Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Документ'
Константинопольский патриарх Фотий посылает возглавить эту первую русскую Церковь миссийного епископа Михаила, ставшего первым русским митрополитом (в...полностью>>
'Документ'
1. Изучение молекулярно-генетических, клеточных, соединительно-тканных, иммунологических, гуморальных аспектов атеро- и тромбогенеза и других патолог...полностью>>
'Программа'
Ю. - директор МУ «Центр развития образования» Щербакова Т.А. - директор МОУ ЦПМСС «ДАРС» Тырышкина Е.И....полностью>>

Методичні рекомендації щодо вивчення музичного мистецтва

Главная > Методичні рекомендації
Сохрани ссылку в одной из сетей:

Відділ освіти

Радивилівської райдержадміністрації

НАвчально-МЕТОДИЧНИЙ ЦЕНТР

методичні рекомендації

щодо вивчення

МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА

у 2011-2012 н.р.

РАДИВИЛІВ – 2011

ПІДСУМКИ ЗАСІДАНЬ МО

ВЧИТЕЛІВ МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА

Методичне об’єднання вчителів музичного мистецтва в 2010-2011 н. р. працювало у відповідності до планів роботи затверджених в серпні 2010 року. При визначенні тематики методоб’єднань було враховане проблемне питання, над яким працюють всі працівники освіти району: “Компетентнісно орієнтований підхід у навчально-виховному процесі як основа для формування і розвитку конкурентноспроможної особистості”. Всі питання, що виносились на розгляд методоб’єднань виконані в повному обсязі. Відвідування методоб’єднань протягом року склало 98 відсотків. Відсутності вчителів без поважних причин не спостерігалося.

Вчителі методоб’єднання впродовж 2010-2011 навчального року надавали перевагу знанням вчителями музичного мистецтва методики шкільної музичної освіти, розуміння та проектування освітньої музично-естетичної ситуації, вироблення своєрідної стратегії музично-педагогічної праці як універсального засобу формування професійної та спеціальної компетентностей вчителя музики, застосовували нові освітні технології у навчально-виховному процесі.

Перше засідання відбулося 28 серпня 2010 року на базі Радивилівського НВК „Школа № 1-гімназія” на тему: “Розвиток професійної компетентності вчителів музики в умовах безперервної освіти”. Були підведені підсумки навчально-виховного процесу у 2009-2010 н. р. та намічені завдання на 2010-2011 навчальний рік. Вчителі опрацювали методичні рекомендації, навчальні програми та пояснювальні записки, ознайомилися з календарним плануванням, використанням ППЗ на уроках музичного мистецтва.

Друге засідання відбулося на базі Радивилівської ЗОШ І-ІІІ ст. № 2 ім. П.Г. Стрижака 13 квітня 2011 року на тему: “Реалізація Програми національного виховання, зокрема, ціннісного ставлення до мистецтва”. На засіданні була присутня завідувач кабінету художньої культури РОІППО Томецька О.М., що надала присутнім методичну допомогу щодо викладання музичного мистецтва. Було заслухано творчий звіт вчителів музичного мистецтва, що проатестувалися в цьому навчальному році, звіт керівника методоб’єднання та завдання на наступний рік; проведено анкетне опитування вчителів.

План роботи методоб’єднання вчителів музичного мистецтва на 2011-2012 н. р. передбачає створення психолого-педагогічних умов для підвищення ефективності викладання музичного мистецтва.

Рекомендації щодо використання інформаційних та телекомунікаційних технологій в процесі викладання музичного мистецтва

Музика завжди залишається могутнім є джерелом пізнання та осягнення високих духовних надбань людства і головним засобом залучення учнів до музичного мистецтва, що загалом сприяє вихованню естетичних почуттів, формуванню моральних поглядів, духовних потреб. Основною метою уроків музичного мистецтва в загальноосвітньому навчальному закладі є виховання музичної культури учнів.

Головними завданнями вчителя музичного мистецтва стає знання вчителем методики шкільної музичної освіти, розуміння та проектування освітньої музично-естетичної ситуації, вироблення своєрідної стратегії музично-педагогічної праці. Розвиток зацікавленості учнів у музичному мистецтві, посилення його виховного впливу вимагають від учителя знання свого предмета й постійної уваги до особистості учня. Найважливішим завданням шкільної музичної освіти є формування слухацької музичної культури учнів, тому що сьогоднішній учень у майбутньому – безумовно, слухач, який виявляє свою зацікавленість, потреби і смак у музичному мистецтві. Останнім часом великого значення набуває використання інформаційних технологій на уроках музичного мистецтва.

В практиці області протягом декількох років йде активне впровадження мультимедійних технологій у викладання музичної освіти. Музичне мистецтво виступає водночас і носієм високих духовних цінностей, і засобом розвитку творчих здібностей школярів. Нові технології уможливлюють поєднання дидактичних функцій комп’ютера з традиційними засобами навчання, збагачення і наповнення навчального процесу новими формами роботи, варіативне застосування ігрових форм навчання, створення інноваційних методик викладання музики в системі загальносередньої освіти, а також сприяє більш ефективному засвоєнню музичних знань (декларативних і процедурних) та їх реалізації в музично-творчій діяльності молодших школярів на етапі початкової музичної освіти. Сучасні комп’ютерні технології у мистецькій освіті учнів базуються на ідеї їх інтеграції з традиційними навчальними методиками.

Використання інформаційних технологій на уроці музичного мистецтва сприяє закріпленню інтегрованих знань та формуванню вмінь, набутих на уроках музики, які надихають на створення власного творчого доробку, дозволяють учителю музики контролювати художньо-творчий розвиток учня, формувати спеціалізовані знання у процесі виховання особистості в музиці, реалізуватим можливості сучасних засобів навчання. Впровадження інформаційних технологій на уроках музики, забезпечує вирішення завдань всебічного розвитку природних, творчих здібностей учнів, а саме: фантазії і художньої уяви; асоціативного сприйняття і мислення на основі художнього і музичного матеріалів; розуміння поняття ритму в природі і мистецтві; відчуття простору, форми, контрасту, динаміки, кольорової палітри. Використання комп’ютера на уроці створює можливості для розвитку зорової пам’яті, фантазії, формування у дітей естетично-гармонійного світосприйняття.

Параллельно цим процесам відбувається впровадження інноваційних підходів до проблеми рівня знань учнів, заснованих на розробці й використанні комплексу комп’ютерних тестуючих, що діагностують методики контролю й оцінки рівня засвоєння. Зміна змісту й структури освіти, подань про організаційні форми, методи навчання й контролю за його результатами призводить до зміни приватних методик викладання.

В процесі сприймання музики можуть бути використані наступні форми роботи: слухання музики з демонстраційним матеріалом на слайдах; слухання музики із переглядом уривку відео або кліпу; слухання музики із використанням творчих завдань на комп'ютері; музична вікторина із відео; музична подорож – узагальнення (сторінками музичних творів); впізнай інструмент за зовнішнім виглядом або за звуком; вікторина - видатні виконавці; вікторина - видатні композитори; комп'ютерний малюнок до музичного твору; музичний колаж тощо.

У вокально-хоровій роботі можливо впроваджувати наступні види робіт: спів під караоке; спів під відео - фонограму; спів під перегляд кліпу; впізнай пісню за мінусом, за ритмом; запис виконання пісні учнями “ Студія звукозапису ”; спів – імпровізація із виконанням творчих завдань (створи музичний супровід, добери інструменти, добери малюнок до пісні, створи власну мелодію за картинкою) тощо.

В елементарному музикуванні можуть бути застосовані такі форми: створення музичного супроводу на електронному інструменті або музичному редакторі; створення власних мелодій на комп'ютері; створення музичних композицій із застосуванням музичної енциклопедії або музичного редактору; створення презентацій тощо. В рухах під музику можливі: перегляд уривків мультфільмів та рухи під музику; копіювання рухів героїв кліпів або відео уривків; рухи під музику під відео – уривок музичного твору; виконання завдань героїв мультфільму тощо. В процесі викладання музичного мистецтва вчитель може проводити творчі завдання: виконання творчих завдань можливо до всіх структурних компонентів уроку: створюємо музику, створюємо супровід, впізнаємо мелодії, створюємо ремікс, створюємо малюнок до твору або пісні, добираємо ілюстрацію, відео, кліп тощо.

Останнім часом стало популярним використання методу проектів на уроці. Різновиди проектів із застосуванням комп'ютерів на уроці музики: інформаційні проекти – газета, буклет, довідник, заочна екскурсія; дослідницькі проекти – робота на МАН, власне відкриття – дослідження, науковий доклад, стаття; творчі проекти – відео-кліп, презентація, фільм, єралаш, жива газета, сценарій; практико – орієнтовані проекти – видання тематичних дисків, добірка до дискотеки, музичне оформлення свята, попурі, спецвипуск тематичного буклету або газети тощо. Використання у процесі навчання методу проектів допомагає розкрити процес створення дитиною творчої роботи від задуму до втілення, є можливість побудувати нестандартний урок: урок-мандрівку, малювання в уяві образів, навіяних чарівною музикою та розповіддю педагога, виконання композицій з імпровізуванням, формою, об’ємом, трансформацією кольору, тону, графічного ритму тощо.

Наочність на уроці допомагає вчителю більш ґрунтовно розкрити тему уроку за допомогою: демонстрації слайд – шоу; демонстрції електронної енциклопедії; перегляду фото – шоу на слайдах; демонстрації портфоліо проекту; перегляду відео або уривку концерту, кліпу, фільму, архівних матеріалів; перегляду уривків із мульфільмів; перегляд фото і відео матеріалів із життя композиторів тощо.

Особливу увагу вчителю слід звернути на застосування творчих форм роботи: колективні фронтальні завдання, групові завдання; індивідуальні або парні форми роботи; використання як у фронтальній, так і в груповій роботі електронних підручників; використання окремих типів файлів (зображення, відео, аудіо, анімації), створення власних уроків (інтеграція різних об’єктів в один формат - презентації, web – сторінки) тощо.

ВИВЧЕННЯ МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА У 2011-2012 Н.Р.

(за матеріалами МОН)

У 2011/12 навчальному році відбудуться зміни в організації навчально-виховного процесу в загальноосвітніх навчальних закладах, зміняться терміни завершення навчального року. У зв’язку з цим нижче наведено рекомендації щодо ущільнення навчального матеріалу відповідно до чинних програм.

Початкова школа

У 1-4 класах, як і в минулі роки, вивчення музики здійснюватиметься за програмами «Музика» авторів О.Ростовського, Л.Хлєбнікової, Р.Марченко або авт. О.Лобової (вид. «Початкова школа», 2006 р.). Альтернативою вивченню предметів „Музичне мистецтво” та „Образотворче мистецтво” може бути інтегрований курс за програмою „Мистецтво” (авт. Л. Масол та ін., вид. «Початкова школа», 2006 р.). Ущільнення навчального матеріалу за цими програмами пропонується здійснити за рахунок резервного часу. Згідно з програмою «Музика» авторів О.Ростовського та ін., основним видом домашніх завдань з предмета мають бути завдання слухати музику в оточуючому культурному середовищі й розповідати про свої враження на уроках. Зміст навчальних програм реалізовано в підручниках: «Музика» для 2,3,4 класів, авт. ОЛобова (до програми «Музика» авт. О.Лобової).

З метою підвищення якості викладання предметів художньо-естетичного циклу у початковій школі, під час комплектації педагогічних працівників рекомендується передбачити годинне навантаження з музики насамперед учителів, які мають спеціальну освіту (вчитель музики).

Основна школа

В основній школі навчання мистецьких дисциплін здійснюватиметься за програмами «Музичне мистецтво. 5-8 кл.» (авт. Б.Фільц та ін.). Варіантом викладання мистецтва в основній школі є інтегрований курс «Мистецтво», що вивчається за програмою «Мистецтво. 5-8 кл.» (авт. Л. Масол та ін., вид. «Перун», 2005 р.).

Для основної школи чинними є підручники з музичного мистецтва: «Музичне мистецтво» для 5,6,7,8 класів (авт. О.Волошина, О.Мільченко, А.Левченко); «Музичне мистецтво» для 5,6 класів (авт. О.Лобова); «Музичне мистецтво» для 7,8 класів (авт. Г.Макаренко, Т.Наземнова та ін.).

Програма інтегрованого курсу «Мистецтво» реалізована в підручниках «Мистецтво» для 5,6 класів та «Музичне мистецтво (Мистецтво)» для 8 класу (авт. Л. Масол та ін.).

ІНФОРМАЦІЙНЕ ТА НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Сайти, присвячені українському музичному мистецтву:

  Назва: Хоровий спів в Україні. На сайті – інформація про хоровий спів в Україні, видатних хорових композиторів, диригентів, хормейстерів, регентів, хори; новини хорового життя; хорові фотогалереї, аудіогалереї, відеогалереї; анонси хорових подій тощо.  Назва: Українська Автентична Музика. Присвячений темі збереження унікальної народної музичної спадщини України.

містить такі розділи: композитори (біографії і творчі портрети); виконавці (диригенти, співаки, піаністи, скрипалі, віолончелісти та ін.); факти (цікаві та маловідомі факти з життя видатних особистостей); афоризми (висловлювання видатних особистостей); інструменти (енциклопедія старовинних і сучасних інструментів); словник музичних термінів; наші проекти (кращі сайти про класичну музику).

 Назва: Національна спілка кобзарів України. Кобзарі сучасності. Це - офіційний сайт Національної спілки кобзарів України. Тут можна знайти музичні записи, ноти та іншу інформацію про кобзарство.

 Назва: " Гомін" - архів української народної пісенності.

Програма для загальноосвітніх навчальних закладів. „Музичне мистецтво”

(авт. Фільц Б.М. та ін.)

5-8

Програма для загальноосвітніх навчальних закладів з поглибленим вивченням музики. „Музичне мистецтво” (авт. Гумінська О.М.)

1-8

Програма для загальноосвітніх навчальних закладів з поглибленим вивченням музики. „Музичне мистецтво” (авт. Полянський П.В., Полянська О.В.)

1-8

Програми профільних предметів для спеціалізованих загальноосвітніх шкіл музичного профілю

1-11

Програми факультативних курсів та курсів за вибором для спеціалізованих загальноосвітніх шкіл музичного профілю

1-11

Основні підручники та навчальні посібники:

Музичне мистецтво*

Волошина О.В.,

Мільченко О.В.

5

Музичне мистецтво*

Лобова О.В.

5

Музичне мистецтво*

Волошина О.В., Левченко А.В., Мільченко О.В.

6

Музичне мистецтво*

Лобова О.В.

6

Музичне мистецтво

Волошина О.В., Левченко А.В., Мільченко О.В.

7

Музичне мистецтво

Лобова О.В.

7

Музичне мистецтво*

Макаренко Г.М.,

Наземнова Т.О. та ін.

7

Музичне мистецтво*

Волошина О.В.,

Мільченко О.В., Левченко А.В.

8

Музичне мистецтво*

Макаренко Г.М.,

Наземнова Т.О. та ін.

8

Схвалено радою навчально-методичного центру

Протокол № 1 від 30.08.11 р.Скачать документ

Похожие документы:

 1. Методичні рекомендації щодо вивчення музичного мистецтва, образотворчого мистецтва, художньої культури у 2011 2012 навчальному році Світлана Ковальова

  Методичні рекомендації
  Стратегічною метою сучасного освітнього процесу є розвиток  особистості  учня, становлення  в людині  системи цінностей: осо­бистіс­них, загальнолюдських,  професійних тощо.
 2. Методичні рекомендації щодо організації навчально-виховного процесу в закладах системи

  Методичні рекомендації
  Згідно з концепцією Базового компонента мета дошкільної освіти – збалансований розвиток дитини, узгодженість у її житті основних тенденцій до самореалізації, саморозвитку та самозбереження, сформованість базису особистісної культури,
 3. Методичні рекомендації щодо викладання музичного мистецтва у 2011-2012 навчальному році

  Методичні рекомендації
  «Мистецтво – це своєрідний камертон цивілізації, здатний синтезувати істину, красу, добро, формувати людину-творця» (Л.М. Масол). Осягнення творів мистецтв впливає на естетичне урівноваження суперечливих сторін навколишньої дійсності.
 4. Методичні рекомендації щодо організації навчально-виховного (1)

  Методичні рекомендації
  Матеріали до серпневих конференцій педагогів області (методичні рекомендації щодо організації навчально-виховного процесу в закладах системи загальної середньої освіти в 2010/2011 н.
 5. Методичні рекомендації щодо можливого ущільнення та самостійного вивчення змісту програмного матеріалу в загальноосвітніх навчальних закладах з навчальних предметів та освітніх галузей (2)

  Методичні рекомендації
  2. Під час планування та організації роботи з дітьми доцільно конкретизувати загальні завдання програми, враховуючи особистісні здобутки дітей, проміжні показники їхньої компетентності за формами активності, лініями розвитку, видами

Другие похожие документы..