Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Программа'
усвоить основные критерии и признаки правоохранительных органов, уяснить их систему, организацию, основные функции и направления деятельности, а также...полностью>>
'Документ'
Председательствующий: мировой судья судебного участка № 34 в Иланском районе Красноярского края Шепелева Н.Ю., рассмотрев материалы об административно...полностью>>
'Документ'
Под манипуляцией, вслед за Е.Л.Доценко, мы понимаем особый «вид психологического воздействия, искусное исполнение которого ведёт к скрытому возбуждени...полностью>>
'Литература'
Хвощ С.Т. и др. Микропроцессоры и микроЭВМ в системах автоматического управления. Справочник /С.Т. Хвощ, Н.Н. Варлинский, Е.А. Попов. Под общ. ред. С...полностью>>

Я україни міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни сумський державний університет медичний інститут «актуальні питання теоретичної медицини» (2)

Главная > Документ
Сохрани ссылку в одной из сетей:

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ`Я УКРАЇНИ

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

СУМСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

МЕДИЧНИЙ ІНСТИТУТ

«АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ТЕОРЕТИЧНОЇ МЕДИЦИНИ»,

«АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ КЛІНІЧНОЇ МЕДИЦИНИ»,

«КЛІНІЧНІ ТА ПАТОГЕНЕТИЧНІ АСПЕКТИ МІКРОЕЛЕМЕНТОЗІВ»

(Суми, 20-22 квітня 2011 року),

«ACTUAL PROBLEMS OF FUNDAMENTAL AND CLINICAL MEDICINE

(IN ENGLISH

(Суми, 21-22 квітня 2011 року)

МАТЕРІАЛИ

НАУКОВО-ПРАКТИЧНИХ КОНФЕРЕНЦІЙ

СТУДЕНТІВ, МОЛОДИХ ВЧЕНИХ, ЛІКАРІВ ТА ВИКЛАДАЧІВ

ЧАСТИНА І

СУМИ

СУМСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

2011

ЗМІСТ

 1. Програма конференції «Актуальні питання теоретичної медицини»…………………………………………………….4

 2. Програма конференції «Актуальні питання клінічної медицини»………………………………………………………….7

 3. Програма конференції «Клінічні та патогенетичні аспекти мікроелементозів»………………………………...24

 4. Програма конференції «Actual problems of fundamental and clinical medicine (in english…….................25

 5. Матеріали конференції «Актуальні питання теоретичної медицини»…………………………………………….......27

  1. Секція морфології………………………………………………………………………….................................................................................27

  2. Секція теоретичної та експериментальної медицини (медична біологія, фізіологія, патофізіологія,

біохімія, фармакологія)…………………………………………………......................................................................................................52

  1. Секція профілактичних дисциплін та історії медицини…………………………………………………………………………73

 1. Матеріали конференції «Актуальні питання клінічної медицини»………………………............................................92

  1. Секція внутрішньої медицини……………………………………………………………….....................................................................92

  2. Секція акушерства та гінекології………………………………………………………………………………………………………….115

  3. Секція інфекційних хвороб………………………………………………………………….....................................................................132

  4. Секція сімейної медицини………………………………………………………………….......................................................................152

  5. Секція ортопедії, травматології, невідкладних станів, урології, реаніматології, офтальмології…………...………………………………………………………………………………………………………………………...169

ПРОГРАМА КОНФЕРЕНЦІЇ

«АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ТЕОРЕТИЧНОЇ МЕДИЦИНИ»

Секція морфології

Голови: проф. В.З. Сікора, проф. А.М. Романюк.

Секретар – к.мед.н., асист. Г.Ю. Будко.

Дата проведення: 20 квітня 2011 р.

Початок о 1400, ауд. кафедри анатомії людини.

 1. Спільний В.І., студ. 4-го курсу, Купина М.В., студ. 5-го курсу, Шота Татвідзе, клін. ординатор.

«Практичне застосування нових методик дослідження вогнепальних ушкоджень в судово-медичній експертизі».

Наукові керівники: к.мед.н., доц. Г.Ю. Будко, к.мед.н., доц. Л.І. Карпенко.

СумДУ, кафедра патоморфології.

 1. Одарченко Є.С., Олісеєнко Д.В., студ. 4-го курсу, Шота Татвідзе, клін. ординатор.

«Визначення «Ятрогенія» в сучасній медицині».

Наукові керівники: к.мед.н., доц. Г.Ю. Будко, к.мед.н., доц. Л.І. Карпенко.

СумДУ, кафедра патоморфології.

 1. Купина М.В., студ. 5-го курсу, Нуну Каландадзе, клін. ординатор.

«Результати статистичного аналізу смерті у випадках вогнепальних ушкоджень в залежності від різних аспектів».

Наукові керівники: к.мед.н., доц. Г.Ю. Будко, к.мед.н. О.С. Моїсеєнко.

СумДУ, кафедра патоморфології.

Сумське обласне бюро судово-медичної експертизи.

 1. Линдін М.С., студ. 5-го курсу.

«Інноваційні технології в діагностиці злоякісних пухлин молочної залози».

Науковий керівник - д.мед.н., проф. А.М. Романюк.

СумДУ, кафедра патоморфології.

 1. Закорко І.-М.С., Піддубний А.М., студ. 3-го курсу.

«Літогенез у передміхуровій залозі».

Науковий керівник – к.мед.н., асист. Р.А. Москаленко.

СумДУ, кафедра патоморфології.

 1. Сауляк С.В.

«Морфофункціональні зміни спермограми лабораторних щурів в умовах модельованого мікроелементозу».

Науковий керівник – д.мед.н., проф. А.М. Романюк.

СумДУ, кафедра патоморфології.

 1. Лукаш А.В., Половинка Д.Ф., студ. 3-го курсу.

«Злоякісні пухлини щитоподібної залози в Сумській області (2000-2009рр.)».

Науковий керівник – к.мед.н., асист. Р.А. Москаленко.

СумДУ, кафедра патоморфології.

 1. Небоян Є.Б, студ. 3-го курсу.

«Аналіз особливостей поширення та патоморфологічних проявів СНІДу в Сумській області».

Науковий керівник – к.мед.н., доц. Л.І. Карпенко, к.мед.н., доц. Г.Ю. Будко.

СумДУ, кафедра патоморфології.

 1. Масько А.В., студ. 3-го курсу, Касанова Е.В., лікар-інтерн.

«Формалін: фіксатор і токсикант чи токсикант і фіксатор?».

Науковий керівник – к.мед.н. Р.А. Москаленко.

СумДУ, кафедра патоморфології.

 1. Рудна М.М., магістрант, Романюк С.А., студ. 2-го курсу.

«Проліферативні процеси молочної залози у населення Сумської області».

Науковий керівник – к.мед.н., доц. Л.І. Карпенко.

СумДУ, кафедра патоморфології.

 1. Рєзнік А.В, студ. 5-го курсу, Дейнека В.М., студ. 2-го курсу.

«Доклінічні випробування хітозан-апатиту - нового нанокомпозитного матеріалу для остеопластики».

Наукові керівники – д.мед.н., проф. А.М. Романюк, к.мед.н., доц. М.В. Погорєлов.

СумДУ, кафедра патоморфології.

 1. Кузенко Є.В.

«Дослідження поліпептидів емалі за допомогою Шифф нінгідринової реакції».

Науковий керівник – д.мед.н., проф. А.М. Романюк.

СумДУ, кафедра патоморфології.

 1. Сиромятнікова К.С., студ. 3-го курсу.

«Передракові та фонові захворювання шийки матки».

Науковий керівник – к.мед.н., доц. Л.І. Карпенко.

СумДУ, кафедра патоморфології.

 1. Гринцова Н.Б.

«Динаміка морфологічних змін в умовах впливу солей важких металів».

Науковий керівник – д.мед.н., проф. А.М. Романюк.

СумДУ, кафедра патоморфології.

 1. Бончев С.Д., лікар-інтерн.

«Метод контрастування ультратонких зрізів перманганатом калію та уранілацетатом з цитратом свинцю».

Науковий керівник – доц. М.В. Погорєлов.

СумДУ, кафедра анатомії людини.

 1. Бойко В.О., студ. 6-го курсу.

«Особливості застосування хітозан-апатитного імплантата в ділянках кістки з різною щільністю».

Науковий керівник – доц. М.В. Погорєлов.

СумДУ, кафедра анатомії людини.

 1. Болотна І.В.; Кравець М.С., студ. 1-го курсу, Болотна М.А., лікар-інтерн.

«Порівняльний аналіз хімічного складу печінки щурів молодого та старечого віку при дії гіпергідрії тяжкого ступеня».

СумДУ, кафедра анатомії людини.

 1. Кияненко Д.О., студ. 6-го курсу.

«Гістоморфометричні особливості реакції довгих кісток скелета в умовах споживання солей важких металів».

Науковий керівник – асист. О.М. Гортинська.

СумДУ, кафедра патоморфології.

 1. Кореньков О.В.

«Вплив солей важких металів на ультраструктуру клітин регенерату довгих кісток скелета».

Науковий керівник - проф. В.З. Сікора.

СумДУ, кафедра анатомії людини.

 1. Масленко А., студ. 1-го курсу.

«Ультрамікроскопічна характеристика остеобластів в умовах дегідратаційних порушень водно-сольового обміну».

Науковий керівник – проф. В.І. Бумейстер.

СумДУ, кафедра анатомії людини.

 1. Погорєлов М.В.; Дейнека В.М., студ. 2-го курсу, Бончев С.Д., лікар-інтерн.

«Новий матеріал для остеопластики: доклінічні випробування».

СумДУ, кафедра анатомії людини.

 1. Устянський О.О.; Карпенко А.Г., Логвінова О.В., студ. 2-го курсу.

«Методи вилучення тотального анатомічного препарату головного і спинного мозку з їх оболонками».

СумДУ, кафедра анатомії людини.

 1. Приходько О.О.

«Визначення залежності структурних змін еритроцитів від віку тварин та терміну вживання солей важких металів».

Науковий керівник – проф. В.З. Сікора.

СумДУ, кафедра анатомії людини.

 1. Киптенко Л.И., Панасовская Е.А., студ. 1-го курса.

«Виртуальная микроскопия».

СумГУ, кафедра патоморфологии.

 1. Васько Л.В., Романовська А.А , Ніколаєнко.ІВ., студ. 2-го курсу.

«Морфометричні результати відновлення мієлінізації в опроміненому нерві за дії кондиціонуючого пошкодження».

СумДУ, кафедра патоморфології.

 1. Шамрай Д.В., Мельник Н.А.

«Морфологические изменения в яичнике крыс на ранних сроках после операции по методике biskind»

Национальный медицинский университет им. А.А. Богомольца, г. Киев, кафедра гистологии и эмбриологии.

Секція теоретичної та експериментальної медицини

(медична біологія, фізіологія, патофізіологія, біохімія, фармакологія)

Голови: проф. О.В. Атаман, проф. І.Ю. Висоцький.

Секретар – доц. В.Ю. Гарбузова.

Дата проведення: 20 квітня 2011 р.

Початок о 1400, вул. Санаторна, 31, кафедра фізіології і патофізіології з курсом медичної біології.

 1. Атаман О.В., Данильченко С.М.*, Хижня Я.В.; Денисенко О.В., Павлюк Л.І., Дейнека В.І., студ. 2-го курсу.

«Рентгенодифракційне дослідження стегнових кісток щурів за умов гіпервітамінозу D».

СумДУ, кафедра фізіології і патофізіології з курсом медичної біології,

*Інститут прикладної фізики НАН України.

 1. Борсук А.Д., студ. 5-го курсу.

«Вивчення Thr83→Ala поліморфізму гена матриксного Gla –протеїну у хворих з гострим коронарним синдромом в українській популяції».

Науковий керівник – проф. О.В. Атаман.

СумДУ, кафедра фізіології і патофізіології з курсом медичної біології.

 1. Дубовик Є.І., студ. 4-го курсу.

«Вивчення G-7→A поліморфізму матриксного GLA –протеїну у хворих з гострим коронарним синдромом».

Науковий керівник – доц. В.Ю. Гарбузова.

СумДУ, кафедра фізіології і патофізіології з курсом медичної біології.

 1. Проценко О.В., студ. 2-го курсу.

«Дослідження пристосувальних реакцій у осіб з різною вегетативною реактивністю».

Науковий керівник - доц. Г.В. Янчик.

СумДУ, кафедра фізіології і патофізіології з курсом медичної біології.

 1. Кириченко С.М., Зубков А.А., студ. 2-го курсу.

«Ефективність застосування ДНК-діагностики в спорті і повсякденному житті».

Науковий керівник – асист. О.А. Обухова.

СумДУ, кафедра фізіології і патофізіології з курсом медичної біології.

 1. Бороденко А.О., Потапова А.О., студ. 4-го курсу.

«Вплив глутамату натрію на стінку шлунка щурів за умов корегувального впливу токоферолу та альмагелю».

Науковий керівник – асист. Р.Ф. Наумко.

СумДУ, кафедра фізіології і патофізіології з курсом медичної біології.

 1. Луковська Г.В., Скакодуб А.С., студ. 4-го курсу.

«Вплив стану імуносупресії на реакцію відторгнення шкірного трансплантата у щурів».

Науковий керівник – асист. Р.Ф. Наумко.

СумДУ, кафедра фізіології і патофізіології з курсом медичної біології.

 1. Логвінова О.В., студ. 2-го курсу.

«Біомаса мукорового гриба BLAKESLEA TRISPORA як джерело вітамінів і мікроелементів» .

Науковий керівник – доц. Л.О. Прімова.

СумДУ, кафедра біохімії та фармакології.

 1. Бубнова І.С., студ. 3-го курсу.

«Роль α-, β-адренорецепторів та дофамінових рецепторів у механізмі дії дофаміну на кровотік та екскрецію натрію у нефроні щурів».

Науковий керівник – доц. Р.А. Храмова.

СумДУ, кафедра біохімії та фармакології.

 1. Пристай В. С., Харін В. В., студ. 1-го курсу.

«Тести як засіб оцінювання знань».

Науковий керівник – доц. О.Ю. Смірнов.

СумДУ, кафедра фізіології і патофізіології з курсом медичної біології.

 1. Савченко Б.О., Петленко Г.М., студ. 1-го курсу.

«Статевий добір у людських популяціях».

Науковий керівник – доц. О.Ю. Смірнов.

СумДУ, кафедра фізіології і патофізіології з курсом медичної біології.

 1. Геращенко А.А., Шаповал М.М., студ. 1-го курсу.

«Зв'язок різних типів пам'яті з видами мислення».

Науковий керівник – доц. О.Ю. Смірнов.

СумДУ, кафедра фізіології і патофізіології з курсом медичної біології.

Секція профілактичних дисциплін та історії медицини

Голова – доц. В.А. Смiянов.

Секретар – асист. Ю.К. Васильєв.

Дата проведення: 20 квітня 2011 р.

Початок о 1400, кафедра гігієни та екології, соціальної медицини та організації охорони здоров’я.

 1. Васильєв К.К.

«Доктор медицины Леонид Васильевич Аксенов (1879-1950). К истории медицинской политической эмиграции».

Одеський національний медичний університет, кафедра соціальної медицини та медичного менеджменту.

 1. Сміянов В.А., Сміянова О.І.

«Методичні підходи для впровадження клінічного аудиту».

СумГУ, кафедра гігієни та екології, соціальної медицини та організації охорони здоров’я.

 1. Васильев Ю.К.

«К истории Общества киевских врачей, Харьковского медицинского общества и Общества одесских врачей».

СумГУ, кафедра гігієни та екології, соціальної медицини та організації охорони здоров’я.

 1. Вижунов В.Л.

«Вольные аптеки Лебединского уезда в конце XIX– начале XX вв».

СумГУ, кафедра биологической химии и фармакологии.

 1. Чернобров И.В.

«Уроженец Сумщины М.И. Давыдов – ученый-новатор».

СумГУ, кафедра гігієни та екології, соціальної медицини та організації охорони здоров’я.

 1. Чернобров И.В.

«Вклад профессора Е.И. Квасникова в развитие микробиологии».

СумГУ, кафедра гигиены и экологии, социальной медицины и организации охораны здоровья.

 1. Чернобров И.В.

«К вопросу о борьбе с трахомой на Сумщине».

СумГУ, кафедра гигиены и экологии, социальной медицины и организации охораны здоровья.

 1. Павличева С.В.

«Динаміка показників захворюваності населення Сумської області за останнє десятиліття».

СумДУ, кафедра гігієни та екології, соціальної медицини та організації охорони здоров’я.

 1. Павличева С.В., Моїсеєнко В.І., студ. 5-го курсу.

«Прогнозовані показники середньої очікуваної тривалості життя населення Сумської області до 2012 року».

СумДУ, кафедра гігієни та екології, соціальної медицини та організації охорони здоров’я.

 1. Сміянов В.А., Павличева С.В., Моісеєнко В.І., студ. 5-го курсу.

«Прогнозування розвитку демографічної ситуації у Сумській області до 2012 року».

СумДУ, кафедра гігієни та екології, соціальної медицини та організації охорони здоров’я.

 1. Савченко В.В.; Сміянов Ю.В., лікар-інтерн.

«Вивчення динаміки стоматологічної захворюваності серед дітей Сумської області».

СумДУ, кафедра гігієни та екології, соціальної медицини та організації охорони здоров’я.

 1. Петренко Н.Ф., Мокієнко А.В.

«Знезаражування води в Україні: стан та перспективи».

ДП Український НДІ медицини транспорту МОЗ України, м. Одеса.

 1. Пікас П.Б., Пікас Г.Б., Брюзгіна Т.С.

«Стан жирних кислот сироватки крові при пасивному курінні».

Національний медичний університет ім. О. О. Богомольця,

Національна медична академія післядипломної освіти ім. П.Л.Шупика.

ПРОГРАМА КОНФЕРЕНЦІЇ

«АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ КЛІНІЧНОЇ МЕДИЦИНИ»

Секція внутрішньої медицини

Голова – проф. В.Ф. Орловський.

Секретар – асист. Н.М. Кириченко.

Дата проведення: 20 квітня 2011 р.

Початок о 1400, конференц-зал ОДРЗН.

 1. Чумак С.П., студ. 3-го курсу.

«Особливості перебігу артеріальної гіпертензії у жінок похилого віку».

Науковий керівник – к.мед.н., асист. Ю.О. Атаман.

СумДУ, кафедра внутрішньої медицини післядипломної освіти з курсом пропедевтики.

 1. Атаман Ю.О.; Дитко В.В., Лата Я.В., студ. 6-го курсу.

«Участь студентського наукового товариства в освітньо-науковій діяльності студентів Медичного інституту Сумського державного університету».

СумДУ, кафедра внутрішньої медицини післядипломної освіти з курсом пропедевтики.

 1. Лаба В.В.; Фєдосєєва Н.К., магістрант.

«Якісна та кількісна оцінка порушень серцевого ритму за даними холтерівського моніторування у хворих з ішемічною хворобою серця і її функціональним класом хронічної серцевої недостатності і її прогностичне значення».

СумДУ, кафедра внутрішньої медицини післядипломної освіти з курсом пропедевтики.

 1. Лаба В.В.; Чайка Н.М., студ. 5-го курсу.

«Сучасні методи діагностики аритмічного синдрому, артеріальної гіпертензії і хронічної серцевої недостатності».

СумДУ, кафедра внутрішньої медицини післядипломної освіти з курсом пропедевтики.

 1. Псарьова В.Г.; Мельниченко А.М., студ. 6-го курсу.

«Корекція атерогенних дисліпідемій розувастатином у хворих з ішемічною хворобою серця зі стабільною стенокардією напруги ІІІ-ІV функціональних класів».

СумДУ, кафедра внутрішньої медицини післядипломної освіти з курсом пропедевтики.

 1. Псарьова В.Г.; Масенко А.Г., Олійник Л.Є., магістранти.

«Вплив антигіпертензивної терапії на рівень сечової кислоти у хворих на артеріальну гіпертензію з гіперурикемією».

СумДУ, кафедра внутрішньої медицини післядипломної освіти з курсом пропедевтики.

 1. Псарьова В.Г.; Олійник Л.Є., магістрант.

«Ефективність лікування у хворих з діастолічною дисфункцією лівого шлуночка та підвищеною масою тіла».

СумДУ, кафедра внутрішньої медицини післядипломної освіти з курсом пропедевтики.

 1. Моїсеєнко В.І., студ 5-го курсу.

«Застосування статинів із метою попередження погресування хронічної хвороби нирок».

Науковий керівник – к.мед.н. О.С. Погорєлова.

СумДУ, кафедра внутрішньої медицини післядипломної освіти з курсом пропедевтики.

 1. Зеленська Н.П., студ. 6-го курсу.

«Порівняння ефективності різних комбінацій трикомпонентної терапії при ренопаренхіматозній артеріальній гіпертензії».

Науковий керівник – к.мед.н. О.С. Погорєлова.

СумДУ, кафедра внутрішньої медицини післядипломної освіти з курсом пропедевтики.

 1. Кириченко Н.М.; Ігнатенко Н.А., Гученко І.П., студ. 2-го курсу.

«Динаміка показників діастолічної дисфункції лівого шлуночка під впливом мексикору у хворих на гіпертонічну хворобу».

СумДУ, кафедра внутрішньої медицини післядипломної освіти з курсом пропедевтики.

 1. Понор О.Б., студ. 6-го курсу.

«Ефективність гатіфлоксацину при лікуванні інфекційних загострень хронічного обструктивного захворювання легень».

Науковий керівник – проф. Л.Н. Приступа

СумДУ, кафедра внутрішньої медицини післядипломної освіти з курсом пропедевтики.

 1. Приступа Л.Н.; Пачема М.М., магістрант.

«Перебіг хронічного обструктивного захворювання легень залежно від маси тіла».

СумДУ, кафедра внутрішньої медицини післядипломної освіти з курсом пропедевтики.

 1. Кучма Н.Г., магістрант.

«Роль маркерів хронічного запалення в прогресуванні неалкогольної жирової хвороби печінки».

Науковий керівник – д.мед.н., проф. В.Ф. Орловський

СумДУ, кафедра внутрішньої медицини післядипломної освіти з курсом пропедевтики.

 1. Орловський В.Ф., Орловський О.В., Муренець Н.О.; Коваленко Є.Л., студ. 4-го курсу.

«Клінічна ефективність меверину при лікуванні синдрому подразненого товстого кишечника».

СумДУ, кафедра внутрішньої медицини післядипломної освіти з курсом пропедевтики.

 1. Приступа Л.Н., Хім’як М.М., Гуйва Т.О.*, Купина О.В.*, Матвєєнко Н.Є.**

«Особливості епідеміології, клінічного перебігу, лабораторної діагностики, лікування та наслідки грипозних пневмоній (за даними Сумської області)».

СумДУ, кафедра внутрішньої медицини післядипломної освіти з курсом пропедевтики,

*КУ «Сумська обласна клінічна лікарня», **Шосткинська ЦРЛ.

 1. Приступа Л.Н.; Чернацька О.М., лікар-інтерн.

«Роль С-реактивного білка у патогенезі хронічної серцевої недостатності в осіб похилого віку з артеріальною гіпертензією і цукровим діабетом ІІ типу».

СумДУ, кафедра внутрішньої медицини післядипломної освіти з курсом пропедевтики.

 1. Орловський О.В., Муренець Н.О.; Циган О.М., студ. 4-го курсу.

«Використання препарату «Проксіум» (пантопрозол) у лікуванні хворих на гастроезофагальну рефлексну хворобу».

СумДУ, кафедра внутрішньої медицини післядипломної освіти з курсом пропедевтики.

 1. Опімах О.І., Приступа Л.Н.

«Взаємозв'язок вмісту лептину, індексу маси тіла та клініко-функціональних показників у хворих на остеоартроз».

СумДУ, кафедра внутрішньої медицини післядипломної освіти з курсом пропедевтики.Скачать документ

Похожие документы:

 1. Я україни міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни сумський державний університет медичний інститут «актуальні питання теоретичної медицини» (1)

  Документ
  Врослий ніготь (unguis incarnates, ingrown toenail або onychocryptosis) є однією із найбільш частих причин звернення до хірурга в амбулаторних умовах – від 0,5 до 10% хворих .
 2. Міністерство освіти та науки україни міністерство охорони здоров`я україни сумський державний університет медичний інститут карпенко юлія сергіївна

  Документ
  З давніх часів учених світу цікавило питання уявлення феномена симетрії правого та лівого у природі. За зовнішньою будовою, формою людина являє собою симетричний, право-лівий об'єкт природи.
 3. Міністерство освіти та науки україни міністерство охорони здоров’я україни сумський державний університет медичний інститут (1)

  Документ
  Частота серцево-судинних захворювань у дитячому та підлітковому віці постійно зростає, що пояснюється збільшенням в умовах цивілізації певної генетичної обтяженості, зміною способу життя населення, рядом екологічних та технологічних катастроф.
 4. Міністерство охорони здоров’я україни міністерство освіти І науки україни (2)

  Документ
  Однією з умов забезпечення структурної цілісності, функціональної активності й процесів активного транспорту в м’язових к серця і кровоносних судин є належний рівень енергопостачання міокарда і судинної стінки.
 5. Сумський державний університет Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ Друковані праці співробітників Сумського державного університету за 2008 рік Бібліографічний покажчик Суми-2009

  Документ
  Друковані праці співробітників Сумського Д76 державного університету за 2008 рік: Бібліографічний покажчик.- Суми: Вид-во СумДУ. Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ, 2009.

Другие похожие документы..