Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Документ'
История медицины является неотъемлемой частью общей истории культуры человечества. Изучение прошлого медицинской науки дает возможность проследить в ...полностью>>
'Реферат'
Задержание лица по подозрению в совершении преступления - это мера уголовно-процессуального принуждения, носящая неотложный характер и состоящая в по...полностью>>
'Утопия'
Хотя эта книга написана по-английски и предназначена для иностранцев, а не для израильтян, она - своего рода продолжение моей политической деятельнос...полностью>>
'Документ'
Летнюю работу с детьми в детском саду принято называть оздоровительной, она имеет свою специфику. Важно всемерно использовать благоприятные для укреп...полностью>>

Конспект лекций по курсу "Микропроцессорные устройства": Раздел Микропроцессорный модуль. Суми: СумГУ, 2004. 226 с. Кільк прим.: 43: 38 аб, 3 уз, 2 кс

Главная > Конспект
Сохрани ссылку в одной из сетей:

Сумський державний університет

Бібліотека. Довідково-інформаційний відділ.

33-10-39 http://sumdu.edu.ua

e-mail: library@sumdu.edu.ua

Нові надходження літератури:

Поточний інформаційний список, травеньсерпень 2004 р.

1. Наука.

1.

001(075.8) П88

Пугач Б.Я.

Фундаментальные проблемы истории и философии науки: Учеб. пособ.- Х.: Факт, 2004.- 536 с.

Кільк. прим.: 1 уз

2. Комп`ютерна техніка і технологія.

2.

004.31(042.3) Б24

Баравой В. Т.

Конспект лекций по курсу "Микропроцессорные устройства": Раздел 1. Микропроцессорный модуль.- Суми: СумГУ, 2004.- 226 с.

Кільк. прим.: 43: 38 аб, 3 уз, 2 кс

3.

004.42(075.8) У74

Усатенко Т. М.

Програмування в середовищі Delphi: Навчальний посібник.- Суми: Вид-во СумДУ, 2004.- 84 с.

Кільк. прим.: 71: 66 аб, 2 кс, 3 уз

3. Стандартизація.

4.

006.91 (075.8): 621 Б76

Боженко Л. І.

Стандартизація, метрологія та кваліметрія у машинобудуванні: Навчальний посібник.- Львів: Світ, 2003к.- 328 с.

Кільк. прим.: 308: 272 аб, 3 уз, Прил - 5, НОхт - 7, ІКон - 7, Шост - 7, НРом – 7

4. Гуманітарні науки.

5.

008(075.8) К90

Культурологія: Навчальний посібник для внз / За заг. ред. В.М. Пічі.- Львів: Магнолія плюс, 2003.- 235 с.

Кільк. прим.: 1 уз

6.

009 С 23

Студії з україністики. Випуск VІ. Лінгвістика та лінгводидактика/ Упорядники: Присяжнюк Н. та Нібак І.- К., 2004.- 324 с.

Кільк. прим.: 17: 15 кс, 2 каф. узн.

7.

009 С23

Студії з україністики: До 190-річчя з дня народження Тараса Шевченка.- Вип. V.- К., 2004.- 334 с.

Кільк. прим.: 17: 16 кс, 1 каф. філ.

8.

009 (063) М 34

Матеріали науково-теоретичної конференції викладачів, аспірантів, співробітників та студентів гуманітарного факультету: 14-28 квітня 2004 року.- Суми: Вид-во СумДУ, 2004.- 278 с.

Кільк. прим.: 2 нз

9.

016+94(477.85) П15

Пам'ятаймо!: (Знаменні та пам'ятні дати Буковини в 2004 році): Бібліографічний покажчик / Уклад.: О.О. Гаврилюк, О.А. Білоконь, Н.Д. Бусигіна та ін.- Чернівці, 2003.- 167 с.

Кільк. прим.: 1 ДІВ

10.

070.41(075.8) К 26

Карпенко В.

Преса і незалежність України: Практика медіа -політики 1988 - 1998 рр. Навчальний посібник.- К.: Інститут журналістики КНУ ім. Тараса Шевченка, Нора-Друк, 2003к.- 350 с.

Кільк. прим.: 3: 2 гум, 1 каф. філ.

11.

070.41(477)(091) В42

Видавнича справа та редагування в Україні: постаті і джерела (ХІХ - перша третина ХХст.): Навчальний посібник / За ред. Н. Зеленської.- Львів: Світ, 2003.- 612 с.

Кільк. прим.: 49: 46 аб, 3 уз

5. Філософія. Психологія.

12.

1(075.8) Ф56

Філософія: Світ людини. Курс лекцій: Навч. посіб./ В.Г. Табачковський, М.О. Булатов, Н.В. Хамітов та ін.- К.: Либідь, 2003.- 432 с.

Кільк. прим.: 100: 95 аб, 3 уз, 2 каф. філ.

13.

1+37.013(063) М34

Матеріали студентської наукової конференції, присвяченої 170-річчю з дня народження Юрія Федьковича, (12 - 13 травня 2004 року): Філософсько-педагогічні науки / Від. за вип. Раманова Г.П.- Чернівці: Рута, 2004.- 368 с.

Кільк. прим.: 1 кс

14.

130.2 К21

Карась А.

Філософія громадянського суспільства в класичних теоріях і некласичних інтерпретаціях: Монографія.- К.-Львів: ЛНУ ім. Івана Франка, 2003.- 520 с.

Кільк. прим.: 3: 2 кс, 1 каф. філ.

15.

130.2 М12

Магістеріум: Культурологія / Упоряд.: О.І. Погорілий, Ю.В. Джулай.- Вип. 12.- К.: КМ Академія, 2003.- 94 с.

Кільк. прим.: 1 кс

16.

141.7 Н56

Нестеренко Г. О.

Особистість у нелінійному суспільстві: Монографія.- Запорожжя: Просвіта, 2004.- 140 с.

Кільк. прим.: 1 кс

17.

159.9: 65(075.8) П 50

Психологія управління в бізнесі: Навчальний посібник для підготовки бакалаврів усіх форм навчання / Е. Ф. Іпатов, К. М. Левківський, В. В. Павловський.- 2-е вид., доп. і переробл.- Київ-Харків: НМЦВО, 2003.- 320 с.

Кільк. прим.: 300: 251 аб, 3 уз, Крол - 2, ЛипД - 2, КПтС - 2, ІКон - 2, НБіл - 2, НБар - 2, Крас - 2, НРом - 4, НовС - 2, Трос - 2, Свес - 2, НЛох - 3, Прил - 2, НОхт - 4, НКон - 3, НЛеб - 2, Шост - 4, Глух - 2, МогП - 2)

18.

161/162(075.8) С89

Сумарокова Л. Н.

Основы логики: Учеб. пособ.- 2-е изд., перераб. и доп.- Одесса: Юридична література, 2003.- 240 с.

Кільк. прим.: 1 кс

6. Релігія. Теологія.

19.

23/28 І 43

Іларіон М. (Іларіон, Митрополит).

Книга нашого буття на чужині. Бережімо все своє рідне!: Ідеологічно-історичні нариси.- Вінніпег: Українське Наукове Богославське товариство, 1956.- 167 с.

Кільк. прим.: 3 кс

20.

23/28 І 43

Іларіон М. (Іларіон, Митрополит).

Легенди світу.- Париж: "Наша культура", 1946.- 93 с.

Кільк. прим.: 1 гум

21.

246.3 І 43

Митрополит І. (Митрополит, Іларіон).

Іконоборство: Історично-догматична монографія. Виклади в Православній Духовній Академії при Колегії св. Андрея в Вінніпегу. Ч. 1. Історія іконоборства.- Вінніпег: Видання Української греко-православної церкви в Канаді, 1954.- 239 с.

Кільк. прим.: 4 кс

22.

262 В41

Вибране із статей, проповідей і доповідей Протопресвітера Степана Ярмуся. Ч.66.- Вінніпег: Волинь, 1991.- 412 с.

Кільк. прим.: 1 кс

23.

262.12(092) І-43

Іларіон М. (Іларіон, Митрополит).

Старець Паїсій Величковський. Його життя, праця та наука: Історична літературно-богославська монографія/ За ред. С. Ярмуся.- Вініпег: Волинь, 1975.- 151 с.

Кільк. прим.: 2 кс

24.

264-734 І-43

Іларіон М. (Іларон, Метрополит).

Хресне знамення: Богословсько -історична студія.- Вінніпег: Українське Наукове Православне Богословне Товариство, 1955.- 152 с.

Кільк. прим.: 2 кс

25.

27 Д 79

Дубилко І.

Почаївський манастир в історії нашого народу.- Вінніпег, 1986.- 115 с.

Кільк. прим.: 1 кс

26.

27 І 43

Іларіон М. (Іларіон, Митрополит).

Українська церква за час руїни (1657 - 1687).- Вінніпег: Українське Наукове Православне Богославське товариство, 1956.- 564 с.

Кільк. прим.: 1 кс

27.

27"1647/1657" І-43

Іларіон М. (Іларіон, Митрополит).

Українська церква за Богдана Хмельницького: 1647-1657.- Вінніпег, 1956.- 180 с.

Кільк. прим.: 3 кс

28.

272 І-43

Іларіон М. (Іларіон, Митрополит).

Митрополит мученик Арсеній Мацієвич: Історична монографія.- Вініпег, 1964.- 279 с.

Кільк. прим.: 2 кс

29.

281.9 А65

Архиєпископ А. (Архиєпископ, Андрей).

Від Єрусалиму починаючи. Православіє, римо-католицтво, протестанство/ Вид. 2-е.- Вініпег: Волинь, 1980.- 90 с.

Кільк. прим.: 2 кс

30.

294.11 Б 95

Бхактиведанта С.П.А.Ч. (Бхактиведанта, Свами Прабхупада А. Ч.)

Учение Господа Капилы сына Девахути: Его божественная милость А.Ч.Бхактиведанта Свами Прабхупада ачарья-основатель Международного общества сознания Кришны.- Бхактиведанта Бук Траст, 1993.- 444 с.

Кільк. прим.: 1 кс

31.

294.11 Б 95

Бгактіведанта С.П.А.Ч. (Бгактіведанта, Свамі Прабгупада А.Ч.)

Бгагавад-Гіта як вона є: Його Божественної Милості А.Ч.Бгактіведанти Свамі Прабгупади засновника-ачарйі Міжнародного товариства свідомості Крішни.- Бгактіведанта Бук Траст, 1990.- 913 с.

Кільк. прим.: 1 кс

32.

294.11 Б 95

Бхактиведанта С.П.А.Ч. (Бхактиведанта, Свами Прабхупада А.Ч.)

Шримад Бхагаватам. Вторая песнь "Космическое проявление".- Бхактиведанта Бук Траст, 1992.- 750 с.

Кільк. прим.: 1 кс

33.

294.11 Б 95

Бхактиведанта С.П.А.Ч. (Бхактиведанта, Свами Прабхупада А.Ч.)

Шримад Бхагаватам.Третья песнь "Статус Кво" (главы 24 - 33). Часть третья.- Бхактиведанта Бук Траст, 1994.- 622 с.

Кільк. прим.: 1 кс

34.

294.11 Б 95

Бхактивеведанта С.П.А.Ч. (Бхактивеведанта, Свами Прабхупада А.Ч.)

Шримад Бхагаватам: Третья песнь. "Статус Кво". Ч. 2.- Бхактиведанта Бук Траст, 1993.- 575 с.

Кільк. прим.: 1 кс

35.

294.11 Б 95

Бхактивеведанта С.П.А.Ч. (Бхактивеведанта, Свами Прабхупада А.Ч.)

Шримад Бхагаватам: Третья песнь. "Статус Кво". Ч. 1.- Бхактиведанта Бук Траст, 1992.- 631 с.

Кільк. прим.: 1 кс

36.

294.11 Б 95

Бхактивеведанта С.П.А.Ч. (Бхактивеведанта, Свами Прабхупада А.Ч.)

Шримад Бхагаватам: Первая песнь. "Творение". Ч. 1.- Бхактиведанта Бук Траст, 1990.- 545 с.

Кільк. прим.: 1 кс

37.

294.11 Ш 86

Шри Ш.Б.С.П.А.Ч. (Шри, Шримад Бхактиведанта Свами Прабгупада А.Ч.)

Нектар преданности.- Бхактиведанта Бук Траст, 1991.- 511 с.

Кільк. прим.: 1 кс

38.

294.11 Ш 86

Шри Ш.Б.С.П.А.Ч. (Шри, Шримад Бхактиведанта Свами Прабхупада А.Ч.) ї

Учение Шри Чаитанйи: Трактат о подлинной духовной жизни.- М.: Бхактиведанта Бук Траст, 1989.- 383 с.

Кільк. прим.: 1 кс

39.

294.3 У91

Учение Будды.- Изд. 2-е, исправ.- Токио: Койсайдо, 1986.- 307 с.

Кільк. прим.: 1 кс

7. Суспільні науки.

40.

303.725.36: 519.71(075.8) Ш 35

Швець С. В.

Основи системного підходу: Навчальний посібник.- Суми: Вид-во СумДУ, 2004.- 91 с.

Кільк. прим.: 46: 39 аб, 2 комп, 3 уз, 2 кс

41.

311.3 (477.52) : 658.87 Р 64

Роздрібна торгівля та ресторанне господарство Сумської області у 2002 році: Стат. збірник/ Відповідальний за випуск Соляник І. І.- Суми: Облстатуправління, 2003.- 107 с.

Кільк. прим.: 1 ДІВ

42.

316.3 (063) П 60

Політичні, економічні та психологічні виміри перехідного суспільства: Збірник матеріалів Другої Всеукраїнської Наукової конференції 24-26 листопада 2003 року.- Суми: Вид-во СумДУ, 2004.-

198 с.

Кільк. прим.: 2 нз

43.

316.42(066) З-41

Збірник наукових статей студентів-переможців Другого всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з гендерної проблематики: 7 квітня - 30 листопада 2003 р.- К.: Фоліант, 2004.- 88 с.

Кільк. прим.: 1 кс

8. Політика.

44.

32(066) А43

Актуальні проблеми політики: Збірник наукових праць/ Голов. ред. С.В. Ківалов; Від. за вип. Л.І. Кормич.- Випуск 15.- Одеса: Юридична література, 2002.- 480 с.

Кільк. прим.: 1 кс

45.

32(066) А43

Актуальні проблеми політики: Збірник наукових праць/ Голов. ред. С.В. Ківалов; Від. за вип. Л.І. Кормич.- Випуск 16.- Одеса: Юридична література, 2003.- 720 с.

Кільк. прим.: 1 кс

46.

32(066) А43

Актуальні проблеми політики: Збірник наукових праць/ Голов. ред. С.В. Ківалов; Від. за вип. Л.І. Кормич.- Випуск 17.- Одеса: Юридична література, 2003.- 392 с.

Кільк. прим.: 1 кс

47.

32(477+438)(063) Т30

Трансформація політичної системи України та Польщі в умовах європейської інтеграції/ Уклад.: А.Романчук, Л.Скочиляс.- Львів: Вид. центр ЛНУ ім. І.Франка, 2004.- 207 с.

Кільк. прим.: 1 кс

48.

322 (477) (091) П 22

Пашук А.

Українська церква і незалежність України: Монографія.- Львів: Видавничий центр ЛНУ ім. І.Франка, 2003.- 364 с.

Кільк. прим.: 1 кс

49.

323(477) Р32

Регіональна Україна.- К.: Геопринт, 2003.- 400 с.

Кільк. прим.: 2: 1 нз, 1 ДІВ

50.

327(075.8) Ш 48

Шепелєв М. А.

Теорія міжнародних відносин: Підручник.- К.: Вища школа, 2004к.- 622 с.

Кільк. прим.: 15: 10 аб, 3 уз, 2 КПтС

51.

329(438+477)(091) Х46

Химка Д. Ї.

Зародження польської соціал-демократії та українського радикалізму в Галичині (1860 - 1890).- Кн.16.- К.: Основні цінності, 2002.- 328 с.- (Спадщина).

Кільк. прим.: 2 кс

52.

329(477)(063) П55

Політичні партії - провідний чинник розвитку політичної системи в Україні: Матеріали "круглого столу"/ Наук. ред. О.В. Литвиненко.- К.: НІСД, 2004.- 67 с.

Кільк. прим.: 1 кс

53.

329.12 Д67

Донченко С. П.

Ліберальні партії України.- Дніпродзержинськ: ДДТУ, 2004.- 379 с.

Кільк. прим.: 1 кс

9. Економіка. Економічна наука.

54.

33 (063)+ 658.012.4 (063) Н 34

Научно-техническая конференция преподавателей, сотрудников, аспирантов и студентов факультета экономики и менеджмента (13-23 апреля): Тезисы докладов.- Суми: Вид-во СумДУ, 2004.- 183 с.

Кільк. прим.: 2 нз

55.

330.34 К61

Колодко Г. В.

Глобалізація і перспективи розвитку постсоціалістичних країн.- Кн. 17.- К.: Основні цінності, 2002.- 248 с.- (Сучасна думка).

Кільк. прим.: 2 кс

56.

331(075.8) К40

Ким М. Н.

Трудовой потенциал: формирование, использование, управление: Учеб. пособ.- Х.: ХНУ им. В.Н. Каразина, 2003.- 250с.

Кільк. прим.: 1 нз

57.

331.522.4:614:332

Шевчук Л. Т.

Медико-соціальні аспекти використання трудоого потенціалу: Регіональний аналіз і прогноз.- Львів: НАН України, 2003.- 489 с.

Кільк. прим.: 1 кс

58.

334.012.33 К15

Канов А. А.

Государство, собственность и экономика: проблемы взаимодействия в системе национального хозяйства современного мексиканского общества.- Симферополь: Таврия, 2004.- 396 с.

Кільк. прим.: 1 кс

10. Фінанси.

59.

336.71(075.8) Ф91

Фролов С. М.

Банківська справа та основи митного регулювання в Україні: Теорія і практика: Навч. посібник.- Суми: Університетська книга, 2004.- 368 с.

Кільк. прим.: 290: 287 аб, 3 уз

60.

336.747.5 Ж72

Жиляєв І. Б.

Платіжна криза в Україні: стан, тенденції і шляхи подолання. Ч.2. Панорама немонетарної економіки.- К., 2004.- 95 с.

Кільк. прим.: 1 нз

11. Економічне становище. Економічна політика.

61.

338(438) Ч-34

Чеботар С. І.

Польська економіка на межі тисячоліть: труднощі, успіхи, перспективи.- К.: Хрещатик, 2002.- 260 с.

Кільк. прим.: 2 кс

62.

338.24 У45

Україна за роки незалежності, 1991 - 2003.- 5-е вид., переробл. і доп.- К.: Нора-Друк, 2003.- 560 с.

Кільк. прим.: 1 ДІВ

63.

338.24:346.12

Блюмгардт А.

Модели корпоративного управления.- К.: Наукова думка, 2003.-

160 с.

Кільк. прим.: 1 нз

64.

338.43 М69

Михайлова Л.

Економічні основи формування людського капіталу в АПК.- Суми: Довкілля, 2003.- 326 с.

Кільк. прим.: 1 кс

65.

339.5(075.8) О-73

Осика С. Г., Пятницький В. Т.

Світова організація торгівлі.- 2-ге вид., перероб. і доп.- К.: К.І.С., 2004.- 516 с.

Кільк. прим.: 2 нз

66.

339.923 Р65

Розширення Європейського Союзу : вплив на відносини України з центральноєвропейськими сусідами.- К.: К.І.С., 2004.- 360 с.

Кільк. прим.: ДІВ

12. Право. Юриспруденція.

67.

34(063) П68

Правова держава очима молодих дослідників: Матеріали 5-ї звітної щорічної студентської наукової конференції (Одеса, 25 квітня 2002 р.) / Відп. ред. М.О. Баймуратов.- Одеса: Юридична література, 2002.- 392 с.

Кільк. прим.: 1 гум

68.

340.12(066) А43

Актуальні проблеми держави і права: Збірник наукових праць.- Вип.20.- Одеса: Юридична література, 2003.- 200 с.

Кільк. прим.: 1 гум

69.

340.12(066) А43

Актуальні проблеми держави і права: Збірник наукових праць.- Вип.18.- Одеса: Юридична література, 2003.- 968 с.

Кільк. прим.: 1 гум

70.

342.4 С 79

Стецюк П. Б.

Основи теорії конституції та конституціоналізму: Курс лекцій. Ч. 1. Посібник для студентів.- Львів: Астролябія, 2003.- 232 с.

Кільк. прим.: 1 гум

71.

342.4(477) У 45

Конституція України.- Х.: Веста: Видавництво "Ранок", 2004.- 48 с.

Кільк. прим.: 1 кс

72.

342.553(075.8) Ж91

Журавський В. С.

Державне будівництво та місцеве самоврядування в Україні: Підруч. для внз ./ В.С.Журавський, В.О. Серьогін, О.Н.Ярмиш.- К.: Ін Юре, 2004.- 672 с.

Кільк. прим.: 150: 135 аб, 3 ПВ, 3 гум, 3 НРом, 3 НОхт, 3 Шост

73.

342.849.2 О-66

Орієнтири виборців - моніторинг реалізації передвиборчих обіцянок народних депутатів у законотворчому процесі: підсумки 4-ї сесії Верховної Ради України ІV скликання/ Авт. кол.: Асланян Г., Євгеньєва А., Замніус В. та ін.- К.: Міленіум, 2004.- 106 с.

Кільк. прим.: 1 кс

74.

343(066) А43

Актуальні проблеми держави і права: Збірник наукових праць. Актуальні проблеми кримінального права, кримінології та кримінально-виконавчого права.- Випуск 15.- Одеса: Юридична література, 2002.- 280 с.

Кільк. прим.: 1 гум

75.

343(066) А43

Актуальні проблеми держави і права: Збірник наукових праць.- Випуск 17.- Одеса: Юридична література, 2003.- 136 с.

Кільк. прим.: 1 гум

76.

340.12(066) А43

Актуальні проблеми держави і права: Збірник наукових праць.- Вип.18.- Одеса: Юридична література, 2003.- 968 с.

Кільк. прим.: 1 гум

77.

343(066) А43

Актуальні проблеми держави і права: Збірник наукових праць.- Випуск 19.- Одеса: Юридична література, 2003.- 432 с.

Кільк. прим.: 1 гум

78.

340.12(066) А43

Актуальні проблеми держави і права: Збірник наукових праць.- Вип.20.- Одеса: Юридична література, 2003.- 200 с.

Кільк. прим.: 1 гум

79.

347.1(075.8) Ц 57

Цивільне право України: Академічний курс. Підручник. У двох томах. Т. 1. Загальна частина.- К.: Концерн "Видавничий дім "Ін Юре", 2004.- 520 с.

Кільк. прим.: 150: 135 аб, 3 гум, 3 ПВ, Шост - 3 , НРом – 3, НОхт – 3

80.

347.96(035) П68

Правничий довідник для професійних суддів/ За заг. ред. С.В. Ківалова.- Одеса: Юридична література, 2003.- 600 с.

Кільк. прим.: 1 гум

81.

347.961(066) П 84

Професія нотаріуса в Квебеці: Збірник текстів/ Відп. за випуск А. В. Яремчук.- К.: Заповіт, 2004.- 364 с.

Кільк. прим.: 1 кс

82.

347.963(075.8) П54

Полянський Ю. Є., Долежан В. В.

Акти прокуратури: підготовка і внесення: Навч. посіб.- Одеса: Юридична література, 2003.- 248 с.

Кільк. прим.: 1 гум

83.

349.2(477)(075.8) Т78

Трудове право України: Академічний курс: Підручник / П. Д. Пилипенко, В.Я. Бурак, З.Я. Козак та ін.; За ред. П.Д. Пилипенка.- К.: Ін Юре, 2004.- 536 с.

Кільк. прим.: 130: 115 аб, 3 гум, 3 ПВ, НРом - 3, НОхт - 3, Шост – 3

13. Державно – адміністративне управління. Військова справа.

84.

351(477) К64

Кондратьєв Я. Ю., Ліпкан В. А.

Концепція національної безпеки України: теоретико-правові аспекти зарубіжного досвіду.- К.: Нац. академія внутрішніх справ Укр., 2003.- 20 с.

Кільк. прим.: 1 кс

85.

351: 007(03) Х 22

Харченко Л. С., Ліпкан В. А.

Інформаційна безпека України: Глосарій.- К.: Текст, 2004.- 136 с.

Кільк. прим.: 1 нз

86.

369(477) Б75

Боднарук М. І.

Соціальне страхування в Україні: правові аспекти становлення та розвитку.- Чернівці: Рута, 2002.- 247 с.

Кільк. прим.: 1 кс

14. Освіта. Виховання. Навчання. Дозвілля.

87.

37(094.9) Н82

Нормативно - правове забезпечення освіти: У 4-х ч. Ч.1. Доктрина, закони, концепції / Гол. ред. В.В. Григораш.- Х.: Основа, 2004.-

144 с.

Кільк. прим.: 1 нз

88.

37.014.5 С83

Стратегія реформування освіти в Україні: Рекомендації з освітньої політики / Під заг. ред. В. Андрущенка.- К.: К.І.С., 2003.- 296 с.

Кільк. прим.: 1 кс

89.

378 І-74

Інформаційний вісник. № 12.- К.: Науково-методичний центр вищої освіти, 2004.- 98 с.

Кільк. прим.: 1 нз

90.

378 І-74

Інформаційний вісник. № 13.- К.: Науково-методичний центр вищої освіти, 2004.- 114 с.

Кільк. прим.: 1 нз

91.

378 О-64

Організація навчально-виховного процесу: з досвіду роботи вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації/ Редкол.; Від. за вип. В.І. Дзюба.- Вип. 1.- 2004.- 365 с.

Кільк. прим.: 1 нз

92.

378 О-72

Освіта. Технікуми, коледжі: Навчально-методичний журнал / Редкол.- 1(7)'2004.- К., 2004.- 74 с.

Кільк. прим.: 1 нз

93.

378 С40

Система "Випускник" в Харківському національному університеті імені Карамазіна: Концепція, методика, технологія діяльності/ В.С. Бакіров, О.І. Навроцький, В.М. Ніколаєвський та ін.; За ред. В.С. Бакірова, В.Л. Арбєніної.- Х.: ХНУ ім. В.Н. Карамазіна, 2004.- 56 с.

Кільк. прим.: 1 кс

94.

378 (477) (035) Д 58

Довідник для вступника до вищого навчального закладу / За загальною редакцією В. Співаковського.- К.: "Гранд-Ліцей", 2004.-

358 с.

Кільк. прим.: 3: 1 ДІВ, 2 кс

95.

378(066) Н34

Наукові праці Одеської національної юридичної академії. Т.2.- Одеса: Юридична література, 2003.- 224 с.

Кільк. прим.: 1 кс

96.

378(066) Н34

Науково-методичні комісії з вищої освіти: природничо-математичний та інженерно-технічний напрями/ Уклад.: В.П. Погребняк, О.О. Свенцицька, Н.В. Петренко.- К.: Наук.-метод. центр вищої освіти, 2003.- 252 с.

Кільк. прим.: 1 нз

97.

378(066) Н72

Нові технології навчання: Наук.-метод. збірник. Вип.. 36 / Кол. авт.: В.О. Зайчук, О.Я. Савченко, М.Ф. Дмитриченко та ін.- вип. 36.- К.: Наук.-метод. центр вищої освіти, 2004.- 321 с.

Кільк. прим.: 1 нз

98.

378(066) П78

Проблеми освіти: Наук.-метод. збірник.- Вип. 35.- К.: Наук.-метод. центр вищої освіти, 2004.- 245 с.

Кільк. прим.: 1 нз

99.

378:009:1(063) Г94

Гуманізація вищої освіти: філософські виміри/ За ред. А.Ф. Слівінської.- Суми-Бердянськ, 2004.- 276 с.

Кільк. прим.: 2: 1 кс, 1 каф. філ.

100.

398 (477.83/86) І 47

Ількевич Г.

Галицькі приповідки і загадки: Репринтне відтворення з вид. 1841 р.- Львів, 2003к.- 144 с.

Кільк. прим.: 2 гум

15. Мовознавство.

101.

4И(Англ.)(075.8)

Бичкова Н. І.

Англійська мова: Комунікативний курс. Підручник.- К.: Либідь, 2004.- 328 с.

Кільк. прим.: 50: 44 аб, 3 уз, 3 ПВ

102.

4И(Нем)(091)(075.8) М17

Максимчук Б., Петращук Н.

Історія німецької мови: практичний курс.- Львів: ЛНУ ім. Івана Франка, 2003к.- 279 с.

Кільк. прим.: 2: 1 каф. пер., 1 уз

103.

4У І-43

Іларіон М. (Іларіон, Митрополит).

Український літературний наголос: Мовознавча монографія. / За ред. С. Ярмуся.- Вініпег: Наша культура, 1952.- 304 с.

Кільк. прим.: 1 кс

104.

4У І 43

Митрополит І. (Митрополит, Іларіон).

Наша літературна мова. Як писати і говорити по-літературному: Мовні нариси.- Вінніпег: Вид-во "Наша культура", 1958.- 424 с.

Кільк. прим.: 1 кс

105.

4У(038) І-43

Іларіон М. (Іларіон, Митрополит)

Етимологічно-семантичний словник української мови. Т.2. Е - Л. Ч.39 / За ред. Ю. Мулика-Луцика.- Вінніпег: Волинь, 1982.- 400 с.

Кільк. прим.: 1 кс

106.

4У(038) І-43

Іларіон М. (Іларіон, Митрополит)

Етимологічно-семантичний словник української мови. Т.3. М - О. Ч.39 / За ред. Ю. Мулика-Луцика.- Вінніпег: Волинь, 1988.- 416 с.

Кільк. прим.: 1 кс

107.

4У(038) І-43

Іларіон М. (Іларіон, Митрополит)

Етимологічно-семантичний словник української мови. Т.4. П - Я. Ч.39 / За ред. Магдалина Ласло-Куцюк.- Вінніпег: Волинь, 1994.- 557 с.

Кільк. прим.: 1 кс

108.

4У(038) І-43

Іларіон М. (Іларіон, Митрополит)

Етимологічно-семантичний словник української мови. Т.1. А - Д. Ч.39 / За ред. Ю. Мулика-Луцика.- Вінніпег: Волинь, 1979.- 365 с.

Кільк. прим.: 1 кс

109.

4У(038) О-36

Огієнко І.

Український стилістичний словник: Підручна книжка для вивчення української літературної мови.- 2-е вид.- Вінніпег: Волинь, 1978.- 496 с.

Кільк. прим.: 2 кс

110.

4У(075.8) Ф95

Фурдуй М. І.

Українська мова. Практикум з правопису: Навчальний посібник / За ред. В.В. Різуна.- К.: Либідь, 2004.- 272 с.

Кільк. прим.: 30: 24 аб, 3 ПВ, 3 уз

111.

4У(075.8) Ю99

Ющук І. П.

Українська мова: Підручник.- К.: Либідь, 2004.- 640 с.

Кільк. прим.: 30: 22 аб, 3 уз, 3 ПВ, 2 КУЗФ

112.

4У (091) + 2 О 36

Огієнко І.

Історія церковно-слов'янської мови: Історично-літературна монографія. Т. 1. Ч. 1. Костянтин і Мефодій, їх життя та діяльність.- Вінніпег: "Волинь", 1970.- 324 с.

Кільк. прим.: 1 кс

113.

4У (091) + 23/28 О 36

Огієнко І.

Історія церковно-слов'янської мови: Історично-літературна монографія. Т. 2. Ч. 2. Костянтин і Мефодій, їх життя та діяльність.- Вінніпег: "Волинь", 1970.- 400 с.

Кільк. прим.: 1 кс

16. Природничі науки.

114.

502.3 (063) Е 45

Х Міжнародна студентська конференція "Економіка для екології".- Суми: Вид-во СумДУ, 2004.- 123 с.

Кільк. прим.: 2 нз

115.

502.35(075.8) Е 40

Екологічне управління: Підручник / В.Я.Шевчук, Ю.М.Саталкін, Г.О.Білявський та ін.- К.: Либідь, 2004.- 432 с.

Кільк. прим.: 49: 46 аб, 3 нз

116.

502.4: 658.012.4 (063) Е 45

Екологічний менеджмент у загальній системі управління: Тези Четвертої щорічної Всеукраїнської наукової конференції 22-23 квітня 2004 року.- Суми: Вид-во СумДУ, 2004.- 182 с.

Кільк. прим.: 2 нз

117.

504 (042.3) С 76

Стан навколишнього природного середовища у Сумській області у 2002 році: Доповідь. Офіційне видання.- Суми: ПП Вінниченко М.Д. Суми ВАТ "СОД" видавництво "Казацький вал", 2003.- 64 с.

Кільк. прим.: 30: 24 аб, 2 нз, 3 мф, 1 ПВ

118.

504(075.8) Б61

Білявський Г. О.

Основи екології: Підручник / Г.О.Білявський, Р.С.Фурдуй, Ю.К.І.- К.: Либідь, 2004.- 408 с.

Кільк. прим.: 299: 258 аб, 3 нз, Крол - 3, Прил - 3, НЛеб - 3, НОхт - 4, НРом - 4, Глух - 3, Крас - 3, НЛох - 3, НБіл - 3, ІКон - 3, Шост - 3, Трос – 3

119.

504(075.8) Л84

Лук'янова Л. Б.

Основи екології: Навч. посіб.- К.: Вища школа, 2000.- 327 с.

Кільк. прим.: 1 нз

120.

504(075.8) С52

Солуха Б. В., Фукс Г. Б.

Міська екологія: Навчальний посібник. – К.: КНУБА, 2003.- 338 с.

121.

504.062(063) О-92

Охорона навколишнього середовища та раціональне використання природних ресурсів: Збірка доповідей ІІІ Міжнародної наукової конференції аспірантів та студентів. Т.2/ Редкол.: Є.О. Башков, А.І. Панасенко, І.В. Бєляєва та ін.- Донецьк: ДонНТУ, ДонНУ, 2004к.- 184 с.

Кільк. прим.: 1 нз

122.

504.062(063) О-92

Охорона навколишнього середовища та раціональне використання природних ресурсів: Збірка доповідей ІІІ Міжнародної наукової конференції аспірантів та студентів. Т.1/ Редкол.: Є.О. Башков, А.І. Панасенко, І.В. Бєляєва та ін.- Донецьк: ДонНТУ, ДонНУ, 2004к.- 196 с.

Кільк. прим.: 2: 1 нз, 1 кс

123.

51 (063)+ 53 (063) Н 34

Науково-технічна конференція викладачів, співробітників і студентів механіко-математичного факультету (14-29 квітня): Програма і тези доповідей.- Суми: Вид-во СумДУ, 2004к.- 143 с.

Кільк. прим.: 2 нз

124.

51(092) Р64

Розвиток математичних ідей Михайла Кравчука / Редак.: Н. Вірченко, І. Качановський та ін.- К. - Нью-Йорк, 2004.- 780 с.

Кільк. прим.: 1 кс

125.

514 С50

Смелянский Н. А.

Геометрия как средство умственного развития личности.- Сумы: ПЖО редакции газеты "Сумщина", 1993.- 179 с.

Кільк. прим.: 1 кс

126.

514.82 Л69

Логунов А. А.

Анри Пуанкаре и теория относительности.- М.: Наука, 2004.- 256 с.

Кільк. прим.: 2 кх

127.

519.854 (075.8) А 65

Андрійчук В. І.

Вступ до дискретної математики / В.І.Андрійчук, М.Я.Комарицький, І.Б.Іщук.- Львів: Видавничий центр ЛНУ ім. І.Франка, 2003.- 254 с.

Кільк. прим.: 1 уз

128.

53 (063) Т 29

Тези науково-технічної конференції викладачів, співробітників, аспірантів і студентів фізико-технічного факультету (14-28 квітня)/ Ред. кол.: Г.С.Воробйов, А.І.Новгородцев, І.А.Заярна. Відп. редактор Г.С.Воробйов.- Суми: Вид-во СумДУ, 2004.- 258 с.

Кільк. прим.: 2 нз

129.

53.08(075.8) Г61

Головко Д. Б.

Надвисокочастотні методи та засоби вимірювання фізичних величин / Д.Б.Головко, Ю.О.Скрипник, О.П.Яненко.- К.: Либідь, 2004.- 328 с.

Кільк. прим.: 10: 7 аб, 3 уз

130.

530.1

Артеха С. Н.

Критика основ теории относительности.- М.: УРСС, 2004.- 224 с.

Кільк. прим.: 1 кс

131.

530.1(075.8) Є72

Єрмолаєв О. М., Рашба Г.І.

Вступ до статистичної фізики і термодінаміки: Навч. посіб.- Х.: ХНУ, 2004.- 516 с.

Кільк. прим.: 1 уз

132.

543(075.8) Т34

Теоретичні основи та способи розв'язання задач з аналітичної хімії: Навч. посібник / О.А. Бугаєвський, А.В. Дрозд, Л.П. Логінова та ін.; За заг. ред. О.А. Бугаєвський.- Х.: ХНУ, 2003.- 320 с.

Кільк. прим.: 1 уз

133.

546(075.8):004 С40

Сиса Л. В., Сомов В. М.

Неорганічна хімія в розрахункових задачах для комп'ютерного контролю знань.- Львів: Оріяна-Нова, 2003.- 288 с.

Кільк. прим.: 100: 97 аб, 3 уз

134.

551.24 Г71

Горяйнов С. В.

Метаморфические и метасоматические комплексы Кировоградского блока Среднего Побужжя / С.В.Горяйнов, Д.В.Денисенко, О.А.Дивицкий.- Х.: Экограф, 2003.- 168 с.

Кільк. прим.: 1 кс

135.

551.24 М54

Метаморфические и метасоматические комплексы Кировоградского блока Украинского щита / Ггоряйнов С.В., Бухтатый В.Н., Горяйнов Д.С., и др.; Под ред. С.В. Горяйнова.- Х.: Экограф, 2004.- 174 с.

Кільк. прим.: 1 кс

17. Медицина. Медичні науки.

136.

613.98:578.828 Л93

Люди и ВИЧ. Книга для неравнодушных.- 2-е изд.- К.: Alliance, 2004.- 505 с.

Кільк. прим.: 3: 1 ДІВ, 1 гум, 1 мф

137.

616.98:578.828 О-64

Организации, работающие в области ВИЧ/СПИД в Украине: Справочник.- Вып. 1(3), 2004.- К.: Alliance, 2004.- 529 с.

Кільк. прим.: 2: 1 ДІВ, 1 мф

18. Техніка. Технології.

138.

62-192(075.8) К19

Канарчук В. Є.

Надійність машин: Підручник / В.Є.Канарчук, С.К.Полянський, М.М.Дмитрієв.- К.: Либідь, 2003к.- 424 с.

Кільк. прим.: 8: 6 аб, 2 уз

139.

620.9 (063) Н73

Нові тенденції у сфері енергетичної безпеки: Збірка статей на основі матеріалів міжнародної науково-практичної конференції, Київ, 2003/ Відп. ред. О. Гринкевич.- К.: Логос, 2004.- 250 с.

Кільк. прим.: 2 кс

140.

621.01(042.4) Т33

Теория механизмов и машин: Конспект лекций для студ. инженерно-технических специальностей заочной формы обучения. Ч. 2. Анализ и синтез типовых механизмов/ Сост.: Учаев П.Н., Никитин М.А.- Сумы: СумГУ, 2004.- 118 с.

Кільк. прим.: 90: 35 аб, 2 кс, 3 уз, 50 каф. ОПМ

141.

621.01(075.8) Е 30

Егоров А. А., Стародубов С. Ю.

Основы проектирования механосборочных участков и цехов: Учебное пособие (для студентов спец. 7. 090202 "Технология машиностроения").- Алчевск: ДГМИ, 2004.- 48 с.

Кільк. прим.: 14: 11 аб, 3 уз

142.

621.01(075.8) З 38

Захаркін О. У.

Технологічні основи машинобудування: Навчально-методичний посібник.- Суми: Вид-во СумДУ, 2004.- 98 с.

Кільк. прим.: 171: 166 аб, 2 кс, 3 уз

143.

621.3 (075.8) М 60

Милых В. И.

Электрические цепи: Учебное пособие по дисциплине "Электротехника, электроника и микропроцессорная техника" для студентов всех неэлектротехнических специальностей.- Х.: НТУ "ХПИ", 2002.- 159 с.

Кільк. прим.: 1 уз

144.

621.3 (075.8) М 60

Милых В. И.

Магнитные цепи и электротехнические устройства: Учебное пособие по дисциплине "Электротехника, электроника и микропроцессорная техника" для студентов всех неэлектротехнических специальностей.- Х.: НТУ "ХПИ", 2003.- 184 с.

Кільк. прим.: 1 уз

145.

621.3.017 Ж 51

Железко Ю. С.

Расчет, анализ и нормирование потерь электроэнергии в электрических сетях: Руководство для практических расчетов/ Ю.С.Железко, А.В.Артемьев, О.В.Савченко.- М.: "Изд-во НЦ ЭНАС", 2004.-

280 с.

Кільк. прим.: 4: 2 аб, 2 уз

146.

621.311 - 52 (075.8) О 35

Овчаренко Н. И.

Автоматика электрических станций и электроэнергетических систем: Учебник для вузов.- М.: "Изд-во НЦ ЭНАС", 2003.- 504 с.

Кільк. прим.: 1 уз

147.

621.453/457(066) Т78

Труды ХХІ/ Под ред. Б.И. Каторгина.- М., 2003.- 416 с.

Кільк. прим.: 1 кс

148.

621.757.001(075.8) С 13

Савчук В. І.

Наукові основи складання машин: Навчально-методичний посібник.- Суми: Вид-во СумДУ, 2004.- 131 с.

Кільк. прим.: 121: 116 аб, 3 уз, 2 кс

149.

621.771.26 Л82

Луцкий М. Б.

Производство двутавровых балок: Моногравия.- Алчевск: ДГМИ, 2004.- 400 с.

Кільк. прим.: 1 кс

150.

629.331 С89

Сумец А. М.

Логистика автотранспортных систем. Ч.1. Ретроспективный анализ системы снабжения запасными частями.- Х.: НУА, 2004.- 156 с.

Кільк. прим.: 1 кс

151.

629.78(063) Л93

Людина і космос: VI Міжнародна молодіжна науково-практична конференція.- Дніпропетровськ: НЦАОМУ, 2004.- 429 с.

Кільк. прим.: 1 кс

19. Сільське господарство.

152.

631.6(075.8) К95

Кучерявий В. П.

Фітомеліорація: Навч. посіб.- Львів: Світ, 2003.- 540 с.

Кільк. прим.: 30: 27 аб, 3 нз

20. Поліграфія.

153.

655.11 О-36

Огієнко І.

Історія українського друкарства: Історично-бібліографічний огляд українського друкарства ХV-XVIII в.в. Ч.50/ вид. 2-ге.- Вінніпег: Волинь, 1983.- 418 с.

Кільк. прим.: 1 кс

154.

655.3 Ш13

Шаблій І. В.

Технологія друкарських процесів.- Львів: Оріяна-Нова, 2003.-

208 с.

Кільк. прим.: 28: 20 аб, 3 уз, 3 ПВ, 2 КУЗФ

155.

655.523 С12

Сава В. І.

Художньо-технічне оформлення книги.- Львів: Оріяна-Нова, 2003.- 168 с.

Кільк. прим.: 28: 20 аб, 3 уз, 3 ПВ, 2 КУЗФ

21. Фінанси підприємств.

156.

658.012.4(075.8) М29

Мартыненко Н. М.

Основы менеджмента: Учебник.- К.: Каравелла, 2003.- 496 с.

Кільк. прим.: 1 нз

157.

658.14/17(075.8) Ф59

Фінанси підприємств: Навчальний посібник для студентів економічних спеціальностей всіх форм навчання/ Під заг. ред.Г.Г.Кірейцева.- 2-е вид., переробл. і доп.- К.: ЦУЛ, 2002.- 268 с.

Кільк. прим.: 1 нз

22. Хімічна технологія.

158.

66.01: 66.065.5 (075.8) В 81

Врагов А. П., Михайловський Я. Е.

Оптимізаційне проектування класифікуючих кристалізаторів з використанням ПЕОМ: Навчальний посібник.- Суми: Вид-во СумДУ, 2004.- 98 с.

Кільк. прим.: 91: 10 аб, 3 уз, 2 кс 5 НЛох, 51 КПОХ, 5 НОхт, 5 Шост, 5 НРом, 5 Прил

23. Мистецтво.

159.

7(477)(091)(075.8) К78

Крвавич Д. П.

Українське мистецтво: Навч. посіб.: У 3 ч. Ч.1/ Д.П.Крвавич, В.А.Овсійчук, С.О.Черепанова.- Львів: Світ, 2003.- 256 с.

Кільк. прим.: 98: 95 аб, 3 гум

160.

7.012(075.8) М69

Михайленко В. Є., Яковлєв М. І.

Основи композиції (геометричні аспекти художнього формотворення): Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закладів.- К.: Каравела, 2004.- 304 с.

Кільк. прим.: 1 уз

24. Мова. Мовознавство. Художня література. Літературознавство.

161.

8И Н99

Нямцу А. Е.

Легендарные образы в литературе.- Черновцы: Рута, 2002.- 175 с.

Кільк. прим.: 1 гум

162.

8У1 І-43

Іларіон М.

Слово про Ігорів похід: Літературна монографія.- 2-е вид., доп.- Вінніпег, 1967.- 251 с.

Кільк. прим.: 3 кс

163.

8У2 Р83

Руденко М.

Наративна типологія художньої прози Миколи Хвильового: Монографія.- Тернопіль, 2003.- 88 с.

Кільк. прим.: 1 кс

25. Географія.

164.

911.3:33(075.3)+911.3:30(075.3) Е45

Економічна і соціальна географія світу: Навч. посібник / За ред. С.П. Кузика.- Львів: Світ, 2003.- 672 с.

Кільк. прим.: 100: 97 аб, 3 нз

165.

928:008 (477) Я 45

Якимович Б.

Лев Жемчужников - ювілейна сильветка: До 175-річчя від дня народження.- Л.: Видавничий центр ЛНУ ім. І.Франка, 2003.- 65 с.- ("Дрібненька бібліотека"; Ч. 10).

Кільк. прим.: 5: 4 гум, 1 КУЗФ

26. Історія. Історичні науки.

166.

924 :94 (477) О 76

Остапович М. Б., Білозерський О. П.

Президент. Життя і діяльність Михайла Грушевського.- Нью-Йорк: "Наша Батьківщина", 1967.- 74 с.

Кільк. прим.: 1 кс

167.

94(477)"1991/2003" Т50

Тобі, Україно: Історія координаційного комітету допомоги Україні в США 1991 - 2003/ Упоряд. Сліпушко О.М.- К.: Асконіт, 2004.- 255 с.

Кільк. прим.: 1 кс

168.

94 (477.82) "1917/1921" С 30

Семмо О.

Хроніка.- Вінніпег, 1987.- 389 с.

Кільк. прим.: 1 кс

169.

94 (477.82)"1939/1945" С 79

Стецюк Г.

Непоставлений пам'ятник: (Спогади).- Вінніпег, 1988.

Кільк. прим.: 1 кс

170.

94(477.51) Р86

Румянцев С. Д., Михайлюк О. І.

Святослав Ярославович - засновник чернігівської князівської династії.- Луганськ, 2004.- 18 с.

Кільк. прим.: 1 кс

171.

94(477.82) Б 90

Бульба - Боровець Т.

Армія без держави. Слава і трагедія українського повстанського руху: Спогади. Ч.45.- Вінніпег: Волинь, 1981.- 327 с.

Кільк. прим.: 1 кс

172.

94(477.82) В 67

Волинь у боротьбі за волю України. Ч.1. Загальні відомості про Волинь.Книжка Ч.1.- Вінніпег, 1952.- 55 с.

Кільк. прим.: 2 кс

173.

94 (477.82) Л 64

Літопис Волині: Науково-популярний збірник волинезнавства.- Вінніпег, 1961.- 176 с.

Кільк. прим.: 1 кс

174.

94(477.82) П19

Пастернак Є.

Нарис історії Холмщини і Підляшшя. Волиняня ХVІІ/ Вид. 2-е.- Вініпег, 1989.- 466 с.- (Новіші часи).

Кільк. прим.: 1 кс

175.

94 (477.82) С 17

Самчук У.

На білому коні: Спомини і враження.- 3-е вид.- Вінніпег: "Волинь", 1980.- 249 с.

Кільк. прим.: 1 кс

176.

94 (477.82) С 17

Самчук У.

Плянета Ді-Пі: Нотатки й листи.- Вінніпег: "Волинь", 1979.- 354 с.

Кільк. прим.: 1 кс

177.

94(477.82)""1916/1918 Б 60

Биковський Л.

На Кавказько-Турецькому фронті: Спомини з 1916-1918 рр. Волиняна ХVII.- Вінніпег, 1968.- 152 с.

Кільк. прим.: 1 кс

178.

94 (477.82) "1917/1921" С 30

Семмо О.

Хроніка.- Вінніпег, 1987.- 389 с.

Кільк. прим.: 1 кс

179.

94(477.82)"1918" Т66

Трембіцький В.

Позиція Великої Волині в українській державі 1918 року. Ч.65.- Вінніпег: Волинь, 1993.- 110 с.

Кільк. прим.: 1 кс

180.

94(477.85)"1918" П80

Прокопович Е.

Кінець австрійського панування в Буковині/ Пер. з нім. О.Матійчук, Н.Панчук.- Чернівці: Золоті литаври, 2003.- 80 с.

Кільк. прим.: 1 кс

181.

У2 С 17

Самчук У.

Втеча від себе: Роман.- Вінніпег: "Волинь", 1982.- 429 с.

Кільк. прим.: 1 гум

182.

У2 І 43

Іларіон М. (Іларіон, Митрополит).

Розп'ятий Мазепа: Історична драма на 5 дій.- Вінніпег: "Наша культура", 1961к.- 88 с.

Кільк. прим.: 3 гумСкачать документ

Похожие документы:

  1. Сумський державний університет Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ Друковані праці співробітників Сумського державного університету за 2008 рік Бібліографічний покажчик Суми-2009

    Документ
    Друковані праці співробітників Сумського Д76 державного університету за 2008 рік: Бібліографічний покажчик.- Суми: Вид-во СумДУ. Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ, 2009.

Другие похожие документы..