Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Руководство'
Условные обозначения документов Организации Объединенных Наций состоят из прописных букв и цифр. Когда такое обозначение встречается в тексте, оно сл...полностью>>
'Закон'
Последние несколько месяцев он часто вспоминал этот разговор. Даже не сам разговор, а свою фразу: «Зато он умеет себя вести». Тогда вышел спор, он в т...полностью>>
'Анализ'
последние изменения в регуляторной политике, а также проекты в сфере ценообразования, утилизации лекарственных средств, влияющие на принятие управлен...полностью>>
'Документ'
Преподаватель ЧИМ им. П. И. Чайковского по ряду дисциплин: оркестровый класс, дирижирование, инструментовка, чтение партитур. Читает курс лекций «Ист...полностью>>

Висвітлення діяльності Вінницького окружного адміністративного суду протягом вересня-жовтня 2010 року

Главная > Документ
Сохрани ссылку в одной из сетей:

Висвітлення діяльності Вінницького окружного адміністративного суду протягом вересня-жовтня 2010 року.

Історично склалось, що найдавнішою і найпоширенішою формою безпосередньої демократії, а також обов’язковим атрибутом представницької демократії є вибори. Цю форму безпосередньої демократії можна визначити як процедуру формування державного органу або надання повноважень посадовій особі, що здійснюється шляхом голосування уповноважених осіб за умови, що на кожний отриманий таким чином мандат можуть претендувати в установленому порядку два чи більше кандидати.

Завдяки виборам, які є формою безпосереднього народовладдя, органи представницької демократії одержують можливість функціонувати на законних підставах.

Наприкінці XVIII ст. було розроблено класичну теорію виборів, основні ідеї якої зводяться до визнання того, що суверенітет невід'ємно належить народу, який є джерелом будь-якої влади. Народ доручає здійснення влади своїм представникам (депутатам), яких визначає шляхом проведення демократичних виборів.

З часом утвердились певні вимоги і правила, виконання яких покликано забезпечити об'єктивне виявлення волі виборців, ускладнити чи зробити неможливою фальсифікацію результатів виборів. Найважливіші з них закріплено у конституціях демократичних держав. Сукупність таких конституційних норм утворює конституційний інститут виборів до органів державної влади та органів місцевого самоврядування.

Відповідно до Конституції України громадяни мають право брати участь в управлінні державними справами, у всеукраїнському та місцевих референдумах, вільно обирати та бути обраними до органів державної влади та органів місцевого самоврядування. Народне волевиявлення здійснюється через вибори, референдум та інші форми безпосередньої демократії. Вибори до органів державної влади та органів місцевого самоврядування є вільними і відбуваються на основі загального, рівного і прямого виборчого права шляхом таємного голосування.

На спори щодо правовідносин, пов'язаних з виборчим процесом чи процесом референдуму, згідно з положеннями Кодексу адміністративного судочинства України поширюється компетенція адміністративних судів. Так, відповідно до п. 6 ч.2 ст. 17 КАС України компетенція адміністративних судів поширюється на спори щодо правовідносин, пов’язаних з виборчим процесом чи процесом референдуму.

Главою 6 Кодексу адміністративного судочинства України визначено порядок провадження у справах, що виникають зі скарг під час виборчого процесу, передбачено підсудність таких справ і врегульовано процедуру їх вирішення, встановлено окремі провадження, залежно від предмета скарги, – це відображено у статтях 172–176 КАСУ.

Відповідно до КАС України, окружні адміністративні суди розглядають позовні заяви щодо рішень, дій або бездіяльності обласної, районної, міських, районних у містах виборчих комісій, пов’язаних з підготовкою та проведенням виборів, а також членами зазначених комісій.

Так, протягом останньої виборчої компанії вересня-жовтня 2010 року до Вінницького окружного адміністративного суду надійшло 44 адміністративні позови щодо оскарження рішень, дій чи бездіяльності дільничих виборчих комісій, пов’язаних з виборами депутатів до Верховної Ради автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів. Із вказаної чисельності позовів судом розглянуто 44 позовні заяви, за наслідками яких винесено: 17 постанов про задоволення адміністративного позову, 9 постанов про відмову в задоволені адміністративного позову, 15 ухвал про залишення позовної заяви без розгляду та 3 ухвали про повернення позовної заяви позивачу.

До суду апеляційної інстанції протягом вищезазначеного періоду було оскаржено 7 рішень Вінницького окружного адміністративного суду. У результаті перегляду Київським апеляційним адміністративним судом залишено без змін 4 постанови ВОАС, 2 рішення ВОАС скасовано та 1 постанову змінено.

Висування кандидатів у депутати є однією з найважливіших стадій виборчого процесу. На цій стадії визначається коло осіб, з-поміж яких будуть обрані народні депутати України, депутати місцевих рад, сільські, селищні, міські голови.

Кодекс адміністративного судочинства України встановлює, що до підсудності окружних адміністративних судів належить:

розгляд позовних заяв щодо рішень, дій або бездіяльності обласної, районної, міських, районних у містах виборчої комісій, пов’язаних з підготовкою та проведенням виборів, а також членами зазначених комісій;

розгляд позовних заяв щодо оскарження рішень, дій або бездіяльності органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, їх посадових та службових осіб;

 • розгляд позовних заяв щодо дій та бездіяльності кандидата у депутати обласної, районної, міської, районної у місті рад, кандидатів на посаду міського голови, їх довірених осіб, місцевих організацій партій, їхніх посадових та уповноважених осіб, офіційних спостерігачів від суб’єктів виборчого процесу.

Однак, суд не може підміняти відповідний орган, рішення якого оскаржується, приймаючи замість рішення, яке визнається протиправним, інше рішення, яке б відповідало закону, та давати вказівки, які б свідчили про вирішення питань, які належать до компетенції такого суб’єкта владних повноважень.

Прикладом з цього приводу був розглянутий Вінницьким окружним адміністративним судом адміністративний позов Чернівецької районної організації П. до Чернівецької районної виборчої комісії про скасування постанови та зобов’язання вчинити певні дії.

Позовні вимоги мотивовані тим, що постанова Чернівецької районної виборчої комісії, якою скасовано її попереднє рішення про реєстрацію кандидата в депутати по одномандатному мажоритарному виборчому округу гр. М. є невмотивованою та винесеною без з’ясування усіх фактичних обставин, що не відповідає вимогам Закону України «Про вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів» №2487-VI від 10.07.10 р. із змінами, внесеними згідно із Законом №2491-VI від 30.08.2010 року (далі – Закон №2487).

Судом встановлено наступні обставини справи.

Згідно з рішенням Чернівецької районної виборчої комісії від 04 жовтня 2010 року на підставі ст.ст.41, 42 Закону України «Про вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів» гр. М. зареєстровано депутатом від Чернівецької районної П. по одномандатному мажоритарному виборчому окрузі з виборів депутатів Чернівецької районної ради Вінницької області 31 жовтня 2010 року.

Постановою Чернівецької районної виборчої комісії від 10 жовтня 2010 року скасовано рішення про реєстрацію кандидата у депутати по одномандатному мажоритарному виборчому окрузі Чернівецької районної ради Вінницької області гр. М. з тих підстав, що стало відомо про рішення Гонтівської сільської виборчої комісії від 06 жовтня 2010 р. про реєстрацію гр. М. кандидатом у депутати від Чернівецької районної П. у одномандатний виборчий округ № з виборів депутатів Гонтівської сільської ради Чернівецького району Вінницької області 31 жовтня 2010 року.

Визначаючись щодо позовних вимог суд виходив з наступного.

Пунктом 5 ч.1 ст. 45 Закону №2487 передбачено, що територіальна виборча комісія скасовує рішення про реєстрацію кандидата у депутати в одномандатному, одномандатному мажоритарному виборчому окрузі, кандидата на посаду сільського, селищного, міського голови в разі порушення кандидатом вимог частин третьої - шостої статті 35 цього Закону.

Згідно з ч.5 ст.35 Закону №2487 особа, яка висунута кандидатом у депутати в одномандатному чи одномандатному мажоритарному виборчому окрузі, кандидатом на посаду сільського, селищного, міського голови, не може одночасно бути висунута у будь-яких інших одномандатних, одномандатних мажоритарних виборчих округах з будь-яких місцевих виборів.

Судом здійснено оцінку письмових доказів та встановлено, що існування рішення Гонтівської сільської виборчої комісії від 06 жовтня 2010 року про реєстрацію кандидата в депутати до Гонтівської сільської ради Чернівецького району Вінницької області по одномандатному виборчому округу № гр. М. не може бути підставою для скасування рішення Чернівецької районної виборчої комісії від 04 жовтня 2010 року про реєстрацію кандидата в депутати по одномандатному мажоритарному виборчому округу № від Чернівецької районної організації П. гр. М., оскільки рішенням Гонтівської сільської виборчої комісії від 10.10.10 р. відмовлено в реєстрації кандидату в депутати до Гонтівської сільської ради Чернівецького району Вінницької області від Чернівецької районної організації П. гр. М. по одномандатному виборчому округу №.

Інших підстав для прийняття постанови Чернівецькї районної виборчої комісії від 10.10.10 р. щодо скасування рішення про реєстрацію кандидата в депутати представниками відповідача не наведено, а відтак суду не доведено правомірність оскаржуваного рішення.

За вказаних обставин, суд вбачає підстави для скасування постанови Чернівецької районної виборчої комісії від 10.10.10 р.

Зважаючи на позовні вимоги позивача про скасування оскаржуваного рішення, надавши правову оцінку всім обставинам справи, суд з метою захисту прав та інтересів позивача, в узгодження з вимогами ст. 162 КАС України, вважає, що позов у цій частині слід задовольнити, вийти за межі позовних вимог та захистити права позивача шляхом визнання протиправним та скасування рішення відповідача від 10.10.2010 р. в “Про скасування рішення про реєстрацію кандидата в депутати”.

Однак, за сукупністю встановлених в судовому засіданні обставин, суд дійшов висновку, що позовні вимоги в частині зобов’язання Чернівецької районної виборчої комісії поновити реєстрацію кандидата в депутати гр. М. не підлягають задоволенню, виходячи з наступного.

Судом з’ясовано, що посвідчення кандидата в депутати у М. не вилучалось, рішення щодо скасування реєстрації кандидата в депутати М. від 10.10.10р. в засобах масової інформації не оприлюднювалось.

Обов’язок реєстрації кандидата в депутати відповідно до положень Закону України «Про вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів» покладаються на відповідні виборчі комісії. На суд жодним чином не покладено повноваження перебирати функції державних органів щодо прийняття таких рішень. Відповідно до процесуального закону суд дає правову оцінку обставинам під час розгляду та вирішення конкретної справи.

Разом з цим, “суд не може підміняти відповідний орган, рішення якого оскаржується, приймаючи замість рішення, яке визнається протиправним, інше рішення, яке б відповідало закону, та давати вказівки, які б свідчили про вирішення питань, які належить до компетенції такого суб’єкта владних повноважень”.

З урахуванням встановлених у судовому засіданні фактів та вищезазначених положень чинного законодавства України, за сукупністю доказів, суд прийшов до висновку, що позов підлягає частковому задоволенню.

Варто зазначити, що немало спорів виникає з приводу передвиборної агітації, оскільки це одна з основних форм донесення до виборців інформації щодо кандидата. Передвиборна агітація - це здійснення будь-якої діяльності з метою спонукання виборців голосувати або не голосувати за кандидатів у депутати, кандидатів на посаду сільського, селищного, міського голови. Право вести передвиборну агітацію мають місцеві організації партій, кандидати у депутати від яких зареєстровані в багатомандатному виборчому окрузі, а також кандидати у депутати в одномандатному, одномандатному мажоритарному виборчому окрузі, кандидати на посаду сільського, селищного, міського голови, зареєстровані відповідною територіальною виборчою комісією для участі у місцевих виборах. Громадяни України мають право вільно і всебічно обговорювати політичні, ділові та особисті якості кандидатів на посаду сільського, селищного, міського голови, кандидатів у депутати.

Передвиборна агітація може здійснюватися:

1) шляхом проведення зборів, зустрічей з виборцями, мітингів, демонстрацій, процесій, публічних дебатів, дискусій та інших масових заходів;

2) шляхом розповсюдження друкованих агітаційних матеріалів;

3) через засоби масової інформації;

4) в інших формах, що не суперечать Конституції та законам України.

Передвиборна агітація здійснюється за рахунок і в межах коштів відповідного місцевого бюджету, отриманих як цільова субвенція з Державного бюджету України, та коштів власних виборчих фондів кандидатів, місцевих організацій партій, які висунули кандидатів у депутати в багатомандатному виборчому окрузі. Використання для передвиборної агітації коштів з інших джерел забороняється.

На розгляді у Вінницькому окружному адміністративному суді перебував адміністративний позов кандидата на посаду міського голови м. Могилів-Подільський Вінницької області К. до кандидата на посаду міського голови м. Могилів-Подільський Б., треті особи без самостійних вимог Могилів-Подільська міська територіальна виборча комісія Вінницької області, Могилів-Подільська міська організація К., гр. Л., про визнання протиправними дій кандидата на посаду міського голови м. Могилів-Подільський Вінницької області Б. внаслідок використання коштів з інших джерел для передвиборної агітації та встановлення її в місцях не визначених органом місцевого самоврядування.

Київський апеляційний адміністративний суд дійшов висновку, що судом першої інстанції правильно встановлені обставини справи, судове рішення ухвалено з додержанням норм матеріального та процесуального права.

Позовні вимоги мотивовані протиправними, на думку позивача, діями відповідача щодо проведення на території м. Могилів-Подільський передвиборної агітації, що виразилося в порушенні вимог Закону України «Про вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад, сільських, селищних, міських голів» щодо використання коштів з непередбачених джерел та розміщення агітаційних матеріалів у місцях не визначених органом місцевого самоврядування.

У зв’язку з цим, позивач просив суд визнати дії відповідача протиправними та скасувати реєстрацію кандидата на посаду міського голови Б. Також позивач просить постановити окрему ухвалу з повідомленням про наявність порушень законодавства та надіслати її до органів, уповноважених вжити у зв’язку з цим заходи, встановлені законом.

З приводу розміщення агітаційних матеріалів у місцях не визначених відповідно до виборчого законодавства, представник відповідача пояснив, що відсутність рішення органу місцевого самоврядування з цього питання не може ставитись у вину кандидата, яким агітаційні матеріали розміщені відповідно до договірних відносин із суб’єктами підприємницької діяльності. За таких обставин вважає, що діями кандидата на посаду міського голови м. Могилів-Подільський будь-яких прав позивача не порушено.

Допитані в якості свідків представник Могилів-Подільської міської територіальної виборчої комісії С. та представник Могилів-Подільської міської організації П. Б. підтвердили обставини про відсутність рішення органу місцевого самоврядування щодо визначення місць для розміщення передвиборчої агітації кандидатів на посаду міського голови м. Могилів Подільський. Крім того, представник територіальної виборчої комісії вказав на відсутність зафіксованих комісією порушень виборчого законодавства відповідачем, а також про відсутність будь-яких вжитих до нього заходів, у тому числі попередження.

Відповідно до Постанови № від 01.10.2010 року Могилів-Подільської виборчої комісії, копія якої міститься в матеріалах справи, відповідач – Б. зареєстрований кандидатом на посаду міського голови м. Могилів-Подільський.

Після реєстрації та відкриття 08.10.2010 року Могилів-Подільською організацією П., якою Б. висунуто в кандидати міського голови, - рахунку, останній почав здійснювати передвиборну агітацію.

Місцева організація партії, кандидати в депутати від якої зареєстровані в багатомандатному виборчому окрузі, кандидати у депутати в одномандатних, одномандатних мажоритарних виборчих округах, кандидати на посаду сільського, селищного, міського голови для фінансування своєї передвиборної агітації можуть утворити власний виборчий фонд, що формується в порядку, встановленому цим Законом.

Згідно зі ст. 62 Закону, місцева організація партії, кандидати в депутати від якої зареєстровані в багатомандатних виборчих округах, кандидат у депутати в одномандатному, одномандатному мажоритарному виборчому окрузі, кандидат на посаду сільського, селищного, міського голови можуть відкрити рахунок власного виборчого фонду не пізніш як за 18 днів до дня місцевих виборів. Підставою для відкриття рахунку виборчого фонду є копія рішення територіальної виборчої комісії про реєстрацію кандидатів у депутати, включених до виборчого списку від місцевої організації партії, кандидата в депутати відповідно в одномандатному, одномандатному мажоритарному виборчому окрузі, кандидата на посаду сільського, селищного, міського голови.

Порядок відкриття і закриття рахунку виборчого фонду місцевої організації партії, кандидата в депутати, кандидата на посаду сільського, селищного, міського голови встановлюється Національним банком України за погодженням з Центральною виборчою комісією не пізніш як за 40 днів до дня місцевих виборів.

Рахунок виборчого фонду відкривається в установі банку України, яка визначається територіальною виборчою комісією, за місцезнаходженням відповідної виборчої комісії. Місцева організація партії, кандидат у депутати, кандидат на посаду сільського, селищного, міського голови мають право відкрити лише один рахунок, виключно в національній валюті.

Відповідно до ч. 2 ст. 64 Закону, виборчий фонд кандидата у депутати в одномандатному, одномандатному мажоритарному виборчому окрузі, кандидата на посаду сільського, селищного, міського голови, висунутого місцевою організацією партії, формується за рахунок їх власних коштів, добровільних внесків фізичних осіб, а також за рахунок коштів відповідної місцевої організації партії.

З аналізу вказаних норм Закону не вбачається протиправних дій відповідача щодо використання коштів з інших джерел, порядок формування та використання яких передбачено цим Законом.

Таким чином, дії відповідача щодо фінансування передвиборчої агітації як кандидата на посаду міського голови м. Могилів-Подільський були вчинені у відповідності до вимог Закону Україну «Про вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад, сільських, селищних, міських голів».

Визначаючись щодо вимоги позивача про скасування реєстрації кандидата на посаду Могилів-Подільського міського голови Б., суд виходив з наступного.

Згідно з ч. 6 ст. 45 Закону у разі порушення місцевою організацією партії - суб’єктом виборчого процесу, кандидатом вимог цього Закону, крім порушень, зазначених у пункті 5 частини першої та пункті 5 частини другої цієї статті, територіальна виборча комісія може оголосити відповідній місцевій організації партії - суб’єкту виборчого процесу або кандидату в депутати, кандидату на посаду сільського, селищного, міського голови попередження. Інформація про оголошення попередження оприлюднюється відповідною виборчою комісією в загальнодержавних або місцевих засобах масової інформації чи в інший спосіб.

Як встановлено в судовому засіданні та не заперечувалось сторонами, будь-які попередження відповідачу щодо порушень виборчого процесу чи проведення передвиборної агітації Могилів-Подільською міською територіальною виборчою комісією не приймались.

Ст. 45 Закону містить норми імперативного характеру та передбачає вичерпний перелік підстав скасування реєстрації кандидата.

У судовому засіданні не встановлено наявності будь-яких підстав зазначених даною нормою.

Крім того, повноваження про скасування рішення про реєстрацію кандидата на посаду міського голови ст. 45 Закону покладено на територіальну виборчу комісію. Відтак суд не може підміняти суб’єкта виборчого процесу у реалізації наданих йому прав та обов’язків щодо скасування реєстрації. З огляду на викладене, вказана позовна вимога задоволенню не підлягає.

У судовому засіданні позивачем не доведено протиправності дій відповідача за розміщення агітаційних матеріалів, оскільки такі дії здійснені ним на реалізацію свого права вести передвиборну агітацію.

При цьому, суд вважає, що суб’єкт виборчого процесу не може нести відповідальність за рішення, дії чи бездіяльність місцевих органів виконавчої влади чи органу місцевого самоврядування.

Крім того, позивачем не обґрунтовано порушення його прав, як кандидата на посаду міського голови саме діями відповідача.

Таким чином, суд, перевіривши матеріали справи, з’ясувавши обставини, якими обґрунтовуються вимоги та заперечення, оцінивши зібрані докази в їх сукупності, прийшов до висновку про те, що позов задоволенню не підлягає.

Окрім виборчих адміністративних позовів, протягом вересня – жовтня 2010 року до Вінницького окружного адміністративного суду за захистом своїх прав, свобод та інтересів звернулось 877 фізичних та юридичних осіб.

За вказаний період судом розглянуто 609 адміністративних справ.

За результатами їх розгляду прийнято 511 постанов та 98 ухвал.

Також, протягом зазначеного періоду Вінницьким окружним адміністративним судом винесено 4 окремих ухвали.

Із загальної кількості розглянутих справ задоволено 260 позовів суб’єктів владних повноважень та стягнуто до:

- бюджету – 23 838 218, 7 грн.

- управлінь Пенсійного фонду України – 4 136 931, 16 грн.

- інших цільових фондів – 421 596, 49 грн.

Судом задоволено 128 позовів фізичних та юридичних осіб до суб’єктів владних повноважень, якими скасовано 107 управлінських рішень, винесених:

 • органами державної податкової служби – 48 рішень;

 • органами контрольно-ревізійного управління – 6 рішень;

 • органами державної судової адміністрації – 5 рішень;

 • органами державної інспекції з контролю за цінами – 5 рішень;

 • органами Головної державної інспекції на автомобільному транспорті – 3 рішення;

 • Вінницькою регіональною філією Державного підприємства «Центр державного земельного кадастру» – 2 рішення;

 • органами державної виконавчої служби – 2 рішення;

 • Калинівським районним відділом Головного управління МВС України у Вінницькій області – 1 рішення;

 • КП «Хмельницьке бюро технічної інвентаризації» - 1 рішення.

 • Вінницьким міжрайонним відділом Облдержземінспекції – 1 рішення;

 • Відділом Держкомзему у Оратівському районі Вінницької області – 1 рішення;

 • прокурором Вінницької області та прокурора м.Вінниці – 1 рішення;

 • Вінницьким обласним територіальним відділенням Антимонопольного комітету України – 1 рішення;

 • Державним казначейством України – 1 рішення;

 • Регіональним управлінням Департаменту контролю за виробництвом та обігом спирту, алкогольних напоїв і виробів ДПА України у Вінницькій області – 1 рішення;

 • відділом містобудування, архітектури та розвитку інфраструктури Теплицької районної державної адміністрації, Теплицької селищної ради – 1 рішення;

 • Міністерством палива та енергетики України – 1 рішення;

 • Південним регіональним управлінням Державної прикордонної служби України – 2 рішення;

 • Міністерством охорони навколишнього природного середовища України – 1 рішення;

 • Конкурсною комісією на право оренди об'єктів спільної власності територіальних громад району – 1 рішення;

 • органами Управлінням Пенсійного фонду України – 1 рішення;

 • Державною екологічною інспекцією з охорони довкілля Північно-Західного регіону Чорного моря – 1 рішення;

 • відділом Держкомзему України у Козятинському районі Вінницької області. – 1 рішення.

З приводу прийняття громадян на публічну службу, її проходження та звільнення – 13 рішень.

У цілому зазначеними рішеннями відновлені права позивачів на суму 82 089 796, 96 грн.

Звернено до виконання 451 судове рішення.

Реалізація права особи на судовий захист здійснюється, зокрема, шляхом оскарження судових рішень у судах апеляційної інстанції, оскільки перегляд таких рішень в апеляційному порядку гарантує відновлення порушених прав і охоронюваних законом інтересів людини і громадянина. За правовою позицією Конституційного Суду України «правосуддя за своєю суттю визнається таким лише за умови, якщо воно відповідає вимогам справедливості і забезпечує ефективне поновлення в правах».

Отже, право на апеляційне оскарження судових рішень в контексті положень частин першої, другої статті 55, пункту 8 частини третьої статті 129 Конституції України є складовою права кожного на звернення до суду. Зокрема, впродовж вересня-жовтня 2010 року подано 299 апеляційних скарг на рішення суду.

За вказаний період з суду апеляційної інстанції повернулось 304 адміністративні справи. Серед повернутих справ 206 рішень ВОАС залишено без змін.

Зокрема:

- 63 рішення за участю органів податкової служби;

- 30 рішень, де стороною є органи пенсійного фонду;

- 16 рішень за участю органів фонду соціального захисту інвалідів;

- 16 рішень, де учасниками процесу були органи державної виконавчої служби;

- 9 рішень за участю фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань;

- 9 рішень за участю органів митної служби;

- 10 рішень, де стороною виступало контрольно-ревізійне управління, у тому числі і окрема ухвала;

- 6 рішень за участю органів Головавтотрансінспекції та 47 рішень за участю інших органів державної влади.

Також, серед повернутих адміністративних справ у 4 справах закрито апеляційне провадження, у 24 – апеляційну скаргу повернуто без розгляду або судом апеляційної інстанції відмовлено у відкритті провадження за апеляційною скаргою.

Підсумовуючи вищесказане, варто зазначити, що у правовій державі суттєво змінюється роль суду як органу державної влади. Адже, здійснюючи правосуддя на засадах законності, об'єктивності й неупередженості, суд вирішує конфлікти в усіх сферах соціальних відносин, включаючи і визначення відповідальності держави, її органів перед громадянином або об'єднанням громадян.

Сьогодення вимагає сильного, всебічного судового захисту. «Слабкий» захист лише породжує ілюзії, дискредитує саму ідею звернення за допомогою до суду. Водночас, тільки «сильний» авторитетний та незалежний суд здатний здійснювати «сильний» захист. Саме таким бачиться Вінницький окружний адміністративний суд, який аналізуючи власну судову практику, постійно прагне вдосконалювати здіснення судочинства та ефективність судового захисту.



Скачать документ

Похожие документы:

 1. Вимір Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «vii прибузькі юридичні читання» 25-26 листопада 2011 року Миколаїв Іліон 2011

  Документ
  Президент Національного університету «Одеська юридична академія», доктор юридичних наук, професор, академік Національної академії правових наук України, Заслужений юрист України Ківалов С.
 2. Звіт державної податкової адміністрації у Житомирській області про проведену роботу за ІV квартал 2011 року

  Документ
  Вжиття заходів щодо безумовного виконання показників бюджетного розпису Міністерства фінансів України та показників, доведених наказами ДПС України у розрізі джерел доходів.
 3. Звіт державної податкової адміністрації у Хмельницькій області про виконання плану роботи дпа в області на ІІІ квартал 2011 року

  Документ
  Підготувати розрахунок очікуваних надходжень платежів у розрізі підвідомчих ДПІ, згідно наказу ДПА в області від 08.11.10 №348 „Про підвищення рівня прогнозно-аналітичної роботи” та надати прогноз керівництву ДПА в області
 4. Звіт державної податкової адміністрації у Хмельницькій області про виконання плану роботи дпа в області на ІІ квартал 2011 року

  Документ
  Підготувати розрахунок очікуваних надходжень платежів у розрізі підвідомчих ДПІ, згідно наказу ДПА в області від 08.11.10 №348 „Про підвищення рівня прогнозно-аналітичної роботи” та надати прогноз керівництву ДПА в області
 5. Укази президента україни зміст

  Документ
  Про забезпечення виконання Угоди про партнерство та співробітництво між Україною та Європейськими Співтовариствами (Європейським Союзом) і вдосконалення механізму співробітництва з Європейськими Співтовариствами (Європейським Союзом),

Другие похожие документы..