Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Пояснительная записка'
Государственной инспекцией труда в Челябинской области во исполнение приказа Федеральной службы по труду и занятости от 07.11.2005 №347, последующих п...полностью>>
'Документ'
Пожалуй, это впервые за последнее время, когда психотерапия и философия сделали отчетливый шаг навстречу друг другу в поисках точек соприкосновения. ...полностью>>
'Документ'
Создание в начале 60-х годов ХХ века мощных источников когерентного оптического излучения (лазеров или оптических квантовых генераторов (ОКГ открыло...полностью>>
'Документ'
1.1. Настоящее Положение разработано в целях усиления материальной заинтересованности работников муниципального общеобразовательного учреждения «Орло...полностью>>

Програма поводження з твердими побутовими відходами Мелітопольського району на 2012-2016 роки м. Мелітополь

Главная > Документ
Сохрани ссылку в одной из сетей:

Затверджено

рішення районної ради

від № ______

ПРОГРАМА

поводження з твердими побутовими відходами

Мелітопольського району на 2012-2016 роки

м. Мелітополь

2012 рік

Паспорт Програми

1 Назва: Програма поводження з твердими побутовими відходами по Мелітопольському району на 2012-2016 роки.

2 Підстава для розроблення: ст.21 Закон України «Про місцеві державні адміністрації», Закон України «Про охорону навколишнього природного середовища», Закон України «Про відходи», постанова Кабінету Міністрів України від 04.03.2004 № 265 «Про затвердження програми поводження з твердими побутовими відходами», постанова Кабінету Міністрів України від 17.09.1996 № 1147 «Про затвердження Переліку видів діяльності, що належать до природоохоронних заходів».

3 Замовник: Мелітопольська районна державна адміністрація

4 Розробник: управління економіки районної державної адміністрації.

5 Мета: координація дій органів всіх гілок місцевої влади, суб'єктів господарювання та активізація населення для забезпечення реалізації загальнодержавної програми поводження з твердими побутовими відходами та державної політики в цій сфері, яка спрямована на підвищення ресурсозбереження, зменшення шкідливого впливу відходів на навколишнє природне середовище і здоров'я людей.

 1. Початок: 2012 рік, закінчення: 2016 рік.

 1. Етапи виконання: щорічно в межах асигнувань.

 1. Фінансування програми: передбачається відповідно до законодавства за рахунок коштів обласного, місцевих бюджетів всіх рівнів та інших джерел, незаборонених законодавством, інвестицій.

 1. Очікувані результати виконання: впровадження Програмних заходів надасть змогу забезпечити дотримання вимог чинного природоохоронного законодавства, поліпшити сучасний стан навколишнього природного середовища району, усунути негативні наслідки антропогенної діяльності.

 1. Контроль за виконанням Програми: постійна комісія з питань агропромислового комплексу, сільськогосподарського виробництва, екології та раціонального природокористування.

Вступ

Програма поводження з твердими побутовими відходами (далі – ТПВ) Мелітопольського району на 2012 – 2016 роки спрямована на реалізацію державної політики у сфері поводження з відходами, забезпечення санітарно-епідемічного благополуччя населення, раціонального поводження з відходами, зменшення їх шкідливого впливу на здоров’я людей та навколишнє природне середовище, поліпшення естетичного стану території району.

Охоплення послугами зі збирання відходів у більшості населених пунктів недостатнє, що веде до утворення несанкціонованих звалищ та відповідного шкідливого впливу. Утворення відходів збільшується, при цьому значні обсяги відходів розміщуються на звалищах які неналежним чином експлуатуються, що призводить до негативного впливу на навколишнє середовище і здоров’я населення.

 

 1. Мета та основні завдання Програми

Метою Програми є забезпечення технологічної бази для реалізації повного збирання, транспортування, розміщення відходів в районі, зменшення їх негативного впливу на довкілля і здоров’я людини, впровадження ефективних технологій переробки та знешкодження відходів, створення умов щодо їх роздільного збирання з метою збільшення ресурсно-сировинного потенціалу та зменшення обсягів утворення відходів.

Основні завдання Програми:

- зменшення обсягів утворення відходів, їх переробка та часткове захоронення на звалищах;

- збільшення використання ресурсо - цінних компонентів ТПВ;

- впровадження новітніх технологій і сучасних та ефективних засобів

механізації;

- врегулювання тарифів та підвищення рентабельності і ефективності виробничої діяльності;

- покращення якості і розширення обсягів надання послуг;

- зменшення негативного впливу ТПВ на довкілля і здоров'я населення;

- проведення послідовної та узгодженої інформаційно-виховної роботи з утворювачами відходів.

2. Cучасний стан в сфері поводження

з твердими побутовими відходами

Мелітопольський район розташований у південній частині Запорізької області в степовій зоні з характерним рівнинним ландшафтом, посушливим кліматом та високим температурним режимом.

Загальна площа району складає 178,7 тис. га, або 6,6% території Запорізької області.

В районі існує 67 населених пунктів. Загальна чисельність населення станом на 01.01.2012 - 50,5 тис. чоловік.

Найбільша чисельність населення в селі Костянтинівка – 12,0 тис. чоловік. В селі Вознесенка – 5,5 тис. чоловік, в селі Терпіння – 4,6 тис. чоловік, від 3 тис. чоловік - смт Мирне, с. Новобогданівка, 2,9 тис. чол. – с. Семенівка.

Сфера послуг по централізованому збору та видаленню твердих побутових відходів від населення охоплює тільки 6 населених пунктів, а саме: смт Мирне, с. Вознесенка, с. Костянтинівка, с. Фруктове, с. Садове, с. Терпіння.

Станом на 01.01.2012 зареєстровано 8915 особових рахунків з вивозу ТПВ у Мелітопольському районі.

По вивозу ТПВ в районі працює 4 сміттєвози: КП «Мирне», КП «Райсількомунгосп», ВК «Фруктове», КП «Терпіннівське» і 1 вантажний автомобіль (КП «Вознесенське»). Зношеність автотранспорту складає 60 – 65 %.

Фактично в інших населених пунктах району структури санітарної очистки відсутні. Населення вивозить до визначених місць побутові відходи самовивозом. При чому, не для всіх населених пунктів в районі визначені місця для розміщення твердих побутових відходів.

Соціально-економічні, правові умови не дозволяють масштабно розв’язати проблему в сфері надання послуг щодо раціонального поводження з твердими побутовими відходами через потребу в значних капіталовкладеннях на будівництво полігонів, сміттєпереробних заводів, сміттєсортувальних станцій, пунктів прийому вторинних ресурсів, які б відповідали санітарним та екологічним нормам, забезпечували санітарно-епідемічне благополуччя населення.

В районі існує проблема оснащення комунальних підприємств засобами механізації для централізованого збору відходів від населення, дрібних виробників, торгівельних об’єктів.

Сільські сміттєзвалища не відповідають сучасним вимогам природоохоронного законодавства. Крім того, з метою забезпечення правильної експлуатації полігонів твердих побутових відходів необхідна спецтехніка для ущільнення відходів, пересипки їх грунтом, рекультивації відпрацьованих робочих карт полігону.

Але, централізований збір і видалення відходів до спеціально визначених місць є основним завданням санітарного очищення населених пунктів.

В період проведення щорічних місячників з благоустрою територій населених пунктів залучаються широкі верстви населення, юридичні та фізичні особи, наявна в них техніка.

Контейнери для збору сміття є тільки в смт Мирне, Костянтинівка, Терпіння, Фруктове з яких двічі на тиждень побутові відходи вивозяться комунальними підприємствами до полігону.!!!!!!!

Найбільше техногенне навантаження в сфері поводження з відходами припадає на територію Новенської сільської ради через розміщення на її землях міського полігону твердих побутових відходів, центральних очисних споруд каналізаційних стоків міста Мелітополь, ставків – накопичувачів мулового осаду каналізаційних стоків, 2-х карт розміщення рідких промислових відходів (карта зливу, карта випарювання), 2-х міських кладовищ.

На поточний час в районі експлуатуються 1 полігон твердих побутових відходів: міський площею 21,97 га, землекористувач - КП «Мелітополькомунтранс» Мелітопольської міської ради Запорізької області; у 2011 році на ньому розміщено 39,99 тис. тонн відходів, з початку експлуатації - 3,24 млн. тонн;

Впродовж 2011 року комунальними підприємствами району розміщено на міському полігоні ТПВ – 00000 т, у тому числі:

- КП «Райсількомунгосп» - 1920 т;

- КП «Вознесенське» - 40 т;

- ВК «Фруктове» -147 т;

- КП «Мирне» 268,7 т.

На територіях 10-ти сільських рад визначені місця під сільські сміттєзвалища для розміщення твердих побутових відходів загальною площею 18,72 га.

Всі об’єкти розміщення відходів є джерелами забруднення атмосферного повітря біогазами, підземних вод фільтратом, земель забруднюючими речовинами.

З метою визначення основних напрямків діяльності в сфері поводження з твердими побутовими відходами розроблена дана Програма з урахуванням сучасного соціально-економічного стану району та перспектив його розвитку.

Заходи щодо реалізації Програми наведені у додатку.

4. Фінансове забезпечення Програми

Згідно державних нормативних актів, фінансування Програмних заходів забезпечується за рахунок коштів:

 • обласного фонду охорони навколишнього природного середовища;

 • місцевих фондів охорони навколишнього природного середовища;

 • місцевих бюджетів в частині відповідного розділу;

 • кошти підприємств та інших.

На фінансування заходів Програми необхідно 1355,5 тис.грн., в тому

числі:

- кошти обласного бюджету - 901 тис. грн.;

- кошти місцевих бюджетів - 445,5 тис. грн.;

- інші джерела - 9 тис. грн.

5. Учасники реалізації Програми

Учасниками реалізації Програми є місцеві органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування, підприємства житлово-комунального господарства району та інші.

Відповідальні виконавці, зазначені у додатку, звітують щороку до 10 січня управлінню економіки райдержадміністрації про хід виконання Програмних заходів.

Управління економіки до 1 лютого щороку надає узагальнену інформацію районній раді щодо виконання Програми.

6. Очікувані результати

Виконання Програми забезпечить:

- поліпшення естетичного стану району в сфері поводження з відходами;

 • зменшення шкідливого впливу твердих побутових відходів на навколишнє природне середовище і здоров’я людини;

 • поліпшення якості обслуговування населених пунктів у сфері поводження з побутовими відходами;

 • забезпечення впровадження роздільного збору твердих побутових відходів з метою використання ресурсоцінних компонентів відходів;

 • упровадження нових технологій переробки, сортування відходів.

Додаток

Заходи

до Програми поводження з твердими побутовими відходами в Мелітопольського району

на 2012-2016 роки

№ з/п

Найменування заходу

Відповідальні виконавці

Орієнтований обсяг фінансування (тис. грн.)

Очікуваний результат

Всього

За джерелами фінансування

За роками виконання

Облас-ний бюджет

Міс-цеві бюд-жети

Інші кош-ти

2012

2013

2014

2015

2016

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

1

Придбання сміттєвозів для збору і видалення ТПВ

Райдержадміністра-ція, Семенівська ,

Новгородківська, Новомиколаївська ,

Костянтинівська, Мордвинівська сільські ради

та інші

1211

1151,0

60,0

211,0

250,0

250,0

250,0

250,0

Забезпечення 100% збору ТПВ, оснащення підприємств ефективними засобами збору та транспортування ТПВ

2

Оновлення контейнерного господарства, в т.ч. придбання спеціальних контейнерів

Органи місцевого самоврядування

75,5

70,5

5,0

15,5

15,0

15,0

15,0

15,0

Забезпечення 100% збору ТПВ, підвищення проценту відбору вторинної сировини з ТПВ, зменшення частки ТПВ, що підлягає захороненню на полігонах

3

Рекультивація закритих полігонів

Костянтинівська сільська, Мирненська селищна ради

45,0

45,0

15,0

15,0

15,0

Забезпечення санітарно-епідемічного благополуччя населення

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

4

Оформлення документації відведення земельних ділянок під розміщення ТПВ

Органи місцевого самоврядування

170,0

170,0

30,0

30,0

30,0

40,0

40,0

Забезпечення санітарно-епідемічного благополуччя населення

7

Будівництво споруд (майданчика) для збору, перероблення та складування побутових відходів

Новобогданівська,

сільська рада

55,0

55,0

55,0

Забезпечення ефективності попереднього сортування ТПВ, мінімізація обсягів ТПВ, що потребують захоронення на полігоні

8

Ліквідація несанкціонованих звалищ

Органи місцевого самоврядування, підприємства

40,0

40,0

7,0

7,0

8,0

8,0

10,0

Зменшення негативного впливу звалищ на навколишнє середовище

9

Впровадження методики організації роздільного збору ТПВ у житловому секторі та на підприємствах

Органи місцевого самоврядування, підприємства

4,0

4,0

2,0

2,0

Ефективна реалізація місцевої програми та планів поводження з ТПВ

10

Проведення екологічних конкурсів та впровадження екоосвітніх програм в навчальних закладах

Відділ освіти райдержадміністрації

5,0

5,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

Виховання у населення правил поводження з ТПВ та роздільного збору відходів, формування необхідності дбайливого ставлення до середовища свого існування

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

11

Проведення рекламно-інформаційних, роз’яснювальних заходів щодо поводження з ТПВ із залученням засобів масової інформації, мережі Інтернет, листівок, плакатів, стендів.

Райдержадміністрація, органи місцевого самоврядування, засоби масової інформації

10,0

10,0

2,0

2,0

2,0

2,0

2,0

Виховання у населення правил поводження з ТПВ та роздільного збору відходів, формування необхідності дбайливого ставлення до середовища свого існування

Всього

1615,5

1151,0

455,5

9,0

321,5

322,0

321,0

331,0

320,0

Начальник управління економіки

райдержадміністрації Н.В. ГайдаєнкоСкачать документ

Похожие документы:

 1. На головну сторіну веб сайту ода в розділ „стратегія”

  Документ
  за перше півріччя 2011 року щодо соціально-економічних результатів і потенціалу області у рамках контролю реалізації Стратегії економічного та соціального розвитку Херсонської області до 2015 року
 2. Державна програма економічного І соціального розвитку україни на 2012 рік (4)

  Документ
  Проект Державної програми економічного і соціального розвитку України на 2012 рік та основних напрямів розвитку на 2013 і 2014 роки (далі – Державна програма) розроблено Міністерством економічного розвитку і торгівлі України разом з іншими центральними
 3. Про проект програми економічного, соціального та культурного розвитку Херсонської області на 2010 рік

  Документ
  З метою забезпечення сталого економічного зростання області у 2010 році, відповідно до Закону України “Про державне прогнозування та розроблення програм економічного і соціального розвитку України”,
 4. 05/01/11 Звіт про роботу в галузі дотримання антикорупційного законодавства

  Закон
  Протягом ІІ півріччя 2010 року в територіальному управління Держгірпромнагляду по Запорізькій області не виявлено порушень вимог антикорупційного законодавства та не складено протоколів про вчинення адміністративних правопорушень
 5. Кабінету Міністрів України щодо визначення  обсягів та порядку ввезення товарів, що підпадають  під пільговий режим оподаткування) (З 1 жовтня 2011 року та з 1 січня 2012 року до цього кодекс (1)

  Кодекс
  Із змінами і доповненнями, внесеними Законами України від 23 грудня 2010 року N 2856-VI, від 7 квітня 2011 року N 3205-VI, від 7 квітня 2011 року N 3221-VI,

Другие похожие документы..