Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Программа'
Председатели: Широкова В.И., Сухих Г.Т., Байбарина Е.Н., Шифман Е.М., Адамян Л.В., Бурдули Г.М., Гельфанд Б.Р., Курцер М.А., Молчанов И.В., Евдокимов ...полностью>>
'Автореферат'
Работа выполнена на кафедре лексики и фонетики немецкого языка факультета иностранных языков Московского педагогического государственного университет...полностью>>
'Закон'
Публичный доклад о результатах деятельности МОУ-Техтюрская средняя общеобразовательная школа им.И.М.Романова призван обеспечить информационную открыт...полностью>>
'Документ'
Мы не говорим педагогам — посту­пайте так или иначе; но говорим им: изу­чайте законы тех психических явле­ний, которыми вы хотите управлять, и поступ...полностью>>

Програма освоєння зовнішніх ринків виноробними підприємствами Одеської області на 2011-2013 роки Паспорт

Главная > Документ
Сохрани ссылку в одной из сетей:

ПРОЕКТ

Програма освоєння зовнішніх ринків виноробними підприємствами
Одеської області на 2011-2013 роки

Паспорт

Програма освоєння зовнішніх ринків виноробними підприємствами
Одеської області на 2011-2013 роки

1. - 018 Головне управління зовнішньоекономічної діяльності та європейської інтеграції облдержадміністрації

________________________________________________________________________________

(КПКВ ДБ) (найменування головного розпорядника)

2. - 018 Головне управління зовнішньоекономічної діяльності та європейської інтеграції облдержадміністрації

________________________________________________________________________________

(КПКВ ДБ) (найменування відповідального виконавця)

3. – 180410 Програма освоєння зовнішніх ринків виноробними підприємствами Одеської області на 2011-2013 роки

________________________________________________________________________________

(КФК) (КПКВ ДБ) (найменування бюджетної програми)

4. Прогнозний обсяг бюджетного фінансування – 895,45 тис. гривень, у тому числі із загального фонду обласного бюджету: 2011 рік – 360,63 тис. грн., 2012 рік – 311,32 тис. грн., 2013 рік – 223,5 тис. грн.

5. Законодавчі підстави для виконання регіональної цільової програми: Закони України «Про стимулювання розвитку регіонів» та «Про місцеве самоврядування в Україні», постанова Кабінету Міністрів України від 21 липня 2006 року №1001 «Про затвердження Державної стратегії регіонального розвитку на період до 2015 року».

6. Мета Програми: підготовка підприємств-товаровиробників конкретної пілотної галузі (в даному випадку галузі виноробства) до роботи на ринках розвинених країн та організація їх успішного входження на ринки країн Європейського Союзу де продукція виноробів Одеської області згідно з попередніми дослідженнями може користуватись попитом і скласти гідну конкуренцію зарубіжним зразкам.

7. Напрями діяльності:

з\п

Напрями діяльності

Напрями діяльності, що здійснюються у межах загального фонду обласного бюджету

1.

Сприяння у створенні торгових представництв виноробними підприємствами Одеської області за кордоном.

2.

Розробка та випуск інформаційної рекламної та презентаційної продукції для подальшого розповсюдження у міжнародних ділових колах.

3.

Організація юридичної підтримки, інформаційно-консультативної допомоги та проведення маркетингових досліджень при виході на зовнішні ринки.

4.

Організація та проведення навчальних семінарів і майстер класів з проблем сертифікації виноробної продукції (6 семінарів).

5.

Організація та проведення виїзних закордонних презентацій та сприяння участі підприємств-експортерів у спеціалізованих міжнародних виставкових заходах на території області.

6.

Сприяння запровадженню систем управління безпекою харчових продуктів.

7.

Сприяння впровадженню технології ароматизованих винних напоїв із поліфункціональною біологічною дією.

8. Категорії економічної класифікації:

КЕКВ

Найменування

1131

Предмети, матеріали обладнання та інвентар

1134

Оплата послуг (крім комунальних)

1171

Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм

1172

Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку

1310

Субсидії і поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)

9. Результативні показники, що характеризують виконання регіональної цільової програми:

з/п

Показники

Одиниця виміру

Джерело інформації

Загальний фонд

Разом

2011

рік

2012

рік

2013

рік

1.

затрат

1.1

Сприяння у створенні торгових представництв виноробними підприємствами Одеської області за кордоном.

тис. грн.

Розпорядження ОДА, звіт

15,0

15,0

-

30

1.2

Розробка та випуск інформаційної рекламної та презентаційної продукції для подальшого розповсюдження у міжнародних ділових колах.

тис. грн.

Розпорядження ОДА, звіт

16,35

3,0

3,0

22,35

1.3

Організація юридичної підтримки, інформаційно-консультативної допомоги та проведення маркетингових досліджень при виході на зовнішні ринки.

тис. грн.

Розпорядження ОДА, звіт

25,0

42,9

31,0

98,9

1.4

Організація та проведення навчальних семінарів і майстер класів з проблем сертифікації виноробної продукції (6 семінарів)

тис. грн.

Розпорядження ОДА, звіт

30,0

25,0

25,0

80

1.5

Організація та проведення виїзних закордонних презентацій та сприяння участі підприємств-експортерів у спеціалізованих міжнародних виставкових заходах на території області

тис. грн.

Розпорядження ОДА, звіт

107,44

70,54

70,54

248,52

1.6

Сприяння запровадженню систем управління безпекою харчових продуктів

тис. грн.

Розпорядження ОДА, звіт

126,84

129,88

43,96

300,68

1.7

Сприяння впровадженню інноваційної технології ароматизованих винних напоїв із поліфункціональною біологічною дією

тис. грн.

Розпорядження ОДА, звіт

40,0

25,0

50,0

115

2.

продукту

2.1

Кількість проведених маркетингових досліджень

одиниць

звіт

1

1

1

3

2.2

Кількість проведених виїзних презентацій до країн – потенційних імпортерів (Швеції, Чехії, Польщі)

одиниць

звіт

1

1

1

3

2.3

Кількість виданих інформаційних, рекламних та презентаційних матеріалів

одиниць

Бухгалтерська звітність

3303

-

-

3303

2.4

Кількість візитів щодо розвитку торговельних зв’язків з країнами світу, зокрема з Російською Федерацією та Польською Республікою.

одиниць

звіт

1

1

-

2

3.

ефективності

3.1

Кількість учасників семінарів

одиниць

звіт

120

-

-

120

3.2

Коефіцієнт використання коштів обласного бюджету

відношення факт/план

Розпорядження ОДА, рішення обласної ради

1,0

1,0

1,0

-

3.3

Кількість підписаних угод на експортні поставки продукції

одиниць

звіт

10

15

20

45

3.4

Кількість підприємств, що запровадили та пройшли сертифікацію систем управління безпекою харчових продуктів

одиниць

звіт

3

5

2

10

4.

якості

4.1

Рівень зростання обсягу експорту товарів Одеської області до країн близького та далекого зарубіжжя

%

дані статистичної звітності

-

-

35-45

35-45

4.2

Рівень покращення негативного сальдо зовнішньоторговельного обороту

%

дані статистичної звітності

-

-

15-20

15-20

4.3

Загальна сума на яку було підписано контракти

млн. дол. США

моніторинг

-

-

100-150

100-150

4.4

Збільшення питомої ваги експорту алкогольних та безалкогольних виробів в експорті продуктів харчової промисловості Одеської області до країн світу

%

дані статистичної звітності

-

-

5-6

5-6

Начальник Головного управління

зовнішньоекономічної діяльності та європейської інтеграції облдержадміністрації

С.М. Тетюхін

Погоджено: Начальник Одеського

головного фінансового управління облдержадміністрації

М.А. ЗінченкоСкачать документ

Похожие документы:

 1. Кабінету Міністрів України щодо визначення  обсягів та порядку ввезення товарів, що підпадають  під пільговий режим оподаткування) (З 1 жовтня 2011 року та з 1 січня 2012 року до цього кодекс (1)

  Кодекс
  Із змінами і доповненнями, внесеними Законами України від 23 грудня 2010 року N 2856-VI, від 7 квітня 2011 року N 3205-VI, від 7 квітня 2011 року N 3221-VI,
 2. Кабінету Міністрів України щодо визначення  обсягів та порядку ввезення товарів, що підпадають  під пільговий режим оподаткування) (З 1 жовтня 2011 року та з 1 січня 2012 року до цього кодекс (2)

  Кодекс
  Із змінами і доповненнями, внесеними Законами України від 23 грудня 2010 року N 2856-VI, від 7 квітня 2011 року N 3205-VI, від 7 квітня 2011 року N 3221-VI,
 3. Кабінету Міністрів України щодо визначення  обсягів та порядку ввезення товарів, що підпадають  під пільговий режим оподаткування) (З 1 жовтня 2011 року та з 1 січня 2012 року до цього кодекс (3)

  Кодекс
  Із змінами і доповненнями, внесеними Законами України від 23 грудня 2010 року N 2856-VI, від 7 квітня 2011 року N 3205-VI, від 7 квітня 2011 року N 3221-VI,
 4. Відомості Верховної Ради України (ввр), 2011, n 13-14, n 15-16, n 17, ст. 112 ) ( Із змінами, внесеними згідно із закон

  Закон
  ( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2011, N 13-14, N 15-16, N 17, ст.112 ) ( Із змінами, внесеними згідно із Законами N 2856-VI від 23.12.2010, ВВР, 2011, N 29, ст.
 5. Рішенням Конституційного Суду України  від 14 грудня 2011 року №18-рп/2011 розділ I. Загальні положення стаття Сфера дії Податкового кодекс

  Кодекс
  Поняттю "щомісячне довічне грошове утримання", що міститься у підпункті "е" підпункту 165.1.1 пункту 165.1 статті 165 цього Кодексу дано офіційне тлумачення Рішенням Конституційного Суду України від 14 грудня 2011 року № 18-рп/2011

Другие похожие документы..