Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Документ'
В целях качественного проведения весенне-полевых работ в оптимальные сроки и материального стимулирования сельхозтоваропроизводителей Сюмсинского рай...полностью>>
'Лекция'
№ 8 Вторник 8.30-13. 0 Частичные съемные протезы 5.01.-01.03. 011 г. Несъемные протезы 15.03.-1 .04. 011 г. Полные съемные протезы 19....полностью>>
'Семинар'
Коррозии, виды коррозийных повреждений на газопроводах. Стресс-коррозия на газопроводах, её причины и последствия. Профилактика стресс-коррозионных п...полностью>>
'Урок'
1.1Теоретические основы обучения аудированию на уроках иностранного языка как виду речевой деятельности на среднем этапе в основной общеобразовательн...полностью>>

Педагогічна бібліографія (5)

Главная > Документ
Сохрани ссылку в одной из сетей:

ВИДИ І ФОРМИ НАВЧАННЯ

 1. Береговой Я.А.Классно-урочная система или Как учиться и учить? : Возрастная сегрегация - психолого-социальная чума ХХ века. / Я.А. Береговой //Педагогіка толерантності. - 2000. - N4. - С. 50-102.

 2. Гузєєв В.В. Навчальні групи на уроці : (Диференційоване навчання) / Гузєєв В.В. //Завуч. - 2000. - N5. - С.4-5.

 3. Гузюк В. У пошуках нестандартних уроків / Гузюк В. // Професійно-технічна освіта. - 2000. - N2. - С.22-24.

 4. Конаржевський Ю. Аналіз уроку / Конаржевський Ю. // Завуч. – 2000 - N31. - С.2-4.

 5. Коцюк М.Б. М.Б. // Шкільний світ. - 2000. - N4. - С.5-6.

 6. Крумкач А.А.Урок - гра : учебное пособие / А.А. Крумкач // Український коледж ім. В.О. Сухомлинського 2000 : Науково-методичний посібник. - Харків : Фоліо, 2000. - С. 143-147

 7. Крумкач А.А.Урок роздумів : учебное пособие / А.А. Крумкач // Український коледж ім. В.О. Сухомлинського 2000 : науково-методичний посібник. - Харків : Фоліо, 2000. - С. 154-158.

 8. Кузнецов О.Планування уроку / Кузнецов О. // Завуч. - 2000.-N28. - С.5.

 9. Матківська Т.К.Урок - роздум : учебное пособие / Т.К. Матківська // Український коледж ім. В.О. Сухомлинського 2000 : Науково-методичний посібник. - Харків : Фоліо, 2000. - С. 147-149.

 10. Пишінська С.А.Урок діяння : учебное пособие / С.А. Пишінська // Український коледж ім. В.О. Сухомлинського 2000 : науково-методичний посібник. - Харків : Фоліо, 2000. - С. 150-153.

 11. Сарапулова Є.Г.Організація домашнього навчання й виховання на державному рівні / Сарапулова Є.Г. // Педагогіка і психологія. - 2000.-N2. - С.131-137.

 12. Титаренко Н.В. Вирощуємо сад знань : учебное пособие / Н.В. Титаренко //Український коледж ім. В.О. Сухомлинського 2000 : науково-методичний посібник. - Харків : Фоліо, 2000. - С. 41-42.

Див. 663, 772, 1474, 1475, 2013.

ТЕХНОЛОГІЇ, МЕТОДИ І ЗАСОБИ НАВЧАННЯ

 1. Авдієвська О.В. Ігри "Школи ейдетики" як метод розвитку пам'яті та інших пізнавальних процесів психічної сфери учня / О.В. Авдієвська // Теоретичні питання освіти та виховання: Зб. наук. праць. - К. : КДЛУ, 2000. - Вип. 9. - С. 100-104

 2. Благун Н.Педагогічні технології: сутність використання / Н. Благун, О. Шпак //Вісник Прикарпатського університету. Педагіка. - Івано-Франківськ, 2000. - Вип. 4. - С. 3-8

 3. Борова Т.Концепція учнівського моніторингу / Борова Т // Рідна школа. - 2000.-N4. - С.65-67.

 4. Бондар С.Методи навчання: традиції та іновації / Бондар С. // Біологія і хімія в школі. - 2000.-N5. - С.13-16.

 5. Буцик І.М.Оптимальний вибір методів продуктивного навчання / І.М. Буцик //Теоретичні питання освіти та виховання: зб. наук. праць. - К. : КДЛУ, 2000. - Вип. 9. - С. 98-99.

 6. Василенко О.М.Деякі аспекти особистісно-орієнтованої технології навчання /О. М. Василенко // Вісник Луганського державного педагогічного університету ім.Тараса Шевченка. Пед. науки. - Луганськ, 2000, №1. - С. 21-26

 7. Вовк Л.П. Педагогічна традиція у системі освітніх інновацій / Вовк Л.П.; НПУ ім.М.П.Драгоманова // Пульсар. - 2000.-N9. - С.45-47.

 8. Гавриленко О.М.Комп'ютерні вправи для навчання аудіюваня в загальноосвітній школі / О. М. Гавриленко // Вісник Київського державного лінгвістичного університету. Сер.: Педагогіка та психологія. - К. : КДЛУ. - Вип.3. - С. 136-144

 9. Гаврилюк О.Сучасні технології навчання - оновлення освітнього процесу в профтехучилищі / Гаврилюк О. // Рідна школа. - 2000.-N12. - С.32-35.

 10. Гончаренко С.Методика як наука / Гончаренко С. // Шлях освіти. - 2000.-N2. - С.5-11.

 11. Даниленко Л.Інноваційна діяльність у загальноосвітніх навчальних закладах /Даниленко Л. // Директор школи. - 2000.-N20. - С.5.

 12. Дмитраш С.Сучасна педагогічна технологія: творчість чи пізнання? / Дмитраш С. // газ.Історія України. - 2000.-N13. - С.8.

 13. Дидур А.Н.Роль игры в образовании / А.Н. Дидур // Вчені записки Харківського гуманітарного інституту "Народна українська академія" / Харківський гум. ін-т "Народна українська академія". - Харків : Око, 2000. - Т. 6. - С. 110-115

 14. Жорник О.Використання дидактичних ігор у навчанні / Жорник О. // Рідна школа. - 2000.-N4. - С.63-64.

 15. Калініна Л.Роль соціально-педагогічної інформації / Калініна Л. // Директор школи. - 2000.- N21-22. - С.9-12.

 16. Кларін М.І знову про навчальні технології / Кларін М. // Завуч. - 2000. - N3. - С.5-6.

 17. Комаров В.Методичні питання формування усвідомленості знань учнів /Комаров В. // Рідна школа. - 2000.-N9. - С.21-23.

 18. Копосов П.Місце навчальної гри у методичній системі сучасної дидактики /Копосов П. // Рідна школа. - 2000.-N11. - С.65-66.

 19. Король А.Традиційні та нетрадиційні методи навчання у розвитку творчої особистості / Король А. // Рідна школа. - 2000.-N12. - С.29-30.

 20. Коротаева Е.Погружение в общение : (Диалог на уроке) / Коротаева Е. //Директор школи. - 2000.-N1. - С.86-92.

 21. Курашева Е.М.Интеграция на уроках истории, географии, экономики /Курашева Е.М. // Школа. - 2000.-N5. - С.26-32.

 22. Лазарєв М.Завершені (модульні) технології розвиваючого навчання: Короткий теоретичний і методичний нарис / Лазарєв М. // Директор школи. - 2000.-N4. - С.62-75.

 23. Маригодов В.К.Освітня система як технологічний комплекс / В. К Маригодов, А. А Слободянюк, Г. О Козлакова // Нові технології навчання / Редкол.: Б.І. Холод (гол. ред.) та ін. - Київ : НМЦВО, 2000. - Вип.28. - С. 37-43

 24. Матвієнко П.Орієнтир на освітні технології / Матвієнко П. // Початкова школа. - 2000.-N1. - С.3-4.

 25. Меняйленко А.С.Телекоммуникации как метод обучения: проблемы и решения / А. С. Меняйленко, Г. В. Монастырная // Вісник Луганського державного педагогічного університету ім.Тараса Шевченка. Пед. науки. - Луганськ, 2000, №1. - С. 152-153

 26. Нікуліна Ф Інтегральна технологія: основні ідеї та структура / Нікуліна Ф. //Завуч. - 2000.-N23-24. - С.10-11.

 27. Нісімчук А.С.Сучасні педагогічні технології : Навч. посібник / А.С. Нісімчук, О.С. Падалка, О.Т. Шпак. - К. : Вид. центр "Просвіта", 2000. - 365 с.

 28. Онищук Л.Інноватика - істотна складова гуманістичної парадигми учіння / Онищук Л. // Шлях освіти. - 2000.-N4. - С.13-16.

 29. Орлов М.В.До питання про інноваційні технології контролю успішності учнівської молоді / М. В. Орлов // Вісник Луганського державного педагогічного університету ім.Тараса Шевченка. Пед. науки. - Луганськ, 2000, №1. - С. 183-188.

 30. Осадчук Р Роль запитань учителя у застосування словесно-діалогічних методів навчання / Осадчук Р. // Історія в школі. - 2000.-N8. - С.20-22.

 31. Полька Н.Гігієнічні вимоги до роботи на комп'ютері / Полька Н. // Початкова школа. - 2000.-N6. - С.44-46.

 32. Полякова С.В.Методика коллективного взаимообучения / Полякова С.В. //Школа. - 2000.-N5. - С.3-9.

 33. Рябова В.Інноваційний аналіз дидактичних версій модульного навчання /Рябова В. // Рідна школа. - 2000.-N1. - С.65-67.

 34. Сліпак В.Образотворча система як технологічний комплекс - крок у ХХ1 століття / Сліпак В. // Директор школи. - 2000.-N11. - С.2-3.

 35. Технічні засоби навчання: курс лекцій [для студентів пед. закладів / Підг. Дубовецький Г.П. та ін.]; Ред. Є.О. Перепелиця; Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова, Каф. техн. засобів навчання. - К. : НПУ ім. М.П. Драгоманова, 2000. - 136 с.

 36. Ткачук О.Шкільний підручник як об'єкт історико-педагогічних досліджень / О. Ткачук, Г. Дриндак // Вісник Прикарпатського університету. Педагіка. - Івано-Франківськ, 2000. - Вип.4. - С. 186-194

 37. Турянская О.Ф Социализайция школьников средствами обучения / О. Ф. Турянская // Вісник Луганського держ. пед. університету імені Т.Шевченка. Пед. науки. - Луганськ, 2000, №8. - С. 93-104

 38. Туташинський В.Застосування нових інформаційних технологій у превентивному вихованні підлітків / Туташинський В. // Учитель. - 2000.-N4-6. - С.24-26.

 39. Ушаков К.Внедрение инноваций: сколько сил и нервов требуется от руководителя? / Ушаков К. // Директор школи. - 2000.-N2. - С.59-62.

 40. Хайруліна Т.Г.Активні методи навчання та виховання / Т. Г. Хайруліна //Український коледж ім.В.Сухомлинського. - К., 2000. - С. 82-86

 41. Харченко С.Я.Педагогические инновации и технологии в учебно-воспитательном процессе школы и вуза / С. Я. Харченко // Вісник Луганського державного педагогічного університету ім.Тараса Шевченка. Пед. науки. - Луганськ, 2000, №1. - С. 243-248

 42. Чайковська О.А.Методика використання комп'ютерних технологій в практиці музичного навчання загальноосвітньої школи / О. А. Чайковська // Вісник Київського національного університету культури і мистецтв. Сер. Педагогіка. - К. : КНУ КіМ, 2000. - Вип.2. - С. 92-101

 43. Черныш В.В.Принципы отбора аудиокниг для обучения чтению аудированию в специализированных школах с углубленным изучением иностранного языка / В. В. Черныш // Вісник Київського державного лінгвістичного університету. Серія: Педагогіка та психологія. - К. : КДЛУ. - Вип.2. - С. 12-16

 44. Шумаєва С.П.До питання медіаосвіти в школі / Шумаєва С.П. // Педагогіка і психологія. - 2000.-N4. - С.44-50.

Див. 119, 128, 677, 723, 742, 745, 770, 1438, 2076, 2168, 2414.

ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ У НАВЧАННІ

 1. Барановська О.Формування інформаційної культури учня / Барановська О. //Шлях освіти. - 2000.-N3. - С.31-34.

 2. Баштовий В.І.Спецкурс "Сучасні технології навчання і технічні засоби їх реалізації" / В.І. Баштовий, С.П. Величко, О.М. Царенко; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова, Кіровоград. держ. пед. ун-т ім. Володимира Винниченка. - К. : НПУ ім. М.П. Драгоманова, 2000. - 113 с.

 3. Боева Т.И.Инновационные приемы в обучении младших школьников / Т. И. Боева //Вісник Луганського державного педагогічного університету ім.Тараса Шевченка. Пед. науки. - Луганськ, 2000, №2. - С. 13-17

 4. Гевал П.Використання комп'ютера на уроках різних типів / Гевал П. // Директор школи. - 2000.-N37. - С.5.

 5. Грод І.Інформаційне забезпечення навчального процесу / І. Грод // Наукові записки Тернопільського держ.пед.ун-ту.Сер.Педагогіка. - Тернопіль, 2000. №6. - С. 60-63

 6. Дашковська Т.І.Перспективи використання інформаційних технологій в освіті /Т.І. Дашковська // Збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Херсонський держ. пед. ун-т. - Херсон, 2000. - Вип. 16 : Педагогічні науки. - С. 117-125

 7. Жовтан Л.В.Особливості процесів диференціації та індивідуалізайції навчання на уроках природничо-математичного циклу у спеціалізованих класах / Л. В. Жовтан //Вісник Луганського державного педагогічного університету ім.Тараса Шевченка. Пед. науки. - Луганськ, 2000, №2. - С. 81-85

 8. Задорожна О.М.Інноваційні технології контролю знань учнів та студентів /Задорожна О.М. // Вісник Луганського державного педагогічного університету ім.Тараса Шевченка. Пед. науки. - Луганськ, 2000, №2. - С. 86-91

 9. Киричук О.Принцип розбудови інноваційної педагогічної системи освітнього закладу / Киричук О. // Рідна школа. - 2000.-N10. - С.3-9.

 10. Козлова О.Все пізнається у порівнянні: (Порівнюються основні стратегії педагогічного впливу при традиційному та інноваційному підходах до навчання) /Козлова О. // Директор школи. - 2000.-N8. - С.98-103.

 11. Кондратова В.В.Розвиток творчої активності дітей засобами інформаційних технологій / В. В. Кондратова // Вісник Черкаського університету. Сер. Педагогічні науки. - Черкаси, 2000. - Вип.18. - С. 45-49

 12. Литвиненко О.Інформаційні технології та Україна у світовому контексті /Литвиненко О. // Людина і політика. - 2000.-N5. - С.15-19.

 13. Малицька Г.Я.Інноваційний пошук в освітньому просторі Волині / Малицька Г.Я. //Педагогічний пошук. - 2000.-N4(28). - С.16-18.

 14. Медичне забезпечення впровадження інноваційних технологій у навчальний процес шкіл / Ткаченко Ю.П., Резніченко Ю.Г., Компанієць В.М., Леженко О.Г., Резніченко Г.І. // Нові технології навчання / Редкол.: Б.І. Холод (гол. ред.) та ін. - Київ : НМЦВО, 2000. - Вип.27. - С. 127-130

 15. Межуєв В.І.Інтенсифікація формування теоретичних знань учнів засобами нових інформаційних технологій / В. І. Межуєв // Збірник наукових праць Бердянського державного педагогічного інституту ім. П.Д.Осипенко. Педагогічні науки. - Бердянськ : БДПІ, 2000. - Вип.4. - С. 104-114

 16. Мельничук О.Впровадження мережевих технологій у школі / Мельничук О. //Рідна школа. - 2000.-N10. - С.34-35.

 17. Остапчук О.Крок наступний - системна інноваційна діяльність: (На якому шляху можливо отримати найбільші, а саме головне, реальні результати інноваційної діяльності школи) / Остапчук О. // Директор школи. - 2000.-N8. - С.114-117.

 18. Пінькас В.Г.Кібернетичний аспект навчальних інформаційних технологій / В. Г. Пінькас // Гуманізація навчально-виховного процесу: Наук. - метод. зб. - Слов'янськ : СДПІ, 2000. - Вип.X. - С. 51-54

 19. Пінькас В.Г.Теоретичний аспект сучасної інформаційної технології в педагогіці / В. Г. Пінькас // Вісник Луганського державного педагогічного університету ім.Тараса Шевченка. Пед. науки. - Луганськ, 2000, №2. - С. 215-219

 20. Проказа А.Т.О теории проблемного обучения в свете инновационных педагогических технологий / А. Т. Проказа, А. В. Грицких // Вісник Луганського державного педагогічного університету ім.Тараса Шевченка. Пед. науки. - Луганськ, 2000, №2. - С. 219-224

 21. Розумовська О.Особливості застосування системи психологого-дидактичних та методико-психологічних закономірностей в умовах впровадження нових інформаційних технологій навчання / О. Розумовська // Наукові записки Тернопільського держ. пед. ун-ту. Сер.Педагогіка. - Тернопіль, 2000, №5. - С. 53-55

 22. Сорочан Т.М.Инновационная деятельность и педагогическое творчество в практике современной школы / Т. М. Сорочан // Вісник Луганського державного педагогічного університету ім.Тараса Шевченка. Пед. науки. - Луганськ, 2000, №2. - С. 262-266

 23. Теплицький І.Комп'ютерне моделювання в школі як засіб розвитку творчого мислення учнів / Теплицький І. // Рідна школа. - 2000.-N9. - С.63-66.

 24. Третяк О.В.Сучасні комп'ютерні технології в навчальному процесі / О. В. Третяк, Ю. С. Жарких, Ю. В. Рудник, О. П. Сегеда // Всеукраїнська науково-методична конференція : "Сучасний стан вищої освіти в Україні: проблеми та перспективи" : тези доповідей, Київ 24-25 травня 2000. - К. : "Київський університет". - С. 22-24

 25. Хомич В.Інформаційні технології навчання в системі освітніх інновацій / В. Хомич //Гуманітарний вісник Переяслав-Хмельницького державного педагогічного інституту імені Г.С. Сковороди : Науково-теоретичний збірник. - Переяслав-Хмельницький, 2000. - Вип. 1 : Педагогіка. Психологія. Філологія. Філософія. - С. 72-76

 26. Чумак А.Використання комп'ютерів у процесі трудового навчання у школі /Чумак А., Клименко В. // Рідна школа. - 2000.-N10. - С.36-38.

 27. Шаронова Н.Информатизация и компъютеризация образования: слепое следование моде или творчество? / Н. Шаронова // Новий колегіум. - 2000, №1. - С. 40-43

 28. Шевбунов Є.В.Формування інформаційної культури як педагогічна проблема /Є. В. Шевбунов // Вісник Луганського держ. пед. університету імені Т.Шевченка. Пед. науки. - Луганськ, 2000, №8. - С. 72-76

 29. Ярыта И.И.Инновационные технологии формирования эстетического восприятия природы у младших школьников / И. И. Ярыта // Вісник Луганського державного педагогічного університету ім.Тараса Шевченка. Пед. науки. - Луганськ, 2000, №2. - С. 306-313.

Див. 23, 586, 652, 724, 748, 849, 1155, 1352,1357, 2474.

УСПІШНІСТЬ, КОНТРОЛЬ І ПЕРЕВІРКА ЗНАНЬ

 1. Багринець В.Реформувати, враховуючи досвід і традиції : (Обговорення 12-бальної оцінки знань) / Багринець В. // Освіта. - 2000.- N50-51(8-15 листопада). - С.3.

 2. Бакурадзе А.Важнейшие факторы - справедливость и адекватность оценки труда / Бакурадзе А. // Директор школи. - 2000.-N8. - С.29-34.

 3. Барановська О.Сучасна модель оцінювання навчальних досягнень учнів: переваги і недоліки / Барановська О. // Рідна школа. - 2000.-N7. - С.48-50.

 4. Бастун Н.А.Диференційна діагностика шкільного невстигання та стратегії його корекції / Бастун Н.А.// Практична психологія та соціальна робота. - 2000.-N4,5,6. - С.10-14,С.24-26,С.16-17.

 5. Бастун Н.Проблема шкільного невстигання: погляд психолога / Бастун Н. //Початкова освіта. - 2000.-N35. - С.6.

 6. Бойко А.12-бальна система оцінювання у ... студентів / Бойко А. // Освіта України. - 2000.-N49(6 грудня). - С.9.

 7. Бродський Я.Про критерії оцінювання досягнень учнів / Бродський Я., Павлов О. //Освіта. - 2000.-N52-53(15-22 листопада). - С.2.

 8. Буринська Н.М.До проблеми оцінного контролю / Буринська Н.М. // Педагогіка і психологія. - 2000.-N2. - С.85-91.

 9. Вєтров І.12-бальна система оцінювання: проблеми, що хвилюють / Вєтров І. //Директор школи. - 2000.-N23-24. - С.8.

 10. Віват Г.Оцінювання знань і вмінь учнів у загальноосвітній школі / Віват Г. //Рідна школа. - 2000.-N4. - С.47-48.

 11. Вимоги до педагогічної оцінки : учебное пособие // Український коледж ім. В.О. Сухомлинського 2000 : науково-методичний посібник. - Харків : Фоліо, 2000. - С. 78-79

 12. Гнаткевич Ю.Вступні іспити як проблема національної безпеки / Гнаткевич Ю. // Освіта. - 2000.-N16-17(15-22 березня). - С.2.

 13. Гринько О.О.Оціночне стимулювання в процесі розвитку пізнавальної самостійності учнів / О. О. Гринько // Гуманізація навчально-виховного процесу: наук.-метод.зб. - Слов'янськ : ІЗМН-СДПІ, 2000. - Вип.VIII. - С. 106-116

 14. Дремова І.А.Проблеми контролю результатів навчання в сучасній школі / І. А. Дремова // Наукові записи: Зб. наук. ст. - К. : НПУ, 2000. Ч.4. - С. 100-104

 15. Екзаменаційні білети для 11 (12)-х загальноосвітніх навчальних закладів (з денною і вечірньою формами навчання) // Освіта України. - 2000.-N5(2 лютого). - С.3-11. Освіта. - 2000.-N8-9(9-16 лютого). - С.5-12. Інформаційний збірник МО України. - 2000.-N2. - С.26-62..

 16. Екзаменаційні білети для 9-х класів загальноосвітніх навчальних закладів //Інформаційний збірник МО України. - 2000.-N5. - С.2-30. Освіта України. - 2000.-N6 (9 лютого). - С.5-9.

 17. Єгоров Г.Оцінювання і контроль знань учнів у зарубіжній школі / Єгоров Г., Мельниченко Б.Василенко Н. // Історія в школі. - 2000.-N9. - С.8-13.

 18. Зміни до окремих пунктів інструкції про екзамени, переведення та випуск учнів загальноосвітніх навчальних закладів України / Міністерство Освіти України /Міністерство Освіти України // Освіта України. - 2000.-N11(15 березня). - С.4.

 19. Калініна Л.Оцінка ефективності навчальної діяльності учнів / Калініна Л. //Українська література в загальноосвітній школі. - 2000.-N2. - С.51-55.

 20. Критерії оцінювання навчальних досягнень у системі загальної середньої освіти (проект) // Освіта. - 2000.-N37(23-30 серпня). - С.8; Освіта. - 2000.-N50-51(8-15 листопада). - С.9-24; Математика в школі. - 2000.-N5. - С.2-5; Фізика та астрономія в школі. - 2000.-N4. - С.2-6.

 21. Клименко Н.З 12-бальною системою у майбутнє / Клименко Н. // Завуч. - 2000.-N33. - С.10.

 22. Коленда О.Десятибальна система комплексного оцінювання учнів / Коленда О. / Коленда О. // Директор школи. - 2000.-N13. - С.8-9.

 23. Комарова О.В.Усвідомленість-якісний показник знань школярів. / О.В. Комарова //Педагогіка вищої та середньої школи : Збірник наукових праць. - Кривий Ріг, 2000. - Вип. 2. - С. 77-86

 24. Корсак К.12 балів! Хто більше? : Стандарти середньої освіти і стандарти оцінювання / Корсак К. // Директор школи. - 2000.-N7. - С.97-106.

 25. Корсак К.На пути к бесполезной школе: (Отмена перевод.экзаменов в школе) / Корсак К. // Зеркало недели. - 2000.-N7(19февраля). - С.12.

 26. Корсак К.Школа: шторм в 12 баллов: (наиболее употребляемые шкалы оценки знаний стран мира) / Корсак К. // Зеркало недели. - 2000.- N49(16 декабря). - С.14.

 27. Красюк Ф 12-бальна система дає точність в оцінюванні знань і ширше поле для творчості / Красюк Ф. // Освіта України. - 2000.-N42(18 жовтня). - С.4.

 28. Критерії оцінювання навчальних досягнень у системі загальної середньої освіти (Проект) // Освіта України. - 2000.-N33(16 серпня). - С.3. Дивослово. - 2000.-N10. - С.63-64. Фізика та астрономія в школі. - 2000. №4. - С. 2-6

 29. Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів у системі загальної середньої освіти: 12-бальна система / М-во освіти і науки України, Ін-т педагогіки АПН України, Наук.-метод. центр серед. освіти М-ва освіти і науки України. - Київ : Перше вересня : Шкільний світ ; Харків : Фоліо, 2000. - 126 с. - (Для батьків і вчителів). -

 30. Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів у системі загальної середньої освіти // Освіта України; газ.Зарубіжна література. - 2000.-N40(5 жовтня); N39. - С.4-21,С.7-8. Математика в школі. - 2000.-N6. - С.2-3. Укрїнська мова й література в середніх школах, гімназіях ліцеях та колегіумах. - 2000.-N5. - С.6-34. Директор школи. - 2000.-N39-40. - С.3-126.

 31. Ксензова Г.Механизм самоопределения школьника : Оценка знаний /Ксензова Г. //Директор школи. - 2000.-N6. - С.79-87.

 32. Ксензова Г.Школьная отметка: стимулятор учения или "дамоклов меч"? /Ксензова Г. // Директор школи. - 2000.-N5. - С.67-75.

 33. Локшина О.Оцінювання успішності учнів у зарубіжній школі/ Локшина О. //Рідна школа. - 2000.-N11. - С.6-10.

 34. Ляшова Н.Оцінювання знань студентів методом тестування / Ляшова Н., Співакова О. // Рідна школа. - 2000.-N4. - С.69-70.

 35. Малафіїк І.Щоб оцінити знання, потрібно знати, що оцінювати / Малафіїк І. //Освіта. - 2000.-N44(4-11 жовтня). - С.1,4.

 36. Малобицкая З.Профилактика экзаменационного стресса / Малобицкая З. //Директор школи. - 2000.-N4. - С.43-44.

 37. Морозова В.Залікова система оцінювання знань як засіб активізації навчальної діяльності учнів / Морозова В. // Завуч. - 2000.-N34. - С.4.

 38. Обов'язкові екзамени: Історія України. Укр. мова. Математика: Термінова підготовка до екзаменів. Відповіді на питання білетів. Відповіді до завдань для письм. екзамена з математики. Екзаменац. диктанти: 9-й кл. / [Уклали Татаринов М.В. та ін.]. - Харьків : Ранок, 2000. - 207 с.

 39. Павлова Н.Контролюємо стан викладання предметів / Павлова Н., Куляєва О.Никифоренко О. // Завуч. - 2000.-N22. - С.8-11.

 40. Поліщук Т.Рейтингова оцінка роботи учня / Поліщук Т., Поліщук Д., Суржак Н. // Завуч. - 2000.-N5. - С.13.

 41. Положення про золоту медаль "За високі досягнення у навчанні" та срібну медаль "За досягення у навчанні" // Освіта. - 2000.-N61-62 (27грудня-3 січня). - С.2.

 42. Про впровадження -бальної шкали оцінювання досягнень учнів у системі загальної середньої освіти // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України. - 2000.-N10. - С.6-12; Інформаційний збірник МО України. - 2000. - N19. - С.28-32.

 43. Про закінчення навчального року та екзамени у загальноосвітніх навчальних закладах // Інформаційний збірник МО України. - 2000.-N2. - С.2-5.

 44. Про систему оцінювання знань, умінь і навичок учнів загальноосвітніх навчальних закладів // Історія в школі. - 2000.-N9. - С.2-4.

 45. Разбаєв О.А.Організація і проведення контролю знань учнів при використанні інтегрованого середовища навчання "Архітектура ЕОМ і програмування на мові Ассемблера" / О. А. Разбаєв // Збірник наукових праць Бердянського державного педагогічного інституту ім. П.Д.Осипенко. Педагогічні науки. - Бердянськ : БДПІ, 2000. - Вип.1. - С. 65-75

 46. Рева Ю.Психолого-педагогічний вплив в оцінюванні особистості учня / Рева Ю. //Рідна школа. - 2000.-N12. - С.25-27.

 47. Роговик Л.Профілактика труднощів навчання через психомоторні вправи /Роговик Л. // Початкова школа. - 2000.-N11. - С.50-52.

 48. Ронжина Н.Рейтинг оценок / Ронжина Н., Крискович И. // Директор школи. - 2000.-N5. - С.39-41.

 49. Семиволос П.Новая система оценивания: очередные потемкинские деревни? / Семиволос П. // Зеркало недели. - 2000.- N49(16 декабря). - С.14.

 50. Сиротенко Г.Оцінка: батіг чи пряник? / Сиротенко Г. // Директор школи. - 2000.-N13. - С.1.

 51. Скуратівський Л.Розвивальний потенціал нової системи вимірювання й оцінювання навчальних досягнень учнів з української мови / Скуратівський Л. //Українська мова і література в школі. - 2000.-N5. - С.49-60.

 52. Славич О.Шкільна оцінка - очима психолога / Славич О. // Завуч. - 2000.-N33. - С.3-4.

 53. Сотніченко В.Проект оцінювання знань з історії учнів загальноосвітніх середніх шкіл за 12-бальною системою / Сотніченко В. // Історія в школі. - 2000.-N9. - С.4-8.

 54. Телешов С.И словом, и цифрой : Несколько страничек из истории российской школы. (Оценка знаний) / Телешов С. // Директор школи. - 2000.-N4. - С.57-61.

 55. Тематичний контроль // Математика в школі. - 2000.-N6. - С.5-7.

 56. Циганенко Г.В.Безбальне оцінювання знань : учебное пособие / Г.В. Циганенко //Український коледж ім. В.О. Сухомлинського 2000 : Науково-методичний посібник. - Харків : Фоліо, 2000. - С. 43-46

 57. Шашков І.Профілактика чи зміни в оцінюванні знань? / Шашков І., Берлізова Н.Воробйова Л. // Директор школи. - 2000.-N13. - С.9-10.

Див. 981, 1710, 1983, 2028, 2251, 2345, 2389.Скачать документ

Похожие документы:

 1. Педагогічна бібліографія (1)

  Документ
  У45 Українська педагогічна бібліографія 1 : Науково-допоміжний покажчик літератури /Уклад. Н.І.Тарасова, Е.В.Татарчук. – К.: НПУ ім. М.П.Драгоманова, 2007.
 2. Педагогічна бібліографія (2)

  Документ
  У45 Українська педагогічна бібліографія. 1998 рік: Покажчик літератури / Уклад. Н.І.Тарасова, Е.В.Татарчук. – К.: НПУ ім. М.П.Драгоманова, 2005. – Вип.
 3. Педагогічна бібліографія (3)

  Документ
  У45 Українська педагогічна бібліографія. 2004 рік: Покажчик літератури / Уклад. Н. І. Тарасова, Г.І.Шаленко.– К. : НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2008. – Вип.
 4. Педагогічна бібліографія (4)

  Документ
  Щорічник “Українська педагогічна бібліографія” видається з 1992 року. У попередніх випусках покажчика відображена література з питань освіти і педагогіки, яка вийшла друком в Україні з 1990 року.
 5. Педагогічна бібліографія (6)

  Документ
  У45 Українська педагогічна бібліографія. 1997 рік: Покажчик літератури / Уклад. Н.І.Тарасова, Е.В.Татарчук. – К.: НПУ ім. М.П.Драгоманова, 2003. – Вип.

Другие похожие документы..