Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Документ'
Опыт по данной теме сложился в МОУ «СОШ №34 с углубленным изучением отдельных предметов» города Старый Оскол. Учебное заведение расположено в микрора...полностью>>
'Документ'
Про звернення до Президента України та Міністерства культури України щодо надання Державному меморіальному музеєві Михайла Грушевського у Львові стат...полностью>>
'Документ'
Кесарево сечение — акушерская операция, в ходе которой плод и послед извлекаются из матки через искусственно созданный разрез в ее стенке. Термин «ке...полностью>>
'Документ'
Связь экологии и культуры почти прямолинейна : состояние экологии отражает тот уровень культуры, носителем которого является общество. Именно культур...полностью>>

Конспект лекцій з дисципліни «Фінансове право» (1)

Главная > Конспект
Сохрани ссылку в одной из сетей:

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

Харківська національна академія

міського господарства

конспект лекцій

з дисципліни

«Фінансове право»

(для студентів денної та заочної форми навчання

всіх спеціальностей академії)

Харків – ХНАМГ – 2007

конспект лекцій з дисципліни «Фінансове право» (для студентів денної та заочної форми навчання всіх спеціальностей академії) / Авт.: Івасішина Н.В., Килимник І.І. – Харків: ХНАМГ, 2007. – 162 с.

Автори: Н.В. Івасішина,

І.І. Килимник

Рецензент: канд. екон. наук, доцент,

зав. кафедри правового забезпечення

господарської діяльності ХНАМГ А.І. Кубах

Рекомендовано кафедрою правового забезпечення господарської діяльності,

протокол № 1 від 24 вересня 2007 р.


Зміст

Стор.

Вступ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6

Тема

1.

Предмет, метод, джерела та система фінансового права . . . .

7

1.

Предмет і метод фінансового права . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

7

2.

Місце фінансового права в системі права України . . . . . . . . .

9

3.

Джерела фінансового права . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

11

4.

Система фінансового права . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

12

5.

Співвідношення фінансового права як науки, як галузі права та як навчальної дисципліни . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

14

Тема

2.

Поняття фінансів. Фінансова діяльність держави . . . . . . . . . .

16

1.

Поняття фінансів, їх ознаки та функції . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

16

2.

Зміст фінансової діяльності держави . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

19

3.

Фінансова система та її структура . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

20

Тема

3.

Фінансово-правові норми та фінансово-правові відносини . .

31

1.

Поняття, структура і види фінансово-правових норм . . . . . . .

31

2.

Зміст і особливості фінансово-правових відносин . . . . . . . . .

33

3.

Специфіка суб'єктного складу фінансових правовідносин . . .

33

4.

Об'єкт фінансових правовідносин . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

35

5.

Суб'єкти фінансового права і фінансових правовідносин . . . .

36

Тема

4.

Правові основи фінансового контролю в Україні . . . . . . . . . . .

37

1.

Поняття, зміст та значення фінансового контролю . . . . . . . . .

37

2.

Види фінансового контролю та підстави класифікації . . . . . .

39

3.

Система органів, що здійснюють фінансовий контроль . . . . .

42

4.

Методи фінансового контролю . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

47

5.

Порядок проведення ревізій та перевірок . . . . . . . . . . . . . . . . .

47

6.

Незалежний фінансовий контроль . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

50

Тема

5.

Бюджетне право та бюджетний устрій . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

51

1.

Поняття і значення бюджету для функціонування держави . .

51

2.

Поняття бюджетного права. Особливості бюджетно-правових відносин . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

52

3.

Бюджетний устрій в Україні . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

53

4.

Склад доходів і видатків бюджетів в Україні . . . . . . . . . . . . . .

56

5.

Правові засади розподілу доходів і видатків між окремими видами бюджетів України . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

59

Тема

6.

Бюджетний процес в Україні . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

64

1.

Поняття та зміст бюджетного процесу . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

64

2.

Порядок складання проекту бюджету . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

65

3.

Порядок розгляду проекту бюджету . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

65

4.

Порядок затвердження бюджету . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

67

5.

Порядок виконання бюджету . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

68

6.

Звітність про виконання бюджету . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

71

Тема

7.

Система оподаткування в Україні. Непрямі податки . . . . . . .

71

1.

Особливості податкового права як інституту фінансового права . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

71

2.

Поняття і ознаки податку . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

73

3.

Принципи оподаткування . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

74

4.

Поняття податкової системи України та її структура. Співвідношення податку, збору і мита . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

74

5.

Система податкових органів в Україні та їх компетенція . . . .

76

6.

Непрямі податки з юридичних осіб . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

77

Тема

8.

Податок на прибуток підприємств . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

81

1.

Поняття податку на прибуток підприємств . . . . . . . . . . . . . . .

81

2.

Об'єкт оподаткування . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

81

3.

Особливості сплати податку на прибуток підприємств . . . . .

81

Тема

9.

правові засади справляння податків з фізичних осіб . . . . . . . .

85

1.

Прибутковий податок з громадян . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

85

2.

Податок на промисел . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

92

Тема

10.

Податки, що сплачують юридичні та фізичні особи . . . . . . . . .

95

1.

Податок з власників транспортних засобів . . . . . . . . . . . . . . .

95

2.

Земельний податок . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

96

3.

Місцеві податки і збори . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

99

Тема

11.

Відповідальність за порушення податкового

законодавства . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

103

1.

Співвідношення переконання і примусу при реалізації податкових норм . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

103

2.

Підстави притягнення до відповідальності за порушення податкового законодавства . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

104

3.

Класифікація податкових правопорушень . . . . . . . . . . . . . . . .

105

4.

Види відповідальності за порушення податкових норм . . . . .

106

Тема

12.

Правові засади державного кредиту . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

107

1.

Поняття і функції державного кредиту . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

107

2.

Форми державного внутрішнього кредиту . . . . . . . . . . . . . . . .

112

3.

Правовідносини України з іноземними державами і міжнародними фінансово-кредитними організаціями в галузі державного кредиту . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

118

4.

Нормативно-правове забезпечення відносин в галузі державного кредиту . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

119

Тема

13.

Правові основи страхування . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

127

1.

Поняття і функції страхування . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

127

2.

Основні галузі і види страхування . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

129

3.

Організація страхування в Україні і відносини у цій сфері, що регулюються фінансовим правом . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

134

Тема

14.

Система державних видатків в Україні . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

141

1.

Поняття державних видатків . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

141

2.

Особливості відносин в галузі видатків . . . . . . . . . . . . . . . . . .

142

3.

Принципи фінансування . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

142

4.

Поняття та принципи бюджетного фінансування . . . . . . . . . .

145

Тема

15.

Правові основи кошторисно-бюджетного фінансування . . . . .

151

1.

Порядок кошторисно-бюджетного фінансування . . . . . . . . . .

151

2.

Соціально-культурні видатки . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

153

3.

Фінансування охорони здоров'я і фізичної культури . . . . . . . .

156

4.

Фінансування оборони . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

157

5.

Позабюджетні кошти бюджетних установ . . . . . . . . . . . . . . . .

157Скачать документ

Похожие документы:

 1. Конспект лекцій з дисципліни «Фінансове право» (2)

  Конспект
  конспект лекцій з дисципліни «Фінансове право» (для студентів денної та заочної форми навчання всіх спеціальностей академії) / Авт.: Івасішина Н.В., Килимник І.
 2. Конспект лекцій з дисципліни " Інвестиційний менеджмент"

  Конспект
  Необхідною умовою розвитку економіки будь-якої країни є висока інвестиційна активність. Інвестиції формують виробничий потенціал на новій науково-технічній базі, що обумовлює конкурентну позицію національної економіки на світовому ринку.
 3. Конспект лекцій з дисципліни Правознавство Харків − хнамг − 2006 Міністерство освіти І науки України

  Конспект
  Успішний розвиток нашої держави неможливий без активної й свідомої участі у громадському, політичному житті більшості громадян, молоді, студентства. Але конструктивною, позитивною така участь може бути лише в тому разі, коли громадяни
 4. Конспект лекцій з дисципліни «контроль І ревізія» для спеціальності 050106 "Облік І аудит" "ухвалено"

  Конспект
  Конспект лекцій з дисципліни «Контроль і ревізія» для студентів спеціальності 7.050106 “Облік і аудит ” / Укладачі: к.е.н., доц. Розмислов О. М, Качанова Т.
 5. Конспект лекцій з дисципліни "Інформаційні системи та технології у фінансових установах"

  Конспект
  Інформаційні системи та технології у фінансових установах: Конспект лекцій / Укладачі: О.О. Захаркін, М.Ю. Абрамчук, М.А. Деркач - Суми: Вид-во СумДУ, 2007.

Другие похожие документы..