Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Публичный отчет'
Социальная ситуация на современном этапе выдвигает на первый план личность, способную действовать уверенно, владеющую культурой жизненного самоопреде...полностью>>
'Учебно-методический комплекс'
Данный учебно–методический комплекс предназначен для студентов обучающихся по творческим специальностям. Материалы составлены на основе государственн...полностью>>
'Документ'
зразок не відповідає вимогам нормативного документу за маркуванням, а саме: на споживчій упаковці не зазначена дата виготовлення та номер партії вироб...полностью>>
'Программа'
(Подготовлены на основе Типовой учебной программы «Теория государства и права», составленной под руководством д.ю.н., профессора, академика НАН РК Ба...полностью>>

Наказ (8)

Главная > Документ
Сохрани ссылку в одной из сетей:

ВІДДІЛ ОСВІТИ БОГУСЛАВСЬКОЇ РАЙДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ

НАКАЗ

05.09. 2011р. № 399 Про організацію навчання за

прог­рамою Intel® «Навчання для майбутнього»

педагогічних і управлінських кадрів у закладах

освіти Богуславського району у 2011/2012 навчальному році

Відповідно до наказів Міністерства освіти і науки України від 24.03.2009 № 271 «Про продовження Всеукра­їнського експерименту щодо навчання вчителів ефективному використанню інформаційно-кому­нікаційних технологій у навчальному процесі та підвищення кваліфікації педагогічних працівників за програмою Intel® «Навчання для майбутнього», головного управління освіти і науки Київської обласної державної адміністрації від 08.11.2010 № 337 «Про підсумки про­ведення експерименту за програмою Intel® «Навчання для майбутнього» у 2010/2011 навчальному році», заявок директорів закладів освіти району та з метою підвищення рівня професійного розвитку педагогічних і управлінських кадрів з питань використання сучасних педагогічних, інформаційних та телекомунікаційних технологій, та Договору між компанією Intel і Київським обласним інститутом післядипломної освіти педагогічних кадрів № 72 від 16.09.2008 року

НАКАЗУЮ:

1. Продовжити протягом 2011/2012 навчального року здійснення експерименту за програмою Intel® «Навчання для майбутнього» щодо навчання педа­го­гіч­них та управлінських кадрів Богуславського району відповідно до навчальної програ­ми курсу «Використання сучасних педагогічних, інформаційних та телекомунікаційних технологій у навчально-виховному процесі» в закладах освіти області, які забезпечені нав­ча­льно-комп’ютерними комплексами.

2. Організувати навчання педагогічних працівників за програмою Intel® «Навчання для майбутнього» у 2011/2012 навчальному році в закладах освіти району на базі Богуславської CШ №1(Група 1), Богуславської ЗОШ №2 (Група 2), Богуславської ЗОШ №3 (Група 3), Дибинецького НВК (Група 8), Медвинської ЗОШ(Група 4), Вільхівецького НВК( Група 10), Тептіївської ЗОШ(група7), Розкопанецької ЗОШ (Група 6), Киданівської ЗОШ (Група9), Мисайлівського НВК (група 5) Шупиківський НВК( група 11)( ДОДАТОК 1).

3.Директорам вищевказаних ЗНЗ:

3.1.Організувати проведення курсів та контролювати хід їх проведення.

3.2. Надати приміщення та необхідні технічні засоби для проведення даних курсів.

3.3.Забезпечити відвідування курсів «Intel – навчання для майбутнього» слухачами.

3.4.Обов’язки тренерів програми «Intel – навчання для майбутнього» покласти на педагогічних працівників на базі Богуславської CШ №1( Коренюк С.А.), Богуславської ЗОШ №2 (Підлужна Т.М., Демченко С.В.), Богуславської ЗОШ №3 ( Мацаєнко С.В.), Дибинецького НВК (Кучма Л.І.), Медвинської ЗОШ(Лисенко Л.Б., Листопад О.П.), Вільхівецького НВК(ШтрондаО.О.), Тептіївської ЗОШ (Гаращенко О.В.), Шупиківського НВК( ЛевченкоЛ.В.),Киданівської ЗОШ (Андрущенко В.П. ), Мисайлівкого НВК (СосюраО.В.), Розкопенецької ЗОШ (Сухомлин В.П.), Саварський НВК( Соломка Л.А.), які разом з директором ЗНЗ складають графік проведення курсів та подають у відділ освіти до 18 вересня 2011 року.

3.5.Педагоги- тренери по закінченню проведення курсів узагальнюють і здають методисту РМК відповідні робочі матеріали членів тренінгової групи.

4.Положення про організацію навчання педагогічних і управлінських кадрів закладів освіти Богуславського району за програмою Intel® «Навчання для майбутнього» в 2011-2012 навчальному році. (ДОДАТОК 2).

5. Здійснювати оплату праці тренерів, які проводили навчання педагогічних і управлінських кадрів закладів освіти, відповідно до навчальної програми курсу « Використання сучасних педагогічних, інформаційних та телекомунікаційних технологій у навчально- виховному процесі» ( 64 години за 1 групу навчених) (ДОДАТОК 3).

6.Відповідальність за організацію курсів за прогамою Intel® «Навчання для майбутнього» покласти на методиста РМК Лісову Л.П.

7.Контроль за виконанням наказу покласти на завідуючу РМК Вергелес О.В.

НАЧАЛЬНИК ВІДДІЛУ ОСВІТИ

БОГУСЛАВСЬКОЇ РДА О.І. ЦИМБАЛ

Підготувала Л.П.Лісова

Завізовано С.М. Музиченко

З наказом ознайомлені: О.В. Вергелес

Керівники ЗНЗ

Педагоги – тренери.

Додаток 1

до наказу № 399

п/п

Назва

закладу освіти

Місяці 2011/2012 н.р.

Кількість

задіяних педагогічних

працівників

9

10

11

12

1

2

3

4

5

Богуславська спеціалізована школа№ 1

+

6

Богуславська ЗОШ №2

+

+

13

Богуславська ЗОШ №3

+

8

Медвинська ЗОШ

+

+

5

Мисайлівський НВК

+

+

8

6.

Розкопенецька ЗОШ

+

3

7.

Тетіївська ЗОШ

+

1

8.

Дибинецький НВК

+

5

9.

Киданівський НВК

+

4

10.

Вільхівецький НВК

+

+

3

11.

Шупиківський НВК

+

3

12.

Саварський НВК

+

+

5

Разом

64

від 05.09.2011 р.

Додаток 2

до наказу № 399

від 05.09.2011 р.

ПОЛОЖЕННЯ

про організацію навчання педагогічних і управлінських кадрів закладів освіти Київської області за програмою Intel® «Навчання для майбутнього» в 2011-2012 навчальному році

 1. Загальні положення

Положення розроблено для реалізації програми дослідно-експериментальної роботи з теми «Використання сучасних педагогічних, інформаційних та телекомунікаційних технологій у навчально-виховному процесі» відповідно до програми продовження експериментального дослідження всеукраїнського рівня за темою «Методична система підготовки та підвищення кваліфікації вчителів щодо використання інформаційно-комунікаційних технологій у навчальному процесі за програмою Intel® «Навчання для майбутнього», розробленої Міністерством освіти і науки України, Інститутом інноваційних технологій і змісту освіти МОН України, компанією Intel, громадською організацією «Об’єднання «Агенція розвитку освітньої політики».

У процесі розроблення Положення використано теоретичні дослідження і практичний досвід підготовки педагогічних, управлінських і методичних кадрів до використання інформаційно-комунікаційних технологій, а саме: 1) теоретико-методологічні основи моделювання педагогічних і методичних систем відкритої освіти, комп’ютерно-орієнтованого навчального середовища, електронних віртуальних і дистанційних систем навчання, багатофунк­ціо­нальних комп’ютерних систем та Інтернет в освіті, проблем е-дистанційного навчання в професійній освіті (В. Ю. Биков); 2) науко­ві засади дистанційного навчання в системі підготовки та підвищення кваліфікації керівних і педагогічних кадрів освіти (В. В. Олійник); 3) методологія і практика використання системи дистанційного навчання у вітчизняній і зарубіжній практиці, методичні підходи до створення і впровадження технологій дистанційної освіти (В. А. Трайнев, В. Ф. Гуркін, О. В. Трайнев); 4) формування інформаційно-комунікаційної компетентності учнів і викладачів у системі неперервної освіти (Є. К. Хеннер); 5) роз­роблення моделі ефективного використання інформаційно-комунікаційних та дистан­ційних технологій навчання у вищому навчальному закладі (Н. В. Морзе, О. Г. Глазунова); 6) психологічні основи використання інформаційних технологій в освіті (М. І. Жалдак, В. М. Кухаренко, Ю. О. Жук); 7) теоретико-методологічні засади створення інформаційно-навчального середовища системи післядипломної педагогічної освіти регіону (Н. І. Клокар); 8) освітні можливості інформаційних технологій, проектування електронних навчальних курсів (І. Г. Захарова); 9) інформатизація управлінської діяльності керівників загальноосвітнього навчального закладу (О. Є. Крав­чина, В. В. Дивак, О. П. Вітюк, В. М. Захлюпаний); 10) система підготовки вчителя до використання інформаційних технологій (М. І. Жалдак, Н. В. Морзе); 11) науково-методичні засади використання інформаційно-комунікаційних технологій у навчально-виховному процесі (О. В. Чубарук); 12) використання інформаційно-комп'ютерних технологій під час навчання різних дисциплін (О. Ю. Афа­на­сьєва, С. В. Росоха, Н. В. Сороко) та ін.

Актуальність теми експериментального дослідження обумовлена необхідністю:Скачать документ

Похожие документы:

 1. Наказ-1

  Закон
  постанови Кабінету Міністрів України від 16.11.2 р. № 1717, Державної національної програми «Освіта. Україна XXI ст.» згідно з типовими навчальними планами загальноосвітніх навчальних закладів» та Статутом школи
 2. Наказ №

  Документ
  Керуючись Законом України ”Про оплату праці” і Галузевою угодою між Державною адміністрацією залізничного транспорту України та профспілками, з метою підвищення матеріальної зацікавленості залізничників у вирішенні проблем,
 3. Наказ                                                               (1)

  Документ
  Відповідно до річного плану роботи школи, адміністрацією було проведено перевірку орга­нізації розвитку творчих та інтелектуальних здібностей учнів, залучення їх до різноманітної діяльності за інтересами.
 4. Наказ                                                               (2)

  Документ
  З « » до « » травня, відповідно до річного плану, адміністрацією школи були про­ведені контрольні роботи з української мови (диктант), математики учнів 2-х класів на кінець
 5. Наказ                                                               (3)

  Документ
  Згідно з річним планом роботи школи, в бе­резні адміністрацією була проведена перевірка викладання образотворчого мистецтва та музи­ки. Учитель__категорії , яка атес­тувалася у 200 році, курси підвищення ква­ліфікації при обласному
 6. Наказ                                                               (4)

  Документ
  Перевіркою встановлено, що згідно з існую­чими вимогами, в учнів 9-х класів є по два ро­бочих зошити з алгебри та один — з геометрії. Крім того, у кожного учня є зошит для робіт з тематичної атестації, який зберігається у кабі­неті математики.

Другие похожие документы..