Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Документ'
Рекомендации по составлению психолого-педагогических представлений и педагогических характеристик детей, поступающих на обследование психолого-медико-...полностью>>
'Доклад'
Формирование эффективного механизма рыночной конкуренции и устойчивой финансовой системы являются основными направлениями государственного регулирова...полностью>>
'Рабочая программа'
Настоящая рабочая программа по литературе для 9 Б,В класса составлена на основе федерального компонента государственного стандарта общего образования...полностью>>
'Документ'
Розглянувши клопотання Гусятинської районної державної адміністрації від 31.01.2011 р. № 01-219/01-14 та проект районної комплексної програми соціальн...полностью>>

Егіональної науково-дослідної лабораторії центру історичного краєзнавства Сумського державного університету, почесного громадянина Путивля, лауреата премії ім

Главная > Документ
Сохрани ссылку в одной из сетей:

Управління культури Сумської обласної державної адміністрації

Обласна універсальна наукова бібліотека

Краєзнавці Сумщини

Віктор Звагельський

Біобібліографічний покажчик

Суми - 2010

Передмова

Біобібліографічний покажчик «Віктор Звагельський: до 55-річчя від дня народження» присвячений творчому і науковому доробку провідного наукового співробітника Сумського державного університету, керівника Регіональної науково-дослідної лабораторії – центру історичного краєзнавства Сумського державного університету, почесного громадянина Путивля, лауреата премії ім. Олександра Лазаревського Віктора Борисовича Звагельського. Покажчик є своєрідним підсумком активної і плідної діяльності вченого на ниві духовності.

Покажчик містить «Основні дати життя і діяльності» В. Б. Звагельського і статтю старшого наукового співробітника СумДУ Н. А. Німенко і старшого викладача СумДУ В. О. Садівничого, присвячену науковому і творчому доробку історика. Покажчик включає публікації В. Б. Звагельського (окремі видання, виступи на наукових конференціях, статті в наукових збірниках, журналах, газетах), рецензії, видання за редакцією В. Б. Звагельського, інтерв’ю, а також літературу про нього та його творчу діяльність.

Покажчик містить матеріали, опубліковані В. Б. Звагельським як під своїм прізвищем, так і під псевдонімами В. Булат, В. Харченко, або без підпису.

Матеріал систематизований за типами видань, а в середині – в хронологічному порядку. Хронологічні рамки включеної інформації 1982 – 04.2010 рр.

Всі джерела переглянуто de visu, за рідким виключенням (у разі відсутності).

Інформація про публікації подана з максимальною повнотою, але не є вичерпною.

Є допоміжні іменний і географічний покажчики.

Розрахований на науковців, краєзнавців, вчителів, бібліотекарів, учнівську та студентську молодь і буде корисний усім, хто цікавиться питаннями археології, історії, культури і мистецтва нашого краю.

ОСНОВНІ ДАТИ ЖИТТЯ І ДІЯЛЬНОСТІ

22. 12. 1955 – народився у м. Суми в родині педагогів-філологів

 1. – закінчив Сумську середню школу № 8

12. 1973 – 03. 1974 – учень слюсаря, слюсар-інструментальник на Сумському насосному

заводі

09. 1974 – 09. 1976 – служба у лавах Радянської армії

01. 1977 – 06. 1988 – слюсар, звукорежисер, телеоператор, редактор телебачення Сумського обласного комітету телебачення і радіомовлення

 1. – закінчив Кулябський педагогічний інститут (Таджикістан) за спеціальністю «вчитель російської мови та літератури»

06. 1988 – 04. 1990 – методист, кінорежисер обласного клубу кінолюбителів

04. 1990 – 12. 1991 – референт сектора «Література та мистецтво» Експериментально-творчого об’єднання «Фонд» при обласному відділенні фонду культури

12. 1992 – захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук

01. 1992 – 09. 1993 – консультант з питань історії, науки та культури; шеф-редактор видавничо-виробничого відділу; редактор відділу історії, культури, науки та освіти редакції обласної газети «Червоний промінь»

09. 1993 – 09. 1997 – асистент, старший викладач, доцент кафедри українознавства Сумського державного університету

 1. – створив і очолив науково-редакційну групу Сумського державного університету з підготовки енциклопедичного довідника «Сумщина в іменах»

1995 – 2009 – старший, провідний науковий співробітник, завідуючий Регіональною науково-дослідною лабораторією-центром історичного краєзнавства Сумського державного університету

10. 1997 – 10. 2000 – навчання у докторантурі Інституту історії України НАН України

12. 2001 – присвоєно вчене звання доцента

10. 2000 – 12. 2009 – доцент кафедри історії Сумського державного університету

04. 2009 – присвоєно вчене звання старшого наукового співробітника з історії України

01. 2010 – по теперішній час – провідний науковий співробітник, завідуючий Науково-

дослідним центром історичного краєзнавства СумДУ

Основні віхи наукової діяльності :

 • з 1995 р. головний редактор Всеукраїнського наукового історичного журналу «Сумська старовина»;

 • ініціатор видання та головний редактор енциклопедич-ного довідника «Сумщина в іменах» (Суми, 2003, 2004);

 • автор розділу в посібнику «Сумщина в історії України» (2005);

 • з 2005 р. шеф-редактор історичного журналу «Сумський історико-архівний журнал»;

 • член редакційних колегій та співавтор видань «Суми. Вулицями старого міста», «Реабілітовані історією», «Сумський краєзнавчий збірник», «Путивльський краєзнавчий збірник»;

 • автор навчально-методичного посібника «Краєзнавство Сумщини»;

 • автор понад 200 наукових, науково-популярних та близько 500 публіцистичних робіт;

 • начальник археологічних експедицій в м. Глухів (1992-1993), м. Конотоп (1997-1999), м. Кролевець (2000), м. Шостка (2002), м. Путивль (2002, 2003);

 • відкрив 2 давньоруських поселення (Конотоп, Кролевець);

 • ініціатор і організатор наукових конференцій (в мм. Путивль (1986, 1988, 2000, 2003, 2007), Ромни (1990), Конотоп (1998);

 • учасник багатьох міжнародних і всеукраїнських наукових конференцій;

 • рецензент численних видань історико-краєзнавчого спрямування.

Відзнаки :

 • нагрудний знак «70 років Великого Жовтня» за активну участь в Республіканському громадському огляді пам’ятників і пам’ятних місць (1987);

 • Диплом та Почесна відзнака «Конотопська берегиня» (1998);

 • Диплом та Почесна відзнака «Золота Ярославна» (2000);

 • звання «Почесний громадянин міста Путивль» (2000);

 • Грамота Української Всесвітньої координаційної Ради (2003);

 • Грамота Сумського державного університету (2004);

 • Грамота Сумського краєзнавчого музею (2005);

 • Грамота Путивльського історико-культурного музею-заповідника (2005);

 • Почесна грамота Міністерства освіти і науки України (2005);

 • Почесна грамота Сумської обласної ради (2005);

 • премія у галузі україністики Фонду Воляників-Швабінських при Фундації Українського Вільного Університету в Нью-Йорку (2006);

 • Грамота Сумської обласної ради (2008);

 • Грамота Сумського державного університету (2008);

 • Подяка Всеукраїнської спілки краєзнавців (2009);

 • премія імені О. Лазаревського (2009);

 • Почесна відзнака Всеукраїнського благодійного фонду імені Петра Калнишевського «Хрест Петра Калнишевського» (2009);

 • Почесні грамоти Путивльської, Конотопської, Кролевецької, Роменської держадміністрацій та рад.

НЕВТОМНИЙ РАТАЙ НА НИВІ

ІСТОРІЇ І КУЛЬТУРИ УКРАЇНИ

Віктор Борисович Звагельський народився 22 грудня 1955 року в Сумах у родині педагогів-філологів. Саме батьки Галина Степанівна та Борис Львович, бабуся Олександра Федотівна і прищепили йому любов до історії та літератури.

Після закінчення у 1973 році Сумської середньої школи № 8 працював на заводі слюсарем-інструментальником, служив в Радянській армії. У 1977 році пов’язав своє життя з Сумським облтелерадіокомітетом, де оволодів багатьма спеціальностями: звукорежисера, теле- та кінооператора, редактора; відточив професійну майстерність; набув досвіду спілкування з аудиторією; сформував коло особистісних пріоритетів і наукових уподобань. До цього періоду належать і перші проби пера, з’являються віршовані рядки молодого автора.

За час роботи на телебаченні В. Звагельським підготовлено низку різножанрових матеріалів. Особливо вдавалися йому телевізійні нариси, репортажі, культурологічно спря-мовані програми. Чимало отримали схвальний резонанс серед глядачів, були присвячені пам’яткам історії та культури, археологічним розкопкам, діяльності музеїв та бібліотек області, зв’язкам Т. Г. Шевченка з Сумщиною, «Слову о полку Ігоревім».

Працюючи у творчому, високопрофесійному колективі, він набуває не лише суто журналістського досвіду, а й пробує власні сили на ниві літературознавства, історичних студій. За цей час він не тільки детально вивчив історію і сучасність Сумщини, а й виробив принцип, якого дотримується до сьогодні – писати лише про те, що бачив на власні очі.

У 1982 році В. Звагельський закінчує Кулябський педінститут, наступного – стає членом Спілки журналістів СРСР. У цей же час він починає займатися дослідницькою діяльністю, друкує перші наукові праці, виступає ініціатором і організатором низки наукових конференцій у Сумах, Путивлі, Ромнах.

У 1988 році переходить на роботу режисером до Сумського обласного кіноклубу. Тут В. Звагельський створює короткометражні фільми, окремі з яких посідали призові місця на республіканських конкурсах. Осібно вирізняється картина «Кобзаревими шляхами Сумщини», присвячена 175-річчю від дня народження Т. Г. Шевченка, яка стала лауреатом Всеукраїнського конкурсу фільмів з охорони культурної спадщини.

З 1991 року В. Звагельський редактор відділу науки та культури газети «Червоний промінь»: веде тематичні сторінки «Давнина», «Історія», «Література», публікує десятки статей історико-культурного спрямування. Значне місце у творчості займає розкриття «білих плям» нашої історії. Його перу належать перші у радянські часи публікації про Харитоненків, П. І. Калнишевського, О. Ф. Булата, М. Л. Ернста.

Захистивши дисертацію, у 1993 році В. Звагельський здобуває науковий ступінь кандидата філологічних наук. Того ж року переходить на роботу до Сумського державного університету, викладає «Історію української культури», «Історію української та зарубіжної культури», «Культурологію», «Історію України» і спеціально розроблений ним курс «Історичне краєзнавство Сумщини».

У 1995 році за ініціативою В. Звагельського у СумДУ була створена «Науково-редакційна група з підготовки «Енциклопедії Сумщини», яка згодом переросла у «Науково-дослідний центр історичного краєзнавста». Протягом 8 років під керівництвом вченого проводилася активна пошукова робота у центральних і обласних архівах, бібліотеках, приватних колекціях з метою виявлення маловідомих фактів щодо історії Сумщини, її мешканців, а також тих, хто своєю плідною працею збагатив цей край, створив його особливе обличчя. Тож, у 2003 році побачило світ перше видання енциклопедичного довідника «Сумщина в іменах», а згодом і друге – доповнене і перероблене, що містили близько 3 тисяч статей-персоналій кожне. Кілька десятків прізвищ, забутих через певні історичні та політичні обставини, вперше були внесені для широкого загалу, сотні біографій доповнені маловідомими фактами. Не випадково журналісти охрестили вченого «першим енциклопедистом Сумщини».

Немовби підтверджуючи це звання, В. Звагельський створив перший і єдиний в області Всеукраїнський науковий фаховий журнал з історії «Сумська старовина». Починаючи з невеличкої за обсягом і форматом збірки наукових праць, поступово видання перетворилося на кольоровий фоліант зі своїм яскравим стилем, певним колом авторів і дописувачів не лише з України, а й сусідніх країн, особливим рубрикатором, який з року в рік змінюється і доповнюється. На сторінках видання побачили світ понад 500 наукових публікацій і 650 фото й ілюстративних матеріалів, близько 300 документів, що були опубліковані вперше. У 1998 році засновано Почесний диплом «Сумської старовини», яким відзначаються науковці і краєзнавці за вагомий особистий внесок у справу дослідження, охорони і популяризації пам’яток історії і культури.

У 1996 році за ініціативою та під керівництвом В. Звагельського започатковано створення краєзнавчого музею СумДУ. До роботи були залучені співробітники вузу, аспіранти і студенти. Наслідком багаторічної плідної співпраці стало відкриття у 2008 році Музею історико-краєзнавчих досліджень співробітників і студентів СумДУ, який викликав схвальні відгуки як фахівців, так і широкого загалу. Нині на його базі проводяться тематичні екскурсії, у тому числі й для закордонних делегацій, а також заняття для студентів усіх спеціальностей.

Серед численних напрямків діяльності В. Звагельського особливе місце займають археологічні дослідження пам’яток різних культур на теренах Сумщини. До цієї роботи він залучає не лише фахівців, а й талановиту молодь, формуючи стійкий інтерес до минувшини, повагу до своєї історії, любов до рідної землі.

З метою наукового інформативного обміну, встановлення взаємозв’язків між фахівцями з різних регіонів країни та з-за кордону, популяризації результатів наукових досліджень серед усіх зацікавлених вчений виступив організатором численних конференцій, презентацій, виставок.

Глибина наукових пошуків, новизна у висвітленні знаних і маловідомих фактів, виняткова чесність і принциповість вченого знайшли відображення у численних публікаціях В. Звагельського. Окреме місце в науковій творчості дослідника посідає період Київської Русі, зокрема епоха «Слова о полку Ігоревім». Ним вперше в історії вітчизняного літературознавства була розроблена типологія перекладів видатного твору протягом 70-80 років ХХ ст. на сучасні українську та російську мови. Особливо вагомим є внесок у дослідження історико-географічних аспектів походу Ольговичів, оспіваного у «Слові». На шляху до з’ясування цих кардинальних питань довелося заглибитись у різні хронологічні шари, поєднати досягнення науковців з філології, історії, археології, краєзнавства з означеної проблематики, розробити власну концепцію досліджень. Результатом копіткої праці виявилася локалізація кількох середньовічних шляхів (Лосицька дорога, Кончаківський шлях, Поле) та переправ на середніх Сеймі (близько 10-ти) і Сіверському Донці (33), вченим запропоновано локалізацію трьох об’єктів, що згадуються у «Слові», – Шеломянь, город Пліснеськ, річка Русь.

Упродовж 30-ти років В. Звагельський збирає різноманітні матеріали, пов’язані зі «Словом о полку Ігоревім» (видання твору, наукові дослідження, переклади). Нині – це одна з найбільших колекцій у світі.

Дослідник є бажаним гостем на радіо і телебаченні. Володіючи яскравою манерою подачі матеріалу, що спирається на професійні знання журналіста, акторську харизму і небайдуже ставлення до висвітлення матеріалу, вчений на науковому підґрунті у популярній формі доносить до аудиторії свої думки, спонукає до роздумів, співучасті у вирішенні порушених питань. Протягом останніх років десятки передач за його участі викликали великий резонанс не лише на Сумщині, а й далеко за її межами.

Особливий внесок В. Звагельського у справу дослідження і популяризації пам’яток історії та культури отримав високу оцінку як серед фахівців, так і державних органів влади, суспільних організацій, громадських об’єднань, наукових товариств. Численні дипломи, премії, грамоти і подяки знайшли своє місце серед схем, карт, фотоматеріалів на стінах робочого кабінету дослідника.

За багаторічні дослідження історичних реалій Лівобережної України у 2009 році В. Звагельському рішенням ВАК України вперше і єдиний раз в області було присвоєно вчене звання старшого наукового співробітника в галузі історії України, тобто за суміжною спеціальністю.

Підсумовуючи численні напрацювання і студії дослідника щодо історії і культурного розвитку Сіверщини, у 2010 році планується видання книги В. Звагельського «Історичне краєзнавство Сумщини». Окрім яскравого фактологічного авторського тексту, монографія буде містити численні замальовки, ілюстрації, схеми, фото, що дозволить активізувати увагу читачів до минувшини регіону, у науково-популярній формі ознайомить їх з етапами заселення і розвитку краю з давнини до епохи ранніх слов’ян.

Сподіваємося, що попереду нас чекають нові зустрічі з доробком вченого, а висунуті ним наукові припущення знайдуть численних прихильників, які доведуть справедливість гіпотез і міркувань.

Німенко Н. А., старший науковий співробітник СумДУ;

Садівничий В. О., старший викладач СумДУ.

Солов’ї

Віктору Звагельському

В сіреньких шатах непримітні наче…

Але коли дзвенять од них гаї,

Душа людська тоді сміється й плаче:

О, Боже! Як співають солов’ї !

Вони на честолюбство трішки хворі,

Бо в кожного із них пісні свої,

Бо, що поробиш, не співають в хорі,

Співають тільки соло – солов’ї !

О. Педяш.

І. Публікації

Список публікацій Віктора Звагельського / Кафедра українознавства Сумського державного університету; Сум. обл. тижневик “Червоний промінь” ; упоряд. В. О. Садів-ничий. – Луганськ : Райдуга, 1995. – 36 с.

Друковані праці співробітників Сумського державного університету за 2007 рік: Бібліографічний покажчик. – Суми : Вид- во СумДУ, 2009. – С. 86.

I.1 Окремі видання

1. М. О. Макаренко. 1877 – 1937 (?)  : [буклет] / Держ. обл. універсальна наук. б–ка ім. Н. К. Крупської ; Сум. художній музей ; упоряд. В. Б. Звагельський. – Суми : Ред.-вид. відділ, 1990. – 1 л., склад. в 3 с.

Подана бібліографія основних творів М. О. Макаренка і літератури про нього.

2. У співавт. Зруйновані храми Сумщини. Церква Святої Трійці. Село Пустовійтівка Роменського району на Сумщині : [буклет]. – Суми, 1991. – 6 с.

3. «Слово о полку Ігореве» в современных русских и украинских переводах (70-80-е годы). Автореферат диссертации кандидата филологических наук. – Харьков, 1992. – 18 с.

4. У співавт. Давньоруський Глухів (За матеріалами археологічних досліджень 1991 – 1992 рр.). – Глухів, 1992. – 16 с.

5. Літописні міста Сумщини. З нашої давнини : нарис. – Суми : Слобожанщина, 1994. – 63 с.

Вперше на основі інформації літописів та матеріалів археологічних досліджень розповідається про древню історію давньоруських міст Сумщини.

6. У співавт. Слово о полку Ігоревім : виставка книжкової графіки із колекції Сумського художнього музею ; «Слово о полку Ігоревім» із зібрання В. Звагельського : [буклет] / Сум. худож. музей ім. Н. Х. Онацького ; Сум. держ. ун-т. – Суми, 1997. – 1 л., склад. в 6 с.

7. Краєзнавство Сумщини : (навчально-методичні матеріали до курсів “Історія України” та “Історія української та зарубіжної культури”). – Суми: СумДУ, 1998. – 36 с.

8. Про шлях Ігоря Сіверського. Історіографія та дослідження 1-го етапу маршруту. – Суми: Вид–во СумДУ, 1999. – 76 с.

Аналізується широковідомий похід сіверських дружин, оспіваний у “Слові о полку Ігоревім”. Проведено огляд історіографії і здійснено дослідження маршруту Ігоревих полків від Новгорода Сіверського до р. Донець.

9. У співавт. Програма і плани семінарських занять з курсу “Історія української та зарубіжної культури”. – Суми, 1999. – 24 с.

10. Слово о полку Ігоревім: Бібліографічний покажчик (1975 – 2000 рр.). Матеріали, опубліковані на Сумщині /укладачі : В. Б. Звагельський та ін. ; за ред. В. Б. Звагельського. – Суми: Вид– во Сумського держ. ун – ту, 2000. – 40 с.

11. 200 років першодруку «Слова о полку Ігоревім» : Виставка з колекції сумського краєзнавчого музею ; «Слово о полку Ігоревім» із зібрання В. Звагельського : [буклет]. – Суми, 2000.

12. У співавт. Теми контрольних робіт з курсу “Історія України” для студентів усіх спеціальностей заочного факультету. – Суми, 2001. – 55 с.

13. У співавт. Методичні вказівки та тестові завдання з курсу “Культурологія” для студентів заочного факультету усіх спеціальностей. – Суми, 2009. – 61 с.

14. Історична географія Лівобережної України доби середньовіччя (у контексті досліджень «Слова о полку Ігоревім»). – К. ; Суми : Вид-во СумДУ, 2010. – 236 с.Скачать документ

Похожие документы:

 1. України Любові Богдан Використані також світлини Юрія Безкровного І Віктора Гіржова Культурний центр України в Москві. М.: Олма медіа Групп, 2008. стор. Ця книга

  Книга
  Ця книга виходить до 15-річчя створення Культурного центру України в Москві. В ній систематизовано й узагальнено інформацію про роботу Культурного центру за сім років XXI століття.
 2. Книга є першою у серії видань «Україна на Старому Арбаті»

  Книга
  Ця книга є першою у серії видань «Україна на Старому Арбаті», яку започатковує Культурний центр України в Москві. В ній зібрані основні публікації про роботу Центру його генерального директора В.
 3. Журналістика, філологія та медіаосвіта: у 2 т. Полтава: Освіта, 2009. 436 с

  Документ
  Степаненко М.І. – доктор філологічних наук, професор, завідувач кафедри української мови, ректор Полтавського державного педагогічного університету імені В.

Другие похожие документы..