Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Сказка'
Румыния – страна загадочная и красивая. Вдохновленный и любящий свою страну экскурсовод с удовольствием посвятит нас в самые сокровенные тайны этого ...полностью>>
'Документ'
Мета програми: На виконання закону України «Про основні засади державної аграрної політики на період до 2015 року» від 18.10.2005 року №2982–ІУ та з м...полностью>>
'Реферат'
Впервые термин нечеткая логика (fuzzy logic) был введен амерканским профессором не то иранского, не то азербайджанского происхождения (в разных источ...полностью>>
'Документ'
Между /Ф.И.О./ (ответчик) и /Ф.И.О./ (истец), " " г. заключен договор N купли-продажи жилого дома (краткая характеристика имущества), распо...полностью>>

Професійна програма підвищення кваліфікації державних службовців ІV категорії посад та кадрового резерву на ці посади Розглянуто на засіданні Вченої ради

Главная > Документ
Сохрани ссылку в одной из сетей:

Модуль ЗВ-1. ЄВРОПЕЙСЬКА ТА ЄВРОАТЛАНТИЧНА ІНТЕГРАЦІЯ УКРАЇНИ

Мета модуля:

 • дати слухачам необхідні теоретичні знання з питань головних пріоритетів зовнішньої політики України на сучасному етапі розвитку – курс на інтеграцію до Європейського Союзу, ґрунтовного вивчення основ політики, інституційного устрою та права ЄС;

 • надати інформацію щодо основних принципів права Європейського Союзу, його провідних галузей, підвищити обізнаність з основних принципів побудови інституційної системи Європейського Союзу;

 • узагальнення основних етапів розвитку ідеї колективної безпеки та визначення концептуальних засад державної політики євроатлантичної інтеграції, основних геополітичних стратегій та ролі Північноатлантичного Альянсу;

 • надати слухачам базові знання щодо механізмів реалізації стратегії та політики євроатлантичної інтеграції України та сформувати навички їх практичного застосування в професійній діяльності.

За результатами навчання слухачі повинні:

знати:

 • історію, досягнення та недоліки відносин між Україною та ЄС, Україною та НАТО, фактори зовнішнього і внутрішнього впливу на них;

 • зобов’язання, які Українська держава взяла на себе, обравши шлях європейської та євроатлантичної інтеграції;

 • нормативно-правову й інституційну базу, на яку спирається співробітництво між Україною та ЄС, Україною та НАТО;

 • пріоритети євроінтеграційної політики України на сучасному етапі та програми, плани, заходи їх виконання;

 • роль і завдання органів державної влади у реалізації політики європейської та євроатлантичної інтеграції;

 • основні етапи, цілі і завдання процесу адаптація національного законодавства, процедур, стандартів і норм до норм ЄС, НАТО;

 • загальні процедури і правила (принципи ведення переговорів, протокол, процедури прийняття рішень, голосування тощо), за яким приймаються рішення в ЄС, НАТО;

 • сутність європейської політики сусідства та європейського інструменту сусідства і партнерства;

 • програми, форми та інструменти надання технічної допомоги ЄС, НАТО Україні.

вміти:

 • у контексті євроінтеграційних процесів, формулювати національні інтереси і розробляти управлінські заходи для їх захисту;

 • аналізувати та виявляти проблеми та недоліки у сучасних відносинах між Україною та ЄС, Україною та НАТО і пропонувати шляхи їх вирішення і усунення;

 • знаходити необхідну інформацію та документацію використовуючи Інтернет-джерела.

Зміст модуля:

Тема

Зміст та навчальні елементи теми

1. Історія, теорія і стратегія європейської інтеграції України

Теоретичні основи інтеграційних процесів та еволюційні етапи розвитку європейської ідеї. Інтеграційні процеси в Європі 40-90-х рр. ХХ ст. Європейські договори та інституційні вдосконалення. Основні теорії та моделі європейської інтеграції. Україна і Європейський Союз.

2. Правова та інституціональна система Європейського Союзу

Загальні засади права Європейського Союзу. Право ЄС і національне право. Правові акти ЄС. Загальна характеристика інституцій ЄС. Інституції ЄС. Процес реформування інституційної системи в процесі розширення ЄС.

3. Державне управління процесами євроатлантичної інтеграції України

Концептуальні засади державного управління процесами євроатлантичної інтеграції. Проблема реформування “сектору безпеки” України у контексті її євроатлантичної інтеграції. Актуальні проблеми євроатлантичної інтеграції України. Державна політика у різних сферах безпеки.

Актуальні питання співпраці України з європейськими та євроатлантичними альянсами та системами безпеки. НАТО – історія створення та розвитку. Структура, функції та завдання. Розширення НАТО та політика відкритих дверей. Формування політики та прийняття рішень в НАТО. Програми та заходи з питань реалізації Стратегічної концепції Альянсу. Перспективи та проблеми приєднання України до НАТО.

4. Механізми реалізації державної політики у сфері євроатлантичної інтеграції України

Правова база реалізації політики співробітництва з НАТО. Проблеми реформування та розвитку системи державного управління у сфері забезпечення національної безпеки України. Демократичний цивільний контроль за реформуванням і діяльністю воєнної організації України. Розвиток оборонно-промислового комплексу і військово-технічного співробітництва в умовах євроатлантичної інтеграції України. Проблеми реформування та розвитку системи забезпечення національної безпеки України. Модель державного управління процесами євроатлантичної інтеграції. Механізми взаємодії органів державної влади та «третього сектору» на шляху євроатлантичної інтеграції.

Література:

 1. Конституція України: Прийнята на п’ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 р. – Х.: “Парус”, 2006. – 55 с.

 2. Закон України “Про державну службу” від 16 грудня 1993 р. № 3723-ХП // Вісник державної служби України. -1995. - № 1.

 3. Закон України "Про Загальнодержавну програму адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу" // Офіційний вісник України. – 2004.– №15. – Ст.1028.

 4. Указ Президента України “Про державні програми питань європейської та євроатлантичної інтеграції України на 2004-2007 роки” від 13 грудня 2003 року № 1433 // Офіційний вісник України. – 2003. – №50. – Ст. 2663.

 5. Указ Президента України “Про Міжвідомчу комісію з питань підготовки України до вступу в НАТО” від 22.05.2006 р. № 429– Офіційна сторінка Президента України. – http://www.prezident.gov.ua.

 6. Указ Президента України “Про Національний центр з питань євроатлантичної інтеграції України” від 28 лютого 2006 року № 157. – Офіційна сторінка Президента України. – http://www.prezident.gov.ua.

 7. Указ Президента України “Про Національну систему координації співробітництва України з Організацією Північноатлантичного договору” від 13.03.2006 р. № 215 – Офіційна сторінка Президента України. – http: // www. prezident.gov.ua.

 8. Указ Президента України “Про Програму інтеграції України до Європейського Союзу” від 14 вересня 2000 року № 1072/2000 // Офіційний вісник України. – 2000. – №39. – Ст.1648.

 9. Указ Президента України від 5 березня 2004 року №278/2004 “Про Концепцію адаптації інституту державної служби в Україні до стандартів Європейського Союзу” // Офіційний вісник України. – 2004. – №10. – С. 31-34.

 10. Розпорядження Президента України “Про деякі питання забезпечення конкурентоспроможності національної економіки в процесі європейської та євроатлантичної інтеграції” від 03 жовтня 2005  № 1184 // Урядовий кур'єр. – 2005, 12 жовтня. - № 193.

 11. Постанова Кабінету Міністрів України “Про особливості діяльності Урядового комітету з питань європейської та євроатлантичної інтеграції” від 17 грудня 2005 року № 1214. – Офіційна сторінка Кабінету Міністрів України. – .kmu.gov.ua.

 12. Постанова Кабінету Міністрів України від 31 березня 2004 р. № 417 "Про додаткові заходи щодо посилення роботи з адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу" // Офіційний вісник України. – 2004.– №14. – Ст. 969.

 13. Актуальні питання євроатлантичної інтеграції України. Вип. 5 / За заг. ред. В.П. Горбуліна. – К.: ДП «НВЦ «Євроатлантикінформ», 2005. – 364 с.

 14. Актуальні проблеми державного управління процесами європейської та євроатлантичної інтеграції. Вип. 15. / За заг. ред. В.П. Горбуліна. – К.: ДП «НВЦ «Євроатлантикінформ», 2005. – 248 с.

 15. Актуальні проблеми реалізації Україною стратегічного курсу на європейську і євроатлантичну інтеграцію: громадська думка та експертні оцінки. Вип. 12. / За заг. ред. В.П. Горбуліна. – К.: ДП “НВЦ “Євроатлантікінформ”, 2005.

 16. Введение в право Европейского Союза. Учебное пособие / Под. ред. Кашкина С.Ю. – М.: Эксмо, 2005. – 368 с.

 17. Європейські орієнтири адміністративного реформування в Україні: Моногр./ За ред. В.Д. Бакуменка, В.М. Княщзєва. – К.: Вид-во НАДУ, 2005. – 172 с.

 18. Єжеєв М.Ф. Україна на шляху до НАТО: реалії законодавчої бази і міжнародні зобов’язання. – К.: Вісник НАДУ. – 2005, №2.

 19. Ковбаснюк Ю.В. Україна і міжнародні фінансові організації: Навч. посібник до дисципліни “Державні фінанси і бюджетний процес”. – К.: Вид-во НАДУ, 2004. – 40 с.

 20. Критерії членства в СОТ, ЄС та НАТО. Інтеграційні перспективи України. – К., 2003. – 76 с.

 21. Оцінка процесів інтеграції України в ЄС і НАТО: моделі діалогу органів влади з суб’єктами громадянського суспільства. Вип. 18. / За заг. ред. В.П. Горбуліна. – К.: ДП «НВЦ «Євроатлантикінформ», 2006. – 419 с.

 22. Розширена Європа – Сусідні країни: Нова структура відносин зі східними та південними сусідами (ЄС) / Пер. з англ. – К.: ТОВ “Легко інк”, 2004. – 36 с.

 23. Як працює Європейський Союз // Довідник інституцій ЄС / Пер. з англ.. – К.: ТОВ “Легко інк”, 2004. – 52 с.

 24. Буряк П.Ю., Гупало О.Г. Європейська інтеграція і глобальні проблеми сучасності: Навч.посібник.-2-е вид., доп. -К.: Хай-Тек Прес, 2008. -351 с.

 25. Войтович Р.В. Вплив глобалізації на систему державного управління: теоретико-методологічний аналіз: Монографія. - К.: Вид-во НАДУ, 2007. - 640 с.

 26. Гоці С. Європейська Комісія. Процеси ухвалювання рішень і виконавчі повноваження/Пер. з італ. І.Дробот. -К.: К.І.С., 2007. -202 с.

 27. Грицяк І.А. Європейське управління: теоретико-методологічні засади: Монографія. - К.: Вид-во “К.І.С.”, 2006. - 398 с.

 28. Дергачев В. Геополитическая трансформация Восточной Европы/ В. Дергачев // Актуальні проблеми європейської інтеграції: зб. ст. з питань європ. інтеграції та права / за ред. В. М. Кривцової, Д. В. Ягунова. - О., 2008. - Вип. 3. - С. 14-35.

 29. Дімова О. Вдосконалення професійної діяльності посадових осіб органів місцевого самоврядування відповідно до європейських стандартів/ Дімова О. // Актуальні проблеми реалізації плану дій Україна - ЄС: зб. ст. за підсумками наук.-практ. конф. каф. європ. інтегр. ОРІДУ НАДУ при Президентові України, 9 лют. 2007 р./ за ред. В. М. Кривцової, Д. В. Ягунова. - О., 2007. - С. 209-213.

 30. Європейська інтеграція/Уклад.: М.Яхтенфукс, Б.Колєр-Кох/Пер. з нім. М.Яковлєва. -К.: ВД "Києво-Могилянська академія", 2007. -394 с.

 31. Колісніченко Н. Європеїзація державної служби України: кадрова політика щодо відбору, оцінювання діяльності, системи оплати плати, системи заохочення, мобільності державних службовців/ Н. Колісніченко // Актуальні проблеми європейської інтеграції: зб. ст. з питань європ. інтеграції та права / за ред. В. М. Кривцової, Д. В. Ягунова. - О., 2008. - Вип. 3. - С. 344-350.

 32. Іжа М. Проблеми та перспективи вступу України до Світової організації торгівлі/ Іжа М. // Європейський Союз: 50 років після римських угод. Євроінтеграційні перспективи України: нові моделі: зб. тез доп. і ст. за підсумками наук.-практ. семінару, 12 трав. 2007 р., м. Одеса/ за ред. Г. Г. Алавацького та ін. - О., 2007. - С. 70-74.

 33. Кривцова В. Деякі історичні витоки відносин України з країнами Західної Європи та їх сучасна актуальність/ В. Кривцова, І. Усатюк // Актуальні проблеми європейської інтеграції: зб. ст. з питань європ. інтеграції та права / за ред. В. М. Кривцової, Д.В. Ягунова. - О., 2008. - Вип. 3. - С. 8-11.

 34. Сучасний досвід організації державної служби в зарубіжних країнах/ Т. Мотренко// Вісник державної служби України. – 2007. – № 2 – с. 24-37.

 35. Титаренко Л. Сучасна євроінтеграційна політика України: роль зарубіжного досвіду у підготовці управлінських кадрів (міжлюдські контакти)/ Титаренко Л. // Актуальні проблеми реалізації плану дій Україна - ЄС: зб. ст. за підсумками наук.-практ. конф. каф. європ. інтегр. ОРІДУ НАДУ при Президентові України, 9 лют. 2007 р./ за ред. В. М. Кривцової, Д. В. Ягунова. - О., 2007. - С. 231-233.

Модуль ЗВ-2. АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ПРОФЕСІОНАЛІЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ

Мета модуля:

 • дослідження змісту понять “професія”, “компетенція”, “професіоналізм” та “професіоналізація”;

 • ознайомлення з особливостями управлінської діяльності в органах виконавчої влади;

 • формування в державних службовців мотивації потреб у підвищенні свого професійного рівня, самовдосконаленні, усвідомлення слухачами значимості професіоналізму для просування по службі, кар'єрного росту.

За результатами навчання слухачі повинні:

знати:

 • сутність понять “професія”, “компетенція”, “професіоналізм” та “професіоналізація”;

 • розуміти і роз'яснювати з державницьких позицій необхідність професіоналізації державної служби;

 • основні напрями розвитку державної служби та шляхи її професіоналізації.

вміти:

 • підпорядковувати особисті інтереси державним пріоритетам та загальнолюдським цінностям;

 • оцінювати ефективність, професіоналізм, відповідальність підпорядкованих працівників (співробітників) з позиції їх відповідності до комплексу сучасних вимог, використовуючи анкетування, проведення атестації тощо.

Зміст модуля:

Тема

Зміст та навчальні елементи теми

1. Теоретико-методологічні засади професіоналізму державних службовців

Суть професії, професіоналізму та професійної культури. Ознаки професії як виду діяльності. Взаємозв'язок професії, професійної майстерності, професійної компетентності та професійної культури Професіоналізм державних службовців України. Особливості професіоналізму державних службовців як соціально-професійної групи. Компетенція та компе-тентність. Поняття професійної честі та професійної гідності.

2. Стан та особливості професіоналізму державних службовців

Державна служба як професійна діяльність на постійній основі. Принцип професіоналізму, компетентності, відданості справі в діяльності державних службовців. Форми управлінської діяльності.

Складові професіоналізму державних службовців: професійні управлінські здібності, управлінські знання, уміння та навички, загальнолюдські цінності. Професійна відповідальність та професійна справедливість. Фактори впливу на розвиток професіоналізму державних службовців.

Поняття мотивації та її значення для процесу управління в органах виконавчої влади.

3. Основні шляхи професіоналізації державної служби

Організаційно-правова база та державна спрямованість формування професіоналізму державних службовців. Гармонізація системи державної служби із стандартами ЄС. Завдання щодо професіоналізації державної служби, визначені Указом Президента України "Про концепцію адаптації інституту державної служби в Україні до стандартів Європейського Союзу" та постановою Кабінету Міністрів України "Про затвердження Програми розвитку державної служби на 2005-2010 роки".

Шляхи професіоналізації управлінських кадрів органів виконавчої влади. Професійна орієнтація і професійний відбір. Планування кар'єри. Розв'язання соціальних проблем.

Атестація державних службовців. Щорічна оцінка виконання державними службовцями покладених на них завдань та обов'язків. Порядок формування кадрового резерву державної служби. Залучення до державної служби молоді.

Професійна освіта у галузі державного управління. Професійне навчання та підвищення кваліфікації державних службовців.

Література:

 1. Конституція України: Прийнята на п’ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 р. – Х.: “Парус”, 2006. – 55 с.

 2. Закон України “Про державну службу” від 16 грудня 1993 р. № 3723-ХП // Вісник державної служби України. -1995. - № 1.

 3. Указ Президента України ”Про заходи щодо вдосконалення роботи з кадрами в органах виконавчої влади, з керівниками підприємств, установ і організацій” від 19 травня 1995 р. № 381 // Вісник державної служби України. – 1995. – № 2.

 4. Указ Президента України “Про систему підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації державних службовців” від 30 травня 1995 р. №398 / Вісник державної служби України. – 1995. - №2 – С.6.

 5. Указ Президента України “Про затвердження Програми кадрового забезпечення державної служби та Програми роботи з керівниками державних підприємств, установ та організацій” від 10 листопада 1995 року №1035. //Вісник державної служби України. – 1995. – №3-4. – С. 7-20.

 6. Указ Президента України “Про Стратегію реформування системи державної служби” від 14 квітня 2000 року № 599. / Офіційний вісник України. – 2000. – №16. – С. 63.

 7. Указ Президента України “Про затвердження комплексної програми підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації державних службовців” від 9 жовтня 2000 р. №1212 // Офіційний вісник України. – 2000. – №46. – Ст. 1982.

 8. Указ Президента України “Питання Української Академії державного управління при Президентові України” від 21 вересня 2001 р. №850/2001 // Офіційний вісник України. – 2001. – №39. – Ст. 1754.

 9. Розпорядження Президента України “Про Програму організації навчання голів, заступників голів, керівників структурних підрозділів райдержадміністрацій, осіб з їх кадрового резерву та голів і заступників голів районних рад” від 19 січня 1999 року № 4 // Вісник державної служби України. – 1999. – № 1. – С. 16.

 10. Постанова Кабінету Міністрів України ”Про затвердження Положення про роботу з кадрами в центральних і місцевих органах державної виконавчої влади” від 20 вересня 1995 р. № 747// Вісник державної служби України. – 1995. – № 2.

 11. Постанова Кабінету Міністрів України від 10 вересня 2003 р. № 1444 "Про затвердження Програми підготовки та залучення молоді до державної служби та служби в органах місцевого самоврядування, створення умов для її професійного зростання" // Офіційний вісник України. – 2003.– №37. – Ст.1997.

 12. Постанова Кабінету Міністрів України від 8 червня 2004 р. № 746 "Про затвердження Програми розвитку державної служби на 2005-2010 роки" // Офіційний вісник України. – 2004.– №23. – Ст. 1554.

 13. Ситник Г., Єжеєв М., Іванченко Ю. Підготовка фахівців у сфері забезпечення національної безпеки в контексті євроатлантичної інтеграції України // Зб. Наукових праць Національного центру з питань євроатлантичної інтеграції. – К: ДП “Євроатлантикінформ, 2005. – Вип. 5. – С. 218 – 225.

 14. Актуальні питання професіоналізації державної служби в Україні // Державне управління та місцеве самоврядування: тези VIII міжнар. наук. конгр., 27-28 берез. 2008 р. / відп. ред. В. В. Говоруха. - Х., 2008. - С. 162-164.

 15. Василевська Т. Професійна етика як складова професіоналізму державного службовця/ Василевська Т. // Збірник наукових праць НАДУ при Президентові України / за заг. ред. В. І. Лугового, В. М. Князєва. - К., 2005. - Вип. 2. - С. 111-120.

 16. Демократичні стандарти професійного навчання та діяльності публічних службовців: теорія, практика: Міжнар.наук.-практ.конф. 22 березня 2007 року:У 2-х ч. Ч.1/За наук.ред. П.І.Шевчука. -Л.: ЛРІДУ НАДУ, 2007. -432 с.

 17. Демократичні стандарти професійного навчання та діяльності публічних службовців: теорія, практика: Міжнар.наук.-практ.конф. 22 березня 2007 року: В 2-х ч. Ч.2/За наук.ред. П.І.Шевчука. -Л.: ЛРІДУ НАДУ, 2007. -520 с.

 18. Звіт про науково-дослідну роботу за темою "Модернізація системи професійного навчання державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування в контексті демократичного державного врядування (заключний) / наук. кер. М.М.Іжа. -О.: ОРІДУ НАДУ, 2007. -223 с.

 19. Іжа М. М. Пошук шляхів модернізації професійного навчання державних службовців, що відповідають вимогам професіоналізації державної служби в Україні/ Іжа М. М. // Актуальні проблеми державного управління: зб. наук. пр. ОРІДУ/ голов. ред. М. М. Іжа. - О., 2007. - Вип. 3 (31). - С. 136-143.

 20. Колісніченко Н. М. Професіоналізм у політиці як завдання освіти/ Колісніченко Н. М. // Актуальні проблеми державного управління: зб. наук. пр. ОРІДУ/ голов. ред. М. М. Іжа. - О., 2007. - Вип. 3 (31). - С. 71-78.

 21. Ліповська Н. А., Хаджирадєва С. К. Стратегія інституціолізації та професіоналізації державної служби/ Ліповська Н. А., Хаджирадєва С. К. // Теорія та практика державного управління: зб. наук. пр. / голов. ред. В. В. Говоруха. - Х., 2008. - Вип. 1 (20). - С. 361-365.

 22. Нанівська В., Максимова О. Демократизація і політична конкуренція в українському суспільстві як чинники реформування системи професійної підготовки вищих державних службовців/ Нанівська В., Максимова О. // Стратегія реформування системи державного управління на засадах демократичного врядування: матеріали наук.-практ. конф. за міжнар. участю (м. Київ, 31 трав. 2007 р.): У 4 т./ за заг. ред. О. Ю. Оболенського, С. В. Сьоміна. - К., 2007. - Т. 1. - С. 25-27

 23. Пахомова Т. Професіоналізація державної служби: системний аспект/ Т. Пахомова // Актуальні проблеми державного управління: зб. наук. праць ОРІДУ / голов. ред. М. М. Іжа. - Одеса, 2008. - Вип. 2 (34). - С. 107-114.

 24. Сучасні технології професійного навчання державних службовців: Практикум: Навч.-метод. посібник/За заг ред. М.М.Іжі, С.К.Хаджирадєвої. -О.: ОРІДУ НАДУ, 2007. -186 с.

 25. Шаргородська Н. Л. Професіоналізація діяльності державних службовців та посадових осіб органів місцевого самоврядування в Україні/ Шаргородська Н. Л. // Актуальні проблеми державного управління: зб. наук. пр. ОРІДУ/ голов. ред. М. М. Іжа. - О., 2007. - Вип. 2 (30). - С. 193-200.
Скачать документ

Похожие документы:

 1. Професійна програма підвищення кваліфікації посадових осіб місцевого самоврядування ІV категорії посад та кадрового резерву на ці посади

  Документ
  Заступник директора - начальник Центру підвищення кваліфікації кадрів Одеського регіонального інституту державного управління НАДУ при Президентові України
 2. Професійна програма підвищення кваліфікації посадових осіб органів місцевого самоврядування V-VII категорій посад у 2009 році

  Документ
  В основу професійної програми підвищення кваліфікації посадових осіб місцевого самоврядування покладено системно - діяльнісний метод формування змісту навчання, який базується на узагальненій структурі діяльності органів місцевого самоврядування.
 3. Національна академія педагогічних наук україни державний вищий навчальний заклад «університет менеджменту освіти» матеріали до засідання вченої ради університету

  Документ
  Присвоєння вченого звання «д о ц е н т» по кафедрі менеджменту освіти, економіки та маркетингу, доценту кафедри НАБОК Миколі Васильовичу, 1956 р. н., закінчив Черкаський державний педагогічний інститут імені 300-річчя возз’єднання
 4. Програма фахових вступних випробувань з дисциплін професійної І практичної підготовки для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста або магістра (4)

  Документ
  Прийом абітурієнтів, які мають диплом бакалавра (спеціаліста) для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста або магістра за спеціальністю “Економіка підприємства”, проводиться за результатами фахових вступних випробувань.
 5. Програма фахових вступних випробувань з дисциплін професійної І практичної підготовки для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста або магістра (2)

  Документ
  Прийом абітурієнтів, які мають диплом бакалавра (спеціаліста) для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста або магістра за спеціальністю “Економіка підприємства”, проводиться за результатами фахових вступних випробувань.

Другие похожие документы..