Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Документ'
В мой адрес обратились представители религиозных организаций Пермского края с просьбой защитить права верующих и конфессий, в связи с подготовленным ...полностью>>
'Документ'
Михаил Александрович Берман – коренной воронежец. Он родился 23 марта 1934 года и помнит наш город в предвоенные годы. Ему хорошо знакомы и послевоен...полностью>>
'Документ'
Описывается альтернативная схема, позволяющая минимизировать задержки передачи и обеспечить подходящую гибкость настройки системы. Схема реализована ...полностью>>
'Документ'
Кировская область - один из крупнейших по территории регион в Приволжском федеральном округе. Энергосистема области является дефицитной – от 30% до 6...полностью>>

Від творчості вчителя до творчої особистості учня

Главная > Документ
Сохрани ссылку в одной из сетей:

Від творчості вчителя до творчої особистості учня

Фєсєнко Вікторія Вікторівна,

учитель української мови та

літератури

Макіївської загальноосвітньої

школи І-ІІІ ступенів № 86

У кожній дитині треба побачити

питання, ту божу іскру, яку

вихователь завдяки мистецтву

виховання, пройнятого любов’ю, має

вирішувати доти, доки ця дитина не

знайде саму себе.

Рудольф Штайнер.

Продовжуючи себе у своїх дітях, ми творимо не тільки людину. Ми творимо час. Дух часу, взаємини між людьми – все це залежить від того, які ми з вами, від того, яка школа, що їй народ довірив своє майбутнє.

Василь Сухомлинський.

На сучасному етапі розвитку нашої держави постала проблема відродження й перебудови національної системи освіти «як найбільш важливої ланки у вихованні свідомих громадян Української держави» (Державна національна програма «Освіта»). Тому особливої актуальності набувають проблеми формування творчої особистості, виховання молодої людини як громадянина на основі оволодіння гуманістичними цінностями , нормами демократичної культури.

Тому вважаємо, що головна мета школи – збудити, дати виявитися самостійним творчим силам дитини, виховати людину з широким розумінням своїх обов’язків, з незалежним високим розвиненим розумом, таку людину, яка проведе в життя свою незалежну думку. Ця людина має бути творчою та успішною. А нова школа – школою творчості та успіху.

Діяльність учителя української мови та літератури повинна бути спрямована на створення такої системи, головна мета якої – максимальний розвиток творчих здібностей учнів.

Основними принципами в досягненні цієї мети вважаємо :

 • Принцип творчої діяльності, самодіяльності та самостійності учнів.

У процесі навчання виявляємо творчі сили дитини, розвиваємо її самостійність у пошуку істини шляхом залучення до різних видів творчої діяльності. Узгоджена з віком творча діяльність сприяє підвищенню мотивації до навчальної праці, розвитку інтелекту, максимальному розвитку здібностей.

 • Принцип демократизації.

Це співробітництво педагога та учнів, відхід від авторитарного стилю.

 • Принцип гуманізації взаємин педагога та учня.

Сприйняття особистості учня, як вищої соціальної цінності, визнання його права на свободу, розвиток здібностей і виявлення індивідуальності.

Концептуальні засади.

Кредо : Людина така, в яку себе вірить !

 • Збереження комфортних умов для розвитку творчих здібностей, реалізації їх природних компетенцій, прагнення й здатності до зростання.

 • Різнопланова інтелектуальна підготовка особистості, яка сприяє орієнтації в суспільстві, розв’язанню життєвих проблем.

Завдання :

 • Створення умов для самореалізації та саморозвитку особистості.

 • Забезпечення реалізації нових підходів до організації навчально-виховного процесу :

а) гуманістичного ;

б) організаційно-діяльнісного ;

в) особистісно орієнтованого.

Гіпотеза впровадження проекту «Формування творчої особистості учня на уроках української мови та літератури» полягає у тому, що формування та розвиток творчих здібностей та творчої особистості повинно відбуватися через спільну творчу співпрацю, яка передбачає творчі стосунки вчитель – учень, учень – учень, учитель – батьки.

У своїй роботі кожний педагог повинен користуватися такими заповідями :

 • Кожна дитина талановита.

 • Кожна дитина має право на помилку.

 • Кожна дитина має право на вільний творчий пошук.

У таких умовах педагог повинен бути :

Педагог


Філософ Майстер Психолог

Віра в життя Віра в дитину Віра в себе

Усвідомлюючи, що питання розвитку творчої особистості та творчих здібностей особливо гостро постає в сучасній школі, кожен педагог повинен працювати над цією проблемою.

Завданням роботи є впровадження інтерактивних методів та прийомів для того, щоб стимулювати й розвивати творчі здібності учнів, формувати творчу особистість школярів.

Робота з дітьми щодо впровадження цього завдання полягає в тому, щоб виявити ці творчі здібності та задатки. На уроках української мови та літератури повинні мати місце творчі диктанти, завдання, складання та розігрування діалогів на задану тему, створення віршів за опорними словами або початком. Все це активізує, а також стимулює розум, надихає на творчі думки.

Починаючи з п’ятого класу, учні знайомляться з такими формами роботи як «асоціативний кущ», «сенкен», «ажурна пилка». Невід`ємною частиною роботи є робота в групах, парах, призначення учнів-консультантів для роботи зі школярами, які мають труднощі.

Як же можна використати інтерактивні методи на уроках української мови та літератури ?

«Асоціативний кущ»

Метод «асоціативний кущ» особливо вдається на уроках з розвитку зв’язного мовлення та під час уроків-аналізів образів літературних героїв. Так у 7 класі під час вивчення твору А. Чайковського «За сестрою», учнів «одягають» головного героя Павлуся в ті риси характеру, які, на їх погляд, властиві йому. На дошці з`являється асоціативний кущ

чесний

винахідливий рішучий


волелюбний цілеспрямований

Павлусь

кмітливий

стійкий у вірі

відважний

Метод «асоціативного куща» раціонально використовувати на уроках зв’язного мовлення, виразного читання. Пропонуємо «асоціативний кущ» до слова пісня. Урок української літератури в 7 класі за темою «Виразне читання народних пісень напам’ять».

На уроці із зарубіжної літератури за твором Артура Конан Дойля «Собака Баскервілей» учні самостійно складають «асоціативний кущ» до образів Шерлока Холмса та доктора Ватсона.

Ефективним для розвитку творчих здібностей учнів є метод «ажурна пилка», який дозволяє кожному школяру виступити в ролі вчителя, передаючи свої знання однокласникам. Використання цього методу дає можливість ознайомлення з новим і систематизації картини теми. Взагалі це групова робота, але саме вона дає школярам відчути сою значущість.

«Ажурна пилка»

Створюються «домашні» та «експертні» групи. Готується матеріал для «домашньої» групи. Кожний учень повинен входити в дві групи. Спочатку школярів об’єднують у «домашні» групи, а потім створюються «експертні». Для роботи використовуються кольорові картки та роздаються учням. У кожній «домашній» групі всі її учасники повинні мати картки різних кольорів, а кожній «експертній» - однакові. Далі дається завдання «домашнім» групам, наголошуючи, що кожний повинен опрацювати інформацію на достатньому рівні. Після завершення роботи «домашніх» груп пропонується учням розійтися по своїх «кольорових» групах, де вони стануть експертами з окремої теми. Учні повинні уважно слухати представників і аналізують матеріал. Після завершення роботи пропонується школярам повернутися «додому». Кожний має поділитися інформацією, отриманою в «експертній» групі. Завдання «домашніх» груп у цьому випадку є остаточне узагальнення та корекція всієї інформації. Заключний етап – презентація у вигляді схем, таблиць, графіків або малюнків.

Пропонуємо творчу роботу учнів 7 класу за темою «НЕ і НІ з прислівниками». Урок української мови.

Такий метод доречно використовувати на уроках української мови та літератури як під час узагальнення теми, так і під час вивчення нового матеріалу.

Цікавим на наш погляд, є метод проектів, який використовується на уроках з метою організації самостійної та самоосвітньої діяльності учнів.

Метод проектів

Технологія роботи над проектами

п\п

Етапи діяльності

Зміст діяльності

1.

Підготовка.

Визначення теми і мети проекту

Учні: обговорення, пошук інформації.

Вчитель: заява задуму, мотивація, допомога в постановці завдань.

2.

Планування:

а) визначення джерел, засобів збору, методів аналізу інформації, засобів представлення результатів;

б) установлення критеріїв оцінки результату і процесу.

Учні: формулюють завдання і виробляють план дій.

Вчитель: коректує, пропонує ідеї, висуває пропозиції.

3.

Збір інформації (спостереження, робота з літературою, анкетування, експеримент)

Учні: збирають інформацію.

Вчитель: спостерігає, непрямо керує діяльністю.

4.

Аналіз.

Аналіз інформації, формулювання висновків.

Учні: аналізують інформацію.

Вчитель: коректує, спостерігає, радить.

5.

Подання та оцінка результатів (усний або письмовий звіт та оцінка результатів і процесу дослідження за вчасно встановленими критеріями).

Вчитель і учні беруть участь у колективному обговоренні, оцінюють зусилля, використані можливості, творчий підхід.

З точки зору розвитку творчої особистості та творчих здібностей, цей метод ідеально підходить для реалізації мети, яку поставить учитель перед собою. Це й інсценізація, і створення репортажів з улюбленим героєм, і підбір цитатного матеріалу, і складання тестових завдань, і створення галереї малюнків тощо. Такий метод можна використовувати на уроках зарубіжної літератури в 6 класі під час вивчення твору Л.Стівенсона «Острів скарбів».

У 7 класі за твором В. Скотта «Айвенго» учні діляться на дві групи, яким даються завдання:

1 група«Стародавні замки».

2 група«Мода Англії ХІІ століття».

До проектних робіт учнів входять малюнки стародавніх замків, фотокартки жіночого, чоловічого, лицарського одягу та одягу людей різних прошарків суспільства Англії ХІІ століття. Учнями підбирається цитатний матеріал. Зацікавившись таким видом роботи, учні пропонують створювати електронні презентації-проекти.

Метод проектів можна використати на уроці із зарубіжної літератури за темою «Шерлок Холмс та доктор Ватсон – класичний детективний дует». Учні поділяються на дві «домашні групи». Одна готує презентацію про Холмса, а друга – про Ватсона: уявну розмову, інтерв’ю, підбирають цитати до образів.

Багатий текст – шлях до оволодіння мовними скарбами. Опора на текст при вивченні мовного явища ніби зближує те, що лежить на поверхні: слово – об’єкт лінгвістики і слово – елемент, вияв образного, художнього мислення. Це дає поштовх асоціативному мисленню, розширює погляд на суть речей, явищ. Учень уважно вслуховується в слова, які надихають його на створення мальовничого сюжету (твір-есе, твір-опис). Об`єднані в образному малюнку, вони активізують творчу уяву, мислення, фантазію.

Процес навчання – це не автоматичне вкладання програмового матеріалу в голову учня. Завдання педагога в тому, щоб підвести до дверей, дати ключ і навчити учня користуватися цим інструментом. Ніхто, крім самого учня, не зможе ввійти у світ знань. А в цьому вчителеві повинні допомагати такі види робіт :

 • «Наукова рада» - підготувати зв’язну лінгвістичну розповідь.

 • «Майстри слова», «Юні поети».

 • «Юні актори» - прочитати текст, переказати його в особах.

На кожному уроці повинно звучати «живе» слово. Тому кожен урок української мови та літератури має розпочинатися з поетичної хвилинки. Ці хвилинки допомагають школярам розкрити свої творчі здібності та задатки. Якщо це можливо, повинні звучати авторські вірші. (Додаток 1).

Не залишаються байдужими учні й до роботи в шкільній «Студії юних» (Мала Академія Наук), адже ця робота невід’ємна від творчості. На початку навчального року пропонуються учням 7 – 11 класів теми за вибором. Протягом року під керівництвом учителя ведеться робота з опрацювання обраної теми, а в травні місяці – захист творчих робіт ( «Шевченко - художник», «Психологізм новелістики В.Стефаника» тощо).

Працюючи в режимі постійних шукань та новизни, учні розвивають мислення й уяву, набувають комунікативних навичок монологічного та діалогічного мовлення, виявляють творчі здібності. Уроки української мови та літератури стають бажаними, адже на них створюються поезії, казки, художні пейзажі, роздуми, інсценуються власні та авторські уривки, придумуються лінгвістичні ігри та кросворди, тестові завдання, розробляються кейс-портфоліо, портфоліо-презентації.

Результативність діяльності.

 • Переможець міського конкурсу « Наш учитель самый, самый, самый …»,2006 рік.

 • Переможець міського туру обласного конкурсу «Кращий працівник року» в номінації «Кращий класний керівник», 2008 рік.

 • Переможець міського конкурсу «Самый классный «классный»…», 2008 рік.

 • Робота в творчій групі з розробки книжки-читанки для майбутніх першокласників, 2007 рік.

 • Виступ на міському засіданні школи молодих вчителів української мови та літератури «З досвіду роботи», 2009 рік.

 • Стаття «Від творчості вчителя до творчої особистості учня», 2009 рік.

Результативність роботи з учнями.

 • Сердюк Віолетта, 6 – А клас, переможець (ІІ місце) районного та (ІІІ місце) міського етапу конкурсу «Найкращий читач року», 2008 рік.

 • Сердюк Віолетта, 5 – А клас, у газеті «Вечірня Макіївка» надрукований вірш «Всі квіти світу ми даруєм Вам», 2006 рік.

 • Козлова Віолетта, 7 – А клас, переможець (ІІІ місце) міського етапу олімпіади з української мови та літератури, 2008 рік.

 • Сердюк Віолетта, 7 – А клас, у газеті «Вечірня Макіївка» надрукований вірш , 2009 рік.

 • Сердюк Віолетта, 6 – А клас, переможець міського поетичного конкурсу «Україна очима дітей різних етносів», 2008 рік.

 • Сердюк Віолетта, 7 – А клас, за участь у обласному конкурсі дитячої творчості «Я – громадянин України» в літературній номінації (міського етапу), нагороджена грамотою, 2009 рік.

 • Волк Вікторія, учениця 5 – А класу. Переможець обласного етапу конкурсу «найкращий відгук на сучасну дитячу прозу», в номінації «За оригінальність задуму».

Список використаної літератури.

 1. Інтерактивні технології навчання: теорія, практика, досвід: Метод. Посібник. – К. – 2002.

 2. Казаков Е.И., Тряпицына А.П. Диалог на лестнице успеха. – СПб., 1997. – 158 с.

 3. Когут О.І. Інноваційні технології навчання української мови і літератури. – Тернопіль: Астон, 2005. – 203с.

 4. Мистецтво життєтворчості особистості. Науково – методичний посібник.: У 2-х ч. – К.: ІЗМН, 1997.

 5. Сиротенко Г.О. Сучасний урок: інтерактивні технології навчання. – Х.: Видав. гр. «Основа», 2003. – 78 с.

 6. Унт И.Э. Индивидуализация и дифференциация обучения. – М.: Педагогика, 1990.

 7. Формування особистості в умовах державності // Освіта. – 1999. – 20 грудня.

 8. Шулдик В.І. Педагогічний аспект диференційованого підходу до учнів у навчальному процесі: Навч.- метод. пос. – К.: ІЗМН, 1997.Скачать документ

Похожие документы:

 1. Методика формування творчої особистості учнів на уроках математики 2 Класифікація як прийом розвитку творчого мислення молодших школярів

  Урок
  Особливої актуальності на сучасному етапі розбудови нашої держави набувають проблеми формування творчої особистості. Одним з основних завдань української школи є виховання творчої особистості учня.
 2. Удк 373 015. 311: 78 Сергій Горбенко технологічний підхід до формування музично-творчої особистості учнів основної школи

  Документ
  У статті висвітлюються особливості, структурні компоненти і чинники музично-творчого процесу. На прикладі методу моделювання пропонується технологічний механізм реалізації процесу творчості.
 3. Методика формування творчої особистості при вивченні математики Роль гри та нестандартних уроків у підвищенні інтересу учнів до вивчення математики Реалізація міжпредметних зв'язків на уроках математики

  Урок
  Школа покликана якомога раніше виявити якості творчої особистості в учнів, і розвивати їх у всіх школярів, зважаючи, звичайно, на те, що діти народжуються з різними задатками творчості.
 4. План I. Вступ Сучасні освітні технології. II. Основна частина > Проект на уроці іноземної мови в контексті розвитку творчої особистості. а історія виникнення проекту

  Документ
  Перебудовчі процеси в Україні обумовили нові тенденції щодо розвитку освіти. З'явилась нагальна потреба суспільства в творчих, діяльних і обдарованих, інтелектуально і духовно розвинених громадянах.
 5. Творчий звіт учителя

  Документ
  Це форма методичної роботи, спрямована на пошук, підтримку і пропаганду прогресивного педа­гогічного досвіду вчителя, а також діяльності всього Педагогічного колективу з питань нових техно­логій, організації навчально-вихов­ної та

Другие похожие документы..