Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Семинар'
с основным акцентом на ситуации в государствах СНГ - Выявление перспектив дальнейшего сотрудничества между Сторонами МНТЦ - Анализ вклада проектов МН...полностью>>
'Документ'
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ « ДХШ им. А. А. БУЗОВКИНА» г. Серпухов, ул. Осенняя, 7-Д, тел.8-(4967)-39-...полностью>>
'Конкурс'
- участие жителей в изготовлении элементов малой архитектуры: скамейки, ограждения, столики, песочницы, сушилки для белья, детские площадки, спортивн...полностью>>
'Документ'
Старший преподаватель кафедры учёта и банковского дела Института дополнительного профессионального образования Новосибирского государственного технич...полностью>>

Методичні рекомендації щодо оформлення навчального кабінету біології

Главная > Методичні рекомендації
Сохрани ссылку в одной из сетей:

Навчальний кабінет біології

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ОФОРМЛЕННЯ

НАВЧАЛЬНОГО КАБІНЕТУ біології

У СЕРЕДНІХ ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ ЗАКЛАДАХ

На допомогу керівникам закладів освіти, завідувачам навчальних кабінетів, керівникам шкільних МО, кафедр пропонуємо матеріали, що можуть стати у пригоді під час оформлення кабінету.

ЗАТВЕРДЖЕНО

на педагогічній раді

«__» ___________ 200 __ р.

ПОЛОЖЕННЯ

про шкільний кабінет біології

п. 1 Загальні питання

Кабінет біології в школі – це навчальний підрозділ школи, призначений для проведення уроків, позакласних і факультативних занять. Це спеціально обладнане приміщення, яке забезпечує наукову організацію праці учнів і вчителів біології, що сприяє підвищенню ефективності проведення уроків. Вся робота здійснюється за допомогою комплексного використання всієї матеріально-технічної і дидактичної бази наявної в кабінеті.

Зміст роботи кабінету визначається Законами України "Про освіту", "Про загальну середню освіту", "Про охорону праці", "Про пожежну безпеку", "Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення" та іншими нормативними документами Уряду та Міністерства освіти і науки України. Робота проводиться у відповідності з навчальними планами, програмами і підручниками,
програмами факультативних занять, спецкурсів, затвердженими Міносвіти і науки, та планами позакласної роботи з біології.

п. 2 Оснащення кабінету

Кабінет біології повинен мати два приміщення: клас-лабораторію, де проводяться заняття з учнями, і лаборантську кімнату, в якій зберігаються всі засоби навчання. До кабінету належить і куточок живої природи, який може бути розташований в окремому приміщенні або лаборантській кімнаті.

Кабінет біології оснащується:

 • повним комплектом навчального обладнання з біології;

 • комплектом технічних засобів навчання та пристроями для їх використання;

 • комплектом навчально-методичних посібників для вчителів та бібліотекою, до якої входять методичні посібники для педагогів та науково-популярна література для учнів;

 • картотекою дидактичних матеріалів, інструкціями для виконання лабораторних і практичних робіт, екскурсій; картотекою навчального обладнання та наочних посібників;

 • протипожежним інвентарем, медичною аптечкою.

До загального обладнання кабінету біології входять:

 • меблі (робочі місця учнів, робоче місце вчителя, шафи для зберігання навчального обладнання);

 • класна дошка (різних конструкцій);

 • технічні засоби навчання (за умови забезпеченості навчального закладу) – ПК, відеоапаратура, кінопроектор, діапроектор, епіпроектор, кодоскоп, телевізор, магнітофон тощо;

 • пристрої для демонстрування навчального обладнання (екран, підставка для експонатів та ін.).

До спеціального обладнання кабінету входять:

 • постійні стенди і експозиції – "Еволюція органічного світу", "ТБ в кабінеті біології", "Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів з біології", «Кращі біологи школи», «Ними гордиться школа» (про учнів-випускників, які обрали професію, пов’язаною з біологією), «Професії, де знадобляться знання з біології»;

 • портрети видатних вчених (за бажанням вчителя та умов забезпеченості кабінету) - Ч.Дарвіна, Г.Менделя, І.П.Павлова, ВЛ. Вернадського, І.І.Мечникова, І.М. Сєченова, М.І.Вавилова;

 • лабораторне обладнання;

• куток живої природи з відповідною кількістю рослин і тварин (див. Положення про живий куток).

Навчальне обладнання зберігається за розділами програми, відповідно до вимог зберігання та з урахуванням частоти використання, габаритів і ваги.

п. 3 Санітарно-гігієнічні вимоги до кабінету

В кабінеті повинні дотримуватись такі санітарно-гігієнічні вимоги:

 • Згідно з СП 11-86-а-74 "Санітарні правила по влаштуванню й утриманню загальноосвітніх шкіл" фон стін має бути світлих тонів (світло-кремового, світло-зеленого і світло-блакитного кольорів). Стіни фарбуються клейовими фарбами. Стеля побілена набіло. Підлога пофарбована масляними емалями.

 • Освітлення кабінетів повинно відповідати вимогам СНіП ІІ-4-79 "Природне і штучне освітлення" і має бути не менш як 300 лк незалежно від типу освітлення. Освітлення має бути рівномірним, давати напрям світлового потоку з лівого боку.

 • Сонцезахист в кабінеті забезпечують розсувними сонцезахисними шторами світлих тонів або жалюзями. Використовувати тюль забороняється.

 • Кабінет та лаборантська забезпечуються опаленням і припливно-витяжною вентиляцією відповідно до СНіП 2.04.05-91 "Опалення, вентиляція і кондиціювання"- з таким розрахунком, щоб у приміщеннях підтримувалась температура у межах 20-23 °С в теплу пору року та 17-20

С в холодну пору року; вологість – 40-60%. Тепловий і повітряний режим у кабінеті підтримуються систематичним провітрюванням (природна або штучна вентиляція) та вологим прибиранням.

• Учнівські столи і стільці повинні відповідати нормам ГОСТ 11015-93 "Столи учнівські. Типи і функціональні розміри", ГОСТ 11016-93 "Стільці учнівські. Типи і функціональні розміри". Відстань між першим рядом столів і дошкою повинна бути не менш як 1,5 м, а від демонстраційного стола - не менш як 0,8м. Демонстраційний стіл установлюється на подіумі заввишки 0,15м і повинен відповідати ГОСТу 18607-93 "Столи демонстраційні. Функціональні розміри". Відстань від останнього ряду учнівських столів до дошки не повинна перевищувати 10м.

• Відповідно до ДБН В.2.2-3-97 "Будинки та споруди навчальних закладів" кабінет забезпечується водопроводом і каналізацією. В кабінеті встановлюються раковини з підведенням холодної води. На одному з кранів має бути постійно закріплена гумова трубка.

п. 4 Керівництво кабінетом біології

Роботою кабінету керує завідуючий, якого призначає директор наказом по школі.

Завідуючий кабінетом відповідає за:

 • планування роботи кабінету (перспективне і на рік);

 • ведення паспорту (інвентарної книги) кабінету;

 • проведення систематичної роботи по забезпеченню кабінету наочними і дидактичними матеріалами;

 • дотримання санітарно-гігієнічних норм та правил техніки безпеки:

 • збереження матеріально-технічної бази кабінету.

Завідуючий кабінетом:

 • координує роботою інших вчителів біології школи по обладнанню і оформленню кабінету;

 • веде облік та списання (разом із заступником директора по АГЧ) непридатного обладнання, приладів та інших засобів відповідно до діючих положень та інструкцій;

 • створює картотеки наявного навчального обладнання, літератури, дидактичних засобів;

 • керує і контролює роботою лаборанта, надає йому практичну допомогу;

 • виконує посадові обов'язки вчителя біології;

 • розробляє інструкції з ТБ на основі стандартних;

 • складає графік роботи кабінету (уроків, факультативних занять).

п. 5 Дотримання техніки безпеки в кабінеті

В кабінеті повинні дотримуватись правила техніки безпеки у відповідності до чинного законодавства, нормативних документів Уряду з питань охорони праці, правила внутрішнього розпорядку школи. Основним документом школи з цього питання є "Правила безпеки під час роботи з біології у загальноосвітніх навчальних закладах" (ДНАОП 9.2.30-1.05-98, затверджений наказом Держнаглядохоронопраці від 16.1 і.98р. № 231).

В кабінеті повинні бути:

 • документи з ТБ: акт-дозвіл на проведення занять в кабінеті, загальні інструкції з ТБ (електробезпека, пожежна безпека), нормативно-правові документи, журнал інструктажу учнів;

 • засоби пожежегасіння - вогнегасник (вуглекислотний, пінний, порошковий), ящик або відро з піском і совком; покривало з вогнетривкого матеріалу;

 • медична аптечка.

Кабінет біології не повинен використовуватись в якості класних кімнат для проведення занять з інших предметів.

Типовий перелік

навчального обладнання для кабінетів біології загальноосвітніх навчальних закладів

ОБ'ЄКТИ НАТУРАЛЬНІ

Вологі препарати

Багатоклітинні водорості

1 компл.

Корінь бобової рослини з бульбочками

1 шт.

Будова плодового тіла шапкового гриба

1 шт.

Губка

1 шт.

Актинія

1 шт.

Медуза

1шт.

Аскарида (самець, самка)

1 компл.

Печінковий сисун

1шт.

Бичачий (свинячий) ціп'як

1шт.

Паразитичні черви в кишечнику кішки

1шт.

Піскавиця

1 шт.

Нереїда

1 шт.

Дощовий черв'як

1 шт.

Внутрішня будова річкового рака

1 шт.

Беззубка

1шт.

Виноградний слимак

1 шт.

Внутрішня будова Двостулкового молюска

1шт.

Голкошкірі

1шт.

Внутрішня будова риби

1шт.

Тритон

1шт.

Внутрішня будова жаби

1 шт.

Внутрішня будова ящірки

1шт.

Внутрішня будова птаха

1 шт.

Внутрішня будова пацюка

1шт.

Розвиток кісткової риби

1шт.

Розвиток жаби

1шт,

Розвиток ящірки

1шт.

Розвиток курки

1 шт.

Розвиток пацюка

1 шт.

Око ссавця

1 шт.

Органи дихання ссавця

1 шт.

Серце ссавця

1 шт.

Будова головного мозку ссавця

1 шт.

Нирки ссавця

1 шт.

Печінка ссавця

1 шт.

Кістки. Розпили кісток

1 компл.

Мікропрепарати

Спірогира

1 компл.

Улотрикс

1 компл.

Хлорела

1 компл.

Спорогон зозулиного льону

1 компл.

Сорус папороті

1 компл.

Внутрішня будова листка

1 компл.

Внутрішня будова стебла

1 компл.

Внутрішня будова кореня

1 компл.

Пилок сосни

1 компл.

Поперечний зріз зав'язі

1 компл.

Поперечини зріз пиляка

1 компл.

Тканини рослинного організму:

1 компл.

Покривна

Провідна

Механічна

Фотосинтезуюча

Цільові гриби (цукор, пеніцил)

1 компл.

Дріжджі

1 компл.

Вольвокс

1 компл.

Евглена зелена

1 компл.

Інфузорія туфелька

1 компл.

Амеба

1 компл.

Гідра

1 компл.

Ланцетник

1 компл.

Членики бичачого (свинячого) ціп'яка

1 компл.

Кров жаби

1 компл.

Тканини тваринного організму:

1 компл.

Епітеліальні (одно-, багатошаровий, залозистий, війчастий епітелій)

М'язові (гладенька, посмугована, серцева посмугована)

Сполучні (кров, хрящ, кістка, жирова)

Нервова

Поперечний розріз шкіри людини

1 компл.

Мейоз

1 компл.

Мітоз у клітинах кінчика кореня цибулі

1 компл.

Колекції

Кімнатні рослини

1 компл.

Насіння ти плоди

1 компл.

Різноманітність листків

1 компл.

Різноманітність пагонів

1 компл.

Різноманітність шишок голонасінних

1 комлл.

Різноманітність квіток

1 компл.

Основні злакові культури

1 компл.

Основні сільськогосподарські рослини

1 компл.

Лишайники

1 компл.

Корали

1 компл.

Комахи

1 компл.

Павукоподібні

1 компл.

Ракоподібні

1 компл.

Розвиток комах з повним перетворенням

1 компл.

Розвиток комах з неповним перетворенням

1 компя.

Черепашки молюсків

1 компл.

Різноманітність пір'я

1 компл.

Скам'янілості, відбитки, викопні рештки організмів

1 компл.

Ґрунти

1 компл.

Органічні та мінеральні добрива

1 компл.

Гербарії

Відділ Покритонасінні (за родинами)

15 компл.

Відділ Голонасінні

15 компл.

Спорові рослина (відділи: Мохо-, Плауне-, Хвоще-, Папоротеподібні)

15 компл.

Рослини природних зон світу*

15 компл.

Рослини природних зон України*

15 компл.

Дикорослі рослини*

15 компл.

Культурні рослини*

15 компл.

Ароморфози у рослин

15 компл.

Ідіоадаптації у рослин

15 компл.

Модифікаційна мінливість

15 компл.

Мутаційна мінливість*

15 компл.

Проміжний характер успадкування

15 компл.

Поліплоїдні рослини

15 компл.

Об'єкти дослідження

Кімнатні рослини

15 компл.

Водні рослини

15 компл.

Дріжджі

15 компл.

Цільові гриби

15 компл.

Бактерії

15 компл.

Найпростіші

15 компл.

Мотиль

15 компл.

Плодова муха

15 компл.

Дощовий черв'як

15 компл.

Молюски

15 компл.

Кістки

15 компл.

Технічні засоби навчання

Комп'ютер

15+1 шт.

Мультимедійний проектор з екраном

1шт.

Сканер

1шт.

Принтер

1шт.

Модем

1шт.

Мікрофон для комп'ютера

1 шт.

Навушники для комп'ютера

15+1 шт.

Телевізор

1 шт.

Відеомагнітофон

1шт.

Аудіомагнітофон

1шт.

Кодоскоп

1 шт.

Програмне забезпечення

Windows XP (установочний)

15+1 щт.

Microsoft office (установочний)

15+1 шт.

Електронна бібліотека наочності:

15+1 шт.

Природознавство*

15+1 шт.

Біологія рослин, грибів, бактерій

15+1шт.

Біологія тварин

15+1шт.

Біологія людини

15+1шт.

Загальна біологія

15+1 шт.

Віртуальна біологічна лабораторія

15+Ішт.

Дистанційний курс біології

15+І шт.

Електронні посібники

Природознавство *

15+1 шт.

Біологія рослин, грибів, бактерій

15+1 шт.

Біологія тварин

15+1 шт.

Біологія людини

15+1 шт.

Організм – єдине ціле (склад, регуляція функцій, основні процеси)

15+1 шт.

Біохімія; Вірусологія, Мікробіологія, Ембріологія

15+1 шт.

Цитологія та гістологія

15+1 шт.

Генетика та селекція

15+1 шт.

Біотехнологія

15+1 шт.

Еволюційний розвиток

15+1 шт.

Екологія

15+1 шт.

Екранно-звукові

Відеофільми

Біорізноманіття планети Земля

1шт.

Рослинний світ

1 шт.

Будова і функції рослинного організму

1шт.

Значення рослин

1 шт.

Рослинна Червоної книги України; Охорона рослин

1шт.

Будова, функції і різноманітність грибів.

1 шт.

Викопні рослини. Походження рослин

1 шт.

Будова, функції та значення бактерій

1 шт.

Світ тварин

1 шт.

Будова і функції організму тварин

1шт.

Походження багатоклітинності

1 шт.

Життя на суходолі

1 шт.

Життя в воді

1 шт.

Риби

1 шт.

Земноводні та плазуни

1 шт.

Птахи

1 шт.

Ссавці

1 шт.

Вимерлі тварини. Динозаври

1 шт.

Життя екосистем

1 шт.

Значення тварин

1 шт.

Тварини Червоної книги України. Охорона тварин

1 шт.

Під загрозою зникнення (вимираючі тварини)

1 шт.

Походження тварин

1шт.

Людина В системі органічного світу

1шт.

Фізіологічні системи органів людини

1 щт.

Нервова система людини

1 шт.

Гуморальна регуляція організму

1 шт.

Взаємозв'язок регуляторних систем організму

1 шт.

Опорно-рухова система людини

1шт.

Внутрішнє середовище організму

1шт.

Система кровообігу

1 шт.

Імунна система

1 шт.

Дихальна система

1 шт.

Травна система

1 шт.

Харчування і здоров'я

1 шт.

Органи виділення

1 шт.

Шкіра людини

1 шт.

Сенсорні системи людини

1 шт.

Природжені механізми поведінки. Безумовні рефлекси. Інстинкти

1 шт.

Набуті механізми поведінки.

1 шт.

Основи етології людини

1 шт.

Динамічний стереотип. Навички і звички

1шт.

Мова і мислення

1 шт.

Сприйняття

1 шт.

Увага. Види і властивості уваги

1 шт.

Пам'ять

1 шт.

Емоції, значення емоцій

1шт.

Біологічні основи психофізіологічної індивідуальності людини.

1шт.

Темперамент

Характер, його формування

1шт.

Здібності та схильності

1 шт.

Вплив наркотиків та токсинів на поведінку людини

1 шт.

Шкідливі звички і здоров'я

1 шт.

Вірусні та бактеріальні хвороби

1 шт.

Синдром набутого імунодефіциту (СНІД)

1 шт.

Вплив нікотину на організм підлітка

1 шт.

Походження людини

1шт.

Екологія людини. Вплив навколишнього середовища на здоров'я

1 шт.

Біологічні ритми людини

1шт.

Радіаційне забруднення навколишнього середовища

1шт.

Демографічні проблеми в світі та в Україні

1 шт.

Рівні організації живої матерії

1 шт.

Хімічний склад організмів

1 шт.

Прокаріотичні та еукаріотичні організми

1шт.

Віруси

1 шт.

Будова клітин

1 шт.

Клітинний цикл. Мітоз. Мейоз

1шт.

Тканини організмів

1 шт.

Організм –цілісна саморегульована біологічна система

1 шт.

Обмін речовин і перетворення енергії в живих організмах

1 шт.

Розмноження та індивідуальний розвиток організмів

1 шт.

Дія екологічних факторів на живі організми

1шт.

Природні ресурси України та їх сучасний стан

1 шт.

Геном як цілісна система

1 шт.

Закономірності спадковості та мінливості організмів

1шт.

Основні досягнення селекції

1шт.

Біотехнологія. Генетична та клітинна інженерія

1 шт.

Сучасні еволюційні погляди

1шт.

Аудіозаписи

Голоси птахів

1 шт

Голоси тварин

1шт

Голоси відомих українських та світових співаків

1шт

Музика (психологічне розвантаження)

1 шт

Кодограми

Будова та функції рослин:

1 наб.

Водорості

Мохи

Папороті

Голонасінні

Покритонасінні

Будова та функції грибів

1 наб.

Будова та функції тварин:

1 наб.

Найпростіші

Кишковопорожнинні

Черви

Членистоногі

Молюски

Риби

Земноводні

Плазуни

Птахи

Ссавці

Риси схожості та відмінності клітин рослин та тварин

1 наб.

Будова та функції функціональних систем людини

1 наб.

Основні етапи обміну речовин та енергії в організмі людини

1 наб.

Схеми утворення рефлексів

1 наб.

Регуляція функцій в організмі людини

1 наб.

Схеми будови клітин прокаріотів та еукаріотів

1 наб.

Будова вірусів, пріонів, проникнення в клітину

1 наб.

Будова бактеріальної клітини, різноманітність бактерій

1 наб.

Хімічний склад клітини

1 наб.

Складові частини клітин

1 наб.

Будова клітинних оболонок (мембрана, надмембранні комплекси)

1 наб.

Закономірності спадковості організмів

1 наб.

Закономірності мінливості організмів

1 наб.

Цикли розвитку організмів

1 наб.

Ланцюги та сітки живлення екосистем

1 наб.

Вплив екологічних факторів на організми

1 наб.

ПРИЛАДИ ТА ПРИСТОСУВАННЯ

Вимірювальні

Мікроскоп шкільний (з об'єктивами 8, 20, 40) та з системою штучного освітлення об'єкта

30 шт.

Мікроскоп біологічний МБР-1

3 шт.

Лупа штативна

3 шт.

Лупа шкільна

30 шт.

Лупа бінокулярна на штативі

15 шт.

Бінокль

1шт.

Метроном

1шт.

Камертон

1 шт.

Мікрокалькулятори

15 шт.

Сантиметр

15 шт.

Електрокардіограф

1 шт.

Томограф

1шт.

Ростомір

1шт.

Медичні ваги

1шт.

Фонендоскопи

15 шт.

Сфігмоманометри

15 шт.

Спірометри навчальні

1 шт.

Динамометри ручні ДРП-30

15 шт.

Тонометр

15 шт.

Психрометр

15 шт.

Секундомір

15 шт.

Термометри медичні

30 шт.

Мікроваги

15 шт.

Автоматичні піпетки – дозатори

15 шт.

Лінійки

30шт.

Шнур мірний (25 м)

5 шт.

Лабораторні

Витяжна шафа

1 шт.

Міні-теплиця

1 шт.

Обладнання і матеріали для культивування плодової мухи

1 компл.

Холодильник з морозильною камерою

1 шт.

Термостат

3 шт.

Кристалізатори

3 шт.

Прилад для демонстрування всмоктування води коренем ПВВК

1 шт.

Прилад для спостереження за розвитком кореневої системи у рослини ПРКС

1 шт.

Прилад для визначення дихального газообміну у насіння

1 шт.

Прилад для демонстрування функцій легень людини

1 шт.

Тераріум

1 шт.

Акваріум з системами підсвітки, аерації, обладнанням

1 шт.

Акваріум для розведення бактерій, найпростіших

2 шт.

Ступки з товкачами

15 шт.

Спиртівка

15 шт.

Дистилятор

1 шт.

Неврологічний молоточок

15 шт.

Респіратори

15 шт.

Латексні рукавички

100 шт.

Лоток для мікропрепаратів

30 шт.

Лоток для роздавального матеріалу

15 шт.

Тримач для пробірок ТП

30 шт.

Штатив для пробірок

30 шт.

Штатив лабораторний

15 шт.

Металеві преси для гербарію

30 шт.

Папки для гербарію

30 шт.

Джгут медичний

30 шт.

Гумова груша

30 шт.

Гумова трубка

30 шт.

Дощечки для накладання шини

30 шт.

Бинти медичні (різні)

30 шт.

Вата медична

30 упак.

Лейкопластир

30 шт.

Марлеві пов'язки

30 шт.

Марля 1 м х 1,5 м

30 шт.

Пластилін

15 шт.

Лакмусовий папір універсальний

30 компл.

Фільтрувальний папір

100 компл.

Препарувальні голки

30 шт.

Пінцети

30 шт.

Скальпелі

30 шт.

Шпателі металеві

30 шт.

Рушники та серветки паперові

100 компл.

Набір картону

100 компл.

Лопати, тяпки, граблі

15 компл.

Копачки ботанічні

30 шт.

Відерце

3 шт.

Лійка

3 шт.

Ножиці різані

30 шт.

Ножиці садові

30 шт.

Ножі садові

30 шт.

Пилки садові

10 шт.

Ложка для спалювання речовин

3 шт.

Посуд

Скельця предметні

100 шт.

Скельця покривні

300 шт.

Мензурка (250 мл)

15 шт.

Лійка лабораторна Л-75-80

15 шт.

Пробірки хімічні (різні)

100 шт.

Гумові пробки для пробірок з скляними трубками

30 шт.

Чашка Петрі (100 мл)

30 шт.

Піпетка медична

30 шт.

Стакан хімічний (250 мл)

30 шт.

Стакан хімічний (50 мл)

30 шт.

Палички скляні

15 шт.

Колби (від 50 до 1000 мл) з пробками

15 шт.

Склянки з кришками

30 шт.

Посуд металевий, пластмасовий, череп'яний різної місткості для пророщування насіння, вирощування розсади та живцювання

30 компл.

Пристрої для підсвітки

15 компл.

Реактиви

Крохмаль

Розчин марганцевокислого калію

Спирт медичний

Спирт технічний для спиртівок

Спирт сухий

Пепсин, вороток розчинний

Розчин йоду

Шлунковий сік

Хлорид натрію

Хлоридна кислота 5%

Пероксид водню

Луги

Барвники

Гліцерин

Формалін

Кислоти

Розчинники полярні і неполярні

Амінокислоти

Полісахариди

Олія імерсійна

Олія рослинна

Миючі засоби

Добрива для кімнатних рослин

Моделі

Квітки представників різних родин Покритонасінних

1 компл.

Насінини одно- та дводольних рослин

1 компл.

Скелети хордових (риби, жаби, плазуна, птаха, ссавця)

1 компл.

Будова яйця птаха

1шт.

Око

1 шт.

Головний мозок людини

1 шт.

Гортань

1 шт.

Легені

1шт.

Хребці

1шт.

Нирка

1шт.

Шлунок

1шт.

Серце

1 шт.

Скелет людини

1шт.

Череп людини

1 шт.

Кістки

1 шт.

Будова зуба

1 шт.

Суглоби (різні типи)

1 компл.

Вухо

1 шт.

Торс людини

1шт.

Тренажер реанімаційний

1шт.

Модель догляду за зубами

1шт.

Будова неорганічних молекул (води, водню, кисню) *

по 1 шт.

Будова органічних молекул:

1 компл.

ДНК

РНК

Амінокислоти

Нуклеотиди

Моносахариди

Клітини бактерії, рецептор-ліганд, антитіло-антиген, вірус-клітина-мішень

1 компл.

Будова хлоропласта

1 шт.

Будова листка

1 шт.

Біосинтез білку

1 шт.

Фотосинтез

1 шт.

Закони Менделя

1шт.

Будова клітини (рослинної та тваринної)

1 компл.

Схема мітозу

1 шт.

Схема мейозу

1 шт.

Ембріогенез

1шт.

Типові екосистеми (ставок, ліс, степ, гори, болота тощо)

1 компл.

Етапи енергетичного обміну

1 компл.

Схема процесу дихання

1 компл.

Велике і мале кола Кровообігу

1 компл.

Рефлекторні дуги умовних і безумовних рефлексів

1 компл.

Кругообіг речовин у природі (вода, кисень, вуглекислий газ, азот)

1 компл.

Ланцюги живлення в природі

1 компл.

ДРУКОВАНІ

Таблиці

Портрети видатних українських та світових вчених-біологів

1 компл/

Набір таблиць з природознавства (до всіх тем курсу) *

1 компл.

Біологія рослин (водорості, мохи, лишайники, папороті, голона­сінні, покритонасінні; різноманітність, значення, будова, основні функції, пристосування до існування)

1компл.

Біологія грибів, лишайників

1 компл.

Найпростіші (будова, різноманітність, значення)

1 компл.

Біологія безхребетних

1 компл.

Біологія хребетних

1 компл.

Екосистеми

1 компл.

Екологічні фактори

1 компл.

Типи клітин та тканин організму людини

1 компл.

Функціональні системи організму людини

1 компл.

Регуляція функцій організму людини

1 компл,

Опорно-рухова система л;одини

1 компл.

Внутрішнє середовище організму людини.

1 компл.

Система кровообігу

1 компл.

Дихальна система людини

1 компл.

Система травлення людини

1 компл.

Видільна система людний

1 компл.

Нервова система людини

1 компл.

Система ендокринної регуляції людини

1 компл.

Сенсорні системи людини

1 компл.

Вища нервова діяльність людини

І компл.

Репродуктивна система людини

1 компл.

Походження людини

1 компл

Екологічні фактори і здоров'я людини

1 компл.

Біохімія

1 компл.

Методи досліджень

1 компл.

Молекулярна біологія

1 компл.

Цитологія

1 компл.

Організм – цілісна саморегульована біологічна система

1 компл.

Розмноження та індивідуальний розвиток організмів

1 компл.

Основи екології

1 компл..

Живі організми природних зон світу, України*

1 комод.

Закономірності спадковості організмів

1 компл.

Закономірності мінливості організмів

1 компл.

Основи селекції і біотехнології

1 компл.

Еволюційні гіпотези

1 комлл.

Картки для індивідуальної роботи

Дидактичні матеріали з кожної теми курсу

30 компл.

Атласи-хрестоматії (з кожного курсу)

30 компл.

Стінні карти

Рослинний та тваринний світ України

1 шт.

Ґрунти України

1 шт.

Природні зони світу*

1 шт.

Кліматичні пояси світу*

1 шт.

Медико-демографічні проблеми України

1 шт.

Заповідні об'єкти України

1шт.

Екологічний стан України

1шт.

Людські раси, походження людини

1шт.

Охорона природи*

1шт.

ОБЛАДНАННЯ ЗАГАЛЬНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ

Меблі для кабінету біології

1 компл.

Дошка аудиторна

1 шт.

Кріплення для карт, таблиць

1 шт.

* – для викладання курсу природознавстваСкачать документ

Похожие документы:

 1. Методичні рекомендації щодо оформлення навчальних кабінетів з базових дисциплін у середніх загальноосвітніх закладах / Завуч (Шк світ).

  Методичні рекомендації
  1. Базовий перелік засобів навчання та обладнання навчального і загального призначення для навчальних кабінетів початкової освіти: наказ МОН України №264 від 05.
 2. Методичні рекомендації щодо оформлення навчальних кабінетів з базових дисциплін у загальноосвітніх навчальних закладах

  Методичні рекомендації
  Кабінет — це навчальний підрозділ середнього загальноосвітнього навчального закладу, оснащений наочними посібниками, навчальним обладнанням, меблями і пристроями, що стосуються конкретного навчального предмета.
 3. Навчальний кабінет зарубіжної літератури

  Документ
  Положення про навчальний кабінет зарубіжної літератури (далі - кабінет) роз­роблено відповідно до Закону України «Про загальну середню освіту» та інших зако­нодавчих актів України.
 4. Відділ освіти радивилівської райдержадміністрації методичний кабінет

  Документ
  Науково-методична робота у 2010 – 2011 навчальному році проводилася відповідно до планів відділу освіти, навчально-методичного центру, на виконання наказу відділу освіти „Про зміст, форми, структуру методичної роботи з педагогічними
 5. Методичні рекомендації з предметів художньо-естетичного циклу «Образотворче мистецтво»

  Методичні рекомендації
  Стратегічною метою сучасного освітнього процесу є розвиток  особистості  учня, становлення  в  людині  системи цінностей:  особистісних, загальнолюдських,  професійних тощо.

Другие похожие документы..