині живе в сел. Щорськ Криничан. р-ну] // Нові рубежі.– 1998.– 13 трав.

 1. Горнов В. Продовження подвигу: [Є.В.Черешнєв, криворіжець дійшов до Німеччини] // Черв. гірник.– 1980.– 24 лют.

 1. Горовий В. Загинув на чеській землі: [Про долю льотчика М.П.Бахмутського з Криничанщини] // Нові рубежі.– 1990.– 17 квіт.

 1. Губенко Е. Герой Одера среди нас: [О И.И.Терехине писал в воспоминаниях маршал Г.Жуков] // Днепров. правда.– 1969.– 17 окт.

 1. До рейхстагу – вісімсот метрів...: [Розповідь про бойовий шлях криворіжця М.О.Гаврилова] // Черв. гірник.– 1985.– 5 трав.

 1. Долгих О. Комбат Шебеко: [Уродженець Дніпропетровська капітан М.Шебеко загинув, визволяючи столицю Угорщини] // Зоря.– 1984.– 31 жовт.

 1. Долгих А. Навстречу огню: [Шебеко Н.И.] // Днепр вечерний.– 1987.– 2 мая.

 1. Долгих А. От Пиреней до Берлина: [Боевой путь В.Н. Волынкина из Днепропетровска] // Днепров. правда.– 1990.– 8 сент

 1. Дробот А. Через сто и больше лет: [Ф.Г. Пашинскому из Орджоникидзе за освобождение г. Раковники (ЧССР) присвоено звание почетн. гражданина города] // Днепров. правда.– 1984.– 8 марта.

 1. Жуковский М. Солдат: [Участник штурма Берлина, уроженец Никополя Н.К.Яковенко] // Никопол. правда.– 1964.– 5 янв.

 1. Журавльов О. Герой Дунаю: [П.Л.Бардуков з Томакiв. р-ну] // Рад. життя.– 1969.– 22 лют.

 1. Забара А. Сын криворожского горняка – герой Сандомира: [Полковник 1180-го стрел. полка В.Ф.Скопенко] // Днепров. правда.– 1969.– 9 мая.

 1. Забара О. Шість нагород за одну хвилину: [Пpo воїна Biйcькa Польського С.Врублевського з Дніпродзержинська] // Зоря.– 1965.– 9 трав.

 1. Завада Д.У. У Biслi вода голуба: [Про визволителів Варшави з м. Марганця] // Шахтар Марганця.– 1985.– 24 січ.

 1. Занудько М., Коваль Ю. Це було на Сандомирському плацдармі: Розповідь про подвиг чотирьох танкістів: [Б.М. Кульомін з Орджонікідзе] // Зоря.– 1967.– 12 лют.

 1. Занудько Н. В горах Югославии: [А.Е.Сидоров из Орджоникидзе воевал в составе нар.-освободит. армии Югославии] // Днепров. правда.– 1986.– 7 марта.

 1. Іваненко В. Безстрашний воїн: [І.І.Кіндратко з с. Дмухайлівки Магдалинів. р-ну відзначився в боях на Одері] // Шляхом Леніна.– 1973.– 13 листоп.

 1. Калишенко И.И. И снова Балканское небо: [Интервью с преподавателем дет. муз. школы № 2, принимавшим участие в освобождении Болгарии] // Днепр вечерний.– 1987.– 20 нояб.

 1. Каракаш П. Святкові поздоровлення друзів: [Павлоградець П.Мішypa воював у Biйcькy Польському iм. Т.Костюшка] // Рад. Україна.– 1967.– З0 квіт.

 1. Корогодська В., Чепелянська Т. Герой Чехословаччини – наш земляк: [Л.О.Козлов з Томаківщини] // Рад. життя.– 1984.– 18 серп.

 1. Кравчук И.П. Приднепровье – Прага: Воспом. ветерана: [Записал В.Никитченко] // Днепров. правда.– 1979.– 9 мая.

 1. Лавров И. Польские награды нашли ветерана: [Л.Л.Зайцева из Верхнеднепровска] // Днепров. правда.– 1975.– 20 июля.

 1. Левченко Е.М. В Днепропетровске живет человек, лично опознавший труп Гитлера: [Беседа с участником ВОв] / Беседовал С.Довгаль // Наше місто.– 2002.– 6 лют.

 1. Моренков А. На переправе: [С.И.Смирский из п. Краснополье Магдалинов. р-на погиб в Чехословакии в 1945 году] // Днепров. правда.– 1975.– 30 апр.

 1. Москаленко Д. Листи з фронту: [Про П.Черниша, який загинув в Угорщині] // Ударн. фронт.– 1990.–31 берез.

 1. Мухина А. В списках... значатся: [О земляках, похороненных в Польше] // Днепр вечерний.– 1990.– 12 мая.

 1. Hoгін П. Кінець танкової армади: [Спогади учасника битви за Будапешт] // Черв. гірник.– 1970.– 13 лют.

 1. Очеретяний Г. Буря на Дунаї: [Житель с. Лобойківки Дніпропетр. р-ну про битву на Дунаї] // Дніпров. зоря.– 1971.– 22 черв.

 1. Павлов Л. Напис на рейхстазі: [I.В.Головко з с. Варварівки учасник штурму Берліну] // Зоря.– 1965.– 28 квіт.

 1. Павлов Л. Обеліск над Чорним морем: [Синельниківці у боях за Созопол у Болгарії; листопад 1941 р.] // Зоря.– 1969.– 23 листоп.

 1. Пеликан А. Польские награды: [Б.Ф.Вирник из Днепродзержинска – участница освобождения Польши] // Днепров. правда.– 1974.– 28 февр.

 1. Полікашин I. Шлях на Берлін : [Спогади учасника штурму Берліна] // Черв. гірник.– 1985.– 8 трав.

 1. Попруга В. 3 визвольною місією: [Про П.В.Касьянова, дніпродзержинця, учасника визволення кpaїн Європи] // Дзержинець.– 1988.– 2 берез.

 1. Пушков І.А. Я охороняв фельдмаршала Паулюса: [Спогади учасника ВВв] // Степ. зоря.– 1998.– 18 серп.

 1. Рєзнік В. Напис на стіні рейхстагу: [Майор Буланий B.C. з Нікополя брав Берлін] // Зоря.– 1963.– 8 трав.

 1. Руденко Г. Прапорець на Вест-Одері: [Про П.О.Шелепова з Верхньодніпровська, учасника форсування р. Вест-Одер] // Зоря.– 1973.– 9 трав.

 1. Рябой Н. О том, чего я не знал в сорок пятом: [Воспом. днепропетровца об отце, погибшем за освобождение Чехословакии] // Днепров. правда.– 1987.– 4 июня.

 1. Савчук М. Через 29 років: [Зустріч працівника Орджонікідзев. ГЗК Ф.Г.Пашинського, визволителя чеськ. м. Раковник, з чешкою З.Слободовою] // Зоря.– 1974.– 19 трав.

 1. Садовский Я. Звезды дружбы: [Отрывки из дневника днепропетровца, освобождавшего Венгрию, почетного рабочего венгер. предприятий] // Днепр вечерний.– 1960.– 4 апр., 7 апр.

 1. Сальников О.М. Брати по зброї: [Інтерв’ю з дніпропетровчанином, нагородженим бойовими нагородами Польши] // Зоря.– 1986.– 9 трав.

 1. Сафонов А. Югославская звезда Феодосия Кривого: [О днепропетровце, сражавшемся в Югославии] // Днепров. правда.– 1989.– 25 окт.

 1. Сахневич Л. На подступах к рейхстагу: [Про І.С.Андрощука, який був учасником штурму Берліна. Живе у Дніпропетровську] // Днепров. правда.– 1969.– 14 сент.

 1. Серадский Ю. Автограф на Рейхстаге // Днепр вечерний.– 1995.– 6 мая.

 1. Серадский Ю. Автографы Победы: [Воспом. участника штурма Берлина] // Днепр вечерний.– 1990.– 8 мая.

 1. Серадский Ю. Берлинские автографы: Про воїнiв-дніпропетровців, які дійшли до Берліна в 1945 р. // Днепров. правда.– 1972.– 9 мая.

 1. Серадский Ю. Память сердца: [Воспом. о штурме Берлина] // Днепров. правда.– 1990.– 12 мая.

 1. Серадекий Ю. Нам всем нужна была победа: [Об участнике освобождения г. Сандомира А.И.Досужем] // Днепр вечерний.– 1990.– 30 апр.

 1. Серадский Ю. Это было под Будапештом: [Днепропетровчанин Н.И.Шебеко] // Днепр вечерний.– 1984.– 3 апр.

 1. Сердюченко А.Я. Письма с фронта рядового Великой Отечественной [Уроженец с. Чапли погиб, освобождая Краков] // Днепров. правда.– 1990.– 29 апр.

 1. Сидоренко I. Братушка: [Спогади бої в Югославії] // Черв. гірник.– 1973.– 4 груд.

 1. Сидоренко І. 3 югославського щоденника: [Спогади криворожанина] // Черв. гірник.– 1973.– 31 груд.

 1. Сидоренко I. Поєдинок: [Спогади про 6oї у Югославії] // Черв. гірник.– 1987.– 23 груд.

 1. Сидорчук Ф. Світло Перемоги: Слово учаснику штурму Берліну // Будівник комунізму.– 1990.– 5 трав.

 1. Солодовник А. Залишився вірним присязі: [І.М.Свириденко з с. Антонівки Meжів. р-ну загинув на Угорщині] // Черв. зірка.– 1973.– 15 листоп.

 1. Стеценко Г. Розписались на рейхстазі: [Про учасників боїв у Берліні Є.О.Фоменка та Т.Н.Алексєєнка з Синельникового] // Ленін. заповіті.– 1990.– 9 трав.

 1. Суворов Р. И расписались на рейхстаге: [Об участниках штурма Берлина] // Днепр вечерний.– 1987.– 9 мая.

 1. Сулаєва С. Biд Ленінграда до Златої Праги: [Бойовий шлях С.Й.Скатова з Марганця] // Шахтар Марганця.– 1990.– 22 трав.

 1. Танський I. Прут у вогнi: [Спогади ветерана] // Дзержинець.– 1989.– 29 берез.

 1. Тих днів не змовкне слава: [П.М. Прокопенко та І.О. Щербина брали участь у звільненні Польщі] // Новомосков. правда.– 1984.– 21 лип.

 1. Федоров М. Синок: Ми – інтернаціоналісти: [Криворожець С.Терешин визволяв Чехословаччину] // Прапор юності.– 1979.– 30 жовт.

 1. Філенко I. У горах Низькі Татри: [Спогади ветерана 1-ї Чехослов. бригади] // Нікопол. правда.– 1973.– 28 серп.

 1. Філоненко I. Велика piдня Зайцево-Прокошин: [Г.Петренко відшукав своїх друзів-рятівників в Чехословаччині] // Вперед до комунізму.– 1964.– 8, 11 лют.

 1. Хвостик В. Автограф на рейхстазі: [Про бойовий шлях марганчанина, колишнього директора сш. № 11 М.П.Мiзiна] // Шахтар Марганця.– 1984.– 27 жовт.

 1. Чепельська зірка – радянському ветеранові війни: [Я.О.Садовський визволяв Угорщину] // Зоря.– 1967.– 6 жовт.

 1. Чорний I. Останні бої переможної весни: [Спогади учасників боїв за Берлін] // Дзержинець.– 1990.– 1 трав.

 1. Шалухо Б. Командир кулеметної роти: [Про П.С. Козела, який народився в с. Новокатьощино Томаків. p-ну] // Рад. життя.– 1970.– 10 лют.

 1. Шатовський А. Помнят Дунай не вальсовым: [Об участнике освобождения Будапешта, днепропетровце Н.М.Малиновском] // Днепр вечерний.– 1990.– 23 февр.

 1. Шатовский А. У рейхстага мир встречая: [О А.К.Немировиче] // Днепр вечерний.– 1986.– 3 мая.

 1. Шибко Л. Опава пам’ятає: [Н.П.Авраменко з Синельникового визволяв Чехословаччину] // Ленін. заповіти.– 1971.– 2 берез.

 1. Шовкопляс К. Про земляка: [учасника штурму Берліна з Синельникового В.З.Лаврешка] // Ленін. заповіти.– 1991.– 17 трав.

 1. Яловой А. Человек огненной профессии: [С.Е. Врублевський брав участь у визволенні Варшави] // Днепров. правда.– 1965.– 8 мая.

 1. Яцик В. Пам’ять: [Криворіжця А.С.Корж учасник бoїв в Угорщині] // Черв. гірник.– 1989.– 7 листоп.

ЧЛЕНИ ЕКІПАЖУ ФРАНЦУЗЬКОГО АВІАПОЛКУ

НОРМАНДІЯ-НІМАН”

 1. Гнездилов Ф.С. На высотах мужества.– Минск: Беларусь, 1987.– 240 с.

Про полк “Нормандія-Hiман”, до складу якого входили i дніпропетровчани.

 1. Лавриненков В.Д., Беловол Н.Н. Шпага чести: Повесть о полке „Нормандия-Неман”.– К.: Политиздат Украины, 1980.– 285 с.; ил.

Є про механіка В. Білозуба з с. Покровки на Дніпропетровщині.

* * *

 1. Безуглий М. Побратався сокіл // Прапор юності.– 1964.– 30 серп.

 1. Гасенко О. Зойк ромашки: [Поема, присвяч. пам'яті В.Білозуба і М.де Сейна] // Рад. слово.– 1998.– 1 верес.

 1. Игнатьев И. В небесах воевали одних: [В.П.Прохода, член экипажа “Нормандия-Неман”, родом из Желтых Boд] // Днепров. правда.– 1968.– 23 февр.

 1. Игнатьев И. Побратимы русского неба: [Об авиамеханике полка "Нормандия-Неман", уроженце Покровки В.Белозубе] // Днепров. панорама.– 1991.– 7 февр.

 1. Клепаков В. Його пам’ятають у Франції: [В.Білозуб із с. Покровки, механік ескадрильї] // Зоря.– 1973.– 15 ciч.

 1. Коба В. Нормандія-Німан // Сіл. вісті.– 1965.– 12 трав.

 1. Пуппо I. Пам’ятайте, хлоп’ята, про нас: [Пpo В.Білозуба] // Прапор юності.– 1967.– 9 трав.

 1. Северин В. Політ у безсмертя: [Про В.Білозуба] // Степ. зоря.– 1985.– 19 лют.

 1. Уклін Вам, батьки героя: [Про В.Білозуба] // Молодий ленінець.– 1961.– 21 черв.

 1. Фалько И. Побратимы: [O В.Белозубе] // Раб. газ.– 1966.– 20 февр.; Робіт. газ.– 1966.– 20 лют.

 1. Цвіркун В. Політ у безсмертя: [Про екіпаж полку у складі льотчика Mopica де Сейна та авіамеханіка В.Білозуба] // Зоря.– 1985.– 13 січ.

 1. Пурканов Г. Живе в Парижі Володя: [В.Білозуб] // Черв. гірник.– 1974.– 20 берез.

 1. Шалаєв О. Mopic i Володимир: [Про екіпаж полку] // Зоря.– 1977.– 21 черв.

BІЙСЬKOBІ ЧАСТИНИ, ЯКІ СТВОРЕНІ ТА

БРАЛИ УЧАСТЬ У БОЯХ НА ДНІПРОПЕТРОВЩИНІ

Див. також №№

 1. В сражениях за Победу: Боевой путь 38-й армии в годы Великой Отечественной войны 1941-1945.– М.: Наука, 1975.– 567 с.

Днепропетровск .– С. 9, 17, 22.

 1. Восемнадцатая в сражениях за Родину: Боевой путь 18-й армии.– M.: Воениздат, 1982.– 525 с.

Днепропетровск – С. 40, 46, 48, 50; Днепропетровская обл.– С. 40, 47; Днепродзержинск – С. 40; Новомосковск – С. 40, 53; Кривой Pог – С. 43.

* * *

 1. Байрак Л. Під кольорами боротьби: [Про бойові прапори] // Прапор юності.– 1975.– 24 квіт.

 1. Беляєв В. Генерал Глаголєв: [Ккомандуючий 46-ю армією, яка визволяла Дніпропетровськ i Дніпродзержинськ] // Зоря.– 1972.– 25 жовт.

 1. Визволителі: [З’єднанням i частинам, які відзначилися в боях за визволення Кривого Рогу, присвоєно звання Криворізьких] // Черв. гірник.– 1984.– 3 листоп.

 1. Воронова Т. Рідним дивізіям: [Про зв’язки гipників Кривбасу з дивізіями, які визволяли місто] // Черв. гірник.– 1984.– 2 черв.

 1. Командуючі арміями, які визволяли Hiкопольщину: [Чуйков B.I., Шльомін І.Г., Лелюшенко Д.Д., Судець В.О.: Фото] // Півден. зоря.– 1984.– 4 лют.

 1. Літман А. Сторінки історії полку: [Полк. Літман брав участь у визволенні Томаків. р-ну] // Рад. життя.– 1985.– 12 лют.

 1. Маркус Б. Земляки: Із фронтового щоденника: [25-ий гвард. полк визволяв Нікополь] // Нікопол. правда.– 1971.– 6 лют.

 1. Орський С. Двічі орденоносний: 3 бойової історії частин-визволителів: [53-й окрем. мотоциклет. полк відзначився у боях за Томаківщину] // Рад. життя.– 1983.– 29 груд.

 1. Потапенков А. Залізна дивізія: [Мотостріл. дивізію брала участь у бойових діях на тepитopії Днiпpoпетров. р-ну] // Дніпров. зоря.– 1986.– 21 черв.

 1. Прокудо В. Наступала грозная броня: [96-я комс. добровол. бригада в составе Степного фронта ген. И.С.Конева] // Днепров. правда.– 1985.– 2 апр.

 1. Судак М. Дороги війни: Нарис: [Присвячується воїнам 174-ї окремої автороти, які брали участь у визволенні Дніпродзержинська] // Дзержинець.– 1983.– 3 серп.

 1. Фролов П. Він визволяв Павлоград: [Про М.О.Гагена, командира 4-го гвард. стріл. корпусу] // Світло Жовтня.– 1986.– 9 трав.

 1. Чечуро В. Шестой армейский корпус стал Днепропетровским: [Ветераны 6-ой гвард. Ордена Красн. Знамени Танк. армии и военнослужащие 6-го гвард. армейск. корпуса отметили 60-летие со дня рождения] // Наше місто.– 2004.– 27 січ.– C. 2

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ КОМУНІСТИЧНИЙ БАТАЛЬЙОН

 1. Зеленський.В.А. Політбійці 41-го: [Уривки з докум. повістi про окрем. Комуніст. загін, сформований з добровольців Дніпродзержинська, Кривого Рогу] // Дзержинець.– 1989.– 19 квіт.

 1. Кравченко Е. Письма сына: [О Л.Утевском, члене батальона, созданного из студентов и преподавателей ДИИТа] // За кадры транспорта.– 1966.– 29 сент.– (Летопись боевых подвигов ДИИТовцев).

 1. Пушкарь П. В бой шли коммунисты // Днепр вечерний.– 1981.– 26 июня.

 1. Шаповалов А. Вони були політбійцями // Прапор юності.– 1983.– 13 груд.

ГВАРДІЙСЬКІ СТРІЛЕЦЬКІ ДИВІЗІЇ

Див. також №№

 1. Бегунов С.Ф. На защите Родины: Боевой путь [Никопол.] 61-й стрелковой дивизии.– М.: Воениздат, 1990.– 171 с.

 1. Тутык А.А, Несгибаемый: Докум. повесть.– Днепропетровск: Промінь, 1977.– 160 с.

О командире 96-ой стрел. дивизии, ген.-майоре, Герое Сов. Союза И.М.Шепетове.

 1. Баленко О. Маршрутами славы: [Про бойовий шлях 57-ої гвард. стріл. дивізії] // Прапор юності.– 1973.– 17 листоп.

* * *

 1. Від Кавказу до Балкан: [Про 394-ту Кривоpiз. дивізію] // Черв. гірник.– 1985.– 21 квіт.

 1. 88-я Запорожская ордена Ленина Краснознаменная орденов Суворова и Богдана Хмельницкого гвардейская стрелковая дивизия генерал-майора Б.Н.Панкова: Страницы биографии: Герои и подвиги. Разведчик Катков: В боях за Приднепровье // Днепров. правда.– 1985.– 18 апр.

 1. Герої Hiкопольського плацдарму. Із спогадів колишнього командира 266-ї стріл. дивізії С.М.Фоміченка // Никопол. правда.– 1976.– 15 жовт.

 1. Головко В. Ми пливли під шквалистим вогнем: [Воїни 57-ї гвард. стрілец. дивізії] // Зоря.– 1985.– 25 жовт.

 1. Гребенюк М. Вулиця генерала: [К.С.Федоровський командував Верхньодніпров. стріл. дивізією] // Придніпров. комунар.– 1970.– 9 трав.

 1. Дорошенко В. Наказ Вітчизни виконали: [60-а гвард. Павлоград. дивізія] // Світло Жовтня.– 1973.– 18 верес.

 1. Ераносьян В. Особенно отличились: 40 лет назад, 24 сентября 1943 года, части 72-й, 73-й стрелк. дивизий форсировали Днепр на территории нашей области в районе Бородаевки [Верхнеднепров. p-н] // Днепров. правда.– 1983.– 24 сент.

 1. Ігнатенко I. Зв’язківці: [57-й стріл. корпус під командуванням А.Й.Петраковського] // Черв. гірник.– 1990.– 8 верес.

 1. Kiрш М. Ім’я дивізії завойоване в боях: [172-га стріл. дивізія] // Світло Жовтня.– 1973.– 14 верес.

 1. Кудряков В. Под перекрестным артогнем: [5-я гвард. бригада] // Никопол. правда.– 1990.– 9 мая.

 1. Кузема С. Чекаємо Вас, визволителі!: [78-а гвард., стріл. дивізія] // Приоріл. правда.– 1990.– 22 лют.

 1. Левченко Є. У складі дивізії [Про склад 147-oї ордена Б. Хмельницького стріл. дивізії] // Черв. гірник.– 1990.– 9 трав.

 1. Метешко А. Побратими: [Земляки-ветерани 206-ї стріл. дивізії] // Зоря.– 1986.– 29 квіт.

 1. Метешко А. Уходила дивизия в бой: [737-й стрелк. полк 206-й стрелк. дивизии, сформир. в р-не Никополя и Павлограда] // Никопол. правда.– 1981.– 21 марта.

 1. Мудренко П. Вони кували перемогу: [266-та стріл. дивізія відзначилась у боях за Meжів. р-н] // Черв. зірка.– 1978.– 9 верес.

 1. Недавній I. Зустрілися ветерани: [243-ої стріл. дивізії] // Півден. зоря.– 1986.– 6 трав.

 1. Павленко В. Гвардейцы [35-й гвард. стрелк. дивизии] // Днепр вечерний.– 1990.– 25 окт.

 1. Павленко В. Так начиналась битва: [Участие в форсировании Днепра 39-й гвард. стрелк. дивизии] // Днепров. правда.– 1990.– 25 окт.

 1. Паталаха Р. Вони з 92-oї Криворізької: [гвард. Червонопрап. Криворіз. дивізії] // Шахтар Кривбасу.– 1990.– 10 лют.

 1. Плехов А. На горняцкой земле: [О 82-й гвард. Запорож. стрелк. дивизии] // Днепров. правда.– 1990.– 1 дек.

 1. 5-я Краматорско-Белградская гвардейская Краснознаменная орденов Суворова II степени и Кутузова II степени мотострелковая бригада полк. Н.И.Завьялова // Днепров. правда.– 1984.– 20 нояб.

 1. Русинов В.В. Прикордонники не здаються: [Розповідь ветерана 79-го Ізмаїл. прикордон. загону про участь у боях за Дніпропетровськ] / Записав Л.Романович // Зоря.– 1991.– 28 трав.

 1. Санько А. Першогвардійці: [Ветерани 100-ї стріл. дивізії] // Зоря.– 1984.– 2 жовт.

 1. 100-й Будапештский Краснознаменный ордена Александра Невского отдельный понтонно-мостовой батальон майора Я.Т.Клочкова: [О Героях Сов. Союза П.С.Зачиняеве, Б.Д.Номинасе, Г.А.Ветошникове, Ю.Н.Абаимове] // Днепр вечерний.– 1985.– 3 янв

 1. Суворов Р. Братство, скрепленное в бою: [73-й гвард. стрелк. дивизия] // Днепр вечерний.– 1982.– 25 окт.

 1. Суворов Р. Під Мишуриним Рогом: [Про командира 62-ї дивізії Героя Рад. Союзу I.M.Могиляка] // Зоря.– 1978.– 19 лют.

 1. Суворов Р. Той Аульський плацдарм: [31-а дивізія при форсуванні Дніпра] // Зоря.– 1990.– 24 жовт.

 1. Теренюк О. Шкільний музей: [Музей бойової слави 89-ї гвард. Білгород.-Харків. Червонопрапор. ордена Суворова стріл. дивізії у Саксаган. школі-інтернаті] // Ударн. фронт.– 1989.– 24 жовт.

 1. 36-я гвардейская Верхнеднепровская стрелковая дивизия генерал-майора Денисенко // Днепров. правда.– 1983.– 27 авг.

 1. Хантин П.С. На Дніпровому oстрові: [38-й гвард. полк 14-ї гвард. стріл. дивізії в боях за Дніпро] // Придніпров. комунар.– 1990.– 8 квіт.

 1. 6-я Орловско-Хинганская орденов Красного Знамени и Суворова 2-й степени стрелковая дивизия генерал-майора Гречаного: Страницы биографии. Герои и подвиги // Днепров. правда.– 1984.– 2 июня.

 1. Шморин Т.Г. 60-я гвардейская Павлоградская стрелковая дивизия генерал-майора Монахова: [Об освобождении Павлограда] // Днепров. правда.– 1983.– 30 июня.

 1. Шостак В. Первая гвардейская [дивизия] // Днепр вечерний.– 1975.– 2 янв.

4А ЧЕРВОНОПРАПОРНА

АПОСТОЛОВО-ВІДЕНСЬКА ГВАРДІЙСЬКА ДИВІЗІЯ

Див. також №№

 1. Крилов В. На Захід: героїчний шлях 4-ї Червонопрапорнoї Апостолово-Віденської гвардійської дивізії // Будівник комунізму.– 1969.– 8, 15, 20, 24, 27 трав.

 1. Крилов Б. Першогвардійці: [Про участь дивізії в боях за Апостолове] // Будівник комунізму.– 1977.– 8 трав.

 1. 4-я Апостоловская гвардейская стрелковая дивизия полковника Кухарева: Страницы биографии. Герои и подвиги // Днепров. правда.– 1984.– 12 янв.

15-ТА ХАРКІВСЬКА ОРДЕНА ЛЕНІНА ДВІЧІ ЧЕРВОНОПРАПОРНА ОРДЕНІВ СУВОРОВА І КУТУЗОВА 2-ГО СТУПЕНЮ

ГВАРДІЙСЬКА СТРІЛЕЦЬКА ДИВІЗІЯ

 1. Под гвардейским знаменем: Воспоминания. Очерки. Стихи / Соcт. М.П.Чирков.– X.: Прапор.– 1982.– 175 с.

* * *

 1. Воронова Т. Героїчна гвардійська: [Пpo ветеранів дивізії] // Черв. гірник.– 1986.– 9 трав.

 1. 15-я Харьковская ордена Ленина дважды Краснознаменная орденов Суворова и Кутузова 2-й степени гвардейская стрелковая дивизия: Страницы биографии: Герои и подвиги // Днепров. правда. 1985.– 23 марта.

 1. Чирков П. Великий шлях: [Спогади командира 15-ої гвард. дивізії] // Черв. гірник.– 1972.– 23 лют.

 1. Зміст: Передгроззя; Від Волги до Дніпра; Битва за Кривий Piг; До перемоги!

 1. Чирков П. Від Криворіжжя до Ельби i Праги // Черв. гірник.– 1990.– 1 трав., 8 трав.

20-ТА КРИВОРІЗЬКА ГВАРДІЙСЬКА СТРІЛЕЦЬКА ДИВІЗІЯ

Див. також №

 1. Бологов Ф.П. В штабе гвардейской дивизии / Лит. запись В.Я.Голанд.– М.: Воениздат, 1987.– 253 с.– (Воен. мемуари).

* * *

 1. Легендарна Криворізька // Черв. гірник.– 1984.– 3 листоп.

 1. Фролов П. Перший комдив // Черв. гірник.– 1990.– 11 серп.

25-ТА ЧЕРВОНОПРАПОРНА СИНЕЛЬНИКІВСЬКА

ОРДЕНІВ СУВОРОВА І Б.ХМЕЛЬНИЦЬКОГО

ІМ. ЧАПАЄВА ГВАРДІЙСЬКА СТРІЛЕЦЬКА ДИВІЗІЯ

 1. Альохін I. I присвоїли найменування – Синельниківська // Ленін. заповіти.– 1988.– 14 верес.

 1. Галенко Ю. Під гвардійським прапором // Ленін. заповіти.– 1984.– 18 лип.

 1. 25 гвардейская Краснознаменная Синельниковская орденов Суворова и Богдана Хмельницкого имени В.И.Чапаева стрелковая дивизия полковника Билюжина // Днепров. правда.– 1983.– 26 июля.

 1. 3 іcтopії 25-ої гвардійської дивізії // Ленін. заповіти.– 1989.– 22 верес.

 1. Лутенко Л. Служба проходить добре // Ленін. заповіти.– 1983.– 17 трав.

 1. Одиноков В. У истоков // Запад. Донбасс.– 1988.– 23 февр.

 1. Piдне місто, piдна дивiзiя // Ленін. заповіти.– 1965.– 11 груд.

 1. Сацута В. Легендарний комдив: [Про Г.А.Криволапова, командира дивізії] // Зоря.– 1986.– 9 трав.

 1. Сторчаков В. Побачення з земляками: [Про Синельник.-Будапешт. гвард. дивізію iм. B.I.Чапаєва] // Прапор юності.– 1967.– 31 трав.

 1. Шатовський А. Ветеран Чапаевской дивизии: [О земляке Л.З.Кондратьеве] // Днепр вечерний.– 1977.– 9 февр.

 1. Широков В. Гвардійська Синельниківська // Ленін. заповіти.– 1966.– 24, 27, 29 верес; 1 жовт.

35-ТА ГВАРДІЙСЬКА СТРІЛЕЦЬКА ДИВІЗІЯ

Див. також №

 1. Алехин И. В дни суровых испытаний: [О составе 35-й гвард. стрелк. дивизии] // Днепров. правда.– 1990.– 12 мая.

 1. 35-а в боях за Солонянщину: [Статті] // Вперед.– 1973.– 11 жовт.

 1. 3міст: Вітаємо на нашій землі / О. Черевченко; Boїн Галина Смирнова / Г.Марусич; Стійкість i мужність / А.Павленко; Гвардійський привіт / Г.Бердніков.

 1. Немикін А., Давиденко I. Це було під Синельниковим у лютому 1943-го // Ленін. заповіти.– 1983.– 25 лют.

39-ТА БАРВЕНКІВСЬКА ГВАРДІЙСЬКА СТРІЛЕЦЬКА ДИВІЗІЯ

Див. також №№

 1. Листи з сталінградської землі, написані гвардійцями 39-ї дивізії, яка визволяла нашу область від німецько-фашистських окупантів // Зоря.– 1968.– 4 жовт.

Зміст:. Домальована зірка / М.В.Шахов; Будьте гідні гвардійців! / Ю.М.Мазний; Я знав коміcapa Рудниченка / І.П.Бабенко; Ой, Дніпро, Днiпро... / О.Філін.

 1. Новак Я. Літописець дивізії: [Ветеран війни дніпропетровчанин А.П.Соколов створює літопис дивізії] // Зоря.– 1988.– 9 трав.

 1. Павленко В. В тот незабываемый день: [O бойцах дивизии] // Днепров. правда.– 1987.– 25 окт.

 1. Павленко В. Полк увірвався у місто: [39-ої гвард. стріл. дивізії під команд. ген.-майора B.A.Лещинінa] // Прапор юності.– 1983.– 25 жовт.

 1. Ревуцький Р. Атакует гвардия // Днепров. правда.– 1983.– 25 окт.

 1. Родина героїв, родина братів: [Спогади ветеранів дивізії] // Дніпро вечірній.– 1972.– 8 трав., 28 черв.

 1. Суворов Р. Бессмертные имена: От Сталинграда до Днепра // Днепр вечерний.––1983.– 2 сент.

 1. Суворов Р. Город встречает ветеранов // Днепр вечерний.– 1983.– 22 авг.

 1. Фролов П. Путь лежал через Павлоград // Запад. Донбасс.– 1989.– 10 окт.

41-ША КРИВОРІЗЬКА СТРІЛЕЦЬКА ДИВІЗІЯ

 1. Байдужий А. 41-а "залізна" у сорок першому: [В.І.Срібник воював у складі дивізії] // Зоря.– 1991.– 18 черв.

 1. Воронова Т. За строкой военной сводки // Днепров. правда.– 1984.– 12 авг.

 1. Новоплянский Д. 41-я в сорок первом // Правда.– 1977.– 22 июня.

 1. Подвиг на кордоні // Черв. гірник.– 1984.– 7 лип.

 1. Яковенко Н. Саду – цвесть: [И.Г.Кисенко воевал в составе дивизии. Ныне – председатель колх. «Победа» Покров. р-на] // Днепров. правда.– 1986.– 28 авг.

47-МА НИЖНЬОДНІПРОВСЬКА ЧЕРВОНОПРАПОРНА ОРДЕНА Б.ХМЕЛЬНИЦЬКОГО ГВАРДІЙСЬКА СТРІЛЕЦЬКА ДИВІЗІЯ

Див. також №№

 1. Крайнік I. Нижньодніпровська гвардійська // Зоря.– 1969.– 8 січ.

 1. 47-я Нижнеднепровская гвардейская стрелковая дивизия полковника Бобруха // Днепров. правда.– 1983.– 20 дек.

 1. Соколов А. Гвардійці // Будівник комунізму.– 1983.– 8 трав.

48-МА КРИВОРІЗЬКА ЧЕРВОНОПРАПОРНА ОРДЕНІВ СУВОРОВА І КУТУЗОВА ГВАРДІЙСЬКА СТРІЛЕЦЬКА ДИВІЗІЯ

Див. також №

 1. Трегубенко Т.М., Кашиц В.А. Рожденная в пламени: Боевой путь 48-й гвард. стрелк. Криворож. Краснознамен. орденов Суворова, Кутузова дивизии.– М.: Воениздат, 1984.– 158 с.: 4 л. ил.

* * *

 1. Любименко А. Вогневий py6іж // Черв. гірник.– 1979.–3 черв.

 1. Рахманов В. Кожний дім був рідним // Черв. гірник.– 1985.– 10 січ,

 1. Шевченко М. За щастя прийдешніх поколінь: [дивізія визволяла Софіїв. p-н] // Сіл. життя.– 1983.– 19 трав.

152-ГА ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ЧЕРВОНОПРАПОРНА

ОРДЕНІВ ЛЕНІНА, І СУВОРОВА 2-ГО СТУПЕНЮ

СТРІЛЕЦЬКА ДИВІЗІЯ

Див. також №№

 1. Дубовик В. По бойовому шляху 152-ї // Зоря.–1975.– 30 квіт.

 1. Звирко В. "Война есть война, а любовь есть любовь": [О воинах 152-й стрелк. дивизии, форсировавшей Днепр] // Наше місто.– 2001.– 23 жовт.

 1. Кривцов К., Панкратов А. От Заполярья к Днепру: За «Круглым столом» ветераны 152-й стрелковой дивизии: [Статьи] // Днепров. правда.– 1974.– 10 апр.

Содерж.: Мы никогда не отступали / А.М.Столяров; Было около полуночи / Н.Жуликов; И вот он правый берег / И.А.Алексеенко; Пехота, не пыли! / В.X. Беляев; И первым ворвался в город / П.Глушков; О чем поведали наградные листы.

 1. Малаховский Н. Бойцы остаются в строю // Днепр вечерний.– 1973.– 20 окт.

 1. Могила В.В. Дивизии присвоено звание Днепропетровской: [О 152-й и 195-й стрелк. дивизии] // Вестник вагонника.– 2001.– 19 окт.

 1. 152-я Днепропетровская Краснознаменная орденов Ленина, Красного Знамени, Суворова 2-й степени стрелковая дивизия полковника Калужского: Страницы биографии: Герои и подвиги // Днепров. правда.– 1984.– 28 июля.

 1. Столяров А. Днепр, ты видел бой... // Днепр вечерний.– 1985.– 13 мая.

 1. Суворов Р. Будь здоров, Меркулович!: [О нач. штаба 152-й Днепропетров. Краснознам. орденов Ленина и Суворова 2-й степени стрелк. дивизии А.К.Столярове] // Днепр вечерний.– 1984.–12 сент.

 1. Суворов Р. Дніпропетровська Червонопрапорна // Дніпров. зоря.– 1973.– 18, 20, 25 жовт. 3 листоп.

3міст: На шляху до Дніпра; Визволення Підгороднього; Kaпітaн Писаненко; Легендарний комдив [генерал Каруна].

 1. Суворов Р. До Берлина – 80 километров: [И.Репин из п. Орджоникидзе (Окраина Днепропетровска)] // Днепр вечерний.– 1990.– 8 мая.

 1. Суворов Р. Красное знамя над городом // Днепр вечерний.– 1981.– 24 окт.

 1. Суворов Р. Подвигу солдата поклонись... // Дніпровська зоря.– 1989.– 2 листоп.

 1. Суворов Р. Помнишь, товарищ: [Встреча с ветеранами 152-й дивизии] // Днепр вечерний.– 1983.– 8 окт.

 1. Суворов Р. Решительно и смело: [Дивизия освобождала Днепропетровск] // Днепр вечерний.– 1983.– 27 сент.

 1. Суворов Р. Смоленские дороги, смоленские леса // Днепр вечерний.– 1986.– 7 авг.

 1. Суворов Р. Уроки мужества: [О ветеранах дивизии] // Днепр вечерний.– 1986.– 25 окт.

 1. Суворов Р., Шавлак В. Были пламенных лет: [Рассказы о воинах дивизии] // Днепр вечерний.– 1979.– 31 мая, 1 июня, 4 июня, 5 июня.

 1. На пути к Днепру: [Об освобождении Днепропетровска воинами дивизии] // Днепр вечерний.– 1979.– 31 мая.

 1. He стареют душой ветераны: [О воинах 152-й дивизии Д.В.Великом; И.А.Березе, А.Я.Забегае; И.С.Мухине; командире взвода В.В.Могиле] // Днепр вечерний.– 1979.– 9 июня.

 1. Чудаков В. О чем рассказал старый снимок // Днепр вечерний.– 1984.– 15 нояб.

 1. Шморин Т.Г. 152-я Днепропетровская Краснознаменная орденов Суворова и Александра Невского стрелковая дивизия полковника Калужского: Страницы биографии. Герои и подвиги // Днепров. правда.– 1983.– 4 окт.

КАРУНА ВАСИЛЬ ПЕТРОВИЧ

КОМАНДИР 152-Ї СТРІЛЕЦЬКОЇ ДИВІ3ІЇ, ГЕНЕРАЛ-МАЙОР

 1. Зорін 3. Генерал-солдат // Прапор юності – 1963.– 29 верес.

 1. Мороз В. Навечно в памяти народной // Днепр вечерний.– 1980.– 19 сент

 1. Он освобождал Днепропетровск // Трибуна металлурга.– 1999.– 22 окт.

 1. Пименов В. Отважный генерал: Их именами названы улицы: [О В.П.Каруне, командире дивизии] // Днепр вечерний.– 1979.– 29 мая.

 1. Суворов Р. Бессмертные имена // Днепр вечерний.– 1983.– 1 сент.

 1. Суворов Р. Бесстрашный комдив // Днепр вечерний.– 1976.– 23, 25, 27 окт.

 1. Фоменко Н. У седых волн Днепра // Днепр вечерний.– 1973.– 8 сент.

 1. Чугаєв П. Вулиця iмeнi героя // Зоря.– 1965.– 8 трав.

156-ТА ДНІПРОПЕТРОВСЬКА СТРІЛЕЦЬКА ДИВІЗІЯ

 1. Павленко В. В походах и в боях // Днепр вечерний.– 1979.– 3 авг.

 1. Павленко В. В штурмовую ночь: [Об участии в боях за Крым в 1942 г.] // Днепр вечерний.– 1987.– 7 янв.

 1. Павленко В. Комиссары // Днепр вечерний.– 1981.– 23 февр.

 1. Павленко В. Не шкодуючи свого життя // Прапор юності.– 1988.– 18 лют., 23 лют.

 1. Павленко В. Огненный перешеек: 45 лет назад 156-я стрелк. дивизия, сформированная в Днепропетровске, приняла удар 11-й нем.-фашист. армии на Перекопе // Днепр вечерний.– 1986.– 1 окт.

 1. Память о командире: [дивизии В.С.Сомове. Есть фото] // Днепров. правда.– 1985.– 23 февр.

188-МА НИЖНЬОДНІПРОВСЬКА ЧЕРВОНОПРАПОРНА

ГВАРДІЙСЬКА СТРІЛЕЦЬКА ДИВІЗІЯ

 1. Бойовий шлях 188-ї СНЧД // Жовтовод. вісті.– 1991.– 16 трав.

 1. Динін П. Розвідники: [Спогади ветерана дивізії] // Черв. гірник.– 1986.– 30 квіт.

 1. На лінії вогню: [Cтела на честь дивізії у Кривому Розі] // Черв. гірник.– 1990.– 11 серп.

 1. Перше цивільне платтячко: [Фото медсестри 523-го стріл. полку. дивізії] // Черв. гipник.– 1990.– 17 листоп.

 1. 188-я Нижнеднепровская Краснознаменная стрелковая дивизия полковника В.Я.Даниленко: Страницы биографиии: Герои и подвиги: Рассказывают экспонаты // Днепров. правда.– 1985.– 9 февр.

195-ТА НОВОМОСКОВСЬКА

ЧЕРВОНОПРАПОРНА СТРІЛЕЦЬКА ДИВІЗІЯ

Див також №№

 1. Парк імені О.М.Сучкова в Новомосковську: [командиpa дивізії] // Визначні місця Дніпропетровщини.– Дніпропетровськ, 1967.– С. 135–136.

 1. Фоменко Н.И. Гремели бои в Приднепровье: Записки офицера // Днепропетровск: Промінь, 1975.

О подвигах 195-й Новомосков. Краснознаменной стрелковой дивизии.

* * *

 1. Білоус В. Вони принесли свободу: [Про командира дивізії О.М. Сучкова] // Новомосков. правда.– 1971.– 22 верес.

 1. Білоус В. Їх залишалось тільки двоє: [Про бійців дивізії М.І.Фоменка, Г.І.Болденка] // Зоря.– 1968.– 29 листоп.

 1. Бірюков В. Приходять у школу листи: [Про героїв 573-го стріл. полку дивізії] // Дзержинець.– 1968.– 23 жовт.

 1. Гарбуз П. Дивізія Слави: [Дивізія звільняла Новомосковськ] // Новомосков. правда.– 1990.– 23 берез.

 1. 195-я Краснознаменная Новомосковская стрелковая дивизия полковника Сучкова: [Освобождение г.г. Новомосковска, Синельниково, Павлограда] // Днепров. правда.– 1983.– 6 авг.

 1. Фоменко M.I. Про тих, хто приніс щастя: [Спогади ветерана дивізії] // Новомосков. правда.– 1973.– 15, 24, 28 еерп.; 4, 11, 15, 21 верес.

 1. Фоменко Н. Подвиг земляков: 30 лет освобождения Украины: [О воинах дивизии] // Днепр вечерний.– 1974.–16 авг.

 1. Фоменко М., Білоус В. Воскреслі з мертвих // Зоря.– 1969.– 17 жовт.

 1. Фоменко М., Білоус В. Дивізія іде на Захід: [Уривки з кн. про бойовий шлях дивізії] // Прапор юності.– 1969.– 9, 15, 20, 27 трав.; 12, 17, 21 черв.

203-ТЯ ЗАПОРІЗЬКО-ХІНГАНСЬКА ЧЕРВОНОПРАПОРНА ОРДЕНІВ СУВОРОВА 2-ГО СТУПЕНЮ ІМ. Б.ХМЕЛЬНИЦЬКОГО

СТРІЛЕЦЬКА ДИВІЗІЯ

Див також №№

 1. Береговой А. Встретились ветераны 610-го: [полка 203-й дивизии в Днепропетровске] // Днепров. правда.– 1975.– 20 дек.

 2. Герасименко С. Побратими: [Про ветеранів дивізії, учасників форсування Дніпра в р-ні с. Військове-Boвниги] // Зоря.– 1984.– 23 берез.

 1. Гурский A.M. Словакия: День Победы // Днепров. правда.– 1970.– 29 марта.

 1. 203-я Запорожско-Хинганская Краснознаменная орденов Суворова 2-й степени и Богдана Хмельницкого стрелковая дивизия генерал-майора Здановича: Страницы биографии: Герои и подвиги // Днепров. правда.– 1984.– 26 сент.

 1. Долгих А. Бойцы сложили песню: [О днепропетровчанах, бойцах дивизии] // Днепров. правда.– 1983.– 16 апр.

 1. Долгих А. Трое из 610-го: [О новомосковцах В.С.Щербине, В.С.Яшном, П.С.Фоменко] // Днепров. правда.– 1972.– 30 апр.

 1. Долгих О. Ані кроку назад!: [Від Сталінграда до Праги пройшла дивізія] // Зоря.– 1988.– 7 лют.

 1. Долгих A., Тарасенко А. Остается разведчиком: [М.Е. Гуртовой, ветеран 610-го стрелк. полка, награжден орденом Славы] // Днепров. правда.– 1970.– 24 сент.

 1. Долгих А., Тарасенко А. Солдат и сеятель: [Н.И.Хрипко, боец 610-го стрелк. полка, бригадир колх. «Украина» Томаков. р-на] // Днепров. правда.– 1970.– 24 сент.

 1. Имени бесстрашного комиссара: [Музей боевой славы дивизии создан в школе № 43] // Днепр вечерний.– 1989.– 31 июля.

 1. Осадченко Й. Гepoї Дніпра i Дністра // Зоря.– 1968.– 22 жовт.

 1. Суворов Р В бронзе, граните, в людских сердцах // Днепр вечерний.– 1980.– 7, 10, 12, 14, 15 мая.

 1. Черненко B.C. Кошницы – Тисса – Грон // Днепров. правда.– 1970.– 26 февр.

236-ТА ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ЧЕРВОНОПРАПОРНА ОРДЕНА СУВОРОВА 2-ГО СТУПЕНЮ СТРІЛЕЦЬКА ДИВІЗІЯ

Див. також №№

 1. В боях за Придніпров’я: [дивізія ген.-майора I.І.Фесiна] // Сіл. життя.– 1985.– 18 трав.

 1. Дубовик В. 3 двічi Героєм Фесіним // Зоря.– 1974.– 11, 15, 16, 18 жовт.

 1. 236-я Днепропетровская Краснознаменная ордена Суворова 2-й степени стрелковая дивизия генерал-майора И.И.Фесина: Страницы биографии. Герои и подвиги // Днепров. правда.– 1984.– 28 авг.

 1. Каракаш П. Ой, Дніпро, Дніпро // Зоря.– 1968.– 25 жовт.

 1. Литвиненко И.Ф. Родной мне город: [Интервью с нач. штаба 236-й стрелк. дивизии] / Взял Л.Панасенко // Днепр вечерний.– 1973.– 25 окт.

 1. Фесін I. Так здобувалась перемога: [Спогади командуючого дивізією] // Сіл. життя.– 1967.– 1 черв.

333-ТЯ СИНЕЛЬНИКІВСЬКА ЧЕРВОНОПРАПОРНА ОРДЕНА СУВОРОВА СТРІЛЕЦЬКА ДИВІЗІЯ

Див. також №№

 1. Вейнтраубе Г. Відгукніться друзі-синельниківці!: [Лист із Ленінграда від колиш. воїнa дивізії] // Ленін. заповіти.– 1966.– 25 жовт.

 1. Вейнтраубе Г. Синельниківська Червонопрапорна // Ленін. заповіти.– 1969.– 14, 16 жовт.

 1. Коломоєць Є. Ми – не забуті!: [Розповідь ветерана дивізії] // Ленін. заповіти.– 1973.– 20 жовт.

 1. Легеза I. Навічно в пам’яті народній: [По місцях бойової слави дивізії] // Ленін. заповіти.– 1970.– 19 серп.

 1. Мокієнко С. Щира вдячність від імені однополчан // Півден. зоря.– 1984.– 11 лют.

 1. Цибалов О. Наближали перемогу // Зоря.– 1983.– 21 черв.

353-ТЯ ДНІПРОДЗЕРЖИНСЬКА ЧЕРВОНОПРАПОРНА

СТРІЛЕЦЬКА ДИВІЗІЯ

Див. також №№

 1. 353-я Краснознаменная Днепродзержинская стрелковая дивизия генерал-майора Кольчука // Днепров. правда.– 1983.– 24 нояб.

 1. Алексанов I.C. На грозный бой: [Пісня-марш дивізії. Автор тексту капітан I.C.Алексанов] // Черв. гірник.– 1990.– 8 трав.

 1. Клименко А. Знайдено бойовий прапор // Зоря.– 1965.– 9 черв.

 1. Суворов Р. Позаду – Дніпро: [Зустріч ветеранів дивізії на Аул. плацдармі] // Прапор юності.– 1983.– 11 жовт.

ТАНКОВІ З’ЄДНАННЯ

Див. також №№

 1. Бормотов С.О. Відважні // Черв. гірник.– 1989.– 29 лют

 1. Боровик I. Доки живу...: [Спогади ветерана 53-ї гвард. Фастів. танк. бригади] // Рад. життя.– 1990.– 28 квіт.

 1. Вітер Л. В гостях у 39-ї // Шляхом комунізму.– 1983.– 30 серп.

 1. Гречаников Л.Г. Героїчне минуле: [Спогади начальника розвідвідділу 5-ї гвард. танк. армії гвардії полковника у відставці] // Черв. гірник.– 1974.– 21 серп.

 1. Днів тих слава не померкне: Третя i тридцять дев’ята Чаплинські танкові бригади 23-го танкового корпусу генерал-лейтенанта Пушкіна // Шляхом комунізму.– 1983.– 18 черв.

 1. Долгих А., Сальков Н. Огненный путь [25-й танк. корпуса] // Днепров. правда.– 1977.– 20 февр.

 1. Жуковський М. Горде звання «Нікопольська»: [11-а окрема танк. бригада під команд. підполк. Д.А.Філіпенка] // Півден. зоря.– 1984.– 7 ciч.

 1. Жуковский М. Почетное наименование: [11-a танк. бригада под команд. подполк. Д.А.Филипенко] // Никопол. правда.– 1984.– 17 марта.

 1. Морозова Н. Винищувач танків: [19-та винищ. протитанков. бригада звільнила м. Орджонікідзе] // За марганець.– 1990.– 3 лют.

 1. Попруга В. Bipa, надія i любов: Записки солдата: [Про ветеранів 244-го окрем. лінійн. Феодосій. танк. полку ордена О.Невського] // Дзержинець.– 1990.– 28 лют.; 3, 4, 6, 13, 18, 24 берез.; 4, 7, 17, 25 квіт.; 3, 5, 8, 9 трав.

 1. Потапенков О.А. Згадай, товаришу!: [Про бойовий шлях окремої армій. гвард. Смолен. важкої танко-самохід. бригади прориву] // Дніпров. зоря.– 1986.– 9 трав.

 1. Прокудо В. Імені Челябінського комсомолу: [Танк. бригада] // Зоря.– 1986.– 8 січ.

 1. Суворов Р. Стояли насмерть: [8-ма танк. дивізія] // Зоря.– 1973.– 9 верес.

 1. Третья и Тридцать девятая Чаплинские танковые бригады 23-го танкового корпуса генерал-лейтенанта Пушкина // Днепров. правда.– 1983.– 9 июня.

 1. Фролов П. Чаплине – Литва: [Про командира 39-ї танк. бригади, яка визволяла Чаплине С.Г.Беспалова] // Шляхом комунізму.– 1990.– 7 квіт.

 1. Циганок Н. Увічнено навіки: [52-й окрем. Дніпродзерж. танк. полк] // Дзержинець.– 1983.– 23 жовт.

 1. Чалий Д. Вони визволяли Нікополь: [32-а гвард. танк. бригада] // Нікопол. правда.– 1973.– 9 трав.

 1. Шпаков Д. I став полк Дніпродзержинським: [52-й окрем. Дніпродзерж. танк. полк] // Дзержинець.– 1986.–25 жовт.

ТАНКОВА КОЛОНА “ВИЗВОЛЕНА ДНІПРОПЕТРОВЩИНА”

 1. Броньова колона дніпропетровців // Зоря.– 1970.– 10 квіт.

 1. “Визволена Дніпропетровщина” визволяла Європу // Моє Придніпров’я. Календар пам’ятних дат Дніпропетровської області на 2005 рік: Бібліографічне видання / Упоряд. І.Голуб.– Дніпропетровськ: ДОУНБ, 2004.– С. 18-19.

 1. Гейне К. Уперед на Захід!: Як воювали гвардійці танковoї колони «Визволена Дніпропетровщина» // Зоря.– 1983.– 25 жовт.

 1. Єдність apмії і народу: Розповідь про те, як гвардійська танкова колона «Визволена Дніпропетровщина» громила німецько-фашистських загарбників: [Статті] // Зоря.– 1975– 22 лют.

 1. Закревський В. На правому березі Дніпра: [Бої на плацдармі поблизу с. Військового] // Сіл. вістi.– 1983.– 25 жовт.

 1. “Звільнена Дніпропетровщина” // Зоря.– 1989.– 3 верес.

 1. Маневич И. Мчались танки: [Гвард. танк. объединению, сформиров. в Днепропетровске – 30 лет] // Днепр вечерний.– 1974.– 19 янв.

 1. «Факел» починає пошук: [Про бойовий шлях танк. колони] // Зоря.– 1970.– 22.–лют.

АВІАЦІЯ

Див. також №№

 1. Ильин Н.Г., Рулин В.П. Гвардейцы в воздухе.– М.: Изд–во ДОСААФ, 1973.– 271 с.

Про 5-й гвард. винищ. авіаполк.

Рец.: Милявський М. Гвардійці в пoвiтpi // Нікопол. правда.– 1974.– 9 січ.

 1. Самусенко Н.Н. Не ради славы: Воспоминания летчика-фронтовика.– Днепропетровск: Промінь, 1988.– 222 с.

Об отдельном авиаразведывательном полку 17-й воздушной армии.

* * *

 1. Ашурков В. В небесах мы летали одних: [О летчиках, освобождавших Днепропетровск] // Днепр вечерний.– 1988.– 18 окт.

 1. Ашурков В. Под крылом Днепр: [Об авиаотряде 31-го Нижнеднепров. истребит. авиаполка 17-й воздуш. apмии] // Днепр вечерний.– 1990.– 25 окт.

 1. Ашурков В. 5-й гвардейский: [О 5-м Краснознамен. гвард. Севастоп. авиаполке] // Днепр вечерний.– 1973.– 7 мая.

 1. Вихров В. Друзі зустрічаються знову: [У Дніпропетровську відбулась зустріч воїнів 72-го гвард. винищув. полку] // Робітн. газ.– 1969.– 19 берез.

 1. 10-я Криворожская Краснознаменная гвардейская орденов Суворова и Кутузова 2-й степени воздушно-десантная дивизия генерал майора Микеладзе: Страницы биографии: Герои и подвиги // Днепров. правда.– 1984.– 3 апр.

 1. Долгих А. Их сдружило небо: [О 39-м Никопол. авиац. развед. полке] // Днепр вечерний.– 1983.– 18 июля.

 1. Зворигін А. Слава не меркне: [Про 371-й авіац. полк] // Черв. гірник.– 1984.– 27 ciч.

 1. Іванов Г. Над рідним містом: [Про льотний склад 129-го гвард. винищув. авіаполку. Є фото] // Придніпров. комунар.– 1989.– 11 листоп.

 1. Казаринов Ф. Страницы из легенды: [О боях 5-го гвард. бомбардир. Севастопол. авиаполка] // Днепров. правда.– 1968.– 27 окт.

 1. Мальцев П. Встреча с юностью: [О ветеране 110-го гвард. штурм. авиаполка] // Днепров. правда.– 1988.– 25 окт.

 1. Помсти грізний рахунок: [11-а Дніпропетров. винищув. авіадивізія] // Прапор юності.– 1979.– 17 квіт.

 1. Paкітін Я. В небі війни: [14-й окрем. Криворіз. авіац. полк забезпечував війська боєприпасами, пальним, медикаментами] // Черв. гірник.– 1984.– 19 лют.

 1. Самусенко Н. Навстречу огню: [О Никопол. 39-м отдел. развед. авиаполке] // Днепров. правда.– 1984.– 1 дек.

 1. 7-я Никопольская истребительная противотанковая бригада полковника Булахтина: Страницы биографии: Герои и подвиги // Днепров. правда.– 1984.– 28 марта.

 1. Суворов Р. В небе над Днепром: [O ветеранах 11-го гвардейского истребит, авиадивизиона] // Днепр вечерний.– 1988.– 4 нояб.

 1. Суворов Р. Здравствуй, седой Славутич!: [О ветеранах 10-й Криворож. воздушно-десант. дивизии] // Днепров. правда.– 1988.– 25 окт.

 1. Суворов Р. Рыцари приднепровского неба: [О летчиках 50-го авиаполка 11-й дивизии, участвовавших в освобождении Днепропетровщины] // Позиция.– 1993.– 23 окт.

 1. Штельмах В., Семененко Д. Прапороносці свободи: Історія знаменитої фронтової фотографії 10-ї Криворізької повітряно-десантної дивізії набуває продовження // Черв. гірник.– 1984.– 9 трав.

АРТИЛЕРІЯ

Див. також №№

 1. Бронепоїзд 2-11: [Про eкіпаж бронепоїзда «За Батьківщину», сформованого в Нижньодніпровську] // Прапор юності.– 1970.– 26 верес.

 1. Долгих А. Огненные залпы: Летопись народного подвига: [O З04-м гвард. Краснознам. Криворож. міномет. полке] // Днепр вечерний.– 1984.– 12 июля.

 1. Долгих А. Подвиг: [Лейтенант Г.П.Мироненко в 1943 р. врятував прапор артполку] // Зоря.– 1961.– 19 листоп.

 1. Мариненко А. Несподівана зустріч: [В с. Лошкарівка Hiкопол. р-ну відбулась зустріч бійців 9-ї Запоріз. арт. дивізії] // Ленін. заповіти.– 1990.– 22 трав.

 1. Матвеев М. Комбриг із легенди: [Уродженець Кривого Рогу А.І.Єpoxiн, командир 34-ї бригади ІІ-ї гвард. арт. дивізії] // Прапор юності.– 1984.– 11 жовт.

 1. Могутов О. Той пам’ятний рейд: [Про 398-й гвард. Криворізький важкий самохідно-артилер. полк] // Черв. гipник.– 1984.– 21 лют.

 1. Павловский Г. Помнит Волга героев Днепра: [О бойцах 1-й зенит. батареи 93-го отдельн. зенит. артдивизиона 748-го зенит.-артиллерийск. полка, сформиров. в Днепропетровске] // Днепр вечерний.– 1986.– 18 июля.

 1. Платонов В. Выходила на берег «Катюша»: [О гвардейцах-минометчиках] // Днепров. правда.– 1985.– 29 дек.

 1. Суворов Р. Триста фронтовых километров: [О 333-м артполке 152-й Дніпропетров. Краснознам. стрелк. дивизии] // Днепр вечерний.– 1981.– 10 февр.

ЗЕМЛЯКИ – ГЕРОЇ ТА УЧАСНИКИ ВІЙНИ

ЗЕМЛЯКИ – ДВІЧІ ГЕРОЇ РАДЯНСЬКОГО СОЮЗУ

 1. Золотые звезды: Книга о дважды Героях и Героях Советского Союза, уроженцах Днепропетровщины.– Днепропетровск: Промінь, 1967.– 430 с.

 1. Дважды Герои Советского Союза: Альбом.– М.: Воениздат, 1973.– 247 с.

Про дніпропетровців – С. 36-37, 52-53, 110-111, 138-139, 202-203, 212-213, 216-217.

 1. Великая Отечественная война, 1941-1945: События, люди. Документы: Крат. ист. справочник / Под общ. ред. О.А.Ржешевского; Сост. С.К.Жигунов.– М.: Политиздат, 1990.– 464 с.

Брандис А. Я. – С. 297; Глінка Д.Б. – С. 307; Матросов A.M. – С. 353; Михлик 3.І. – С. 360; Сташков Н.И. – С. 389; Столяров Т.Г. – С. 390; Таран П.К. – С. 393; Федоров А.Ф. – С. 399.

 1. Люди бессмертного подвига: Очерки о дважды и трижды Героях Сов. Союза: Кн. 2.– 4-е изд., испр. и доп.– М., 1975.– 654с.

Про П.А.Тарана – С. 470-479; А.А.Федорова – С. 496-507.

 1. Мойсєєв В. Гepoї безсмертні: Матеріали для бесід з учнями.– К.: 1968.– 184 с.

Про Брандиса А.Я. – С. 33-36; Глінку Д.Б.– С. 54-56; Кравченка Г.А.– С. 97-99; Федорова О.Ф. – С. 155-158,

* * *

 1. Ашурков В. Четыре Василия и Борис: [О дважды Герое Сов. Союза В.Н.Осипове] // Днепр вечерний.– 1976.– 27 апр.

 1. Балинець В. Овіяна славою перемог: [Про двічі Героїв Рад. Союзу Г.П.Кравченка, Д.Глінку, В.Михлика, Героя Радянського Союзу О.Матросова, про М.Панікаху i В.Аржанова] // Прапор юності.– 1974.– 23 лют.

 1. Жуковський М. Мистецтво командуючого: [Про двічі Героя Рад. Союзу В.О.Глазунова] // Півд. зоря.– 1984.– 4 лют.

 1. Костенко Г. Мужність: Нарис: [Про двічі Героя Рад. Союзу А.К.Недбайла] // Півд. зоря.– 1988.– 23 лют.

 1. На высоте орлиного полета: [О наших земляках – дважды Героях Сов. Союза] // Днепров. правда.– 1968.– 24 февр.

 1. Наши земляки: Дважды Герои Сов. Союза Павел Таран, Анатолий Брандис, Дмитрий Глинка. Герои Советского Союза Василий Решетников, Борис Глинка // Днепров. правда.– 1948.– 17 янв.

 1. Пономарь И. Подвиг коммуниста: [О дважды Герое Сов. Союза В.С.Петрове] // Днепр вечерний.– 1979.– 16 окт.

АНАТОЛІЙ ЯКОВИЧ БРАНДИС

НАРОДИВСЯ 1923 Р. У ДНІПРОПЕТРОВСЬКУ

 1. Брандис А.Я. В гостях у рідному місті: [Інтерв'ю] // Зоря.– 1968.– 18 трав.

 1. Брандис А.Я. Гордість моя: [Поздоровления землякам у зв’язку з 25-річчям визволення Дніпропетровська] // Зоря.– 1968.– 25 жовт.

 1. Брандис А. Тут проходило мое дитинство // Зоря.– 1976.– 21 трав.

* * *

 1. Брандис Анатолий Якович // Мойсєєв О.В. Невмируща слава героїв.– К., 1975.– С. 58-62.

 1. Кузьминецька В. Нездоланний eкіпаж: [Про екіпаж льотчика А. Брандиса] // Славою овіянi: Гepoїка комсомольських поколінь.– К., 1987.– С. 329-330.

* * *

 1. Доманк А. Новые крылья // Днепров. правда.– 1968.– 9 мая.

 1. Зворыкина Т. Легенда горячего неба // Наше місто.– 1993.– 22 жовт.

 1. Новак Я. Уходили футболисты на священную войну // Днепр вечерний.– 1991.– 8 мая.

 1. Павленко В. Майстер штурмових ударів // Прапор юності.– 1984.– 19 лип.

 1. Павленко В. Хоробрий штурмовик // Зоря.– 1984.– 13 листоп.

 1. Серадский Ю. Ас штурмовых атак // Днепр вечерний.– 1988.– 4 апр.

 1. Серадский Ю. "Ахтунг -ахтунг! В небе – "Черная смерть"!" // Днепр вечерний.– 1997.– 21 июня.

 1. Серадский Ю. В небе "черная смерть" // Приднепров. металлург.– 1999.– 5 мая.

 1. Серадский Ю. Соколиное племя // Днепр вечерний.– 1977.– 23 февр.

 1. Серадський С. Соколом у небі // Зоря.– 1983.– 23 лют

 1. Сытник Ю. Наши соколы: К 50-летию Днепропетров. аэроклуба: [О Г.М.Паршине и А.Я.Брандысе] // Днепр вечерний.– 1983.– 3 авг.

 1. Суворов Р. Двоє на ”літаючому танку” // Прапор юності.– 1982.– 31 лип.

ДМИТРО БОРИСОВИЧ ГЛІНКА,

БОРИС БОРИСОВИЧ ГЛІНКА – ГЕРОЙ РАДЯНСЬКОГО СОЮЗУ

УРОДЖЕНЦІ С. РОХМАНІВКА (КРИВИЙ РІГ)

Див. також: 3603, 3791, 3894.

 1. Глінка Д.Б. Уcпixiв вам, земляки! // Зоря.– 1968.– 25 жовт.

* * *

 1. Яковлев А.С. Цель жизни (Записки авіаконструктора).– М.: Политиздат, 1967.– 543 с.

О Д.Б.Глинке и Б.Б.Глинке – С. 349-350.

 1. Кузьминецька В. Вірний батьківському наказу // Славою овіянi: Гepoїка комсомольських поколінь.– К., 1987.– С. 335- 336.

* * *

 1. С. Крилаті брати // Черв. гірник.– 1983.– 6 листоп.; Рад. Україна – 1986.– 27 квіт.

 1. Вабак И. Братья Глинки // Днепров. правда.– 1977.– 30 апр.

 1. Бакшеева Г. Братья Глинки // Лит. Россия.– 1974.– 20 дек.– С. 11.

 1. Береговой Г. Традиции “Звездного”: [Среди первых инструкторов космонавтов был летчик-истребитель Б.Б.Глинка] // Москва.– 1976.– № 4.– С. 170-177.

 1. Борщова Є. Легендарні соколи // Черв. гірник.– 1984.– 21 лип.

 1. Братья – соколы / Агентство печати “Днепр” // Днепров. правда.– 1990.– 12 мая.

 1. Воронова Т. Галерея Героїв: [Б.Глінка] // Черв. гірник.– 1990.– 17 листоп.

 1. Воронова Т. Колиска богатирів // Черв. гірник.– 1985.– 17 серп.

 1. Воронова Т. Криворізький богатир: [Б.Б.Глинка] // Черв. гірник.– 1994.– 13 жовт.

 1. Воронова Т. Минувшини сторінки вічні: [Нові відомості про Героїв Рад. Союзу, криворіжців, братів Б.Б. і Д.Б. Глінок] // Червон. гірник.– 2000.– 20 трав.

 1. Воронова Т. Талант: [Про Д. Глинку] // Черв. гірник.– 1991.– 28 груд.

 1. Воронова Т. Троє славетних: [В.Михлик, Д.Глинка і В.Судець] // Черв. гірник.– 1994.– 27 серп.

 1. В’язовська Н. Богатирі Криворізького краю: [Про братів Глінок] // Сіл. трудівник.– 1971.– 14 жовт.

 1. В’язовська Н. Тодішнє вогняне небо // Зоря.– 1979.– 6 верес.

 1. Голубєв Г. Крилаті брати // Вітчизна.– 1987.– № 5.– С. 143-152.

 1. Зустріч з героєм: [Д.Б.Глінкою у Кривому Розі] // Po6iт. газ.– 1967.– 4 жовт.

 1. Кузьмінецька В. Вірний батьківському наказу: Галерея героїв Дніпропетровщини // Прапор юності.– 1984.– 9 травня.

 1. Легкість у польоті: [Наші земляки] // Черв. гірник.– 1987.– 19 груд.

 1. Славин Р. Шестеро с одной улицы // Учит. газ.– 1965.– 6 мая.

 1. Тарасенко Г. Брати Глінки // Зоря.– 1965.– 7 трав.

ГРИГОРІЙ ПАНТЕЛІЙОВИЧ КРАВЧЕНКО

УРОДЖЕНЕЦЬ С. ГОЛУБІВКА НОВОМОСКОВСЬКОГО РАЙОНУ

 1. Асаев В. В честь командарма и его "железной гвардии" // Днепров. правда.– 1998.– 22 апр.

 1. Бондаренко O. Мітінг на батьківщині героя // Новомосков. правда.– 1971.– 23 черв.

 1. Він мріяв ростити хліба // Зоря.– 1969.– 16 квіт.

 1. Голобородько В. Генерал у 28 poків // Прапор юності.– 1968. – 29 лют.

 1. 3opi на крилах // Прапор юності.– 1970.– 13 лют.

 1. Kocтінов В. В небі Халхін-Гола // Прапор юностi.– 1969.– 16 верес.

 1. Легендарна родина / Агентство преси “Дніпро” // Робітн. трибуна.– 1990.– 30 січ.; Днепров. правда.– 1989.– 20 авг.

 1. Молошик С. Пишаємось земляками // Прапор юності.– 1984.– 5 черв.

 1. Пименов В. I за характером – ведучий // Прапор юності. 1974.– 29 черв.

 1. Пименов В. Первый дважды Герой //Днепр вечерний.– 1984.– 14 марта.

 1. Платонов В. Жизнь ярче легенды // Днепр вечерний.– 1983.– 11, 18 апр.

 2. Серадський Ю. Крізь вогневий смерч // Зоря.– 2000.– 6 трав.

 1. Сергеєв Є. Генерал Кравченко // Зоря.– 1961.– 9 лип.

 1. Ясній О. Орел із Голубівки // Зоря.– 1997.– 21 черв.

ВАСИЛЬ ІЛІЧ МИХЛИК

ЖИТЕЛЬ КРИВОГО РОГУ

 1. Михлик В. Всім руку тисну i вітаю: [Інтерв’ю] / Взяв В.Бухтіяров // Черв. гірник.– 1986.– 20 верес.

 1. Михлик B.I. Нам в руки дав народ сталеві крила: [Бесіда з двічі Героєм Радянського Союзу] / Записав М. Семененко // Черв. гірник.– 1985.– 15 трав.

* * *

 1. В.І.Михлик в Кривбасі: Гості міста // Черв. гірник.– 1987.– 8 серп.

 1. Відповідаємо на всі запитання // Зоря.– 1987.– 9 черв.

 1. Воронова Т, "Розсекречений" Михлик: [Про двічі Героя В.І.Михлика] // Черв. гірник.– 1992.– 30 груд.

 1. В’язовська Н. Крилата молодість В.І.Михлика // Зоря.– 1978.– 6 серп.

 1. В’язовська Н. Народжений літати // Черв. гірник.– 1972.– 20 серп.

 1. Головин Н. Haши земляки – герои // Днепров. правда.– 1961.– 9 июля.

 1. Дуков А. За чисте небо // Черв. гірник.– 1962.– 18 серп.

 1. Йому підкоряється небо // Черв. гірник.– 1984.– 14 січ.

 1. Корнеев С. Штурман крылатых // Вопрос-ответ.– 1998.– 11 июня.

 1. Плотникова Р. Учні пишуть твори про Василя Ілліча Михлика // Черв. гірник.– 1997.– 5 серп.

 1. Резницкий А. Прославленный герой у земляков // Днепров. правда.– 1960.– 23 февр.

 1. Роздобудько Н. Побачення з містом юності [Кривим Рогом] // Черв. гірник.– 1972.– 12 груд.

 1. Северний О. Майстер штурмового удару // Черв. гірник.– 1963.– 23 лют.

ІВАН НИКИФОРОВИЧ СТЕПАНЕНКО

М. ДНІПРОДЗЕРЖИНСЬК

 1. Анисимов В. Две звезды // Знамя Дзержинки.– 1998.– 31 янв.

 1. Беляєв В. Двічі Герой // Дзержинець.– 1970.– 3 черв.

 1. Беляєв В. Червона блискавка // Зоря.– 1970.– 3 черв.

 1. Горбач Т. Их воспитал аэроклуб: [О дважды Герое Совет. Союза И.Н.Степаненко и Г.К.Дубинине] // Днепров. правда.– 1975.– 20 апр.

 1. Двічі Герой: (Золоті 3ірки земляків) // Дзержинець.– 1978.– 22 лют.

ПАВЛО АНДРІЙОВИЧ ТАРАН

УРОДЖЕНЕЦЬ С. ШОЛОХОВЕ НІКОПОЛЬСЬКОГО РАЙОНУ

 1. Таран П. Так это было: [Беседа] / Вела В.Ландер // Народ і армія.– 1995.– № 1.

 1. Таран П. Той героїчний час: [Спогади] // Півден. зоря.– 1984.– 14 квіт.

 1. Таран П. Уклін тo6i, piдна земле! : [Поздоровлення землякам] // Зоря.– 1968.– 25 жовт.

* * *

 1. Богуш П. Командир ескадрильї // Нікопольська правда.– 1965.– 20 квіт.

 1. Васильев Г. Під крилами – земля // Прапор юності.– 1967.– 24 лют.

 1. Гаврюк П. Влюбленный в высоту // Днепров. правда.– 1970.– 14 февр.

 1. Гордієнко В. Син Придніпров’я // Півден. зоря.– 1990.– 9 трав.

 1. Губенко В., Рєзнік В. Син Придніпровського краю // Вперед.– 1961.– 3 серп.

 1. Дробот А. Земляки-герої – земляку // Днепров. правда.– 1998.– 7 февр.

 1. Зустріч з прославленим земляком // Півден. зоря.– 1985.– 28 берез.

 1. Зустрічали прославленого льотчика: [Візит на Нікопольщину почесн. громадянина міста П.А.Тарана] // Зоря.– 1998.– 7 лют.

 1. Казарінов Ф. Золоті зірки пілота // Зоря.– 1961.– 9 лип.

 1. Карапетян К. Славний син України // Черв. гірник.– 1971.– 5 жовт.

 1. Костенко И. Уроки героя П.Тарана // Никопол. правда.– 1992.– 12 марта.; Днепров. панорама.– 1992.– 7 апр.

 1. Петров В. Рідна земля пам'ятає героя: [С. Шолохово відвідав земляк двічі Герой Рад. Союзу П.А.Таран] // Півден. зоря.– 1998.– 14 лют.

 1. Платонов В. В небе войны // Днепр вечерний.– 1985.– 30 сент.

 1. Рєзнік В. Радянський ас в гостях у земляків: [П.А.Таран відвідав с. Шолохове Нікопол. р-ну] // Зоря.– 1965.– 20 листоп.

 1. Рєзнік В. Слово про нашого земляка // Рад. Україна.– 1962.– 2 берез.

 1. Резник В. У новорічну ніч // Україна.– 1968.– № 52.– С. 13.

 1. Таран Павел Андреевич: [Фото] // Днепров. правда.– 1965.– 10 мая.

 1. Фролов П. Захищав Дніпропетровськ // Дніпровська зоря.– 1986.– 21 серп.

 1. Фролов П. У нічному нe6i над Софіївкою // Сіл. життя.– 1984.– 6 жовт.

 1. Цурканов Г. Дві зірки героя // Днепров. правда.– 1963.– 13 черв.

ПАРТИЗАНСЬКИЙ ГЕНЕРАЛ ОЛЕКСІЙ ФЕДОРОВИЧ ФЕДОРОВ –

УРОДЖЕНЕЦЬ ДНІПРОПЕТРОВЩИНИ

 1. Федоров О.Ф. Остання зима.– К.: Політвидав України, 1982.– 328 с.

Спогади про події на Волині взимку 1943-1944 рр.

 1. Федоров А.Ф. На всю оставшуюся жизнь: [Интервью] / Взял М.Одинец // Правда.– 1981.– 24 окт.

 1. Федоров О. Пам’ять: Спогади про життєвий шлях // Людина i Світ.– 1981.– № 7.– C. 7-10.

 1. Федоров О. Пам’ять покоління: Розповідає Двічі Герой Радянського Союзу О.Федоров // Культура i життя.– 1984.– 4 листоп.

* * *

 1. Павлов В. Генерал Орленко: О дважды Герое Советского Союза А.Ф.Федорове.– 2-е изд.– М.: Политиздат, 1982.– 111 с. (Герои Советской Родины).

 1. Подвигом прославленные: Гepoи Совет. Союза – партизаны и подпольщики Украины в годы войны.– К., 1985.– 382 с.

Федоров О.Ф.– С. 40-49.

 1. Шило I.H. Двічі Герой Радянського Союзу Олексій Федорович Федоров: Фотоальбом.– Дніпропетровськ: Промінь, 1973.– 32 с.

Рец.: Бурлаков Ю. Життя – подвиг // Сіл. життя.– 1973.– 1 листоп.

* * *

 1. Алексей Федорович Федоров: Некролог: [Скончался 9 сент. 1989 г.] // Днепров. правда.– 1989.– 14 сент.

 1. Ватченко А., Шевченко Г. Дань героям: Генерал Орленко // Днепр вечерний.– 1973.– 19 окт.

 1. Гамольский Л. Партизанский генерал // Днепр вечерний.– 1981.– 30 марта; 1984.– 29 сент.

 1. Данилюк В. Карьера “партизанського генерала” // Киев. ведомости.– 2001.– 30 марта.

 1. Добжанська С. Партизанський генерал // Червона зірка.– 2001.– 31 берез.

 1. Дубовик В. Легендарна людина // Зоря.– 1974.– 16 квіт.

 1. Дубовик В. Легендой ставшая судьба: Завтра нашему прославленному земляку А.Ф.Федорову исполняется 80 лет // Днепров. правда.– 1981.– 29 марта.

 1. Зеленська К. Богатир // Україна.– 1981.– № 13.– С. 4-5.

 1. 3інченко Ю.І., Коньков В.О. Уславлений партизанський керівник, парт. i держ. діяч // Укр. іст. журнал.– 1981.– № 3.– С. 132-133.

 1. Легендарною славою овіяне ім'я... // Джерело.– 2001.– № 3-4.– лют.– С. 12.

 1. Маняк В. Мужність i добро // Сіл. вісті.– 1981.– 31 берез.

 1. Меерович Е. Мы сами выбрали дорогу... // Днепр вечерний.– 1989.– 27 мая.

 1. Песня о генерале Орленко // Правда Украины.– 1986.– 30 марта.

 1. Поставець М. Партизани і підпільники Томаківщини: [100 років від дня народження О.Ф.Федорова. Рядки біографії] // Наш край.– 2001.– № 13.– 30 берез.

 1. Сацута В. Генерал Орленко – кто он? // Днепр вечерний.– 2001.– 30 марта.

 1. Селін В. Знаменитый земляк // Зоря.– 1978.– 7 ciч.

 1. Серадский Ю. Наши знатные земляки: [О А.Ф.Федорове и А.Я.Брандысе] // Днепр вечерний.– 1986.– 9 мая.

 1. Солонинко В. Генерал “Орленко” // Пам’ятники України.– 1971.– № 3.– С. 60-62.

 1. Суворов В. Кто Вы, генерал Орленко? // Днепр вечерний.– 1995.– 17 июня.

 1. Сущенко Е. Встречи: [Воспоминания днепропетровца, ветерана войны о встречах с А.Ф.Федоровым] // Днепров. правда.– 1988.– 26 янв.

 1. Сущенко Ю. Легендарний земляк // Зоря.– 1991.– 27 берез.

 1. Туранська А. Славетний наш земляк // Зоря.– 1981.– 29 берез.

 1. Хирен 3. Партизанський полководець // Огонек.– 1981.– № 13.– С.15.

 1. Цурканов Г. Слово героя-земляка: [Зустріч з О.Федоровим] // Прапор юності.– 1967.– 9 серп.

 1. Шаповал I. Генерал з легенди // Прапор юності.– 1981.– 28 6epeз.

 1. Шило I. Пам’ятник за життя // Дніпро вечірній.– 1972.– 31 жовт. ; 1, 3 листоп.

 1. Шеремет М. Баллада о командире: [Стихи посвящены О.Федорову] // Правда Украины.– 1986.– 30 марта.

I. ФЕСІН, ГЕНЕРАЛ-МАЙОР

КОМАНДИР 236-Ї ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ СТРІЛЕЦЬКОЇ ДИВІЗІЇ

 1. Paкітін Я. Герой Дніпровської переправи // Черв. гірник.– 1986.– 13 груд.

 1. Paкітін Я. Двi зірки // Черв. гірник.– 1969.– 26 жовт.

 1. Суворов Р. Юбилей комдива // Днепр вечерний.– 1984.– 9 авг.

 1. Так долг велел: [О Героях Сов. Союза, участниках битвы за Днепр И.И.Фесине, Е.А.Клюшникове] // Днепров. правда.– 1985.– 16 февр.

 1. Шевцов Г. Медова вода Славутича...: Poзпoвiдъ про Двічі Героя Радянського Союзу генерал-майора І.І.Фесіна // Дзержинець.– 1983.– 13 лип.

 1. Фесин И.И. Не пил я слаще воды: [Спогади] // Днепров. правда.– 1968.– 25 окт.

ЗЕМЛЯКИ – ГЕРОЇ РАДЯНСЬКОГО СОЮЗУ

 1. Андреев С.А. Совершенное ими бессмертно. Кн.– 2–я.– М.: Высш. шк., 1986.– 511 с.

Герои Сов. Союза – уроженцы, те, кто воевал на нашей территории и проживающие в области: Евстигнеев К.А. – С. 38-41; Таран П.А. – С. 75; Липилин А.А. – С. 143; Надточий И.И. – С. 177; Сухобский H.О . – С. 177; Левчук С.Л. – С. 245; Киселенко П.Е. – С. 314 ; Яловой И.П. – С. 383; Шкулепов А. – С. 471.

 1. Буров А.В. Твои герои Ленинград.– 2-е изд. доп.– Л.: Лениздат, 1970.– 638 с.

Про І.М.Шишканя – С. 323, 327–329, 567 ; I.С.Кравцова – С. 582.

 1. Віхи пам’яті на шляху до Великої Перемоги: Нариси та спогади / Упорядн. В.І.Кучеренко.– Дніпропетровськ: Пороги, 2004.– 178 с.

 1. Герои – освободители Черкасщины.– Днепропетровск: Промінь, 1975.– 423 с.

Про Гepoїв Радянського Союзу дніпропетровців А.З.Потапова – С. 368, 369; В.I.Мельникова – С. 392, 397, 398.

 1. Герои Советского Союза: Краткий биографический словарь: В 2-х т. / Пред. ред. коллегии И.Н.Шкадов.– М.: Воениздат, 1987.

Т. 1.– 1987.– 911 с.

Т. 2.– 1988.– 863 с.

 1. И генерал, и рядовой: Очерки о Героях Советского Союза, уроженцах Днепропетровской области.– Днепропетровск: Промінь., 1983.– 567 с.

Рец. Беляєв В. Богатир // Друг читача.– 1984.– 23 лют.;

Овєчкін М. I генерал, i рядовий // Зоря.– 1984.– 28 лют.;

Пименов В. Днепропетровские золотые звезды // Днепр вечерний.– 1984.– 16 апр.;

Пименов В. Дніпропетровців Золотi 3ірки // Прапор юності.– 1984.– 10 квіт.

 1. Кавалеры Золотой Звезды: Очерки о Героях Сов. Союза.– Донецк: Донбасс, 1976.– 479 с.

Про Дубрівного П.С. – С. 136-138; Журбу П.Т. – С.158; Калініченка С.З. – С. 182-183; Крапиву М.А. – С. 215; Маширя І.В. – С. 270-272.

 1. В. К. Коновалов // Герои седой Балтики.– Л., 1965.– С. 82-99.

О Коновалове Владимире, урож. Днепропетровщины.

 1. Навечно в сердце народном: К 30-летию Победы над фашистской Германией.– Минск: Беларус. Сов. Энциклопедия, 1975.– 480 с.

Про Гepoїв Радянського Союзу, уродженців Дніпропетровщини, які визволяли Білорусію – С. 59, 103, 109, 209, 222, 265, 266, 275, 276, 321, 334, 335, 375, 376, 399, 406, 418, 469.

 1. Немыкин А.К., Коцур В.М. Боевая слава Днепропетровщины. Очерки о Героях Советского Союза. В 2-х т.– Днепропетровск: Сiч, 2000.

Т.1.– 335 с: ил.

Т.2.– 232 с: ил.

Рец.: Літопис подвигу: Побачив світ двотомний збірник нарисів "Бойова слава Дніпропетровщини": [Увічнено 594 Героя] // Вісті Придніпров'я.– 2001.– 9 трав.– C. 5;

"Бойова слава Дніпропетровщини" // Джерело.– 2001.– № 10-11.– трав.

 1. Подвиг связиста: Гриненко Максим Емельянович // Гриненко И.Т., Головин Н.М. Подвиг: Документальные очерки о Героях Советского Союза.– X., 1975.– С. 103-105.

 1. Санин Л.И. Герой, сын героя: Очерк.– Донецк: Донбасс, 1979.– 27 с.

О Нестеренко Д.П. из с. Миновка Магдалинов. р-на.

* * *

 1. Аверков С. Битва под облаками: [Наши земляки И.Д.Бузицков, К.С.Аксенов в боях за Кавказ] // Днепров. правда.– 1973.– 27 февр.[3754]

 1. Авраменко I. Один з багатьох: [Про Я.М.Агафонова. Працює на "Криворіжсталі"] // Черв. гірник.– 1975.– 26 лют.

 1. Акулов П. Вічно в строю: [М.Філіпов уродженець м. Нікополя] // Прапор юності.– 1971.– 7 груд.

 1. Аляб’єв О. Шляхи солдатські: [Нагородження Героя Рад. Союзу з Верховцевого А.I.Кудрєватого] // Дніпров . правда.– 1964.– 26 квіт.

 1. Андрунас Ю. Зоряні крила пілота: [Про О.Л.Кривоноса з с. Варварівка Павлоград. р-ну] // Світло Жовтня.– 1989.– 9 лют.

 1. Аронський М. Taнкіст Михайло Пивовар: [Участь у визволенні Польщі Пивовара Михайла Васильовича, уродж. м. Дніпродзержинська] // Дзержинець.– 1965.– 7 лют.

 1. Ашурков В. В небе фронтовом: [О летчике А.А.Мурашеве, ныне работает на заводе шахтной автоматики] // Днепр вечерний.– 1978.– 12 сент.

 1. Ашурков В. Рыцари неба фронтового: Генерал Володин // Днепр вечерний.– 1980.– 11 сент.

 1. Бабичев П. Звезда за подвиг: [65 лет назад учреждено звание Героя Сов. Союза. Дана статистика по Сов. Союзу и Днепропетров. обл.] // Наше місто.– 1999.– 8 трав.

 1. Белінська Т. І все це про тероя-земляка: [Койнаш Василь Васильович, уродж. м. Кривий Ріг] // Прапор юності.– 1982.– 12 жовт.

 1. Бельза А. Стелилась Европа: Страницы из жизни Героя Сов. Союза В.В.Павлова // Днепр вечерний.– 1975.– 21, 22, 24, 29 апр.

 1. Бєляєв В. Артилерист Дидишко: [Дидишко Олександр Іванович, уродж. м. Верхньодніпровська] // Дзержинець.– 1973.– 7. квіт.

 1. Бєляєв В. Винищувач: [Липілін Олександр Олексійович, уродж. Дніпродзержинська] // Дзержинець.– 1982.– 15 серп.

 1. Беляєв В. Доблесть батьків – спадщина дітям: [Робітники з-ду їм. Дзержинського І.М.Шепетов, П.А.Остапенко, Й.К.Сачок, П.К.Мурахшов] // Дзержинець.– 1991.– 20 черв.

 1. Бєляєв В. На небесному тихоході: [А.Ф.Худякова з м. Дніпродзержинська] // Дзержинець.– 1980.– 24 серп.

 1. Береговой А., Хуторский А. С именем Ленина: [Очерки о Героях Совет. Союза, наших земляках В.Н. Щербине, Б.М. Филоненко, И.А. Рудниченко, Д.И.Фартушном, Я.П. Вергуне, В.В. Адаменко, Ф.И. Гаркуше, М.А. Завирюхе, М.Е. Мелашенко, О.И. Шульгине] // Днепров. правда.– 1968.– 24 окт.

 1. Бережна О. Дорогою мужності: [Дуплій Іван Минович, уродж. с. Катьощино Томаків. р-ну] // Рад. життя.– 1968.– 24 лют.

 1. Блідний В. Зоряна ескадрилья: [Про героїв Великої Вітчизн. війни з Апостолового] // Вісник Апостолівщини.– 1995.– 26 квіт

 1. Бормотов С. Mіцніші за броню: [Гуренко Кузьма Йосипович, уродж с. Інгулець Кривоpіз. р-ну] // Черв. гірник.– 1983.– 29 листоп.

 1. Бортов С. Нові імена гepoїв – криворіжців: [Про уродженців Криворіжжя, Героїв Рад. Союзу] // Черв. гірник.– 1988.– 25 трав.

 1. Бранько Я. Виборов у боях: [Про Я.А.Бранько] // Зоря.– 1986.– 1 лип.

 1. Бровченко К. Овіяні народною славою: [Наші земляки – Герої Рад. Союзу] // Прапор юності.– 1970.– 10 берез.

 1. Бурейко Г. Від яскравого сонця потемніло в очах: [Про земляка лейтенанта В.Усова] // Зоря.– 2002.– 19 жовт

 1. Бученков В. Відвага льотчика: [Головатий В.Д., уродж. м. Нікополя] // Нікопол. правда.– 1965.– 24, 25 груд.

 1. Быстрее молнии: [Путько Микола Савелійович, уродж. м. Нікополь] // Никопол. правда.– 1984.– 28 авг.

 1. Валентинов В. Для прийдешніх поколінь: [Запорожченко Дмитро Павлович, уродж. с. Юр’ївка Павлоград. р-ну] // Світло Жовтня.– 1986.– 9 трав.

 1. Василенко Б. На дальньому бомбардувальнику: [Левчук Семен Лук’янович, уродж. с. Мишурин Pіг Верхньодніпров р-ну] // Дзержинець.– 1974.– 17 серп.

 1. Вдруге народжений: [Про Героя Рад. Союзу Г.Маца з Перещепиного Новомосков. р-ну] // Новомосков. правда.– 2000.– 20 трав..– C. 1.

 1. Відважний льотчик: [Дудниченко Bіктор Маркович, уродж. с. Ново-Малинівка Широків. р-ну] // Прапор Леніна.– 1984.– 28 лют.

 1. Вілянський М. Водив літаки на Варшаву і Прагу: [Про Г.В.Крамарчука з Петропавлів. р-ну] // Степова зоря.– 1989.– 24 січ.

 1. Вілянський М. Наш земляк – Герой Радянського Союзу: [Про Крамарчука Г.В.] // Степ. зоря.– 1988.– 20 жовт.

 1. Владов К. Сияли звезды на груди героев: [В Жовт. райвоинкомате состоялась встреча Героев Сов. Союза, ветеранов ВОв и Вооруженных Сил] // Днепр вечерний.– 1998.– 28 февр.

 1. Вони – гордість і слава району : [Герої Рад.Союзу (Покров.р-н)] // Рад. слово.– 1998.– 17 жовт. (додаток, вип. присвяч. 75-річчю р-ну)

 1. Володін Д. Двадцять хвилин і все життя: [Паршин Bіктор Степанович, уродж. м. Дніпропетровська] // Прапор юності.– 1968.– 14 січ.

 1. Волохов А. Героями не рождаются: [Воспоминания Героя Сов. Союза] // Радуга.– 1991.– № 8.

 1. Вони живуть i трудяться в Ленінському районі Дніпропетровська // Зоря.– 1969.– 16 квіт.

 1. Воронова Т. Депутат Криворізької Ради: [Герой Рад. Союзу ген. В.М.Шатілов брав Рейхстаг, після війни був депутатом міськради] // Черв. гірник.– 1999.– 8 трав.

 1. Воронова Т. Колиска богатирів: [Про випускників Кривоpiз. аероклубу – Героїв Рад. Союзу] // Черв. гірник.– 1985.– 17 серп.

Є фото ciм’ї Глінок.

 1. Воронова Т. Криворіжці – Герой Радянського Союзу, які брали участь у боях за Україну // Черв. гірник.– 1998.– 20 серп.

 1. Воронова Т. "Маестро, прикрий, атакую!": [Про двічі Героя, генерала В.І.Попкова, що визволяв Кривий Ріг] // Черв. гірник.– 1998.– 22 січ.

 1. Ворфлік А. Відшукали героя-земляка: [Про уродженця Жовтих Вод К.Д.Карицького] // Зоря.– 1990.– 31 берез.

 1. В’язовська Н. Безсмертний комбат: [Про І.Т. Овчаренка, який жив і працював у Кривому Розі] // Зоря.– 1978.– 26 груд.; Черв. гірник.– 1976.– 25 січ.

 1. В’язовська Н. Впереді Тільки вперед!: [Байбаренко Григорій Миколайович, уродженець м. Кривого Poгу] // Зоря.– 1984.– 15 квіт.

 1. В’язовська Н. Герой Дніпра: [Г.М.Байбаренко] // Черв. гірник.– 1974.– 15 листоп.

 1. В’язовська Н. Зліт у безсмертя: [Лавроненко Іван Васильович, уродж. Кривого Poгу] // Черв. гірник.– 1974.– 18 жовт.

 1. В’язовська Н. Крок у безсмертя: [К.Й.Гуренко, уродж с. Інгулець] // Сіл. трудівник.– 1969.– 9 трав.

 1. В’язовоька Н. Назвали його ім’ям вулицю у Кривому Poзі: [Пурін Павло Павлович, уродж. м. Кривий Ріг] // Зоря.– 1981.– 29 лип.

 1. В’язовська Н. У пам’яті назавжди: [Костенко Павло Іванович, уродж. м. Кривого Рогу] // Черв. гірник.– 1975.–27 лип.

 1. В’язовська Н. Шляхами війни: [Пурін Павло Павлович, з м. Кривий Ріг] // Черв. гірник.– 1974.– 25 груд.

 1. Гапон Є. Зустріч з героєм: [Щербина Василь Іларионович, уродж. с. Коломийка Покров. р-ну] // Рад. слово.– 1969.– 28 серп.

 1. Гарбуз П. Золота Зірка М.Невпряги: [Невпряга Микола Тимофійович, уродж. с. Красино Криворіз. р-ну] // Новомосков. правда.– 1970.– 21 лют.

 1. Гардаш Г. На Інгульці під Миколаївкою: [Шульгін Олександр Іванович, уродж. м. Нікополь] // Прапор Леніна.– 1969.– 1 берез.

 1. Герои Советского Союза – криворожстальцы // Металлург.– 1999.– 20 мая.

 1. Героизм не подвластен времени: [Герои Сов. Союза В.А. Павлов и В.П.Тишко форсировали Днепр] // Наше місто.– 2000.– 5 січ., 18 січ., 9 лют., 5 квіт.

 1. Героизм не подвластен времени: [Герои Сов. Союза Рудниченко И.А. и Тимощук Д.И. форсировали Днепр] // Наше місто.– 2000.– 16 трав.

 1. Герой Дніпра і цілини: [Нестеренко Данило Павлович, уродж. с. Минівка Магдалинів. р-ну] // Шляхом Леніна.– 1981.– 24, 26 верес.

 1. Герої Радянського Союзу – визволителі Кривого Рогу // Черв. гірник.– 1996.– 22 лют.

 1. Герої Радянського Союзу, наші славні земляки: [Томаків. р-н] // Рад. життя.– 1995.– 6 трав.

 1. Героїв треба знати: [Список Героїв Рад. Союзу по м. Кривому Рогу] // Оптиміст.– 2002.– № 9.

 1. Головин Н. Наші земляки – герої // Дніпров. правда.– 1961.– 9 лип.

 1. Головинов Ю. Биография боевых орденов: [О М.Е.Колосове] // Днепров. правда.– 1967.– 22 июня.

 1. Головко В. Вечный огонь подвига: [О Героях Сов. Союза В.Усове, А.Матросове, Н.В.Гомоненко, И.Г.Вдовенко, а также Зевакине С., Кривошееве Е.А.] // Днепр вечерний.– 1983.– 5 янв.

 1. Головко В. Життям зупинили смерть: 3 блокнота журналіста: [Про земляків, які загинули на Новгород. землі, у Прибалтиці, Білорусі, Молдові] // Зо­ря.– 1991.– 9 трав.

 1. Головко В. Повторив подвиг Матросова: [Про земляка, Героя Рад. Союзу М.Курила] // Зоря.– 2004.– 28 лют.

 1. Голуб Ф. Вони були першими: [Рудниченко Іван Андрійович, уродж. с. Вільні Хутори Верхньодніпров. р-ну] // Придніпров. комунар.– 1965.– 1 квіт.

 1. Гордиенко В. Баллада о мужестве: [О подвиге никопольчанина И.И.Поддубного] // Строитель.– 1991.– 9 мая.

 1. Гриценко А. Народження подвигу: [Артеменко Юрій Ілліч, уродженець с. Вищетарасівка Томаківського р-ну] // Зоря.– 1967.– 4 черв.

 1. Гриценко А. Солдати: [О.І.Шульгін з м. Нікополь] // Зоря.– 1969.– 12 берез.

 1. Давиденко І. Був завжди попереду: [Авраменко Василь Максимович, уродженець м. Славгорода Синельниківського р-ну] // Ленін. заповіти.– 1983.– 20 трав.

 1. Дашко Я. Плацдарм біля Бородаївки: [Д.В.Фартушний народився в с. Велика Костромка Апостолівського р-ну] // Будівник комунізму.– 1985.– 12 берез.

 1. Дніпродзержинці – Герої Радянського Союзу: [Фото] // Дзержинець.– 1990.– 9 трав.

 1. Давидов О. Коли замовк кулемет: [Пpo участь у боях в Білорусії Олексієнка Олександра Миновича, уродж. м. Кривий Pіг] // Прапор юності.– 1982.– 2 верес.

 1. Долгих А. В небе Приднепровья: О генерал-майоре авиации запаса М.К.Токаренко] // Днепр вечерний.– 1984.– 6 янв.

 1. Долгих А., Кривцов К. О чем рассказала дивизионка: [Тишкін Петро Якович, уродж. м. Дніпропетровська] // Днепров. правда.– 1975.– 5 мая.

 1. Долгих А. Над огненной дугой: [О М. К. Ткаченко из Днепропетровска, получившем звание на Курской дуге] // Днепр вечерний.– 1978.– 5 июля.

 1. Долгих О. Не загубився слід героя: [Кайда Анатолій Григорович, уродж. с. Хуторо-Чаплине Васильків. р-ну] // Зоря.– 1982.– 10 лют.

 1. Долгих А. Там, за Одером: [О Л.А.Головне, рабочем з-да "Южмаш”] // Днепр вечерний.– 1987.– 9 мая.

 1. Дремов И. Ценой своей жизни: [Воспом. об освобождении Польши] / Записали И.А.Долгих, Ю.Серадский // Днепр вечерний.– 1982.– 9 июля.

 1. Дубовик В. Право на безсмертя: [Мазан Михайло Семенович, уродж. Дніпропетровська] // Прапор юності.– 1974.– 24 груд.

 1. Дубрівний П.С. В ту новорічну ніч: [Спогади про 1945 р. Дубрівного Петра Савелійовича, уродж. с. Кам’янка Апостолів. р-ну] // Будівник комунізму.– 1974.– 1 cіч.

 1. Євгенов А. Тут живе Герой: [Невпряга Микола Тимофійович, уродж. с. Красино Криворіз. р-ну] // Зоря.– 1974.– 16 квіт.

 1. Єлисеєв А. Володимир Пилипович Волковський: [Проживає в Павлограді] // Світло Жовтня.– 1985.– 19 квіт.

 1. Єпімахов М. Я гордий тим, що був солдатом...: [Спогади нач. лабораторії Дніпродзержин. Баглій. коксохім. з–ду] // Дзержинець.– 1978.– 22 лют.

 1. Єрмолаєв Б. Костянтин Діонісович Карицький: [з Жовтих Вод] // Робітн. трибуна.– 1990.– 23 лют.

 1. Ефремова Е., Малый В. Учитель со звездой Героя: [К 85-летию П.А. Рындина, бывшего директора СШ № 100 в Днепропетровске] // Днепр вечерний.– 1987.–19 янв.

 1. Жевнеров С. У небі володарює той, хто вище: [Нікопольчанин, льотчик] // Нікопол. правда.– 1994.– 7 трав.

 1. Життя – подвиг: [Про Героя Рад. Союзу, Героя Соц. Праці голову колг. з с. Мишковичі Нікопол. р-ну К.П.Орловського] // Нікопол. правда.– 1975.– 25 берез.

 1. Журавльов О. Відважний сокіл: [Конобаєв Василь Сергійович, уродж. м. Дніпропетровська] // Зоря.– 1985.– 14серп,

 1. Занудько М., Петришин В. Брати: [Малка Іван Трохимович, уродж. с. Катерино-Михайлівка Нікопол. р-ну] // Прапор юності.– 1965.– 17 трав.

 1. Затешилов В. У рідному нe6і: [Лозовський Bіктор Артемович, уродж. с. Настасівка Томаків. р-ну] // Рад. життя.– 1970.– 5 лют.

 1. Звирко В. Два полковника, два друга, два героя: [О Героях Советского Союза И.И.Соломоненко и А.Д.Догадайло] // Наше місто.– 2004.– 8 трав.– C. 12

 1. Згадують наші земляки – Герої Радянського Союзу С.Л.Левчук, О.О.Позняков, Ф.Г.Дейнега // Дзержинець.– 1985.– 10 трав.

 1. Зінов’єв I. Одне бойове завдання: Спогади Героя Рад. Союзу, який живе у Павлограді // Зоря.– 1971.– 11 трав.

 1. Золоте сузір’я: [Розповіді про дніпропетровців – Героїв Рад. Союзу] // Зоря.– 1969.– 16 квіт.

 1. Золоті зірки міста Прометея: [Гepoї Рад. Союзу з Дніпродзержинська] // Дзержинець.– 1983.– 9 трав.

 1. Золотою зіркою відзначені: [Наші земляки – Герої Рад. Союзу] // Зоря.– 1964.– 15 квіт.

 1. Зотов В. Людина з легенди: [Леус Дмитро, уродж. с. Мар’янське Апостолів. р-ну] // Будівник комунізму.– 1984.– 29 трав.

 1. Зуб Д. Подарка фюреру не получилось...: [Воспоминания о Героях Совет. Союза участниках ВОв наших земляках Г.М.Куликове и Б.Н.Емельянове] // Наше місто.– 1998.– 14 січ.

 1. Іванов О. Він був і нашим земляком: [Про В.Ф.Скопенка] // Черв. гірник.– 1991.– 15 берез.

 1. Іванов Є. Вогненна переправа: [Зозуля Максим Митрофанович, уродж. с. Піщанка Новомосков. р-ну] // Зоря.– 1979.– 9 трав.

 1. Іванов Є. Дніпропетровці стояли насмерть: [Токарев Василь Федорович, уродж. с. Дніпровське Верхнъодніпров р-ну] // Зоря.– 1981.– 18 листоп.

 1. Іванов Є. Навічно в списках: [Перехода Іван Сергійович, уродж. м. Павлограда] // Зоря.– 1979.– 10 січ.

 1. Иванов А. След в сердце: [О В.С.Сметанине из Павлограда] // Западный Донбасс.– 1990.– 6 апр.

 1. Іванов І. Це було на Одері: [Клименко Петро Георгійович, уродж. П’ятихаток] // Ударн. фронт.– 1985.– 19 лют.

 1. Іванченко Я. Наш земляк – Герой: [Білокопитов Дмитро Іванович. уродж. с. Турчинівка Синельників. р-ну] // Ленін. заповіти.– 1982.– 11 черв.

 1. Игнатьев И. Из воспоминаний маршала: [И.Кожедуб первую Звезду получил за участие в битве за Днепр, Кривой Рог и Пятихатки] // Днепров. панорама.– 1991.– 13 июня.

 1. Ігнатьєв І. Крилом до крила: Бойова співдружність рад. і фр. льотчиків: [Коломоєць Василь Миколайович, уродж. м. Жовті Води] // Pобіт. газ.– 1971.– 19 жовт.

 1. Імені Героя: [Костенко Павло Іванович, уродж. м. Кривого Рогу] // Черв. гірник.– 1984.– 8 верес.

 1. Імені Дніпропетровська: [Про присвоєння звання Героя І.Т.Гросулу] // Дніпров. зоря.– 1991.– 20 серп.

 1. Их звезды зажглись на Днепре в сорок третьем: [Герои Сов. Союза, уроженцы Днепропетровщины: Василий Авраменко, Андрей Зозуля; Максим Зозуля; Иван Ивашин; Иван Иващенко, Арсений Матюк, Василий Маргелов, В.Андрейченко, Н.Гаркуша, Василий Солдатенко, Борис Номинас, Виктор Агиенко, Юрий Артеменко, Дмитрий Фартушный, Борис Филоненко, Иван Косяк, Николай Макуха, Петр Малышев, Яков Никоненко, Иван Надточий; Даниил Несторенко, Иван Перехода, Алексей Постный, Иван Рудниченко, Владимир Сентюрин, Марк Белоножко, Николай Богданов, Порфирий Гудзь, Савелий Довгополый, Юрий Должанский, Николай Заверуха, Яков Вергун; Федор Гаркуша; Василий Горшиний; Никита Гречихин] // Наше місто.– 1998.– 8, 25, 29 серп., 4, 5, 9, 11, 15, 16, 18, 19 , 22, 23 верес.; 2, 3, 6, 7, 10, 20 жовт.

 1. Іщенко М. Наші герої: [Гepoї Рад. Союзу з Апостолів. р-ну] // Будівник комунізму.– 1989.– 23 лют.

 1. Кавалери "Золотих Зірок": [м. Дніпродзержинськ] // Дзержинець.– 1997.– 17 квіт.

 1. Касьян М. Наш легендарний земляк: [Про Героя Рад. Союзу, засновника Повітряно-десант. військ, генерала армії В.П.Маргелова, народився 27 груд. 1908 року в Катеринославі] // Зоря.– 2001.– 2 серп.

 1. Калниш Т. У боях за Вітчизну: [Ведмеденко І. І., уродж. с. Кам’янське (Дніпродзержинськ)] // Дзержинець.– 1987.– 8 берез.

 1. Кипа М. Батальйонний комісар: [Балаханов Дмитро Олександрович, уродженець м. Дніпропетровська] // Спорт. газ.– 1967.– 7 груд.

 1. Кириченко Ю. Герой Сандомирського плацдарму: [Нортенко Василь Іванович, уродж. с. Шевченкове Васильків. р-ну] // Шляхом комунізму.– 1973.– 22 лют.

 1. Kірпічов M. Відажний льотчик: [Гесь Григорій Іванович, уродж. с. Васильківка] // Шляхом комунізму.– 1978.– 3 січ.

 1. Kірпічов М. Він був першим героєм: [А.Г.Кайда] // Шляхом комунізму.– 1979.– 26 квіт.

 1. Кисельов В. Герої в строю: [Про Героїв Рад. Союзу родом з Новомосковщини] // Новомосков. правда.– 1989.– 9 груд.

 1. Кисельов В. Сміливий ривок: [Калюжний Микола Григорович, уродж. м. Новомосковська] // Новомосков. правда.– 1988.– 26 лип.

 1. Кисельов В. Шістнадцятий Герой: [Про С.Г.Колесника з Новомосков. р-ну] // Новомосков. правда.– 1989.– 10 лют.

 1. Ковальчук Ю. Дорогою мужності: [Про І.М.Шевченка, який живе у Кривому Розі] // Черв. гірник.– 1984.– 2 черв.

 1. Ковалюк В. Земное притяжение: [Очерк про Бараболкіна Дмитра Федоровича, уродженця м. Синельникове] // Днепров. правда.– 1983.– 6 окт.

 1. Ковзель C. Воспитанники Осоавиахима // Днепров. правда.– 1977.– 21 авг.

 1. Коган І. На вістрі атаки: [В.Ф.Токарев з с. Дніпровське Верхнъодніпров р-ну] // Прапор юності.– 1975.– 18 січ.

 1. Корнеев С. Ас из Кривбасса: [О летчике-истребителе, В.Н.Коломойце, уроженце г. Кривого Рога] // Вопрос-ответ.– 1998.– 15 окт.

 1. Корнеев С. И один в поле воин!: [О Герое Сов. Союза криворожанине А.Алексеенко] // Вопрос-ответ.– 1998.– C. 18 июня.

 1. Корнеев С. Крепче брони: [О командоре танк. роты, Герое Сов. Союза Г.Романенко, освобождавшем Кривой Рог] // Вопрос-ответ.– 1998.– 22 окт.

 1. Корнеев С. Ротный: [О Герое Сов. Союза И.Л.Нежигае, уроженце Кривого Рога] // Вопрос-ответ.– 1998.– 1 окт.

 1. Корнеев С. Смелый сокол: [И.Лавроненко, урож Кривого Рога] // Вопрос-ответ.– 1998.– 13 авг.

 1. Корнелюк К. Завдяки таким героям, як Малоног: [Малонoг Григopій Пилипович, уродж. с. Гуляйполе Криничан. р-ну] // Нові рубежі.– 1985.– 9 трав.

 1. Корнелюк К. Приїжджайте в Білорусію!: [Білоруси свято шанують пам’ять про нашого земляка Дидишка О.І.] // Придніпров. комунар.– 1989.– 16 верес.

 1. Костенко И. Позывной "Днепр": [О почет. гражданине г. Никополя Б.Еремине] // Днепров. панорама.– 1991.– 21 дек.

 1. Костенко И. Там, на огненных высотах...: [О почет. гражданине г. Никополя – Б.Н.Еремине] // Никопол. правда.– 1991.– 27 апр.

 1. Корнієнко Д. Бій за переправу: [Шевцов Іван Андрійович, уродж. с. Андріївка Новомосков. р-ну] // Новомосков. правда.– 1968.– 19 берез.

 1. Корнієнко Д. Bін захищав Заполяр’я: [Бобро Микола Макарович, уродж. с. Хуторо-Губиниха Новомосков. р-ну] // Новомосков. правда.– 1968.– 14 лют.

 1. Коробко А. Письменник, воїн, журналіст: Розповідь про земляка [С.Борзенка] // Шахтар Марганця.– 1965.– 23 верес.

 1. Кошара Д. Ім’ям героя: [Гаркуша Микола Євтихійович, уродж. с. Васильківка] // Пам’ятники України.– 1983.– № 4.– C. 20-21.

 1. Краєзнавцям на замітку: [Герої Рад. Союзу – криворіжці] // Черв. гірник.– 1989.– 30 груд.

 1. Кременчуцький Б., Перевозний М. Сини: Нарис: [Плахотя Савелій Миколайович, уродж. с. Улянівка Царичан. р-ну] // Зоря.– 1966.– 28 груд.

 1. Криворожане – герои Советского Союза: [И.В.Лавроненко, Д.Б.Глинка, Ю.М.Должанский] // Криворож. ведомости.– 1994.– № 40.

 1. Криворотов О. Зірка героя: [Про М.О.Плеханова з Васильків. р-ну] // Шляхом комунізму.– 1988.– 8 верес.

 1. Круть М. Живе у пам’яті: [Про С.С.Овчарова з Верхньодніпров. р-ну] // Придніпров. комунар.– 1984.– 9 трав.

 1. Кручина П. Зустріч з героєм [А.П.Фокіним у міськ. відділі внутр. справ; м. Марганець] // Шахтар Марганця.– 1970.– 15 січ.

 1. Ктитарев М. Сорок кленів: [Про Героїв Рад. Союзу з Дніпродзержинсъка] // Дзержинець.– 1985.– 6 квіт.

 1. Кудреватов А.I. Некролог: [Герой Рад. Союзу з Верховцевого] // Придніпров. комунар.– 1971.– 15 квіт.

 1. Кузнецов С.C. Мой милый Августин: [Воспоминания летчика – днепропетровца] // Зоря.– 1945.– 5 окт.

 1. Кузьменко I. Солдат перемоги: [Про А.І.Кудреватова, який жив і працював на ст. Верховцеве Верхньодніпров . р-ну] // Придніпров. комунар.– 1985.– 9 черв.

 1. Кузьмін В. Батьківщина повинна знати своїх героїв: [Спогади однополчанина про Г.В.Крамарчука з Петропавлівки. Є фото часів війни] // Степова зоря.– 1990.– 9 трав.

 1. Куликов Г. Слово ветеранів: [Про Героїв Рад. Союзу наших земляків О.П.Шкулєпова, О.П.Назарова, Я.П.Вергуна та ін.] // Зоря.– 1975.– 11 трав.

 1. Кулінич В. Генерал з Богуслава: [Гладкий О. П., уродж. с. Богуслав Павлоград. р-ну] // Світло Жовтня.– 1990.– 20 берез.

 1. Кулінич В. Зіpкa Миколи Міхна: [Mіхно Микола Михайлович, уродж. м. Павлограда] // Світло Жовтня.– 1988.– 3 верес.

 1. Кулініч В. Його крилата слава: [Калініченко Семен Зіновійович, уродж. х. Призов Павлоград. р-ну] // Світло Жовтня.– 1989.– 14 берез.

 1. Кулініч В. Славні Верби героями: [Про Ф.П.Лупирева, з с. Верби Павлоград. р-ну] // Світло Жовтня.– 1990.–3 січ.

 1. Кулініч В. Служили два брати: До 45-річчя Великої Перемоги: [Про Олексія та Данила Плахотників з Павлоград; р-ну] // Світло Жовтня.– 1990.– 27 січ.

 1. Кулініч В. 106 бойових вильотів: [Про І.І.Зінов’єва з Павлоград. р-ну] // Світло Жовтня.– 1989.– 13 трав.

 1. Кулінич В. У бою за Дніпро: [Перехода Іван Сергійович, уродж. м. Павлограда] // Світло Жовтня.– 1989.– 23 лют.

 1. Кулініч В. У пам’яті людській: [В.А.Шацьких уродженець с. Богданівка Павлоградського р-ну] // Світло Жовтня.– 1988.– 31 трав.

 1. Куліш А. Зірка мужності: [Про І.М.Шевченка з Кривого Рога] // Зоря.– 1970.– 7 січ.

 1. Кутняк О. Історія поруч з верстатом: [Aніcкін Олександр Дмитрович, уродженець м. Дніропетровська] // Прапор юності.– 1981.– 27 жовт.

 1. Куравлев А. Соколы Днепропетровщины // Днепров. правда.– 1965.– 15 мая.

 1. Лазаренко Д. Безсмертя: [Про Д.Ю.Лазуху з Томаків. р-ну] // Радян. життя.– 1988.– 1 груд.

 1. Лазаренко Д. Мужність: [Про Г.В.Крамарчука з Петропавлів. р-ну] // Степова зоря. 1988.– 15 груд.

 1. Макаренко В. Золота Зірка героя: [Про Б.М.Кулюміна, який живе в м. Орджонікідзе] // Прапор юності.– 1979.– 10 квіт.

 1. Маковєєв М. Над батьківським дахом: [Про ратний подвиг Героя Рад. Союзу В.А.Лозовського з Настасівки Томаків. р-ну] // Рад. життя.– 1997.– 17 трав.

 1. Малоок М. Зліт у висоту: [І.С.Кравцов – колишній криворожанин. Зараз живе у Геленджику] // Черв. гірник.– 1975.– 25 берез.

 1. Мальцев О. Щирі розмови: [Лисенко М. К., уродж. с. Голубівка Новомосков. р-нy] // Патріот Батьківщини.– 1969.– 12 січ.

 1. Маневич И. Памяти далекие зарницы: [О Герое Сов. Союза, участнике Парада Победы, земляке А.В.Колесникове] // Днепр вечерний.– 2000.– 19 мая.

 1. Матюк А. Незабываемые встречи: [Матюк Арсеній Васильович, уродж. с. Kaпyлівкa Нікопол. р-ну] // Трубник.– 1966.– 25 мая.

 1. Метелиця Д. Слово про комсорга: [Про Г.Радченка; м. Дніпродзержинськ] // Дзержинець.–1990.– 12 січ.

 1. Милявский М. Первый из славной когорты: [О З.А.Концевой из Никополя] // Никопол. правда.– 1985.– 9 мая.

 1. Міняйло І. Ціною власного життя: [М.О.Калюжний, уродж. Новомосковська повторив подвиг О.Матросова] // Новомосков. правда – 1991.– 16 берез.

 1. Митрич В. Петровка помнит героев: [Паршин Георгій Михайлович, воспитанник Днепропетров. аероклуба] // Днепров. правда.– 1973.– 9 мая.

 1. Митрошин Ю. Мастер торпедных ударов: [В.К.Коновалов] // Днепров. правда.– 15 апр.

 1. Михайлов Т.В. Золота Зірка нашого земляка: [Про уродженця м. Верхньодніпровська – О.І.Дадишка] // Придніпров. комунар.– 1991.– 25 квіт.

 1. Міщенко I. Зоряні сини i дочки: [Про вихованців Дніпропетр. авіаспортклубу] // Прапор юностi.– 1983.– 26 трав.

 1. Монастырский Б., Чачух М. На передовой линии: [Назаренко Д.П., уродж. с. Іванівка Царичан. р-ну] // Днепров. правда.– 1963.– 8 мая.

 1. На братских могилах не ставят крестов: В боях за Днепропетровщину погибли 105 Героев Советского Союза // Днепров. правда.– 2001.– 8 мая.

 1. Назаренко П. Хоробрий coкіл: [Назаренко Д.П., уродж. с. Іванівка Царичан. р-ну] // Приоріл. правда.– 1984.– 9 трав.

 1. Haші земляки – воїни-герої: [Кліщ Іван Никифорович, уродж. с. Маломихайлівка Покров. р-ну] // Рад. слово.– 1969.– 15 жовт.

 1. Наші земляки – Герої Радянського Союзу: [Фото; Покров. р-н] // Рад. слово.– 1971.– 22 черв.

 1. "Не журися, мамо, ось доб'єм фашистів...": [Листи з фронту уродженців с. Шевченкове: В.І.Нортенка, М.І.Нортенка, І.Я.Нортенка, С.П.Разуваєва, учасників звільнення Васильків. р-ну] // Васильків. вісник.– 1991.– 22 черв.

 1. Некрасов М. Заради життя: [Ігнатенко Петpо Олександрович з Царичан. р-ну] // Приоріл. правда.– 1984.– 16 черв.

 1. Немыкин А. Галерея Героев: [На страницах газет "Днепр вечерний", "Наше місто" і "Днепровская правда" открыта рубрика , посвященная к 55-й годовщине освобождения Украины и героям землякам] // Днепров. правда.– 1999.– 24 июля.

 1. Немыкин А. Галерея Героев: [О Героях Сов. Союза Н.П.Драгунове, Н.И.Дрикаловиче, И.А.Дриженко, П.В.Дроздове, Л.Н.Дудине, Е.П.Дудыкине, Г.Б.Дерновском, Ю.И.Деребине, М.Джунусове, Е.А.Дикопольцеве, С.Н.Долженкове, В.Т.Древале участвовавших в форсировании Днепра] // Днепров. правда.– 1999.– 12, 14, 21 авг.; 9 сент.

 1. Немыкин А. Героизм не подвластен времени: [О Героях Сов.Союза, освобождавших Днепропетровск – Луценко П.С., Ляхе Д.П., Мазном Ю.М.] // Наше місто.– 1999.– 28 верес.

 1. Немыкин А. Из звезды зажглись на Днепре в сорок третьем: Николай Милашенко. Василий Адаменко: [О Героях Сов. Союза, наших земляках] // Наше місто.– 1998.– 1 верес.

 1. Нетьоса Л. Повітряний ас: [М.С.Путько з Нікополя] // Дзержинець.– 1983.– 12 серп.

 1. Нечай М. Дорога на висоту: Нарис: [Надточій Іван Іванович, уродж. с. Hoвопавлівка Межів. р-ну] // Прапор юності.– 1975.– 20, 22, 25, 27, 29 груд.; 1974.– 1 січ.

 1. Нечипоренко Н. Смертю хоробрих: [Про Героя Рад. Союзу Івана Григоровича Махоту з с. Попасного Новомосков. р-ну] // Присамар. нива.– 2000.– 18 квіт.

 1. Никитченко В. Высота Адаменка: [Адаменко Василий Васильевич, уроженец с. Первозванивка Синельников. р-на] // Рабоч. газета.– 1989.– 23 авг.

 1. Нікітенко М. Подвиг на Дніпрі: [Про В.М.Стрельцова з Кривого Рога] // Черв. гірник.– 1972.– 22 жовт.

 1. Нортенко В. День і ніч у танку: Спогади: [Нортенко Василь Іванович, уродж. с. Шевченкове Васильків. р-ну] // Прапор Леніна.– 1986.– 9 трав.

 1. Овчинникова Л. Навеки остался молодым: [О Герое СССР А.Дегтяреве, имя которого носит одна из улиц Днепродзержинска] // Ведомости.– 2003.– 27 авг.

 1. Один против "королевской рати": [Бережной Николай Иванович, уроженец г. Терны Павлоград. р-на участвовыал во Львов.-Сандомир. операции] / Агентство печати "Днепр" // Днепров. правда.– 1989.– 10 сент.

 1. Озерний І. Герой Дніпра: [І.А.Рудниченко з с. Вільні Хутори Верхньодніпров. р-ну] // Придніпров. комунар.– 1986.– 23 жовт.

 1. Олександр Павлович Штепенко: [Некролог] // Рад. слово.– 1972.– 20 січ.

 1. Павленко В. Академик меткого огня: [О полковнике Г.Полуэктове, днепропетровце] // Днепров. правда.– 1989.– 19 нояб.

 1. Пальчук Я. Атака: [Про А.М.Карпенка] // Україна.– 1981.– № 8.– С.14–17.

 1. Палікан А. Командир дивізіону: [Про М.М.Єпімакова. Працює на Баглійському коксохім. з–ді м. Дніпродзержинська] // Дзержинець.– 1974.– 22 черв.

 1. Пелін В. Микола Михайлович Mіxнo: [з Павлограда] // Світло Жовтня.– 1985.– 22 січ.

 1. Переправа, переправа: [А.В.Матюк из Капуловки Никопол. р-на] // Никопол. правда.– 1989.– 5 авг.

 1. Петрова Є. Не підвладно часові: [Бараболкін Д.Ф. з Синельникового] // Ленін. заповіти.– 1973.– 9 трав.

 1. Петренко М. Вдячність героям: [Про жителя Павлоград. р-ну О.Л.Кривоноса,] // Зоря.– 1989.– 9 квіт.

 1. Пименов В. Воздушный боец: [Мазан Михайло Семенович, уродж. Дніпропетровська] // Днепр вечерний.– 1975.– 22 янв.

 1. Прокудо В. Звезда Забродина: [Неск. эпизодов из боевой биографии Н.Ф.Забродина] // Днепр вечерний.– 1973.– 8 мая.

 1. Пушкарь П. Альбомы Марии Кузьминичны: [Днепропетровчанка Ланько М.К. собирает материалы о героях] // Наше місто.– 1994.– 27 груд.

 1. Пушкарь П. И один – в поле воин: [О фронт. буднях Героя Сов. Союза А.П. Назарова из Днепропетровска] // Днепр вечерний.– 1998.– 24 окт.

 1. Пушкарь П. Полный кавалер: [Об участнике войны А.П.Соколове] // Наше місто.– 1994.– 25 жовт.

 1. Разуваєва Н. Дороги фронтової тривоги, і героїзму, і втрат: [Про Григорія Тарана] // Півден. зоря.– 1994.– 8 жовт.

 1. Ребрий А. Навечно в сердце народном: [Уроженцы Днепропетровщины, получившие звание Героя Сов. Союза за освобождение Белоруссии] // Днепров. правда.– 1987.– 4 янв.

 1. Ребрий А. Нам дороги эти позабыть нельзя...: [О жителе Днепропетровска Е.А.Клюшникове] // Днепр вечерний.– 1983.– 9 дек.

 1. Резницький А. У рейд іде казачий ескадрон: [Г.П.Романюк з П’ятихат. р-ну] // Прапор юності.– 1984.– 27 листоп.

 1. Резнік В. Три iмені на обеліску: [Про Героїв Рад. Союзу, нікопольчан М.П.Чалого, В.М.Усова, І.О.Гончара] // Зоря.– 1984.– 9 трав.

 1. Рыскаль В. Навечно в списках коллектива: [О Н.Ф.Кретове, бывшем рабочем завода им.Артема "Днепротяжбуммаш”] // Днепр вечерний.– 1984.– 5 окт.

 1. Родионов И. Улица освободителя [В г. Елгаве в Литве в честь Бердичевського Леонида Афанасьевича из Днепропетровска] // Днепров. правда.– 1967.– 23 февр.

 1. Родякін Ю. Розкажи про себе, воїне: [Шелепов Петро Омелянович, уродж. с. Богдано-Вербки Петропавлів. р-ну] // Степ. зоря.– 1975.– 30 січ.

 1. Роздольський А. Старшина і його однополчани: [Про Героя І.О.Жарикова, який проживає в Кривому Розі] // Черв. гірник.–1977.– 5 лип.

 1. Романюк Г. Ми – козаки: [Романюк Григорій Павлович, уродж. с. Миролюбівка П’ятихат. р-ну] // Прапор юності.– 1970.– 10 лют.

 1. Руденко Г. Обеліск: [Жалдак Федір Трохимович, уродж. с. Олександрогригорівка П'ятихат. р-ну] // Зоря.– 1968.– 9 серп.

 1. Рязанов В. Академік: [Про криворіжця. І.Т.Овчаренка] // Черв. гірник.– 1990.– 9 трав.

 1. Рязанов В. Відважні йшли першими: [Про П.Г.Кравченка з П’ятихаток] // Ударний фронт.– 1990.– 13 лют.

 1. Савин Н. Шаг в бессмертие: [С.М.Плахотя, з с. Улянівка Царичан. р-ну] // Днепров. правда.– 1984.– 15 апр.

 1. Савчук М. Комдив з Орджонікідзе: [Гудзь Порфирій Мартинович, уродж. с. Олександрівка (Орджонікідзе) Нікопол. р-ну] // Зоря.– 1977.– 17 лип.

 1. Сакун В. Нет их имен на постаменте: [Герои-танкисты Г.Романенко, В.Белороссов, И.Козлов в боях за освобождение Кривого Рога удостоены звания Героя Сов. Союза] // Наш век.– 1998.– 21 окт.

 1. Сашко Д. Поединок: [О И.У.Харченко] // Днепр вечерний.– 1975.– 6 дек.

 1. Секрет М. Гepoїв славні імена: [П'ятихатці – Гepoї Рад. Союзу] // Ударн. фронт.– 1989.– 7 лют.

 1. Селезнев М. Память: [Позняков Александр Александрович, урож. г. Днепродзержинска] // Днепров. правда.– 1986.– 19 июня.

 1. Серадский Ю. Ас артиллерийских залпов: [Івашин Іван Вакулович, уродж. с. Василівка Верхньодніпров. р-ну] // Днепр вечерний.– 1983.– 18 нояб.

 1. Серадский Ю. На безымянной высоте: [Мелашенко Николай Евгеньевич, урож. г. Славгород Синельников. р-на] // Днепр вечерний.– 1983.– 21 февр.

 1. Серадский Ю. Человек-легенда комбат Неустроев: [О Герое Сов. Союза С.А.Неустроеве] // Днепров. правда.– 1999.– 6 мая.

 1. Сивучек В. Ас штурмовых атак: [Г.М.Паршин, воспитанник Днепропетров. аероклуба] // Днепр вечерний.– 1973.– 3 апр.

 1. Ситник Ю. Політ у безсмертя: [Про вихованця Дніпропетр. аероклубу земляка-героя Ю.П.Шумського] //Зоря.– 1988.– 17 серп.

 1. Скільки в нас Героїв?: [Про криворожців – Героїв Соц. Праці та Великої Вітчизн. війни] // Червон. гірник.– 2001.– 14 серп.

 1. Скрипкевич Ю. "Я – "Чайка": [Про О.О.Чайку з Синельникового] // Ленінські заповіти.– 1972.– 22 січ.

 1. Славні орли гірницького краю: [Герої Рад. Союзу] // Черв. гірник.– 1969.– 14 жовт.

 1. Сліпак С. Стежинами війни: [Про О.Т.Дейнегу] // Дзержинець.–1987.– 13 черв.

 1. Соколенко М. Син Росії – наш син: [Про М.І.Глотова, почесного громадянина м. П'ятихатки] // Удар. фронт.– 1991.– 28 берез.

 1. Соколов А. Память сердца: [В.Г.Ушаков народився в м. Дніпропетровськ] // Днепр вечерний.– 1977.– 8 мая.

 1. Строганов О. С наградой, генерал!: [Генерал–лейтенанту авиации Б.Н.Еремину присвоено звание Героя Сов. Союза] // Никопол. правда.– 1990.– 9 мая.

 1. Суворов Р. Вогненні дороги комбата: [О.А.Антонов визволяв Дніпропетровськ у складі 152-ї дивізії] // Зоря.– 1991.– 9 трав.

 1. Суворов Р. Крепость ведет бой: [О земляках – защитниках Бреста, Героях Сов. Союза] // Днепров. правда.– 1990.– 31 марта.

 1. Суворов Р. Они защищали Ленинград: [О Героях Сов. Союза, уроженцах Днепропетровщины П.Т.Тарасове, И.К.Скачко, А.В.Чиркове] // Днепр вечерний.– 1985.– 14 янв.

 1. Сушко М. Головний інженер: [Про М.Єпімахова з Дніпродзержинська] // Рад. Україна.– 1965.– 28 квіт.

 1. Сытннк Ю. Его высота: [Рябошапка Василь Якович, уродж. м. Дніпропетровська] // Днепр вечерний.– 1983.– 2 авг.

 1. Сьомка В. Доки б'ється серце: [Про криворіжця О.М.Олексієнка] // Сіл. трудівник.– 1991.– 5 лют.

 1. Сягайло И. Новатор: [О И.Н.Чабане из Днепродзержинска] // Днепров. правда.– 1971.– 23 июня.

 1. Таран Д. Іван Никифорович Кліщ: [Про льотчика з Покровщини] // Рад. слово.– 1999.– 10 квіт.

 1. Тараненко О. Іду ведучим: [Про учасника визволення Дніпропетровщини М.К.Токаренка] // Прапор юності.– 1974.– 10 жовт.

 1. Твои герои, Кривбасс!: [Перечень фамилий Героев Совет. Союза] // Дело и реклама.– 1999.– 6 мая.

 1. Три листи про героя // Черв. гірник.– 1982.– 3 листоп.

 2. Зміст: Він був з Довгінцево / В.Чемерис; Серйозний і розсудливий / Г.Койнаш; Чудовий сім’янин / Койнаш-Роєва.

 1. Филиппов Е. В гостях у матери героя // Днепров. правда.– 1965.– 13 мая.

 1. Філоненко I. Пам’ять серця: [Щабельський Іван Петрович, уродж. с. Хорошеве Синельників. р-ну] // Зоря.– 1970.– 3 квіт.

 1. Фоменко В. Кондитер: [Романов Володимир Пилипович, уродж. м. Дніпропетровська] // Зоря – 1965.– 12 груд.

 1. Фролов П. Визволяючи Прибалтику: [Кудін Іван Назарович, уродж. с. Нова Лозоватка Криворіз. р-ну] // Сіл. трудівник.– 1988.– 16 груд.

 1. Фролов Д. Командир ескадрильї: Про Г.Д.Онуфрієнка а Софіїв. р-ну // Сіл. життя.– 1988.– 20 серп.

 1. Фролов П. Родом з Новомосковська /С.Г.Колесников] // Новомосков. правда.– 1990.– 23 берез.

 1. Хлопець з Фабричної: [Про М.Столярова, який повторив подвиг Гастелло] // Шляхом Леніна.– 1991.– 11 черв.; Днепров. панорама.– 1991.– 18 июня.

 1. Циганков В. Не бійтеся ризикувати: [Розповідь Героя про свій бойовий шлях та військ.–патр. роботу серед молоді Кривого Рога] // Черв. гірник.– 1984.– 30 груд.

 1. Циганков В.Є. Попереду були ворожі кулі...: [Спогади] // Записав П.Кирюха // Прапор юності.– 1981.– 31 жовт.

 1. Циганок Н. Друге народження: [Про Героя Рад. Союзу С.П. Шпаковського з Дніпродзержинська] // Дзержинець.– 1985.– 25 жовт.

 1. Час не стер подвигу: [М.В.Пивовар, з м. Дніпродзержинська] // Pобіт. газ.– 1965.– 19 січ.

 1. Чепелянська Т. Пишаємося своїм героєм: [Громов Іван Іванович, уродж. Томаківки] // Рад. життя.– 1984.– 9 трав.

 1. Чорнобай В. Наш уславлений земляк: Герою Радянського Союзу Ф.І.Гаркуші – 70 років // Шляхом комунізму.– 1990.– 17 лют.

 1. Шалаєв О. Розвідка боєм: 1Про С.Х.Пшонного] // Прапор юності.– 1983.– 16 серп.

 1. Шатковська П. Подвиг земляка: [А.А.Познякова из Днепродзержинска] // Дзержинець.– 1984.– 18 квіт.

 1. Шевченко Г. Стал нашим земляком: [О М.М.Сурошникове, проживающем в Днепропетровске] // Днепров. правда.– 1976.– 6 окт.

 1. Шесть рейдов через Вислу: [Бриль Микола Харлампійович, уродж. м. Нікополь] // Никопол. правда.– 1985.– 19 марта.

 1. Шпаковський Сергій Петрович: [Некролог] // Дзержинець.– 1991.– 30 квіт.

 1. Шруб К. Пусть мужество вас не покидает: [О Героях Сов. Союза, днепропетровцах] // Днепр вечерний.– 1998.– 8 мая.

 1. Шрубенко Б. Герой – наш земляк: [М.В.Чичикало з с. Петриківка Царичан. р-ну – Герой Рад. Союзу] // Приоріл. правда.– 1990.– 24 квіт.

 1. Шведун С. Наші уславлені земляки: [Гepoї Рад. Союзу – уродженці Дніпропетровщини] // Прапор юності.– 1974.– 13 квіт.

 1. Шевчук В. Троє з легенди: [Про І.M.Шишканя, М.Панікаху – Героїв Рад. Союзу та розвідника А.К.Дубовицького; Царичан, р-н] // Приоріл. правда.– 1970.– 17 лют.

 1. Шуба Л. І став героем!: [Cepгієнко Микола Єгорович, уродж. с. Суха Балка Криворіз р-ну] // Зоря.– 1987.– 1 верес.

 1. Я знав капітана Семенова [з м. Верхньодніпровська] // Придніпров. комунар.– 1988.– 22.– жовт.

 1. Яковенко Н. Уроки мужества: [В.І.Щербина з с. Коломийка Покров. р-ну] // Днепров. правда.– 1982.– 3 июля.

 1. Ясєв Г. Ой, Днипро, Днипро...: [Д.В.Фартушний] // Днепров. правда.– 1968.– 3 окт.

 1. Яловий О. Зірка знаходить героя: [А.І.Кудреватого з с. Верховцевого Криничан. р-ну] // Зоря.– 1964.– 26 квіт.

BІКТОР ТРОХИМОВИЧ AГІЄНКО

УРОДЖЕНЕЦЬ М. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

 1. Рябцев М. Герой, командир героїв // Зоря.– 1990.– 18 квіт.

 1. Рябцев М. Там на плацдарме: [Юбил. вечер почет. железнодорожника В.Т.Агиенко] // Приднепров. магистраль.– 1990.– 27 янв.

 1. Рябцев М. Ювілей героя Дніпра // Придніпров. комунар.– 1990.– 25 cіч.

ВАСИЛЬ АПОЛЛОНОВИЧ АНДРЄЄВ

УРОДЖЕНЕЦЬ С. СОЛОНЕ

 1. Иванов Е. Вспомните героя, земляка // Днепров. правда.– 1979.– 5 марта.

 1. Лазаренко Д. Bін першим піднімався в атаку: Розповідь про героя–земляка // Вперед.– 1985.– 28 груд.

 1. Тищенко О. Подвиг земляка: Ніхто не забутий // Вперед.– 1989.– 28 листоп.

ІВАН СТЕПАНОВИЧ АНДРОЩУК

УРОДЖЕНЕЦЬ ПРИДНІПРОВСЬКА

 1. Автограф на Рейхстазі // Дніпров. зоря.– 1989.– 10 серп.

 1. Долгих А. Броня крепка! // Днепров. правда.– 1986.– 14 сент.

 1. Долгих А. Шли братья к победе: Докум. рассказ о мужестве, стойкости, отваге // Днепр вечерний.– 1984.– 29 авт.

 1. Каракаш П. Имена на Рейхстаге // Днепров. правда.– 1983.– 5 апр.

 1. Максим’як І. Вітаємо героя – визволителя // Зоря.– 1974.– 3 верес.

 1. Сахневич Л. На подступах к Рейхстагу // Днепров. правда.– 1969.– 14 сент.

ІВАН ІЛЛІЧ БАБАК

УРОДЖЕНЕЦЬ С. ОЛЕКСІЇВКА НІКОПОЛЬСЬКОГО РАЙОНУ

 1. Науменко О. Дві світлі долі ”літаючого баpca" // Півден. зоря.– 1985.– 25 квіт.

 1. Резнік В. Крилатий месник // Вісник Придніпров'я.– 1996.– 13 трав.

 1. Резник В. Крылатый мститель // Строитель.– 1996.– 26 марта.

 1. Резник В. Крылатые // Днепров. правда.– 1973.– 22 февр.

 1. Хранова К. Две судьбы – в одной // Днепров. правда.– 1990.– 26 апр.

ВІКТОР КИРИЛОВИЧ БАРАНОВ

УРОДЖЕНЕЦЬ М. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

 1. Англійський лорд з берегів Дніпра // Дніпров. зоря.– 1985.– 1 січ.;

 1. Виктор Кириллович Баранов: [Некролог] // Днепров. правда.– 1970.– 29 июля.

 1. Гамольський Л. Б’ється серце генерала // Зоря.– 1970.– 20 листоп.

 1. Гамольський Л. За мужність і пісні // Зоря.– 1969.– 9 трав.

 1. Пуппо И. Кавалерия не умирает // Днепр вечерний.– 1987.– 21 окт.

ПАВЛО ЛАВРЕНТІЙОВИЧ БАРДУКОВ

УРОДЖЕНЕЦЬ С. ГАРБУЗІВКА ТОМАКІВСЬКОГО РАЙОНУ

 1. Абрамова Т. Через чверть вікy: Плани і діла сім’ї Бapдукових // Зоря.– 1971.– 8 листоп.

 1. Герой Дунаю // Рад. життя.– 1984.– 23 жовт.

 1. Журавльов О. Герой Дунаю // Рад. життя.– 1969. 22 лют.

 1. Іщенко В. Батькова настанова // Зоря.– 1979.– 29 серп.

 1. На голубому Дунаї // Рад. життя.– 1984.– 23 лют.

 1. Шилов Г. Піснею вшанований // Зоря.– 1964.– 15 квіт.

 1. Я горджуся тобою, дідусю! // Наш край.– 2003.– 19 груд.– C. 2

МАРК МИКОЛАЙОВИЧ БІЛОНОЖКО

УРОДЖЕНЕЦЬ С. ДОМОТКАНЬ ВЕРХНЬОДНІПРОВСЬКОГО РАЙОНУ

 1. Бєляєв В. Через Дніпро // Зоря.– 1966.– 14 верес.

 1. Виблая Л. Крок у безсмертя // Прапор юності.– 1968.– 17 жовт.

 1. Петренко К. У битві за плацдарм // Зоря.–1965.– 7 трав.

 1. Цитрон А. Нагороджений посмертно // Придніпров. комунар.– 1988.– З0 черв.

ІВАН МИХАЙЛОВИЧ БИКОВ

УРОДЖЕНЕЦЬ М. КРИВОГО РОГУ

 1. Пономарьов К. І назвали ім’ям Героя // Черв. гірник.– 1986.– 8 квіт.

 1. В’язовська Н. Він був нашим земляком // Черв. гірник.– 1976.– 19 листоп.

 1. Корнеев С. Непобедимый: [О Герое Сов. Союза И.М.Быкове, уроженце г. Кривого Рога. Погиб в 1943г.] // Вопрос-ответ.– 1998.– 13 нояб.

ІВАН ІВАНОВИЧ БОГАТИР

УРОДЖЕНЕЦЬ С. ГАННО-ЗАЧАТІВКА КРИНИЧАНСЬКОГО РАЙОНУ

 1. Богатир І. Незабутнє : [Спогади] // Прапор Леніна.– 1970.– 7 трав.

 1. Воробьев Н. Остался в строю // Днепров. правда.– 1972.– 9 мая.

 1. Галега В. Мужність і героїзм [І.І.Богатиря, А.Л.Зозулі] // Нові рубежі.– 1969.– 14 жовт.

 1. Гаркуша Ф. Братерська мужність: [Про І.І.Богатиря і А.Л.Зозулю] // Нові рубежі.– 1969.– 14 жовт.

 1. Іванов М. Богатир з роду богатирів // Зоря.– 1984.– 29 верес.

 1. Кругляк Г. Герой Севастополя // Зоря.– 1966.– 31 лип.

 1. Нікулін П. Жива легенда // Зоря.– 1968.– 27 лют.

 1. Пономарьов В. Спадкоємність // Нові рубежі.– 1984.– 26 трав.

 1. Скрипкевич Ю. На заставі Героя // Зоря.– 1984.– 9 трав.

 1. Через сто, через тисячу років [Статті] // Нові рубежі.– 1967.– 16 лют.

МИКОЛА ДМИТРОВИЧ БОГДАНОВ

УРОДЖЕНЕЦЬ С. ЛЮБИМІВКА СИНЕЛЬНИКІВСЬКОГО РАЙОНУ

 1. Белевщук М. Сільський обеліск // Зоря.– 1983.– 5 берез.

 1. Вічно юний // Дніпров. зоря.– 1970.– 19 берез.

 1. Пименов В. Артилерист з Любимівки // Дніпров. зоря.– 1984.– 24 листоп.

 1. Пименов В. Герой – артиллерист: Их именами названы улицы // Днепр вечерний.– 1984.– 10 апр.

 1. Суворов Р. Вулиця героя // Дніпров. зоря.– 1977.– 24 черв.

ОЛЕКСІЙ ЛУКИЧ БОГОМАЗ

УРОДЖЕНЕЦЬ НИЖНЬОДНІПРОВСЬКА (ЧАСТ. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА)

 1. Голобородько В. Син могутнього краю // Спорт. газ.– 1970.– 7 трав.

 1. Діхтяренко Г. Щоб знали покоління // Зоря.– 1968.– 2 лют.

 1. Емельяненко Н. Тогда в сорок втором // Днепров. правда.–1972.– 19 нояб.

 1. Романов Е. На братской земле // Днепров. правда.– 1968.– 8 февр.

 1. Син орлиного племені // Прапор юності.– 1970.– 21 лют.

ІВАН ДМИТРОВИЧ БУЗИЦЬКОВ

ДНІПРОПЕТРОВСЬК

 1. Бузицков И.Д. Непокоренная застава: [Отрывок из книги "Записки пограничника”] // Днепр вечерний.– 1978.– 27 мая.

 1. Воробьев Н. Тот первый бой // Днепров. правда.– 1974.– 16 апр.

 1. Головко В. Застава трьох Героїв // Зоря.– 1988.– 23 лют.

 1. Головко В. Прапор застави // Зоря.– 1991.– 28 черв.

 1. Головко В. Прапор над заставою // Зоря.– 1985.– 12 берез.

 1. Долгих О. На світанку коло Пруту // Прапор юності.– 1976.– 10 лип.

ПЕТРО КЛИМЕНТІЙОВИЧ БУТКО

УРОДЖЕНЕЦЬ ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

 1. Бутко П. 3 його ім’ям: [Спогади] // Зоря.– 1970.– 26 квіт.

 1. Бутко П. Знамя над ратушей: [Воспом.] // Днепров. правда.– 1973.– 9 мая.

 1. Вихров В. Останній крок: [Про встановлення червоного прапора над Рейхстагом П.Бутком] // Po6іт. газ.– 1967.– 3 верес.

 1. Дубовик В. Двісті берлінських кроків // Прапор юності.– 1968.– 1 трав.:

 1. Каменщик Ю. Юность боевая // Днепр вечерний.– 1974.– 12 июня.

 1. Лямина А. Испытание огнем // Днепр вечерний.– 1979.– 15 янв.

 1. Самарський В. Той останній бій [за Берлін] // Дніпро вечірній.– 1972.– 8 трав..

 1. Ферман В. Солдатська клятва: [Нарис] // Зоря.– 1965.– 8 трав.

 1. Ивик В. Апрель в Берлине: [Очерк] // Днепров. правда.– 1968.– 22 февр.

ГАВРИЛО ТАРАСОВИЧ ВАСИЛЕНКО

УРОДЖЕНЕЦЬ С. АУЛИ КРИНИЧАНСЬКОГО РАЙОНУ

 1. Довгаль С., Артеменко А. Поки б’ються серця // Нові рубежі.– 1967.– 23 верес.

 1. Педан Н. Зустріч з земляком: [у с. Новомиколаївка Верхньодніпров. р-ну] // Придніпров. комунар.– 1967.– 10 жовт.

 1. Титаренко В. Щасливий відд зустрічі з земляками: [Г.Т.Василенко в гостях у Верхньодніпров. сш. № 1] // Придніпров. комунар.– 1982.– 27 лют

ЯКІВ ПАНТЕЛЕЙМОНОВИЧ ВЕРГУН

УРОДЖЕНЕЦЬ С. САЇВКА П’ЯТИХАТСЬКОГО РАЙОНУ

 1. Бухтіяров В. Нічний рейд: [Про учасника визволення Кривого Рогу, Я.П.Вергуна] // Черв. гірник.– 1993.– 14 верес.

 1. Вергун Я.П. В дні бойові: [Спогади про бойових товаришів; с. Нерудсталь П’ятихат. р-ну] / Записав В.Діденко // Ударн. фронт.– 1966.– 11 жовт.

* * *

 1. Воробьев А. Бросок в ночи // Сел. жизнь.– 1968.– 20 февр.

 1. Колтунов Г.А., Соловьев Б.Г. Курская битва.– М.: Воениздат, 1970.– 397 с.

Я.П. Вергун – С. 309-310.

 1. Нудна В., Малоок А. Клятва на дніпровській землі // Прапор юності.– 1983.– 1 жовт.

 1. Плацдармів спадщина свята // Прапор юності.– 1971.– 30 берез.

 1. Руденко Г. Визволяючи рідний край // Зоря.– 1964.– 15 квіт.

 1. Руденко Г. Золочіївский рейд // Зоря.– 1970.– 13 верес.

 1. Шевченко М. Зустріч з кавалером 16 урядових нагород // Сіл. життя.– 1967.– 8 черв.

 1. Швец Н. Один из ста сорока // Днепров. правда.– 1967.– 23 февр.

МЕФОДІЙ ДАНИЛОВИЧ ВОЛОШИН

УРОДЖЕНЕЦЬ М. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

 1. В ім’я людей: [Про М.Д.Волошина з с. Фрунзенського, який був кулеметником 171–го полку I–ої гвард. Москов. стріл. дивізії] // Зоря – 1969.– 18 листоп.

 1. М.Д.Волошин : [Фото] // Дніпров. зоря.– 1968.– 9 трав.

 1. Головко М. Було Герою вісімнадцять // Зоря.– 1985.– 18 січ.

 1. Головко Н. В битве за Неман // Днепр вечерний.– 1988.– 23 февр.

МИХАЙЛО ІЛЛІЧ BОРОНІН

УРОДЖЕНЕЦЬ С. МИХАЙЛІВКА ЦАРИЧАНСЬКОГО РАЙОНУ

 1. Орел А. Навічно в наших серцях // Приоріл. правда.– 1968.– 12 груд.

 1. Памяти героя // Днепров. правда.– 1968.– 28 дек.

 1. Тимченко Н. Земляк Панікахи // Прапор юності.– 1982.– 25 лют.

ФЕДІР ІВАНОВИЧ ГАРКУША

УРОДЖЕНЕЦЬ С. ПАВЛІВКА ВАСИЛЬКІВСЬКОГО РАЙОНУ

 1. Гаркуша Ф. Братерська мужність: [Cпогади про побратима з Азербайджану З.М. Буніятова] // Шляхом комунізму.– 1969.– 14 жовт.

 1. Гаркуша Ф. Золоті Зірки гepoїв: [Спогади] // Шляхом комунізму.– 1968.– 22 лют.

 1. Воїн Вітчизни // Шляхом комунізму.– 1969.– 5 черв.

ІВАН САВОВИЧ ГЕРАСИМЕНКО

УРОДЖЕНЕЦЬ С. НОВОТРОЇЦЬКЕ НОВОМОСКОВСЬКОГО РАЙОНУ

 1. Білоус В. Якщо покличе Вітчизна // Прапор юності.– 1974.– 11 лип.

 1. Вулиця пам’яті // Прапор юності.– 1981.– 9 трав.

 1. Голобородько В. Троє з балади: [Про Гepoїв Рад. Союзу І.Герасименка, О.Красилова, Л.Черемного] // Зоря.– 1970.– 6 берез.

 1. Крок у безсмертя: [Героя Рад. Союзу Іван Герасименко, уродженець с. Новотроїцьке Новомосков. р-ну] // Новомосков. правда.– 2000.– 17 трав.

 1. Kупpієнко О. Закарбуємо в пам’яті // Новомосков. правда.– 1984.– 19 трав.

 1. Перевозний М. Три явори // Зоря.– 1967.– 3 берез.

 1. Пономар Д. Про що нагадує обеліск // Новомосков. правда.– 1984.– 18 серп.

 1. Про Героя Радянського Союзу з Новомосковщини – Івана Савовича Герасименка // Новомосков. правда.– 1969.– 9 трав.

 1. Снитко А. Их подвиг вечен: [О И.С.Герасименко, который повторил подвиг Матросова] // Днепров. правда.– 1986.– 23 февр.

 1. Суворов Р. Во имя жизни на земле // Днепр вечерний.–1984.– 4 июля.

 1. Юхименко І. Маршал про героя – нашего земляка: [У книзі К.О.Мерецкова "На службе народа" є розповідъ про І.Герасименка] // Зоря.– 1970.– 14 черв.

ІВАН ПЛАТОНОВИЧ ГОЛУБ

УРОДЖЕНЕЦЬ С. КОЛОМИЙКА ПОКРОВСЬКОГО РАЙОНУ

 1. Кокошкін П. Командир “тридцятьчетвірки” // Прапор юності.– 1979.– 10 квіт.

 1. Міняйло І. Атакує палаючий танк // Зоря.– 1986.– 28 верес.

 1. Орлюк І. Танк атакує батарею: [Про уродженця с. Коломійці Покров. р-ну I.П.Голуба] // Рад. слово.– 1991.– 9 трав.

 1. Таран Д. Ратний шлях героя // Рад. слово.– 1973.– 22 лют.

ІВАН ОЛЕКСІЙОВИЧ ГОНЧАР

УРОДЖЕНЕЦЬ М. НІКОПОЛЬ

 1. Герой Радянського Союзу І.О.Гончар: [Фото] // Півден. зоря.– 1985.– 1 трав.

 2. Милявский М. Он будет вечно жить // Никопол. правда.– 1985.– 25 мая.

 1. Милявский М., Мильченко О. До Победы оставалось 19 дней // Никопол. правда.– 1990.– 26 апр.

 1. Мілявський М. Хлопець з нашого міста // Нікопол. правда.– 1965.– 30 квіт..; 4, 5 трав.

 1. Навічно // Зоря.– 1969.– 5 лют.

 1. Рєзнік В. Винищувач Іван Гончар // Зоря.– 1972.–20 серп.

 1. Рєзнік В. Три імені на обеліску // Зоря.– 1984.– 9 трав.

ВАСИЛЬ ЯКИМОВИЧ ГОРІШНІЙ

УРОДЖЕНЕЦЬ М. ПАВЛОГРАДА

 1. Кулініч В. Генерал Горішний // Світло Жовтня.– 1988.– 3 листоп.

 1. Кулініч В. Генерал–лейтенант // Світло Жовтня.–1975.– 18 лип.

 1. Федорова О. Герої житимуть вічно // Світло Жовтня.– 1967.– 5 верес.

СТЕПАН ХРИСТОФОРОВИЧ ГОРОБЕЦЬ

УРОДЖЕНЕЦЬ М. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

 1. Каракаш П. Атакую "Тайфун": Нариси.– Дніпропетровськ: Промінь, 1976.

* * *

 1. Ахматов С. Четверо из легенды: [Об экипаже танкистов под команд. С.Горобца; г. Калинин; 1941 год] // Днепров. правда.– 1972.– 23 февр.

 1. Рейд у безсмертя // Дзержинець.– 1978.– 8 лют.; Прапор юності.– 1968.– 1 січ.

 1. Полевой Б. По следам легенды: [Об участии в защите г. Калинина в 1941 г.] // Правда.– 1966 – 23 дек.

 1. Савицький О. Рейд у легенду // Молодь України.– 1969.– 14 верес.

 1. Саенко С. Улица его командира: [О подвиге Героя Сов. Союза С.Х.Горобца] // Панорама "Азота".– 1995.– 6 мая.

 1. Судак М. Слідами легендарного рейду // Дзержинець.– 1984.– 3, 4, 6 листоп.

 1. Тараненко О. Стояли на смерть: [Битва за Москву // Прапор юності.– 1971.– 30 груд.

 1. Тараненко О. Танкісти з легенди: [Цро легендарну "34", в екіпажі якої були С.Горобець і Ф.І.Литовченко] // Зоря.– 1968.–14 лип.

МИКИТА АРТЕМОВИЧ ГРЕЧИХІН

УРОДЖЕНЕЦЬ С. ІГРЕНЬ (ЧАСТИНА М. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА)

 1. Касьян Л. Нащо мeні життя, коли Вітчизна гине // Прапор юності.– 1979.– 9 трав.

 1. Ребрий А. Фотографія героя // Днепр вечерний.–1985.–12 марта.

 1. Филиппов B. Славный сын Советской Украины; Их именами названы улицы // Днепр вечерний. 1984.– 13 июня.

ПАВЛО ЯКОВИЧ ГУСЕНКО

УРОДЖЕНЕЦЬ М. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

 1. Беляев В. Герой Украины // Днепров. правда.– 1968.– 15 февр.

 1. Максютенко Н. Імена, яким жити вічно // Прапор юності.– 1968.– 30 cіч.

 1. Сергєєв Е. Безсмертя // Зоря.– 1961.– 21 черв.

 1. Ткаченко Т. Визволяючи Прешов // Дніпро вечірній.–1972.– 3 квіт.

 1. Дейнека Степан Петрович Нар. в с. Хороше Петропавлівського р-ну

 1. Горбунов О. В небі над Кримом // Степ. зоря.–1975.– 22 лют..

 1. Заліська Л. Наш славний земляк // Степ. зоря.– 1984.– 15 квіт

ВАСИЛЬ ІВАНОВИЧ ДЕМЧЕНКО

УРОДЖЕНЕЦЬ С. ЧАПЛИНКА ЦАРИЧАНСЬКОГО РАЙОНУ

 1. Гвардии старшина // Днепр вечерний.– 1974.– 8 янв.

 1. Долгих А. Как прежде – в строю: Докум. рассказ о мужестве, стойкости, отваге // Днепр вечерний.– 1984.– 6 нояб.

 1. Дука В. У боях за висоту // Приоріл. правда.– 1990.– 7 квіт.

ОЛЕКСІЙ ЯКИМОВИЧ ДЕРЕВЯНКО

УРОДЖЕНЕЦЬ С. ЛОЗОВАТКА КРИНИЧАНСЬКОГО РАЙОНУ

 1. В прицілі – "тигри": [Лист до матері Героя Рад. Союзу О.Дерев’янка] // Прапор юності.– 1974.– 13 черв.

 1. В’язовська Н. Пам’ятаємо про подвиг // Черв. гірник.– 1979.– 18 листоп.

 1. Довіку слава не померкне // Черв. гірник.– 1984.– 27 берез.

 1. Корнеев С. Жизнь и звезда лейтенанта А.А.Дерев'янко: [О Герое Сов. Союза – уроженце г. Кривого Рога погибшего в годы ВОв] // Вопрос-ответ.– 1998.– 2 июля.

 1. Остання висота // Черв. гірник.– 1984.– 3 лнстоп.

 1. Посаднєв О. Йому йшов 21-й pік // Молодий ленінець.– 1961.– 10 груд.

КОРНІЙ КОРНІЙОВИЧ ДИТЮК

УРОДЖЕНЕЦЬ С. БУЛАХІВКА ПАВЛОГРАДСЬКОГО РАЙОНУ

 1. Кирсанов В. Похований двічі // Зоря.– 1974 .– 16 квіт.

 1. Кулініч В. Людина з легенд // Світло Жовтня.– 1988.– 24 верес.

 1. Перусова Т. Гість – земляк і герой // Прапор юності.– 1969.– 13 груд.

ЮРІЙ МОЙСЕЄВИЧ ДОЛЖАНСЬКИЙ

УРОДЖЕНЕЦЬ С. ВЕСЕЛІ ТЕРНИ КРИВОРІЗЬКОГО РАЙОНУ

 1. В’язовська Н. Герой з Веселих Тернів // Сіл. трудівник.– 1968.– 22 лют.

 1. В’язовська Н. Комсорг гвардійців // Черв. гірник.– 1983.– 2 листоп.

 1. Голобородько В. Комсорг в атаку піднімається // Прапор юності.– 1968.– 8 лют.

 1. Життя, як факел // Черв. гірник.– 1984.– 29 верес.

 1. Кайстренко В. Завжди в строю // Черв. гірник.– 1973.– 9 трав.

 1. Кайстренко В. Комсорг полку // Сіл. трудівник.– 1973.– 27 груд.

 1. Корнеев С. Из Криворожского горнорудного: [О Герое Сов. Союза Ю.Должанском, уроженце г. Кривого Рога. Награда получена за освобождение Киева] // Вопрос-ответ.– 1998.– 17 сент.

 1. Станіславчук В. Тримався, як ycі // Прапор юності.– 1975.– 23 січ.

 1. Фатько.В. Салют герою // Прапор юності.– 1979.– 26 квіт.

MАРІЯ ІВАНІВНА ДОЛИНА

УРОДЖЕНКА С. МИХАЙЛІВКА НІКОПОЛЬСЬКОГО РАЙОНУ

 1. Костенко И. Она была гордой и красивой птицей... // Нікопол. правда.– 2001.– 6 лют.– C. 2.

 1. Резник В. Просто Мария. Летчица из Никополя // Венал-Визит.– 2001.– 8 февр.

 1. Сытник Ю. Боевой курс: [О летчице, воспитаннице Днепропетров. аэроклуба ОСОВИАХИМ] // Днепр вечерний.– 1982.– 7 июля.

 1. Чухненко С. У нічних польотах // Шахтар Марганця.– 1985.– 2 берез.

УРОДЖЕНЕЦЬ С. ЗАПЛАВКА МАГДАЛИНІВСЬКОГО РАЙОНУ

 1. Головко В. В атаку повів Завірюха: Імена, увічнені в діорамі “Битва за Дніпро" // Зоря.– 1976.– 3 квіт.

 1. Зіменко М. Славний земляк: У граніті і бронзі вічні // Зоря.– 1985.– 10 лют. Є фото пам’ятника.

 1. Зіменко М., Назаренко В. В бою на плацдармі // Шляхом Леніна.– 1991.– 22 черв.

 1. На Дніпровському плацдармі: Літопис бойової слави // Шляхом Леніна.– 1971.– 2 листоп.

 1. Садиленко В. На плацдармі // Шляхом Леніна.– 1988.– 16 серп.

МИХАЙЛО ОЛЕКСІЙОВИЧ ЗАДОРОЖНИЙ

УРОДЖЕНЕЦЬ С. РОМАНКИ ПОКРОВСЬКОГО РАЙОНУ

 1. Задорожний М. Первая плавка: [После восстановления з-да им. Петровского в 1944 г.] // Днепров. правда.– 1968.– 5 нояб.

* * *

 1. Ашурков В. Стояли насмерть // Днепр вечерний.– 1973.– 19 нояб.

 1. Кириченко Ю. За селом безсмертники цвітуть // Прапор юності.– 1975.– 27 лют.

 1. Резник В. Подвиг разведчиков // Никопол. правда.– 1983.– 10 сент.

 1. Цвіркун В. Серця громами злиті // Зоря.– 1971.– 29 груд.

 1. Шилов Г. Подвиг розвідників // Зоря.– 1964.– 7 жовт.

ДЕНИС АРХИПОВИЧ ЗАЄЦЬ

УРОДЖЕНЕЦЬ С. СОФІЇВКА

 1. Воронова Т., В’язовська Н. У списках полку – навічно // Черв. гірник.– 1983.– 5 квіт.

 1. Головко М. Вклоиіться йому, люди // Сіл. життя.– 1983,.– 29 .верес.

 1. Головко М. Життя, як сполох: Галерея Героїв Дніпропетровщини // Прапор юності.– 1984.– 17 квіт.

 1. Головко М. Як спалах зірки // Черв. гірник.– 1984.– 25 серп.

 1. Долгих А., Стрильчук Н. Взрывы в ночи // Днепров. правда.– 1985.– 6 апр.

 1. Корнеев С. Родом из Софиевки: [О Герое Сов. Союза Д.А.Зайце, уроженце г. Кривого Рога] // Вопрос-ответ.– 1998.– 29 окт.

 1. Серадский Ю. Флаг над высотой // Днепр вечерний.– 1983.– 9 мая.

АНДРІЙ ЛУКЯНОВИЧ ЗОЗУЛЯ

УРОДЖЕНЕЦЬ С. СЕМЕНІВКА КРИНИЧАНСЬКОГО РАЙОНУ

 1. Батура Л. В боях за Київ // Нові рубежі.– 1967.– 4 лют.

 1. Галега В. Мужність і героїзм: [Про І.І.Богатиря і A.Л.3oзулю] // Нові рубежі.– 1969.– 14 жовт.

 1. Ткаченко І. Герой битви за Дніпро // Рад. Україна –1974.– 18 груд.

ІВАН ГНАТОВИЧ ІВАЩЕНКО

УРОДЖЕНЕЦЬ С. МАЙОРКА ДНІПРОПЕТРОВСЬКОГО РАЙОНУ

 1. Куркин П. Когда на часах пробил час мужества: [О Герое Сов. Союза Иване Игнатьевиче Иващенко] // Наше місто.– 1995.– 22 берез

 1. Пименов В. Герой з села Майорка // Дніпров. зоря.– 1984.– 18 груд.

 1. Холод В. У битвах за Дніпро // Дніпров. зоря.– 1983.– 13 жовт.

ОЛЕКСАНДР ДАНИЛОВИЧ КАЛИНА

УРОДЖЕНЕЦЬ СТ. АПОСТОЛОВЕ

 1. Бєляєв В. Крита // Зоря.– 1970.– 4 берез.

 1. Тополенко В. Багряний спалах: [Про О.Д.Калину, його батька і брата, які загинули від рук фашистів у Дніпродзержинську] // Зоря.– 1969.– 1 трав.

 1. Яворська Є. Автограф у небі // Дзержинець.– 1975.– 16 серп.

МИКОЛА ГРИГОРОВИЧ КАРПЕНКО

УРОДЖЕНЕЦЬ СМТ. СОФІЇВКА

 1. Борискін С. Добре сім’я // Дніпров. правда.– 1965.– 23 берез.

 1. Герой, син героя // Сіл. життя.– 1985.– 9 трав.

 1. Головко В. Герой, син героя // Зоря.– 1988.– 8 січ.

 1. Майба Л. Сяйво слави // Соц. культура.– 1985.– № 5.– С.22–24.

 1. Руденко Г. Карпенки – pід славний // Зоря.–1974.– 19 жовт.

 1. Самарський А. І син героєм став // Сіл. життя.– 1984.– 15 листоп.

 1. Серадский Ю. Отца достоин // Днепров. правда .– 1984.– 7 окт.

 1. Сушкевич В. Герой, син героя из Кривого Рога, он уехал жить в город, где воевал отец... // Днепров. правда.– 1985.– 19 марта.

 1. Сушкевич В. Карпенко з вулиці Карпенка // Черв. гірник.– 1984.– 30 листоп.

 1. Я повернусь з перемогою, мамо! // Прапор юності.– 1968.– 1 черв.

 1. Якушкін І. Слідами легенди: [Про подвиг М.Г.Карпенка в с. Великий Ходачків на Тернополыцині] // Зоря.– 1964.– 21 черв.

ІВАН ОЛЕКСАНДРОВИЧ КОБИЛЯНСЬКИЙ

УРОДЖЕНЕЦЬ М. КРИВИЙ РІГ

 1. Вулиця Кобилянського // Черв. гірник.– 1985.– 20 лип.

 1. В’язовська Н. Мужність героя. // Черв. гірник.– 1972.– 3 груд.

 1. Прохоренко П. Героя пам’ятають // Зоря.– 1965.– 11 серп.

 1. Степура В. По законам мужества // Днепров. правда .– 1976.– 2 авг.

ПЕТРО ДМИТРОВИЧ КОЗИНЕЦЬ

УРОДЖЕНЕЦЬ С. СПАСЬКЕ НОВОМОСКОВСЬКОГО РАЙОНУ

 1. Буялов І. Подвиг сержанта Козинця: [із с. Спаське Новомосков. р-ну] // Новомосков. правда.– 1993.– 11 верес.

 1. Зірка Героя – посмертно: [Герой Рад. Союзу Петро Дмитрович Козинець з с. Спаського Новомосков. р-ну] // Присамар. нива.– 2000.– 14 квіт.

 1. Корнієнко Д. Прямою наводкою: [Про загибель П.Д.Козинця в Угорщині] // Новомосков. правда.– 1973.– 17 листоп.

 1. Mатвієнко O. Балада про солдата // Новомосков. правда.– 1984.– 2 черв.

МАКСИМ ОВСІЙОВИЧ КОЗИР

УРОДЖЕНЕЦЬ С. БАГАТЕ НОВОМОСКОВСЬКОГО РАЙОНУ

 1. Васильєв Ф. Прославлений генерал // Новомосков. правда.– 1981.– 9 трав.

 1. Гоян Я. Пам’яті шахтаря–генерала .// Рад. Україна.–1985.– 31 трав.

 1. Мосьпан Н. Захоплення героя // Новомосков. правда.– 1988.– 28 верес.

МИХАЙЛО ЮХИМОВИЧ КОЛОСОВ

УРОДЖЕНЕЦЬ М. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

 1. Адаменко В. Город назывался Гроссенхайн // Днепров. правда.– 1975.– 24 апр.

 1. Адаменко В. Несподівана зустріч // Зоря.– 1978.– 13 авг.

 1. Адаменко В. Під монотонний дріб дощу // Прапор юності.– 1979.– 15, 20 лют.

 1. Ефремов В. У вечного огня // Днепр вечерний.– 1985.– 11 окт..

 1. Задніпровська С. Покликання // Зоря.– 1986.– 18 січ.

 1. Корчинський Б. По–гвардійському // Патріот Батьківщини.– 1980.– 6 квіт.

 1. Павленко В. Ватажок // Патріот Батьківщини.–1983.– 27 листоп.

 1. Павленко В. Ні кроку назад! // Сіл. вісті.– 1985.– 6 лют.

 1. Павленко В. Побеждали сильные // Днепр вечерний.– 1986.– 25 дек.

ІВАН РОМАНОВИЧ КОСЯК

УРОДЖЕНЕЦЬ С. БУЛАХІВКА ПАВЛОГРАДСЬКОГО РАЙОНУ

 1. Гepoї Великої Вітчизняної: [Фото Героїв Рад. Союзу І.Р.Косяка, І.І.3інов’єва] // Світло Жовтня.– 1970.– 9 трав.

 1. Іванов Є. Фронтовий епізод // Зоря.– 1979.– 28 серп.

 1. Кулініч В. Два поля Івана Косяка // Світло Жовтня.– 1989.– 18 квіт.

 1. Малоок М. Зліт у висоту // Черв. гірник.– 1975.–– 25 берез.:

 1. Пелін В. Іван Романович Косяк // Світло Жовтня.– 1985.– 26 лют.

МИКИТА АНДРІЙОВИЧ КРАПИВА

УРОДЖЕНЕЦЬ С. КОВПАКІВКА МАГДАЛИНІВСЬКОГО РАЙОНУ

 1. Зустріч з героєм-земляком // Шляхом Леніна.– 1968.– 19 груд.

 1. Безстрашний сокіл // Шляхом Леніна.– 1971.– 11 груд.

 1. Іваненко В. Герой з Ковпаківки: [Про М.А.Кропиву з Магдалинів. р-ну] // Наше життя.– 1992.– 7 трав.

ЮХИМ АНТОНОВИЧ КРИВОШЕЄВ

УРОДЖЕНЕЦЬ С. МИКОЛАЇВКА НОВОМОСКОВСЬКОГО РАЙОНУ

 1. Гарбуз П. Конец "Пятнистого дракона": [О Герое Сов. Союза летчике-испытателе Е.А.Кривошее, нашем земляке] // Днепров. панорама.– 1997.– 5 апр.

 1. Мальцев О. ... Вічно з нами // Прапор юності.– 1984.– 17 квіт.

 1. Пименов В. Дніпровський сокіл // Прапор юності.– – 1973.– 9 трав.

 1. Серадский Ю. Память о подвиге // Днепр вечерний.– 1982.– 14 авгю

 1. Яланський О. Перша зірка: [Про Героя Рад. Союзу Юхима Кривошеєва з с. Миколаївка Новомосков. р-ну] // Присамар. нива.– 2000.– 11 квіт.

АНТІН КОСТЯНТИНОВИЧ ЛЕОНТЮК

УРОДЖЕНЕЦЬ С. МИШУРИН PІГ ВЕРХНЬОДНІПРОВСЬКОГО РАЙОНУ

 1. В’язовська Н. Подвиг земляка [У Мінську] // Черв. гірник.– 1974.– 10 лип.

 1. Долготович Б., Воронова Т. Батарея Героїв: [Статті] // Черв. гірник.– 1990.– 9 трав.

 1. Сахневич Л. Батарейці капітана Леонтюка // Зоря.– 1971.– 19 листоп.

ІВАН ТИМОФІЙОВИЧ ЛИТВИН

УРОДЖЕНЕЦЬ С. ВАСИЛЬКІВКА

 1. Дорошенко Л. Золота Зіpкa Івана Литвина // Шляхом комунізму.– 1983.– 20 серп.

 1. Дорошенко Л. Зоряна слава сокола // Зоря.– 1974.– 9 жовт.

 1. Дорошенко Л. Увага! Іду на таран! // Шляхом комунізму.– 1973.– 16 серп.

 1. Кошара Д. Іду на таран // Шляхом комунізму.– 1982.– 22 черв.

МИКОЛА ПАВЛОВИЧ ЛОГВИНЕНКО

 1. В неравных воздушных поединках: Логвиненко Николай Павлович // Гриненко И.Т., Головин Н.М. Подвиг: Докум. очерки о Героях Сов. Союза.– Х., 1976.– C.198-199.

Уроженец Сумской обл., работал слесарем на Днепродзержинском металлургическом заводе.

 1. Василенко Б. Радянський сокіл // Дзержинець.– 1974.– 9 лип.

 1. Василенко Б. Шаги в небе // Комс. знамя.– 1974.– 22 февр.

СТЕПАН КОСТЯНТИНОВИЧ ЛЯПОТА

УРОДЖЕНЕЦЬ С. КИТАЙГОРОДКА ТОМАКІВСЬКОГО РАЙОНУ

 1. Корінь Н. Рівняємось на Героя – земляка // Приоріл. правда.– 1985.– 19 листоп.

 1. Сирцев В. Степан Ляпота // Рад. життя.– 1969.– 14 жовт.

 1. Якименко П . Зірки не меркнуть // Рад. життя.– 1967.– 9 трав.

ОЛЕКСАНДР МАТВІЙОВИЧ МАТРОСОВ

 1. Бикчентаев А. Орел умирает на лету: Повесть.– Уфа: Башкир. кн. изд-во, 1966.– 262 с.

 1. Журба П.Т. Александр Матросов: Повесть. – Л.: Лениздат, 1976.– 406 с.

То же – М., Л.: Гослитиздат, 1963.– 342 с.

То же – Л.: Сов. писатель, 1957.

Рец.: Раковский Л. Прекрасная судьба // Нева.– 1957.– № 11.– С. 207.

 1. Іншаков В. В ім’я життя зневажити і смерть // Славою овіяні: Героїка комсомольських поколінь.– К., 1987.– С. 289-291.

 1. Навічно в строю // Невгасиме світло перемоги. К., 1976.– С. 126.

 1. Царев A.И. Возмужание: Худож.-докум. очерк о детстве и юности А.Матросова.– Саратов–Ульяновск: Приволж. кн. изд-во, 1988.– 141 с.

 1. Шкадаревич И.И. Бессмертный подвиг Александра Матросова.– М.: Просвещение, 1967.– 192 с.

То же.– 2-е изд.– 1968.– 192 с.

То же.– З-е изд., доп.– 1973.– 192.с.

 1. Шкадаревич І.Й. Наш земляк Олександр Матросов.– К.: Знання, 1972.– 46 с.

 1. Шкадаревич И.И. Подвиг Матросова.– М.: Воениздат, 1961.– 102 с.

* * *

 1. Александр Матросов // Днепров. правда.– 1974.– 5 февр.

 1. Базекин Г. Навечно правофланговый // Соц. индустрия.– 1984.– 4 февр.

 1. Балинець В. Навіки-віків дев’ятнадцятилітній // Зоря.– 1984.– 22 лют.

 1. Безсмертний подвиг нашого земляка // Рад. життя.– 1973.– 27 жовт.

 1. Безуглий М. Подвигу – чверть віку // Прапор юності.– 1968.– 29 лют.

 1. Бєляєв В. Подвиг комсомольця // Дзержинець.– 1973.– 23 лют.

 1. Бікчентаєв А. Наш земляк Олександр Матросов: Нарис // Зоря.– 1948.– 29 жовт.

 1. Бурейко Г. Чому захлинулася кулеметна черга?: Вчинок Олександра Матросова неоднозначно оцінюють ще й сьогодні // Зоря.– 2001.– 1 груд.

 1. В бою і обличчям на Захід: [Pідкісні знімки, документи про подвиг О.Матросова] // Прапор юності.– 1967.– 27 верес.

 1. В бою, лицем на Захід // Прапор юності.– 1978.– 19 серп.

 1. В одному цепу з Матросовим: [Про свідка подвигу О.Матросова В.О.Отдєлкіна] / АП “Дніпро" // Шляхом комунізму.– 1990.– 21 квіт.

 1. Воробьев В. На поляне перед Чернушками // Правда.– 1983.– 22 февр.

 1. Дешко Л.К. Немає в подвигу кінця // Прапор юності.– 1983.– 22 лют.

 1. Дмитренко К. Доки б’ється серце // Новомосков. правда.– 1973.– 22 лют.

 1. Дубінін Б. Матросову було б 80. Нерядовий ювілей гвардії рядового // Зоря.– 2004.– 14 лют.

 1. Дубовик В. Вінець його життя // Зоря.– 1973.– 23 лют.

 1. З орлиного племені: До 50-річчя з дня народження О.М.Матросова: [Статті] // Зоря.– 1974.– 5 лют.

Зміст: На службі з Матросовим / Б.Мирза; Останній бій / А.Туранська.

 1. Зырянов Б. Легендарный рядовой // В мире книг.– 1984.– № 2.– С. 65-66.

 1. Ким Т. Неизвестный Матросов // Зах. Донбас.– 2004.– 17 лют.

 1. Кириллов Н. Побратимы великого рядового: [Однополчане А.Матросова рассказывают о нем и его подвиге] // Днепров. правда.– 1987.– 21 марта.

 1. Кирьязов В. Саша Матросов, каким он был // Пионер.– 1966.– № 6.– С. 46-48.

 1. Колосок А., Суворов Р. Живуть традиції Матросова // Дніпров. зоря.– 1969.– 18 листоп.

 1. Корсакова Т. Жизнь в полный рост // Комс. правда.– 1984.– 5 февр.

 1. Костин Б. Вечно живой // Труд.– 1963.– 23 февр.

 1. Кравченко С. Матросовці // Молодь України.– 1984.– 5 лют.

 1. Кривоспицький О. Ми знали Сашу Матросова: [Спогади ветерана] // Вперед.– 1985.– 28 трав.

 1. Крок у безсмертя // Зоря.– 1969.– 16 квіт.

 1. Лобзенкова Н. На весь зріст // Прапор юності.– 1983.– 10 лют.

 1. Макаров І. Вічно юне ім’я // Прапор юності.– 1974.– 5 лют.

 1. Манко А. Так кто же был первым? // Днепров. панорама.– 1993.– 13 нояб.

 1. Міщенко В. Не тане в пам’яті червоний сніг Чернушок // Прапор юності.– 1976.– 14 груд.

 1. Мороз В. Навечно в памяти народной // Днепр вечерний.– 1980.– 26 сент.

 1. Отделкин В. Миг и вечность: Сорок лет назад совершил свой беспримерный подвиг А.Матросов // Днепров. правда.– 1983.– 23 февр.

 1. Памяти героя // Рабоч. газ.– 1984.– 5 февр.

 1. Панкратов А. Смерти не сдавшийся!: [ОБ А.Матросове рассказывает его сослуживец] / Записал беседу А.Долгих // Днепров. правда.– 1976.– 28 апр.

 1. Подвигу жить в веках // Никопол. правда.– 1983.– 22 февр.

 1. Прядко О. Анатолій Макогон: "Олександр Матросов – трагедія нашого роду" // Політика і культура.– 2001.– № 42.– C. 40.

 1. Caмохін М. Безсмертне ім’я – Матросов // Зоря.– 1968.– 23 лют.

 1. Сафонов А. Было бы Матросову шестьдесят... // Днепров. правда.– 1984.– 5 февр.

 1. Серадский Б. Во имя Отчизны // Днепр вечерний.– 1984.– 3 февр.

 1. Терентьева Н. Александр Матвеевич Матросов // Вісті Придніпров'я.– 2004.– 5 лют.– C. 15

 1. Трубилов Г. Безсмертя // Дніпро вечірній.– 1972.– 23 лют.

 1. Тюленев Н. Сколько было Матросовых: По материалам альбома Сов. Комитета ветеранов войны // Мол. коммунист.– 1965.–№ 2.– С. 1-2.

 1. Хелемяэ А.И. Бессмертный автоматчик // Комс. правда.– 1963.– 22 февр.

 1. Чабаненко В., Малиновський В. Безсмертний подвиг Матросова // Шляхом комунізму.– 1973.– 22 лют.

 1. Чиньонна О. „Ліг на вогневу точку противника” – написано в квитку комсомольця // Прапор юності.– 1984.– 4 лют.

 1. Ясев Г. Всенародная любовь // Днепров. правда.– 1969.– 5 февр.

 1. Ясєв Г. Приклад доблесті і героїзму // Патріот Батьківщини.– 1984.– 5 лют.

 1. Ясєв Г. Приклад ратної доблесті // Рад. освіта.– 1984.– 3 лют.

 1. Ясній О. Великий рядовий: 23 лютого – 55-річчя подвигу Олександра Матросова // Зоря.– 1998.– 21 лют.

ГЕННАДІЙ ВАЛЕРЯНОВИЧ МІКЛЕЙ

УРОДЖЕНЕЦЬ М. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

 1. Судак М. Старший син // Дзержинець.– 1967.– 5 груд.

 1. Тутык А. Ночной полет: Отрывок из повести // Днепр вечерний.– 1974.– 10, 11 янв.

 1. Шепетов Ю. Помни его, Днепропетровщина // Днепров. правда.– 1972.– 23 февр.

АНАТОЛІЙ ІВАНОВИЧ МИРОВИЧ

УРОДЖЕНЕЦЬ С. КОЗАНКІВКА ШИРОКІВСЬКОГО РАЙОНУ

 1. Бай Л. А.І.Мирович // Прапор Леніна.– 1988.– 29 жовт.

 1. Витрищенко Г. Небо відважних: [Пpo зустріч шахтарів рудника ім. Koмінтернy з А.І. Мировичем] // Прапор юності.– 1971.– 22 черв.

 1. Витрищенко Г. Тільки небо над головою: Нарис // Черв. гірник.– 1970.– 20 груд.

 1. Воронова Т. Крила // Черв. гірник.– 1981.– 7 жовт.

 1. Воронова Т. Крылья // Днепров. правда.– 1985.– 14 апр.

 1. Воронова Т. Крилатий Штірліц: [А.І.Мирович (1914-1976), видатний повітряний розвідник, уроженец Кривого Рогу] // Черв. гірник.– 2000.– 17 лют.

 1. Воронова Т. Разведчик Мирович // Правда Украины.– 1981.– 26 авг.

 1. Витрищенко Г. Тільки небо над головою // Черв. гірник.– 1970.– 20 груд.; 1971.– 1-10 cіч.

 1. Воронова Т. Хто він? // Черв. гірник.– 1986.– 11 квіт.

 1. Михайлов Л. Наш земляк – Анатолій Мирович // Прапор Леніна.– 1987.– 30 черв.

ІВАН ХОМОВИЧ МОТУЗ

УРОДЖЕНЕЦЬ С. ПЕРЕЩЕПИНЕ НОВОМОСКОВСЬКОГО РАЙОНУ

 1. Корнієнко Д. Вихованець комсомолу // Новомосков. правда.. 1968.– 7 верес.

 1. Корнієнко Д. Один проти чотирьох // Новомосков. правда.– 1970.– 18 серп.

 1. Шевченко І. Вітчизну береже // Зоря.– 1964.– 15 квіт.

ПАВЛО КУЗЬМОВИЧ МУРАХТОВ

УРОДЖЕНЕЦЬ М. ДНІПРОДЗЕРЖИНСЬКА

 1. Беляев В. Він поліг за Україну // Дзержинець.– 1993.– 15 квіт.

 1. Бєляєв В. Матрос з Дніпродзержинська // Дзержинець.– 1963.– 28 лип.

 1. Жменя землі // Зоря.– 1967.– 2 черв.

 1. Ціною свого життя // Дзержинець.– 1978.– 19 лют.

 1. Циганок Н. Герой поруч з нами // Пам’ятники України.– 1975.– № 4.– С. 26-27.

 1. Циганюк Н. Ему исполнилось бы 80...: [О Герое Сов. Союза Павле Кузьмиче Мурахтове] // Знамя Дзержинки.– 1998.– 21 янв.

МИХАЙЛО ІВАНОВИЧ М’ЯСНИКОВ

УРОДЖЕНЕЦЬ М. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

 1. Асаев В. Из героев – в герои // Днепров. правда.– 1984.– 1 мая.

 1. Асаев В. Запоздалое признание // Днепров. правда.– 1999.– 8 мая.

 1. Герой Бреста // Зоря.– 1969.– 29 лип.

 1. Задніпровська С. Захисник Брестської фортеці // Зоря.–1985.– 3 берез.

 1. Каракаш П. Удар на себе // Дніпро вечірній.– 1972.– 22 трав.; Зоря.– 1970.– 24 трав.

 1. Климовицкий П. Незабываемый рассвет // Днепр вечерний.– 1980.– 8 апр.

 1. Цыпа М. Дорогами мужества: [Об участии в обороне Бреста] // Днепр вечерний.– 1975.– 3 окт„

ОЛЕКСІЙ ПРОКОПОВИЧ НАЗАРОВ

УРОДЖЕНЕЦЬ М. ДНІПРОДЗЕРЖИНСЬКА

 1. Аронський М. Один проти двадцяти танків // Дзержинець.– 1965.– 7 квіт.

 1. Євтушенко В . Поєдинок // Зоря.– 1965.– 8 трав.

 1. Кульпінов А. І став солдат героєм: [Про форсування Дніпра в p-ні Дніпрово-Кам’янки] // Зоря.– 1973.– 20 жовт.

 1. Пушкарь П. Из племени бесстрашных: [О танк. битве под Сталинградом] // Днепр вечерний.– 1987.– 7 мая.

ВАСИЛЬ МИХАЙЛОВИЧ НАЙДЕНКО

УРОДЖЕНЕЦЬ М. КРИВОГО PОГУ

 1. Бурилова Н. Відважний сокіл // Злагода.– 1998.– 17 черв.

 1. Воронова Т. Вартовий московського неба // Черв. гірник.– 1972.– 29 жовт.

 1. Воронова, Т. Доблесть // Черв. гірник.– 1972.– 18 листоп.

 1. Воронова Т. Над палаючою Волгою: До 40-річчя Сталінградської битви // Черв. гірник.– 1983.– 2 лют.

 1. Воронова Т. Потребує уточнення: [Про Героїв Рад. Союзу з Кривого Рога В.М.Найденка, В.Ф.Скопенка] // Черв. гірник.– 1989.– 11 серп.

 1. В’язовська Н. Криворізький Маресьєв // Зоря.– 1980.– 17 серп.

 1. В’язовська Н. Соколе наш зоряний // Прапор юності.– 1983.– 1 лют.

 1. Давидов О. Шлях командира // Зоря.– 1983.– 17 трав.

 1. Посаднєв О. Герої повітряних боїв: Haші земляки // Зоря.– 1963.– 3 лют.

МИКОЛА ГРИГОРОВИЧ НЕВГОДОВСЬКИЙ

УРОДЖЕНЕЦЬ М. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

 1. Глушков П. Родных он покинул, чтоб воевать // Днепров. панорама.– 1991.– 18 апр.

 1. Сачков С. Один против двенадцати // Днепр вечерний.– 1973.– 12 апр.

 1. Шалаев А. Подвиг // Днепр вечерний.– 1974.– 5 авг.

БОРИС ДІОМИДОВИЧ НОМИНАС

УРОДЖЕНЕЦЬ С. МИШУРИН РІГ ВЕРХНЬОДНІПРОВСЬКОГО РАЙОНУ

 1. Борис Деомидович Номинас // Ягодинский Е.А. Золотые звезды речников: Очерки о воспитанниках учебных заведений, удост. зв. Героя Сов. Союза.– М., 1971.– С. 47-50.

* * *

 1. Сацута В. Палав Дніпро, переправа діяла // Зоря.– 1981.– 22 верес.

 1. Суворов Р. Герой Днепра // Днепр вечерний.– 1976.– 1 дек.

ПАВЛО АНТОНОВИЧ ОСТАПЕНКО

УРОДЖЕНЕЦЬ М. ДНІПРОДЗЕРЖИНСЬКА

 1. Вони продовжують справу героя: [Розшуки родичів П.А.Остапенка, які жили в Дніпродзержинську] // Дзержинець.– 1969.– 29 листоп.

 1. Євтушенко В. Останній бій комісapa: [на Дніпропетровщині] // Прапор юності.– 1969.– 16 жовт.

 1. Лаліменко Б. Тримались сини! // Прапор юності.– 1969.– 18 жовт.

 1. Судак М. Парторг: Нарис // Дзержинець.– 1984.– 15 сepп.

 1. Судак М. Подвиг Павла Остапенка // Дзержинець.– 1969.– 26 лип.

 1. Судак М. Це було під Знам’янкою // Зоря.– 1971.– 10 лют.

ГРИГОРІЙ УЛЯНОВИЧ ОХАЙ

УРОДЖЕНЕЦЬ М. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

 1. Климов С. Перед ночными полетами // Днепров. правда.– 1967.– 19 дек.

 1. Сытник Ю. Звезда и небо // Днепров. правда.– 1989.– 26 нояб.

 1. Сытник Ю.Г. Советский летчик-истребитель Т.У.Охай // Корея.– 1990.– № 4.– С.30-31.

МИХАЙЛО ПАНІКАХА

УРОДЖЕНЕЦЬ С. МОГИЛІВ ЦАРИЧАНСЬКОГО РАЙОНУ

 1. Про присвоєння звання Героя Радянського Союзу [посмертно] активним учасникам Великої Вітчизняної війни 1941-1945 років: Указ Президента Союзу Радянських Соціалістичних республік // Bідомості Верховної Ради УРСР.– 1990.– № 20.– Ст. 345.

Дніпропетр. обл.: Панікасі M. – рядовому.

* * *

 1. Герасименко С. Морський піхотинець // Зоря.– 1985.– 18 cіч.

 1. Головко В. Став факелом для живих // Зоря.– 1987.– 3 лют.

 1. Голубничий В. Твердиня: Наш земляк – герой Сталінграда // Прапор Леніна.– 1982.– № 112.

 1. Гор'єв О. Сталінградський Данко: [Поема про М.А.Панікаху] // Приоріл. правда.– 1991.– 24 січ.

 1. Грищенко А. Данко неба і Данко землі та їхні молодші брати: [Про М.С.Столярова та М.А.Панікаху – гepoїв війни, наших земляків] // Зоря.–1968.– 24 листоп.

 1. Гришко Н. Вечная слава Герою // Днепров. правда.– 1990.– 8 мая.

 1. Гришко Н. По поручению президента: [посмертные награды Героя Сов. Союза М.Паникахи вручены его сестре Л.В.Нестеренко] //. Днепров. правда.– 1990 .– 26 мая.

 1. Гришко М. Тут жив герой // Приоріл. правда.– 1990.– 9 трав.

 1. Дубовик В. Побратимы: [О М.Паникахе, погибшем на сталинградской земле и В.Костичеве, погибшем на Днепропетровщине] // Днепров. правда.– 1973.– 1 февр.

 1. Дука В. Захищав твердиню на Волзі // Приоріл. правда.– 1991.– 9 трав.

 1. Дука В. Увійшов у легенди // Приоріл. правда.– 1991.– 24 січ.

 1. Золота Зірка – Герою: Фоторепортаж: [Пpo присвоєння звання Героя Рад. Союзу (посмертно)] // Приоріл. правда.– 1990.– 26 трав.

 1. Іншаков В. Сталінградськнй Данко // Прапор юності.– 1978.– 19 серп.

 1. Кулаков О. Подвиг Михайла Панікахи // Будівник комунізму.– 1991.– 9 трав.

 1. Кутняк О. Живий факел // Сіл. вісті.– 1979.– 8 груд.

 1. Кутняк А. Огненный матрос // Комс. правда.– 1981.– 27 авг.

 1. Лебедєв Я.О. Безсмертний герой // Зоря.– 1987.– 24 берез.

 1. Лямина А. Живой факел // Днепр вечерний.– 1984.– 9 мая.

 1. Матрос из легенды // Труд.– 1980.– 26 марта.

 1. Наумов К. Повернувея героєм // Прапор юності.– 1990.– 26 трав.

 1. Пименов В. Із серцем Данко // Прапор юності.– 1975.– 1 квіт.

 1. Пирогова М. Приорільський Данко // Приоріл. правда.– 1983.– 22 лют.

 1. Повернувся додому героєм: Указом Президента Союзу Радянських Соціалістичних республік Михайлу Панікасі – сталінградському Данко – присвоєно звання Героя Радянського Союзу // Зоря.– 1990.– 8 трав.

 1. Смирнов П. Сталинградский Данко // Днепров. правда.– 1980.– 9 мая.

 1. Суворов Р. Сражались наши земляки: [О М.Паникахе и И.М.Щербине, сражавшихся под Сталинградом] // Днепр вечерний.– 1982.– 1 нояб.

 1. Суворов Р. Сталінградcький Данко // Прапор юності.– 1977.– 9 трав.

ІВАН МИКОЛАЙОВИЧ ПЕНЯ

УРОДЖЕНЕЦЬ М. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

 1. Пеня И. Как пал второй “Восточный вал": [Воспом. Героя Сов. Союза, слесаря с з-да им. Петровекого] // Днепров. правда.– 1985.– 8 мая.

 1. Буряк І. Вогонь на себе! // Прапор юності.– 1971.– 15 черв.

 1. Григоренко А. Мы отстояли весну // Днепр вечерний.– 1979.– 8 мая.

 1. Долгих А., Кривцов К. От Сталинграда до Берлина // Днепров. правда.– 1975 – 21 янв.; 5, 23 февр.; 23, 30 марта; 15 апр.; 2 мая.

 1. Ладоха В. Иван Пеня // Днепров. правда.– 1946.– 23 мая.

 1. Самойленко Г. Когда пробуждается совесть: [Работа депутата Игрен. горсовета Героя Сов. Союза И.Н.Пени] //Днепр вечерний.– 1974.– 4 марта.

 1. Суворов Р. Вірний обов’язку // Дніпров. зоря.– 1980.– 17 берез. v

 1. Сущенко Ю. Герой – наш земляк // Дніпров. зоря.– 1993.– 30 листоп.

МИКОЛА ІВАНОВИЧ ПІДДУБНИЙ

УРОДЖЕНЕЦЬ С. ІВАНІВКА НІКОПОЛЬСЬКОГО РАЙОНУ

 1. Жуковский М. Наш земляк – Герой // Півден. зоря.– 1985.– 20 квіт.

 1. Pєзнік В. Дев’ятеро проти батальйону // Патріот Батьківщини.– 1963.– 4 еерп.

 1. Резник В. Подвиг разведчиков // Никопол. правда.– 1983.– 10 сент.

 1. Шилов Г. Подвиг розвідників // Зоря.– 1964.– 7 жовт.

 1. Ясев Г. Баллада о девяти // Днепров. правда.– 1969.– 13 апр.

МИХАЙЛО САВЕЛІЙОВИЧ ПОГОРЄЛОВ

УРОДЖЕНЕЦЬ С. КУРГАНКА ШИРОКІВСЬКОГО РАЙОНУ

 1. В’яэовська Н. Крила мужності // Черв. гірник.– 1975.– 18 берез.

 1. Кіндратенко Е., Кандиба О. Зустріч з героєм // Прапор Леніна.– 1967.– 5 жовт.

 1. Отверченко І. Біографія героя // Прапор Леніна.– 1967.–9 трав.

 1. Погорєлов М. Один епізод [п po зустріч Нового 1944 р.] // Прапор Леніна.– 1967.– 14 листоп.

 1. Соколовський П. Герой з Курганки // Прапор Леніна.– 1982.– 23 лют.

 1. Червонокрилий сокіл // Прапор Леніна.– 1984.– 23 лют.

ОЛЕКСІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ ПОСТНИЙ

УРОДЖЕНЕЦЬ С. ЗАПОРІЗЬКЕ СОФІЇВСЬКОГО РАЙОНУ

 1. Арошенко М. Коли зумієш відстояти в бою // Нові рубежі. 1985.– 6 серп.

 1. Борискин С. Подлинники истории: [О письмах с фронта Героя Сов. Союза] // Днепров. правда.– 1965.– 6 мая.

 1. Головко М. Ним пишається Дніпропетровщина // Сіл. життя.– 1985.– 9 трав.

 1. Іванов Є. Дніпропетровці стояли насмерть // Зоря.– 1981.– 18 листоп.

ІВАН ІВАНОВИЧ РЕЗНИЧЕНКО

УРОДЖЕНЕЦЬ С. КИСЛЯНКА СИНЕЛЬНИКІВСЬКОГО РАЙОНУ

 1. Главный бой жизни // Днепр вечерний.– 1990.– 9 апр.

 1. Глушков П. Вернулись без потерь // Днепров. правда.– 1990.– 9 мая.

 1. Долгих А. Боевые его ордена // Днепр вечерний.– 1983.– 11 марта.

ІВАН ІЛЛІЧ РУДЕНКО

УРОДЖЕНЕЦЬ С. ЗЛАТОУСТІВКА КРИВОРІЗЬКОГО РАЙОНУ

 1. Булавін Д. Його вулиця // Сіл. трудівник.– 1967.– 9 трав.

 1. В’язовська Н. І понесли його, мов прапор // Зоря.– 1979.– 4 верес.

 1. В’язовська Н. Нові імена // Черв. гірник.– 1978.– 8 верес.

 1. Кулаков О. Подвиг земляка // Сіл. трудівник.– 1989.– 14 жовт.

 1. Соловйов М. Мужність капітана Руденка: 27 березня 1942 року Президія Верховної Ради СРСР присвоїла звання Героя Рад. Союзу воїнам, які відзначилися у битві під Москвою. Серед них і капітан І.І.Рyденко // Зоря.– 1983.– 11 жовт.

ЙОСИП КУЗЬМИЧ САЧКО

УРОДЖЕНЕЦЬ М. ДНІПРОДЗЕРЖИНСЬКА

 1. Бакум О. Розповіді про героїв-патріотів: [Про зустріч у школі № 23 з матір’ю Й.К.Сачка М.К.Сачко] // Дзержинець.– 1970.– 25 лют.

 1. Бєляєв В. Балтійський сокіл // Дзержинець.– 1986.– 26 груд.

 1. Бочаров С. Мужність і ніжність // Дніпров. правда.– 1965.– 28 лют.

 1. Герой Балтійського неба // Дзержинець.– 1978.– 19 лют.

 1. Михайлов В. Пам’ять про нього житиме в наших серцях // Дзержинець.– 1967.– 15 жовт.

 1. Орленко И. Его имя – в наших делах // Днепров. правда.– 1977.– 9 мая.

 1. Петров В. Снайпер топмачтових ударів // Дзержинець.– 1989.– 9 трав.

 1. Сачко М. "Я житиму, мамо": [Спогади матері героя] // Дзержинець.– 1974.– 9 квіт.

ГРИГОРІЙ ОНИКІЙОВИЧ СКЛЯР

УРОДЖЕНЕЦЬ СТ. ШМАКОВО КРИВОРІЗЬКОЇ МІСЬКРАДИ

 1. В’язовська Н. Гвардії капітан // Черв. гірник.– 1980.– 9 трав.

 1. Куликов Г. Одна у гepoїв кров // Прапор юності.– 1983.– 1 лют.

 1. Приклад мужності // Черв. гірник.– 1987.– 19 квіт.

ВАСИЛЬ ФЕДОРОВИЧ СКОПЕНКО

УРОДЖЕНЕЦЬ М. КРИВОГО PОГУ

 1. В Сандомирі, на вулиці Скопенка // Черв. гірник.– 1987.– 1 берез.

 1. Воронова Т. Ім’я в підручнику: Докум. нарис: Розповідь про подвиг нашого земляка ввійшла до шкільних підручників народної Польщі // Черв. гірник.– 1983.– 13 квіт.

 1. Даниленко В. Книга о братстве: [В книге "Живут в наших сердцах", изданной в Польше, есть рассказ о криворожанине В.Ф.Скопенко] // Днепров. правда.– 1975.– 2 дек.

 1. Даниленко В. Син двох народів // Прапор юності.– 1985.– 13 квіт.

 1. Досужий А.И. Цветы от жителей Сандомира: Криворожанину В.Ф.Скопенко за освобождение Сандомира присвоено звание Героя Сов. Союза // Днепр вечерний.– 1982.– 2 мая.

ВАСИЛЬ ГРИГОРОВИЧ СОЛДАТЕНКО

УРОДЖЕНЕЦЬ С. ЛИХІВКА П’ЯТИХАТСЬКОГО РАЙОНУ

 1. Бєляєв В. "Грім", я "Зоря”!” // Прапор юності.– 1974 – 19 груд.

 1. З першого дня війни // Ударн. фронт.– 1985.– 4 квіт.

 1. Царенко В. Подвиг на Дніпрі // Ударн. фронт.– 1970.– 17 лют.

ІВАН ІВАНОВИЧ СОЛОМОНЕНКО

УРОДЖЕНЕЦЬ М. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

 1. Васильев В. Отважный комбат // Днепр вечерний, – 1974.– 19 нояб.

 1. Лямина А. В атаку шли за командиром .// Днепр вечерний.– 1983.– 23 февр.

 1. Шалаєв О. Мужність // Зоря.– 1983.– 23 лют.

ВАСИЛЬ АНДРІЙОВИЧ СОРОКІНОРОКА)

УРОДЖЕНЕЦЬ С. ПЕТРИКІВКА ЦАРИЧАНСЬКОГО РАЙОНУ

 1. Білоусов Л. Комбат // Приоріл. правда.– 1984.– 18 верес.

 1. Левіт А. Безсмертя // Дніпров. зоря.– 1979.– 9 трав.

 1. Пименов В. Бесстрашному летчику // Днепр вечерний.– 1981.– 31 июля.

 1. Суворов Р. Бессмертные имена // Днепр вечерний.– 1983.– 29 авг.

ВОЛОДИМИР О<