Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Документ'
Зазначимо, що поява спадкової влади та експлуатація рабів і одноплемінників з метою збільшення багатства родової знаті, по­дальший розпад родових общ...полностью>>
'Вопросы к экзамену'
Петровская Л.А. О понятийной схеме социально-психологического анализа конфликта. Теоретические и методологические проблемы социальной психологии. -М...полностью>>
'Учебное пособие'
доктор технических наук, профессор, зав. кафедрой Санкт-Петербургского государственного института точной механики и оптики (технический университет) ...полностью>>
'Реферат'
МИНИСТЕРСТВО ОБЩЕГО И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИИ, НОВОСИБИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ, АСПИРАНТУРА, КАФЕДРА ПСИХОЛОГИИ,...полностью>>

Методика навчання української мови в днз з російськомовним режимом Теорія та методика формування елементарних математичних уявлень

Главная > Документ
Сохрани ссылку в одной из сетей:

Кафедра дидактики природничо-наукових дисциплін та інформаційних технологій у навчанні

Основи охорони праці

Використання інформаційно-комунікативних технологій в освіті

Охорона праці в галузі

Охорона праці в соціально-педагогічній сфері

Технічні засоби навчання

Охорона праці в галузі дошкільної освіти

Педагогіка

Методика навчання фізики

Методика навчання фізики у вищій і середній школі

Методологія і методи наукових досліджень

Методологія наукових досліджень

Методика навчання математики

Елементарна математика

Методика викладання фізики у вищій школі

Методика навчання математики у вищій і середній школі

Методика викладання математики у вищій школі

Охорона праці

Інформаційні технології в освіті

Мультимедійні засоби навчання

Сучасні педагогічні технології

Технології навчання математики

Науковий семінар

Зміст сучасного шкільного підручника з фізики в Україні

Психолого-педагогічні засади профільного навчання фізики

Технологія профільного навчання фізики

Психолого-педагогічні засади профільного навчання математики

Технології профільного навчання математики

Технології навчання фізики

Сучасні ТЗН

Методологія і методи науково-педагогічних досліджень

Основи педагогічної майстерності


Кафедра математики та методики викладання математики

Алгебра і теорія чисел

Аналітична геометрія

Аналітична геометрія і лінійна алгебра

Варіаційне числення та методи оптимізації

Вибрані питання алгебри і геометрії

Використання математичної статистики в педагогічних дослідженнях

Використання ПК при обробці результатів статистичних даних

Вища математика

Дискретна математика

Диференціальна геометрія і топологія

Диференціальні рівняння

Диференціальні та інтегральні рівняння

Історія математики

Комп’ютерний практикум з математики

Комплексний аналіз

Лінійна алгебра

Математика

Математична статистика з елементами теорії випадкових процесів

Математичний аналіз

Математичні методи в психології

Наближені методи інтегрування диференціальних рівнянь

Основи векторного і тензорного аналізу

Основи геометрії

Педагогіка та методика викладання математики і інформатики

Проблеми класичного аналізу

Теорія ймовірностей

Теорія ймовірностей та математична статистика

Теорія міри та інтегралу

Функціональний аналіз

Додаткові розділи методики викладання математики

ФАКУЛЬТЕТ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ

Кафедра основ здоров'я та БЖД

 1. Фізіологія людини

 2. Фізіологія

 3. Фізіологія (ВНЗ) та вікова з основами генетики

 4. Педіатрія

 5. Анатомія людини

 6. Вікова фізіологія та валеологія

 7. Валеологія

 8. Валеологія з методикою викладання

 9. Валеологія та основи медичних знань

 10. Безпека життєдіяльності та основи екології

 11. Безпека життєдіяльності

 12. Основи медичних знань

 13. Основи медичних знань та охорони здоров’я

 14. Основи валеології

 15. Основи психогігієни

 16. Інструментальні та біологічні методи дослідження у фізичній культурі

 17. Гігієна

 18. Лікарсько-педагогічний контроль у фіз. культурі і спорті

 19. Методика вивчення валеології, основ безпеки життєдіяльності в початковій школі

 20. Безпека життєдіяльності та основи охорони праці

 21. Безпека життєдіяльності та цивільна оборона

 22. Основи безпеки життєдіяльності

 23. Цивільна оборона

 24. Теорія та технології валеологічної освіти дошкільника

 25. Здоров’я людини

 26. Педіатрія та гігієна дітей та підлітків

 27. Методика викладання у вищому навчальному закладі навчальної дисципліни «Методика викладання основ здоров’я та медико-санітарна підготовка в загальноосвітньому закладі»

 28. Анатомія, фізіологія, патологія дітей з основами генетики

Кафедра екології та охорони навколишнього природного середовища

 1. Основи екології

 2. Екологія

 3. Основи природознавства та екології

 4. Біохімія

 5. Хімія

 6. Біомеханіка фізичних вправ

 7. Біомеханіка

 8. Метрологічний контроль у фізичному вихованні

 9. Концепції сучасного природознавства

 10. Природознавство

Кафедри теорії та методики фізичного виховання

Спортивні споруди і обладнання

Адаптивне фізичне виховання

Вступ до спеціальності

Гімнастика та методика її викладання

Загальна теорія підготовки спортсменів

Історія фізичної культури

Легка атлетика та методика її викладання

Лікувальна фізична культура

Масаж

Методи дослідження у фізичному вихованні

Методична робота вчителя фізичної культури

Нові технології у фізичному вихованні

Оздоровча ходьба, біг

Оздоровчий танцювальний фітнес

Оздоровчі види єдиноборств

Оздоровчі заняття на воді

Олімпійський і професійний спорт

Організація і методика оздоровчої фізичної культури

Організація краєзнавчо-туристичної діяльності

Організація та проведення спортивних змагань

Організація та проведення туристичних походів

Особливості методики проведення спортивних ігор

Основи теорії і методики спортивного тренування

Особливості методики проведення уроків з футболу

Спортивна фізіологія

Професійна майстерність

Плавання та методика його викладання

Педагогіка спортивної діяльності

Педагогічні методи дослідження у фізичній культурі

Підвищення спортивної майстерності

Спортивна метрологія

Професійна діяльність у сфері фізичного виховання

Рекреаційні ігри

Розвиток спеціальних навичок вчителя фізичної культури

Спортивні ігри та методика їх викладання

Спортивна аеробіка

Спортивна медицина

Спортивне орієнтування

Спортивний туризм

Спортивно-педагогічне вдосконалення

Степ аеробіка

Теорія і методика викладання атлетизму

Теорія і методика викладання плавання

Теорія і методика викладання рухливих ігор і забав

Теорія і методика викладання спортивних ігор

Теорія та методика обраного виду спорту

Теорія та методика суддівства з обраного виду спорту

Теорія та методика фізичного виховання

Туризм

Фізична реабілітація

Футбол, міні-футбол та методика його викладання

Фізичне виховання осіб різного віку

Фізична культура з методикою викладання

Фізична культура

Характеристика сфери фізичного виховання

Плавання з методикою його викладання

Ритмічна гімнастика

Методика викладання у вищому навчальному закладі навчальної дисципліни «Фізична культура з методикою викладання в початковій школі»

Музично-ритмічне виховання

Гімнастика з методикою викладання

Легка атлетика з методикою викладання

Рухливі ігри з методикою викладання

Основи будівництва та експлуатації спортивних споруд

Спортивні ігри з методикою викладання

Теорія та методика плавання

Футбол з методикою викладання

Методика викладання в СМГ

Фізичне виховання

ІНСТИТУТ ОСВІТНІХ ІНЖЕНЕРНО-ПЕДАГОГІЧНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

Кафедра менеджменту організацій

 1. Економічна історія

 2. Макроекономіка

 3. Менеджмент

 4. Маркетинговий менеджмент

 5. Стратегічне планування

 6. Управління трудовими ресурсами

 7. Стратегія підприємства

 8. Управління персоналом

 9. Світова економіка та міжнародні відносини

 10. Історія економіки та економічної думки

 11. Міжнародна економіка

 12. Паблік-релейшинз

 13. Державне регулювання економіки

 14. Історія економічних вчень

 15. Економічна інтеграція і глобальні проблеми сучасності

 16. Економіка праці та соціально-трудові відносини

 17. Економіка праці в організації

 18. Мікроекономіка

 19. Логістика

 20. Мікроекономіка і макроекономіка

 21. Основи менеджменту і маркетингу

 22. Основи менеджменту

 23. Основи маркетингу

 24. Зовнішня економічна діяльність

 25. Основи підприємництва

Кафедра економіки підприємства

 1. Основи економічної теорії

 2. Економіка підприємств

 3. Статистика

 4. Бухгалтерський облік

 5. Фінанси підприємства

 6. Гроші та кредит

 7. Економічний аналіз

 8. Розміщення продуктивних сил

 9. Економетрія

 10. Оподаткування підприємств

 11. Проектний аналіз

 12. Маркетингова цінова політика

 13. Економіка природокористування

 14. Трансформаційна економіка та економічна політика держави

 15. Основи бізнесу

 16. Банківська діяльність

 17. Економічна діагностика

 18. Національна економіка

 19. Організація виробництва

 20. Обґрунтування господарських рішень і оцінювання ризиків

 21. Потенціал і розвиток підприємства

 22. Планування і контроль на підприємстві

 23. Фінанси

 24. Аудит

 25. Ризикологія

 26. Страхування

 27. Облік на підприємствах малого бізнесу

 28. Теорія економічного аналізу

 29. Планування та прогнозування діяльності підприємств

 30. Моделювання економічних та соціальних систем

 31. Регіональна економіка

 32. Системний аналіз

 33. Інвестиційна діяльність

 34. Економіка освіти

 35. Бухгалтерський облік та аудит.

 36. Фінанси та кредит.

 37. Вступ в статистику

 38. Практикум з економічного анализу

 39. Соціально-економічна безпека

 40. Основи економічної безпеки

 41. Економіка та організація промислового виробництва

Кафедра професійної педагогіки та методики професійного навчання

 1. Професійна педагогіка

 2. Тестологія

 3. Психологія (загальна, вікова, педагогічна)

 4. Психологія та педагогіка

 5. Методика професійного навчання

 6. Методика викладання економічних дисциплін

 7. Методика навчання основ економічних теорій

 8. Методика навчання економіки

 9. Університетська освіта

 10. Теорія та практика експерименту

 11. Основні напрямки розвитку та інновації в галузі

 12. Компетентністний підхід в освіті

 13. Теорія і історія педагогіки

 14. Основи наукових досліджень

 15. Психологія вищої школи

 16. Психологія управління

Кафедра комп’ютерних технологій в управлінні та навчанні

Інформатика та програмування

Практикум на ЕОМ

Педагогіка і методика викладання математики й інформатики

Методика навчання інформатики

Архітектура ЕОМ та обчислювальна техніка

Технології профільного навчання інформатики

Введення до фаху

Мови програмування загального призначення Сі, Pascal

Принципи побудови та захист інформації Баз Даних

Чисельні методи

Логічне програмування та бази даних

Стандартизація та техніка вимірювань

Застосування КТ у навчальному процесі

Застосування КТ в управлінні

Ергономічні вимоги до застосування НІТ

Комп’ютерний дизайн та програмування Інтернет

Комп’ютерні графічні пакети

Комп’ютерні технології управління проектами

Проектування інформаційних систем

Комп’ютерна підтримка навчальної діагностики

Теорія і практика комп’ютерно-психологічної діагностики

Підготовка, захист та експертиза дисертації

Комп’ютерні редакційно-видавничі системи

Інтернет-технології

Інформатика і ОТ

Програмні і комп’ютерні рішення економічних задач

Економічна інформатика

Інформаційні системи і технології на підприємстві

Інженерна та комп’ютерна графіка

Сучасні технології створення програмних продуктів

Інформаційні системи обробки економічної інформації

Технології навчання інформатики

Інформатика, комп’ютерна техніка і ТЗН

Основи наукових досліджень

Методика професійного навчання

Методологія і методика наукових досліджень

Кафедра комп'ютерних систем та мереж

Інформатика та програмування

Використання сучасних ІТ

Комп'ютерна техніка та математичні методи у фізичному вихованні і спорті

Інформатика, комп’ютерна техніка і ТЗН

Нові інформаційні технології та сучасні засоби навчання

Теорія інформації та кодування

Візуальна мова програмування Delphi, Builder

Теорія алгоритмів

Основи автоматизованого програмування складних об’єктів і систем (CASE)

Адміністрування комп’ютерних мереж

Розробка локальних мереж для управління

Комп’ютерні мережі

Сучасні операційні системи

Адміністрування інформації в комп’ютерних системах та мережах

Адміністрування та захист інформації в локальних мережах

Розподілена та паралельна обробка сигналів

Комп'ютерна електроніка

Технічне забезпечення систем захисту інформації

Інформаційні системи та структури даних для ПЕОМ

Структури даних для ПЕОМ

Системи банківської та підприємницької безпеки

Основи автоматизованих систем проектування

Теорія інформації

Теорія інформації та кодування

Системне програмування

Теорія захисту даних в інформаційних системах

Комп’ютерні методи прикладної математики

Теорія управління та інформаційні системи

Кафедра фундаментальних та інженерно-педагогічних дисциплін

Нові інформаційні технології та сучасні ТЗН

Інформаційні технології в освіті

Теорія цифрової обробки сигналів

Комп'ютерні технології статистичного опрацювання експериментальних даних

Математичне програмування

Економіко-математичне моделювання

Використання сучасних інформаційних технологій та ТЗН

Програмні обчислювальні системи

Криптографічні методи перетворення інформації

Інформаційні технології та сучасні ТЗН

Основи інформатики та застосування ЕОМ у психології

Комп'ютерні та інфомаційні технології в освіті, науці

Цифрова техніка

Документаційне забезпечення робіт з захисту інформації

Захист програмного забезпечення та програмні засоби захисту інформації

Правові основи захисту інформації

Забезпечення безпеки корпоративних ресурсів

Контроль, діагностика ПЕОМ та переферійних засобів

Комп'ютерні методи прикладної математики

Обладнання обчислювальних центрів в системі освіти

Програмні засоби захисту інформації

Вища математика

Архітектура ЕОМ та обчислювальна техніка

Математика для економістів

ІНСТИТУТ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ ТА МИСТЕЦТВСкачать документ

Похожие документы:

 1. Дошкільна освіта як складова системи безперервної освіти україни (1991 2006) науково-допоміжний бібліографічний покажчик київ 2007

  Документ
  Дошкільна освіта як складова системи безперервної освіти України (1991–2006) : наук.-допом. бібліогр. покажч. / АПН України, ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського, Ін-т проблем виховання, Наук.
 2. Педагогічна бібліографія (5)

  Документ
  Щорічник “Українська педагогічна бібліографія” видається з 1992 року. У попередніх випусках покажчика відображена література з питань освіти і педагогіки, яка вийшла друком в Україні з 1990 року.
 3. Науково-методичне забезпечення модернізації системи освіти. Методичний вісник №46. Кіровоград: 2010. 296 с

  Диплом
  У книзі на основі аналізу діяльності загальноосвітніх навчальних закладів області протягом 2009-2010 н.р. подаються науково-методичні матеріали до 2010-2011 навчального року.
 4. Педагогічна бібліографія (3)

  Документ
  У45 Українська педагогічна бібліографія. 2004 рік: Покажчик літератури / Уклад. Н. І. Тарасова, Г.І.Шаленко.– К. : НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2008. – Вип.
 5. Cols=2 gutter=24> 2004/№4 Засновники

  Диплом
  Серед чинників такого стану в повний голос заявляє про себе неприпустима безпеч-ність тих, хто причетний до виховання молодого покоління. Вони не усвідомлюють надзвичайної складності цього процесу і некритично використовують досить

Другие похожие документы..