Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Документ'
сооружениями Право собственности на основании Свидетельства о государственной регистрации права от 18.05. 007 серия АА № 004 40 Место расположения об...полностью>>
'Документ'
Новак Катерину Іванівну прийняти на постійну роботу з випробувальним терміном три місяця на посаду головного бухгалтера підприємства з 14 серпня 2011...полностью>>
'Автореферат диссертации'
Защита состоится 29 апреля 2009 г. в 14-30 часов на заседании диссертационного совета Д 212.280.02 при ГОУ ВПО «Уральский государственный горный унив...полностью>>
'Урок'
Это не полный список возможностей для интересной работы педагога, но это то, что я использую на своих уроках наиболее часто. Теперь же я остановлюсь н...полностью>>

Методика навчання української мови в днз з російськомовним режимом Теорія та методика формування елементарних математичних уявлень

Главная > Документ
Сохрани ссылку в одной из сетей:Міністерство освіти і науки України

Бердянський державний педагогічний університет


__від 13.04.2011 р.__ №_____101_____

Наказ

Щодо закріплення навчальних

дисциплін за кафедрами

1.Закріпити за кафедрами інститутів та факультетів нормативні навчальні дисципліни згідно типових планів.

ІНСТИТУТ СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНОЇ ТА КОРЕКЦІЙНОЇ ОСВІТИ

Кафедра дошкільної освіти

 1. Загальна психологія

 2. Психологія дитяча

 3. Психологія загальна та вікова

 4. Вступ до спеціальності

 5. Педагогіка

 6. Загальна педагогіка

 7. Педагогіка дошкільна

 8. Педагогіка загальна

 9. Основи педагогічної майстерності

 10. Основи природознавства з методикою

 11. Ознайомлення дошкільників з суспільним довкіллям

 12. Ознайомлення з довкіллям (природним та суспільним)

 13. Теорія та методика розвитку рідної мови дітей, культура мовлення з практикумом з виразного читання

 14. Методика навчання української мови в ДНЗ з російськомовним режимом

 15. Теорія та методика формування елементарних математичних уявлень

 16. Методика проведення занять з народознавства

 17. Теорія та методика фізичного виховання дітей

 18. Основи образотворчого мистецтва та методика керівництва образотворчою діяльністю дітей дошкільного віку

 19. Образотворча діяльність з методиками

 20. Художня праця

 21. Ручна праця з методиками

 22. Методика музичного виховання

 23. Теорія та методика співпраці ДНЗ з родиною

 24. Декоративне мистецтво та основи дизайну в ДНЗ

 25. Психологія праці та вибір професії

 26. Практикум з психології

 27. Рухливі ігри з методикою викладання

 28. Гімнастика і масаж в ДНЗ

 29. Історія педагогіки

 30. Основи наукових досліджень

 31. Методологія наукових досліджень

 32. Практикум з фізичного виховання

 33. Теорія та методика розвитку рідної мови

 34. Основи природознавства з методикою ознайомлення дітей з природою

 35. Теорія та методика фізичного виховання

 36. Методика проведення занять з народознавства та ознайомлення дітей з суспільним довкіллям

 37. Методика формування елементарних математичних уявлень

 38. Методика проведення занять з народознавства та навчання другої мови

 39. Теорія та методика фізичного виховання дітей та валеологічна освіта

 40. Основи образотворчого мистецтва та методика керівництва образотворчою діяльністю дошкільників

 41. Теорія та методика музичного виховання

 42. Основи педагогічної майстерності та ділового етикету

 43. Вікова та педагогічна психологія

 44. Основи соціально-педагогічних досліджень

 45. Основи профорієнтаційної роботи

 46. Теорія та технологія валеологічної освіти дошкільників

 47. Управління в системі дошкільної освіти

 48. Порівняльна дошкільна педагогіка

 49. Методичне керівництво роботою з формування мовленнєвої компетентності

 50. Методичне керівництво логіко-математичним розвитком дітей дошкільного віку

 51. Оздоровчі технологічні та діагностичні методики фізичного розвитку дітей

 52. Вибрані питання з дошкільної педагогіки

 53. Теорія та технологія розвитку дитячої художньої творчості

 54. Організація дослідницько-експериментальної діяльності дітей

 55. Управління педагогічною взаємодією з різними соціальними групами

 56. Психологія профорієнтаційної роботи

 57. Вікова психологія

 58. Фізкультурно-оздоровча робота в санаторно-медичних групах

 59. Організація роботи з фізичного виховання

 60. Організація роботи з формування уявлень у дітей про свій організм

 61. Спеціальна дошкільна педагогіка

 62. Нові педагогічні технології в дошкільній освіті

 63. Управління в дошкільній освіті

 64. Оздоровчі технології та діагностичні методики фізичного розвитку дитини

 65. Методичне керівництво роботою з формування мовленнєвої компетенції дошкільників

 66. Технології формування екологічної культури

 67. Методика викладання психолого-педагогічних дисциплін у навчальних закладах ІІ-ІV рівнів акредитації

 68. Сучасні педагогічні технології в освіті

 69. Методика викладання курсу «Дитяча психологія»

 70. Методика викладання курсу «Дошкільна педагогіка»

 71. Методика викладання окремих методик дошкільної освіти (2 методики за вибором магістранта)

 72. Проблема соціалізації дитини-дошкільника

 73. Методика викладання психолого-педагогічних дисциплін у ВНЗ

 74. Методологічні засади соціально-педагогічних досліджень

Кафедра соціальної педагогіки

 1. Соціальна психологія

 2. Історія психології

 3. Вступ до спеціальності

 4. Людина у сучасному соціумі

 5. Основи соціально-правового захисту особистості

 6. Етнопедагогіка

 7. Соціальна педагогіка

 8. Основи соціалізації особистості

 9. Теорія та історія соціального виховання

 10. Етика соціально-педагогічної діяльності

 11. Технології соціально-педагогічної роботи

 12. Технології роботи соціального гувернера

 13. Технології соціально-педагогічної роботи в зарубіжних країнах

 14. Соціально-педагогічна профілактика правопорушень

 15. Методики соціально-виховної роботи

 16. Педагогіка сімейного виховання

 17. Етика і психологія сімейного життя

 18. Соціальний супровід сім'ї

 19. Соціальна молодіжна політика

 20. Соціально-педагогічна робота в закладах освіти

 21. Методика роботи з дитячими та молодіжними організаціями

 22. Соціально-педагогічна робота у сфері дозвілля

 23. Основи сценарної роботи соціального педагога

 24. Організація психологічної служби

 25. Психодіагностика

 26. Основи психоконсультації і психокорекції

 27. Психолого-педагогічні засади міжособистісного спілкування

 28. Менеджмент соціально-педагогічної роботи

 29. Самовиховання і саморегуляція особистості

 30. Педагогічна геронтологія

 31. Етнопсихологія

 32. Педагогічна психологія

 33. Психологічне консультування

 34. Психологія спілкування

 35. Соціально-психологічний тренінг

 36. Диференційна психологія

 37. Основи конфліктології

 38. Психологія педагогічна

 39. Організація діяльності державних і спеціалізованих служб

 40. Технології соціально-педагогічних досліджень

 41. Актуальні проблеми соціальної педагогіки

 42. Соціальна робота в Україні

 43. Соціальний супровід клієнта

 44. Методика організації волонтерського руху

 45. Технології роботи за місцем проживання

 46. Технології роботи з дітьми вулиці

 47. Організація і методика соціально-педагогічного тренінгу

 48. Організація роботи з різними соціальними групами

 49. Психологія конфлікту

 50. Тренінг самопізнання

 51. Адаптація випускників шкіл-інтернатів

 52. Формування здорового способу життя

 53. Психологічна служба в закладах освіти

 54. Психодіагностика і корекція

 55. Основи психологічної експертизи

 56. Тренінг упевненості в собі

 57. Методика викладання соціально-педагогічних дисциплін

 58. Етнопедагогіка і педагогіка дитинства

Кафедра логопедії

 1. Анатомія, фізіологія і патологія мовленнєвих та сенсорних систем

 2. Вступ до спеціальності «Дефектологія»

 3. Клінічні основи РВД, ЗПР, РДА, ДЦП

 4. Логопедія

 5. Логоритміка

 6. Логоритміка з методикою викладання

 7. Ігри в логопедичній роботі

 8. Невропатологія та неврологічні основи логопедії

 9. Організація та планування логопедичної роботи

 10. Основи дефектології

 11. Основи дефектології та логопедії

 12. Педіатрія та гігієна дітей та підлітків

 13. Педіатрія

 14. Підготовка до навчання грамоти дітей з порушенням мовлення

 15. Психологія мовлення

 16. Психолого-педагогічна діагностика та відбір дітей до спеціальних закладів

 17. Психопатологія

 18. Патопсихологія

 19. Соціально-правове забезпечення

 20. Корекційно-реабілітаційні служби

 21. Спеціальна педагогіка з історією логопедії

 22. Спеціальна психологія

 23. Спеціальна психологія з психолого-педагогічною діагностикою

 24. Спеціальна педагогіка

 25. Теорія та спецметодика виховання дітей з вадами мовлення

 26. Фізична реабілітація та логопедична гімнастика

 27. Основи дефектології

 28. Арттерапія

 29. Основи клінічної психології

 30. Спеціальна методика дошкільного виховання

 31. Інноваційні технології в логопедії

 32. Організація та планування логопедичної роботи

 33. Диференціальна діагностика мовленнєвих вад

 34. Артпедагогіка і арттерапія в спеціальній освіті

 35. Виховання та навчання дітей з ДЦП

 36. Психотерапія при мовленнєвих вадах

 37. Методика корекційної роботи з дітьми із ЗПР

 38. Основи патопсихології та психотерапії

 39. Психолого-педагогічна терапія

 40. Методика викладання корекційної педагогіки

 41. Психокорекційні технології з дітьми із порушеннями психофізичного розвитку

 42. Інноваційні технології в логопедії

 43. Артпедагогіка та арттерапія в спеціальній освіті

 44. Психолого-педагогічна терапія

ІНСТИТУТ ФІЗИКО-МАТЕМАТИЧНОЇ І ТЕХНОЛОГІЧНОЇ ОСВІТИ

Кафедра професійної педагогіки та методики трудового навчання

Вступ до фаху

Педагогіка, основи педагогічної майстерності

Історія педагогіки

Теорія і історія педагогіки

Основи наукових досліджень

Методика професійного навчання

Методологія і методика наукового дослідження

Методика виховної роботи

Профорієнтація з методикою викладання

Методика викладання креслення

Теорія і методика трудового навчання

Наукова організація праці вчителя трудового навчання

Педагогічні дослідження

Професійна педагогіка

Методика викладання інформатики

Кафедра професійної підготовки, інженерної і комп’ютерної графіки

Практикум з технічної праці

Нарисна геометрія і креслення

Інформатика та обчислювальна техніка

Використання сучасних інформаційних технологій

Технічна творчість учнів

Правила дорожнього руху та безпека руху

Будова та експлуатація автомобіля

Комп'ютерна графіка

Шкільний курс інформатики

Організація управління ремонтно-обслуговуючим виробництвом

Транспортні системи

Основи теорії автомобільних двигунів

Ремонт автомобілів

Технічне обслуговування автомобілів

Автотракторні експлуатаційні матеріали

Комп’ютерні інформаційні технології в освіті і науці

Інженерна графіка

Операційні системи

Програмування

Основи технічного моделювання та конструювання

Практикум з технічного моделювання

Художня обробка матеріалів

Автоматизація технічних об’єктів

Комп’ютерне проектування і моделювання інженерних об’єктів

Прикладне програмування АРМ

Системи автоматизованого проектування

WEB-дизайн

Графічне проектування в архітектурі

WEB-технології

Основи захисту інформації

База даних

Комп’ютерний дизайн

Комп’ютерне моделювання технічних об’єктів

Цифрова техніка

Комп’ютерні мережі

Архітектура ЕОМ

Кафедра машинознавства та методики викладання технічних дисциплін

Актуальні питання матеріалознавства

Вибрані питання технічної механіки

Гідравліка

Деталі машин

Методика викладання технічних дисциплін у віщій школі

Опір матеріалів

Основи стандартизації та керування якістю

Основи теорії різання матеріалів

Метрологія та стандартизація

Практикум з обслуговуючої праці

Практикум з технічної механіки

Різання матеріалів, верстати та інструменти

Стандартизація та технічні вимірювання

Теоретична механика

Теорія механізмів машин

Теплотехніка

Технічна механіка

Технологія конструкційних матеріалів

Технологія машинобудування

Кафедра фізики та методики викладання фізики

Молекулярна фізика і термодинаміка

Математичний апарат фізики

Оптика

Основи мікросхемотехніки

Електроніка

Спецфізпрактикум

Загальна фізика

Фізика ядра та елементарних частиц

Квантова механіка

Рівняння математичної фізики

Квантова електродинаміка

Фундаментальні моделі фізичної реальності

Використання ЕОМ у фізичних дослідженнях

Механіка

Електрика і магнетизм

Електротехніка

Методи математичної фізики

Інформаційні технології в фізиці

Автоматизовані системи управління експериментом

Фізика атома

Електродинаміка

Астрофізика

Теоретична фізика

Теорія і методика навчання фізики

Основи мікропроцесорної техніки

Основи фізхімії

Астрономія

Основи електротехніки

Використання інформаційних технологій у навчанні фізики

Методика викладання астрономії

Радіотехнічний практикум

Патентвознавство та авторське право

Фізика

Кафедра прикладної фізики та математичного моделювання

Класична механіка

Теоретична механіка

Теорія твердого тіла

Точні розв’язки статичної фізики

Вибрані питання класичної механіки

Математичні моделі в природничих і суспільних науках

Методи обчислень

Додаткові розділи природничих наук

Математичні моделі в прикладних задачах

Вибрані питання сучасної обчислювальної математики

Варіаційні методи розв’язання задач математичної фізики

Застосування теорії звичайних диференціальних рівнянь у задачах з механіки

Термодинаміка і статична фізика

Техніка і технологія фізичних досліджень

Фізика поверхні

Сучасні методи дослідження твердого тіла

Фізика твердого тіла

Фізика аморфного стану

Робота в лабораторії наукового напряму

Вимірювання електрофізичних параметрів матеріалів

Математична логіка

Аналіз Фур’є

Математичні моделі в страхуванні

Математичне моделювання у прикладних задачах фізики, механіки, біології, фінансової математики, економіки

Спектральна теорія операторів

Основи електроніки

Основи сучасної електроніки

Дифракційні методи дослідження

Основи фізики вакууму та вакуумної техніки

Основи геометричної кристалографії

Фізика твердого тіла у застосуванні до твердотільної електроніки

Фізика приладів твердотільної електроніки

Основи тензорного числення

Перший метод Ляпунова в математичному моделювання та асимптоматичних рухах

Групи алгебри та їх застосування в задачах математичного моделювання

Методи математичного моделювання на ПЕОМ

Математичні моделі в теорії керування

Основи математичного моделювання

Історія фізики

Фізика реальних кристалів

Фізика взаємодії атомних часток з кристалами

Фізичні основи кристалізації

Елементи математичного моделювання в задачах фінансової математики

Елементи комутативної алгебри в математичному моделюванні

Методи Ляпунова-Пуанкаре в моделюванні задач механіки

Математичне моделювання задач динаміки твердого тіла

Алгебраїчні методи аналізу дискретних математичних моделей

Спостереження та ідентифікація в математичному моделюванні

Матеріали електронної техніки

Теорія магнітної структури

Дефекти структури кристалічної будови (металів та сплавів)

Магнітна анізотропія та процеси намагнічування в феромагнітних матеріалів

Металознавство сучасних магнітожорстких матеріалів

Вибрані питання теорії апроксимації

Додаткові питання комплексного аналізу

Вибрані питання інтегральної геометрії

Трансцендентні числа

Нерівності

Позитивно визначені функціїСкачать документ

Похожие документы:

 1. Дошкільна освіта як складова системи безперервної освіти україни (1991 2006) науково-допоміжний бібліографічний покажчик київ 2007

  Документ
  Дошкільна освіта як складова системи безперервної освіти України (1991–2006) : наук.-допом. бібліогр. покажч. / АПН України, ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського, Ін-т проблем виховання, Наук.
 2. Педагогічна бібліографія (5)

  Документ
  Щорічник “Українська педагогічна бібліографія” видається з 1992 року. У попередніх випусках покажчика відображена література з питань освіти і педагогіки, яка вийшла друком в Україні з 1990 року.
 3. Науково-методичне забезпечення модернізації системи освіти. Методичний вісник №46. Кіровоград: 2010. 296 с

  Диплом
  У книзі на основі аналізу діяльності загальноосвітніх навчальних закладів області протягом 2009-2010 н.р. подаються науково-методичні матеріали до 2010-2011 навчального року.
 4. Педагогічна бібліографія (3)

  Документ
  У45 Українська педагогічна бібліографія. 2004 рік: Покажчик літератури / Уклад. Н. І. Тарасова, Г.І.Шаленко.– К. : НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2008. – Вип.
 5. Cols=2 gutter=24> 2004/№4 Засновники

  Диплом
  Серед чинників такого стану в повний голос заявляє про себе неприпустима безпеч-ність тих, хто причетний до виховання молодого покоління. Вони не усвідомлюють надзвичайної складності цього процесу і некритично використовують досить

Другие похожие документы..