Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Реферат'
Индустрия гостеприимства – это сфера предпринимательства, состоящая из таких видов обслуживания, которые опираются на принципы гостеприимства, характ...полностью>>
'Автореферат диссертации'
Облучение высокоэнергетичными частицами является уникальным способом воздействия на конденсированное вещество во многих отношениях. Прежде всего – из...полностью>>
'Техническое задание'
Цель экспресс аудита - подтвердить достоверность отчетности, выяснить реальные налоговые риски и описать текущее финансово-хозяйственное состояние про...полностью>>
'Документ'
Исаак Ньютон, рассуждая о роли ученого, часто любил повторять: «Я кажусь себе мальчиком, подбирающим красивые ракушки на берегу, тогда как вокруг про...полностью>>

Програма зовнішнього незалежного оцінювання з історії України Програма укладена на основі чинної програми з історії України для 11 річної школи

Главная > Документ
Сохрани ссылку в одной из сетей:

Україна в Першій світовій війні

Факти:

Позиції українських політичних сил Наддніпрянської України та західноукраїнських земель щодо війни. Перебіг воєнних дій на території України в 1914 р. Репресії російської окупаційної адміністрації в Галичині. Перебіг воєнних дій на території України в 1915-1917рр. Бойовий шлях легіону Українських січових стрільців. Російський окупаційний режим в Галичині

Дати:

Серпень 1914 р. - утворення Головної української ради, формування Легіону Українських січових стрільців, створення Союзу визволення України (СВУ).

Персоналії: К.Левицький, О.Бобринський

Історико-географічні назви:

г.Маківка, г.Лисоня, м.Львів, м.Перемишль, Галицько-Буковинське генерал-губернатовство

Поняття та терміни:

Союз визволення України, Головна Українська Рада; Брусиловський прорив; «Загальна українська рада»

Називати імена історичних діячів цього періоду.

Встановлювати хронологічну послідовність подій періоду, співвідносити історичні події з відповідною епохою, синхронізувати події у Наддніпрянській та Західній Україні.

Позначати на картосхемі військові події на території України у 1914–1916 роках, бойовий шлях легіону Українських січових стрільців.

Характеризувати політичні плани і наміри ворогуючих держав щодо українських земель, процес

організаційного оформлення українського руху на західноукраїнських землях, його цілі та напрямки діяльності, соціально-економічне та суспільно-політичне становище населення упродовж війни, динаміку змін в свідомості різних соціальних верств українського суспільства

Визначати значення дій легіону Українських січових стрільців, соціально-економічні та політичні наслідки війни для українського суспільства.

Пояснювати і застосовувати названі поняття і терміни.

Українська революція

Факти:

Революційні події в Україні у 1917 – на початку 1918 р. Еволюція поглядів політичних сил України щодо самовизначення українців (Універсали УЦР, погляди самостійників.

Вплив корніловського заколоту на події в Україні.

Політика УЦР в умовах загострення конфлікту з Тимчасовим урядом та більшовицькою Росією.

Проголошення УНР. Війна радянської Росії з Українською Народною Республікою. Проголошення незалежності УНР.

Дати:

Березень 1917р. – утворення Української Центральної Ради.

Червень 1917 р. – Перший універсал Центральної ради

Липень 1917 р. – Другий універсал Центральної Ради, збройний виступ самостійників

Вересень 1917 р. – З’їзд народів Росії у Києві.

Листопад 1917 р. - Третій універсал Центральної ради, проголошення УНР

Січень 1918 р. - Четвертий Універсал Центральної Ради Персоналії:

М.Грушевський. М.Міхновський, С.Єфремов, В.Антонов-Овсєєнко, М.Муравйов, Ю.Коцюбинський

Історико-географічні назви:

Звенигородський повіт на Київщині, м. Харків, Донецько-Криворізька, Таврійська, Одеська, Донська республіки. Катеринославщина, с. Крути,

Поняття і терміни:

Автономізація, федералізація, самостійники, Універсали ЦР, Генеральний секретаріат, Народний секретаріат, українізація армії,Український національний конгрес, Рада Народних міністрів, регіональні «республіки»

Називати імена історичних діячів цього періоду.

Встановлювати хронологічну послідовність подій періоду, співвідносити історичні події з відповідною епохою.

Позначати на картосхемі Українську Народну Республіку, держави, що межували з УНР, напрямки наступу більшовиків під час першої війни УНР з Радянською Росією, місця найбільших боїв.

Характеризувати діяльністьдержавних, громадських та політичних діячів в історії періоду, процес утворення Української Центральної Ради, формування адміністративних та представницьких органів місцевої влади, українських партій, їх програми, процес “українізації” частин російської армії, основні положення І, ІІ, ІІІ та ІV Універсалів УЦР, риси соціально-економічного становища, повсякденного життя, настроїв населення за часів революції.

Описувати перебіг взаємовідносин УЦР з Тимчасовим урядом, перебіг та результати боротьби за владу в Києві в жовтні – листопаді 1917 р., перебіг першої війни радянської Росії з УНР

Визначати причини Української революції, її характер, місце різних політичних сил у подіях періоду, причини прийняття Універсалів УЦР, оцінювати їх історичне значення та наслідки оприлюднення, та вплив корніловського заколоту на події в Україні, місце і роль Всеукраїнських з’їздів рад у Києві та Харкові, Ультиматуму Раднаркому в політиці більшовиків щодо усунення УЦР, причини та наслідки першої війни радянської Росії з УНР, здобутки і прорахунки УЦР в державотворчому процесі, у внутрішній і зовнішній політиці.

Україна в боротьбі за збереження

державної незалежності (1918 — 1920)

Факти:

Брестський мир між УНР та державами Четвірного союзу. Військова конвенція УНР з Німеччиною та Австро-Угорщиною.

Прийняття Конституції УНР. Державний переворот та утворення Гетьманської держави (Української Держави).

Утворення ЗУНР. Прихід до влади Директорії. Акт злуки УНР та ЗУНР. Окупація військами Антанти півдня України. Денікінський режим в Україні. «Київська катастрофа». Більшовицький режим в Україні. Друга радянсько-українська війна. Прийняття Конституції УСРР 1919 р. «Чортківська офензива». Перший «Зимовий похід» військ УНР. Варшавська угода між УНР та Польщею. Польсько-радянська війна на території України. Утворення ГСРР. Другий «Зимовий похід» армії УНР

Дати:

січень (лютий) 1918 р. Брестський мир між УНР та державами Четвірного союзу

лютий –листопад 1918 р. - Окупація України військами Німеччини та Австро-Угорщини

березень 1918 р. - Відновлення влади УЦР в умовах окупації.

Ухвалення УЦР Конституції УНР

29 квітня 1918 р. - державний переворот і прихід до влади П.Скоропадського

серпень1918р. - утворення Українського національного союзу

1 листопада 1918 р. - українське повстання у Львові

14 листопада 1918 р. - Утворення Директорії

грудень 1918 р. - відновлення УНР

22 січня 1919 р. – Проголошення Акту злуки. УПР і ЗУПР

листопад 1918-листопад 1921 р. - друга радянсько-українська війна

18 березня 1921 р. - Ризький мирний договір РСФРР та УСРР з Польщею

Персоналії:

П.Скоропадський, К.Левицький,Д.Вітовський, Є.Петрушевич, С.Петлюра, В. Вінніченко, М.Щорс, В.Боженко, Н.Махно, Ю.Тютюнник

Історико-географічні назви:

м.Чортків, УСРР у кордонах, визнаних Ризьким договором, Закарпаття, Буковина, Крим, Перекоп

Поняття та терміни:

державний переворот, гетьманат, Директорія,Українська Галицька армія, радянська держава, продрозкладка, комнезам, націоналізація.

Називати імена історичних діячів цього періоду.

Встановлювати хронологічну послідовність подій періоду, співвідносити історичні події з відповідною епохою.

Позначати на картосхемі хід воєнних дій на території України в 1918-1921 рр.

Характеризувати внутрішню та зовнішню політику урядів гетьмана П. Скоропадського, Директорії, ЗУНР, більшовиків, зміст Варшавської угоди між УНР та Польщею, культурне життя в Україні в умовах окупації та громадянської війни.

Визначати причини гетьманського перевороту та причини падіння режиму гетьмана П. Скоропадського. розбіжності між членами Директорії щодо її політичного курсу, обставини, що їх спричинили та наслідки;

причини і наслідки українсько-польської війни та підписання С. Петлюрою. причини поразки національно-визвольних змагань
українців (національно-демократичної революції в Україні), історичне значення відновлення української державності на східно- та західно­українських землях та об'єднання українських держав (Акт злуки).

Українська РCР в умовах нової

економічної політики (1921 — 1928)

Факти:

Процес входження УСРР до складу СРСР. Голод в південних губерніях УРСР. Неп в УРСР. Відбудова народного господарства. Початок курсу на індустріалізацію.

«Українізація» УРСР. Кампанія з ліквідації неписьменності дорослих. Українське національне відродження в літературі та театрі. Утворення ВУАН. Виникнення Української автокефальної православної церкви (УАПЦ). Боротьба з націонал-комунізмом.

Дати:

1921-1928 рр. - НЕП

1921-1923 рр. - голод в Україні

1923-1933 рр. - Політика «українізації»

Персоналії:

Х.Раковський, Л.Каганович, О.Шумський, М.Скрипник, М.Волобуєв, М.Хвильовий(Фітільов), Г.Юра, Л. Курбас М.Бойчук, О.Довженко

Історико-географічні назви:

УСРР, Молдавська АСРР

Поняття та терміни:

націонал-комунізм, «Плуг»; «Гарт»; ВАПЛІТЕ;

нова економічна політика; продподаток; хлібозаготівельна криза; концесія; «українізація», технікум, автокефальна церква

Називати імена історичних діячів цього періоду.

Встановлювати хронологічну послідовність подій періоду, співвідносити історичні події з відповідною епохою.

Позначати на картосхемі зміни у територіально-адміністративному устрої УСРР в 1921-1928рр Характеризувати основні заходи непу, процес стабілізації економічного і соціального життя в Україні зміст політики більшовиків щодо релігії та церкви в Україні, основні завдання культурно-освітньої роботи, яку проводили більшовики в 1920-х рр., основний зміст політики «українізації», особливості розвитку української культури у даний період.

Порівнювати «воєнний комунізм» й неп в УСРР.

Визначити результати й наслідки культурно-освітньої роботи більшовики в 1920-х рр., причини та наслідки українізації, її вплив на українську культуру й ментальність населення УСРР, причини і наслідки вступу УСРР в СРСР, причини і особливості впровадження непу в Україні,

Радянська модернізація України (1929 — 1938)

Факти:

Прояви процесу модернізації в радянській Україні. Зміна соціальної структури радянського суспільства в Україні. Вплив тоталітарного режиму на суспільно-політичне, соціально-економічне, культурне та релігійне життя. Формування партійно-бюрократичної номенклатури. Масові репресії. Ідеологізація суспільного життя, культ особи. монополізація духовного життя. Згортання українізації

Дати:

1929-1938 рр. - період радянської модернізації в Україні

1932 р. - пуск Дніпровської ГЕС

листопад 1929 р. – проголошення курсу на суцільну колективізацію

1932-1933 рр. - масовий Голодомор в Україні

1934 р. – перенесення столиці України з Харкова до Києва

1937 р. – завершення колективізації в Україні

Персоналії:

О. Стаханов. Постишев. С. Косіор. М. Скрипник

Історико-географічні назви

Місця побудови індустріальних об’єктів: Харківського тракторного заводу, Дніпровської ГЕС, Харків - Київ

Поняття і терміни:

Індустріалізація, форсована індустріалізація, соціалістичне змагання, стаханівський рух, колективізація, суцільна колективізація, розкуркулення, куркулі, куркульство.

Закон « про п’ять колосків», голодомор, геноцид, репресії, «Розстріляне відродження», соціалістичний реалізм

Називати імена історичних діячів цього періоду.

Встановлювати хронологічну послідовність подій періоду, співвідносити історичні події з відповідною епохою.

Позначати на картосхемі основні індустріальні об’єкти, побудовані за часів модернізації

Характеризувати сутність політики форсованої індустріалізації та колективізації в Україні, особливості радянської модернізації в Україні, особливості суспільно-політичного та культурного життя періоду

Визначати причини і наслідки політики форсованої індустріалізації та колективізації, взаємозв’язок між різними складовими економічної політики сталінського режиму, причинно-наслідкові зв’язки між світовою економічною кризою та економічною політикою СРСР в 30- ті роки, зв’язки між радянською модернізацією і зміною соціальної структури українського радянського суспільства, масовими репресіями в Україні

Порівнювати політику непу та економічну політику 30-тих років

Пояснювати і застосовувати поняття та терміни

Західноукраїнські землі (1921-1938 рр.)

Факти:

Українські землі у складі Польщі, Румунії, Чехословаччини. Колоніальний характер економіки українських земель. Українські суспільно-політичні рухи, радикалізація політичного життя у 30-хроках. Асиміляція як прояв окупаційної політики

Дати:

1929 р. – утворення ОУН

1930 р. – польська «пацифікація» в Східній Галичині

15 березня 1939р. – проголошення незалежності Карпатської України

Персоналії: Є.Коновалець, Д.Донцов, С.Бандера, А.Мельник

В.Липинський, Андрей Шептицький, А.Волошин

Історико-географічні назви:

Східна Галичина. Волинь, Полісся, Підляшшя. Береза Картузька. Буковина. Карпатська Україна. Закарпаття. Підкарпатська Русь

Поняття і терміни:

Осадництво. Пацифікація. Інтегральний націоналізм. Русофільство. Русинство. Українофільство

Називати імена історичних діячів цього періоду.

Встановлювати хронологічну послідовність подій періоду, співвідносити історичні події з відповідною епохою.

Позначати на картосхемі території, які входили до складу Польщі, Румунії, Чехословаччини та місця основних подій періоду

Описувати перебіг боротьби за незалежність Карпатської України

Характеризувати вплив міжнародної ситуації 1930-хрр на становище з/у земель, політику урядів Польщі, Румунії, Чехословаччини в українських землях, стан економіки, життя населення, освіти та культури,

діяльність політичних партій з/у земель у вказаний період.

Визначати міжнародні чинники розподілу українських земель між іншими державами на початку 20-х рр. та їх наслідки для населення, причини і наслідки діяльності політичних сил в західноукраїнських землях у цей період.

Порівнювати правове, політичне та економічне становище українського населення на територіях України у складі інших держав (СРСР, Польща, Румунія, Чехословаччина)

Україна під час Другої світової війни (1939 —1945)

Факти:

Включення Західної України, Бессарабії і Північної Буковини до складу УРСР. Початок Великої Вітчизняної війни. Встановлення окупаційного режиму і розгортання руху Опору. Визволення України. Перемога у Великий Вітчизняній війні

Дати:

17 вересня 1939 р. - Червона Армія перейшла польський кордон;

15 листопада 1939 р.- Західну Україну включено до складу УРСР;

2 серпня 1940 р. - Бессарабію і Північну Буковину включено до складу УРСР;

22 червня 1941 р. - напад Німеччини на СРСР. Початок Великої вітчизняної війни;

30 червня 1941р. - проголошення Акту про відновлення Української Держави;

6 листопада 1943 р. - визволення Києва;

9 травня 1945 р. - День Перемоги, завершення Великої Вітчизняної війни.

Персоналії: С. Тимошенко, М.Кирпонос, С.Ковпак, О.Федоров, О. Сабуров, А.Мельник, С. Бандера, Р. Шухевич, О.Довженко, О.Теліга.

Історикогеографічні назви: Західна Україна, Північна Буковина; Бессарабія; Закарпаття, зони окупації України німецькими військами та їх союзниками, райони дій УПА (Українське Полісся, Волинь, Галичина); радянських партизан та підпільників (Українське Полісся, Чернігівщина, Сумщина, Київщина, Одещина, Крим Лівобережна Україна), Лютізький, Букринський плацдарми; Міуський рубіж.

Поняття та терміни: Радянізація, депортація. Велика Вітчизняна війна, евакуація, мобілізаційні заходи, план «Ост», голокост, «новий порядок», рух Опору, День Перемоги

Називати імена історичних діячів цього періоду.

Встановлювати хронологічну послідовність подій періоду, співвідносити історичні події з відповідною епохою.

Позначати на картосхемі українські землі, приєднані до УРСР в результаті реалізації радянсько-німецьких договорів 1939 року, місця пов’язані з початком та завершенням визволення України від німецько-фашистських загарбників битв та військових операцій, окупаційні зони, на які була розділена Україна, території поширення та активних дій різних течій руху Опору.

Описувати мобілізаційні заходи, процес окупації України, перебіг найважливіших військових подій 1941 –1945 рр.,

Характеризувати зміст гітлерівського плану «Ост», нацистський «новий порядок» в Україні, рух Опору та його основні течії,

Визначати наслідки радянсько-німецьких договорів 1939 року для українських земель; політики радянізації новоприєднаних до УРСР територій, причини поразок Червоної Армії у 1941 році, основні результати та наслідки війни для України та українського народу, внесок українського народу у перемогу над Німеччиною та її союзниками.

Пояснювати і застосовувати поняття та терміни

Аналізувати та оцінювати суперечливі явища в історії Україні під час Другої світової війни (1939 —1945)

Післявоєнна відбудова і розвиток України

в 1945 — початку 50-х років

Факти:

Україна - суб’єкт міжнародних відносин. Відбудова великих індустріальних об’єктів (Азовсталь Дніпрогес, Запоріжсталь, шахти Донбасу та ін..). Розгортання ідеологічних кампаній. Голод в Україні 1946-1947 рр. «Саморозпуск»УГКЦ

Дати:

квітень 1945 р. - Україна стає спів засновницею ООН,

1946-1947 рр.- голод в Україні,

квітень-липень 1947 р. - операція «Вісла».

Історико - географічні назви:

Волинь, Галичина, Закарпаття, Хотинщина, Південна Бессарабія, Північна Буковина, Лемківщина, Посяння, Підляшшя, Холмщина

Персоналії: Д. Мануїльський, Р.Шухевич, Я.Галан, О. Палладін, О.Гончар, Л.Делоне, Й Сліпий

Поняття:

Українська греко-католицька церква, операція «Вісла», «жданівщина», «космополітизм», « лисенківщина».

Характеризувати зовнішньополітичну діяльність УРСР у повоєнні роки та політику влади щодо економічного, соціально-політичного, релігійного, культурного та повсякденного життя населення у післявоєнні роки.

Розкривати причини, зміст, методи та наслідки проведення операції «Вісла».

Аналізувати та оцінювати суперечливі явища в історії України періоду післявоєнної відбудови 1945 — початку 50-х років.

Пояснювати і застосовувати поняття та терміни

Україна в умовах десталінізації (1953 - 1964 рр.)

Факти: зміна адміністративно-територіального устрою УРСР, будівництво потужних індустріальних об’єктів, лібералізація суспільно-політичного життя УРСР середині 50-х-60-х рр. ХХ ст.: припинення масових репресій, політична реабілітація безвинно засуджених, ліквідація, концтаборів; 1957 р. реформа управління економікою, виникнення руху „шістдесятників”, першої хвилі дисидентського руху наприкінці 50-х-початку 60-х рр. ХХ ст..

Дати:

лютий 1954 р - входження Кримської області до складу УРСР,

Історико-географічні назви: Крим, Каховка, Дніпродзержинск, Закарпаття– місця будівництва ГЕС , Київ, Краматорськ, Харків Черкаси, Кривий Ріг - місця протесту робітників, Івано-Франківщина, Львівщина, Полтавщина, Сумщина, Чернігівщина – розробка родовищ нафти і газу, Донбас - видобуток вугілля, металургія, Луганщина, Черкащина - хімічна промисловість, Запоріжжя, Кременчук – автомобілебудування, Києві, Харкові, авіаційні заводи .Персоналії: А.Горська, І. Драч, І.Дзюба, О.Кириченко, Л. Костенко, Л.Лук’яненко, М.Підгорний, Є. Сверстюк, І. Світличний, В. Симоненко, В.Чорновіл.

Поняття: десталінізація, екстенсивний характер виробництва, „відлига”, політична реабілітація, лібералізація, раднаргоспи, „шістдесятники”, дисидентство

Характеризувати сутність реформи управління економікою у середині 50-х-60-х рр. ХХ ст., здобутки та особливості розвитку культури усередині 50-тих-60-тих рр., сутність опозиційного руху.

Розкривати причини виникнення, і значення опозиційного руху,

наслідки процесу лібералізації для українського суспільства

Аналізувати та оцінювати суперечливі явища в Україні в умовах десталінізації (1953 — 1964рр.)

Пояснювати і застосовувати поняття та терміни

Україна у період загострення кризи радянської системи (середина 60-х - початок 80-х років)

Факти: здійснення економічних реформ у другий половині 60-х років ХХ ст., кадрові зміни в політичному керівництві УРСР, друга хвиля дисидентського руху, політико-ідеологічна криза радянського ладу в Україні (середина 60-х — початок 80-х років), юридичне закріплення керівної ролі КПУ за Конституцією УРСР 1978 р.

Дати:

1976 р. - утворення Української Гельсінської групи.

Персоналії: О.Бердник, П.Григоренко, Б.Горинь, М.Горинь, М.Литвин, В.Марченко, С. Параджанов, В.Романюк, М.Руденко, В.Стус, О.Тихий. С.Хмара, П.Шелест, В.Щербицький.

Поняття: „розвинутий соціалізм” „застій”, націонал-комуністична та проімперська лінія в українському керівництві, номенклатура, дефіцит, урбанізація, „самвидав”, правозахисник, русифікація

Визначати прояви політико-ідеологічної кризи радянського ладу в Україні, кризові процеси економіці, демографічні процеси, здобутки та проблеми розвитку соціальної сфери.

Розкривати причини активізації опозиційного руху, форми діяльності дисидентів,

Характеризувати основні вимоги дисидентського руху 1960-х – в 1970-ті роки, суперечливі вища у сфері культури, політику русифікації в освіті, науці літературі та мистецтві .

Аназувати та оцінювати суперечливі явища періоду „ застою” в Україні.

Пояснювати і застосовувати поняття та терміни

Розпад Радянського Союзу і відродження незалежності України

Факти: антиалкогольна кампанія, Чорнобильська катастрофа, 1989-1990 загострення соціально-економічної кризи: запроваджено продаж товарів за картками споживача з купонами, зростання цін, зростання соціальної та національної активності українського суспільства наприкінці 80-х рр. ХХ ст: загальноукраїнський страйк шахтарів, виникнення Народного руху України, перші альтеративні вибори до Верховної Ради .. здобуття Україною незалежності: прийняття Верховною Радою Декларації про державний суверенітет, Акт проголошення незалежності України, проведення референдуму та виборів Президента України

Дати:

26 квітня 1986 р. - вибух на Чорнобильської АЕС;

вересень 1989 р - виникнення Народного руху України,

16 липня 1990 р. - прийняття Верховною Радою Декларації про державний суверенітет України,

24 серпня 1991 р. - Верховна Рада УРСР прийняла Акт проголошення незалежності України;

1 грудня 1991 р. референдум і вибори Президента України. Обрання Л.Кравчука Президентом України.

Історико - географічні назви:

Чорнобиль

Персоналії Л.Кравчук, В.Чорновіл.

Поняття: „перебудова”, інфляція, емісія, спекуляція, гласність, плюралізм, багатопартійна система, референдум.

Визначати основні риси поглиблення економічної кризи, погіршення життєвого рівня населення,

Характеризувати

розгортання соціального та національного руху в Україні в умовах «перебудови»

процес поступової втрати КПУ провідних позицій і впливу в суспільстві, процес утвердження незалежності України,

Визначати причини

розпаду СРСР та його наслідки для державотворення в Україні

Пояснювати і застосовувати поняття та терміни

Аналізувати та оцінювати суперечливі явища під час Розпад Радянського Союзу і відродження незалежності України

Україна в умовах незалежності

Факти: заснування збройних сил України, прийняття Конституції України, прийняття державної символіки, формування інституту громадянства та соціально-економічні реформи наприкінці ХХ ст. на початку ХХІ ст..: приватизація засобів виробництва, лібералізація цін, грошова реформа, диференціація суспільства, інтегрування України у світове співтовариство

Дати:

6 грудня 1991 р. - заснування збройних сил України;

липень 1994 р. - Л.Кучму обрано Президентом України;

1995 р. - Україна стала членом Ради Європи;

28 червня 1996 р. - прийняття Конституції України;

грудень 2004 р. - Президентом України обрано В.Ющенка

Персоналії: Л.Кравчук, Л.Кучма, В.Ющенко, Ю. Тимошенко, В. Янукович.

Поняття: приватизація, корупція, депопуляція, полі етнічна держава, репатріація, омбудсмен,

Характеризувати державотворчі процеси, соціально-економічних реформ в України та її інтеграцію у світове співтовариство,

Описувати здобутки України на шляху інтеграції у європейський, світовий гуманітарний та освітній простір.

Визначати риси економічного соціального політичного, національного, культурного життя,

Аналізувати та оцінювати суперечливі явища Україні в умовах незалежностіСкачать документ

Похожие документы:

 1. Програма зовнішнього незалежного оцінювання з історії України Програму укладено на основі чинної програми з історії України для 11 річної школи

  Документ
  порівнювати різноманітні події і процеси в історії України та у всесвітній історії; визначати передумови, причини, наслідки та особливості історичних подій,
 2. Програма зовнішнього незалежного оцінювання з історії України (7)

  Документ
  поява і розселення людей на території України. Поширення землеробства і скотарства на землях України. Кочовики за раннього залізного віку. Заснування античних міст-колоній в Північному Причорномор’ї та Криму.
 3. Методичні рекомендації для учителів іноземних мов щодо підготовки учнів до зовнішнього незалежного оцінювання у 2011 році

  Методичні рекомендації
  Допомогти педагогам підготувати учнів, у тому числі психологічно, до участі у ЗНО, а також сприяти розвитку компетентності учителя у використанні тестових технологій, підвищенню якості шкільного навчання іноземних мов, зокрема найбільш
 4. Зовнішнє незалежне оцінювання є однією з форм відбору громадян для вступу до внз в Україні

  Документ
  Зовнішнє незалежне оцінювання є однією з форм відбору громадян для вступу до ВНЗ в Україні. Мета зовнішнього незалежного оцінювання — забезпечення реалізації конституційних прав громадян на рівний доступ до освіти, здійснення контролю
 5. Програма вступних випробувань з історії України для вступу на навчання за освітньо-кваліфікаційною програмою «бакалавр» на базі повної загальної середньої освіти

  Документ
  Програма укладена на основі чинної програми з історії України для загальноосвітньої школи та програми Центру зовнішнього незалежного оцінювання якості знань.

Другие похожие документы..