Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Методические рекомендации'
Полноценное овладение родным языком в дошкольном детстве является необходимым условием решения задач умственного, эстетического и нравственного воспи...полностью>>
'Документ'
Учебная дисциплина «Основы оперативно-розыскной деятельности» входит в программу подготовки специалистов по юриспруденции и соответствует учебным пла...полностью>>
'Документ'
В течение последних пятисот лет в России было проведено более 10 денежных реформ, как полных, в результате которых создавалась новая денежная система...полностью>>
'Методические рекомендации'
1. Шушпанова О.В., Сартакова Е.Е., Н.А.Лахтикова Методические рекомендации по организации образовательного процесса в малокомплектных общеобразователь...полностью>>

Програма освоєння зовнішніх ринків виноробними підприємствами Одеської області на 2011-2013 роки Паспорт

Главная > Документ
Сохрани ссылку в одной из сетей:

1. Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована Програма

Успішний досвід освоєння зовнішніх ринків напряму залежить від багатьох зовнішніх та внутрішніх чинників. Для мінімізації впливу зазначених чинників необхідно обрати достатньо сильну галузь в якій існує потреба змінити слабку зовнішньоекономічну складову на агресивну політику освоєння світових ринків під протекторатом органів місцевого самоврядування та місцевих органів влади.

Проведений фахівцями органів місцевого самоврядування та місцевої влади аналіз динаміки розвитку зовнішньої торгівлі підприємств та організацій Одеської області на протязі останніх п’яти років дозволив зробити наступні висновки.

За питомою вагою в обсязі товарного експорту підприємств та організацій Одеської області до країн світу серед основних галузей промисловості в п’ятірці лідерів незмінно присутня галузь продукції сільського господарства та харчової промисловості про це свідчать показники
діаграми 1. Крім того фізичні та грошові обсяги реалізації продукції зазначеної галузі постійно зростають з року в рік про це свідчать показники діаграми 2. Це не дивно бо сільське господарство – одна з провідних по обсягу виробництва і зайнятості трудових ресурсів галузь матеріального виробництва. В ній зайнято 17% населення, зосереджено понад половину виробничих фондів, частка продукції сільського господарства у загальному випуску у фактичних цінах складає 6,8%, частка сільського господарства у загальному обсязі валової доданої вартості складає 7,1%.

Діаграма 1

Питома вага експорту продовольчих товарів та сировини для їх виробництва в товарному експорті Одеської області у 2005-2009 рр.

(%)Діаграма 2

Обсяги експорту продовольчих товарів та сировини для їх виробництва з Одеської області у 2005-2009 рр.

(
млн. дол. США)

Як видно з діаграми 3, не дивлячись на стійкі тенденції до зростання у експорті продовольчих товарів та сировини для їх виробництва, питома вага експорту алкогольних і безалкогольних напоїв постійно зменшується.

Починаючи з 2008 року, скорочуються обсяги реалізації алкогольної продукції на ринки зарубіжних країн (Діаграма 4). Це при тому, що тільки питома вага області в загальному обсязі виробництва винограду по Україні перевищує 45%.

Діаграма 3

Питома вага експорту алкогольних та безалкогольних напоїв в експорті продовольчих товарів та сировини для їх виробництва Одеської області у
2005-2009 рр.

(%)Діаграма 4

Обсяги експорту алкогольних та безалкогольних напоїв з
Одеської області у 2005-2009 рр.

(
млн. дол. США)

Впродовж останніх років і до цього часу основним серед країн імпортерів алкогольної продукції основним партнером Одеського регіону залишається Російська Федерація а також деякі з країн пострадянського простору. Проте досвід та події останніх кількох років підтверджують, що російський уряд дуже оперативно реагує на прохання російських виробників встановити чергові бар’єри для української продукції. Тому виникає об’єктивна необхідність у диверсифікації ринків збуту, освоєння більш стабільних та надійних європейських ринків на яких діють прозорі механізми роботи.

Аналізуючи місце Одеської області в структурі виноробних регіонів, слід відзначити наступне.

Вирощуванням винограду в Україні займається приблизно 494 аграрні підприємства, у тому числі 199 підприємств в Одеській області, 161 - у Криму, 48 - у Закарпатській області, 33 - у Херсонської, 28 - у Миколаївської, 12 - у Запорізької, 6 - у Вінницької, 3 - у Черкаської, 2 - у Донецькій і по 1 - в Івано-Франківській і Чернівецькій областях. Одеська область має найбільшу питому вагу по площах виноградників в Україні 39,8 %; Крим - 39,1 %; Миколаївська область - 7,5 %; Херсонська - 6,6%; Закарпатська - 4,9 %.

Площі плодоносних виноградників у виноградарських районах Одеської області наведено у таблиці 1.

Таблиця 1

Площі плодоносних виноградників у виноградарських районах
Одеської області, тис. га

Район

Загальна площа

плодоносних

виноградників

Площа виноградників

у сільських

господарствах

Взагалі по області

30,662

23,482

Арцизький

1,734

1,567

Білгород-Дністровський

3,006

2,493

Болградський

5,633

4,957

Ізмаїльський

0,875

0,534

Кілійський

1,289

0,401

Овідіопольський

1,782

1,725

Роздільнянський

1,052

0,901

Ренійський

1,412

0,932

Саратський

4,480

3,738

Тарутинський

4,767

4,361

Татарбунарський

1,921

1,413

На території Одеської області зосереджена третя частина виноробних підприємств, п'ята частина заводів шампанських вин і чверть коньячних заводів України (Таблиця 2).

Таблиця 2

Чисельність заводів виноробства України й Одеської області.

Показники

Україна

Одеська

область

Одеська

область у %

до України

1. Чисельність заводів виноробства,

усього:

- одиниць

256

87

34,0

- питома вага від загальної кількості, %

100,0

100,0

х

2. у т.ч. виноробних

- одиниць

228

81

35,5

- питома вага від загальної кількості, %

89,1

93,2

х

3. шампанських:

- одиниць

16

3

18,7

- питома вага від загальної кількості, %

6,2

3,4

х

4. коньячних:

- одиниць

12

3

25,0

- питома вага від загальної кількості, %

4,7

3,4

х

Згідно з даними Головного управління статистики за підсумками січня-грудня 2009 року експортні поставки виноробної продукції здійснювали наступні підприємства Одеської області: ТОВ НВП «НИВА», ПП «ДІОНІС», ЗАТ «БОЛГРАДСЬКИЙ ВИНОРОБНИЙ ЗАВОД», ТОВ «ВИНХОЛ ОКСАМИТНЕ», ТОВ «БІЗНЕС ВИН», ЗАТ «ІЗМАЇЛЬСЬКИЙ ВИНЗАВОД», ПАТ «ОДЕСЬКИЙ ЗАВОД ШАМПАНСЬКИХ ВИН», ТОВ «ЮГВИНПРОМ», ЗАТ «ОДЕСАВИНПРОМ», ТОВ «ГРИНВУД», ВАТ «ВИНОГРАДАР», ТОВ НВП «ВИНПРОДУКТ, ПП «БОСТАРДО, ТОВ НВСФ «МИР», ТОВ «СП «АКВАВІНТЕКС», ЗАТ «ВІКТОРІЯ», ТОВ «ТОРГОВО-ПРОМИСЛОВА СПІЛКА», ВАТ «ОКТЯБРЬСКИЙ», ТОВ «САРАТСЬКИЙ ЗАВОД ПРОДТОВАРІВ» ТОВ «ВИНФОРТ», ПП «ВИНОГРАД-АГРОКУБЕЙ», ВАТ «ХАРЧОВИК», ТОВ «ВИНКОНЦЕРН». Серед перерахованих підприємств-експортерів представлені не всі виробники виноробної продукції що мають можливості здійснювати поставки за кордон та успішно конкурувати на зовнішніх ринках. Прихований експортний потенціал регіону в галузі виноробства може бути реалізований через такі підприємства як: ТОВ ПТК «ШАБО», ТОВ «КОТОВСЬКИЙ ВИНЗАВОД», ЗАТ «КІЛІЙСЬКИЙ ВИНЗАВОД» ТОВ «ЛАНЖЕРОН І КО» ТОВ «АРІЯ-ВИН», ТОВ «АГРО-ЮГ», ТОВ «АГРО-ДАР» та інші. Крім того, важливо пам’ятати, що виноградарство і виноробство – соціально орієнтовані та бюджетоформуючі галузі. Тому руйнування підприємств галузі не просто знищить робочі місця у виноградарських районах області, але й припинить фінансування багатьох соціальних програм. Якщо зникнуть виноградарські підприємства необхідно буде витрачати величезні кошти на підтримку таких районів, на створення нових робочих місць у сільській місцевості, та подолання кризових явищ у Одеській області.

Таким чином, основна проблема, на розв’язання якої спрямована Програма – постійне зменшення питомої ваги експорту виноробної продукції, не дивлячись на стійкі тенденції зростання експорту продовольчих товарів та сировини для їх виробництва.

Законодавчі підстави для виконання регіональної цільової програми: Закони України «Про стимулювання розвитку регіонів» та «Про місцеве самоврядування в Україні», Закон України «Про виноград та виноградне вино».

 1. Визначення мети Програми

Основною метою Програми є підготовка підприємств-товаровиробників конкретної пілотної галузі (в даному випадку галузі виноробства) до роботи на ринках розвинених країн та організація їх успішного входження на ринки країн Європейського Союзу де продукція виноробів Одеської області згідно з попередніми дослідженнями може користуватись попитом і скласти гідну конкуренцію зарубіжним зразкам.

3. Пріоритетні напрями діяльності, заходи програми,

шляхи розв’язання існуючих проблем

Одним з пріоритетних завдань виноробства Одеської області є вихід на ринки країн Європейського союзу. Найбільш привабливими для експорту є ринки Польської Республіки, Чеської Республіки та Королівства Швеції.

До переваг експорту в Польщу відносяться:

 • велика ємність ринку алкогольної продукції та зростання споживання вина;

 • висока купівельна спроможність місцевого населення;

 • відсутність традицій виноградарсько-виноробної країни, внаслідок чого імпортним винам на доводиться конкурувати з місцевими;

 • вдале географічне розташування;

 • на протязі останніх двох років виноробні підприємства Одеської області брали участь у Міжнародній виставці «Дні європейського вина» (м. Яшло, Підкарпатське воєводство, Польська Республіка). Під час проведення зазначених заходів, польська сторона виявила неабияку зацікавленість в співробітництві у виноробній галузі зокрема у закупівлі продукції виноробства та виноматеріалів з Одеського регіону. Для реалізації продукції виноробства було запропоновано створити магазин з продажу одеських вин.

Що стосується Чеської республіки то тут виноградарська продукція, що виробляється на внутрішньому ринку покриває приблизно 45% цього споживання, 55% вина що споживається – забезпечують імпортні поставки. В останній час переважає попит на червоне вино, а оскільки темних сортів в насадженнях винограду мало, імпортується більше червоного вина. У 1999 році було скасовано акцизний податок на вино. Також в Чехії та Польщі не існує повного обмеження на рекламу алкоголю - дозволене алкогольне спонсорство спортивних подій та музичних концертів або інших масових заходів, але тільки якщо цей алкоголь від 8% до 18% міцності.

Швеція відноситься до країн так званого «горілчаного поясу». Роздрібна торгівля алкоголем у Швеції здійснюється через монопольну мережу SYSTEMBOLAGET, яка існує з 30 років минулого століття. В силу північного розташування Швеції, ні первинного і вторинного виробництва винної продукції на території Швеції не представлено. Практично увесь асортимент винної продукції країна імпортує.

Основними експортерами винної продукції до Швеції є країни Євросоюзу (Франція, Іспанія, Італія, Німеччина, Греція, Болгарія, Португалія), а також Чилі, Австралія, США, ПАР. Серед нових експортерів винної продукції до Швеції слід відзначити Румунію, Молдову, Грузію. На даний час продукція виноробної галузі України в Швеції не представлена.

Політика Швеції щодо реалізації продукції виноробства полягає у існуванні високих податків та ввізного мита на вказану продукцію. У разі просування продукції українського виробництва слід орієнтуватись 3-4% у сегменті даної винної продукції. В то й же час, слід взяти до уваги консервативність та інерційність шведського ринку алкогольних напоїв.

Ускладнюють проникнення на ринок високі вимоги ЄС до якості імпортованої харчової продукції та недостатня поінформованість польських споживачів про українські вина.

На даний момент виноробні підприємства таких країн як Грузія, Молдова та Румунія за державної підтримки активно освоюють ринки європейських країн, досвід такої роботи є достатньо успішний. В даній ситуації конкурентною перевагою вітчизняних підприємств має стати помірна ціна та висока якість такої продукції.

Не слід також забувати про традиційні ринки збуту. На сьогоднішній день на ринку Російської Федерації спостерігається наступна ситуація:

 • об’єм споживання вина на душу населення в рік 7 літрів;

 • ємність ринку столових вин в 2009 році -5,17 млрд. дол. США;

 • доля імпорту – близько 30%;

 • основні імпортери: Франція (20%), Молдова (17%) та Болгарія;

 • прогнозоване зростання попиту на вино на 3-4%.

На даний момент в Росії найбільш перспективним та швидко зростаючим є ринок вина в картонній упаковці ( в 2009 році об’єм споживання вина у картонній упаковці склав 21,1%).

Для подолання проблем з реалізацією продукції сільського господарства
(в даному випадку продукції виноробства) на зовнішніх ринках зокрема на ринках розвинених країн необхідний комплексний підхід, що належить до сфери регіонального управління.

На підставі досвіду стимулювання експорту розвинутих країн було розроблено Програму, в якій застосовано комплексний підхід до напрямів і шляхів її реалізації. Тобто одночасне вивчення (аналіз) ринку обраного для освоєння товаровиробниками «пілотної» галузі, спільне відпрацювання механізмів освоєння і подальшої роботи у новому середовищі, та підготовка самих товаровиробників до функціонування в нових умовах.

Вирішення існуючих проблем та реалізація завдань програми є можливою через наступні заходи:

 • Сприяння у створенні виноробними підприємствами торгового дому в Російській Федерації;

 • Сприяння у створенні виноробними підприємствами магазину з продажу одеських вин в м. Яшло Підкарпатське воєводство, Польська Республіка.

 • Організація робочих візитів до країн, ринки яких є потенційно привабливими для підприємств регіону, з метою здійснення маркетингових досліджень та попередніх домовленостей щодо можливого підписання контрактів на здійснення експортних поставок, підготовка та узгодження проектів відповідних угод..

 • Координація роботи підприємств по підготовці необхідної документації для здійснення експортних поставок, сертифікації продукції відповідно до вимог законодавства тих країн, ринки яких заплановано освоїти. Можливе співфінансування підготовчої роботи з обласного бюджету та фінансування юридичного супроводу такої роботи).

 • Підготовка експозиції, розробка та друк презентаційних матеріалів, виготовлення стендів.

 • Виготовлення каталогу експортерів.

 • Організація виїзних презентацій до країн, з підприємствами яких було проведено підготовчу роботу з підписання зовнішньоекономічних контрактів, угод про наміри, а також проведені маркетингові дослідження ринку.

 • Проведення навчальних семінарів та майстер класів з проблем впровадження систем керування безпекою харчових продуктів та сертифікації виноробної продукції.

 • Організація участі підприємств-експортерів у спеціалізованих виставкових заходах.

 • Сприяння запровадженню і сертифікації систем керування безпекою харчових продуктів у відповідності з принципами НАССР (Hazard Analysis and Critical Control Points) та ISO 22000:2005 на виноробних підприємствах, для підвищення експортоспроможності та конкурентоспроможності вітчизняних підприємств при виході на зовнішні ринки.

 • Впровадження інноваційних технології ароматизованих винних напоїв із поліфункціональною біологічною дією

Коригування заходів Програми та термінів їх виконання здійснюватиметься за необхідністю.Скачать документ

Похожие документы:

 1. Кабінету Міністрів України щодо визначення  обсягів та порядку ввезення товарів, що підпадають  під пільговий режим оподаткування) (З 1 жовтня 2011 року та з 1 січня 2012 року до цього кодекс (1)

  Кодекс
  Із змінами і доповненнями, внесеними Законами України від 23 грудня 2010 року N 2856-VI, від 7 квітня 2011 року N 3205-VI, від 7 квітня 2011 року N 3221-VI,
 2. Кабінету Міністрів України щодо визначення  обсягів та порядку ввезення товарів, що підпадають  під пільговий режим оподаткування) (З 1 жовтня 2011 року та з 1 січня 2012 року до цього кодекс (2)

  Кодекс
  Із змінами і доповненнями, внесеними Законами України від 23 грудня 2010 року N 2856-VI, від 7 квітня 2011 року N 3205-VI, від 7 квітня 2011 року N 3221-VI,
 3. Кабінету Міністрів України щодо визначення  обсягів та порядку ввезення товарів, що підпадають  під пільговий режим оподаткування) (З 1 жовтня 2011 року та з 1 січня 2012 року до цього кодекс (3)

  Кодекс
  Із змінами і доповненнями, внесеними Законами України від 23 грудня 2010 року N 2856-VI, від 7 квітня 2011 року N 3205-VI, від 7 квітня 2011 року N 3221-VI,
 4. Відомості Верховної Ради України (ввр), 2011, n 13-14, n 15-16, n 17, ст. 112 ) ( Із змінами, внесеними згідно із закон

  Закон
  ( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2011, N 13-14, N 15-16, N 17, ст.112 ) ( Із змінами, внесеними згідно із Законами N 2856-VI від 23.12.2010, ВВР, 2011, N 29, ст.
 5. Рішенням Конституційного Суду України  від 14 грудня 2011 року №18-рп/2011 розділ I. Загальні положення стаття Сфера дії Податкового кодекс

  Кодекс
  Поняттю "щомісячне довічне грошове утримання", що міститься у підпункті "е" підпункту 165.1.1 пункту 165.1 статті 165 цього Кодексу дано офіційне тлумачення Рішенням Конституційного Суду України від 14 грудня 2011 року № 18-рп/2011

Другие похожие документы..