Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Темы рефератов'
Деликатные обязательства и обязательства как бы из деликтов. Гражданский процесс в период республики и в период империи. Преступление и наказание в р...полностью>>
'Решение'
Приказ Минобразования РФ от 28 февраля 2 г. N 619"О концепции профилактики злоупотребления психоактивными веществамив образовательной среде"...полностью>>
'Конкурс'
профессионал своего дела, человек очень информированный, эрудированный, прогрессивный, способный вести интересные уроки, давать интересные задания и в...полностью>>
'Документ'
Классификация и сравнительный анализ оптических датчиков положения и перемещения. Особенности построения кодовых оптических датчиков положения и пере...полностью>>

Навчально-виховний комплекс „Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №1 гімназія м. Копичинці

Главная > Документ
Сохрани ссылку в одной из сетей:

Міністерство освіти і науки України

Мала академія наук України

Тернопільське обласне комунальне територіальне відділення МАН

Навчально-виховний комплекс „Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №1 - гімназія

м.Копичинці

Гусятинського району Тернопільської області

Секція математики

Проблеми довкілля і математика

Роботу виконала

Типа Тетяна Ігорівна

учениця 9А класу

Навчально-виховний

комплекс „Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №1- гімназія” м.Копичинці

Гусятинського району

Керівник:

вчитель математики

Рога Ольга Григорівна

Копичинці, 2007

Подумай про час - про все, що було,

Подумай про день сьогоднішній і віки,

Що прийдуть за ним.

Уолт Уїтмен

Більшість людей на Землі ще не зайняті своєю головною справою -прикрашанням землі, двору, вулиці, берегу ріки.

І.Шкляревський

План

 1. Вступ.

 2. Природні джерела опромінення.

 3. Радіоактивне забруднення компонентів біосфери.

 4. Радіоактивне забруднення водних об'єктів Чернівецької та Тернопільської областей. Побудова графіків.

 5. Радіаційне забруднення території населених пунктів Чернівецької та Тернопільської областей. Побудова діаграм.

 6. Література

Вступ

Кожен із нас не байдужий до того, що з нами відбувається щоденно, і кожен добре розуміє, що Земля наш спільний дім і іншого немає і бути не може. Найголовнішою проблемою людства є проблема виживання - проблема, що стосується кожної людини, кожної живої істоти. Ніякі блага цивілізації не замінять чистого повітря, вільних від шкідливих домішок продуктів харчування і води. Ми повинні усвідомити, що нерозумні дії людей на планеті Земля у найближчий час можуть призвести до великих нещасть і бід. Людство стоїть на порозі екологічної катастрофи.

Сучасна екологія є однією з головних фундаментальних наук про взаємовідносини живої та неживої Природи. Це наука про середовище нашого існування, його живі і неживі компоненти, взаємозв'язки між ними: людиною, рослинним і тваринним світом. Це наука про узгодження Стратегії Природи та Стратегії людини.

Основні завдання науки про довкілля є вивчення загального стану сучасної біосфери.

Протягом усієї історії розвитку біосфери на живі організми нашої планети постійно діяли іонізуючі випромінювання, бо наявність їхніх полів -невід'ємна частина довкілля. Рівень радіації, властивий природному радіаційному фону, до якого за мільйони років еволюції життя на нашій планеті адаптоване, необхідний для нормального функціонування біоекосистем. Проте дедалі актуальною стає проблема впливу іонізуючого випромінювання на довкілля. Це пов'язано з невпинним зростанням кількості радіоактивних речовин внаслідок використання їх у медицині, промисловості, наукових дослідження, для військових цілей. Не контролююче застосування енергії атома призводить до підвищення радіоактивності навколишнього середовища, згубно впливають на всі живі організми.

На сьогодні стоїть завдання вивчення радіоактивного випромінювання як шкідливого фактора впливу на людей і об'єкти навколишнього середовища.

Дані знання необхідні для протидії негативного впливу іонізуючої радіації, для гарантування безпеки та збереження здоров'я і працездатності людей в умовах забруднення. Особливо доцільним є дослідження іонізуючого випромінювання на біоекосистеми в Україні, в Чернівецькій та Тернопільській областях, зокрема, адже дані території зазнали значного радіоактивного забруднення внаслідок аварії на Чорнобильській атомній електростанції, що ще сотні років буде важливим дозоутворюючим фактором.

Для вирішення основних завдань екології таких як вивчення біосфери, як цілісної природної системи, раціонального використання й охорони природних ресурсів, вивчення різних видів забруднень середовища та методів боротьби з ними, широко використовується математична наука.

Метою даної роботи є: дослідження радіоактивності та поширення ізотопів штучного походження у довкіллі Чернівецької та Тернопільської областей. Мета роботи визначила наступні завдання:

  • дослідити рівні радіаційного забруднення об'єктів навколишнього середовища даних областей та динаміку їх змін у часі;

  • дослідити особливості міграції радіонуклідів чорнобильського походження та їх впливу на біологічні системи.

Таким чином, об'єктом є довкілля Чернівецької та Тернопільської областей, предметом дослідження - радіоактивне забруднення компонентів довкілля.

Природні джерела опромінення

Протягом усієї історії розвитку біосфери на живі організми нашої планети постійно діяли іонізуючі випромінювання, бо наявність їхніх полів - невід'ємна властивість довкілля. академік В.І. Вернадський наголошував, що життя на землі виходить із двох джерел - сонячного світла та енергії атомного розпаду.

За звичайних умов будь-який організм найбільшу дозу опромінення одержує від природних джерел іонізуючих випромінювань, насамперед, від природних радіоактивних елементів.

Радіоактивність атмосфери над сушею змінюється у значних межах залежно від концентрації породи родоначальників радіоактивних рядів.

Коливання радіоактивності у повітрі в одному і тому ж пункті зумовлюється метеорологічними, кліматичними та іншими факторами, які впливають на температуру, тиск, вологість, швидкість вітру, стан грунту, інтенсивність опадів.

Головні джерела радіоактивності поверхневих вод - гірські породи та підземні води. Другорядним джерелом є атмосферні опади.

Ступінь радіоактивності річкових вод залежить від їх мінералізації, радіоактивності порід та деяких фізико-хімічних властивостей людини. Річкова вода у середньому має меншу сумарну радіоактивність, ніж морська.

Радіоактивність річок - величина непостійна, вона залежить від сезонних змін характеру живлення. У період весняної повені радіоактивність води знижується; лише перші порції талої і дощової води, які змивають усі радіоактивні речовини, що випали на поверхню грунту взимку, можуть викликати різке короткочасне підвищення радіоактивності річкової води.

Радіаційний стан озерних вод тісно пов'язаний із хімічним складом води приток та підземних вод, що живлять озеро. Головним джерелом надходжень радіоактивних елементів у підземні води є гірські породи.

До океану радіоактивні речовини потрапляють переважно внаслідок вивітрювання гірських порід, стоку з поверхневими та підземними водами радіоактивних речовин.

Найбільший внесок у природну радіоактивність дають калій-40, торій, радій.

До основних штучних джерел радіоактивних забруднювачів відносять:

- застосування радіоізотопів у народному господарстві (у різних галузях промисловості і сільському господарстві та в побуті);

- уранова і радіохімічна промисловість, підприємства ядерної енергетики;

- ядерні вибухи при випробуваннях ядерної зброї;

- застосування радіонуклідів у медицині.

Проте, наскільки глибоко в побут людини ввійшла радіація свідчать такі фактори: для одержання стійкої фарби на банкнотах застосовується вуглець-14; для додання блиску штучним фарфоровим зубам використовують уран і цезій; уран і торій використовують при виробництві оптичного скла, керамічного і скляного посуду; солі радію застосовують при виготовленні фарб, що світяться тощо.

У промисловості за допомогою радіонуклідів здійснюється контроль технологічних процесів, перевірка зварних з'єднань і дефектів у відлитих деталей. Радіоактивні джерела застосовують у вимірювальній техніці, каротажі свердловин.

Використання радіонуклідів у ролі так званих мічених атомів дозволило вивчити нові закономірності і зробити важливі відкриття в біології, хімії, металургії та інших галузях народного господарства.

В останній час з'явилася небезпека радіоактивного забруднення довкілля у зв'язку з використанням радіоактивних речовин у космічних дослідженнях.

Іонізуюче випромінювання знайшло широке застосування в сільському господарстві. На цей час склалися наступні напрямки використання радіоактивних речовин: для одержання мутацій і використання їх у селекційній роботі при виведенні нових сортів у рослинництві, для підвищення продуктивності сільськогосподарських рослин шляхом передпосівного опромінення насіння, для подовження термінів зберігання продукції рослинництва без істотної зміни і якості, використання для боротьби з комахами - шкідниками зерна, борошна, крупи, застосування радіаційних технологій у тваринництві і ветеринарії.

Виробництво енергії на атомних електростанціях супроводжується викидами радіонуклідів у довкілля навіть за умов нормального функціонування цих електростанцій.

Для забезпечення функціонування атомних електростанцій здійснюється так званий ядерний паливний цикл: видобування і переробка уранової руди, виробництво ядерного палива, транспортування радіоактивних відходів та їх поховання.

Забруднення розпочинається вже на стадії добування сировини, тобто на уранових рудниках. Опромінення населення яке проживає поблизу рудників і гідрометалургійних заводів пов'язане з надходженням у довкілля газоподібних, твердих і рідких відходів, які утримують в природі радіоактивні речовини -переважно уран та дочірні продукти його розпаду. Із уранових рудників із вентиляційним повітрям в атмосферу викидається радон.

Безаварійне працюючий реактор є постійним постачальником у приміщення станції і навколишнє середовище радіонуклідів штучного походження, відсутніх у біосфері, тому несучих небезпеку для живих об'єктів, бо до них еволюційно вони не адаптовані. Повністю виключити поступання цих речовин в атмосферу, воду і грунт неможливо.

У районах розміщення АЕС оцінка їхнього впливу на довкілля проводиться на основі аналізу газоаерозольних викидів в атмосферу з вентиляційних труб енергоблоків та скидів у водойми, а також за результатами радіаційного моніторингу навколишнього середовища. Законодавством України встановлені спеціальні дозові межі опромінення, які мінімізують радіаційний вплив АЕС на населення. Ці межі є базовими для визначення контрольного рівня допустимих скидів і викидів для кожної АЕС.

У таблиці (1) наведені дані про викиди інертних газів, довгоживучих радіонуклідів Сз-131. І із вентиляційних труб атомних станцій України за 1999 та 2000 р.р., їхнє співвідношення та співвідношення фактичних викидів вказаних груп радіонуклідів за 2000 р. до контрольного рівня викиду ( у відсотках ) для кожної станції.

Для більшості АЕС України викиди з вентиляційних труб не перевищують значень контрольних рівнів. Винятком є лише Чорнобильська АЕС, де значення фактичних викидів усіх груп радіонуклідів у кілька разів перевищують встановлені

Таблиця 2.1 – Викиди інертних газів (ІРГ), довгоживучих радіонуклідів (ДЖН) та 131І з вентиляційних труб атомних станцій України у 1999 та 2000 рр.

Атомні станції

ІРГ (МБк/рік)

ДЖН (МБк/рік)

31І (МБк/рік)

Запорізька АЕС

Дані 1999 р.

6,8-107

1,10-102

1,2 103

Дані 2000 р.

6,3-107

3,04-102

1,7103

Відношення 2000 р. / 1999 р., %

92,64

92,64

171,2

Контрольні рівні (КР)

1,485109

1,08105

2,7105

Відношення 2000 р. / КР, %

4,24

0,28

0,63

Рівненська АЕС

Дані 1999 р.

1,235108

1,32104

1,717103

Дані 2000 р.

1.72108

3,84102

1.51104

Відношення 2000 р. / 1999 р., %

139,27

290,9

87,94

Контрольні рівні (КР)

1,56109

1.35104

1,35104

Відношення 2000 р. / КР, %

11,02

2,84

11,12

Хмельницька АЕС

Дані 1999 р.

3,12107

8,765101

2,687102

Дані 2000 р.

1,24107

1,13102

3,75102

Відношення 2000 р. / 1999 р., %

39,74

128,92

139,56

Контрольні рівні (КР)

1,08109

1.015105

6,75105

Відношення 2000 р. / КР, %

1,15

0,11

0,05

Чорнобильська АЕС

Дані 1999 р.

7,172107

3,465103

2,603103

Дані 2000 р.

8,72109

5,4105

3,69105

Відношення 2000 р. / 1999 р., %

12158

15584

14175

Контрольні рівні (КР)

6,57108

1,35105

6,75104

Відношення 2000 р./КР, %

1327

400

54,6

Південно-Українська АЕС

Дані 1999 р.

9,102108

1,265102

9,34104

Дані 2000 р.

1,02108

2,0102

3,19103

Відношення 2000 р. / 1999 р, %

11,2

158,0

3,42

Контрольні рівні (КР)

8,78108

4,19104

4,19104

Відношення 2000 р. / КР, %

11,6

0,48

7,61Скачать документ

Похожие документы:

 1. Навчально-виховний комплекс „ Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №1 гімназія м. Копичинці

  Конспект
  Мета: узагальнити і систематизувати знання та вміння учнів з теми; закріпити навики розв’язувати задачі і вправи на всі дії з десятковими дробами. Розвивати логічне мислення, математичну мову, чіткість.
 2. Державна програма економічного І соціального розвитку україни на 2012 рік (4)

  Документ
  Проект Державної програми економічного і соціального розвитку України на 2012 рік та основних напрямів розвитку на 2013 і 2014 роки (далі – Державна програма) розроблено Міністерством економічного розвитку і торгівлі України разом з іншими центральними
 3. І. Модернізація І реконструкція промислових потужностей, упровадження інноваційних науково-технічних розробок

  Документ
  передбачені Радою міністрів Автономної Республіки Крим, обласними, Київською та Севастопольською міськими державними адміністраціями для реалізації у 2012 році
 4. Проект (20)

  Документ
  РОЗДІЛ ІІ. Мета (місія), стратегічні завдання, пріоритетні напрямки та основні заходи щодо реалізації Стратегії розвитку Тернопільської області на період до 2015 року
 5. Зміст (26)

  Документ
  РОЗДІЛ ІІ. Мета (місія), стратегічні завдання, пріоритетні напрямки та основні заходи щодо реалізації Стратегії розвитку Тернопільської області на період до 2015 року

Другие похожие документы..