Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Документ'
Сонячна і безжурна Таврія стала батьківщиною Дмитра Донцова. Народився він 17 серпня 1883 року за старим стилем. Михайло Сосновський відзначає, що по...полностью>>
'Курсовая'
Курсовая работа на тему "Качественные и количественные характеристики информации Свойства информации. Единицы измерения количества информации&qu...полностью>>
'Учебно-методическое пособие'
РУКОВОДСТВО ПО ПОВЫШЕНИЮ ЭФФЕКТИВНОСТИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ И ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ОРГАНОВ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ В ЦЕЛЯХ ...полностью>>
'Автореферат'
Защита состоится «07» июля 2011 года в 9.00 ч. на заседании диссертационного совета Д 004.022.03 в Учреждении Российской академии наук Институте экон...полностью>>

Педагогічна бібліографія (5)

Главная > Документ
Сохрани ссылку в одной из сетей:

Див. 101, 107, 130, 138, 581, 665, 666, 683, 701, 798, 863, 994, 1048, 1282, 1334, 1348, 1359, 2385, 2995, 3021, 3041, 3398, 3514, 3526, 3621, 4795, 4965, 4999, 5001, 5005, 5007, 5011, 5075, 5094, 5098.

ДИДАКТИКА (ТЕОРІЯ ОСВІТИ І НАВЧАННЯ)

 1. Барсі Т. Дидактичні умови моделювання процесу навчання / Т. Барсі // Нові технології навчання: наук.-метод. зб. - К. : НМЦВО, 2000. - Вип. 28. - С. 43-56.

 2. Куліш І.М. До проблеми класифікації дидактичних ігор / І. М. Куліш // Вісник Черкаського університету. Сер. Педагогічні науки. - Черкаси, 2000. - Вип.17. - С. 54-60

 3. Куліш І.М. Сутність дидактичної гри / І. М. Куліш // Вісник Черкаського університету. Сер. Педагогічні науки. - Черкаси, 2000. - Вип.18. - С. 55-59.

 4. Хоменко Л.О. Дидактика перекладу фахових текстів / Л.О.Хоменко //Теоретичні питання освіти та виховання: зб. наук. праць. - К. : КДЛУ, 2000. - Вип. 9. - С. 158-160

 5. Філіппенко Н.І.Таксономія цілей дидактичної взаємодії вчителя та учнів / Н.І. Філіппенко // Активізація навчальної діяльності у вищій і загальноосвітній школі : збірник наукових тез ( За підсумками роботи Міжнародної науково-практичної конференції "Активізація навчальної діяльності у вищій і загальноосвітній школі" , 27-28 вересня 2000 р.) / М-во освіти і науки України, Криворізький держ. пед. ун-т. - Кривий Ріг, 2000. - С. 45-49.

 6. Ягупов В. Дидактичні поняття: "навчальний процес" чи "процес навчання"? / Ягупов В. // Рідна школа. - 2000.-N2. - С.16-19.

ЗМІСТ ОСВІТИ. НАВЧАЛЬНІ ПЛАНИ, ПРОГРАМИ, СТАНДАРТИ, ПІДРУЧНИКИ

 1. Арцишевська М.Суспільствознавча картина світу як теоретична основа інтеграції змісту шкільної освіти / Арцишевська М. // Шлях освіти. - 2000.- N3. - С.16-20.

 2. Гладушина Р.М.Перехід на новий зміст освіти та проблеми вдосконалення підручників з іноземної мови / Гладушина Р.М. // Педагогіка і психологія. - 2000.-N2. - С.73-77.

 3. Гончаренко С.Дитина має право на "Довкілля" : (Про освітню програму "Довкілля") / Гончаренко С. // Директор школи. - 2000.-N12. - С.1-2.

 4. Григоренко В."Сучасна освіта в Україні - "2ООО" : (Третя міжнародна виставка навчальних закладів) / Григоренко В. // Директор школи. - 2000.-N4. - С.82-85.

 5. Громовий В.Якими повинні бути освітні стандарти? / Громовий В. // Директор школи. - 2000.-N18. - С.11.

 6. Гуз К.Ж.Державний стандарт природничонаукової освіти з огляду на її цілісність / Гуз К..Ж. // Педагогіка і психологія. - 2000.-N3. - С.29-36.

 7. Давлєтов О.Дискусійні питання в сучасних українських та німецьких підручників з історії : На прикладі генези німецького варіанта фашизму / Давлєтов О. //Історія в школах України. - 2000.-N4. - С.13-14.

 8. Давлєтов О.Націонал-соціалізм в сучасних українських та німецьких підручниках з історії: яке місце в них відведено показу повсякденного життя / Давлєтов О. // Історія в школі. - 2000.-

 9. Демиденко В.К.Навчання та розумовий розвиток учнів / В. К. Демиденко //Збірник наукових праць Бердянського державного педагогічного інституту ім. П.Д.Осипенко. Педагогічні науки. - Бердянськ : БДПІ, 2000. - Вип.4. - С. 5-12

 10. Жерносек І.Основні форми і зміст навчально-методичної діяльності педагогів / Жерносек І. // Директор школи. - 2000.-N12. - С.8-10.

 11. Інструктивно-методичні рекомендації щодо вивчення шкільних дисциплін у новому 2000/2001 навчальному році // Інформаційний збірник МО України. - 2000.-N15-16. - С.3-64.

 12. Кабінет Міністрів України.Про перехід загальноосвітніх навчальних закладів на новий зміст, структуру і 12-річний термін навчання // Освіта України. - 2000.- N47(22 листопада). - С.1-2.

 13. Концепція 12-річної загальної середньої освіти : Проект // Інформаційний збірник МО України. - 2000.-N21. - С.10-31; Освіта. - 2000.-N38(30 серпня-6 вересня). - С.3-6.

 14. Концепція інформатизації загальноосвітніх навчальних закладів, комп'ютеризації сільських шкіл : Проект // Інформаційний збірник МО України. - 2000.-N23. - С.3-19.

 15. Концепція розвитку загальної середньої освіти (проект) // Освіта України. - 2000.-N33(16 серпня). - С.10-11.

 16. Корсак К.Перспективи успіху реформи середньої школи в Україні / Корсак К., Лубышева Л.И. // Освіта і управління. - 2000 .- Т.4, N1-2. - С.7-16.

 17. Корсак К.Українські атестати і дипломи за світовими стандартами / Корсак К. //Директор школи. - 2000.-N45. - С.9.

 18. Корсак К.Шлях до непотрібної школи / Корсак К. // Завуч. - 2000.-N12. - С.4.(передрук за вид.: Зеркало недели.-2000.-N7)

 19. Куркін Є.Школа на межі тисячоліть / Куркін Є. // Завуч. - 2000.-N15. - С.9-10.

 20. Лавриченко Н.Дванадцятирічна середня освіта: прогноз на завтра / Лавриченко Н. //Директор школи. - 2000.-N48. - С.5-6.

 21. Локшина О.Зарубіжна практика структурування базового компонента змісту освіти / Локшина О. // Шлях освіти. - 2000.-N3. - С.21-23.

 22. Матвєєва Л.Л.Виховання кіноглядача як завдання шкільної освіти / Матвєєва Л.Л. //Педагогіка і психологія. - 2000.-N2. - С.78-83.

 23. Ненашин В.С.Зміст уроків-комплексів у нових педагогічних технологіях початкового навчання / В. С. Ненашин // Вісник Луганського державного педагогічного університету ім.Тараса Шевченка. Пед. науки. - Луганськ, 2000, №2. - С. 192-194

 24. Нововведення у методиці та технології планування : (В чому ж полягає призначення планування як відносно самостійного виду управлінської діяльності?) //Директор школи. - 2000.- N8. - С.59-67.

 25. Обговорюється проблема: перехід на дванадцятирічне навчання // Дошкільне виховання. - 2000.-N4. - С.3-9.

 26. Основні документи про організацію методичної роботи з педагогічними кадрами //Директор школи. - 2000.-N10. - /вкладиш/

 27. Павліченко В.Імідж сучасної школи / Павліченко В. // Директор школи. - 2000.-N11. - С.10.

 28. Панфілов І.До питання про зміст освіти / Панфілов І. // Освіта. - 2000.-N52-53 (15-22 листопада). - С.5.

 29. Пащенко М.Модульні програми у навчально-виховному процесі / Пащенко М. //Рідна школа. - 2000.-N2. - С.74-75.

 30. Пенішкевич Д.Зміст і методичне забезпечення навчального процесу в народних школах Буковини (кінець ХVІІІ - початок ХХ ст.) / Д. Пенішкевич // Наукові записки Тернопільського держ. пед. ун-ту. Серія: педагогіка. - Тернопіль, 2000. - Вип. 10. - С. 62-69

 31. Перелік програм, підручників та навчальних посібників, рекомендованих для використання у загальноосвітніх навчальних закладах з українською мовою навчання у 2000/2001 навчальному році // Інформаційний збірник МО України. - 2000.-N12,13. - С.3-32,С.3-13.

 32. Перелік програм, підручників та навчальних посібників, рекомендованих Міністерством освіти і науки України для використання у спеціальних загальноосвітніх закладах у 2000/2001 навчальному році // Інформаційний збірник МО України. - 2000.-N14. - С.3-12.

 33. Перелік програм, підручників та навчальних посібників, рекомендованих Міністерством освіти України для використання у загальноосвітніх навчальних закладах з російською та іншими мовами навчання в 2000/2001 навчальному році // Інформаційний збірник МО України. - 2000.-N13. - С.13-31.

 34. Перелік програм, навчально-методичних посібників, рекомендованих Міністерством освіти і науки України для використання в дошкільних закладах освіти у 2000/2001 навчальному році // Інформаційний збірник МО України. - 2000. - N14. - С.12-15.

 35. Про вивчення рідних мов і літератур у загальноосвітніх навчальних закладах з неукраїнською мовою навчання у 2000/2001 навчальному році // Інформаційний збірник МО України. - 2000.-N20. - С.29-31.

 36. Про виконання постанови Кабінету Міністрів України від 12.04.2000 р. N646 "Про затвердження інструкції з обліку дітей і підлітків шкільного віку в Україні" //Інформаційний збірник МО України. - 2000.-N14. - С.26-31.

 37. Про закінчення / та підготовку до нового 2000/2001 навчального року в системі освіти України // Інформаційний збірник МО України. - 2000.-N11. - С.9-17.

 38. Про навчальні плани загальноосвітніх навчальних закладів на 2000/2001 навчальний рік // Інформаційний збірник МО України. - 2000.-N7. - С.31-32.

 39. Про організаційно-методичні заходи щодо впровадження 12-бальної шкали оцінювання навчальних досягнень учнів у системі загальної середньої освіти //Інформаційний збірник МО України. - 2000.-N19. - С.27-28.

 40. Про підсумки проведення Всеукраїнського конкурсу "Класний керівник: крок у 21 століття" // Інформаційний збірник МО України. - 2000.-N24. - C.21-26.

 41. Про порядок прийому на роботу педагогічних працівників до загальноосвітніх та інших закладів освіти м.Києва : Наказ // Освіта. - 2000.-N37(23-30 серпня). - С.10.

 42. Про результати апробації навчальної літератури у 1999/2000 навчальному році // Інформаційний збірник МО України. - 2000.-N19. - С.14-27.

 43. Проблеми сучасного шкільного підручника : (Авт.: В.Григоренко, Н.Буринська, К.КорсакМ.Бурда, І.Охріменко) // Директор школи. - 2000.-N6. - С.1-5.

 44. Програма розвитку шкільної освіти "Міжнародного фонду "Відродження" : "Новій Україні- нових учителів"; Програма "Читання та письмо для розвитку критичного мислення";Програма "Формування образного мислення" // Зарубіжна література. - 2000.-N9. - С.8-9.

 45. Програма шкільного курсу "допризовна підготовка" 10-11 класи //Інформаційний збірник МО України. - 2000.-N20. - С.17-29.

 46. Рекомендації Міністерства освіти і науки України щодо запровадження семестрової структури 2000/2001 навчального року : Проект // Інформаційний збірник МО України. - 2000.-N22. - С.21-22.

 47. Рекомендації щодо порядку використання державної символіки в навчальних закладах України // Інформаційний збірник МО України. - 2000.-N22. - С.28-30.

 48. Рудомьоткіна О.А.Домінація самовдосконалення особистості як основа змісту освітнього процесу / О.А. Рудомьоткіна // Збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Херсонський держ. пед. ун-т. - Херсон, 2000. - Вип. 16 : Педагогічні науки.-С. 163-167.

 49. Савченко О.Зміст шкільної освіти на рубежі століть / Савченко О. // Освіта України. - 2000.-N15(12 квіт.). - C.4.

 50. Савченко О.Програма "Перші кроки". Здобутки й перспективи / (Гуманістична освіта) / Савченко О., Бібік Н.,Кочіна Л.,Цапенко Є. // Директор школи. - 2000.-N4. - С.105-109.

 51. Семенов Н.А.Исследование эффективности различных структур представления учебного материала в обучающих программах / Н. А. Семенов, А. В. Гойденко, С. В. Филиппов // Вісник Луганського державного педагогічного університету ім.Тараса Шевченка. Пед. науки. - Луганськ, 2000, №2. - С. 247-249

 52. Сергеева Т.Современное образование в контексте парадигмы "личность - образование - социум" / Сергеева Т. // Новий колегіум. - 2000.- N3. - С.10-13.

 53. Таран Ю.Розв'язуємо проблеми забезпечення навчально-методичною літературою / Ю. Таран, О. Величко // Освіта і управління. - 2000 (2001). -Т.4, N3/4. - С. 103-107

 54. Теоретико-методологічні засади формування змісту загальної середньої освіти : (Матеріали семінару) // Педагогічна газета. - 2000.-N2. - С.1-3.

 55. Тимчасове положення про індивідуальне навчання в системі загальної середньої освіти // Інформаційний збірник МО України. - 2000.-N22. - С.22-28; N23. - С.19-25.

 56. Тригубенко В.Дванадцятибальна система: своєчасне відродження / Тригубенко В. //Освіта. - 2000.- N42-43(27 вересня-4 жовтня). - С.2-3.

 57. Тхоржевська Т.Д.Чи бути школі України школою національної злагоди? / Тхоржевська Т.Д. // Педагогіка і психологія. - 2000.-N1. - С.105-112.

 58. Тхоржевський Д.Перемогли стереотипи / Тхоржевський Д. : Держ.стандарт загальної серед.освіти і диференціація змісту навчання // Освіта. - 2000.-N1-2 (5 січня). - С.4.

 59. Усатенко Т.Модель життєдіяльності української національної школи / Усатенко Т. // Директор школи. - 2000.-N33. - С.1,5-6,9-10.

 60. Фурман А.Підручник у модульно-розвивальній системі: зміст, структура, оформлення / Фурман А. // Рідна школа. - 2000.-N7. - С.23-31.

 61. Хобзей П.Про структуру 2000/2001 навчального року / Хобзей П. // Директор школи. - 2000.-N34. - С.1-3.

 62. Хоружа Л.Гуманізація як системоутворюючий компонент реформування освіти і виховання / Л. Хоружа // Освіта і управління. - 2000. – Т.4, N3/4. - С. 47-54

 63. Чи навчати з шести років? : Інформація для роздумів // Завуч. - 2000.-N15. - С.11-12.

 64. Шмуклер Ю.Нова модель шкільної освіти: гуманізація, демократизація, оптимізація / Шмуклер Ю. // Рідна школа. - 2000.-N3. - С.16-17.

 65. Щербаков О.Ф Сутність освітнього моніторингу. Практичне використання моніторингових процедур у плануванні роботи загальноосвітнього навчально-виховного комплексу / Щербаков О.Ф. // Відкритий урок . - 2000.-N7-8. - С.14-18.

 66. Ющенко В.Розбудуймо школу, яку б любили: З доп. на підсумковій колегії МОН України / Ющенко В. // Освіта. - 2000.-N37(23-30 серпня). - С.4-5.

Див. 2005, 2015, 2053, 2057, 2138.

ПРОЦЕС НАВЧАННЯ

 1. Андрусенко І.Коли навчання буде цікавим і привабливим / Андрусенко І. : (Добірка пізнавальних завдань: ребуси, кросворди, чайнворди) / Андрусенко І. //Початкова освіта. - 2000.-N8. - С.6-7.

 2. Антонова И.П.Диагностика обучаемости / И. П. Антонова // Гуманізація навчально-виховного процесу: наук. - метод. зб. - Слов'янськ : СДПІ, 2000. - Вип.X. - С. 153-164

 3. Антонова И.П.Природа и структура обучаемости / И. П. Антонова //Гуманізація навчально-виховного процесу: наук. - метод. зб. - Слов'янськ : СДПІ, 2000. - Вип.X. -С. 147-153.

 4. Бич О.В.Вивчення елементів математичного моделювання як засіб активізації навчальної діяльності школярів / О.В. Бич // Активізація навчальної діяльності у вищій і загальноосвітній школі : Збірник наукових тез ( За підсумками роботи Міжнародної науково-практичної конференції "Активізація навчальної діяльності у вищій і загальноосвітній школі" 27-28 вересня 2000 р.) / М-во освіти і науки України, Криворізький держ. пед. ун-т. - Кривий Ріг, 2000. - С. 66-68

 5. Борова Т.Саморегуляція процесу засвоєння знань учнями / Борова Т. // Рідна школа. - 2000.-N1. - С.60-61.

 6. Бродський Я.Про стандарт загальної середньої освіти / Бродський Я., Павлов О. //Шлях освіти. - 2000.-N4. - С.2-5.

 7. Буркова Л.Дванадцятирічна освіта: реалії і перспективи / Буркова Л. // Рідна школа. - 2000.-N11. - С.3-6.

 8. Барські Т.Дидактичні умови моделювання процесу навчання / Т Барські // Нові технології навчання / Редкол.: Б.І. Холод (гол. ред.) та ін. - Київ : НМЦВО, 2000. - Вип.28. - С. 56-61

 9. Баханов К.Модель навчання у дискусії / Баханов К. // Історія в школі. - 2000.-N9. - С.16-23.

 10. Баханов К.О.Інноваційне навчання як альтернатива традиційній системі навчання / К. О. Баханов // Збірник наукових праць Бердянського державного педагогічного інституту ім. П.Д.Осипенко. Педагогічні науки. - Бердянськ : БДПІ, 2000. - Вип.3. - С. 140-149

 11. Безлюдна Н.Технологія розвивального навчання в Павлиській школі / Безлюдна Н. //Рідна школа. - 2000.-N2. - С.69-71.

 12. Бондар В.І.Сучасні погляди на класно-шкільну організацію навчання/ Бондар В.І.; НПУ ім.М.П.Драгоманова // Пульсар. - 2000.-N9. - С.38-41.

 13. Бондар В.І. Теорія і технологія управління процесом навчання в школі : навчальний посібник для кер. шкіл, гімназій, ліцеїв, вчителів, виклад. пед. ін-тів, ун-тів, ін-тів післядиплом. освіти / В.І. Бондар ; М-во освіти України, АПН України, НПУ ім. М.П. Драгоманова. - Київ, 2000. - 191 с.

 14. Борейко Ю.І.Використання електронно-інформаційного середовища в навчальному процесі / Ю. І. Борейко // Вісник Черкаського університету. Сер. Педагогічні науки. - Черкаси, 2000. - Вип.18. - С. 15-19

 15. Борова Т.Використання моделі самокорекції засвоєння знань в учнівському моніторингу / Борова Т. // Рідна школа. - 2000.-N11. - С.67-68.

 16. Борова Т.Функції управління навчальною діяльністю учнів / Борова Т. // Рідна школа. - 2000.-N7. - С.45-46.

 17. Братанич О.Проблема дефініцій базових понять у теорії диференційованого навчання / Братанич О. // Рідна школа. - 2000.-N7. - С.43-45.

 18. Братанич О.Реалізація диференційованого навчання в умовах комбінованого уроку / Братанич О. // Рідна школа. - 2000.-N11. - С.49-52.

 19. Буряк В.К.Організація навчальної праці учнів у процесі виконання домашніх завдань. / В.К. Буряк // Педагогіка вищої та середньої школи : збірник наукових праць. - Кривий Ріг, 2000. - Вип. 2. - С. 63-71

 20. Буряк В.Формування у школярів потреби в самоосвіті / Буряк В. // Рідна школа. - 2000.-N9. - С.55-57.

 21. Воловик І.В.Робити власні висновки, свої "маленькі відкриття" : учебное пособие / І.В. Воловик // Український коледж ім. В.О. Сухомлинського 2000 : науково-методичний посібник. - Харків : Фоліо, 2000. - С. 108-109.

 22. Виноградська М.І.Предмет розвитку пошуково-творчої діяльності у процесі вивчення теоретичного матеріалу / М. І. Виноградська // Вісник Луганського державного педагогічного університету ім.Тараса Шевченка. Пед. науки. - Луганськ, 2000, №2. - С. 37-41

 23. Галанин Д.Д.О знаниях, непосильных учащимся по возрасту : Доклад, читанный в заседании комиссии по вопросу о желательных преобразованиях средней школы 2 января 1900 года / Галанин Д.Д. // Педагогіка толерантності. - 2000.-N3. - С.78-86.

 24. Гаманюк О.А.Про динаміку розвитку творчої пізнавальної діяльності учнів / О. А. Гаманюк // Вісник Луганського державного педагогічного університету ім.Тараса Шевченка. Пед. науки. - Луганськ, 2000, №2. - С. 42-48

 25. Гнатюк Д.О.Урок. Особистісно орієнтовані підходи / Гнатюк Д.О. //Педагогічний пошук. - 2000.-N4(28). - С.13-16.

 26. Григулич С.М.Розвиток у навчальному процесі самостійності учня як якості його особистості / С. М. Григулич // Наукові записи: Зб. наук. ст. - К. : НПУ, 2000. Ч.4. - С. 76-80

 27. Грищук О.П.Оптимізація самоставлення особистості в умовах учбової діяльності / Грищук О.П. // Практична психологія та соціальна робота. - 2000.-N8. - С.19-25.

 28. Громова Е.В.Сприяння процесу самоактуалізації особистості учня в Херсонському обласному ліцеї / Е.В. Громова // Збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Херсонський держ. пед. ун-т. - Херсон, 2000. - Вип. 16 : Педагогічні науки. - С. 112-117

 29. Долина Т.М.Екопсихологічний аспект у навчально-виховному процесі / Т.М. Долина //Психологія: зб. наук. праць. - Київ : НПУ ім. М.П. Драгоманова, 2000. - Вип.3(10). - С. 132-137

 30. Дроб'язко П.Заохочення учнів до оволодіння основами знань : (з досвіду роботи) / Дроб'язко П., Бех С. // Освіта і управління. - 2000.-N3-4. - С.91-98.

 31. Дусавицький О.К.Система розвивального навчання у дзеркалі шкільної практики / Дусавицький О.К. // Початкова освіта. - 2000.-N16. - С.3.

 32. Дусавицький О.Розвивальне навчання. Цілісний розвиток особистості дитини /Дусавицький О. // Завуч. - 2000.-N27. - /додаток/

 33. Жорник О.Формування пізнавальної активності учнів у процесі спільної ігрової діяльності / Жорник О. // Рідна школа. - 2000.-N1. - С.27-28.

 34. Задорожня Т.Ризик у виборі рішення випускником середньої школи: (Застосування теорії ймовірностей при моделюванні оцінки можливих особистістю прийнятих рішень) /Задорожня Т., Скрипник А. // Математика в школі. - 2000.-N6. - С.19-20.

 35. Заперченко Н.Диференційований підхід до навчання / Заперченко Н. //Початкова школа. - 2000.-N2,5. - С.5-7,С.10-12.

 36. Захарова Г.Розвивальне навчання: досвід впровадження в школах України /Захарова Г. // Початкова школа. - 2000.-N1. - С.10-11.

 37. Захарчук Н.Новий напрямок у навчанні - нові можливості розвитку дітей / Захарчук Н. // Початкова школа. - 2000.-N4. - С.44-46.

 38. Зеленкова И.Познавательная самостоятельность как условие активизации учебной деятельности школьников / И. Зеленкова // Активізація навчальної діяльності у вищій і загальноосвітній школі : Збірник наукових тез ( За підсумками роботи Міжнародної науково-практичної конференції "Активізація навчальної діяльності у вищій і загальноосвітній школі" 27-28 вересня 2000 р.) / М-во освіти і науки України, Криворізький держ. пед. ун-т. - Кривий Ріг, 2000. - С. 75-76

 39. Зеленкова Н.І.Технологія формування творчої особистості школяра у навчальному процесі / Н.І. Зеленкова // Педагогіка вищої та середньої школи : збірник наукових праць. - Кривий Ріг, 2000. - Вип. 2. - С. 58-63

 40. Зелінська Я.Ц Проблема розвитку інтересів учнів у процесі навчання і праці / Я.Ц. Зелінська // Психологія. Зб. наук. праць. - Київ : НПУ ім. М.П. Драгоманова, 2000. - Вип.3(10). - С. 228-232

 41. Зозуля О.Спрямованість особистості учня на навчально-пізнавальну діяльність / Зозуля О. // Рідна школа. - 2000.-N9. - С.59-60.

 42. Золотар О.М.Екологічні компоненти природничого етноматеріалу / О.М. Золотар //Еколого-натуралістична творчість : Науково-методичний вісник. - Київ, 2000. - № 1. - С. 25-28

 43. Зязюн І.Гуманістична стратегія теорії і практики навчального процесу / Зязюн І. //Рідна школа. - 2000.-N8. - С.8-12.

 44. Касьянова О.Педагогічний аналіз взаємодії вчителя й учня в навчальному процесі / Касьянова О. // Рідна школа. - 2000.-N7. - С.63-65.

 45. Кашкарьова Л.Р Психологічні основи моделювання процесу рівневого навчання / Л. Р. Кашкарьова // Збірник наукових праць Бердянського державного педагогічного інституту ім. П.Д.Осипенко. Педагогічні науки. - Бердянськ : БДПІ, 2000. - Вип.4. - С. 28-40

 46. Касьянова О.Розробка і використання педагогічного моніторингу у навчально-виховному процесі / Касьянова О. // Рідна школа. - 2000.-N4. - С.36-38.

 47. Клименко Н.А.Активная познавательная деятельность. Технология формирования / Н.А. Клименко // Соціальні технології: Актуальні проблеми теорії та практики : Міжвузівський збірник наукових праць / Київський нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Одеський нац. ун-т ім. І.І. Мечникова, Запорізький держ ун-т. - Одеса : Астропринт, 2000. - Вип. 6 : Методологічні та методичні проблеми розвитку соціальних технологій у сучасному суспільстві, Вип. 7 : Соціотехнологічні аспекти освіти та виховання. - С. 262-267

 48. Коваль С.Сонце сяє усім: Обговорюємо Положення про індивідуальне навчання учнів в системі загальної середньої освіти / Коваль С., Урбанська Л. //Освіта. - 2000.-N26(7-14 червня). - С.13.

 49. Ковалевська Ю.Вплив педагогічного спілкування на активізацію пізнавальної діяльності учнів / Ю. Ковалевська // Збірник наукових праць Полтавського державного педагогічного університету імені В.Г. Короленка / Голов. ред. В.О. Пащенко. - Полтава, 2000. - Вип. 6. - С. 33-39

 50. Лопушинський І.П.Художній текст як ефективний засіб формування комунікативної компетенції школярів / І.П. Лопушинський, І.І. Марунич // Збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Херсонський держ. пед. ун-т. - Херсон, 2000. - Вип. 16 : Педагогічні науки. - С. 275-280

 51. Корсунська Н.Модульне навчання: принципи організації та фактори ефективності / Корсунська Н. // Професійно-технічна освіта. - 2000.-N1. - С.26-29.

 52. Костенко В.Модульно-розвивальне навчання: від управління до методичного забезпечення / Костенко В. // Рідна школа. - 2000.-N7. - С.17-23.

 53. Котик І.О.Розвиток суб'єктивності учнів при розв'язанні конфліктів у процесі діалогічного навчання / І.О. Котик // Психологія. Зб. наук. праць. - Київ : НПУ ім. М.П. Драгоманова, 2000. - Вип.3(10). - С. 143-150

 54. Кузьміна О.В.Проблема спілкування учнів у процесі навчання / О.В. Кузьміна //Теоретичні питання освіти та виховання. - К., 2000. - Вип.10. - С. 81-82

 55. Кузьменко Н.В.Плекаємо духовність особистості : учебное пособие / Н.В. Кузьменко // Український коледж ім. В.О. Сухомлинського 2000 : науково-методичний посібник. - Харків : Фоліо, 2000. - С. 20-29.

 56. Кушнір В.Системний аналіз педагогічного процесу / В. Кушнір // Наукові записки Тернопільського держ. пед. ун-ту. Сер.Педагогіка. - Тернопіль, 2000, №5. - С. 113-114

 57. Лісова С.Вплив самооцінки учнів на успішність навчального процесу/ Лісова С. //Рідна школа. - 2000.-N12. - С.36-38.

 58. Леонтьева О.Учимся без программ, отметок и ... уроков : (Эксперимент) / Леонтьева О. // Директор школи. - 2000.-N2. - С.95-103.

 59. Липова Л.Специфіка методів навчання в класах природничих профілів / Липова Л. //Шлях освіти. - 2000.-N1. - С.27-30.

 60. Лисиця Г.Г.Засоби розвитку научуваності школярів / Г. Г. Лисиця, // Науковий вісник Миколаївського державного педагогічного університету. Сер. Педагогічні науки. - Миколаїв : МДПУ, 2000. - Вип. 3, т. 1. - С. 192-204

 61. Ляпунова В.А.Поєднання відтворюючих та творчих (креативних) самостійних робіт в процесі навчання / В. А. Ляпунова // Збірник наукових праць Бердянського державного педагогічного інституту ім. П.Д.Осипенко. Педагогічні науки. - Бердянськ : БДПІ, 2000. - Вип.2. - С. 133-139

 62. Мірошник З.Організація співпраці в умовах особистісно-орієнтованого навчання / Мірошник З. // Рідна школа. - 2000.-N9. - С.25-26.

 63. Михайлюк І.Адаптація - умова життєвого успіху / Михайлюк І. // Завуч. - 2000.-N34. - С.6-7.

 64. Мелик-Парсаданова Ю.Двенадцатилетка: мнения, прозвучавшие на парламенских слушаниях / Мелик-Парсаданова Ю. // Директор школи. - 2000.-N6. - С.41-44.

 65. Меняйленко А.С.Исследование субъективных стратегий обучения, реализуемых учителями школ / А. С. Меняйленко // Вісник Луганського державного педагогічного університету ім.Тараса Шевченка. Пед. науки. - Луганськ, 2000, №1. - С. 147-152

 66. Мунтян С.Г.Теоретико-методологічні аспекти системного підходу до обгрунтування ролі мотивування в навчальному процесі / С.Г. Мунтян // Теоретичні питання освіти та виховання: pб. наук. праць. - К. : КДЛУ, 2000. - Вип. 9. - С. 145-149

 67. Нікуліна О.Д.Підготовка студентів до особистісно орієнтованого навчання молодших школярів / О. Д. Нікуліна // Вісник Луганського державного педагогічного університету ім.Тараса Шевченка. Пед. науки. - Луганськ, 2000, №2. - С. 202-205.

 68. Нижникевич З.Відповідальне ставлення до навчання в системі особистісних цінностей школяра / З. Нижникевич // Вісник Прикарпатського університету. Педагогіка. - Івано-Франківськ, 2000. - Вип.3. - С. 79-87

 69. Носенко Е.Л.Структурно-динамічні характеристики експертного знання і шляхи встановлення рівня освіченості в процесі навчання / Е.Л. Носенко, І.М. Заярна // Розвиток ідей Г.С. Костюка в сучасних психологічних дослідженнях / За ред. С.Д. Максименко. - Київ, 2000. - Ч.2. - С. 108-114.

 70. Нисельбаум Т.Б.К вопросу о технологии организации педагогического процесса стимулирования творческих способностей личности / Т.Б. Нисельбаум //Соціальні технології: Актуальні проблеми теорії та практики : Міжвузівський збірник наукових праць / Київський нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Одеський нац. ун-т ім. І.І. Мечникова, Запорізький держ ун-т. - Одеса : Астропринт, 2000. - Вип. 6 : Методологічні та методичні проблеми розвитку соціальних технологій у сучасному суспільстві, Вип. 7 : Соціотехнологічні аспекти освіти та виховання. - С. 304-309.

 71. Осмоловская И.Каждый школьник талантлив по-своему: (Дифференциация обучения) / Осмоловская И. // Директор школи. - 2000.-N2. - С.83-88.

 72. Паршкова Т.В.Організація розумової діяльності учнів на уроці / Т. В. Паршкова //Науковий вісник Миколаївського педагогічного університету. Сер. Педагогічні науки. - Миколаїв : МДПУ, 2000. - Вип. 3, т. 2. - С. 54-62

 73. Пастушенко Н.М.Діагностування навченості : Гуманітарні дисципліни / Н.М. Пастушенко, Р.Я. Пастушенко. - Львів : ВНТЛ, 2000. – 125 с.

 74. Перепелицина О.Розвивальне навчання і грамотне письмо / Перепелицина О. //Початкова школа. - 2000.-N1. - С.21-23.

 75. Погоріла І.О.В гармонії з природою формується особистість : учебное пособие / І.О. Погоріла // Український коледж ім. В.О. Сухомлинського 2000. - Харків : Фоліо, 2000. - С. 39-41

 76. Проблеми особистісної орієнтації педагогічного процесу : Зб. наук. праць / М-во мистецтв та культури України, Обл. метод. каб. учб. закладів мистецтв та культури; [Редкол.: Гребенюк Г.Є. (голова) та ін.]. - Харьків : Каравела, 2000. - 242 с.

 77. Рева Ю.Безперервне проблемне навчання - основа розвитку творчої особистості учня / Рева Ю. // Завуч. - 2000.-N23-24. - С.6-7.

 78. Ревенко І.І.Структура та послідовність викладання змісту спеціальних дисциплін / І.І. Ревенко, В.М. Манько // Теоретичні питання освіти та виховання. - К., 2000. - Вип.10. - С. 33-36

 79. Рєпкін В.В.Передумови системи розвивального навчання та етапи її становлення / Рєпкін В.В. // Початкова освіта. - 2000.-N16. - С.2-3.

 80. Рудаківська С.В.Особистісно-орієнтоване навчання. Як його технологізувати? / С.В. Рудаківська, О.І. Виговська // Педагогіка толерантності. - 2000. - N4. - С. 27-33.

 81. Самойленко Л.Індивідуальне навчання - урок на завтра / Самойленко Л. //Освіта. - 2000.-N8-9(9-16 лютого). - С.1-2.

 82. Ситар І.Лекційно-практична система навчання : Інтерес до навчання падає. Чи є вихід? Суть методу укрупнення дидактичних одиниць (УДО) / Ситар І. // Директор школи. - 2000.-N2,3. - С.5-6,С.5-7.

 83. Ситенко Н.І.Організація та контроль роботи з розвитку розумових здібностей учнів / Н.І. Ситенко // Збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Херсонський держ. пед. ун-т. - Херсон, 2000. - Вип. 16 : Педагогічні науки. - С. 167-172.

 84. Сікорський П.І.Теорія і методика диференційованого навчання / П. І. Сікорський. - Львів : Сполом, 2000. - 423 с.

 85. Сілков В.На шляху від колективних до особистісно орієнтованих технологій навчання / Сілков В., Сілкова Е. // Початкова школа. - 2000.-N11. - С.26-28.

 86. Снісаренко Н.В.Формування інформаційної культури як необхідна умова активізації навчальної діяльності в школі / Н.В. Снісаренко // Активізація навчальної діяльності у вищій і загальноосвітній школі : Збірник наукових тез ( За підсумками роботи Міжнародної науково-практичної конференції "Активізація навчальної діяльності у вищій і загальноосвітній школі" (27-28 вересня 2000 р.) / М-во освіти і науки України, Криворізький держ. пед. ун-т. - Кривий Ріг, 2000. - С. 81-83.

 87. Соколова І.В.Активізація пізнавальної діяльності учнів у процесі формування читацьких умінь / І.В. Соколова // Активізація навчальної діяльності у вищій і загальноосвітній школі : збірник наукових тез ( За підсумками роботи Міжнародної науково-практичної конференції "Активізація навчальної діяльності у вищій і загальноосвітній школі" 27-28 вересня 2000 р.) / М-во освіти і науки України, Криворізький держ. пед. ун-т. - Кривий Ріг, 2000. - С. 85-87.

 88. Соколова І.В.Роль читацьких умінь у формуванні цілісної творчої особистості / І.В. Соколова // Психолого-педагогічні проблеми підготовки вчительських кадрів в умовах трансформації суспільства. - К., 2000. - Вип. 3. - С. 109-111

 89. Соколова Л.Е.Образовательный модуль как средство активизации учебной деятельности / Л.Е. Соколова, К.С. Соколов // Активізація навчальної діяльності у вищій і загальноосвітній школі : Збірник наукових тез ( За підсумками роботи Міжнародної науково-практичної конференції "Активізація навчальної діяльності у вищій і загальноосвітній школі" 27-28 вересня 2000 р.) / М-во освіти і науки України, Криворізький держ. пед. ун-т. - Кривий Ріг, 2000. - С. 87-90

 90. Старовойтенко Н.Використання гумору як педагогічного засобу / Старовойтенко Н. //Рідна школа. - 2000.-N1. - С.74-76.

 91. Талдонова Л.Обгрунтування сучасних моделей навчальної диференціації / Л. Талдонова // Наукові записки Тернопільського держ.пед.ун-ту.Сер.Педагогіка. - Тернопіль, 2000. №6. - С. 10-15

 92. Темненков В.Управління процесом навчання / Темненков В. // Завуч. - 2000.-N3. - С.3.

 93. Теорія і практика педагогічного процесу : Зб. наук. праць / М-во мистецтв та культури України, Обл. метод. каб. учб. закладів мистецтв та культури; [Редкол.: Гребенюк Г.Є (голова) та ін.]. - Харьків : Каравела, 2000. - 256 с.

 94. Тимофєєва Н.М.Навчально-виховний процес у світлі нових історичних викликів / Н.М. Тимофєєва // Розвиток ідей Г.С. Костюка в сучасних психологічних дослідженнях / За ред. С.Д. Максименко. - Київ, 2000. - Ч.2. - С. 176-183

 95. Ткаченко М.Переваги розвивального навчання / Ткаченко М. // Початкова освіта. - 2000.-N16. - С.9.

 96. Ткаченко Ю.П.Методичне забезпечення впровадження інноваційних технологій у навчальний процес шкіл / Ю. П. Ткаченко, Г. І. Резніченко [и др.] // Нові технології навчання: Наук.-метод. зб. - К. : НМЦВО, 2000. - Вип. 27. - С. 127-129

 97. Ткачук О.В.Розвиток художньо-педагогічної думки та практика наочного навчання / О.В. Ткачук // Збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Херсонський держ. пед. ун-т. - Херсон, 2000. - Вип. 16 : Педагогічні науки. - С. 321-325

 98. Трофімчук А.Як оцінювати результати роботи учнів і вчителів / Трофімчук А., Ольшевський І. // Директор школи. - 2000.-N13. - С.6-7.

 99. Федорович Л.Забезпечення підготовки дітей до навчання в умовах навчально-виховного комплексу / Л. Федорович // Збірник наукових праць Полтавського державного педагогічного університету імені В.Г. Короленка / Голов. ред. В.О. Пащенко. - Полтава, 2000. - Вип. 6. - С. 40-46

 100. Фисюк О.Про навчальний процес у школах нового типу / Фисюк О. // Шлях освіти. - 2000.-N1. - С.25-27.

 101. Фруктова Я.Про можливості природничої профілізації навчання / Фруктова Я. //Біологія і хімія в школі. - 2000.-N3. - С.41-44.

 102. Чабан Л.Навчальна діяльність учнів: структура, види / Чабан Л. // Рідна школа. - 2000.-N3. - С.45-47.

 103. Чепига Л.П.Специфика самоотношения учащихся 6-х классов в зависимости от способа организации учебной деятельности подростков / Л.П. Чепига // Вчені записки Харківського гуманітарного інституту "Народна українська академія" / Харківський гум. ін-т "Народна українська академія". - Харків : Око, 2000. - Т. 6. - С. 201-206.

 104. Хайруліна Т.Г.Активні методи навчання та виховання : учебное пособие / Т.Г. Хайруліна // Український коледж ім. В.О. Сухомлинського 2000. - Харків : Фоліо, 2000. - С. 82-86.

 105. Хоружа Л.Гуманізація навчально-виховного процесу / Хоружа Л. // Рідна школа. - 2000.-N1. - С.54-56.

 106. Шилова Л.И.О роли репродуктивного мышления в учебной деятельности / Л. И. Шилова // Вісник Черкаського університету. Сер. Педагогічні науки. - Черкаси, 2000. - Вип.17. - С. 143-146

 107. Шинкаренко О.Роль активних форм і методів навчання в підвищенні якості знань / Шинкаренко О. // Професійно-технічна освіта. - 2000.-N1. - С.19-22.

 108. Шиперко С.Г.Система диференційованих вправ як засіб активізації пізнавальної діяльності учнів / С.Г. Шиперко // Активізація навчальної діяльності у вищій і загальноосвітній школі : Збірник наукових тез ( За підсумками роботи Міжнародної науково-практичної конференції "Активізація навчальної діяльності у вищій і загальноосвітній школі" 27-28 вересня 2000 р.) / М-во освіти і науки України, Криворізький держ. пед. ун-т. - Кривий Ріг, 2000. - С. 68-70

 109. Шульга А.С.Об измерениях в процессе обучения / А. С. Шульга, Н. Ф. Селютина //Вісник Луганського державного педагогічного університету ім.Тараса Шевченка. Пед. науки. - Луганськ, 2000, №2. - С. 301-305.

 110. Щербак Л.М.Формування комп'ютерної грамотності учнів спеціалізованих навчальних закладів / Л.М. Щербак // Збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Херсонський держ. пед. ун-т. - Херсон, 2000. - Вип. 16 : Педагогічні науки. - С. 22-24Скачать документ

Похожие документы:

 1. Педагогічна бібліографія (1)

  Документ
  У45 Українська педагогічна бібліографія 1 : Науково-допоміжний покажчик літератури /Уклад. Н.І.Тарасова, Е.В.Татарчук. – К.: НПУ ім. М.П.Драгоманова, 2007.
 2. Педагогічна бібліографія (2)

  Документ
  У45 Українська педагогічна бібліографія. 1998 рік: Покажчик літератури / Уклад. Н.І.Тарасова, Е.В.Татарчук. – К.: НПУ ім. М.П.Драгоманова, 2005. – Вип.
 3. Педагогічна бібліографія (3)

  Документ
  У45 Українська педагогічна бібліографія. 2004 рік: Покажчик літератури / Уклад. Н. І. Тарасова, Г.І.Шаленко.– К. : НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2008. – Вип.
 4. Педагогічна бібліографія (4)

  Документ
  Щорічник “Українська педагогічна бібліографія” видається з 1992 року. У попередніх випусках покажчика відображена література з питань освіти і педагогіки, яка вийшла друком в Україні з 1990 року.
 5. Педагогічна бібліографія (6)

  Документ
  У45 Українська педагогічна бібліографія. 1997 рік: Покажчик літератури / Уклад. Н.І.Тарасова, Е.В.Татарчук. – К.: НПУ ім. М.П.Драгоманова, 2003. – Вип.

Другие похожие документы..