Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Закон'
У 1996 році, за ініціативою тодішнього мера Кременчука Івана Пономаренка та керівника Словацького центру економіки і культури Андрія Мельника з ціллю...полностью>>
'Документ'
В августе-сентябре 2оо8 г. исследова­тельская группа под руководством А. В. Го-ловнёва в составе студентов-магистрантов истфака УрГУ Ю. В. Зевако, А....полностью>>
'Документ'
«Горящий рукав. Проза жизни». М., Вагриус, 008. Захар Прилепин. «Грех». Роман в рассказах». М., Вагриус, 007. Рустам Рахматуллин. «Две Москвы, или Ме...полностью>>
'Доклад'
МОУ «СОШ № 13» расположена в Ленинском районе г. Астрахани по адресу: ул. 1-я Железнодорожная, 10. МОУ «СОШ № 13» имеет лицензию на ведение образоват...полностью>>

Затверджую (13)

Главная > Документ
Сохрани ссылку в одной из сетей:

ЗАТВЕРДЖУЮ

Проректор з наукової роботи

Волинського національного

університету ім. Лесі Українки

_______________ А.В. Цьось

„_____”____________ 2008 р.

Положення

про конкурс “Кращий молодий програміст ВНУ”

І. Загальні положення

 1. Загальноуніверситетський конкурс “Кращий молодий програміст ВНУ” (далі – Конкурс) проводиться з метою стимулювання активної творчої праці студентів, аспірантів та молодих науковців у процесі навчання, наукової та громадсько-організаційної діяльності, пошуку обдарованих програмістів і створення умов для їх творчого зростання.

 2. Головним завдання конкурсу є сприяння утвердженню пріоритету наукової творчої роботи в галузі розробки програмних продуктів, конструкторських ідей в напрямку інформаційних технологій, визначення пріоритетів у розробці програмних засобів, демонстрація технологічних і інноваційних рішень у галузі інформаційних техногій.

 3. Участь у конкурсі (без будь-яких обмежень) можуть брати:

а) студенти, аспіранти і докторанти, які навчаються у Волинському національному університеті на час проведення конкурсу.

б) наукові, науково-педагогічні та педагогічні працівники університету.

4. Право висувати кандидатів на конкурс надається радам факультетів.

II. Вимоги до учасників конкурсу

 1. Особиста участь у наукових конференціях (обласних, всеукраїнських, міжнародних),
  симпозіумах, круглих столах, диспутах, Днях науки університету тощо з апробацією
  власних наукових досліджень.

 2. Участь у конкурсах наукових робіт, оголошених Волинським національним
  університетом, Міністерством освіти і науки України, Національною Академією Наук
  України, Молодіжною академією наук України, іншими вищими навчальними
  закладами України тощо.

 3. Участь у роботі наукових гуртків, проблемних груп, наукових семінарах при
  кафедрах.

 4. Участь у Всеукраїнських студентських олімпіадах та чемпіонатах з інформатики та програмування.

 5. Наявність наукових публікацій (рекомендується).

 6. Вік до 35 років.

III. На конкурс подаються

 1. Короткі відомості про автора: прізвище, ім'я, по батькові, дата народження, факультет, курс, група, домашня адреса, номер телефону.

 2. Авторська розробка, програмний продукт на магнітному або оптичному носії.

 3. Розширений опис програми відповідно до вимог програмної документації.

 4. Характеристика-рекомендація провідного спеціаліста в даній галузі.

 5. Список наукових статей, завірений вченим секретарем університету, їх копії та інші нагородні документи за наукову діяльність (при їх наявності).

 6. Витяг з протоколу засідання ради факультету (інституту) про рекомендацію до участі у конкурсі.

IV. Вимоги до поданих програмних продуктів

 1. Програмні продукти та апаратні засоби повинні бути: авторськими, функціонально завершеними, практично незалежними від середовища, в якому вони розроблялись (систем програмування), а також здатними інтегруватись в освітянську, наукову або інші галузі народного господарства.

 2. Допускаються програмні продукти, створені різними мовами програмування:Basic, Visual Basic, Pascal, Turbo Pascal, Delphi, C++, HTML тощо, які виконуються в середовищі MS-DOS, Windows або Linux.

 3. Програми групуються за такими напрямами:

системні (середовища, програми-додатки, утиліти);

спеціального призначення (інструментального характеру);

прикладного призначення (для вирішення конкретних прикладних проблем);

навчальні (різного характеру, створені з навчальною метою);

анімаційні (3D графіка, кодеки, відео файли, ігрові програми);

ВЕБ-розробки (сайти, інформаційні ресурси, ВЕБ-дизайн).

 1. Розробки подаються учасниками особисто при реєстрації. Текстові описи та технічна документація подається в друкованому вигляді.

V. Порядок розгляду та оцінювання поданих матеріалів

 1. Представлені на конкурс матеріали приймаються та розглядаються конкурсною
  комісією, створеною на кожному факультеті (інституті) до 1 квітня 2009 року.

 2. Рішення конкурсної комісії факультету (інституту) оформляється протоколом і подається в навчально-науковий відділ університету до 5 квітня 2009 року.

 3. Визначення переможців конкурсу здійснюється конкурсною комісією університету на підставі отриманих матеріалів та відкритого обговорення програмних продуктів учасника конкурсу. При однаковій кількості голосів голос голови комісії є вирішальним.

 1. Критеріями оцінювання є:

- ступінь професійності створення продукту загалом та окремих його компонентів, довершеності розробки;

- ступінь надійності та безпомилковості роботи;

- ступінь функціональності продукту та ефективності отримання споживачем корисного результату при практичному використанні розробки;

- ступінь ергономічності інтерфейсу;

- ступінь суспільної корисності;

- оригінальність ідеї і якість виконання.

VІ. Порядок нагородження переможців

 1. На основі рішення конкурсної комісії університету переможці та лауреати конкурсу відзначаються наказом ректора по університету і нагороджуються дипломами "Кращий молодий програміст ВНУ" І, II та III ступенів за номінаціями:

за високу загальнодержавну або суспільно-корисну спрямованість (науковість, соціальна спрямованість, державницький підхід, просвітницький, виховний, освітянський, духовний характер, вирішення гострих державних і соціальних проблем, допомога соціально незахищеним верствам населення);

за максимальне досягнення функціональної мети продукту (найбільша ефективність отримання споживачем корисного результату, досягнення якого ставилось за мету створення розробки; ефектна прив'язка до конкретного предмету, дисципліни в шкільному, вузівському курсі, до галузей суспільної життєдіяльності, наукової та економічної сфери, виробництва);

за високий рівень професійності створення продукту (професійність техніки виконання, точність програмних рішень);

за високий стиль оформлення та якісний інтерфейс (мультимедійний супровід, вдале використання маніпуляторів, легкість в користуванні);

за неординарну творчу розробку (цікавий інноваційний підхід, власна сюжетна лінія, оригінальна ідея).

 1. Переможці конкурсу мають пріоритетне право у висуненні на іменні стипендії.

 2. Переможці конкурсу мають право на отримання рекомендацій конкурсної комісії та
  вченої ради ВНУ на навчання в магістратурі, аспірантурі, на стажування у провідних
  наукових та освітніх центрах України і за кордоном.Скачать документ

Похожие документы:

 1. Затверджено (12)

  Документ
  Вимоги цієї Інструкції поширюються на організаційно-розпорядчі документи (далі – документи) – постанови, розпорядження, накази, вказівки, положення, рішення, протоколи, акти, листи тощо, створювані в результаті діяльності органів
 2. Затверджено (44)

  Документ
  1.1. Ліцензійні умови провадження господарської діяльності з медичної практики (далі – Ліцензійні умови), розроблені відповідно до Основ законодавства України про охорону здоров'я, Законів України «Про лікарські засоби», «Про підприємство
 3. Затверджено (31)

  Документ
  1.1. Музей при навчальному закладі, який перебуває у сфері управління Міністерства освіти і науки України (далі – музей), як складова системи навчально-виховної роботи, створюється з метою залучення учнівської та студентської молоді
 4. “затверджено” (3)

  Документ
  Даний Статут розроблено у відповідності з законами України «Про власність», «Про підприємництво» , «Про підприємства в Україні», «Про господарські товариства», «Про інвестиційну діяльність», «Про внесення змін до Закону України «Про
 5. Затверджую (2)

  Документ
  Державне регулювання оціночної діяльності в Україні: зміст та основні напрями. Орган державної влади, який здійснює державне регулювання оціночної діяльності, та його повноваження.
 6. Затверджено (13)

  Документ
  1.1. Комунальний заклад „Вінницький обласний центр соціально-психологічної реабілітації дітей та молоді з функціональними обмеженнями „Обрій” (далі - Центр) є закладом тривалого денного перебування дітей та молоді з функціональними

Другие похожие документы..