Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Документ'
Пекин, 25 августа / Синьхуанет/ Во вторник заместитель губернатора Ростовской области Александр Носков провел для китайских СМИ презентацию ростовск...полностью>>
'Рабочая программа'
На протяжении развития цивилизации проблемы войны и мира постоянно волнуют мировое сообщество. Войны требуют не только огромных материальных затрат в...полностью>>
'Учебно-методический комплекс'
Бюджетная система Российской Федерации. Учебно-методический комплекс.(специальность 080105.65 «Финансы и кредит») / Сост.: Павленко Г.С. к.э.н., доц....полностью>>
'Реферат'
Отношение к прошлому своей страны – показатель нравственного здоровья нации. Прошлое – это тоже богатство, оно переходит к потомкам как наследство. Т...полностью>>

Методика навчання української мови в днз з російськомовним режимом Теорія та методика формування елементарних математичних уявлень

Главная > Документ
Сохрани ссылку в одной из сетей:

1

Смотреть полностьюМіністерство освіти і науки України

Бердянський державний педагогічний університет


__від 13.04.2011 р.__ №_____101_____

Наказ

Щодо закріплення навчальних

дисциплін за кафедрами

1.Закріпити за кафедрами інститутів та факультетів нормативні навчальні дисципліни згідно типових планів.

ІНСТИТУТ СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНОЇ ТА КОРЕКЦІЙНОЇ ОСВІТИ

Кафедра дошкільної освіти

 1. Загальна психологія

 2. Психологія дитяча

 3. Психологія загальна та вікова

 4. Вступ до спеціальності

 5. Педагогіка

 6. Загальна педагогіка

 7. Педагогіка дошкільна

 8. Педагогіка загальна

 9. Основи педагогічної майстерності

 10. Основи природознавства з методикою

 11. Ознайомлення дошкільників з суспільним довкіллям

 12. Ознайомлення з довкіллям (природним та суспільним)

 13. Теорія та методика розвитку рідної мови дітей, культура мовлення з практикумом з виразного читання

 14. Методика навчання української мови в ДНЗ з російськомовним режимом

 15. Теорія та методика формування елементарних математичних уявлень

 16. Методика проведення занять з народознавства

 17. Теорія та методика фізичного виховання дітей

 18. Основи образотворчого мистецтва та методика керівництва образотворчою діяльністю дітей дошкільного віку

 19. Образотворча діяльність з методиками

 20. Художня праця

 21. Ручна праця з методиками

 22. Методика музичного виховання

 23. Теорія та методика співпраці ДНЗ з родиною

 24. Декоративне мистецтво та основи дизайну в ДНЗ

 25. Психологія праці та вибір професії

 26. Практикум з психології

 27. Рухливі ігри з методикою викладання

 28. Гімнастика і масаж в ДНЗ

 29. Історія педагогіки

 30. Основи наукових досліджень

 31. Методологія наукових досліджень

 32. Практикум з фізичного виховання

 33. Теорія та методика розвитку рідної мови

 34. Основи природознавства з методикою ознайомлення дітей з природою

 35. Теорія та методика фізичного виховання

 36. Методика проведення занять з народознавства та ознайомлення дітей з суспільним довкіллям

 37. Методика формування елементарних математичних уявлень

 38. Методика проведення занять з народознавства та навчання другої мови

 39. Теорія та методика фізичного виховання дітей та валеологічна освіта

 40. Основи образотворчого мистецтва та методика керівництва образотворчою діяльністю дошкільників

 41. Теорія та методика музичного виховання

 42. Основи педагогічної майстерності та ділового етикету

 43. Вікова та педагогічна психологія

 44. Основи соціально-педагогічних досліджень

 45. Основи профорієнтаційної роботи

 46. Теорія та технологія валеологічної освіти дошкільників

 47. Управління в системі дошкільної освіти

 48. Порівняльна дошкільна педагогіка

 49. Методичне керівництво роботою з формування мовленнєвої компетентності

 50. Методичне керівництво логіко-математичним розвитком дітей дошкільного віку

 51. Оздоровчі технологічні та діагностичні методики фізичного розвитку дітей

 52. Вибрані питання з дошкільної педагогіки

 53. Теорія та технологія розвитку дитячої художньої творчості

 54. Організація дослідницько-експериментальної діяльності дітей

 55. Управління педагогічною взаємодією з різними соціальними групами

 56. Психологія профорієнтаційної роботи

 57. Вікова психологія

 58. Фізкультурно-оздоровча робота в санаторно-медичних групах

 59. Організація роботи з фізичного виховання

 60. Організація роботи з формування уявлень у дітей про свій організм

 61. Спеціальна дошкільна педагогіка

 62. Нові педагогічні технології в дошкільній освіті

 63. Управління в дошкільній освіті

 64. Оздоровчі технології та діагностичні методики фізичного розвитку дитини

 65. Методичне керівництво роботою з формування мовленнєвої компетенції дошкільників

 66. Технології формування екологічної культури

 67. Методика викладання психолого-педагогічних дисциплін у навчальних закладах ІІ-ІV рівнів акредитації

 68. Сучасні педагогічні технології в освіті

 69. Методика викладання курсу «Дитяча психологія»

 70. Методика викладання курсу «Дошкільна педагогіка»

 71. Методика викладання окремих методик дошкільної освіти (2 методики за вибором магістранта)

 72. Проблема соціалізації дитини-дошкільника

 73. Методика викладання психолого-педагогічних дисциплін у ВНЗ

 74. Методологічні засади соціально-педагогічних досліджень

Кафедра соціальної педагогіки

 1. Соціальна психологія

 2. Історія психології

 3. Вступ до спеціальності

 4. Людина у сучасному соціумі

 5. Основи соціально-правового захисту особистості

 6. Етнопедагогіка

 7. Соціальна педагогіка

 8. Основи соціалізації особистості

 9. Теорія та історія соціального виховання

 10. Етика соціально-педагогічної діяльності

 11. Технології соціально-педагогічної роботи

 12. Технології роботи соціального гувернера

 13. Технології соціально-педагогічної роботи в зарубіжних країнах

 14. Соціально-педагогічна профілактика правопорушень

 15. Методики соціально-виховної роботи

 16. Педагогіка сімейного виховання

 17. Етика і психологія сімейного життя

 18. Соціальний супровід сім'ї

 19. Соціальна молодіжна політика

 20. Соціально-педагогічна робота в закладах освіти

 21. Методика роботи з дитячими та молодіжними організаціями

 22. Соціально-педагогічна робота у сфері дозвілля

 23. Основи сценарної роботи соціального педагога

 24. Організація психологічної служби

 25. Психодіагностика

 26. Основи психоконсультації і психокорекції

 27. Психолого-педагогічні засади міжособистісного спілкування

 28. Менеджмент соціально-педагогічної роботи

 29. Самовиховання і саморегуляція особистості

 30. Педагогічна геронтологія

 31. Етнопсихологія

 32. Педагогічна психологія

 33. Психологічне консультування

 34. Психологія спілкування

 35. Соціально-психологічний тренінг

 36. Диференційна психологія

 37. Основи конфліктології

 38. Психологія педагогічна

 39. Організація діяльності державних і спеціалізованих служб

 40. Технології соціально-педагогічних досліджень

 41. Актуальні проблеми соціальної педагогіки

 42. Соціальна робота в Україні

 43. Соціальний супровід клієнта

 44. Методика організації волонтерського руху

 45. Технології роботи за місцем проживання

 46. Технології роботи з дітьми вулиці

 47. Організація і методика соціально-педагогічного тренінгу

 48. Організація роботи з різними соціальними групами

 49. Психологія конфлікту

 50. Тренінг самопізнання

 51. Адаптація випускників шкіл-інтернатів

 52. Формування здорового способу життя

 53. Психологічна служба в закладах освіти

 54. Психодіагностика і корекція

 55. Основи психологічної експертизи

 56. Тренінг упевненості в собі

 57. Методика викладання соціально-педагогічних дисциплін

 58. Етнопедагогіка і педагогіка дитинства

Кафедра логопедії

 1. Анатомія, фізіологія і патологія мовленнєвих та сенсорних систем

 2. Вступ до спеціальності «Дефектологія»

 3. Клінічні основи РВД, ЗПР, РДА, ДЦП

 4. Логопедія

 5. Логоритміка

 6. Логоритміка з методикою викладання

 7. Ігри в логопедичній роботі

 8. Невропатологія та неврологічні основи логопедії

 9. Організація та планування логопедичної роботи

 10. Основи дефектології

 11. Основи дефектології та логопедії

 12. Педіатрія та гігієна дітей та підлітків

 13. Педіатрія

 14. Підготовка до навчання грамоти дітей з порушенням мовлення

 15. Психологія мовлення

 16. Психолого-педагогічна діагностика та відбір дітей до спеціальних закладів

 17. Психопатологія

 18. Патопсихологія

 19. Соціально-правове забезпечення

 20. Корекційно-реабілітаційні служби

 21. Спеціальна педагогіка з історією логопедії

 22. Спеціальна психологія

 23. Спеціальна психологія з психолого-педагогічною діагностикою

 24. Спеціальна педагогіка

 25. Теорія та спецметодика виховання дітей з вадами мовлення

 26. Фізична реабілітація та логопедична гімнастика

 27. Основи дефектології

 28. Арттерапія

 29. Основи клінічної психології

 30. Спеціальна методика дошкільного виховання

 31. Інноваційні технології в логопедії

 32. Організація та планування логопедичної роботи

 33. Диференціальна діагностика мовленнєвих вад

 34. Артпедагогіка і арттерапія в спеціальній освіті

 35. Виховання та навчання дітей з ДЦП

 36. Психотерапія при мовленнєвих вадах

 37. Методика корекційної роботи з дітьми із ЗПР

 38. Основи патопсихології та психотерапії

 39. Психолого-педагогічна терапія

 40. Методика викладання корекційної педагогіки

 41. Психокорекційні технології з дітьми із порушеннями психофізичного розвитку

 42. Інноваційні технології в логопедії

 43. Артпедагогіка та арттерапія в спеціальній освіті

 44. Психолого-педагогічна терапія

ІНСТИТУТ ФІЗИКО-МАТЕМАТИЧНОЇ І ТЕХНОЛОГІЧНОЇ ОСВІТИ

Кафедра професійної педагогіки та методики трудового навчання

Вступ до фаху

Педагогіка, основи педагогічної майстерності

Історія педагогіки

Теорія і історія педагогіки

Основи наукових досліджень

Методика професійного навчання

Методологія і методика наукового дослідження

Методика виховної роботи

Профорієнтація з методикою викладання

Методика викладання креслення

Теорія і методика трудового навчання

Наукова організація праці вчителя трудового навчання

Педагогічні дослідження

Професійна педагогіка

Методика викладання інформатики

Кафедра професійної підготовки, інженерної і комп’ютерної графіки

Практикум з технічної праці

Нарисна геометрія і креслення

Інформатика та обчислювальна техніка

Використання сучасних інформаційних технологій

Технічна творчість учнів

Правила дорожнього руху та безпека руху

Будова та експлуатація автомобіля

Комп'ютерна графіка

Шкільний курс інформатики

Організація управління ремонтно-обслуговуючим виробництвом

Транспортні системи

Основи теорії автомобільних двигунів

Ремонт автомобілів

Технічне обслуговування автомобілів

Автотракторні експлуатаційні матеріали

Комп’ютерні інформаційні технології в освіті і науці

Інженерна графіка

Операційні системи

Програмування

Основи технічного моделювання та конструювання

Практикум з технічного моделювання

Художня обробка матеріалів

Автоматизація технічних об’єктів

Комп’ютерне проектування і моделювання інженерних об’єктів

Прикладне програмування АРМ

Системи автоматизованого проектування

WEB-дизайн

Графічне проектування в архітектурі

WEB-технології

Основи захисту інформації

База даних

Комп’ютерний дизайн

Комп’ютерне моделювання технічних об’єктів

Цифрова техніка

Комп’ютерні мережі

Архітектура ЕОМ

Кафедра машинознавства та методики викладання технічних дисциплін

Актуальні питання матеріалознавства

Вибрані питання технічної механіки

Гідравліка

Деталі машин

Методика викладання технічних дисциплін у віщій школі

Опір матеріалів

Основи стандартизації та керування якістю

Основи теорії різання матеріалів

Метрологія та стандартизація

Практикум з обслуговуючої праці

Практикум з технічної механіки

Різання матеріалів, верстати та інструменти

Стандартизація та технічні вимірювання

Теоретична механика

Теорія механізмів машин

Теплотехніка

Технічна механіка

Технологія конструкційних матеріалів

Технологія машинобудування

Кафедра фізики та методики викладання фізики

Молекулярна фізика і термодинаміка

Математичний апарат фізики

Оптика

Основи мікросхемотехніки

Електроніка

Спецфізпрактикум

Загальна фізика

Фізика ядра та елементарних частиц

Квантова механіка

Рівняння математичної фізики

Квантова електродинаміка

Фундаментальні моделі фізичної реальності

Використання ЕОМ у фізичних дослідженнях

Механіка

Електрика і магнетизм

Електротехніка

Методи математичної фізики

Інформаційні технології в фізиці

Автоматизовані системи управління експериментом

Фізика атома

Електродинаміка

Астрофізика

Теоретична фізика

Теорія і методика навчання фізики

Основи мікропроцесорної техніки

Основи фізхімії

Астрономія

Основи електротехніки

Використання інформаційних технологій у навчанні фізики

Методика викладання астрономії

Радіотехнічний практикум

Патентвознавство та авторське право

Фізика

Кафедра прикладної фізики та математичного моделювання

Класична механіка

Теоретична механіка

Теорія твердого тіла

Точні розв’язки статичної фізики

Вибрані питання класичної механіки

Математичні моделі в природничих і суспільних науках

Методи обчислень

Додаткові розділи природничих наук

Математичні моделі в прикладних задачах

Вибрані питання сучасної обчислювальної математики

Варіаційні методи розв’язання задач математичної фізики

Застосування теорії звичайних диференціальних рівнянь у задачах з механіки

Термодинаміка і статична фізика

Техніка і технологія фізичних досліджень

Фізика поверхні

Сучасні методи дослідження твердого тіла

Фізика твердого тіла

Фізика аморфного стану

Робота в лабораторії наукового напряму

Вимірювання електрофізичних параметрів матеріалів

Математична логіка

Аналіз Фур’є

Математичні моделі в страхуванні

Математичне моделювання у прикладних задачах фізики, механіки, біології, фінансової математики, економіки

Спектральна теорія операторів

Основи електроніки

Основи сучасної електроніки

Дифракційні методи дослідження

Основи фізики вакууму та вакуумної техніки

Основи геометричної кристалографії

Фізика твердого тіла у застосуванні до твердотільної електроніки

Фізика приладів твердотільної електроніки

Основи тензорного числення

Перший метод Ляпунова в математичному моделювання та асимптоматичних рухах

Групи алгебри та їх застосування в задачах математичного моделювання

Методи математичного моделювання на ПЕОМ

Математичні моделі в теорії керування

Основи математичного моделювання

Історія фізики

Фізика реальних кристалів

Фізика взаємодії атомних часток з кристалами

Фізичні основи кристалізації

Елементи математичного моделювання в задачах фінансової математики

Елементи комутативної алгебри в математичному моделюванні

Методи Ляпунова-Пуанкаре в моделюванні задач механіки

Математичне моделювання задач динаміки твердого тіла

Алгебраїчні методи аналізу дискретних математичних моделей

Спостереження та ідентифікація в математичному моделюванні

Матеріали електронної техніки

Теорія магнітної структури

Дефекти структури кристалічної будови (металів та сплавів)

Магнітна анізотропія та процеси намагнічування в феромагнітних матеріалів

Металознавство сучасних магнітожорстких матеріалів

Вибрані питання теорії апроксимації

Додаткові питання комплексного аналізу

Вибрані питання інтегральної геометрії

Трансцендентні числа

Нерівності

Позитивно визначені функції

Кафедра дидактики природничо-наукових дисциплін та інформаційних технологій у навчанні

Основи охорони праці

Використання інформаційно-комунікативних технологій в освіті

Охорона праці в галузі

Охорона праці в соціально-педагогічній сфері

Технічні засоби навчання

Охорона праці в галузі дошкільної освіти

Педагогіка

Методика навчання фізики

Методика навчання фізики у вищій і середній школі

Методологія і методи наукових досліджень

Методологія наукових досліджень

Методика навчання математики

Елементарна математика

Методика викладання фізики у вищій школі

Методика навчання математики у вищій і середній школі

Методика викладання математики у вищій школі

Охорона праці

Інформаційні технології в освіті

Мультимедійні засоби навчання

Сучасні педагогічні технології

Технології навчання математики

Науковий семінар

Зміст сучасного шкільного підручника з фізики в Україні

Психолого-педагогічні засади профільного навчання фізики

Технологія профільного навчання фізики

Психолого-педагогічні засади профільного навчання математики

Технології профільного навчання математики

Технології навчання фізики

Сучасні ТЗН

Методологія і методи науково-педагогічних досліджень

Основи педагогічної майстерності


Кафедра математики та методики викладання математики

Алгебра і теорія чисел

Аналітична геометрія

Аналітична геометрія і лінійна алгебра

Варіаційне числення та методи оптимізації

Вибрані питання алгебри і геометрії

Використання математичної статистики в педагогічних дослідженнях

Використання ПК при обробці результатів статистичних даних

Вища математика

Дискретна математика

Диференціальна геометрія і топологія

Диференціальні рівняння

Диференціальні та інтегральні рівняння

Історія математики

Комп’ютерний практикум з математики

Комплексний аналіз

Лінійна алгебра

Математика

Математична статистика з елементами теорії випадкових процесів

Математичний аналіз

Математичні методи в психології

Наближені методи інтегрування диференціальних рівнянь

Основи векторного і тензорного аналізу

Основи геометрії

Педагогіка та методика викладання математики і інформатики

Проблеми класичного аналізу

Теорія ймовірностей

Теорія ймовірностей та математична статистика

Теорія міри та інтегралу

Функціональний аналіз

Додаткові розділи методики викладання математики

ФАКУЛЬТЕТ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ

Кафедра основ здоров'я та БЖД

 1. Фізіологія людини

 2. Фізіологія

 3. Фізіологія (ВНЗ) та вікова з основами генетики

 4. Педіатрія

 5. Анатомія людини

 6. Вікова фізіологія та валеологія

 7. Валеологія

 8. Валеологія з методикою викладання

 9. Валеологія та основи медичних знань

 10. Безпека життєдіяльності та основи екології

 11. Безпека життєдіяльності

 12. Основи медичних знань

 13. Основи медичних знань та охорони здоров’я

 14. Основи валеології

 15. Основи психогігієни

 16. Інструментальні та біологічні методи дослідження у фізичній культурі

 17. Гігієна

 18. Лікарсько-педагогічний контроль у фіз. культурі і спорті

 19. Методика вивчення валеології, основ безпеки життєдіяльності в початковій школі

 20. Безпека життєдіяльності та основи охорони праці

 21. Безпека життєдіяльності та цивільна оборона

 22. Основи безпеки життєдіяльності

 23. Цивільна оборона

 24. Теорія та технології валеологічної освіти дошкільника

 25. Здоров’я людини

 26. Педіатрія та гігієна дітей та підлітків

 27. Методика викладання у вищому навчальному закладі навчальної дисципліни «Методика викладання основ здоров’я та медико-санітарна підготовка в загальноосвітньому закладі»

 28. Анатомія, фізіологія, патологія дітей з основами генетики

Кафедра екології та охорони навколишнього природного середовища

 1. Основи екології

 2. Екологія

 3. Основи природознавства та екології

 4. Біохімія

 5. Хімія

 6. Біомеханіка фізичних вправ

 7. Біомеханіка

 8. Метрологічний контроль у фізичному вихованні

 9. Концепції сучасного природознавства

 10. Природознавство

Кафедри теорії та методики фізичного виховання

Спортивні споруди і обладнання

Адаптивне фізичне виховання

Вступ до спеціальності

Гімнастика та методика її викладання

Загальна теорія підготовки спортсменів

Історія фізичної культури

Легка атлетика та методика її викладання

Лікувальна фізична культура

Масаж

Методи дослідження у фізичному вихованні

Методична робота вчителя фізичної культури

Нові технології у фізичному вихованні

Оздоровча ходьба, біг

Оздоровчий танцювальний фітнес

Оздоровчі види єдиноборств

Оздоровчі заняття на воді

Олімпійський і професійний спорт

Організація і методика оздоровчої фізичної культури

Організація краєзнавчо-туристичної діяльності

Організація та проведення спортивних змагань

Організація та проведення туристичних походів

Особливості методики проведення спортивних ігор

Основи теорії і методики спортивного тренування

Особливості методики проведення уроків з футболу

Спортивна фізіологія

Професійна майстерність

Плавання та методика його викладання

Педагогіка спортивної діяльності

Педагогічні методи дослідження у фізичній культурі

Підвищення спортивної майстерності

Спортивна метрологія

Професійна діяльність у сфері фізичного виховання

Рекреаційні ігри

Розвиток спеціальних навичок вчителя фізичної культури

Спортивні ігри та методика їх викладання

Спортивна аеробіка

Спортивна медицина

Спортивне орієнтування

Спортивний туризм

Спортивно-педагогічне вдосконалення

Степ аеробіка

Теорія і методика викладання атлетизму

Теорія і методика викладання плавання

Теорія і методика викладання рухливих ігор і забав

Теорія і методика викладання спортивних ігор

Теорія та методика обраного виду спорту

Теорія та методика суддівства з обраного виду спорту

Теорія та методика фізичного виховання

Туризм

Фізична реабілітація

Футбол, міні-футбол та методика його викладання

Фізичне виховання осіб різного віку

Фізична культура з методикою викладання

Фізична культура

Характеристика сфери фізичного виховання

Плавання з методикою його викладання

Ритмічна гімнастика

Методика викладання у вищому навчальному закладі навчальної дисципліни «Фізична культура з методикою викладання в початковій школі»

Музично-ритмічне виховання

Гімнастика з методикою викладання

Легка атлетика з методикою викладання

Рухливі ігри з методикою викладання

Основи будівництва та експлуатації спортивних споруд

Спортивні ігри з методикою викладання

Теорія та методика плавання

Футбол з методикою викладання

Методика викладання в СМГ

Фізичне виховання

ІНСТИТУТ ОСВІТНІХ ІНЖЕНЕРНО-ПЕДАГОГІЧНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

Кафедра менеджменту організацій

 1. Економічна історія

 2. Макроекономіка

 3. Менеджмент

 4. Маркетинговий менеджмент

 5. Стратегічне планування

 6. Управління трудовими ресурсами

 7. Стратегія підприємства

 8. Управління персоналом

 9. Світова економіка та міжнародні відносини

 10. Історія економіки та економічної думки

 11. Міжнародна економіка

 12. Паблік-релейшинз

 13. Державне регулювання економіки

 14. Історія економічних вчень

 15. Економічна інтеграція і глобальні проблеми сучасності

 16. Економіка праці та соціально-трудові відносини

 17. Економіка праці в організації

 18. Мікроекономіка

 19. Логістика

 20. Мікроекономіка і макроекономіка

 21. Основи менеджменту і маркетингу

 22. Основи менеджменту

 23. Основи маркетингу

 24. Зовнішня економічна діяльність

 25. Основи підприємництва

Кафедра економіки підприємства

 1. Основи економічної теорії

 2. Економіка підприємств

 3. Статистика

 4. Бухгалтерський облік

 5. Фінанси підприємства

 6. Гроші та кредит

 7. Економічний аналіз

 8. Розміщення продуктивних сил

 9. Економетрія

 10. Оподаткування підприємств

 11. Проектний аналіз

 12. Маркетингова цінова політика

 13. Економіка природокористування

 14. Трансформаційна економіка та економічна політика держави

 15. Основи бізнесу

 16. Банківська діяльність

 17. Економічна діагностика

 18. Національна економіка

 19. Організація виробництва

 20. Обґрунтування господарських рішень і оцінювання ризиків

 21. Потенціал і розвиток підприємства

 22. Планування і контроль на підприємстві

 23. Фінанси

 24. Аудит

 25. Ризикологія

 26. Страхування

 27. Облік на підприємствах малого бізнесу

 28. Теорія економічного аналізу

 29. Планування та прогнозування діяльності підприємств

 30. Моделювання економічних та соціальних систем

 31. Регіональна економіка

 32. Системний аналіз

 33. Інвестиційна діяльність

 34. Економіка освіти

 35. Бухгалтерський облік та аудит.

 36. Фінанси та кредит.

 37. Вступ в статистику

 38. Практикум з економічного анализу

 39. Соціально-економічна безпека

 40. Основи економічної безпеки

 41. Економіка та організація промислового виробництва

Кафедра професійної педагогіки та методики професійного навчання

 1. Професійна педагогіка

 2. Тестологія

 3. Психологія (загальна, вікова, педагогічна)

 4. Психологія та педагогіка

 5. Методика професійного навчання

 6. Методика викладання економічних дисциплін

 7. Методика навчання основ економічних теорій

 8. Методика навчання економіки

 9. Університетська освіта

 10. Теорія та практика експерименту

 11. Основні напрямки розвитку та інновації в галузі

 12. Компетентністний підхід в освіті

 13. Теорія і історія педагогіки

 14. Основи наукових досліджень

 15. Психологія вищої школи

 16. Психологія управління

Кафедра комп’ютерних технологій в управлінні та навчанні

Інформатика та програмування

Практикум на ЕОМ

Педагогіка і методика викладання математики й інформатики

Методика навчання інформатики

Архітектура ЕОМ та обчислювальна техніка

Технології профільного навчання інформатики

Введення до фаху

Мови програмування загального призначення Сі, Pascal

Принципи побудови та захист інформації Баз Даних

Чисельні методи

Логічне програмування та бази даних

Стандартизація та техніка вимірювань

Застосування КТ у навчальному процесі

Застосування КТ в управлінні

Ергономічні вимоги до застосування НІТ

Комп’ютерний дизайн та програмування Інтернет

Комп’ютерні графічні пакети

Комп’ютерні технології управління проектами

Проектування інформаційних систем

Комп’ютерна підтримка навчальної діагностики

Теорія і практика комп’ютерно-психологічної діагностики

Підготовка, захист та експертиза дисертації

Комп’ютерні редакційно-видавничі системи

Інтернет-технології

Інформатика і ОТ

Програмні і комп’ютерні рішення економічних задач

Економічна інформатика

Інформаційні системи і технології на підприємстві

Інженерна та комп’ютерна графіка

Сучасні технології створення програмних продуктів

Інформаційні системи обробки економічної інформації

Технології навчання інформатики

Інформатика, комп’ютерна техніка і ТЗН

Основи наукових досліджень

Методика професійного навчання

Методологія і методика наукових досліджень

Кафедра комп'ютерних систем та мереж

Інформатика та програмування

Використання сучасних ІТ

Комп'ютерна техніка та математичні методи у фізичному вихованні і спорті

Інформатика, комп’ютерна техніка і ТЗН

Нові інформаційні технології та сучасні засоби навчання

Теорія інформації та кодування

Візуальна мова програмування Delphi, Builder

Теорія алгоритмів

Основи автоматизованого програмування складних об’єктів і систем (CASE)

Адміністрування комп’ютерних мереж

Розробка локальних мереж для управління

Комп’ютерні мережі

Сучасні операційні системи

Адміністрування інформації в комп’ютерних системах та мережах

Адміністрування та захист інформації в локальних мережах

Розподілена та паралельна обробка сигналів

Комп'ютерна електроніка

Технічне забезпечення систем захисту інформації

Інформаційні системи та структури даних для ПЕОМ

Структури даних для ПЕОМ

Системи банківської та підприємницької безпеки

Основи автоматизованих систем проектування

Теорія інформації

Теорія інформації та кодування

Системне програмування

Теорія захисту даних в інформаційних системах

Комп’ютерні методи прикладної математики

Теорія управління та інформаційні системи

Кафедра фундаментальних та інженерно-педагогічних дисциплін

Нові інформаційні технології та сучасні ТЗН

Інформаційні технології в освіті

Теорія цифрової обробки сигналів

Комп'ютерні технології статистичного опрацювання експериментальних даних

Математичне програмування

Економіко-математичне моделювання

Використання сучасних інформаційних технологій та ТЗН

Програмні обчислювальні системи

Криптографічні методи перетворення інформації

Інформаційні технології та сучасні ТЗН

Основи інформатики та застосування ЕОМ у психології

Комп'ютерні та інфомаційні технології в освіті, науці

Цифрова техніка

Документаційне забезпечення робіт з захисту інформації

Захист програмного забезпечення та програмні засоби захисту інформації

Правові основи захисту інформації

Забезпечення безпеки корпоративних ресурсів

Контроль, діагностика ПЕОМ та переферійних засобів

Комп'ютерні методи прикладної математики

Обладнання обчислювальних центрів в системі освіти

Програмні засоби захисту інформації

Вища математика

Архітектура ЕОМ та обчислювальна техніка

Математика для економістів

ІНСТИТУТ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ ТА МИСТЕЦТВ

Кафедра педагогіки

 1. Педагогічні технології в початковій школі

 2. Методика виховної роботи

 3. Дидактика

 4. Теорія виховання

 5. Основи наукових досліджень та психодіагностика

 6. Школознавство

 7. Вступ до спеціальності

 8. Загальні основи педагогіки

 9. Історія педагогіки

 10. Вибрані проблеми педагогіки початкової школи

 11. Методика викладання педагогіки у ВНЗ

 12. Методика викладання історії педагогіки у ВНЗ

 13. Педагогіка

 14. Організація виховної роботи ДОТ

Кафедра психології

Психологія (загальна, вікова та педагогічна)

Вікова та педагогічна психологія

Порівняльна психологія

Історія психології

Вступ до спеціальності

Профорієнтація та профвідбір

Психодіагностика

Основи психокорекції

Психологія управління

Психологія спорту

Основи психологічного консультування

Експериментальна психологія

Основи патопсихології

Соціальна психологія

Практикум з групової психокорекції

Диференційна психологія

Методика викладання психології

Методологічні та теоретичні проблеми психології

Сучасні теорії глибинної психології.

Конфліктологія

Девіантологія

Психологія життєвих криз особистості

Психологія сім’ї

Практикум з індивідуального консультування та психокорекція

Психологія особистості

Етнопсихологія

Психологія вищої школи

Загальна психологія

Психологічна служба в системі освіти

Психологія праці та управління

Інженерна психологія

Вікова психологія

Педагогічна психологія

Психологія здоров’я

Психологія (загальна)

Психологія фізичного виховання

Психологія спортивного колективу

Кафедра початкової освіти

 1. Методика викладання математики

 2. Сучасні технології викладання математики в початковій школі

 3. Сучасні технології викладання української мови в початковій школі

 4. Сучасні технології викладання образотворчого мистецтва в початковій школі

 5. Сучасні технології ознайомлення молодших школярів з об’єктами природи

 6. Сучасні технології організації трудової діяльності молодших школярів

 7. Методика викладання у ВНЗ навчальної дисципліни «Методика викладання української мови в початковій школі

 8. Методика викладання у ВНЗ навчальної дисципліни «Методика викладання математики в початковій школі»

 9. Методика викладання у ВНЗ навчальної дисципліни «Методика викладання освітньої галузі «Людина і світ» в початковій школі»

 10. Методика викладання у ВНЗ навчальної дисципліни «Методика викладання російської мови в початковій школі»

 11. Методика викладання у ВНЗ навчальної дисципліни «Методика викладання образотворчого мистецтва в початковій школі»

 12. Методика викладання освітньої галузі «Людина і світ»

 13. Малюнок

 14. Композиція

 15. Живопис

 16. Технологія проектування в початковій школі

 17. Сучасна російська мова з практикумом

 18. Методика викладання української мови

 19. Методика викладання російської мови

 20. Трудове навчання з практикумом

 21. Скульптура та пластична анатомія

 22. Декоративно-прикладне мистецтво

 23. Кераміка

 24. Історія образотворчого мистецтва

 25. Методика викладання образотворчого мистецтва

 26. Техніка графіки

 27. Аналіз творів образотворчого мистецтва

 28. Методика трудового навчання і художньої праці

 29. Дизайн

 30. Музичне виховання і основи хореографії з методикою викладання

 31. Теоретична інформатика

 32. Використання сучасних інформаційних технологій

 33. Основи роботи в операційній системі

 34. Основи програмування

 35. Шкільний курс інформатики

 36. Педагогічна інформатика

 37. Сучасні технології викладання інформатики в початковій школі

 38. Використання сучасних інформаційних технологій в управлінні освітою

 39. Методика викладання галузі «Комп’ютерні технології» в початковій школі

 40. Основи комунікаційних технологій

 41. Комп’ютерний дизайн

 42. Інформаційні технології в освіті

 43. Образотворче мистецтво з методикою викладання

 44. Сучасні технології викладання основ здоров’я в початковій школі

 45. Методика викладання у ВНЗ навчальної дисципліни «Методика викладання інформатики в початковій школі»

 46. Історія декоративно-прикладного мистецтва

Кафедра хореографії

 1. Теорія і методика класичного танцю

 2. Теорія і методика народно-сценічного танцю

 3. Теорія і методика українського народного танцю

 4. Теорія і методика історико-побутового танцю

 5. Теорія і методика сучасного бального (спортивного) танцю

 6. Теорія і методика сучасного танцю

 7. Теорія і методика роботи з дитячим хореографічним колективом

 8. Мистецтво балетмейстера

 9. Народний костюм і сценічне оформлення танцю

 10. Підготовка концертних номерів

 11. Історія хореографічного мистецтва

 12. Фольклор України

 13. Підвищення хореографічної майстерності

 14. Партерна гімнастика

 15. Ритміка

 16. Дуетно-сценічний танок

 17. Сучасна пластика

 18. Сценічний грим

 19. Основи акторської майстерності

 20. Аналіз музики в хореографії

 21. Практикум з фольклору України

 22. Хореографічне оформлення вокальних номерів

 23. Історія екранних видів мистецтв

 24. Історія сучасної хореографії

 25. Хореографічне мистецтво 20-21 століття

 26. Психологія танцю

 27. Сучасні напрямки хореографії

 28. Методика викладання дисциплін кваліфікації

 29. Практикум за кваліфікацією

 30. Основи хореографічної критики

 31. Сучасні підходи до класичного танцю

 32. Сучасні підходи до народно-сценічного танцю

 33. Сучасні напрямки хореографії

 34. Шкільний курс хореографії та методика викладання

 35. Основи акторської майстерності та режисури

 36. Підготовка концертних номерів

 37. Художня культура півдня України

 38. Болгарський танок

 39. Танцювальна терапія

 40. Фольклор Запорізького краю

 41. Віртуозні техніки в хореографії

 42. Теорія і методика викладання класичного танцю

 43. Теорія і методика викладання народно-сценічного танцю

 44. Теорія і методика викладання українського танцю

 45. Теорія і методика викладання сучасного танцю

 46. Дихання в хореографії

 47. Фізичне виховання в хореографії

 48. Спортивні танці

Кафедра музичного виховання

 1. Методика викладання художньої культури

 2. Музична порівняльна педагогіка

 3. Концертмейстерський клас

 4. Хоровий клас з практикумом

 5. Хорове диригування

 6. Постановка голосу

 7. Основний музичний інструмент

 8. Оркестровий клас

 9. Історія музики ХХ століття

 10. Музично-педагогічне вдосконалення

 11. Теорія і методика роботи з дитячим хоровим колективом

 12. Психологія мистецтва

 13. Інтегрований підхід у викладанні предметів мистецького циклу в початковій школі

 14. Історія театрального мистецтва

 15. Історія хорового мистецтва

 16. Історія фортепіанного мистецтва

 17. Музична педагогіка

 18. Сучасне музичне мистецтво

 19. Методичні засади особистісно-орієнтованого навчання майбутніх викладачів музичних дисциплін

 20. Методика викладання дисциплін кваліфікації

 21. Практикум за кваліфікацією

 22. Хоровий клас

 23. Хорове диригування

 24. Постановка голосу

 25. Хорознавство та хорове аранжування

 26. Додатковий музичний інструмент

 27. Сольфеджіо

 28. Гармонія

 29. Поліфонія

 30. Аналіз музичних творів

 31. Історія зарубіжної музики

 32. Історія української музики

 33. Народознавство та музичний фольклор України

 34. Практикум шкільного репертуару

 35. Музично-педагогічне вдосконалення

 36. Методика музичного виховання

 37. Історія художньої культури

 38. Методика роботи з хором

 39. Історія екранних видів мистецтва

 40. Основи теорії музики

 41. Гра на музичному інструменті

 42. Народна музична творчість

СОЦІАЛЬНО-ГУМАНІТАРНИЙ ФАКУЛЬТЕТ

Кафедра всесвітньої історії та методики навчання суспільствознавчих дисциплін

 1. Археологія

 2. Історія первісного суспільства

 3. Історія стародавнього сходу

 4. Історія стародавнього світу

 5. Історія стародавньої Греції та Риму

 6. Історія середніх віків

 7. Нова історія Азії та Африки

 8. Нова історія Європи та Америки

 9. Новітня історія Азії та Африки

 10. Новітня історія Європи та Америки

 11. Історія слов'янських народів

 12. Історіографія нової і новітньої історії

 13. Допоміжні історичні дисципліни

 14. Історичне краєзнавство

 15. Шкільний курс історії України

 16. Шкільний курс всесвітньої історії

 17. Шкільний курс історії України та всесвітньої історії

 18. Методика навчання історії

 19. Методика викладання історії у вищій школі

 20. Шкільний курс правознавства

 21. Методика викладання правознавства

 22. Історія Росії /СРСР

 23. Інноваційні технології в освіті

 24. Сучасні педагогічні технології

 25. Правове забезпечення управлінських рішень

 26. Правовиховна робота в закладах освіти

 27. Соціально-педагогічна профілактика правопорушень

 28. Тестологія

 29. Історія сучасного світу

Кафедра історії України

 1. Історія України

 2. Методологія та методика наукових досліджень

 3. Основи наукових досліджень

 4. Провідні тенденції сучасної української історіографії

 5. Історія Півдня України

 6. Актуальні проблеми історичної науки

 7. Етнографія (Загальна та етнографія України)

 8. Загальна етнографія

 9. Усна історія

 10. Музеєзнавство та охорона і збереження пам’яток культури

 11. Історіографія історії України та слов’янських народів

 12. Охорона та збереження пам’яток культури

 13. Основи історичного музеєзнавства

 14. Джерелознавство історії України

 15. Історична географія

 16. Актуальні питання новітньої історії України

 17. Основи науково-педагогічних досліджень

Кафедра політології та правознавства

 1. Історія держави і права зарубіжних країн

 2. Правознавство

 3. Конституційне право України

 4. Основи конституційного права України

 5. Основи римського права

 6. Основи міжнародного права

 7. Історія держави і права України

 8. Історія політичних і правових учень

 9. Сімейне право

 10. Право соціального захисту

 11. Цивільне право та цивільний процес

 12. Історія міжнародних відносин

 13. Трудове право

 14. Адміністративне право

 15. Теорія держави і права

 16. Кримінальне право і кримінальний процес

 17. Господарське право

 18. Політологія

 19. Правові основи діяльності вищої школи

 20. Актуальні проблеми міжнародних відносин у ХХІ столітті

 21. Захист інтелектуальної власності

 22. Нормативно-правові основи діяльності закладів освіти

 23. Україна в системі сучасної міжнародної безпеки

 24. Суд та правоохоронні органи

 25. Інтелектуальна власність

 26. Основи інтелектуальної власності

Кафедра філософії та соціології

 1. Етика та естетика

 2. Історія світової культури ХХ століття

 3. Історія української культури

 4. Культурологія

 5. Логіка

 6. Методологія історії

 7. Демографія

 8. Основи демократії

 9. Релігієзнавство

 10. Соціологія

 11. Соціологія та організація управління

 12. Українська та зарубіжна культура

 13. Філософія

 14. Філософія (етика та естетика, логіка, релігієзнавство)

 15. Філософія глобальних проблем сучасності

 16. Філософія науки

 17. Філософія наукової діяльності

 18. Філософія освіти

 19. Філософія права

 20. Філософія історії

 21. Філософські проблеми природознавства та наукового пізнання

 22. Зарубіжна культура

 23. Комунікативна логіка

Кафедра педагогіки вищої школи та управління навчальним закладом

 1. Аналіз освітньої політики

 2. Кіно і театр

 3. Маркетинг на ринку освітніх послуг

 4. Менеджмент в освіті

 5. Менеджмент освітньої діяльності

 6. Менеджмент професійної діяльності

 7. Методика виховної роботи в оздоровчих таборах

 8. Організація управління навчальним процесом у вищих навчальних закладах

 9. Основи менеджменту

 10. Основи педагогічної майстерності

 11. Основи педагогічної творчості

 12. Основи системного підходу та методика прийняття рішень

 13. Основи сценічного та екранного мистецтва

 14. Педагогіка

 15. Педагогіка вищої школи

 16. Педагогіка та психологія вищої школи

 17. Психологія та етика ділового спілкування

 18. Риторика та педагогічна майстерність

 19. Управління навчальним закладом

 20. Управління навчально-виховним процесом в початковій школі

 21. Управління персоналом навчального закладу

 22. Управління у сфері фізичного виховання

 23. Вища освіта та Болонський процес

 24. Педагогічна майстерність

 25. Вступ до спеціальності

 26. Болонський процес

 27. Сценічна майстерність

ІНСТИТУТ ФІЛОЛОГІЇ ТА СОЦІАЛЬНИХ КОМУНІКАЦІЙ

Кафедра зарубіжної літератури та теорії літератури

 1. Вступ до літературознавства

 2. Теорія літератури

 3. Російська народна поетична творчість

 4. Історія польської літератури

 5. Англійська література

 6. Історія зарубіжної літератури

 7. Історія російської літератури

 8. Німецька література

 9. Англійська літературна критика

 10. Російська літературна критика

 11. Німецька літературна критика

 12. Методика викладання російської літератури у вищій школі

 13. Шкільний курс зарубіжної літератури та методика його викладання

 14. Шкільний курс зарубіжної літератури

 15. Шкільний курс російської літератури та методика його викладання

 16. Шкільний курс російської літератури

 17. Шкільний курс німецької літератури та методика його викладання

 18. Шкільний курс німецької літератури

 19. Шкільний курс англійської літератури та методика його викладання

 20. Шкільний курс англійської літератури

 21. Шкільний курс польської літератури та методика його викладання

 22. Шкільний курс польської літератури

 23. Література країни, мова якої вивчається

 24. Актуальні проблеми теорії та історії російської літератури

 25. Література постмодернізму в Росії

 26. Література російського зарубіжжя

 27. Літературна герменевтика

 28. Герменевтика

 29. Шкільний курс болгарської літератури з методикою навчання

 30. Болгарська дитяча література

 31. Болгарська література

 32. Російська література

 33. Література народів Сходу

 34. Шкільний курс російської і зарубіжної літератури

 35. Шкільний курс польської і зарубіжної літератури

 36. Польська літературна критика

 37. Польська народна поетична творчість

 38. Література постмодернізму

Кафедра загального мовознавства та слов’янської філології

 1. Основи красномовства

 2. Вступ до мовознавства

 3. Практикум з російської мови

 4. Основи лінгвокультурології

 5. Сучасна російська мова

 6. Історична граматика російської мови

 7. Польська діалектологія

 8. Російська діалектологія

 9. Науковий семінар

 10. Польська мова

 11. Стилістика російської мови

 12. Болгарська мова

 13. Латинська мова

 14. Актуальні проблеми граматики сучасної російської мови

 15. Актуальні проблеми сучасної граматики російської мови

 16. Соціолінгвістика

 17. Історична граматика польської мови

 18. Порівняльна типологія української і польської мов

 19. Порівняльна типологія української і російської мов

 20. Історія російської мови

 21. Загальне мовознавство

 22. Стилістика та культура російської мови

 23. Культура російської мови

 24. Філологічний аналіз тексту (російського)

 25. Лінгвістичний аналіз художнього тексту

 26. Лінгвістика тексту

 27. Вступ до перекладознавства

 28. Теорія і практика художнього перекладу

 29. Культура болгарської мови

 30. Стилістика болгарської мови

 31. Старослов’янська мова

 32. Сучасне перекладознавство

 33. Вступ до слов’янської філології

 34. Болгарська народна поетична творчість

 35. Практикум з польської мови

 36. Стилістика польської мови

 37. Культура польської мови

 38. Практикум з правопису болгарської мови

 39. Зіставна стилістика української та польської мов

 40. Російська мова (Фонетика. Лексикологія. Фразеологія. Словотвір. Морфологія. Синтаксис)

 41. Сучасна болгарська мова

 42. Загальна теорія перекладу

 43. Художній переклад

 44. Практичний курс перекладу

 45. Практикум з усного перекладу

 46. Науковий переклад

 47. Технічний переклад

 48. Граматичні особливості перекладу

Кафедра теорії та методики навчання мов

 1. Методика викладання української мови у вищій школі

 2. Методика викладання російської мови у вищій школі

 3. Вивчення української мови за сприяння інтерактивних методик викладання

 4. Шкільний курс української мови з методикою навчання

 5. Шкільний курс української мови

 6. Шкільний курс російської мови з методикою навчання

 7. Шкільний курс російської мови

 8. Шкільний курс англійської мови та методика його викладання

 9. Шкільний курс німецької мови та методика його викладання

 10. Основи психології та педагогіки

 11. Вступ до спеціальності. Загальні основи педагогіки

 12. Методика вивчення риторики в ЗОШ

 13. Шкільний курс польської мови з методикою навчання

 14. Шкільний курс польської мови

 15. Шкільний курс болгарської мови з методикою навчання

 16. Шкільний курс болгарської мови

 17. Методика вивчення риторики

 18. Шкільний курс іноземної мови

 19. Тестологія

Кафедра української літератури та компаративістики

 1. Фольклор

 2. Українська література

 3. Історія української літератури

 4. Практикум з виразного читання

 5. Методика викладання української літератури

 6. Шкільний курс української літератури

 7. Українська літературна критика

 8. Дитяча література

 9. Літературна компаративістика

 10. Сучасний літературний процес в Україні

 11. Актуальні проблеми теорії та історії української літератури

 12. Методика викладання української літератури у вищий школі

 13. Модернізм та його течії

 14. Українська народна поетична творчість

 15. Література діаспори

Кафедра української мови

 1. Практикум з української мови

 2. Ділова українська мова

 3. Історія української мови

 4. Історична граматика української мови

 5. Сучасна українська мова

 6. Українська діалектологія

 7. Зіставна стилістика української та російської мов

 8. Актуальні проблеми граматики сучасної української мови

 9. Лінгвістика тексту

 10. Словотвірна морфеміка української мови

 11. Основи лінгвокультурології

 12. Стилістика української мови

 13. Культура української мови

 14. Інтерферентні явища в сучасній українській мові

 15. Інтерферентні явища в українській мові

 16. Практикум з правопису української мови

Кафедра іноземних мов

 1. Практичний курс іноземної мови

 2. Практична фонетика

 3. Практична граматика

 4. Країнознавство (англійська, німецька)

 5. Теорія і практика перекладу

 6. Теоретичний курс іноземної мови

 7. Ділова іноземна мова

 8. Стилістика

 9. Сучасні технології викладання іноземної мови в початковій школі

 10. Іноземна мова (за професійним спрямуванням)

 11. Іноземна мова

 12. Методика викладання у вищих навчальних закладах навчальної дисципліни «Методика викладання іноземної мови в початковій школі»

Кафедра філологічних дисциплін

 1. Основи культури і техніки мовлення

 2. Ділова українська мова

 3. Література для дітей дошкільного віку

 4. Українська мова (практикум)

 5. Українська мова

 6. Українська мова (за професійним спрямуванням)

 7. Сучасна українська мова з практикумом

 8. Історія всесвітньої літератури

 9. Риторика

 10. Основи риторики

 11. Дитяча література

Кафедра романо-германської філології

 1. Практична фонетика іноземної мови (англійська, німецька)

 2. Практична граматика іноземної мови (англійська, німецька)

 3. Практичний курс англійської мови

 4. Практичний курс німецької мови

 5. Практичний курс французької мови

 6. Практичний курс іноземної мови (французька)

 7. Теоретичний курс англійської мови (Лексикологія)

 8. Теоретичний курс англійської мови (Стилістика)

 9. Теоретичний курс німецької мови (Лексикологія)

 10. Теоретичний курс німецької мови (Стилістика)

 11. Історія англійської мови

 12. Історія німецької мови

 13. Філологічний аналіз тексту (англійська, німецька)

 14. Порівняльна граматика (англійська, німецька)

 15. Іноземна мова (англійська, німецька)

Кафедра соціальних комунікацій

 1. Журналістська етика

 2. Професійні стандарти

 3. Теорія журналістики

 4. Теорія твору і тексту

 5. Теорія і методика журналістської творчості

 6. Комунікаційні технології

 7. Медіакритика

 8. Теорія масової комунікації

 9. Соціологія масової комунікації

 10. Реклама

 11. Вступ до спеціальності

 12. Фотожурналістика

 13. Агенційна журналістика

 14. БЖД журналіста

 15. Газетно-журнальне виробництво

 16. Радіовиробництво

 17. Телевиробництво

 18. Право медіа

 19. Зв’язки з громадськістю

 20. Видавнича справа

 21. Історія української журналістики до XX ст..

 22. Історія української журналістики XX ст.

 23. Економіка і ЗМІ

 24. Політика і ЗМІ

 25. Вступ до едитології

 26. Нормативні основи редагування

 27. Теорія видавничої справи

 28. Технічне редагування

 29. Літературне редагування

 30. Комп'ютерне редагування

 31. Літературне редагування

 32. Історія журналістики незалежної України

 33. Газетно-журнальні жанри

 34. Загальна стилістика

 35. Авторська стилістика

 36. Літературний стиль

 37. Культура і ЗМІ

 38. Соціальні питання і ЗМІ

 39. Радіопрограми/телепрограми

 40. Публіцистика

 41. Технічні засоби виробництва

 42. Прямоефірне радіомовлення

 43. Прямоефірне телемовлення

 44. Журналістське розслідування

 45. Газетно-журнальний менеджмент

 46. Радіоменеджмент

 47. Телевізійний менеджмент

 48. Наука і ЗМІ

 49. Спорт і ЗМІ

 50. Основи наукових досліджень

Ректор В.А. Зарва

ПРОЕКТ НАКАЗУ ВНОСИТЬ:

Перший проректор

В.М. Федорик

ПОГОДЖЕНО:

Проректор з науково-педагогічної роботи

І.В. Рогозін

Начальник навчального відділу

О.Л. Абрамова

1

Смотреть полностью


Скачать документ

Похожие документы:

 1. Дошкільна освіта як складова системи безперервної освіти україни (1991 2006) науково-допоміжний бібліографічний покажчик київ 2007

  Документ
  Дошкільна освіта як складова системи безперервної освіти України (1991–2006) : наук.-допом. бібліогр. покажч. / АПН України, ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського, Ін-т проблем виховання, Наук.
 2. Педагогічна бібліографія (5)

  Документ
  Щорічник “Українська педагогічна бібліографія” видається з 1992 року. У попередніх випусках покажчика відображена література з питань освіти і педагогіки, яка вийшла друком в Україні з 1990 року.
 3. Науково-методичне забезпечення модернізації системи освіти. Методичний вісник №46. Кіровоград: 2010. 296 с

  Диплом
  У книзі на основі аналізу діяльності загальноосвітніх навчальних закладів області протягом 2009-2010 н.р. подаються науково-методичні матеріали до 2010-2011 навчального року.
 4. Педагогічна бібліографія (3)

  Документ
  У45 Українська педагогічна бібліографія. 2004 рік: Покажчик літератури / Уклад. Н. І. Тарасова, Г.І.Шаленко.– К. : НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2008. – Вип.
 5. Cols=2 gutter=24> 2004/№4 Засновники

  Диплом
  Серед чинників такого стану в повний голос заявляє про себе неприпустима безпеч-ність тих, хто причетний до виховання молодого покоління. Вони не усвідомлюють надзвичайної складності цього процесу і некритично використовують досить

Другие похожие документы..