Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Статья'
Была принята в 1787г. в Филадельфии. Состоит из преамбулы (в которой говорится , что народ принимает конституцию для создания союза , утверждения пра...полностью>>
'Автореферат'
Защита состоится « » 2008 года в часов на заседании диссертационного совета Д. 002.015.04. по присуждению ученой степени доктора философских наук по ...полностью>>
'Документ'
Ключ оживляет,  раскрывает смысл посланий. Без ключа, сверхсознательного восприятия, изучение эзотерики – только трата времени и сил. Эзотерическим зн...полностью>>
'Документ'
В статье рассматриваются особенности получения высшего образования студентами-мигрантами. Показана роль культурных ценностей в структуре образователь...полностью>>

Проект з регіонального врядування та розвитку – україна

Главная > Документ
Сохрани ссылку в одной из сетей:

ПРОЕКТ З РЕГІОНАЛЬНОГО ВРЯДУВАННЯ ТА РОЗВИТКУ – УКРАЇНА

ПОСІБНИК ПО ЗАЛУЧЕННЮ ДОДАТКОВОГО ФІНАНСУВАННЯ

ДЛЯ ПРОЕКТІВ МІСЦЕВОГО РОЗВИТКУ

Посібник підготували:

В. Назаренко, експерт, проект Партнерства

Канада-Україна «Регіональне врядування та розвиток»

О. Горєва, старший технічний радник, проект Партнерства

Канада-Україна «Регіональне врядування та розвиток»

Донор:

Канадське агентство з міжнародного розвитку

Підрозділ Європи, Близького Сходу та Магрибу

Провідна виконавча агенція:

Канадський інститут урбаністики

У співпраці з:

Фундацією міжнародної освіти (Канада) та

Асоціацією агенції регіонального розвитку України (Україна)

Київ, Запоріжжя – 2009

ЗМІСТ

ВСТУП

3

ОСНОВИ ФАНДРЕЙЗИНГУ

4

ДІЯЛЬНІСТЬ ВІТЧИЗНЯНИХ ТА МІЖНАРОДНИХ ФОНДІВ

7

- ФОНД РОЗВИТКУ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ

8

- ФОНД СХІДНА ЄВРОПА

9

- ФОНД «ВІДРОДЖЕННЯ»

14

- ФОНД ВІКТОРА ПІНЧУКА

19

- ФОНД РІНАТА АХМЕТОВА

21

- SIDA (ПРОЕКТ ШВЕДСЬКОГО АГЕНТСТВА МІЖНАРОДНОГО РОЗВИТКУ У ЦЕНТРАЛЬНІЙ ТА СХІДНІЙ ЄВРОПІ)

23

- КАНАДСЬКИЙ ФОНД СПІВРОБІТНИЦТВА

23

- "ДІМ СВОБОДИ" (FREEDOMHOUSE) (УКРАЇНСЬКЕ ПРЕДСТАВНИЦТВО)

24

- ФУНДАЦІЯ ЧАРЛЬЗА МОТТА (CHARLES STEWART MOTT FOUNDATION)

25

- ФОНД ФРІДРІХА ЕБЕРТА (РЕГІОНАЛЬНЕ ПРЕДСТАВНИЦТВО В УКРАЇНІ ТА БІЛОРУСІ)

26

- ФОНД ФОРДА (THE FORD FOUNDATION)

27

- ФОНД ІМ. КОНРАДА АДЕНАУЕРА (ПРЕДСТАВНИЦТВО В УКРАЇНІ)

27

- СХІДНОЄВРОПЕЙСЬКИЙ ДЕМОКРАТИЧНИЙ ЦЕНТР (EEDC) (ПРЕДСТАВНИЦТВО В УКРАЇНІ)

28

- РАДА МІЖНАРОДНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ І ОБМІНІВ (IREX) (ПРЕДСТАВНИЦТВО В УКРАЇНІ)

28

- МІНІСТЕРСТВО У СПРАВАХ МІЖНАРОДНОГО РОЗВИТКУ ВЕЛИКОЇ БРИТАНІЇ (УКРАЇНСЬКЕ ПРЕДСТАВНИЦТВО)

29

- КАРПАТСЬКИЙ ФОНД-УКРАЇНА

30

- МІЖНАРОДНИЙ ВИШЕГРАДСЬКИЙ ФОНД

32

- ФОНД «ЦЕНТР СОЦИАЛЬНЫХ ПРОГРАММ РУСАЛА В УКРАИНЕ»

32

ПРОЕКТИ ТЕХНІЧНОЇ ДОПОМОГИ

34

- ПРОЕКТ «МІСЦЕВИЙ РОЗВИТОК ОРІЄНТОВАНИЙ НА ГРОМАДУ»

35

- ПРОГРАМА РІВНИХ МОЖЛИВОСТЕЙ ТА ПРАВ ЖІНОК В УКРАЇНІ

38

- ПРОЕКТ РОЗРОБКИ ТА ВПРОВАДЖЕННЯ ПУБЛІЧНОЇ ПОЛІТИКИ В УКРАЇНІ

42

Вступ

Цей посібник був складений в рамках програми навчань з управління проектами, які проходили в рамках Проекту Канада-Україна «Регіональне врядування та розвиток» впродовж 2008-2009. Учасниками тренінгів були представники Закарпатської та Запорізької областей, які розробили конкретні ініціативи, спрямовані на реалізацію регіональних стратегій розвитку і підтримані владою двох областей на регіональному і місцевому рівнях.

Метою створення посібника було допомогти керівникам малих проектів у їхніх пошуках додаткових джерел фінансування, спрямованих на реалізацію місцевих ініціатив розвитку. У посібнику представлені основні поняття у сфері залучення коштів, а також подається стислий огляд діяльності міжнародних та вітчизняних фондів та проектів технічної допомоги, їхня контактна інформація та чинні вимоги щодо розгляду заявок на підтримку та фінансування.

Також подається інформація про проект ПРООН «Програма рівних можливостей та прав жінок в Україні», інформація про діяльність якого могла б бути корисною для усіх, хто працює над гендерними питаннями та цікавиться цією темою.

Посібник може бути корисним усім, хто займається пошуками коштів на підтримку реалізації своїх проектів, а особливо початківцям.

Основи фандрейзингу

Фандрейзинг являє собою методику пошуку джерел фінансування, передбачає пошук необхідних ресурсів, серед яких фінансові ресурси займають важливе, але не єдине місце.

fund — «фінансування»

raise — «знаходження, збір»

В цілому, можна виділити наступні види ресурсів:

- фінансові

- матеріальні (техніка, устаткування)

- інформаційні

- людські.

Фонди (Донорські організації)

Донорами можуть бути державні установи різних країн, міжнародні організації, приватні добродійні фонди, комерційні структури, наукові і інші некомерційні громадські організації, а також приватні особи.

Ресурси можуть передаватися донорами у вигляді грантів.

Це засоби, які передаються безкоштовно для виконання певної роботи. На відміну від позики їх не потрібно повертати (можуть бути виключення: техніка і матеріальне забезпечення може передаватися в безоплатну оренду на час виконання робіт і повертатися після їх закінчення).

Пошук фондів (Донорських організацій).

Перший крок - розробка первинного списку з переліку фондів, чиї інтереси відповідають інтересам Вашої організації або Вашого проекту.

Другий крок передбачає подальше дослідження, після якого цей список значно звузиться, до 3-4 фондів, з якими Ви можете працювати. Найкращими джерелами інформації про фонди і донорів є видання самих фондів. Публікаціями фонду можуть бути річні звіти, інформаційні бюлетені, список грантових програм, рекомендації по заповненню і подачі аплікаційних форм і інші документи. Особливу увагу звертайте на встановлені програмні пріоритети, географічні пріоритети, обмеження і інші характеристики.

Чи збігаються інтереси фонду з діяльністю, яка повинна отримати фінансування? Багато фондів можуть вимагати попередню заявку – концепцію проекту.

Це міні-заявка, як правило, на 2-3 сторінках. Більшість фондів визначають, яку інформацію повинен містити такий документ. Необхідно чітко дотримуватися цих інструкцій, включаючи відповіді на питання. Невиконання цих умов може привести до того, що Ваша заявка буде відхилена, не дивлячись на всі переваги. Якщо фонд не дає інструкцій, тоді аркуш-запит повинні містити 2-3 сторінки і включати інформацію концепції

проекту.

Не можна недооцінювати значення неформального спілкування з донорами.

Фандрейзинг — не випрошування грошей.

Головне — робота, яку Ви робите, це вирішення проблеми, де кожен може взяти участь.

Не треба починати з прохання про гроші — почати слід з розповіді про проблеми і потреби ваших клієнтів.

Люди допомагають людям. Треба зробити прохання яскравим і зрозумілим. Ілюструвати його прикладами.

Якщо Ви отримали грант, чітко дотримуйтеся вимог звіту, що стосуються, і оцінки роботи.

Невиконання цих вимог і умов може привести до створення негативної репутації Вашої організації і Вашої діяльності.

Визначите всі обмеження і обов'язки з Вашого боку, яких Ви повинні чітко дотримуватися.

Діяльність вітчизняних та

міжнародних фондів

ФОНД РОЗВИТКУ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ

http://www.municipal.gov.ua

Організаційна структура та напрями діяльності Фонду

Фонд є центральною науково-методичною, консультативною та координуючою установою, створеною при Президентові України для підтримки місцевого самоврядування в Україні.

За часи незалежності України створено правові засади функціонування місцевого самоврядування, систему підготовки кадрів, впевнено набирає обертів муніципальний рух. Зростає його вплив на перебіг процесів державотворення та гармонізації суспільних відносин. Ми констатуємо, що за цей час відбулася не лише трансформація структури влади на місцях, а й змінилися погляди на місце та роль місцевого самоврядування в становленні України як європейської держави, яка відповідає загальносвітовим стандартам демократії.

Діяльність Фонду на сучасному етапі зорієнтована на реалізацію якісно нових завдань розвитку місцевого самоврядування, за якими передбачено здійснити процес адаптації правової системи України до європейських стандартів в цій сфері.

До цього зобов’язує участь України в конвенціях Ради Європи, якими встановлені спільні стандарти правового регулювання. На новому етапі відкривається інноваційний напрям діяльності, пов’язаний з формуванням дієздатних та самодостатніх територіальних громад в контексті вирішення проблем їх ресурсного забезпечення. Головною метою напряму є визначення джерел та пошук механізмів використання основних та додаткових ресурсів місцевого і регіонального розвитку.

Для ефективного виконання нових завдань розглядається можливість реорганізації Фонду в потужну аналітичну та науково-прикладну структуру, яка буде здатною виконати поставлені суспільством завдання.

Тел.-факс.: (044) 285 77 58.

Е-mail: fondinf@ln.ua

На веб-сайті: www.municipal.gov.ua в розділі "Всеукраїнський конкурс" ви можете ознайомитись з нормативно-правовою базою забезпечення конкурсу, умовами його проведення, аплікативною формою та інструкцією з підготовки проекту.

ФОНД СХІДНА ЄВРОПА

www.eurasia.kiev.ua

Місія

Фонд Східна Європа надає можливість громадянам будувати своє майбутнє,

мобілізуючи ресурси, посилюючи громади та підтримуючи співпрацю суспільства,влади та бізнесу.

Програмні напрямки

Місцевий економічний та соціальний розвиток

Проекти, які реалізовуються в рамках програми «Місцевий соціальний та економічний розвиток»:

Місцевий економічний розвиток

Енергоефективність: місцеві партнерські ініціативи

Сприяння електронному управлінню

Стійкі рішення для людей з особливими потребами

Центри соціальної активності для людей похилого віку

Нові можливості для малозабезпеченої молоді

Енергоефективність

Фонд Східна Європа активно працює в напрямку реалізації проектів з

енергоефективності в Україні, надаючи гранти та технічну допомогу, впроваджуючи спільні проекти в партнерстві з місцевими органами влади задля покращення енергоефективності на місцевому рівні та залучаючи інші донорські організації та бізнес-структури/компанії до співпраці.

Місцевий економічний розвиток

У 2003 році Фонд Євразія (ФЄ) та Координатор проектів ОБСЄ в Україні вирішили об’єднати свої зусилля, розпочавши реалізацію програми «Місцевий економічний розвиток». Метою цієї програми стало сприяння економічному зростанню через діалог та співробітництво між підприємцями, бізнесовими групами, неурядовими організаціями та органами місцевого самоврядування по всій країні. Працюючи разом з ОБСЄ та Агентством з міжнародного розвитку США (USAID), ФЄ інвестував понад 750 000 доларів США у гранти та проекти технічної допомоги, підтримуючи своїх партнерів у вирішенні проблем, залучаючи місцеві ресурси, надаючи комплексну підтримку через гранти, мережеве співробітництво та технічну допомогу.

На цей час вже в 14 регіонах України, включаючи Чернігівську, Дніпропетровську, Донецьку, Івано-Франківську, Херсонську, Львівську, Одеську, Полтавську, Рівненську, Сумську, Закарпатську, Запорізьку, Житомирську області та Автономну республіку Крим, програма сприяла налагодженню співпраці громади, влади та бізнесу задля ефективного економічного розвитку.

Ефективне державне управління і місцеве самоврядування

Сприяння електронному управлінню

Стійкі рішення для людей з особливими потребами

Центри соціальної активності для людей похилого віку

Рекомендації щодо підготовки проектів на розгляд ФСЄ

Фонд Східна Європа сприяє розвитку приватного підприємництва, корпоративної соціальної відповідальності, місцевого самоврядування і громадянського суспільства.

Основними програмними напрямками ФСЄ в Україні є:

· сприяння соціально-економічному розвитку;

· просування ідеї соціальної відповідальності бізнесу і створення необхідного

ресурсу для вирішення місцевих соціально-економічних проблем;

· підтримка співпраці громадянського суспільства, державних установ, органів місцевого самоврядування, бізнесу;

· розвиток ініціатив, направлених на поліпшення співпраці між центральними і місцевими органами влади і гармонізацію їх співпраці;

· сприяння інституційному розвитку громадських організацій для забезпечення участі громадян в ухваленні рішень і демократичному розвитку;

· сприяння ефективному, прозорому і демократичному процесу ухвалення

державних рішень.

Фонд Східна Європа надає підтримку організаціям у формі грантів, використовуючи різні механізми: цільові ініціативи/конкурси проектів та механізм «відкриті двері». Для конкурсних проектів встановлюється спеціальна форма подання заявок, яка додається до оголошення про конкурс; на цьому сайті ці оголошення про нові конкурсні програми розміщуються в рубриці «Програми»/конкурси. Рекомендації, про які йдеться нижче, включаючи рекомендації з підготовки бюджету, стосуються, в основному, запитів на фінансування та проектів, які подаються через «відкриті двері».

Механізм «відкриті двері» унікальний тим, що дозволяє оперативно реагувати на місцеві потреби, і не прив'язаний до цільових ініціатив/конкурсів Фонду: проекти приймаються Фондом на постійній основі без обмеження тематики, цільових регіонів, термінів реалізації. Проте, проекти, які подаються в рамках програми «Відкриті двері», проходять жорсткіший конкурентний відбір, зважаючи на велику кількість проектів, що надходять, і обмеженість ресурсів для їх фінансування. В рамках програми надання грантів «відкриті двері» ФСЄ надає підтримку інноваційним проектам, які можуть істотно сприяти позитивним змінам у розвитку одного або декількох з програмних напрямків ФСЄ в Україні.

Фонд наполегливо рекомендує претендентам спочатку надсилати короткі (на 2–3 сторінки) листи-запити з описом цілей програми, щоб співробітники могли визначити відповідність проекту поточним пріоритетам діяльності Фонду. Співробітники програмного відділу ФСЄ, що займаються розглядом проектів, по можливості дадуть оперативну відповідь на запит, запропонувавши надати повний проект, або проінформувавши претендента, що проект не відповідає пріоритетам діяльності Фонду.

Вимоги до оформлення листа-запиту

Як наголошувалося вище, ФСЄ рекомендує претендентам на отримання грантів спочатку надсилати короткі (на 2-3 сторінки) листи-запити з описом проекту, щоб співробітники могли визначити відповідність проекту поточним пріоритетним напрямкам діяльності ФСЄ.

Протягом терміну розгляду заявки (зазвичай – один місяць), співробітники ФСЄ дадуть відповідь на лист-запит, і або запропонують надати повний проект, або проінформують претендента, що проект не може бути підтриманий Фондом, з зазначенням причин.

Лист-запит не повинен бути дуже докладним документом, проте обов'язково повинен містити наступну інформацію:

Назва проекту

Повна назва організації

Контактна інформація:

- поштова адреса з індексом

- номер телефону і факсу

- адреса електронної пошти (за наявності)

Керівник проекту

Географічний регіон реалізації проекту

Термін реалізації проекту

Загальна вартість проекту, сума, яка очікується від ФСЄ, і сума власного внеску організації

Коротке обґрунтування необхідності проекту

Цілі і завдання проекту

· Передбачувані заходи в рамках проекту

Зміни, які очікуються в короткостроковій перспективі від реалізації проекту

Довгострокові результати проектної діяльності.

Заявка може бути подана українською або російською мовами. Претенденти

надають тільки одну копію заявки.

Заявки від організацій, що надають свідомо неправдиву інформацію, не розглядатимуться Фондом Східна Європа.

Проекти, що не фінансуються Фондом Східна Європа

Як правило, проекти, що підтримуються ФСЄ, охоплюють широкий спектр суспільних і державних проблем. ФСЄ в процесі реалізації своїх програм прагне максимально розширити і не обмежувати рамки надання грантової допомоги на ті чи інші форми і сфери діяльності.

ФСЄ виходитиме з того, що для вирішення соціальних проблем необхідні часто нетрадиційні і новаторські ідеї, форми і способи організації проектної діяльності. У зв'язку з цим ФСЄ прагне всіляко підтримувати творчі задуми і ідеї своїх претендентів.

Проте, виходячи з певної точки зору ФСЄ на пріоритети в рішенні всього спектру соціальних проблем, ФСЄ в даний час не підтримує наступні типи діяльності:

· Будівництво або ремонт будівель і приміщень

· Створення фінансових фондів

· Покриття існуючих фінансових і інших заборгованостей організації

· Організація і проведення розважальних заходів

· Фінансування поточних організаційних витрат, які не пов'язані з діяльністю по проекту

· Здійснення санітарно-епідеміологічних і оздоровчо-профілактичних медичних заходів

· Проведення довгострокових наукових або технічних досліджень

· Участь в довгострокових програмах навчання і тренінгах за кордоном

· Здійснення діяльності релігійного і політичного характеру.

У своїй роботі Фонд Східна Європа дотримується принципів політичної нейтральності і не виступає на стороні жодної з політичних партій або рухів.

Контакти Фонду Східна Європа

03680, Київ, вул. Велика Васильківська, 55, 3 поверх

тел/факс: (38-044) 200-38-24, 200-38-25, 200-38-26

e-mail: info@.ua

.ua

.ua/ukr/

.ua

ФОНД «ВІДРОДЖЕННЯ»

www.irf.kiev.ua

Діяльність

Міжнародний фонд "Відродження" (МФВ) засновано у квітні 1990 року. Він входить до мережі фундацій Інституту Відкритого Суспільства , заснованого Джорджем Соросом, що складається з національних і регіональних фондів у більш, ніж тридцяти країнах світу, в тому числі в Африці, Центральній і Східній Європі та на території колишнього Радянського Союзу. Завдання Фонду — фінансово та організаційно сприяти

становленню демократичного, відкритого суспільства в Україні шляхом підтримки значущих для його розвитку громадських ініціатив.

Основні кошти, якими оперує МФВ, надаються головним його засновником Дж.Соросом. Фонд також має суттєву підтримку з боку міжнародних донорів та окремих українських й зарубіжних організацій та громадян. Відкритість донорської, благодійної діяльності фонду та розуміння її значення є важливою умовою такого стану речей, коли кошти, надані МФВ для потреб розвитку відкритого, демократичного суспільства, розподіляються самим громадянами, представленими у Правлінні та Програмних радах МФВ.

Правління Фонду є головним громадським органом МФВ і формує стратегію діяльності всієї організації. Пріоритети Фонду визначають Правління і Програмні ради, до складу яких входять авторитетні українські громадські діячі, фахівці у тих галузях, в яких МФВ здійснює свою безпосередню діяльність.

Переважну більшість грантів МФВ розподіляє між неурядовими організаціями, оголошуючи відкриті конкурси проектів, спрямованих на здійснення програмних пріоритетів, які визначаються провідними представниками громадянського суспільства країни.

Крім надання грантів іншим організаціям, інституціям та закладам, МФВ здійснює власну (операційну) діяльність, реалізуючи проекти у своїх цільових галузях, що також визначаються представниками громадськості. Програми фінансуються з бюджету МФВ згідно з пропозиціями Правління і Програмних рад.

МФВ постійно інформує громадськість про свої програми та конкурси через публікації у пресі, проведення прес-конференцій і презентацій, через Інтернет тощо.

Працівники Фонду проводять консультації з усіх питань діяльності МФВ.

З 2009 року МФВ підтримуватиме ініціативи, що сприяють розвиткові європейської інтеграції, посиленню впливу громадянського суспільства та його контролю за владою, системі громадського правозахисту й утвердженню принципу верховенства права в Україні, проведенню судової та пенітенціарної реформ, розвиткові громадської активності національних меншин й толерантності у міжнаціональних взаєминах, реформам у сферах освіти, охорони здоров’я, виданню перекладів творів світової класичної та передової суспільної думки, розвитку української видавничої справи тощо.

За час своєї діяльності Фонд надав численним неурядовим організаціям (НУО) України, а також науково-освітнім, просвітницьким закладам, видавництвам грантів на суму понад 100 мільйонів доларів США.Скачать документ

Похожие документы:

 1. Ми, Європейські Міністри, відповідальні за місцеве та регіональне врядування, під час 16-ї сесії нашої Конференції, яка відбулась в м

  Документ
  Ми, Європейські Міністри, відповідальні за місцеве та регіональне врядування, під час 16-ї сесії нашої Конференції, яка відбулась в м. Утрехт 16–17 листопада 2009 року,
 2. Відкритий міжнародний університет розвитку людини "україна" (2)

  Документ
  Посібник створений з урахуванням досвіду щодо подібних вітчизняних ви­дань, а також власного напрацювання автора при викладанні навчальної дисципліни у вищих навчальних закладах.
 3. Відкритий міжнародний університет розвитку людини "україна" (1)

  Документ
  Навчальний посібник для дистанційного навчання з курсу „Історія держави та права України" є експериментальним виданням, в якому за модульним принципом роз­криваються основні етапи формування суспільно-політичного устрою, судової
 4. Україна на шляху до Європи

  Книга
  В. І. Головчєпісо, доктор політичних наук, професор: В. В. Лизанчук, доктор філологічних наук, професор; В. В. Різуп, доктор філологічних наук, професор; І.
 5. Інститут регіональних досліджень нан україни у 2009 році

  Документ
  Видання містить інформацію про напрями та тематику досліджень, наукові публікації та основні результати діяльності Інституту регіональних досліджень Національної академії наук України у 2009 р.

Другие похожие документы..