Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Документ'
Отношение учащихся к тому или иному предмету определяется различными факторами: индивидуальными особенностями личности, особенностями самого предмета...полностью>>
'Методичні рекомендації'
У 1988 році закінчив Тбіліське вище артилерійське командне училище за спеціальністю «Командна тактична артилерія» і отримав кваліфікацію інженера з е...полностью>>
'Документ'
Управлением Федеральной службы судебных приставов по Приморскому краю (далее – Управление) в 2011 году проводилась работа по осуществлению полномочий...полностью>>
'Контрольная работа'
Предпосылкой поведения человека, источником его деятельности является потребность. Нуждаясь в определенных условиях, человек стремится к устранению во...полностью>>

Педагогічна бібліографія (5)

Главная > Документ
Сохрани ссылку в одной из сетей:

Див. 421, 440, 446, 3527, 3614, 5064, 5071, 5099.

ПРОЦЕС НАВЧАННЯ В ПОЧАТКОВИХ КЛАСАХ

 1. Біда О.Досліди на уроках природознавства та сільськогосподарської праці / Біда О. //Рідна школа. - 2000.-N2. - С.53-54.

 2. Білаш Л.Математичні олімпіади в 1-3 класах / Білаш Л. // Початкова освіта. - 2000.-N45. - С.2.

 3. Бадер В.І.Теоретичні основи формування в молодших школярів поняття про усне й писемне мовлення / В.І. Бадер // Теорія та методика навчання та виховання : Збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Харківський держ. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди. - Харків, 2000. - Вип. 6. - С. 87-94

 4. Бадер В.Розвиток мовлення школярів під час роботи над реченням / Бадер В. //Початкова школа. - 2000.-N8. - С.41-44.

 5. Бадер В.І. Зміст стилістичної роботи в початкових класах / В. І. Бадер //Наукові записки. Сер.: Філологічні науки (мовознавство) / М-во освіти і науки України, Кіровоград. держ. пед. ун-т ім. В. Виниченка; Відп. ред. В.В. Лучик. - Кіровоград, 2000. - Вип.26. - С. 3-9

 6. Байбара Т.Спостереження у процесі навчання природознавства / Байбара Т. //Початкова школа. - 2000.-N6. - С.11-15.

 7. Безруких М.Режим первоклассника / Безруких М., Ефимова С. // Здоровье детей. - 2000.-N41-42. - С.18-19.

 8. Богатирьова В.Д.Тематично-інтегровані блоки у навчанні молодших школярів / В. Д. Богатирьова // Вісник Черкаського університету. Сер. Педагогічні науки. - Черкаси, 2000. - Вип.18. - С. 11-15

 9. Богданович М.Задачі з економічним змістом / Богданович М. // Початкова школа. - 2000.-N9. - С.41-45.

 10. Богданович М.Зразки дій у початковому навчанні математики / Богданович М., Менжунова Н. // Початкова школа. - 2000.-N2. - С.9-12.

 11. Богданович М.Календарне планування з математики для 3 (2) класу / Богданович М., Листопад Н. // Початкова освіта. - 2000.-N1. - /вкладиш/

 12. Бойко Є.О.Екологічні ігри з школярами молодшого шкільного віку / Є.О. Бойко, С.А. Клименко // Еколого-натуралістична творчість : науково-методичний вісник. - Київ, 2000. - № 1. - С. 45-58.- Библиогр. в конце ст.

 13. Бриж Н.Розвиток творчих можливостей школярів / Бриж Н. // Початкова школа. - 2000.-N5. - С.57-58.

 14. Будна Н.О.Довідник для учня початкових класів / Н. О. Будна, О. В. Козуб. - 3-тє вид., випр. і доп. - Тернопіль : Навч. кн. - Богдан, 2000. - 79 с.

 15. Вікторенко І.Л.Особливості формування пізнавальної активності молодших школярів в педагогічній теорії і практиці / І. Л. Вікторенко // Гуманізація навчально-виховного процесу: наук.-метод.зб. - Слов'янськ : ІЗМН-СДПІ, 2000. - Вип.VIII. - С. 95-106

 16. Віндюк А.В.Організація самостійної роботи з фізкультури в перших класах / А. В. Віндюк // Наукові записки /НПУ ім. М.П.Драгоманова: зб. наук. ст. - К. : НПУ, 2000. -Ч.4. - С. 15-21

 17. Вайнтрауб М.Алгоритм побудови таблиці множення / Вайнтрауб М. //Початкова школа. - 2000.-N10. - С.34-36.

 18. Варакута О.М.Про структуру і зміст курсу природознавства в початковій школі / Варакута О.М. // Педагогіка і психологія. - 2000.-N1. - С.24-29.

 19. Вашуленко М.С.Інтеграція змісту з навчання грамоти, математики та ознайомлення з навколишнім середовищем у початковій школі / Вашуленко М.С., Бібік Н.М.Кочіна Л.П. //Педагогіка і психологія. - 2000.-N1. - С.16-20.

 20. Вашуленко М.С.Нові підходи до шкільної початкової освіти / Вашуленко М.С. //Педагогічна газета. - 2000.-N10. - С.4.

 21. Вашуленко О.Весняні зміни в природі: (ознайомлення з навколишнім, 2 клас) / Вашуленко О. // Початкова школа. - 2000.-N3. - С.22-24.

 22. Величко С.П.Експериментальна перевірка рівня готовності сучасного вчителя до застосування ТЗН у початковій школі / С. П Величко, О. М Царенко // Нові технології навчання / Редкол.: Б.І. Холод (гол. ред.) та ін. - Київ : НМЦВО, 2000. - Вип.27. - С. 184-191

 23. Вельямінова Т.Розвиток пізнавальних здібностей на уроках української мови / Вельямінова Т. // Початкова освіта. - 2000.-N3. - С.7.

 24. Волкова І.Інтегровані уроки в початковій школі / Волкова І. // Початкова школа. - 2000.-N1. - С.28-31.

 25. Ганул О.Диференціація навчання: (З досвіду роботи з шестилітками) / Ганул О. //Початкова школа. - 2000.-N10. - С.11-12.

 26. Гаркавець В.Об'єднаємося в інтересах дитини: (Розбудова початкової ланки освіти) / Гаркавець В. // Початкова школа. - 2000.-N1. - С.5-7.

 27. Гетманчук Н.Стилістична робота на уроках української мови в 4 класі: (На матеріалі теми "Речення") / Гетманчук Н. // Початкова школа. - 2000.-N11. - С.24-26.

 28. Гнітецький Л.Рівень знань в учнів початкових класів про форми фізичного виховання / Л. Гнітецький // Наукові записки Тернопільського держ.пед.ун-ту.Сер.Педагогіка. - Тернопіль, 2000. №7. - С. 93-96.

 29. Голуб Н.Випереджувальні завдання як засіб підготовки дітей до вивчення математики / Голуб Н. // Початкова школа. - 2000.-N7. - С.20-22.

 30. Гончаренко Т.Труднощі першокласників у період адаптації / Гончаренко Т. //Початкова освіта. - 2000.-N32. - С.4.

 31. Грамоти вчиться - завжди знадобиться: Уроки письма; Каліграфічні хвилинки; Ігри з буквами; Цікаве азбукознавство; Цікаві практичні дидактичні завдання з рідної мови //Розкажіть онуку. - 2000.-N10. - С.2-62.

 32. Гудзик І.Модель переходу з російської мови навчання на українську / Гудзик І. //Початкова школа. - 2000.-N2. - С.38-40.

 33. Державні вимоги до рівня загальноосвітньої підготовки учнів початкової школи //Початкова освіта. - 2000.-N24. - С.5-24.

 34. Державний стандарт початкової загальної освіти // Освіта України. - 2000.-N23 (7 червня). - С.5.

 35. Державний стандарт початкової загальної освіти // Початкова освіта. - 2000.-N24 . - С.2-4.

 36. Джежелей О.Система вправ: слухаємо, говоримо, читаємо і пишемо /:(Навчання читати) / Джежелей О., Ємець А.Коваленко О. // Початкова школа. - 2000.-N5. - С.26-29.

 37. Дзиня Н.В.Урок-подорож до осіннього лісу (1 клас) / Дзиня Н.В. // Розкажіть онуку. - 2000.-N19. - С.14-15.

 38. Дзюбко Л.Моделюючий тренінг як засіб профілактики ранньої шкільної дезадаптації / Дзюбко Л. // Початкова школа. - 2000.-N1. - C.54-56.

 39. Драпей Т.Використання сюжетно-рольової гри на уроках природознавства /Драпей Т. // Початкова школа. - 2000.-N10. - С.37-38.

 40. Духовний світ школяра : (творчі доробки вчителів початкових класів загальноосвіт. шкіл України) // Бібліотечка вчителя початкової школи. - 2000.-N23-24. - С.1-56.

 41. Ельконін Д.Навчання і розумовий розвиток у молодшому шкільному віці /Ельконін Д. // Початкова освіта. - 2000.-N16. - С.4--5.

 42. Єрохіна А.М.Психолого-педагогічні умови розвитку творчої активності молодших школярів засобами пісенного народного мистецтва / А.М. Єрохіна // Збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Херсонський держ. пед. ун-т. - Херсон, 2000. - Вип. 16 : Педагогічні науки. - С. 248-252

 43. Заїка А.Про організацію навчально-виховної роботи у початкових класах у 2000/01 навч.році / Заїка А., Бабенко О. // Початкова школа. - 2000.-N7. - С.1-10.

 44. Захарова А.М.Розвивальне навчання математики в початковій школі /Захарова А.М. // Педагогіка і психологія. - 2000.-N1. - С.21-23.

 45. Іванус М."Ну що б, здавалося, слова...": (інтеграція уроків мови і читання) /Іванус М. // Початкова школа. - 2000.-N6. - С.4-5.

 46. Івасенко Т.Ілюстрування казок на уроках художньої праці / Івасенко Т. //Початкова школа. - 2000.-N2. - С.36-38.

 47. Ігнатенко Н.Осмислення прочитаного через складання плану / Ігнатенко Н. //Початкова школа. - 2000.-N10. - С.29-31.

 48. Ігнатенко Н.Основні етапи роботи над художнім твором на уроках читання / Ігнатенко Н. // Педагогіка і психологія. - 2000.-N3. - С.44-51.

 49. Кіндрат В.Ігровий метод на уроках фізичної культури / Кіндрат В. // Початкова школа. - 2000.-N11. - С.29-30.

 50. Кирейчева Е.В.Диагностика и формирование психологической готовности детей к обучению в школе : метод. пособие / М-во образования и науки Украины и др. - К. : Пед. преса, 2000. - 98 с.

 51. Кисельов О.І ось дитина прийшла до школи: (Розвиток мислення у школярів) / Кисельов О. // Освіта. - 2000.-N52-53 (15-22 листопада). - С.8.

 52. Класоводи щодо безоціночного навчання у початковій школі : (З досвіду колежу ім.В.О.Сухомлинського) // Початкова школа. - 2000.-N9. - С.27-28.

 53. Князєва Т.Створення проблемних ситуцій на уроках природознавства / Князєва Т. // Початкова школа. - 2000.-N3. - С.18-19.

 54. Кобзар О.І.Тварини взимку: Урок ознайомлення з навколишнім світом. 2 клас / Кобзар О.І. // Розкажіть онуку. - 2000.-N4. - С.46-47.

 55. Коваленко Т.В.Розвиток творчої активності учнів початкових класів у процесі вивчення математики / Т. В. Коваленко // Вісник Луганського державного педагогічного університету ім.Т. Шевченка. Пед. науки. - Луганськ, 2000, №2. - С. 128-133

 56. Кожевникова І.І.Діагностика процесу формування культури навчальної діяльності молодших школярів / І. І. Кожевникова // Наукові записи: зб. наук. ст. - К. : НПУ, 2000. Ч.4. - С. 36-45

 57. Коломієць І.Л.Художньо-творча діяльність молодших школярів як компонент їх естетичної культури / І. Л. Коломієць // Вісник Черкаського університету. Сер. Педагогічні науки. - Черкаси, 2000. - Вип.18. - С. 41-45

 58. Колосов П.Казкова граматика: Мовний ранок / Колосов П. // Початкова школа. - 2000.-N2. - С.60-63.

 59. Кондратюк О.М.Проблема формування дії контролю молодших школярів в умовах організації навчального діалогу (Актуальність вивчення) / О.М. Кондратюк, І.М. Толмачова // Вчені записки Харківського гуманітарного інституту "Народна українська академія" / Харківський гум. ін-т "Народна українська академія". - Харків : Око, 2000. - Т. 6. - С. 196-201

 60. Кондратюк С.М.Виховання у молодших школярів здорового способу життя / С. М Кондратюк // Нові технології навчання / Редкол.: Б.І. Холод (гол. ред.) та ін. - Київ : НМЦВО, 2000. - Вип.28. - С. 178-183

 61. Коновалова В.Використання ідей академіка Л.В.Занкова в роботі початкової школи: (Конспекти уроків з укр.мови, 1 кл.та художньої праці, 2 кл.) / Коновалова В. //Початкова школа. - 2000.-N1. - С.12-17.

 62. Конопко О.Перші кроки до мистецтва: Елементи графічної мови. Лінія "жива" і "нежива" / Конопко О. // Початкова школа. - 2000.-N5. - С.21-23.

 63. Корнієнко С.Корекція фізичного розвитку молодших школярів у системі школа-родина / Корнієнко С. // Початкова школа. - 2000.-N5. - С.36-38.

 64. Корніяка О.М.Мовленнєвий розвиток школярів з різною сформованістю комунікативної культури / Корніяка О.М. // Педагогіка і психологія. - 2000.-N4. - С.14-21.

 65. Корниенко В.Был обычный день осенний: 1 сентября в начальной школе /Корниенко В. // Воспитание школьников. - 2000.-N7. - С.55-56.

 66. Корчевська О.Методи індивідуальної і групової роботи з математичними завданнями підвищеної складності у початкових класах / О. Корчевська // Наукові записки Тернопільського держ. пед. ун-ту. Сер.Педагогіка. - Тернопіль, 2000, №5. - С. 55-58

 67. Котелянець Н.Роль міжпредметних зв'язків у розвитку особистості молодших школярів / Котелянець Н., Юрченко М. // Рідна школа. - 2000.-N3. - С.42-43.

 68. Кочина Л.Особливості пробного підручника "Математика" для 1 кл. 4-річної почат. школи / Кочина Л., Листопад Н. // Початкова школа. - 2000.-N8,12; 2001.-N1. - С.17-23,С.12-13; С.25-26.

 69. Красоткіна Н.Люблю тебе, моя Вітчизно!: Орієнтовний сценарій першого уроку в початкових класах / Красоткіна Н. // Початкова школа. - 2000.-N8. - С.7-8.

 70. Кривда І.Рухливі ігри з інтелектуальним навантаженням / Кривда І. //Початкова школа. - 2000.-N8. - С.57-58.

 71. Кривошея Т.Розкриймо дітям красу математичних міркувань / Кривошея Т. //Початкова школа. - 2000.-N3. - С.11-14.

 72. Крупська Г.Це рідне слво - Батьківщина: (Інтегрований урок у 1 класі) /Крупська Г. //Початкова школа. - 2000.-N9. - С.53-54.

 73. Куйбіда В.В.Народне природознавство: його використання в підготовці вчителів початкових класів / В.В. Куйбіда // Гуманітарний вісник Переяслав-Хмельницького державного педагогічного інституту імені Г.С. Сковороди : Науково-теоретичний збірник / Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди. - Переяслав-Хмельницький, 2000. - Вип. 1 : Педагогіка. Психологія. Філологія. Філософія. - С. 57-72

 74. Лапаєнко С.Виховуємо дітей здоровими / Лапаєнко С. // Початкова школа. - 2000.-N5. - С.39-41.

 75. Лебедєва І.Формування навичок каліграфічно правильного письма. : (з досвіду роботи) / Лебедєва І. // Початкова школа. - 2000.-N3. - С.10-11.

 76. Левшин М.М.Тенденції розвитку змісту інформатики в 1-4 класах / Левшин М.М. //Педагогіка і психологія. - 2000.-N4. - С.95-104.

 77. Лежнева Н.В.Интегрированные курсы в начальной школе / Лежнева Н.В. //Школа. - 2000.-N5. - С.20-25.

 78. Лемехова Р.А.Дидактичні складові змісту початкової освіти / Лемехова Р.А. //Педагогіка і психологія. - 2000.-N1. - С.29-32.

 79. Лесняк Н.Вивчення композиції на уроках образотворчого мистецтва в початкових класах / Н. Лесняк // Наукові записки Тернопільського держ. пед. ун-ту. Серія: педагогіка. - Тернопіль, 2000. - Вип. 10. - С. 134-136

 80. Лиса О.Радість від читання - радість пізнання / Лиса О. // Початкова школа. - 2000.-N1. - С.24-28.

 81. Логачевська С.Методичні рекомендації до посібника "Вчись розв'язувати задачі", 1-2 (1) клас / Логачевська С., Каганець Т. // Початкова школа. - 2000.-N11. - С.33-37.

 82. Луцюк А.Екологія дитинства - важливий стимул навчальної діяльності першокласників / А. Луцюк // Вісник Луганського державного педагогічного університету ім.Т. Шевченка. Пед. науки. - Луганськ, 2000, №7(27). - С. 84-87

 83. Любарська Л.Барви та фарби в образотворчій діяльності першокласників /Любарська Л. // Початкова школа. - 2000.-N6. - С.19-23.

 84. Любарська Л.Дидактичні ігри. Лінія: (навчання малюванню) / Любарська Л. //Початкова школа. - 2000.-N10. - С.38-41.

 85. Лютенко М.Народ скаже, як зав'яже: (Урок позакласного читання; скоромовки на уроках українського читання) / Лютенко М. // Початкова освіта. - 2000.-N39. - С.4.

 86. Мізюк В.Завдання для формування вмінь розв'язувати текстові задачі / Мізюк В. //Початкова школа. - 2000.-N1. - С.36-38.

 87. Міщенко О.В.Сучасний погляд на зміст інтеграційного курсу у навчанні молодших школярів / О.В. Міщенко // Проблеми освіти / Голов. ред. В.О. Зайчук. - Київ, 2000. - Вип. 22. - С. 138-143

 88. Макарова Л.Л.Розвиток пам'яті молодших школярів у проблемному навчанні /Л.Л. Макарова // Психологія: зб. наук. праць. - Київ : НПУ ім. М.П. Драгоманова, 2000. - Вип.3(10). - С. 175-180

 89. Марків Д.Використання усної народної творчості на уроках математики /Марків Д. //Початкова освіта. - 2000.-N32. - С.3.

 90. Мартьянова Л.Улюблені барви красуні-зими: Урок ознайомлення з навколишнім світом (1 клас) / Мартьянова Л., Пархета Ж. [и др.] // Початкова школа. - 2000.-N2. - С.23-24.

 91. Митник О.Розвиток творчого мислення школярів - складова життєвого успіху / Митник О. // Початкова школа. - 2000.-N3. - С.1-4.

 92. Мовчун А."Гарячий Панько Куліш" у дитячому читанні / Мовчун А. // Початкова школа. - 2000.-N4. - С.51-54.

 93. Московченко В.Розв'язування математичних задач на рух / Московченко В., Дудко Л. // Початкова школа. - 2000.-N11,12; 2001.-N2,3,6,12. - С.37-40,С.14-15; С.21-23,С.43-44,С.25-27,С.42-45.

 94. Наукові основи організації педагогічного процесу в навчально-виховному закладі "школа-дитячий садок" : Зб. наук. праць / Уман. держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини. - К. : Наук. світ, 2000. - 120 с.

 95. Науменко В.Тематичне планування уроків читання у малокомплектних класах (2 і 3) трирічної початкової школи : 3 чверть / Науменко В., Сухопара І. // Початкова школа. - 2000.-N1. - C.39-45.

 96. Науменко В.Як працювати з читанкою "Журавлятко" / Науменко В. //Початкова школа. - 2000.-N2,3. - С.41-43,С.38-39.

 97. Наумова В.Ліплення з пластичного тіста / Наумова В. // Початкова школа. - 2000.-N6. - С.24-25.

 98. Невгодовський А.У мові - пам'ять народу, мова - код і паспорт нації: (Українознавча робота в школах-родинах) / Невгодовський А. // Початкова школа. - 2000.-N6. - С.29-32.

 99. Негір Н.В.Твір за картиною І.Левітана "Золота осінь" / Негір Н.В. // Розкажіть онуку. - 2000.-N19. - С.34.

 100. Нечаева О.С.Особливості формування мотивації у навчальній діяльності молодших школярів / О.С. Нечаева // Психологія. Зб. наук. праць. - Київ : НПУ ім. М.П. Драгоманова, 2000. - Вип.3(10). - С. 158-166

 101. Нові технології навчально-виховного процесу в початковій школі : Матеріали Всеукр. студент. наук.-практ. конф. / [Голов. ред. Ю.М. Краснобокий]. - К. : Наук. світ, 2000. - 99 с.

 102. Онищенко О.Робота за ілюстрацією як засіб розвитку зв'язного мовлення першокласників / Онищенко О. // Початкова школа. - 2000.-N2. - С.7-9.

 103. Осадченко І.Методика роботи над складанням загадок і скоромовок / Осадченко І. // Початкова школа. - 2000.-N6. - С.6-7.

 104. Пабат Р Нумерація багатоцифрових чисел: Урок-підсумок / Пабат Р. //Початкова освіта. - 2000.-N39. - С.5.

 105. Парамонова Л.Осторожно: первоклассник! : (Школьная дезадаптация) / Парамонова Л. // Директор школи. - 2000.-N5. - С.53-55.

 106. Пензар Л.Земля - наш дім: (Природознавство, 2 клас) / Пензар Л. // Початкова школа. - 2000.-N2. - С.19-22.

 107. Печерська Е.Удосконалювати музично-творчий розвиток дітей / Печерська Е., Микулинська О. // Початкова школа. - 2000.-N6. - С.15-18.

 108. Покорна Л.В 21 століття разом з англійською мовою з першого класу / Л. Покорна, О. Дягілєва // Збірник наукових праць. Педагогічні науки / М-во освіти і науки України, Херсонський держ. пед. ун-т. - Херсон, 2000. - Вип. 14. - С. 94-97

 109. Покроєва Л.Проблеми підготовки до навчання шестилітніх першокласників / Покроєва Л. // Початкова школа. - 2000.-N1. - С.7-9.

 110. Полякова Г.С.Готувати господарів землі з першого класу / Г.С. Полякова //Еколого-натуралістична творчість : Науково-методичний вісник. - Київ, 2000. - № 1. - С. 20-23

 111. Присажнюк Н.Нормування навчального навантаження учнів 1-2 класів чотирирічної школи / Присажнюк Н., Капацина В. // Початкова школа. - 2000.-N10. - С.26-28.

 112. Прищепа К.Особливості навчання грамоти за новим букварем (К.Прищепа, В.Колісниченко.-К., 2000) / Прищепа К. // Початкова школа. - 2000.-N7,8,9. - С.16-20,С.26-28,С.37-41.

 113. Прищепа О.Труднощі у засвоєнні графічних навичок письма шестилітніми першокласниками та шляхи їх подолання / Прищепа О., Присяжнюк Н. // Початкова школа. - 2000.-N7. - С.11-13.

 114. Проблеми переходу на нову структуру і зміст навчання учнів початкової школи //Початкова школа. - 2000.-N4. - С.4-8.

 115. Проскура О.В.Психологічні умови організації навчального процесу з першокласниками / Проскура О.В. // Початкова освіта. - 2000.-N20. - /додаток/

 116. Прошкуратова Т.Урок на тему: Правопис не з дієсловами. З народних витоків / Прошкуратова Т. // Початкова школа. - 2000.-N8. - С.38-40.

 117. Пруднікова Г.П.Вивчення української суспільно-політичної лексики в початковій школі з українською мовою навчання / Г. П Пруднікова // Нові технології навчання / Редкол.: Б.І. Холод (гол. ред.) та ін. - Київ : НМЦВО, 2000. - Вип.28. - С. 166-169

 118. Пруднікова Г.П.Вивчення української суспільно-політичної лексики в початковій школі з українською мовою навчання / Г. П. Пруднікова // Нові технології навчання: Наук.-метод. зб. - К. : НМЦВО, 2000. - Вип. 28. - С. 175-178

 119. Роєнко Л.Особливості трудової активності молодших школярів / Роєнко Л. // Рідна школа. - 2000.-N2. - С.57-58.

 120. Росолова Л.Елементи цікавої геометрії : (математика, художня праця) / Росолова Л. // Початкова школа. - 2000.-N2. - С.13-15.

 121. Руденко Л.Інтеграція математики та екології / Руденко Л. // Початкова школа. - 2000.-N11. - С.40-42.

 122. Рудич Т.Ніколи не зробимо шкоди ми пташці у ріднім краю: (1 клас) / Рудич Т. //Початкова школа. - 2000.-N2. - С.25-26.

 123. Сіданіч І.Тематичне планування уроків читання у 1 класі трирічної початкової школи / Сіданіч І., Олексієнко Г.Лисенко Г. // Початкова школа. - 2000.-N12; 2001.-N1. - С.26-28;С.70-72.

 124. Савицька В.Письмові роботи на краєзнавчому матеріалі : (початкові класи) /Савицька В. // Рідна школа. - 2000.-N9. - С.68-69.

 125. Сапронова О.Організація фенологічних спостережень з молодшими школярами / Сапронова О. // Початкова школа. - 2000.-N5. - С.15-18.

 126. Сарапулова Є.Розвиток писемності і навчання письма як одна з важливих проблем усіх епох / Сарапулова Є. // Початкова школа. - 2000.-N6. - С.48-52.

 127. Сивачук Н.Дитина у світогляді українського народу / Сивачук Н. // Початкова школа. - 2000.-N5. - С.49-52.

 128. Сидорук І.Народна дерев'яна іграшка як чинник традиційного виховання /Сидорук І. // Початкова школа. - 2000.-N6. - С.52-55.

 129. Симоненко Т.Виховувати мовну культуру з дитинства / Симоненко Т. //Початкова школа. - 2000.-N8. - С.44-45.

 130. Скворцова С.О.Робота над задачами в 1-му класі трирічної початкової школи /Скворцова С.О., Мартинова Г.І.Шевченко Т.О. // Початкова освіта. - 2000.-N25-28. - С.1-96.

 131. Скворцова С.Розв'язування задач на пропорційне ділення / Скворцова С. //Початкова школа. - 2000.-N3. - С.15-18.

 132. Соболенко М.Навчаємо шестиліток / Соболенко М. // Початкова школа. - 2000.-N10. - С.7-10.

 133. Солдатова Л.Дидактичні ігри з використанням економічної термінології / Солдатова Л. // Початкова школа. - 2000.-N6. - С.27-28.

 134. Старигіна І.П.Про мовний розвиток молодших школярів / Старигіна І.П. //Педагогіка і психологія. - 2000.-N1. - С.10-16.

 135. Старинська О.Ініціатива як умова активізації пізнавальної діяльності учня /Старинська О. // Початкова школа. - 2000.-N5. - С.34-35.

 136. Субота М.В.Динаміка емоційного сприймання музики молодшими школярами / М.В. Субота // Розвиток ідей Г.С. Костюка в сучасних психологічних дослідженнях / За ред. С.Д. Максименко. - Київ, 2000. - Ч.2. - С. 164-175

 137. Субота М.В.Емоції у сприйманні музики молодшими школярами / М.В. Субота //Збірник наукових праць: Філософія, соціологія, психологія / М-во освіти і науки України, Прикарпатський ун-т ім. В. Стефаника. - Івано-Франківськ, 2000. - Вип. 4, Ч. 2. - С. 178-192

 138. Субота М.В.Характерологічні особливості емоційного сприймання музики молодшими школярами / М.В. Субота // Психологія. Зб. наук. праць. - Київ : НПУ ім. М.П. Драгоманова, 2000. - Вип.3(10). - С. 180-187

 139. Сулаєва Н.Мистецька гра в початковій школі / Сулаєва Н. // Шлях освіти. - 2000.-N1. - С.31-33.

 140. Танько Т.П.Дитяча вокальна музика у професійній підготовці вихователя - музичного керівника дошкільного закладу / Т.П. Танько // Теорія та методика навчання та виховання : Збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Харківський держ. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди. - Харків, 2000. - Вип. 6. - С. 94-101

 141. Терещенко Н.Робота над словами, правопис яких треба запам'ятати /Терещенко Н. // Початкова освіта. - 2000.-N1. - С.4-5.

 142. Тименко В.Метод проектів на заняттях з художньої праці / Тименко В. //Початкова школа. - 2000.-N8,9. - С.23-25,С.46-49.

 143. Титаренко Н.Види заохочення та активізації школярів: (З досвіду колежу ім.В.О.Сухомлинського) / Титаренко Н. // Початкова школа. - 2000.-N9. - С.20-21.

 144. Ткачук Г.Уроки зустрічі з книжкою: (Позакласне читання. Читання-розгляд) / Ткачук Г. // Початкова школа. - 2000.-N2. - С.15-18.

 145. Торяник Н.Як допомогти першокласникові у навчанні / Торяник Н. // Початкова школа. - 2000.-N10. - С.51-52.

 146. Уличний І.Л.Провина як показник розвитку моральних почуттів у молодших школярів / І.Л. Уличний // Психологія. Зб. наук. праць. - Київ : НПУ ім. М.П. Драгоманова, 2000. - Вип.3(10). - С. 137-142

 147. Уроки інформатики та використання комп'ютера в початковій школі : (творчі доробки вчителів початкових класів загальноосвіт.шкіл України) // Бібліотечка вчителя початкової школи. - 2000.-N21-22. - С.1-32.

 148. Уроки позакласного читання в 1-4 класах : (з досвіду роботи) // Бібліотечка вчителя початкової школи. - 2000.-N17-18. - С.1-56.

 149. Усатий В.Засвоєння найважливіших текстологічних понять як засіб удосконалення зв'язного мовлення / Усатий В. // Початкова школа. - 2000.-N11. - С.57-59.

 150. Федотова Н.Цікаві задачі з природничим текстом / Федотова Н. // Початкова школа. - 2000.-N6. - С.8-10.

 151. Хайруліна В.Безоцінне навчання у початковій школі: (З досвіду колежу ім.В.О.Сухомлинського) / Хайруліна В. // Початкова школа. - 2000.-N9. - С.19-20.

 152. Химич Н.Забеспечимо дітям готовність до спілкування: (Підготовка до школи) / Химич Н. // Початкова школа. - 2000.-N2. - С.49-50.

 153. Хліб усьому голова : Творчі доробки вчителів початкових класів загальноосвітніх шкіл України // Розкажіть онуку. - 2000.-N20

 154. Циганенко Г.Безоціночне навчання як важлива умова розвитку мотивації досягнення успіхів: (З досвіду колежу ім.В.О.Сухомлинського) / Циганенко Г. //Початкова школа. - 2000.-N9. - С.22-24.

 155. Цимбалюк Л.Проблеми введення літературознавчої пропедевтики в початкових класах / Цимбалюк Л. / Цимбалюк Л. // Початкова школа. - 2000.-N11. - С.21-24.

 156. Чепелюк Н.І.Наступність у навчанні словотворення в дошкільному закладі та в початковій школі / Н. І. Чепелюк // Збірник наукових праць Бердянського державного педагогічного інституту ім. П.Д.Осипенко. Педагогічні науки. - Бердянськ : БДПІ, 2000. - Вип.2. - С. 31-37

 157. Чеснокова О.Спілкування та співробітництво учнів на уроці - один з головних принципів формування особистості в системі розвивального навчання / Чеснокова О. //Початкова школа. - 2000.-N1. - С.17-21.

 158. Чирва О.Ч Висновки дослідно-експериментальної роботи по використанню рисунка у формуванні пізнавальної активності молодших школярів / О.Ч. Чирва //Активізація навчальної діяльності у вищій і загальноосвітній школі : Збірник наукових тез ( За підсумками роботи Міжнародної науково-практичної конференції "Активізація навчальної діяльності у вищій і загальноосвітній школі" 27-28 вересня 2000 р.) / М-во освіти і науки України, Криворізький держ. пед. ун-т. - Кривий Ріг, 2000. - С. 99-100

 159. Чому уроки природознавства найцікавіші? : (з досвіду роботи) // Бібліотечка вчителя початкової школи. - 2000.-N19-20. - С.1-40.

 160. Шевченко А. Розв'язування арифметичних задач різними способами /Шевченко А.; НПУ ім.М.П.Драгоманова // Початкова школа. - 2000.-N5. - С.13-15.

 161. Шевченко Ж.Основи віршування / Шевченко Ж. // Початкова освіта. - 2000.-N38. - С.6-7.

 162. Шпак М.Змістовне забезпечення емоційності навчання учнів: (Дидактичний аспект) / Шпак М. // Початкова школа. - 2000.-N5. - С.6-10.

 163. Шпиця В.Навчаю в малокомплектній / Шпиця В. // Початкова школа. - 2000.-N10. - С.22-24.

 164. Юшков О.Рекомендації з організації уроків-діалогів (природознавство): (1-2 класи) / Юшков О. // Початкова школа. - 2000.-N29. - С.1-24.

 165. Якиляшек В.Розумовий розвиток першокласника - завдяки урокам математики! / Якиляшек В. // Початкова освіта. - 2000.-N38. - С.3.

 166. Якименко С.І.Формування світогляду молодших школярів засобами інтеграції /Якименко С.І. // Початкова освіта. - 2000.-N38. - /додаток/

 167. Яковенко О.П.100 цікавих логічних завдань з математики для учнів молодших класів / Яковенко О.П. // Розкажіть онуку. - 2000.-N15-16. - С.74-77.

 168. Яновська Т.А.Інтегроване навчання та його взаємозв'язок з розвитком мислення школярів початкової школи / Т.А. Яновська // Психологія: зб. наук. праць. - Київ : НПУ ім. М.П. Драгоманова, 2000. - Вип.3(10). - С. 166-174

 169. Яценко В.Тепло моїх долонь, і розуму, і серця я Україні милій віддаю: Орієнтовний сценарій першого уроку в 2-4 класах / Яценко В. // Початкова школа. - 2000.-N8. - С.9-10.

Див. 405, 452, 553, 790, 1342, 1357.Скачать документ

Похожие документы:

 1. Педагогічна бібліографія (1)

  Документ
  У45 Українська педагогічна бібліографія 1 : Науково-допоміжний покажчик літератури /Уклад. Н.І.Тарасова, Е.В.Татарчук. – К.: НПУ ім. М.П.Драгоманова, 2007.
 2. Педагогічна бібліографія (2)

  Документ
  У45 Українська педагогічна бібліографія. 1998 рік: Покажчик літератури / Уклад. Н.І.Тарасова, Е.В.Татарчук. – К.: НПУ ім. М.П.Драгоманова, 2005. – Вип.
 3. Педагогічна бібліографія (3)

  Документ
  У45 Українська педагогічна бібліографія. 2004 рік: Покажчик літератури / Уклад. Н. І. Тарасова, Г.І.Шаленко.– К. : НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2008. – Вип.
 4. Педагогічна бібліографія (4)

  Документ
  Щорічник “Українська педагогічна бібліографія” видається з 1992 року. У попередніх випусках покажчика відображена література з питань освіти і педагогіки, яка вийшла друком в Україні з 1990 року.
 5. Педагогічна бібліографія (6)

  Документ
  У45 Українська педагогічна бібліографія. 1997 рік: Покажчик літератури / Уклад. Н.І.Тарасова, Е.В.Татарчук. – К.: НПУ ім. М.П.Драгоманова, 2003. – Вип.

Другие похожие документы..